prognozy gospodarcze dla polski

Leszek Baj

JP Morgan tnie prognozy wzrostu gospodarczego dla Polski i regionu

JP Morgan tnie prognozy wzrostu gospodarczego dla Polski i regionu

Ekonomiści JP Morgan obniżyli prognozy wzrostu gospodarczego dla naszego regionu. Polska gospodarka w tym roku ma urosnąć ich zdaniem o 3,8 proc., a w przyszłym o 3 proc. To kolejna obniżka prognoz przez bank komercyjny

"Economist" o protestach w Polsce: "Dla Tuska zbawienie może być już w drodze - prognozy gospodarcze..."

"Anemiczna gospodarka pomogła "Solidarności" wezwać swoich członków na warszawskie ulice" - czytamy w najnowszym "Economiście". Brytyjski tygodnik w swoim najnowszym wydaniu opisuje zeszłotygodniowe protesty w stolicy Polski. "Jednak prognozy gospodarcze zaczynają się odbijać..." - dodaje pismo.

Rozbieżne prognozy wzrostu gospodarczego Polski w 2009 roku

Tempo wzrostu PKB Polski w 2008 roku wyniesie 5,4 proc. a w przyszłym roku - 3 proc. Będzie to drugi wynik w Europie, po Słowacji - zakłada Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. Kilka godzin później BNP Paribas publikuje swoją prognozę dla naszego kraju: PKB wzrośnie w przyszłym roku o... 0,4 proc. W praktyce oznacza to stagnację.

Różnica zdań między Polską a KE w sprawie prognoz gospodarczych

przedstawił na posiedzeniu opublikowane w poniedziałek prognozy, według których dopiero w 2010 roku Polska ma powrócić do niewielkiego wzrostu, na poziomie 0,8 proc. PKB. Jeszcze w styczniu KE prognozowała w Polsce - mimo kryzysu - wzrost tegorocznego PKB w wysokości 2 proc. "Argument, który rozumiem i

MFW obniżył prognozy wzrostu gospodarczego Polski

powiedział w środę na konferencji w Warszawie, że sytuacja polskiej gospodarki jest dobra. Aby utrzymać pozytywne tendencje, Fundusz zaleca Polsce kontynuację reform, w szczególności uporządkowanie i zmniejszanie wydatków publicznych. Jednocześnie MFW przestrzega w swoich prognozach, że Europa odczuje

Komisja Europejska obniża prognozy gospodarcze dla Polski i Unii

Almunia. Dla Polski Komisja przewiduje w tym roku wyższą inflację (3,8 proc. zamiast 2,8 proc. z jesiennych prognoz) i niższy wzrost gospodarczy (5,3 proc., zamiast 5,6 proc. PKB). Podwyżkę inflacyjnych prognoz Bruksela tłumaczy malejącym bezrobociem i rosnącymi płacami. Jej zdaniem "planowane

MFW zmniejsza prognozy wzrostu gospodarczego dla Polski

W poprzedniej projekcji opublikowanej 1 października MFW twierdził, że PKB Polski wzrośnie w przyszłym roku o 2,2 proc. We wtorek Fundusz obniżył swoje prognozy o 0,3 punktu procentowego do 1,9 proc. w 2010 r. Na koniec 2009 r. PKB ma spaść do 1,1 proc. z 5 proc. w 2008 r. "Razem z poprawą

Piechociński: Polska pozostanie jednym z liderów wzrostu w UE

członkowskich. Zdaniem MG, KE dobrze ocenia perspektywy polskiej gospodarki. Oczekiwane tempo wzrostu PKB Polski w 2015 r. wyniesie 3,2 proc., a w 2016 r. - 3,4 proc. Są to prognozy dużo bardziej optymistyczne od tych prezentowanych przez KE w listopadzie - odpowiednio 2,8 proc. i 3,3 proc. Z nowych szacunków

Prognoza wzrostu gospodarczego Polski w 2009 obniżona

tego powodu uderzone asymetrycznie" - dodali. To bardzo zły wynik, który świadczy o tym, że polska gospodarka ostro hamuje. Jak w "Pulsie Biznesu" pisze Kamil Zatoński, jeszcze cztery miesiące temu polscy ekonomiści szacowali, że wzrost gospodarczy w Polsce wyniesie 5 proc., dziś

Szczurek: obniżenie prognozy PKB na 2015 r. wynikiem m.in. sankcji

czy będzie dużo lepiej czy trochę lepiej zależy od sytuacji gospodarczej, która jest bardzo niepewna. Niepewność dotycząca popytu na polskie towary i usługi każe z ostrożnością planować dochody i wydatki i ten budżet taki jest" - dodał Szczurek.

OECD podnosi prognozy wzrostu dla Polski, ale radzi zaciskanie pasa

obniżenie się stopy bezrobocia z 9,8 proc. w tym roku do 9,5 proc. w przyszłym. Przewiduje, że po nadwyżce finansów publicznych 5,6 proc. PKB w tym roku, w 2015 r. będziemy mieli deficyt w wysokości 2,9 proc. PKB (według zasad ESA95). W poniedziałek swoje prognozy dla Polski podniosła Komisja Europejska

Ekonomiści: sankcje obniżą wzrost polskiego PKB, ale także inflację

rewidują swoje wcześniejsze prognozy wzrostu PKB dla Polski. Szacują wstępnie, że w III kw. wzrost PKB wyniesie 3 proc., w IV kw. 3,6 proc. "Widzimy jednak ryzyko w dół" - powiedział. Dodał, że nie wiadomo np. jak na embargo zareagują przedsiębiorcy, czy nie wystraszą się i nie wstrzymają

Bruksela chwali polską gospodarkę, ale martwi się finansami publicznymi

Według poniedziałkowych prognoz Polskę prześcigną w 2010 r. tylko trzy kraje Unii: Niemcy (3,7 proc.), Słowacja (4,1 proc.) i Szwecja (4,8 proc.). Choć nie jesteśmy na podium, w przypadku Polski Komisja wciąż pisze o "mocnym ożywieniu", którego podstawą ma być popyt wewnętrzny wynikający

KE: W Polsce wzrost PKB o 3,4 proc. - tak jak w Niemczech

KE: W Polsce wzrost PKB o 3,4 proc. - tak jak w Niemczech

O ile w ostatnich, majowych prognozach KE, to Polska, wraz ze Słowacją, była liderem wzrostu gospodarczego w UE, to według jesiennych prognoz Polskę dogoniły Niemcy. KE radykalnie zrewidowała w górę prognozy tegorocznego rozwoju niemieckiej gospodarki z 1,2 proc. PKB w maju do 3,4 proc. W przypadku

Prognoza KE: 1 proc. wzrostu polskiego PKB w 2009 r.

"Polska jest prawdopodobnie jedynym krajem UE odnotowującym pozytywny wzrost gospodarczy" - pisze KE w analizie, podkreślając silną odporność Polski na kryzys. Rewizję prognoz tłumaczy "lepszymi niż oczekiwane" wynikami za pierwszą połowę 2009 r.: w pierwszym i drugim kwartale w

KE: Polska liderem wzrostu gospodarczego w Unii Europejskiej

KE: Polska liderem wzrostu gospodarczego w Unii Europejskiej

osiągnięty dzięki lepszemu postrzeganiu polskiej gospodarki przez inwestorów. Z kolei wśród głównych zagrożeń dla Polski KE dostrzega utrudniony dostęp do kredytów, który może ograniczać inwestycje i popyt prywatny. Ale deficyt i dług wzrosną KE podała też prognozy dotyczące deficytu sektora finansów

Miliard euro premii dla Polski za lepszy wzrost

Miliard euro premii dla Polski za lepszy wzrost

proc. w 2010 r. przy średniej dla całej UE wynoszącej 1,4 proc. (dla strefy euro - 1,1 proc.) Dynamika wzrostu gospodarczego Polski w okresie od 2005 r., która była lepsza o ponad pięć punktów od zakładanej przez UE, może nam wkrótce przynieść premię w postaci dodatkoweych funduszy strukturalnych (taką

KE: w Polsce wyższy wzrost i wyższa inflacja

KE: w Polsce wyższy wzrost i wyższa inflacja

W opublikowanych w środę częściowych prognozach gospodarczych dla największych gospodarek UE, w tym Polski, KE pozytywnie skorygowała własną prognozę z kwietnia br., w której zakładała spadek tempa rozwoju polskiej gospodarki - do 5,3 proc. KE pisze w analizie, że "wzrost polskiej gospodarki

Morgan Stanley podniósł prognozy PKB dla Polski, Węgier i Czech

;potencjał produkcyjny już teraz wygląda na wyższy, zanosi się na to, że korporacje zwiększą wydatki dla sfinansowania dalszej ekspansji w miarę, jak nabiorą przekonania, że perspektywa makro się poprawia". Z końcem 2014 r., a zwłaszcza w późniejszych latach Polska odczuje skutki wykorzystania środków

Pawlak: W 2010 r. wzrost PKB osiągnie poziom 3 proc.

- Polska gospodarka jest na tyle silna, że nie powinno być problemu z poziomem 3 proc. PKB - powiedział wicepremier. Podobnego zdania jest Adam Glapiński, członek Rady Polityki Pieniężnej, który już na początku maja mówił, że w 2010 r. tempo wzrostu produktu krajowego brutto Polski może wynieść 3,0

Gomułka: prognozy gospodarcze KE są optymistyczne

"Sugerują one co prawda spowolnienie gospodarcze, ale nie recesję" - powiedział w poniedziałek PAP prof. Gomułka. Komisja Europejska szacuje, że polski PKB wzrośnie w przyszłym roku o 3,8 proc., podczas gdy w całej UE - z powodu kryzysu finansowego - wyniesie 0,2 proc. Z prognoz KE wynika

Bank Światowy i OECD wierzą w polską gospodarkę

Bank Światowy i OECD wierzą w polską gospodarkę

Ekonomiści Banku Światowego przewidują, że w tym roku polska gospodarka urośnie o 3,5 proc., a w przyszłym o 4,1 proc. To jedna z lepszych prognoz dla Polski opublikowana w ostatnim czasie. W projekcie budżetu rząd zakłada przyszłoroczny wzrost PKB na poziomie 3,5 proc. Optymizmowi Banku Światowego

"Polska może być inaczej traktowana - bardziej tolerancyjnie" ze względu na reformę OFE

"Polska może być inaczej traktowana - bardziej tolerancyjnie" ze względu na reformę OFE

. Jesteśmy absolutnym prymusem, jeśli chodzi o prognozę na 2011 rok - zachwalał komisarz Lewandowski. A według tych optymistycznych dla Polski prognoz wzrost gospodarczy powinien wynieść powyżej 4 proc. - Rachuba min. Rostowskiego - uzdrowienia finansów publicznych na rosnących dochodach podatkowych - ma

"P": TIM wieszczy recesję w branży budowlanej

Najważniejsze informacje gospodarcze na twoją stronę. Ściągnij nasz gadżet. Przychody firmy mają w tym roku wynieść 500 mln zł, a nie jak planowano wcześniej 600-650 mln zł. Mniejszy ma być też zysk netto. Wcześniej zakładano, że wyniesie on 45- 50 mln zł, a teraz 30 mln zł. Zarząd odwołał też

Kotecki: w tym roku Polska odnotuje wzrost gospodarczy

W środę Międzynarodowy Fundusz Walutowy podał prognozę, że w tym roku polska gospodarka skurczy się o 0,7 proc., gospodarka Czech o 3,5 proc., słowacka o 2,1 proc., a węgierska o 3,3 proc."Pesymistyczna prognoza Międzynarodowego Funduszu Walutowego dla Polski wiąże się z bardzo pesymistyczną

UE/Komisja Europejska: polska gospodarka pozytywnie zaskakuje (opis)

prognozowała wcześniej i wyniósł 5,8 proc., a nie 5,2 proc. PKB. KE zrewidowała także ocenę wysokości inflacji w roku 2006 z 1,4 proc. do 1,3 proc. W krótkiej ocenie KE pisze, że "polska gospodarka pozytywnie zaskakuje". Dobre prognozy KE tłumaczy wysokim wzrostem gospodarczym w ostatnim kwartale

Petru: prognoza KE - zbyt pesymistyczna, nie uwzględnia wyników I kwartału

Komisja w opublikowanych w poniedziałek wiosennych prognozach gospodarczych podała, że Polskę czeka w tym roku spadek PKB o 1,4 proc. Dopiero w 2010 roku mamy - według KE - powrócić do niewielkiego wzrostu, na poziomie 0,8 proc. PKB."Prognoza Komisji Europejskiej jest zbyt pesymistyczna

KE: 6,1-procentowy wzrost gospodarczy w Polsce w 2007 roku (opis)

, który zakłada 3,1-proc. deficyt w 2008 roku. Zastrzega jednak, że jej prognozy mogą być zrewidowane, a wynik lepszy od przewidywanego, jeśli polski rząd przeprowadzi zapowiadaną reorganizację administracji publicznej w roku 2008. Z drugiej strony KE dostrzega zagrożenia dla dochodów budżetu, które są

OECD: Wzrost gospodarczy w Polsce w 2010 r. - 2,5 proc.

współfinansowane z funduszy unijnych. "Aktywność gospodarcza będzie rosła, głównie napędzana przez inwestycje" - przewidują ekonomiści OECD w prognozie dotyczącej Polski. Ich zdaniem w przyszłym roku wzrost inwestycji sięgnie 2,3 proc., a w 2011 r. aż 10,2 proc. OECD trochę się jednak niepokoi o stan

KE: w 2008 r. w Polsce niższy wzrost PKB i wyższa inflacja

prognozach listopadowych) i całej UE (2 proc. zamiast 2,4 proc). Tym właśnie KE tłumaczy spowolnienie tempa rozwoju gospodarczego Polski. "To reakcja na szok zewnętrzny" - powiedział unijny komisarz ds. gospodarczych i walutowych Joaquin Almunia, wyliczając załamanie światowych rynków finansowych

Ostrożny optymizm przedsiębiorców w UE

Wobec 6,5-procentowego wzrostu PKB w roku 2007, prognozy konfederacji oznaczają spowolnienie wzrostu gospodarczego w Polsce. Wolniejszy ma być też wzrost zatrudnienia (2,2 proc. w roku 2008 w porównaniu z 3 proc. w roku 2007). Dopiero w kolejnym roku konfederacja prognozuje szybsze tempo wzrostu

Bank Światowy obniża prognozy dla Polski

stały się nieaktualne. Teraz ekonomiści BŚ przewidują wzrost w Polsce na poziomie 0,5 proc - wynika z publikacji "Global Economic Prospects 2009". Obecna prognoza Banku Światowego jest gorsza niż pesymistyczny wariant szacunków polskiego rządu, który szacuje wzrost PKB na poziomie 1,7 proc

MFW: światowa gospodarka urośnie w 2010 r. o 3,1 proc.

proc.) kraje wschodzące Europy w przyszłym roku mają się zdaniem MFW rozwijać w tempie 1,8 proc. Polska na tym tle prezentuje się całkiem dobrze. MFW przewiduje, że w tym roku nasza gospodarka jako jedyna urośnie - o 1 proc. W 2010 r. możemy liczyć na wzrost PKB o 2,2 proc. (polski rząd zakłada wzrost

Międzynarodowy Fundusz Walutowy: Lepsze perspektywy dla światowej gospodarki

dzięki temu zwiększą swój eksport. A jak będzie wyglądała sytuacja w naszym regionie? Polska, która jako jedyny kraj w UE nie wpadła w recesję w zeszłym roku, w latach 2010-11 będzie już tylko średniakiem. Według prognoz MFW kraje wschodzącej Europy mają się bowiem rozwijać w tym roku średnio w tempie

KE: Projekt budżetu na 2008 r. oddala Polskę od euro

sytuację KE. Na rok 2008 KE prognozuje spadek bezrobocia w Polsce do 7,3 proc., zaś na rok 2009 - do 6,4 proc. KE swoje prognozy na rynku pracy opiera na innej niż polski rząd metodologii - stąd różnice. Na ten rok KE podtrzymuje prognozę rekordowego wzrostu gospodarczego w wysokości 6,5 proc. PKB. Wynika

OECD: Wzrost gospodarczy w Polsce w 2010 r. - 2,5 proc.

Ekonomiści OECD w jaśniejszych barwach widzą kondycję światowej gospodarki. Znacznie też podnieśli prognozy wzrostu gospodarczego dla Polski, który w 2011 r. ma ich zdaniem rosnąć w tempie 3,1 proc. Jeszcze w czerwcu analitycy Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) skupiającej

Bruksela widzi na różowo

także naszej. Szacunki Komisji są dla Polski niezwykle pozytywne. W porównaniu z poprzednią prognozą (sporządzoną w maju) Komisja o 0,4 punktu procentowego podniosła przewidywany przez nią wzrost gospodarczy w Polsce w 2007 r. - do poziomu 6,5 proc. Co oznacza, że będziemy mieli najszybsze tempo wzrostu

KE ostrzega przed inflacją w Polsce

W opublikowanych w poniedziałek wiosennych prognozach gospodarczych dla krajów UE, KE oceniła także, że deficyt finansów publicznych w Polsce wrośnie w 2008 roku do 2,5 proc. PKB z szacowanego poziomu 2,0 proc. w 2007 roku. Na rok 2009 KE prognozuje wzrost do poziomu 2,6 proc. PKB. KE odnotowała

Petru: unijne prognozy wzrostu PKB w Polsce "umiarkowanie optymistyczne"

mocnych podstaw polskiej gospodarki. Polski rząd zakłada na przyszły rok wzrost gospodarczy w wysokości 4,8 proc. Zdaniem KE, niekorzystna sytuacja gospodarcza odbije się na zahamowaniu szybkiego spadku bezrobocia w Polsce: liczba bezrobotnych utrzyma się w 2009 r. na poziomie 7,3 proc., zaś w 2010 r

KE: kryzys nie ominie Polski - rośnie deficyt, mniejszy wzrost PKB

Prognozy dla Polski i tak są lepsze niż dla całej UE. Unijny PKB ma spaść w br. o 1,8 proc. (-1,9 proc. w strefie euro). Recesja objęła wszystkie duże gospodarki wspólnej waluty. KE szacuje, że w 2008 r. polski deficyt wyniósł w Polsce 2,5 proc. Jeśli prognoza KE na 2009 r. się sprawdzi, Polska

KE: W Polsce będzie recesja, a deficyt jest zbyt duży

dla polskiej gospodarkiKara za zbyt duży deficytBenecki: z deficytem nie będzie aż tak źle jak ocenia KEZgodnie z zapowiedziami tuż po ujawnieniu prognoz Komisji Europejskiej dla Polski komisarz UE ds. gospodarczych i walutowych Joaquin Almunia powiedział, że wobec prognozowanego wzrostu deficytu

MPiPS: nie ma wysokiego wzrostu bezrobocia, ale nie lekceważymy prognoz

Na wniosek posłów PiS, rząd przedstawił informację na temat działań rządu przeciwdziałających wzrostowi bezrobocia oraz programów osłonowychZdaniem Elżbiety Rafalskiej (PiS) rząd nie przeciwdziała negatywnym skutkom kryzysu gospodarczego. "Są tylko złe prognozy, nie ma programów osłonowych ani

Gilowska: KE nie nakaże Polsce obniżenia deficytu do 2007 r.

lutego w Brukseli. Jeśli Polska się nie wywiąże, KE uruchomi kolejny etap procedury dyscyplinującej. Według najnowszych prognoz Komisji Europejskiej, polski deficyt budżetowy wyniesie w 2007 roku 3,7 proc. PKB (włączając koszty reformy emerytalnej). W najnowszym programie konwergencji z listopada

KE podwyższa prognozę wzrostu PKB dla Polski

Pisząc o "prężnym wzroście gospodarczym" i "pozytywnej niespodziance" w Polsce, KE zrewidowała w górę własne prognozy z maja, kiedy to przewidywała wzrost PKB w 2007 r. o 6,1 proc. KE ocenia, że tak wysoki wzrost wynika z lepszych niż oczekiwane rezultatów gospodarczych za drugi

91,3 mld zł na kryzys

91,3 mld zł pozwoli na utrzymanie stabilności finansowej i wiarygodności Polski, zabezpieczy potrzeby najbiedniejszych oraz utrzyma rozwój polskiej gospodarki na poziomie, dzięki któremu będziemy doganiać rozwinięte kraje Europy. - Dmuchamy na zimne - mówi premier Tusk. Rząd szacuje, że polska

KE: 6 proc. wzrost PKB w Polsce w 2007 r.

1,3 proc. Te dane skłoniły KE do oceny, że "polska gospodarka pozytywnie zaskakuje". Dobre prognozy KE tłumaczy wysokim wzrostem gospodarczym w ostatnim kwartale ubiegłego roku, szacowanym wstępnie na 2,6 proc. PKB (w ujęciu kwartał do kwartału). "Niespodziewany pozytywny wzrost wynika

BCC - prognozy na 2009

BCC ocenia, że nieuniknione jest znaczne spowolnienie wzrostu gospodarczego. Przedsiębiorcy uważają, że na koniec przyszłego roku wyniesie on 2 i pół procent. Zdaniem przedsiębiorców, wyższy - trzyprocentowy wzrost - byłby możliwy gdyby rząd i NBP zmniejszyły ograniczenia w dostępie do kredytów

Rostowski: Może okazać się konieczne obniżenie prognoz wzrostu gospodarczego

"Mogę śmiało powiedzieć, że ogólna kondycja gospodarcza kraju jest w dobrej formie" - powiedział w czwartek w Sejmie minister finansów Jacek Rostowski podczas uzasadniania projektu ustawy budżetowej na 2009 r. Dodał, że dzięki działaniom tego, a także poprzednich rządów, Polska może się

Globalny kryzys zmusza analityków do weryfikacji prognoz dla Polski

odpowiedzialny minister finansów poradzą sobie z tym problemem" - podsumowuje optymistycznie ekonomista BPH. W ostatnich dniach o obniżeniu prognoz wzrostu PKB dla Polski informowało kilka zachodnich banków. Wśród nich znalazł się m.in. BNP Paribas. Jego analitycy obniżyli swoje prognozy do 5,0% wzrostu w

M. Dybuła, główny ekonomista BNP Paribas Polska zrewiduje prognozę PKB Polski

Polska gospodarka trzyma się lepiej niż kraje Europy i świata. Jak podał GUS, w pierwszym kwartale 2008 r. urosła o 0,8 proc. Dlatego nawet najbardziej pesymistyczni ekonomiści, coraz częściej patrzą z nadzieją w przyszłość. I podwyższają swoje prognozy. Michał Dybuła, główny ekonomista BNP

Raport Credit Suisse: Polska europejskim siłaczem

Analitycy banku w raporcie pt. Emerging Markets Quarterly do czynników wspierających wzrost gospodarczy w pierwszej połowie tego roku zaliczyli: znaczne osłabienie waluty, stosunkowo niewielką otwartość polskiej gospodarki, duży rynek wewnętrzny, na którym popyt wsparły obniżki stawek podatku PIT i

Bruksela studzi polski optymizm gospodarczy

Wydatków tych nie zrównoważy wzrost gospodarczy, który KE szacuje w 2006 roku na 4,5 proc. KE prognozuje, że w roku 2007 polska gospodarka będzie się rozwijała w tempie 4,6 proc. rocznie. Dla porównania: średnia unijna na lata 2006-07 to odpowiednio 2,3 i 2,2 proc. (2,1 i 1,8 w strefie euro

UE/ KE: Inflacja w Polsce w 2007 r. - 2 proc., bezrobocie - 11 proc.(krótka2)

Tym samym KE potwierdziła własne prognozy z lutego dotyczące inflacji. Na rok 2008 KE prognozuje inflację w wysokości 2,5 proc.

UE/ KE: Sześcioprocentowy wzrost gospodarczy w Polsce w 2007 roku (krótka)

Oznacza to pozytywną korektę prognoz w porównaniu z przewidywaniami Komisji Europejskiej z listopada ubiegłego roku, kiedy to KE prognozowała dla Polski 4,7 proc. wzrost PKB w 2007 r.

UE/ KE: 6,1-procentowy wzrost gospodarczy w Polsce w 2007 roku (krótka)

Oznacza to pozytywną korektę prognoz w porównaniu z przewidywaniami Komisji Europejskiej z lutego ubiegłego roku, kiedy to KE przewidywała dla Polski 6,0 proc. wzrostu PKB w 2007 r.

MFW: wzrost PKB w Polsce w 2011 r. wyniesie 4,0 proc.

Deficyt sektora finansów publicznych w Polsce w tym roku wyniesie 5,6 proc. PKB w przyszłym będzie to 3,6 proc., w 2013 roku 3,3 proc., w 2014 roku 3,0 proc., zaś w 2015 roku deficyt spadnie poniżej 3 proc. PKB i wyniesie 2,4 proc. - prognozuje Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Stopniowe podwyżki

UE/ KE: Inflacja w Polsce w 2007 roku wyniesie 2 proc. (krótka2)

Tym samym KE zrewidowała w dół własne prognozy z listopada zeszłego roku, w których szacowała, że inflacja w Polsce w 2007 r. sięgnie 2,5 proc. Na podstawie uaktualnionych danych KE zrewidowała także ocenę wysokości inflacji w roku 2006 z 1,4 proc. do 1,3 proc.

KE: Wzrost gospodarczy w Polsce w 2008 r. spadnie

Według szacunków, w 2007 roku wzrost gospodarczy wyniósł w Polsce 6,5 proc.

OECD: Ceny ropy hamują wzrost

. To świadczy o większym otwarciu się największych gospodarek świata. Polska dostała w tym roku dobre oceny gospodarcze. W tym roku nasz wzrost PKB sięgnie 5,4 proc., w przyszłym - 4,3 proc. Ceny będą rosły w tempie 3,3-3 proc.; rosnąć mają równocześnie popyt wewnętrzny i wartość inwestycji.

Wzrost PKB tylko 1,2 proc. - Fitch obniżył prognozy dla Polski

- Spodziewane spowolnienie gospodarcze wpływające na realną gospodarkę i utrudniony dostęp do kredytów bankowych będą miały negatywne przełożenie na polski sektor przedsiębiorstw w 2009 - uważa agencja ratingowa Fitch Ratings. Fitch uważa, że wzrost PKB Polski wyniesie w tym roku 1,2 proc. wobec

NBP: mocniejsze symptomy nadchodzącego ożywienia

planowaniu wydatków w okresie spowolnienia gospodarczego. Natomiast lepiej niż w latach 2001-2002 firmy oceniają swoją płynność i zdolność do spłaty długów, w tym kredytów. Mimo to prognozy w tym zakresie pogarszają się kolejny kwartał. Wydłużył się czas po jakim następuje spłata zobowiązań i należności

Będzie niższy wzrost?

Ministerstwo gospodarki prawdopodobnie obniży prognozę wzrostu gospodarczego na ten rok z 4 proc. PKB do 3,7 proc., zgodnie z oceną ministerstwa finansów - zapowiedział minister gospodarki Jacek Piechota. Jego zdaniem, na obniżenie prognozy wpłynęło m.in. odrzucenie przez Sejm ustawy o finansowym

KE: inflacja w Polsce w 2008 r. wyniesie 4,3 proc.

Tym samym KE skorygowała własne prognozy z lutego, kiedy to prognozowała tegoroczną inflację w Polsce w wysokości 3,8 proc. Na rok 2009 KE prognozuje spadek inflacji w Polsce do poziomu 3,4 proc. Według szacunków, w 2007 roku inflacja wyniosła 2,6 proc.

KE: deficyt sektora finansów publicznych w Polsce w b.r. - 3,4 proc. PKB(krótka3)

Taki sam tegoroczny deficyt sektora finansów publicznych przewiduje polski rząd. Rewidując w dół wcześniejsze prognozy na rok 2008 KE przewiduje deficyt w wysokości 3,3 proc., czyli nadal powyżej dopuszczonego w traktacie z Maastricht poziomu 3 proc. PKB. W obliczeniach KE uwzględnia koszty reformy

Pawlak: Polska z dobrymi prognozami w porównaniu z sąsiadami

Podczas konferencji prasowej w środę wicepremier zaznaczył, że według prognoz KE są kraje, "które kiedyś były dla nas symbolem rozwoju i atrakcyjności, a teraz są w sytuacji nie do pozazdroszczenia - dla niektórych z nich spadek już w 2008 r. jest na poziomie 5-6 proc. PKB". Apelował, by

KE: Inflacja w Polsce w 2007 r. wyniesie 2 proc.

Tym samym KE zrewidowała w dół własne prognozy z listopada zeszłego roku, w których szacowała, że inflacja w Polsce w 2007 r. sięgnie 2,5 proc. Na podstawie uaktualnionych danych KE zrewidowała także ocenę wysokości inflacji w roku 2006 z 1,4 proc. do 1,3 proc.

OECD: Wzrost PKB Polski wyższy niż Czech i Węgier

Wzrost PKB w Polsce w tym roku ma wynieść w 6,7 proc., a rok później 5,5 proc. - podaje organizacja. Z kolei PKB Czech wzrośnie - według prognoz - o 5,5 proc. w 2007 i 5 proc. w roku następnym. Natomiast Węgry zanotują wzrost PKB na poziomie 2,5 proc. w tym roku i 3,1 proc. w roku 2008. OECD uważa

Skrzypek obniżka stóp procentowych była niezbędna

Według gościa "Sygnałów Dnia" w Programie Pierwszym Polskiego Radia, z prognoz ekspertów wynika, że rok 2009 może być znacznie gorszy dla polskiej gospodarki niż rok 2008. Prezes NBP dodał, że w dalszym ciągu wysoki jest poziom konsumpcji i odnotowujemy wzrost inwestycji. Podkreślił, że

KE: deficyt finansów publicznych w Polsce w 2008 r. wyniesie 2,5 proc.

Według szacunków KE, rok 2007 zamknął się deficytem finansów publicznych w Polsce w wysokości 2 proc.

EBC zostawia stopy bez zmian, Trichet chwali Polskę

Chwaląc polską odporność na kryzys Trichet dodał, że Polska sama będzie musiała podjąć decyzję o tym, w jaki sposób ma wejść do strefy euro. Prezes EBC mówił o sytuacji Polski na konferencji po posiedzeniu Rady Prezesów EBC, która postanowiła pozostawić stopy procentowe bez zmian. Obecnie główna

Gurria: przyczyny pogorszenia prognoz gospodarczych - strajk i zła pogoda w USA

inwestycjami prywatnymi i tym samym zbyt powolnym upowszechnianiem nowości technologicznych. "Wzrost inwestycji jest potrzebny, by pchnąć gospodarki na ścieżkę przyspieszonego wzrostu" - napisano w raporcie. OECD podniosła jednocześnie prognozy dla polskiej gospodarki. Obecnie ekonomiści tej

OECD: Inflacja w Polsce przekroczy 8 proc.

To znacznie więcej niż szacuje rząd i więcej niż wynosi średnia z prognoz ekonomistów (przewidują oni 3,1 proc.). Ale ewentualne skumulowanie trzech niekorzystnych czynników, takich jak szybki wzrost popytu konsumpcyjnego, skok cen ropy i żywności oraz utrzymywanie się cen regulowanych, może

"P" - Rząd będzie ciął wydatki budżetu

W związku z tym - pisze "Polska" - mogą zostać zredukowane wydatki, między innymi na administrację i wojsko a także zlikwidowane niektóre dotacje budżetowe. Rząd może też podnieść akcyzę na alkohol, by zapewnić wyższe wpływy do budżetu. Dziennik przypomina, że dziś minister finansów

Wskaźnik Pengab spadł w czerwcu do 20,7 pkt

Prezes ZBP Krzysztof Pietraszkiewicz stwierdził, że dalsze miesiące mogą okazać się kluczowe dla tego wskaźnika, "na co wpływ będą miały zarówno wyniki samego sektora bankowego jak i perspektywy rozwoju gospodarki w Polsce i Europie". Z kolei Marcin Idzik z TNS Polska wskazał, że

CBOS: pogorszyły się opinie o sytuacji w kraju

. Badanie "Aktualne problemy i wydarzenia" przeprowadzono w dniach 4?7 lipca 2008 roku na reprezentatywnej próbie losowej (1094) dorosłych mieszkańców. Najważniejsze informacje gospodarcze na twoją stronę. Ściągnij nasz gadżet Zobacz co piszą polskie media

IBnGR: gospodarka wzrośnie o 6 proc. w 2007 roku

"W efekcie w całym 2007 r. PKB wzrośnie w Polsce o 6 proc., co będzie wynikiem niemal identycznym, jak w roku poprzednim. Natomiast prognozowane tempo wzrostu PKB w 2008 r. wynosi 5,5 proc." - podał IBnGR w komunikacie przed wtorkową konferencją prasową.

Wskaźnik Pengab wyniósł w sierpniu br. 20,6 pkt

poprzednim pomiarze, również sierpień nie przyniósł ożywienia na rynku kredytów dla podmiotów gospodarczych. "Zarówno wskaźnik ocen, jak i prognoz podniosły się nieznacznie - o 1 pkt proc." - napisano. "Na poziomie szczegółowym widoczny jest spadek salda kredytów zagrożonych przedsiębiorstw o

Stasiak: Budżet na 2009 r. to fikcja

Władysław Stasiak dodał, że społeczeństwo nie ma jasnej informacji o stanie budżetu. Minister finansów nie skomentował na przykład zeszłotygodniowej informacji, że w budżecie może zabraknąć od 12 do 15 miliardów złotych. Zastępca szefa Kancelarii Prezydenta oczekuje w tej sytuacji wyjaśnienia, jakie

Wskaźnik Pengab wzrósł w lipcu do 26,5 pkt

Polska, w dalszym ciągu obserwujemy ogólną stabilizację nastrojów, niemniej oceny w segmencie kredytów dla gospodarstw domowych i przedsiębiorstw mówią o postępującym wzroście. Dodał, że bankowcy nadal przewidują poprawę sytuacji w tych obszarach, jednak prognozy są bardzo wyważone. Podobną tendencję

Recesja może obniżyć wzrost gosp. do 5 procent

Posłuchaj nagrania rozmowy Macieja Głogowskiego z Katarzyną Zajdel-Kurowską. Minister optymistycznie ocenia za to wyniki gospodarcze ubiegłego roku. "Będzie nieco lepiej niż prognozowaliśmy. Możemy się spodziewać że tempo wzrostu wyniosło 6.6 procent" - powiedziała minister o

Wskaźnik Pengab wyniósł w styczniu br. 22,3 pkt

Marcin Idzik z TNS Polska wskazał, że w ocenie ankietowanych bankowców w 2015 r. osiągnięcie postawionych przez nich celów będzie bardziej wymagające niż w 2014 r. "Oczekuje się także, że bieżący rok nie będzie tak dobry dla branży bankowej jak miniony 2014 r. Wzrosło przekonanie, że głównym

BIEC: Wzrost PKB Polski w 2014 r. 3,2 proc.; tyle samo w 2015 r.

;Taki obraz otoczenia gospodarczego jest umiarkowanie pozytywny dla polskiego wzrostu gospodarczego, głównie ze względu na wyraźną poprawę koniunktury u naszego największego partnera handlowego, jakim są Niemcy, oraz silną poprawę w największej gospodarce świata - USA, która to w znacznym stopniu

Największym ryzykiem dla budżetu na 2015 r. sankcje w handlu Rosja-UE-USA

Rząd zajmie się projektem budżetu na 2015 rok na posiedzeniu we wtorek 2 września, a ma go przyjąć w środę. "Podstawowym czynnikiem ryzyka dla prezentowanej prognozy makroekonomicznej jest rozwój sytuacji gospodarczej u głównych partnerów handlowych Polski. Jest to szczególnie istotne w

MF: agencja S&P doceniła siłę polskiej gospodarki

W piątek agencja ratingowa Standard & Poor's (S&P) podniosła perspektywę ratingu Polski ze stabilnej na pozytywną. Równocześnie potwierdziła ocenę wiarygodności kredytowej kraju na poziomie A-/A-2 dla zobowiązań w walutach zagranicznych oraz A/A-1 dla zobowiązań w walucie krajowej. "Podwyżka

NBP: W 2015 r. eksperci spodziewają się wzrostu PKB o 3,4-3,9 proc.

Przygotowano je na podstawie ankiety makroekonomicznej przeprowadzonej przez bank centralny. "W latach 2015-2017 przeciętne roczne tempo wzrostu gospodarczego w Polsce będzie stabilne: scenariusz centralny na kolejne trzy lata wynosi 3,7 proc. i jest wyższy niż w poprzedniej rundzie

Szef OECD: Polska musi budować gospodarkę opartą o wiedzę

Wyszehradzkiej jest ciągłe podnoszenie kwalifikacji pracowników. Według czerwcowych prognoz OECD, wzrost gospodarczy w Polsce przyspieszy z 3,5 proc. w tym roku do 3,7 proc. w przyszłym. W listopadzie OECD prognozowała przyspieszenie z 3,0 proc. w 2015 r. do 3,5 proc. w 2016 r. Zdaniem ekonomistów OECD wzrost

Raport PwC: Polska do '50 najszybciej rozwijającą się gospodarką UE

, decyzji inwestycyjnych i finansów będą znajdować się w kraju" - ocenia Walewski. Z prognozy wynika, że jednak najbardziej aktualnymi wyzwaniami dla Polskiej gospodarki jest kryzys polityczny na Ukrainie oraz problemy gospodarcze, z jakimi nieustannie boryka się strefa euro. "Ogólny brak

Kotecki: rząd może skorygować przyszłoroczny wskaźnik inflacji

gospodarczych i finansowych (ECOFIN), w skład której wchodzą ministrowie finansów krajów UE, 19 czerwca zakończyła procedurę nadmiernego deficytu wobec Polski. Decyzja ta była zgodna z rekomendacją Komisji Europejskiej z 13 maja tego roku.(PAP)

Szczurek: MF zaproponuje w projekcie budżetu na 2015 r. 3,4-proc. wzrost PKB

niewielki, niemniej nie wykluczono rewizji przyszłorocznych prognoz budżetowych. "Wprowadzone przez Rosję sankcje niewątpliwie stanowią ryzyko dla perspektyw gospodarczych Polski. Niemniej skala ich wpływu na tempo wzrostu PKB i inflację jest raczej niewielka i trudna do precyzyjnego oszacowania

Sikorski: gospodarka - priorytetem w kontaktach z krajami poza Europą

bieżącym wyniesie 3,2 procent. Zainspirowana tym polska dyplomacja nie tylko uaktywnia dialog polityczny, ale i gospodarczy z krajami tego regionu" - powiedział szef MSZ. Dodał, że Polska zamierza intensyfikować kontakty z wybranymi krajami Afryki Subsaharyjskiej. "Nacisk położymy na współpracę

Szczurek: w kwietniu lista działań, aby deficyt spadł poniżej 3 proc. PKB

. Komisarz UE ds. gospodarczych i walutowych Olli Rehn pytany, czy taka prognoza jest wystarczająca by zamknąć procedurę nadmiernego deficytu wobec Polski, odparł, że KE przeanalizuje politykę fiskalną i działania dotyczące procedury, a także reformy strukturalne krajów UE na początku czerwca. "Nie

Debata PAP: strategie rynkowe na 2014 r.

. Przedstawiciele TFI przedstawią swoje prognozy co do stanu światowej gospodarki, oczekiwania dotyczące wzrostu PKB i poziomu inflacji na świecie, w tym zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych i w strefie euro. Tematem debaty będzie również aktualna sytuacja gospodarcza w Polsce oraz prognozy dotyczące polskiej

Schetyna: wzrost eksportu - za sprawą rynków pozaeuropejskich

Schetyna zauważył, że w świecie powstają nowe centra gospodarcze w dynamicznie rozwijających się krajach wschodzących. "Polska polityka zagraniczna musi skutecznie reagować na te zmiany, w sytuacji, gdy porządek światowy przyjmuje charakter wielobiegunowy, musimy szczególnie zabiegać o

Tusk: 3 proc. wzrost gospodarczy w tym roku jest realny

. jest na pewno osiągalne" - dodał. Szef rządu zaznaczył, że dynamika wzrostu gospodarczego jest pozytywna i to jest też powodem, dla którego warto inwestować w takie miejsca jak elektrownia w Opolu. "Jeśli sprawdzą się te bardziej optymistyczne prognozy, czyli jeśli nasza gospodarka ruszy z

Szczurek: prawdopodobne 3,8 proc. PKB w projekcie budżetu na 2015 r.

pytany, o ryzyka dla Polski związane z kryzysem na Wschodzie, podkreślił, że Polska ma już sfinansowane 82 proc. tegorocznych potrzeb pożyczkowych. "Jeśli chodzi o wpływ kryzysu rosyjskiego na kurs walutowy, to (...) Polska jest w o tyle komfortowej sytuacji, że ma płynny kurs walutowy, a więc nie

GUS: w II kwartale PKB wzrósł o 3,2 proc.

roku polska gospodarka powinna się rozwijać w tempie 3,3 proc. Wskazali jednak, że zagrożeniem dla wzrostu będą zaburzenia w handlu z Rosją i Ukrainą, a także ewentualne wyhamowanie ożywienia w strefie euro. Warunkiem dalszego przyspieszenia gospodarki w drugiej części roku w Polsce ma być utrzymanie

Szczurek: wyższy wzrost w UE - to większe szanse na obniżenie bezrobocia

kraju" - dodał. KE oszacowała w opublikowanych w poniedziałek wiosennych prognozach gospodarczych, że wzrost polskiego PKB w 2014 r. wyniesie 3,2 proc., a w 2015 r. 3,4 proc. Z takim wzrostem Polska znajduje się na trzeciej pozycji w UE, po Łotwie i Litwie. Ponadto, według Komisji, produkt

SP: euro nigdy nie powinno być wprowadzone w Polsce

Ziobro na czwartkowej konferencji w Sejmie plan wejścia Polski do strefy euro porównał ze skakaniem do pustego basenu. "Solidarna Polska mówi jasno: nigdy euro w Polsce" - podkreślił. "Euro to waluta polityczna. To nie jest waluta, która jest zakorzeniona w realiach gospodarczych

MF nie wyklucza rewizji założeń do przyszłorocznego budżetu

Zgodnie z przyjętymi przez rząd założeniami do projektu budżetu na przyszły rok, w 2015 r. polska gospodarka miałaby rozwijać się w tempie 3,8 proc., a średnioroczna inflacja miałaby wynieść 2,3 proc. "Wprowadzone przez Rosję sankcje niewątpliwie stanowią ryzyko dla perspektyw gospodarczych

Rozpoczęła się debata PAP Biznes nt. strategii rynkowych na 2014 rok

światowej gospodarki, oczekiwania dotyczące wzrostu PKB i poziomu inflacji na świecie, w tym zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych i w strefie euro. Tematem debaty będzie również aktualna sytuacja gospodarcza w Polsce oraz prognozy dotyczące polskiej gospodarki. Kluczowym zagadnieniem będą prognozy dotyczące

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

Prognoza Pogody

temperaturę, kierunek i siłę wiatru, ciśnienie oraz widoczność, itp.

Prognoza Pogody to prosta w obsłudze aplikacja, z polskim interfejsem, a w dodatku całkowicie darmowa.

Prognoza Pogody

temperaturę, kierunek i siłę wiatru, ciśnienie oraz widoczność, itp.

Prognoza Pogody to prosta w obsłudze aplikacja, z polskim interfejsem, a w dodatku całkowicie darmowa.

Cli-Mate

Cli-Mate to prosty program, który pokazuje dokładne warunki atmosferyczne w kilkuset największych miastach świata, a w tym w wielu z Polski.

Cli-Mate daje do wyboru dwa tryby prognozy różniące się niektórymi danymi.

Domowe Finanse PL+

Domowe Finanse PL+ to polski program komputerowy ułatwiający kontrolowanie budżetu domowego i finansów osobistych.

Domowe Finanse PL+ kataloguje przychody i rozchody szeregując je według definiowanych przez użytkownika grup wydatków (wydatki na czynsz, kosmetyki

Forecastfox

Forecastfox zna pogodę prawie dla każdego miejsca na świecie, oraz dla przeszło czterdziestu miast w Polsce.

Forecastfox nieaktywny wyświetla aktualną pogodę w domyślnie wybranym miejscu. Po włączeniu można sprawdzić prognozę, a także obejrzeć pogodę na innych

Najczęściej czytane

Najważniejsze informacje

Bestsellery