planowanie zasobów przedsiębiorstwa

PAP

Mongolia.SMS-owe referendum: za inwestycjami, przeciw oszczędnościom

Mongolia.SMS-owe referendum: za inwestycjami, przeciw oszczędnościom

W bezprecedensowym referendum SMS-owym Mongołowie poparli powrót do kraju zagranicznych inwestycji, m.in. wielomiliardową eksploatację złóż miedzi Oju Tołgoj. Mniej niż połowa była za "wzmacnianiem dyscypliny ekonomicznej". Frekwencja wyniosła 10 proc.

ARP i JSW Koks wybudują na Śląsku nowoczesną elektrociepłownię

Agencja Rozwoju Przemysłu i JSW Koks wybudują w miejscowości Radlin na Śląsku nowoczesną elektrociepłownię - poinformowało PAP ministerstwo skarbu państwa. List intencyjny w tej sprawie ma być podpisany we wtorek w Katowicach; wartość inwestycji to 185 mln zł.

Baniak: na koniec III kwartału u.br. przychody ARP wyniosły 82 mln zł

Na koniec III kwartału 2014 r. przychody Agencji Rozwoju Przemysłu wyniosły 82 mln zł - poinformował w środę wiceminister skarbu Rafał Baniak. Dodał, że zysk netto agencji wyniósł ponad 57 mln zł.

Rozpoczęło się posiedzenie rządu poświęcone m.in. programowi dla Śląska

- związanych z kosztami finansowania odnawialnych źródeł energii. Planowane jest też częściowe zwolnienie tych przedsiębiorstw z akcyzy na prąd, a także rozszerzenie listy towarów objętych odwróconym podatkiem VAT o metale nieżelazne (VAT opłaca kupujący, a nie sprzedający). Ponadto powstać miałby

Dalkia Łódź będzie dostarczać ciepło do Konstantynowa Łódzkiego

konstantynowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego, które dostarcza obecnie ciepło systemowe i administruje siecią oraz Dalkii Łódź. Wykonanie prac związanych z połączeniem obu systemów oraz pierwsze dostawy ciepła systemowego z Dalkii dla Konstantynowa planowane są w sezonie grzewczym 2015/2016. "Obok niższych

Projekty inwestycyjne i wsparcie przemysłu w Programie dla Śląska

- związanych z kosztami finansowania odnawialnych źródeł energii. Planowane jest też częściowe zwolnienie tych przedsiębiorstw z akcyzy na prąd, a także rozszerzenie listy towarów objętych odwróconym podatkiem VAT o metale nieżelazne (VAT opłaca kupujący, a nie sprzedający). Ponadto powstać miałby

Konsorcjum z PGZ na czele chce zawalczyć o zamówienie na system "Narew"

przedsiębiorstwa mogły skuteczniej zaabsorbować środki, przeznaczone na realizację programu" - mówił. "Chodzi o to, by spółki zbrojeniowe łącząc swoje kompetencje i zasoby składały kompletne oferty na dostawę kompleksowych systemów obronnych i nowoczesnego sprzętu dla polskiego wojska, w pełnej zgodzie

Współpraca Centrum Badań i Rozwoju z woj. mazowieckim posłuży innowacjom

najlepszych projektów i o konstruowanie najlepszych kierunków badań i programów na rzecz badań i rozwoju. Członek zarządu Województwa Mazowieckiego, Wiesław Raboszuk dodał z kolei, że dzięki porozumieniu będzie można skuteczniej skoordynować działania na rzecz innowacyjnych przedsiębiorstw i przedsięwzięć

Rząd przyjął program "Śląsk 2.0" - tzw. Program dla Śląska

źródeł energii (obowiązek zakupu zielonych certyfikatów, od 2016 r. opłata OZE) - łącznie do 450 mln zł. Planowane jest też częściowe zwolnienie z akcyzy na prąd dla tych przedsiębiorstw (w skali kraju ponad 3,5 tys. firm). Dodatkowo rząd ma działać na rzecz branży hutniczej (m.in. zapobiegać

Krakowskie uczelnie wezmą udział w rewitalizacji terenów Nowej Huty

materiałowej, mechaniki, automatyki, inżynierii środowiskowej. Byłaby także zabudowa mieszkaniowa, usługi oraz tereny rekreacyjne. Dzielnica ma się rozwijać w sposób zrównoważony, przy wykorzystaniu nowych technologii i dbałości o ochronę zasobów naturalnych. Osią, dookoła której ma się rozwijać nowa

Opole. Zarząd województwa przyjął harmonogram naborów dla RPO

proc. opolskiego RPO (prawie 266 mln euro) ma natomiast być przeznaczone na wspieranie zasobów ludzkich w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W latach 2014-2020 w woj. opolskim 73,6 mln euro ma być przeznaczone na innowacje w gospodarce (np. badania i rozwój czy innowacje w przedsiębiorstwach

Opole. Pierwsze ogłoszenie o naborze z nowego RPO - na początku marca

naborów do Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Pierwsze ogłoszenie o naborze - jak podała Bedrunka - planowane jest na 6 marca. Ogłoszenie to zostanie opublikowane, a miesiąc później beneficjenci zainteresowani naborem będą mieć tydzień na złożenie wniosków na

Archiwa Państwowe w 2015 r. - digitalizacja i nowe siedziby

; - wyjaśnił. Liczba skanów w zasobach Archiwów sięgnie niebawem blisko 50 mln. Z tego 13 mln udostępnianych jest on-line na stronie szukajwarchiwach.pl. "Digitalizacja to najlepszy sposób zabezpieczania dokumentów, a przede wszystkim ich udostępniania. Kwalifikując do niej archiwalia w pierwszej

Kraków. Po okresie zastoju powstają nowe biurowce

mapie Europy. Według raportu na wynajęcie od zaraz oczekuje około 31 tys. m. kw. biur, co stanowi 5 proc. wszystkich zasobów w tym sektorze nieruchomości. "Biorąc pod uwagę obecny poziom absorpcji oraz zwiększoną ilość powierzchni planowanej do realizacji w 2014 r. należy spodziewać się

Raport IBM: wzrasta zagrożenie bezpieczeństwa IT w firmach

część klientów nadal ma obawy o bezpieczeństwo chmury, to ten model świadczenia usług IT wciąż zyskuje na popularności. 86 proc. respondentów korzysta z technologii cloud computing lub planuje ją wdrożyć, podczas gdy trzy czwarte badanych spodziewa się, że w perspektywie od trzech do pięciu lat ich

Projekt budżetu: na politykę środowiskową w 2015 r. ponad 6 mld zł

społeczno-gospodarczego. Do takich zadań należy również edukacja ekologiczna. Pieniądze będą wydawane np. na opracowywanie analiz i ekspertyz dotyczących ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju. Z tej puli będą również przeznaczane pieniądze na wspieranie przedsiębiorstw w dostosowywaniu się do wymogów

Opolskie. Władze regionu chcą podpisać RPO do końca roku

także pieniądze na zwiększanie konkurencyjności opolskich przedsiębiorstw, przeznaczone np. na badania naukowe. Pieniądze będzie można pozyskać np. na sprzęt służący badaniom czy wynagrodzenia naukowców. Ok. 270 mln euro przeznaczone ma być też na szeroko rozumiane wspieranie zasobów ludzkich. Bedrunka

NBP: przedsiębiorcy oczekują wyraźnego ożywienia pod koniec roku

przedsięwzięć, służących rozbudowie potencjału produkcyjnego oraz z rosnących zasobów środków własnych, pozostających w dyspozycji przedsiębiorstw. Natomiast trudności w dostępie do kredytu oraz jego koszt nie stanowią obecnie poważnej bariery rozwoju" - wyjaśniono. W ocenie firm istotna poprawa

KGHM nie wyklucza wyższej produkcji miedzi w II fazie Sierra Gorda

60 tys. uncji złota w pierwszych latach działalności. Z kolei średnioroczną produkcję po uruchomieniu II fazy Sierra Gorda planowano na około 220 tys. ton miedzi, 25 mln funtów molibdenu, 64 tys. uncji złota. Spółka informowała wcześniej, że w związku ze zwiększeniem zasobów przemysłowych projektu

Małopolskie. Powstała spółka "Kraków Nowa Huta Przyszłości"

najważniejszą inwestycją będzie stworzenie Parku Naukowo-Technologicznego w Branicach, przeznaczonego dla inwestorów, w szczególności dla innowacyjnych przedsiębiorstw technologicznych i nowoczesnego przemysłu. Wschód Krakowa ma być także miejscem wydarzeń kulturalnych i wypoczynku. W tym celu planowane jest

Porozumienie ws. rewitalizacji poprzemysłowych terenów krakowskiej huty

materiałowej, mechaniki, automatyki, inżynierii środowiskowej. Byłaby także zabudowa mieszkaniowa, usługi i tereny rekreacyjne. Dzielnica ma się rozwijać w sposób zrównoważony, przy wykorzystaniu nowych technologii i dbałości o ochronę zasobów naturalnych. Osią, dookoła której ma się rozwijać nowa dzielnica

Piechociński: rząd wesprze projekt "Kraków - Nowa Huta Przyszłości"

ArcelorMittal Poland oraz wojewodę małopolskiego Jerzego Millera i prezydenta Krakowa Jacka Majchrowskiego w zamian za przekazane obszary spółka uzyska tytuły własności do terenów w użytkowaniu wieczystym. Planuje się też powołanie spółki celowej, której zadaniem będzie przygotowanie tych obszarów dla

Ewakuowani z Donbasu wyprowadzają się z ośrodków Caritas

. Hartkiewicz. Woźniak podała, że w drugiej połowie czerwca wyprowadzi się kolejnych 18 rodzin, które wyjadą m.in. do Warszawy, Siedlec, Tych, Szczecina, Koszalina i Suwałk. "Rodziny, które przyjadą do Warszawy zamieszkają w nieruchomościach znajdujących się w zasobach Skarbu Państwa. Są wśród nich m.in

Opole. Otwarto opolskie biuro WSSE

Prezes WSSE Barbara Kaśnikowska mówiła w czwartek, że na terenach całej wałbrzyskiej SSE działają 174 przedsiębiorstwa, a zatrudnionych jest ok. 37 tys. osób. Z tego w woj. opolskim na terenach należących do WSSE są 23 firmy i 2,6 tys. zatrudnionych. "To z jednej strony dużo, biorąc pod uwagę

Koniunktura na bursztyn dobra, ale surowca coraz mniej

nieznacznie spadła"- wskazał pełnomocnik prezydenta Gdańska Robert Pytlos. W Rosji znajduje się prawie 90 proc. wszystkich zasobów bursztynu. Największa kopalnia to Kaliningradzki Kombinat Bursztynowy w miejscowości Jantarnoje. Polscy bursztynnicy raczej nie liczą jednak na to, że w krótkiej

Rząd przyjął we wtorek Program Śląsk 2.0

- związanych z kosztami finansowania odnawialnych źródeł energii. Planowane jest też częściowe zwolnienie tych przedsiębiorstw z akcyzy na prąd. Jedną ze sztandarowych pozycji programu może stać się projekt dotyczący naziemnego zgazowania węgla kamiennego (o oszacowanej wartości rzędu 1,9-4,4 mld zł). Do

KE zatwierdziła Regionalny Program Operacyjny woj. opolskiego

; - mówiła. Blisko 72 proc. puli z RPO, czyli ponad 679 mln euro, stanowić mają pieniądze przeznaczone na infrastrukturę z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Pozostałe 28 proc. opolskiego RPO (prawie 266 mln euro) ma natomiast być przeznaczone na wspieranie zasobów ludzkich w ramach Europejskiego

ARP i JSW Koks wybudują na Śląsku nowoczesną elektrociepłownię

podpisali we wtorek w Katowicach. "Priorytetem rządu jest wsparcie przemysłu na Śląsku. Wpisuje się w to nowa rola ARP, która będzie znacznie aktywniej niż dotąd uczestniczyć we wsparciu i rozwoju przedsiębiorstw w tym regionie. W ofercie spółki są między innymi pożyczki na restrukturyzację i rozwój

MG i MF chcą wesprzeć regiony dotknięte kryzysem w przemyśle

przedsiębiorstw, w tym wyposażenie szkół i firm w infrastrukturę edukacyjną. Pytana o łączny koszt wszystkich planowanych instrumentów dla woj. śląskiego i małopolskiego wiceminister wskazała, że wersji maksymalnej kosztowałyby one 13 mld zł przez następne 20 lat. Jak wyjaśniła, chodzi częściowo o pieniądze

Kanadyjska firma wydobywcza chce zainwestować w Polsce nawet 15 mld zł

z naszym krajem. "Realizowany przez nas program inwestycyjny zakłada wybudowanie niedaleko Nowej Soli kopalni miedzi. To bardzo ambitny plan, który będzie miał pozytywny wpływ na całą polską gospodarkę i wygeneruje tysiące nowych miejsc pracy" - podkreślił. "Planujemy w ciągu 10 lat

Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - środa

PAP Robert Tomaszewski, przewodniczący rady nadzorczej Compu. -Comp nie planuje przez rok dalszej sprzedaży akcji Elzabu po tym, jak w transakcjach pakietowych zbył 4,9 proc. walorów swojej spółki zależnej - podał Robert Tomaszewski, przewodniczący rady nadzorczej Comp. Dodał, że transakcja nastąpiła

Prawie 400 mln zł wydadzą inwestorzy w SSE "Starachowice"

przedsiębiorcy już wypełniają ankiety, w których określają plany zatrudnieniowe w najbliższych trzech latach. Ma to pomóc dostosować lokalne szkolnictwo zawodowe do potrzeb konkretnych przedsiębiorstw" - mówił Tkaczyk. Prezes dodał, że SSE wspiera też samorządy, które planują przy wykorzystaniu środków z

Kopacz: zrealizuję ponad 90 proc. zapowiedzi z expose

- związanych z kosztami finansowania odnawialnych źródeł energii. Planowane jest też częściowe zwolnienie tych przedsiębiorstw z akcyzy na prąd. Jedną ze sztandarowych pozycji programu może stać się projekt dotyczący naziemnego zgazowania węgla kamiennego (o oszacowanej wartości rzędu 1,9-4,4 mld zł). Do

MSP sprzedało 85% akcji PEC Jastrzębie-Zdrój spółce z grupy JSW

się wśród przedsiębiorstw, których sprzedaż ma pozwolić na zrealizowanie w tym roku planowanych przychodów prywatyzacyjnych. Grupa JSW to największy producent wysokiej jakości węgla koksowego typu 35 (hard) i znaczący producent koksu w Unii Europejskiej. W skład JSW wchodzi 5 kopalń węgla kamiennego

Łódź.Reaktywacja kina Polonia na urodziny Wytwórni Filmów Oświatowych

powołał przedsiębiorstwo WFO. Z tej okazji chcielibyśmy pokazać mieszkańcom całe bogactwo filmowe, jakie zgromadziliśmy od tamtego czasu w naszych archiwach. Widzowie odwiedzający kino będą mogli obejrzeć bezpłatnie materiały WFO" - zaznaczyła. Co piątek organizowane będą także retrospektywy

Przegląd wiadomości ze spółek, środa godz. 15.15

EKO EXPORT Eko Export, spółka specjalizująca się w pozyskiwaniu i sprzedaży mikrosfery, planuje wydać 12,7 mln zł na budowę nowego zakładu produkcyjnego w Bielsku-Białej - poinformowała spółka w komunikacie. Ma on być uruchomiony na początku 2016 roku. "Zarząd (...) w związku z przyjętą

MATURA 2014: znasz języki angielski? Jeśli tak, będziesz więcej zarabiać

stanowiska zyskują swoją angielską nazwę, a żargony poszczególnych profesji przesycone są angielskimi wyrażeniami. Według badań banku Citi Handlowy, obecnie już około 39% polskich przedsiębiorstw planuje ekspansję zagraniczną, dlatego coraz bardziej popularne stają się szkolenia językowe dla pracowników

JSW chce wydać 500 mln zł na przejęcie WZK Victoria i PEC Jastrzębie w tym roku

. Dodał, że oczekuje zamknięcia transakcji do końca tego roku. W ub. tygodniu wiceminister skarbu Adam Leszkiewicz zapowiadał, że WZK Victoria i PEC Jastrzębie znajdą się wśród przedsiębiorstw, których sprzedaż ma pozwolić na zrealizowanie w tym roku planowanych przychodów prywatyzacyjnych. Finalizacja

Rząd m.in. o programie dla Śląska i restrukturyzacji górnictwa

przemysłowych z małymi i średnimi przedsiębiorstwami, instrumentów gwarancyjnych i proeksportowych, rewitalizacji terenów poprzemysłowych i zasobów mieszkaniowych, a także instrumentów związanych z termomodernizacją. Pod koniec czerwca samorządowcy z woj. śląskiego sygnalizowali, że choć przynajmniej do części

Sobotnie porozumienie zmieniło założenia planu dla KW

porozumieniem do SRK mają trafić kopalnie: Piekary, Brzeszcze, a także - po wcześniejszym podziale zakładów - Makoszowy i Centrum. Perspektywą działań SRK wobec nich ma być nie "wygaszanie", a restrukturyzacja części tych zakładów - tzw. zorganizowanych części przedsiębiorstwa - a następnie pozyskanie

KE wzywa kraje UE do lepszego gospodarowania nakładami na innowacje

1,7 proc. PKB, z czego połowa ma pochodzić z sektora przedsiębiorstw. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju planuje przeznaczyć na innowacje, prace badawczo-rozwojowe, technologie informacyjno-komunikacyjne i konkurencyjność przedsiębiorstw w sumie ponad 18 mld euro z Polityki Spójności na lata 2014

Specjaliści z Zagłębia Ruhry: Górny Śląsk za 25 lat bez węgla

W tej sytuacji - zdaniem niemieckich panelistów - miasta metropolii powinny stawiać na usługi oraz technologie rozwijane przez lokalnych naukowców oraz miejscowe przedsiębiorstwa i wystrzegać się raczej nieprzywiązujących się do miejsc globalnych firm. Niezależnie od tego korzystne dla współpracy

Opole. Nawet 100 inżynierów ma znaleźć pracę w centrum badań ifm ecolink

opracowywana jest koncepcja architektoniczna i techniczna budynku centrum. "Sama inwestycja - po uzgodnieniu kwestii prawnych i uzyskaniu pozwolenia na budowę - powinna ruszyć w 2015 r., najpóźniej w 2016 roku. Uruchomienie centrum planowane jest na 2018 rok" - poinformował. Inwestycja ma być warta

Prezes Poczty Polskiej: największe wyzwanie to wejście spółki na GPW

PAP: Jakie inwestycje planuje spółka w najbliższych latach? Prezes Poczty Polskiej Jerzy Jóźkowiak: W związku z przegranym przetargiem na obsługę sądów i prokuratur musieliśmy zmodyfikować nasz plan rzeczowo-finansowy. Rozpoczęliśmy program "Wyzwania wzrostu", który potrwa do końca

KE wzywa kraje UE do lepszego gospodarowania nakładami na innowacje

oraz w instytucjach publicznych zajmujących się badaniami i innowacjami, m.in. poprzez wspieranie partnerstwa z przedsiębiorstwami. KE wezwała państwa członkowskie, by "w sytuacji, kiedy organy publiczne odzyskują pole manewru w zakresie budżetu", potraktowały kwestię badań naukowych i

Zysk PGNiG w 2014 r. wyniósł ponad 2,8 mld zł

wzrost wyniku EBITDA (zysku przedsiębiorstwa przed potrąceniem odsetek od kredytów, podatków i amortyzacji - PAP) o 13 proc. do 6,3 mld zł, wobec 5,6 mld zł w analogicznym okresie ubiegłego roku" - powiedział na konferencji prasowej prezes spółki Mariusz Zawisza. Prezes poinformował też, że roczne

Porozumienie w sprawie projektu "Kraków - Nowa Huta Przyszłości"

wykorzystaniu nowych technologii i dbałości o ochronę zasobów naturalnych. Osią, dookoła której ma się rozwijać nowa dzielnica, jest ul. Igołomska, a najważniejszą inwestycją będzie stworzenie Parku Technologicznego w Branicach przeznaczonego dla inwestorów, w szczególności dla innowacyjnych przedsiębiorstw

Ekspert: otwarcie danych publicznych może przynieść gospodarce miliardy

"Państwa zbierają bardzo dużo danych, np. o naszym zdrowiu, o klimacie i pogodzie, przestępczości, działalności sądownictwa, ruchu drogowym. W publicznych zasobach znajdują się ogromne ilości informacji, a ich posiadacze często sami nie wiedzą, co mają, albo że to, co mają, może być dla kogoś

Ekspert: otwarcie danych publicznych może przynieść gospodarce miliardy

"Państwa zbierają bardzo dużo danych, np. o naszym zdrowiu, o klimacie i pogodzie, przestępczości, działalności sądownictwa, ruchu drogowym. W publicznych zasobach znajdują się ogromne ilości informacji, a ich posiadacze często sami nie wiedzą, co mają, albo że to, co mają, może być dla kogoś

NWZA JSW wyda 4 X zgodę na zakup 85% akcji WZK Victoria za 413,9 mln zł

Jastrzębiu-Zdroju i chce zamknąć te transakcje do końca roku. Natomiast już we wrześniu wiceminister skarbu Adam Leszkiewicz zapowiadał, że WZK Victoria i PEC Jastrzębie znajdą się wśród przedsiębiorstw, których sprzedaż ma pozwolić na zrealizowanie w tym roku planowanych przychodów prywatyzacyjnych. Grupa

Dolny Śląsk najwięcej unijnych środków chce przeznaczyć na transport

przeznaczonych na transport. Do priorytetów należą również przedsiębiorstwa i innowacje, na których rozwój zaplanowano ponad 400 mln euro. "Chcemy jak najwięcej środków przekazać przedsiębiorcom, zdając sobie sprawę z tego, że to oni napędzają gospodarkę. Dlatego też planujemy szybko rozpocząć spotkania z

Kapica: w 2015 r. może ruszyć jedno okienko dla importerów towarów

cyfrowego stylu życia" - powiedział. Podkreślił, że głównym kierunkiem rozwoju strategicznego Służby Celnej jest poprawa, jakości świadczonych usług, poprawa efektywności wykorzystania zasobów finansowych, informacyjnych, czy personalnych. Zaznaczył, że celem Służby Celnej jest też zwiększenie

Gronkiewicz-Waltz zaprzysiężona na prezydenta Warszawy

monitorowanie działania Urzędów Dzielnic i jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy zajmujących się utrzymaniem zasobów zieleni miejskiej na terenach będących własnością miasta. Gronkiewicz-Waltz podkreśliła, że liczy na wsparcie także tych mieszkańców stolicy, którzy na nią nie głosowali. "Mój program i

Komisja Europejska zatwierdziła pomoc państwa dla PLL LOT

29.07. Bruksela/Warszawa (PAP) - KE uznała, że pomoc na restrukturyzację w wys. 804 mln zł (ok. 200 mln euro), którą Polska planuje przyznać na rzecz PLL LOT, jest zgodna z unijnymi zasadami pomocy państwa. Zgoda KE jest kluczowa dla przyszłości spółki - ocenił szef MSP Włodzimierz Karpiński

Rząd wydał rozporządzenie o waloryzacji opłat eksploatacyjnych

eksploatacyjne płacą przedsiębiorstwa górnicze na rzecz państwowych lub innych właścicieli za prawo eksploatacji zasobów mineralnych. Przedmiotem opłaty eksploatacyjnej jest m.in.: koncesjonowane wydobywanie kopalin ze złoża i wydobywanie kopalin bez wymaganej koncesji. Stawki opłaty eksploatacyjnej mają

Przegląd wiadomości ze spółek, środa godz. 15

outsourcingu zasobów IT w Polsce i za granicą. Wskazuje też na zakończenie zmian strukturalnych w grupie, prowadzących do jej uproszczenia. "Emitent w założeniach do prognoz przyjął konsolidację wyników Lemon Sky Sp. z o.o. SKA za cały rok 2014. Emitent zaznacza, że, wciąż trwają rozmowy dotyczące

W piątek głosowanie senackich poprawek do budżetu na 2014 r.

zdaniem Senat zaproponował rabunkową gospodarkę zasobami. Także Jacek Bogucki (SP) mówił o - jego zdaniem niedopuszczalnej - poprawce dotyczącej Lasów Państwowych. Według niego świadczy ona o nowatorskim podejściu PO i PSL i jest rabowaniem Lasów Państwowych. Jego zdaniem chodzi o to, by w latach

Przegląd wiadomości ze spółek, środa godz. 20

. Program był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania "Racjonalizacja gospodarki zasobami i odpadami w przedsiębiorstwach". Anwil otrzymał maksymalne możliwe do uzyskania dofinansowanie w wysokości 30 proc. kwoty wydatków kwalifikowanych. Anwil

Deloitte: 60 proc. przedsiębiorców nie przygotowuje się do przyjęcia euro

. Jak podkreślił Bojanowski, niezbędne będzie przeprowadzenie kampanii informacyjnej dla firm, ale przede wszystkim oficjalne ogłoszenie przez rząd terminu przyjęcia euro oraz kalendarza przygotowań. "Bezczynność w planowaniu tego przedsięwzięcia może spowodować nie tyko brak zasobów na

Eksperci: są szanse na realizację planu prywatyzacji

. Jednak zwraca uwagę na zagrożenia. Dotyczą one głównie prywatyzacji małych i średnich przedsiębiorstw. Wystawionych jest ich ponad 400. Realnie zakłada się sprzedaż ponad stu kilkudziesięciu. - W tym segmencie - ze względu na czysto ekspansywną pracę, jaką trzeba wykonać przy ich prywatyzacji - są ryzyka

Firmom łatwiej będzie zdobyć pieniądze z banku albo z zagranicy

Fitch Ratings to jedna z największych światowych agencji oceniających wiarygodność kredytową: państw, firm, samorządów, przedsiębiorstw komunalnych. Jej oceny i raporty czytają inwestorzy z całego świata. Na ich podstawie decydują jakiego kraju czy firmy kupić obligacje. Te oceny mają też wpływ na

Wojna o drewno. Lasy będą sprzedawać drzewa jak ropę?

sytuacji duże firmy mogą cokolwiek planować? - pyta branża. - Prowadzę pięć tartaków. Muszę kupować drewno sprzedawane klientom indywidualnym. Ot, takie jak do kominka. Inaczej staną fabryki, które zamawiają u mnie towar - skarżył się nam jeden z przedsiębiorców. Polska jest numerem cztery na świecie w

Szykuje się publiczna emisja akcji o wartości 4 mld zł

Tokarski powiedział, że zysk operacyjny (EBIT) Taurona wzrośnie do 1210 mln zł w 2012 roku z 190 mln zł na koniec 2008 roku, co pozwoli wygenerować zasób środków własnych na inwestycje planowane na 13,5 mld zł w latach 2009-2012. W poniedziałek Tauron zaprezentował strategię, z której wynika, że łączne

Ukraińska kopalnia na GPW. - Mogliśmy wejść na giełdę rosyjską, ale z Polską więcej nas łączy - mówi jej właściciel

wojsk. Myślę, że to teraz bardzo pomaga w prowadzeniu biznesu. I w wojsku, i w cywilu strategia, planowanie czy dyscyplina to klucz do sukcesu. Od razu weszliście w węglowy biznes? - Najpierw dostarczaliśmy maszyny i materiały hutom i kopalniom. Lata 90. były bardzo trudne, przedsiębiorstwa nie miały

Ekspert: Potrzebna strategia rozwoju gospodarki wodnej w Polsce

, jak podkreślił, brać pod uwagę przewidywane zmiany demograficzne, ponieważ podstawowym celem takiego planowania jest zabezpieczenie odpowiednich zasobów wodnych dla ludności. Nie bez znaczenia są też postępujące zmiany klimatu, które mogą wpływać na dostępne zasoby wodne na całym świecie.Tymczasem

KRD - nowy straszak na dłużników

prawną. Uznał, że jednostka, która zarządza lokalami, działa jak przedsiębiorstwo. I poznański Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych podpisał współpracę z KRD.Jak się dowiedzieliśmy, trwają prace nad nowelizacją ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczej. Ma się w niej znaleźć zapis o możliwości

Bardzo dziwna historia mieszkania byłej szefowej NFZ

kolejnym problemem. - Od lat nie możemy wykupić zajmowanych mieszkań. Udało się to tylko jednej osobie, pani Nowodworskiej. A nam Zarząd Komunalnych Zasobów Mieszkaniowych wciąż odmawia - mówią lokatorzy. Wynajmuje bez umowy Co na to miasto? - Pani Nowodworska wykupiła mieszkanie już w 1980 r. Niestety

Śląski samorząd przejmuje Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów

racjonalizacji gospodarowania zasobami wodnymi, a w efekcie podnieść atrakcyjność gospodarczą i turystyczną regionu. Docelowo ma także poprawić się bezpieczeństwo obszarów zagrożonych powodziami, poprzez rozwój systemu tzw. retencji wodnej. GPW, wcześniej działające jako przedsiębiorstwo państwowe podległe

Przegląd wiadomości z sektora TMT: Produkty i wdrożenia

rozwinięciem technologii światłowodowej w Warszawie oraz pozostałych aglomeracjach w Polsce. "Na drugą połowę 2011 roku spółka planuje kolejne inwestycje i usprawnienia, zarówno w ramach oferty produktowej, jak i narzędzi oraz zasobów wspierających obsługę klientów" – czytamy w raporcie CDP

Władze Krymu będą nacjonalizować ukraińskie przedsiębiorstwa

"Własność firm państwowych, w tym eksploatujących zasoby, takich jak Czornomornaftohaz, czy Ukrzałyznycia (koleje) oraz niektóre państwowe ośrodki zdrowia przejdą już w najbliższym czasie na własność (Autonomicznej) Republiki Krymu" - powiedział Temirgalijew, cytowany przez agencję

RWE wybuduje na Śląsku elektrownię za 1,5 mld euro

, Polsce nie grozi niedobór energii. "W naszym bilansie energii elektrycznej jest wystarczająca nadwyżka mocy. Potrzebne jest jednak lepsze planowanie w zakresie wykorzystania zasobów oraz dobra koordynacja remontów i modernizacji w związku ze wzrostem zapotrzebowania w miesiącach letnich"

Planuję narodową akcję oszczędzania energii

Sprawiedliwości (ETS). - Jedno trzeba przypomnieć: podział zezwoleń na emisję CO2 pomiędzy przedsiębiorstwa z pięciu podstawowych branż przemysłu miał być przygotowany i przesłany do Komisji do 30 września ub.r.! Kiedy przyszedłem do resortu, to nikt nie umiał wytłumaczyć, dlaczego tak się nie stało. Do końca

Coraz więcej firm chce szukać gazu ziemnego

wydobycie gazu przez tę spółkę w 2004 r. wyniosło 4,3 mld m sześc., a to oznacza, że już rozpoznanych złóż starczy na mniej więcej 25 lat. - Trzeba jednak pamiętać, że spółka planuje zwiększenie do 2008 r. poziomu rocznego wydobycia do 5,5 mld - dodaje Pawluk. A to oznacza, że zasoby już znalezionego gazu

Hiszpańscy budowlańcy chcą budować Polskę

Hiszpanie założyli w Polsce spółkę Promex, a po kolejnych dwóch miesiącach kupili pierwsze tereny pod budowę kilkuset mieszkań. Obecnie firma prowadzi trzy inwestycje w Warszawie i - jak twierdzi Sosnowski - planuje następne, m.in. w Poznaniu, Krakowie i we Wrocławiu. Zainteresowanie Hiszpanów Polską wynika

1,27 mld euro dla Wielkopolski

poziom dofinansowania projektów nie może przekroczyć 85 proc. kosztów planowanej inwestycji. Wysokość wsparcia konkretnego projektu zależy od wielu czynników, m.in. od charakteru projektu, przewidywanych zysków z jego realizacji, wielkości przedsiębiorstwa składającego wniosek, od oceny Urzędu

Przyspieszmy za unijne pieniądze

; minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska. -W przyszłym roku chcemy wydać w ramach funduszy europejskich od 60 do 70 mld zł. Awydatki do rozliczenia planujemy na 51 mld zł [część wydatków jest rozliczana wkolejnych latach] - podkreśla szefowa MRR. Słowa Bieńkowskiej potwierdzają wyniki badań

Przegląd wiadomości z sektora TMT: Inwestycje, M&A i biznes

osiągnął 39,9% udziału w rynku zintegrowanych aplikacji dla przedsiębiorstw i pozostaje zdecydowanym liderem tego rynku" - czytamy w komunikacie. SAP jest również liderem wszystkich podkategorii oprogramowania biznesowego, analizowanych przez IDC, czyli aplikacji typu: ERM (Enterprise Resource

Kraków. Lamus Teatralny - nowa instytucja Teatru im. J. Słowackiego

Umowę na rewitalizację należącego do Teatru Słowackiego budynku, w którym wcześniej mieścił się magazyn kostiumów, podpisała w czwartek dyrekcja Teatru im. J. Słowackiego z generalnym wykonawcą firmą AGA-Bauservice oraz inwestorem zastępczym - konsorcjum firm Kondratowicz Przedsiębiorstwo Budowlane

Wiedza na trudne czasy

, jak i małych jednostek gospodarczych. Dziś nie można już liczyć na łut szczęścia - przetrwają tylko ci, którzy na zajęciach z ekonomii nie spali w ostatnich ławkach. Cenna wyszkolona kadra Zarówno duże polskie spółki jak i małe przedsiębiorstwa zaczynają doceniać potęgę dobrze wyszkolonej kadry

Światłowód z rurociągiem Przyjaźń i z SLD

konsorcjum jest "strategiczne współdziałanie przy realizacji projektów dotyczących wykorzystania posiadanych i istniejących zasobów magistrali światłowodowych dla budowy i realizacji usług teletransmisyjnych w relacjach międzynarodowych". MNI poinformowało też, że w swoich zasobach ma magistrale

Orlen i KGHM chcą zagranicznych złóż surowców

jest lepszy. Jednak w kraju, gdzie wciąż dochodzi do zamachów, trudno myśleć o rozwijaniu biznesu - mówi Dawid Piekarz, rzecznik Orlenu. Specjaliści są przekonani, że Kazachstan stanie się jednym z najważniejszych centrów światowej produkcji ropy. Same zasoby złoża Tengiz szacowane są na miliard ton

Wielki brat Gazprom

.) plan pięciokrotnego podniesienia podatku od wydobycia gazu. Podwyżkę planowano, by zbliżyć gazowy podatek do tego, który pobiera się od wydobycia ropy. Gazprom jednak protestował, a Kudrin po swej decyzji tłumaczył, że koncern planuje wielkie inwestycje. Wyższy podatek zmniejszyłby zyski Gazpromu i

Przegląd wiadomości z sektora TMT: Produkty i wdrożenia

Interactive wiążący list intencyjny , którego przedmiotem jest wspólna produkcja gry wideo z gatunku RPG (role-playing game) w wersji na Xbox®360, Sony Playstation®3 i PC. Zakończenie produkcji gry planowane jest w roku 2013. "To czołowe europejskie studio. Pozyskaliśmy też do tej produkcji

Przemówienie Radosława Sikorskiego w Sejmie

kryzys i jednocześnie wzmacniają rynek wewnętrzny. Są korzystne nie tylko dla bezpośrednich beneficjentów, ale także pośrednio dla płatników netto, gdyż przynoszą korzyści przedsiębiorstwom z tych krajów. To jest nasz wkład w rozwój całej Wspólnoty.Od wielu lat Polska konsekwentnie prowadzi

Hugo Chavez - następca Fidela?

niego dążyć. Podobnie jak w przypadku rządzonej przez Evo Moralesa sąsiedniej Boliwii, w imieniu uciśnionych mas Indian dokonuje się renacjonalizacja zasobów kraju. Z zapowiedzi Chaveza wynika, że jego zasadniczym celem będzie oddanie większości gospodarki państwu i sprowadzenie własności prywatnej oraz

W inwestycjach idzie boom

finansowania nowych inwestycji przez firmy. Tylko na rachunkach bankowych przedsiębiorstw przyrasta miesięcznie po kilka miliardów złotych. W lipcu tego roku depozyty te miały wartość 73,5 mld zł, o 30 proc. więcej niż rok wcześniej! Przy takim zasobie środków musi nastąpić niemalże eksplozja inwestycji. Z

Przegląd wiadomości z sektora TMT: Inwestycje, M&A i biznes

przedsiębiorcy czują, że mogą spokojnie i bezpiecznie planować rozwój swoich przedsiębiorstw. W takiej atmosferze branża IT w Polsce będzie rosła w tempie kilkukrotnie przekraczającym wzrost gospodarczy. Źródło: ISB   Asseco Poland może rozpocząć skup akcji własnych, bez zwłoki, po podjęciu przez walne

Komisja Europejska zatwierdziła pomoc państwa dla PLL LOT

tym samym przekracza nawet wymagany poziom. Wkład ten zapewniony jest w formie uzyskanego na warunkach rynkowych leasingu finansowego. "LOT dołoży się do kosztów restrukturyzacji, a więc nie spadną one w całości na podatników. Unijne zasady dotyczące pomocy państwa dla przedsiębiorstw w

Stolica. 165 mln euro na inwestycje na terenie metropolii warszawskiej

przesiadkowych - większość z nich (poza Czosnowem, Lesznem, Izabelinem, Ożarowem Mazowieckim, Jaktorowem, Nadarzynem, Raszynem, Konstancinem-Jeziorną, Józefowem, Karczewem, Wiązowną i Nieporętem). Pozostałe środki w ramach ZIT samorządy chcą przeznaczyć na wsparcie młodych przedsiębiorstw, promocję gospodarczą

Wspólnicy Presspubliki wypłacają sobie hojne dywidendy

Udziały w spółce Presspublika wydającej dziennik "Rzeczpospolita" mają dwie firmy: należące do skarbu państwa Przedsiębiorstwo Wydawnicze Rzeczpospolita (49 proc.) oraz brytyjski fundusz Mecom kontrolowany przez Davida Montgomery'ego (51 proc.). W zeszłym tygodniu o mało nie doszło do

Exposé: autostrady, niskie podatki, tanie domy

publicznym - mówił Tusk. Premier nie powiedział jednak, jaki konkretnie ma być deficyt w przyszłym roku. Rząd PiS planował blisko 29 mld zł (o tyle wydatki mają być wyższe od dochodów), jednak Zbigniew Chlebowski (PO) mówił niedawno "Gazecie", że deficyt wyniesie 25-26 mld zł. Dziś w Sejmie

Świat się kurczy w siatce znajomości

zasoby - relacje społeczne i znajomości, użyteczną informację, nieraz wsparcie - mówi prof. Kazimierz Krzysztofek, socjolog kultury z warszawskiej Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. Pierwszym serwisem tego typu był towarzyski Sixdegrees. com, po nim narodziło się wiele innych, różniących się

UE. Plan Van Rompuya - unia energetyczna, ale wspólnie z klimatem

" - czytamy. Według Van Rompuya wyzwania, jakie stoją przed Unią, to bezrobocie, zwłaszcza wśród osób młodych, nierówności społeczne, potrzeba innowacyjności, niedobór zasobów naturalnych, koszty energii oraz skutki zmiany klimatu. "Słabą stroną Europy jest jej obecna zależność energetyczna

Gosiewski: Chcemy by część posłów PO była w rządzie

dziedziny do resortu gospodarki morskiej może te działania zintensyfikować. U nas łatwo i chętnie wydawano pieniądze na likwidację kutrów. Obaj mamy wiedzę o tym, co się dzieje nad morzem. Natomiast czyniono niewiele, żeby wspierać przedsiębiorstwa, nawet takie drobne, połowowe. Pan Wiechecki jest

"Solidarna Polska - Wolnych Obywateli" - odpowiedź Jana Rokity na program PiS

planowanych przez przyszły rząd działań mogą być podjęte dopiero po obliczeniu kosztów poszczególnych posunięć. Gdyby Prawo i Sprawiedliwość mogło więc przedstawić szacunki kosztów swoich inicjatyw, ułatwiłoby to znacznie dalsze rozmowy nad programem nowego rządu. Pragnę raz jeszcze podkreślić, że Platforma

Gdzie jest praca w Twoim regionie?

przyuczający do zawodu kasjera sprzedawcy (wymagania: wykształcenie zawodowe, ew. podstawowe i kontynuowanie nauki w szkole ponadgimnazjalnej, dobry stan zdrowia, predyspozycje i zainteresowanie pracą w handlu). W czerwcu 2006 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w

Dobrze się bawimy, tym co robimy

Konrad Niklewicz: Kiedy się poznałeś z Marcinem Iwińskim, swoim partnerem w przedsiębiorstwie? Michał Kiciński: Poznaliśmy się w liceum, byliśmy kumplami z jednej ławki szkolnej. Który to był rok? - Myślę, że to mógł być 1988 rok. Siedzieliśmy w jednej ławce. I szybko zorientowaliśmy się, że

Program działania rządu premiera Kazimierza Marcinkiewicza "Solidarne Państwo"

poziomu kosztów obsługi długu sektora finansów publicznych. 2. MINISTER GOSPODARKI I. Przedsiębiorczość 1. Przegląd barier przedsiębiorczości z udziałem organizacji przedsiębiorców - raport z rekomendacjami. 2. Opracowanie kierunków działań wobec małych i średnich przedsiębiorstw oraz

Expose premiera Marcinkiewicza

. Proponowane przez nas instrumenty doprowadzą do trwałego wzrostu zatrudnienia, co stanowi jedną z podstaw dobrobytu społecznego.Oczywiste jest, że nie ma szybkiego i długofalowego wzrostu gospodarczego bez inwestycji. Stworzymy zachęty dla średniej wielkości przedsiębiorstw działających w krajach Unii

Nowy Windows? Sześć na dziesięć firm mówi "nie"

. przedsiębiorstw). - Kiedy Microsoft wypuścił Vistę, reszta branży nie była na to gotowa - oceniał w "Gazecie" Jarosław Smulski, analityk firmy badawczej IDC. Tygodnik "Time" uznał debiut Visty za największy technologiczny niewypał w ostatniej dekadzie. Teraz koncern z Redmond może czekać

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

System Berberis

System Berberis system ERP, który wspiera działania przedsiębiorstwa w obszarze związanym z szeroko rozumianą obsługą klienta.

System Berberis oprócz modułu kontaktów z klientami (typowy CRM) posiada wiele innych funkcjonalności, o które w każdej chwili można go

Breaktru ReMind

niskie zużycie zasobów systemowych.

Breaktru ReMind to niezwykle mały i solidny program, który pomoże w planowaniu zadań oraz organizowaniu czasu.

Breaktru ReMind

niskie zużycie zasobów systemowych.

Breaktru ReMind to niezwykle mały i solidny program, który pomoże w planowaniu zadań oraz organizowaniu czasu.

Organizer Pracy PL+

Organizer Pracy PL+ pozwala na zarządzanie zasobami ludzkimi w firmie oraz efektywne rozlokowanie zespołu do poszczególnych projektów.

Organizer Pracy PL+ pomaga w organizacji pracy grupowej, zarządzaniu projektami, podziale zadań, rozliczaniu czasu pracy RCP

Obsługa Biura

, lista zgłoszonych usterek oraz złożonych przez pracowników zamówień, system rezerwowania zasobów takich jak rzutnik, samochód czy sala konferencyjna, rejestr gości odwiedzających firmę, a także organizer spotkań.

Zastosowanie programu Obsługa Biura PL+:

- Codzienne

planowanie zasobów przedsiębiorstwa

ERP (ang. Enterprise Resource Planning), Planowanie Zasobów Przedsiębiorstwa (chętniej tłumaczone przez producentów jako Zaawansowane Zarządzanie Zasobami) - określenie klasy systemów informatycznych służących wspomaganiu zarządzania przedsiębiorstwem lub współdziałania grupy współpracujących ze sobą przedsiębiorstw, poprzez gromadzenie danych oraz umożliwienie wykonywania operacji na zebranych

więcej o planowanie zasobów przedsiębiorstwa na pl.wikipedia.org

Najczęściej czytane