planowanie zasobów przedsiębiorstwa

PAP

Śląskie. Sejmik uchwalił program ochrony środowiska na najbliższe lata

Śląskie. Sejmik uchwalił program ochrony środowiska na najbliższe lata

Śląski Sejmik uchwali w poniedziałek "Program Ochrony Środowiska dla województwa śląskiego do roku 2019 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2024". Według szacunków wdrożenie Programu może kosztować łącznie ok. 27 mld zł.

Mongolia.SMS-owe referendum: za inwestycjami, przeciw oszczędnościom

W bezprecedensowym referendum SMS-owym Mongołowie poparli powrót do kraju zagranicznych inwestycji, m.in. wielomiliardową eksploatację złóż miedzi Oju Tołgoj. Mniej niż połowa była za "wzmacnianiem dyscypliny ekonomicznej". Frekwencja wyniosła 10 proc.

3 miliardy na polskie gazociągi. Komisja Europejska zatwierdziła pomoc publiczną w Polsce

Komisja Europejska uznała, że planowane przez Polskę wsparcie dziewięciu gazociągów kwotą ponad 3,1 mld zł jest zgodne z zasadami pomocy państwa. Środki te przyczynią się do likwidacji wąskich gardeł oraz zwiększenia przepustowości gazowych połączeń transgranicznych.

KE zatwierdza ponad 3 mld zł pomocy publicznej na gazociągi w Polsce

dochód Gaz-Systemu z użytkowania nowej infrastruktury gazowej byłby niewystarczający, aby pokryć koszty inwestycji w dziewięć projektów w ciągu 25 lat. "Jeżeli całkowite koszty inwestycji miałyby być finansowane wyłącznie z własnych zasobów finansowych przedsiębiorstwa Gaz-System, spowodowałoby to

ARP i JSW Koks wybudują na Śląsku nowoczesną elektrociepłownię

"Priorytetem rządu jest wsparcie przemysłu na Śląsku. Wpisuje się w to nowa rola ARP, która będzie znacznie aktywniej niż dotąd uczestniczyć we wsparciu i rozwoju przedsiębiorstw w tym regionie. W ofercie spółki są między innymi pożyczki na restrukturyzację i rozwój dla dużych przedsiębiorstw

Baniak: na koniec III kwartału u.br. przychody ARP wyniosły 82 mln zł

kategoriach jak: infrastruktura, otoczenie biznesu, jakość współpracy z władzami strefy oraz zasoby ludzkie. Prezes ARP Aleksandra Magaczewska mówiła, że zgodnie z nową strategią spółki do 2020 r. zainwestuje ona ponad 3 mld zł. Do 2020 r. ARP na wsparcie rozwoju innowacji planuje zainwestować ok. 1,3 mld

MF rozważa wydzielenie administracji podatkowej ze swoich struktur

publicznego, że tego rodzaju jednostka jest potrzebna" - dodał. Kapica przyznał, że ministerstwo widzi problem zwiększania luki podatkowej i zjawisko "psucia dobrego podatnika". Wyjaśnił, że firmy, które uczciwie płacą podatki, chcąc wytrzymać rynkową konkurencję z przedsiębiorstwami, które

Dalkia Łódź będzie dostarczać ciepło do Konstantynowa Łódzkiego

konstantynowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego, które dostarcza obecnie ciepło systemowe i administruje siecią oraz Dalkii Łódź. Wykonanie prac związanych z połączeniem obu systemów oraz pierwsze dostawy ciepła systemowego z Dalkii dla Konstantynowa planowane są w sezonie grzewczym 2015/2016. "Obok niższych

Prawie 4,4 mln zł wsparcia dla Słupska ze strony rządu

Jak poinformowała we wtorek PAP Ewelina Wiewiór z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów na dofinansowanie remontu lokali mieszkalnych stanowiących zasób komunalny miasta Słupsk przyznano 3 360 000 zł, a na wykonanie prac modernizacyjnych budynku Państwowego Teatru Lalki "Tęcza" w Słupsku oraz

Konsorcjum z PGZ na czele chce zawalczyć o zamówienie na system "Narew"

przedsiębiorstwa mogły skuteczniej zaabsorbować środki, przeznaczone na realizację programu" - mówił. "Chodzi o to, by spółki zbrojeniowe łącząc swoje kompetencje i zasoby składały kompletne oferty na dostawę kompleksowych systemów obronnych i nowoczesnego sprzętu dla polskiego wojska, w pełnej zgodzie

Projekty inwestycyjne i wsparcie przemysłu w Programie dla Śląska

- związanych z kosztami finansowania odnawialnych źródeł energii. Planowane jest też częściowe zwolnienie tych przedsiębiorstw z akcyzy na prąd, a także rozszerzenie listy towarów objętych odwróconym podatkiem VAT o metale nieżelazne (VAT opłaca kupujący, a nie sprzedający). Ponadto powstać miałby

Współpraca Centrum Badań i Rozwoju z woj. mazowieckim posłuży innowacjom

najlepszych projektów i o konstruowanie najlepszych kierunków badań i programów na rzecz badań i rozwoju. Członek zarządu Województwa Mazowieckiego, Wiesław Raboszuk dodał z kolei, że dzięki porozumieniu będzie można skuteczniej skoordynować działania na rzecz innowacyjnych przedsiębiorstw i przedsięwzięć

Krakowskie uczelnie wezmą udział w rewitalizacji terenów Nowej Huty

materiałowej, mechaniki, automatyki, inżynierii środowiskowej. Byłaby także zabudowa mieszkaniowa, usługi oraz tereny rekreacyjne. Dzielnica ma się rozwijać w sposób zrównoważony, przy wykorzystaniu nowych technologii i dbałości o ochronę zasobów naturalnych. Osią, dookoła której ma się rozwijać nowa

Rząd przyjął program "Śląsk 2.0" - tzw. Program dla Śląska

źródeł energii (obowiązek zakupu zielonych certyfikatów, od 2016 r. opłata OZE) - łącznie do 450 mln zł. Planowane jest też częściowe zwolnienie z akcyzy na prąd dla tych przedsiębiorstw (w skali kraju ponad 3,5 tys. firm). Dodatkowo rząd ma działać na rzecz branży hutniczej (m.in. zapobiegać

Opole. Zarząd województwa przyjął harmonogram naborów dla RPO

proc. opolskiego RPO (prawie 266 mln euro) ma natomiast być przeznaczone na wspieranie zasobów ludzkich w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W latach 2014-2020 w woj. opolskim 73,6 mln euro ma być przeznaczone na innowacje w gospodarce (np. badania i rozwój czy innowacje w przedsiębiorstwach

Opole. Pierwsze ogłoszenie o naborze z nowego RPO - na początku marca

naborów do Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Pierwsze ogłoszenie o naborze - jak podała Bedrunka - planowane jest na 6 marca. Ogłoszenie to zostanie opublikowane, a miesiąc później beneficjenci zainteresowani naborem będą mieć tydzień na złożenie wniosków na

Archiwa Państwowe w 2015 r. - digitalizacja i nowe siedziby

; - wyjaśnił. Liczba skanów w zasobach Archiwów sięgnie niebawem blisko 50 mln. Z tego 13 mln udostępnianych jest on-line na stronie szukajwarchiwach.pl. "Digitalizacja to najlepszy sposób zabezpieczania dokumentów, a przede wszystkim ich udostępniania. Kwalifikując do niej archiwalia w pierwszej

Kraków. Po okresie zastoju powstają nowe biurowce

mapie Europy. Według raportu na wynajęcie od zaraz oczekuje około 31 tys. m. kw. biur, co stanowi 5 proc. wszystkich zasobów w tym sektorze nieruchomości. "Biorąc pod uwagę obecny poziom absorpcji oraz zwiększoną ilość powierzchni planowanej do realizacji w 2014 r. należy spodziewać się

Senat za zmianami w Prawie o ruchu drogowym

danych statystycznych. Według MSW zwiększy to konkurencję między szkołami i przyczyni się do wzrostu jakości świadczonych usług. Planowane jest również utworzenie usług powiadamiania kierowców oraz właścicieli pojazdów o ważnych terminach związanych z pojazdami lub prawami jazdy. Przewidziano także

Projekt budżetu: na politykę środowiskową w 2015 r. ponad 6 mld zł

społeczno-gospodarczego. Do takich zadań należy również edukacja ekologiczna. Pieniądze będą wydawane np. na opracowywanie analiz i ekspertyz dotyczących ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju. Z tej puli będą również przeznaczane pieniądze na wspieranie przedsiębiorstw w dostosowywaniu się do wymogów

NBP: przedsiębiorcy oczekują wyraźnego ożywienia pod koniec roku

przedsięwzięć, służących rozbudowie potencjału produkcyjnego oraz z rosnących zasobów środków własnych, pozostających w dyspozycji przedsiębiorstw. Natomiast trudności w dostępie do kredytu oraz jego koszt nie stanowią obecnie poważnej bariery rozwoju" - wyjaśniono. W ocenie firm istotna poprawa

Opolskie. Władze regionu chcą podpisać RPO do końca roku

także pieniądze na zwiększanie konkurencyjności opolskich przedsiębiorstw, przeznaczone np. na badania naukowe. Pieniądze będzie można pozyskać np. na sprzęt służący badaniom czy wynagrodzenia naukowców. Ok. 270 mln euro przeznaczone ma być też na szeroko rozumiane wspieranie zasobów ludzkich. Bedrunka

KGHM nie wyklucza wyższej produkcji miedzi w II fazie Sierra Gorda

60 tys. uncji złota w pierwszych latach działalności. Z kolei średnioroczną produkcję po uruchomieniu II fazy Sierra Gorda planowano na około 220 tys. ton miedzi, 25 mln funtów molibdenu, 64 tys. uncji złota. Spółka informowała wcześniej, że w związku ze zwiększeniem zasobów przemysłowych projektu

Małopolskie. Powstała spółka "Kraków Nowa Huta Przyszłości"

najważniejszą inwestycją będzie stworzenie Parku Naukowo-Technologicznego w Branicach, przeznaczonego dla inwestorów, w szczególności dla innowacyjnych przedsiębiorstw technologicznych i nowoczesnego przemysłu. Wschód Krakowa ma być także miejscem wydarzeń kulturalnych i wypoczynku. W tym celu planowane jest

Piechociński: rząd wesprze projekt "Kraków - Nowa Huta Przyszłości"

ArcelorMittal Poland oraz wojewodę małopolskiego Jerzego Millera i prezydenta Krakowa Jacka Majchrowskiego w zamian za przekazane obszary spółka uzyska tytuły własności do terenów w użytkowaniu wieczystym. Planuje się też powołanie spółki celowej, której zadaniem będzie przygotowanie tych obszarów dla

Porozumienie ws. rewitalizacji poprzemysłowych terenów krakowskiej huty

materiałowej, mechaniki, automatyki, inżynierii środowiskowej. Byłaby także zabudowa mieszkaniowa, usługi i tereny rekreacyjne. Dzielnica ma się rozwijać w sposób zrównoważony, przy wykorzystaniu nowych technologii i dbałości o ochronę zasobów naturalnych. Osią, dookoła której ma się rozwijać nowa dzielnica

Opole. Otwarto opolskie biuro WSSE

Prezes WSSE Barbara Kaśnikowska mówiła w czwartek, że na terenach całej wałbrzyskiej SSE działają 174 przedsiębiorstwa, a zatrudnionych jest ok. 37 tys. osób. Z tego w woj. opolskim na terenach należących do WSSE są 23 firmy i 2,6 tys. zatrudnionych. "To z jednej strony dużo, biorąc pod uwagę

Koniunktura na bursztyn dobra, ale surowca coraz mniej

nieznacznie spadła"- wskazał pełnomocnik prezydenta Gdańska Robert Pytlos. W Rosji znajduje się prawie 90 proc. wszystkich zasobów bursztynu. Największa kopalnia to Kaliningradzki Kombinat Bursztynowy w miejscowości Jantarnoje. Polscy bursztynnicy raczej nie liczą jednak na to, że w krótkiej

Rząd we wtorek m.in. o współpracy z Polonią i zagospodarowaniu przestrzennym

pochodzenia. Ministrowie omówią także projekt nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw. Rządowa propozycja ma przyczynić się do rozsądnego gospodarowania przestrzenią, m.in. poprzez ograniczenie chaotycznego budowania. Ministerstwo Infrastruktury i

KE zatwierdziła Regionalny Program Operacyjny woj. opolskiego

; - mówiła. Blisko 72 proc. puli z RPO, czyli ponad 679 mln euro, stanowić mają pieniądze przeznaczone na infrastrukturę z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Pozostałe 28 proc. opolskiego RPO (prawie 266 mln euro) ma natomiast być przeznaczone na wspieranie zasobów ludzkich w ramach Europejskiego

ARP i JSW Koks wybudują na Śląsku nowoczesną elektrociepłownię

podpisali we wtorek w Katowicach. "Priorytetem rządu jest wsparcie przemysłu na Śląsku. Wpisuje się w to nowa rola ARP, która będzie znacznie aktywniej niż dotąd uczestniczyć we wsparciu i rozwoju przedsiębiorstw w tym regionie. W ofercie spółki są między innymi pożyczki na restrukturyzację i rozwój

MG i MF chcą wesprzeć regiony dotknięte kryzysem w przemyśle

przedsiębiorstw, w tym wyposażenie szkół i firm w infrastrukturę edukacyjną. Pytana o łączny koszt wszystkich planowanych instrumentów dla woj. śląskiego i małopolskiego wiceminister wskazała, że wersji maksymalnej kosztowałyby one 13 mld zł przez następne 20 lat. Jak wyjaśniła, chodzi częściowo o pieniądze

Kanadyjska firma wydobywcza chce zainwestować w Polsce nawet 15 mld zł

z naszym krajem. "Realizowany przez nas program inwestycyjny zakłada wybudowanie niedaleko Nowej Soli kopalni miedzi. To bardzo ambitny plan, który będzie miał pozytywny wpływ na całą polską gospodarkę i wygeneruje tysiące nowych miejsc pracy" - podkreślił. "Planujemy w ciągu 10 lat

Prawie 4,4 mln zł wsparcia dla Słupska ze strony rządu

we wtorek PAP Ewelina Wiewiór z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów na dofinansowanie remontu lokali mieszkalnych stanowiących zasób komunalny miasta Słupsk przyznano 3 360 000 zł, a na wykonanie prac modernizacyjnych budynku Państwowego Teatru Lalki "Tęcza" w Słupsku oraz zakup autobusu 1

Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - środa

PAP Robert Tomaszewski, przewodniczący rady nadzorczej Compu. -Comp nie planuje przez rok dalszej sprzedaży akcji Elzabu po tym, jak w transakcjach pakietowych zbył 4,9 proc. walorów swojej spółki zależnej - podał Robert Tomaszewski, przewodniczący rady nadzorczej Comp. Dodał, że transakcja nastąpiła

Prawie 400 mln zł wydadzą inwestorzy w SSE "Starachowice"

przedsiębiorcy już wypełniają ankiety, w których określają plany zatrudnieniowe w najbliższych trzech latach. Ma to pomóc dostosować lokalne szkolnictwo zawodowe do potrzeb konkretnych przedsiębiorstw" - mówił Tkaczyk. Prezes dodał, że SSE wspiera też samorządy, które planują przy wykorzystaniu środków z

MSP sprzedało 85% akcji PEC Jastrzębie-Zdrój spółce z grupy JSW

się wśród przedsiębiorstw, których sprzedaż ma pozwolić na zrealizowanie w tym roku planowanych przychodów prywatyzacyjnych. Grupa JSW to największy producent wysokiej jakości węgla koksowego typu 35 (hard) i znaczący producent koksu w Unii Europejskiej. W skład JSW wchodzi 5 kopalń węgla kamiennego

Łódź.Reaktywacja kina Polonia na urodziny Wytwórni Filmów Oświatowych

powołał przedsiębiorstwo WFO. Z tej okazji chcielibyśmy pokazać mieszkańcom całe bogactwo filmowe, jakie zgromadziliśmy od tamtego czasu w naszych archiwach. Widzowie odwiedzający kino będą mogli obejrzeć bezpłatnie materiały WFO" - zaznaczyła. Co piątek organizowane będą także retrospektywy

Gimnazjaliści uczą się przedsiębiorczości

: zarządzanie zasobami, opracowywanie budżetów, racjonalne decyzje ekonomiczne w życiu codziennym, funkcjonowanie małego przedsiębiorstwa, rozwiązywanie wybranych problemów ekonomicznych ważnych dla młodych i całej społeczności lokalnej. Termin zgłaszania się do tego projektu upływa 7 października.

JSW chce wydać 500 mln zł na przejęcie WZK Victoria i PEC Jastrzębie w tym roku

. Dodał, że oczekuje zamknięcia transakcji do końca tego roku. W ub. tygodniu wiceminister skarbu Adam Leszkiewicz zapowiadał, że WZK Victoria i PEC Jastrzębie znajdą się wśród przedsiębiorstw, których sprzedaż ma pozwolić na zrealizowanie w tym roku planowanych przychodów prywatyzacyjnych. Finalizacja

Przegląd wiadomości ze spółek, środa godz. 15.15

EKO EXPORT Eko Export, spółka specjalizująca się w pozyskiwaniu i sprzedaży mikrosfery, planuje wydać 12,7 mln zł na budowę nowego zakładu produkcyjnego w Bielsku-Białej - poinformowała spółka w komunikacie. Ma on być uruchomiony na początku 2016 roku. "Zarząd (...) w związku z przyjętą

MATURA 2014: znasz języki angielski? Jeśli tak, będziesz więcej zarabiać

stanowiska zyskują swoją angielską nazwę, a żargony poszczególnych profesji przesycone są angielskimi wyrażeniami. Według badań banku Citi Handlowy, obecnie już około 39% polskich przedsiębiorstw planuje ekspansję zagraniczną, dlatego coraz bardziej popularne stają się szkolenia językowe dla pracowników

Sobotnie porozumienie zmieniło założenia planu dla KW

porozumieniem do SRK mają trafić kopalnie: Piekary, Brzeszcze, a także - po wcześniejszym podziale zakładów - Makoszowy i Centrum. Perspektywą działań SRK wobec nich ma być nie "wygaszanie", a restrukturyzacja części tych zakładów - tzw. zorganizowanych części przedsiębiorstwa - a następnie pozyskanie

KE wzywa kraje UE do lepszego gospodarowania nakładami na innowacje

1,7 proc. PKB, z czego połowa ma pochodzić z sektora przedsiębiorstw. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju planuje przeznaczyć na innowacje, prace badawczo-rozwojowe, technologie informacyjno-komunikacyjne i konkurencyjność przedsiębiorstw w sumie ponad 18 mld euro z Polityki Spójności na lata 2014

Specjaliści z Zagłębia Ruhry: Górny Śląsk za 25 lat bez węgla

W tej sytuacji - zdaniem niemieckich panelistów - miasta metropolii powinny stawiać na usługi oraz technologie rozwijane przez lokalnych naukowców oraz miejscowe przedsiębiorstwa i wystrzegać się raczej nieprzywiązujących się do miejsc globalnych firm. Niezależnie od tego korzystne dla współpracy

Opole. Nawet 100 inżynierów ma znaleźć pracę w centrum badań ifm ecolink

opracowywana jest koncepcja architektoniczna i techniczna budynku centrum. "Sama inwestycja - po uzgodnieniu kwestii prawnych i uzyskaniu pozwolenia na budowę - powinna ruszyć w 2015 r., najpóźniej w 2016 roku. Uruchomienie centrum planowane jest na 2018 rok" - poinformował. Inwestycja ma być warta

Prezes Poczty Polskiej: największe wyzwanie to wejście spółki na GPW

PAP: Jakie inwestycje planuje spółka w najbliższych latach? Prezes Poczty Polskiej Jerzy Jóźkowiak: W związku z przegranym przetargiem na obsługę sądów i prokuratur musieliśmy zmodyfikować nasz plan rzeczowo-finansowy. Rozpoczęliśmy program "Wyzwania wzrostu", który potrwa do końca

KE wzywa kraje UE do lepszego gospodarowania nakładami na innowacje

oraz w instytucjach publicznych zajmujących się badaniami i innowacjami, m.in. poprzez wspieranie partnerstwa z przedsiębiorstwami. KE wezwała państwa członkowskie, by "w sytuacji, kiedy organy publiczne odzyskują pole manewru w zakresie budżetu", potraktowały kwestię badań naukowych i

Porozumienie w sprawie projektu "Kraków - Nowa Huta Przyszłości"

wykorzystaniu nowych technologii i dbałości o ochronę zasobów naturalnych. Osią, dookoła której ma się rozwijać nowa dzielnica, jest ul. Igołomska, a najważniejszą inwestycją będzie stworzenie Parku Technologicznego w Branicach przeznaczonego dla inwestorów, w szczególności dla innowacyjnych przedsiębiorstw

NWZA JSW wyda 4 X zgodę na zakup 85% akcji WZK Victoria za 413,9 mln zł

Jastrzębiu-Zdroju i chce zamknąć te transakcje do końca roku. Natomiast już we wrześniu wiceminister skarbu Adam Leszkiewicz zapowiadał, że WZK Victoria i PEC Jastrzębie znajdą się wśród przedsiębiorstw, których sprzedaż ma pozwolić na zrealizowanie w tym roku planowanych przychodów prywatyzacyjnych. Grupa

Dolny Śląsk najwięcej unijnych środków chce przeznaczyć na transport

przeznaczonych na transport. Do priorytetów należą również przedsiębiorstwa i innowacje, na których rozwój zaplanowano ponad 400 mln euro. "Chcemy jak najwięcej środków przekazać przedsiębiorcom, zdając sobie sprawę z tego, że to oni napędzają gospodarkę. Dlatego też planujemy szybko rozpocząć spotkania z

Ekspert: otwarcie danych publicznych może przynieść gospodarce miliardy

"Państwa zbierają bardzo dużo danych, np. o naszym zdrowiu, o klimacie i pogodzie, przestępczości, działalności sądownictwa, ruchu drogowym. W publicznych zasobach znajdują się ogromne ilości informacji, a ich posiadacze często sami nie wiedzą, co mają, albo że to, co mają, może być dla kogoś

Ekspert: otwarcie danych publicznych może przynieść gospodarce miliardy

"Państwa zbierają bardzo dużo danych, np. o naszym zdrowiu, o klimacie i pogodzie, przestępczości, działalności sądownictwa, ruchu drogowym. W publicznych zasobach znajdują się ogromne ilości informacji, a ich posiadacze często sami nie wiedzą, co mają, albo że to, co mają, może być dla kogoś

Kapica: w 2015 r. może ruszyć jedno okienko dla importerów towarów

cyfrowego stylu życia" - powiedział. Podkreślił, że głównym kierunkiem rozwoju strategicznego Służby Celnej jest poprawa, jakości świadczonych usług, poprawa efektywności wykorzystania zasobów finansowych, informacyjnych, czy personalnych. Zaznaczył, że celem Służby Celnej jest też zwiększenie

Rząd wydał rozporządzenie o waloryzacji opłat eksploatacyjnych

eksploatacyjne płacą przedsiębiorstwa górnicze na rzecz państwowych lub innych właścicieli za prawo eksploatacji zasobów mineralnych. Przedmiotem opłaty eksploatacyjnej jest m.in.: koncesjonowane wydobywanie kopalin ze złoża i wydobywanie kopalin bez wymaganej koncesji. Stawki opłaty eksploatacyjnej mają

Gronkiewicz-Waltz zaprzysiężona na prezydenta Warszawy

monitorowanie działania Urzędów Dzielnic i jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy zajmujących się utrzymaniem zasobów zieleni miejskiej na terenach będących własnością miasta. Gronkiewicz-Waltz podkreśliła, że liczy na wsparcie także tych mieszkańców stolicy, którzy na nią nie głosowali. "Mój program i

Komisja Europejska zatwierdziła pomoc państwa dla PLL LOT

29.07. Bruksela/Warszawa (PAP) - KE uznała, że pomoc na restrukturyzację w wys. 804 mln zł (ok. 200 mln euro), którą Polska planuje przyznać na rzecz PLL LOT, jest zgodna z unijnymi zasadami pomocy państwa. Zgoda KE jest kluczowa dla przyszłości spółki - ocenił szef MSP Włodzimierz Karpiński

Wrocław w 10 najbardziej zanieczyszczonych miast

jeszcze niedawno spierały się o budowę nowej elektrociepłowni. Teraz oba przedsiębiorstwa działają wspólnie, by zachęcić wspólnoty do przyłączenia do sieci. W ostatnią środę zaprosiły zarządców nieruchomości na specjalne warsztaty. - Kawka działa w wielu miastach, ale Wrocław to jedyne miejsce w kraju

SLD: - Jeśli spalarnia, to tylko prywatna

Wiesław Szwaczko prezes MPO oraz Andrzej Demianowicz z Fundacji Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych kandyduje z list SLD do sejmiku województwa. Natomiast obecny szef Mobilnej Obsługi Przedsiębiorstw Jarosław Tarachoń jest kandydatem do rady miasta.- Nie rozumiem, komu zależy na tym, żeby

Przegląd wiadomości ze spółek, środa godz. 15

outsourcingu zasobów IT w Polsce i za granicą. Wskazuje też na zakończenie zmian strukturalnych w grupie, prowadzących do jej uproszczenia. "Emitent w założeniach do prognoz przyjął konsolidację wyników Lemon Sky Sp. z o.o. SKA za cały rok 2014. Emitent zaznacza, że, wciąż trwają rozmowy dotyczące

W piątek głosowanie senackich poprawek do budżetu na 2014 r.

zdaniem Senat zaproponował rabunkową gospodarkę zasobami. Także Jacek Bogucki (SP) mówił o - jego zdaniem niedopuszczalnej - poprawce dotyczącej Lasów Państwowych. Według niego świadczy ona o nowatorskim podejściu PO i PSL i jest rabowaniem Lasów Państwowych. Jego zdaniem chodzi o to, by w latach

Przegląd wiadomości ze spółek, środa godz. 20

. Program był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania "Racjonalizacja gospodarki zasobami i odpadami w przedsiębiorstwach". Anwil otrzymał maksymalne możliwe do uzyskania dofinansowanie w wysokości 30 proc. kwoty wydatków kwalifikowanych. Anwil

Deloitte: 60 proc. przedsiębiorców nie przygotowuje się do przyjęcia euro

. Jak podkreślił Bojanowski, niezbędne będzie przeprowadzenie kampanii informacyjnej dla firm, ale przede wszystkim oficjalne ogłoszenie przez rząd terminu przyjęcia euro oraz kalendarza przygotowań. "Bezczynność w planowaniu tego przedsięwzięcia może spowodować nie tyko brak zasobów na

Co PO proponuje Opolu?

1. Konsolidować wokół programu rozwoju miasta wszystkich mieszkańców i radnych, dla których celem i misją jest współdziałanie na rzecz harmonijnego rozwoju.2. Racjonalnie zarządzać zasobami administracji samorządowej, tak aby była ona przyjazna i pomocna dla obywateli, przedsiębiorców oraz nowych

Eksperci: są szanse na realizację planu prywatyzacji

. Jednak zwraca uwagę na zagrożenia. Dotyczą one głównie prywatyzacji małych i średnich przedsiębiorstw. Wystawionych jest ich ponad 400. Realnie zakłada się sprzedaż ponad stu kilkudziesięciu. - W tym segmencie - ze względu na czysto ekspansywną pracę, jaką trzeba wykonać przy ich prywatyzacji - są ryzyka

Firmom łatwiej będzie zdobyć pieniądze z banku albo z zagranicy

Fitch Ratings to jedna z największych światowych agencji oceniających wiarygodność kredytową: państw, firm, samorządów, przedsiębiorstw komunalnych. Jej oceny i raporty czytają inwestorzy z całego świata. Na ich podstawie decydują jakiego kraju czy firmy kupić obligacje. Te oceny mają też wpływ na

Programy unijne, na które można składać wnioski w listopadzie

Regionalny Program Operacyjny Działanie 1.4 - Infrastruktura wspierająca innowacyjność i przedsiębiorczość w regionie - dofinansowania na tworzenie i rozwój infrastruktury (przeznaczającej powierzchnię dla przedsiębiorstw) wspierającej innowacje, np. parki naukowo - technologiczne, inkubatory

Szykuje się publiczna emisja akcji o wartości 4 mld zł

Tokarski powiedział, że zysk operacyjny (EBIT) Taurona wzrośnie do 1210 mln zł w 2012 roku z 190 mln zł na koniec 2008 roku, co pozwoli wygenerować zasób środków własnych na inwestycje planowane na 13,5 mld zł w latach 2009-2012. W poniedziałek Tauron zaprezentował strategię, z której wynika, że łączne

Wojna o drewno. Lasy będą sprzedawać drzewa jak ropę?

sytuacji duże firmy mogą cokolwiek planować? - pyta branża. - Prowadzę pięć tartaków. Muszę kupować drewno sprzedawane klientom indywidualnym. Ot, takie jak do kominka. Inaczej staną fabryki, które zamawiają u mnie towar - skarżył się nam jeden z przedsiębiorców. Polska jest numerem cztery na świecie w

Ukraińska kopalnia na GPW. - Mogliśmy wejść na giełdę rosyjską, ale z Polską więcej nas łączy - mówi jej właściciel

wojsk. Myślę, że to teraz bardzo pomaga w prowadzeniu biznesu. I w wojsku, i w cywilu strategia, planowanie czy dyscyplina to klucz do sukcesu. Od razu weszliście w węglowy biznes? - Najpierw dostarczaliśmy maszyny i materiały hutom i kopalniom. Lata 90. były bardzo trudne, przedsiębiorstwa nie miały

Ekspert: Potrzebna strategia rozwoju gospodarki wodnej w Polsce

, jak podkreślił, brać pod uwagę przewidywane zmiany demograficzne, ponieważ podstawowym celem takiego planowania jest zabezpieczenie odpowiednich zasobów wodnych dla ludności. Nie bez znaczenia są też postępujące zmiany klimatu, które mogą wpływać na dostępne zasoby wodne na całym świecie.Tymczasem

KRD - nowy straszak na dłużników

prawną. Uznał, że jednostka, która zarządza lokalami, działa jak przedsiębiorstwo. I poznański Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych podpisał współpracę z KRD.Jak się dowiedzieliśmy, trwają prace nad nowelizacją ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczej. Ma się w niej znaleźć zapis o możliwości

Rada na kryzys: potencjał twórczy pracowników

programem 50+ jest grupa osób z bogatym doświadczeniem. Wykorzystanie ludzi w tym przedziale wieku daje szansę pozyskania cennych zasobów ludzkich - mówił Zbigniew Zbroja, przewodniczący Transgranicznego Klastru Turystycznego Berlin Szczecin Bałtyk. Czas na rozwój zachodniopomorskich przedsiębiorstw

Programy unijne, na które można składać wnioski w grudniu

aktywizacyjnych, wspierały lokalne inicjatywy informacyjne, szkoleniowe i doradcze, promowały aktywizację zawodową na poziomie lokalnym oraz rozwój dialogu, partnerstwa publiczno-społecznego i współpracy na rzecz rozwoju zasobów ludzkich na poziomie lokalnym. Działania 7.3 - Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej

Capgemini chce zatrudnić 300 osób w Katowicach i Krakowie

uczelni wyższych. Specjalizacją Capgemini BPO, którego biura znajdują się w Katowicach i Krakowie, są m.in. usługi finansowo-księgowe, prawne, obsługa klienta, projekty marketingowe, zarządzanie dostawami, a także zarządzanie zasobami ludzkimi. Obecnie w centrach BPO pracuje 3,5 tys. osób. Capgemini w

Bardzo dziwna historia mieszkania byłej szefowej NFZ

kolejnym problemem. - Od lat nie możemy wykupić zajmowanych mieszkań. Udało się to tylko jednej osobie, pani Nowodworskiej. A nam Zarząd Komunalnych Zasobów Mieszkaniowych wciąż odmawia - mówią lokatorzy. Wynajmuje bez umowy Co na to miasto? - Pani Nowodworska wykupiła mieszkanie już w 1980 r. Niestety

Śląski samorząd przejmuje Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów

racjonalizacji gospodarowania zasobami wodnymi, a w efekcie podnieść atrakcyjność gospodarczą i turystyczną regionu. Docelowo ma także poprawić się bezpieczeństwo obszarów zagrożonych powodziami, poprzez rozwój systemu tzw. retencji wodnej. GPW, wcześniej działające jako przedsiębiorstwo państwowe podległe

Przegląd wiadomości z sektora TMT: Produkty i wdrożenia

rozwinięciem technologii światłowodowej w Warszawie oraz pozostałych aglomeracjach w Polsce. "Na drugą połowę 2011 roku spółka planuje kolejne inwestycje i usprawnienia, zarówno w ramach oferty produktowej, jak i narzędzi oraz zasobów wspierających obsługę klientów" – czytamy w raporcie CDP

Kolejne firmy chcą inwestować na Dolnym Śląsku

Prezesi dolnośląskich specjalnych stref ekonomicznych nie będą najlepiej wspominać końca zeszłego roku i pierwszego kwartału obecnego: niemal wszyscy inwestorzy zamrozili swoje projekty, w strefach ruch zamarł. Przedsiębiorstwa, które zamierzały inwestować, zawieszały rozmowy do bliżej

Planuję narodową akcję oszczędzania energii

Sprawiedliwości (ETS). - Jedno trzeba przypomnieć: podział zezwoleń na emisję CO2 pomiędzy przedsiębiorstwa z pięciu podstawowych branż przemysłu miał być przygotowany i przesłany do Komisji do 30 września ub.r.! Kiedy przyszedłem do resortu, to nikt nie umiał wytłumaczyć, dlaczego tak się nie stało. Do końca

Władze Krymu będą nacjonalizować ukraińskie przedsiębiorstwa

"Własność firm państwowych, w tym eksploatujących zasoby, takich jak Czornomornaftohaz, czy Ukrzałyznycia (koleje) oraz niektóre państwowe ośrodki zdrowia przejdą już w najbliższym czasie na własność (Autonomicznej) Republiki Krymu" - powiedział Temirgalijew, cytowany przez agencję

RWE wybuduje na Śląsku elektrownię za 1,5 mld euro

, Polsce nie grozi niedobór energii. "W naszym bilansie energii elektrycznej jest wystarczająca nadwyżka mocy. Potrzebne jest jednak lepsze planowanie w zakresie wykorzystania zasobów oraz dobra koordynacja remontów i modernizacji w związku ze wzrostem zapotrzebowania w miesiącach letnich"

Coraz więcej firm chce szukać gazu ziemnego

wydobycie gazu przez tę spółkę w 2004 r. wyniosło 4,3 mld m sześc., a to oznacza, że już rozpoznanych złóż starczy na mniej więcej 25 lat. - Trzeba jednak pamiętać, że spółka planuje zwiększenie do 2008 r. poziomu rocznego wydobycia do 5,5 mld - dodaje Pawluk. A to oznacza, że zasoby już znalezionego gazu

Hiszpańscy budowlańcy chcą budować Polskę

Hiszpanie założyli w Polsce spółkę Promex, a po kolejnych dwóch miesiącach kupili pierwsze tereny pod budowę kilkuset mieszkań. Obecnie firma prowadzi trzy inwestycje w Warszawie i - jak twierdzi Sosnowski - planuje następne, m.in. w Poznaniu, Krakowie i we Wrocławiu. Zainteresowanie Hiszpanów Polską wynika

CIR: wartość inwestycji kluczowych spółek SP wynosi ok. 177,4 mld zł

skarbu państwa w 2014 roku było dążenie do wzrostu wartości spółek Skarbu Państwa, racjonalizacja nadzorowanego zasobu podmiotów oraz zapewnienie bezpieczeństwa ekonomicznego państwa, szczególnie w obszarze sektora energetycznego". CIR przypomniało, że minister skarbu opublikował w ub. roku listę

1,27 mld euro dla Wielkopolski

poziom dofinansowania projektów nie może przekroczyć 85 proc. kosztów planowanej inwestycji. Wysokość wsparcia konkretnego projektu zależy od wielu czynników, m.in. od charakteru projektu, przewidywanych zysków z jego realizacji, wielkości przedsiębiorstwa składającego wniosek, od oceny Urzędu

Przyspieszmy za unijne pieniądze

; minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska. -W przyszłym roku chcemy wydać w ramach funduszy europejskich od 60 do 70 mld zł. Awydatki do rozliczenia planujemy na 51 mld zł [część wydatków jest rozliczana wkolejnych latach] - podkreśla szefowa MRR. Słowa Bieńkowskiej potwierdzają wyniki badań

Przegląd wiadomości z sektora TMT: Inwestycje, M&A i biznes

osiągnął 39,9% udziału w rynku zintegrowanych aplikacji dla przedsiębiorstw i pozostaje zdecydowanym liderem tego rynku" - czytamy w komunikacie. SAP jest również liderem wszystkich podkategorii oprogramowania biznesowego, analizowanych przez IDC, czyli aplikacji typu: ERM (Enterprise Resource

Wiedza na trudne czasy

, jak i małych jednostek gospodarczych. Dziś nie można już liczyć na łut szczęścia - przetrwają tylko ci, którzy na zajęciach z ekonomii nie spali w ostatnich ławkach. Cenna wyszkolona kadra Zarówno duże polskie spółki jak i małe przedsiębiorstwa zaczynają doceniać potęgę dobrze wyszkolonej kadry

Kraków. Lamus Teatralny - nowa instytucja Teatru im. J. Słowackiego

Umowę na rewitalizację należącego do Teatru Słowackiego budynku, w którym wcześniej mieścił się magazyn kostiumów, podpisała w czwartek dyrekcja Teatru im. J. Słowackiego z generalnym wykonawcą firmą AGA-Bauservice oraz inwestorem zastępczym - konsorcjum firm Kondratowicz Przedsiębiorstwo Budowlane

Światłowód z rurociągiem Przyjaźń i z SLD

konsorcjum jest "strategiczne współdziałanie przy realizacji projektów dotyczących wykorzystania posiadanych i istniejących zasobów magistrali światłowodowych dla budowy i realizacji usług teletransmisyjnych w relacjach międzynarodowych". MNI poinformowało też, że w swoich zasobach ma magistrale

Orlen i KGHM chcą zagranicznych złóż surowców

jest lepszy. Jednak w kraju, gdzie wciąż dochodzi do zamachów, trudno myśleć o rozwijaniu biznesu - mówi Dawid Piekarz, rzecznik Orlenu. Specjaliści są przekonani, że Kazachstan stanie się jednym z najważniejszych centrów światowej produkcji ropy. Same zasoby złoża Tengiz szacowane są na miliard ton

Wielki brat Gazprom

.) plan pięciokrotnego podniesienia podatku od wydobycia gazu. Podwyżkę planowano, by zbliżyć gazowy podatek do tego, który pobiera się od wydobycia ropy. Gazprom jednak protestował, a Kudrin po swej decyzji tłumaczył, że koncern planuje wielkie inwestycje. Wyższy podatek zmniejszyłby zyski Gazpromu i

Kryzys finansowy i żywnościowy mogą doprowadzić do wojen

Eksporterów Gazu planowana na czerwiec. Powstałe w 2001 roku GECF (Forum Państw Eksporterów Gazu) skupia 16 krajów posiadających duże złoża błękitnego paliwa, w tym Rosję, Iran, Katar, Wenezuelę i Algierię. Spośród największych producentów gazu do organizacji nie należy tylko Norwegia, która ma status

Kto się wyszkoli, ten zarobi

Bezrobotni w naszym województwie na brak szkoleń narzekać nie mogą. Bezpłatne kursy organizują nie tylko urzędy pracy, ale także - dzięki środkom z Programu Operacyjnego "Kapitał Ludzki" - różnego rodzaju fundacje, przedsiębiorstwa i stowarzyszenia. Oferta jest tak szeroka, że każdy

Przegląd wiadomości z sektora TMT: Produkty i wdrożenia

Interactive wiążący list intencyjny , którego przedmiotem jest wspólna produkcja gry wideo z gatunku RPG (role-playing game) w wersji na Xbox®360, Sony Playstation®3 i PC. Zakończenie produkcji gry planowane jest w roku 2013. "To czołowe europejskie studio. Pozyskaliśmy też do tej produkcji

Hugo Chavez - następca Fidela?

niego dążyć. Podobnie jak w przypadku rządzonej przez Evo Moralesa sąsiedniej Boliwii, w imieniu uciśnionych mas Indian dokonuje się renacjonalizacja zasobów kraju. Z zapowiedzi Chaveza wynika, że jego zasadniczym celem będzie oddanie większości gospodarki państwu i sprowadzenie własności prywatnej oraz

Przemówienie Radosława Sikorskiego w Sejmie

kryzys i jednocześnie wzmacniają rynek wewnętrzny. Są korzystne nie tylko dla bezpośrednich beneficjentów, ale także pośrednio dla płatników netto, gdyż przynoszą korzyści przedsiębiorstwom z tych krajów. To jest nasz wkład w rozwój całej Wspólnoty.Od wielu lat Polska konsekwentnie prowadzi

W inwestycjach idzie boom

finansowania nowych inwestycji przez firmy. Tylko na rachunkach bankowych przedsiębiorstw przyrasta miesięcznie po kilka miliardów złotych. W lipcu tego roku depozyty te miały wartość 73,5 mld zł, o 30 proc. więcej niż rok wcześniej! Przy takim zasobie środków musi nastąpić niemalże eksplozja inwestycji. Z

Mity o przyszłości regionu

ryb w Głodowie. Konieczny jest też rozwój niewielkich, czystych ekologicznie przedsiębiorstw wdrażających techniki innowacyjne. Mit 3 Turystyka całoroczna na Warmii i Mazurach jest niemożliwa, bo nie sprzyja nam klimat. Klimat jest istotny, lecz wcale nie najważniejszy. Dużo ważniejsze są przede

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

System Berberis

System Berberis system ERP, który wspiera działania przedsiębiorstwa w obszarze związanym z szeroko rozumianą obsługą klienta.

System Berberis oprócz modułu kontaktów z klientami (typowy CRM) posiada wiele innych funkcjonalności, o które w każdej chwili można go

Breaktru ReMind

niskie zużycie zasobów systemowych.

Breaktru ReMind to niezwykle mały i solidny program, który pomoże w planowaniu zadań oraz organizowaniu czasu.

Breaktru ReMind

niskie zużycie zasobów systemowych.

Breaktru ReMind to niezwykle mały i solidny program, który pomoże w planowaniu zadań oraz organizowaniu czasu.

Organizer Pracy PL+

Organizer Pracy PL+ pozwala na zarządzanie zasobami ludzkimi w firmie oraz efektywne rozlokowanie zespołu do poszczególnych projektów.

Organizer Pracy PL+ pomaga w organizacji pracy grupowej, zarządzaniu projektami, podziale zadań, rozliczaniu czasu pracy RCP

Obsługa Biura

, lista zgłoszonych usterek oraz złożonych przez pracowników zamówień, system rezerwowania zasobów takich jak rzutnik, samochód czy sala konferencyjna, rejestr gości odwiedzających firmę, a także organizer spotkań.

Zastosowanie programu Obsługa Biura PL+:

- Codzienne

planowanie zasobów przedsiębiorstwa

ERP (ang. Enterprise Resource Planning), Planowanie Zasobów Przedsiębiorstwa (chętniej tłumaczone przez producentów jako Zaawansowane Zarządzanie Zasobami) - określenie klasy systemów informatycznych służących wspomaganiu zarządzania przedsiębiorstwem lub współdziałania grupy współpracujących ze sobą przedsiębiorstw, poprzez gromadzenie danych oraz umożliwienie wykonywania operacji na zebranych

więcej o planowanie zasobów przedsiębiorstwa na pl.wikipedia.org

Najczęściej czytane
Bestsellery