odebrali stypendia

rydzek

Stypendia odebrali z rąk pani premier

Stypendia odebrali z rąk pani premier

Uczniowie z naszego powiatu wyróżniają się wiedzą. Monika Sawicka oraz Paweł Piotrowski z Zespołu Szkół Menedżerskich w Świeciu odebrali stypendia Prezesa Rady Ministrów. Karolina Karwasz z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych znalazła się w gronie najlepszych młodych logistyków w kraju.

Śląskie. Młodzież z rodzin dotkniętych bezrobociem odebrała stypendia

Blisko 90 uczniów i studentów m.in. z rodzin dotkniętych bezrobociem odebrało w czwartek w Katowicach stypendia im. błogosławionego ks. Emila Szramka. Kandydatów zgłaszali proboszczowie z archidiecezji katowickiej.

Śląskie. Uzdolniona młodzież z uboższych rodzin odebrała stypendia

400 uzdolnionych uczniów gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych z woj. śląskiego zostało stypendystami projektu "Nauka drogą do sukcesu na Śląsku". Uczniowie pochodzą z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Będą otrzymywać po 340 zł miesięcznie.

200 zdolnych uczniów odebrało stypendia. Każdy otrzymał ponad 4 tys. zł

200 zdolnych uczniów odebrało stypendia. Każdy otrzymał ponad 4 tys. zł

Uroczystość przyznania stypendiów odbyła się w czwartek w Teatrze Dramatycznym w Białymstoku. A unijne wsparcie wręczane było po raz piąty. Odebrało je 200 uczniów gimnazjów i szkół średnich z terenów wiejskich województwa podlaskiego. Ubiegało się o nie ponad 600 kandydatów, a głównym kryterium

W Warszawie przyznano kolejne stypendia - "pomosty na studia"

Prezydenta RP, prof. Tomasz Nałęcz podczas piątkowej inauguracji 13. edycji programu. W obecnym roku akademickim stypendia i możliwość udziału w warsztatach oraz stażach otrzymało 1230 studentów i doktorantów, z czego 811 studentów dostało stypendia na I rok. Od początku istnienia programu przyznano ponad

Wręczono stypendia Śląskiego Funduszu Stypendialnego

Przewodniczący rady fundacji Zygmunt Łukaszczyk dziękował darczyńcom, którzy - jak mówił - realizują w ten sposób misję odpowiedzialności biznesu za ciągłość kształcenia przyszłych kadr. Zaznaczył, że praktycznie 100 proc. zebranych środków jest przeznaczanych na stypendia - osoby zaangażowane w

Polka otrzymała prestiżowe szwedzkie stypendium

. Oprócz rysunków artystka tworzy także subtelne rzeźby oraz instalacje. Uroczystość przekazania stypendium (pamiątkowy dyplom oraz czek) odbyła się w czwartek w słynnej sztokholmskiej galerii Liljevalchs, tam też otwarto wystawę prac laureatki. "Nagroda była dla mnie wielkim zaskoczeniem. Dzięki

Katowice. Wręczono stypendia Śląskiego Funduszu Stypendialnego

W obecnej edycji przyznano 15 stypendiów finansowych, a jedna osoba otrzymała laptop - we wniosku napisała, że jest jej bardzo potrzebny do nauki. Jak przypomniał przewodniczący rady funduszu Zygmunt Łukaszczyk, instytucja ta wspiera mieszkańców woj. śląskiego, studentów zarówno uczelni

Co miesiąc 350 zł na konto od prezydenta

Co miesiąc 350 zł na konto od prezydenta

Aby ubiegać się o tego typu pomoc finansową, trzeba nie tylko wykazać się niskimi dochodami, ale również legitymować się na ostatnim świadectwie szkolnym średnią ocen co najmniej 4,0. Ponadto uczeń starający się o stypendium powinien być zaangażowany w działalność samorządu uczniowskiego, czynić

Prestiż i pieniądze

Prestiż i pieniądze dla naszych naukowców z Fundacji Nauki Polskiej Ośmiu młodych naukowców z Pomorza odebrało w sobotę na Zamku Królewskim w Warszawie stypendia Fundacji Nauki Polskiej. Większość z nich związana jest z Uniwersytetem Gdańskim. - Do prestiżowego stypendialnego programu Fundacji

Opole. Miasto po raz kolejny przyzna stypendia studentom

Jak powiedziała PAP rzeczniczka opolskiego ratusza Alina Pawlicka-Mamczura to, jak wysokie będą "Stypendia Prezydenta Miasta Opola" na ten rok akademicki, zależeć będzie od liczby zakwalifikowanych do programu. Maksymalna stawka na osobę to 1000 zł brutto. Stypendystów wybierze specjalna

Stypendia od Polonii kanadyjskiej dla zdolnych uczniów z Radomia

Członek zarządu fundacji Krzysztof Gajewski poinformował, że na stypendia dla uczniów z Radomia fundacja przeznaczyła w tym roku 20 tys. dolarów kanadyjskich. Jedno stypendium wynosi 1 tys. dolarów, czyli przeszło 2,8 tys. zł. O stypendia mogli ubiegać się uczniowie wszystkich typów szkół oraz

Wyróżnieni u premiera

Wszyscy osiągają ponadprzeciętne wyniki w nauce i dlatego reprezentowali na spotkaniu w Warszawie niemal setkę swoich kolegów i koleżanek z Opolszczyzny, którzy również otrzymali stypendium. Wynosi ono 258 zł miesięcznie i będzie im wypłacane przez cały rok szkolny. Aleksandra Basaj z Liceum TAK

Stypendia od premiera i ministra dla wybitnych uczniów

Stypendia od premiera i ministra dla wybitnych uczniów

Stypendia bowiem trafią do laureatów olimpiad ogólnopolskich i międzynarodowych, zwycięzców konkursów i turniejów sportowych, oraz uczniów osiągających nieprzeciętne wyniki w nauce. W województwie podlaskim stypendia Prezesa Rady Ministrów dostanie 135 uczniów. W całym kraju przyznano je 4020

Stypendia dla najzdolniejszych uczniów

Stypendia dla najzdolniejszych uczniów

Stypendium przyznawane jest uczniom, którzy w minionym roku szkolnym uzyskali najwyższą średnią ocen w szkole i otrzymali promocję z wyróżnieniem lub są szczególnie uzdolnieni w jakiejś dziedzinie wiedzy. Nagrodzeni zostali uczniowie techników i liceów ogólnokształcących w Świeciu i Nowem, a wśród

"Solidarność" pomaga uczniom

Od pięciu lat pieniądze te trafiają do uczniów podstawówek, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Zawsze do dzieci i młodzieży z Pomorskiego, które mają ciężką sytuację rodzinną, a mimo tego dobre wyniki w nauce i siłę na realizowanie własnych pasji i marzeń. Wczoraj 58 uczniów odebrało tegoroczne

Sprawdź, kto ma stypendium od ministra nauki

Walczak, Błażej Błaszczak), wydział matematyki, informatyki i ekonometrii (Zofia Anna Miechowicz), wydział fizyki i astronomii (Łukasz Szydłowski). Dodatkowe stypendium przyznało Stowarzyszenie Elektryków Polskich. Otrzymał je student wydziału elektrotechniki, informatyki i telekomunikacji Tomasz Czaczyk

Najlepsi gimnazjaliści dostali stypendia

Najlepsi gimnazjaliści dostali stypendia

Przy przyznawaniu stypendium szczególnie brano pod uwagę wyniki z przedmiotów takich jak matematyka, chemia, fizyka i biologia, gdyż nagroda ta ma zachęcić gimnazjalistów do pogłębiania wiedzy z przedmiotów ścisłych. - Mnie najbardziej interesuje biologia, a szczególnie sposób, w jaki funkcjonuje

Ministerstwo doceniło studentów UŚ

Najwięcej wyróżnionych studentów kształci się na Międzywydziałowych Indywidualnych Studiach Humanistycznych i na Wydziale Nauk Społecznych. Przez 10 kolejnych miesięcy na ich konta wpływać będzie po 1,3 tys. zł. O stypendia starało się aż 2076 studentów z całej Polski.

Najzdolniejsi naukowcy zgarnęli po 24 tys. zł

Najzdolniejsi naukowcy zgarnęli po 24 tys. zł

, bardzo dużo rzeczy do odkrycia i opisania - mówił Rak. Jak dodał, dzięki stypendium będzie mógł odbyć dodatkowe badania terenowe, które poszerzą naszą wiedzę o gwarach. Według niego, polskie gwary trzeba ratować przed zapomnieniem przede wszystkim poprzez dokładną dokumentację jeszcze istniejących

Szef Instytutu Książki bez wizy na Białoruś

Jak powiedział PAP we wtorek wieczorem Gauden, właśnie odebrał z białoruskiej ambasady paszport, bo chciał w środę wyruszyć na Białoruś. W paszport wbito jednak pieczęć z decyzją o odmowie wizy. Jak dodał, nie poznał uzasadnienia tej decyzji. "To nieprzyjazny akt Białorusi pod adresem

Gdańsk. Wręczono nagrody naukowe im. Jana Uphagena

Biologii Uniwersytetu Gdańskiego nagrodzona za badania związane z rodziną roślin storczykowatych. W jej imieniu nagrodę odebrał wyznaczony przez nią przedstawiciel. Z kolei dr Anna Klimaszewska z Wydziału Prawa i Administracji UG otrzymała nagrodę w kategorii nauk humanistycznych za - jak uzasadniła

NSA: stażysta nie może porzucić stażu

pracodawca zwrócił się z wnioskiem do Powiatowego Urzędu Pracy o natychmiastowe rozwiązanie umowy o staż. W związku z tym starosta odebrał stażystce stypendium, bo przysługuje ono tylko w okresie odbywania stażu. Uznał przy tym, że pracodawca nie naruszył przepisów dotyczących czasu pracy. Bezrobotna

Pokłóciła się z szefem i odeszła. Wyrok NSA: stażysta nie może porzucić stażu

godziny. Po tej rozmowie pracodawca zwrócił się z wnioskiem do Powiatowego Urzędu Pracy o natychmiastowe rozwiązanie umowy o staż. W związku z tym starosta odebrał stażystce stypendium, bo przysługuje ono tylko w okresie odbywania stażu. Uznał przy tym, że pracodawca nie naruszył przepisów dotyczących

Zbyszek nabiera rozpędu

może się lenić. Jego osiągnięcia są stale monitorowane. W programie są opisane wszystkie jego umiejętności i wyniki, jakie musi zdobyć, żeby stypendium nie zostało mu odebrane za rok. Całe stypendium, czyli kwotę 400 zł, przeznaczamy na zakup podręczników, pomocy naukowych, opłacenie internatu i

Miedwiediew za utworzeniem specjalnej strefy ekonomicznej na Krymie

Problemy te były w poniedziałek tematem specjalnej narady zwołanej w Moskwie przez Miedwiediewa. Szef rządu Rosji polecił, aby w najbliższym czasie wszystkie resorty przedstawiły plany konkretnych działań, mających na celu włączenie odebranego Ukrainie Krymu do państwowego, gospodarczego

Miasto Słupsk odbierze w sobotę Nagrodę Europy

Zgromadzeniu Parlamentarnym Rady Europy Axel Fischer. Następnie, ulicami miasta przejdzie parada, zaplanowano także koncerty. Uroczystości związane z odebraniem przez miasto Słupsk Nagrody Europy zakończy wieczorem pokaz sztucznych ogni. Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy przyznając w tym roku swoją

Kraków.Wystawa o Festiwalu Zaczarowanej Piosenki im. Marka Grechuty

samodzielnie, drugą z towarzyszeniem znanego artysty. Występy ocenia jury i przyznaje zwycięzcom nagrody Zaczarowanego Ptaszka. Zwycięzcy otrzymują także stypendia: po 24 tys. zł dla zdobywców pierwszych miejsc w obu kategoriach, po 10 tys. zł za drugie miejsca i po 5 tys. zł - za trzecie. Opiekunką

Podlaskie. Wielkanocne paczki dla ubogich od Stowarzyszenia "Droga"

ośrodki pomocy społecznej. W czwartek paczki odebrały osoby z Białegostoku, a także przedstawiciele gminnych ośrodków pomocy społecznej, aby móc je rozdać potrzebującym na swoim terenie w piątek. W paczkach znajduje się m.in. kiełbasa, wędliny, jajka, mąka, olej oraz słodycze dla dzieci. Jak powiedział

Stypendium od prezydenta dla dobrych uczniów

Kandydatów do stypendium wyłonionych przez szkolne komisje do spraw pomocy materialnej zatwierdzali dyrektorzy placówek. W tym roku do magistrackiego wydziału edukacji wpłynęło 11 wniosków. Dwa z nich nie spełniały wymagań formalnych. Uczniowie decyzję o przyznaniu dofinansowania odbiorą 21

Pieniądze dla zdolnych uczniów

, ale też zasłużyli się pomagając rodzinom ofiar kwietniowego pożaru hotelu socjalnego w tym mieście: Mateusz Olech poprowadził koncert charytatywny "Solidarni z Kamieniem Pomorskim", a Wioletta Cwenarkiewicz zbierała koce, jedzenie i pieniądze dla pogorzelców. Stypendium premiera odebrała też

Głódź: Bł. ks. Jerzy Popiełuszko patronem NSZZ Solidarność

Papieża Franciszka. Decyzja została podjęta 25 sierpnia br. Dekret został odczytany podczas nabożeństwa w Bazylice św. Brygidy w Gdańsku przez metropolitę gdańskiego abp. Sławoja Leszka Głódzia. Dokument odebrał przewodniczący związku, Piotr Duda. Decyzję o złożeniu wniosku o ustanowienie patronatu do

Koniec z podatkiem liniowym, czas na stypendia dla młodych - znamy główne punkty programu PO

; Grupiński. Jak twierdzi, Platforma nie zarzuciła pomysłu na zawsze - być może wróci do niego po zażegnaniu kryzysu w strefie euro. 140 mln rocznie na stypendia W nowym programie Platforma stawia przede wszystkim na innowacyjność, która ma zapewnić trwały wzrost gospodarczy. Konkrety? Stypendia dla studentów

Najzdolniejsi uczniowie ze stypendiami premiera

Dobrogost, tegoroczny maturzysta z I LO PUL im. 4. Pułku Strzelców Konnych w Płocku. Chłopak stypendium odebrał już drugi raz, w tym roku osiągnął średnią ocen 4,8. - W ub. r. dostałem 2,5 tys. zł [w tym roku to około 3 tys. zł - red.] - mówi Andrzej. - Pieniądze inwestuję w dokształcanie się oraz różne

Przyznano nagrody w konkursie "Odkryj e-wolontariat"

wykorzystujące potencjał e-wolontariuszy - organizacje pozarządowe, instytucje, a nawet (przy spełnieniu pewnych warunków) grupy nieformalne. Pomiędzy zwycięzców została rozdzielona pula nagród, która wynosiła 11 tys. zł. Nagrodzeni odebrali też pamiątkowe dyplomy. W rywalizacji wzięło udział 40 projektów. O

Są pieniądze dla uczniów ze wsi

znajduje się w trudnej sytuacji materialnej, mieszkający: na wsi, w mieście do 5 tys. mieszkańców lub w mieście do 20 tys. mieszkańców, w którym nie ma szkół ponadgimnazjalnych. Wnioski o stypendia można pobrać ze stron www.pcs-poznan.pl i www.poznan.pl, zgłoszenie można też odebrać w siedzibie

Z 9 milionów dla uczniów zrobiło się 13

Wojewódzkim Urzędzie Pracy (który prowadzi program) mija 24 kwietnia. Starostwa (i kilka gmin) będą miały około miesiąca na rozdanie pieniędzy i ich rozliczenie. Jeśli się nie wyrobią, wówczas będą musiały zwrócić WUP-owi gotówkę. Dzieciom stypendia nie mogą być jednak odebrane.

Stary Browar chce współpracy z UAM

Jako naukę pomagającą rozwiązać praktyczne problemy przedstawia matematykę uczniom szkół średnich na kole naukowym, które prowadzi na uczelni. Jest jedną z dziewięciu osób, które odebrały stypendia rodziny Kulczyków: 700 zł dla studentów i 1,5 tys. zł dla doktorantów, wypłacane przez dziewięć

Protest studentów przed uniwersytetem [zobacz zdjęcia]

Demokratycznego Zrzeszenia Studenckiego, organizatora wczorajszej akcji, studentka II roku pedagogiki UG. - Bezpłatny dostęp do edukacji jest zapisany w Konstytucji. Bolą nas także niskie stypendia naukowe połączone, jak to się stało także na gdańskim uniwersytecie, z likwidacją uczelnianej stołówki. Teraz żacy w

KPSW wspiera prymusów zza granicy

oceny z egzaminu maturalnego kilku nowych studentów otrzymało wyróżnienia. Stypendium w wysokości 100 proc. czesnego uczelnia przyznała m.in. Dorianowi Szyttenholmowi, koszykarzowi KPSW/Astorii. Nagrody dostali również najbardziej aktywni naukowo wykładowcy. W sobotę oprócz Polaków indeksy odebrało 14

Karolinka dla Natalii Krakowiak

- Wtedy nigdy bym nie pomyślała, że kiedyś będę mogła zaśpiewać na deskach amfiteatru. Nagroda oczywiście bardzo mnie cieszy, ale samo wystąpienie w Opolu było dla mnie niesamowitym przeżyciem- mówiła po odebraniu Karolinki. Dziewiętnastoletnia obecnie Natalia Krakowiak zaczynała śpiewać w swoim

MP w ergowiosłach - złoto dla Bartosza Zabłockiego

najciekawsza rywalizacja. Po nieprawdopodobnej walce wygrał Bartosz Zabłocki, który w piątek jeszcze o 22 godzinie był w pracy, a do Wrocławia przywiózł go ojciec. "Muszę pracować, bo odebrano mi stypendium i nie mam środków na trenowanie. Bardzo mi zależało na dobrym wyniku, aby zwrócić na siebie uwagę

Wie, co je, bo jest bardzo dobry z chemii

. Mrugowski jest jednym z 32 bydgoskich uczniów, którzy zdobyli stypendia Prezesa Rady Ministrów. Premier przyznaje stypendia najlepszym uczniom szkół ponadgimnazjalnych. Każda szkoła, w której nauka kończy się maturą, może zgłosić tylko jednego kandydata, z najwyższą średnią ocen (co najmniej 4,75) lub

Łódzkie. 9. rodzinny dom dziecka "Happy Kids" pod Wieruszowem

" - dodał. W domu znajdzie opiekę ośmioro dzieci w wieku od 4 do 17 lat; będą to dwa rodzeństwa, których rodzicom odebrano lub ograniczono prawa rodzicielskie. Dzieci - po załatwieniu wszystkich formalności - znajdą się w domu najprawdopodobniej z początkiem września. Fundacja, jako element

Ile radości mogą sprawić zwykle kredki?

czerwca o godz. 11 fundacja uroczyście odbierze dar gorzowian. Potrzebne są długopisy, kredki, farbki, ołówki, nożyczki, klej, linijki, ekierki, cyrkle, liczydła, gumki, bloki rysunkowe. Przedmioty mogą być używane, o ile są w dobrym stanie. Fundacja ASANTE przekaże je do ośrodków misyjnych i szkolnych na

Na kanonizację do Watykanu zmierzają bractwa rycerskie i biegacze

Dziewięciu członków bractwa rycerskiego XXVI Chorągwi Zamku Bratian wyruszyło w drogę, po tym jak odebrali błogosławieństwo w miejscowym kościele parafialnym od księdza kanonika Edwarda Barańskiego. Jeźdźców ubranych w historyczne stroje z różnych epok m.in. szlachcica, rycerza, ułana odprowadzali

"Krytyka Polityczna" odpowiada Tomaszowi Piątkowi: "Nie możemy przepraszać za naszego autora co miesiąc"

jeszcze zarzuca pisarz? Jak podkreśla: "Powiedziano mi, że zadając pytania reklamodawcom, zagroziłem bytowi 'Krytyki'. 'No bo jeśli my piszemy do ich reklamodawców, to oni zaczną pisać do naszych grantodawców'. Granty to stypendia, które 'KP' uzyskuje na swoje działania od różnych instytucji"

Oblężone skarbówki

Kwit potrzebny jest głównie osobom ubiegającym się o zasiłek w ośrodkach pomocy rodzinie oraz studentom starającym się o stypendia socjalne i kredyty studenckie. - Mamy tydzień na wydanie takiego zaświadczenia, ale tak przeorganizowaliśmy pracę w naszych urzędach, żeby jak najwięcej osób otrzymało

Kasa od ministra za pomysł

Paweł Grześ i Maciej Frąckiewicz w Warszawie odbiorą dziś stypendia VI edycji programu "Młoda Polska". Jest się czym cieszyć - by się znaleźć w gronie laureatów, trzeba było przejść ostrą selekcję. W tym roku o "stypendium przeznaczone dla młodych polskich artystów - do 35. roku

Nagroda za Różewicza po angielsku

, Żeromskiego i Gombrowicza, a także powieści Magdaleny Tulli i Andrzeja Stasiuka. Jest profesorem literatury porównawczej na Indiana University w Bloomington (gdzie 18 kwietnia odbierze nagrodę podczas Konferencji Polonistycznej). Found in Translation (10 tys. zł i trzymiesięczne stypendium Instytutu Książki

Deszcz nagród dla kobiet

rozpoznaje wrogów Oprócz tego przyznano 15 stypendiów doktoranckich (po 20 tys. dolarów) kobietom-naukowcom z Francji, Chorwacji, Austrii, Australii, Egiptu, Libanu, Tunezji, Mauritiusa, Wybrzeża Kości Słoniowej, Indii, Malezji, Zimbabwe, Peru, Brazylii i Meksyku. Stypendia przeznaczone są na sfinansowanie

Rosja.Era Putina trwa już 15 lat i może potrwać jeszcze długo

za to, że odzyskał Krym utracony przez Rosję w wyniku rozpadu ZSRR; że ocalił przed rozpadem samą Rosję, tłumiąc secesję Czeczenii i że przywrócił Rosji status światowego mocarstwa. Obywatele Rosji są mu też wdzięczni za podniesienie płac, emerytur, stypendiów i zasiłków, a także za pomyślne

Bencjon Rabinowicz wraca do domu. Przystanek Białystok

młodość spędził w Białymstoku. Rysunku i malarstwa uczył się od 12 roku życia. Z powodzeniem. W rodzinnym mieście pracował jako dekorator teatralny, pierwszą wystawę miał w 1927 r. Rok później swoje prace prezentował już w Warszawie, jeszcze rok później otrzymał trzyletnie stypendium artystyczne w Paryżu

Edward Korfanty: pasja trenera, przyjemność zawodnika

nieskromnie, ale swoim dorobkiem, m.in. 52 medalami mistrzostw świata w różnych kategoriach wiekowych, w pewnym stopniu odebrałem innym szkoleniowcem chęć ubiegania się o tę posadę. PAP: Najbardziej znaną pana wychowanką jest dwukrotna mistrzyni olimpijska Mariel Zagunis. Ma pan prywatny przepis na

Kupili granicę, darowali stypendia

, z których PAH ufunduje stypendia edukacyjne dla dzieci cudzoziemców, którzy ubiegają się w Polsce o status uchodźcy. W 2007 r. starało się o status ponad 7 tys. cudzoziemców (aż 90 proc. z Czeczenii). Ich dzieci zaraz po przyjeździe do naszego kraju powinny rozpocząć naukę, aby miały szanse dogonić

Poniedziałek w Opolu

w MBP przy ul. Kwiatkowskiego 1 odbędzie się wernisaż wystawy fotografii autorstwa Małgorzaty Wojcieszak "Szczęśliwe chwile to motyle ". Ekspozycję można oglądać do 30 grudnia. Darmowe bilety na mecze Oderki Opole Mogą je odebrać studenci Politechniki Opolskiej z ważną legitymacją

Era Putina trwa już 15 lat. I może potrwać jeszcze długo

mu też wdzięczni za podniesienie płac, emerytur, stypendiów i zasiłków, a także za pomyślne przeprowadzenie kraju przez globalny kryzys finansowy 2008 r. Stronnicy Putina przypominają, że w 1999 r., kiedy przejmował on władzę z rąk schorowanego i wyjątkowo niepopularnego Jelcyna, PKB Rosji wynosił

Brian P. Schmidt - naukowiec nagrodzony Noblem za szalone wyniki

Informacja o wyróżnieniu dotarła do mieszkającego w Australii Schmidta, gdy właśnie siadał do obiadu ze swoją rodziną. "Coś podejrzewałem, gdy usłyszałem szwedzki akcent - powiedział astrofizyk agencji AP, wspominając moment, kiedy odebrał telefon ze Sztokholmu. - Ugięły mi się kolana i

Z lokalnych podatków dla szczypiornistów

Poprawkę do przyszłorocznego budżetu przygotował prezydent Piotr Grzymowicz. Sprawy by nie było, gdyby radni nie zmienili kryteriów przyznawania stypendiów sportowych. Nowe zasady zakładają, że mogą je otrzymać wyłącznie zawodnicy zameldowani w Olsztynie. To spowodowało, że z 19-osobowej kadry

Sikorski i chór kiboli (WIDEO, ZDJĘCIA)

poświęcona była polemice z tezami wygłoszonymi kilka godzin wcześniej przez lidera PiS Jarosława Kaczyńskiego. Podczas spotkania z młodzieżą prezes Kaczyński wielokrotnie mijał się z prawdą. Wbrew temu co twierdził, ilość stypendiów socjalnych dla studentów wzrasta, podwyższamy też pulę dla najzdolniejszych

"Ostatnia Belka ratunku", czyli człowiek, który kopał się z koniem [SYLWETKA MARKA BELKI]

naukową, która toczyła się błyskawicznie. W 1972 r. -, mając niewiele ponad 20 lat - ukończył studia. Sześć lat później obronił doktorat, a tytuł profesora otrzymał w wieku 42 lat. Pracę na Uniwersytecie Łódzkim łączył ze stypendium Fulbrighta na Columbia University i pobytami na uniwersytecie w Chicago

Otworzyliśmy serca: setki maili z pomocą dla Sebastiana i jego rodziny

Sebastian trafił do Domu Dziecka, bo nikt skutecznie nie potrafił pomóc jego rodzinie. MOPS twierdzi, że zrobił, co mógł - głównie dawał zasiłki. Podobnie mówi gmina. Decyzji sądu o odebraniu chłopca rodzicom od początku nie rozumiała szkoła. Zdziwiony był nią także proboszcz miejscowej parafii

Więcej praw,surowsze kary

odebrane prawo do stypendium. Nadal mogą je pobierać, ale jedynie w wysokości 20 proc. zasiłku dla bezrobotnych. ACZ

Uniwersytet Viadrina pomaga studentom z Mińska

Prywatny Europejski Uniwersytet Humanistyczny jako białoruski ośrodek niezależnej myśli od dawna był cierniem w oku władz. Nalegały, aby ze stanowiska rektora ustąpił założyciel szkoły Anatol Michajław. Gdy odmówił, władze pod koniec lipca odebrały szkole licencję i wymówiły dzierżawę budynków

Unia Europejska grozi Łukaszence

zwykłych obywateli Białorusi (zniesienie opłat za wizy i stypendia dla studentów). Europarlament chce też wysłać na Białoruś delegację, której celem byłoby m.in. zapoznanie się ze sposobem traktowania aresztowanych opozycjonistów. Nie wiadomo jednak, czy Mińsk zezwoli na jej wjazd i - co ważniejsze - na

Śląskie. Rozstrzygnięto regionalny konkurs "Lodołamacze 2011"

niepełnosprawnych, znaczące podniesienie limitu dochodowego, po przekroczeniu którego zawiesza się pobieranie renty socjalnej, oraz uchwalenie ustawy o języku migowym. Poseł Plura nie mógł osobiście odebrać przyznanej mu statuetki, ponieważ w tym samym dniu uczestniczył w podpisaniu ustawy o języku migowym przez

Niezbędna szlifierka cennych uczniów

uważa, że to nie jest olimpiada przedmiotowa. Wczoraj Tomek i Justyna odebrali w Krakowie dyplomy stypendystów ministra edukacji narodowej. W Małopolsce w tym roku stypendia przyznano 47 uczniom (dostaną jednorazowo 3200 zł).To najlepszy wynik w kraju. Tomek i Justyna chodzą do liceum uznanego za

Niepubliczna uczelnia kusi darmową nauką

ani grosza. Tymczasem wniosek niewielkiej dąbrowskiej WSB trafił do pierwszej piątki (na 163 oceniane projekty), otrzymując 4 mln zł na stypendia, zajęcia dodatkowe i praktyki u przedsiębiorców. Mniejsze kwoty w regionie otrzymały jeszcze bielska Akademia Techniczno-Humanistyczna i Akademia

Bułgarskie uczelnie nie uczą, bo nie mają za co

również te już spełnione. Studenci protestowali 20 października i kilka dni później ministerstwo edukacji zapowiedziało, że uczelnie dostaną z budżetu dodatkowe 40 mln lewów (ok. 20 mln euro), z czego 4,6 mln lewów pójdzie na stypendia. Jednak mimo obietnic władz protesty mają być kontynuowane. Rada

Adam Michnik laureatem nagrody Dan Davida

;. Oprócz Michnika nagrodę odbiorą Włoch Magdi Allam, zastępca redaktora naczelnego "Corriere della Sera", Monica Gonzalez z Chile, reporter śledczy, i Goenawan Mohamad z Indonezji, poeta, dziennikarz i działacz niezależnej prasy. Nagrodzono też dwóch naukowców zasłużonych w walce z rakiem dr

"Polacy są wielkimi narzekaczami. To straszne, że człowiek budzi się rano i jest wkurzony, że żyje"

przesiadkę w Warszawie Wschodniej. Byłam przerażona. Liczyłam minuty, by wsiąść do kolejnego pociągu. Wszystko było obskurne, czarne, brudne. Gdańsk odebrałam jako miasto przyjazne, słoneczne. Warszawa to dla mnie ciągły pęd - pieniądze, kariera, wyścig szczurów. W Gdańsku już wtedy można było zauważyć, że

Boni w TOK FM: drugie studia płatne. "Już nie tylko dla zabawy"

śrubować wyniki - powiedział Boni i dodał, że zaoszczędzone pieniądze trafią do puli pieniędzy na stypendia socjalne. - One są bardzo potrzebne. Wiele osób młodych studiuje w trudnych warunkach - mówił. Po uczelniach czas się wziąć za zawodówki? - Po tym boomie edukacyjnym w latach 90-tych, jesteśmy po

W czwartek PZU wypłaci akcjonariuszom 12,75 mld zł dywidendy

listopada zapisały się w księdze akcyjnej ubezpieczyciela. Na jedną akcję przypadnie 147,65 zł minus podatek. Najwięcej, bo aż 460 mln zł zaległej dywidendy, spośród mniejszych akcjonariuszy odbierze grupa JP Morgan. Fundusze inwestycyjne z Bermudów, Luksemburga i Malezji dostaną prawie 90 mln zł. Na liście

Tradycyjny początek roku w dziekanatach AŚ

Wczoraj upłynął termin składania dokumentów potrzebnych, żeby otrzymać stypendium socjalne w Akademii Świętokrzyskiej. - Kolejka jest taka, że ludzie stoją na schodach. Bardzo powoli się posuwa - alarmował nas student Wydziału Humanistycznego AŚ. W poniedziałek jeszcze około godz. 13.30 w

Wiesław, zastałeś szkołę murowaną. Nie kombinuj! Gaudeamus u lalkarzy

, by je odebrać - niektórzy zaczęli już sezon teatralny w różnych miastach w całej Polsce. Były też nagrody dla pracowników uczelni i jednej studentki. Natalia Sakowicz otrzymała nagrodę - stypendium im. Jana Wilkowskiego za wyróżniające się osiągnięcia w ciągu trzech lat studiów [widzowie mogli

Kandydatom niespieszno na studia. A czas goni

na maturze. Myślałam, że gdy odbiorę wyniki, moje wątpliwości się rozwieją, ale tylko się spotęgowały - mówi Patrycja. Tak, jak wszyscy maturzyści w Polsce, wyniki egzaminów dojrzałości poznała dopiero we wtorek. Nie są najgorsze, choć mogły być lepsze. - Chyba jednak zaryzykuję start na

Dzisiaj umowa z Teramo, jutro z Pragą

Delegacja władz Gorzowa od półtora tygodnia przebywa we Włoszech. W Cava de' Tirreni, z okazji 15-lecia współpracy między tymi miastami, zakonnik Fedele Malandrino i były radny Umberto Sergio odebrali odznaki za zasługi dla Gorzowa i medale 750-lecia miasta. Z kolei we włoskim Teramo gorzowska

U Lisa o finansach Kościoła: "Gdzie chrzczą za 25 zł?" vs "Jak skini o gminie żydowskiej"

pełną ewidencję majątku, który państwo odebrało Kościołowi i który państwo oddało Kościołowi katolickiemu. Chciałbym, żebyśmy stanęli w prawdzie, bo państwa strona nie może dogadać się fundamentalnie co do liczb - stwierdził, odnosząc się do wypowiedzi "różnych antyklerykałów", którzy "

Chcą, by profesor z Ochab został patronem UŚ

, regularnie przyjeżdża do Polski. Wraz z innymi członkami rodziny rejestrują właśnie fundację imienia ojca, która ma m.in. opublikować jego niewydane jeszcze książki, a także pomagać poprzez stypendia niezamożnym, zdolnym studentom. Pomysłodawcom nadania uczelni imienia Pietera udało się zdobyć poparcie m.in

Doping Kornelii Marek: Ukraiński ślad EPO

. Poza Kowalczyk w Kanadzie wyrywkowo sprawdzono też Jaśkowiec, ale wynik był negatywny. PZN wyrzucił już dopingowiczkę z kadry i odebrał wszelkie przywileje, dalsze kary podejmie komisja PZN i FIS. Marek czeka minimum dwuletnia dyskwalifikacja. Ministerstwo zabierze jej 4370 zł netto stypendium, które

Jarosław Bieniuk i Anna Przybylska. "Tym razem przekroczono wszelkie granice". Wywiad z lipca 2014 r.

złą stronę. Tym razem przekroczono wszelkie granice, ale tym zajmują się nasi prawnicy. Pamięta pan swój pierwszy kontrakt? - To było stypendium. Dostawałem 550 zł plus premie. Głupio mi było, bo zarabiałem tyle, co moi nauczyciele w liceum. Mogło się przewrócić w głowie. Panu też się przewróciło

"Ja jej poza wszystkim po ludzku współczuję". Nurowski o Marek

obciążonym sumieniem, bo naraziłeś na utratę zdrowia, a może i nawet życia tę młodą dziewczynę - mówił w TOK FM. "To poważny ślad" PKOl poinformował wczoraj, że badanie próbki B potwierdziło doping Kornelii Marek. Dziś została podjęta decyzja o odebraniu Marek stypendium i usunięciu jej z

Dzidzia, Chutnik, Sylwia

nie rzucającego na kolana "Kieszonkowego atlasu kobiet" z dnia na dzień stała się literacką gwiazdą. Posypały się wywiady, zaproszenia na spotkania autorskie, stypendia, no i propozycje składane przez dużych wydawców. Przykład ten wyraźnie pokazuje, że to kontekst medialno-rynkowy stwarza

Nagroda im. Pagi dla Krzysztofa Lisa

Krzysztof Lis odebrał w piątek, jako pierwszy, ustanowioną w tym roku nagrodę im. Lesława Pagi, wieloletniego szefa Komisji Papierów Wartościowych i Giełd. Fundacja im. Pagi zamierza co roku przyznawać ją wizjonerom biznesu, dynamicznym, skutecznym i niekonwencjonalnym. Lis był pierwszym w Polsce

Nie ma lidera wśród projektów

zdecydowanie na prowadzenie w rankingu. Można mówić co najwyżej o pierwszej trójce. Najwięcej osób głosowało na projekt nr 6, przedstawiający postać Cieplińskiego "wyrastającą" z rozdartej na pół Polski. Do godz. 16 odebraliśmy 12 głosów na tę propozycję. Po 10 głosów oddano na projekt nr 5

Brytyjki, strzeżcie się! Nadchodzą Polki!

") określające klasę pracującą. Pochodzi ono prawdopodobnie ze szkolnego slangu: "Cheltenham average" - tak określano tu przeciętniaków.W ciągu ostatnich lat, wśród najjaśniej błyszczących szkolnych gwiazd, pojawiły się polskie nastolatki, które dołączyły do college'u dzięki stypendiom

Study buddy - twój najlepszy kumpel w mieście

Rozmowa z Agnieszką Kołosowską, studentka turystyki i rekreacji w Wyższej Szkole Gospodarki Anna Tarnowska: Dlaczego postanowiłaś wziąć udział w programie Study Buddy? Agnieszka Kołosowska: - Przez swoje własne doświadczenia. W zeszłym roku w styczniu sama wyjechałam na stypendium do Wolverhampton

Najlepsi trafią na listę KNOW. Ministerialny konkurs

dyplom uzyskany na wydziale mającym status KNOW będzie przepustką do najlepszych zespołów badawczych na świecie. Wybitni studenci i doktoranci będą także mogli liczyć na specjalne wysokie stypendia naukowe. Rozumiem, że zdobycie tego tytułu nie sprawi, iż dany ośrodek akademicki będzie mógł spocząć na

Obama pierwszym czarnym prezydentem USA?

Komentarz Bartosza Węglarczyka: wideoChoć w przeszłości w wyborach prezydenckich startowali już czarnoskórzy kandydaci, nigdy nie odebrali znaczącej roli. A Obama jest dziś uważany - obok Hillary Clinton - za głównego faworyta do otrzymania nominacji Partii Demokratycznej. Co więcej, jego szanse

Polak wpadł na dopingu jak Contador. Też powinien zostać uniewinniony?

szefowie MKOl, premierzy i prawdziwy król, czyli Juan Carlos de Borbón. 37-letni "Serek", chłop na schwał, mógłby złamać wiosło jak zapałkę, zdobył w kajakowej czwórce brązowy medal igrzysk w Sydney. Mediów tym nie zawojował. Jego miesięczne stypendium to w porywach do 4 tys. zł netto. W ich

Prezydent Rosji polecił obciąć wydatki budżetowe

. Poprzednie - także średnio o 15 proc. - przeprowadzono w końcu 2008 roku. W każdym resorcie cięcia uzależnione są od wielkości wydatków "sztywnych", czyli środków na wynagrodzenia, emerytury, renty, stypendia i inne świadczenia socjalne, a także obsługę zadłużenia. "Pod ochroną" są też

Zakończyła się 13. edycja programu stypendialnego "Gaude Polonia"

stypendystów: 6 z Białorusi, 2 z Rosji i 32 z Ukrainy. W programie wzięła udział m.in. Elina Biłous z Ukrainy - specjalistka od szkła artystycznego, która swoje stypendium realizowała na ASP we Wrocławiu, pod opieką prof. Barbary Zworskiej-Raziuk. Inna stypendystka - Jewgenia Dobrowa (Rosja), jest poetką i

Wybory 2011. Program wyborczy PO. Dużo obietnic, banałów i 300 mld zł z UE

polskie osiągnięcia i twierdzą, że w Polsce wszystko jest źle. Z tymi, którzy sieją zwątpienie i próbują odebrać Polakom dumę z ich osiągnięć" - napisał Tusk. Premier podkreślił, że PO ubiega się o następną kadencję, bo - jego zdaniem - umie poprawiać własne i cudze błędy; przekonuje, że obecnie jest

Program wyborczy PO: Następny Krok. Razem

próbują odebrać Polakom dumę z ich osiągnięć" - napisał Tusk. Premier podkreślił, że PO ubiega się o następną kadencję, bo - jego zdaniem - umie poprawiać własne i cudze błędy; przekonuje, że obecnie jest pora na drugi etap modernizacji. Zapewnił, że jeżeli Platforma wygra wybory, następny etap

Prokuratura wszczęła dochodzenie w sprawie wydawnictwa AMUN

- Po publikacji artykułu w "Gazecie" dzwolnili do nas ludzie z całej Polski - mówi Janusz Smaga, prokurator rejonowy w Raciborzu. - Jednak procedury wymagają, by zgłoszenie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa złożyć nie telefonicznie, a na piśmie. Takich zgłoszeń odebraliśmy kilka i

Głos Wolnej Europy - zeszyt specjalny, Nowak-Jeziorański, Jan

wprawdzie emigracyjnych pisarzy, ale nie to uważał za swą pierwszoplanową misję. Gombrowicz napisał dla Nowaka serię audycji, które nigdy nie trafiły na antenę, choć pisarz odebrał honorarium. Miłosz na dźwięk RWE dostawał gęsiej skórki i kategorycznie odmawiał występowania na antenie RWE. Jako lobbysta w

1%. Więcej znaczy mniej

Organizacji Pozarządowych w Białymstoku, zachęcając jednocześnie, by śledzić, co organizacje faktycznie robią z naszym jednym procentem. Dzięki znowelizowanym przepisom można im bowiem odebrać status OPP, jeśli pieniądze nie zostały wydane zgodnie z przeznaczeniem. A Maria Suszczyńska, p.o. dyrektora Izby

Kopalnia. Cmentarz

młode. Patrzą na miejsce, które dawało im chleb i które odebrało im życie.- Przejeżdżając koło grobów, codziennie modlę się za kolegów, którzy zginęli. A po pracy dziękuję Bogu, że nie dołączyłem do nich - opowiadał mi górnik, gdy byłem tam kilka lat temu.Wczoraj kopano świeże groby. W niedzielę rano w

Kościelscy dla Łozińskiego

poza moimi bliskimi znajomymi w ogóle będzie chciał do niej zajrzeć. Tym bardziej nie spodziewałem się więc, że dostanę taką nagrodę. Laureat studiował socjologię w Paryżu. Jest pisarzem i fotografikiem. Od niedawna jest na stypendium Homines Urbani w krakowskiej Willi Decjusza. Jego "Reisefieber

Słowa piosenki "Panie prezydencie"

oddech. Z oddali orient na Moskwę. Kondomy grzechem. Nonsens. Stale popieraj patologie, pokolenie dzieci głodne wyrośnie, zrobi rewoltę. Młodzi chcą mieć dzieci, lecz ich na nie nie stać, młodzi chcą się żenić, lecz nie mają mieszkań. A ja przemawiam do ślepca, czas immunitet odebrać. Zabiję prezydenta

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów