orzeczenia trybunału konstytucyjnego

mk, PAP

Reforma OFE zgodna z konstytucją. Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego

Reforma OFE zgodna z konstytucją. Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego

Zeszłoroczna reforma systemu emerytalnego była zgodna z konstytucją - TK wydał dziś orzeczenie w tej sprawie.

Trybunał Konstytucyjny: orzeczenie o 10 rano

Trybunał Konstytucyjny orzeczenie w sprawie uchwały Sejmu o powołaniu bankowej komisji śledczej zapowiedział na dziś rano

Czechy: orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego opóźni wybory

Na wniosek jednego z posłów czeskiej Izby Poselskiej Trybunał Konstytucyjny uznał ustawę o skróceniu jej kadencji za sprzeczną z konstytucją, co czyni niemożliwym przeprowadzenie wyborów w wyznaczonym wcześniej terminie 9 i 10 października.

Gowin: Trybunał stanął po stronie obywateli (TVN24/x-news)

Gowin: Trybunał stanął po stronie obywateli (TVN24/x-news)

Procedura niepodległościowa Katalonii zawieszona. Jest decyzja Trybunału Konstytucyjnego

Procedura niepodległościowa Katalonii zawieszona. Jest decyzja Trybunału Konstytucyjnego

. Katalońska wicepremier Neus Munte zapowiedziała jednak, że regionalny rząd będzie kontynuował prace nad projektem oderwania Katalonii od Hiszpanii, wyłożonym w rezolucji przyjętej przez parlament w poniedziałek. W rezolucji znalazł się zapis rekomendujący zignorowanie orzeczenia Trybunału. Rezolucja w

TK: niekonstytucyjny przepis o przepadku rzeczy z przestępstwa narkotykowego

konstytucyjnej osoby, wobec której orzeczono taki przepadek. Zgodnie z zakwestionowanym przepisem w wyroku skazującym za przestępstwo narkotykowe "można orzec przepadek przedmiotu przestępstwa oraz przedmiotów i narzędzi, które służyły lub były przeznaczone do jego popełnienia, nawet jeżeli nie były

Hiszpania.Trybunał zawiesił procedurę niepodległościową Katalonii

Munte powiedziała jednak, że regionalny rząd będzie kontynuował prace nad projektem oderwania Katalonii od Hiszpanii, wyłożonym w rezolucji przyjętej przez parlament w poniedziałek. W rezolucji znalazł się zapis rekomendujący zignorowanie orzeczenia Trybunału. Rezolucja w sprawie formalnego rozpoczęcia

Przełomowe orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego

art. 77 ust.1, który przyznaje prawo do odszkodowania, i to bez warunku udowodnienia funkcjonariuszowi winy. Sąd uznał, że obowiązuje go nie konstytucja, ale kodeks. Tak samo orzekł sąd drugiej instancji. Skarga Bodysów trafiła w końcu do Trybunału Konstytucyjnego. Niemożliwe od 30 lat Trybunał

UE. KE zadowolona z orzeczenia niemieckiego Trybunału Konstytucyjnego

"KE z satysfakcją odnotowuje orzeczenie w sprawie zgodności pomocy finansowej dla Grecji z niemiecką konstytucją" - powiedziała rzeczniczka KE Pia Ahrenkilde. Podkreśliła, że ma ono ogromne znaczenie dla całej UE i jej zdolności, by stawić czoło kryzysowi zadłużenia, jaki dotknął kilka

Ekspert: konsekwencje wzrostu kwoty wolnej budżet odczuje dopiero w '18

"Efektem wyroku Trybunału Konstytucyjnego nt. niekonstytucyjności obecnej kwoty wolnej od opodatkowania będzie z pewnością obowiązek jednorazowego jej podniesienia (prawdopodobnie w okolicach rocznego dochodu uprawniającego do pomocy społecznej, który teraz wynosi dla osoby w rodzinie ponad 6

TK: z dniem opublikowania wyroku ubój rytualny będzie dopuszczalny

W środę Trybunał Konstytucyjny orzekł, że zakaz uboju rytualnego na potrzeby gmin żydowskich jest niekonstytucyjny. Wyrok był niejednogłośny, pięcioro sędziów złożyło zdania odrębne. "Ochronie zwierząt nie przysługuje pierwszeństwo przed postawieniami konstytucji gwarantującymi wolność religii

TK: przepis ustawy hazardowej dotyczący kar - zgodny z konstytucją

Trybunał orzekał w środę w pełnym składzie 15 sędziów; dwoje sędziów zgłosiło zdanie odrębne. Z tzw. pytaniem prawnym w tej sprawie wystąpił do Trybunału Konstytucyjnego Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach. Chciał wiedzieć, czy zgodna z konstytucją jest możliwość orzeczenia za nielegalny

Białoruś. Trybunał: ustawa zakazująca Karty Polaka zgodna z konstytucją

"Zdaniem Trybunału Konstytucyjnego otrzymywanie tych ulg i preferencji może postawić ich (tj. żołnierzy oraz pracowników organów i pododdziałów ds. sytuacji nadzwyczajnych - PAP) w sytuacji pewnej zależności od państw obcych i wywołać konflikt interesów" - napisano w orzeczeniu. Ustawa

Część uczelni, po wyroku TK, rezygnuje z opłat za drugi kierunek

zwolnienia z opłat za drugi i kolejny kierunek studiów stacjonarnych w uczelni publicznej oraz za korzystanie z zajęć poza dodatkowym limitem punktów ECTS na zakwestionowanych przez Trybunał Konstytucyjny zasadach. Konstytucjonalista dr Ryszard Balicki z Uniwersytetu Wrocławskiego powiedział PAP, że zgodnie

Tax Care: nowa kwota wolna w PIT obejmie rozliczenia za 2016 r.

obecnie jest jedną z najniższych na świecie" - zwrócił uwagę Siudaj. Wskazał, że Trybunał dał ustawodawcy i rządowi ponad rok na zmianę przepisów o kwocie wolnej, aby automatycznie dostosowywały się one do aktualnego poziomu minimum egzystencji. Zdaniem Siudaja nie jest jednak jasne, jak należy

TK: przepis ustawy o kosztach sądowych niezgodny z konstytucją

Trybunał uznał, że kwotę 5 mln zł należy uznać za "arbitralną i wygórowaną". Rozprawie przewodniczył sędzia Trybunału Marek Kotlinowski, sprawozdawcą był sędzia Leon Kieres. Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że art. 34 ust. 2 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych narusza prawo

Rektor SGGW zadowolony z orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego

mementi, że po prostu takich rzeczy robić nie wolno". Trybunał Konstytucyjny uznał we wtorek, że tzw. amnestia maturalna jest sprzeczna z konstytucją i ustawą o systemie oświaty. Również przepisy rozporządzenia MEN, wprowadzające rozdzielenie poziomów egzaminu maturalnego oraz sposób porównywania

Minister nauki za skreśleniem przepisów o opłatach za 2. kierunek

5 czerwca Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepisy dotyczące odpłatności za drugi kierunek studiów są niezgodne z konstytucją. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) zapowiadało, że do orzeczenia będzie się mogło szczegółowo odnieść dopiero wtedy, kiedy zapozna się z pisemnym

Tusk: jestem otwarty na spotkanie ze studentami ws. wyroku TK

Konstytucyjny (TK) uznał, że opłaty za kształcenie na drugim kierunku studiów stacjonarnych są niezgodne z konstytucją. Zgodnie z orzeczeniem TK przepisy dotyczące opłat przestaną obowiązywać 30 września 2015 r. W liście przedstawiciele Parlamentu Studentów RP domagają się od premiera jak najszybszego

Balicki: informacja o kosztach budżetowych wyroku ws. OFE nie wiąże TK

składzie, co powoduje, że wszyscy sędziowie muszą się z nią zapoznać" - dodał. Konstytucjonalista wskazał, że jedyny określony w tym wypadku termin z ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, to termin związany z uzyskaniem przez Trybunał informacji o ewentualnych skutkach budżetowych orzeczenia TK. Ma jej

Senat poparł zmiany w ustawie o rencie socjalnej

Trybunału Konstytucyjnego. Eliminuje z ustawy wymóg przebywania na terytorium RP i zastępuje go koniecznością posiadania miejsca zamieszkania w Polsce. Dotychczas osoba opuszczająca Polskę, bez względu na cel wyjazdu, traciła uprawnienie do renty socjalnej. W czerwcu 2013 r. Trybunał orzekł, że wymóg

Sejm zmienił ustawę o rencie socjalnej

osiągnęła w danym miesiącu przychód w łącznej kwocie przekraczającej 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Nowelizacja, której projekt przygotował resort pracy i polityki społecznej, stanowi wykonanie ubiegłorocznego orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. Eliminuje z ustawy wymóg przebywania na

Czy prezes TK zasłużył na kościelny medal? Oto trzy głośne orzeczenia Trybunału na korzyść Kościoła

Czy prezes TK zasłużył na kościelny medal? Oto trzy głośne orzeczenia Trybunału na korzyść Kościoła

Prof. Andrzej Rzepliński, prezes Trybunału Konstytucyjnego, otrzymał papieskie odznaczenie "Pro Ecclesia et Pontifice", w dowód uznania dla zaangażowania w pracę na rzecz Kościoła i społeczeństwa. - Jestem szczęśliwy, gdyż jestem Polakiem, chrześcijaninem i katolikiem. Przecież to

RPO zaskarżył przepisy dot. umieszczania ubezwłasnowolnionych w dps

RPO zakwestionował zapisy ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, zgodnie z którymi osoba z niepełnosprawnością intelektualną lub psychiczną, w zastępstwie której działa opiekun prawny, nie ma możliwości zakwestionowania orzeczenia sądu opiekuńczego wyrażającego zgodę na umieszczenie jej w domu

Bodnar: wyrok TK w sprawie przepisów o OFE przyjąłem z zaskoczeniem

W środę Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepisy ograniczające rolę OFE w systemie emerytalnym są zgodne z konstytucją, niezgodny jest jedynie zakaz reklamy funduszy. Wskazał, że składki przekazane do OFE to środki publiczne, oddane funduszom w zarząd, a nie prywatne. "Wyrok przyjąłem

TK: Za święto w dzień wolny od pracy należy się dodatkowy dzień wolny

Obowiązek oddawania pracownikom takiego dnia uchylono po wprowadzeniu od 2011 r. wolnego w święto Trzech Króli. Wniosek do Trybunału złożyło NSZZ "Solidarność". Związek zawodowy argumentował w Trybunale, że przepisy są sprzeczne z konstytucyjną zasadą równości wobec prawa i zakazem

Leszczyna: orzeczenie TK pozwoli na dalszą naprawę SKOK-ów

Leszczyna w przesłanym w poniedziałek komentarzu oceniła, że TK potwierdził w piątkowym orzeczeniu, że nadzór nad spółdzielczymi kasami oszczędnościowo-kredytowymi, sprawowany przez Komisję Nadzoru Finansowego, jest zgodny z prawem. "Takie stanowisko Trybunału ma niezwykle istotne znaczenie

TK nie podzielił wątpliwości prezydenta ws. przejmowania wybranych praw lub zobowiązań kasy

Sędzia sprawozdawca tłumacząc decyzję TK dotyczącą wniosku prezydenta, który miał wątpliwości m.in. co do zapisu dotyczącego przejmowania przez bank krajowy wybranych praw lub zobowiązań kasy poinformował, że "nie można zgodzić się z twierdzeniem wnioskodawcy". Jak mówił sędzia, przepisy

Zoll: Kompromitacja prokuratury, ale nie wymiaru sprawiedliwości

urzędowania mieliśmy katastrofę smoleńską. Znalazł się w ekstremalnym momencie bez dużego doświadczenia. To jest bardzo dobry sędzia. Chyba z prokuraturą sobie rady nie dał. Były prezes Trybunału Konstytucyjnego przypominał, że w ustawie jest zapisany mechanizm, który prokuratorowi nadrzędnemu daje możliwość

Męcina: Projekt noweli ustawy o związkach zawodowych wkrótce na rządzie

Chcesz wiedzieć szybciej? Polub nasWe wtorek Trybunał Konstytucyjny orzekł, że ograniczenie udziału w związkach zawodowych do pracowników zatrudnionych na etacie jest niekonstytucyjne. Wyrok TK oznacza, że do związków mogą należeć zatrudnieni na "śmieciówkach". - Trybunał mówił o

SN odroczył sprawę Mariusza T. SN: Rozpoznanie sprawy Mariusza T. odroczone do czasu wyroku TK

postanowił nie kierować własnego zapytania do Trybunału, tylko poczekać na rozstrzygnięcie w odniesieniu do wniosków i pytań oczekujących na rozpoznanie przed TK. Sprawa Mariusza T. - pedofila skazanego w 1989 r. za zabójstwo czterech chłopców na karę śmierci, zamienioną potem na mocy amnestii na 25 lat

Karpiński: jestem zadowolony z orzeczenia TK

orzeczenia Trybunału. Zaznaczył, że ustawa zasadnicza rozróżnia termin "wybory" i pojęcie "głosowania", stąd - jak podkreślił - większość nauki konstytucyjnej uważała, że są to dwa różne pojęcia. Według niego najistotniejsze jest jednak to, że powszechność wyborów, na której zależało

Trybunał: w Hiszpanii istnieje tylko naród hiszpański

poprawia 14 artykułów. Niektóre z nich mają zasadnicze znaczenie, jak artykuł stwierdzający, że oficjalnym językiem Katalonii jest język kataloński. Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego zostało ogłoszone w niepełnej wersji 28 czerwca i wywołało falę demonstracji protestacyjnych w Katalonii.

Władze Krakowa: wniosek do TK ws. rozporządzenia ministra finansów

końca tego roku - a minister może wydać kolejne, inne rozporządzenie. "Uważamy jednak, że Trybunał Konstytucyjny nie jest wyłącznie instytucją represyjną, ale i prewencyjną - powinien uczyć stosowania konstytucji. Chodzi nam o to, aby zapobiegać sytuacjom, w których władza wykonawcza wychodzi poza

Hiszpania.Sąd zawiesił głosowanie w sprawie niepodległości Katalonii

do Trybunału Konstytucyjnego. Premier Mariano Rajoy oświadczył na konferencji prasowej w Madrycie, że "tego rodzaju konsultacja nie spełnia wymogów demokracji", ponieważ odbyłaby się bez wcześniejszego sporządzenia list wyborczych i ustanowienia komisji kontrolnej. Kiedy referendum na

Senatorów będziemy wybierać w 100 jednomandatowych okręgach wyborczych

Trybunał Konstytucyjny, który badał na wniosek PiS niektóre przepisy Kodeksu wyborczego orzekł w środę, że wprowadzenie 100 jednomandatowych okręgów w wyborach do Senatu nie narusza konstytucji. Do tej pory senatorów wybieraliśmy według ordynacji większościowej z 40 okręgami wielomandatowymi(dwu

TK: Kto nie mieszka z własnym dzieckiem ten nie ma prawa do ulgi

wywołują kontrowersje). Jeśli mieli nadzieję, że w sukurs przyjdzie im Trybunał, to uzasadnienie do wtorkowego orzeczenia chyba je rozwiewa. ** Również we wtorek Trybunał Konstytucyjny orzekł, że nałożenie na osoby ukrywające źródła dochodów 75 proc. karnego podatku i jednoczesne karanie ich grzywną, a

TK odroczył wydanie orzeczenia ws. uprawnień komisarzy wyborczych

Do TK z pytaniem prawnym zwrócił się Naczelny Sąd Administracyjny. Powodem zwrócenia się NSA do Trybunału była sprawa dotycząca gminy Czernichów w woj. małopolskim. W październiku 2012 rada gminy podjęła uchwałę ws. podziału gminy na 15 okręgów wyborczych w związku z wprowadzeniem jednomandatowych

Dutkiewicz: po orzeczeniu TK Obywatele do Senatu wystawią kandydatów

W środę Trybunał, rozpatrując wniosek PiS o stwierdzenie niekonstytucyjności niektórych przepisów Kodeksu wyborczego, orzekł, że nie ma konstytucyjnych przeszkód, by okręgi wyborcze do Senatu były jednomandatowe. Dutkiewicz komentując orzeczenie TK powiedział, że jednomandatowe okręgi wyborcze do

Wyrok TK ws. przepisu o zamianie grzywny na areszt - o godz. 12.30

Trybunał rozpatrywał we wtorek przepis Kodeksu wykroczeń dotyczący orzekania "pracy społecznie użytecznej" lub zastępczej kary aresztu w zamian za grzywnę w przypadku bezskuteczności jej egzekucji. Przepis ten - po nowelizacji, która weszła w życie od początku 2012 r. - obligatoryjnie

Lewica zadowolona z wyroku TK dot. symboli komunistycznych

- np. przez produkcję lub przechowywanie - druk, nagranie lub inny przedmiot będący "nośnikiem symboliki faszystowskiej, komunistycznej lub innej totalitarnej". To właśnie tę drugą część kwestionowanego przez SLD przepisu Trybunał uznał za niekonstytucyjną m.in. ze względu na niejasne

Kosiniak-Kamysz: wyrok TK ws. wieku emerytalnego - satysfakcjonujący

Kosiniak-Kamysz podkreślił, że decyzja o podniesieniu wieku emerytalnego do 67 lat nie była łatwa ani dla rządu, ani dla parlamentu, ale "konieczna w obliczu zmian demograficznych". Minister pozytywnie ocenił fakt, że Trybunał zdecydował o pozostawieniu w systemie prawnym emerytur

Ekspert: Abonamenty medyczne - z podatkiem, imprezy integracyjne - bez

We wtorek Trybunał orzekł, że przepisy ustawy o PIT dot. opodatkowania dochodu pracowników z tytułu nieodpłatnych świadczeń są zgodne z Konstytucją. Według eksperta TK dokonał też wykładni tych przepisów i pokazał, jak mają być interpretowane. Zgodnie z orzeczeniem Trybunału opodatkowaniu będą

Schetyna: Werdykt Trybunału powinien utemperować zapędy Kancelarii Prezydenta

Rady Unii Europejskiej, złamie orzeczenie Trybunału - stwierdził szef MSWiA. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że prezydent, jako najwyższy przedstawiciel Rzeczypospolitej, może podjąć decyzję o swym udziale w szczytach Unii Europejskiej. Sędziowie zaznaczyli jednocześnie, że to Rada Ministrów

TK: Prezydent może decydować o udziale w szczytach UE

stosunkach z UE i jej instytucjami - zaznaczono w orzeczeniu.Do orzeczenia dwoje sędziów TK złożyło zdania odrębne. Spór kompetencyjnyPostępowanie przed Trybunałem Konstytucyjnym miało rozstrzygnąć, kto na posiedzeniach Rady Europejskiej powinien reprezentować polskie stanowisko, a także kto ma ostateczny

Po orzeczeniu TK: "będą spoty a'la Jacek Kurski" czy "kampania uśmiechniętych twarzy"?

- Ten kluczowy z punktu widzenia PO projekt, czyli jednomandatowe okręgi wyborcze zostały zaakceptowane. To jest w moim przekonaniu absolutnie wielki sukces - mówi Paweł Olszewski z PO. - To zdecydowany sukces Prawa i Sprawiedliwości. Trybunał orzekł, że wybory dwudniowe są niekonstytucyjne co

"Jesteśmy narodem. My decydujemy!" - Katalończycy na ulicach

transparentach widniał napis "Adeu Espanya" (Żegnaj Hiszpanio). Nie wszyscy jednak wyrażali poparcie dla oderwania od Hiszpanii jej najsilniejszego gospodarczo regionu, żądając jedynie odwołania wyroku Trybunału Konstytucyjnego.Sędziowie trybunału w swym orzeczeniu sprzeciwili się utworzeniu

Prof. Dudek: Ustawa lustracyjna obowiązuje do publikacji Dziennika Ustaw

nie zdąży wykonać żadnych czynności do tego momentu, kiedy zostanie opublikowany Dziennik Ustaw" - zaznaczył. Dudek podkreślił, że Trybunał Konstytucyjny - nawet gdy w swoim wyroku odracza moment uchylenia przepisów uznanych za niekonstytucyjne - to oczekuje, że w praktyce te przepisy nie będą

TK: Traktat Lizboński jest zgodny z konstytucją. "Hańba! Przypieczętujecie Rozbiór Polski!"

międzynarodowe muszą być zgodne z polską konstytucją - skomentował orzeczenie Trybunału prezes PiS Jarosław Kaczyński. Jak zauważył, nie została rozważona "skarga główna". - Odnosiła się [ona] do kwestii zasadniczej: czy w Polsce mamy nadrzędność konstytucji (...), tzn. że jesteśmy suwerennym państwem

Orzeczenie TK paraliżuje badania

Decyzja TK to także wstrzymanie lustracji duchownych Kościoła katolickiego, która była prowadzona w ramach projektu naukowego. Według historyków piątkowy werdykt Trybunału Konstytucyjnego zamykający archiwa IPN przed naukowcami spoza Instytutu i dziennikarzami oznacza zawieszenie badań nad historią

Odzyskaj zasiłek rodzinny, którego ci odmówiono

Tylko do 8 sierpnia mają czas na złożenie podania osoby, które w tym samym roku utraciły jeden dochód i uzyskały nowy, a przez to nie dostały zasiłków rodzinnych. Po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego mają prawo odzyskać pieniądze. Zainteresowani, którzy wcześniej dostawali decyzje odmowne (w

Jaworski: Z satysfakcją przyjmuje orzeczenie TK

Trybunał Konstytucyjny uznał we wtorek za niezgodne z konstytucją przepisy, na mocy których radni, wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast, którzy nie złożyli na czas oświadczeń dotyczących majątku własnego lub małżonka - utracili mandaty. - Jest też wielka satysfakcja z powodu zwycięstwa

Trybunał Konstytucyjny nie zawiesił lustracji

Stępień: Trybunał mi zasugerował, abym odwlekł decyzję - obejrzyj wideo Jerzy Stępień wyjaśnił, że w polskim prawodawstwie nie ma takiej możliwości. - Można wstrzymać tylko wykonanie orzeczenia, jeśli jest ono objęte skargą konstytucyjną, a instytucji wstrzymania ustawy nasz porządek prawny nie zna

Rektor UW "z satysfakcją przyjęła orzeczenie TK"

"Z dużą satysfakcją przyjęłam orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego. Szczególnie zasadne jest ograniczenie lustracji tylko dla osób pełniących funkcję na uczelni" - uznała prof. Chałasińska-Macukow. Jednocześnie rektor UW poinformowała swoich pracowników, że oświadczenia lustracyjne

Trybunał w Niemczech: homoseksualne związki partnerskie równe małżeństwom

Wezwanie do zmiany prawa nie podlega żadnym dyskusjom i musi zostać wykonane do 18 czerwca - wynika z korespondencji, do jakiej dotarła "Süddeutsche Zeitung". W liście adresowanym do Norberta Lammerta, przewodniczącego Bundestagu, wiceprezes Trybunału Ferdinand Kirchhof sugeruje, że

Komentarze polityków po werdykcie Trybunału

; - powiedział Rokita Szef Platformy Donald Tusk poinformował, że stanowisko w sprawie orzeczenia Trybunału w imieniu PO przedstawi Rokita. Trybunał Konstytucyjny uznał w piątek, że część przepisów ustawy lustracyjnej jest niezgodna konstytucją, m.in. objęcie lustracją ogółu dziennikarzy, lustracja rektorów

Dolnośląskie komentarze o orzeczeniu TK

Lustracyjna porażka braci Kaczyńskich Część przepisów pisowskiej ustawy lustracyjnej jest niezgodna z konstytucją - takie orzeczenie wydał wczoraj Trybunał Konstytucyjny. Opozycja mówi o totalnej kompromitacji rządów PiS. O komentarz poprosiliśmy lokalnych dolnośląskich polityków i przedstawiciela

Czy kobiety powinny pracować tak długo jak mężczyźni?

porównaniu z mężczyznami - mówił Kochanowski. Dlatego rzecznik chciał, aby kobiety pracowały tyle, co mężczyźni. Tłumaczył, że będzie to z korzyścią dla Polek. Jeśli Trybunał podzieli argumenty RPO, możliwe są trzy opcje: Wariant 1. Sejm, wykonując wyrok, uchwali, że kobiety i mężczyźni pracowaliby do 60

Wojciechowski: przed TK wygrało Prawo i Sprawiedliwość

. Moim zdaniem, właściwym rozwiązaniem byłoby jednak wyeliminowanie Kodeksu wyborczego z tych wyborów, właśnie ze względu na tę niepewność, jaką wprowadził. No ale cóż, trzeba uszanować wyrok Trybunału w tej kwestii również" - zaznaczył. Przyznał, że PiS spodziewało się też innego orzeczenia w

Rektor UJ nie prześle oświadczeń lustracyjnych do IPN przed orzeczeniem TK

orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego nie zostanie podjęte przed 15 maja, to intencją rektora UJ jest poczekanie z przesłaniem dokumentów lustracyjnych do IPN, na taką decyzję" - napisał prof. Musioł w oświadczeniu. Rektor UJ wyjaśnił, że kieruje się przekonaniem, iż interpretacja słowa "

Indonezyjski terrorysta nie został skazany za zamach na Bali

przeważali cudzoziemcy, przede wszystkim Amerykanie i Australijczycy.W śledztwie Idris przyznał się nawet do dostarczenia jednej z użytych tam bomb. Sąd jednak ten zarzut oddalił, bo nie mógł postąpić inaczej. Od lipca w Indonezji obowiązuje orzeczenie trybunału konstytucyjnego, który wykluczył sądzenie

"Pada kolejny relikt PRL-u. Zyskają zwykli działkowcy" - politycy po orzeczeniu Trybunału

, że to orzeczenie nie odbije się na użytkownikach działek. Zapewnia, że będą pracować szybko i solidnie. - Należy tu bezwzględnie, jak najszybciej tę kwestię rozstrzygnąć, żeby osoby, które korzystają ze swoich działek, nie miały poczucia zagrożenia - mówi poseł PO. Wyrok Trybunału dotyczy prawie

Lepper: Trzeba otworzyć archiwa IPN

. Podkreślał, że mimo że szanuje orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego i nie będzie z nimi dyskutował, to uważa, że istnieje w tej chwili także konieczność zainicjowania w Polsce dyskusji o sposobie wyboru sędziów Trybunału. W jego ocenie dzisiaj jest to "wybór polityczny, partyjny", bo są oni

Amnestia maturalna do Trybunału

Trybunału. Czy "giertychowscy" maturzyści stracą indeksy, jeśli Trybunał przychyli się do opinii RPO? Prof. Andrzej Zoll, były prezes Trybunału Konstytucyjnego: - Orzeczenie TK nie działa wstecz. Jeżeli Trybunał stwierdziłby niezgodność amnestii maturalnej z konstytucją, to na przyszłość

Poznań. Zwolennicy lustracji na UAM w natarciu

ustawa przez Sejm i podpisana przez prezydenta Rzeczypospolitej - tym samym obowiązujące prawo - została skrupulatnie, we wszystkich jej punktach zrealizowana, bez oczekiwania na ewentualne orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego" - napisali sygnatariusze listu otwartego. Profesorowie Tomasz Jasiński

Uwolnić akta z IPN

Byłoby to - być może - po myśli premiera Jarosława Kaczyńskiego, który w wywiadzie dla "Gazety Polskiej" powiedział niedawno, że jeśli Trybunał Konstytucyjny obali ustawę, to trzeba będzie napisać nową "totalnie otwierającą archiwa IPN", ale z poszanowaniem prawa do prywatności

TK: Właściciele wszystkich nieruchomości powinni mieć prawo do odszkodowań

Trybunał Konstytucyjny uznał, że przepis ustawy o gospodarce nieruchomościami z 1997 r. jest niezgodny z konstytucją. Stanowi bowiem, że odszkodowanie przysługuje za zajęcie domu jednorodzinnego, który przeszedł na własność państwa po 5 kwietnia 1958 r., oraz działki przeznaczonej pod budownictwo

TK: Ustawa o przekazywaniu działek PZD niezgodna z konstytucją

Skargę do Trybunału wniosła Rada Miejska Wrocławia. Samorządowi prawnicy uznali, że ustawa ingeruje w konstytucyjne prawo własności gminy. Przepis pozwala za darmo przekazać w wieczyste użytkowanie Polskiemu Związkowi Działkowców grunty przeznaczone pod rodzinne ogrody działkowe. Z powodu takiego

Rozpoczęły się obrady TK, który wyda orzeczenie ws. Kodeksu wyborczego

korespondencyjne. PiS chce też uznania za niekonstytucyjny zakazu emitowania płatnych spotów wyborczych i naklejania plakatów większych niż 2 m kw. w czasie kampanii wyborczej. Ponadto PiS zwróciło się do TK o stwierdzenie niekonstytucyjności zastosowania nowego Kodeksu już podczas najbliższych wyborów. Nowy

W Sejmie o problemach szpitali

: największe problemy w woj. dolnośląskim, lubuskim i łódzkim Wiceminister zdrowia Bolesław Piecha odpowiadał na pytania posłanki Beaty Doroty Sawickiej (PO) dotyczące ostatniego orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, który uznał, że szpitale nie będą chronione przed egzekucją komorniczą. Piecha podał, że długi

Zdania odrębne w TK: kodeks nie powinien obowiązywać w tych wyborach

Zdania odrębne zgłosiło 9 sędziów, w tym prezes TK prof. Andrzej Rzepliński. Sędzia Zbigniew Cieślak mówił, że jesienne wybory powinny być przeprowadzone według dotychczasowej ordynacji. Według niego, TK powinien orzec, że sprzeczne z konstytucyjną zasadą trójpodziału władz jest umożliwienie

Czechy: Trybunał odroczył sprawę Traktatu

Wcześniej tego samego dnia Trybunał wysłuchał przedstawicieli wszystkich uczestniczących w sprawie stron.

Emigranci będą mogli odliczać składki od PIT za rok

., by dać ustawodawcy czas na ich zmianę. TK odroczył wygaśnięcie przepisów, także dlatego, by nie zmieniać ich w tracie roku podatkowego. Przepisy zaskarżył do Trybunału Rzecznik Praw Obywatelskich, argumentując, że naruszają konstytucyjną zasadę równości. Dotyczy to Polaków, którzy pracując za

Rzeki Hiszpanii do zwrotu

Dwa lata temu Andaluzja oraz Kastylia i Leon przyznały sobie wyłączne prawo do decydowania o zasobach wodnych dorzeczy rzek Gwadalkiwir i Duero. Kilka dni temu trybunał konstytucyjny jednomyślnie unieważnił te zapisy w statutach obu regionów autonomicznych.Po pierwsze, potwierdził, że zasoby wodne

Pisze Dorn do Trybunału

- Sejm powinien wiedzieć, czego ma nie robić, aby się nie narazić na zarzut uchwalania niekonstytucyjnych ustaw - powiedział Dorn. Trybunał odpowie na pismo marszałka najwcześniej we wrześniu - podała PAP.

PiS nie poczeka na wyrok Trybunału Konstytucyjnego

- Orzeczenie Trybunału nie działa wstecz. Mandat Hanny Gronkiewicz-Waltz wygasł, kiedy spóźniła się z oświadczeniem majątkowym męża. I koniec - mówi nowy wojewoda mazowiecki Jacek Sasin. W podobnym tonie sprawę komentował Jarosław Zieliński, wiceszef MSWiA, który rano wręczał nominację na wojewodę

Niemiecki trybunał: Partner gej może dziedziczyć jak żona

Jak stwierdził Trybunał, upośledzenie w dziedzinie ustalania osobistej kwoty wolnej od podatku i stawki podatkowej narusza deklarujący powszechną równość artykuł 3 niemieckiej konstytucji.Według orzeczenia, uprzywilejowanie małżonków względem partnerów życiowych przy wyznaczaniu kwoty wolnej od

Safjan o wyroku TK: Przełomowy dla wymiaru sprawiedliwości

- Jest to niesłychanie ważne orzeczenie, przełomowe dla wymiaru sprawiedliwości - tak wyrok Trybunału Konstytucyjnego skomentował konstytucjonalista prof. Marek Safjan. Według niego takie orzeczenie było od wielu miesięcy spodziewane. Safjan przypomniał, że dokładnie rok temu Trybunał wydał

Uczelnie zadowolone z orzeczenia TK

orzeczenia Rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, prof. Tomasz Borecki powiedział, że bardzo cieszy się z wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Według niego, przeprowadzenie zeszłorocznej amnestii było "rzeczą bardzo przykrą". - Jest rzesza młodych ludzi, którym dano świadectwo

Bunt Katalonii

nacjonalistyczna opozycja CiU nie uznają orzeczenia i zapowiadają walkę w obronie statutu w starym brzmieniu. Planują wielką manifestację 10 lipca w Barcelonie i przeprowadzają ustawy, które w świetle orzeczenia trybunału będą sprzeczne z konstytucją. Wczoraj - wbrew zakwestionowanemu postanowieniu nakazującemu

Trybunał orzeka, sejm i rząd nic nie robią

powstaje luka prawna, której parlament nie likwiduje. Albo uchwala po raz drugi taki sam, niekonstytucyjny przepis - jak było w przypadku ustawy o ochronie lokatorów, która z tego samego powodu wracała kilka razy do Trybunału. - Jednym z powodów jest to, że nie wiadomo, kto miałby występować z inicjatywą

Dorn: Największy od 1997 r. kryzys konstytucyjny

. Zakwestionował też wzór oświadczenia lustracyjnego. Dorn ocenił, że orzeczenie Trybunału doprowadziło do "najgłębszego od 1997 r. kryzysu konstytucyjnego". - Jeżeli Trybunał odpowie na moje pytania to dobrze. Jeżeli nie odpowie lub długo nie będzie odpowiadał to będzie oznaczało pogłębienie kryzysu

Warszawa. Lustracja samorządowców w Warszawie

orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego. Mam nadzieję, że da odpór części zapisów ustawy. W partii ustalono, że PO zlustruje się hurtem, jednego dnia. - Na razie nie mamy jak. Wojewoda dopiero poprosił naszego szefa rady miasta o listę radnych - mówi lider klubu PO Paweł Czekalski. - Swoją drogą to ciekawe

Polacy uważają, że TK jest bezstronny

wokół Trybunału Konstytucyjnego umocniły jego wiarygodność. Obecnie więcej osób niż w 2004 roku uważa, że orzeczenia TK są politycznie bezstronne (wzrost o 8 punktów procentowych), a trochę mniej niż wówczas (o 5 punktów mniej) jest zdania, że politycznie bezstronne nie są. O 4 punkty proc. wzrosła też

Zmiany w lustracji uczelni

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że wykluczeni z lustracji są m.in. profesorowie, docenci, adiunkci, starsi wykładowcy, zatrudnieni na stanowisku pracowników naukowych oraz rektorzy i profesorowie uczelni prywatnych. - Zapewne oświadczenia, jakie pracownicy już złożyli, odeślemy im z powrotem - mówi

Gronkiewicz: Inaczej niż sąd rozumiem orzeczenie TK

sądy dwuinstancyjne. Inaczej rozumiem orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego. Sąd stanął na stanowisku, że co innego jest wezwać, a co innego mówić, co jest w moim odczuciu dziwne, bo ustawowo, jeżeli się kogoś nie przesłuchuje, tak jak chociażby nie przesłuchuje się obrońcy osoby podejrzanej o

Biskup o orzeczeniu TK: rosną szanse PO i PiS

"Orzeczenie TK jest nauczką dla polityków, by nie zmieniać prawa przed kampanią wyborczą. Teraz partie polityczne muszą zweryfikować strategie dotyczące kampanii. Orzeczenie TK będzie miało wpływ na wyniki wyborów, jest ono korzystne dla obecnego układu parlamentarnego, czyli dla dużych partii

Premier: szkoda pieniędzy, które zostaną wyrzucone na billboardy i spoty

. "Nie znajduję powodu, dlaczego takie ograniczenie nie byłoby możliwe w Polsce, ale akurat w kwestiach interpretacji konstytucji to Trybunał Konstytucyjny ma wiodące zdanie, a nie premier rządu, więc muszę pokornie ten werdykt przyjąć" - zaznaczył Tusk. "Trybunał ma prawo i obowiązek

Tusk o wyroku TK: Szkoda pieniędzy, które zostaną wyrzucone na billboardy i spoty

. - Nie znajduję powodu, dlaczego takie ograniczenie nie byłoby możliwe w Polsce, ale akurat w kwestiach interpretacji konstytucji to Trybunał Konstytucyjny ma wiodące zdanie, a nie premier rządu, więc muszę pokornie ten werdykt przyjąć - zaznaczył Tusk.- Trybunał ma prawo i obowiązek oceniać, co jest

Wódz: orzeczenie TK bez znaczącego wpływu na jesienne wybory

korespondencyjnym dla Polaków za granicą. "To orzeczenie wydaje mi się sensowne. Wybory dwudniowe były wyborami, które w jakimś tam sensie nadinterpretowały konstytucję; rozumiem intencję, natomiast Trybunał posłużył się takim prostym przeniesieniem litery konstytucji. Dobrze natomiast, że utrzymał

Lustracja: jednak trzeba będzie złożyć oświadczenia do IPN?

orzeczenia Trybunału, część ustawy jest niezgodna z Konstytucją. B. prezes Trybunału: Nie trzeba składać oświadczeń Odmiennego zdania jest były prezes Trybunału Konstytucyjnego prof. Marek Safjan. Według niego zakwestionowanie przez Trybunał wzoru oświadczenia lustracyjnego z wykazem form współpracy oznacza

W środę narada sędziów TK w sprawie ustawy lustracyjnej

oświadczenia, pracownik - kolejne 30 dni na jego złożenie). Wstrzymanie się do tego dnia z przekazaniem IPN oświadczeń, zapowiedzieli już m.in. rektorzy niektórych państwowych uczelni. "Widząc, jak wielkie jest oczekiwanie społeczne na orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, chciałbym, by orzeczenie w tej

Sentencja wyroku Trybunału Konstytucyjnego

Trybunał Konstytucyjny w składzie:Janusz Niemcewicz - przewodniczący, Jerzy Ciemniewski, Zbigniew Cieślak - sprawozdawca, Maria Gintowt-Jankowicz, Wojciech Hermeliński, Teresa Liszcz, Ewa Łętowska, Marek Mazurkiewicz, Jerzy Stępień - sprawozdawca, Mirosław Wyrzykowski, Bohdan Zdziennicki

Wyrok TK będzie opublikowany pod koniec tygodnia

- Jest kolejka i w tej kolejce znalazło się w tej chwili to orzeczenie Trybunału i zgodnie z kolejnością - a zasada niezwłoczności jest wszędzie - będzie opublikowane. Na pewno nie będziemy niczego czynić złośliwie, czy z jakąś intencją - powiedział premier. Wcześniej J. Kaczyński zapowiedział, że

Orzeczenie TK ws. sporu kompetencyjnego o godz. 17.35

"Rząd jest odpowiedzialny za politykę zagraniczną" | wideoPrezes Trybunału twierdzi, że TK otrzymał wystarczające wyjaśnienia do wydania orzeczenia w tej sprawie. W oświadczeniach końcowych przed Trybunałem strony podtrzymały swoje stanowiska. Przedstawiciele prokuratury i strony rządowej

TK zajmował się Kodeksem wyborczym; wyrok w środę

Sędziowie rozpoczęli rozprawę o godz. 8.30; zakończyli niemal o godz. 21. Trybunał zajął się uchwalonym w styczniu Kodeksem wyborczym na wniosek posłów PiS, którzy uważają, że niektóre przepisy Kodeksu są niezgodne z konstytucją, a moment jego wejścia w życie wprowadził niepewność co do tego, na

PSL po wyroku TK: kodeks wyborczy powstał w "owczym pędzie"

konstytucji wskazywało, że tutaj raczej wątpliwości nie ma. I Trybunał Konstytucyjny tę sprawę jednoznacznie wyjaśnił, czyli nie ma pokusy kombinowania przy tej instytucji wyborów" - zaznaczył Pawlak. Za ciekawe wicepremier uznał wyrok Trybunału ws. zakazu używania w kampanii wyborczej billboardów i

Dyr. Urban: Dobrze, że to ostatni rok funkcjonowania amnestii maturalnej

systemie oświaty. Jednocześnie Trybunał uznał, że niekonstytucyjne przepisy tracą moc po 12 miesiącach od ogłoszenia tego orzeczenia w Dzienniku Ustaw.

"GP": Trybunał Konstytucyjny o zatrudnianiu na czas określony

określony jest niezgodny z konstytucyjnymi zasadami równości i sprawiedliwości społecznej. Jeżeli tak się stanie, polscy pracodawcy nie będą już tak często zawierać terminowych umów o pracę. Obecnie z Polsce na podstawie umów na czas określony zatrudnionych jest aż 27 proc. wszystkich pracowników, czyli

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów