organami gminy

sprawdź też:

gmina

Karol Adamaszek

Działacze PiS poparli "pracownika organów bezpieczeństwa"

Działacze PiS poparli "pracownika organów bezpieczeństwa"

Na wójta podlubelskiej gminy Głusk kandyduje podpułkownik Adam Lipert, który złożył oświadczenie, że w minionym ustroju pracował w "organach bezpieczeństwa państwa". Poparli go działacze i sympatycy głuskiego PiS. Do pionu stawiają ich teraz władze partii

Ekspert: potrzebna większa wrażliwość na krzywdę zwierząt

Potrzebna jest większa wrażliwość na krzywdę zwierząt, m.in. organów ścigania i sądów - oceniła Agnieszka Gruszczyńska ze stowarzyszenia "Prawnicy na Rzecz Zwierząt". Jej zdaniem trzeba też kontrolować działania gmin, które są odpowiedzialne za opiekę nad bezdomnymi zwierzętami.

Słownik samorządowy

RADNI GMINY/POWIATU/SEJMIKU - reprezentanci wspólnoty mieszkańców; pełnią swoje funkcje społecznie, nie muszą rezygnować z pracy zawodowej; jako radni otrzymują dietę; nie dotyczy to tych radnych, którzy zasiadają w zarządach rad (ci otrzymują wynagrodzenie ustalane przez radę). Radni, którzy tworzą odpowiednio radę gminy, radę powiatu i sejmik wojewódzki mogą zrzeszać się w klubach radnych. Kandydat na radnego musi mieć ukończone 18 lat. Kadencja radnego trwa 4 lata.

Warszawa - miasto o specyficznej organizacji samorządu terytorialnego

; - mówi dr Magdalena Niziołek adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji UW, radca prawny w kancelarii Wardyński i Wspólnicy. Obecna konstrukcja relacji między poszczególnymi organami samorządu w stolicy powstała w odpowiedzi na problemy, jakie rodziło stosowanie poprzedniej tzw. ustawy warszawskiej z

Warszawa - miasto o specyficznej organizacji samorządu terytorialnego

miasta" - mówi dr Magdalena Niziołek adiunkt na WPiA UW, radca prawny w kancelarii Wardyński i Wspólnicy. Obecna konstrukcja relacji między poszczególnymi organami samorządu w stolicy powstała w odpowiedzi na problemy, jakie rodziło stosowanie poprzedniej tzw. ustawy warszawskiej z 1994 r. "Na

Zielona Góra. Wybory prezydenta i rady miasta - w późniejszym terminie

wyborczym, premier na wniosek wojewody wyznaczy pełnomocnika, który przejmie wykonywanie zadań i kompetencji organów aż do wyborów. Wybory, w których wyłoniony zostanie prezydent Zielonej Góry oraz rada miasta, muszą się odbyć w ciągu 90 dni licząc od 1 stycznia. We wtorek rząd wydał rozporządzenie w

MEN: liczenie głosów nie spowodowało odwołania lekcji w żadnej ze szkół

. Zaznaczyła, że z informacji telefonicznej uzyskanej przez wójta wynika, że mimo to wszystkie zajęcia w szkole w Chociszewie odbyły się zgodnie z planem. Decyzje o odwołaniu zajęć dyrektorzy szkół mogą podejmować w porozumieniu z organami prowadzącymi te placówki.

PKW: zbiorcze wyniki wyborów - po obwieszczeniach od wszystkich komisarzy

komisarzy wyborczych oraz na stronie PKW. "Państwowa Komisja Wyborcza po otrzymaniu drogą elektroniczną obwieszczeń od wszystkich komisarzy wyborczych sporządza obwieszczenie o zbiorowych wynikach wyborów do organów samorządowych na terenie kraju. PKW ogłasza je w Dzienniku Ustaw i podaje do

Sikorski: zwrócę się o niezbędne środki na przyszłoroczne wybory

agendy rozwojowej ONZ po 2015 roku. W swym wystąpieniu Sikorski potwierdził, że Polska zabiega o miejsce niestałego członka w Radzie Bezpieczeństwa ONZ w latach 2018-2019. System informatyczny, który miał wspomóc pracę organów wyborczych podczas niedzielnych wyborów samorządowych w Polsce, nie zadziałał

Wyborca będzie mógł oddać cztery głosy: trzy na radnych; jeden na włodarza

powiatu wybierają wyłącznie radę miejską i prezydenta miasta (miasta na prawach powiatu nie mają odrębnych organów gminy i powiatu) oraz radnych do sejmiku wojewódzkiego - otrzymają więc nie cztery, ale trzy karty do głosowania. Wyjątkowym miastem na prawach powiatu jest Warszawa; mieszkańcy stolicy

Rozpoczęła się cisza wyborcza. Za jej złamanie grozi nawet 1 mln zł grzywny

Rozpoczęła się cisza wyborcza. Za jej złamanie grozi nawet 1 mln zł grzywny

publicznym, czyli - jak powiedział Kisielewicz - skierowane do ogółu, nieoznaczonych z góry adresatów. Zaznaczył, że dotyczy to także internetu. - Unikamy odpowiedzi dotyczących konkretnych sytuacji, w których mogło dojść do naruszenia ciszy wyborczej, bo jest to zadanie organów ścigania. W ten sposób

Rozpoczęła się cisza wyborcza przed wyborami samorządowymi

powiedział Kisielewicz - skierowane do ogółu, nieoznaczonych z góry adresatów. Zaznaczył, że dotyczy to także internetu. "Unikamy odpowiedzi dotyczących konkretnych sytuacji, w których mogło dojść do naruszenia ciszy wyborczej, bo jest to zadanie organów ścigania. W ten sposób unikamy wchodzenia w

Po rozbieranej sesji na żydowskim cmentarzu. Jest prokuratorskie postępowanie

Po rozbieranej sesji na żydowskim cmentarzu. Jest prokuratorskie postępowanie

prokuratura rozpocznie postępowanie sprawdzające, czy od razu śledztwo. - Nie powołano jeszcze prokuratora referenta. To on będzie podejmował tę decyzję - wyjaśnia Mielniczuk. Nad powiadomieniem organów ścigania zastanawiają się również przedstawiciele Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie. - Czekamy na

Szef KBW podał się do dymisji; przestanie pełnić funkcję 1 grudnia

System informatyczny, który miał wspomóc pracę organów wyborczych podczas wyborów samorządowych, które odbyły się 16 listopada, nie zadziałał prawidłowo. Organizacja wyborów m.in. od strony technicznej należy do zadań Krajowego Biura Wyborczego. Czaplicki szefem KBW był przez 23 lata. Czaplicki

NIK: farmy wiatrowe na działkach radnych, burmistrzów, wójtów

elektrowni wiatrowych pozostawała i pozostaje poza zainteresowaniem jakichkolwiek organów inspekcyjnych państwa" - podkreślono w raporcie. NIK zwróciła też uwagę na kwestie podatkowe. Organy podatkowe z jednej strony, a inwestorzy - z drugiej, inaczej interpretowali podstawę opodatkowania elektrowni

PKW zezwoliła na kopiowanie protokołów z głosowania

kserokopiarka" - zastrzegł. "Nie ma żadnych przeszkód prawnych, by protokół - który już jest podpisany i opieczętowany, gotowy do wywieszenia - powielać w tylu egzemplarzach, w ilu życzą sobie członkowie komisji. Jawność, przezroczystość działania organów wyborczych jest tu najważniejsza"

CBOS: wybory samorządowe "bardzo ważne" dla dwóch trzecich Polaków

respondentów. Wybory radnych powiatowych oraz wojewódzkich za najważniejsze w wyborach samorządowych uznało odpowiednio 3 i 6 proc. badanych. Zaledwie 11 proc. ankietowanych traktuje wybory do organów samorządu terytorialnego różnych szczebli jako równorzędne - podkreślił CBOS. 76 proc. respondentów

Gmina, powiat, województwo - różne zadania samorządu terytorialnego

rozdzielanie funduszy europejskich, a także przez organy administracji rządowej" - dodał. Finansowanie gminy Sześciło ocenia, że gminy są dość mocno uzależnione od transferu środków z budżetu centralnego: mają m.in. zagwarantowane udziały w dochodach z podatków PIT i CIT, otrzymują także subwencję

CBOS: wybory samorządowe "bardzo ważne" dla dwóch trzecich Polaków

przypada łącznie około 80 proc. wskazań respondentów. Wybory radnych powiatowych oraz wojewódzkich za najważniejsze w wyborach samorządowych uznało odpowiednio 3 i 6 proc. badanych. Zaledwie 11 proc. ankietowanych traktuje wybory do organów samorządu terytorialnego różnych szczebli jako równorzędne

W niedzielę wybierzemy blisko 47 tys. radnych i 2,5 tys. włodarzy

, a więc każdy komitet zgłasza listę z nazwiskiem tylko jednego kandydata. W wyborach do sejmików jest 45 proc. kobiet kandydatów, w wyborach do rad powiatów także 45 proc., do rad miasta - 44 proc. a do rad dzielnic Warszawy - 47 proc. kobiet. Ponadto do obsadzenia jest 2 477 stanowisk organów

Resort gospodarki zamierza usprawnić CEIDG

składanych w organach gmin". "Założenie, które przyświecało idei stworzenia rejestru online z dostępem do tego rejestru bez pośrednictwa organów administracji, mimo że zostało zrealizowane, nie jest przez przedsiębiorców wykorzystywane" - przyznał resort w propozycji zmian w ustawie, które

PKW: otwarto 27435 lokali do głosowania, 137 incydentów w czasie ciszy

dobiegnie także cisza wyborcza, trwająca od północy z piątku na sobotę. Według członka PKW sędziego Włodzimierza Rymsa, było kilka zdarzeń mających związek z samym głosowaniem. Np. w gminie Głogów Małopolski podczas sprawdzania i liczenia kart, które miały być wydane obwodowym komisjom, stwierdzono brak

Rząd za ułatwieniami dla niepełnosprawnych na dworcach

Rząd za ułatwieniami dla niepełnosprawnych na dworcach

obowiązków przez przewoźnika, w tym niezabezpieczenie podstawowych potrzeb pasażerów w trakcie podróży czy odpowiedniego stanu bezpieczeństwa. "Organami właściwymi do rozpatrywania skarg na niewłaściwe wykonywanie obowiązków przez przewoźnika drogowego będą: organizator publicznego transportu

Wybory samorządowe. Od północy w piątek cisza wyborcza; także w internecie

naruszenia tego zakazu nie będzie należała do Państwowej Komisji Wyborczej, lecz do organów ścigania i sądów" - zaznacza PKW. Cisza wyborcza w związku z wyborami samorządowymi potrwa od północy w piątek i zakończy się w niedzielę o godz. 21. Głosowanie może być przedłużone w wyniku nadzwyczajnych

MIR: państwo nie daje przyzwolenia na łamanie prawa przy reprywatyzacji

razem z wojewoda mazowieckim i Samorządowym Kolegium Odwoławczym są organami nadzorczymi ws. decyzji wydawanych na podstawie dekretu Bieruta. "Obejmują tryb stwierdzenia nieważności uregulowanego w Kodeksie Postępowania Administracyjnego oraz tryb wznowienia postępowania. Cała procedura jest

Wybory samorządowe. Kandydatami na włodarzy głównie mężczyźni

porównaniu z 2010 r.; kobiety stanowią 45 proc. kandydatów do tych organów stanowiących. Z kolei w wyborach do rad gmin, gdzie nie obowiązuje system kwotowy, kobiety to 34 proc. osób startujących w wyborach, odsetek ten wzrósł o 2 pkt. proc. w porównaniu z poprzednimi wyborami samorządowymi. Na listach

W komisjach wyborczych dalsze liczenie głosów; nadal bez wyników dot. sejmików

sprawdzać m.in. jak wydawano pieniądze na obsługę informatyczną wyborów. PIS zapowiedziała wniosek o komisję śledczą. Prezydent Bronisław Komorowski spotka się w związku z tym w środę z szefami organów wskazujących kandydatów do PKW - prezesem TK, I prezesem SN oraz prezesem NSA . PiS chce komisji śledczej

Radna wygrała w Strasburgu. Mogła krytykować burmistrza

profesor, będąc radną, wielokrotnie zwracała się do organów ścigania, by zbadały ewentualne nieprawidłowościach w działalności gminy. Jednak postępowania umarzano. W końcu w 2004 roku napisała w liście do PAP, że m.in. "skłania się do poglądu, że burmistrz czyni na organ prokuratorski pozaprawne

Nie gaśnie spór wokół sposobu wyboru operatora internetu LTE

selekcji (...) w niedostateczny sposób chronią stan konkurencji i interesy konsumentów na tym rynku. (...) Prezes UKE ogłaszając przedmiotową aukcję nie uwzględnił również postulatu przeprowadzenia dialogu społecznego - w tym z udziałem właściwych organów administracji oraz samych uczestników rynku

NIK zapowiada zbadanie w 2015 r. bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów

sprawdzi, czy działania organów państwa przyczyniają się do poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów, a szczególnie: czy prowadzone działania edukacyjne i prewencyjne zwiększyły bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów; czy infrastruktura drogowa w dostatecznym stopniu zapewnia im bezpieczeństwo; czy

KBW: we wtorek i czwartek kolejne testy wyborczego systemu informatycznego

był też pytany, czy PiS będzie liczył głosy niezależnie od organów wyborczych. "Zrobimy wszystko, żeby zgodnie z prawem i normalną praktyką demokratyczną kontrolować przebieg liczenia głosów" - powiedział. Dodał, że jest to zwykła procedura ściśle związana z demokracją. "Próby robienia

Kobieta startuje w wyborach. "A ma dzieci? To źle, bo poświęca je dla kariery. Nie ma? Też źle..." [WYWIAD]

wykonawczych różnych szczebli samorządu (wójtowie, burmistrzowie, prezydenci)62 - w radach tylu gmin nie zasiada ani jedna kobieta92 - w radach tylu gmin kobiety stanowią większość w organach stanowiących Chcesz wiedzieć więcej i szybciej? Ściągnij naszą aplikację Gazeta.pl LIVE!

Święto Niepodległości - nadal bez zakazu zakrywania twarzy

należałaby do organów samorządu. Nadal istniałaby więc możliwość prowadzenia np. demonstracji, których uczestnicy w celu ekspresji swoich przekonań będą używać przebrań lub innych rekwizytów uniemożliwiających ich rozpoznanie czy też demonstracji służących obronie praw pracowniczych - wskazywał prezydent

NIK: coraz mniej repatriantów, coraz większe kolejki chętnych

Raport z tej kontroli otrzymała w środę PAP. "Wyniki kontroli pokazują, że mierne efekty repatriacji wynikają zarówno z braku skutecznych rozwiązań prawnych, jak i nieefektywnych działań organów administracji publicznej" - czytamy w nim. Za najpilniejszą kwestię NIK uznaje nowelizację

Luksemburg na Kasprowym Wierchu. Starostwa mówią: Nie!

małopolski wystąpił do organów samorządowych o wyrażenie opinii na temat wniosku złożonego do MSW. MSW oczekuje zatem stanowiska wojewody małopolskiego" - napisał w komunikacie wydział prasowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Wojewoda małopolski przekaże informacje MSW, gdy wpłyną do niego opinie

Pięć gmin nie chciało płacić nauczycielom. Trybunał: Dodatki zgodne z konstytucją

przepisu Karty Nauczyciela i jego zgodności z art. 2 i 7 konstytucji, gdzie zapisano, że Polska jest państwem prawa, a organy władzy państwowej działają na podstawie i w granicach prawa, Trybunał postanowił umorzyć postępowanie. Nie przekazano na ten cel funduszy Rozprawa trybunału była kontynuacją

W Pałacu Prezydenckim debata o farmach wiatrowych i ochronie krajobrazu

"Ten raport to dowód na oligarchizację samorządów" - mówił we wtorek podczas dyskusji marszałek woj. śląskiego Mirosław Sekuła. Raport został zaprezentowany przez prezesa Najwyższej Izby Kontroli Krzysztofa Kwiatkowskiego. Według Kwiatkowskiego Izba przebadała wybrane gminy pod kątem

Trybunał Konstytucyjny: Przepis o stawkach ustawy śmieciowej niezgodny z konstytucją

nie jest możliwe ustalenie osób, na których ciążą obowiązki wynikające z ustawy. Zdaniem TK można to ustalić zarówno na podstawie samej ustawy śmieciowej, jak i innych przepisów prawa, stosowanych analogicznie. To jednak - dodał Rymar - należy już do organów administracji i do sądów, a nie do

Wybory. Ponad 1,7 tys. radnych może zdobyć mandat bez wyborów

, trwają bowiem procedury odwoławcze ws. rejestracji list. Liczba 1714 mandatów uzyskanych bez głosowania zmniejszy się, jeśli w okręgu z jednym kandydatem zostanie zarejestrowany w wyniku odwołania kontrkandydat (w sumie do zdobycia jest 39 561 mandatów do rad gmin). Sytuacja może się także zmienić

Rada Ministrów przyjęła założenia projektu ustawy Prawo wodne

poinformowało w komunikacie CIR, w założeniach przewidziano zmniejszenie liczby organów i urzędów z 15 (8 urzędów żeglugi śródlądowej i 7 regionalnych zarządów gospodarki wodnej) - do 6 urzędów gospodarki wodnej (administracji rządowej) i 2 państwowych osób prawnych: zarządu dorzecza Wisły i zarządu dorzecza

MIR: projekt kodeksu budowlanego w Sejmie jeszcze przed końcem kadencji

Kodyfikacyjna Prawa Budowlanego przyjęła podstawową wersję projektu Kodeksu urbanistyczno-budowlanego. Został on przekazany do resortu infrastruktury i rozwoju oraz zamieszczony na stronach komisji do dalszych konsultacji. Kodeks ma wzmocnić rolę planowania przestrzennego w gminach. Nie oznacza to, że

Tarnów. Radni nie zgodzili się na zwrot 19 mln zł unijnej dotacji

19 mln dotacji. "Na dzień dzisiejszy przy tym stanie wiedzy i tym stanie spraw, takiej pewności po prostu nie mamy" - ocenił Koprowski. Obecnie przed organami wymiaru sprawiedliwości toczą się dwa odrębne postępowania, w których miasto ma status pokrzywdzonego. Pierwsze dotyczy zmowy

MSP proponuje "specustawę" dla przyspieszenia poszukiwania ropy i gazu

, burmistrza albo prezydenta miasta. Projekt postuluje zastąpienie uzgodnień z różnymi organami właśnie opiniami, które mają być przedstawione najdalej w 14 dni. Brak opinii w tym terminie będzie uważany za zgodę. "Jest to jedyne wyjście, przecinające trwające miesiącami uzgodnienia i radykalnie

Stępień: konieczne zmiany w samorządzie, m.in. w strukturze gminy

miejsca, które wymagają zmian. "Standard europejski jest taki, że rada gminy nadzoruje prace organu wykonawczego. Tymczasem w Polsce, na skutek lobbingu prezydentów dużych miast, jak i niezrozumienia ze strony polityków, czym jest samorząd, doszło do odwrócenia ról - to organ wykonawczy kontroluje

Nadzór zawiódł - rzecznik praw dziecka o dzieciobójczyni z Hipolitowa

Rejonowego w Łomży i opiece społecznej w gminie Stawiski, wynika, że raporty te generalnie trafiały do szuflady. Np. między 2004 a 2006 rokiem sąd nawet nie zajrzał do akt, kurator zawodowy w trakcie ośmiu lat nadzoru przeprowadził w rodzinie tylko 16 wywiadów, nie przepytując przy tym w ogóle dzieci, organy

Mazowsze: ostatnia sesja sejmiku w cieniu nadchodzących wyborów

wstrzymało się od głosu. Marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik (PSL) przyznał, że problem dużej liczby nieważnych głosów w ostatnich wyborach został zauważony. "Przyjrzeliśmy się temu i jest to szczególnie nasilone na obrzeżach województwa i dotyczy gmin wiejskich. Są gminy gdzie poziom

"Rz": Samorządowcy nielegalnie dorabiają. Będą zwracać pobrane diety?

resort administracji i cyfryzacji. - Ewentualne działania ministerstwa mogłyby zostać wdrożone w przypadku podjęcia uchwały składu siedmiu sędziów NSA, która posiada moc wiążącą dla sądów administracyjnych i organów władzy publicznej - mówi rzecznik resortu Artur Koziołek. W Polsce działa 217 związków

Protest producentów owoców miękkich pod ministerstwem rolnictwa

cenach dumpingowych i jeżeli minister informuje UOKiK, to obowiązkiem urzędu jest przeprowadzenie stosownego postępowania, ale też powiadomienie organów ścigania, że taki dumping ma miejsce. Wcześniej do protestujących wyszedł wiceminister rolnictwa Tadeusz Nalewajk, który poinformował, że resort

Kurkiewicz mocno otwiera "Przekrój": "Zamordysta Komorowski"

Kurkiewicz krytykuje nowelizację ustawy o zgromadzeniach publicznych. Nowe prawo daje organom gminy możliwość zakazania organizacji dwóch lub więcej zgromadzeń w tym samym miejscu lub czasie, jeżeli doprowadzić to może do naruszenia porządku publicznego. Nowelizacja jest konsekwencją zeszłorocznych

Pomysły na samorząd - ze zmianą prawa i w jego granicach

podczas kształtowania GZM samorządowcy podkreślali, że bez ustawowego umocowania, możliwości takiego związku pozostaną ograniczone. Postulowali wówczas ustawę dającą związkowi m.in. prawną możliwość występowania jako samodzielny organ, o którego działaniu współdecydowałyby tworzące go gminy. Również dziś

Niecodzienny apel miejskich radnych. "Premierze, daj komisarza!"

: "w razie nierokującego nadziei na szybką poprawę i przedłużającego się braku skuteczności w wykonywaniu zadań publicznych przez organy gminy" - jak głosi ustawa.Sytuacja jest o tyle kuriozalna, że w sprawie karnej za łapówki sąd prawomocnie orzekł wobec prezydenta także ośmioletni zakaz

Ubój rytualny w Bohonikach i Kruszynianach. Święto Ofiarowania u Muzułmanów

sytuacja będzie wyglądała w innych gminach muzułmańskich w Polsce. W niektórych latach takie ofiary były też składane w Kruszynianach, gdzie znajduje się - podobnie jak w Bohonikach - zabytkowy meczet.- Na dzień dzisiejszy nikt nie zgłosił, że chce taki ubój przeprowadzić. To sprawa indywidualna, ale

Barszcz: chcemy, aby rząd w grudniu przyjął projekt specustawy dot. gazu i ropy

właściwego wójta, burmistrza albo prezydenta miasta. Projekt postuluje zastąpienie uzgodnień z różnymi organami właśnie opiniami, które mają być przedstawione najdalej w 14 dni. Brak opinii w tym terminie będzie uważany za zgodę. "Jest to jedyne wyjście, przecinające trwające miesiącami uzgodnienia i

12 proc. głosów do sejmików wojewódzkich nieważnych

, dlaczego było tak dużo nieważnych głosów. Zaznaczają jednak, że w każdych wyborach część wyborców nieprawidłowo oddaje głos. Być może przyczyną była duża ilość kart do głosowania, ich wielkość oraz skomplikowany sposób głosowania - do kilku organów na raz. W dodatku karta do głosowania w wyborach do

Prof. Chmaj: wybory można powtórzyć w konkretnym okręgu, nie w całym kraju

dotyczącymi zasad wnoszenia protestów wyborczych i orzekania o ważności wyborów do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego uprzejmie informujemy, że Sąd Najwyższy nie rozpoznaje protestów wyborczych w wyborach samorządowych. Protesty w wyborach samorządowych należy wnosić do właściwego sądu

Wybory 2014. Trwa liczenie głosów w komisjach wyborczych. Nadal nie ma wyników sejmików [CO WIEMY]

szefami organów wskazujących kandydatów do PKW - prezesem TK, pierwszym prezesem SN oraz prezesem NSA. PiS chce komisji śledczej ws. problemów PKW. 18. Atak hakerski - Atak nie dotyczy systemu wyborczego - poinformował w środę rano rzecznik ABW Maciej Karczyński, opierając się na informacji otrzymanej z

Rząd chce większej tajności. Organizacje pozarządowe zbulwersowane

, które obejmą między innymi stanowiska, opinie, instrukcje lub analizy w procesie komercjalizacji czy prywatyzacji mienia Skarbu Państwa lub gmin, a także postępowań przed sądami, trybunałami i innymi organami orzekającymi. Ograniczeniom będą podlegać także instrukcje negocjacyjne na arenie

Wspólny protest Wolnych Konopi i młodzieżówki PiS na Rynku

głosował 25 lipca. Umożliwiają one organom gminy m.in. zakazanie organizacji dwóch lub więcej zgromadzeń w tym samym miejscu lub czasie, jeżeli może to doprowadzić do naruszenia porządku publicznego.

Opole. PKW nie uwzględniła odwołania Nowej Prawicy

komisarza wyborczego, w którym ten wskazał, że osoby udzielające poparcia dla listy "powinny stale zamieszkiwać na obszarze gminy, co jednocześnie musi być potwierdzone wpisem do rejestru wyborców tej gminy". Tkacz dodał, że PKW "w pełni podtrzymała powyższe stanowisko". Sekretarz i

Lekcje etyki? Nie, dziękujemy. Winni rodzice czy urzędnicy?

decyzja, czy decydują się na utworzenie grupy, należy do organu prowadzącego, czyli do gmin lub powiatów - informuje Małgorzata Muzoł, świętokrzyski kurator oświaty. Z tym jednak bywa różnie. Na przykład w Samorządowym Zespole Szkół nr 2 w Opatowie zajęcia są organizowane, choć uczęszcza na nie tylko

Kaczyński: Demokracja opiera się na ograniczonym zaufaniu; trzeba sprawdzać

obsłudze informatycznej wyborów - zapewniła PKW. W wyborach w 2010 i 2011 roku - informowała Komisja - "wszystkie serwery używane przez system informatyczny wspomagający prace organów wyborczych znajdowały się na terytorium Polski pod kontrolą Krajowego Biura Wyborczego". Podobnie będzie - według

Warszawa.Guział rozpoczyna zbiórkę podpisów pod projektem ws. reprywatyzacji

odmowę ustanowienia prawa użytkowania wieczystego w stosunku do nieruchomości wykorzystywanych m.in. dla szkół, państwowych szkół wyższych, obiektów ochrony zdrowia, przedszkoli, domów opieki społecznej, obiektów sportowych, urzędów organów władzy, obiektów działalności kulturalnej np. teatrów, oper

Samorządy coraz sumienniej przygotowują budżety

związku z nieuchwaleniem budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego w ustawowym terminie, regionalne izby obrachunkowe ustaliły 5 budżetów (0,2 proc. ogółu budżetów) dla 3 gmin, 1 powiatu i 1 związku. W 2012 r. izby ustaliły również 5 budżetów - dla 4 gmin i 1 powiatu" - czytamy w sprawozdaniu.

Zabójca 18-letniej Dominiki aresztowany na 3 miesiące

na wolności mógłby mataczyć w śledztwie, utrudniać postępowanie, wpływać na zeznania świadków. Istnieje także obawa, że mógłby uciec i ukrywać się przed organami ścigania - mówi "Gazecie" Bogusława Marciniak, szefowa niżańskiej Prokuratury Rejonowej.21-letni Andrzej U. ze Stalowej Woli jest

GIODO: Przedszkola łamią prawo

gminą nie pozostaje nic innego jak zaprzestać praktyk niezgodnych z prawem. Jeżeli jednak któryś z organów nie zechce się dostosować może zostać pociągnięty do odpowiedzialności, bo jak podkreśla GIODO żądanie zaświadczenia PIT od osoby, które chce skorzystać ze swoich praw jest skrajnym przypadkiem

Regulski: pozwólmy ludziom rządzić się samym - to jest samorządność

powstała sytuacja, że wójt jest zarazem organem administracji publicznej i jednocześnie lokalnym politykiem, i to jest niedobre. Obawiam się jednak, że nie ma odwrotu od wyborów bezpośrednich, a co za tym idzie od konsekwencji tego. Natomiast trzeba zdecydowanie podjąć wysiłek na rzecz odpartyjnienia gmin

Problemy z doręczaniem przesyłek sądowych. Interweniuje RPO: Nieprawidłowości godzą w sferę praw obywateli

do aktywnych działań w celu poprawy sytuacji". - Należy bowiem mieć na uwadze, iż zaniedbania w tym zakresie mogą narazić na szwank nie tylko dobro wymiaru sprawiedliwości, ale i autorytet jego organów - dodała. Bez listy rozprawa się nie zacznie Według RPO problem dotyczy w szczególności

Parkowanie kandydata PiS na kartę wystawioną przez ABW

sprawie sędzia Maciej Czajka uznał, że "powstał system sprzyjający nadużywaniu identyfikatorów [abonamentów - przyp. red.] przez osoby nieuprawnione i działaniu na szkodę interesu gminy, co osłabia zaufanie do państwa i organów władzy samorządowej". Poseł Andrzej Adamczyk, szef kampanii PiS w

Konstytucjonalista: Stan nadzwyczajny w jednej gminie i wybory będą przesunięte

kadencja Sejmu, przeprowadzane referendum ogólnokrajowe, nie mogą być przeprowadzane wybory do Sejmu, Senatu, organów samorządu terytorialnego oraz wybory Prezydenta Rzeczypospolitej, a kadencje tych organów ulegają odpowiedniemu przedłużeniu. Wybory do organów samorządu terytorialnego są możliwe tylko tam

Barszcz: chcemy, aby rząd w grudniu przyjął projekt specustawy dot. gazu i ropy

uzyskania przez inwestycję poszukiwawczą opinii właściwego wójta, burmistrza albo prezydenta miasta. Projekt postuluje zastąpienie uzgodnień z różnymi organami właśnie opiniami, które mają być przedstawione najdalej w 14 dni. Brak opinii w tym terminie będzie uważany za zgodę. "Jest to jedyne wyjście

Zabili płytami witryny. A w środku zmarł bezdomny

nie reagować. Poza tym był wątły, cichy. Nawet jeśli odpowiedział, mogli go nie usłyszeć. Przedstawiciel zarządcy zapewnia, że firma, której zlecili prace, ma duże doświadczenie w tego typu zadaniach. Bernasiński: - To jest wielka tragedia. Jesteśmy do dyspozycji policji i organów wymiaru

Sejm znowelizował ustawę o swobodzie działalności gospodarczej

poniósł szkodę w wyniku prowadzenia czynności kontrolnych z naruszeniem prawa. Poparł także przepis, który zakłada, że przedsiębiorcy przysługuje w terminie trzech dni możliwość złożenia zażalenia na postanowienie organów kontrolnych.Nowelizacja wprowadza zasadę tzw. "jednego okienka", która

PiS chce komisji śledczej ws. przygotowań do wyborów; PO, PSL i TR przeciw

komisja śledcza, ale uprawnione organy - czyli prokuratura, sądy i NIK. "To z pewnością nie jest sprawa dla komisji śledczej, ale z drugiej strony, sprawa tych nieprawidłowości powinna być szybko wyjaśniona" - podkreślił Rozenek. "Za" jest rzecznik klubu Sprawiedliwa Polska Patryk

Gminy spóźniają się ze zwrotem podatku od nieruchomości

Zdaniem firmy, obok nieprzestrzegania terminów, gminy często popełniają błędy proceduralne w sprawach o stwierdzenie nadpłaty podatku: wybiórczo traktują dowody dostarczone przez podatnika, nie stosują się do decyzji organów wyższej instancji, nie informują o planowanych kontrolach, bądź nie

Marszałkowie nie chcą metropolii

i gmin; brak nam w tym zakresie dostatecznych doświadczeń oraz uregulowań ustawowych.Z powyższych względów, które się potwierdzają we wszystkich rozwiniętych krajach, dobre funkcjonowanie w ściśle określonym i ograniczonym zakresie organów metropolitalnych jest nieodzowne. Jest od dawna wdrażane z

PKW: wciąż nie wiadomo, kiedy będą wyniki wyborów samorządowych

zbiera tylko wyniki z poszczególnych województw" - odparł Kosmal, pytany, kiedy poznamy ostateczne wyniki wyborów samorządowych. Do tej pory PKW podała wyniki wyborów (bez dwóch gmin) na wójtów, burmistrzów, prezydentów miast. Wciąż nie ma pełnych danych dotyczących wyników wyborów do rad gmin

PKW: Wciąż nie wiadomo, kiedy będą wyniki wyborów samorządowych

- Nie potrafię powiedzieć, PKW nie jest organem, który liczy, PKW zbiera tylko wyniki z poszczególnych województw - odparł Kosmal, pytany, kiedy poznamy ostateczne wyniki wyborów samorządowych. Do tej pory PKW podała wyniki wyborów (bez dwóch gmin) wójtów, burmistrzów, prezydentów miast. Cały czas

PKW: wciąż nie wiadomo, kiedy będą wyniki wyborów samorządowych

"Nie potrafię powiedzieć, PKW nie jest organem, który liczy, PKW zbiera tylko wyniki z poszczególnych województw" - odparł Kosmal, pytany, kiedy poznamy ostateczne wyniki wyborów samorządowych. Do tej pory PKW podała wyniki wyborów (bez dwóch gmin) na wójtów, burmistrzów, prezydentów

Kościół stanął w ogniu, zawalił się dach wieży [ZDJĘCIA, WIDEO]

i piękniejszych kościołów w Białymstoku. Ma 101 lat. Wewnątrz wieży prawie wszystko było drewniane. Mój Boże, trwała tam renowacja organów. Nie wiem, czy coś z nich zostało. Spłonęły schody, nie było dostępu do wieży Pod kościołem przez kilka godzin stali przerażenie ludzie. Parafianie i nie tylko

Etyka dla jednego ucznia? Minister wydała rozporządzenie, ale sprawa wcale nie jest prosta

. Okazuje się, że owszem, jeden czy dwóch uczniów wystarczy, ale tylko na terenie gminy, w której w żadnej ze szkół nie ma etyki. W innym przypadku powinna być utworzona grupa międzyszkolna: uczniowie z kilku szkół mogą mieć etykę w jednym miejscu, jako jeden zespół, taka możliwość istniała też do tej pory

Z prokuratury: w Knyszynie przetarg kontrolowany

oferenta, bo remont miał się odbyć w wakacje. Poza tym od tego zdarzenia minęło wiele czasu i nie pamiętają wszystkich szczegółów.Henryk K. już został skazany za nieprawidłowości przy przetargu. Z uwagi na współpracę z organami ścigania dostał tylko kilka tysięcy złotych grzywny.Wylewność Henryka K. jest

KE zaleca, by miasta opracowały plany zrównoważonej mobilności

takiego kompleksowego planu powstaną w ciągu pół roku. Wim Billet, koordynator kampanii na rzecz zarządzania mobilnością w belgijskiej Flandrii powiedział, że większość tamtejszych miast oraz gmin posiada i wdraża Plany Zrównoważonej Mobilności albo właśnie je opracowuje. "Rząd Flandrii wspiera te

Partie zabiegają o głosy użytkowników wieczystych

. wartości gruntu rocznie). Obie partie chcą dać gminom i organom reprezentującym skarb państwa możliwość stosowania bonifikat od opłat za użytkowanie także w odniesieniu do gruntów wykorzystywanych pod działalność gospodarczą. Miałoby to zapobiec bankructwom, a w efekcie - spadkowi wpływów podatkowych i

Podlaskie. Nadzór RPO nad wyjaśnianiem incydentów w gminie Puńsk

się odbyć już jesienią. Zarysowano plan działań, będą one teraz konsultowane. Wróblewski podkreślał, że należy ścigać sprawców, a RPO będzie monitorował działania organów ścigania, by sprawcy nie pozostali bezkarni. "A z drugiej strony (...) konieczne są pozytywne działania, działania edukacyjne

Podlaskiej. Wójt Płaskiej zatrzymany przy wręczaniu łapówki

zdecydować m.in. o tym, czy należy powołać nowego sekretarza gminy. "Zatrzymanie wójta było dla mnie i urzędników wielkim zaskoczeniem, szczególnie to, że organa ścigania kontrolowały całą akcję, do której doszło na posesji wójta" - powiedział PAP Górski. Śledztwo w tej sprawie nadzoruje łomżyńska

Kilkaset wniosków do firm ubezpieczeniowych po wichurach

szczytowych przez huragan" - wyjaśniła. Rzeczniczka dodała, że Warta nie ma w swojej ofercie (popularnych wśród rolników - PAP) ubezpieczeń upraw z dopłatami Skarbu Państwa. Nowakowska podkreśliła, że na tereny zniszczone przez huragan zostali wysłani rzeczoznawcy. Ich zadaniem jest współpraca z organami

Radni Ełku nie głosowali projektu apelu o wstrzymanie połowów sieciami

W projekcie apelu zostało wyrażone niezadowolenie z gospodarki rybackiej na Mazurach. Ełcki samorząd domagał się w tym dokumencie zaprzestania gospodarczych odłowów sieciowych na jeziorach, które mają strategiczne znaczenie dla turystycznego rozwoju gmin i regionu. Projekt apelu zawierał też

Wójt zawinił, sąd dał mu szansę

Niegowa. W 2007 roku wojewoda śląski uznał zarządzenie o powołaniu zastępcy wójta za nieważne. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach podtrzymał decyzję wojewody, oddalając skargę wójta. Krzysztof M. nie zastosował się do poleceń organów kontrolnych. Sprawa trafiła więc do prokuratury, potem sądu.W

Igor zapalił trawkę na szkolnym boisku. Prokurator ścigał, a sąd... umorzył. "To nabijanie statystyk"

Pittsburgu (USA). Konkluzja jest mniej więcej taka, że alkohol i tytoń są groźniejsze dla zdrowia niż marihuana. Wreszcie gorzowski sędzia zaznacza, że takie sprawy - podobnie jak kiedyś ściganie pijanych rowerzystów - mogą stanowić dla organów ścigania "idealny czyn dla poprawienia statystyki

IPN: przestępczy remont

;. Natomiast w art. 13 konstytucji czytamy o zakazie odwoływania się do metod i praktyk totalitarnych. Oburzone taką interpretacją wydaną przez IPN są władze gminy Czorsztyn, na terenie której stoją "Organy" Hasiora. - Rzeźbę chcemy wyremontować, bo jej zły stan techniczny jest zagrożeniem dla osób

Poseł PiS do Kluzik-Rostkowskiej: Pani przyszła do resortu, żeby niszczyć polski system wychowawczy i polską rodzinę

wołomiński jest organem prowadzącym tylko dla siedmiu. Pozostałe szkoły to są szkoły gminne. Z uzyskanych informacji wynika, że organy prowadzące szkoły podstawowe i gimnazja na terenie gmin: Kobyłka, Marki, Ząbki, Zielonka, Radzymin, Tłuszcz, Wołomin, Dąbrówka, Jadów, Klembów, Poświętne i Strachówka nie

SLD ma projekt ws. zakrywania twarzy podczas marszów

, których rozpoznanie z powodu ubioru, zakrycia twarzy lub zmiany jej wyglądu nie jest możliwe". Projekt SLD przewiduje jednak wyjątek od tej zasady. Uczestnicy demonstracji mieliby prawo zakrywania twarzy, jeśli wcześniej organizator zgłosiłby to w zawiadomieniu organowi gminy, który decyduje o

Festiwal Sacrum non Profanum w Trzęsaczu

przez Jasińskiego wykona Orkiestra Academia, którą poprowadzi prof. Bohdan Boguszewski. Do tego nadmorskiego miasteczka przyjadą także m.in.: pianiści Michał Michalski i Sławomir Wilk oraz goście z zagranicy - kubański perkusista Jorge Luis Valcarcel Gregorio i grający na organach Vincent de Pol. W

Kim jest człowiek, który z siekierą wkroczył na Wawel?

ulicę brony.- Przez urzędników jestem bankrutem. Straciłem ok. 20 mln zł. Teraz oczekuję już tylko sprawiedliwości, bo jak organy państwa mogą orzec, że blokowanie czyjejś nieruchomości to nie przestępstwo? - argumentował przed sześcioma laty Grzegorz Ś.Ostatecznie policjanci uniemożliwili mu

Sejm zliberalizował przepisy dotyczące deptania trawników

dla celów rekreacji przez właściwe organy gminy".Projektodawcy zaznaczali, że nowela ma złagodzić prawo w przypadku korzystania z terenów publicznych m.in. parków. - Wydaje się celowe wprowadzenie pewnych warunków korzystania przez społeczeństwo z miejsc do wypoczynku. Miejsca dostępne dla

W. Brytania. Zmarłym pracownikom Sellafield usuwano organy

We wtorek wieczorem za praktyki te przeprosił w Izbie Gmin minister ds. energii Chris Huhne. Wystąpienie ministra było wynikiem opublikowania w tym samym dniu 640-stronicowego raportu, którego autorem jest sędzia Michael Redfern. Rząd Partii Pracy zlecił mu przeprowadzenie dochodzenia w 2007 r

Prezydent Warszawy chce "małej" ustawy reprywatyzacyjnej

przyznania prawa użytkowania wieczystego na normy wywiedzione z odrębnych przepisów było często nieskuteczne i wyroki sądów administracyjnych nakazywały organom administracji publicznej dokonywanie zwrotów nieruchomości niezbędnych dla realizacji ich zadań statutowych bądź sprzecznych z założeniami

Podlaskie.W piątek decyzja ws. wybicia świń ze strefy z ograniczeniami

W środę Główny Inspektorat Weterynarii poinformował, że chorobę afrykańskiego pomoru świń (ASF) stwierdzono u dwóch świń w powiecie białostockim, w gminie Gródek, która graniczy z Białorusią. W gospodarstwie hodowano w sumie osiem świń, wszystkie zutylizowano. Wyznaczono też 10-kilometrową strefę

Trybunał Konstytucyjny torpeduje nowe prawo o zgromadzeniach

uznał za niekonstytucyjny zapis, że zgromadzeniem jest "zgrupowanie co najmniej 15 osób". Stwierdzono też niekonstytucyjność zapisu o terminie trzech dni roboczych, w jakim najpóźniej powinno dotrzeć do organu gminy zgłoszenie o zgromadzeniu. Za niezgodne z konstytucją uznano ponadto zapis

Śląska spółka wodociągowa odzyskała stabilność finansową

nie ulegnie zmianie. Będzie kosztowała 2,25 zł za metr sześcienny (to cena bazowa dla gmin, końcowi odbiorcy płacą więcej, po naliczeniu lokalnych taryf). "Wprowadzamy też system rabatowy, który de facto dla naszych klientów będzie oznaczał obniżkę ceny. Z takim zjawiskiem w GPW nie mieliśmy

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

e-pity dla Mac

, PIT-8C, PIT-40 oraz PIT-4R, a także PIT- 8AR, PIT-14, PIT-16, 16A i 16Z, PIT-23 i PIT-R.

Do wypełnienia PIT-a z programem e-pity możemy użyć poręcznego kreatora lub skorzystać z aktywnych deklaracji. Program posiada wbudowaną bazę gmin, powiatów oraz urzędów skarbowych

e-pity dla Windows

, PIT-8C, PIT-40 oraz PIT-4R, a także PIT- 8AR, PIT-14, PIT-16, 16A i 16Z, PIT-23 i PIT-R.

Do wypełnienia PIT-a z programem e-pity możemy użyć poręcznego kreatora lub skorzystać z aktywnych deklaracji. Program posiada wbudowaną bazę gmin, powiatów oraz urzędów skarbowych

e-pity dla Linux

, PIT-8C, PIT-40 oraz PIT-4R, a także PIT- 8AR, PIT-14, PIT-16, 16A i 16Z, PIT-23 i PIT-R.

Do wypełnienia PIT-a z programem e-pity możemy użyć poręcznego kreatora lub skorzystać z aktywnych deklaracji. Program posiada wbudowaną bazę gmin, powiatów oraz urzędów skarbowych

Procedura budżetowa gminy

; zadania wynikające z porozumienia z organami administracji rządowej i innymi jednostkami samorządu terytorialnego. Opracowanie projektu budżetuNa proces opracowywania budżetu gminy wypływa wiele uwarunkowań wewnętrznych, jak i zewnętrznych, np. wielkość gminy, wypracowana forma dialogu

Gminy w Polsce z językiem pomocniczym

Gminy w Polsce z językiem pomocniczym – gminy, w których zgodnie z ustawą z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym, samorządy mogą wprowadzić język mniejszości jako język pomocniczy stosowany w kontaktach z organami gminy. W gminach

Gmina (Francja)

rządowej lub wspólnot wyższego szczebla (departamentów i regionów administracyjnych). Jej organami są rada gminy i mer. Organy gminy Rada gminyRada gminy jest organem przedstawicielskim, wybieranym na sześcioletnią kadencję w wyborach powszechnych i bezpośrednich. Liczy od 9 radnych (w gminach do 100

Gmina wiejska

administracji i rady narodowe po reformie, Warszawa 1977.Zarówno gromady jak gminy, począwszy od roku 1950, były organami jednolitej władzy państwowej, a nie samorządu terytorialnego. Dotyczy to także gmin miejskich.

Język pomocniczy (Polska)

Językiem pomocniczym w prawodawstwie polskim określa się język mniejszości narodowej lub etnicznej albo język regionalny, dopuszczony do użycia obok języka urzędowego (języka polskiego), wyłącznie przed organami gminyZgodnie z art. 11a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, organami

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.