prognozy gospodarcze dla polski

Leszek Baj

JP Morgan tnie prognozy wzrostu gospodarczego dla Polski i regionu

JP Morgan tnie prognozy wzrostu gospodarczego dla Polski i regionu

Ekonomiści JP Morgan obniżyli prognozy wzrostu gospodarczego dla naszego regionu. Polska gospodarka w tym roku ma urosnąć ich zdaniem o 3,8 proc., a w przyszłym o 3 proc. To kolejna obniżka prognoz przez bank komercyjny

"Economist" o protestach w Polsce: "Dla Tuska zbawienie może być już w drodze - prognozy gospodarcze..."

"Anemiczna gospodarka pomogła "Solidarności" wezwać swoich członków na warszawskie ulice" - czytamy w najnowszym "Economiście". Brytyjski tygodnik w swoim najnowszym wydaniu opisuje zeszłotygodniowe protesty w stolicy Polski. "Jednak prognozy gospodarcze zaczynają się odbijać..." - dodaje pismo.

Rozbieżne prognozy wzrostu gospodarczego Polski w 2009 roku

Tempo wzrostu PKB Polski w 2008 roku wyniesie 5,4 proc. a w przyszłym roku - 3 proc. Będzie to drugi wynik w Europie, po Słowacji - zakłada Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. Kilka godzin później BNP Paribas publikuje swoją prognozę dla naszego kraju: PKB wzrośnie w przyszłym roku o... 0,4 proc. W praktyce oznacza to stagnację.

Różnica zdań między Polską a KE w sprawie prognoz gospodarczych

Minister finansów Jacek Rostowski rozmawiał we wtorek w Brukseli z unijnym komisarzem ds. gospodarczych i walutowych Joaquinem Almunią o prognozie KE dla Polski, przewidującej 1,4-proc. spadek PKB w tym roku. Szef resortu podtrzymał negatywną ocenę tych prognoz. "Z prognozami KE są pewne

MFW obniżył prognozy wzrostu gospodarczego Polski

powiedział w środę na konferencji w Warszawie, że sytuacja polskiej gospodarki jest dobra. Aby utrzymać pozytywne tendencje, Fundusz zaleca Polsce kontynuację reform, w szczególności uporządkowanie i zmniejszanie wydatków publicznych.Jednocześnie MFW przestrzega w swoich prognozach, że Europa odczuje

Prognoza wzrostu gospodarczego Polski w 2009 obniżona

Analitycy banku JP Morgan obniżyli swoje prognozy PKB dla krajów Europy Centralnej i Wschodniej za najbliższy rok. Ich obecna prognoza dla Polski za 2009 r. wynosi 1,5 proc. rok do roku. Szczegółowe oceny i uzasadnienie bank przedstawi w najbliższych dniach. Na razie, w najnowszym cotygodniowym

Komisja Europejska obniża prognozy gospodarcze dla Polski i Unii

Almunia. Dla Polski Komisja przewiduje w tym roku wyższą inflację (3,8 proc. zamiast 2,8 proc. z jesiennych prognoz) i niższy wzrost gospodarczy (5,3 proc., zamiast 5,6 proc. PKB). Podwyżkę inflacyjnych prognoz Bruksela tłumaczy malejącym bezrobociem i rosnącymi płacami. Jej zdaniem "planowane

MFW zmniejsza prognozy wzrostu gospodarczego dla Polski

W poprzedniej projekcji opublikowanej 1 października MFW twierdził, że PKB Polski wzrośnie w przyszłym roku o 2,2 proc. We wtorek Fundusz obniżył swoje prognozy o 0,3 punktu procentowego do 1,9 proc. w 2010 r. Na koniec 2009 r. PKB ma spaść do 1,1 proc. z 5 proc. w 2008 r."Razem z poprawą

Szczurek: obniżenie prognozy PKB na 2015 r. wynikiem m.in. sankcji

czy będzie dużo lepiej czy trochę lepiej zależy od sytuacji gospodarczej, która jest bardzo niepewna. Niepewność dotycząca popytu na polskie towary i usługi każe z ostrożnością planować dochody i wydatki i ten budżet taki jest" - dodał Szczurek.

Bruksela chwali polską gospodarkę, ale martwi się finansami publicznymi

Według poniedziałkowych prognoz Polskę prześcigną w 2010 r. tylko trzy kraje Unii: Niemcy (3,7 proc.), Słowacja (4,1 proc.) i Szwecja (4,8 proc.). Choć nie jesteśmy na podium, w przypadku Polski Komisja wciąż pisze o "mocnym ożywieniu", którego podstawą ma być popyt wewnętrzny wynikający

KE: W Polsce wzrost PKB o 3,4 proc. - tak jak w Niemczech

KE: W Polsce wzrost PKB o 3,4 proc. - tak jak w Niemczech

O ile w ostatnich, majowych prognozach KE, to Polska, wraz ze Słowacją, była liderem wzrostu gospodarczego w UE, to według jesiennych prognoz Polskę dogoniły Niemcy. KE radykalnie zrewidowała w górę prognozy tegorocznego rozwoju niemieckiej gospodarki z 1,2 proc. PKB w maju do 3,4 proc. W przypadku

Miliard euro premii dla Polski za lepszy wzrost

Miliard euro premii dla Polski za lepszy wzrost

. w 2010 r. przy średniej dla całej UE wynoszącej 1,4 proc. (dla strefy euro - 1,1 proc.)Dynamika wzrostu gospodarczego Polski w okresie od 2005 r., która była lepsza o ponad pięć punktów od zakładanej przez UE, może nam wkrótce przynieść premię w postaci dodatkoweych funduszy strukturalnych (taką

KE: w Polsce wyższy wzrost i wyższa inflacja

W opublikowanych w środę częściowych prognozach gospodarczych dla największych gospodarek UE, w tym Polski, KE pozytywnie skorygowała własną prognozę z kwietnia br., w której zakładała spadek tempa rozwoju polskiej gospodarki - do 5,3 proc.KE pisze w analizie, że "wzrost polskiej gospodarki

Pawlak: W 2010 r. wzrost PKB osiągnie poziom 3 proc.

- Polska gospodarka jest na tyle silna, że nie powinno być problemu z poziomem 3 proc. PKB - powiedział wicepremier.Podobnego zdania jest Adam Glapiński, członek Rady Polityki Pieniężnej, który już na początku maja mówił, że w 2010 r. tempo wzrostu produktu krajowego brutto Polski może wynieść 3,0

Gomułka: prognozy gospodarcze KE są optymistyczne

"Sugerują one co prawda spowolnienie gospodarcze, ale nie recesję" - powiedział w poniedziałek PAP prof. Gomułka.Komisja Europejska szacuje, że polski PKB wzrośnie w przyszłym roku o 3,8 proc., podczas gdy w całej UE - z powodu kryzysu finansowego - wyniesie 0,2 proc. Z prognoz KE wynika

Bank Światowy i OECD wierzą w polską gospodarkę

Bank Światowy i OECD wierzą w polską gospodarkę

Ekonomiści Banku Światowego przewidują, że w tym roku polska gospodarka urośnie o 3,5 proc., a w przyszłym o 4,1 proc. To jedna z lepszych prognoz dla Polski opublikowana w ostatnim czasie. W projekcie budżetu rząd zakłada przyszłoroczny wzrost PKB na poziomie 3,5 proc. Optymizmowi Banku Światowego

KE: Polska liderem wzrostu gospodarczego w Unii Europejskiej

KE: Polska liderem wzrostu gospodarczego w Unii Europejskiej

osiągnięty dzięki lepszemu postrzeganiu polskiej gospodarki przez inwestorów. Z kolei wśród głównych zagrożeń dla Polski KE dostrzega utrudniony dostęp do kredytów, który może ograniczać inwestycje i popyt prywatny.Ale deficyt i dług wzrosnąKE podała też prognozy dotyczące deficytu sektora finansów

UE/Komisja Europejska: polska gospodarka pozytywnie zaskakuje (opis)

prognozowała wcześniej i wyniósł 5,8 proc., a nie 5,2 proc. PKB. KE zrewidowała także ocenę wysokości inflacji w roku 2006 z 1,4 proc. do 1,3 proc. W krótkiej ocenie KE pisze, że "polska gospodarka pozytywnie zaskakuje". Dobre prognozy KE tłumaczy wysokim wzrostem gospodarczym w ostatnim kwartale

KE: 6,1-procentowy wzrost gospodarczy w Polsce w 2007 roku (opis)

, który zakłada 3,1-proc. deficyt w 2008 roku. Zastrzega jednak, że jej prognozy mogą być zrewidowane, a wynik lepszy od przewidywanego, jeśli polski rząd przeprowadzi zapowiadaną reorganizację administracji publicznej w roku 2008. Z drugiej strony KE dostrzega zagrożenia dla dochodów budżetu, które są

OECD: Wzrost gospodarczy w Polsce w 2010 r. - 2,5 proc.

współfinansowane z funduszy unijnych."Aktywność gospodarcza będzie rosła, głównie napędzana przez inwestycje" - przewidują ekonomiści OECD w prognozie dotyczącej Polski. Ich zdaniem w przyszłym roku wzrost inwestycji sięgnie 2,3 proc., a w 2011 r. aż 10,2 proc.OECD trochę się jednak niepokoi o stan

KE: w 2008 r. w Polsce niższy wzrost PKB i wyższa inflacja

Tym samym KE skorygowała własne szacunki z listopada ub.r., kiedy to prognozowała wzrost polskiego PKB w 2008 o 5,6 proc. Liczona rok do roku inflacja miała wynieść - zdaniem KE - 2,8 proc.Według KE, niższy będzie także wzrost gospodarczy w strefie euro (1,8 proc. PKB zamiast 2,2 proc. w prognozach

Ostrożny optymizm przedsiębiorców w UE

Wobec 6,5-procentowego wzrostu PKB w roku 2007, prognozy konfederacji oznaczają spowolnienie wzrostu gospodarczego w Polsce. Wolniejszy ma być też wzrost zatrudnienia (2,2 proc. w roku 2008 w porównaniu z 3 proc. w roku 2007).Dopiero w kolejnym roku konfederacja prognozuje szybsze tempo wzrostu PKB

MFW: światowa gospodarka urośnie w 2010 r. o 3,1 proc.

proc.) kraje wschodzące Europy w przyszłym roku mają się zdaniem MFW rozwijać w tempie 1,8 proc. Polska na tym tle prezentuje się całkiem dobrze. MFW przewiduje, że w tym roku nasza gospodarka jako jedyna urośnie - o 1 proc. W 2010 r. możemy liczyć na wzrost PKB o 2,2 proc. (polski rząd zakłada wzrost

Międzynarodowy Fundusz Walutowy: Lepsze perspektywy dla światowej gospodarki

dzięki temu zwiększą swój eksport.A jak będzie wyglądała sytuacja w naszym regionie? Polska, która jako jedyny kraj w UE nie wpadła w recesję w zeszłym roku, w latach 2010-11 będzie już tylko średniakiem. Według prognoz MFW kraje wschodzącej Europy mają się bowiem rozwijać w tym roku średnio w tempie 2,9

"Polska może być inaczej traktowana - bardziej tolerancyjnie" ze względu na reformę OFE

absolutnym prymusem, jeśli chodzi o prognozę na 2011 rok - zachwalał komisarz Lewandowski. A według tych optymistycznych dla Polski prognoz wzrost gospodarczy powinien wynieść powyżej 4 proc. - Rachuba min. Rostowskiego - uzdrowienia finansów publicznych na rosnących dochodach podatkowych - ma pokrycie w

KE: Projekt budżetu na 2008 r. oddala Polskę od euro

spadek bezrobocia w Polsce do 7,3 proc., zaś na rok 2009 - do 6,4 proc. KE swoje prognozy na rynku pracy opiera na innej niż polski rząd metodologii - stąd różnice.Na ten rok KE podtrzymuje prognozę rekordowego wzrostu gospodarczego w wysokości 6,5 proc. PKB. Wynika on w głównej mierze z konsumpcji

OECD: Wzrost gospodarczy w Polsce w 2010 r. - 2,5 proc.

Ekonomiści OECD w jaśniejszych barwach widzą kondycję światowej gospodarki. Znacznie też podnieśli prognozy wzrostu gospodarczego dla Polski, który w 2011 r. ma ich zdaniem rosnąć w tempie 3,1 proc. Jeszcze w czerwcu analitycy Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) skupiającej

Bruksela widzi na różowo

także naszej. Szacunki Komisji są dla Polski niezwykle pozytywne. W porównaniu z poprzednią prognozą (sporządzoną w maju) Komisja o 0,4 punktu procentowego podniosła przewidywany przez nią wzrost gospodarczy w Polsce w 2007 r. - do poziomu 6,5 proc. Co oznacza, że będziemy mieli najszybsze tempo wzrostu

Petru: unijne prognozy wzrostu PKB w Polsce "umiarkowanie optymistyczne"

podstaw polskiej gospodarki. Polski rząd zakłada na przyszły rok wzrost gospodarczy w wysokości 4,8 proc.Zdaniem KE, niekorzystna sytuacja gospodarcza odbije się na zahamowaniu szybkiego spadku bezrobocia w Polsce: liczba bezrobotnych utrzyma się w 2009 r. na poziomie 7,3 proc., zaś w 2010 r. wzrośnie do

KE ostrzega przed inflacją w Polsce

W opublikowanych w poniedziałek wiosennych prognozach gospodarczych dla krajów UE, KE oceniła także, że deficyt finansów publicznych w Polsce wrośnie w 2008 roku do 2,5 proc. PKB z szacowanego poziomu 2,0 proc. w 2007 roku. Na rok 2009 KE prognozuje wzrost do poziomu 2,6 proc. PKB.KE odnotowała

KE: kryzys nie ominie Polski - rośnie deficyt, mniejszy wzrost PKB

Prognozy dla Polski i tak są lepsze niż dla całej UE. Unijny PKB ma spaść w br. o 1,8 proc. (-1,9 proc. w strefie euro). Recesja objęła wszystkie duże gospodarki wspólnej waluty. KE szacuje, że w 2008 r. polski deficyt wyniósł w Polsce 2,5 proc. Jeśli prognoza KE na 2009 r. się sprawdzi, Polska

91,3 mld zł na kryzys

91,3 mld zł pozwoli na utrzymanie stabilności finansowej i wiarygodności Polski, zabezpieczy potrzeby najbiedniejszych oraz utrzyma rozwój polskiej gospodarki na poziomie, dzięki któremu będziemy doganiać rozwinięte kraje Europy. - Dmuchamy na zimne - mówi premier Tusk.Rząd szacuje, że polska

BCC - prognozy na 2009

BCC ocenia, że nieuniknione jest znaczne spowolnienie wzrostu gospodarczego. Przedsiębiorcy uważają, że na koniec przyszłego roku wyniesie on 2 i pół procent. Zdaniem przedsiębiorców, wyższy - trzyprocentowy wzrost - byłby możliwy gdyby rząd i NBP zmniejszyły ograniczenia w dostępie do kredytów

OECD: Wzrost PKB Polski wyższy niż Czech i Węgier

Według prognoz OECD wzrost gospodarczy Polski w 2007 i 2008 roku będzie większy niż w Czechach i Węgrzech. Spośród trzech państw Polska będzie miała też najniższy poziom deficytu budżetowego. Wzrost PKB w Polsce w tym roku ma wynieść w 6,7 proc., a rok później 5,5 proc. - podaje organizacja. Z

Rostowski: Może okazać się konieczne obniżenie prognoz wzrostu gospodarczego

"Mogę śmiało powiedzieć, że ogólna kondycja gospodarcza kraju jest w dobrej formie" - powiedział w czwartek w Sejmie minister finansów Jacek Rostowski podczas uzasadniania projektu ustawy budżetowej na 2009 r.Dodał, że dzięki działaniom tego, a także poprzednich rządów, Polska może się

KE podwyższa prognozę wzrostu PKB dla Polski

Polski PKB wzrośnie w 2007 roku do 6,5 proc. - podała Komisja Europejska (KE) w opublikowanych we wtorek prognozach gospodarczych dla UE, strefy euro i siedmiu największych gospodarek UE. Inflacja niestety równie będzie wyższa od wcześniejszych prognoz i wyniesie zdaniem KE 2,4 proc. Pisząc o

UE/ KE: Inflacja w Polsce w 2007 r. - 2 proc., bezrobocie - 11 proc.(krótka2)

Tym samym KE potwierdziła własne prognozy z lutego dotyczące inflacji. Na rok 2008 KE prognozuje inflację w wysokości 2,5 proc.

Gilowska: KE nie nakaże Polsce obniżenia deficytu do 2007 r.

Komisja Europejska (KE) nie nakaże Polsce zmniejszenia deficytu do poniżej 3 proc. PKB do końca 2007 roku - powiedziała na piątkowej konferencji prasowej wicepremier, minister finansów Zyta Gilowska. Według niej, KE uważa, iż Polska przyjęła zbyt optymistyczne prognozy wzrostu gospodarczego

MFW: wzrost PKB w Polsce w 2011 r. wyniesie 4,0 proc.

Deficyt sektora finansów publicznych w Polsce w tym roku wyniesie 5,6 proc. PKB w przyszłym będzie to 3,6 proc., w 2013 roku 3,3 proc., w 2014 roku 3,0 proc., zaś w 2015 roku deficyt spadnie poniżej 3 proc. PKB i wyniesie 2,4 proc. - prognozuje Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Stopniowe podwyżki

Bruksela studzi polski optymizm gospodarczy

Wydatków tych nie zrównoważy wzrost gospodarczy, który KE szacuje w 2006 roku na 4,5 proc. KE prognozuje, że w roku 2007 polska gospodarka będzie się rozwijała w tempie 4,6 proc. rocznie. Dla porównania: średnia unijna na lata 2006-07 to odpowiednio 2,3 i 2,2 proc. (2,1 i 1,8 w strefie euro

UE/ KE: 6,1-procentowy wzrost gospodarczy w Polsce w 2007 roku (krótka)

Oznacza to pozytywną korektę prognoz w porównaniu z przewidywaniami Komisji Europejskiej z lutego ubiegłego roku, kiedy to KE przewidywała dla Polski 6,0 proc. wzrostu PKB w 2007 r.

UE/ KE: Sześcioprocentowy wzrost gospodarczy w Polsce w 2007 roku (krótka)

Oznacza to pozytywną korektę prognoz w porównaniu z przewidywaniami Komisji Europejskiej z listopada ubiegłego roku, kiedy to KE prognozowała dla Polski 4,7 proc. wzrost PKB w 2007 r.

UE/ KE: Inflacja w Polsce w 2007 roku wyniesie 2 proc. (krótka2)

Tym samym KE zrewidowała w dół własne prognozy z listopada zeszłego roku, w których szacowała, że inflacja w Polsce w 2007 r. sięgnie 2,5 proc. Na podstawie uaktualnionych danych KE zrewidowała także ocenę wysokości inflacji w roku 2006 z 1,4 proc. do 1,3 proc.

KE: 6 proc. wzrost PKB w Polsce w 2007 r.

Wzrost gospodarczy w Polsce w roku 2007 wyniesie 6 proc., zaś inflacja - 2 proc. - przewiduje Komisja Europejska (KE), w opublikowanych w piątek prognozach gospodarczych. KE ocenia, że "polska gospodarka pozytywnie zaskakuje". Apeluje, aby wykorzystać sprzyjające warunki do

Raport Credit Suisse: Polska europejskim siłaczem

Analitycy banku w raporcie pt. Emerging Markets Quarterly do czynników wspierających wzrost gospodarczy w pierwszej połowie tego roku zaliczyli: znaczne osłabienie waluty, stosunkowo niewielką otwartość polskiej gospodarki, duży rynek wewnętrzny, na którym popyt wsparły obniżki stawek podatku PIT i

KE: Wzrost gospodarczy w Polsce w 2008 r. spadnie

Według szacunków, w 2007 roku wzrost gospodarczy wyniósł w Polsce 6,5 proc.

OECD: Ceny ropy hamują wzrost

. To świadczy o większym otwarciu się największych gospodarek świata. Polska dostała w tym roku dobre oceny gospodarcze. W tym roku nasz wzrost PKB sięgnie 5,4 proc., w przyszłym - 4,3 proc. Ceny będą rosły w tempie 3,3-3 proc.; rosnąć mają równocześnie popyt wewnętrzny i wartość inwestycji.

KE: inflacja w Polsce w 2008 r. wyniesie 4,3 proc.

Tym samym KE skorygowała własne prognozy z lutego, kiedy to prognozowała tegoroczną inflację w Polsce w wysokości 3,8 proc.Na rok 2009 KE prognozuje spadek inflacji w Polsce do poziomu 3,4 proc. Według szacunków, w 2007 roku inflacja wyniosła 2,6 proc.

Będzie niższy wzrost?

Ministerstwo gospodarki prawdopodobnie obniży prognozę wzrostu gospodarczego na ten rok z 4 proc. PKB do 3,7 proc., zgodnie z oceną ministerstwa finansów - zapowiedział minister gospodarki Jacek Piechota. Jego zdaniem, na obniżenie prognozy wpłynęło m.in. odrzucenie przez Sejm ustawy o finansowym

KE: deficyt sektora finansów publicznych w Polsce w b.r. - 3,4 proc. PKB(krótka3)

Taki sam tegoroczny deficyt sektora finansów publicznych przewiduje polski rząd. Rewidując w dół wcześniejsze prognozy na rok 2008 KE przewiduje deficyt w wysokości 3,3 proc., czyli nadal powyżej dopuszczonego w traktacie z Maastricht poziomu 3 proc. PKB. W obliczeniach KE uwzględnia koszty reformy

Wzrost PKB tylko 1,2 proc. - Fitch obniżył prognozy dla Polski

- Spodziewane spowolnienie gospodarcze wpływające na realną gospodarkę i utrudniony dostęp do kredytów bankowych będą miały negatywne przełożenie na polski sektor przedsiębiorstw w 2009 - uważa agencja ratingowa Fitch Ratings.Fitch uważa, że wzrost PKB Polski wyniesie w tym roku 1,2 proc. wobec

Pawlak: Polska z dobrymi prognozami w porównaniu z sąsiadami

Podczas konferencji prasowej w środę wicepremier zaznaczył, że według prognoz KE są kraje, "które kiedyś były dla nas symbolem rozwoju i atrakcyjności, a teraz są w sytuacji nie do pozazdroszczenia - dla niektórych z nich spadek już w 2008 r. jest na poziomie 5-6 proc. PKB".Apelował, by

Skrzypek obniżka stóp procentowych była niezbędna

Według gościa "Sygnałów Dnia" w Programie Pierwszym Polskiego Radia, z prognoz ekspertów wynika, że rok 2009 może być znacznie gorszy dla polskiej gospodarki niż rok 2008. Prezes NBP dodał, że w dalszym ciągu wysoki jest poziom konsumpcji i odnotowujemy wzrost inwestycji. Podkreślił, że

KE: deficyt finansów publicznych w Polsce w 2008 r. wyniesie 2,5 proc.

Według szacunków KE, rok 2007 zamknął się deficytem finansów publicznych w Polsce w wysokości 2 proc.

OECD: Inflacja w Polsce przekroczy 8 proc.

To znacznie więcej niż szacuje rząd i więcej niż wynosi średnia z prognoz ekonomistów (przewidują oni 3,1 proc.). Ale ewentualne skumulowanie trzech niekorzystnych czynników, takich jak szybki wzrost popytu konsumpcyjnego, skok cen ropy i żywności oraz utrzymywanie się cen regulowanych, może

"P" - Rząd będzie ciął wydatki budżetu

W związku z tym - pisze "Polska" - mogą zostać zredukowane wydatki, między innymi na administrację i wojsko a także zlikwidowane niektóre dotacje budżetowe. Rząd może też podnieść akcyzę na alkohol, by zapewnić wyższe wpływy do budżetu. Dziennik przypomina, że dziś minister finansów Jacek

Wskaźnik Pengab wyniósł w styczniu br. 22,3 pkt

Marcin Idzik z TNS Polska wskazał, że w ocenie ankietowanych bankowców w 2015 r. osiągnięcie postawionych przez nich celów będzie bardziej wymagające niż w 2014 r. "Oczekuje się także, że bieżący rok nie będzie tak dobry dla branży bankowej jak miniony 2014 r. Wzrosło przekonanie, że głównym

EBC zostawia stopy bez zmian, Trichet chwali Polskę

Chwaląc polską odporność na kryzys Trichet dodał, że Polska sama będzie musiała podjąć decyzję o tym, w jaki sposób ma wejść do strefy euro. Prezes EBC mówił o sytuacji Polski na konferencji po posiedzeniu Rady Prezesów EBC, która postanowiła pozostawić stopy procentowe bez zmian. Obecnie główna

Stasiak: Budżet na 2009 r. to fikcja

Władysław Stasiak dodał, że społeczeństwo nie ma jasnej informacji o stanie budżetu. Minister finansów nie skomentował na przykład zeszłotygodniowej informacji, że w budżecie może zabraknąć od 12 do 15 miliardów złotych. Zastępca szefa Kancelarii Prezydenta oczekuje w tej sytuacji wyjaśnienia, jakie

Największym ryzykiem dla budżetu na 2015 r. sankcje w handlu Rosja-UE-USA

Rząd zajmie się projektem budżetu na 2015 rok na posiedzeniu we wtorek 2 września, a ma go przyjąć w środę. "Podstawowym czynnikiem ryzyka dla prezentowanej prognozy makroekonomicznej jest rozwój sytuacji gospodarczej u głównych partnerów handlowych Polski. Jest to szczególnie istotne w

Recesja może obniżyć wzrost gosp. do 5 procent

Posłuchaj nagrania rozmowy Macieja Głogowskiego z Katarzyną Zajdel-Kurowską.Minister optymistycznie ocenia za to wyniki gospodarcze ubiegłego roku. "Będzie nieco lepiej niż prognozowaliśmy. Możemy się spodziewać że tempo wzrostu wyniosło 6.6 procent" - powiedziała minister o

BofA Merrill Lynch podnosi prognozy wzrostu dla Polski

- dawniej nazwano by to dodrukiem), aby rządy krajów unijnych mogły go w większym stopniu pożyczać, poprzez emisję obligacji. Prognozy wzrostu dla Polski są w raporcie BofA Merrill Lynch wyższe niż rynkowy konsensus (3,3 i 3,5 proc.) i przewidywania NBP (3,0 i 3,3 proc.). Jednocześnie bank obniżył

Za sześć lat zniknie bezrobocie? Zaskakująca prognoza. "Ale solidnie udokumentowana"

. Drugi to rozwój gospodarczy. Wyliczenia Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych wskazują, że na rynku pracy pojawi się 200 tys. dodatkowych miejsc pracy. "Solidna podstawa do postawienia tez o spadku bezrobocia" Dr Kamil Liberadzki z SGH ostrzegał w Radiu TOK FM, że prognozy ekonomiczne obarczone

BŚ: w 2015 r. Europa Środkowa powinna się stabilnie rozwijać

być łatwe zadanie. Thomas podkreślił, że problemy, z którymi boryka się Polska nie przekładają się na wzrost gospodarczy. Obecny na konferencji wiceminister finansów Artur Radziwiłł mówił, że przedmiotem troski Polski jest sytuacja w strefie euro. Zaznaczył, że wzrost gospodarczy wspólnego obszaru

"Kiedy dowiedziałam się, że frank kosztuje 5 zł, pomyślałam, że zaczęła się wojna". Szwajcarskie reakcje na kurs franka

Uwolnienie kursu franka było dla wielu polskich kredytobiorców szokiem. A jak na tę informację zareagowano w samej Szwajcarii? - Nikt się tego nie spodziewał, włącznie z rządem - przyznała w Radiu TOK FM Marta Zamorska, dziennikarka mieszkająca w Szwajcarii. - Kiedy dostałam informację, że frank

Wskaźnik koniunktury Pengab w bankowości spadł we wrześniu do 25,1 pkt

podmiotów gospodarczych sytuacja przedstawia się nieco gorzej niż w sierpniu. "O 4 pkt proc. spadła wartość wskaźnika ocen, zaś o 5 pkt proc. - wartość wskaźnika prognoz dla tego rynku" - napisano w badaniu. W przypadku kredytów obrotowych spadek salda ocen sięgnął 10 pkt proc., a spadek salda

W październiku wskaźnik Pengab spadł do 22,8 pkt

"Mimo że w okresie minionego kwartału obserwowany był spadek optymizmu, to sytuacja na rynku bankowym jest oceniana jako korzystna" - stwierdził cytowany w badaniu Marcin Idzik z TNS Polska. Jak dodał, po wrześniowym spadku dynamiki wzrostu (o 5,4 pkt. mdm), w październiku nastąpiła

MF nie wyklucza deficytu finansów publicznych poniżej 3 proc. PKB w 2014 r.

poniżej 3 proc. PKB. To skutkowałoby zdjęciem z Polski procedury nadmiernego deficytu, co - zdaniem niektórych - mogłoby skłonić Ministerstwo Finansów do wcześniejszego niż zaplanowanego na 2017 r. obniżenia stawek VAT. Ministerstwo Finansów założyło w jesiennych prognozach, że tegoroczny deficyt sektora

Bugaj: Wchodzimy w fazę konfliktu społecznego. Pracownicy mają dosyć, wybory zachęcają do protestów

Ryszard Bugaj z Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN, były przewodniczący Unii Pracy, kreśli w "Rzeczpospolitej" ponure prognozy dla polskiej gospodarki. Jego zdaniem niepewność towarzysząca nadchodzącym wyborom i możliwość pogłębienia konfliktu na Ukrainie ostudzą zapał inwestorów, co może

PKO BP: spowolnienie w polskiej gospodarce jest przejściowe

. (z tego 0,3 pkt proc. będzie wynikać z indeksacji emerytur i rent oraz świadczeń społecznych, a reszta z inwestycji publicznych). W efekcie w tym roku polska gospodarka urośnie o 3,2 proc., a w przyszłym roku wzrost PKB wyniesie 3,6 proc. Według Bodysa prognozy te uwzględniają niekorzystny wpływ

MF: Polska jedną z najszybciej rozwijających się gospodarek w UE

Główny ekonomista Ministerstwa Finansów poinformował w komentarzu do danych GUS, że z obecnego kwartalnego profilu zmian PKB wynika, iż od II kwartału 2013 r. gospodarka polska utrzymuje się na ścieżce wyraźnie wyższego wzrostu (licząc kwartał do kwartału, po wyrównaniu sezonowym danych), rosnąc w

Ekonomiści: w 2015 r. szansa na zdjęcie z Polski procedury nadmiernego deficytu

mijający rok, że nie był on szczególnie dobry dla polskiej gospodarki, niemniej okazał się lepszy niż jeszcze niedawno uważała większość ekspertów. Kalisz przewiduje, że wzrost PKB wyniesie w 2014 r. 3,3 proc. "Myślę, że wyniki będą zbliżone do prognoz z początku roku, natomiast będą lepsze niż

GUS: wzrost PKB w 2014 wyniósł 3,3 proc.

wsparły także rosnące zapasy (o 2,4 proc.). Natomiast negatywny wpływ na tempo wzrostu gospodarczego popytu zagranicznego potwierdza tylko dobrą kondycję polskiej gospodarki ponieważ przyzwoitemu wzrostowi eksportu towarzyszył jeszcze wyższy wzrost importu, co zawsze jest charakterystyczne dla okresów

Deloitte i DNB: ceny surowców bez negatywnego wpływu na ceny energii

W przestawionym we wtorek raporcie o polskim sektorze energetycznym Deloitte i DNB Bank Polska oceniły, że perspektywy dla cen surowców energetycznych są coraz lepsze, ponieważ czynniki fundamentalne, zwiększające podaż i niezależne od czynników politycznych wydają się trwałe. W tej sytuacji

Lewiatan: w 2015 r. PKB Polski może wzrosnąć o 3,5 proc.

13.01. Warszawa (PAP) - PKB Polski w tym roku może wzrosnąć o 3,5 proc.; jednak w pesymistycznym scenariuszu wzrost ten wyniesie 2,8 proc. - prognozuje Konfederacja Lewiatan. Zaszkodzić może nam niestabilna sytuacja na Wschodzie i utrwalająca się słabość większości gospodarek Europy. W ocenie

MF w projekcie budżetu na 2015 r. proponuje deficyt w wys. 46 mld 80 mln zł

ustawy. MF podaje w dokumencie, że prognoza dochodów budżetu państwa na 2015 rok oparta jest na przewidywanej, nieznacznie wyższej niż w 2014 r. dynamice wzrostu PKB 3,4 proc. w porównaniu do 3,3 proc. "Rozwój sytuacji gospodarczej zdeterminowany jest przede wszystkim szacunkiem następujących

Gaz-System i UkrTransGaz podpisały umowę o współpracy

pomóc w tym, aby właśnie współpraca biznesowa, współpraca gospodarcza była jednym z filarów przyjaźni i współpracy pomiędzy naszymi narodami, naszymi państwami" - dodał prezydent. Głównym celem umowy między operatorami systemów przesyłowych Polski i Ukrainy - firmami Gaz-System S.A. i UkrTransGaz

Szczurek: Bardziej boję się sytuacji w strefie euro niż zaburzeń w handlu w związku z konfliktem na Wschodzie

przyszłym roku na poziomie 1,4 proc. Szef MF wskazał także, że jego resort chce ograniczyć emisje długu za granicą. - Polski rząd ma do upłynnienia nadmiar euro i nie narzeka na jego brak. Jeśli chodzi o emisje zagraniczne, przeprowadzamy je, kiedy warunki są optymalne i dla podtrzymania rynku, a także

Ekonomiści: odbicie produkcji silniejsze od oczekiwań rynku

porównaniu z sierpniem br. Według dyrektora biura Polskiego Związku Funduszy Pożyczkowych Piotra Rogowieckiego piątkowe dane GUS są wyraźnie lepsze od oczekiwań analityków i pozwalają na lekki optymizm w zakresie prognoz gospodarczych na najbliższe miesiące. Jego zdaniem zwiększają też szansę, że wzrost PKB

MF: dane o PKB potwierdzają dobrą kondycję polskiej gospodarki

ekonomistka Konfederacji Lewiatan dr Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek uważa, że struktura wzrostu gospodarczego wskazuje, że gospodarka polska jest stabilna i silna na tle innych gospodarek UE. Według niej sytuacja na rynku pracy - niezbyt wysoki, ale stabilny wzrost zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw

Optymistyczne prognozy KE dla Polski. Rostowski: Bardzo się cieszę

Po wystąpieniu Rostowskiego ludzie ruszą do sklepów po cukier i mąkę? W opublikowanych w czwartek prognozach KE podtrzymała, że wzrost gospodarczy w Polsce w 2011 r. wyniesie 4 proc. wobec 3,8 proc. w 2010 r. KE przewiduje jednak pogorszenie sytuacji w drugiej połowie roku z powodu słabnącej

NBP: w 2015 r. inflacja wyniesie 1,1 proc., a PKB wzrośnie o 3 proc.

Zgodnie z dokumentem opublikowanym w środę przez Narodowy Bank Polski, ekonomiści banku centralnego prognozują, że w 2016 r. inflacja wzrośnie do 1,6 proc., a wzrost PKB wyniesie 3,3 proc. NBP zauważył, że w porównaniu z podobnym raportem z lipca br. zarówno oczekiwana dynamika PKB, jak i przyszła

Rostowski: w 2013 chcemy spełnić kryterium fiskalne wejścia do strefy euro

swoim wystąpieniu do przedstawionych dwa dni temu przez Komisję Europejską prognoz gospodarczych. KE w swych jesiennych prognozach gospodarczych przewiduje, że PKB Polski wzrośnie w tym roku o 2,4 proc., a w przyszłym o 1,8 proc. To mniej niż szacowała wiosną. Deficyt ma wynieść w 2012 r. 3,4 proc. PKB

Po decyzji RPP złoty umocnił się wobec euro i franka

W komunikacie decyzję swą Rada uzasadniła stabilnym wzrostem gospodarczym, który zmniejsza ryzyko utrzymania się inflacji poniżej celu w średnim okresie. RPP nie wykluczyła jednak dalszego dostosowania polityki pieniężnej, w sytuacji pogorszenia się kondycji polskiej gospodarki. "Dalszego

Ekonomiści: spowolnienie w polskiej gospodarce jest przejściowe

przemyśle znowu zaczyna się poprawiać. "Najnowsze dane sugerują, że ostatnie trzy miesiące bieżącego roku mogą być lepsze dla polskiej gospodarki niż dwa poprzednie kwartały, kiedy to - prawdopodobnie - mieliśmy do czynienia z ograniczeniem dynamiki wzrostu PKB" - ocenił Kozłowski. Jego zdaniem

W przyszłym tygodniu złoty może stracić na wartości

ok. 1 proc. w stosunku do dolara. Tym samym mimo eskalacji obaw o światową koniunkturę (wywołanych m.in. obniżeniem prognoz globalnego wzrostu gospodarczego przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy oraz pogorszeniem danych z Niemiec), silniejszej od oczekiwań obniżki stóp procentowych przez Radę

Angola - złoża surowców, rolnictwo i transport szansą dla polskich firm

04.11. Warszawa (PAP) - Bogate złoża ropy naftowej, rud żelaza i miedzi oraz budowa dróg i rolnictwo, to dla polskich firm najbardziej perspektywiczne sektory gospodarki Angoli - przekonywali we wtorek uczestnicy konferencji o współpracy gospodarczej Polski i tego afrykańskiego kraju. Angola jest

KPMG: do końca 2014 r. nakłady inwestycyjne w SSE osiągną 100 mld zł

Zdaniem ekspertów firmy, 20 lat po uchwaleniu ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych strefy są atrakcyjnym miejscem lokowania inwestycji, przyciągającym polskie i zagraniczne firmy. "Według prognoz władz SSE pod koniec 2014 r. łączna wartość nakładów inwestycyjnych poniesionych przez

Złoty znów stracił na wartości

Bank Światowy obniżył prognozy globalnego wzrostu gospodarczego na najbliższe dwa lata, z 3,3 do 3 proc. w 2015 roku oraz z 3,5 do 3,3 proc. w 2016 roku. Gospodarka USA nie może w pojedynkę służyć za motor ożywienia gospodarczego - podkreślono w raporcie BŚ. "Jeżeli w najbliższych dniach

Belka: obniżki stóp procentowych są bardzo prawdopodobne

, że w ostatnim czasie dane napływające z polskiej gospodarki świadczą o zwalniającym tempie jej wzrostu. "W ostatnim okresie wzrosła niepewność dotycząca perspektyw aktywności gospodarczej w Polsce, a przez to tempa powrotu inflacji do celu. Rada postanowiła utrzymać stopy procentowe NBP na

Rostowski: Nie ma powodu, by korygować 4-proc. prognozę wzrostu na 2011 r.

) prognoz wzrostu gospodarczego dla Polski na poziomie 4,0%. "Cieszę się, że Komisja Europejska podtrzymuje prognozę 4-proc. wzrostu na 2011 r. Wszyscy są świadomi spowolnienia, które następuje w gospodarce światowej, oraz zagrożeń, które płyną z kryzysu w strefie euro. Wobec tego prognoza na rok 2011

Angola - złoża surowców, rolnictwo i transport szansą dla polskich firm

mieszkaniowe i materiały budowlane - to są te sektory, w których upatrujemy szans dla polskich firm w Angoli" - mówił na konferencji prezes Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych Sławomir Majman. Jak dodał, Polska ma już pozytywne doświadczenia z obecności w tym afrykańskim kraju

Ekonomiści: wzrost PKB w 2015 r. przekroczy 3 proc.

uwagę na zagrożenia wewnętrzne. To przede wszystkim niski poziom oszczędności, który się nie powiększa. "Przy dość słabym napływie kapitału do Polski powoduje to, że inwestycje () nie rosną tak szybko jakby mogły. W czasie ożywienia gospodarczego tempo ich wzrostu wynosiło mocno powyżej 10 proc

W USA rozpoczęły się wybory częściowe. Czy Republikanie się umocnią?

Amerykanie wybiorą jedną trzecią składu 100-osobowego Senatu i całą 435-osobową Izbę Reprezentantów. Odbędą się też wybory gubernatorów - w 36 spośród 50 stanów - oraz do legislatur stanowych i lokalnych. Z prognoz wynika, że wybory do Kongresu umocnią dotychczasową pozycję opozycyjnej Partii

Szczurek: Polska coraz bardziej bezpieczną przystanią na tle innych krajów

resortu finansów Jacek Rostowski. Szczurek przyznał, że być może jest to ostatnia tego typu nagroda, gdyż "Polska praktycznie wyszła już z grupy krajów wschodzących". Powiedział, że Polskę można wciąż zaliczać do gospodarek doganiających z punktu widzenia jej wzrostu gospodarczego, ale jeśli

Kalendarium rynku pieniężnego na poniedziałek

poprzednia 14:00 Polska Koniunktura gospodarcza sierpień     (ISB/X-Trade)

60 proc. Polaków rozczarowanych sytuacją w kraju

Według najnowszego sondażu CBOS tylko 23 proc. respondentów uważa, że sytuacja w Polsce zmienia się na lepszą; 60 proc. deklaruje rozczarowanie sytuacją, 17 proc. nie umie ocenić, w którą stronę zmierzają sprawy Polski. Respondenci deklarowali, że pozytywnej ocenie sytuacji w kraju sprzyja lepsze

Foreign Policy: Siedem krajów wygrało na recesji. W tym Polska

wpływ także na polską gospodarkę. Polska musiała ostatnio zrewidować swoje prognozy wzrostu gospodarczego na 2013 r. z 2.9 na 2.2.

Tusk: Ws. związków partnerskich Gowin znów miał inne zdanie. Będzie się musiał dostosować do norm PO

jest od tego by stawiać ultimatum" i że żaden polityk PO nie będzie narażał na szwank jedności partii jako całości z powodu debaty. Prognoza KE dla Polski: Wzrost 1,2 proc. Tusk: Nie dopisujmy się do recesji Dziennikarze pytali też Tuska o prognozę wzrostu gospodarczego Polski, wydaną przez

RPP: wzrost gospodarczy w przyszłym roku będzie niższy niż zakłada rząd

Rada Polityki Pieniężnej wskazała, że rząd założył w uzasadnieniu do projektu budżetu na 2015 r., że tempo wzrostu gospodarczego w przyszłym roku wyniesie 3,4 proc. "W świetle ostatnich danych i dostępnych prognoz wzrosło prawdopodobieństwo, że wzrost gospodarczy na świecie, a w konsekwencji

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

Prognoza Pogody

temperaturę, kierunek i siłę wiatru, ciśnienie oraz widoczność, itp.

Prognoza Pogody to prosta w obsłudze aplikacja, z polskim interfejsem, a w dodatku całkowicie darmowa.

Prognoza Pogody

temperaturę, kierunek i siłę wiatru, ciśnienie oraz widoczność, itp.

Prognoza Pogody to prosta w obsłudze aplikacja, z polskim interfejsem, a w dodatku całkowicie darmowa.

Cli-Mate

Cli-Mate to prosty program, który pokazuje dokładne warunki atmosferyczne w kilkuset największych miastach świata, a w tym w wielu z Polski.

Cli-Mate daje do wyboru dwa tryby prognozy różniące się niektórymi danymi.

Domowe Finanse PL+

Domowe Finanse PL+ to polski program komputerowy ułatwiający kontrolowanie budżetu domowego i finansów osobistych.

Domowe Finanse PL+ kataloguje przychody i rozchody szeregując je według definiowanych przez użytkownika grup wydatków (wydatki na czynsz, kosmetyki

Forecastfox

Forecastfox zna pogodę prawie dla każdego miejsca na świecie, oraz dla przeszło czterdziestu miast w Polsce.

Forecastfox nieaktywny wyświetla aktualną pogodę w domyślnie wybranym miejscu. Po włączeniu można sprawdzić prognozę, a także obejrzeć pogodę na innych

Gospodarka Polski - Prognozy i Opinie

Gospodarka PolskiPrognozy i Opinie – półrocznik wydawany od 2002 roku przez Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Ukazuje się co pół roku na przełomie kwietnia i maja oraz października i listopada. Prezentuje analizy makroekonomicznej sytuacji gospodarki Polski

Plany gospodarcze w Polsce

W historii Polski plany gospodarcze były przeprowadzane zarówno w okresie PRL-u, jak i II oraz III RP. Plany gospodarcze w II Rzeczypospolitej Plan Czteroletni (1936–1940) – plan rozwoju gospodarczego Plan Piętnastoletni (1939–1954) – plan rozwoju gospodarczego Plany

Polsko-ukraińskie umowy gospodarcze

Ministrów Ukrainy o współpracy gospodarczejUmowa z 4 marca 2005 roku dotyczy współpracy pomiędzy organami państwowymi Polski i Ukrainy mającej na celu sprzyjanie rozwojowi współpracy między podmiotami gospodarczymi, organizacjami zrzeszającymi podmioty gospodarcze itp.

Polski Związek Faktorów (PZF)

Polski Związek Faktorów (PZF) – federacja branżowa zrzeszająca największe i najbardziej aktywne firmy faktoringowe w PolsceStrona własna PZF.Do związku należy 21 członków (3 banki komercyjne i 18 samodzielnych podmiotów wyspecjalizowanych w faktoringu)O nas - faktoring.pl. Od kwietnia 2006 r

Pakiet 2000

Pakiet 2000 – program społeczno-gospodarczy autorstwa Grzegorza Kołodko. Pakiet powstał jako wyraz powodzenia Strategii dla Polski, planu gospodarczego na lata 1994-1997. Zdaniem jej autora Strategia spowodowała, że polska gospodarka w latach 1994-1995 stała się jedną z najbardziej

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.