prognozy gospodarcze dla polski

Leszek Baj

JP Morgan tnie prognozy wzrostu gospodarczego dla Polski i regionu

JP Morgan tnie prognozy wzrostu gospodarczego dla Polski i regionu

Ekonomiści JP Morgan obniżyli prognozy wzrostu gospodarczego dla naszego regionu. Polska gospodarka w tym roku ma urosnąć ich zdaniem o 3,8 proc., a w przyszłym o 3 proc. To kolejna obniżka prognoz przez bank komercyjny

"Economist" o protestach w Polsce: "Dla Tuska zbawienie może być już w drodze - prognozy gospodarcze..."

"Anemiczna gospodarka pomogła "Solidarności" wezwać swoich członków na warszawskie ulice" - czytamy w najnowszym "Economiście". Brytyjski tygodnik w swoim najnowszym wydaniu opisuje zeszłotygodniowe protesty w stolicy Polski. "Jednak prognozy gospodarcze zaczynają się odbijać..." - dodaje pismo.

Różnica zdań między Polską a KE w sprawie prognoz gospodarczych

Minister finansów Jacek Rostowski rozmawiał we wtorek w Brukseli z unijnym komisarzem ds. gospodarczych i walutowych Joaquinem Almunią o prognozie KE dla Polski, przewidującej 1,4-proc. spadek PKB w tym roku. Szef resortu podtrzymał negatywną ocenę tych prognoz.

Rozbieżne prognozy wzrostu gospodarczego Polski w 2009 roku

Rozbieżne prognozy wzrostu gospodarczego Polski w 2009 roku

. W tym roku nasza gospodarka ma się zdaniem OECD zwiększyć o 5,4 proc. Komisja Europejska przyjmuje 3,8-proc. wzrost w przyszłym roku. Natomiast Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR) obniżył dzisiaj swoją prognozę PKB dla Polski w 2009 r. do 2,8 proc. z 4,7 proc. Średnia prognoza wzrostu dla

MFW obniżył prognozy wzrostu gospodarczego Polski

powiedział w środę na konferencji w Warszawie, że sytuacja polskiej gospodarki jest dobra. Aby utrzymać pozytywne tendencje, Fundusz zaleca Polsce kontynuację reform, w szczególności uporządkowanie i zmniejszanie wydatków publicznych. Jednocześnie MFW przestrzega w swoich prognozach, że Europa odczuje

Prognoza wzrostu gospodarczego Polski w 2009 obniżona

Analitycy banku JP Morgan obniżyli swoje prognozy PKB dla krajów Europy Centralnej i Wschodniej za najbliższy rok. Ich obecna prognoza dla Polski za 2009 r. wynosi 1,5 proc. rok do roku. Szczegółowe oceny i uzasadnienie bank przedstawi w najbliższych dniach. Na razie, w najnowszym cotygodniowym

Komisja Europejska obniża prognozy gospodarcze dla Polski i Unii

Almunia. Dla Polski Komisja przewiduje w tym roku wyższą inflację (3,8 proc. zamiast 2,8 proc. z jesiennych prognoz) i niższy wzrost gospodarczy (5,3 proc., zamiast 5,6 proc. PKB). Podwyżkę inflacyjnych prognoz Bruksela tłumaczy malejącym bezrobociem i rosnącymi płacami. Jej zdaniem "planowane

MFW zmniejsza prognozy wzrostu gospodarczego dla Polski

W poprzedniej projekcji opublikowanej 1 października MFW twierdził, że PKB Polski wzrośnie w przyszłym roku o 2,2 proc. We wtorek Fundusz obniżył swoje prognozy o 0,3 punktu procentowego do 1,9 proc. w 2010 r. Na koniec 2009 r. PKB ma spaść do 1,1 proc. z 5 proc. w 2008 r."Razem z poprawą

Piechociński: Polska pozostanie jednym z liderów wzrostu w UE

członkowskich. Zdaniem MG, KE dobrze ocenia perspektywy polskiej gospodarki. Oczekiwane tempo wzrostu PKB Polski w 2015 r. wyniesie 3,2 proc., a w 2016 r. - 3,4 proc. Są to prognozy dużo bardziej optymistyczne od tych prezentowanych przez KE w listopadzie - odpowiednio 2,8 proc. i 3,3 proc. Z nowych szacunków

Szczurek: obniżenie prognozy PKB na 2015 r. wynikiem m.in. sankcji

czy będzie dużo lepiej czy trochę lepiej zależy od sytuacji gospodarczej, która jest bardzo niepewna. Niepewność dotycząca popytu na polskie towary i usługi każe z ostrożnością planować dochody i wydatki i ten budżet taki jest" - dodał Szczurek.

OECD podnosi prognozy wzrostu dla Polski, ale radzi zaciskanie pasa

obniżenie się stopy bezrobocia z 9,8 proc. w tym roku do 9,5 proc. w przyszłym. Przewiduje, że po nadwyżce finansów publicznych 5,6 proc. PKB w tym roku, w 2015 r. będziemy mieli deficyt w wysokości 2,9 proc. PKB (według zasad ESA95). W poniedziałek swoje prognozy dla Polski podniosła Komisja Europejska

Ekonomiści: sankcje obniżą wzrost polskiego PKB, ale także inflację

rewidują swoje wcześniejsze prognozy wzrostu PKB dla Polski. Szacują wstępnie, że w III kw. wzrost PKB wyniesie 3 proc., w IV kw. 3,6 proc. "Widzimy jednak ryzyko w dół" - powiedział. Dodał, że nie wiadomo np. jak na embargo zareagują przedsiębiorcy, czy nie wystraszą się i nie wstrzymają

Bruksela chwali polską gospodarkę, ale martwi się finansami publicznymi

Według poniedziałkowych prognoz Polskę prześcigną w 2010 r. tylko trzy kraje Unii: Niemcy (3,7 proc.), Słowacja (4,1 proc.) i Szwecja (4,8 proc.). Choć nie jesteśmy na podium, w przypadku Polski Komisja wciąż pisze o "mocnym ożywieniu", którego podstawą ma być popyt wewnętrzny wynikający

KE: W Polsce wzrost PKB o 3,4 proc. - tak jak w Niemczech

KE: W Polsce wzrost PKB o 3,4 proc. - tak jak w Niemczech

O ile w ostatnich, majowych prognozach KE, to Polska, wraz ze Słowacją, była liderem wzrostu gospodarczego w UE, to według jesiennych prognoz Polskę dogoniły Niemcy. KE radykalnie zrewidowała w górę prognozy tegorocznego rozwoju niemieckiej gospodarki z 1,2 proc. PKB w maju do 3,4 proc. W przypadku

Morgan Stanley podniósł prognozy PKB dla Polski, Węgier i Czech

;potencjał produkcyjny już teraz wygląda na wyższy, zanosi się na to, że korporacje zwiększą wydatki dla sfinansowania dalszej ekspansji w miarę, jak nabiorą przekonania, że perspektywa makro się poprawia". Z końcem 2014 r., a zwłaszcza w późniejszych latach Polska odczuje skutki wykorzystania środków

Miliard euro premii dla Polski za lepszy wzrost

Miliard euro premii dla Polski za lepszy wzrost

. w 2010 r. przy średniej dla całej UE wynoszącej 1,4 proc. (dla strefy euro - 1,1 proc.)Dynamika wzrostu gospodarczego Polski w okresie od 2005 r., która była lepsza o ponad pięć punktów od zakładanej przez UE, może nam wkrótce przynieść premię w postaci dodatkoweych funduszy strukturalnych (taką

KE: w Polsce wyższy wzrost i wyższa inflacja

KE: w Polsce wyższy wzrost i wyższa inflacja

W opublikowanych w środę częściowych prognozach gospodarczych dla największych gospodarek UE, w tym Polski, KE pozytywnie skorygowała własną prognozę z kwietnia br., w której zakładała spadek tempa rozwoju polskiej gospodarki - do 5,3 proc. KE pisze w analizie, że "wzrost polskiej gospodarki

Pawlak: W 2010 r. wzrost PKB osiągnie poziom 3 proc.

- Polska gospodarka jest na tyle silna, że nie powinno być problemu z poziomem 3 proc. PKB - powiedział wicepremier.Podobnego zdania jest Adam Glapiński, członek Rady Polityki Pieniężnej, który już na początku maja mówił, że w 2010 r. tempo wzrostu produktu krajowego brutto Polski może wynieść 3,0

Gomułka: prognozy gospodarcze KE są optymistyczne

"Sugerują one co prawda spowolnienie gospodarcze, ale nie recesję" - powiedział w poniedziałek PAP prof. Gomułka. Komisja Europejska szacuje, że polski PKB wzrośnie w przyszłym roku o 3,8 proc., podczas gdy w całej UE - z powodu kryzysu finansowego - wyniesie 0,2 proc. Z prognoz KE wynika

Bank Światowy i OECD wierzą w polską gospodarkę

Bank Światowy i OECD wierzą w polską gospodarkę

Ekonomiści Banku Światowego przewidują, że w tym roku polska gospodarka urośnie o 3,5 proc., a w przyszłym o 4,1 proc. To jedna z lepszych prognoz dla Polski opublikowana w ostatnim czasie. W projekcie budżetu rząd zakłada przyszłoroczny wzrost PKB na poziomie 3,5 proc. Optymizmowi Banku Światowego

KE: Polska liderem wzrostu gospodarczego w Unii Europejskiej

KE: Polska liderem wzrostu gospodarczego w Unii Europejskiej

osiągnięty dzięki lepszemu postrzeganiu polskiej gospodarki przez inwestorów. Z kolei wśród głównych zagrożeń dla Polski KE dostrzega utrudniony dostęp do kredytów, który może ograniczać inwestycje i popyt prywatny.Ale deficyt i dług wzrosnąKE podała też prognozy dotyczące deficytu sektora finansów

"Polska może być inaczej traktowana - bardziej tolerancyjnie" ze względu na reformę OFE

"Polska może być inaczej traktowana - bardziej tolerancyjnie" ze względu na reformę OFE

. Jesteśmy absolutnym prymusem, jeśli chodzi o prognozę na 2011 rok - zachwalał komisarz Lewandowski. A według tych optymistycznych dla Polski prognoz wzrost gospodarczy powinien wynieść powyżej 4 proc. - Rachuba min. Rostowskiego - uzdrowienia finansów publicznych na rosnących dochodach podatkowych - ma

UE/Komisja Europejska: polska gospodarka pozytywnie zaskakuje (opis)

prognozowała wcześniej i wyniósł 5,8 proc., a nie 5,2 proc. PKB. KE zrewidowała także ocenę wysokości inflacji w roku 2006 z 1,4 proc. do 1,3 proc. W krótkiej ocenie KE pisze, że "polska gospodarka pozytywnie zaskakuje". Dobre prognozy KE tłumaczy wysokim wzrostem gospodarczym w ostatnim kwartale

KE: 6,1-procentowy wzrost gospodarczy w Polsce w 2007 roku (opis)

, który zakłada 3,1-proc. deficyt w 2008 roku. Zastrzega jednak, że jej prognozy mogą być zrewidowane, a wynik lepszy od przewidywanego, jeśli polski rząd przeprowadzi zapowiadaną reorganizację administracji publicznej w roku 2008. Z drugiej strony KE dostrzega zagrożenia dla dochodów budżetu, które są

OECD: Wzrost gospodarczy w Polsce w 2010 r. - 2,5 proc.

współfinansowane z funduszy unijnych."Aktywność gospodarcza będzie rosła, głównie napędzana przez inwestycje" - przewidują ekonomiści OECD w prognozie dotyczącej Polski. Ich zdaniem w przyszłym roku wzrost inwestycji sięgnie 2,3 proc., a w 2011 r. aż 10,2 proc.OECD trochę się jednak niepokoi o stan

KE: w 2008 r. w Polsce niższy wzrost PKB i wyższa inflacja

prognozach listopadowych) i całej UE (2 proc. zamiast 2,4 proc). Tym właśnie KE tłumaczy spowolnienie tempa rozwoju gospodarczego Polski. "To reakcja na szok zewnętrzny" - powiedział unijny komisarz ds. gospodarczych i walutowych Joaquin Almunia, wyliczając załamanie światowych rynków finansowych

Ostrożny optymizm przedsiębiorców w UE

Wobec 6,5-procentowego wzrostu PKB w roku 2007, prognozy konfederacji oznaczają spowolnienie wzrostu gospodarczego w Polsce. Wolniejszy ma być też wzrost zatrudnienia (2,2 proc. w roku 2008 w porównaniu z 3 proc. w roku 2007). Dopiero w kolejnym roku konfederacja prognozuje szybsze tempo wzrostu

MFW: światowa gospodarka urośnie w 2010 r. o 3,1 proc.

proc.) kraje wschodzące Europy w przyszłym roku mają się zdaniem MFW rozwijać w tempie 1,8 proc. Polska na tym tle prezentuje się całkiem dobrze. MFW przewiduje, że w tym roku nasza gospodarka jako jedyna urośnie - o 1 proc. W 2010 r. możemy liczyć na wzrost PKB o 2,2 proc. (polski rząd zakłada wzrost

Międzynarodowy Fundusz Walutowy: Lepsze perspektywy dla światowej gospodarki

dzięki temu zwiększą swój eksport.A jak będzie wyglądała sytuacja w naszym regionie? Polska, która jako jedyny kraj w UE nie wpadła w recesję w zeszłym roku, w latach 2010-11 będzie już tylko średniakiem. Według prognoz MFW kraje wschodzącej Europy mają się bowiem rozwijać w tym roku średnio w tempie 2,9

KE: Projekt budżetu na 2008 r. oddala Polskę od euro

sytuację KE. Na rok 2008 KE prognozuje spadek bezrobocia w Polsce do 7,3 proc., zaś na rok 2009 - do 6,4 proc. KE swoje prognozy na rynku pracy opiera na innej niż polski rząd metodologii - stąd różnice. Na ten rok KE podtrzymuje prognozę rekordowego wzrostu gospodarczego w wysokości 6,5 proc. PKB. Wynika

OECD: Wzrost gospodarczy w Polsce w 2010 r. - 2,5 proc.

Ekonomiści OECD w jaśniejszych barwach widzą kondycję światowej gospodarki. Znacznie też podnieśli prognozy wzrostu gospodarczego dla Polski, który w 2011 r. ma ich zdaniem rosnąć w tempie 3,1 proc. Jeszcze w czerwcu analitycy Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) skupiającej

Bruksela widzi na różowo

także naszej. Szacunki Komisji są dla Polski niezwykle pozytywne. W porównaniu z poprzednią prognozą (sporządzoną w maju) Komisja o 0,4 punktu procentowego podniosła przewidywany przez nią wzrost gospodarczy w Polsce w 2007 r. - do poziomu 6,5 proc. Co oznacza, że będziemy mieli najszybsze tempo wzrostu

KE ostrzega przed inflacją w Polsce

W opublikowanych w poniedziałek wiosennych prognozach gospodarczych dla krajów UE, KE oceniła także, że deficyt finansów publicznych w Polsce wrośnie w 2008 roku do 2,5 proc. PKB z szacowanego poziomu 2,0 proc. w 2007 roku. Na rok 2009 KE prognozuje wzrost do poziomu 2,6 proc. PKB. KE odnotowała

Petru: unijne prognozy wzrostu PKB w Polsce "umiarkowanie optymistyczne"

mocnych podstaw polskiej gospodarki. Polski rząd zakłada na przyszły rok wzrost gospodarczy w wysokości 4,8 proc. Zdaniem KE, niekorzystna sytuacja gospodarcza odbije się na zahamowaniu szybkiego spadku bezrobocia w Polsce: liczba bezrobotnych utrzyma się w 2009 r. na poziomie 7,3 proc., zaś w 2010 r

KE: kryzys nie ominie Polski - rośnie deficyt, mniejszy wzrost PKB

Prognozy dla Polski i tak są lepsze niż dla całej UE. Unijny PKB ma spaść w br. o 1,8 proc. (-1,9 proc. w strefie euro). Recesja objęła wszystkie duże gospodarki wspólnej waluty. KE szacuje, że w 2008 r. polski deficyt wyniósł w Polsce 2,5 proc. Jeśli prognoza KE na 2009 r. się sprawdzi, Polska

Gilowska: KE nie nakaże Polsce obniżenia deficytu do 2007 r.

lutego w Brukseli. Jeśli Polska się nie wywiąże, KE uruchomi kolejny etap procedury dyscyplinującej. Według najnowszych prognoz Komisji Europejskiej, polski deficyt budżetowy wyniesie w 2007 roku 3,7 proc. PKB (włączając koszty reformy emerytalnej). W najnowszym programie konwergencji z listopada

KE podwyższa prognozę wzrostu PKB dla Polski

Pisząc o "prężnym wzroście gospodarczym" i "pozytywnej niespodziance" w Polsce, KE zrewidowała w górę własne prognozy z maja, kiedy to przewidywała wzrost PKB w 2007 r. o 6,1 proc. KE ocenia, że tak wysoki wzrost wynika z lepszych niż oczekiwane rezultatów gospodarczych za drugi

91,3 mld zł na kryzys

91,3 mld zł pozwoli na utrzymanie stabilności finansowej i wiarygodności Polski, zabezpieczy potrzeby najbiedniejszych oraz utrzyma rozwój polskiej gospodarki na poziomie, dzięki któremu będziemy doganiać rozwinięte kraje Europy. - Dmuchamy na zimne - mówi premier Tusk. Rząd szacuje, że polska

KE: 6 proc. wzrost PKB w Polsce w 2007 r.

1,3 proc. Te dane skłoniły KE do oceny, że "polska gospodarka pozytywnie zaskakuje". Dobre prognozy KE tłumaczy wysokim wzrostem gospodarczym w ostatnim kwartale ubiegłego roku, szacowanym wstępnie na 2,6 proc. PKB (w ujęciu kwartał do kwartału). "Niespodziewany pozytywny wzrost wynika

BCC - prognozy na 2009

BCC ocenia, że nieuniknione jest znaczne spowolnienie wzrostu gospodarczego. Przedsiębiorcy uważają, że na koniec przyszłego roku wyniesie on 2 i pół procent. Zdaniem przedsiębiorców, wyższy - trzyprocentowy wzrost - byłby możliwy gdyby rząd i NBP zmniejszyły ograniczenia w dostępie do kredytów

Rostowski: Może okazać się konieczne obniżenie prognoz wzrostu gospodarczego

"Mogę śmiało powiedzieć, że ogólna kondycja gospodarcza kraju jest w dobrej formie" - powiedział w czwartek w Sejmie minister finansów Jacek Rostowski podczas uzasadniania projektu ustawy budżetowej na 2009 r. Dodał, że dzięki działaniom tego, a także poprzednich rządów, Polska może się

UE/ KE: Inflacja w Polsce w 2007 r. - 2 proc., bezrobocie - 11 proc.(krótka2)

Tym samym KE potwierdziła własne prognozy z lutego dotyczące inflacji. Na rok 2008 KE prognozuje inflację w wysokości 2,5 proc.

Bruksela studzi polski optymizm gospodarczy

Wydatków tych nie zrównoważy wzrost gospodarczy, który KE szacuje w 2006 roku na 4,5 proc. KE prognozuje, że w roku 2007 polska gospodarka będzie się rozwijała w tempie 4,6 proc. rocznie. Dla porównania: średnia unijna na lata 2006-07 to odpowiednio 2,3 i 2,2 proc. (2,1 i 1,8 w strefie euro

UE/ KE: 6,1-procentowy wzrost gospodarczy w Polsce w 2007 roku (krótka)

Oznacza to pozytywną korektę prognoz w porównaniu z przewidywaniami Komisji Europejskiej z lutego ubiegłego roku, kiedy to KE przewidywała dla Polski 6,0 proc. wzrostu PKB w 2007 r.

UE/ KE: Sześcioprocentowy wzrost gospodarczy w Polsce w 2007 roku (krótka)

Oznacza to pozytywną korektę prognoz w porównaniu z przewidywaniami Komisji Europejskiej z listopada ubiegłego roku, kiedy to KE prognozowała dla Polski 4,7 proc. wzrost PKB w 2007 r.

MFW: wzrost PKB w Polsce w 2011 r. wyniesie 4,0 proc.

Deficyt sektora finansów publicznych w Polsce w tym roku wyniesie 5,6 proc. PKB w przyszłym będzie to 3,6 proc., w 2013 roku 3,3 proc., w 2014 roku 3,0 proc., zaś w 2015 roku deficyt spadnie poniżej 3 proc. PKB i wyniesie 2,4 proc. - prognozuje Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Stopniowe podwyżki

UE/ KE: Inflacja w Polsce w 2007 roku wyniesie 2 proc. (krótka2)

Tym samym KE zrewidowała w dół własne prognozy z listopada zeszłego roku, w których szacowała, że inflacja w Polsce w 2007 r. sięgnie 2,5 proc. Na podstawie uaktualnionych danych KE zrewidowała także ocenę wysokości inflacji w roku 2006 z 1,4 proc. do 1,3 proc.

Raport Credit Suisse: Polska europejskim siłaczem

Analitycy banku w raporcie pt. Emerging Markets Quarterly do czynników wspierających wzrost gospodarczy w pierwszej połowie tego roku zaliczyli: znaczne osłabienie waluty, stosunkowo niewielką otwartość polskiej gospodarki, duży rynek wewnętrzny, na którym popyt wsparły obniżki stawek podatku PIT i

KE: Wzrost gospodarczy w Polsce w 2008 r. spadnie

Według szacunków, w 2007 roku wzrost gospodarczy wyniósł w Polsce 6,5 proc.

OECD: Ceny ropy hamują wzrost

. To świadczy o większym otwarciu się największych gospodarek świata. Polska dostała w tym roku dobre oceny gospodarcze. W tym roku nasz wzrost PKB sięgnie 5,4 proc., w przyszłym - 4,3 proc. Ceny będą rosły w tempie 3,3-3 proc.; rosnąć mają równocześnie popyt wewnętrzny i wartość inwestycji.

Wzrost PKB tylko 1,2 proc. - Fitch obniżył prognozy dla Polski

- Spodziewane spowolnienie gospodarcze wpływające na realną gospodarkę i utrudniony dostęp do kredytów bankowych będą miały negatywne przełożenie na polski sektor przedsiębiorstw w 2009 - uważa agencja ratingowa Fitch Ratings. Fitch uważa, że wzrost PKB Polski wyniesie w tym roku 1,2 proc. wobec

KE: inflacja w Polsce w 2008 r. wyniesie 4,3 proc.

Tym samym KE skorygowała własne prognozy z lutego, kiedy to prognozowała tegoroczną inflację w Polsce w wysokości 3,8 proc. Na rok 2009 KE prognozuje spadek inflacji w Polsce do poziomu 3,4 proc. Według szacunków, w 2007 roku inflacja wyniosła 2,6 proc.

Będzie niższy wzrost?

Ministerstwo gospodarki prawdopodobnie obniży prognozę wzrostu gospodarczego na ten rok z 4 proc. PKB do 3,7 proc., zgodnie z oceną ministerstwa finansów - zapowiedział minister gospodarki Jacek Piechota. Jego zdaniem, na obniżenie prognozy wpłynęło m.in. odrzucenie przez Sejm ustawy o finansowym

KE: deficyt sektora finansów publicznych w Polsce w b.r. - 3,4 proc. PKB(krótka3)

Taki sam tegoroczny deficyt sektora finansów publicznych przewiduje polski rząd. Rewidując w dół wcześniejsze prognozy na rok 2008 KE przewiduje deficyt w wysokości 3,3 proc., czyli nadal powyżej dopuszczonego w traktacie z Maastricht poziomu 3 proc. PKB. W obliczeniach KE uwzględnia koszty reformy

Pawlak: Polska z dobrymi prognozami w porównaniu z sąsiadami

Podczas konferencji prasowej w środę wicepremier zaznaczył, że według prognoz KE są kraje, "które kiedyś były dla nas symbolem rozwoju i atrakcyjności, a teraz są w sytuacji nie do pozazdroszczenia - dla niektórych z nich spadek już w 2008 r. jest na poziomie 5-6 proc. PKB". Apelował, by

KE: Inflacja w Polsce w 2007 r. wyniesie 2 proc.

Tym samym KE zrewidowała w dół własne prognozy z listopada zeszłego roku, w których szacowała, że inflacja w Polsce w 2007 r. sięgnie 2,5 proc. Na podstawie uaktualnionych danych KE zrewidowała także ocenę wysokości inflacji w roku 2006 z 1,4 proc. do 1,3 proc.

OECD: Wzrost PKB Polski wyższy niż Czech i Węgier

Wzrost PKB w Polsce w tym roku ma wynieść w 6,7 proc., a rok później 5,5 proc. - podaje organizacja. Z kolei PKB Czech wzrośnie - według prognoz - o 5,5 proc. w 2007 i 5 proc. w roku następnym. Natomiast Węgry zanotują wzrost PKB na poziomie 2,5 proc. w tym roku i 3,1 proc. w roku 2008. OECD uważa

Skrzypek obniżka stóp procentowych była niezbędna

Według gościa "Sygnałów Dnia" w Programie Pierwszym Polskiego Radia, z prognoz ekspertów wynika, że rok 2009 może być znacznie gorszy dla polskiej gospodarki niż rok 2008. Prezes NBP dodał, że w dalszym ciągu wysoki jest poziom konsumpcji i odnotowujemy wzrost inwestycji. Podkreślił, że

KE: deficyt finansów publicznych w Polsce w 2008 r. wyniesie 2,5 proc.

Według szacunków KE, rok 2007 zamknął się deficytem finansów publicznych w Polsce w wysokości 2 proc.

OECD: Inflacja w Polsce przekroczy 8 proc.

To znacznie więcej niż szacuje rząd i więcej niż wynosi średnia z prognoz ekonomistów (przewidują oni 3,1 proc.). Ale ewentualne skumulowanie trzech niekorzystnych czynników, takich jak szybki wzrost popytu konsumpcyjnego, skok cen ropy i żywności oraz utrzymywanie się cen regulowanych, może

"P" - Rząd będzie ciął wydatki budżetu

W związku z tym - pisze "Polska" - mogą zostać zredukowane wydatki, między innymi na administrację i wojsko a także zlikwidowane niektóre dotacje budżetowe. Rząd może też podnieść akcyzę na alkohol, by zapewnić wyższe wpływy do budżetu. Dziennik przypomina, że dziś minister finansów

EBC zostawia stopy bez zmian, Trichet chwali Polskę

Chwaląc polską odporność na kryzys Trichet dodał, że Polska sama będzie musiała podjąć decyzję o tym, w jaki sposób ma wejść do strefy euro. Prezes EBC mówił o sytuacji Polski na konferencji po posiedzeniu Rady Prezesów EBC, która postanowiła pozostawić stopy procentowe bez zmian. Obecnie główna

IBnGR: gospodarka wzrośnie o 6 proc. w 2007 roku

"W efekcie w całym 2007 r. PKB wzrośnie w Polsce o 6 proc., co będzie wynikiem niemal identycznym, jak w roku poprzednim. Natomiast prognozowane tempo wzrostu PKB w 2008 r. wynosi 5,5 proc." - podał IBnGR w komunikacie przed wtorkową konferencją prasową.

Wskaźnik Pengab wzrósł w lipcu do 26,5 pkt

Polska, w dalszym ciągu obserwujemy ogólną stabilizację nastrojów, niemniej oceny w segmencie kredytów dla gospodarstw domowych i przedsiębiorstw mówią o postępującym wzroście. Dodał, że bankowcy nadal przewidują poprawę sytuacji w tych obszarach, jednak prognozy są bardzo wyważone. Podobną tendencję

Wskaźnik Pengab wyniósł w styczniu br. 22,3 pkt

Marcin Idzik z TNS Polska wskazał, że w ocenie ankietowanych bankowców w 2015 r. osiągnięcie postawionych przez nich celów będzie bardziej wymagające niż w 2014 r. "Oczekuje się także, że bieżący rok nie będzie tak dobry dla branży bankowej jak miniony 2014 r. Wzrosło przekonanie, że głównym

Stasiak: Budżet na 2009 r. to fikcja

Władysław Stasiak dodał, że społeczeństwo nie ma jasnej informacji o stanie budżetu. Minister finansów nie skomentował na przykład zeszłotygodniowej informacji, że w budżecie może zabraknąć od 12 do 15 miliardów złotych. Zastępca szefa Kancelarii Prezydenta oczekuje w tej sytuacji wyjaśnienia, jakie

BIEC: Wzrost PKB Polski w 2014 r. 3,2 proc.; tyle samo w 2015 r.

;Taki obraz otoczenia gospodarczego jest umiarkowanie pozytywny dla polskiego wzrostu gospodarczego, głównie ze względu na wyraźną poprawę koniunktury u naszego największego partnera handlowego, jakim są Niemcy, oraz silną poprawę w największej gospodarce świata - USA, która to w znacznym stopniu

MF: agencja S&P doceniła siłę polskiej gospodarki

W piątek agencja ratingowa Standard & Poor's (S&P) podniosła perspektywę ratingu Polski ze stabilnej na pozytywną. Równocześnie potwierdziła ocenę wiarygodności kredytowej kraju na poziomie A-/A-2 dla zobowiązań w walutach zagranicznych oraz A/A-1 dla zobowiązań w walucie krajowej. "Podwyżka

Największym ryzykiem dla budżetu na 2015 r. sankcje w handlu Rosja-UE-USA

Rząd zajmie się projektem budżetu na 2015 rok na posiedzeniu we wtorek 2 września, a ma go przyjąć w środę. "Podstawowym czynnikiem ryzyka dla prezentowanej prognozy makroekonomicznej jest rozwój sytuacji gospodarczej u głównych partnerów handlowych Polski. Jest to szczególnie istotne w

Recesja może obniżyć wzrost gosp. do 5 procent

Posłuchaj nagrania rozmowy Macieja Głogowskiego z Katarzyną Zajdel-Kurowską. Minister optymistycznie ocenia za to wyniki gospodarcze ubiegłego roku. "Będzie nieco lepiej niż prognozowaliśmy. Możemy się spodziewać że tempo wzrostu wyniosło 6.6 procent" - powiedziała minister o

Raport PwC: Polska do '50 najszybciej rozwijającą się gospodarką UE

, decyzji inwestycyjnych i finansów będą znajdować się w kraju" - ocenia Walewski. Z prognozy wynika, że jednak najbardziej aktualnymi wyzwaniami dla Polskiej gospodarki jest kryzys polityczny na Ukrainie oraz problemy gospodarcze, z jakimi nieustannie boryka się strefa euro. "Ogólny brak

W lutym indeks Pengab wyniósł 19,8 pkt

badaniu dodano, że również na ryku kredytów dla podmiotów gospodarczych obserwowane przez bankowców w lutym zmiany stanowią "kontynuację kierunków dających się uchwycić w styczniu - obniżeniu salda ocen towarzyszy wzrost salda prognoz i dotyczy to zarówno rynku kredytów inwestycyjnych, jak i

Piechociński: eksport mógł wzrosnąć w 2014 r. o ponad 5,2 proc.

. będzie największym placem budowlanym w Europie" - podkreślił wicepremier. Dodał też, że dobre wskaźniki za zeszły rok umacniają prognozy wzrostu gospodarczego dla Polski. "Prognozy dla Polski zostały w ostatnich wskaźnikach umocnione dla Polski na poziomie powyżej 3 proc. na rok 2015 i 2016

Szczurek: MF zaproponuje w projekcie budżetu na 2015 r. 3,4-proc. wzrost PKB

niewielki, niemniej nie wykluczono rewizji przyszłorocznych prognoz budżetowych. "Wprowadzone przez Rosję sankcje niewątpliwie stanowią ryzyko dla perspektyw gospodarczych Polski. Niemniej skala ich wpływu na tempo wzrostu PKB i inflację jest raczej niewielka i trudna do precyzyjnego oszacowania

Sondaż: Polacy sytuację gospodarczą oceniają lepiej niż Czesi, Słowacy i Węgrzy

pesymistyczne prognozy na najbliższy rok. Najmniej pesymistów jest wśród Polaków, jednak w porównaniu z lipcem 2014 roku odsetek tych, którzy uważają, że w ciągu roku sytuacja gospodarcza w Polsce się pogorszy, wzrósł o 5 punktów (do 20 proc.). Zadowolenie z własnej sytuacji materialnej - podobnie jak w

Sikorski: gospodarka - priorytetem w kontaktach z krajami poza Europą

bieżącym wyniesie 3,2 procent. Zainspirowana tym polska dyplomacja nie tylko uaktywnia dialog polityczny, ale i gospodarczy z krajami tego regionu" - powiedział szef MSZ. Dodał, że Polska zamierza intensyfikować kontakty z wybranymi krajami Afryki Subsaharyjskiej. "Nacisk położymy na współpracę

Szczurek: w kwietniu lista działań, aby deficyt spadł poniżej 3 proc. PKB

. Komisarz UE ds. gospodarczych i walutowych Olli Rehn pytany, czy taka prognoza jest wystarczająca by zamknąć procedurę nadmiernego deficytu wobec Polski, odparł, że KE przeanalizuje politykę fiskalną i działania dotyczące procedury, a także reformy strukturalne krajów UE na początku czerwca. "Nie

Schetyna: wzrost eksportu - za sprawą rynków pozaeuropejskich

Schetyna zauważył, że w świecie powstają nowe centra gospodarcze w dynamicznie rozwijających się krajach wschodzących. "Polska polityka zagraniczna musi skutecznie reagować na te zmiany, w sytuacji, gdy porządek światowy przyjmuje charakter wielobiegunowy, musimy szczególnie zabiegać o

Debata PAP: strategie rynkowe na 2014 r.

. Przedstawiciele TFI przedstawią swoje prognozy co do stanu światowej gospodarki, oczekiwania dotyczące wzrostu PKB i poziomu inflacji na świecie, w tym zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych i w strefie euro. Tematem debaty będzie również aktualna sytuacja gospodarcza w Polsce oraz prognozy dotyczące polskiej

GUS: w II kwartale PKB wzrósł o 3,2 proc.

roku polska gospodarka powinna się rozwijać w tempie 3,3 proc. Wskazali jednak, że zagrożeniem dla wzrostu będą zaburzenia w handlu z Rosją i Ukrainą, a także ewentualne wyhamowanie ożywienia w strefie euro. Warunkiem dalszego przyspieszenia gospodarki w drugiej części roku w Polsce ma być utrzymanie

Szczurek: prawdopodobne 3,8 proc. PKB w projekcie budżetu na 2015 r.

pytany, o ryzyka dla Polski związane z kryzysem na Wschodzie, podkreślił, że Polska ma już sfinansowane 82 proc. tegorocznych potrzeb pożyczkowych. "Jeśli chodzi o wpływ kryzysu rosyjskiego na kurs walutowy, to (...) Polska jest w o tyle komfortowej sytuacji, że ma płynny kurs walutowy, a więc nie

Tusk: 3 proc. wzrost gospodarczy w tym roku jest realny

. jest na pewno osiągalne" - dodał. Szef rządu zaznaczył, że dynamika wzrostu gospodarczego jest pozytywna i to jest też powodem, dla którego warto inwestować w takie miejsca jak elektrownia w Opolu. "Jeśli sprawdzą się te bardziej optymistyczne prognozy, czyli jeśli nasza gospodarka ruszy z

Za sześć lat zniknie bezrobocie? Zaskakująca prognoza. "Ale solidnie udokumentowana"

. Drugi to rozwój gospodarczy. Wyliczenia Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych wskazują, że na rynku pracy pojawi się 200 tys. dodatkowych miejsc pracy. "Solidna podstawa do postawienia tez o spadku bezrobocia" Dr Kamil Liberadzki z SGH ostrzegał w Radiu TOK FM, że prognozy ekonomiczne obarczone

Szczurek: wyższy wzrost w UE - to większe szanse na obniżenie bezrobocia

kraju" - dodał. KE oszacowała w opublikowanych w poniedziałek wiosennych prognozach gospodarczych, że wzrost polskiego PKB w 2014 r. wyniesie 3,2 proc., a w 2015 r. 3,4 proc. Z takim wzrostem Polska znajduje się na trzeciej pozycji w UE, po Łotwie i Litwie. Ponadto, według Komisji, produkt

BofA Merrill Lynch podnosi prognozy wzrostu dla Polski

- dawniej nazwano by to dodrukiem), aby rządy krajów unijnych mogły go w większym stopniu pożyczać, poprzez emisję obligacji. Prognozy wzrostu dla Polski są w raporcie BofA Merrill Lynch wyższe niż rynkowy konsensus (3,3 i 3,5 proc.) i przewidywania NBP (3,0 i 3,3 proc.). Jednocześnie bank obniżył

SP: euro nigdy nie powinno być wprowadzone w Polsce

Ziobro na czwartkowej konferencji w Sejmie plan wejścia Polski do strefy euro porównał ze skakaniem do pustego basenu. "Solidarna Polska mówi jasno: nigdy euro w Polsce" - podkreślił. "Euro to waluta polityczna. To nie jest waluta, która jest zakorzeniona w realiach gospodarczych

MF nie wyklucza rewizji założeń do przyszłorocznego budżetu

Zgodnie z przyjętymi przez rząd założeniami do projektu budżetu na przyszły rok, w 2015 r. polska gospodarka miałaby rozwijać się w tempie 3,8 proc., a średnioroczna inflacja miałaby wynieść 2,3 proc. "Wprowadzone przez Rosję sankcje niewątpliwie stanowią ryzyko dla perspektyw gospodarczych

BŚ: w 2015 r. Europa Środkowa powinna się stabilnie rozwijać

być łatwe zadanie. Thomas podkreślił, że problemy, z którymi boryka się Polska nie przekładają się na wzrost gospodarczy. Obecny na konferencji wiceminister finansów Artur Radziwiłł mówił, że przedmiotem troski Polski jest sytuacja w strefie euro. Zaznaczył, że wzrost gospodarczy wspólnego obszaru

Rozpoczęła się debata PAP Biznes nt. strategii rynkowych na 2014 rok

światowej gospodarki, oczekiwania dotyczące wzrostu PKB i poziomu inflacji na świecie, w tym zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych i w strefie euro. Tematem debaty będzie również aktualna sytuacja gospodarcza w Polsce oraz prognozy dotyczące polskiej gospodarki. Kluczowym zagadnieniem będą prognozy dotyczące

Szczurek: kryzys na Ukrainie nie zagraża ożywieniu gospodarczemu w Polsce

"Spodziewamy się, że dane za pierwszy kwartał, jeśli chodzi o PKB, pokażą, że kryzys na Ukrainie nie jest groźny dla ożywienia gospodarczego w Polsce. Spodziewamy się, że tempo wzrostu PKB w pierwszym kwartale było lepsze niż w czwartym kwartale ubiegłego roku i wyniosło przynajmniej 3,0 proc

Fitch podnosi prognozę wzrostu PKB w Polsce w 2014 r. do 3 proc.

publicznego do PKB oraz znaczna redukcja zadłużenia zewnętrznego korzystnie wpłynęłyby na rating Polski" - powiedział Rawkins. "Z kolei w kierunku obniżenia ratingu zadziałałoby poluzowanie fiskalne albo przedłużające się spowolnienie gospodarcze. Spowolnienie nie jest jednak naszym scenariuszem

MFW tnie prognozę wzrostu dla świata z 3,7 do 3,3 proc. PKB w 2014 r.

. i z 2,3 do 1 proc. Mniejsza aktywność gospodarcza u naszego sąsiada to efekt napięć geopolitycznych. Fundusz przewiduje poza mniejszym popytem również słabsze (i to na dłużej) inwestycje. Pośrednio dobre informacje dla Polski płyną ze strefy euro, dla której mimo obniżenia światowych prognoz

"Kiedy dowiedziałam się, że frank kosztuje 5 zł, pomyślałam, że zaczęła się wojna". Szwajcarskie reakcje na kurs franka

Uwolnienie kursu franka było dla wielu polskich kredytobiorców szokiem. A jak na tę informację zareagowano w samej Szwajcarii? - Nikt się tego nie spodziewał, włącznie z rządem - przyznała w Radiu TOK FM Marta Zamorska, dziennikarka mieszkająca w Szwajcarii. - Kiedy dostałam informację, że frank

MG utrzymało prognozę wzrostu w 2013 r. na poziomie 1,5 proc.

03.01. Warszawa (PAP) - Ministerstwo Gospodarki po serii danych makro za listopad i październik utrzymało prognozę wzrostu gospodarczego w 2013 r. na poziomie 1,5 proc., a obniżyło prognozę deficytu w obrotach towarowych do 3,4 mld euro z 5 mld euro wcześniej. Analitycy MG w comiesięcznym

Wskaźnik koniunktury Pengab w bankowości spadł we wrześniu do 25,1 pkt

podmiotów gospodarczych sytuacja przedstawia się nieco gorzej niż w sierpniu. "O 4 pkt proc. spadła wartość wskaźnika ocen, zaś o 5 pkt proc. - wartość wskaźnika prognoz dla tego rynku" - napisano w badaniu. W przypadku kredytów obrotowych spadek salda ocen sięgnął 10 pkt proc., a spadek salda

MG szacuje w tym roku wzrost eksportu o 9 proc. i importu o 8 proc.

rozwiniętymi gospodarczo, gdzie eksport wzrósł o 7,2 proc., przekraczając poziom 66,9 mld euro, zaś import z nich zwiększył się o 2,5 proc., do 52,2 mld euro. W rezultacie nadwyżka obrotów z tymi krajami powiększyła się o 3,2 mld euro, do ponad 14,7 mld euro. "Prognozy rozwoju polskiej wymiany z

Piechociński: wzrost PKB w II kwartale powinien przekroczyć 3 proc.

"To powinno być ponad 3 proc." - powiedział w poniedziałek Piechociński dziennikarzom, pytany o prognozę wzrostu gospodarczego dla II kwartału. W I kwartale wzrost PKB wyniósł 3,4 proc. Wicepremier podkreślał jednak, że w II kwartale 2014 r. kumulowały się negatywne efekty związane z

MF nie wyklucza deficytu finansów publicznych poniżej 3 proc. PKB w 2014 r.

poniżej 3 proc. PKB. To skutkowałoby zdjęciem z Polski procedury nadmiernego deficytu, co - zdaniem niektórych - mogłoby skłonić Ministerstwo Finansów do wcześniejszego niż zaplanowanego na 2017 r. obniżenia stawek VAT. Ministerstwo Finansów założyło w jesiennych prognozach, że tegoroczny deficyt sektora

Szczurek: wzrost PKB w 2014 r. wyniesie 3,3 proc., a w 2015 r. 3,8 proc.

tych statystyk deficyt sektora finansów publicznych wyniesie 3,5 proc. PKB" - poinformował. "W 2015 r. deficyt według ESA 2010 wyniesie 2,7 proc. PKB, a więc Polska spełni wymagania KE i pozwoli to na wyjście z procedury nadmiernego deficytu" - podkreślił. W zimowych prognozach z

Piechociński: gdyby nie konflikt ukraiński PKB w tym roku wzrósłby o 4,5 proc.

budżetowej na 2015 r. Z danych GUS wynika, że w 2014 roku popyt krajowy wzrósł o 4,6 proc., zaś inwestycje wzrosły o 9,4 proc. Komisja Europejska dobrze ocenia perspektywy polskiej gospodarki. Z ostatnich prognoz KE wynika, że oczekiwane tempo wzrostu PKB Polski w 2015 r. wyniesie 3,2 proc., a w 2016 r

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

Prognoza Pogody

temperaturę, kierunek i siłę wiatru, ciśnienie oraz widoczność, itp.

Prognoza Pogody to prosta w obsłudze aplikacja, z polskim interfejsem, a w dodatku całkowicie darmowa.

Prognoza Pogody

temperaturę, kierunek i siłę wiatru, ciśnienie oraz widoczność, itp.

Prognoza Pogody to prosta w obsłudze aplikacja, z polskim interfejsem, a w dodatku całkowicie darmowa.

Cli-Mate

Cli-Mate to prosty program, który pokazuje dokładne warunki atmosferyczne w kilkuset największych miastach świata, a w tym w wielu z Polski.

Cli-Mate daje do wyboru dwa tryby prognozy różniące się niektórymi danymi.

Domowe Finanse PL+

Domowe Finanse PL+ to polski program komputerowy ułatwiający kontrolowanie budżetu domowego i finansów osobistych.

Domowe Finanse PL+ kataloguje przychody i rozchody szeregując je według definiowanych przez użytkownika grup wydatków (wydatki na czynsz, kosmetyki

Forecastfox

Forecastfox zna pogodę prawie dla każdego miejsca na świecie, oraz dla przeszło czterdziestu miast w Polsce.

Forecastfox nieaktywny wyświetla aktualną pogodę w domyślnie wybranym miejscu. Po włączeniu można sprawdzić prognozę, a także obejrzeć pogodę na innych

Gospodarka Polski - Prognozy i Opinie

Gospodarka PolskiPrognozy i Opinie – półrocznik wydawany od 2002 roku przez Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Ukazuje się co pół roku na przełomie kwietnia i maja oraz października i listopada. Prezentuje analizy makroekonomicznej sytuacji gospodarki Polski

Plany gospodarcze w Polsce

W historii Polski plany gospodarcze były przeprowadzane zarówno w okresie PRL-u, jak i II oraz III RP. Plany gospodarcze w II Rzeczypospolitej Plan Czteroletni (1936–1940) – plan rozwoju gospodarczego Plan Piętnastoletni (1939–1954) – plan rozwoju gospodarczego Plany

Polsko-ukraińskie umowy gospodarcze

Ministrów Ukrainy o współpracy gospodarczejUmowa z 4 marca 2005 roku dotyczy współpracy pomiędzy organami państwowymi Polski i Ukrainy mającej na celu sprzyjanie rozwojowi współpracy między podmiotami gospodarczymi, organizacjami zrzeszającymi podmioty gospodarcze itp.

Polski Związek Faktorów (PZF)

Polski Związek Faktorów (PZF) – federacja branżowa zrzeszająca największe i najbardziej aktywne firmy faktoringowe w PolsceStrona własna PZF.Do związku należy 21 członków (3 banki komercyjne i 18 samodzielnych podmiotów wyspecjalizowanych w faktoringu)O nas - faktoring.pl. Od kwietnia 2006 r

Pakiet 2000

Pakiet 2000 – program społeczno-gospodarczy autorstwa Grzegorza Kołodko. Pakiet powstał jako wyraz powodzenia Strategii dla Polski, planu gospodarczego na lata 1994-1997. Zdaniem jej autora Strategia spowodowała, że polska gospodarka w latach 1994-1995 stała się jedną z najbardziej

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.