prognozy walutowe

ask

Prognozy walutowe: 3,5 zł za euro na koniec roku

Prognozy walutowe: 3,5 zł za euro na koniec roku

Polska waluta jest jedną z tych, które najlepiej zniosły zawirowania na giełdach. Ekonomiści prognozują stopniowe umocnienie złotego do 3,50 zł za euro na koniec 2008 r, a na notowania złotego będą miały duży wpływ wydarzenia w gospodarce amerykańskiej - wynika z raportu opracowanego przez "Gazetę Prawną" i Radio PiN.

MFW: wzrost strefy euro może być niższy niż przypuszczano

Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) ostrzegł w środę przed możliwością obniżenia prognozy wzrostu dla strefy euro i zaapelował jednocześnie do Europejskiego Banku Centralnego (EBC) o podjęcie odpowiednich działań w celu powstrzymania dalszych spadków cen.

Bank Światowy: PKB Polski przyspieszy w 2011 r. do 4,1 proc.

wzrostem PKB oczekiwanym na poziomie 3,5 proc. na 2010 rok i 4,1 proc. na 2011 - powiedział Richter cytowany w komunikacie.Prognoza Banku Światowego jest jak do tej pory jedną z najwyższych. Wcześniej swoje szacunki przedstawił Międzynarodowy Fundusz Walutowy, który uważa, że PKB zmieści się w kolejnym

MFW tnie prognozę wzrostu dla świata z 3,7 do 3,3 proc. PKB w 2014 r.

Z opublikowanej w czwartek aktualizacji kwietniowego raportu "World Economic Outlook" (WEO) wynika, że gorsze prognozy na ten rok to konsekwencja zarówno słabszego wzrostu w pierwszym kwartale w Stanach Zjednoczonych, jak i mniej optymistycznych perspektyw kilku gospodarek wschodzących. W

Zajdel-Kurowska: Wyższa prognoza deficytu fiskalnego dla Polski

na spowolnienie tempa dostosowań fiskalnych, gdyby koniunktura światowa uległa istotnemu osłabieniu - powiedziała w wywiadzie dla PAP Zajdel-Kurowska. - Prognozowany wyższy deficyt fiskalny dla Polski jest konsekwencją obniżenia prognozy wzrostu gospodarczego - dodała. Międzynarodowy Fundusz Walutowy

MFW: wzrost PKB w Polsce w 2011 r. wyniesie 4,0 proc.

ekspertów Funduszu odpowiednia wielkość i tempo zacieśniania polityki pieniężnej będzie zależało m.in. od zmiany oczekiwań inflacyjnych, sytuacji na rynku pracy, kursu walutowego i ryzyka wystąpienia efektów drugiej rundy. "W oparciu o prognozy dalsze stopniowe podwyżki w stóp procentowych łącznie o 50

Różnica zdań między Polską a KE w sprawie prognoz gospodarczych

Minister finansów Jacek Rostowski rozmawiał we wtorek w Brukseli z unijnym komisarzem ds. gospodarczych i walutowych Joaquinem Almunią o prognozie KE dla Polski, przewidującej 1,4-proc. spadek PKB w tym roku. Szef resortu podtrzymał negatywną ocenę tych prognoz. "Z prognozami KE są pewne

MFW: Gospodarka USA wejdzie w fazę recesji

We wtorek "Die Zeit" podał, że Międzynarodowy Fundusz Walutowy obniżył prognozy tempa wzrostu PKB w USA w 2008 r. do 0,5 proc. wobec szacowanych wcześniej 1,5 proc.Fundusz spodziewa się bowiem, że gospodarka USA wejdzie w fazę recesji.Dla Niemiec MFW obniżył prognozę PKB na ten rok do 1,2

Międzynarodowy Fundusz Walutowy: Lepsze perspektywy dla światowej gospodarki

"Ożywienie gospodarcze na świecie jest lepsze od oczekiwań, ale w wielu gospodarkach siła odbicia jest umiarkowana ze względu na głębokość wcześniejszej recesji" - napisali ekonomiści Międzynarodowego Funduszu Walutowego w najnowszym raporcie World Economic Outlook. Według raportu w 2009

MFW: światowa gospodarka urośnie w 2010 r. o 3,1 proc.

W najnowszym raporcie "World Economic Outlook" analitycy Międzynarodowego Funduszu Walutowego pozytywniej oceniają perspektywy wzrostu gospodarczego na świecie. Globalna gospodarka ma się w tym roku skurczyć o 1,1 proc., by powrócić do 3,1 proc. wzrostu w 2010 r. Jeszcze w lipcu MFW

MFW: globalna gospodarka urośnie najsłabiej od II wojny

Globalna gospodarka urośnie w tym roku zaledwie o 0,5 proc. To najgorszy wynik od 1945 r. Kryzys finansowy tak szybko rozprzestrzenia się na świecie, że poprzednia prognoza MFW - mówiąca o 2,2-proc. wzroście - wytrzymała zaledwie trzy miesiące. Najnowsze przewidywania analityków mówią, że tak silne

Daniel Mzyk, szef Pagedu: Nasz wynik uważam za rewelacyjny

stratę netto w I półroczu. Zdaniem prezesa, było to przede wszystkim wynikiem rozliczania opcji walutowych. Jednak dzięki prowadzonym rozmowom z bankami udało się spłacić, bądź korzystnie zrestrukturyzować to zadłużenie."Podpisaliśmy porozumienie z Bankiem BPH, ale nie możemy nic mówić o jego treści

Obligacje w dół, złoty w górę

W środę spadły ceny krajowych obligacji, ponieważ prognozy inflacyjne przedstawione przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy zwiększają prawdopodobieństwo podwyżki stóp procentowych w Polsce. Utrzymuje się też niepewność na scenie politycznej. Złoty umocnił się zarówno wobec euro, jak i dolara

MFW: wasz wzrost PKB będzie wyższy

Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) podwyższył prognozy wzrostu PKB dla Polski w tym roku do 5,0 proc. i do 4,5 proc. w 2007 r. W ubiegłym tygodniu podobnej korekty dokonała też Komisja Europejska Jeszcze niedawno szanse na wzrost gospodarczy Polski oceniano znacznie niżej. Komisja Europejska

MFW o zadłużeniu USA i wzroście gospodarki amerykańskiej

MFW o zadłużeniu USA i wzroście gospodarki amerykańskiej

W dorocznym raporcie o gospodarce amerykańskiej MFW ostrzegł, że jeśli Kongres nie podniesie pułapu zadłużenia - wynoszącego obecnie 14,3 biliona dolarów - może dojść do obniżenia wiarygodności kredytowej USA i zaburzeń na światowych rynkach finansowych. "Limit długu federalnego powinien być sz

MFW zmniejsza prognozy wzrostu gospodarczego dla Polski

W poprzedniej projekcji opublikowanej 1 października MFW twierdził, że PKB Polski wzrośnie w przyszłym roku o 2,2 proc. We wtorek Fundusz obniżył swoje prognozy o 0,3 punktu procentowego do 1,9 proc. w 2010 r. Na koniec 2009 r. PKB ma spaść do 1,1 proc. z 5 proc. w 2008 r."Razem z poprawą

MFW podniesie prognozy gospodarcze - tajne źródło

Niemiecki dziennik ekonomiczny "Handelsblatt", powołując się na tajne źródło w MFW i niemiecki rząd, napisał, że MFW zmienił również prognozy PKB na 2009 r. Analitycy twierdzą, że skurczy się on w tym roku tylko o 1,1 proc., choć wcześniejsze przewidywania mówiły o 1,4 proc.Gazeta

MFW: Ryzyko globalnej recesji wynosi 25 proc.

Fundusz na 25 proc. szacuje prawdopodobieństwo, że światowy PKB osłabi się do mniej niż 3 proc.Ekonomiści MFW oceniają, że obniżki stóp procentowych w USA są uzasadnione, aby uniknąć recesji.Dodają, że Europejski Bank Centralny może pozwolić sobie na pewne poluzowanie polityki monetarnej.

MFW obniża prognozy wzrostu PKB dla USA, spodziewa się recesji

Fundusz spodziewa się bowiem, że gospodarka USA wejdzie w fazę recesji.Eksperci Funduszu oceniają, że amerykański kryzys kredytowy subprime będzie mieć dużo głębszy wpływ na tempo wzrostu światowej gospodarki niż to wcześniej oceniano.Dla Niemiec MFW obniża prognozę PKB na ten rok do 1,2 proc. z

MFW obniżył prognozę wzrostu światowej gospodarki

"Mogę potwierdzić, że obecna prognoza MFW zagregowanego wzrostu światowego na rok 2008 wynosi 3,7 proc." - powiedział rzecznik organizacji, potwierdzając przecieki z najnowszego raportu "World Economic Outlook", który ukaże się w przyszłym tygodniu.Pod koniec stycznia MFW

MFW: PKB Łotwy w 2008 wzrośnie o 3,6 proc., a w 2009 o 0,5 proc.

Jesienią 2007 r. eksperci Funduszu prognozowali wzrost PKB Łotwy w tym roku o 6,2 proc.MFW ocenia, że w tym roku inflacja na Łotwie wyniesie 15,3 proc., a w 2009 r. spadnie do 9,2 proc.

MFW rewiduje prognozę wzrostu, ostrzega przed inflacją

W kwietniu MFW przewidywał, że gospodarka światowa wzrośnie w 2008 r. o 3,7 proc., zaś w przyszłym roku o 3,8 proc. Najnowsze prognozy organizacji zakładają jednak wzrost na poziomie 4,1 proc. w bieżącym roku, oraz 3,9 proc. w 2009 r. Główny ekonomista Funduszu Simon Johnson wyjaśnił, że obecna

MFW: W USA w 2008 r. recesja, w 2009 r. słabe odbicie

Eksperci Funduszu w najnowszej prognozie dla globalnej gospodarki oceniają, że gospodarka USA nie uruchomi "wszystkich swoich cylindrów" aż do 2010 r."Wzrost gospodarczy w USA niemal się zatrzymał" - ocenia Simon Johnson, główny ekonomista MFW.Johnson uważa, że spowolnienie w

MFW prognozuje wzrost PKB w Czechach na 4,6 proc.

raporcie.Poprzednia prognoza zakładała wzrost PKB w 2008 roku o 4,5 proc.MFW przewiduje również prawie dwukrotny wzrost inflacji do ponad 5 proc., głównie za sprawą cen produktów żywnościowych, energii i podatków pośrednich, ale również zwiększonej presji na wzrost płac.

MFW obniża prognozy PKB dla eurolandu i USA

MFW szacuje wzrost PKB w strefie euro w przyszłym roku na 2,1 proc. wobec wcześniejszych 2,5 proc.Dla gospodarki USA eksperci MFW zakładają na przyszły rok wzrost PKB o 1,9 proc. wobec prognozowanych w lipcu 2,8 proc. Fundusz obniżył szacunki wzrostu PKB dla światowej gospodarki na 2008 r. do 4,8 pr

MFW: Światowa gospodarka zwolni tempo

okazało - zbyt łatwo. Mniej kredytów ogranicza popyt konsumentów, co wpływa na spowolnienie gospodarki.Szef MFW Rodrigo Rato powiedział wczoraj, że fundusz prawdopodobnie obniży tegoroczne i przyszłoroczne prognozy wzrostu PKB na świecie z powodu zawirowań na rynkach finansowych. Kryzys na rynku

MFW redukuje prognozy i zapowiada recesję w wielu krajach

Opublikowana w środę prognoza MFW dla gospodarki światowej w 2009 roku to wzrost o 3,0 proc., najniższy od siedmiu lat. Prognoza z lipca mówiła o 3,9 proc. MFW wskazuje na "najgroźniejszy szok na dojrzałych rynkach finansowych od lat 30.". Gospodarka Niemiec znajdzie się w 2009 roku w

Ceny paliw nie przeszkodziły

Według Rato Fundusz może podwyższyć swoją prognozę wzrostu gospodarczego dla światowej gospodarki na 2004 mimo rosnących cen ropy naftowej i paliw. Dyrektor nie poinformował o ile prognoza może zostać zmieniona. Obecnie MWF prognozuje tegoroczny wzrost na 4,6 proc.

PKB Chin wzrośnie w 2008 r. o 9,3 proc.,

W 2009 r. chiński PKB wzrośnie o 9,5 proc. - wynika z ocen MFW.Gospodarka Indii będzie w 2008 r. rozwijać się w tempie 7,9 proc., a w 2009 r. w tempie 8 proc. - podaje MFW.

Bogaci zarażają, Polska ma grypę, a rząd zaklina rzeczywistość?

proc., z 5,2 proc. w tym roku. MFW jest kolejną instytucją, która obniża prognozy dla naszej gospodarki na przyszły rok. Wcześniej zrobiła to część międzynarodowych i krajowych banków (do 3,5-4 proc.). A i to nie koniec. Nad zmianą swoich przewidywań zastanawia się Bank Światowy.Ekonomiści tłumaczą, że

Prognoza MFW: PKB w strefie euro wzrośnie w 2008 o 2,1 proc.

W UE PKB wzrośnie w przyszłym roku o 2,5 proc. po wzroście w tym roku o 3,0 proc. i o 3,2 proc. w 2006.W Polsce PKB wzrośnie w 2008 r. o 5,3 proc., a w 2007 o 6,6 proc., po wzroście w ub. roku o 6,1 proc. - wynika z prognoz MFW.Dla porównania PKB Słowacji wzrośnie w przyszłym roku o 7,3 proc

MFW obniżył prognozy dla globalnej gospodarki

MFW obniżył szacunki wzrostu PKB na świecie w 2008 r. do 4,8 proc. z 5,2 proc. prognozowanych w lipcu.Dla gospodarki USA Fundusz obniżył prognozę wzrostu PKB w przyszłym roku do 1,9 proc. z 2,8 proc."Mocny wzrost gospodarczy w Chinach, Rosji i Indiach zrekompensuje spowolnienie w USA"

KE: Projekt budżetu na 2008 r. oddala Polskę od euro

;niewystarczające, by zredukować deficyt". Np. KE szacuje, że planowany wzrost dochodów z akcyzy i VAT nie będzie większy niż 0,2 proc. PKB.Protas: prognoza KE powinna przyspieszyć reformę finansów publicznychPrognoza Komisji Europejskiej dotycząca stanu polskiej gospodarki powinna zmotywować nowy rząd, by jak

Największym ryzykiem dla budżetu na 2015 r. sankcje w handlu Rosja-UE-USA

założeń dotyczących kształtowania się awersji do ryzyka na międzynarodowych rynkach finansowych. Ma to z kolei istotne znacznie dla prezentowanej prognozy kursu walutowego, inflacji, stóp procentowych, czy założeń dotyczących przepływu kapitałów na międzynarodowych rynkach finansowych" - dodano

Wtorek przyniósł umocnienie złotego

Analityk walutowy Raiffeisen Polbank Dorota Strauch powiedziała PAP, że we wtorek obserwowaliśmy wyraźne umocnienie złotego. "Złoty nie był jednak wyjątkiem, bo inne waluty z naszego regionu też zyskiwały" - mówiła. W jej ocenie był to efekt m.in. umocnienia euro w relacji do

Spokojny piątek dla złotego, lekkie umocnienie wobec euro

tygodniu powinniśmy zobaczyć spadki do 4,20 na EURPLN i powrót USDPLN w okolice 3,30, co zgadza się z naszymi średnioterminowymi prognozami wyraźnego umocnienia złotego do końca roku" - prognozuje Maliszewski. Zwrócił uwagę, że piątkowe dane o produkcji przemysłowej poprawiły się głównie za sprawą

MFW obniża prognozy dla Niemiec

Eksperci Funduszu zwrócili uwagę, że niemieckie firmy są ostrożne w dokonywaniu nowych zakupów maszyn i narzędzi, a sytuacja na krajowym rynku pracy i wysoka stopa bezrobocia wpływają negatywnie na popyt konsumpcyjny. Stopa bezrobocia wzrosła w Niemczech we wrześniu do 10,7 proc. - najwyższego pozio

W przyszłym tygodniu złoty może stracić na wartości

ok. 1 proc. w stosunku do dolara. Tym samym mimo eskalacji obaw o światową koniunkturę (wywołanych m.in. obniżeniem prognoz globalnego wzrostu gospodarczego przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy oraz pogorszeniem danych z Niemiec), silniejszej od oczekiwań obniżki stóp procentowych przez Radę

Bank of America Merrill Lynch obniża prognozy gospodarcze dla Rosji

wprowadzenie w 2015 r. podatku od sprzedaży lub wyższej stawki VAT-u. Prognoza zakłada też większe osłabienie rubla niż dotychczas bank brał pod uwagę - do 36 RUB/USD na koniec br. oraz do 39 RUB/USD na koniec 2015 r. "Rosja ma negatywne saldo długu zagranicznego i duże rezerwy walutowe, stąd rosnąca

Spokojna sesja dla złotego na rynku walutowym

. Również diler walutowy Banku BPH Andrzej Krzemiński wskazywał w rozmowie z PAP, że ostatnia sesja w tym tygodniu była spokojna. "Jeśli chodzi o złotego, to cały dzień był spokojny w okolicach 4,19 zł za euro. Dolar/złoty poszedł nieco w górę, ale jest to spowodowane kontynuacją trendu wzrostowego na

Rosja.Rubel wciąż na równi pochyłej; rekordowy odpływ kapitału

06.11. Moskwa (PAP) - Rubel nadal stacza się po równi pochyłej: w czwartek o godz. 16 czasu moskiewskiego (14 w Polsce) na giełdzie walutowej w Moskwie za dolara płacono 46,77 RUB, a za euro - 58,77 RUB. Do tak niskiego poziomu waluta narodowa Rosji nie spadała jeszcze nigdy. Trend spadkowy

Dane o inflacji osłabiły złotego

walutowy z Banku BGŻ Piotr Popławski. W czwartek GUS podał, że w październiku ceny towarów i usług konsumpcyjnych spadły o 0,6 proc. rdr, a w porównaniu z poprzednim miesiącem ceny nie zmieniły się. Ekonomiści ankietowani przez PAP szacowali, że ceny towarów i usług spadły w październiku o 0,4 proc. rdr

Rosja.Rubel wciąż na równi pochyłej; rekordowy odpływ kapitału

w Moskwie, Bank Rosji ogłosił, że zmienia parametry polityki kursowej i odchodzi od nieograniczonych interwencji walutowych - od teraz nie będą one mogły przekraczać 350 mln USD dziennie. Bank Rosji zastrzegł jednak, że może odstąpić od tej normy w wypadku powstania zagrożenia dla stabilności

Ceny ropy naftowej ciągle spadają; słabnie popyt na surowiec

Fundusz Walutowy, obniżając prognozy globalnego wzrostu PKB" - wskazuje analityczka. Eksperci BM Reflex przypominają, że Międzynarodowy Fundusz Walutowy już po raz kolejny zrewidował w dół prognozy światowego wzrostu gospodarczego. Według najnowszych szacunków, w roku 2015 światowa gospodarka

G20.Przywódcy zapowiadają ogromne inwestycje w infrastrukturę i handel

proces realizacji założeń i ich wpływ na gospodarkę - powiedział. Monitorowaniem założeń stymulacyjnych planu G20 mają też zajmować się Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) i Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). W komunikacie szczytu w Brisbane wyliczono, że zainwestowanie 2 bilionów

JP Morgan tnie prognozę PKB Ukrainy do -7,8 proc. rdr za 2014 r.

W 2015 r. JP Morgan zakłada dalsze kurczenie się ukraińskiej gospodarki o -5,2 proc. rdr, uprzednio przewidywał -1,1 proc. rdr. Na koniec 2015 r. dług publiczny Ukrainy - zdaniem banku - sięgnie 80 proc. PKB. "Nasza nowa prognoza uwzględnia dane o bieżącej aktywności gospodarki do końca

Gorsze dane gospodarki Japonii

podwyżki podatku. W kwietniu w Japonii podwyższono stawkę VAT z 5 do 8 proc. Była to pierwsza zmiana tego podatku od 1997 r. W zeszłym tygodniu Międzynarodowy Fundusz Walutowy podwyższył prognozę wzrostu PKB dla Kraju Kwitnącej Wiśni o 0,3 pkt proc. na ten rok, do 1,6 proc. To o tyle dobra wiadomość, że w

Rosja na skraju recesji. Tylko w tym roku inwestorzy mogą wycofać kapitał 100 mld dolarów

W ocenie Międzynarodowego Funduszu Walutowego sankcje gospodarcze, ogłoszone przez Zachód w związku z postępowaniem Rosji w kryzysie ukraińskim, są ciosem dla tego kraju. MFW znacznie obniżył swoją prognozę stopy wzrostu gospodarczego dla Rosji z 1,3 proc. do 0,2 proc. na bieżący rok. Prognoza ta

"Economist": Ukraina będzie musiała zrestrukturyzować dług

W opinii tygodnika Ukraina będzie potrzebować dodatkowej międzynarodowej pomocy co najmniej w wysokości 20 mld USD niezależnie od realizowanego obecnie dwuletniego programu ratunkowego Międzynarodowego Funduszu Walutowego na 17 mld USD. To więcej niż przewiduje awaryjny scenariusz MFW. "

We wtorek złoty w miarę stabilny, rynek oczekuje na decyzje RPP

"W drugiej połowie wtorkowych notowań złoty lekko osłabił się do euro i szwajcarskiego franka, jednocześnie tracąc prawie całość wypracowanej w nocy przewagi do dolara. Cieniem na notowaniach kładło się obserwowane w Europie pogorszenie nastrojów. Ogólnie jednak na rodzimym rynku walutowym

Katainen: kwestia projektów budżetów państw strefy euro - otwarta

Oznacza to, że finalną decyzję ws. projektów budżetów na 2015 r. krajów eurostrefy podejmie już nowa Komisja Europejska, w której komisarzem ds. gospodarczych i walutowych będzie Francuz Pierre Moscovici. Katainen relacjonował na konferencji prasowej w Brukseli, że podczas dwutygodniowego okresu

Złoty chwilowo mocniejszy dzięki decyzji RPP o niezmienianiu stóp

złotego" - powiedział PAP diler z BGŻ Piotr Popławski. "Brak obniżki teoretycznie powinien pomóc złotemu i faktycznie bezpośrednio po decyzji było to widać, a złoty się umocnił o ok. 1 grosz. Jednak to już jest zniesione" - powiedziała PAP Dorota Strauch, analityk rynków walutowych w

Rosja.Rubel spada, rośnie inflacja, słabnie wzrost gospodarczy

kwartale wyniósł on 0,7 proc. Tracący na wartości rubel nakręca inflację, którą wzmaga jeszcze embargo, jakie Kreml, w ramach retorsji za sankcje Zachodu, nałożył na europejskie produkty żywnościowe. Z Rosji ucieka kapitał; według prognoz rządowych w ciągu roku z kraju może wypłynąć około 100 mld dol. W

Orban: Dla zagranicznych firm era kolonizacji na Węgrzech się skończyła

- Węgry są niepodległym, suwerennym państwem. Era kolonizacji się skończyła. Dla nas sprawą rangi państwowej jest obniżenie opłat za media, likwidacja reżimu spłacania kredytów walutowych oraz ratowanie rodzin i ich domów - powiedział premier. - Banki i duże przedsiębiorstwa korzystające na

We wtorek po początkowym osłabieniu złoty odzyskał siły

z Richmond i Conference Board. W październiku indeks Fed z Richmond, obrazujący koniunkturę w tym regionie USA, wzrósł do 20 pkt. z 14 pkt. miesiąc wcześniej, przekraczając rynkowe prognozy na poziomie 13 pkt. Jeszcze mocnej na plus zaskoczył indeks Conference Board, badający zaufanie amerykańskich

CE. Mimo kryzysu na Ukrainie perspektywa dla rynków regionu - dobra

obrotów są niskie, zaś realne efektywne kursy wymiany walut są poniżej długookresowych średnich. Kursy walut regionu mogą umocnić się do euro o ok. 5 proc. do końca 2015 r." - stwierdzili analitycy. Rynki walutowe regionu spokojnie zareagowały na walki zbrojne i sankcje utrzymując stabilny kurs do

USA.Mocne spadki na giełdzie, martwią problemy strefy euro

Międzynarodowego Funduszu Walutowego Christine Lagarde ostrzegła z kolei, że rządy powinny potraktować poważnie zalecenia dotyczące reform i zwiększenia inwestycji; w przeciwnym razie m.in. strefie euro grozi nawrót recesji. Wcześniej w tym tygodniu MFW obniżył prognozę wzrostu gospodarczego na świecie w tym roku

Rzepak będzie tańszy niż w ubiegłym roku

. Jakość ziarna oceniana jest jako dobra. Dyrektor PSPO podkreślił, że obecnie o cenie rzepaku nie decyduje wysokość jego produkcji w danym kraju, ale to, co się dzieje na rynku olejów na świecie. Na cenę wpływa więc m.in. światowa podaż i kursy walutowe. Na początku tego tygodnia, zakłady tłuszczowe w

Jednostkowy zysk netto KGHM w II kw. - 612 mln zł; lepiej od oczekiwań

Oczekiwania 9 analityków co do zysku netto spółki w II kwartale wahały się w przedziale od 506 mln zł do 633 mln zł. Zysk operacyjny KGHM w II kwartale 2014 roku wyniósł 828 mln zł wobec 918 mln zł rok wcześniej. Średnia prognoz rynkowych mówiła o 786 mln zł. Przychody ze sprzedaży wyniosły w tym

"BI": Manipulowanie ceną ropy przez Saudów może zatopić Rosję

odizolowały Rosję od międzynarodowych rynków obligacji, dodatkowe pożyczki będą poważnym problemem dla Moskwy" - kontynuuje "BI". A ponieważ Międzynarodowy Fundusz Walutowy zrewidował w dół prognozy światowego wzrostu gospodarczego (w roku 2015 światowa gospodarka wzrośnie 3,8 proc.), a strefa

LOT co najmniej do końca października nie wystąpi o drugą transzę pomocy

finansowa, to wyłącznie efekt wysiłku i konsekwentnych działań spółki. Do tej pory nie pomagały nam żadne czynniki rynkowe, jak ceny paliwa lotniczego czy kursy walutowe, co w niewielkim stopniu miało miejsce w ubiegłym roku" - mówił. Jak mówił, pierwotnie planowano, że druga transza pomocy trafi do

USA.Ekspert: Ukraina potrzebuje planu Marshalla

cele (grantów) - wskazał Aslund. "Jeśli Ukraina będzie korzystać z kredytów w obecnym tempie, gdy produkcja załamuje się, to zanosi się na to, że nie zdoła wywiązać się z międzynarodowych zobowiązań płatniczych" - ocenił. W kwietniu rząd w Kijowie i Międzynarodowy Fundusz Walutowy zawarły

Grecja oficjalnie przejęła przewodnictwo w UE

Walutowego. Po sześciu latach recesji grecki PKB ma w tym roku wzrosnąć o 0,5 proc. - wynika z prognoz rządu i KE. Chcesz na bieżąco dowiadywać się o najnowszych wydarzeniach? Ściągnij naszą aplikację Gazeta.pl LIVE! Tutaj znajdziesz wersję na telefony z Androidem »> A tutaj wersję na Windows Phone

OECD: tempo wzrostu w strefie euro przyspiesza, ale Niemcy tracą impet

OECD - nie do prognoz kwantytatywnych (ilościowych). OECD wybiera kluczowe składniki wskaźnika osobno dla każdego z państw. W przypadku Polski brane pod uwagę są: realny efektywny kurs walutowy, stopa WIBOR 3M, a także podawane przez GUS: koniunktura w przemyśle przetwórczym, liczba ofert pracy oraz

Belka: Rynki? To jest dom wariatów

W piątek po południu Narodowy Bank Polski zainterweniował na rynku walutowym sprzedając pewną ilość walut obcych za złote. W efekcie złoty zyskał m.in. do euro i dolara nawet po 10 groszy. WIG 20 mimo to skończył sesję na minusie. Ok. 17.30 za euro trzeba było zapłacić 4,40 zł, a za dolara 3,25 zł

Pawlak: Wzrost PKB w Polsce w 2009 roku powyżej 3 proc.

"Należy zachować optymizm. Jeżeli patrzymy na prognozy takich instytucji, jak OECD czy Fundusz Walutowy, a więc na prognozy instytucji, które nie mają pozycji na rynku walutowym czy na rynku papierów wartościowych, to widać tutaj dużo większą wiarygodność. OECD mówi o wzroście 3 proc., ja

Ostrzeżenie MFW przed spowolnieniem światowej gospodarki

scenariusze jako potencjalne zagrożenia, a nie realne prognozy. Podkreśla jednak, że presja na rynkach finansowych będzie poważnym wyzwaniem dla polityki gospodarczej rządów.Międzynarodowy Fundusz Walutowy jako pierwszy nawoływał do poluzowania polityki fiskalnej i stymulowania gospodarki w latach 2007-08

Niektóre banki wycofują się z kredytów we frankach

rata kredytu wzrosła o ok. 300 zł.Według prognoz analityków oprocentowanie kredytów hipotecznych udzielonych w złotówkach na koniec roku osiągnie poziom 7,7-8 proc., a we frankach szwajcarskich 4,2 proc.. Nic więc dziwnego, że kredytobiorcy zaś coraz częściej zastanawiają się nad zmianą waluty. Różnica

Belka: obniżki stóp procentowych są bardzo prawdopodobne

W środę Rada poinformowała, że podjęła decyzję o pozostawieniu stóp procentowych na niezmienionym poziomie, co było zgodne z prognozami większości ekonomistów. W efekcie referencyjna stopa procentowa NBP nadal wynosić będzie 2,50 proc. w skali rocznej. W komunikacie po posiedzeniu RPP wskazywała

Unia rozszerza sankcje, media komentują: działania UE i USA zduszą gospodarkę Rosji, ale jej nie znokautują

Walutowy zrewidował swoją prognozę dla rosyjskiej gospodarki na ten rok; wzrost ma wynieść 0,2 proc. zamiast przewidywanych wcześniej 3,8 proc. PKB. Londyński dziennik "Financial Times" podkreśla, że dzięki temu, iż USA i UE działają teraz wspólnie, Rosja nie może wygrywać ewentualnych napięć i

Na rynku walutowym wzrost awersji do ryzyka, złoty w przedziale 4,30-4,35 za EUR

Walutowego i prognozy Komisji Europejskiej dotyczące wzrostu PKB i inflacji, uważają ekonomiści. "Przed nami nerwowy tydzień, a za nami nerwowy weekend. Informacje o podwyżce podatków w Grecji wywołują niepokoje społeczne, informacje z niemieckiej prasy na temat bankructwa Grecji oraz informacje kilku

Bogaci obywatele wywieźli z Grecji 54 mld euro

bolesne dla społeczeństwa reformy i oszczędności. Ich postępy cały czas kontroluje znienawidzona przez Greków trojka, czyli zespół ekspertów Komisji Europejskiej, Europejskiego Banku Centralnego i Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Po sześciu latach recesji grecki PKB ma w tym roku wzrosnąć o 0,5 proc

Grecja: rozpoczęły się wybory parlamentarne

Po poprzednich wyborach, które odbyły się 6 maja, żadnej partii nie udało się utworzyć rządu. Blisko 70 proc. głosów zdobyły wówczas partie sprzeciwiające się reformom i drastycznym oszczędnościom, jakie narzuciły Grecji UE i Międzynarodowy Fundusz Walutowy w zamian za pomoc finansową (około 240

Moody's zagroził Wielkiej Brytanii utratą najwyższego ratingu

Fundusz Walutowy obniżył w poniedziałek swą prognozę tegorocznego wzrostu gospodarczego Wielkiej Brytanii z 1,7 proc. produktu krajowego brutto do 1,5 proc. Moody's zagroził już USA obniżeniem ratingu kredytowego. Agencja wskazuje jednak, że mimo takiej groźby wobec Wielkiej Brytanii jej wiarygodność

Szczyt G20 w Brisbane - priorytetem wzrost gospodarki i zatrudnienia

jeszcze za późno, aby zapobiec nowej zimnej wojnie". Przebieg rozmów z prezydentem Rosji może utrudnić sam premier Abbott, który - jak ocenia brytyjski dziennik - zrobił ostatnio może zbyt wiele, by załagodzić nieporozumienia z Putinem. Międzynarodowy Fundusz Walutowy przygotował na szczyt G20

Putin chce wzmacniać sojusz gospodarek wschodzących BRICS

przeżywa właśnie spowolnienie gospodarcze, choć trzeba przyznać, że prognozy mówią o odbiciu w 2015 r. W zeszłym roku brazylijskie PKB wzrosło o 2,5 proc., w tym roku ma wynieść ok. 1,8 proc., by w 2015 r. - jak przewiduje Międzynarodowy Fundusz Walutowy - sięgnąć 2,7 proc. Kłopoty gospodarcze kraju

Pentor: Bankowcy oczekują inflacji w grudniu 2011 na poziomie 4,36% r/r

. w stosunku do prognozy z poprzedniego miesiąca. Inflacja konsumencka wyniosła 4,3% w sierpniu wobec 4,1% w lipcu. Oczekiwania kursowe wobec dolara i euro według przewidywań uśrednionych na koniec 2011 roku wynoszą dla euro 4,12 zł, a dla dolara – 3,00 zł. Oznacza to dalsze osłabienie się

MFW obniżył prognozy globalnego wzrostu PKB do 4,0% w 2011 i 2012 r.

Warszawa, 21.09.2011 (ISB) - Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) obniżył prognozy globalnego wzrostu gospodarczego do 4,0% w 2011 i 2012 roku, tj. odpowiednio o 0,3 pkt proc. i 0,5 pkt wobec szacunków z czerwca, podał Fundusz we wrześniowym wydaniu  "World Economic Outlook". "

Dostęp do linii kredytowej MFW już niepotrzebny?

- Analizy Narodowego Banku Polskiego w zakresie uwarunkowań makroekonomicznych gospodarki polskiej i regionalnej oraz prognoz rozwoju gospodarek świata, a także obserwowany w ostatnim okresie znaczny przyrost rezerw walutowych NBP, nie wskazują na potrzebę ubiegania się o uzyskanie dostępu do

Pentor: Bankowcy oczekują inflacji w grudniu 2011 na poziomie 4,55% r/r

pkt proc. w stosunku do prognozy z poprzedniego miesiąca. Inflacja konsumencka wyniosła w lipcu 4,1% wobec 4,2% w czerwcu. Oczekiwania kursowe wobec dolara i euro według przewidywań uśrednionych na koniec 2011 roku wynoszą dla euro 4,02 zł, a dla dolara – 2,94 zł. W porównaniu z poprzednim

Pentor: Bankowcy oczekują inflacji w grudniu 2011 na poziomie 4,44% r/r

. w stosunku do prognozy z poprzedniego miesiąca. Inflacja konsumencka wyniosła w czerwcu 2011 r. 4,2 % r/r wobec 5,0% w maju. Oczekiwania kursowe wobec dolara i euro według przewidywań uśrednionych na koniec 2011 roku wynoszą dla euro 3,97 zł, a dla dolara – 2,92 zł. W porównaniu z poprzednim

Rząd: w 2015 r. relacja długu do PKB może wzrosnąć, potem będzie spadać

Strategia to dokument obejmujący czteroletnią prognozę zarządzania długiem Skarbu Państwa, który resort finansów przygotowuje co roku wraz z projektem budżetu na przyszły rok. "Wielkości zawarte w obecnym dokumencie uwzględniają wartości przedstawione w projekcie budżetu państwa na 2015 rok

Pentor: Bankowcy oczekują inflacji w grudniu 2011 r. na poziomie 4,35% r/r

. w stosunku do prognozy z poprzedniego miesiąca. Inflacja konsumencka wyniosła w maju 2011 r. 5,0% r/r wobec 4,5% w kwietniu. Oczekiwania kursowe wobec dolara i euro według przewidywań uśrednionych na koniec 2011 roku wynoszą dla euro 3,93 zł, a dla dolara – 2,87 zł. W porównaniu z poprzednim

Francja zmniejsza prognozę PKB i tnie ulgi podatkowe

ożywienie w 2011 roku, jednak już kilka tygodni temu Międzynarodowy Fundusz Walutowy ostrzegał, że francuskie prognozy są zbyt optymistyczne.Francuski rząd koncentruje się też na zmniejszeniu deficytu sektora finansów publicznych, który w tym roku ma osiągnąć rekordowy poziom 8 proc. PKB. W przyszłym ma być

Pengab spadł o 0,5 pkt m/m do 30,5 pkt w czerwcu

niższy o 2,2 pkt wobec poprzedniego miesiąca, natomiast skumulowany wskaźnik prognoz wzrósł o 1,2 pkt do 38,2 pkt. "Odnotowano wzrost zainteresowania depozytami walutowymi, przede wszystkim terminowymi, oczekuje się również wzrostu popytu na tym rynku. Większe zainteresowanie depozytami złotowymi

Jednostkowy zysk netto KGHM w II kw. - 612 mln zł; lepiej od oczekiwań

kwartale wahały się w przedziale od 506 mln zł do 633 mln zł. Zysk operacyjny KGHM w II kwartale 2014 roku wyniósł 828 mln zł wobec 918 mln zł rok wcześniej. Średnia prognoz rynkowych mówiła o 786 mln zł. Przychody ze sprzedaży wyniosły w tym czasie 3,93 mld zł wobec blisko 4,4 mld zł w II kwartale 2013

Grupa Kęty prognozuje zysk netto III kw. na 32-33 mln zł i rekordową sprzedaż

. "Wzrost długu netto w trzecim kwartale wynika głównie z przeszacowania wartości kredytów walutowych (ok. 11 mln zł)" - tłumaczy firma. W sierpniu, po wynikach za II kw. br., Grupa Kęty podtrzymała całoroczną prognozę, zakładającą min. wzrost skonsolidowanego zysku netto o 4% do 94,3 mln zł

Asbis nie widzi dalszych zagrożeń dla zweryfikowanej prognozy

Marcin Droba [wywiad] Warszawa, 03.08.2011 (ISB) – Regionalny dystrybutor IT Asbis nie widzi dalszych zagrożeń dla swojej prognozy finansowej, poinformował dyrektor finansowy Marios Christou w rozmowie z agencją ISB. Wcześniej spółka obniżyła prognozę z powodu wpływu na wyniki kryzysu

Chiny: Chcemy pomóc zadłużonej Europie

, aby zwiększyć udziały w długu - powiedziała Jiang Yu, rzecznik chińskiego MSZ-u. - Obecnie zagrożenie ze strony kryzysu w strefie euro nie minęło i wciąż prognozy dla światowej gospodarki są niejasne. Jest we wspólnym interesie Europy i Chin, aby wzmacniać gospodarki i współpracę handlową. Będzie to

Niemieckie instytuty obniżają prognozy PKB dla Niemiec

Fundusz Walutowy obniżył swoje prognozy PKB dla niemieckiej gospodarki na 2008 r. do 2 proc. z 2,4 proc.

Bank Handlowy oczekuje 3,8% wzrostu PKB w tym roku i 2,9% w roku 2012

Warszawa, 11.08.2011 (ISB) - Słabe dane z polskiej gospodarki, w połączeniu z ostatnimi negatywnymi wydarzeniami na świecie skłoniły analityków Banku Handlowego do rewizji prognoz wzrostu PKB. W efekcie tegoroczny wzrost szacują na poziomie 3,8% czyli o 0,4 pkt proc. mniej niż wcześniej, a w 2012

MAE kolejny raz tnie prognozy zużycia ropy w 2008

Fundusz Walutowy. MAE zredukowała szacunki zapotrzebowania na ropę w tym roku o 310 tys. b/d, do 87,23 mln b/d - podała agencja w piątek w raporcie. W marcu MAE obniżyła już swoje prognozy zużycia ropy w 2008 r. o 80 tys. b/d. Cena ropy osiągnęła we wtorek w Nowym Jorku rekordowe 112,21 USD za

W.Brytania.Bank RBS nie będzie wspierał Łukaszenki

operacje były deską ratunku dla kraju gorączkowo starającego się zapobiec niewypłacalności w warunkach rozpowszechnionej korupcji, niekompetencji i systematycznego łamania praw człowieka". Międzynarodowy Fundusz Walutowy ma w tych dniach podjąć decyzję o pożyczce stabilizacyjnej dla Białorusi na sumę

Europejskie media: sankcje UE i USA zduszą gospodarkę Rosji

rosyjska gospodarka to teren zakazany, (...) będzie to miało paraliżujący wpływ na transakcje finansowe oraz inne biznesowe kontakty z tym krajem" - pisze "WSJ", powołując się na opinie analityków finansowych. Już w ubiegłym tygodniu Międzynarodowy Fundusz Walutowy zrewidował swoją prognozę

Poranny dobry nastrój na rynku walutowym mogą zepsuć dane o PKB w strefie euro

Warszawa, 16.08.2011 (ISB) - Na rynku walutowym od rana panuje dobry nastrój będący wynikiem nadziei związanych ze spotkaniem kanclerz Niemiec i prezydenta Francji. Jednak słabsze od oczekiwań dane o PKB w Niemczech, mogące zaważyć na równie słabych danych ze strefy euro, stwarzają ryzyko dla

MFW spodziewa się recesji w USA

Międzynarodowy Fundusz Walutowy obniża tegoroczne prognozy tempa wzrostu PKB w USA do 0,5 proc. wobec szacowanych wcześniej 1,5 proc. Eksperci Funduszu oceniają, że amerykański kryzys kredytowy będzie miał dużo głębszy wpływ na tempo wzrostu światowej gospodarki, niż to wcześniej oceniano. W

Pengab wzrósł o 1,3 pkt m/m do 29,6 pkt w sierpniu

niższy o 0,3 pkt wobec poprzedniego miesiąca, natomiast skumulowany wskaźnik prognoz wzrósł o 3,0 pkt do 35,5 pkt. "Pogorszyła się sytuacja ekonomiczna banków, czego wyrazem jest spadek wartości wskaźnika ogólnego klimatu koniunktury. Obecnie WOKKB wynosi 37,3 pkt; spadek w porównaniu z lipcem

PKB Niemiec w 2009 r. wzrośnie o 1,2 proc.

W opublikowanym w czwartek komunikacie Glos podał, że w przyszłym roku wzrost gospodarczy w Niemczech wyniesie prawdopodobnie jedynie 1,2 proc.Byłyby to najsłabszy wynik od czasu objęcia rządów przez administrację kanclerz Angeli Merkel.Na ten rok Glos podtrzymuje wcześniejsze prognozy wzrostu PKB

DIW: Niemiecka gospodarka wystarczająco silna, by poradzić sobie z kryzysem

DIW szacuje, że PKB Niemiec wzrośnie w 2008 r. o 2 proc., a w 2009 r. gospodarka spowolni do 1,6 proc.To najoptymistyczniejsza prognoza dla niemieckiej gospodarki spośród ocen przedstawionych przez inne instytucje.Międzynarodowy Fundusz Walutowy obniżył szacunki tempa wzrostu PKB w Niemczech w tym

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

Plus Minus

, funduszach inwestycyjnych i emerytalnych. Komentarze: Kto zyskuje, a kto traci? Jakie są konsekwencje wydarzeń i decyzji gospodarczych dla państwa i obywatela? Prognozy walutowe i giełdowe: Czy waluty powinny tanieć, czy drożeć? Czy na giełdzie będzie hossa, czy bessa? "To mnie dziwi" - absurdy

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.