próg dochodowy do rodzinnego

PAP

Kosiniak-Kamysz: od listopada wyższe progi dochodowe

Kosiniak-Kamysz: od listopada wyższe progi dochodowe

Od 1 listopada progi dochodowe uprawniające do świadczeń rodzinnych wzrosły o 35 zł - przypomniał w poniedziałek minister pracy i polityki społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz. Obecnie próg ten wynosi 574 zł lub 664 zł w przypadku rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi.

Kopacz: zostawiamy w kieszeniach polskich rodzin 384 mln zł

Zostawiamy w kieszeniach polskich rodzin 384 mln zł - powiedziała premier Ewa Kopacz, informując o przyjęciu przez rząd projektu "złotówka za złotówkę". Dzięki niemu rodziny przekraczające próg dochodowy nie stracą świadczeń rodzinnych, ale dostaną je pomniejszone.

MPiPS: po przekroczeniu progu dochodowego rodziny nie stracą zasiłków

Rodziny, które przekroczą próg dochodowy, nie stracą zasiłków, jak było do tej pory; będą je nadal otrzymywać, ale pomniejszone o kwotę przekroczenia - wynika z projektu noweli ustawy o świadczeniach rodzinnych. To realizacja zasady zapowiedzianej w expose premier Ewy Kopacz.

Minister o pomocy społecznej: Szału nie ma

Minister o pomocy społecznej: Szału nie ma

Rząd przyjął projekt "złotówka za złotówkę"

, tworzą nowy, całościowy i efektywny system polityki rodzinnej w Polsce. Zgodnie z projektem rodziny, które przekroczą próg dochodowy, nie stracą świadczeń rodzinnych, jak było do tej pory; będą je nadal otrzymywać, ale pomniejszone o kwotę, o jaką przekroczyły kryterium - wynika z projektu noweli ustawy

Rząd przyjął projekt "złotówka za złotówkę"

Zgodnie z projektem rodziny, które przekroczą próg dochodowy, nie stracą świadczeń rodzinnych, jak było do tej pory; będą je nadal otrzymywać, ale pomniejszone o kwotę, o jaką przekroczyły kryterium - wynika z projektu noweli ustawy o świadczeniach rodzinnych, który we wtorek przyjął rząd. "

Rząd przyjął projekt "złotówka za złotówkę"

Kosiniak-Kamysz. Zgodnie z projektem rodziny, które przekroczą próg dochodowy, nie stracą świadczeń rodzinnych, jak było do tej pory; będą je nadal otrzymywać, ale pomniejszone o kwotę, o jaką przekroczyły kryterium - wynika z projektu noweli ustawy o świadczeniach rodzinnych, który we wtorek przyjął rząd

Fuszara: świadczenia z funduszu alimentacyjnego bez kryterium dochodowego

725 zł. Kwota ta nie zmieniła się od wejścia w życie ustawy w życie czyli od 1 października 2008 r. - przypomniała w piśmie do ministra pracy. Według Fuszary przepis wprowadzający próg dochodowy różnicuje dzieci uprawnione do alimentów; pozbawia prawa do świadczeń z funduszu dziecko, którego rodzic

CenEA: ok. 260 tys. rodzin skorzysta na zasadzie "złotówka za złotówkę"

W swoim środowym expose premier Kopacz zaproponowała wprowadzenie zmian, które spowodują, że rodzice przekraczający - choćby o złotówkę - próg dochodowy uprawniający ich do świadczeń rodzinnych, nie tracili ich. Chodzi o zasadę "złotówka za złotówkę". Zgodnie z nią rodzicom

MPiPS: propozycje zmian świadczeń korzystne; rodzice - krytyczni

zorganizował briefing. Propozycje resortu - zawarte obecnie w założeniach do zmiany ustawy o świadczeniach rodzinnych, projektu wciąż jeszcze nie ma - przewidują, że wszyscy opiekunowie osób niepełnosprawnych rezygnujący z pracy mieliby otrzymywać świadczenie pielęgnacyjne. Przyznanie świadczenia zależne

Rząd o prawie konsularnym i noweli ustawy o świadczeniach rodzinnych

. Ministrowie rozpatrzą także projekt noweli ustawy o świadczeniach rodzinnych, który przewiduje, że rodziny, które przekroczą próg dochodowy, nie stracą świadczeń rodzinnych, jak było do tej pory; będą je nadal otrzymywać, ale pomniejszone o kwotę, o jaką przekroczyły kryterium. Jest to realizacja zapowiedzi z

MPiPS: projekt ograniczenia umów terminowych - najpóźniej w I kw. 2015 w Sejmie

przekroczy ustalony próg dochodowy, bo np. jeden z jej członków podejmie pracę, traci ona prawo do świadczeń. W ocenie Kopacz polityka rodzinna państwa powinna zachęcać do podejmowania pracy, a nie do niej zniechęcać, dlatego zaproponowała, by przekroczenie kryterium nie oznaczało utraty zasiłku, ale

OPZZ chce czterech stawek PIT, w tym 15 proc. i 50-proc.

. obowiązywałaby dla dochodów w przedziale od 20 tys. 160 zł do 85 tys. 528 zł - tyle wynosi obecny próg podatkowy. 32 proc. podatek płacony byłby przy dochodach przekraczających ten próg, ale mniejszych niż 360 tys. Szumlewicz wskazał, że obecnie prawie 98 proc. pracowników płaci podatek dochodowy w wysokości 18

Władysław Kosiniak-Kamysz: polityka prorodzinna to praca na dekady

miejsc opieki nad dziećmi" - wyjaśnił minister. Jak mówił, dopłaty dla samorządów spowodowały, że jest większy dostęp do przedszkoli. Minister wspomniał również o planowanych zmianach w świadczeniach rodzinnych czyli programie "złotówka za złotówkę" i o "uelastycznieniu progu, który

Kosiniak-Kamysz: ustawa o urlopach rodzicielskich - do połowy 2015 r.

zapowiedzianej zmianie w systemie świadczeń rodzinnych, zgodnej z zasadą "złotówka za złotówkę". Jak wyjaśnił, chodzi np. o sytuacje, gdy ktoś podejmuje pracę, zwiększając tym samym dochód rodziny, i przekracza próg dochodowy (obecnie 539 zł, od listopada wzrośnie o 35 zł). "Była sytuacja, że gdy

Protest rodziców niepełnosprawnych przeciw planom zmian świadczeń

kryterium dochodowego. Resort pracy przekonuje, że zaproponowane przed tygodniem zmiany są korzystne dla opiekunów osób z niepełnosprawnością. Propozycje - zawarte w założeniach do zmiany ustawy o świadczeniach rodzinnych, projektu wciąż jeszcze nie ma - przewidują, że wszyscy opiekunowie osób

MPiPS: nowy system świadczeń dla opiekunów osób z niepełnosprawnością

. opiekunowie osób dorosłych niepełnosprawnych będą mieć wyższy próg dochodowy, od którego przysługuje świadczenie i wyższe samo świadczenie - 800 zł zamiast 520 zł. Wielokrotnie podkreślała, że opiekunowie nie stracą świadczeń, które już mają. Podkreślała, że w nowym systemie świadczenie będzie co roku

Posłowie debatują nt. zasiłków dla opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych

świadczeniach rodzinnych. Powstały one jeszcze przed orzeczeniem TK i zakładają likwidację progu dochodowego obowiązującego przy wypłacie zasiłku opiekuńczego.

Sejm. SLD i TR proponują poprawki do projektu ws. zasiłków dla opiekunów niepełnosprawnych

niepełnosprawnych w zeszłym roku; projekty poselskie zakładają m.in. likwidację progu dochodowego uprawniającego do specjalnego zasiłku opiekuńczego, który przysługuje opiekunom dorosłych. Anna Bańkowska (SLD) zgłosiła w imieniu swojego klubu pięć poprawek. Zakładają one m.in. podwyższenie kwoty zasiłku

Ekspert ISP o propozycjach prorodzinnych Kopacz: zmiany w dobrym kierunku

. Do tej pory, jeżeli dochód rodziny pobierającej świadczenia, przekroczył próg do nich uprawniający, tracił je w całości. Według planów Kopacz, po przekroczeniu progu dochodowego, świadczenia nie będą odbierane, ale pomniejszane o kwotę, o jaką dochód przekracza próg. "To jest realny instrument

Kopacz zapowiada urlopy dla wszystkich rodziców

podejmowania pracy. Obecnie jest tak, że gdy osoba uprawniona do świadczenia podejmie pracę, dzięki czemu dochód jej rodziny wzrośnie i przekroczy próg dochodowy (obecnie 539 zł, od listopada wzrośnie o 35 zł), traci świadczenie. "Polityka rodzinna państwa powinna zachęcać rodziców do podejmowania pracy

Kosiniak-Kamysz o planach legislacyjnych resortu pracy do końca kadencji

, projekt wprowadzający zasiłki rodzicielskie m.in. dla studentów, bezrobotnych, ubezpieczonych w KRUS oraz projekt "złotówka za złotówkę" - zmieniający zasady przyznawania świadczeń rodzinnych. Dzięki nowemu rozwiązaniu uprawnieni nie będą tracić świadczeń po przekroczeniu progu dochodowego. Jak

Sejm wznowił obrady

zaczęły obowiązywać od 2015 r." - przyznał minister. Projekty poselskie zakładają likwidację progu dochodowego uprawniającego do zasiłku. Rządowy projekt ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów ma natomiast przywrócić świadczenia pielęgnacyjne odebrane opiekunom dorosłych osób

Kolejne poprawki ws. zasiłków dla opiekunów dorosłych niepełnosprawnych

Konstytucyjnego, przywraca świadczenia odebrane opiekunom dorosłych osób niepełnosprawnych w ub. roku; projekty poselskie zakładały m.in. likwidację progu dochodowego uprawniającego do specjalnego zasiłku opiekuńczego, który przysługuje opiekunom dorosłych. Podczas czwartkowego posiedzenia komisja poparła

ZNP apeluje o podniesienie kryterium zasiłkowego; MPiPS - kończymy prace

nie zmieniają się kryteria, na podstawie których przyznawane są zasiłki rodzinne i stypendia, a to powoduje, że coraz mniej osób ma prawo do tych świadczeń. Od 7 lat (2004-2011) próg dochodowy uprawniający do zasiłku rodzinnego nie zwiększył się ani o złotówkę i wynosi 504 zł. Natomiast od 5 lat nie

Sejm uchwalił ustawę dot. zasiłków dla opiekunów dorosłych niepełnosprawnych

niepełnosprawnych autorstwa PiS i SLD. Jako projekt wiodący wybrano rządowy. Projekty poselskie zakładały m.in. likwidację progu dochodowego uprawniającego do specjalnego zasiłku opiekuńczego, który przysługuje opiekunom dorosłych oraz dawały prawo do zasiłku także tym opiekunom, którzy nie podejmują pracy ze

Sejm uchwalił ustawę dot. zasiłków dla opiekunów dorosłych niepełnosprawnych

wspólnie z poselskimi projektami dotyczącymi zasiłków dla opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych autorstwa PiS i SLD. Jako projekt wiodący wybrano rządowy. Projekty poselskie zakładały m.in. likwidację progu dochodowego uprawniającego do specjalnego zasiłku opiekuńczego, który przysługuje opiekunom

Kolejne poprawki ws. zasiłków dla opiekunów dorosłych niepełnosprawnych

zaproponowanymi podczas drugiego czytania komisja zajmie się w czwartek po południu. Projekt rządu, realizując wyrok Trybunału Konstytucyjnego, przywraca świadczenia odebrane opiekunom dorosłych osób niepełnosprawnych w ub. roku; dwa projekty poselskie zakładają m.in. likwidację progu dochodowego uprawniającego

Solidarność negatywnie oceniła projekt przyszłorocznego budżetu

wydatki budżetu państwa. Tymczasem z obliczeń przeprowadzonych przez NSZZ +Solidarność+ wynika, że na podniesieniu minimalnego wynagrodzenia do 1750 zł budżet państwa zyskuje ponad 110 mln zł (z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, składek do NFZ oraz z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych

100 dni rządów Ewy Kopacz. Premier: Arłukowicz wypełnił zadanie, usłyszał podziękowania [PUNKTY]

pobierających zasiłki i przekraczających próg dochodowy. Jak mówiła premier, dzięki tej zasadzie rodziny, które przekraczają próg dochodowy, a korzystają z pomocy społecznej, nie stracą całości zasiłku - zostanie im odliczona od niego kwota, o którą próg został przekroczony. W ramach polityki prorodzinnej rządu

Sejm rozpoczął obrady, zajmuje się pomocą dla niepełnosprawnych

przed orzeczeniem TK i zakładają likwidację progu dochodowego obowiązującego przy wypłacie zasiłku opiekuńczego. Marszałek Ewa Kopacz poinformowała podczas środowego briefingu, że posłowie nie będą głosować nad wprowadzeniem do porządku obrad projektu uchwały Solidarnej Polski ws. samorozwiązania Sejmu

Sejm rozpoczął obrady, zajmie się pomocą dla niepełnosprawnych

. Projekty poselskie dotyczą zmian w ustawie o świadczeniach rodzinnych. Powstały one jeszcze przed orzeczeniem TK i zakładają likwidację progu dochodowego obowiązującego przy wypłacie zasiłku opiekuńczego. W porządku obrad Sejmu jest też sprawozdanie komisji o rządowym projekcie nowelizacji ustaw: o

Komisja za częścią poprawek do projektu ws. zasiłków dla opiekunów osób niepełnosprawnych

. Stanisław Szwed (PiS) zapowiedział, że jego klub zgłosi wszystkie swoje poprawki podczas drugiego czytania. Projekt rządu realizując wyrok Trybunału Konstytucyjnego, przywraca im świadczenia odebrane w zeszłym roku; dwa projekty poselskie zakładają likwidację progu dochodowego uprawniającego do zasiłku

Eksperci: system wsparcia rodzin z dziećmi wymaga zmiany

przedefiniować politykę rodzinną. Nie ma co czekać" - apelował. Dyrektor departamentu podatków dochodowych w Ministerstwie Finansów Ewa Adamiak pozytywnie oceniła koncepcję wprowadzenia powszechnych świadczeń rodzinnych, podkreślając, że docierałyby one do wszystkich. Zaznaczyła, że z obecnych ulg na

Polityka rodzinna pod kreską

Episkopatu Polski w Komisji Wspólnej. W apelu do rządu przywołali tekst wspólnej deklaracji, jaką zaledwie pół roku temu podpisał w imieniu rządu wicepremier Grzegorz Schetyna. - W 2009 roku dokonana zostanie rewizja progów dochodowych oraz wysokości świadczeń rodzinnych i dodatków do nich"

Pomoc dla niepełnosprawnych zdominuje najbliższe posiedzenie Sejmu

nowelizacją. Projekty poselskie dotyczą zmian w ustawie o świadczeniach rodzinnych. Powstały one jeszcze przed orzeczeniem TK i zakładają likwidację progu dochodowego obowiązującego przy wypłacie zasiłku opiekuńczego. Rozwiązania zaproponowane przez rząd nie zadowalają opiekunów protestujących przed Sejmem

Pomoc dla niepełnosprawnych zdominuje najbliższe posiedzenie Sejmu

nowelizacją. Projekty poselskie dotyczą zmian w ustawie o świadczeniach rodzinnych. Powstały one jeszcze przed orzeczeniem TK i zakładają likwidację progu dochodowego obowiązującego przy wypłacie zasiłku opiekuńczego. Rozwiązania zaproponowane przez rząd nie zadowalają opiekunów protestujących przed Sejmem

Premier: będą nowe rozwiązania dla rodzin i projekt ws. związków partnerskich

; dotyczyć będzie rodziców pobierających zasiłki i przekraczających próg dochodowy. Jak mówiła szefowa rządu, dzięki tej zasadzie rodziny, które przekraczają próg dochodowy a korzystają z pomocy społecznej, nie stracą całości zasiłku, a będzie im odliczana od niego kwota, o którą próg zostanie przekroczony

Prawie 2 mln dzieci w Polsce na skraju nędzy. I jest coraz gorzej

do 1386 zł. - To powoduje, że coraz mniej osób ma prawo do tych świadczeń - zaznacza Magdalena Kaszulanis, rzecznik prasowy ZNP. - Od 7 lat nie zwiększył się też ani o złotówkę próg dochodowy uprawniający do zasiłku rodzinnego (wynosi 504 zł), a od 5 lat nie zmienił się próg na osobę w rodzinie

Kurski ujawnia SMS-a od Kaczyńskiego: PiS zabrania swoim członkom udziału w demonstracji "Solidarności"

finansowych przewidzianych na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu". Związkowcy chcą też: "podniesienia progów dochodowych upoważniających do świadczeń rodzinnych i socjalnych, ograniczenia stosowania 'śmieciowych' umów o pracę, pakietu zmian poprawiających funkcjonowanie ochrony zdrowia oraz

Napieralski u rolników o pakiecie socjalnym SLD

, zmechanizowane. "Tym ludziom się udało, ale nie wszędzie tak jest" - powiedział po obejrzeniu gospodarstwa Napieralski i przedstawił pakiet socjalny swego ugrupowania. Zakłada on m.in. podniesienie progu dochodowego tak, by więcej osób mogło skorzystać z pomocy społecznej. "Często rodzina

Prezydent podpisał ustawę podwyższającą ulgi podatkowe na dzieci. "Skorzysta milion rodzin"

Z tego rozwiązania - wskazał prezydent - będzie mogło skorzystać ponad milion rodzin. - Dotychczas system nie był adresowany do wystarczającej ilości młodych matek, ojców, rodziców, którzy na progu swojej kariery zawodowej też powinni mieć możliwość skorzystania z ulgi w podatkach. To przecież

Organizacje: odbieranie prawa jazdy, rejestry dłużników to metody na "alimenciarzy"

. Jednak długów nie można skutecznie egzekwować, a próg dochodowy znacząco ogranicza dostęp do świadczeń. "Kryterium w wysokości 725 zł oznacza, że jeśli samotna matka z jednym dzieckiem zarabia minimalną pensję, to jest za dużo, żeby dostać alimenty z funduszu" - podkreśla Sołtysiak. Zwraca

Duda: Pracodawcy, nie utrudniajcie związkowcom udziału w protestach!

dochodowych upoważniających najuboższych do świadczeń rodzinnych i socjalnych.

Projekty dot. opiekunów niepełnosprawnych - do komisji

poselskie zakładają likwidację progu dochodowego uprawniającego do zasiłku. Projekty trafiły do dalszych prac w komisji polityki społecznej i rodziny. W debacie wszystkie kluby opowiedziały się za dalszymi pracami nad projektami. Podkreślały jednak, że propozycja rządu nie rozwiązuje problemów osób

"GP": Są propozycje podwyżki świadczeń rodzinnych

będą w tym roku kosztować ponad 7 mld zł - pisze gazeta. Z dokumentów, do których dotarła "GP", a którymi będzie się zajmował Komitet, wynika, że minister pracy i polityki społecznej, Jolanta Fedak, domaga się ponad 20-proc. podwyżki progu dochodowego uprawniającego doświadczeń rodzinnych i

Senat: prawo jazdy zabierane za zaleganie z alimentami dłużej niż pół roku

ustawy o pomocy społecznej, która ma dostosować wysokość progów dochodowych oraz świadczeń do tempa inflacji. Wysokość kryteriów uprawniających do świadczeń korygowana będzie w taki sposób, aby w kolejnym roku świadczenia nie były niższe od poziomu zapewniającego minimum egzystencji; wprowadzony ma być

Kosiniak-Kamysz: projekt ws. waloryzacji rent i emerytur - do konsultacji

27.08. Warszawa (PAP/PAP Legislacja) - Projekt ustawy w sprawie nowego sposobu waloryzacji rent i emerytur w tym tygodniu zostanie skierowany do konsultacji społecznych - powiedział w środę w Sejmie minister pracy i polityki społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz. Minister odniósł się do zapowiedzi

Kosiniak: Po dniach protestów, czas na dialog. Zapraszam do Komisji Trójstronnej

szybszy wzrost płacy minimalnej. Chcą też, by rząd wycofał się z obowiązującego już podwyższenia do 67 lat wieku emerytalnego, większych wydatków na pomoc bezrobotnym, ograniczenia stosowania śmieciowych umów o pracę i podniesienia niezmienianych od dawna progów dochodowych upoważniających najuboższych do

Sejm: prawa jazdy nie stracą dłużnicy płacący połowę alimentów

Sejm nie przyjął poprawki Senatu do nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Posłowie poparli jedynie poprawkę doprecyzowującą jeden z zapisów. Ustawa dostosowuje prawo do wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który w 2009 r. uznał, że

Kopacz w expose o bezpieczeństwie i polityce prorodzinnej

obietnic i zapowiedzi - począwszy od zwiększenia wydatków na bezpieczeństwo Polski do 2 proc. PKB w roku 2016, wprowadzenia urlopów macierzyńskich dla osób niezatrudnionych na etatach i zasady "złotówka za złotówkę" dla rodziców pobierających zasiłki i przekraczających próg dochodowy; poprzez

Kopacz w expose o bezpieczeństwie i polityce prorodzinnej

podejmują oni pracy, bo powoduje to utratę przez nich świadczeń od państwa" - podkreśliła Kopacz. Aby rodzice przekraczający - choćby o złotówkę - próg dochodowy uprawniający ich do świadczeń, nie tracili ich, premier zaproponowała wprowadzenie zasady "złotówka za złotówkę". Oznacza to, że

Napieralski u rolników o pakiecie socjalnym SLD

, zmechanizowane. "Tym ludziom się udało, ale nie wszędzie tak jest" - powiedział po obejrzeniu gospodarstwa Napieralski i przedstawił pakiet socjalny swego ugrupowania. Zakłada on m.in. podniesienie progu dochodowego tak, by więcej osób mogło skorzystać z pomocy społecznej. "Często rodzina

Koalicja SLD z PO? Balicki: Czyny PO inne niż słowa

. Koszty wychodzenia z kryzysu muszą być rozłożone w inny sposób. Bo przez ostatnie lata obniżono podatki głównie dla najbogatszych i zamrożono progi dochodowe, od których są uzależnione świadczenia rodzinne.- To przeszkadza w koalicji z PO? - upewniał się Żakowski. - PO nie zrobiła nic przez 4 lata, żeby

Kosiniak-Kamysz: środki na wyższe świadczenie pielęgnacyjne nie z rezerwy

, od 1 listopada 2009 r. - 520 zł, od 1 listopada 2011 r. - 620 zł, a od 1 stycznia 2013 r. - 830 zł. Przypomniał także, że w 2009 r. nie każdy mógł skorzystać ze świadczenia pielęgnacyjnego, gdyż obowiązywał próg dochodowy. Wówczas grupa świadczeniobiorców wynosiła 70 tys. osób, w 2013 r. świadczenia

Komisja: praw jazdy nie stracą dłużnicy płacący połowę alimentów

Pierwotnie w rządowym projekcie ustawy minimalna kwota wynosiła 30 proc., zaś w ustawie uchwalonej przez Sejm pod koniec lipca próg ten został ustalony na 50 proc. Senat zaproponował na początku sierpnia, by limit ten podnieść do 75 proc. zasądzonej kwoty. Ustawa dostosowuje prawo do wyroku

PiS: co roku 600 zł zasiłku na dziecko

usług oznacza większe wydatki na rachunki i żywność. Przekonywała, że podwyżka VAT-u zwiększa koszt utrzymania dziecka o 420 zł. Przypomniała, że kryterium dochodowe uprawniające do świadczeń rodzinnych nie zostało od lat podwyższone, przez co rokrocznie kilka tysięcy rodzin traci do niego prawo."

Rodzice niepełnosprawnych dzieci zablokują Euro?

miesiąc. Do tego dochodzi zasiłek pielęgnacyjny na dziecko - 153 zł miesięcznie. Rodziny, gdzie dochód nie przekracza 583 zł na osobę, dostają również zasiłek rodzinny: 68 zł na dziecko do 5 lat; 91 zł na dziecko powyżej 5 lat do 18 lat; 98 zł na dziecko powyżej 18 lat do 24 lat. - Kryterium dochodowe do

Napieralski u rolników o pakiecie socjalnym SLD

02.10. Olsztyn (PAP) - Podniesienie progu dochodowego, walka z niedożywieniem dzieci i pomoc rodzinom wielodzietnym - to elementy pakietu socjalnego SLD, które przedstawił Grzegorz Napieralski. Lider Sojuszu był też na stadionie w Ostródzie, zbudowanym ze środków UE. Napieralski w niedzielę

Szef OPZZ: Politycy siedzą i dyszą, marząc o odebraniu nam głosu. Nie damy się - zerwiemy wszystkie łańcuchy!

; progi dochodowe do zasiłków rodzinnych i świadczeń socjalnych miały być podniesione - i nie. Jak ja odkładam przez 40 lat na emeryturę, a ktoś mówi: nie ma! Dwa lata musisz dłużej pracować, bo ja za te dwa lata, jak wcześniej zejdziesz z tego świata, te pieniądze przejmę. No, no! To jest myślenie

Prezes KRUS: Zrównujemy obowiązki? Zrównajmy też prawa

dochodu. W przypadku części rolników - prowadzących działalność rolniczą nieopodatkowaną podatkiem dochodowym - siłą rzeczy należało przyjąć inne rozwiązanie. Poza tym wymierzane składki zdrowotne trafiają do NFZ na finansowanie świadczeń zdrowotnych dla ogółu pacjentów. Ale rolnicy płacą na przykład

Wielka demonstracja związków zawodowych w stolicy. "Platformę zatopimy, a Donalda pogonimy" [ZDJĘCIA]

podniesienia progów dochodowych upoważniających najuboższych do świadczeń rodzinnych i socjalnych. Innym postulatem jest wycofanie się z obowiązującej już zmiany wieku emerytalnego, który został podwyższony do 67 lat dla wszystkich pracowników. Trzy centrale chcą też większych wydatków na pomoc bezrobotnym

Wybory 2011. Napieralski u rolników o pakiecie socjalnym SLD

, zmechanizowane."Tym ludziom się udało, ale nie wszędzie tak jest" - powiedział po obejrzeniu gospodarstwa Napieralski i przedstawił pakiet socjalny swego ugrupowania. Zakłada on m.in. podniesienie progu dochodowego tak, by więcej osób mogło skorzystać z pomocy społecznej."Często rodzina potrzebuje

Kalisz, Balicki, Olejniczak: warto głosować na lewicę

sześciu lat rządów prawicy? Obniżka podatków, obniżka stawki rentowej, a jednocześnie niezwaloryzowanie progów dochodowych, które upoważniają do świadczeń rodzinnych, pomocy społecznej. To spowodowało, że 10 proc. najbogatszych Polaków zyskało miesięcznie 550 złotych, 10 proc. najbiedniejszych - 10

Prezes pokazał swoją drużynę. Konferencja jak posiedzenie rządu

jest bardzo nieostry i wprowadza możliwość umorzenia postępowania właściwie przed jego wszczęciem. W zasadzie nie wiadomo w oparciu o jakie kryteria - mówi były zastępca Zbigniewa Ziobry. Janusz Śniadek to ekspert od polityki społecznej: - Progi dochodowe są poniżej minimum egzystencji, wchodzimy w

Wybory 2011. "Wiemy, co trzeba zmienić": Polska w programie SLD

. Proponuje również zwiększenie nakładów na politykę prorodzinną oraz podniesienie progów uprawniających do otrzymywania pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych wraz z uniezależnieniem części świadczeń od kryterium dochodowego. Kolejnym krokiem byłoby zmodyfikowanie ulgi prorodzinnej.SLD chce również

Od 1 listopada nowe zasady wypłacania "becikowego"

1 tys. zł. Gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, próg dochodowy to 583 zł. Pisemny wniosek o "becikowe" można złożyć w urzędzie gminy lub w ośrodku pomocy społecznej (w miejscu, gdzie wypłacane są świadczenia rodzinne) w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka, a w

Wielka Brytania: Szykuje się fala powrotów Polaków

Powodem może być spadek wartości funta i podwyżka podatków w Wielkiej Brytanii. Rząd Gordona Browna zlikwidował najniższy, 10-procentowy próg podatku dochodowego, który płaciła zdecydowana większość polskich emigrantów. Teraz muszą płacić podatek 20-procentowy. Za powrotem przemawia też kurs funta

Co zrobili politycy PO i PiS kiedy rządzili?

progów dochodowych uprawniających do pomocy społecznej spowodowało, że liczba dzieci dostających zasiłek rodzinny spadła o 199 tys. Zawiedzeni mogli czuć się przedsiębiorcy. W programie wyborczym z 2005 r. PiS obiecywał 18-procentowy podatek dla osób prowadzących działalność gospodarczą i możliwość

"Tusku siadaj w wózku" - niepełnosprawni u premiera

dziecko. To znaczy, że niektórzy niepełnosprawni są lepsi, a inni gorsi?Z kim zostawić dzieckoRodzice twierdzą, że chętnie wróciliby do pracy. Ale nie mają z kim zostawić dzieci. Napisali projekt ustawy, która by im pomogła. Chcą zniesienia progu dochodowego przy przyznawaniu świadczeń pielęgnacyjnych, a

Opozycja o podatkowych propozycjach Gilowskiej

Resort finansów chce między innymi przywrócić waloryzację progów podatkowych i kwoty wolnej od podatku, chce też znieść formy ryczałtowe w podatku dochodowym od osób fizycznych. Minister Gilowska zapewniała również, że resort będzie dążyć do obnieżenia kosztów pracy. Jednak według Gilowskiej

RPD zadowolona z ustawy o funduszu alimentacyjnym

pozostają w związku małżeńskim, ale mają zasądzone alimenty.Sowińska zwróciła uwagę na to, że ustawa zawiera także mechanizmy wzmacniające ściągalność alimentów od osób zobowiązanych.Według RPD, mimo że próg dochodowy został określony wyżej niż w ustawie o świadczeniach rodzinnych, pozwoli to na objęcie

"Becikowe" na mieszkanie?

zasiłku rodzinnego ("becikowe" LPR-owskie). A oba te "becikowe" - wedle Ministerstwa Transportu i Budownictwa - wlicza się do dochodu. - Przygotowany został projekt zmiany ustawy zakładający, że "becikowego" do dochodu nie wlicza się - mówi Krzysztof Złonkiewicz z

Co przepchną przez Sejm

ustawie lobbingowej. Oba projekty nie są jeszcze gotowe, napisano tylko założenia. Poza tym ustawa antykorupcyjna budzi kontrowersje wśród innych ministrów.W rządzie nie ma też zgody na zmiany w ustawie o świadczeniach rodzinnych, czego domaga się PSL. Minister pracy Jolanta Fedak chce podwyższenia progów

Reforma systemu pomocy rodzinom

. Tak samo ma być z progami dochodowymi uprawniającymi do otrzymania zasiłku. Na początek rząd proponuje m.in.: 505 zł netto na osobę w rodzinie z dwojgiem dzieci; 583 zł netto na osobę w rodzinie z dzieckiem niepełnosprawnym. Wysokość zasiłku ma być teraz uzależniona od wieku dzieci (dotąd od

Historia właściciela Segwaya: Od górnika do milionera

Remingtona, że kupił produkującą je spółkę. Heselden, którego majątek szacowano na blisko 260 mln dol., mógł sobie pozwolić na ten kaprys i kupić niezbyt dochodowy biznes. Prawdziwej fortuny dorobił się na innym polu - kontraktach z armią. Do wynalazku, który zapewnił mu miliony, doszedł przypadkiem - w

PO proponuje podatki w wersji PiS-u

podatkowego w wysokości 80 tysięcy złotych, wprowadzenia dwóch stawek w podatku dochodowym -18 i 32 procent oraz wprowadzenie ulg prorodzinnych. PO podkreśla, że wprowadzenie niższych podatków z ulgami rodzinnymi było dla PiS publicznym zobowiązaniem. Platforma chce, aby projekt ustawy jutro trafił do

Póki mamy OFE, nie przyłożę ręki do reform

się jednym grupom społecznym pieniądze lub drakońsko podnosi podatki wszystkim obywatelom, a nie rusza się tylko pieniędzy przekazywanych do OFE. Czy to sprawiedliwe, że bogatemu rolnikowi fundujemy składkę zdrowotną, a świadczenia rodzinne na dzieci są tak niskie? - Dziesięć lat temu zostały

"Ilość paplaniny, która przelewa się przez media, jest ogromna. Nie możemy zachłysnąć się głupstwami"

widzenia? Oczywiście, media tradycyjne są dziś mocno obecne w tym nowym internetowym świecie. O ile jednak jest on atrakcyjny z punktu widzenia zasięgu, dotarcia do publiczności, to okazał się kompletnie niedochodowy. W ogóle jednym z wielkich wyzwań współczesności jest komercjalizacja internetu. Wiele

Kotowska: Zlikwidować becikowe, budować żłobki

najmłodszych klasach.W polityce rodzinnej nie ma jednego guzika, który się naciśnie i sytuacja się zasadniczo zmieni - Polacy zaczną częściej decydować się na dzieci.Jakie guziki powinniśmy jeszcze nacisnąć?Sądzę, że ważne jest wprowadzenie odpłatnych urlopów wychowawczych. Teraz do-datek do urlopu

Kontrowersyjna propozycja SdPl, skąd wziąć pieniądze dla samotnych matek

). Otrzymuje się go niezależnie od tego, czy ma się zasądzone alimenty, czy nie. Obniżony został też próg dochodowy niezbędny do otrzymania świadczenia - do 504 zł (lub 583 zł dla rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym). Rząd tłumaczył, że 60 proc. samotnych matek zyska na zmianach - bo większość ich pobierała z

Jak starać się o alimenty

zasiłek rodzinny (o świadczeniach rodzinnych pisaliśmy - czytaj na www.gazeta.pl/pieniadze). Dlaczego mimo przyznania zaliczki gmina przestała mi ją płacić po kilkunastu miesiącach? Wypłaty mogą być zablokowane w trzech przypadkach: ** odmówiłaś podania danych potrzebnych do ustalenia, czy wypłaty się

Minister kobiet: Demografia jest nieubłagana, dzieci ważniejsze niż drogi

, czy je zabierać? Szukałabym sposobu, aby lepiej wykorzystać te pieniądze. A więc nie zabieramy, ale inaczej wykorzystujemy - dobrze byłoby przekazać je na biedne rodziny z dziećmi. Progi dochodowe do otrzymania zasiłku rodzinnego nie zmieniły się od 2004 r. mimo wysokiej dość inflacji. To niewiele

Sejm o cięciach w budżecie

, nie najlepszej jakości". - Oczekujemy rozwiązań kompleksowych - dodał. Zasiłki rodzinne za niskie Wiele emocji budziły też cięcia w świadczeniach rodzinnych. Rząd chce ujednolicić zasady ustalania progów dochodowych przy przyznawaniu zasiłków rodzinnych i wychowawczych. Obecne kryterium (połowa

PIT 2007 - kto zyska, kto straci?

sytuacji najbardziej korzystne wydaje się być odmrożenie skali podatkowej. Progi podatkowe czekają na waloryzację od 2002 r., a kwota wolna od podatku - od 2004 r. W 2007 r. progi mają wzrosnąć z obecnych 37 tys. 24 zł i 74 tys. 48 zł do odpowiednio 43 tys. 405 zł i 85 tys.28 zł, a dochodu wolnego od

Exposé premiera Donalda Tuska [STENOGRAM]

gazu łupkowego, przygotowane są już przepisy szczegółowe, które unieważnią także poprzednią rutynę dotyczącą tych kopalin tak, aby te nasze marzenia o bogactwie płynącym z ziemi w odniesieniu do gazu łupkowego stały się twardą, bardzo precyzyjną rzeczywistością. Ulga rodzinna dla wielodzietnych i

Busha i Kerry'ego spór o podatki

Amerykanie płacą państwu rzeczywiście mniej. W 2003 roku zaczęły obowiązywać obniżki stawek podatku dochodowego (z 27 na 25 proc., z 30 na 28 proc., z 35 na 33 proc., z 38,6 na 35 proc.). Zmiany nie objęły dwóch najniższych grup podatkowych (płacących 10 i 15 proc.), choć podniesiono próg dochodów, od

Spadki i darowizny od najbliższych bez podatku

progi są jednakowe: 10 278 zł i 20 556 zł. Jak liczyć podatek według skali Dostałeś np. od wuja darowiznę w wysokości 40 tys. Wujek to druga grupa podatkowa. Od kwoty darowizny musisz więc w pierwszej kolejności odliczyć kwotę wolną od podatku przypisaną do drugiej grupy podatkowej, czyli od 40 tys

[DZIEŃ NA ŻYWO] Debata gospodarcza w TVN24

balansowanie na krawędzi, to jest narażanie Polaków na wielkie nieprzyjemności - mówi Miller20:48 Miller zaczyna od strony dochodowej: chce zwiększyć inwestycje, co ma przyśpieszyć rozwój PKB i relatywnie zmniejszyć dług. Dzięki wzrostowi gospodarczemu są większe wpływy z podatków. 20:46 Pytanie do Millera: Na

Subiektywny i wybiórczy przegląd warszawskich kandydatów

Platformy podkreślania swojej warszawskości. Lider listy LiD Marek Borowski jest znany warszawiakom z ostatniej kampanii prezydenckiej, podczas której zdobył trzeci wynik i deklarując, że odda głos na kandydatkę PO Hannę Gronkiewicz-Waltz, przyczynił się do jej zwycięstwa i odsunięcia PiS od władzy w

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

Teatr PRÓG

, Katarzyna Paździora, Monika Sztuka, Marta Wider, Karolina Zając, Tomasz Kowalczyk, Krzysztof Paździora Trzecie przedstawienie Teatru PRÓG Junior to teatralna komedia przygodowa osadzona w fantasmagorycznym świecie Szymona Gaduły. Główny bohater podczas przeprowadzki ucieka na strych swojego rodzinnego domu

Zawracająca krzywa podaży pracy

, a przewaga jednego z nich decyduje o dodatnim bądź ujemnym nachyleniu krzywej podaży pracy.Efekt substytucyjny wzrostu płac skłania pracownika do zwiększenia liczby godzin pracy i zastąpienia względnie drożejącego czasu wolnego taniejącym czasem pracy, a efekt dochodowy – do zwiększania konsumpcji

Katarzyna Enerlich

wieku 12 lat zadebiutowała artykułem w czasopiśmie dla młodzieży „Płomyk” na temat rodzinnego Mrągowa, a następnie w „Świat Młodych” i „Na Przełaj”. Już jako uznana pisarka publikowała w prasie ogólnopolskiej „Cogito”, „VariArcie

Internal Revenue Service

proces wprowadzania podatków od dochodów w 1862 głównie w celu pokrycia kosztów wojny secesyjnej. Próg podatkowy ustalono na 800 dolarów, a w tamtych latach jedynie 10% obywateli zarabiało powyżej tego 800 dolarów. W 1872 nakaz płacenia podatków został głosami polityków odrzucony. W latach 90. XIX wieku

Claus Schenk Graf von Stauffenberg

Berg.Stauffenberg otrzymał szerokie wykształcenie i przejawiał zainteresowanie literaturą, jednak ostatecznie zdecydował się na rozpoczęcie kariery wojskowej. W 1926 wstąpił do rodzinnego 17. pułku kawalerii w Bambergu. Gdy 1933 Adolf Hitler przejął władzę Stauffenberg, arystokrata niemiecki, nie był w całkowitej

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.