opinie o nauczycielach

PAP

Podzielone opinie w sprawie finansowania asystentów nauczycieli

Podzielone opinie w sprawie finansowania asystentów nauczycieli

Samorządom brakuje pieniędzy na zatrudnienie asystentów nauczycieli - komentuje przyjęte w czwartek przez Sejm przepisy dot. asystentów wiceprzewodniczący Związku Gmin Wiejskich. Według dyrektora Biura Związku Miast Polskich, gminy poradzą sobie.

Oświatowa "S" krytykuje list minister edukacji ws. przerwy świątecznej

Sekcja Krajowa Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" krytykuje minister edukacji Joannę Kluzik-Rostkowską za list otwarty do rodziców ws. przerwy świątecznej w szkołach. Według "S", minister dyskredytuje zawód nauczyciela w oczach opinii publicznej.

Pieniądze sprzątaczek polecą na Air Show

Podwyżki dla nauczycieli zaakceptowane. Prezydent nie zgodził się na propozycje związkowców dotyczące płac pracowników administracji i obsługi szkół. - Panuje opinia, że sprzątaczki sfinansują Air Show - mówi Tomasz Korczak, szef ZNP w Radomiu

Psycholog: Upośledzone, molestowane dziecko nie doznaje krzywdy

? - mówiła matka przed salą sądową. Wg sądu, opinia biegłego była potrzebna Rzecznik katowickiego sądu Krzysztof Zawała podkreślił, że wniosek o opinię biegłego składała sama powódka, a ponadto opinia jest próbą znalezienia odpowiedzi na te pytania, na które w zwykłej sytuacji odpowiedziałby sam pokrzywdzony

Meller: Polska powinna wystrzegać się roli nauczyciela Ukrainy

Meller: Polska powinna wystrzegać się roli nauczyciela Ukrainy

Władysław Bartoszewski zaznacza, że o tak kluczowych sprawach, jak przyszłość Ukrainy w jednoczącej się Europie, nie zdecyduje jedna kadencja parlamentu. Profesor Bartoszewski jest przekonany, że, bez względu na to, kto w kolejnych ukraińskich wyborach zdobędzie większość, w stosunkach między

We wtorek ZNP będzie ponownie demonstrować przed siedzibą rządu

informacje o prawach określonych w Karcie Nauczyciela, przeciwstawia nauczycieli opinii publicznej, konfrontuje pedagogów z rodzicami. Według ZNP, minister lekceważy środowisko oświatowe, pozoruje dialog i uzależnia jego prowadzenie od likwidacji Karty Nauczyciela. Związkowcy protestują również przeciw

Giertych może odznaczyć nauczycieli z ZNP

Wczoraj Giertych odesłał odznaczeniowe wnioski ZNP kuratorom. Jeszcze w sobotę, w Dniu Edukacji Narodowej, Giertych mówił, że nie da odznaczeń osobom wskazanym przez organizację "mającą wszelkie cechy organizacji wywodzącej się z czasów komunistycznych". W poniedziałek Związek Nauczycielst

We wtorek ZNP będzie ponownie demonstrować przed siedzibą rządu

płacy nauczycieli. Domagają się także poszanowania zawodu nauczyciela. Zdaniem ZNP, minister edukacji dyskredytuje pracę nauczycieli, przedstawia nieprawdziwe informacje o prawach określonych w Karcie Nauczyciela, przeciwstawia nauczycieli opinii publicznej, konfrontuje pedagogów z rodzicami. Według

Sejm: w szkołach będą mogli pracować asystenci nauczyciela

do 31 grudnia. Obecnie decyzję o odroczeniu nauki w pierwszej klasie podejmuje dyrektor szkoły na wniosek rodziców i po przedstawieniu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej. Teraz Sejm zdecydował, że o odroczeniu będzie przesądzała sama opinia psychologa i wola rodziców. W nowelizacji znajdują

Raport o Stanie Edukacji 2013: nauczycielka - zawód wybrany w dzieciństwie

wykształceni niż rodzice nauczycieli techników. Nauczyciele języków, przedmiotów przyrodniczych i WF pochodzą z lepiej wykształconych rodzin, a nauczyciele religii, edukacji wczesnoszkolnej i matematyki - z gorzej wykształconych. W grupie nauczycieli religii połowa miała lub ma oboje rodziców, o co najwyżej

Komisje negatywnie o poprawkach dotyczących asystentów nauczycieli

Zgodnie z poselskim projektem nowelizacji ustawy o systemie oświaty autorstwa PO samorządy będą mogły zatrudniać w podstawówkach asystentów nauczycieli, których zadaniem ma być wspieranie nauczyciela prowadzącego zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze lub zajęcia świetlicowe. Asystenci będą

W środę posłowie zajmą się projektem ws. asystentów nauczyciela

i po przedstawieniu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej. Projekt zakłada, by o odroczeniu przesądzała sama opinia psychologa i wola rodziców. Zapisano w nim także, że w świetlicach szkolnych pod opieką jednego nauczyciela nie będzie mogło być więcej niż 25 uczniów.

Senat w nowelizacji ograniczył zakres pracy asystentów nauczycieli

10.04. Warszawa (PAP) - Asystenci nauczyciela będą mogli pracować tylko w klasach I-III szkół podstawowych i w świetlicach - taką poprawkę do nowelizacji ustawy o systemie oświaty zaproponował Senat w czwartkowym głosowaniu. Poprawką zajmie się teraz Sejm. Całą nowelizację poparło 53 senatorów, 22

Sejm: w szkołach będą mogli pracować asystenci nauczyciela

dziecka w pierwszej klasie szkoły podstawowej. Zgodnie z zapisami noweli, rodzice będą mogli na podstawie opinii psychologa cofnąć dziecko do zerówki, nawet, gdy we wrześniu rozpocznie ono już naukę w szkole. Będą mieli na to czas do 31 grudnia. Obecnie decyzję o odroczeniu nauki w pierwszej klasie

Sejmowe komisje popierają poprawki do noweli ws. asystentów nauczyciela

podstawie opinii psychologa cofnąć dziecko do zerówki, nawet, gdy we wrześniu rozpocznie ono już naukę w szkole. Będą mieli na to czas do 31 grudnia. Obecnie decyzję o odroczeniu nauki w pierwszej klasie podejmuje dyrektor szkoły na wniosek rodziców i po przedstawieniu opinii poradni psychologiczno

Senat w nowelizacji ograniczył zakres pracy asystentów nauczycieli

podstawowych. Zatrudnienie asystenta nie będzie obowiązkowe. O tym, czy w danej placówce taka osoba się pojawi, decydować będą same szkoły i organy je prowadzące. Asystenci będą musieli mieć przygotowanie pedagogiczne oraz wykształcenie co najmniej takie, jak nauczyciele uczący w danej szkole. Będą jednak

Komisje: asystent wykonuje zadania wyłącznie pod kierunkiem nauczyciela

nauczycielom pracującym z najmłodszymi uczniami, to negują sposób zatrudnienia takich osób przy stawianiu im takich samych wymagań jeśli chodzi o kwalifikacje, jak nauczycielom. Ich zdaniem, może to w przyszłości doprowadzić do zastępowania w szkole nauczycieli asystentami. Stąd zgłoszona w czwartek przez

Prezydent podpisał nowelizację ws. asystentów nauczycieli

nimi szkoły będą musiały organizować taką opiekę, jeśli będą wnioskować o to rodzice. W świetlicach pod opieką jednego nauczyciela nie będzie mogło być więcej niż 25 uczniów.

Senatorowie chcą poprawek do nowelizacji ustawy o systemie oświaty

inaczej zapis o możliwości zatrudniania asystentów będzie przepisem martwym. Wiceminister edukacji Joanna Bardzik wyjaśniła, że zakres obowiązków konkretnego asystenta będzie szczegółowo określany przez dyrektora szkoły. Podkreśliła też, że nie ma zagrożenia zastępowania nauczycieli asystentami, gdyż

ZNP zapowiada możliwość wznowienie akcji protestacyjnej

i po przedstawieniu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej. Projekt zakłada, by o odroczeniu przesądzała sama opinia psychologa i wola rodziców. Zapisano w nim także, że w świetlicach szkolnych pod opieką jednego nauczyciela nie będzie mogło być więcej niż 25 uczniów.

Podkomisja proponuje wprowadzenie "asystentów nauczycieli"

określeniem "asystent nauczyciela". Jak tłumaczyła, chodzi o to by było jasno zaznaczone, że chodzi o zupełnie nowa kategorię osób pracujących w szkołach. Nadal bowiem w projekcie zostały zapisy, zgodnie z którymi osoby takie będą musiały mieć wykształcenie co najmniej takie samo jak nauczyciel

Prezydent podpisał nowelizację ws. asystentów nauczycieli

. Zgodnie z zapisami noweli, rodzice będą mogli - na podstawie opinii psychologa - cofnąć dziecko do zerówki, nawet gdy we wrześniu rozpocznie ono już naukę w szkole. Będą mieli na to czas do 31 grudnia. Obecnie decyzję o odroczeniu nauki w pierwszej klasie podejmuje dyrektor szkoły na wniosek rodziców i

PiS, SP, TR i SLD przeciw wprowadzeniu asystentów nauczycieli

Opozycji nie spodobały się też zapisy dotyczące zmian, jeśli chodzi o odraczanie obowiązku szkolnego dla sześciolatków. Zgodnie z poselskim projektem nowelizacji ustawy o systemie oświaty autorstwa PO samorządy będą mogły zatrudniać w podstawówkach asystentów nauczycieli, których zadaniem ma być

PO, PSL i SLD za zawężeniem obowiązków asystentów nauczycieli

Nauczyciela. Wynagrodzenie ich nie będzie mogło być wyższe niż to, które otrzymuje nauczyciel dyplomowany. Nowelizacja daje też możliwości odroczenia nauki sześcioletniego dziecka w pierwszej klasie szkoły podstawowej. Zgodnie z zapisami noweli, rodzice będą mogli na podstawie opinii psychologa cofnąć

ZNP zapowiada możliwość wznowienie akcji protestacyjnej

19.03. Warszawa (PAP) - W przypadku nieosiągnięcia porozumienia w sprawie nowelizacji ustawy o systemie oświaty w zakresie zatrudniania nauczycieli w szkołach podstawowych wznowiona zostanie ogólnopolska akcja protestacyjna - zdecydował zarząd główny Związku Nauczycielstwa Polskiego. MEN nie

Włochy.Strajk pracowników oświaty i wiece przeciwko rządowej reformie

zdaniem oświatę. Przywódczyni lewicowej centrali związkowej CGIL Susanna Camusso oświadczyła, że reforma "sprzyja najbogatszym" i wywołuje podziały wśród nauczycieli. Minister oświaty Stefania Giannini wyraziła opinię, że strajk jest polityczny. "Przyczyny protestu nie mają nic wspólnego

Senacka komisja edukacji: asystenci nauczyciela tylko w klasach I-III

Nowelizacja ustawy o systemie oświaty wprowadzająca do szkół nową kategorię pracowników - asystentów nauczyciela, będzie w środę rozpatrywana przez Senat na posiedzeniu plenarnym. Zgodnie z nią, samorządy będą mogły zatrudniać w podstawówkach we wszystkich klasach asystentów nauczycieli, których

Kluzik-Rostkowska: wsparcie dla nauczycieli matematyki klas I-III

nauczenie jak zmienić sposób nauczania i skłonić do trwałej zwiany to trudne zadanie. PAP: Zapowiedziała pani też wsparcie edukacji zawodowej. Na czym będzie ono polegało? J.K-R.: Nasze propozycje chcemy przedstawić we wrześniu.. Zależy mi na ocenie naszych pomysłów, będę więc prosić o opinie nauczycieli

Kluzik-Rostkowska: rodzice nie muszą się martwić o podręczniki

szkołach" - powiedziała Kluzik-Rostkowska. Dodała, że resort rozważa przygotowanie i przekazanie do szkół plakatów z informacjami dla rodziców o darmowych podręcznikach. Poinformowała też, że po zakończeniu bieżącego roku szkolnego ministerstwo będzie pytało nauczycieli klas pierwszych o to, jak im

Sejm w nowelizacji ograniczył zakres pracy asystentów nauczycieli

nauki sześcioletniego dziecka w pierwszej klasie szkoły podstawowej. Zgodnie z zapisami noweli, rodzice będą mogli na podstawie opinii psychologa cofnąć dziecko do zerówki, nawet, gdy we wrześniu rozpocznie ono już naukę w szkole. Będą mieli na to czas do 31 grudnia. Obecnie decyzję o odroczeniu nauki w

Nauczycielka ze Szczodrego "nie powinna mieć styczności z dziećmi. Ona jest po prostu chora" [ROZMOWA]

nauczycieli z rodzicami i dziećmi. W szkole w Szczodrem rozmawia się o zainstalowaniu monitoringu. O wydarzeniu rozmawiamy z Aleksandrą Pezdą, dziennikarką TOK FM zajmującą się między innymi tematami związanymi z edukacją. Aneta Bańkowska, Gazeta.pl: Czy takie sytuacje jak w szkole w Szczodrem zdarzają się

Od soboty przerwa świąteczna w szkołach

;, minister dyskredytuje listem zawód nauczyciela w oczach opinii publicznej. Związkowcy przypomnieli, że termin przerwy świątecznej ustalany jest nie przez nauczycieli, lecz przez samą minister edukacji oraz, że nauczyciele mogą w tym czasie organizować opiekę nad dziećmi, jeśli jest potrzeba ze strony

"Dziennik Gazeta Prawna": Oceny dla maluchów

też zmiany dla uczniów od IV klasy. Pozostaną wprawdzie tradycyjne oceny od jedynki do szóstki, ale obok nich autorzy projektu nowelizacji ustawy o systemie oświaty proponują, aby wszystkie oceny, zarówno te bieżące z prac domowych czy testów, jak i półroczne oraz roczne były w formie opinii

Sejm. Pierwsze czytanie projektu PO ws. odroczenia nauki dla 6-latków

pierwszej klasie szkoły podstawowej, a nawet cofnąć do zerówki, gdy dziecko już tę naukę rozpoczęło. Obecnie decyzję o odroczeniu nauki w pierwszej klasie podejmuje dyrektor szkoły na wniosek rodziców i po przedstawieniu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej. Poselska propozycja zakłada, by o

Fundacja Polska Bez Korupcji proponuje zmiany w ustawie o systemie oświaty

rocznikom dzieci. W noweli zapisano też, że o wyborze podręczników dla uczniów nie będzie jak dotąd decydował nauczyciel, ale zespół nauczycieli uczących danego przedmiotu w szkole po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców. (Planujemy kontynuację tematu)

Nauczycielka zdjęła krzyż i rozpętała się burza. Dziś ruszył proces sądowy

forma wygłoszona przez przełożoną postawiła ją w niekorzystnym świetle. Później część nauczycieli przestała z nią rozmawiać, zarzucano jej, że rozmawia z prasą, dyrekcja wystawiła oficjalne upomnienie, pojawiły się podejrzenia o kradzież krzyża, zresztą nie tylko krzyża. W końcu Juszczyk poszła na

MEN: 60 tys. osób obejrzało w internecie "Nasz elementarz"

Środa jest ostatnim dniem dwutygodniowych konsultacji społecznych dotyczących publikacji. "Konsultacje zakończą się o północy" - zaznaczyła Dębek. Dodała, że wszyscy chętni do tego czasu mogą jeszcze swoje opinie przesyłać. Podręcznik od 17 kwietnia jest dostępny na stronie internetowej

Badanie: nauka języka obcego w szkole to wkuwanie słówek na pamięć

podstawy programowej kształcenia ogólnego. IBE opublikował wnioski z pierwszej części badania, w których zbierano opinie od nauczycieli i uczniów. Pełen raport z badania gotowy będzie w 2015 r. Okazało się m.in., że większość badanych gimnazjów oferuje tylko naukę języka angielskiego i niemieckiego

Badanie: 79 proc. rodziców 6-latków ponownie wysłałoby je do szkoły

badanych nauczycieli i jedynie jedna trzecia rodziców". Jej zdaniem, wysoki odsetek rodziców deklarujących powtórne podjęcie decyzji o posłaniu dziecka do szkoły w wieku 6 lat świadczy o tym, że opinia o dobrym przygotowaniu swojego dziecka nie jest zgodna z generalną opinią o nieprzygotowaniu 6

Ks. Tomasik: "Katecheta powinien żyć zgodnie z nauczanymi wartościami"

Ksiądz Tomasik komentuje w rozmowie z Katolicką Agencją Informacyjną fakt zwolnienia katechetki z jednej ze szkół za to, że żyje w konkubinacie. W jego opinii sprawa jest jednoznaczna, ponieważ nauczyciel religii "musi mieć uporządkowaną sytuację wobec Kościoła, bo naucza w jego imieniu"

Fundacja Polska Bez Korupcji proponuje zmiany w ustawie dot. oświaty

badania przeprowadzonego badania w 2014 r. Jak dodał, odsetek szkół, które wskazywały na to, że przedstawiciele handlowi spotykali się z nauczycielami czy dyrektorami szkół, znacznie się zmniejszył i wyniósł ok. 35 proc. Prezes fundacji przypomniał, że w ustawie o systemie oświaty pojawił się przepis

Tusk: efektem naszego projektu powinno być zredukowanie kosztów

premiera - opinie, że nauczyciele współpracują z wydawcami, by wmuszać rodzicom te materiały, są bardzo przesadzone. "Będziemy musieli stworzyć system kontroli i nadzoru. Będziemy uznawali za rzecz niedopuszczalną wymuszanie przez szkołę na rodzicach dodatkowych opłat" - wyliczał.

Matura 2015. Matematyka trudna czy łatwa? Uczniowie podzieleni. Matematyk: "Skoro wystarczy 30 proc., każdy powinien to zdać"

- co wzbudza silne emocje zwłaszcza tych, którzy nie planują dalszego rozwoju w naukach ścisłych. Po rozwiązaniu - lub nie - maturalnych arkuszy wielu uczniów komentowało egzamin na Twitterze. Opinie były skrajnie różne - od radości: @GosiaSkorska @CKE_PL Matma maks łatwa, ostatnie zadanie pestka

Kluzik-Rostkowska: w ruchu "Ratuj maluchy" nie chodzi o dobro dziecka

powiedziała, że nie rozumie protestu związków. Zapis dotyczący możliwości zatrudniania w szkole podstawowej osoby wspierającej znalazł się w projekcie nowelizacji ustawy o systemie oświaty autorstwa posłów PO. Osoby takie wspierałyby nauczyciela w pracy z uczniami, zarówno podczas lekcji, jak i na świetlicy

Google debatuje nad "prawem do bycia zapomnianym"

w Europie narady mają pomóc w rozpatrywaniu mniej oczywistych przypadków. Chodzi m.in. o wnioski byłych polityków, krytykowanych za ich działalność, przestępców, którzy sprzeciwiają się publikowaniu informacji o nałożonych na nich karach, a także o niekorzystne opinie o architektach, nauczycielach

Śląskie. Powstaje program rozwoju szkolnictwa zawodowego w województwie

szkolnictwa zawodowego wykazała, że w opinii pracodawców i instytucji otoczenia biznesowego oferta jest niedopasowana do potrzeb rynku pracy, szkoły nadal kształcą w zawodach nadwyżkowych, zwiększa się natomiast liczba zawodów deficytowych" - podkreślono w uzasadnieniu do projektu programu. Zadaniem

11-latka prześladowana przez rówieśników. Nie wytrzymała. Napisała, że zrobi sobie krzywdę

Sprawą zajęło się kuratorium. Wnioski z kontroli mówią m.in. o "nieskuteczności działania szkoły w zakresie zapewnienia dziecku odpowiedniej pomocy psychologiczno-pedagogicznej". Rówieśniczy stalking Skarga dotycząca "stalkingu rówieśniczego" w SP 63 wpłynęła do szczecińskiego

Szkoła wysyła nieposłusznego ucznia przed sąd

, jak nauczyciele traktują syna, że dyrekcja na to nie reaguje. "Jestem zdezorientowana. Nie wiem, do kogo się zgłosić" - czytamy w liście. Kuratorium poradziło jej, by pomocy szukała u dyrektorki. - Nie skarżyła się na nią, tylko na nauczycieli - wyjaśnia dziś Artur Pasek z MKO. O postawieniu

"Polonez na studniówce dyskryminuje". Publikacja KPH dla nauczycieli

. zapisy o tym, że przejawem dyskryminacji osób homoseksualnych są bale studniówkowe, na których jest tańczony polonez (w parach mieszanych). Dodatkowo zaleca się nauczycielom "nie zakładać powszechnej heteroseksualności". Autorzy podręcznika radzą np., by zamiast słów "książę William był

MEN pozytywnie o poselskim projekcie zmian w ustawie oświatowej

w wykonywanych przez niego obowiązkach, jak również wzmocnienie standardu opieki nad uczniami oraz opiekuńczej funkcji szkoły" - napisała Dębek. Projekt zmian w ustawie o systemie oświaty przewiduje, że w szkołach podstawowych zatrudnione będą mogły być osoby wspierające nauczyciela w pracy z

Elbanowscy publikują instrukcję: Jak odroczyć obowiązek szkolny. "Tu nie chodzi o dobro dziecka. Nie "upupiajmy" maluchów!"

Stowarzyszenie "Ratuj maluchy" założone przez małżeństwo - Karolinę i Tomasza Elbanowskich - na swojej stronie internetowej zamieściło instrukcję informującą, jak można odroczyć obowiązek szkolny dla sześciolatków. Można to zrobić na podstawie opinii z poradni psychologiczno-pedagogicznej

Badanie: 79 proc. rodziców 6-latków ponownie wysłało by je do szkoły

niż w reszcie kraju. Badanie przeprowadzono w klasach II gdyż chodziło o opinie nauczycieli i rodziców po roku uczestnictwa dzieci 6-letnich w systemie szkolnym. W tych klasach, w badanych szkołach, uczyło się 991 dzieci, które rozpoczęły naukę jako sześciolatki. W klasach tych dominowały dzieci

Projekt PO ws. odroczenia obowiązku szkolnego sześciolatków

projektem rodzice będą mogli wnioskować o odroczenie spełniania obowiązku szkolnego przez dziecko, nawet wtedy, gdy rozpocznie ono już naukę w klasie I szkoły podstawowej. Obecnie rodzice opinię psychologa z poradni psychologiczno-pedagogicznej w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego mogą złożyć do

Terapeuta zwolniony za molestowanie dzieci broni się kartą nauczyciela

zawiesił go w obowiązkach. Szkoła przez rok płaciła zawieszonemu nauczycielowi połowę pensji, ok. 1,5 tys. zł. Gdy śledczy skończyli akt oskarżenia, dyrektor zwolnił belfra. Ale ten odwołał się do sądu pracy. Proces przeciw szkole ruszy w lutym. - Gdy dowiedziałem się o sprawie, nie wyobrażałem sobie, by

Samobójstwo 14-latka. Rodzina: To wina nauczycieli. Szkoła milczy

"niechęć", a jedna - zapowiedzieć, że nie uda mu się poprawić stopni. Zagadka śmierci 14-letniego gimnazjalisty Rodzice chłopca obwiniają o jego śmierć szkołę i mówią o "rażących błędach" nauczycieli. Ojciec chłopca mówi o "psychicznym wykluczaniu" ludzi. Anonimowe opinie

Kluzik-Rostkowska: Sześć lat to właściwy wiek rozpoczynania nauki

temat. Zaznaczyła, że tak zmienione zostały przepisy prawa, by nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, czyli klas I-III szkół podstawowych, mieli większą swobodę pracy z uczniami. - Chodzi o to, by pozwolić uczniom na tak długą aklimatyzację w szkole, jaka jest im potrzebna. Lekcja też nie musi trwać 45

Podkomisja: nauczyciel klasy I może przedstawić część programu nauczania

z projektem o wyborze podręczników dla uczniów nie będzie, jak dotąd, decydował nauczyciel, ale rada pedagogiczna szkoły po zasięgnięciu opinii rady rodziców. Zatwierdzony zestaw ma służyć w szkole co najmniej trzy lata. Zaproponowano też wprowadzenie zakazu oferowania szkołom korzyści w zamian za

RPD: w wielu szkołach uczniowie z autyzmem nie dostają odpowiedniej pomocy

roku wydawano dziecku opinie o konieczności dostosowania wymagań edukacyjnych do jego indywidualnych potrzeb i objęcia dziecka pomocą. Szkoła nie realizowała tego obowiązku - z interwencji RPD wynika, że brak dostrzegania przez szkołę choćby drobnych osiągnięć chłopca spowodował jego wycofanie. Sprawa

Ponad 7,5 tys. nauczycieli straci pracę z końcem wakacji

Co roku koniec sierpnia przynosi zmiany w stanie zatrudnienia nauczycieli. Wtedy to zgodnie z przepisami prawa oświatowego formalnie kończy się rok szkolny, choć w obiegowej opinii dzieje się to w czerwcu, gdy kończą się zajęcia lekcyjne i uczniowie dostają świadectwa szkolne. Ponieważ nauczycieli

Senat rozpoczął dwudniowe posiedzenie

Nad dwiema ustawami dotyczącymi świadczeń opiekuńczych we wtorek obradowała senacka komisja rodziny i polityki społecznej. Pierwszą z nich jest nowelizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych, która podwyższa świadczenia pielęgnacyjne dla rodziców dzieci niepełnosprawnych, którzy rezygnują z pracy

W Sejmie spór o zniesienie terminu ogłoszenia listy podręczników

, szkołę o rozsądnych wyborach" - powiedziała b. minister edukacji Katarzyna Hall (PO). Przekonywała, że zniesienie terminu 15 czerwca pozwoli nauczycielom dobrać podręcznik do poziomu swoich uczniów. "Nauczyciel może nawet przez miesiąc uczyć bez podręcznika, ale później ten wybór będzie trafny

Miażdżąca analiza: Podręczniki do wychowania do życia w rodzinie zaprzeczają faktom, skupiają się na wyglądzie dziewcząt

rzetelnej informacji, zgodnie ze stanem wiedzy, wolnej od uprzedzeń i stereotypów". Resort edukacji przypomniał również, że warunkiem dopuszczenia podręcznika do użytku są pozytywne opinie rzeczoznawców. Rzeczniczka prasowa MEN Joanna Dębek przypomniała, że nauczyciel może, ale nie musi korzystać z

UJ odcina się od wypowiedzi Hartmana, Twój Ruch wyrzuca go z partii

- Pan rektor wczoraj zapoznał się z tematem. Dziś najwyższe władze uczelni podjęły decyzję o skierowaniu sprawy do rzecznika dyscyplinarnego Uniwersytetu Jagiellońskiego - poinformował rzecznik UJ Adrian Ochalik. Od wypowiedzi Hartmana, który jest członkiem Twojego Ruchu, odcinał się już wcześniej

Rumunia. Klaus Iohannis zaprzysiężony na prezydenta

dnia na dzień i na każdym etapie czekają pułapki. Odnowienie kraju jednak potrzebuje radykalnych zmian - mówił. Zwycięstwo tego etnicznego Niemca jest postrzegane przez większość Rumunów i opinię międzynarodową właśnie jako wyraz woli do zwalczania głęboko zakorzenionej korupcji, zwłaszcza w szeregach

Czapiński: Sukces w badaniu PISA to nie zasługa szkoły i nauczycieli! Najważniejsze jest zaangażowanie rodziców

Polski wyprzedzili m.in. Niemców, Francuzów i Brytyjczyków. - Nasza młodzież jest najzdolniejsza na świecie. O tym moje pokolenie mogło tylko marzyć. To efekt wielkiej pracy polskich nauczycieli - komentował premier Donald Tusk. Prof. Janusza Czapińskiego także bardzo ucieszyły wyniki badania. Ale ma

Rodzice chcą 400 tys. zł odszkodowania, bo sąd odebrał im dziecko na dwa lata

rodzice. - Nie podobało im się postępowanie nauczycieli wobec dziecka - tłumaczy Liliana Łukasiewicz, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Legnicy. - Z opinii psychologicznych wynikało, że rodzice niewłaściwie postrzegali obowiązek szkolny. Wyrabiali w chłopcu niepotrzebną, złą opinię na temat nauczycieli

Prof. Hartman usunięty z Twojego Ruchu

Jak napisano we wtorkowym komunikacie, kontrowersyjny wpis Hartmana na blogu tygodnika "Polityka" "w odczuciu Zarządu Krajowego Twojego Ruchu oraz opinii publicznej narusza wizerunek i dobre imię partii, co stanowi rażące naruszenie statutu Twojego Ruchu". W niedzielę na swoim

ZNP proponuje partiom podpisanie porozumienia ws. statusu nauczycieli

trakcie kampanii wyborczej o edukacji będzie mówiło się albo niewiele, albo będą dominowały sprawy drugorzędne" - powiedział Broniarz. Stąd, jak zaznaczył, pomysł przekazania PO, PiS, SLD, PSL i PJN propozycji zawarcia porozumienia w sprawie statusu zawodowego nauczycieli. "Teraz czekamy na

Rodzice sześciolatków występują o opinie o gotowości szkolnej dzieci

sześciolatków). Również w tym roku - jak wynika z informacji zebranych przez dziennikarzy PAP - część rodziców zdecyduje o odroczeniu obowiązku szkolnego swoich 6-letnich dzieci. Zgodnie z przepisami rodzice mogą odroczyć rozpoczęcie nauki na podstawie opinii wydanej przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne

W szkole na Ochocie ostrzegają: obok grasuje ekshibicjonista

zaczepiać dzieci, to niewielki park, który przecina al. Wielkopolski - między Filtrową a Wawelską. Nauczyciele przekazali informację uczniom o zagrożeniu na godzinie wychowawczej. Nie powiedzieli jednak, skąd te wiadomości. - Jestem przestraszona. Mój syn chodził tą drogą do szkoły. Teraz idzie inną trasą

List minister Kluzik-Rostkowskiej do dyrektorów szkół: wprowadzamy zmiany

znaczących zmian. Dajemy darmowy podręcznik pierwszoklasistom, zapraszamy do szkół sześciolatki. Przy okazji, również w przedszkolach, wprowadzamy wiele udogodnień dla rodziców, uczniów i nauczycieli" - zauważyła Kluzik-Rostkowska. Zapewniła dyrektorów, że jest otwarta na uwagi i postulaty; zachęca ich

MEN udostępniło w internecie czwartą część "Naszego elementarza"

Podobnie jak wcześniejsze części "Naszego elementarza" także czwarta jest dostępna na stronie: http://www.naszelementarz.men.gov.pl/ Tak jak w przypadku tamtych części każdy zainteresowany może przesłać do MEN swoją opinię na jej temat wykorzystując formularz elektroniczny również

B. burmistrz Helu dostanie 80 tys. zł za 63 dni w areszcie

aresztowania i realia życia w areszcie, o których wnioskodawca opowiadał w ramach postępowania. Sędzia zaznaczyła też, że na wysokość zadośćuczynienia wpłynął również fakt, iż w tym przypadku niesłuszne tymczasowe aresztowanie dotyczyło "osoby publicznej i cieszącej się dobrą opinią". Szulc-Kozik

MEN: 52 tys. osób obejrzało w internecie podręcznik "Nasza szkoła"

stronie internetowej, zgłoszone opinie dotyczyły m.in. opisu świąt narodowych, historii, godła, legend, brakujących zdjęć pomników przyrody, gatunków drzew. Pojawiły się również propozycje, aby w podręczniku znalazło się więcej tekstów do czytania, nut do piosenek, a także zagadnień związanych z higieną

Po śmierci ucznia na WF-ie. Za długo czekał na karetkę?

lekarskiej lekarzy, którzy zajmowali się chłopcem, a jeśli zajdzie potrzeba, zwrócimy się o opinię do niezależnego instytutu medycznego - mówi prokurator Kawecka.

"Mam szczęście. Koleżanka kazała uczniowi zmienić buty, a rodzic poinformował RPD". Wywiadówka oczami nauczycielki

porozmawiać z osobami, które mają dzieci w wieku szkolnym i zawsze usłyszy się kilka historii o rodzicach, którzy potrafią krzyczeć na nauczycieli, obrażać ich. Rzeczywiście jest tak źle? - Problem pojawia się, kiedy rodzice absolutnie nie zgadzają się z tym, co słyszą o swoim dziecku. Mają kompletnie inny

Śląskie. Powstaje program rozwoju szkolnictwa zawodowego w województwie

26.01. Katowice (PAP) - Dostosowanie kształcenia w szkołach zawodowych do potrzeb rynku pracy, staże i praktyki dla uczniów u pracodawców, płatne szkolenia nauczycieli w przedsiębiorstwach - zakłada m.in. powstający Program Rozwoju Szkolnictwa Zawodowego Woj. Śląskiego na lata 2014-2020. Szczegóły

W.Brytania.24-godzinny strajk pracowników sektora publicznego

10.07. Londyn (PAP/PAP, Reuters) - Ok. miliona osób, głównie pracowników brytyjskiego sektora publicznego, bierze udział w czwartek w 24 godzinnym, ogólnokrajowym strajku płacowym. Protestują nauczyciele, pracownicy administracji, służby zdrowia i straży pożarnej. Premier David Cameron

Nauczycielki dostają propozycję: 500 zł za wyłowienie talentu. "Pracuję 25 lat, a takiej sytuacji nie pamiętam"

treści, imiennie zaadresowane dostali także inni pedagodzy zajmujący się nauczaniem początkowym w jej podstawówce. - Wielokrotnie do szkoły zgłaszały się firmy z różnego rodzaju ofertami dla dzieci, zostawiały ulotki, ale nigdy nie oferowały wynagrodzenia nauczycielom. Z taką ofertą spotkałam się po raz

Muzea prezentują ofertę edukacyjną dla uczniów

akcja przemieniła się w system stałego korzystania z muzeów przez warszawskich uczniów. Chcemy, by stało się to m.in. poprzez szeroko rozpowszechnioną informację na temat oferty edukacyjnej muzeów, a także przez dobre przygotowanie nauczycieli w ramach działań Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno

ZNP i PiS nt. statusu zawodowego nauczycieli

nauczycieli w oparciu o ustawę Karta Nauczyciela. "Spotkanie dotyczyło kwestii kluczowych dla środowiska nauczycielskiego, czyli statusu zawodowego nauczycieli. (...) To była rozmowa z daleko posuniętym wzajemnym zrozumieniem. Co z niej dalej wyniknie pokażą najbliższe dni, czy ze strony PiS były to

Nauczyciele masowo biorą roczne urlopy zdrowotne

sześciu innych nauczycieli. Wczoraj zakończyła się uzupełniająca rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych. Część szkół wciąż nie skompletowała klas. Być może jeszcze w lipcu ratusz zadecyduje o likwidacji niektórych oddziałów i wówczas mogą polecieć kolejne nauczycielskie głowy. Problem ma m.in. XII i XI

Gry komputerowe rozwijają kreatywność, ale jednocześnie utrudniają naukę

to nauczyciele, przyznając, że uczniowie pytają ich o słowa i zwroty z gier komputerowych. Dorośli badani dostrzegali też negatywne konsekwencje tej aktywności. Najczęściej wymienianym przez nich ryzykiem jest uzależnienie. Część osób mówiła o graniu w retoryce podobnej do uzależnienia alkoholowego

Pezda o elementarzu Lorek: Podręcznik już nie będzie tak ważny. Nauczyciele będą musieli wykazać się kreatywnością [WADY I ZALETY]

resortu. Można ją również obejrzeć TUTAJ» Dwa tygodnie na konsultacje Minister edukacji poinformowała, że konsultacje nad jego treścią potrwają dwa tygodnie. Oceniać go będą nauczyciele i uczniowie z wybranej grupy fokusowej. W konsultacjach może wziąć udział także każdy chętny, kto prześle swoją

Rumunia.Klaus Iohannis zdobył 54 proc. głosów w wyborach prezydenckich

Niemiec. Iohannis, w odróżnieniu m.in. od swoich rodziców, wolał pozostać. Obecnie mniejszość niemiecka liczy ok. 60 tys. osób. Dawny nauczyciel fizyki, Iohannis wszedł do polityki w 2000 r., wygrywając wybory na mera niewielkiego miasta Sybin (Sibiu) w Siedmiogrodzie. W powszechnej opinii pokazał

Robin Williams nie żyje. Żona: Mąż cierpiał na chorobę Parkinsona

W wydanym dziś oświadczeniu żona Williamsa przyznała, że mąż cierpiał na głęboką depresję i miał zdiagnozowane wczesne stadium choroby Parkinsona. Susan Schneider dodała, że jej życiowy partner nie chciał ujawnić swojej choroby opinii publicznej. Robin Williams miał 63 lata. Najsłynniejsze filmy, w

Lekcje historii w szkole. "Obecnie prowadzą do prostackiego wartościowania: kto kocha ojczyznę, ten jest dobry"

historycznych. To rolą nauczyciela jest pomoc w zrozumieniu historii - zaznaczyła Szybalska w TOK FM. - W mojej opinii ta podstawa programowa daje doskonałe narzędzia do tego, żeby uczyć samodzielności myślenia, tego krytycznego myślenia. Jestem tego przekonana - zadeklarowała gość Hanny Zielińskiej.

Niemcy.Kohl ponownie wygrał przed sądem ws. nieautoryzowanych cytatów

Wolfganga Thierse Kohl określił mianem człowieka o "móżdżku nauczyciela szkółki ludowej". Wyraził opinię, że działalność wschodnioniemieckiej opozycji nie miała większego wpływu na zmiany polityczne w NRD w 1989 roku. Pomniejszał znaczenie Michaiła Gorbaczowa. Jak pisał "Der Spiegel"

Zarząd woj. śląskiego przyjął program rozwoju szkolnictwa zawodowego

Program o tej nazwie przyjął zarząd woj. śląskiego - poinformowało w czwartek biuro prasowe urzędu marszałkowskiego. Aby osiągnąć główne cele programu (dostosowanie oferty do rynku, unowocześnienie i skuteczna promocja szkolnictwa zawodowego), jego autorzy zaproponowali ok. 160 szczegółowych

Dyrektorzy szkół: prawo broni złych nauczycieli

. Z tą opinią nie zgadzają się dyrektorzy, którzy twierdzą, że można nauczycielowi wystawić negatywną ocenę, ale trzeba też mieć mnóstwo niezbitych dowodów na jego zaniedbania. Twierdzą też, że nawet jeśli coś udowodnią, to rzadko taka sytuacja prowadzi do rozwiązania umowy o pracę. - Trzy lata zajęło

Mały Gabryś modlił się, żeby panie nie biły. Wyjaśniają skargę na przedszkole

. - Poprosiliśmy psychologa i logopedę o opracowanie opinii. Nie potwierdziły one oskarżeń. Placówka przedszkola znajduje się przy ulicy Starogajowej. Jest to kolorowe przedszkole wybudowane w kontenerach. Sale mają przeszklone ściany zewnętrzne, przez które każdy może obserwować, co dzieje się w grupach. - Jestem

Zmiany w ustnej maturze z polskiego. "Dobry pomysł diabli wzięli przez niedbalstwo szkół"

- ocenia w rozmowie z TOK FM prof. Konarzewski. Prezentacja była pomyślana jak praca magisterska jak na studiach. Uczeń miał ją przygotowywać po kierunkiem nauczyciela, korzystać z konsultacji, a potem zaprezentować i zdać się na opinię komisji. - Niestety, nauczyciele nie mieli najmniejszej ochoty, żeby

Tysiące warszawiaków przeszło w kolorowym Orszaku Trzech Króli [WIDEO]

rodzicom, szkołom i nauczycielom za to, że przez kilka miesięcy pracowali nad tym, aby Orszak Trzech Króli miał taki wygląd. - To jest wielka godzina świadectwa rodzin, jakiego nam dzisiaj wszystkim potrzeba i do jakiego nawołuje papież Franciszek w związku z jego troską, troską Kościoła o rodzinę, o

Prof. Hartman usunięty z Twojego Ruchu

komunikacie, kontrowersyjny wpis Hartmana na blogu tygodnika "Polityka" "w odczuciu Zarządu Krajowego Twojego Ruchu oraz opinii publicznej narusza wizerunek i dobre imię partii, co stanowi rażące naruszenie statutu Twojego Ruchu". Prof. Hartman powiedział PAP, że nie spodziewał się takiej

Czarnoskóry nauczyciel pobity na ulicy, wśród sprawców młoda kobieta

- Czułem się bardzo upokorzony, ponieważ większość moich uczniów wiedziała, co się wydarzyło - nie krył przed sądem czarnoskóry mężczyzna. Pochodzi z Ghany, w Skarżysku mieszka od kilku lat z żoną Polką. Jest nauczycielem angielskiego w jednej z prywatnych szkół w mieście. 19 czerwca 2013 roku, gdy

Nauczycielka oskarżona o współżycie z uczniem skazana

- Oskarżona została uznana za winną zarzucanego jej czynu. Sąd wymierzył jej karę jednego roku pozbawienia wolności, przy czym wykonanie orzeczonej kary warunkowo zawieszono na trzyletni okres próby. Ponadto orzeczono zakaz wykonywania zawodu nauczyciela na okres trzech lat - powiedziała prezes

Wielkopolskie. Nauczycielka oskarżona o współżycie z uczniem skazana

orzeczono zakaz wykonywania zawodu nauczyciela na okres trzech lat" - dodała sędzia. Wyrok jest nieprawomocny. 37-letniej nauczycielce za obcowanie płciowe z nieletnim groziło do 12 lat więzienia. Prokuratura Rejonowa w Kaliszu zarzucała kobiecie obcowanie płciowe z osobą w wieku poniżej 15 lat. Do

Ciężkie życie chińskich uczniów

, by się do nich dostać. A posłanie tam dziecka jest celem każdego chińskiego rodzica" - wyjaśnił PAP Mike, nauczyciel języka angielskiego, który uczy w Chinach od 10 lat. Kolejnym czynnikiem jest według niego zazdrość, za sprawą której żądza kształcenia dzieci ociera się czasem o fanatyzm. "

MEN przedstawił podręcznik "Nasza szkoła" dla klas II w podstawówkach

"Minął rok od podjęcia decyzji o przygotowaniu elementarza dla klas I-III. Pierwsza klasa za nami, dzisiaj chcemy zaprezentować państwu pierwszą część drugiej klasy" - powiedziała minister edukacji Joanna Kluzik-Rostkowska. Podkreśliła, że podręcznik dla drugoklasistów będzie wyglądał

Opolskie. Prezydent i wiceprezydent Kędzierzyna-Koźla - z zarzutami

rozmowie z PAP zastępca Prokuratora Okręgowego w Opolu Henryk Mrozek. Dodał, że chodzi o zarzut niedopełnienia obowiązków i przekroczenia uprawnień w kontekście zlikwidowanych i przekształconych kędzierzyńskich szkół nr 13, 14 i 20. Na piątkowej konferencji prasowej Wantuła mówił, że wraz z Ramsem nie

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów