prace interwencyjne

klep, PAP

NIK: Bezrobotni to tania siła robocza. Staże i szkolenia w ogóle im nie pomagają

NIK: Bezrobotni to tania siła robocza. Staże i szkolenia w ogóle im nie pomagają

Staże, szkolenia czy prace interwencyjne w niewielkim stopniu pomagają bezrobotnym w znalezieniu pracy - wynika z raportu Najwyższej Izby Kontroli. Resort pracy odpiera zarzuty i twierdzi, że sytuacja zmieni się dzięki ubiegłorocznej nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia.

NIK: staże i szkolenia nie pomagają bezrobotnym znaleźć pracy

Staże, szkolenia czy prace interwencyjne w niewielkim stopniu pomagają bezrobotnym w znalezieniu pracy - wynika z raportu Najwyższej Izby Kontroli. Resort pracy odpiera zarzuty i twierdzi, że sytuacja zmieni się, dzięki ubiegłorocznej nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia.

Opolskie. Ponad 83,5 mln zł na aktywizację bezrobotnych w regionie

Ponad 83,5 mln zł będą mieć w tym roku do dyspozycji opolskie urzędy pracy na aktywizację bezrobotnych. To o kilka milionów zł więcej niż w roku ubiegłym. Z pieniędzy tych będą finansowane m.in. staże, szkolenia, roboty publiczne i prace interwencyjne.

Dolnośląskie. Ponad 234 mln zł na aktywizowanie bezrobotnych

na szkolenia, prace interwencyjne, staże, tworzenie nowych miejsc pracy, w tym na dotacje do zakładania własnych film. W woj. dolnośląskim na koniec stycznia 2014 r. bez pracy było 161 tysięcy 245 osób, a bezrobocie wynosiło 13,8 procent. To o 0,2 pkt proc. mniej niż średni poziom bezrobocia w całym

Warmińsko-mazurskie. W tym roku 186 mln zł na aktywizację bezrobotnych

działalności gospodarczej. 24 mln zł przekazano pracodawcom na utworzenie stanowisk pracy i zatrudnienie bezrobotnych. Na prace interwencyjne, które podejmowały osoby bezrobotne, wydano 17 mln zł, a na prace społecznie użyteczne 3,5 mln zł. 7 mln zł kosztowały szkolenia osób starających się o pracę. "To

Piknik bezrobotnych za ich ciężką pracę

. Prezydent Wojcieszek zapewnił, że najlepsi z tej grupy będą mieli przedłużone umowy. W tym roku w ramach prac interwencyjnych miasto zamierza bowiem zatrudnić 95 osób.

Będzie bieda w urzędach pracy

Będzie bieda w urzędach pracy

staże będą trwały minimalnie krótko. Ale poza stażami z pieniędzy na aktywne formy finansowane były m.in.: prace interwencyjne, doposażenie utworzenia dodatkowych miejsc pracy, dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej, szkolenia. - Mamy tak mało pieniędzy, że za dwa, trzy miesiące wypadałoby

Zadbają o zabytkową groblę w Supraślu. Jest szansa na promocję

Zadbają o zabytkową groblę w Supraślu. Jest szansa na promocję

tam umieścić kruszywo, by w następnych latach woda nie wypłukiwała już wała - mówi Radosław Dobrowolski, burmistrz Supraśla. Na prace ma pójść kilka tysięcy złotych, w tej chwili poszukiwany jest wykonawca. Naprawa ma się zakończyć jeszcze w lipcu. A już teraz do urzędu marszałkowskiego trafił projekt

Kopią przy Kaczorowskiego. Ale to nie budowa galerii

Kopią przy Kaczorowskiego. Ale to nie budowa galerii

Od kilku dni na niezabudowanym placu u zbiegu ulic Kaczorowskiego i Bułgarskiej coś się dzieje. Pojawił się ciężki sprzęt i olbrzymie nasypy ziemne. Na terenie, gdzie do 2009 roku stały dwa blaszane budynki ABC Market, firma Market-Bud ma zamiar zbudować centrum handlowe o powierzchni blisko 17 tys.

Chcesz pokoju, szykuj się na kryzys

Skutki obecnych perturbacji bezwzględnie zależeć będą od ich natężenia oraz czasu trwania. Obserwowane problemy z systemami finansowymi, wysokie koszty utrzymania ich płynności przy niedostatecznych wynikach, pewna indolencja władz nadzorczych na Zachodzie, niezdecydowanie państw co do kierunków i s

Całodobowy telefon dla ofiar przemocy ruszy dopiero w 2017 roku? "Głosy z sali: Nie dożyją!"

Całodobowy telefon dla ofiar przemocy ruszy dopiero w 2017 roku? "Głosy z sali: Nie dożyją!"

infolinie świadczące pomoc osobom doznającym przemocy w rodzinie, zatem mają one możliwość uzyskania pomocy w tym zakresie" - zastrzega MPiPS. "W całym kraju działa 461 telefonów interwencyjnych lub informacyjnych" Resort pracy dodaje, że w 2014 roku w Polsce działały cztery ogólnopolskie

W budownictwie trzykrotnie wyższy wskaźnik śmiertelnych wypadków, niż w gospodarce

osób poszkodowanych w wypadkach w budownictwie zwiększa się udział osób, które są zatrudnione w innej formie niż na umowę o pracę - samozatrudnionych i na podstawie umowy cywilno-prawnej. PIP ocenia, że najbardziej skuteczne w tej branży gospodarki są krótkie kontrole interwencyjne. Odnoszą one też

Rząd m.in. o projektach dotyczących zapasów ropy

bieżącym zarządzaniem zapasami interwencyjnymi) przejmie organ publiczny - Agencja Rezerw Materiałowych. "Przyczyni się to do obniżenia kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w tym zakresie, ułatwi wejście na rynek nowych przedsiębiorców i wzmocni konkurencję na krajowym rynku paliwowym"

Rekordowo mało bezrobotnych

Rekordowo mało bezrobotnych

otrzymał ich 700. Do tego dochodzą jeszcze stanowiska, których tworzenie wspiera urząd: 90 osób zatrudnionych w ramach robót publicznych, 67 w ramach prac interwencyjnych, 20 na stanowiskach dla bezrobotnych powyżej 50 r. życia, 626 na stażach i 54 osoby, które rozpoczęły działalność gospodarcza utworzoną

Częstochowa. Ruszył drugi program wsparcia dla zwalnianych hutników

samej kwoty). PUP zapewni również szkolenia dla 25 osób, 15 innych będzie mogło wziąć udział w pracach interwencyjnych. Biernacka dodała, że w przypadku prac interwencyjnych, PUP pokryje część kosztów wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenie społeczne przez okres sześciu miesięcy. 600 tys. zł

Dwa bloki Elektrowni Dolna Odra będą interwencyjną zimną rezerwą mocy

Mechanizm interwencyjnej rezerwy zimnej polega na tym, że operator systemu przesyłowego energii elektrycznej - czyli PSE - płaci właścicielowi bloków za utrzymywanie ich w gotowości do uruchomienia na polecenie operatora podczas przewidywanych okresów deficytu mocy. Umowa ws. 454 MW z Elektrowni

Mazowieckie urzędy pracy dostały 8,8 mln zł na pomoc młodym bezrobotnym

"W ramach przygotowanych programów urzędy pracy będą kierować młodych bezrobotnych na staże, prace interwencyjne i roboty publiczne, szkolenia, przekazywać bony szkoleniowe, bony na zasiedlenie, bony stażowe" - wskazał dyrektor WUP w Warszawie Tomasz Sieradz. "Finansowane będą

Ratownik: pierwsza pomoc ofiarom przemocy - nie tylko zaopatrzenie urazów fizycznych

interweniują, są już najczęściej bardzo poważne. "Niejednokrotnie jest to bezpośrednio powiązane ze skutkami nadużycia alkoholu przez jedną czy przez obie strony konfliktu" - powiedział Szczotok. Dodał, że wśród ofiar przemocy, z którymi miał do czynienia w swojej pracy, były nie tylko kobiety, ale

Bydgoszcz. Prawie 41 mln zł na aktywizację zawodową bezrobotnych

Zawiszewski. Oprócz tego PUP chce sfinansować blisko 150 miejsc pracy w ramach tzw. prac interwencyjnych, czyli przeznaczonych dla osób znajdujących się w niekorzystnej lub bardzo niekorzystnej sytuacji na rynku pracy (np. bezrobotni powyżej 50. roku życia). Pieniądze trafią też na staże dla ok. dwóch

Łódź. Magistrat oferuje bezrobotnym pomoc w otwarciu własnej firmy

posłużą na staże, szkolenia, prace interwencyjne, roboty publiczne, wyposażenie miejsc pracy. Uda nam się zaktywizować za nie ok. 200 łódzkich bezrobotnych" - podkreślił. Osoby, które nie skończyły 30. roku życia i są zarejestrowane jako bezrobotne, a myślą o założeniu własnej firmy chcemy zaprosić

Śląskie. PO WER szansą m.in. dla absolwentów szkół górniczych

szkolenia, prace interwencyjne, staże (przyuczenie do wykonywania zawodu). "Są także środki na rozkręcanie własnego biznesu, promowanie przedsiębiorczości, czyli to wsparcie, które było do tej pory dość rozproszone, w kompetencjach różnych instytucji rynku pracy. Obecnie ta pomoc będzie zintegrowana

RPD:certyfikaty jakości poprawiłyby sytuację dzieci w placówkach opieki

RPD zwrócił się w tej sprawie do ministra pracy; apelował o wprowadzenie certyfikatów już wiosną tego roku. Chodzi m.in. o placówki opiekuńczo-wychowawcze, regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne i interwencyjne ośrodki preadopcyjne. "W ostatnim roku znacznie wzrosła liczba spraw

Hostel interwencyjny dla osób LGBT. "Bezpieczne miejsce dla ofiar przemocy, a nie luksusowy hotel"

Hostel interwencyjny dla osób LGBT. "Bezpieczne miejsce dla ofiar przemocy, a nie luksusowy hotel"

częściowo uporządkować swoje życie. - Poszukać nowej pracy, domu czy przeprowadzić część procedur związanych z korektą płci, np. pozyskać opinie lekarza czy złożyć pozew - tłumaczy. Projekt hostelu interwencyjnego trzeba było dostosować do polskich realiów. - W jednym z artykułów pojawiło się zdjęcie

Śląskie. PO WER szansą m.in. dla absolwentów szkół górniczych

, ale również m.in. różnego rodzaju szkolenia, prace interwencyjne, staże (przyuczenie do wykonywania zawodu). "Są także środki na rozkręcanie własnego biznesu, promowanie przedsiębiorczości, czyli to wsparcie, które było do tej pory dość rozproszone, w kompetencjach różnych instytucji rynku pracy

Łódzkie.70 mln zł dotacji na aktywizację młodych bezrobotnych

niezarejestrowanych w urzędach pracy. Wojewódzki Urząd Pracy (WUP) podpisał umowy z 22 powiatowymi urzędami pracy w Łódzkiem i przekazał im blisko 70 mln zł na różne formy wsparcia, m.in. staże, dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej, szkolenia, prace interwencyjne, a także bony: szkoleniowe, na zasiedlenie

Węgry rozpoczęły oficjalnie budowę ogrodzenia na granicy z Serbią. Uda się powstrzymać imigrantów?

Chcesz wiedzieć szybciej? Polub nasNa obrzeżach wioski Asotthalom żołnierze przy użyciu ciężkich maszyn wbijali w grunt metalowe słupy. Około 900 żołnierzy rozpoczęło pracę w 12 miejscach na granicy; wspierać ich będzie 300 bezrobotnych w ramach programu prac interwencyjnych. Praca na budowie

Kraków. Gibała proponuje budowę nowoczesnego monitoringu wizyjnego

interwencyjnej, która błyskawicznie reagowałaby w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia mieszkańców. Praca strażników byłaby co roku oceniania przez mieszkańców w ankiecie. Zdaniem polityka w budżecie miasta należy wygospodarować pieniądze nie na dodatkowe patrole policji, ale na 100 dodatkowych etatów dla

W budżecie na 2015 r. 12,1 mld zł na Fundusz Pracy, na FUS 197 mld zł

świadczenia przedemerytalne. Na szkolenia przeznaczono 400 mln zł, 223 mln zł na stypendia dla bezrobotnych, a po 250 mln zł na prace interwencyjne i roboty publiczne. Na bon szkoleniowy zarezerwowano prawie 30 mln zł, stażowy - 62 mln zł, zatrudnieniowy - 12,9 mln zł, a 15,86 mln zł na bon na zasiedlenie

Jest nowy plan dla długotrwale bezrobotnych. Jeśli odmówią, wykreślą ich z rejestru

motywację do pracy oraz nauczy poruszania się po rynku. Taki program będzie trwał dwa miesiące. Po ich upływie doradcy zawodowi zdecydują o dalszym losie objętej programem osoby. Mogą wysłać ją na szkolenia, do prac interwencyjnych, przekazać do agencji pracy lub wysłać na leczenie. Nowe rozwiązania mają

Kujawsko-Pomorskie. 162,5 mln zł na walkę z bezrobociem

promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Pieniądze zostaną przeznaczone m.in. na finansowanie staży, przygotowanie zawodowe dorosłych, prace interwencyjne, wyposażenie stanowisk pracy i organizację szkoleń. Bezrobotni będą się również mogli ubiegać o jednorazowe środki na podjęcie działalności

Śląskie. Ponad 201 mln euro na wsparcie bezrobotnych do 29 r. życia

zawodowe, pośrednictwo zawodowe, płatne staże, prace interwencyjne, szkolenia. Młodzi bezrobotni będą mogli liczyć również na dofinansowanie do działalności gospodarczej (ok. 21 tys. zł), czy refundację składek ZUS dla rozpoczynających pierwszą pracę. "Jednocześnie skróci się w tym programie czas na

Gorzowska policja wymienia radiowozy - w każdym są trzy kamery

będą używali policjanci z komendy w Gorzowie Wlkp. oraz podległych jej komisariatów z Witnicy i Kostrzynie nad Odrą. Samochody te zastąpią eksploatowane od kilku lat auta patrolowe, a korzystać z nich będą przede wszystkim służby interwencyjne i ruch drogowy. Nowe auta nie są radiowozami pościgowymi

RPD proponuje certyfikaty jakości dla placówek opiekujących się dziećmi

W wystąpieniach do Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, które przekazano w piątek także PAP, Michalak wyraził zaniepokojenie "zbyt często występującymi nieprawidłowościami w pracy" placówek instytucjonalnej pieczy zastępczej. Chodzi o placówki

Częstochowa. ISD rozważa ponowne uruchomienie stalowni

stanowisk pracy dla 20 osób. PUP zapewni również szkolenia dla 25 osób, 15 innych będzie mogło wziąć udział w pracach interwencyjnych.

Rolnicy zawieszają protest i zapowiadają "częściową" likwidację zielonego miasteczka. "Musimy wrócić na pola"

i rolnicze OPZZ nie chcą merytorycznie włączyć się w prace. Sami się eliminują, przedkładając medialne happeningi - skomentował. Koryto dla Sawickiego Protest rolników przed siedzibą Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie rozpoczął się ok. południa w poniedziałek. Początkowo związkowcy

W Krakowie wystawa o twórcach wystroju katedry ormiańskiej we Lwowie

18 maja 2003 roku. Od 2008 r. prowadzone są interwencyjne prace konserwatorsko-restauratorskie przy malowidłach ściennych Rosena. Są one finansowane z programów Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP, przy współpracy z Zarządem Ochrony Środowiska Historycznego Lwowskiej Rady Miejskiej. Do

Caritas Polska apeluje o pomoc osobom bezdomnym

pustostanach, po barakach, tam, gdzie oni przebywają. Są to ludzie, bliźni czy są trzeźwi, czy nie" - dodała. Telefon interwencyjny do Straży Miejskiej w całej Polsce: 986, do Policji: 997. "Caritas wydaje rocznie 1 800 000 posiłków dla osób ubogich. W całej Polsce funkcjonuje sieć noclegowni

Górnicy coraz częściej informują o nieprawidłowościach w kopalniach

Jak podała rzeczniczka WUG Jolanta Talarczyk, w 2013 roku do Urzędu skierowano 58 skarg, czyli o jedną trzecią więcej niż w całym 2012 roku. W ubiegłym roku autorzy zgłoszeń 44 razy skorzystali z górniczego telefonu interwencyjnego, 11 razy poskarżyli się na pracodawców pocztą elektroniczną, w

Biuro Interwencyjne KOR

był podsumowaniem dotychczasowych prac Biura, którego obowiązki przejęły regionalne komisje interwencyjne "Solidarności". W oświadczeniu wydanym 23 września 1981 r. w związku z zakończeniem działalności KSS "KOR" czytamy: "Siłą naszego ruchu była ludzka solidarność. Ofiarna

Parlament Europejski za wsparciem dla zwolnionych z zakładów w Tychach

. Środki, o które ubiegała się Polska, posłużą refundacji połowy kosztów wsparcia, poniesionych już przez Fundusz Pracy na programy adresowane do zwolnionych osób. To m.in. szkolenia i staże zawodowe, prace interwencyjne, dotacje na podjęcie działalności gospodarczej, dopłaty do wyposażenia lub doposażenia

KGP: zatrzymano policjanta podejrzanego o sprzedaż informacji przestępcom

Marcin Ż., funkcjonariusz pionu patrolowo-interwencyjnego, został zatrzymany we wtorek, a następnie doprowadzony do Prokuratury Okręgowej w Krakowie, gdzie usłyszał zarzuty. Jest podejrzany m.in. o ujawnianie środowisku pseudokibiców informacji niejawnych o planowanych działaniach policji

Po raz 24. Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii uhonorowała swych przyjaciół i darczyńców

Wyróżnienia za wspieranie fundacji przyznawane są osobom i firmom. Środki z otrzymanych darowizn, dotacji i grantów naukowych Fundacja przeznacza na realizację prac nad mechanicznymi protezami serca, robotem kardiochirurgicznym, mechatronicznymi urządzeniami chirurgicznymi oraz nad wykorzystaniem w

Częstochowa. Zespół ds. przeciwdziałania cyberprzemocy powołano przy radzie miasta

ofiary nadal nie wiedzą co robić w takich sytuacjach, jak się zachować" - powiedziała PAP nauczycielka. Powołany zespół, jak podał Urząd Miasta, zamierza rozpocząć pracę od badania skali zjawiska w mieście. "Od września 2015 roku ma zacząć działać program edukacyjny skierowany do uczniów

PPS i OPZZ chcą powołania instytucji Rzecznika Praw Pracowniczych

obronę praw osób pracujących na czarno oraz samozatrudnionych), zgłaszać naruszenia kodeksu pracy, składać wnioski do sądu pracy, pełnić rolę interwencyjną, działać wszędzie tam, gdzie nie dociera Państwowa Inspekcja Pracy, a także reagować na inne formy nadużyć w zakładach pracy, takie jak mobbing, czy

GUS: bezrobocie we wrześniu - 9,7 proc.

.). W ramach prac subsydiowanych - 5,0 tys. osób podjęło prace interwencyjne (przed miesiącem 3,0 tys.; przed rokiem 3,1 tys.), a przy robotach publicznych zatrudniono - 5,0 tys. osób (przed miesiącem 2,2 tys.; przed rokiem 7,3 tys.). W związku z rozpoczęciem szkolenia i stażu wyłączono z rejestru

Śląskie. Co drugi bezrobotny jest długotrwale bez pracy

w 2013 roku przez urząd. Zostały zatrudnione m.in. do prac interwencyjnych i robót publicznych, na refundowanych stanowiskach pracy, wzięły udział w szkoleniach. "Ponad 210 zdecydowało się na podjęcie własnej działalności gospodarczej" - zanaczyła Biernacka. W tym roku na aktywizację

Łódź. Kardiolodzy o nowych metodach leczenia migotania przedsionków

Jak zapewnił w rozmowie z PAP kierownik Kliniki Kardiologii Interwencyjnej i Zaburzeń Rytmu Serca łódzkiego szpitala im. WAM w Łodzi prof. Andrzej Lubiński, można przypuszczać, że każdy Polak ma w swojej rodzinie osobę z migotaniem przedsionków. Ten typ arytmii charakteryzuje się szybką, niemiarową

"Mleczna pikieta" przed gmachem ministerstwa rolnictwa

szef Federacji Leszek Hądzlik, odczytując petycję do ministra rolnictwa Marka Sawickiego. "Obawiamy się, że skutki rosyjskiego embarga będą długotrwałe i coraz bardziej odczuwalne, zagrażające nam i naszym rodzinom. Musimy walczyć o naszą przyszłości i godziwą zapłatę za ciężką pracę. Dzisiejszym

Rząd: Stan klęski niepotrzebny, jest pakiet propozycji

Pracowniczych, a pensje jego pracowników będą z niego dofinansowane do wysokości przeciętnego wynagrodzenia. Dzięki środkom z Funduszu Pracy pracodawca będzie mógł sfinansować prace interwencyjne. Starosta będzie mógł z kolei kierować bezrobotnych prace interwencyjne i roboty publiczne. Szef doradców premiera

Komisja budżetowa PE za wsparciem dla zwolnionych z zakładów w Tychach

związku ze wzrostem zamówień na nowe auta z tyskiego zakładu. Środki, o które ubiega się Polska, posłużą refundacji połowy kosztów wsparcia, poniesionych już przez Fundusz Pracy na programy adresowany do zwolnionych osób. To m.in. szkolenia i staże zawodowe, prace interwencyjne, dotacje na podjęcie

PPOZ: przemyślana polityka zdrowotna poprawi dostępność do leczenia

"Poprawy dostępności pacjentów do leczenia nie zapewni interwencyjna pomoc doraźna ministra zdrowia, a długofalowa przemyślana polityka zdrowotna na przyszłość, w której właściwe miejsce podstawowej opieki zdrowotnej, zapewni chorym pacjentom kompleksową opiekę w jak najkrótszym czasie"

RPO chce powołania pełnomocnika ds. przeciwdziałania bezdomności

doraźnej pomocy osobom bezdomnym, nieprowadzące do systemowego przeciwdziałania przyczynom powstawania zjawiska bezdomności. Latem 2014 r. raport na temat działań państwa wobec zjawiska bezdomności opublikowała NIK. Według kontrolerów opieka nad bezdomnymi w Polsce ma głównie charakter interwencyjny i

Senat: Agencja Rynku Rolnego musi pozbyć się Elewarru

Senat głosując za poprawkami, przywrócił rządowe propozycje dotyczące zbycia Elewarru na rzecz Skarbu Państwa. Przepisy o zbyciu Elewarru zostały wykreślone już na etapie prac w sejmowej komisji rolnictwa. Posłowie byli jednomyślni w sprawie tego, że spółka zajmującą się obrotem i skupem zbóż i

MPiPS: nowa ustawa ma zreformować system pomocy społecznej

Projekt założeń projektu ustawy o pomocy społecznej przygotowało Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Ustawa zreformować ma system pomocy społecznej, stawiając na indywidulane podejście do osób wymagających wsparcia i zachęcanie ich do aktywności w rozwiązywaniu własnych problemów - we

IKS rozbudowuje infrastrukturę kopalni Mogilno

Na realizację inwestycji IKS podpisały kontrakt z Mostostalem Płock o wartości 20 mln zł. Prace budowlane rozpoczną się w listopadzie i potrwają do grudnia 2016 r. - poinformowała PAP w środę Karolina Sobieraj z biura prasowego spółki. IKS z grupy kapitałowej PKN Orlen są największym w Polsce

Szkoły górnicze: w znalezieniu pracy pomogłyby uczniom dodatkowe kursy

WER), na który w woj. śląskim będzie można przeznaczyć ponad 201 mln euro. Jego celem jest aktywizacja zawodowa młodych osób bezrobotnych do 29. roku życia. Program przewiduje nie tylko doradztwo zawodowe i przekazywanie ofert pracy, ale również m.in. różnego rodzaju szkolenia, prace interwencyjne

Seredyn: potrzeba kompleksowego podejścia do ośrodków wychowawczych

w resorcie pracy, by systemem pieczy zastępczej, sprawami dotyczącymi dzieci i młodzieży zajęła się jedna, wyspecjalizowana komórka. Widzimy też potrzebę rozszerzenia naszych kompetencji na niektóre instytucje funkcjonujące w MEN" - powiedziała PAP Seredyn. Dodała, że MPiPS jest przed rozmowami

Pobili komisarza policji przed klubem w Białymstoku. "Był tam prywatnie, nie będziemy ich ścigać"

Zakrzewski został powołany na stanowisko szefa wydziału patrolowo-interwencyjnego w związku z nasilającymi się w mieście incydentami rasistowskimi i aktami nienawiści. Jednak - jak pisze "Rz" - pobicie przed nocnym klubem stawia go w niejasnym świetle. Co stało się przed M7

Izby Rolnicze chcą pomocy od rządu w związku z trudną sytuacją w rolnictwie

, by uzyskać zgodę na przeznaczenie w budżecie UE rekompensat finansowych dla rolników, którzy ponieśli straty w wyniku embarga; domagać się większych środków na skuteczne przeprowadzenie programu bioasekuracji w Polsce (zwalczenie ASF), starać się o uruchomienie mechanizmów interwencyjnych na rynku

MSW: większość świadków przemocy w rodzinie nie zgłasza tego

proc.). Rzadziej korzystali z pomocy Niebieskiej Linii lub innego telefonu interwencyjnego lub zaufania (7 proc.) czy też pośrednictwa innej instytucji lub organizacji pozarządowej (20 proc.) Co trzeci respondent nie potrafił wymienić ani jednej instytucji czy organizacji, do której mógłby zwrócić się

Senat uczcił uchwałą Zbigniewa Romaszewskiego

Warszawie. Po upadku Powstania Warszawskiego został wywieziony wraz z rodziną do obozu pracy. W 1964 r. ukończył studia na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego i podjął pracę w Polskiej Akademii Nauk, gdzie w 1980 r. obronił doktorat. W 1976 r. uczestniczył w akcji pomocy robotnikom Radomia. Od 1977

Poznań. Pacjenci po zabiegach poszerzenia aorty czują się dobrze

ryzykownych, inwazyjnych zabiegów. "Jeśli nie wykonalibyśmy leczenia interwencyjnego w odpowiednim czasie, to alternatywne leczenie chirurgiczno-operacyjne, w pobliżu tętnic szyjnych, wymagałoby zabiegu w głębokiej hipotermii z czasowym zatrzymaniem krążenia, co niesie poważne ryzyko dla pacjenta"

Zarząd woj. śląskiego zarezerwował 100 tys. zł na katedrę w Sosnowcu

Marszałkowskiego poinformował w czwartek, że zarząd woj. śląskiego zarezerwował w budżecie województwa 100 tys. zł w ramach tzw. dotacji celowej na prace interwencyjne. Dodał, że w czwartek odbyło się w tej sprawie posiedzenie komisji przyznającej dotacje na renowacje zabytków (powołanej przez marszałka

Sejm. Projekt zmian w ustawie o akcyzie wróci do komisji finansów

Michał Jaros (PO) powiedział przedstawiając sprawozdanie komisji finansów publicznych, że podczas prac nad projektem w komisji zgłoszono cztery poprawki - trzy poselskie oraz jedną rządową. "Dotyczą one wyłączenia niektórych kosztów z akcyzy, włączenia składów podatkowych do systemu rezerw

Tymczasowe zadaszenie nad katedrą w Sosnowcu prawie gotowe

polichromii - nawet kilka milionów złotych". Urząd Marszałkowski w Katowicach poinformował w czwartek, że zarząd woj. śląskiego zarezerwował w budżecie województwa 100 tys. zł w ramach tzw. dotacji celowej na prace interwencyjne i odbyło się w tej sprawie posiedzenie komisji przyznającej dotacje na

Opolskie. Subsydiowane oferty dominują w urzędach pracy

Wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu Renata Cygan powiedziała PAP, że w marcu na niespełna 4 tys. dostępnych w opolskich "pośredniakach" ofert pracy ponad 2,3 tys. stanowiły właśnie oferty subsydiowane - np. staże, roboty publiczne, prace interwencyjne czy społecznie użyteczne

Podlaskie. Centrum Pomocy białostockiej Caritas powstanie w Supraślu

potrzeb Centrum Pomocy będzie kosztowało ok. 500 tys. zł. Obecnie w budynku trwają prace adaptacyjne, by w sierpniu można było otworzyć Dom Matki i Dziecka. Kłoczko mówił, że kobiety mają mieć tu znacznie lepsze warunki niż w poprzedniej siedzibie w Wasilkowie (niedaleko Białegostoku). Natomiast we

Kielce. Samorząd chce pomagać zagrożonym eksmisją

, robót publicznych i prac interwencyjnych, a uzyskiwane dochody będą mogli w części przeznaczać na spłatę zadłużenia. Osoby, które spłacą 15 proc. zaległości za czynsz i przez dwa lata uczestnictwa w programie będą regularnie wnosiły opłaty za mieszkanie, mogą uzyskać umorzenie pozostałej części długu

Rząd: mieszkańcy m.in. Bogatyni i Zgorzelca otrzymają pomoc

Pracowniczych i Funduszu Pracy. Osoby, które ze względu na powódź nie stawiły się w pracy, będą miały taką nieobecność usprawiedliwioną. Ustawa umożliwia osobom prowadzącym gospodarstwa rolne i ich rodzinom zatrudnienie przy robotach publicznych i pracach interwencyjnych. Na jej podstawie również osoby

Sejm znowelizował ustawę o Agencji Rynku Rolnego

Za nowelizacją opowiedziało się 296 posłów. Przeciw było czterech, a 138 wstrzymało się od głosu. Wniosek o pozostawienie spółki Elewarr w kompetencjach ARR i ministerstwa rolnictwa zgłosili podczas prac w komisji rolnictwa Mirosław Maliszewski (PSL) oraz Jacek Bogucki (PiS). Komisja jednomyślnie

Opolskie. 54,3 mln zł na aktywizowanie bezrobotnych

to być staże, szkolenia, przekwalifikowania, prace interwencyjne, dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej czy dotacje dla przedsiębiorców na tworzenie miejsc pracy" - wyliczył Suski. Zastrzegł jednak, że w projektach tych wymagana jest wysoka efektywność, różna w zależności od powiatu

Bezrobocie w górę. Koniec sezonu?

Według szacunków Ministerstwa Pracy stopa bezrobocia w listopadzie 2009 r. wyniosła 11,4 proc. i była o 0,3 pkt. proc. wyższa niż w październiku. Urzędnicy resortu wyjaśniają, że wzrost jest wynikiem zakończenia prac sezonowych i interwencyjnych. - Liczba bezrobotnych w końcu listopada wyniosła 1

Rodzina Zbigniewa Romaszewskiego przekazała Senatowi jego odznaczenia

suwerenność ducha" - powiedział. Archiwum Romaszewskiego obejmuje materiały zgromadzone w latach 1945-2014. Są to m.in. prace: magisterska i doktorska Romaszewskiego, jego liczne artykuły i opracowania dot. życia polityczno-społecznego, wywiady prasowe, korespondencja, projekty ustaw, ekspertyzy prawne

Część pracowników IKS podjęła protest okupacyjny

Jak poinformował PAP przewodniczący NSZZ "Solidarność" w IKS Jerzy Gawęda, do protestu okupacyjnego przystąpiło jeszcze w środę, po zakończonej zmianie, 40 pracowników wydziału konfekcjonowania soli. "Pracownicy nie przerwali pracy, ale nie opuścili wydziału. Protest trwa. To

NIK: bezrobotni 50+ bez skutecznej pomocy w znalezieniu pracy

aktywizacyjnych przez czas dłuższy niż rok. Wnioski dla powiatowych urzędów pracy dotyczą przeprowadzenia analizy celowości ponownego kierowania na prace interwencyjne osób bezrobotnych kolejny raz do tego samego pracodawcy, udzielania pomocy finansowej osobom podejmującym własną działalność gospodarczą

Szósty raz złapany na jeździe po alkoholu

Zatrzymany do kontroli 37-latek wyjaśniał, że wraca z prac interwencyjnych zasądzonych za kierowanie rowerem po pijanemu. Wyrok sądowy nie zrobił chyba jednak na nim wrażenia, bo po badaniu alkotestem okazało się, że ma w organizmie 0,7 promila alkoholu. Władysław R. już pięć razy był skazywany

RPD proponuje certyfikaty jakości dla placówek opiekujących się dziećmi

, które przekazano w piątek także PAP, Michalak wyraził zaniepokojenie "zbyt często występującymi nieprawidłowościami w pracy" placówek instytucjonalnej pieczy zastępczej. Chodzi o placówki opiekuńczo-wychowawcze, regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne i interwencyjne ośrodki preadopcyjne

Watykan przekaże 100 tys. euro na Fundację Auschwitz-Birkenau

45 baraków murowanych w byłym obozie kobiecym w Birkenau. Wykonano tam już m.in. pomiary geodezyjne, dzięki którym powstała mapa umożliwiająca sporządzenie dokumentacji projektowej. Przeprowadzono inwentaryzację oraz ekspertyzę techniczną kanalizacji. Trwają prace interwencyjne, by ocalić obiekty w

W nocy ze środy na czwartek w całym kraju liczenie bezdomnych

, które odpowiadają za koordynację całej akcji. Raporty z terenu mają trafić do urzędów wojewódzkich, a następnie do resortu pracy i polityki społecznej. Problem bezdomności jest najbardziej nasilony w aglomeracjach. Np. na Mazowszu - gdzie liczba bezdomnych jest jedną z najwyższych - ok. dwie trzecie

Podkarpackie. Najwięcej bezrobotnych wymagających wsparcia

konieczności profilowania, realizacja usług przebiegała szybciej: pracodawca składał wniosek, w którym wskazywał absolwenta, jeżeli ten spełniał kryteria, zawierana była umowa. Pierwsi sprofilowani bezrobotni otrzymali już propozycje pracy - w ramach ofert niesubsydiowanych, prac interwencyjnych, doposażenia

Podlaskie. Ponad 100 mln zł z Funduszu Pracy na walkę z bezrobociem

. osób. Było to o 113 dotacji więcej niż w 2012 r. Z dofinansowania staży skorzystało ponad 6,8 tys. osób, podczas gdy w 2012 r. było to ponad 6,5 tys. Urzędy pracy wsparły refundację kosztów zatrudnienia 845 osób (w 2012 r. 857), ponad 1,2 tys. osób skorzystało z prac interwencyjnych (w 2012 r. ponad

Znów więcej bezrobotnych

społecznie użyteczne. Zrezygnuje natomiast z finansowania prac interwencyjnych, studiów podyplomowych i stypendiów z tytułu podjęcia nauki przez bezrobotnego. SW

Przegląd wiadomości ze spółek, środa godz. 20.30

;Przyjaźń", spółka zarządzająca siecią rurociągów naftowych i produktowych, a także bazami magazynowymi, ogłosiła przetarg na przeprowadzanie - w przypadku wystąpienia awarii - prac związanych z interwencyjną wymianą gruntu zanieczyszczonego substancjami ropopochodnymi. Jak wyjaśnił PERN w ogłoszeniu

Zakończył się protest w IKS Solino - zawarto porozumienie

zawartym porozumieniu ustalono m.in., powołanie zespołu, którego "przedmiotem pracy będzie strategia oraz dalszy rozwój IKS" - podała spółka. W skład zespołu oprócz przedstawicieli IKS oraz PKN Orlen wejdą także przedstawiciele związków zawodowych. Ustalono również, że do 31 grudnia 2015 r

5,5 mln zł z Fundacji Auschwitz na konserwacje w muzeum w br.

. Wiceprezes fundacji i wicedyrektor muzeum Rafał Pióro powiedział, że wykonano już m.in. pomiary geodezyjne, dzięki którym powstała mapa umożliwiająca sporządzenie dokumentacji projektowej. Przeprowadzono inwentaryzację oraz ekspertyzę techniczną kanalizacji. Trwają prace interwencyjne, by ocalić obiekty w

Kasa dla bezrobotnych powodzian

); - - - - 10 miejsc z zakresu prac interwencyjnych (850 zł refundacji przez 6 miesięcy). Dodatkowo bezrobotni będą mogli wziąć udział w indywidualnych szkoleniach w zakresie zaproponowanym przez nich samych.

Szkoły górnicze: w znalezieniu pracy pomogłyby uczniom dodatkowe kursy

. śląskim będzie można przeznaczyć ponad 201 mln euro. Jego celem jest aktywizacja zawodowa młodych osób bezrobotnych do 29. roku życia. Program przewiduje nie tylko doradztwo zawodowe i przekazywanie ofert pracy, ale również m.in. różnego rodzaju szkolenia, prace interwencyjne, staże (przyuczenie do

Do 27 stycznia Fundacja Auschwitz chce zgromadzić 120 mln euro

. Wykonano już m.in. pomiary geodezyjne, dzięki którym powstała mapa umożliwiająca sporządzenie dokumentacji projektowej. Przeprowadzono inwentaryzację oraz ekspertyzę techniczną kanalizacji. Trwają prace interwencyjne, by ocalić obiekty w najgorszym stanie technicznym. Specjaliści szukają też właściwych

Małopolskie. Rusza program profilaktyki zakażeń wirusem HPV

Jak powiedział PAP wicemarszałek województwa Wojciech Kozak, program jest kierowany do dziewcząt w wieku 9-18 lat z placówek opiekuńczo-wychowawczych, z wyjątkiem placówek typu interwencyjnego, np. zakładów poprawczych. "To pierwszy krok. Jeśli po kampanii edukacyjno-informacyjnej powiaty

Świętokrzyskie. W 2014 r. mniej osób bez pracy

zawodową (m.in. staże, prace interwencyjne) - to o 23,2 proc. więcej, niż analogicznym okresie ub.r. Z programów aktywizujących wspierających bezrobotnych skorzystało 24 tys. osób - ponad 18 proc. więcej niż w 2013 r. W opinii kierownika Zespołu ds. Komunikacji, Promocji Urzędu i Współpracy z Partnerami

RPO apeluje o zawieszenie sporu z Romami

zastanawiali się więc, czy brak rejestracji stanowi podstawę do deportacji albo jest przeszkodą dla miasta do udzielenia Romom skutecznej pomocy. Po wyjaśnieniach MSW wiadomo - jak mówiła RPO - że Wrocław może zaproponować Romom prace interwencyjne, że organizacje pozarządowe mogą zebrać środki na

"Dziennik Gazeta Prawna": Zmarnowane miliardy na walkę z bezrobociem

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zbadało efektywność instrumentów aktywizujących bezrobotnych. Mimo przeznaczenia w 2010 roku na ten cel rekordowo aż 6,4 mld zł, dzięki udziałowi w stażach, szkoleniach czy w pracach interwencyjnych zatrudnienie znalazł tylko co drugi bezrobotny. Wskaźnik

Ruda Śląska. Zawalił się narożnik kamienicy, mieszkańcy ewakuowani

to około 10 osób. "Poszkodowani mają zapewnione lokum zastępcze - najbliższe dni mogą spędzić w ośrodku interwencyjnym. W poniedziałek będą mieli zorganizowane mieszkania zastępcze" - zapewnił Dymek. Nadkomisarz Janusz Jończyk ze śląskiej policji powiedział PAP, że w pobliżu budynku

Wykoszą wójta?

interwencyjnych montowało reklamę sklepu zoologicznego i usług weterynaryjnych państwa Trawickich. - Mam zdjęcia, jak pracują na rusztowaniu, i świadków - mówi Pepliński. - Sprawa druga: 30 czerwca na posesji wójta dwóch pracowników w godzinach pracy kosiło trawę. Przywiózł ich tam samochód gminy, kosiarka też

Bezrobotni bardziej obrotni. Więcej pieniędzy i więcej dotacji na własną firmę

zrealizowano ich 295, a już w tym roku - 424. W tym roku jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej otrzymało 285, podczas gdy rok wcześniej - tylko 168. Zrefundowano też utworzenie 53 stanowisk pracy, a w ubiegłym roku - 28. Jedynie na prace interwencyjne i roboty publiczne wydano nieco mniej

"Hańba! To profanacja krzyża". Protest przed CSW [WIDEO]

Pod Centrum Sztuki Współczesnej powiewały dziś dziesiątki biało-czerwonych flag, raz po raz wybrzmiewały okrzyki "Hańba, hańba!". Wszystko przez jedną z prac prezentowanych tu od września na wystawie "British British Polish Polish: Sztuka krańców Europy, długie lata 90. i dziś"

Wybory 2015 Wrocław. PiS szczuje na komisje wyborcze. Reporterka GW na szkoleniu ich mężów zaufania

. Mąż zaufania PiS ma to obserwować. I wiedzieć, że nie musi być miło. - Co nas obchodzi, że pani Zosi właśnie urodziła się wnuczka i nie potrafi się skupić na tym, co robi? Praca w komisji to służba ojczyźnie - zauważa jeden ze szkolących. Mąż zaufania PiS powinien prowadzić pamiętnik albo notatnik

W Radomiu zamiast mandatów brali w łapę

Zatrzymani policjanci to funkcjonariusze działu patrolowo-interwencyjnego Komendy Miejskiej Policji w Radomiu. Policjanci nie usłyszeli na razie zarzutów. W ubiegłym tygodniu zatrzymano 21 osób, które przyznały się do wręczania łapówek policjantom. Prokurator przedstawił im zarzuty wręczania

MPiPS podsumowuje rok 2013

. Miesięcznie ze wsparcia korzystało średnio 356 tys. osób. To m.in. staże, szkolenia, stypendia, prace interwencyjne, przygotowanie zawodowe, czy roboty publiczne. Na dotacje na start własnego biznesu przeznaczyliśmy 600 mln zł. Z tych środków skorzystało 33,5 tys. osób. MPiPS uruchomiło także program "

Komandosi ćwiczyli napad na konwój z groźnym więźniem

Grupy interwencyjne istnieją od niedawna: utworzono je w lipcu w każdym okręgowym inspektoracie Służby Więziennej w Polsce. - Tworzą je specjalnie wyselekcjonowani i przeszkoleni funkcjonariusze - mówi por. Bartłomiej Turbiarz, rzecznik prasowy dyrektora okręgowego Służby Więziennej w Łodzi. - Są

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

prace interwencyjne

Prace interwencyjne oznaczają wejście w stosunek prawny urzędu pracy i pracodawcy w celu utworzenia nowych miejsc pracy dla określonej w umowie grupy osób znajdujących się w niekorzystnej lub bardzo niekorzystnej sytuacji na rynku pracy. Zawarcie umowy stanowi podstawę refundacji części kosztów, które Pracodawca poniósł na skutek wynagrodzeń, nagród i obowiązkowych ubezpieczeń na rzecz

więcej o prace interwencyjne na pl.wikipedia.org

Najważniejsze informacje

Zdjęcia - prace interwencyjne

Bestsellery