organami gminy

sprawdź też:

gmina

Karol Adamaszek

Działacze PiS poparli "pracownika organów bezpieczeństwa"

Działacze PiS poparli "pracownika organów bezpieczeństwa"

Na wójta podlubelskiej gminy Głusk kandyduje podpułkownik Adam Lipert, który złożył oświadczenie, że w minionym ustroju pracował w "organach bezpieczeństwa państwa". Poparli go działacze i sympatycy głuskiego PiS. Do pionu stawiają ich teraz władze partii

TK odroczył wydanie orzeczenia ws. uprawnień komisarzy wyborczych

Trybunał Konstytucyjny odroczył we wtorek wydanie orzeczenia ws. przepisów Kodeksu wyborczego m.in. dających komisarzom wyborczym prawo do dokonywania podziału gminy na okręgi wyborcze, gdy nie zrobi tego w wyznaczonym terminie lub zgodnie z prawem właściwy organ samorządu.

IPN: rzeźby Hasiora nie odnawiać!

IPN twierdzi, że pozostawienie i remont rzeźby Hasiora "Organy" to przestępstwo. Władze gminy Czorsztyn nie przejęły się tą opinią: zapowiadają odnowienie pomnika stojącego na przełęczy Snozka

Rusza zbiórka na pomnik Hasiora

Rusza zbiórka na pomnik Hasiora

prace przy pomniku. Stąd nasze starania o pozyskanie środków na ten cel i prośba skierowana do instytucji i osób prywatnych o udzielenie Gminie Czorsztyn wsparcia finansowego na ratowanie Organów Hasiora." - czytamy w specjalnym oświadczeniu władz Czorsztyna, inaugurującym zbiórkę pieniędzy

Zachodniopomorskie. Zadłużona gmina zbiera w internecie pieniądze

konsolidacji dwóch gmin: Drawska Pomorskiego i Ostrowic. Liczące 2,5 tys. mieszańców Ostrowice są zadłużone na ponad 33 mln zł. Jak powiedziała PAP rzeczniczka wojewody Agnieszka Muchla, wojewoda wręczył wójtowi pismo, w którym przedstawił organom gminy zarzuty i wezwał je do przedłożenia programu poprawy

Prezydent podpisał nowelę ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

od samych siebie, czyli właściciela nieruchomości. Wśród nieruchomości, które mają być objęte wyłączeniem, znajdują się m.in. nieruchomości zajęte na potrzeby organów jednostek samorządu terytorialnego oraz grunty zajęte pod pasy drogowe dróg publicznych. Wyłączenie to ma nie dotyczyć dróg

Sejm zwolnił gminy z podatku od budynków będących ich własnością

pobierać podatku od samych siebie, czyli właściciela nieruchomości. Wśród nieruchomości, które mają być objęte wyłączeniem, znajdują się m.in. nieruchomości zajęte na potrzeby organów jednostek samorządu terytorialnego oraz grunty zajęte pod pasy drogowe dróg publicznych. Wyłączenie to ma nie dotyczyć

Senacki projekt zmian w opodatkowaniu gmin trafi do sejmowych komisji

+siebie samej+, czyli gminy jako podmiotu cywilnoprawnego (właściciela nieruchomości)" - przytoczył Gruszczyński treść uzasadnienia projektu senackiego. Wśród nieruchomości, które mają być objęte wyłączeniem, znajdują się m.in. nieruchomości zajęte na potrzeby organów jednostek samorządu

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o samorządzie gminnym

dwóch lub więcej gmin będzie miała wszystkie prawa i obowiązki połączonych gmin, w tym prawa i obowiązki wynikające z zezwoleń, koncesji oraz innych aktów administracyjnych. Organy gminy powstałej w wyniku połączenia dwóch lub więcej gmin staną się organami właściwymi lub stronami wszczętych i

Słownik samorządowy

podstawowych i gimnazjalnych oraz podstawowa opieka zdrowotna. Organami gminy są rada i wójt. W Polsce dominują gminy co najmniej 5-tysięczne. Gmin jest 2479. RADA GMINY/MIASTA - w skład rady wchodzą radni w liczbie zależnej od liczby mieszkańców, rada podejmuje decyzje przyjmując zwykłą większością głosów

Gdynia chce zwrotu podatku VAT od państwa

Gdynia chce zwrotu podatku VAT od państwa

postępowaniu administracyjnym, a może także przed sądem. Samorządy zapraszają pośredników Korneliusz Sawiński dodaje, że kancelaria często zapraszana jest przez gminy do wykonywania podobnych usług. - Mamy doświadczenie z kilkudziesięcioma gminami. Często zdarza się tak, że urzędnicy boją się organów

NIK: rażące zaniedbania w kontroli jakości wody kąpielisk w Polsce

, egzekwowanie informacji o liczbie kąpielisk, przyczynach jej zmian, niezwłoczne przekazywanie wyników badan wody do stosownych organów wykonawczych gmin.

MAC: nowe przepisy dot. wsparcia dla gmin dotkniętych powodzią

;Rozporządzenie umożliwi podmiotom, których obiekty budowlane zostały uszkodzone lub zniszczone przez żywioł, skorzystanie z uproszczonych procedur postępowania przed organami administracji architektoniczno-budowlanej przewidzianych w ustawie o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów

Komisje: poprawki do projektu o rewitalizacji

uchwalania gminnych programów rewitalizacyjnych. Gminy, które zdecydują się na podjęcie tych działań, powołają komitety rewitalizacji, które będą płaszczyzną współpracy organów danej gminy i uczestników przedsięwzięć rewitalizacyjnych (mieszkańców, przedsiębiorców, instytucji, itp.) . Komitet będzie

Słownik samorządowy

podstawowych i gimnazjalnych oraz podstawowa opieka zdrowotna. Organami gminy są rada i wójt. W Polsce dominują gminy co najmniej 5-tysięczne. Gmin jest 2479. RADA GMINY/MIASTA - w skład rady wchodzą radni w liczbie zależnej od liczby mieszkańców, rada podejmuje decyzje przyjmując zwykłą większością głosów

Warszawa - miasto o specyficznej organizacji samorządu terytorialnego

; - mówi dr Magdalena Niziołek adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji UW, radca prawny w kancelarii Wardyński i Wspólnicy. Obecna konstrukcja relacji między poszczególnymi organami samorządu w stolicy powstała w odpowiedzi na problemy, jakie rodziło stosowanie poprzedniej tzw. ustawy warszawskiej z

Warszawa - miasto o specyficznej organizacji samorządu terytorialnego

miasta" - mówi dr Magdalena Niziołek adiunkt na WPiA UW, radca prawny w kancelarii Wardyński i Wspólnicy. Obecna konstrukcja relacji między poszczególnymi organami samorządu w stolicy powstała w odpowiedzi na problemy, jakie rodziło stosowanie poprzedniej tzw. ustawy warszawskiej z 1994 r. "Na

NIK: gminy nie dbają o wzrost dochodów z podatków lokalnych

;. Choć gminy w większości dopełniały wymagań formalnych, tj. np. uchwalały na czas akty wyznaczające wysokość stawek podatkowych, to zdaniem NIK, część ich działań była nieprawidłowa, a "niektóre z tych działań prowadzone były w sposób mogący podważać zaufanie obywateli do organów podatkowych"

Sejm. Projekt ustawy o samorządzie gminnym - do komisji

. Organy gminy powstałej w wyniku połączenia dwóch lub więcej gmin staną się organami właściwymi lub stronami wszczętych i niezakończonych postępowań administracyjnych i sądowych. Projekt zakłada, że samorządy będą mogły również tworzyć tzw. centra usług wspólnych. Oznaczać to będzie, że np. szkoły

Śląski SLD chce wsparcia rządu dla gmin zwracających podatek kopalniom

i urządzeń zlokalizowanych w podziemnych wyrobiskach górniczych", jeżeli da się je zakwalifikować do budowli lub obiektów budowlanych wymienionych wprost w prawie budowlanym. Efektem tego wyroku było również zakwestionowanie dotychczasowej praktyki organów podatkowych, polegającej na

Resort administracji chce ułatwić łączenie się samorządów

, koncesji oraz innych aktów administracyjnych. Organy gminy powstałej w wyniku połączenia dwóch lub więcej gmin staną się organami właściwymi lub stronami wszczętych i niezakończonych postępowań administracyjnych i sądowych. Będą mogły także powstawać związki powiatowo-gminne. Projekt zakłada, że samorządy

Zielona Góra. Wybory prezydenta i rady miasta - w późniejszym terminie

wyborczym, premier na wniosek wojewody wyznaczy pełnomocnika, który przejmie wykonywanie zadań i kompetencji organów aż do wyborów. Wybory, w których wyłoniony zostanie prezydent Zielonej Góry oraz rada miasta, muszą się odbyć w ciągu 90 dni licząc od 1 stycznia. We wtorek rząd wydał rozporządzenie w

Cisza wyborcza w związku z II turą wyborów samorządowych obowiązuje w całym kraju

, że dozwolone miałoby być prowadzenie kampanii wyborczej dwa metry od granicy miasta, w którym przeprowadzane jest głosowanie w II turze" - powiedział Lorentz. Podkreślił, że ocena dotycząca naruszenia ciszy wyborczej należy do organów ścigania i sądów. Ciszę wyborczą narusza każdy element

Sejm skierował ponownie do komisji ustawę o rewitalizacji

. Gminy, które zdecydują się na podjęcie tych działań, powołają komitety rewitalizacji, które będą płaszczyzną współpracy organów danej gminy i uczestników przedsięwzięć rewitalizacyjnych (mieszkańców, przedsiębiorców, instytucji, itp.). Komitet będzie posiadał kompetencje opiniodawcze i doradcze, ma więc

Zielona Góra. Wybory prezydenta i rady miasta - później

kompetencji organów aż do wyborów. Wybory, w których wyłoniony zostanie prezydent Zielonej Góry oraz rada miasta, muszą się odbyć w ciągu 90 dni, licząc od 1 stycznia. We wtorek rząd wydał rozporządzenie w sprawie połączenia miasta i gminy Zielona Góra, a także o zmianie granic powiatu zielonogórskiego. To

MEN: liczenie głosów nie spowodowało odwołania lekcji w żadnej ze szkół

. Zaznaczyła, że z informacji telefonicznej uzyskanej przez wójta wynika, że mimo to wszystkie zajęcia w szkole w Chociszewie odbyły się zgodnie z planem. Decyzje o odwołaniu zajęć dyrektorzy szkół mogą podejmować w porozumieniu z organami prowadzącymi te placówki.

WSA: Dzielnice stolicy mogą aktualizować opłaty za użytkowanie wieczyste

stolica ma szczególną strukturę prawno-ustrojową. W ustawie określono m.in. obowiązek utworzenia dzielnic, które są jednostkami pomocniczymi gminy. W ocenie sądu dzielnice są więc wyłącznie organami składowymi gminy i ich działalność należy traktować jako działalność gminną. Zadania i kompetencje oraz

Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o swobodzie działalności gospodarczej

CEIDG, poprzez zniesienie opłaty za ich udostępnianie. Nowelizacja ma umożliwić ponadto organom państwowym takim, jak np. sądy czy prokuratury, dostęp do wszystkich danych wpisowych. Działająca od 1 lipca 2011 r. Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej umożliwia złożenie wniosku o

PKW: zbiorcze wyniki wyborów - po obwieszczeniach od wszystkich komisarzy

komisarzy wyborczych oraz na stronie PKW. "Państwowa Komisja Wyborcza po otrzymaniu drogą elektroniczną obwieszczeń od wszystkich komisarzy wyborczych sporządza obwieszczenie o zbiorowych wynikach wyborów do organów samorządowych na terenie kraju. PKW ogłasza je w Dzienniku Ustaw i podaje do

Sikorski: zwrócę się o niezbędne środki na przyszłoroczne wybory

agendy rozwojowej ONZ po 2015 roku. W swym wystąpieniu Sikorski potwierdził, że Polska zabiega o miejsce niestałego członka w Radzie Bezpieczeństwa ONZ w latach 2018-2019. System informatyczny, który miał wspomóc pracę organów wyborczych podczas niedzielnych wyborów samorządowych w Polsce, nie zadziałał

Afera z udziałem działacza PO w Piasecznie. Dlaczego Moshe T. nie poszedł siedzieć?

nie jest pracownikiem urzędu ani samorządowcem gminy Piaseczno. Zaręczam, że zatrzymany nie miał żadnego wpływu na procedury prowadzone w urzędzie. Zamieszczanie informacji o zatrzymaniu Pana Łukasza K. oraz powodach tego zatrzymania naraża dobre imię wszystkich członków organów gminy oraz pracowników

Rząd za ułatwieniami w łączeniu samorządów

administracyjnych. Organy gminy powstałej w wyniku połączenia dwóch lub więcej gmin staną się organami właściwymi lub stronami wszczętych i niezakończonych postępowań administracyjnych i sądowych. Będą mogły także powstawać związki powiatowo-gminne. Przyjęty dokument zakłada, że samorządy będą mogły również

PG i Sejm: niech TK umorzy sprawę przyjmowania do gminy żydowskiej

organami uprawnionymi do rozstrzygania spraw regulowanych prawem wewnętrznym ZGWŻ są przewidziane w nim organy wspólnoty. "Tym samym nie można uznać, że zainteresowanym przyjęciem do tej wspólnoty przysługuje roszczenie cywilnoprawne" - napisał Hernand. Dlatego podsumował, że nie można uznać

Łódzkie. Ponad 21 mln zł z UE na wyposażenie oddziałów przedszkolnych

Marszałek woj. łódzkiego Witold Stępień podkreślił na konferencji w piątek, że trwający do lutego nabór projektów dotyczy wyłącznie organów prowadzących publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe z oddziałami przedszkolnymi, działających na terenie 80 gmin, w których występuje najniższy stopień

Samorządowcy zaapelowali do posłów o odrzucenie projektu ustawy metropolitalnej

przedstawicieli gmin i powiatów podejmujących współpracę, to jest to jakieś zasadnicze nieporozumienie" - powiedział Porawski. Bezpośrednie wybory - mówił - są "formą demokracji i przewidzianą dla organów przedstawicielskich narodu", czyli parlamentu oraz dla "społeczności lokalnych bądź

Samorządowcy zaapelowali do posłów o odrzucenie projektu ustawy metropolitalnej

przedstawicieli gmin i powiatów podejmujących współpracę, to jest to jakieś zasadnicze nieporozumienie" - powiedział Porawski. Bezpośrednie wybory - mówił - są "formą demokracji i przewidzianą dla organów przedstawicielskich narodu", czyli parlamentu oraz dla "społeczności lokalnych bądź

Po rozbieranej sesji na żydowskim cmentarzu. Jest prokuratorskie postępowanie

prokuratura rozpocznie postępowanie sprawdzające, czy od razu śledztwo. - Nie powołano jeszcze prokuratora referenta. To on będzie podejmował tę decyzję - wyjaśnia Mielniczuk. Nad powiadomieniem organów ścigania zastanawiają się również przedstawiciele Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie. - Czekamy na

Projekt: wobec dłużników alimentacyjnych tylko egzekucja sądowa

państwa na podstawie decyzji przyznającej osobie uprawnionej świadczenia z funduszu alimentacyjnego przekazanej mu np. przez gminę. Zmieniony ma być też m.in. sposób przekazywania określonym organom środków pochodzących z egzekucji. Obecnie - w przypadku odzyskania należności - 20 proc. tej kwoty stanowi

NIK: likwidacja szkół nie pogarsza warunków kształcenia uczniów

podstawowych i 129 gimnazjów. Ponadto następowało przekazywanie przez gminny szkół podstawowych i gimnazjów do prowadzenia innym organom oraz przekształcanie szkół podstawowych (poprzez zmianę poziomu organizacyjnego i zastępowanie samodzielnych szkół podstawowych filiami szkolnymi.

Prezes PiS: nasza deklaracja samorządowa to zobowiązanie do służby

przeciwdziałania likwidacji lokalnych posterunków policji, szpitali, bibliotek czy placówek pocztowych. Ma to zatrzymać proces "zwijania się państwa", obserwowany - zdaniem PiS - w mniejszych miastach i gminach. Partia opowiada się za wzmocnieniem pozycji organów uchwałodawczych i kontrolnych gmin oraz

Wójtowie, burmistrzowie i prezydenci obejmą funkcje w siedem dni po ogłoszeniu wyników

. Wójt, burmistrz i prezydent miasta stanowią organy wykonawcze gminy. Wójt stoi na czele gmin wiejskich; burmistrz - miast do 100 tys. mieszkańców; prezydent - powyżej 100 tys. mieszkańców lub w miastach, w których przed wejściem w życie ustawy o samorządzie rządził prezydent. Wójtowie, burmistrzowie i

16 listopada wybierzemy blisko 47 tys. radnych i 2,5 tys. włodarzy

. Ponadto do obsadzenia jest 2 477 stanowisk organów wykonawczych gmin. Wybierzemy 1 565 wójtów, 806 burmistrzów i 106 prezydentów miast. W związku z połączeniem Zielonej Góry z gminą Zielona Góra z 1 stycznia, 16 listopada nie odbędą się wybory do rady miasta oraz rady gminy Zielona Góra oraz wybory

Wybory 2014. Nie zmarnuj głosu. Jak prawidłowo głosować

wyborczy (metodą d'Hondta). Mandaty trafiają do kandydatów z danej listy, którzy otrzymali najwięcej głosów. Mieszkańcy miast na prawach powiatu wybierają wyłącznie radę miejską i prezydenta miasta (miasta na prawach powiatu nie mają odrębnych organów gminy i powiatu) oraz radnych do sejmiku wojewódzkiego

Rozpoczęła się cisza wyborcza. Za jej złamanie grozi nawet 1 mln zł grzywny

publicznym, czyli - jak powiedział Kisielewicz - skierowane do ogółu, nieoznaczonych z góry adresatów. Zaznaczył, że dotyczy to także internetu. - Unikamy odpowiedzi dotyczących konkretnych sytuacji, w których mogło dojść do naruszenia ciszy wyborczej, bo jest to zadanie organów ścigania. W ten sposób

Rozpoczęła się cisza wyborcza przed wyborami samorządowymi

powiedział Kisielewicz - skierowane do ogółu, nieoznaczonych z góry adresatów. Zaznaczył, że dotyczy to także internetu. "Unikamy odpowiedzi dotyczących konkretnych sytuacji, w których mogło dojść do naruszenia ciszy wyborczej, bo jest to zadanie organów ścigania. W ten sposób unikamy wchodzenia w

Wyborca będzie mógł oddać cztery głosy: trzy na radnych; jeden na włodarza

powiatu wybierają wyłącznie radę miejską i prezydenta miasta (miasta na prawach powiatu nie mają odrębnych organów gminy i powiatu) oraz radnych do sejmiku wojewódzkiego - otrzymają więc nie cztery, ale trzy karty do głosowania. Wyjątkowym miastem na prawach powiatu jest Warszawa; mieszkańcy stolicy

NIK: gminy nie zabezpieczają mieszkańców przed skutkami powodzi

w zarządzaniu terenami zagrożonymi ewentualną powodzią. Izba zwróciła uwagę, że tylko dwóch dyrektorów wywiązało się z tego obowiązku. "Ani niedoskonałości prawa, ani zaniedbania organów administracji rządowej (dyrektorów Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej) nie zwalniają gmin z

Projekt zmian opodatkowania wyciągów narciarskich do opinii rządu i samorządów

projektu nowelizacji. "Prowadzi to do absurdalnej sytuacji, w której podatkiem od nieruchomości opodatkowane są takie części kolei jak lina, mechanizm napędowy czy też krzesełka i urządzenia holujące. Wobec rozbieżnej interpretacji tego pojęcia w praktyce organów państwowych i sądów zasadne jest

Dolnośląskie. Wyrok 25 lat więzienia za zabójstwo noworodka utrzymany

., którym prokuratura postawiła zarzuty zacierania śladów zbrodni oraz utrudnianie postępowania organom ścigania. Według śledczych C. o zabójstwie poinformowała obu mężczyzn. Kobieta zabiła dziecko, ponieważ chciała ukryć przed swoim konkubentem, że ojcem dziecka jest inny mężczyzna. Przeprowadzone badania

Górnicze gminy wobec konieczności zwrotu podatku spółkom wydobywczym

wprost w prawie budowlanym. "Efektem tego wyroku było również zakwestionowanie dotychczasowej praktyki organów podatkowych, polegającej na automatycznym uznawaniu wyrobisk za budowle, co pośrednio przyczyniło się do zakwestionowania wysokości obciążeń z tytułu podatku od nieruchomości, jakie były

NIK: coraz więcej czynszówek do rozbiórki

wykonywaniem decyzji organów gmin ws. rozbiórki już wykwaterowanych budynków. Tak było np. w Łodzi, gdzie w 2004 r. wykwaterowano wszystkich mieszkańców; budynek stał pusty przez 10 lat, po czym doszło do katastrofy budowlanej. Izba zwróciła też uwagę, że prawie 2/3 zarządców nie korzystało z dostępnych

Szef KBW podał się do dymisji; przestanie pełnić funkcję 1 grudnia

System informatyczny, który miał wspomóc pracę organów wyborczych podczas wyborów samorządowych, które odbyły się 16 listopada, nie zadziałał prawidłowo. Organizacja wyborów m.in. od strony technicznej należy do zadań Krajowego Biura Wyborczego. Czaplicki szefem KBW był przez 23 lata. Czaplicki

Senat: zwoływanie zgromadzeń nie tylko "w sprawach publicznych"

musi liczyć co najmniej 15 osób; nowa definicja nie odwołuje się do kryterium liczbowego. Ustawa wprowadza ponadto dwa nowe rodzaje zgromadzeń: marsze oraz zgromadzenia stacjonarne zwoływane spontanicznie. Postępowanie w sprawach marszów będą prowadziły organy gminy, na której obszarze się odbywają

221 samorządów przeciw referendum bez progu frekwencyjnego

może ulegać agresywnemu lobbingowi lub nawet działaniom korupcyjnym. Niedopuszczalne jest, żeby w gminie - w takim referendum - niewielki odsetek mieszkańców podejmował merytoryczne decyzje wiążące dla całej wspólnoty i jej organów" - czytamy. Tomalik podał, że apel poparło - w formie uchwał lub

Rząd chce przywrócenia ładu przestrzennego w gminach

odpowiedzialność finansową wyłącznie za ustalenia planu miejscowego będące wynikiem jej decyzji, nie zaś wynikające z decyzji innych organów, przepisów ustaw czy warunków przyrodniczych, geologicznych i hydrologicznych. Dodatkowo przewidziano zrównanie terminu, w którym będzie można dochodzić "skutków

Rząd przyjął projekt ustawy o rewitalizacji obszarów zdegradowanych

, tj. nie nakładają na gminy obowiązku uchwalania gminnych programów rewitalizacyjnych. Gminy, które zdecydują się na podjęcie tych działań, powołają komitety rewitalizacji, które będą płaszczyzną współpracy organów danej gminy i uczestników przedsięwzięć rewitalizacyjnych (mieszkańców

Kujawsko-Pomorskie. Ponad 10 mln zł na poprawę warunków w przedszkolach

O dofinansowanie mogą ubiegać się organy prowadzące publiczne i niepubliczne szkoły z oddziałami przedszkolnymi, a pieniądze przeznaczone są na dostosowanie warunków lokalowych i organizacyjnych do potrzeb przedszkolaków. Pomoc może trafić tylko do szkół działających na terenach o najniższym

NIK: farmy wiatrowe na działkach radnych, burmistrzów, wójtów

elektrowni wiatrowych pozostawała i pozostaje poza zainteresowaniem jakichkolwiek organów inspekcyjnych państwa" - podkreślono w raporcie. NIK zwróciła też uwagę na kwestie podatkowe. Organy podatkowe z jednej strony, a inwestorzy - z drugiej, inaczej interpretowali podstawę opodatkowania elektrowni

Zmieni się sposób egzekucji alimentów - prezydent podpisał ustawę

wypłaconych z funduszu alimentacyjnego prowadziło się dwutorowo - w trybie administracyjnym i sądowym. Nie skutkuje to jednak - jak podkreśla MPiPS - wzrostem wyegzekwowanych należności, a generuje znaczne koszty po stronie organu, który prowadzi egzekucję administracyjną (czyli urzędu gminy lub ośrodka

Dziekoński: tak dla referendum bezprogowego, mimo wątpliwości rządu

" - podkreśla Dziekoński. "Chodziłoby o to, aby pytania referendalne to nie był koncert życzeń" - dodaje. Jednak i do tego pomysłu rząd ma wątpliwości. "Należy wskazać na ewentualną możliwość instrumentalnego wykorzystania tych rozwiązań przez organy gminy w celu ograniczenia

CBOS: wybory samorządowe "bardzo ważne" dla dwóch trzecich Polaków

respondentów. Wybory radnych powiatowych oraz wojewódzkich za najważniejsze w wyborach samorządowych uznało odpowiednio 3 i 6 proc. badanych. Zaledwie 11 proc. ankietowanych traktuje wybory do organów samorządu terytorialnego różnych szczebli jako równorzędne - podkreślił CBOS. 76 proc. respondentów

Poznań. Gmina Krzywiń nie musi płacić za niezbudowaną farmę wiatraków

intencyjny podpisany przez strony nie rodził dla gminy żadnych skutków. Burmistrz występujący wyłącznie jako organ wykonawczy rady gminy nie był uprawniony do zaciągania zobowiązań tego rodzaju. Jedynym organem uprawnionym do podjęcia takiej uchwały (ws. planu zagospodarowania przestrzennego - PAP) była rada

ZNP: ponad 2 tys. szkół podstawowych może zostać w tym roku przekazanych

prawnych, które następnie przejmują od samorządu szkoły. Stąd ZNP chce wprowadzenia ustawowego zakazu dla osób wchodzących w skład organów stanowiących i organów wykonawczych jednostek samorządu, a także wysokich rangą urzędników samorządowych, możliwości wchodzenia w skład zarządów podmiotów, które

9 osób z zarzutami korupcji wyborczej. Alkohol za głos na PSL?

stosuje nadzwyczajne złagodzenie kary, a nawet może odstąpić od jej wymierzenia". Chodzi o to, że CBA apeluje do osób, które mogą mieć cokolwiek wspólnego z tą sprawą, by zgłaszały się do organów ścigania. Wtedy unikną kary. - Prędzej czy później my i tak do nich dotrzemy. Jeśli jednak same ujawnią

Gmina, powiat, województwo - różne zadania samorządu terytorialnego

rozdzielanie funduszy europejskich, a także przez organy administracji rządowej" - dodał. Finansowanie gminy Sześciło ocenia, że gminy są dość mocno uzależnione od transferu środków z budżetu centralnego: mają m.in. zagwarantowane udziały w dochodach z podatków PIT i CIT, otrzymują także subwencję

CBOS: wybory samorządowe "bardzo ważne" dla dwóch trzecich Polaków

przypada łącznie około 80 proc. wskazań respondentów. Wybory radnych powiatowych oraz wojewódzkich za najważniejsze w wyborach samorządowych uznało odpowiednio 3 i 6 proc. badanych. Zaledwie 11 proc. ankietowanych traktuje wybory do organów samorządu terytorialnego różnych szczebli jako równorzędne

Rząd: będą zmiany w ustawie dotyczącej funduszu alimentacyjnego

znaczne koszty. W projekcie zaproponowano likwidację egzekucji administracyjnej i pozostawienie wyłącznie egzekucji sądowej, przez komornika. Zmieniony ma być także sposób przekazywania określonym organom środków pochodzących z egzekucji. Obecnie w przypadku odzyskania należności 20 proc. stanowi dochód

Rząd zajmie się założeniami do nowelizacji ustawy dot. alimentów

natomiast znaczne koszty po stronie organu właściwego wierzyciela (czyli urzędu gminy lub ośrodka pomocy społecznej). Z danych MPiPS wynika, że w 2012 r. koszty poniesione przez gminy w celu wyegzekwowania długów w ramach postępowania administracyjnego przewyższyły kwotę odzyskanych należności. Efektywność

Samorząd apeluje o zmiany w projekcie ustawy o ustroju rolnym

. "W pewnym momencie powstała idea, by w takim razie organ ewidencyjny gminy wydawał nie zaświadczenie o zameldowaniu, tylko wprost zaświadczenie potwierdzające miejsce zamieszkania, co tym bardziej jest kwestią całkowicie nieracjonalną, bo z punktu widzenia gmin jest to zadanie niewykonalne"

Sejm. Wszystkie kluby za usprawnieniem obsługi przedsiębiorców

nastąpi usprawnienie funkcjonowania systemu teleinformatycznego CEIDG, a także usprawnienie pracy administracji - głównie w gminach oraz urzędzie obsługującym organ prowadzący CEIDG" - podkreśliła. Dodała, że doświadczenia czteroletniego okresu funkcjonowania Centralnej Ewidencji i Informacji

NIK: w Polsce nie doceniamy małej retencji w walce z suszą i powodziami

właścicieli gruntów. "Konieczne wydaje się także rozpoznanie przez gminy potrzeb oraz potencjalnych źródeł finansowania inwestycji z zakresu małej retencji oraz podjęcie kompleksowych działań dla zwiększenia roli małej retencji przez ministra środowiska, przy udziale pozostałych organów administracji

Zakończyły się wybory samorządowe; członkowie PKW odchodzą

Komisji. Sędzia Jaworski podziękował urzędnikom pracującym przy wyborach, a szczególnie odchodzącemu szefowi Krajowego Biura Wyborczego Kazimierzowi Czaplickiemu. Podkreślił, że jest on "niesłychanie zasłużony dla polskich i europejskich organów wyborczych". Podziękował również innym urzędnikom

Rozpoczęła się cisza wyborcza przed II turą wyborów samorządowych

Krajowego Biura Wyborczego powiedział PAP, że "trudno sobie wyobrazić, że dozwolone miałoby być prowadzenie kampanii wyborczej dwa metry od granicy miasta, w którym przeprowadzane jest głosowanie w drugiej turze". Zastrzegł jednak, że ocena, czy naruszono ciszę wyborczą należy do organów ścigania

W niedzielę wybierzemy blisko 47 tys. radnych i 2,5 tys. włodarzy

, a więc każdy komitet zgłasza listę z nazwiskiem tylko jednego kandydata. W wyborach do sejmików jest 45 proc. kobiet kandydatów, w wyborach do rad powiatów także 45 proc., do rad miasta - 44 proc. a do rad dzielnic Warszawy - 47 proc. kobiet. Ponadto do obsadzenia jest 2 477 stanowisk organów

Wybory samorządowe: wyzwanie dla obywateli i organów wyborczych

będziemy wybierać ponad 46 tys. radnych oraz blisko 2,5 tys. wójtów, burmistrzów oraz prezydentów miast to także wyzwanie dla organów wyborczych - ocenił sekretarz PKW. Jak mówił, komisja obwodowa (za wyjątkiem miast na prawach powiatu i Warszawy) będzie przygotowywała protokoły: z głosowania do rad gmin

Prezydencki projekt zmian w Kodeksie wyborczym: kadencyjność PKW, przezroczyste urny

znak niż x. Prezydencki projekt miałby także wprowadzić 9-letnią kadencję członków Państwowej Komisji Wyborczej. To wprowadzenie naturalnej dla organów państwa zasady rotacji składu - argumentuje Kancelaria Prezydenta. W projekcie znalazł się również zapis, że "wydane na podstawie przepisów

Kraków.Lasota podpisał deklarację samorządową PiS

opowiada się za wzmocnieniem pozycji organów uchwałodawczych i kontrolnych gmin oraz za ograniczeniem do dwóch kadencji nieprzerwanego czasu sprawowania tej samej funkcji przez wójta, burmistrza oraz prezydenta. PiS zapowiada w deklaracji działania na rzecz tworzenia nowych miejsc pracy, lepsze

Szalczyk: nie ma podstaw do ogłoszenia stanu klęski w woj. podlaskim

zwykłych działań i konieczne są szczególne środki organizacyjne, prawne, finansowe, które prowadzą do współpracy organów i instytucji pod jednym kierownictwem - podkreśliła. Poseł Bogucki argumentował, że sytuacja na Podlasiu wymaga nadzwyczajnej interwencji. Wskazał, że susza występuje także na terenie

W Sejmie o projekcie ustawy o samorządzie gminnym

gmina powstała w wyniku połączenia dwóch lub więcej gmin będzie miała wszystkie prawa i obowiązki połączonych gmin, w tym prawa i obowiązki wynikające z zezwoleń, koncesji oraz innych aktów administracyjnych. Organy gminy powstałej w wyniku połączenia dwóch lub więcej gmin staną się organami właściwymi

Referendum. Wnioski ws. głosowania przez pełnomocnika - do piątku

Do zagłosowania przez pełnomocnika potrzebne jest wcześniejsze sporządzenie tzw. aktu pełnomocnictwa. W tym celu najpóźniej w piątek trzeba złożyć wniosek do wójta (burmistrza lub prezydenta miasta) gminy, w której jest się ujętym w rejestrze wyborców. Państwowa Komisja Wyborcza przypomina, że

Gmina, powiat, województwo - różne zadania samorządu terytorialnego

rozdzielanie funduszy europejskich, a także przez organy administracji rządowej" - dodał. Finansowanie gminy Sześciło ocenia, że gminy są dość mocno uzależnione od transferu środków z budżetu centralnego: mają m.in. zagwarantowane udziały w dochodach z podatków PIT i CIT, otrzymują także subwencję

NIK: gminy nie zabezpieczają mieszkańców przed skutkami powodzi

terenami zagrożonymi ewentualną powodzią. Izba zwróciła uwagę, że tylko dwóch dyrektorów wywiązało się z tego obowiązku. "Ani niedoskonałości prawa, ani zaniedbania organów administracji rządowej (dyrektorów Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej) nie zwalniają gmin z odpowiedzialności za racjonalne

Wyborca będzie mógł oddać cztery głosy: trzy na radnych; jeden na włodarza

powiatu nie mają odrębnych organów gminy i powiatu) oraz radnych do sejmiku wojewódzkiego - otrzymają więc nie cztery, ale trzy karty do głosowania. Wyjątkowym miastem na prawach powiatu jest Warszawa; mieszkańcy stolicy głosują dodatkowo na radnych dzielnic. Także w wyborach do rad powiatu obowiązuje

TR, PO, PSL i SLD za nowelizacją ustawy o transporcie drogowym

czy odpowiedniego stanu bezpieczeństwa. "Organami właściwymi do rozpatrywania skarg na niewłaściwe wykonywanie obowiązków przez przewoźnika drogowego będą: organizator publicznego transportu zbiorowego oraz organ właściwy do wydawania zezwoleń w międzynarodowym transporcie drogowym. Marszałek

Podkarpackie. Ponad 240 zabytków otrzyma dofinansowanie na renowacje zabytków

-konserwatorskie przy obiektach architektury i budownictwa przeznaczono ponad 6,9 mln zł. Natomiast na prace przy obiektach ruchomych np. zabytkowych organach wydamy 2,6 mln zł" - dodała. Dotacje przyznawane są do 50 proc. kosztów. Pozostałą kwotę, jako wkład własny, musi zabezpieczyć wnioskodawca. Jedynie w

IPN przypomina o obowiązku lustracji kandydatów w wyborach samorządowych

służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi w okresie od 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. Oświadczenie lustracyjne należy złożyć we właściwej komisji wyborczej w chwili wyrażenia zgody na kandydowanie. "Wskazane jest, aby kandydat zachował szczególną staranność

Górnośląski Związek Metropolitalny nie spełnił oczekiwań samorządów

, Mysłowice, Jaworzno, Sosnowiec i Dąbrowa Górnicza. Dziś poza GZM są Piekary Śląskie, a wkrótce szeregi Związku mają opuścić Świętochłowice. W przyjętym przez rady miast statucie zapisano, że siedzibą GZM są Katowice. Jego organami są zgromadzenie oraz zarząd. Kadencja tych organów pokrywa się z kadencją

Resort gospodarki zamierza usprawnić CEIDG

składanych w organach gmin". "Założenie, które przyświecało idei stworzenia rejestru online z dostępem do tego rejestru bez pośrednictwa organów administracji, mimo że zostało zrealizowane, nie jest przez przedsiębiorców wykorzystywane" - przyznał resort w propozycji zmian w ustawie, które

Znęcała się nad zwierzętami, mimo to opuściła areszt

prawdopodobne, by porzuciła pracę. Poręczenie jej bezpośredniego przełożonego stanowi zatem wystarczającą gwarancję, że kobieta będzie się stawiała na wezwania organów ścigania, a korespondencja do niej będzie kierowana na adres pracodawcy - poinformowała Aneta Rębisz z biura prasowego krakowskiego sądu. Anna K

Lenin z Poronina stracił głowę. Dostał nową, od manekina

sprawie żadnego dochodzenia. Nie ma do tego podstaw, bo rzeźbiarz Sławomir Cudzich-Bularz oficjalnie nie zawiadomił o zdarzeniu organów ścigania. - Jak tak patrzę teraz na Lenina z głową manekina, to widzę w tym jakiś symbol naszych czasów - tłumaczy twórca swoją decyzję o zaniechaniu ścigania sprawców

Rząd za ułatwieniami dla niepełnosprawnych na dworcach

obowiązków przez przewoźnika, w tym niezabezpieczenie podstawowych potrzeb pasażerów w trakcie podróży czy odpowiedniego stanu bezpieczeństwa. "Organami właściwymi do rozpatrywania skarg na niewłaściwe wykonywanie obowiązków przez przewoźnika drogowego będą: organizator publicznego transportu

Wybory samorządowe. Od północy w piątek cisza wyborcza; także w internecie

naruszenia tego zakazu nie będzie należała do Państwowej Komisji Wyborczej, lecz do organów ścigania i sądów" - zaznacza PKW. Cisza wyborcza w związku z wyborami samorządowymi potrwa od północy w piątek i zakończy się w niedzielę o godz. 21. Głosowanie może być przedłużone w wyniku nadzwyczajnych

PKW: otwarto 27435 lokali do głosowania, 137 incydentów w czasie ciszy

dobiegnie także cisza wyborcza, trwająca od północy z piątku na sobotę. Według członka PKW sędziego Włodzimierza Rymsa, było kilka zdarzeń mających związek z samym głosowaniem. Np. w gminie Głogów Małopolski podczas sprawdzania i liczenia kart, które miały być wydane obwodowym komisjom, stwierdzono brak

Senat. Bez poprawek do dwóch noweli dot. szczepień i egzekucji alimentów

wypłaconych z funduszu alimentacyjnego prowadzi się dwutorowo - w trybie administracyjnym i sądowym. Nie skutkuje to jednak - jak podkreśla MPiPS - wzrostem wyegzekwowanych należności, a generuje znaczne koszty po stronie organu, który prowadzi egzekucję administracyjną (czyli urzędu gminy lub ośrodka pomocy

Senat. Bez poprawek do dwóch noweli dot. szczepień i egzekucji alimentów

wypłaconych z funduszu alimentacyjnego prowadzi się dwutorowo - w trybie administracyjnym i sądowym. Nie skutkuje to jednak - jak podkreśla MPiPS - wzrostem wyegzekwowanych należności, a generuje znaczne koszty po stronie organu, który prowadzi egzekucję administracyjną (czyli urzędu gminy lub ośrodka pomocy

RPO: w Polsce nadal zbyt mały udział kobiet w życiu publicznym

dwukrotnie niższy niż np. w Szwecji. Podobne, negatywne tendencje charakteryzują inne organy pochodzące z wyboru: rady gmin, rady powiatów, czy sejmiki województw - kobiety stanowią około 25 proc. wszystkich radnych" - zaznaczyła pełnomocnik. Podkreśliła również, że wyjątkowo niewielki odsetek kobiet

16 listopada wybory samorządowe; zmieniają się zasady wyboru rad gmin

. Oznacza to, że przeprowadzenie wyborów dwudniowych wymagałoby nowelizacji kodeksu wyborczego - powiedział PAP sekretarz PKW Kazimierz Czaplicki. Wybory samorządowe są wyzwaniem nie tylko dla wyborców, ale i organów wyborczych - ocenia Czaplicki. Chociaż PKW nie opublikowała jeszcze liczby radnych oraz

Sejm uchwalił specustawę przesyłową

realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych ma realizować unijne rozporządzenie, które powinniśmy implementować już w 2013 roku. Jak napisano w uzasadnieniu, organy UE wdrażają politykę tworzenia "szczególnych ram prawnych dla strategicznych inwestycji energetycznych określanych

Radna wygrała w Strasburgu. Mogła krytykować burmistrza

profesor, będąc radną, wielokrotnie zwracała się do organów ścigania, by zbadały ewentualne nieprawidłowościach w działalności gminy. Jednak postępowania umarzano. W końcu w 2004 roku napisała w liście do PAP, że m.in. "skłania się do poglądu, że burmistrz czyni na organ prokuratorski pozaprawne

MIR: państwo nie daje przyzwolenia na łamanie prawa przy reprywatyzacji

razem z wojewoda mazowieckim i Samorządowym Kolegium Odwoławczym są organami nadzorczymi ws. decyzji wydawanych na podstawie dekretu Bieruta. "Obejmują tryb stwierdzenia nieważności uregulowanego w Kodeksie Postępowania Administracyjnego oraz tryb wznowienia postępowania. Cała procedura jest

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

e-pity dla Linux

, PIT-8C, PIT-40 oraz PIT-4R, a także PIT- 8AR, PIT-14, PIT-16, 16A i 16Z, PIT-23 i PIT-R.

Do wypełnienia PIT-a z programem e-pity możemy użyć poręcznego kreatora lub skorzystać z aktywnych deklaracji. Program posiada wbudowaną bazę gmin, powiatów oraz urzędów skarbowych

e-pity dla Mac

, PIT-8C, PIT-40 oraz PIT-4R, a także PIT- 8AR, PIT-14, PIT-16, 16A i 16Z, PIT-23 i PIT-R.

Do wypełnienia PIT-a z programem e-pity możemy użyć poręcznego kreatora lub skorzystać z aktywnych deklaracji. Program posiada wbudowaną bazę gmin, powiatów oraz urzędów skarbowych

e-pity dla Windows

, PIT-8C, PIT-40 oraz PIT-4R, a także PIT- 8AR, PIT-14, PIT-16, 16A i 16Z, PIT-23 i PIT-R.

Do wypełnienia PIT-a z programem e-pity możemy użyć poręcznego kreatora lub skorzystać z aktywnych deklaracji. Program posiada wbudowaną bazę gmin, powiatów oraz urzędów skarbowych