pobyt czasowy

Kosa, PAP

Kobieta zgłosiła pobyt czasowy 430 cudzoziemców. Nigdy u niej nie nocowali

Kobieta zgłosiła pobyt czasowy 430 cudzoziemców. Nigdy u niej nie nocowali

Kobieta przez trzy lata zgłosiła fikcyjny pobyt czasowy w swoim mieszkaniu w sumie 430 cudzoziemców i tyle samo razy wyłudziła poświadczenie nieprawdy w dokumentach. Sąd ukarał ją karą pół roku więzienia w zawieszeniu na dwa lata. Zapłaci także grzywnę.

Od czwartku nowe przepisy dot. cudzoziemców

Możliwość starania się przez cudzoziemca równocześnie o pozwolenie na pobyt czasowy w Polsce i pracę, wydłużenie maksymalnego okresu pobytu czasowego z dwóch do trzech lat i ułatwienia dla obcokrajowców-studentów - wprowadza ustawa, która obowiązuje od czwartku.

Obama zalegalizował dekretem pobyt 5 milionów nielegalnych imigrantów w USA

Prawie 5 z 11,2 mln nielegalnych imigrantów żyjących w USA może liczyć na czasowe zalegalizowanie pobytu i zgodę na pracę w wyniku ogłoszonych przez prezydenta Baracka Obamę dekretów. "Deportowanie milionów osób jest nierealne" - tłumaczył Obama.

Rząd za ułatwieniami dla cudzoziemców

Założenia autorstwa MSWiA zakładają liczne ułatwienia dla cudzoziemców mieszkających w Polsce - poinformowała rzeczniczka resortu Małgorzata Woźniak. I tak proponuje się wydłużenie maksymalnego okresu, na który cudzoziemcom będzie udzielane zezwolenie na pobyt czasowy - z dwóch do trzech lat

Koniec prac nad założeniami do projektu ustawy o cudzoziemcach

" - podkreślił w rozmowie z PAP szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców Rafał Rogala. Projekt założeń do nowej ustawy o cudzoziemcach znalazł się we wstępnym porządku obrad zaplanowanego na wtorek posiedzenia rządu. Według projektu wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy cudzoziemiec będzie mógł złożyć

Rząd szykuje abolicję dla imigrantów

Rząd szykuje abolicję dla imigrantów

czy policja, będą miały uzasadnione wątpliwości - dodał Rafał Rogala.Abolicja da imigrantowi prawo do pobytu czasowego w naszym kraju na dwa lata. Jak podkreślał szef Urzędu ds. Uchodźców to czas na ustabilizowanie swojej "pozycji socjalnej i materialnej".- Aby spełnić warunki do normalnego

Armia USA wyjdzie z Iraku, jak będzie mogła

Armia USA wyjdzie z Iraku, jak będzie mogła

Prezydent George Bush i premier Iraku Nuri Maliki ustalili podczas telekonferencji, że w negocjowanym właśnie układzie regulującym pobyt wojsk USA w Iraku znajdzie się "horyzont czasowy" ich wycofywania. Rząd w Bagdadzie od kilku tygodni domaga się od Amerykanów ustalenia kalendarza

E-mail zamiast meldunku?

E-mail zamiast meldunku?

, kto gdzie mieszka, jaka jest migracja ludności. Poseł ostrzega, że nie będziemy wiedzieć, ile budować szkół, jak rozwijać rynek pracy. Według niego warto znieść jedynie obowiązek zameldowania na pobyt czasowy, co było najbardziej uciążliwe.PiS: nieskoordynowane pomysły rząduSceptycznie do projektu

Nowe decyzje w sprawie betanek

W czwartek nie udało nam się ustalić, o jaką liczbę byłych sióstr chodzi. Pochodzą głównie z krajów byłego ZSRR. Prawo pobytu czasowego otrzymały na podstawie przynależności do zgromadzenia. Jak tłumaczy Małgorzata Trąbka, rzeczniczka Urzędu Wojewódzkiego, to jedna z określonych prawem okoliczności

Mazowieckie. Wnioski o pobyt cudzoziemców - po wcześniejszym umówieniu

W 2014 r. wojewodowie przyjęli ponad 65 tys. wniosków o zezwolenie na pobyt czasowy, stały i rezydenta długoterminowego UE. To o jedną trzecią więcej niż rok wcześniej. Blisko połowę wniosków legalizacyjnych złożonych w całej Polsce przyjął wojewoda mazowiecki - 28,6 tys., małopolski - 6,2 tys

Prezydent Komorowski podpisał ustawę o cudzoziemcach

sytuacje. Dostosowuje też polskie prawo do 14 dyrektyw Unii Europejskiej. Ustawa wydłuża też z 2 do 3 lat maksymalny okres, na jaki cudzoziemcom może być udzielone zezwolenie na pobyt czasowy. Cudzoziemiec, który pracuje w Polsce, będzie mógł ubiegać się o zezwolenie na pobyt oraz pracę w ramach jednej

Rusza kampania informacyjna dla cudzoziemców w związku z nową ustawą

. Zgodnie z nową ustawą będzie można uzyskać dwa rodzaje zezwoleń na pobyt w Polsce - czasowe i stałe (do tej pory zamiast stałego było zezwolenie na osiedlenie się). Regulacja wydłuża też z 2 do 3 lat maksymalny okres, na który cudzoziemcom może być udzielone zezwolenie na pobyt czasowy w Polsce i

Białoruś.MSW: w 2014 roku przyjęliśmy 50 tys. Ukraińców

"W minionym roku organy spraw wewnętrznych odnotowały około 50 tys. obywateli Ukrainy, którzy przyjechali na Białoruś. Część z nich otrzymała odpowiednie zezwolenie na czasowy pobyt, część - na stałe zamieszkanie, a ponad 600 Ukraińców, którzy przybyli z regionów działań wojennych otrzymało

Warszawa: w tym roku zacznie działać nowe centrum obsługi cudzoziemców

, że pracodawca, który chciał zatrudnić obcokrajowca, ubiegał się o pozwolenie na pracę dla niego, a później sam cudzoziemiec mógł występować o zezwolenie na pobyt. Zgodnie z nową ustawą można uzyskać dwa rodzaje zezwoleń na pobyt w Polsce - czasowe i stałe (do tej pory zamiast stałego było zezwolenie

Rosja.Adwokat: Snowden chciałby wrócić do USA

Kaina" i "Pocałunek Judasza". Snowden w 2013 roku uciekł z USA do Hongkongu, a stamtąd udał się do Rosji, gdzie uzyskał czasowy azyl a potem zgodę na trzyletni pobyt, do 1 sierpnia 2017 r. Na początku grudnia uhonorowany został nagrodą Right Livelihood Award, zwaną alternatywnym Noblem

MUW: 100 proc. więcej wniosków cudzoziemców o legalizację pobytu

. Jednym z największych ułatwień jest - jej zdaniem - wprowadzenie jednego zezwolenia na pobyt i pracę. Znacznie skraca to procedury. Szewczyk wskazała też m.in. na zmniejszenie liczby dokumentów wymaganych do dołączenia przy składaniu wniosków oraz wydłużenie ważności zezwolenia na pobyt czasowy do

UdSC: ponad 1,1 tys. Ukraińców ubiega się w Polsce o status uchodźcy

status uchodźcy, mają szansę na legalizację pobytu na podstawie innych przepisów. W tym roku, do 7 września, obywatelom Ukrainy wydano ponad 6 tys. zezwoleń na zamieszkanie na czas oznaczony, ponad 2,8 tys. zezwoleń na pobyt czasowy, 979 zezwoleń na osiedlenie się, 807 zezwoleń na pobyt stały i 363

Snowden zwrócił się o przedłużenie prawa pobytu w Rosji

"Wypełniliśmy dokumenty dotyczące przedłużenia jego pobytu na rosyjskim terytorium" - powiedział Anatolij Kuczerena rosyjskim agencjom, nie podając szczegółów. "Czekamy na decyzję" - dodał w rozmowie z AFP. Kuczerena nie chciał powiedział, o jaki status migracyjny ubiega się

Dolnośląskie. Coraz więcej Ukraińców przebywa i pracuje w regionie

bezrobotnych nie ma osoby, która spełnia wymagania i podejmie tę pracę. Sporadycznie zdarza się, że zatrudniany jest Polak" - powiedział Sałdacz. Biuro prasowe Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego poinformowało PAP, że wniosków dotyczących legalizacji pobytu obywateli Ukrainy zarówno na pobyt czasowy, jak

Opole. Sąd okręgowy rozpatrzył ostatni protest wyborczy

. Część z nich zameldowała się na pobyt czasowy, niewiele przekraczający 3 miesiące. "Fakt zameldowania czasowego, w szczególności na tak krótki okres, niewiele przekraczający 3 miesiące, niweczy wolę stałego pobytu. Zatem uprawnione w ocenie kontrolujących jest stwierdzenie, iż osoby takie nie

"Prawnicy uchodźcom" - ruszył program porad prawnych dla cudzoziemców

się okoliczności. Jednocześnie wiceminister poinformował, że w 2014 roku obywatelom Ukrainy wydano ok. 830 tys. wiz (z czego duża część w związku z wykonywaniem pracy), 17 tys. zezwoleń na pobyt czasowy i ok. 4,5 tys. zezwoleń na pobyt stały. Jak wynika z danych Urzędu do Spraw Cudzoziemców

W 2013 r. w UE azyl otrzymało ponad 135 tys. osób; najwięcej Syryjczyków

uchodźcy, 50 tys. 895 osobom udzielono tzw. ochrony uzupełniającej, a 20 tysiącom 365 aplikantom pozwolono czasowo pozostać w kraju UE ze względów humanitarnych. Ochrona uzupełniająca przysługuje osobie, która nie spełnia warunków uchodźcy, ale gdyby wróciła do kraju pochodzenia, groziłaby jej np. kara

Snowden chciałby uzyskać azyl w Szwajcarii

. Ale to nie całkiem to samo, co zgoda na sprawiedliwy i jawny proces" - dodał. Władze USA chcą za ujawnienie tajnych informacji wytoczyć Snowdenowi proces o zdradę. W 2013 roku Amerykanin uciekł z USA do Hongkongu, a stamtąd udał się do Rosji, gdzie uzyskał czasowy azyl, a potem zgodę na

Odnaleziono kamerę filmową z pierwszego lotu na Księżyc

wiele lepszej jakości niż przekazywane w czasie lądowania i pobytu astronautów na Księżycu niewyraźne obrazy telewizyjne. Pierwotnie przewidywano, że kamera pozostanie w module księżycowym, który po wykorzystaniu go do przetransportowania astronautów do orbitera podczas powrotu na Ziemię rozbił się o

Rodzina rozdzielona. Bo zabrakło jednego papierka? O cudzoziemcach w Polsce

. Agnieszka Golias, rzecznika prasowa komendanta głównego Straży Granicznej. Ułatwienia dla cudzoziemców Najistotniejsze zmiany, jakie wprowadza nowa ustawa o cudzoziemcach, to: wydłużenie z 2 do 3 lat zezwolenia na pobyt czasowy; oraz jedno zezwolenie - zarówno na pobyt, jak i na pracę (w tej chwili

Edward Snowden może zostać w Rosji kolejne trzy lata

Według prawnika zezwolenie na trzyletni pobyt obowiązuje od 1 sierpnia. Kuczerena zaznaczył, że nie było mowy o udzieleniu Snowdenowi azylu politycznego. Przyznał, że poradził swojemu klientowi, by ubiegał się o prawo pobytu, a nie tymczasowy azyl, który trzeba odnawiać co roku. Snowden, jak

Ułatwienia dla czasowo przebywających na Białorusi Ukraińców

Dekret "O przebywaniu obywateli Ukrainy w Republice Białoruś" upraszcza m.in. procedurę przyznawania państwowych zasiłków obywatelom Ukrainy, a także pozwala czasowo przebywającym w Białorusi młodym obywatelom Ukrainy uzyskać prawo do edukacji przedszkolnej, ogólnej średniej i specjalnej

Eksperci: rośnie rola polityki migracyjnej Polski i samorządów

. Nowa ustawa wprowadza szereg udogodnień skierowanych do obcokrajowców, dotyczących kwestii pobytu w Polsce. Najistotniejsze zmiany w tym zakresie to wprowadzenie jednolitego zezwolenia na pobyt i pracę oraz prostsze, bardziej przejrzyste i konkretne kryteria legalizowania pobytu w oparciu o prowadzoną

Rosja. Miedwiediew: prostsze przyznawanie obywatelstwa rosyjskojęzycznym

niego osoby, które pomyślnie przejdą taką rozmowę, otrzymają specjalną wizę upoważniającą do wjazdu na teren Federacji Rosyjskiej z możliwością otrzymania prawa pobytu, z pominięciem etapu uzyskania czasowego prawa pobytu. Wskazał, że dla tej kategorii osób czas decyzji o przyznaniu obywatelstwa będzie

Radom. Lekarze odchodzą, szpital zawiesza działalność interny i pediatrii

Pacholczak - decyzja o czasowym zaprzestaniu działalności od 1 kwietnia do 31 czerwca. Dyrekcja szpitala liczy na to, że w tym czasie uda się zebrać niezbędny zespół internistów i pediatrów. Chociaż - jak przyznaje Pacholczak - będzie to trudne. Według niej lekarze z tymi specjalizacjami odchodzą do

USA. Zrewidowano ok. 20 miejsc związanych z turystyką porodową

i mogą to czynić na podstawie wizy czasowej, pod warunkiem, że nie przedłużają pobytu. W ramach dochodzenia w sprawie turystyki porodowej prześledzono m.in. pobyt pary, która do USA wjechała w lutym zeszłego roku; w kwietniu kobieta urodziła dziecko, a w maju para ta wyjechała. Ale podczas gdy na

Koniec abolicji - cudzoziemcy muszą ponownie legalizować pobyt

administracyjnych), a maksymalny czas ważności wydawanych pozwoleń na pobyt czasowy wydłuży się z dwóch do trzech lat. Kozłowski podkreślił, że w województwie mazowieckim składanych jest najwięcej w skali kraju wniosków o legalizację pobytu cudzoziemców (40 proc.). Dziennie w wydziale spraw cudzoziemców

Snowden: Prosiłem o azyl 21 krajów. Wszystkie odmówiły. Chciałbym, by Szwajcaria mnie przyjęła

uzyskał czasowy azyl, a potem zgodę na trzyletni pobyt. Przedtem ujawnił tajne informacje o masowej inwigilacji zarówno obywateli USA, jak i obcokrajowców, w tym liderów państw sojuszniczych. Kilka dni temu adwokat Snowdena, Anatolij Kuczerena, powiedział, że jego klient chciałby wrócić do ojczyzny, a

UdSC: ani jeden Ukrainiec nie otrzymał statusu uchodźcy w 2014 r.

zezwoleń na pobyt czasowy, zdecydowali się na pozostanie w naszym kraju na stałe. Na potrzebę szczególnej ochrony obywateli Ukrainy zwracają uwagę organizacje pozarządowe. Jak podkreśla Helsińska Fundacja Praw Człowieka, w czasie - gdy polskie władze aktywnie udzielają ochrony osobom polskiego pochodzenia

Wrocław. Minister kultury zainaugurował Noc Muzeów

"Wszystkim uczestnikom, nie tylko tu we Wrocławiu czy na Dolnym Śląsku, ale w całej Polsce życzę wielu wrażeń, dobrej lekcji edukacji muzealnej, jak i również takiego pobytu, podczas którego doceni się także wszystko to, co się w muzeach zmieniło. I będzie się chciało przyjść po raz kolejny

Dostał azyl w Wielkiej Brytanii, bo jest ateistą. Pierwszy taki przypadek

Mężczyzna uciekł do Wielkiej Brytanii po konflikcie rodzinnym w 2007 roku. Afgańczyk miał wtedy 16 lat i dostał czasową zgodę na pobyt na Wyspach do 2013 roku. Choć w swoim kraju był muzułmaninem, podczas pobytu w Wielkiej Brytanii odszedł od wiary i stał się ateistą. Gdyby wrócił teraz do

USA.Armia dementuje doniesienia nt. zarzutów dla Bergdahla

rzecznik Pentagonu John Kirby zaznaczył, że gen. Milley nie znajduje się pod żadną presją czasową w tej sprawie. Telewizja NBC, powołując się na przedstawicieli amerykańskich władz, informowała wcześniej, że zarzuty dezercji wobec Bergdahla mają być przedstawione w ciągu tygodnia. Uwolnienie Amerykanina w

Rząd za kontynuowaniem prac zespołu ds. obowiązku meldunkowego

obywateli polskich oraz obywateli UE na pobyt czasowy nieprzekraczający trzech miesięcy. Zrezygnowano z obowiązku meldunkowego wczasowiczów i turystów. Właściciele, dozorcy, administratorzy nieruchomości oraz zakładów pracy nie weryfikują wypełniania obowiązku meldunkowego przez mieszkańców lub pracowników.

Podlaskie. Premier z wizytą m.in. w szpitalu i prawosławnym klasztorze

Pierwszym punktem wizyty jest spotkanie szefa rządu z dziećmi i rodzinami w tzw. domu powrotu, prowadzonym w Białymstoku przez Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie "Droga". To miejsce czasowego pobytu dzieci i młodzieży z problemami rodzinnymi. Dom otwarto wiosną 2012 roku w budynku, który

Komitet Stały RM za utrzymaniem obowiązku meldunkowego

; kontroli legalności pobytu cudzoziemców. "Ponadto również sami obywatele, na potrzeby postępowań sądowych, pozyskują dane o adresie z rejestru PESEL" - powiedziała PAP rzeczniczka MSW. Zespół zaproponował także, aby w przyszłości rejestr PESEL uzupełniony został o adres do korespondencji. Adres

Pillay sugeruje, że Snowden nie powinien być sądzony

bezpieczeństwa danych. Snowden, były współpracownik amerykańskiej Agencji Bezpieczeństwa Narodowego (NSA), uciekł w ubiegłym roku ze Stanów Zjednoczonych przez Hongkong do Rosji, gdzie - po okresie koczowania na moskiewskim lotnisku - uzyskał czasowy azyl. Przedtem ujawnił tajne informacje o masowej inwigilacji

Rosja. Azyl udzielony Snowdenowi najpewniej będzie przedłużony

, były członek kierownictwa FMS. Federalna Służba Migracyjna odmówiła komentarza w tej sprawie. Reuters pisze, że sprawy nie skomentował również rosyjski prawnik Snowdena Anatolij Kuczerena. W środę mecenas Kuczerena poinformował, że Snowden zwrócił się o przedłużenie prawa swego pobytu w Rosji, które

Komitet Stały RM nie podjął decyzji ws. obowiązku meldunkowego

oraz obywateli UE na pobyt czasowy nieprzekraczający trzech miesięcy. Zrezygnowano z obowiązku meldunkowego wczasowiczów i turystów. Właściciele, dozorcy, administratorzy nieruchomości oraz zakładów pracy nie weryfikują wypełniania obowiązku meldunkowego przez mieszkańców lub pracowników.

Obowiązek meldunkowy zniknie w 2016? "Brakuje odważnego, który powie, że nie przemyślano konsekwencji"

pobyt czasowy nieprzekraczający trzech miesięcy. Zrezygnowano z obowiązku meldunkowego wczasowiczów i turystów. Właściciele, dozorcy i administratorzy nieruchomości oraz zakładów pracy nie weryfikują wypełniania obowiązku meldunkowego przez mieszkańców lub pracowników. Chcesz wiedzieć więcej i szybciej

Międzyresortowy zespół: nie zmieniać przepisów dot. spraw meldunkowych

wyjazdem za granicę. Obowiązek zgłoszenia wyjazdu dotyczy osób, które wyjeżdżają na okres powyżej sześciu miesięcy (obecnie dotyczy to wyjazdów powyżej trzech miesięcy). Zniknął też obowiązek zameldowania obywateli polskich oraz obywateli UE na pobyt czasowy nieprzekraczający trzech miesięcy. Zrezygnowano

Dolnośląskie. Świdniczanie mają do wyboru 218 projektów w ramach budżetu obywatelskiego

miasto. Głosować na wybrane przez siebie projekty będą mogły osoby zameldowane w Świdnicy na pobyt stały lub czasowy, które w dniu wyborów ukończyły 16. rok życia. Zwycięskie projekty zostaną wpisane do budżetu na 2014r. Szczegółowe informacje o liście inwestycji oraz zasadach głosowania można już

Łódź. Dwa lata więzienia za znęcanie się i narażenie zdrowia syna

czasowych pobytów w rodzinnym domu dziecko chętnie przebywało z matką i nie dochodziło do przypadków używania wobec niego przemocy. Wyrok nie jest prawomocny. Zarówno z wyrokiem jak i przyjętą kwalifikacją nie zgadza się oskarżyciel - w dalszym ciągu uważa, że było to usiłowanie zabójstwa i już

Szwecja.Snowden uhonorowany alternatywnym Noblem

Hongkongu, a stamtąd udał się do Rosji, gdzie uzyskał czasowy azyl, a potem zgodę na trzyletni pobyt. Przedtem ujawnił tajne informacje o masowej inwigilacji zarówno obywateli USA, jak i obcokrajowców, w tym liderów państw sojuszniczych. Pozostałymi laureatami tegorocznego alternatywnego Nobla są obrońcy

Senat: ochrona świadków także w sprawach o wykroczenia

świadka. Osobie takiej zostanie przydzielona asysta policjantów w czasie przesłuchania przed sądem, a także w drodze do i z sądu. Dwa pozostałe typy pomocy i ochrony - ochrona osobista oraz pomoc dotycząca zmiany miejsca pobytu - mają być udzielane "w przypadku wysokiego stopnia zagrożenia dla życia

Opole. B. szef NFZ w Opolu kandydatem na pełnomocnika ds. społecznych

pneumokoki; oparciu działań z dziedziny polityki senioralnej na dziennych domach pobytu oraz stworzeniu w Opolu domów czasowej opieki dla osób starszych. Tłumaczył, że dom czasowej opieki miałby być placówką, w której na kilka czy kilkanaście dni można byłoby - pod fachowym nadzorem - zostawić wymagającego

Rozpoczęcie rozmów w sprawie normalizacji i wznowienia stosunków USA-Kuba

przyznała, że Stany Zjednoczone dotrzymują przyrzeczenia dotyczącego udzielania kubańskim legalnym imigrantom 20 000 wiz rocznie oraz zwiększenia liczby wiz turystycznych i wydawanych Kubańczykom udającym się na pobyt czasowy do USA.(PAP)

Międzyresortowy zespół: nie znosić obowiązku meldunkowego

procedury związane z wyjazdem za granicę. Obowiązek zgłoszenia wyjazdu dotyczy osób, które wyjeżdżają na okres powyżej sześciu miesięcy (obecnie dotyczy to wyjazdów powyżej trzech miesięcy). Zniknął też obowiązek zameldowania obywateli polskich oraz obywateli UE na pobyt czasowy nieprzekraczający trzech

Rząd przyjął projekt ustawy o ochronie świadków

lipca już po konsultacjach - przewidziane zostały trzy podstawowe rodzaje środków ochrony i pomocy dla świadków i pokrzywdzonych: ochrona na czas czynności procesowych, ochronę osobistą oraz pomoc dotyczącą zmiany miejsca pobytu i ewentualną pomoc finansową na zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych

Łódź. Od środy wystawa "Jan Karski - ambasador demokracji"

, wykłady czy zajęcia edukacyjne. Zwróciła uwagę, że do tej pory program obchodów skupiał się na wojennej działalności Karskiego. Teraz przygotowano specjalną, czasową wystawę, poświęconą jednemu z najciekawszych epizodów z jego życia. W 1955 roku Karski na zlecenie Departamentu Stanu USA wyruszył na "

UdSC: w Polsce przybysze z Afryki stanowią 4 proc. migrantów

blisko 6 tys. (niewiele ponad 4 proc.) pochodzi z państw afrykańskich (są to dane z 1 września). Najliczniejsze grupy migrantów z Afryki pochodzą z Egiptu, Nigerii, Tunezji - posiadają prawie połowę ważnych zezwoleń. Wśród nich 61 proc. ma zezwolenie na pobyt czasowy, 35 proc. - na pobyt stały, a reszta

W Indonezji zatonął statek z imigrantami z Bliskiego Wschodu. 20 ofiar, głównie dzieci

Australii, mają otrzymywać jedynie czasowe wizy nieuprawniające do stałego pobytu. Chcesz na bieżąco dowiadywać się o sytuacji za granicą? Masz telefon z Androidem? Ściągnij naszą aplikację Gazeta.pl LIVE! Najważniejsze informacje codziennie, na żywo w Twoim telefonie!

WGP siatkarek - Polki trenują w Limie

Polki pobyt w Limie rozpoczęły od wizyty na siłowni, a po południu miały kolejny trening w hali. Tuż po przylocie do Peru najwięcej pracy mieli masażyści, którzy musieli "ponastawiać" kręgosłupy zmęczonym po podróży siatkarkom. Jak zaznaczył trener Piotr Makowski, to nie zmiana strefy

Żandarmi zastąpili BOR przy kontrolach na wojskowym Okęciu

Warszawa-Okęcie. "Nie ma sensu, żeby tam trzymać ludzi, jeżeli można potraktować to jako miejsce czasowego pobytu. To znaczy, odpowiednio wcześniej przed wylotem pojechać na miejsce, sprawdzić i zabezpieczyć. To jest na terenie jednostki wojskowej" - zaznaczył rzecznik BOR. Na warszawskim

Lekarka z Ługańska uciekła przed wojną do Polski. Pomoc ? Głównie od zwykłych ludzi.

przypadku lekarki z Ługańska nie ma jednak mowy o pomocy instytucjonalnej. Pani Tatiana, ze względu na to, że się uczy, dostała co prawda zgodę na pobyt czasowy w Polsce, ale to za mało, by móc liczyć choćby na niewielkie świadczenia z MOPR. Przepisy na to nie pozwalają. - Dla nas najistotniejszą kwestią

Rząd przyjął projekt zmian w ustawie o udzielaniu ochrony cudzoziemcom

statusu uchodźcy. Posiadający zezwolenie na pobyt czasowy członkowie rodzin osób objętych ochroną międzynarodową mają uzyskać prawo do świadczeń pomocy społecznej i świadczeń zdrowotnych finansowanych przez państwo. Projekt przewiduje też wprowadzenie procedury umożliwiającej potwierdzenie ukończenia

Senat nie zgłosił poprawek do ustawy dot. abolicji

uchodźcy (wszczęte w związku ze złożeniem kolejnego wniosku w tej sprawie). Zezwolenie na pobyt czasowy dla osób objętych abolicją będzie udzielane na dwa lata. W trakcie takiego pobytu cudzoziemiec będzie mógł zatrudnić się bez zezwolenia - na podstawie umowy o pracę. W przypadku cudzoziemców, którym

Wybory do PE. Ułatwienia dla wyborców - głosowanie poza miejscem zamieszkania, za granicą

przypadku obywatela UE numer paszportu lub innego dokumentu tożsamości), adres zamieszkania lub pobytu za granicą, adres zamieszkania w kraju (w przypadku przebywających za granicą czasowo), numer ważnego paszportu, miejsce i datę jego wydania. W przypadku państw, w których dowód osobisty wystarcza do

W.Brytania .Komisja parlamentu za ścisłą prewencją anyterrorystyczną

rodzajem prewencji. Jednak od tego czasu jeden z nich zbiegł, przebrany za kobietę po modłach w meczecie. Podniosły się wówczas głosy, że system wymaga uszczelnienia. Wcześniej inny podejrzany zbiegł w grudniu 2012 r., usuwając elektroniczną bransoletę. Wyznaczenie podejrzanemu nowego miejsca pobytu

Od wakacji na Mazurach dostępna będzie karta turystyczna

regionalnych, farm dzikich zwierząt czy wypożyczalni sprzętu turystycznego, które będą udzielać zniżek. "By ułatwić zaplanowanie ciekawego pobytu, dołączona będzie także mapka regionu, telefony i użyteczne informacje o poszczególnych atrakcjach turystycznych" - podkreślił. Głównym dystrybutorem

Radom. Wojewódzki konsultant ds. interny zaniepokojony sytuacją w szpitalu

szpitala na Józefowie Bożenna Pacholczak - decyzja o czasowym zaprzestaniu działalności od 1 kwietnia do 31 czerwca. "Nie zgodzę się na to rozwiązanie. Zawieszenie działalności interny byłoby niebezpieczne z punktu widzenia zabezpieczenia pacjentów na danym obszarze" - powiedział wojewódzki

W Podlaskiem ma powstać interwencyjny ośrodek preadopcyjny

braku interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego (IOP) - przebywają w placówce opiekuńczo-wychowawczej prowadzonej przez miasto. Pobyt tam tak małych dzieci sprawia jednak, że przekracza ona limity dotyczące liczby dzieci, zgodnie z wydanym przez wojewodę zezwoleniem na prowadzenie tej placówki. Tymczasem

Polacy zdają egzaminy na prawo jazdy w Czechach. Za pierwszym razem

Czeskiej Republice. U naszego południowego sąsiada trzeba być zameldowanym na pobyt czasowy od 185 dni lub mieć meldunek na pobyt stały. - Tę kwestię my też załatwiamy - zapewnia pan Jan. Dodaje, żeby się nie martwić, bo wszystko jest legalne. Firma życzy sobie za zorganizowanie kursu, tłumacza, meldunku i

W czwartek Międzynarodowy Dzień Migranta

wydanych z różnych powodów - przebywa legalnie ponad 100 tys. cudzoziemców. Z tej liczby 38 tys. osób pochodzi z Ukrainy. Zezwolenia na pobyt czasowy uzyskują także: Wietnamczycy, Białorusini, Chińczycy i Rosjanie - około 30 tys. rocznie. Poza tym w Polsce na stałe osiedlają się głównie obywatele

UDSC: w 2014 r. już 1200 wniosków obywateli Ukrainy o status uchodźcy

zamieszkanie na czas oznaczony, 339 decyzji o udzieleniu zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE, 967 decyzji o udzieleniu zezwolenia na osiedlenie się, 2 109 decyzji o udzieleniu zezwolenia na pobyt czasowy oraz 636 na pobyt stały. Jak powiedziała Piechota, wśród składających wnioski o status

Hałas i korki płoszą ludzi z metropolii

Według danych GUS z powszechnego spisu ludności, duże miasta tracą swoich stałych mieszkańców i tych zameldowanych na pobyt czasowy na ponad 3 miesiące. W pierwszej piątce są: Łódź, Poznań, Katowice, Sosnowiec i Częstochowa. Wśród dużych miast tylko Warszawie i Białemustokowi wyraźnie przybyło

Sejm. Komisje za projektem o ochronie świadków i pokrzywdzonych

ochrony i pomocy dla świadków i pokrzywdzonych: ochronę na czas czynności procesowych, ochronę osobistą oraz pomoc dotyczącą zmiany miejsca pobytu, która może być związana z ewentualną pomocą finansową na zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych. Pierwszy z tych środków ma być stosowany w każdej

Uniwersytet Jagielloński uczcił 75. rocznicę Sonderaktion Krakau

pracownika lub absolwenta UJ została ustanowiona w 2002 r. przez Uniwersytet Ruprechta-Karola w Heidelbergu oraz Instytut Maxa Plancka w nadziei na umocnienie, ożywienie i rozbudowanie porozumienia między Polską a Niemcami. Umożliwia ona roczny pobyt i badania na Uniwersytecie w Heidelbergu. Patron nagrody

Obywatelstwa Rosji dla mówiących po rosyjsku mieszkańców byłego ZSRR

decydowała "specjalna komisja na podstawie rozmowy", która oceni, czy poszczególne osoby władają językiem rosyjskim. Odbędzie się to z pominięciem etapu uzyskania czasowego prawa pobytu, a sama decyzja o przyznaniu obywatelstwa zostanie podjęta przez władze w ciągu trzech miesięcy. Możliwością

Projekt przepisów o ochronie świadków trafił do sejmowych komisji

procesowych, ochrona osobista oraz pomoc dotyczącą zmiany miejsca pobytu, która może być związana z ewentualną pomocą finansową na zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych. Pierwszy z tych środków ma być stosowany w każdej sprawie, w której będzie istnieć ryzyko zagrożenia dla życia lub zdrowia świadka

Sejm przyjął część poprawek Senatu ws. ochrony cudzoziemców

lub przebywali na terytorium Polski, a którzy sami nie złożyli wniosku o przyznanie statusu uchodźcy lub nie zostali objęci takim wnioskiem. Posiadający zezwolenie na pobyt czasowy członkowie rodzin osób objętych ochroną międzynarodową mają uzyskać prawo do świadczeń pomocy społecznej. Jak informował

Prezydent podpisał ustawy o abolicji dla cudzoziemców

postępowanie o nadanie statusu uchodźcy (wszczęte w związku ze złożeniem kolejnego wniosku w tej sprawie). Zezwolenie na pobyt czasowy dla osób objętych abolicją będzie udzielane na dwa lata (jeden rok okazał się zbyt krótki). W trakcie takiego pobytu cudzoziemiec będzie mógł zatrudnić się bez zezwolenia - na

Prezydent podpisał ustawy o abolicji dla cudzoziemców

postępowanie o nadanie statusu uchodźcy (wszczęte w związku ze złożeniem kolejnego wniosku w tej sprawie). Zezwolenie na pobyt czasowy dla osób objętych abolicją będzie udzielane na dwa lata (jeden rok okazał się zbyt krótki). W trakcie takiego pobytu cudzoziemiec będzie mógł zatrudnić się bez zezwolenia - na

Senatorowie PO złożyli projekt tzw. małej ustawy reprywatyzacyjnej

;. "Metoda ta polega na podejmowaniu przez ustanowionego przez sąd kuratora osoby nieznanej z miejsca pobytu takich działań - pod pozorem zabezpieczenia interesów majątkowych tej osoby - które ostatecznie prowadzą do nabycia przez kuratora własności nieruchomości, którą osoba nieznana z miejsca pobytu

Gdańsk.Od poniedziałku można głosować nad budżetem obywatelskim

udział mieszkańcy Gdańska, którzy 4 listopada 2013 r. ukończyli 16 lat i byli zameldowani na pobyt stały lub czasowy lub wpisani do gdańskiego rejestru wyborców. Uprawnionych do głosowania jest ponad 375 tys. osób. Propozycje do pilotażowego budżetu obywatelskiego gdańszczanie mogli zgłaszać w

Kraków. Duchowni bohaterami obchodów Dnia Pamięci Ofiar Gestapo

Pasiecznik (1908-1988) został zatrzymany przez Gestapo 30 sierpnia 1944 r. i był przesłuchiwany przy ul. Pomorskiej w Krakowie. Po miesięcznym pobycie w więzieniu Montelupich przewieziono go do obozu koncentracyjnego Flossenbrg, a następnie Dachau. Po wojnie był duszpasterzem środowisk polonijnych

Wybory do PE. Ostatni dzień na dopisanie się do spisu wyborców za granicą

Zamiar głosowania za granicą należy zgłosić odpowiedniemu konsulowi. We wniosku trzeba podać: imię, nazwisko, imię ojca, datę urodzenia, numer PESEL (w przypadku obywatela UE numer paszportu lub innego dokumentu tożsamości), adres zamieszkania lub pobytu za granicą, adres zamieszkania w kraju (w

Sejm uchwalił przepisy o udzielaniu ochrony cudzoziemcom

lub przebywali na terytorium Polski, a którzy sami nie złożyli wniosku o przyznanie statusu uchodźcy lub nie zostali objęci takim wnioskiem. Posiadający zezwolenie na pobyt czasowy członkowie rodzin osób objętych ochroną międzynarodową mają uzyskać prawo do świadczeń pomocy społecznej. Jak informował

Berlin planuje ostre kontrole zasiłków na dzieci imigrantów m.in. z Polski. Kary? "Czasowy zakaz wjazdu"

. Przypadki oszustw i nadużyć w korzystaniu z unijnej swobody wyboru miejsca pobytu w UE muszą być skutecznie zwalczane np. "czasowymi zakazami wjazdu" do Niemiec, proponuje komisja. Artykuł pochodzi z serwisu ''Deutsche Welle''

Od soboty nowe przepisy dotyczące ochrony cudzoziemców

uzyskanie prawa pobytu rodzinom osób objętych ochroną międzynarodową, którzy razem z tymi ostatnimi nielegalnie wjechali lub przebywali na terytorium Polski, a którzy sami nie złożyli wniosku o przyznanie statusu uchodźcy lub nie zostali objęci takim wnioskiem. Posiadający zezwolenie na pobyt czasowy

RPD: trzeba zapewnić bezpieczeństwo dzieciom przebywającym w hotelach

RPD poprosił ministra Andrzeja Biernata o informacje, w jaki sposób zapewniane jest bezpieczeństwo dzieci przebywających w hotelach i innych miejscach, w których udziela się noclegu. Rzecznik zwrócił uwagę, że do końca 2012 r. obowiązywał wymóg zameldowania się na pobyt czasowy w domach wczasowych

Rosja.Służby imigracyjne: już ponad pół miliona uchodźców z Ukrainy

wystąpić o rosyjskie obywatelstwo" - powiedział Romodanowski. Rosyjskie władze utworzyły 400 ośrodków czasowego pobytu dla uchodźców, w tym większość w graniczącym z Ukrainą obwodzie rostowskim. Aby odblokować regiony przygraniczne rosyjskie władze zaczęły organizować ośrodki dla uchodźców także w

W. Brytania: Partia Pracy także chce odebrać imigrantom świadczenia

mówili przede wszystkim o ochronie imigrantów przed wyzyskiem. Obecnie jej propozycje w sprawie imigracji w niektórych aspektach idą dalej niż plany rządu. W tej chwili imigranci mogą występować o zapomogę dla bezrobotnych, tzw. JSA (job seekers allowance), po sześciu miesiącach udokumentowanego pobytu i

Stachańczyk: z abolicji skorzysta kilkanaście tysięcy cudzoziemców

). Zezwolenie na pobyt czasowy dla osób objętych abolicją będzie udzielane na dwa lata (jeden rok okazał się zbyt krótki). W trakcie takiego pobytu cudzoziemiec będzie mógł zatrudnić się bez zezwolenia - na podstawie umowy o pracę. W przypadku cudzoziemców, którym odmówiono statusu uchodźcy i orzeczono

Legalni imigranci

uchwalić aktu prawnego tak gruntownie zmieniającego prawo o cudzoziemcach. Projekt przewiduje liczne ułatwienia dla cudzoziemców mieszkających w Polsce. Będą mogli ubiegać się o zezwolenie na pobyt czasowy nie na dwa, ale na trzy lata. Studenci z zagranicy uczący się w Polsce po pierwszym roku dostaną

Wybory do PE. Ostatni dni na dopisanie się do spisu wyborców w kraju i za granicą

przebywający za granicą mogą zgłosić zamiar głosowania odpowiedniemu konsulowi. We wniosku trzeba podać: imię, nazwisko, imię ojca, datę urodzenia, numer PESEL (w przypadku obywatela UE numer paszportu lub innego dokumentu tożsamości), adres zamieszkania lub pobytu za granicą, adres zamieszkania w kraju (w

Podlaskie. Akcja zachęcająca studentów do głosowania w wyborach do PE

. Jak wyjaśnia białostocka delegatura Krajowego Biura Wyborczego, osoba która chce głosować w wyborach do PE poza miejscem zameldowania może dopisać się do spisu wyborców w miejscu czasowego pobytu - trzeba to zrobić, w przypadku Białegostoku, w urzędzie miejskim, ale czas na złożenie takiego wniosku

ZUS skontrolował tysiące osób. Efekt? Odebrane zwolnienia i 115 mln zł oszczędności

ZUS prowadzi kontrole zarówno pod kątem prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy, jak i prawidłowości wykorzystania zwolnień lekarskich. Sprawdzili tysiące osób W pierwszym półroczu tego roku lekarze orzecznicy ZUS przeprowadzili 253,2 tys. badań osób posiadających zwolnienie

Sejm za abolicją dla cudzoziemców będących w Polsce od końca 2007 r.

cudzoziemcy, wobec których 1 stycznia 2010 roku trwało postępowanie o nadanie statusu uchodźcy (wszczęte w związku ze złożeniem kolejnego wniosku w tej sprawie). Zezwolenie na pobyt czasowy dla osób objętych abolicją będzie udzielane na dwa lata (jeden rok okazał się zbyt krótki). W trakcie takiego pobytu

Wybory do PE. Będzie można zagłosować w 176 obwodach za granicą

, imię ojca, datę urodzenia, numer PESEL (w przypadku obywatela UE numer paszportu lub innego dokumentu tożsamości), adres zamieszkania lub pobytu za granicą, adres zamieszkania w kraju (w przypadku przebywających za granicą czasowo), numer ważnego paszportu, miejsce i datę jego wydania. W przypadku

Grecja: głodowali 44 dni i osiągnęli cel

liczyć na uzyskanie prawa pobytu - władze obiecały zająć się każdym przypadkiem indywidualnie, a do tego czasu mężczyźni mogą pozostać w kraju bez obaw o deportację.Ugoda daje także imigrantom możliwość w pełni legalnego zatrudnienia wraz z ubezpieczeniem oraz możliwość czasowego wyjazdu z Grecji i

GUS: na emigracji przebywa ponad 1,9 mln Polaków

., a w 2006 r. liczba czasowych emigrantów zwiększyła się o kolejne 380 tys. Szacunek ten uwzględnia także tych Polaków, którzy od dłuższego czasu przebywali poza granicami Polski, w tym w krajach UE, bez względu na ich status pobytu. Wstępne szacunki wskazują, że liczba imigrantów przebywających w

Tragiczny bilans: w styczniu zamarzły 34 osoby, połowa z nich w ostatni weekend

) posiadających łącznie prawie 3,5 tys. miejsc (1498 w Warszawie, 95 w Radomiu, 55 w Ostrołęce, 73 w Płocku, 40 w Siedlcach). Są to zarówno noclegownie i schroniska oferujące czasowy pobyt i pełne wyżywienie, jak też hostele zapewniające stałe lub czasowe zamieszkanie, wyżywienie oraz opiekę. Na Mazowszu działa

Sikorski: ewakuowano polski konsulat w Sewastopolu na Krymie

;Z powodu utrzymujących się niepokojów ze strony rosyjskich sił, niechętnie ewakuowaliśmy nasz konsulat +PL in Sevastopol+ na Krymie, na Ukrainie" - napisał Sikorski na Twitterze. Biuro rzecznika MSZ podało w sobotę, że działalność konsulatu w Sewastopolu zawieszono czasowo, a dotychczasowe

Niemcy. Bundeswehra: wzajemne podporządkowanie batalionów w 2016 r.

niemieckiej uczelni wojskowej i otrzymają niemiecki patent oficerski. "Chodzi o kompletne studia, trwające 6,5 roku, a nie, jak dotychczas, czasowe pobyty" - wyjaśnił niemiecki generał. W tym systemie na oficerów kształci się obecnie 5 Francuzów. "Polscy oficerowie będą pracowali w niemieckich

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

Urania

kontaktowy (od 2 do 25 składowych horoskopów), porównawczy (horoskop partnerski), szeroki zestaw list tranzyów, progresji i dyrekcji, listy progresji i dyrekcji porównawczych, graficzne wykresy pokazujące okresy pobytu planet tranzytujących w orbie, astrokartografia urodzeniowa oraz dynamiczne linie planet

Urania

kontaktowy (od 2 do 25 składowych horoskopów), porównawczy (horoskop partnerski), szeroki zestaw list tranzyów, progresji i dyrekcji, listy progresji i dyrekcji porównawczych, graficzne wykresy pokazujące okresy pobytu planet tranzytujących w orbie, astrokartografia urodzeniowa oraz dynamiczne linie planet

Emigracja

Emigracja – wyjazd za granicę na pobyt czasowy lub w celu zamieszkania na stałe.Opuszczenie kraju może mieć charakter dobrowolny lub przymusowy. Przyczyny emigracji mogą być polityczne, gospodarcze, religijne lub naukowe.

Imigracja

Imigracja – przyjazdy z zagranicy na pobyt czasowy lub w celu zamieszkania na stałe.Imigracja jest przeciwieństwem emigracji, dzieli się na legalną i nielegalną. Jej przyczyny mogą być polityczne, religijne, gospodarcze lub prywatne.

Maison de plaisance

Maison de plaisance (fr. dom dla przyjemności) - najczęściej jest to nieduży, reprezentacyjny budynek. Może mieć wygląd pałacyku, willi albo pawilonu. Budynek położony na terenie miasta lub poza nim, przeznaczony na pobyt czasowy.Przykładem maison de plaisence może być zachowany częściowo XVIII

Rzeczyca (powiat bialski)

Rzeczyca – wieś w Polsce położona w województwie lubelskim, w powiecie bialskim, w gminie Międzyrzec Podlaski.Liczba mieszkańców wynosi 860 osób (w tym 26 zameldowanych na pobyt czasowy). Do jednego z najważniejszych obiektów miejscowości należy Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego

Ludność Tarnobrzega

Liczba ludności miasta w ujęciu osiedlami(stan na koniec 2006 r.) Lp. Osiedle Pobyt stały Pobyt czasowy Razem 1 Piastów 1130 8 1138 2 Barbórka 378 4 382 3 Zakrzów 806 14 823 4 Dzików 3967 46 4013 5 Sielec 478 9 487 6 Wielowieś 1570 21 1591 7 Sobów 1512 16 1528 8

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.