państwami oecd

PAP

OECD obniżyła prognozy wzrostu gospodarczego w państwach rozwiniętych

OECD obniżyła prognozy wzrostu gospodarczego w państwach rozwiniętych

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) w opublikowanym w poniedziałek swym najnowszym raporcie na temat globalnej sytuacji ekonomicznej obniżyła prognozy wzrostu w państwach wysoko rozwiniętych w roku bieżącym i w roku 2015.

Szef OECD: Polska musi budować gospodarkę opartą o wiedzę

Polska musi doganiać państwa rozwinięte budując gospodarkę opartą o wiedzę i nowe technologie - mówi w rozmowie z PAP sekretarz generalny OECD Angel Gurria.

Polska więcej daje na pomoc rozwojową, ale wciąż b. mało na tle innych

Polska zwiększyła w zeszłym roku pomoc rozwojową na rzecz najbiedniejszych państw o prawie 9 proc. Wciąż jednak jesteśmy w ogonie OECD, jeśli chodzi o wspieranie krajów rozwijających się.

OECD: w 2013 r. pomoc rozwojowa na rekordowym poziomie

, trafiła do wspieranego przez wojsko rządu w Egipcie podczas trwających tam protestów. Ponadto 17 spośród 28 państw wchodzących w skład Komitetu Pomocy Rozwojowej (DAC) OECD zwiększyło przekazywaną pomoc, a 11 ją zmniejszyło. DAC zajmuje się koordynacją udzielania pomocy krajom rozwijającym się i państwom

Szwajcaria i Singapur zgodziły się ograniczyć tajemnicę bankową

dochodowy. "To najwyraźniej koniec tajemnicy bankowej nadużywanej do celów podatkowych. Oznacza to, że rządy będą mogły naprawdę oszacować podatki należne od ludzi, którzy sądzili, że mogą się ukryć pod innymi jurysdykcjami" - powiedział dziennikarzom dyrektor do spraw podatków w OECD Pascal

OECD: Rosjanie i Grecy uznani za najmniej wydajnych pracowników

Pod względem liczby godzin spędzanych w pracy Rosjanie ustępują jedynie Grekom: jeśli w Rosji pracownicy spędzają w pracy w ciągu roku 1982 godziny, w Grecji ten wskaźnik - rekordowy w Europie - wynosi 2034 godziny - jak wynika z najnowszych danych OECD. Okazuje się jednak, że liczba godzin

OECD obniża prognozy gospodarcze

czwartym kwartale. Agencja dpa podkreśla, że jeśli prognoza OECD się sprawdzi, w ostatnim kwartale br. Niemcy byłyby pod względem rozwoju gospodarczego najsłabszym z wielkich państw uprzemysłowionych. Przedstawiając w czwartek raport, OECD przyznała, że najnowsze prognozy są dość niepewne, ponieważ nie

OECD: wyższe ceny żywności pozwalają na redukcję dotacji

ulec dodatkowemu zmniejszeniu, gdyż według prognoz OECD ceny pozostaną wysokie i niestabilne, a w dekadzie do 2019 roku zboża i większość produktów mięsnych będą kosztować więcej niż w dekadzie poprzedzającej wzrost cen z lat 2007-08. O ile może to być dobrą wiadomością dla rolników z państw OECD, to

OECD: Polska "średniakiem" w dziedzinie wydatków na edukację

Doroczny raport Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju "Spojrzenia na edukację" obejmuje w tym roku, oprócz 34 krajów członkowskich, także kilka innych państw, w tym Rosję, Chiny, Indie i Brazylię. Raport pokazuje, że kraje OECD wydają średnio - według danych z 2008 roku - 6,1 proc

OECD wzywa Polskę do wzmocnienia walki z łapownictwem za granicą

Dokument przygotowała złożona z przedstawicieli 36 państw Grupa Robocza OECD ds. Korupcji. Raport podsumowuje dokonania Polski w dziedzinie realizacji konwencji o zwalczaniu korumpowania zagranicznych funkcjonariuszy państwowych w międzynarodowym obrocie gospodarczym. Wśród zawartych w raporcie

Polki dostaną najniższe emerytury. 25 proc. pensji

emerytury zaledwie o ułamek procentu. Podobne zmiany demograficzne czekają wszystkie rozwinięte kraje. Dlatego rządy 18 z 34 państw OECD zdecydowały się podnieść wiek emerytalny. Do 2050 roku średni wiek emerytalny dla obu płci wyniesie prawie 65 lat - czytamy w raporcie OECD. Jak na razie polski rząd nie

OECD prognozuje recesję w krajach członkowskich

OECD skupia 30 wysoko rozwiniętych gospodarczo i demokratycznych państw, w tym od roku 1996 Polskę. Według prognozy PKB Stanów Zjednoczonych spadnie w przyszłym roku o 0,9 proc., podczas gdy w roku 2008 zwiększy się o 1,4 proc. Dla Japonii jest to odpowiednio minus 0,1 proc. oraz plus 0,5 proc., a

Polska została 28. członkiem Międzynarodowej Agencji Energetycznej (IEA)

IEA. Działająca w ramach OECD i mająca siedzibę w Paryżu instytucja zajmuje się bezpieczeństwem energetycznym. Jak poinformowało Ministerstwo Spraw Zagranicznych w czwartkowym komunikacie, członkostwo w MAE umożliwi Polsce m.in. korzystanie z pomocy innych państw członkowskich w sytuacji zakłócenia

OECD: Wspieranie produkcji biopaliw potęguje głód na świecie

- Unia Europejska, a w większym jeszcze stopniu Stany Zjednoczone powiększają swą polityką dotowania biopaliw głód na świecie - powiedział agencji dpa szef dyrektoriatu handlu i rolnictwa OECD Stefan Tangermann.Jak przypomniał, w USA kukurydzę wykorzystuje się na dużą skalę do wytwarzania

OECD: wspieranie produkcji biopaliw potęguje głód na świecie

"Unia Europejska, a w większym jeszcze stopniu Stany Zjednoczone powiększają swą polityką dotowania biopaliw głód na świecie" - powiedział agencji dpa szef dyrektoriatu handlu i rolnictwa OECD Stefan Tangermann. Jak przypomniał, w USA kukurydzę wykorzystuje się na dużą skalę do

Raport OECD: zmalała ogólna pomoc na rozwój, w Polsce wzrost o 3,2 proc.

Wielka Brytania (spadek z 0,51 do 0,36 proc. PKB), następnie Francja, której pomoc zmalała o 16 proc. (z 0,47 do 0,39 proc. PKB) i Belgia - o 11,2 proc. (z 0,50 do 0,43 proc. PKB). W 2007 roku zmalało także wsparcie pozaunijnych bogatych państw, jak Japonii - o 30 proc. Według raportu OECD, ogólnie

Konferencja w Rzymie: żaden kraj nie zwalczy samotnie korupcji

Podczas konferencji podkreślano, że żaden kraj nie może sam na własną rękę zwalczać korupcji, gdyż jest ona zjawiskiem międzynarodowym. Państwa-sygnatariusze zobowiązały się do kontynuowania działań przeciwko zjawisku wręczania łapówek poprzez wprowadzenie skutecznych sankcji karnych. Ponadto

OECD zawiesza rozmowy akcesyjne z Rosją

Państwa członkowskie OECD porozumiały się też w sprawie nasilenia współpracy z Ukrainą, by pomóc jej w stawianiu czoła wyzwaniom. OECD działa od 1961 roku. Skupia kraje rozwinięte o ustroju demokratycznym i gospodarce rynkowej. Zrzesza ich obecnie 34. Polska przystąpiła do OECD w 1996 roku. Celem

Konferencja w Rzymie: Żaden kraj samotnie nie zwalczy korupcji

wszystkie te kraje zaaprobowały projekt prowadzenia monitoringu, który ma ukrócić tę plagę.W podpisanym dokumencie wyrażono także satysfakcję z tego, że w ciągu 10 lat zwiększono wysiłki na rzecz przestrzegania konwencji. Jednocześnie państwa, które ją podpisały, wezwały inne kraje, nie będące członkami

Setki miliardów dla rolników

We wtorek Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), zrzeszająca 30 najzamożniejszych państw świata, przedstawiła swój raport o rozwoju rolnictwa. Jak wynika z analiz ekonomistów, kraje skupione w OECD wydają coraz więcej na wsparcie dla swoich rolników. W ubiegły roku na ten cel

OECD: Kraje europejskie dają mniej pieniędzy dla biednych

Z powodu kryzysu finansowego światowa pomoc dla najbiedniejszych wzrosła w ubiegłym roku zaledwie o 1 proc. Według danych OECD datki 23 krajów, które tradycyjnie wpłacają najwięcej, wzrosły w ubiegłym roku zaledwie o 0,7 proc. do 119,6 mld dol. To, co negatywnie zaskoczyło OECD, to to, że Unia

Wielkie cięcia świadczeń socjalnych w Wielkiej Brytanii. Największa reforma od 70 lat

Wielkie cięcia świadczeń socjalnych w Wielkiej Brytanii. Największa reforma od 70 lat

Najważniejsze ze zmian polegają na ograniczeniu w czasie prawa do zapomogi chorobowej, opodatkowaniu wolnego pokoju w lokalach socjalnych, wprowadzeniu maksymalnego pułapu świadczeń, o które można się ubiegać, oraz ściślejszych zasad ustalania, komu należy się zapomoga dla niepełnosprawnych, i nowyc

OECD obawia się stagnacji w strefie euro

Opublikowana przez OECD prognoza dla 20 przodujących gospodarczo państw świata (G20) przewiduje ogólne niewielkie przyspieszenie wzrostu gospodarczego - ale przy wyraźnych różnicach między poszczególnymi regionami. Najwyższa dynamika spodziewana jest w USA, natomiast w przypadku strefy euro

OECD widzi oznaki słabnięcia spowolnienia handlu światowego

"Od lipca 2008 roku łączna wartość handlu towarami państw Grupy Siedmiu (G7) trwale spadała, ale od lutego 2009 roku w zmniejszonym tempie. Ogólny trend jest w godny uwagi sposób podobny we wszystkich krajach, co potwierdza pogląd o zsynchronizowanym załamaniu się handlu" - czytamy w

OECD: dobre wiadomości o koniunkturze w Polsce i w krajach rozwiniętych

jest wskaźnikiem przygotowywanym przez OECD. Ma on służyć do wczesnego wskazywania punktów zwrotnych w cyklu biznesowym w danym kraju, jednak - jak zastrzega OECD - nie do prognoz kwantytatywnych (ilościowych). OECD wybiera kluczowe składniki wskaźnika osobno dla każdego z państw. W przypadku Polski

Biernat: branża turystyczna istotnie wpływa na Polskie PKB

Armando Peres oraz dyrektor centrum przedsiębiorczości, rozwoju lokalnego i małych przedsiębiorstw OECD Sergio Arzeni, którzy dodali, iż Polska na tle innych państw OECD jest państwem, który należy naśladować. Wskazali m.in. wysoki wzrost gospodarczy czy bardzo wysoki poziom wykorzystania funduszy

OECD: szybszy wzrost zapewni Polsce m.in. reforma umów o pracę

obniżenia kosztów otworzenia, prowadzenia i wyjścia z biznesu. "Miejsca pracy tworzą przede wszystkim nowe firmy. Trzeba więc ułatwiać ich powstawanie" - podkreślał Gurria. OECD rekomenduje też dalszą prywatyzację i obniżenie udziału państwa w konkurencyjnych sektorach gospodarki. "Firmy

Raport OECD: stagnacja w strefie euro jest zagrożeniem globalnym

prognozy dla 20 najsilniejszych gospodarczo państw świata (G20); diagnozy postawione wówczas nie odbiegały jednak od tych, jakie zaprezentowano w pełnym raporcie. We wrześniu takie same rekomendacje jak OECD opracował Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW). Przed jesiennym szczytem MFW-Bank Światowy

OECD: Wzrost PKB Polski wyższy niż Czech i Węgier

Wzrost PKB w Polsce w tym roku ma wynieść w 6,7 proc., a rok później 5,5 proc. - podaje organizacja. Z kolei PKB Czech wzrośnie - według prognoz - o 5,5 proc. w 2007 i 5 proc. w roku następnym. Natomiast Węgry zanotują wzrost PKB na poziomie 2,5 proc. w tym roku i 3,1 proc. w roku 2008. OECD uważa

Merkel odpiera krytykę OECD wobec polityki emerytalnej Niemiec

"Czasami bywa tak, że polityka zobowiązana jest brać wzgląd na określone uwarunkowania. Uważam to w tej chwili za uzasadnione" - powiedziała Merkel w przemówieniu do przedstawicieli OECD w siedzibie tej organizacji. Dodała, że w każdym razie utrzymana być musi tendencja stopniowego

OECD: tempo wzrostu w strefie euro przyspiesza, ale Niemcy tracą impet

. We wszystkich tych państwach odczyt jest poniżej 100; dla Chin i Rosji nieznacznie rośnie, dla Brazylii spada. Composite Leading Indicator jest wskaźnikiem przygotowywanym przez OECD. Ma on służyć do wczesnego wskazywania punktów zwrotnych w cyklu biznesowym w danym kraju, jednak - jak zastrzega

Raport OECD: stan środowiska w Polsce coraz lepszy, ale trzeba odejść od węgla

niż w większości pozostałych państw organizacji. Od 2000 r. notuje jednak umiarkowane zmniejszenie użycia węgla na rzecz odnawialnych źródeł energii (w większości biomasy), ropy naftowej i gazu ziemnego. Polska gospodarka znajduje się również w gronie gospodarek OECD bazujących w największym stopniu

Raport OECD: stan środowiska w Polsce coraz lepszy, ale trzeba odejść od węgla

ustawodawstwa środowiskowego do wymogów UE, zwiększone wykorzystanie instrumentów rynkowych i "świetnie prosperujące, dobrze zarządzane lasy publiczne". OECD podkreśla, że udział paliw kopalnych w bilansie energetycznym wynosi ponad 90 proc. - więcej niż w większości pozostałych państw organizacji

OECD: konflikt krymski - w bardzo złym czasie dla światowej gospodarki

kandydatem do Organizacji. "Czy obecne wydarzenia będą miały wpływ na rosyjskie wysiłki, będzie zależeć od państw członkowskich OECD. Jestem przekonany, że sprawa ta będzie dyskutowana. Teraz mamy atmosferę niepewności. Cały czas powtarzamy - i mamy nadzieję, że tak się stanie - że sytuację uda się

OECD: mimo ożywienia mały biznes dalej ma problemy z kredytowaniem

Zjednoczonych, choć - jak wskazuje raport OECD - tempo zmniejszania się liczby pożyczek wyhamowało pod koniec 2012 r. OECD to organizacja międzynarodowa o profilu ekonomicznym. Skupia 34 wysoko rozwinięte i demokratyczne państwa, w tym Polskę. W badaniu dotyczącym dostępu do kredytów dla MŚP nasz kraj nie był

OECD: liczba osób w wieku produkcyjnym w UE w 20 lat spadnie o ponad 21 mln

. Zgodnie z przewidywaniami zawartymi w raporcie w latach 2013-2020 liczba ludności w wieku produkcyjnym (15-64 lat) w Europie spadnie o 7,5 mln (-2,2 proc.). Według scenariusza zakładającego zerowe saldo migracji liczba ludności w wieku produkcyjnym w 28 państwach UE zmniejszy się jeszcze bardziej, nawet o

Raport OECD: w UE stale wzrasta odsetek osób z wyższym wykształceniem

absolwentami wyższych uczelni z Irlandii, Włoch, Wielkiej Brytanii i Hiszpanii. Raport dotyczy 34 państw członkowskich OECD, w tym 21 państw członkowskich UE (Austria, Belgia, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Luksemburg, Niemcy, Polska, Portugalia, Republika Czeska

Ekonomistka OECD: obniżka cen ropy i sankcje popychają Rosję w stronę autarkii

stanowi lwią część rosyjskiego eksportu. Rosyjski budżet jest zrównoważony przy cenie 102 dolarów za baryłkę. Ropa staniała z ok. 115 dolarów za baryłkę latem do ok. 60 dolarów obecnie. Ekonomistka OECD sądzi, że baryłka ropy Brent w 2015 r. może stanieć do 50 dolarów, jeśli OPEC nie zmniejszy podaży w

Polakom żyje się lepiej niż Słowakom i Węgrom. Najnowszy raport OECD

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), która skupia 34 wysoko rozwinięte państwa, jak co roku opublikowała wyniki badań jakości życia w krajach członkowskich. Polska zajęła 17. miejsce w rankingu, wyprzedzając m.in. Słowację, Węgry i Portugalię. Na szczycie rankingu znalazła się

Ekonomistka OECD: obniżka cen ropy i sankcje popychają Rosję w stronę autarkii

Wkład produkcji ropy do rosyjskiego PKB wynosi 25 proc., a sam surowiec stanowi lwią część rosyjskiego eksportu. Rosyjski budżet jest zrównoważony przy cenie 102 dolarów za baryłkę. Ropa staniała z ok. 115 dolarów za baryłkę latem do ok. 60 dolarów obecnie. Ekonomistka OECD sądzi, że baryłka ropy Brent

Ukraina. Budżet stracił w 2013 roku 300 mld hrywien z powodu korupcji

przyczyną osiągnięcia przez nasze państwo stanu bliskiego niewypłacalności" - cytuje biuro prasowe resortu słowa ministra sprawiedliwości Pawła Petrenki na spotkaniu z szefem grupy OECD ds. walki z korupcją Drago Kosem. Jak podkreślił Petrenko, walka z korupcją jest jednym z priorytetów obecnego

Odpady z Salwadoru nie trafią do Dąbrowy Górniczej. "Nie udało się rozwiać obaw"

zabezpieczać ewentualne koszty związane np. z zanieczyszczeniem środowiska. Zgodnie z Konwencją Bazylejską (o kontroli transgranicznego przemieszczania i usuwania odpadów niebezpiecznych) państwa OECD (czyli też Polska) powinny przyjmować takie odpady z państw spoza tej organizacji. Ma to zapewnić

GIOŚ: Polska bezpiecznie utylizuje odpady niebezpieczne

wyjaśnił, że zgodnie z Konwencją Bazylejska (o kontroli transgranicznego przemieszczania i usuwania odpadów niebezpiecznych) państwa OECD (Polska jest członkiem tej organizacji) powinny przyjmować takie odpady z państw spoza tej organizacji. Ma to zapewnić bezpieczniejszą ich utylizację bądź odzysk

OECD wzywa świat do reform - alternatywą słaby wzrost

. Zarówno najbardziej rozwinięte kraje, jak i te dopiero będące na ich drodze zachęcane są przez OECD do zwiększania konkurencyjności swoich gospodarek. Ministrowie finansów i szefowie banków centralnych państw G20 mają według zapowiedzi rozmawiać o konieczności zwiększania przejrzystości polityki

Korea Płd. walczy z niżem demograficznym dotując przedszkola

Polska, która podobnie jak Korea Płd. jest członkiem OECD od 1996 roku, ma równie niski wskaźnik dzietności utrzymujący się w ostatnich latach na poziomie 1,2. Niż demograficzny w Korei Płd. jest efektem prowadzonej od lat polityki ograniczania urodzin wynikającej z obaw przed przeludnieniem. W

Poroszenko zaprasza Balcerowicza do udziału w reformach na Ukrainie

"Polska jest wzorem państwa, które z sukcesem zreformowało swoją gospodarkę i stało się pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej i OECD (Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju). Ukraina, która wkroczyła na drogę reform, jest zainteresowana doświadczeniami Polski, na przykład w

Raport OECD: młodzi szczególnie zagrożeni bezrobociem

pracowników na rynku - głosi raport. Dokument opiera się na analizie danych z 34 państw zrzeszonych w OECD oraz 10 krajów partnerskich. Różnice w szansie na zatrudnienie szczególnie wyraźnie widać w przypadku pracowników bez matury lub z wykształceniem na porównywalnym poziomie. W tej grupie bez pracy

"Puls Biznesu": Biurokracja ogranicza polską gospodarkę

państwu upraszczanie bzdurnych przepisów nie jest tak potrzebne jak Polsce. Mogłoby ono stać się polskim sposobem na ewentualną drugą falę spowolnienia gospodarczego - cytuje badania OECD gazeta. Więcej w "Pulsie Biznesu".

MŚ: 70 ton odpadów z Salwadoru nie trafi do Dąbrowy Górniczej

Konwencją Bazylejską (o kontroli transgranicznego przemieszczania i usuwania odpadów niebezpiecznych) państwa OECD (czyli też Polska) powinny przyjmować takie odpady z państw spoza tej organizacji. Ma to zapewnić bezpieczniejszą ich utylizację bądź odzysk. Zgodnie z konwencją państwa OECD zobowiązały się

OECD: Czechy muszą podreperować finanse publiczne

Ekonomiści Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), skupiającej 30 najbardziej uprzemysłowionych demokratycznych państw na świecie, w swoim najnowszym raporcie przyjrzeli się czeskiej gospodarce. - Wykazała ona znaczącą odporność na niezwykłe wyzwania - powiedział w Pradze Angel Gurria

G20.Przywódcy zapowiadają ogromne inwestycje w infrastrukturę i handel

. Przywódcy chcą także zmniejszyć różnice między kobietami a mężczyznami w ogólnym bilansie siły roboczej. Przemawiając na zakończeniu szczytu przodujących państw premier Australii Tony Abbott powiedział, że odpowiedzialność za wdrażanie tych ustaleń będzie spoczywać na państwach G20. To one mają monitorować

Prezydent podpisał ustawę o ratyfikacji zmian w konwencji podatkowej z Koreą Płd.

Konwencję podpisano w Seulu w 1991 r., a protokół zmieniający ją 22 października 2013 r. Jak wskazała Kancelaria Prezydenta we wtorkowym komunikacie, dotychczas obowiązująca Konwencja nie odpowiadała w pełni współczesnym standardom wynikającym z Modelowej Konwencji OECD w sprawie podatków od

UE poszerzy automatyczną wymianę informacji podatkowych

2013 r. Prace nad nią przebiegały równolegle do prowadzonych przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) prac nad światowym standardem automatycznej wymiany informacji, opublikowanym w lipcu br., który zatwierdziły również kraje G20, czyli 19 najbogatszych państw świata (w tym Francja

Szczyt UE.Jest postęp ws. Grecji, który może ułatwić porozumienie

mówił na konferencji prasowej po zakończeniu szczytu, że przywódcy państw i rządów nie wchodzili w negocjacje dotyczące Grecji. Potwierdził jednak, że techniczna ocena, co do której zgodzili się Dijsselbloem i Cipras, ma ustanowić "wspólny grunt" przed poniedziałkowym spotkaniem eurogrupy

Prezydent podpisał ustawę o ratyfikacji umowy podatkowej z Bermudami

dochodowego od osób prawnych. "OECD, na skutek zwiększenia aktywności Bermudów w zawieraniu umów dotyczących wymiany informacji w sprawach podatkowych, usunęła to państwo z tzw. szarej listy krajów, które nie stosują międzynarodowych standardów w obszarze opodatkowania i wpisała je na tzw. +Białą listę

ZNP napisało do premiera w sprawie podwyżek w 2015 r.

"Mamy do czynienia z kolejnym rokiem stagnacji w zakresie nauczycielskich wynagrodzeń. Stawki wynagrodzenia zasadniczego w bieżącym roku nie uległy zmianie z powodu utrzymania w ustawie budżetowej państwa wysokości kwoty bazowej dla nauczycieli na poziomie obowiązującym w roku 2012. W związku

OECD: Słabnąca koniunktura pogarsza sytuację na rynku pracy

pracy przez dłuższy czas" - napisali autorzy studium, opowiadając się jednocześnie za programami reintegracji zawodowej. W I kwartale 2011 roku w 30 państwach OECD bezrobotnymi było 17,4 proc. ludzi w wieku od 15 do 24 lat. Wśród dorosłych wskaźnik ten wynosił tylko 7 proc. "W najbliższych

Zmiany w MSZ: nowy szef Protokołu Dyplomatycznego oraz Centrum Operacyjnego

Spraw Zagranicznych ustala lub potwierdza ogólne zasady protokołu do stosowania przez administrację państwową i samorządową w stosunkach z partnerami zagranicznymi. Do jego zadań należą m.in.: przygotowanie planów i programów wizyt głów państw, szefów rządów i ministrów spraw zagranicznych oraz ich

Raport OECD: "Nierównomierny rozwój?"

Opublikowany we wtorek w Paryżu raport Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, zatytułowany "Nierównomierny rozwój?", obejmuje 30 państw OECD. Autorzy odnotowali trwający już od lat 80. zeszłego wieku widoczny wzrost nierówności w zbadanych krajach. Konstatuje, że dotknął on

Debata: nasilają się próby ograniczenia dostępu do informacji publicznej

nastawienie w zaskakujących miejscach" - mówił, także nawiązując do badania UKSW. Z kolei Łukasz Jachowicz z Polskiej Grupy Użytkowników Linuxa przywołał niedawny raport OECD dotyczący otwartego rządu w Polsce, z którego wynikało, że na 29 ocenianych państw Polska była na 28. miejscu, jeśli chodzi o

Grecja rozmawia z MFW, KE i EBC; niewykluczony nowy program pomocy

ministrów finansów państw strefy euro, na którym mają zapaść decyzje ws. Grecji. Jej nowe władze domagają się skończenia z narzuconymi przez pożyczkodawców oszczędnościami i chcą restrukturyzacji długu. Państwa strefy euro powtarzają, że Ateny muszą dotrzymywać zobowiązań dotyczących wdrażania reform i

Szef eurogrupy otwarty na pomysły Greków, ale chce wyjść od obecnego programu

11.02. Bruksela (PAP) - Szef eurogrupy Jeroen Dijsselbloem zadeklarował przed nadzwyczajnym posiedzeniem ministrów finansów państw strefy euro ws. Grecji, że jest otwarty na pomysły Aten ws. dalszego wsparcia dla tego kraju. Zobaczymy na jakiej podstawie jest ono możliwe - powiedział. "

MŚ: 70 ton odpadów z Salwadoru nie trafi do Dąbrowy Górniczej

gwarancję bankową na 90 tys. euro, która miałaby zabezpieczać ewentualne koszty związane np. z zanieczyszczeniem środowiska. Zgodnie z Konwencją Bazylejską (o kontroli transgranicznego przemieszczania i usuwania odpadów niebezpiecznych) państwa OECD (czyli też Polska) powinny przyjmować takie odpady z

OECD: Ukraina musi nasilić walkę z korupcją

OECD apeluje do Ukrainy w swym raporcie o reformę ukraińskiegokodeksu karnego, intensywniejszą walkę z korupcją i zacieśnieniewspółpracy między organami ścigania.Premier Wiktor Janukowycz poinformował w ubiegłym miesiącu, żebudżet państwa stracił w wyniku korupcji nawet 1,8 mld dolarówprzychodów w

Szczurek: ulgi podatkowe nie przekładają się na większą liczbę urodzeń

Szczurek powiedział, że system podatkowy wspiera rodziny z dziećmi poprzez ulgi podatkowe na dzieci, zwolnienia podatkowe obejmujące pomoc społeczną przekazywaną przez państwo rodzinom oraz możliwości preferencyjnego rozliczenia podatkowego osób samotnie wychowujących potomstwo oraz wspólnego

Eurogrupa bez przełomu ws. Grecji, będą kolejne rozmowy. "Mieliśmy intensywną dyskusję"

. Grecy proponują, by ten nowy program został uzgodniony z Organizacją Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Premier Grecji Aleksis Tsipras powiedział po spotkaniu z szefem OECD Angelem Gurrią, że uzgodnił ze swoim rozmówcą przygotowanie planu reform, które mają służyć pobudzeniu wzrostu gospodarczego

Eurogrupa bez przełomu ws. Grecji, choć jest postęp; będą rozmowy

nowymi działaniami. Grecy proponują, by ten nowy program został uzgodniony z Organizacją Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Premier Grecji Aleksis Cipras powiedział po środowym spotkaniu z szefem OECD Angelem Gurrią, że uzgodnił ze swoim rozmówcą przygotowanie planu reform, które mają służyć

Nasze mieszkania są za ciasne i za drogie. Polska spada w rankingu "Dobrego Życia". Na czele - Australia i Skandynawia

szczęścia nie dają, to niewątpliwie od tego, ile posiadamy zależy jakość naszego życia. A tu, choć osiągnęliśmy wiele, nadal pozostajemy w ogonie państw rozwiniętych. Najgorzej jest w takich obszarach jak mieszkalnictwo, przychody, praca, ochrona środowiska. Najsłabsze notowania osiągnęliśmy w kategorii

Prezydent podpisał umowy podatkowe z Kajmanami i ZEA

Finansów z dnia 9 kwietnia 2013 r." - napisano. Zgodnie z informacją kancelarii prezydenta dotychczas Kajmany zawarły umowy o wymianie informacji w sprawach podatkowych z kilkunastoma państwami, w tym z niektórymi państwami-członkami UE. Umowa została przygotowana w oparciu o Modelową Umowę OECD o

Trybunał Konstytucyjny kontynuuje badanie konstytucyjności ustawy o SKOK

państw OECD oraz jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych rynku pieniężnego". Posłowie zaskarżyli też przepis, który przewiduje obligatoryjne przekazanie przez Kasę Krajową na rzecz BFG "całości wolnych środków funduszu stabilizacyjnego Kasy Krajowej bezzwrotnie i nieodpłatnie"

KE liczy, że od 2018 roku tajne konta nie pomogą w unikaniu podatków

sprawie wymiany informacji podatkowych, które teraz jest aktualizowane zgodnie ze standardem przyjętym przez G20 i Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). OECD wypracowała w ubiegłym roku, zatwierdzony również przez kraje G20, światowy standard automatycznej wymiany informacji w sprawach

Szef MF podpisał umowę ws. automatycznej wymiany informacji finansowych

podatkowych. Zobowiązują się one do wdrożenia standardu automatycznej wymiany informacji finansowych dla celów podatkowych (Common Reporting Standard - CRS). Standard ten przewiduje identyfikację i raportowanie przez krajowe instytucje finansowe informacji o rachunkach podatników z innych państw. Podpisanie

ZNP napisał do premiera w sprawie podwyżek w 2015 r.

powiedział PAP, że nie czytał jeszcze listu od ZNP, więc nie może go skomentować. "Mamy do czynienia z kolejnym rokiem stagnacji w zakresie nauczycielskich wynagrodzeń. Stawki wynagrodzenia zasadniczego w bieżącym roku nie uległy zmianie z powodu utrzymania w ustawie budżetowej państwa wysokości kwoty

Piechociński: weszliśmy w erę rywalizacji energią

kształtem postulowanej przez Polskę unii energetycznej, formą działania rynku energii, pozycją polskiej energetyki po zakończeniu procesów modernizacyjnych, a także zagrożeniami związanymi z konkurencją zewnętrzną. Piechociński powiedział także, że w czerwcu na szczycie OECD zostanie przeprowadzone

Szef OECD: Będzie 25 milionów bezrobotnych

Głównym tematem rzymskiego spotkania są socjalne skutki obecnego globalnego kryzysu. W czasie narady, zorganizowanej pod hasłem "People first" (Ludzie najpierw) szef OECD wyraził opinię, że także w 2010 r. nie należy spodziewać się znacznego wzrostu gospodarczego. Gurria przyznał zarazem

W Portugalii wpływy z podatków wzrosły w ub.r. o 24 proc.

Łącznie ze wszystkich zobowiązań fiskalnych do państwowej kasy w 2013 r. wpłynęło 36,2 mld euro, czyli o 24 proc. więcej niż rok wcześniej. Pod względem wzrostu wartości obciążeń fiskalnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne Portugalia była w ub.r. liderem spośród wszystkich 34 państw

OECD: wzrost cen ropy hamuje światową koniunkturę

. w roku 2007 do 1,2 proc. w roku bieżącym. Zdaniem OECD, w ostatnim czasie uprzemysłowione państwa Zachodu na płaszczyźnie ekonomicznej "doświadczyły ciężkich burz", ale dzięki wcześniejszym reformom strukturalnym nie pociągnęły one za sobą "żadnych poważnych skutków". Dla państw

Minister finansów Luksemburga: przecieki ws. podatków nielegalne

, dzięki którym płaciły one bardzo niskie podatki. Wskutek takich praktyk państwa, gdzie przedsiębiorstwa te osiągały zyski, straciły miliardy euro niezapłaconych podatków - wynika z ustaleń Międzynarodowego Konsorcjum Dziennikarstwa Śledczego (ICIJ). Dochodzenie nazwano Luxemburg Leaks (LuxLeaks

Polskie firmy mniej odporne na zmiany niż czeskie, słowackie czy węgierskie

Polska zajęła stosunkowo wysokie, 32. miejsce w najnowszym raporcie KPMG, międzynarodowej sieci firm audytorsko-doradczych, i think tanku Oxford Economics - "2015 Change Readiness Index" (CRI). Raport badał przygotowanie państw do współczesnych wyzwań - Polska uplasowała się za Czechami

OECD: Niemieccy eksporterzy tracą przewagę nad konkurencją

Zdaniem ekspertów OECD Niemcy nadal powinny umacniać swój eksport, ale także w większym stopniu niż dotychczas wzmocnić wewnętrzną konsumpcję i inwestycje w kraju. Niedawno Niemcy straciły swoją pozycję lidera na świecie pod względem wielkości eksportu na rzecz Chin. - Jeśli chodzi o innowacje

Państwa G8 o socjalnych skutkach kryzysu

rozwoju gospodarczego, a oznaki stopniowego ożywienia pojawią się dopiero w pierwszej połowie 2010 roku. W dokumencie mowa jest też o tym, że w wielu krajach OECD, w tym w państwach G8, z wyjątkiem Japonii, wskaźnik bezrobocia może być dwucyfrowy. Na całej międzynarodowej gospodarce ciąży "wielka

Belka jednym z dwóch kandydatów na szefa OECD

Była doradczyni premiera Japonii, Sawako Takeuchi wycofała swoją kandydaturę, poinformowała skupiająca 30 państw organizacja. OECD rozpisała konkurs na stanowisko, które w maju przyszłego roku zwalnia Kanadyjczyk Donald Johnston. - Proponujemy przeprowadzenie trzeciej fazy konsultacji w tygodniu

Szczurek: optymalizacja podatkowa obniża dochody państwa o miliardy zł

jest problemem dziś i będzie problemem w przyszłości. Większość krajów OECD i rozwiniętych ma tego rodzaju klauzule" - powiedział Szczurek. Zaznaczył, że klauzula będzie spełniać funkcję prewencyjną. Chodzi o to, by zniechęcić koncerny do unikania opodatkowania np. poprzez transferowanie zysków za

Szef MAE postuluje zmianę europejskiej polityki ws. gazu

. Ceny gazu ziemnego są w Europie około trzy razy wyższe niż w USA, gdzie dzięki zagospodarowaniu złóż gazu w skałach łupkowych jego wydobycie znacznie wzrosło. Jak zaznaczył Birol, przezwyciężenie problemu nadmiernych kosztów energii wymaga od państw europejskich wszechstronnych przedsięwzięć, w tym

Rząd przyjął projekt zmian w ustawie o podatku CIT i PIT

przygotowywać także raporty o wysokości dochodów i zapłaconego podatku oraz miejscach prowadzenia działalności gospodarczej jednostek zależnych, a także zakładów zagranicznych należących do grupy kapitałowej. "Zmiany te wynikają z kodeksu postępowania w zakresie dokumentacji cen transakcyjnych dla państw

Szwedzi w 2014 r. zapłacą niższe podatki, ale nie wszystkim się to podoba

Dzięki temu, przeciętnie zarabiający pracownik w Szwecji otrzyma w 2014 roku "podwyżkę" w wysokości ok. 270 koron (30 euro) miesięcznie. Według statystyk OECD Szwecja nie jest już krajem, gdzie płaci się najwyższe podatki w Europie. W 2012 roku Szwedzi płacili podatki na poziomie

Korolec: nie jesteśmy gotowi do dalszych zobowiązań redukcji emisji

wiceministra w Europie panuje mit, że UE jest liderem procesu redukcji emisji. Przyznał, że Unia rzeczywiście robi więcej, niż inne państwa i ma najbardziej restrykcyjną politykę klimatyczną, ale większość państw Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) przedstawia bardziej racjonalne podejście i

USA.Obama ujawnił projekt budżetu; będzie kolejny spór z Kongresem

korporacyjnego, która jest najwyższą wśród 34 wysoko rozwiniętych państw należących do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Ma to zniechęcić amerykańskie korporację od wyprowadzania się za granicę, co jest coraz częstszym zjawiskiem. Republikanie, którzy od stycznia kontrolują obie izby

KE zaczyna prace nad ukróceniem unikania podatków przez firmy

poprawy przejrzystości opodatkowania osób prawnych. Jak powiedział wiceprzewodniczący Valdis Dombrovskis, który w KE odpowiada za euro i dialog społeczny, kwestie podatkowe wprawdzie należą do kompetencji państw członkowskich, ale potrzebne są zdecydowane działania na poziomie europejskim ze względu na

Polska generuje więcej absolwentów wyższych uczelni niż Wielka Brytania i USA

rozwiniętych państw Wielka Brytania spadła na 15, wlokąc się m .in. za Polską, Islandią, Portugalią i Słowacją" - pisze ''Daily Mail''. Wynik Wielkiej Brytanii pogorszył się mimo zwiększenia nakładów na edukację na poziomie uniwersyteckim - podaje raport Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD

Prezydent podpisał ustawę o ratyfikacji umowy podatkowej z Baliwatem Guernsey

sportowców a także emerytur i rent. Zgodnie z umową wynagrodzenia pracowników najemnych mieszkających w jednym państwie i zatrudnionych w drugim mogą być opodatkowane w tym drugim kraju, m.in. w sytuacji, w której zatrudnienie trwa dłużej niż 183 dni w okresie 12 miesięcy rozpoczynającym się lub kończącym w

Marek Belka zostanie szefem OECD?

Han oraz japońska profesor ekonomii, była doradca rządu pani Sawako Takeuchi. - Kandydatury te będą obecnie rozpatrzone przez przedstawicieli wszystkich państw członkowskich OECD z zamiarem osiągnięcia porozumienia w sprawie wyboru nowego sekretarza generalnego do 1 grudnia 2005 roku - głosi komunikat

Polski system oświaty nie zmniejsza nierówności

OECD, organizacja zrzeszająca najbardziej rozwinięte kraje świata, co trzy lata publikuje wyniki badań PISA. W konkluzji do najnowszego raportu OECD wskazuje się na trwałość mechanizmów sprzyjających w Polsce dzieciom pochodzącym z rodzin o wyższym statucie społeczno-ekonomicznym. Dziecko z

NIK: fiskus nieskutecznie walczył z transferem dochodów firm za granicę

, wprowadzenie klauzuli zalecają Komisja Europejska i OECD. "Minister finansów przygotował projekty rozwiązań prawnych, które pozwolą na wprowadzenie ogólnej klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania, jednak ze skierowanego w czerwcu 2015 r. do Sejmu projektu zmiany ustawy Ordynacja podatkowa - klauzula

Miller przedstawił w Łodzi program wyborczy dotyczący ochrony zdrowia

jesteśmy przeciw prywatyzacji szpitali i przeciw wycofywaniu się państwa z odpowiedzialności za stan zdrowia własnych obywateli" - powiedział lider SLD. Wiceprzewodnicząca SLD Paulina Piechna-Więckiewicz przedstawiła konkretne rozwiązania komitetu dotyczące ochrony zdrowia. Jak podkreśliła w ramach

Belgia pozwala korporacjom obniżyć podatki; KE wszczęła postępowanie

wątpliwości, czy ten przepis podatkowy jest zgodny w unijnymi zasadami pomocy państwa, które wykluczają przyznawanie firmom selektywnych korzyści zniekształcających konkurencję na jednolitym rynku" - uzasadniła we wtorkowym komunikacie KE. "Nadmierny zysk", który może być odpisany od podstawy

Sikorski w ONZ: Musimy zapewnić etyczne zasady globalnej gospodarki

, a także wzmocnienie globalnych zasad opodatkowania firm. Zaapelował o poparcie dla rozwiązania, jakie w tej sprawie zaproponowała już OECD w Paryżu. Sikorski nadal o polityce zagranicznej Na forum ONZ Sikorski potwierdził też, że Polska zabiega o miejsce niestałego członka w Radzie Bezpieczeństwa

Luksemburg usunięty z "szarej listy" rajów podatkowych OECD

Było to możliwe, ponieważ Luksemburg podpisał 12 stosownych umów międzynarodowych o wymianie informacji podatkowych. Na tzw. szarą listę kraj został wpisany na początku kwietnia. Znajdują się na niej państwa, które zgodziły się poprawić warunki transparentności, ale nie podpisały niezbędnych

Posłowie za projektem dot. ukrócenia wyprowadzania zysków firm

Poseł PO Marcin Kierwiński przypomniał, że istotą nowelizacji jest uwzględnienie w dodatkowym zeznaniu podatkowym dochodów zagranicznych kontrolowanych spółek i opodatkowanie ich 19-proc. podatkiem. Poseł zaznaczył, że podobne regulacje istnieją w innych państwach np: we Francji, w Niemczech, w

Badanie: w Polsce 23 proc. studentów zagranicznych więcej niż rok temu

. Studenci z tego państwa stanowią już 42 proc. ogółu studentów zagranicznych w Polsce. Następni pod względem liczebności są Białorusi (3743), Norwegowie (1580), Hiszpanie (1361) i Szwedzi (1251). "Tak duży wzrost liczby studentów zagranicznych w Polsce to efekt z jednej strony otwarcia się polskich

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów