państwami oecd

PAP

OECD obniżyła prognozy wzrostu gospodarczego w państwach rozwiniętych

OECD obniżyła prognozy wzrostu gospodarczego w państwach rozwiniętych

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) w opublikowanym w poniedziałek swym najnowszym raporcie na temat globalnej sytuacji ekonomicznej obniżyła prognozy wzrostu w państwach wysoko rozwiniętych w roku bieżącym i w roku 2015.

OECD obniża prognozy gospodarcze

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) przewiduje, że proces uzdrowienia gospodarczego w USA i bogatych państwach europejskich zatrzyma się do końca roku, a być może nastąpi nawet regres.

OECD: wyższe ceny żywności pozwalają na redukcję dotacji

Wysokie ceny żywności stworzyły możliwość zmniejszenia dotacji dla rolników w państwach bogatych - głosi opublikowany w środę doroczny raport Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) na temat rolnictwa.

OECD: Polska "średniakiem" w dziedzinie wydatków na edukację

Doroczny raport Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju "Spojrzenia na edukację" obejmuje w tym roku, oprócz 34 krajów członkowskich, także kilka innych państw, w tym Rosję, Chiny, Indie i Brazylię. Raport pokazuje, że kraje OECD wydają średnio - według danych z 2008 roku - 6,1 proc

Polki dostaną najniższe emerytury. 25 proc. pensji

emerytury zaledwie o ułamek procentu. Podobne zmiany demograficzne czekają wszystkie rozwinięte kraje. Dlatego rządy 18 z 34 państw OECD zdecydowały się podnieść wiek emerytalny. Do 2050 roku średni wiek emerytalny dla obu płci wyniesie prawie 65 lat - czytamy w raporcie OECD. Jak na razie polski rząd nie

OECD wzywa Polskę do wzmocnienia walki z łapownictwem za granicą

Dokument przygotowała złożona z przedstawicieli 36 państw Grupa Robocza OECD ds. Korupcji. Raport podsumowuje dokonania Polski w dziedzinie realizacji konwencji o zwalczaniu korumpowania zagranicznych funkcjonariuszy państwowych w międzynarodowym obrocie gospodarczym. Wśród zawartych w raporcie

Polska została 28. członkiem Międzynarodowej Agencji Energetycznej (IEA)

Polska jako 28. kraj została przyjęta do Międzynarodowej Agencji Energetycznej (IEA), doradzającej krajom uprzemysłowionym, powiązanej z Organizacją Państw Eksportujących Ropę (OECD). "Gorąco witamy wejście Polski" do IEA - powiedział jej dyrektor wykonawczy Nobuo Tanaka. Polska

OECD prognozuje recesję w krajach członkowskich

OECD skupia 30 wysoko rozwiniętych gospodarczo i demokratycznych państw, w tym od roku 1996 Polskę. Według prognozy PKB Stanów Zjednoczonych spadnie w przyszłym roku o 0,9 proc., podczas gdy w roku 2008 zwiększy się o 1,4 proc. Dla Japonii jest to odpowiednio minus 0,1 proc. oraz plus 0,5 proc., a

OECD: wspieranie produkcji biopaliw potęguje głód na świecie

W udzielonym w czwartek wywiadzie wyższy przedstawiciel Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) skrytykował działania państw wysoko uprzemysłowionych na rzecz zwiększania produkcji biopaliw, co pogarsza światowy bilans żywnościowy. "Unia Europejska, a w większym jeszcze stopniu

OECD: Wspieranie produkcji biopaliw potęguje głód na świecie

- Unia Europejska, a w większym jeszcze stopniu Stany Zjednoczone powiększają swą polityką dotowania biopaliw głód na świecie - powiedział agencji dpa szef dyrektoriatu handlu i rolnictwa OECD Stefan Tangermann.Jak przypomniał, w USA kukurydzę wykorzystuje się na dużą skalę do wytwarzania

Raport OECD: zmalała ogólna pomoc na rozwój, w Polsce wzrost o 3,2 proc.

Brytania (spadek z 0,51 do 0,36 proc. PKB), następnie Francja, której pomoc zmalała o 16 proc. (z 0,47 do 0,39 proc. PKB) i Belgia - o 11,2 proc. (z 0,50 do 0,43 proc. PKB).W 2007 roku zmalało także wsparcie pozaunijnych bogatych państw, jak Japonii - o 30 proc. Według raportu OECD, ogólnie wsparcie 22

Konferencja w Rzymie: żaden kraj nie zwalczy samotnie korupcji

- Reprezentanci 37 państw, w tym Polski, podczas środowych obrad w Rzymie zobowiązali się do dalszego przestrzegania przyjętej 10 lat temu konwencji Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) o zakazie przekupywania zagranicznych funkcjonariuszy publicznych w międzynarodowych

OECD: Wzrost PKB Polski wyższy niż Czech i Węgier

Według prognoz OECD wzrost gospodarczy Polski w 2007 i 2008 roku będzie większy niż w Czechach i Węgrzech. Spośród trzech państw Polska będzie miała też najniższy poziom deficytu budżetowego. Wzrost PKB w Polsce w tym roku ma wynieść w 6,7 proc., a rok później 5,5 proc. - podaje organizacja. Z

Konferencja w Rzymie: Żaden kraj samotnie nie zwalczy korupcji

wszystkie te kraje zaaprobowały projekt prowadzenia monitoringu, który ma ukrócić tę plagę.W podpisanym dokumencie wyrażono także satysfakcję z tego, że w ciągu 10 lat zwiększono wysiłki na rzecz przestrzegania konwencji. Jednocześnie państwa, które ją podpisały, wezwały inne kraje, nie będące członkami

Setki miliardów dla rolników

We wtorek Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), zrzeszająca 30 najzamożniejszych państw świata, przedstawiła swój raport o rozwoju rolnictwa. Jak wynika z analiz ekonomistów, kraje skupione w OECD wydają coraz więcej na wsparcie dla swoich rolników. W ubiegły roku na ten cel

Wielkie cięcia świadczeń socjalnych w Wielkiej Brytanii. Największa reforma od 70 lat

Wielkie cięcia świadczeń socjalnych w Wielkiej Brytanii. Największa reforma od 70 lat

Najważniejsze ze zmian polegają na ograniczeniu w czasie prawa do zapomogi chorobowej, opodatkowaniu wolnego pokoju w lokalach socjalnych, wprowadzeniu maksymalnego pułapu świadczeń, o które można się ubiegać, oraz ściślejszych zasad ustalania, komu należy się zapomoga dla niepełnosprawnych, i nowyc

OECD: Kraje europejskie dają mniej pieniędzy dla biednych

Z powodu kryzysu finansowego światowa pomoc dla najbiedniejszych wzrosła w ubiegłym roku zaledwie o 1 proc. Według danych OECD datki 23 krajów, które tradycyjnie wpłacają najwięcej, wzrosły w ubiegłym roku zaledwie o 0,7 proc. do 119,6 mld dol. To, co negatywnie zaskoczyło OECD, to to, że Unia

OECD obawia się stagnacji w strefie euro

Opublikowana przez OECD prognoza dla 20 przodujących gospodarczo państw świata (G20) przewiduje ogólne niewielkie przyspieszenie wzrostu gospodarczego - ale przy wyraźnych różnicach między poszczególnymi regionami. Najwyższa dynamika spodziewana jest w USA, natomiast w przypadku strefy euro

Biernat: branża turystyczna istotnie wpływa na Polskie PKB

Armando Peres oraz dyrektor centrum przedsiębiorczości, rozwoju lokalnego i małych przedsiębiorstw OECD Sergio Arzeni, którzy dodali, iż Polska na tle innych państw OECD jest państwem, który należy naśladować. Wskazali m.in. wysoki wzrost gospodarczy czy bardzo wysoki poziom wykorzystania funduszy

Korea Płd. walczy z niżem demograficznym dotując przedszkola

Korea Południowa przeznaczy 20 mld dol. na walkę z niskim przyrostem naturalnym - podały władze w Seulu. Jak informuje w poniedziałek Bloomberg, w 2004 r. na jedną mieszkankę kraju przypadało zaledwie 1,16 dziecka, co stawia Koreę na ostatnim miejscu wśród trzydziestu państw zrzeszonych w OECD

OECD: tempo wzrostu w strefie euro przyspiesza, ale Niemcy tracą impet

. We wszystkich tych państwach odczyt jest poniżej 100; dla Chin i Rosji nieznacznie rośnie, dla Brazylii spada. Composite Leading Indicator jest wskaźnikiem przygotowywanym przez OECD. Ma on służyć do wczesnego wskazywania punktów zwrotnych w cyklu biznesowym w danym kraju, jednak - jak zastrzega

OECD: liczba osób w wieku produkcyjnym w UE w 20 lat spadnie o ponad 21 mln

. Zgodnie z przewidywaniami zawartymi w raporcie w latach 2013-2020 liczba ludności w wieku produkcyjnym (15-64 lat) w Europie spadnie o 7,5 mln (-2,2 proc.). Według scenariusza zakładającego zerowe saldo migracji liczba ludności w wieku produkcyjnym w 28 państwach UE zmniejszy się jeszcze bardziej, nawet o

OECD: mimo ożywienia mały biznes dalej ma problemy z kredytowaniem

Zjednoczonych, choć - jak wskazuje raport OECD - tempo zmniejszania się liczby pożyczek wyhamowało pod koniec 2012 r. OECD to organizacja międzynarodowa o profilu ekonomicznym. Skupia 34 wysoko rozwinięte i demokratyczne państwa, w tym Polskę. W badaniu dotyczącym dostępu do kredytów dla MŚP nasz kraj nie był

Polakom żyje się lepiej niż Słowakom i Węgrom. Najnowszy raport OECD

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), która skupia 34 wysoko rozwinięte państwa, jak co roku opublikowała wyniki badań jakości życia w krajach członkowskich. Polska zajęła 17. miejsce w rankingu, wyprzedzając m.in. Słowację, Węgry i Portugalię. Na szczycie rankingu znalazła się

Resort finansów odpiera zarzuty RPO w sprawie ustawy o PIT

zdrowotne, podlegających odliczeniu" - czytamy. Eksperci resortu przytoczyli też wyniki raportu OECD "Taxing Wages", z którego wynika, że opodatkowanie osoby, której dochody wynoszą 67 proc. przeciętnego wynagrodzenia wynosi 6 proc. w 2013 r. Tymczasem średnia stawka dla państw OECD wynosi

G20.Przywódcy zapowiadają ogromne inwestycje w infrastrukturę i handel

. Przywódcy chcą także zmniejszyć różnice między kobietami a mężczyznami w ogólnym bilansie siły roboczej. Przemawiając na zakończeniu szczytu przodujących państw premier Australii Tony Abbott powiedział, że odpowiedzialność za wdrażanie tych ustaleń będzie spoczywać na państwach G20. To one mają monitorować

"Puls Biznesu": Biurokracja ogranicza polską gospodarkę

państwu upraszczanie bzdurnych przepisów nie jest tak potrzebne jak Polsce. Mogłoby ono stać się polskim sposobem na ewentualną drugą falę spowolnienia gospodarczego - cytuje badania OECD gazeta. Więcej w "Pulsie Biznesu".

OECD: Czechy muszą podreperować finanse publiczne

Ekonomiści Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), skupiającej 30 najbardziej uprzemysłowionych demokratycznych państw na świecie, w swoim najnowszym raporcie przyjrzeli się czeskiej gospodarce.- Wykazała ona znaczącą odporność na niezwykłe wyzwania - powiedział w Pradze Angel Gurria

Prezydent podpisał ustawę o ratyfikacji umowy podatkowej z Bermudami

dochodowego od osób prawnych. "OECD, na skutek zwiększenia aktywności Bermudów w zawieraniu umów dotyczących wymiany informacji w sprawach podatkowych, usunęła to państwo z tzw. szarej listy krajów, które nie stosują międzynarodowych standardów w obszarze opodatkowania i wpisała je na tzw. +Białą listę

Prezydent podpisał umowy podatkowe z Kajmanami i ZEA

Finansów z dnia 9 kwietnia 2013 r." - napisano. Zgodnie z informacją kancelarii prezydenta dotychczas Kajmany zawarły umowy o wymianie informacji w sprawach podatkowych z kilkunastoma państwami, w tym z niektórymi państwami-członkami UE. Umowa została przygotowana w oparciu o Modelową Umowę OECD o

Szef MF podpisał umowę ws. automatycznej wymiany informacji finansowych

podatkowych. Zobowiązują się one do wdrożenia standardu automatycznej wymiany informacji finansowych dla celów podatkowych (Common Reporting Standard - CRS). Standard ten przewiduje identyfikację i raportowanie przez krajowe instytucje finansowe informacji o rachunkach podatników z innych państw. Podpisanie

Nasze mieszkania są za ciasne i za drogie. Polska spada w rankingu "Dobrego Życia". Na czele - Australia i Skandynawia

szczęścia nie dają, to niewątpliwie od tego, ile posiadamy zależy jakość naszego życia. A tu, choć osiągnęliśmy wiele, nadal pozostajemy w ogonie państw rozwiniętych. Najgorzej jest w takich obszarach jak mieszkalnictwo, przychody, praca, ochrona środowiska. Najsłabsze notowania osiągnęliśmy w kategorii

Minister finansów Luksemburga: przecieki ws. podatków nielegalne

, dzięki którym płaciły one bardzo niskie podatki. Wskutek takich praktyk państwa, gdzie przedsiębiorstwa te osiągały zyski, straciły miliardy euro niezapłaconych podatków - wynika z ustaleń Międzynarodowego Konsorcjum Dziennikarstwa Śledczego (ICIJ). Dochodzenie nazwano Luxemburg Leaks (LuxLeaks

OECD: Słabnąca koniunktura pogarsza sytuację na rynku pracy

pracy przez dłuższy czas" - napisali autorzy studium, opowiadając się jednocześnie za programami reintegracji zawodowej. W I kwartale 2011 roku w 30 państwach OECD bezrobotnymi było 17,4 proc. ludzi w wieku od 15 do 24 lat. Wśród dorosłych wskaźnik ten wynosił tylko 7 proc. "W najbliższych

OECD: Ukraina musi nasilić walkę z korupcją

OECD apeluje do Ukrainy w swym raporcie o reformę ukraińskiegokodeksu karnego, intensywniejszą walkę z korupcją i zacieśnieniewspółpracy między organami ścigania.Premier Wiktor Janukowycz poinformował w ubiegłym miesiącu, żebudżet państwa stracił w wyniku korupcji nawet 1,8 mld dolarówprzychodów w

Korolec: nie jesteśmy gotowi do dalszych zobowiązań redukcji emisji

wiceministra w Europie panuje mit, że UE jest liderem procesu redukcji emisji. Przyznał, że Unia rzeczywiście robi więcej, niż inne państwa i ma najbardziej restrykcyjną politykę klimatyczną, ale większość państw Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) przedstawia bardziej racjonalne podejście i

Szef OECD: Będzie 25 milionów bezrobotnych

Głównym tematem rzymskiego spotkania są socjalne skutki obecnego globalnego kryzysu.W czasie narady, zorganizowanej pod hasłem "People first" (Ludzie najpierw) szef OECD wyraził opinię, że także w 2010 r. nie należy spodziewać się znacznego wzrostu gospodarczego. Gurria przyznał zarazem

OECD: wzrost cen ropy hamuje światową koniunkturę

. w roku 2007 do 1,2 proc. w roku bieżącym.Zdaniem OECD, w ostatnim czasie uprzemysłowione państwa Zachodu na płaszczyźnie ekonomicznej "doświadczyły ciężkich burz", ale dzięki wcześniejszym reformom strukturalnym nie pociągnęły one za sobą "żadnych poważnych skutków".Dla państw

Miller przedstawił w Łodzi program wyborczy dotyczący ochrony zdrowia

jesteśmy przeciw prywatyzacji szpitali i przeciw wycofywaniu się państwa z odpowiedzialności za stan zdrowia własnych obywateli" - powiedział lider SLD. Wiceprzewodnicząca SLD Paulina Piechna-Więckiewicz przedstawiła konkretne rozwiązania komitetu dotyczące ochrony zdrowia. Jak podkreśliła w ramach

Raport OECD: "Nierównomierny rozwój?"

większość państw, jednak np. w Kanadzie i w Niemczech nastąpił duży wzrost tego zjawiska, podczas gdy w Meksyku, Grecji i Wielkiej Brytanii - pewien spadek. Jednakże np. w Wielkiej Brytanii przepaść między bogatymi a biednymi pozostaje nadal większa niż w 75 proc. państw OECD.Cytowane przez OECD dane nie

Sikorski w ONZ: Musimy zapewnić etyczne zasady globalnej gospodarki

, a także wzmocnienie globalnych zasad opodatkowania firm. Zaapelował o poparcie dla rozwiązania, jakie w tej sprawie zaproponowała już OECD w Paryżu. Sikorski nadal o polityce zagranicznej Na forum ONZ Sikorski potwierdził też, że Polska zabiega o miejsce niestałego członka w Radzie Bezpieczeństwa

Państwa G8 o socjalnych skutkach kryzysu

rozwoju gospodarczego, a oznaki stopniowego ożywienia pojawią się dopiero w pierwszej połowie 2010 roku.W dokumencie mowa jest też o tym, że w wielu krajach OECD, w tym w państwach G8, z wyjątkiem Japonii, wskaźnik bezrobocia może być dwucyfrowy.Na całej międzynarodowej gospodarce ciąży "wielka

OECD zachęca Polskę do reform

sytuacji budżetu państwa, głównie dzięki większym dochodom spowodowanym szybkim wzrostem gospodarczym. Ale według ekonomistów OECD to nie wystarczy. - Rząd powinien skorzystać z dobrej sytuacji do przeprowadzenia reform strukturalnych - napisali w raporcie analitycy OECD.

Belka jednym z dwóch kandydatów na szefa OECD

, Sawako Takeuchi wycofała swoją kandydaturę, poinformowała skupiająca 30 państw organizacja. OECD rozpisała konkurs na stanowisko, które w maju przyszłego roku zwalnia Kanadyjczyk Donald Johnston. - Proponujemy przeprowadzenie trzeciej fazy konsultacji w tygodniu rozpoczynającym się 21 listopada 2005

Sejm za ukróceniem wyprowadzania zysków firm do rajów podatkowych

Za uchwaleniem noweli zagłosowało 437 posłów, przeciw było 3, a 2 wstrzymało się od głosu. Teraz ustawa trafi pod obrady Senatu. Resort finansów w uzasadnieniu noweli podkreślił, że zawiera ona zmiany, których celem jest zwalczanie szkodliwej konkurencji ze strony części państw, przede wszystkim

Eurojust: UE musi skuteczniej walczyć z przestępczością ekologiczną

krajowym. Tymczasem szacunki OECD mówią, że sprawcy takich przestępstw zarabiają na tym od 30 do 70 miliardów dolarów. Jest to spore wyzwanie dla UE ze względu na transgraniczny charakter takich przestępstw, jak np. szmugiel chronionych zwierząt, eksport śmieci, w tym elektroniki i odpadów trujących ludzi

Polska generuje więcej absolwentów wyższych uczelni niż Wielka Brytania i USA

Jak wynika z tegorocznego raportu Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), odsetek osób w wieku szkolnym, które w 2008 r. w Polsce zdobyły wykształcenie wyższe wyniósł aż 50 proc . Przed Polską znalazły się tylko Finlandia (63 proc.), Słowacja (57 proc.) i Islandia (57 proc.). Polska w

UE.Jak wyeliminować cynę i złoto naznaczone krwią

Iuliu Winkler z mniejszości węgierskiej w Rumunii przypomina, że UE jest największym globalnie importerem trzech minerałów oraz 15 proc. światowego złota. Istnieją już w tym zakresie globalne rozwiązania, takie jak wytyczne OECD, a w USA - uregulowania zawarte w tzw. ustawie Dodda-Franka

OECD: Niemieccy eksporterzy tracą przewagę nad konkurencją

Zdaniem ekspertów OECD Niemcy nadal powinny umacniać swój eksport, ale także w większym stopniu niż dotychczas wzmocnić wewnętrzną konsumpcję i inwestycje w kraju. Niedawno Niemcy straciły swoją pozycję lidera na świecie pod względem wielkości eksportu na rzecz Chin.- Jeśli chodzi o innowacje

Polski system oświaty nie zmniejsza nierówności

OECD, organizacja zrzeszająca najbardziej rozwinięte kraje świata, co trzy lata publikuje wyniki badań PISA. W konkluzji do najnowszego raportu OECD wskazuje się na trwałość mechanizmów sprzyjających w Polsce dzieciom pochodzącym z rodzin o wyższym statucie społeczno-ekonomicznym. Dziecko z

Marek Belka zostanie szefem OECD?

Han oraz japońska profesor ekonomii, była doradca rządu pani Sawako Takeuchi. - Kandydatury te będą obecnie rozpatrzone przez przedstawicieli wszystkich państw członkowskich OECD z zamiarem osiągnięcia porozumienia w sprawie wyboru nowego sekretarza generalnego do 1 grudnia 2005 roku - głosi komunikat

Luksemburg usunięty z "szarej listy" rajów podatkowych OECD

Było to możliwe, ponieważ Luksemburg podpisał 12 stosownych umów międzynarodowych o wymianie informacji podatkowych. Na tzw. szarą listę kraj został wpisany na początku kwietnia. Znajdują się na niej państwa, które zgodziły się poprawić warunki transparentności, ale nie podpisały niezbędnych

"Pracowity Polak, wygodny Niemiec" - "FAZ" i "Die Welt" rozprawiają się z Gauckiem i danymi

Przypomina o tym, że Gauck za pierwszy swojej podróży zagranicznej w charakterze głowy państwa wybrał właśnie Polskę. Wtedy to przyjmujący go prezydent Bronisław Komorowski wręczył mu prezent: oprawiony w ramy plakat Solidarności z 1989 roku. "Gauck ucieszył się, lecz jednocześnie powiedział

Kaczyński: rodzina w centrum zainteresowania władz samorządowych

"Państwo powinno się rodziną zajmować. Dobra władza samorządowa ma rodzinę w centrum swoich zainteresowań" - oświadczył Kaczyński na wspólnej konferencji z Kopcińską oraz europosłem PiS Andrzejem Dudą, który ma być kandydatem PiS na prezydenta RP. Zdaniem prezesa PiS obecnie trwa "

OECD się poszerzy

generalny organizacji. OECD zrzesza dziś 30 najbardziej uprzemysłowionych, demokratycznych państw świata posiadających gospodarkę rynkową. Głównym działaniem organizacji jest wspieranie rozwoju krajów członkowskich.

Gdzie są raje podatkowe na świecie

Gospodarczej i Rozwoju (OECD), obejmującą cztery kryteria. Kryteria te są następujące: bardzo niskie podatki lub ich całkowity brak, brak przejrzystości w sferze fiskalnej, brak wymiany danych fiskalnych z innymi państwami oraz napływ fasadowych firm prowadzących fikcyjną działalność. Niektóre raje podatkowe

Komisja Europejska chce wzmocnić ochronę własności intelektualnej w UE

w dostępie do wymiaru sprawiedliwości. W planie KE przewidziano też szkolenia dla organów państw członkowskich, zajmujących się ochroną praw własności intelektualnej. KE przyjęła też we wtorek strategię ochrony i egzekwowania praw własności intelektualnej w państwach trzecich. Zawiera ona wskazówki

Miller przedstawił w Łodzi program wyborczy dotyczący ochrony zdrowia

zorganizowanej ochrony zdrowia oparty byłby na mechanizmach zysku. Zysk w ochronie zdrowia często oznacza śmierć - tego trzeba uniknąć. Dlatego jesteśmy przeciw prywatyzacji szpitali i przeciw wycofywaniu się państwa z odpowiedzialności za stan zdrowia własnych obywateli" - powiedział lider SLD

UNICEF: 76,5 mln dzieci w krajach wysokorozwiniętych żyje w biedzie

wyznawcami skrajnie lewicowych i nacjonalistycznych poglądów, zdobywają gorszą pracę i płacę. "Ubóstwo dzieci jest zarzewiem kolejnej recesji" - podkreśliła. Według raportu UNICEF, w 23 z 41 uwzględnionych w nim państw UE i OECD poziom ubóstwa dzieci od 2008 r. wzrósł. Wzrost ten był różny w

OECD: inwestycje w Rosji wzrosły, lecz klimat jest niepewny

OECD podała, że bezpośrednie inwestycje w Rosji wzrosły w roku 2007 do 52 mld dolarów z 32,4 mld USD w roku 2006. Inwestycje w poszukiwanie i wydobycie bogactw naturalnych potroiły się osiągając niemal połowę wszystkich zainwestowanych środków.W raporcie napisano, że największą przeszkodą dla

Co szósty mieszkaniec Japonii żyje w ubóstwie

Ministerstwo po raz pierwszy podało takie dane. Dotyczą one sytuacji w 2006 roku i wynika z nich, że poniżej progu ubóstwa w Japonii żyło wówczas 15,7 proc. społeczeństwa. - Pod względem ubóstwa Japonia znajduje się na samym końcu wśród państw OECD - powiedział we wtorek minister zdrowia, pracy i

Przesłuchanie Belki przed komisją OECD

profesor ekonomii, była doradca rządu pani Sawako Takeuchi. Kadencja obecnego sekretarza generalnego Donalda Johnstona, który pełnił tę funkcję przez 10 lat, upływa w maju 2006 r. W skład OECD wchodzi 30 wysoko rozwiniętych państw zachodnich. Od 1996 roku również Polska. Celem organizacji jest wspieranie

"Rosja chce wojny domowej na Ukrainie. Cała operacja jest już zaplanowana" - ostrzega były doradca Putina

.) jest zdestabilizowanie Ukrainy, zapoczątkowanie wojny domowej i po tym, jak ona przez dłuższy czas potrwa, jeszcze raz ogłoszenie reszcie świata, Europie, że Ukraina nie istnieje dłużej jako niezależne państwo: nie jest prawdziwym państwem, tylko upadłym, bez żadnych poważnych instytucji, bez żadnych

Bieda zagląda Niemcom w oczy

Za Odrą biednych przybywa od dwudziestu lat. Jeszcze w połowie lat 80. tylko 6 proc. mieszkańców Niemiec żyło za mniej niż połowę średniego wynagrodzenia, czyli w biedzie. Dziś OECD, klub najbardziej rozwiniętych państw świata, szacuje liczbę biednych na 10,5-11 proc. Z opublikowanego wczoraj

Szwajcaria rajem podatkowym?

Berlin i Paryż poparło 17 innych krajów UE. OECD, czyli organizacja najbardziej rozwiniętych państw świata, sporządza taką listę, aby ułatwić walkę z nieuczciwym unikaniem opodatkowania. Są na niej m.in.: Andora, Liechtenstein, Kajmany czy Monako. Wczoraj na spotkaniu unijnej grupy antykryzysowej

Rządy rozpoczynają polowanie na raje podatkowe

. "Zażądaliśmy od OECD uzupełnienia, zaktualizowania, całkowitego uporządkowania" spisu - dodał Woerth na konferencji prasowej. Na sporządzonej przez OECD liście krajów niewspółpracujących znajdują się obecnie jedynie Andora, Liechtenstein i Monako. W ciągu ostatnich lat wiele innych państw

OECD: Węgry powinny kontynuować reformy

wyborcze. W raporcie jako główne problemy stojące przed Węgrami wymieniono stosunkowo niskie zatrudnienie (62 proc. osób w wieku 20-64 lat, podczas gdy średnia dla państw OECD wynosi 70 proc.), niską efektywność władz na poziomie miast i województw oraz zbyt niski wiek emerytalny. Według OECD Węgry

OECD podwyższa prognozę

W opublikowanej we wtorek prognozie OECD oceniła, że PKB 30 uprzemysłowionych krajów z tej organizacji wzrośnie o 3,4 proc. w tym roku, podczas gdy w listopadowej prognozie OECD szacowała, wzrost PKB o 3 proc. W 2005 roku wzrost gospodarczy w państwach OECD wyniesie 3,3 proc., wobec prognozowanych

Szwecja: skrajna prawica trzecią siłą w parlamencie. "Ta partia ma nazistowskie korzenie"

nauczania w naszych szkołach pogarszają się bardziej niż w jakimkolwiek innym kraju OECD" - powiedział. Oświadczył, że wynik wyborów oznacza, iż w Szwecji potrzebna jest zmiana, nowy kierunek. Problemy zwycięzców Polityk socjaldemokracji może mieć jednak trudną misję, gdyż zmieniona konstytucja po raz

Polska członkiem Międzynarodowej Agencji Energetycznej

Energetyczna została utworzona w 1974 roku na wniosek państw członkowskich Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju OECD. Głównym powodem powołania Agencji był kryzys naftowy wywołany wojną izraelsko-arabską. Obecnie członkami Międzynarodowej Agencji Energetycznej jest 26 państw członkowskich OECD

MF: klauzula dot. unikania opodatkowania będzie doprecyzowana

jeszcze nie" - powiedział Janusz Cichoń. Jak wskazał, spośród krajów OECD oprócz Polski, tylko Grecja, Chile, Meksyk i Dania nie mają klauzuli przeciw unikaniu opodatkowania, gdyż państwa nie mogą sobie pozwolić na tolerowanie tego typu praktyk. Przykładowo - mówił - "Wielka Brytania wprowadziła

Rosyjski poker premiera Tuska

gromy z PiS. A prezydent oświadczył, że jest "wysoce zdumiony", bo nic o tym nie wiedział. Zdumieni byli też Polacy, ale z innego powodu. Mało kto słyszał, że Polska blokowała rozpoczęcie negocjacji Rosji z OECD. Organizacja zrzesza 30 rozwiniętych i demokratycznych państw, które zamieszkuje

Rozbieżne prognozy wzrostu gospodarczego Polski w 2009 roku

nasza gospodarka ma się zdaniem OECD zwiększyć o 5,4 proc.Komisja Europejska przyjmuje 3,8-proc. wzrost w przyszłym roku. Natomiast Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR) obniżył dzisiaj swoją prognozę PKB dla Polski w 2009 r. do 2,8 proc. z 4,7 proc.Średnia prognoza wzrostu dla ośmiu państw Europy

OECD radzi: bez kilku podwyżek stóp nie poskromicie inflacji

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) właśnie opublikowała swój dziesiąty raport o Polsce. Podkreśla w nim, że 6-proc. tempo wzrostu, jakim cieszyliśmy się w ubiegłym roku, daje nam drugie miejsce wśród państw OECD, tuż za Słowacją. Dzięki dobrej koniunkturze udało nam się zmniejszyć

Kaczyński: rodzina w centrum zainteresowania władz samorządowych

. "Państwo powinno się rodziną zajmować. Dobra władza samorządowa ma rodzinę w centrum swoich zainteresowań" - oświadczył Kaczyński na wspólnej konferencji z Kopcińską, europosłem PiS Andrzejem Dudą, który ma być kandydatem PiS na prezydenta RP, i kandydatem na prezydenta Tomaszowa Maz. posłem

OECD: Niech Kreml nie zastępuje wolnego rynku

kremlowskich pomysłach na uzdrowienie sytuacji w sektorze gazowym. "Rosja to słabe państwo z silnymi przedstawicielami władzy. Państwo, które oddala się od rządów prawa i dryfuje w stronę pełnego interwencjonizmu w gospodarce" - napisali eksperci OECD. Doradzają oni rządowi Rosji stworzenie sprawnej

Szwajcaria ugięła się i zdradza tajemnice bankowe

i policją po kolei kapitulują. Tak zrobiły już Austria, Antyle Holenderskie i maleńkie państewko karaibskie - Aruba, które zostaną usunięte z szarej listy rajów podatkowych OECD (na szarej liście są kraje słabo stosujące standardy OECD, na czarnej - państwa w ogóle niewspółpracujące). W zeszłym

Radziwiłł: koszt wyższych ulg na dzieci relatywnie niski wobec korzyści

pracownik dostaje netto. O ile w przypadku średnio zarabiających Polska niespecjalnie odbiega pod tym względem od średniej w OECD, o tyle w przypadku najniżej wynagradzanych pracowników klin ten stanowi znaczną część wynagrodzenia. "Tymczasem dla ludzi najmniej zarabiających dodatkowy dochód w

OECD: Regiony się wam rozjeżdżają

Mimo rządowych inwestycji i wpompowania unijnych miliardów wschodnie regiony Polski coraz bardziej oddalają się od zachodnich i centralnych - ostrzega OECD Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) zrzeszająca 30 najbogatszych państw świata (w tym Polskę) w swoim najnowszym raporcie

Polska w Międzynarodowej Agencji Energetyki

. Agencja, które działa przy OECD - klubie najbogatszych państw świata - została utworzona w 1974 r. po globalnym kryzysie paliwowym.

Ceny mleka nie powinny zaskoczyć

jeszcze w 2007 r. wynosiła 32 eurocenty za litr. Rolnicy twierdzili, że obecne ceny skupu są niższe od kosztów produkcji.Teraz eksperci Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) skupiającej najbogatsze państwa świata, wraz z analitykami Organizacji ds. Wyżywienia i Rolnictwa Narodów

Korea obawia się scenariusza japońskiej stagnacji gospodarczej

, niż społeczeństwo jakiegokolwiek innego kraju należącego do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). "Korea nie będzie już podążać drogą dotychczasowego rozwoju, chyba że Koreańczycy zaczną więcej wydawać, a firmy inwestować" - powiedział Kim Yong Ok z federacji koreańskich firm

Hiszpania.Premier: wybory parlamentarne 20 listopada

płacą za posunięcia oszczędnościowe, przyjęte w ramach walki z kryzysem gospodarczym, oraz za bezrobocie sięgające 21 proc. ludności czynnej zawodowo - rekordowe wśród państw UE należących do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).

"Wielki biznes nacisnął na Tuska w sprawie Rosji"

Według niej, nowy rząd zgadzając się na odblokowanie negocjacji Rosji w sprawie przystąpienia do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), zapomina o promowaniu takich krajów jak: Ukraina, państwa bałtyckie, czy Gruzja. - Sprzedajemy naszych przyjaciół - stwierdziła Fotyga w piątek w

Aktualna polityka redukcji CO2 zbliża nas "do ściany"

wyniosą 26 mld ton" - ocenił szef Międzynarodowej Agencji Energetycznej (MAE) w rozmowie z PAP.OECD, Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju skupia 30 rozwiniętych i demokratycznych państw, m.in. Japonię, USA, Kanadę, Wielką Brytanię, Hiszpanię i Polskę. W ramach systemu OECD funkcjonuje m.in

Polacy płacą jedne z wyższych podatków w krajach OECD

W sobotę 14 czerwca przypada w tym roku w Polsce dzień wolności podatkowej - w tym dniu Polacy przestają pracować dla fiskusa, a zaczynają zarabiać dla siebie.Według Centrum, wśród krajów OECD (Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju) krócej pracują dla fiskusa mieszkańcy m.in. Australii

Woźniak: innowacyjność może być dźwignią polskiej gospodarki

spadek bezrobocia w Polsce prawdopodobnie utrzyma się przez najbliższy rok, być może aż do osiągnięcia poziomu średniego wskaźnika bezrobocia w Unii Europejskiej, wynoszącego 6 a 7 proc. Jednak aby gospodarka korzystała z innowacyjności, państwo musi prowadzić skuteczną politykę wspierania współpracy

Luksemburg rozżalony uznaniem go przez OECD za raj podatkowy

Premier Luksemburga Jean-Claude Juncker nie krył w piątek rozżalenia uznaniem jego kraju po szczycie G20 w Londynie za raj podatkowy. Zapowiedział, że podejmie działania, by Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) usunęła Luksemburg z niechlubnej listy. Na nieformalnym spotkaniu

OECD przewiduje spadek cen żywności

"Uważamy, że ceny żywności nie utrzymają się na obecnym poziomie, choć w następnych 10 latach będą średnio o 10-50 proc. wyższe niż w minionych 10 latach" - powiedział we wtorek Gurria dziennikarzom.Zdaniem szefa OECD raczej nie należy oczekiwać znaczącej redukcji cen ropy naftowej

Szwajcaria zawiesza współpracę podatkową z Francją

ustaleń grupy G20 (najbardziej uprzemysłowionych państw świata, największych rynków wschodzących oraz UE) i Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), nowej konwencji francusko-szwajcarskiej, która znosi tajemnicę bankową w przypadku, gdy obywatele drugiego państwa korzystają z rajów

OECD: Ceny ropy hamują wzrost

roku. OECD podkreśla również konieczność reformy systemu finansowego i reżimu walutowego w Państwie Środka. Na uwolnienie kursu juana, niedowartościowanego i przez to ułatwiającego eksport, naciskają przede wszystkim Amerykanie, którzy w wymianie handlowej z Chinami mają znaczącą nierównowagę. Zdaniem

"Rzeczpospolita"/ 2007: czas azjatyckich tygrysów

W 2007 roku światowa gospodarka będzie się rozwijać w szybkim tempie. W Polsce wzrosną dywidendy, a bezrobocie wciąż będzie spadać - zapowiada "Rzeczpospolita". Najważniejsze światowe ośrodki badawcze: OECD i Międzynarodowy Fundusz Walutowy, a także ekonomiści największych banków

"Członkostwo Rosji w światowych organizacjach jest na szali"

"Rosja będzie musiała zabezpieczyć swą integrację z WTO, OECD (Organizacją Współpracy Gospodarczej i Rozwoju), G8 (grupą najbardziej uprzemysłowionych państw świata), i instytucjach tego typu" - mówił, odnosząc się do planów rosyjskiego prezydenta Dmitrija Miedwiediewa o ubieganie się o

Syria zdominuje szczyt G20? Może dojść do spotkania Obamy z Putinem

gospodarek świata i Unię Europejską. W gronie tych 19 państw są: Arabia Saudyjska, Argentyna, Australia, Brazylia, Chiny, Francja, Indie, Indonezja, Japonia, Kanada, Korea Południowa, Meksyk, Niemcy, Republika Południowej Afryki, Rosja, Stany Zjednoczone, Turcja, Wielka Brytania i Włochy. W szczytach G20

"Ostatnia Belka ratunku", czyli człowiek, który kopał się z koniem [SYLWETKA MARKA BELKI]

takich sytuacjach, na które państwo powinno być przygotowane - tłumaczył się później Belka. Kim jest człowiek, który tak twardo negocjuje z konstytucyjnym ministrem? Działacz PZPR, legitymacji nie rzucił Belka długo nazywany był człowiekiem lewicy. W PRL działał w socjalistycznych organizacjach

Belka szefem OECD?

kandydatury z nową szefową rządu Angelą Merkel. Belka "w wybitny sposób osobiście i fachowo" nadaje się na ten prestiżowy urząd. - Z jego osobą wiąże się transformacja Polski i zarazem państw Europy Środkowo-Wschodniej w nowoczesne, wydajne gospodarki - twierdzą niemieckie władze. Nowy sekretarz

Czesi, nie studiujcie!

Uniwersytety i inne szkoły wyższe nie dostaną pieniędzy, dzięki którym mogłyby zwiększyć liczbę studentów. Zdaniem ministra edukacji Josefa Dobesza pogoń za ilością i gonienie średniej unijnej i dla państw OECD (w OECD wynosi ona 60 proc. studiującej młodzieży, podczas gdy w Czechach ten

Bruksela chce walczyć z korupcją w krajach UE

Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) czy też Rady Europy.- Zwalczanie korupcji powinno stać się unijnym priorytetem. Tymczasem wdrażanie przepisów, która zapobiegają korupcji, przebiega bardzo nierówno w poszczególnych krajach UE - mówiła w poniedziałek komisarz UE ds. wewnętrznych Cecilia Malmströ

IEA: Rosja nie jest już wiarygodnym dostawcą gazu

Rosja straciła swój status wiarygodnego dostawcy gazu do Europy po tym, gdy państwa UE zostały w tych dniach pozbawione rosyjskiego surowca - oceniła w czwartek Międzynarodowa Agencja Energetyczna (IEA). "Kryzys gazowy pomiędzy Rosją a Ukrainą jest dla krajów UE kolejnym sygnałem, aby

KE pozwie Polskę za odmowę rejestracji lewych aut

wyprzedzania z opóźnieniem zobaczy auto nadjeżdżające z przeciwka i zwiększa to ryzyko zderzenia. Polska już teraz według statystyk OECD jest na czele państw świata pod względem zderzeń czołowych. W UE mamy też niechlubne miejsce wśród państw o największej liczbie śmiertelnych ofiar wypadków. Zdaniem Banku

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju

– Chile, Izraelem, Federacją Rosyjską, Estonią i Słowenią. Podjęto również decyzje o wzmożeniu współpracy z takimi państwami, jak: Brazylia, Chiny, Indie, Indonezja i Republika Południowej Afryki.Tajwan posiada status obserwatora przy dwóch komitetach OECD, jednak ze względu na swój kontrowersyjny status

Międzyrządowość

Międzyrządowość (ang. intergovernmentalism) - forma interakcji pomiędzy państwami, która polega na suwerennej niezależności i jest najbardziej rozpowszechnioną formą współpracy pomiędzy krajami.Znaczenie międzyrządowości wzrosło w XX wieku, co jest odzwierciedleniem większej niezależności państw

Oficjalna Pomoc Rozwojowa

, określonych w Projekcie Milenijnym ONZ. Wg danych OECD w 2010 r. pomoc bilateralna tworzyła 71,1% całej wartości ODA, zaś pomoc wielostronna 28,9%. Największymi państwami-donatorami Oficjalnej Pomocy Rozwojowej są Stany Zjednoczone, Japonia, Niemcy, Francja oraz Wielka Brytania. Do największych instytucji

Grupa 77

r. podczas spotkania państw niezaangażowanych w Algierze przyjęły wspólne stanowisko zawarte w Karcie Algierskiej. W dokumencie zwrócono uwagę na pogłębiającą przepaść między państwami rozwiniętymi a rozwijającymi się i poddano krytyce bogate państwa zachodnie. W 1974 r. z inicjatywy Grupy 77

Partnerstwo Wschodnie

objętych programem, na którym oficjalnie zainicjowano Partnerstwo Wschodnie.W maju 2011 w Budapeszcie, podczas węgierskiej prezydencji, miał się odbyć kolejny szczyt Partnerstwa Wschodniego. Z powodu bliskości innych ważnych wydarzeń (szczytu grupy G8 i pięćdziesiątej rocznicy powstania OECD), spotkanie

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.