prawo zamówień publicznych 2010

PAP

CBA kontroluje zamówienia publiczne ministerstw finansów i spraw wewnętrznych

CBA kontroluje zamówienia publiczne ministerstw finansów i spraw wewnętrznych

W połowie września Centralne Biuro Antykorupcyjne rozpoczęło kontrole w resortach finansów oraz spraw wewnętrznych; kontrole dotyczą m.in. zamówień publicznych i mogą potrwać do połowy grudnia - powiedział PAP rzecznik Biura Jacek Dobrzyński.

KIO uwzględniła odwołanie firmy InPost ws. obsługi korespondencji rządowej

Krajowa Izba Odwoławcza wyrokiem z dnia 22 czerwca 2015 roku uwzględniła odwołanie spółki InPost w sprawie unieważnienia przez Centrum Usług Wspólnych przetargu na korespondencję rządową - poinformowała rzeczniczka Izby Justyna Tomkowska PAP w poniedziałek.

Śledztwo dotyczące przebudowy drogi nr 91 we Włocławku

umów i zlecanie robót dodatkowych, nieprzewidzianych w projekcie. Doprowadziło to do wzrostu kosztów I etapu o prawie 14 mln zł, z czego 9,5 mln zł wydano z naruszeniem przepisów o zamówieniach publicznych. NIK stwierdziła, że wykonawcę robót budowlanych pierwszego etapu inwestycji wybrano z

NIK o przetargu informatycznym w ZUS: nie było równego dostępu

przedmiotu zamówienia, co wymagałoby co najmniej 12 miesięcy. Prezes Urzędu Zamówień Publicznych ocenił, że postępowanie z 2010 r. naruszało prawo, a Krajowa Izba Odwoławcza (KIO) podtrzymała jego stanowisko - przypomina NIK, która podziela tę opinię. W ocenie NIK również w postępowaniu z 2013 roku na

Śląskie. NIK negatywnie ocenia KZK GOP; Związek się broni

Najwyższej Izby Kontroli były "wybrane zagadnienia funkcjonowania" KZK GOP w latach 2010-2014. Izba - jak wynika z opublikowanych w piątek wyników kontroli - dopatrzyła się nieprawidłowości m.in. przy wybranych zamówieniach publicznych, przy realizacji dwóch projektów unijnych, w zakresie kosztów

Łódzkie. Raport NIK o spółkach komunalnych

maksymalne kwoty wynagrodzeń dla członków zarządu i rad nadzorczych. Nadpłaty za lata 2010-2013 wyniosły w sumie ponad 117 tys. zł. NIK zbadała 72 postępowania w sprawie zamówień publicznych na łączną kwotę prawie 52 mln zł. W trzech z dziesięciu skontrolowanych spółek wykryto nieprawidłowości przy

Rzeczniczka lotniska w Modlinie: zalecenia NIK dla spółki wprowadzone

powstaniu nieprawidłowości polegających m.in. na: wadliwym wykonaniu pasa startowego, udzielaniu zamówień publicznych z naruszeniem przepisów prawa czy też na niegospodarnym wydatkowaniu pieniędzy. "W wyniku pojawienia się odprysków na nawierzchni betonowej progów pasa startowego, spowodowanych

NIK: nieprawidłowości dot. budowy lotniska w Modlinie

dokumentację budowlaną" - ocenia Izba. Podkreślono, że nadzór nad przebiegiem procesu inwestycyjnego nie zapobiegł powstaniu nieprawidłowości polegających m.in. na: wadliwym wykonaniu pasa startowego, udzielaniu zamówień publicznych z naruszeniem przepisów prawa czy też na niegospodarnym wydatkowaniu

NIK o przetargu informatycznym w ZUS: nie było równego dostępu

przetargowych zachował wszystkie terminy przewidziane ustawą prawo o zamówieniach publicznych, zapewniając tym samym wszystkim realnie zainteresowanym podmiotom możliwość złożenia oferty" - odpowiedział rzecznik prasowy ZUS Jacek Dziekan. Dodał, że począwszy od 2010 roku, tj. od zamknięcia umowy na

Szef RN ZUS żąda wyjaśnień ws. przetargu za 600 mln zł

prawa. Dziennikarze stacji ustalili, że dwie osoby z Asseco, dwie z ZUS oraz osoba pracująca w Urzędzie Zamówień Publicznych, który nadzoruje takie przetargi, zasiadały w radzie nadzorczej jednej z fundacji. "Fakty" podały także, że wymagania przetargowe ZUS były tak precyzyjne, że dotyczyły

MON zamierza zamówić kolejne bezzałogowce

prowadzone zasadach stosowanych do zamówień w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa, z wyłączeniem Prawa zamówień publicznych. Wykonawcy mogą występować o dopuszczenie do udziału w postępowaniu do 16 lutego br. Podpisanie umowy MON planuje na początek 2016 r. Pierwszych 15 zestawów ma zostać dostarczonych

Komisja rekomenduje odrzucenie wniosku o uchylenie immunitetu Kempie

SP o udzielenie przez rząd informacji bieżącej ws. nieprawidłowości przy zamówieniach publicznych na obsługę prezydencji polskiej w UE oraz zakup sprzętu i usług teleinformatycznych. Zieliński mówił, że Kempa pytała wtedy, czy nie doszło do korupcji przy przetargach w ministerstwach i wymieniła w

Eksperci: będzie trudno o zgodę Brukseli na dofinansowanie kopalń

państwach członkowskich równe warunki działania na rynku" - powiedział PAP Grzegorz Karwatowicz, ekspert w zakresie zamówień publicznych oraz funduszy unijnych w kancelarii GWW. Wyjaśniał, że w normalnych okolicznościach przekazanie takiej pomocy wyglądałoby w ten sposób, że jeżeli państwo chce

Polska kupi nowe drony. Do rozpoznania i kierowania ogniem

Polska kupi nowe drony. Do rozpoznania i kierowania ogniem

tym trybie oceniliśmy jako dopuszczalne, ryzyko niepowodzenia jako znikome - dodał Mroczek. Pierwsze 17 bezzałogowców wojsko dostanie do 2017 r. Postępowanie jest prowadzone zasadach stosowanych do zamówień w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa, z wyłączeniem Prawa zamówień publicznych. Wykonawcy

Lublin. Sąd oddalił powództwo Mirosława Tarasa przeciwko Bogdance

współpracować z radą nadzorczą spółki. Tłumaczył, że proces ma na celu ochronę jego dóbr osobistych i dobrego imienia, jako menedżera. Jego zdaniem raport był nierzetelny, nie uwzględniał przepisów prawa, w szczególności prawa zamówień publicznych i pomijał uwarunkowania techniczne branży górniczej. Taras był

W Sejmie debata o powołaniu komisji śledczej ws. tzw. Infoafery. PO chce odrzucenia projektu

W Sejmie debata o powołaniu komisji śledczej ws. tzw. Infoafery. PO chce odrzucenia projektu

- mówił. SP domaga się zbadania, "czy premier Donald Tusk, minister spraw wewnętrznych i administracji w latach 2007-2009 Grzegorz Schetyna oraz szef MSWiA w latach 2009-2011 Jerzy Miller i inni funkcjonariusze publiczni w sposób właściwy przeprowadzili zamówienia publiczne lub sprawowali kontrolę

Mordasewicz: ZUS musi wyjaśnić sprawę przetargu na system informatyczny

;Faktów" TVN przy ubiegłorocznym przetargu w ZUS mogło dojść do złamania prawa. Dziennikarze stacji ustalili, że dwie osoby z Asseco, dwie z ZUS oraz osoba pracująca w Urzędzie Zamówień Publicznych, który nadzoruje takie przetargi, zasiadały w radzie nadzorczej jednej z fundacji. "Fakty"

Szef RN ZUS żąda wyjaśnień ws. przetargu za 600 mln zł

prawa. Dziennikarze stacji ustalili, że dwie osoby z Asseco, dwie z ZUS oraz osoba pracująca w Urzędzie Zamówień Publicznych, który nadzoruje takie przetargi, zasiadały w radzie nadzorczej jednej z fundacji. "Fakty" podały także, że wymagania przetargowe ZUS były tak precyzyjne, że dotyczyły

Szef RN ZUS-u żąda wyjaśnień ws. przetargu za 600 mln zł

"W piątek zwróciłem się do Rady Zakładu o przygotowanie pisemnej informacji dotyczącej ostatnich doniesień medialnych, w których pojawiły się sugestie dotyczące nieprawidłowości w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na utrzymanie Kompleksowego Systemu Informatycznego ZUS"

NIK: biopaliwa wykorzystywane na niewielką skalę

popytu na biopaliwa ciekłe i biokomponenty polskiego pochodzenia. Z importu pochodzi ponad połowa biokomponentów obecnych na naszym rynku. "Polskie firmy nie stały się konkurencyjne na rynku. W latach 2010-2011 średnie ceny biokomponentów na polskim rynku były niższe niż średnie koszty ich

"FT" o pomocy MFW: Ukrainę czeka ciężka droga

. Wśród rekomendacji Funduszu "FT" wymienia swobodniejszy przepływ ukraińskiej waluty i zaostrzenie kontroli wydatków publicznych, co częściowo może zostać osiągnięte poprzez cięcia w dotacjach energii dla gospodarstw domowych i przedsiębiorstw. "MFW słusznie żąda też restrykcyjnego prawa w

Przegląd wiadomości ze spółek, poniedziałek godz. 20

AgustaWestland w Vergiate (Włochy), wyposażony będzie w zewnętrzne podwieszenie ładunku, reflektor poszukiwawczy i system megafonów. Spółka podała w komunikacie, że dotychczas zamówienia na ponad 330 śmigłowców z serii Grand złożyło prawie 210 klientów z niemal 40 krajów. PZL-Świdnik jest jedynym polskim

USA.Zadłużenie studentów nieco wyhamowuje, ale wciąż ogromne

Zgodnie z opublikowanym w czwartek raportem College Board, ponad 100-letniej organizacji non profit, która zajmuje się promocją studiów wyższych, studenci i ich rodzice pożyczyli na naukę w roku akademickim 2013/2014 106 mld dolarów od rządu federalnego lub z innych źródeł. To prawie 8 proc. mniej

CBA odwołuje się od decyzji prokuratury ws. Poczty Polskiej

grudnia najpierw analizowaliśmy, a w konsekwencji tego w lutym wszczęliśmy kontrolę wybranych zamówień publicznych ogłaszanych, udzielanych i realizowanych w latach 2007 - 2010 przez Pocztę Polską. Podczas kontroli agenci CBA ujawnili fakty przemawiające za tym, że mogło dojść o naruszenia lub złamania

CBA odwołuje się od decyzji prokuratury ws. Poczty Polskiej

weryfikując te informacje od grudnia najpierw analizowaliśmy, a w konsekwencji tego w lutym wszczęliśmy kontrolę wybranych zamówień publicznych ogłaszanych, udzielanych i realizowanych w latach 2007 - 2010 przez Pocztę Polską. Podczas kontroli agenci CBA ujawnili fakty przemawiające za tym, że mogło dojść o

PKW: wieczorem możliwe oficjalne wyniki wyborów

. Podkreślił, PKW od dawna zwracała uwagę, by zamówienie oprogramowania czy druku kart do głosowania nie odbywało się w systemie zamówień publicznych, bo - jak mówił - "tu jest mało czasu i musi być zapewnione określone bezpieczeństwo". "Niestety nie udało się do tej pory doczekać zrealizowania

Prokuratura sprawdzi, czy KGP popełniła przestępstwo przy zakupie LRAD

pieniędzy na urządzenia niedozwolone polskim prawem. W wystąpieniu wskazano również, że zakup nie został poprzedzony niezbędną analizą przydatności urządzeń. Ponadto Izba zarzuciła policji, że opis przedmiotu zamówienia tych urządzeń został dokonany w sposób ograniczający konkurencję. NIK zwróciła też m.in

Są zarzuty dla posła Kaczmarka za działania w CBA

. uchylenia immunitetu; domagali się też odtajnienia akt śledztwa. Mazur przyznawała w 2013 r., że chodzi o śledztwo ws. nieprawidłowości w CBA, w którym występują osoby "publicznie znane". Wiadomo, że w 2010 r. wszczęto śledztwo w sprawie ujawnienia tajemnicy państwowej i służbowej, jej

Komorowski proponuje nowelę Kodeksu wyborczego. Ekspert: Kto za to zapłaci? Zabierzemy ze służby zdrowia czy edukacji?

lepiej, żeby darmowy czas antenowy dla partii przeznaczyć raczej na edukację obywatelską - proponował. Polski problem z przetargami - PKW nie było w stanie skutecznie przeprowadzić procedury zamówienia publicznego na oprogramowanie służące do obsługi wyborów. To, czy na czele PKW będzie stał

B. agent CBA Tomasz Kaczmarek oskarżony

nieruchomości w Kazimierzu". Te działania godziły nie tylko w interes publiczny, ale także w interes prywatny osób, wobec których te operacje były skierowane - dodała. Prokurator podkreśliła, że organa władzy muszą działać "w granicach prawa". W sierpniu br. "Gazeta Wyborcza" podała

Kaczmarek zrzekł się immunitetu; decyzja ws. Kamińskiego 19 lutego

zrzeczenie się immunitetu. "Zarzuty prokuratury są śmieszne, banalne i na wyraźne zamówienie polityczne, a przy tym łatwe do obalenia" - powiedział PAP. Bez uchylenia immunitetu prokuratura nie może posłowi postawić zarzutu. Prokuratura poinformowała w listopadzie, że w trwającym do 2010 r

Cezary Grabarczyk wraca do rządu, będzie ministrem sprawiedliwości

, pracował m.in. jako adwokat, od 1988 r. do 1996 był asystentem w katedrze prawa konstytucyjnego na Uniwersytecie Łódzkim. W latach 1999-2001 był pierwszym wicewojewodą łódzkim, a wcześniej zastępcą prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Pracował w łódzkim oddziale ZUS, w Przedsiębiorstwie Gospodarki

Apelacja prokuratury od wyroku ws. znanej okulistki

21 listopada 2013 roku Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawa uniewinnił oskarżoną od 13 zarzutów korupcyjnych w związku z pełnioną przez nią funkcją dyrektor publicznego szpitala. Prokurator chce, żeby Sąd Okręgowy w Warszawie uchylił wyrok, a sprawa wróciła do sądu I instancji. "Zdaniem

Sienkiewicz: koncerny muszą mieć świadomość konsekwencji za korupcję

jest do tego absolutnie zmuszona, to zamawia te usługi na rynku" - zaznaczył. W jego ocenie nie są konieczne zmiany w regulacjach prawnych związanych z zamówieniami publicznymi. "To prawo na pewno trzeba doskonalić, ale to nie jest najważniejsze. Najważniejsza rzecz jest gdzie indziej. Otóż

Przesłuchanie posła Kaczmarka; ma usłyszeć zarzuty za działania w CBA

nie chciał wcześniej odpowiedzieć, dlaczego zdecydował się na zrzeczenie się immunitetu. "Zarzuty prokuratury są śmieszne, banalne i na wyraźne zamówienie polityczne, a przy tym łatwe do obalenia" - mówił. Prokuratura informowała w listopadzie 2013 r., kiedy skierowała wniosek do Sejmu

W październiku raport NIK nt. funkcjonowania grupy PKP

Urząd Zamówień Publicznych, który nie stwierdził braku naruszeń w postępowaniu. Na początku lipca firma Alstom złożyła wniosek do Urzędu Transportu Kolejowego o dopuszczenie do eksploatacji pociągów Pendolino. Dyrektor zarządzający Alstom Transport w Polsce Nicolas Halamek informował wtedy, że koncern

Zachodniopomorskie. Prezydenci Szczecina i Koszalina będą walczyć o reelekcję

sondażu zrobionym w połowie czerwca na zamówienie Radia Koszalin przez Pracownię Badań Społecznych i Samorządowych Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Szczecinie. Największe poparcie respondenci zadeklarowali dla Jedlińskiego (49,2 proc.). Adam Ostaszewski mógłby liczyć na głosy 10,3 proc

NIK: biopaliwa wykorzystywane na niewielką skalę

wykorzystywania biopaliw ciekłych w administracji rządowej oraz niższe stawki opłat za korzystanie ze środowiska. "Nie powstała natomiast żadna strefa dla transportu ekologicznego, nie wprowadzono zwolnień z opłat za parkowanie, ani preferencji w ramach zamówień publicznych dla zakupu pojazdów i maszyn z

Fundacja Eberta bije na alarm: Zastraszające rozmiary ksenofobii we wschodnich Niemczech

Naukowcy badali światopogląd niemieckiego społeczeństwa nie po raz pierwszy. Lecz już drugi raz biją na alarm. Poprzednia praca badawcza na tematy światopoglądowe "Kryzys środka" z roku 2010 była poważnym sygnałem ostrzegawczym. Stwierdzono w niej, że 8,2 proc. społeczeństwa reprezentuje

PiS pyta o powiązania prezydenta i PO z władzami SKOK Wołomin. PO: Wychodzi zaplecze Dudy - Macierewicz

fikcyjne zamówienia kosztem Wojskowej Akademii Technicznej. "Gdyby państwo działało, nie doszłoby do sytuacji w SKOK Wołomin" Według Kownackiego "kontynuacją procederu" Piotra P. było powołanie SKOK Wołomin. - Te same osoby. Ten sam sposób działania: fałszywe dokumenty, ewentualnie

Prezes NIK: Samolot prezydenta Kaczyńskiego nie miał prawa lecieć do Smoleńska

lub ich kompletny brak. W praktyce w latach 2005-2010 kolejni szefowie KPRM zamiast przesyłać zamówienie do wykonawców lotu, tak jak się do tego zobowiązał w porozumieniu ograniczali się często do przesyłania wykonawcom kopii zawiadomień (zapotrzebowań) nadesłanych od dysponentów, nawet w sytuacji

Nie będzie śledztwa ws. przetargu w Poczcie Polskiej

przepisów w zakresie zamówień publicznych. "Poczta również poprzez swoje wewnętrzne procedury dokładnie określa reguły dokonywania tych zamówień. Pracownicy są zobligowani do respektowania powyższych regulacji. W przypadku wykrycia jakichkolwiek nieprawidłowości wyciągane są wobec nich konsekwencje

CBA rozpoczęła kolejną kontrolę w GROM

Jak wyjaśnił, kontrola przewidziana jest na trzy miesiące. "Dotyczy ona zamówienia publicznego na zakup w 2007 r. samochodów ciężarowo-osobowych do zadań specjalnych, o wartości kilku milionów zł" - powiedział PAP Dobrzyński. Poinformował również, że kontrola jest wynikiem analiz

Tusk: nie ma decyzji ws. ujawnienia dokumentów o tarczy antykorupcyjnej

ujawnić dokumenty powołujące tarczę korupcyjną, powiedział dziennikarzom, że jeszcze nie podjął decyzji w tej spawie. Dodał, że podejmie ją tak szybko, jak będzie pewność, że postępowanie będzie zgodne z prawem i interesem publicznym. "Z jednej strony mamy rygory czy zasady, które obowiązują w

Koszulki, przypinki i torby pomogą Gronkiewicz-Waltz? Ofensywa PO

wpływów zniechęca do publicznej aktywności. To, że Platformie nie dość się to udaje, potwierdzają badania opinii, które we wrześniu w TNS Polska zamówił SLD. Mimo antyfrekwencyjnej narracji, którą partia Tuska prowadzi od sierpnia, wciąż 39 proc. warszawiaków wybiera się na głosowanie. Wśród deklarujących

NIK o wspieraniu zbrojeniówki: mimo nieprawidłowości - pozytywnie

Z informacją NIK "o wynikach kontroli wspierania środkami publicznymi restrukturyzacji spółek przemysłowego potencjału obronnego" zapoznali się posłowie z Komisji Obrony Narodowej. Kontrola, którą Izba podjęła z własnej inicjatywy, objęła okres od 2002 r. do końca pierwszego półrocza 2010

CBA odwołuje się od decyzji prokuratury ws. Poczty Polskiej

informacje od grudnia najpierw analizowaliśmy, a w konsekwencji tego w lutym wszczęliśmy kontrolę wybranych zamówień publicznych ogłaszanych, udzielanych i realizowanych w latach 2007-2010 przez Pocztę Polską. Podczas kontroli agenci CBA ujawnili fakty przemawiające za tym, że mogło dojść o naruszenia lub

Ratusz ujawni tajemnice. Dowiemy się, kogo zatrudnia

prawo o zamówieniach publicznych (w przypadku zleceń, których budżet przekracza 14 tys. euro, pełną jawność od lat gwarantuje prawo). W 2010 r. zawarto kilkanaście tysięcy takich umów na łączną kwotę przeszło 31 mln zł. W 2011, jak słyszymy od urzędników, skala była podobna. - By wprowadzić nowe reguły

Przegląd informacji ze spółek

wysokości 20,846 mln zł z zysku netto za 2010 rok, co oznacza wypłatę 0,04 zł na akcję, podała spółka w raporcie po ZWZ. Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach szacują, że oferta publiczna do 29.337.315 akcji serii C z prawem poboru będzie miała wartość 665 mln zł, poinformował prezes ZAT Jerzy Marciniak

Czy ktoś kręci przy numerze 112?

tys. zł. A w końcu w marcu 2010 r. - 3 mln zł ze specjalnej rezerwy budżetowej uruchomionej na wniosek ministra Millera. Tym razem - na przejęcie programu na własność. Urząd Zamówień Publicznych nie znalazł uchybień. W małopolskim urzędzie wojewódzkim trwa rutynowa kontrola NIK. Przy okazji

Sygnity liczy na ożywienie na rynku IT w 2010 r.

zamówień grupy na ten rok jest warty 292 mln zł, prawie tyle samo co w 2009 r. Liczy ona, że w osiągnięciu celu pomoże jej poprawa koniunktury na rynku informatycznym, np. z powodu wydatków banków na informatyzację. - Nie bardzo mogą już zwlekać z inwestycjami. Rewitalizacja systemów informatycznych w

Tusk obiecuje: Więcej pracy i pieniędzy

. Mówimy o ambitnym planie pozyskania 27 mld zł w 2010 r., może więcej - powiedział. Minister Michał Boni obiecał, że rząd usprawni system zamówień publicznych. - Ważne jest, by z tych 14 mld zł, które administracja wydaje na zamówienia publiczne, 2-6 mld zł można było zaoszczędzić dzięki powstaniu centrum

Bardzo znana firma składa odwołanie. Czy przetarg na stadion miejski będzie unieważniony?

zapisami ustawy Pzp" [prawo zamówień publicznych - przyp. red.], a także są sprzeczne ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia. Miasto zawarło w nich bowiem, że może dokonać zmian jedynie w uzasadnionych przypadkach. Tymczasem Porr przekonuje, że przesłanek umożliwiających takie zmiany nie było

Ile ukradł Janukowycz? 100 miliardów dolarów? "Nie, ok. 34 mld. Ale i tak jest rekordzistą, zrobił to w 3 lata" [WYWIAD]

Wiktor Janukowycz upadł, bo całe życie grał według bandyckiej zasady "kidaj łocha", czyli "porzuć frajera, gdy przestanie być użyteczny". Wydana przez Czarne książka "Wilki żyją poza prawem. Jak Janukowycz przegrał Ukrainę" pokazuje, jak prezydent Ukrainy sam stał się

Telewizja Polskiego Radia w czterech przetargach

, Polskie Radio widzi w tym projekcie szanse na pozyskanie nowych słuchaczy i reklamodawców, co przełoży się na dodatkowe przychody - mówi Radosław Kazimierski, rzecznik Polskiego Radia. Podkreśla, że kanał będzie wpisywał się w misję spółki wynikającą z obecnej ustawy medialnej. W 2010 r. publiczne radio

Chińskie wojsko nie dostanie europejskiej broni

prawie 65 mld dol. rocznie na swoje wojsko. Chińskie zamówienia zbrojeniowe są więc dużym kawałkiem tortu. A europejskie firmy od dziesięcioleci należą do największych eksporterów broni. Jak podaje SIPRI, wartość eksportu zbrojeniowego Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Holandii i Włoch w

Rybczyński oskarża o przekręty. I chce pozwać Zdrojewskiego

CeTA?- 20 tys. zł miesięcznie. Ale w pierwszym roku zapłacono mi tylko za dziewięć miesięcy, chociaż miałem być zatrudniony od stycznia 2010 r. Jednak na początku dostawałem umowy o dzieło. Stałą umowę mam dopiero od września 2010 r. A pracowałem po kilkanaście godzin dziennie. W czasie tych prawie

Kolejny słaby dzień w USA i Azji zwiastuje spadki na GPW we wtorek

Grecji i strefy euro" - ocenia analityk. Według ekonomisty jeśli nastroje szybko się nie poprawią indeks czeka spadek w kierunku kolejnych minimów: z sierpnia ubiegłego roku w okolicach 1050 punktów i lipca 2010 r. w pobliżu 1020 punktów. I tym sposobem amerykańscy inwestorzy znaleźliby się niemal w

Ścieki ze szpitala zanieczyszczają jezioro. Od lat nie ma winnych

kanalizację, a potem będziemy się martwili, skąd wziąć na to pieniądze - twierdzi prezes szpitala. - Ale nawet jeżeli dzisiaj powołam komisję przetargową, to przetargi mają to do siebie, że się toczą. Nie da się tego zrobić jutro. Muszę się trzymać Prawa zamówień publicznych - kwituje.

UE/Komisja Europejska: Polska opóźnia reformy

zagranicznych inwestycji bezpośrednich w wybranych, zaawansowanych technologicznie branżach. Innowacyjność powinna być wsparta przemyślaną reformą prawa o zamówieniach publicznych "Polska powinna wyznaczyć sobie realistyczny cel określający poziom inwestycji w badania i rozwój, zważywszy że cel określony w

Organizacje pozarządowe o materiałach dot. tarczy antykorupcyjnej

, że decyzję podejmie tak szybko, jak będzie pewność, że postępowanie będzie zgodne z prawem i interesem publicznym. "Tarcza antykorupcyjna" to rządowy projekt działań cywilnych i wojskowych służb specjalnych (ABW, CBA, SKW) w związku z przedsiębiorstwami, których prywatyzacja będzie miała

Rozwiązał się worek z debiutami na rynku głównym GPW

tegoroczny debiutant wypadł dobrze. Na otwarciu prawa do akcji (PDA) kosztowały 7,91 zł, czyli 10 proc. powyżej ceny emisyjnej. Papiery EKO Holding cieszyły się dużym wzięciem już w ofercie publicznej - spółka sprzedała 12,245 mln nowych akcji po cenie 7,20 zł. Chętnych było tak wielu, że zamówienia w

Tu udziały ma Bury. Firma zarabia na kontraktach z ARR

znów dostarczyła tysiące ton makaronów świderki i krajanki. Tu umowa opiewała na ponad 3,5 mln euro. Podobne kontrakty zawarto w 2010 i 2011 r. Ostatni kontrakt opiewa na najwyższą kwotę. Produkty, które zamówiła ARR we wcześniejszych latach, trafiały do Federacji Polskich Banków Żywności, Caritasu i

Inwestycje: Efekty funkcjonowania SPOT

. Doświadczenie, które wykazało jeszcze nasze słabości, które wykazało wadliwe normy prawne" - mówił Grabarczyk. Zaznaczył jednak, że z tej nauki wyciągnięto wnioski. "Przygotowaliśmy niezbędne nowelizacje przepisów prawnych. Trwa praca w Sejmie nad nowelizacją prawa o zamówieniach publicznych. Dobiega

Rząd do firm IT: Nie podstawiajcie sobie nóg, bo zajączek ucieknie

proc. obywateli rozlicza się przez internet z podatków, a niektórzy nawet głosują online w wyborach). Zdaniem Grzegorza Bliźniuka jest jednak pewne ale - polityka firm teleinformatycznych, które, wykorzystując niedoskonałości prawa zamówień publicznych, rutynowo zaskarżają wygrane przez konkurentów

Przegląd wiadomości ze spółek, środa godz. 15

. Tołwiński poinformował, że nie ma jeszcze ostatecznych danych, jeśli chodzi o sprzedaż branży piwnej w 2013 r. Przypomniał, że prognozy rynkowe mówiły o spadku o 3-4 pkt. proc. po wzroście o prawie 5 pkt. proc. w 2012 r. W 2013 r. zysk netto Grupy Żywiec spadł do 271,4 mln zł z 310,2 mln zł w 2012 r. Zysk

Zawód: autor przemówień. Charles Crawford, konsultant mów Sikorskiego, zdradza, jak się pisze przemówienie dla polityka

politycznych przemówień. Według cytowanego przez "Wprost" komunikatu MSZ współpraca odbywała się zgodnie z prawem, a Crawford otrzymywał średnio 19 tys. zł za konsultację jednej mowy ministra. W latach 2010-2014 konsultowano 14 wystąpień Sikorskiego. Ta liczba i te sumy wywołały kontrowersje. Część

Przetarg na helikoptery padnie z powodu 3 cm?

korzyści dla operacji medycznych, a dyskryminują śmigłowce Agusty - uważa Matthew Harvey, dyrektor polskiego przedstawicielstwa Agusty. Zakład zamówień publicznych odrzucił jednak zastrzeżenia oferenta. Ma 5 dni na odwołanie.  Bój o 3 cm... Według informacji "PB", w specyfikacji zapisano np

Przegląd informacji ze spółek

-Mostostal. Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach, w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego spółki w drodze oferty publicznej od 1 do 29.337.315 akcji serii C z prawem poboru dla akcjonariuszy, podał urząd w komunikacie. (ISB)

Sejmowa kłótnia o incydent na pielgrzymce Radio Maryja

;współpracującego z nimi ugrupowania politycznego przestrzegania obowiązującego w Polsce prawa i wyciszania emocji budujących atmosferę nienawiści". Komisja zamierzała również zobowiązać MSWiA do "egzekwowania od organizatorów wszelkich publicznych zgromadzeń gwarancji zapewnienia dziennikarzom swobody

Komisja sejmowa i KRRiT ws. zajść na Pielgrzymce Radia Maryja

czystych i szlachetnych intencjach" oraz że komisja oczekuje od władz Radia Maryja, Telewizji Trwam i "współpracującego z nimi ugrupowania politycznego przestrzegania obowiązującego w Polsce prawa i wyciszania emocji budujących atmosferę nienawiści". Komisja zamierzała również zobowiązać

Oprotestowany przetarg na maślicki stadion

konsorcja biorące udział w przetargu nadal będą chciały protestować, mogą skierować sprawę do sądu. - Wtedy sprawa może ciągnąć się miesiącami - przyznaje Dariusz Koba, prezes Centrum Zamówień Publicznych, spółki zajmującej się doradztwem z zakresu prawa zamówień publicznych.Magdalena Malara, rzeczniczka

Polskie firmy narzekają: złe prawo, za duże koszty

latach. Sejm debatuje nad ustawą kompetencyjną dla służb specjalnych, która daje wywiadowi skarbowemu prawo podsłuchiwania przedsiębiorców bez zgody sądu. PKPP Lewiatan i Deloitte przeprowadziły badanie dużych przedsiębiorstw zrealizowane przez TNS OBOP w okresie 18 kwietnia - 4 lipca 2010 r. na

Komisja nie zajęła stanowiska ws. zajść na Pielgrzymce Radia Maryja

;współpracującego z nimi ugrupowania politycznego przestrzegania obowiązującego w Polsce prawa i wyciszania emocji budujących atmosferę nienawiści". W opinii komisja zamierzała również zobowiązać MSWiA do "egzekwowania od organizatorów wszelkich publicznych zgromadzeń gwarancji zapewnienia dziennikarzom

PGE na debiucie dała 12,8 proc. zarobku

redukcja - na każde 100 zamówionych akcji dostali jedynie 3,5. I dlatego w piątek inwestorzy, których apetyt nie został zaspokojony w ofercie publicznej, rzucili się na energetyczne akcje. Pierwsze transakcje Prawami do Akcji Polskiej Grupy Energetycznej zawarto po 25,95 zł. To o 12,8 proc. więcej niż cena

Komisja nie zajęła stanowiska ws. zajść na Pielgrzymce Radia Maryja

obowiązującego w Polsce prawa i wyciszania emocji budujących atmosferę nienawiści". W opinii komisja zamierzała również zobowiązać MSWiA do "egzekwowania od organizatorów wszelkich publicznych zgromadzeń gwarancji zapewnienia dziennikarzom swobody wykonywania zawodu". Była spikerka Radia Maryja

NIK pozytywnie o finansach w IMPiZŚ, krytykuje m.in. wynagrodzenia

wynikało z działalności Instytutu w latach 2002-2005, gdy jednostka przeżywała zapaść. Wśród innych nieprawidłowości NIK wymienia m.in. zawieranie i realizację umów z synem ówczesnego dyrektora IMPiZŚ i udzielenie zamówienia z naruszeniem przepisów o zamówieniach publicznych. Według NIK, główną

NIK pozytywnie o finansach w IMPiZŚ, krytykuje m.in. wynagrodzenia

nauki wynikało z działalności Instytutu w latach 2002-2005, gdy jednostka przeżywała zapaść. Wśród innych nieprawidłowości NIK wymienia m.in. zawieranie i realizację umów z synem ówczesnego dyrektora IMPiZŚ i udzielenie zamówienia z naruszeniem przepisów o zamówieniach publicznych. Według NIK, główną

PE o wykorzystaniu funduszy przez Polskę

projektami finansowanymi z Unii Europejskiej. Potrzebna jest również reforma finansów publicznych, a resorty rozwoju regionalnego, transportu i środowiska narzekają na zbyt małe kompetencje w uruchamianiu środków unijnych. Zdaniem Komisji, należy też uprościć procedury w prawie zamówień publicznych, tak aby

10 proc. mniej - czyli cięcia w urzędach nadejdą z nowym rokiem

, iż w niektórych przypadkach (np. ze względu na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa państwa, porządku publicznego, ochrony zdrowia czy środowiska) premier może odstąpić od redukcji. Ale Boni podkreśla, że będą to sytuacje wyjątkowe. - Trudno np. ograniczać zatrudnienie w biurze rzecznika praw

Wojas liczy na przejęcia zagranicznych dystrybutorów obuwia

; - dodał. W 2008 roku przychody mają wynieść 94,3 mln zł, a zysk netto 6,3 mln zł. Prezes powiedział, że w realizacji prognoz pomóc mogą zamówienia publiczne. Poinformował, że spółka prawdopodobnie wygrała przetarg dla Agencji Mienia Wojskowego na 30 tys. par butów o wartości 10- 11 mln zł. Prawdopodobnie

Przegląd informacji ze spółek

, poinformowała spółka w komunikacie. Spółka z grupy Armatury, Armatoora i wspólnicy spółka komandytowa zawarła z Proton Property w formie aktu notarialnego przedwstępną umowę sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Krakowie, poinformowała spółka w komunikacie. Cena nabycia została

Biznes chłodno o dwuleciu rządu

przepisy to zmieniły. Z kolei Business Centre Club ostro ocenia, że państwo jest nieprzyjazne dla firm. - Ocena dokonań rządu przez przedsiębiorców jest dosyć gorzka - mówi Arkadiusz Protas, wiceprezes Business Centre Club, i na dowód przedstawia sondaż przeprowadzony wśród prawie 2 tysięcy menedżerów i

Klątwa nad muzeum Kereza?

publicznych. Czy można odrzucić jego projekt, dlatego że odbiega od szkicu zgłoszonego w konkursie? Przedstawiciele SZRM tłumaczą, że do oceny estetycznej nie są uprawnieni, opierają się tylko na prawie zamówień publicznych, które zmian w projekcie konkursowym nie przewiduje. Bazują też na własnym

Kawałek giełdowego parkietu dla każdego, czyli jak kupić akcje GPW?

inauguracje: hiszpańska Bolsas y Mercados Espanioles przyniosła 4 proc. straty, a giełda ateńska aż 7 proc. Najbliższa nam giełda frankfurcka, na której akcje w ofercie publicznej zapisała się też GPW, dała zarobić prawie 12 proc. Inwestorzy muszą rozważyć, na ile cena 43 zł jest atrakcyjna. Przy tej cenie

Galopujące rachunki za złoża PGNiG

pieniędzy zebranych we wrześniu 2005 r. z oferty publicznej. Wtedy wydatki szacowano na 400 do 500 mln zł. Przetarg na wykonawcę już jesienią 2005 r. ogłosił zarząd PGNiG kierowany przez Marka Kossowskiego. Wiosną 2006 r. postępowanie unieważnił zespół arbitrów Urzędu Zamówień Publicznych, uznając, iż

Fundusze strukturalne płyną szerokim strumieniem

z funduszy strukturalnych na lata 2004-06 kraje muszą wydać najpóźniej do końca 2008 r. Komisarz Hübner nie twierdzi, że są one poważnie zagrożone. Zwraca jednak uwagę na dwa problemy, które musi jeszcze rozwiązać Polska. Pierwszy to zmiany w systemie zamówień publicznych, które Polska

Minister nadzoruje siebie

, która jest społecznym inspektorem pracy, czyli jest prawnie chroniona przed zwolnieniem, miała być zwolniona. Obroniliśmy ją. Ale została przeniesiona z działu zamówień publicznych do rejestracji w zakładzie radiologii. Ona - długoletni fachowiec - mówi pracownicy IR. Na dowód pokazują pismo od

Cenzura internetu a sprawa polska

dlatego, że będzie to jasny sygnał dla polskiego społeczeństwa, jakie wartości i jaką politykę wspiera nasz rząd. Za wykreśleniem z projektu dyrektywy obowiązku blokowania opowiedziały się już Niemcy, Francja i kilka innych państw. Oficjalnie Polska nie zajęła jeszcze stanowiska. Jednak w grudniu 2010 r

Rząd obiecuje 3 tys. km nowych autostrad i dróg ekspresowych

w Polsce będą budować chińskie firmy lub pracownicy z Chin. Niedługo do Polski ma przyjechać na rozmowy w tej sprawie chiński minister budownictwa. Resort infrastruktury zamierza wprowadzić zmiany w prawie zamówień publicznych, by ułatwić inwestowanie. - Chcemy wyeliminować sytuacje, gdy z błahych

Cyfrowa telewizyjna prowizorka. Kraków bez sygnału

musi znaleźć jakieś rozwiązanie. Wiem, że próbuje uzyskać zgodę Urzędu Zamówień Publicznych na odstąpienie od przetargu. Ze swojej strony możemy wytłumaczyć prezesowi UZP, dlaczego byłoby to konieczne - podkreśla Anna Streżyńska. Zdążyć do 30 marca 2010 r. Jednak w czwartek TP Emitel otrąbił start

Lista "znajomych Grabarczyka" opublikowana przez SLD

Ministerstwo InfrastrukturyCezary Grabarczyk - (1960) Minister Infrastruktury, absolwent Uniwersytetu Łódzkiego, ukończył studia na wydziale Prawa i Administracji 1988 - 1996, asystent w katedrze Prawa Konstytucyjnego UŁ, były wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych, członek władz Platformy

Druga część "białej księgi": zarzuty wobec Tuska, Kopacz, Millera, MSZ, BOR...

zawarcia tej umowy międzynarodowej przez Donalda Tuska stanowi delikt konstytucyjny, gdyż był niezgodny z polskim prawem, w tym z Konstytucją RP" - oceniają autorzy "białej księgi". Za delikt konstytucyjny autorzy raportu uznają też zmianę 27 kwietnia 2010 r. rozporządzenia MON w sprawie

Giełdy mocno tąpnęły przed debiutem Tauronu

Maklerskim. Jego zdaniem debiut Tauronu powinien być na plusie, bo akcji na rynku wtórnym może chcieć dokupić KGHM. Miedziowy koncern, który planuje zróżnicować przychody i wejść w energetykę, zapisał się na papiery dające prawo do 11 proc. głosów na walnym Tauronu, a dostał tylko pakiet 5 proc. Ile zarobimy

Gordon Brown tonie

na to, że w czerwcu 2010 r., kiedy najpóźniej muszą odbyć się wybory parlamentarne, trwająca od 1997 r. era rządów Partii Pracy się skończy. Jak mówi Peter Kellner, szef ośrodka badania opinii publicznej YouGov, Browna może uratować tylko to, że za rok będzie w stanie udowodnić Brytyjczykom, że

Szef naszej PO dostał od miasta zlecenia na ponad 10 mln zł

CzęstochowyOczywiście, że chciałbym, żeby wszystko, co dzieje się w mieście było jasne i nie budzące wątpliwości. W tym wypadku wątpliwości niektórzy mogą zgłaszać, ale wszystko dzieje się zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych, a ta jest bardzo precyzyjna, jasna i przejrzysta. Jeśli prawo nie zabrania prowadzić

Wrocław zrywa umowę z wykonawcą stadionu na Euro

zostali z niego wykluczeni. Max Bögl oferował, że wybuduje stadion za 755 mln zł. Wrocław liczy, że Max Bögl przejmie kontrakt od Mostostalu. Do tej operacji nie trzeba nowego przetargu. Prawo o zamówieniach publicznych zezwala odstąpić od jego organizacji "ze względu na wyjątkową sytuację

Komisja Europejska wsparła budowę gazoportu w Świnoujściu

węgielny i na placu budowy rosną już ściany zbiorników na gaz, kluczowej części terminalu. Wykonawcy mają oddać terminal do eksploatacji do 30 czerwca 2014 r. Zaraz potem do Świnoujścia przypłyną pierwsze statki ze skroplonym gazem, zamówionym w Katarze przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo. Klucz

Cd. dyskusji o konkursie na budynek Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie.

merytorycznych. Zaważyło niedopełnienie formalności. Władze miasta powołały się na ustawę o prawie zamówień publicznych. Inną, bardziej liberalną, interpretację tej samej ustawy przedstawiły SARP oraz Krajowa Izba Architektów. Architekci twierdzą, że dokumenty wymagane przez ustawę można dosłać już w czasie

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

PITy 2010

-Deklaracje

UWAGA! Aplikacja PITy 2009 przeznaczona jest dla osób, które chcą przekazać 1% podatku Organizacji Pożytku Publicznego. Aplikacja automatycznie wypełnia odpowiednie pole – użytkownik musi jedynie wybrać docelową organizację z aktualnej listy.

Intel D955XBK BIOS 2010

2010. Twórcy dołożyli wszelkich starań, aby sterownik był najwyższej jakości.

Sterownik Intel D955XBK BIOS 2010 - należy pobrać odpowiedni plik dla konkretnego modelu urządzenia. Ze względu na częste aktualizacje, prawa autorskie, konieczność wybierania dodatkowych opcji w

Intel D955XCS BIOS 2010

2010. Twórcy dołożyli wszelkich starań, aby sterownik był najwyższej jakości.

Sterownik Intel D955XCS BIOS 2010 - należy pobrać odpowiedni plik dla konkretnego modelu urządzenia. Ze względu na częste aktualizacje, prawa autorskie, konieczność wybierania dodatkowych opcji w

Intel D955XCS BIOS 2010

2010. Twórcy dołożyli wszelkich starań, aby sterownik był najwyższej jakości.

Sterownik Intel D955XCS BIOS 2010 - należy pobrać odpowiedni plik dla konkretnego modelu urządzenia. Ze względu na częste aktualizacje, prawa autorskie, konieczność wybierania dodatkowych opcji w

Intel D955XBK BIOS 2010

2010. Twórcy dołożyli wszelkich starań, aby sterownik był najwyższej jakości.

Sterownik Intel D955XBK BIOS 2010 - należy pobrać odpowiedni plik dla konkretnego modelu urządzenia. Ze względu na częste aktualizacje, prawa autorskie, konieczność wybierania dodatkowych opcji w