odsetki od zaległych alimentów

Grzegorz Janiak

Rodziny, w których dzieci są głodne. "Są roszczeniowcy, ale są i tacy, którzy się nie poddają. Pracują nawet za grosze"

Rodziny, w których dzieci są głodne. "Są roszczeniowcy, ale są i tacy, którzy się nie poddają. Pracują nawet za grosze"

- Niektóre rodziny są roszczeniowe, ale są i zaradni. Pani Dorota, żeby dorobić, składa małe elementy scalone za 3 grosze za sztukę. Pracując 15 godzin na dobę przez 30 dni w miesiącu, udaje jej się złożyć ich ok. 1000. To daje miesięczny zarobek 300 zł netto. Cieszy się, bo może za pół roku będzie podwyżka do 4 gorszy za sztukę - opisuje dla TOK FM Grzegorz Janiak.

Pierwszy taki projekt: do roboty za alimenty

Dostali pracę przy sprzątaniu obiektów sportowych, ale 60 proc. zarobków muszą oddać na poczet zaległych alimentów. W Szczecinie ruszył pierwszy w Polsce program odpracowywania "rodzicielskich" długów.

Kto i dlaczego nie dostał nadpłaty?

odsetkami za zwłokę, odsetek określonych w decyzji, o której mowa w art. 53a Ordynacji podatkowej, oraz bieżących zobowiązań podatkowych. Tak jest z każdą nadpłatą - bez względu na jej kwotę. Konkretów podatnik powinien dowiedzieć się z wydanego przez urząd skarbowy i doręczonego mu postanowienia o

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

Anatocyzm

– od chwili wytoczenia o nie powództwa (art. 482 § 1 k.c.). Pojęcie "zaległych odsetek" oznacza tu zarówno odsetki kapitałowe, jak i odsetki za opóźnienie (wyrok SN z dn. 1.10.1998, sygn. I CKN 782/97).Odsetki od odsetek należy liczyć od momentu wytoczenia powództwa o te odsetki, nie zaś za okres

Zofia Paluchowa

na dzień 21 maja. Zofia Paluchowa nie zgodziła się na stawiane jej warunki, na co Paluch miał wypowiedzieć słowa: "W krótkim czasie i tak cię jasny piorun strzeli w samo serce". 15 maja Zofia Paluchowa udała się ponownie do domu na spotkanie z Maciejem Paluchem po odbiór zaległych alimentów, w tym też dniu

Sprzedaż ratalna

z powodu niezapłacenia ceny tylko wtedy, gdy kupujący jest w zwłoce z zapłatą co najmniej dwóch rat, a łączna suma zaległych rat przewyższa jedną piątą część umówionej ceny (Art. 586 pkt.2), możliwe jest dokonanie przedterminowej spłaty kredytu; w takim przypadku kupujący może odliczyć kwotę

Karl Hess

na Filipiny. Po tym, jak matka wystąpiła o rozwód (po zdradzie, jakiej dopuścił się jej mąż) mały Karl wrócił wraz z nią do Waszyngtonu. Odmówiła przyjęcia alimentów oraz jakiegokolwiek wsparcia od byłego męża i utrzymywała rodzinę na skromnym poziomie z pensji telefonistki.Karl podobnie jak matka, był zdania

Podatek dochodowy od osób fizycznych

ustawodawca nakazuje uważać m.in. odsetki od pożyczek, wkładów oszczędnościowych i środków na rachunkach wartościowych, dywidendy czy przychody z tytułu udziału w dochodach funduszy powierniczych oraz przychody z odpłatnego przeniesienia tytułu własności udziałów w spółkach, akcji oraz innych papierów

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.