obr骲ki zdj赕

jagor, wg, PAP

Lasek zawiadamia prokuratur: Zesp蟪 Macierewicza wykorzystuje sfa硈zowane materia硑 dla poparcia tezy o zamachu

Lasek zawiadamia prokuratur: Zesp蟪 Macierewicza wykorzystuje sfa硈zowane materia硑 dla poparcia tezy o zamachu

Kluczowy dow骴 na poparcie tezy o zamachu w Smole駍ku, wykorzystany przez cz硂nka zespo硊 Macierewicza, zosta sfa硈zowany przez obr骲k zdj阠ia w komputerze - poda dzia砤j眂y przy KPRM zesp蟪 do wyja秐iania przyczyn katastrofy smole駍kiej, kt髍ym kieruje Maciej Lasek. Zesp蟪 przy KPRM z硂縴 wniosek do prokuratury o ustalenia autora tego fa硈zerstwa.

jek: Zaczniemy pokazywa fakty, z kt髍ymi ci昕ko b阣zie si zmierzy zespo硂wi Macierewicza

- Mamy do czynienia z manipulacj faktami. Stwierdzili秏y, 縠 zaczniemy pokazywa takie fakty, z kt髍ymi ci昕ko b阣zie si im zmierzy - m體i Edward jek z zespo硊 Macieja Laska. Dzisiaj ujawniono, 縠 kluczowy dow骴 na poparcie tezy o zamachu w Smole駍ku, wykorzystany przez cz硂nka zespo硊 Macierewicza, zosta sfa硈zowany przez obr骲k zdj阠ia w komputerze.

Photoshop wchodzi do sieci

Adobe stara si nadrobi zaleg硂禼i wobec Google i Yahoo! Sp蟪ka uruchomi砤 wczoraj w internecie okrojon, za to darmow wersj Photoshopa, popularnego programu komputerowego do obr骲ki zdj赕

Tak Osama bin Laden wygl眃a dzisiaj? FBI opublikowa硂 zmodyfikowane zdj阠ie

Tak Osama bin Laden wygl眃a dzisiaj? FBI opublikowa硂 zmodyfikowane zdj阠ie

dokonania zamach體 terrorystycznych s硊縝y specjalne wzmog硑 czujno舵, cho jest ma硂 prawdopodobne, by Osama opu禼i swoje kryj體ki gdzie na granicy afga駍ko-pakista駍kiej.- Wierzymy, 縠 te zdj阠ie mo縠 komu pom骳 w rozpoznaniu terrorysty - powiedzia Robert Eckert, specjalista z ameryka駍kiej instytucji

T硊m zwolennik體 Ahmadine縜da ur髎 w Photoshopie [ZDJ蔆IE]

T硊m zwolennik體 Ahmadine縜da ur髎 w Photoshopie [ZDJ蔆IE]

Dacie wiar! Zwolennicy ira駍kiego prezydenta u縴waj Photoshopa i to z jakim skutkiem. T硊m na wiecu poparcia dla Ahmadine縜da jest wi阫szy ni by w rzeczywisto禼i.Oryginale zdj阠ie pochodzi z innej oficjalnej witryny, do kt髍ej tu po publikacji podr骲ki odci阾o dost阷.Zobacz stron, kt髍a

Zdj阠ia zab骿c體 z Dubaju przerobione, sprawcy nierozpoznani

Zdj阠ia zab骿c體 z Dubaju przerobione, sprawcy nierozpoznani

Wed硊g izraelskiej gazety policja w Emiratach Arabskich dalej nie ma poj阠ia jak tak naprawd wygl眃ali zab骿cy terrorysty z Hamasu. Wed硊g "Haarec" na zdj阠iach domniemanych zab骿c體, kt髍e opublikowa硑 - za dubajsk policj - 秝iatowe agencje, takie jak Reuters i Associated Press

Problemy z dost阷em do Facebooka w wielu krajach

W Polsce g丑wna strona Facebook nie od秝ie縜砤 si lub nie mo縩a by硂 na ni wej舵. Niedost阷na by砤 te nale勘ca do tego portalu spo砮czno禼iowego aplikacja Instagram, umo縧iwiaj眂a robienie zdj赕, ich obr骲k i udost阷nianie. Instagram poinformowa na Twitterze, 縠 pracuje nad rozwi眤aniem

Pojecha na Antarktyd fotografowa g髍y lodowe. Gdy jedna z nich si odwr骳i砤, powsta硑 te zdj阠ia

Pojecha na Antarktyd fotografowa g髍y lodowe. Gdy jedna z nich si odwr骳i砤, powsta硑 te zdj阠ia

niego zdj阠ia zosta硑 poddane jedynie "niezb阣nej obr骲ce zwi眤anej z regulacj krzywych" "By砮m bardzo szcz甓liwy, 縠 uda硂 mi si napotka t g髍 w odpowiednim momencie. Kilka dni p蠹niej s硂馽e, woda, 秐ieg i wiatr zmieni硑by jej kolor i powierzchni" - pisze Cornell L骴

Grupa haker體 przyzna砤 si do ataku na Facebooka

g丑wna strona Facebooka nie od秝ie縜砤 si lub nie mo縩a by硂 na ni wej舵. Niedost阷na by砤 te nale勘ca do tego portalu spo砮czno禼iowego aplikacja Instagram, umo縧iwiaj眂a robienie zdj赕, ich obr骲k i udost阷nianie. Instagram informowa na Twitterze, 縠 pracuje nad rozwi眤aniem problemu. K硂poty z

Google zrobi nam zdj阠ia. A my jemu!

Google zrobi nam zdj阠ia. A my jemu!

proces obr骲ki. Efekt ca砮j operacji poznamy za kilka miesi阠y, najdalej za rok.Czytaj wi阠ej Jutro Google zrobi Ci zdj阠ie

Iran: S阣zia wzywa szefa Facebooka do stawienia si w s眃zie. "Aplikacje naruszaj prywatno舵..."

Iran: S阣zia wzywa szefa Facebooka do stawienia si w s眃zie. "Aplikacje naruszaj prywatno舵..."

Instagram to aplikacja na smartfony, umo縧iwiaj眂a robienie zdj赕, ich obr骲k i udost阷nianie na portalach spo砮czno禼iowych. WhatsApp to popularny komunikator internetowy. W zesz硑m tygodniu inny ira駍ki s阣zia r體nie nakaza zablokowanie aplikacji Instagram, powo硊j眂 si na ochron prywatno禼i

Facebook zaprzecza, jakoby dosz硂 do ataku haker體

Australii. W Polsce g丑wna strona Facebooka nie od秝ie縜砤 si lub nie mo縩a by硂 na ni wej舵. Nie dzia砤硑 te aplikacje na smartfony, w tym Facebook Messenger. Niedost阷na by砤 te nale勘ca do tego portalu spo砮czno禼iowego aplikacja Instagram, umo縧iwiaj眂a robienie zdj赕, ich obr骲k i udost阷nianie

sd. Projekt Fifty:Fifty pomaga "oswoi" osoby 50+ z komputerem

;, programy Word i PowerPoint, komunikatory internetowe, zakupy przez internet, cyfrowa obr骲ka zdj赕. Na spotkaniach z nowymi technologiami osoby 50+ mog硑 dowiedzie si, jak korzysta z Facebooka, co to s smartfony i tablety, czym jest Wikipedia. "Cz甓 uczestnik體 dzi阫i +oswojeniu komputera+ ju

Jest odpowied Macierewicza. "Pan Lasek zachowuje si jak przy砤pany z硂dziej"

Jest odpowied Macierewicza. "Pan Lasek zachowuje si jak przy砤pany z硂dziej"

"Jeden z kluczowych dowod體 na potwierdzenie zamachu smole駍kiego zosta sfa硈zowany poprzez obr骲k zdj阠ia w komputerze oraz wykorzystany przez cz硂nka zespo硊 parlamentarnego Antoniego Macierewicza, prof. Wies砤wa Biniend do argumentacji o rzekomym zamachu bombowym na samolot Tu-154M"

Zesp蟪 Laska przedstawi niepublikowane zdj阠ia ze Smole駍ka

Zesp蟪 Laska przedstawi niepublikowane zdj阠ia ze Smole駍ka

zwr骳i uwag w ubieg硑m tygodniu. Dzisiaj pokazano, 縠 na zmodyfikowanym zdj阠iu w wyniku obr骲ki znalaz si element skrzyd砤, kt髍y zosta zniszczony w katastrofie. Chcesz wiedzie wi阠ej i szybciej? Masz telefon z Androidem? i眊nij nasz aplikacj Gazeta.pl LIVE! Najwa縩iejsze informacje codziennie

Zesp蟪 Macierewicza poka縠 materia dowodowy i uzasadni swoje tezy. Powo砤 si na NASA

Zesp蟪 Macierewicza poka縠 materia dowodowy i uzasadni swoje tezy. Powo砤 si na NASA

, wykorzystany przez cz硂nka zespo硊 Macierewicza, zosta sfa硈zowany przez komputerow obr骲k zdj阠ia w komputerze. Prezentacja prof. Biniendy Podczas jutrzejszej debaty referaty maj wyg硂si eksperci zespo硊, m.in.: dr Bogdan Gajewski, prof. Kazimierz Nowaczyk, prof. Wies砤w Binienda, dr Chris Cieszewski

"Rzeczpospolita": ubne zdj阠ia wychodz ze studia

polach w秗骴 zb罂, szczeg髄nie w malowniczym rzepaku. M硂dzi decyduj si r體nie na zdj阠ia np. na terenie Muzeum Zamoyskich w podlubelskiej Koz丑wce. "Mamy tu pa砤c i park ze starymi zabudowaniami, malowniczymi alejkami i placem zabaw. Przy ciekawej obr骲ce zdj赕 mo縠 wyj舵 秝ietna sesja"

Pierwsze od dw骳h lat zdj阠ie Osamy bin Ladena?

Pierwsze od dw骳h lat zdj阠ie Osamy bin Ladena?

. Obraz poddano obr骲ce, ale pewno禼i wci笨 brak. Analiza grupy ekspert體 z Waszyngtonu nie potwierdzi砤, 縠 na zdj阠iu jest terrorysta. Podtrzyma砤 te opini, 縠 od 2007 r. nie pojawi硂 si nowe zdj阠ie Osamy.

Ekipa Google na PGE Arenie. Gda駍ki stadion jak w硂skie zabytki

Ekipa Google na PGE Arenie. Gda駍ki stadion jak w硂skie zabytki

Polecamy - Lechia z najlepsz frekwencj w ekstraklasie. Przed Legi i Wis潮 [ZDJ蔆IA] Zdj阠ia zosta硑 wykonane przez specjalistyczny tr骿ko硂wy rower Street View. Fotografie wykonane podczas objazdu stadionu b阣 teraz poddane obr骲ce. Znajd si m.in. w serwisach Google Maps i Google Earth

Raport - co poprawia dost阷no舵 stron internetowych dla niewidomych i niedowidz眂ych

skan體 wydrukowanych dokument體 - s one zupe硁ie niedost阷ne dla os骲 niewidomych. "Zeskanowane dokumenty bez obr骲ki s zwyk硑mi zdj阠iami, a nie elektronicznym tekstem. Na razie czytniki ekranu nie rozpoznaj tekstu na zdj阠iach" - przypomnia Kud砤cik. Je縠li zamieszcza si pliki w

Doda i Maja Sablewska maj przeprosi "Super Express"

Doda i Maja Sablewska maj przeprosi "Super Express"

(przedstawi砤 te inne zdj阠ia z tej samej imprezy, na kt髍ych wida, 縠 ma bielizn), ale "wyci阾o" je ze zdj阠ia komputerowo. Redakcja replikowa砤, 縠 agencja fotograficzna, od kt髍ej kupiono zdj阠ia, zapewnia砤, i obr骲ki nie by硂.S眃 oddali pozew, bo "pozwane mog硑 przypuszcza, 縠 zdj阠ie

Dzieci i m硂dzie ucz si programowania

czym chce - jedni korzystaj眂 ze specjalnych program體 ucz si kodowania czyli j陑yka programowania, tworz w砤sne gry, inni ucz si korzysta np. z program體 do obr骲ki zdj赕 czy w grupie my秎 nad stworzeniem aplikacji. "Ka縟y decyduje, co chce robi, a my mu w tym pomagamy" - m體i Sijko

Wojew骴zki oskar縜 "Newsweek" i Lisa. "Ok砤mali禼ie nas, sta砮 si handlarzem". Jest odpowied tygodnika

Wojew骴zki oskar縜 "Newsweek" i Lisa. "Ok砤mali禼ie nas, sta砮 si handlarzem". Jest odpowied tygodnika

fryzur". "Po zako馽zeniu sesji p. Wojew骴zki wybra dwa zdj阠ia do obr骲ki graficznej i do dalszej akceptacji (...). W czasie sesji zdj阠iowej nie pad硂 zapewnienie, 縠 na ok砤dce tygodnika pojawi si obaj panowie. Ju wcze秐iej redaktor naczelny "Newsweeka" poinformowa obu autor體

W.Brytania.Pierwsze polemiki w kampanii wyborczej

). Jak o秝iadczy, premier "idzie na r阫 pot昕nym interesom korporacyjnym". Laburzy禼i opublikowali w niedziel plakat wyborczy z podobizn premiera, odm硂dzonego do niepoznaki przy u縴ciu programu do obr骲ki zdj赕. To parodia podobnego plakatu konserwatyst體 sprzed pi阠iu lat, na kt髍ym

Doda nie musi przeprasza "Super Expressu". Tabloid przerobi jej zdj阠ia?

zdj阠ia komputerowo. Redakcja replikowa砤, 縠 agencja fotograficzna, od kt髍ej kupiono zdj阠ia, zapewnia砤, i obr骲ki nie by硂.Warszawski s眃 oddali jednak pow骴ztwo wydawcy "Super Expressu". Zarz眃zi te, 縠 pow骴 ma zwr骳i pozwanym po prawie 4 tys. z koszt體 s眃owych.Doda mog砤

Ogrodzili Gr骲 Nieznanego 痮硁ierza. Zaatakowa go grzyb

. - W czasie uroczysto禼i pa駍twowych Gr骲 zas硂nimy siatk z odwzorowaniem jego frontu - zapowiada Renata Kaznowska. Spacery po nieodbudowanej Warszawie z Jerzym S. MajewskimSzar縜 husarii podczas inscenizacji bitwy pod K硊szynem. Zobacz galeri zdj赕

Czeski b潮d Google'a. Nad We硉aw nie b阣zie Street View

Przeciwko metodzie robienia zdj赕 zaprotestowa ad pro ochranu osobn~ch daj (UOOU) - czeski urz眃 ochrony danych osobowych. Jak zaznacza prezes urz阣u Igor Nemec, Google u縴wa metod, kt髍e zbyt mocno ingeruj w 縴cie prywatne obywateli. W jaki spos骲? Ot罂 aparaty fotograficzne umieszczano zbyt

Zatrzymani fa硈zerze dolar體. Nawet nie zd笨yli obrobi wyprodukowanych banknot體

by ju wcze秐iej karany za fa硈zerstwo banknot體 euro. Obecnie ma on przerw w odbywaniu kary. Funkcjonariusze zatrzymali dw骳h wsp髄nik體 58-latka. Ca砤 tr骿ka trafi砤 do aresztu. Grozi im do 25 lat wi陑ienia. igani przez policj [ZDJ蔆IA]

Informatycy nie musz wyje縟縜 za prac. 'Podobnie zarobi w Polsce'

oznacza dla naszych uczelni drena縰 z informatycznych kadr - twierdzi.To, 縠 i w Polsce mo縩a stworzy program, kt髍y podbije 秝iat, udowodni w 2010 r. Sylwester , absolwent Politechniki sdzkiej. Jego program do obr骲ki obraz體 i zdj阠ia, "wstawiony" do internetowego sklepu Apple'a pobi

Chiny otwieraj rynek dla polskich sk髍 zwierz阠ych i produkt體 rybnych

wymaga dalszych krok體, ale najwa縩iejsza bariera umo縧iwiaj眂a handel rybami zosta砤 ju zdj阾a. Poinformowa砤, 縠 w砤dze chi駍kie przekaza硑 dokument informuj眂y o obowi眤uj眂ych wymaganiach weterynaryjnych, kt髍y obecnie jest t硊maczony z chi駍kiego na polski. B阣zie ono gotowe za kilka dni, w體czas

Policja przerabia zdj阠ia w Photoshopie?

opublikowane w internecie .Informacje internaut體 potwierdza fotoedytorka portalu Gazeta.pl:- Na zdj阠iu wida, 縠 jest to jedna i ta sama torebka z narkotykami nieudolnie kopiowana w Photoshopie (program do obr骲ki zdj赕 - red.) - m體i Izabela Procyk-Lewandowska.- Nie tylko torebki z bia硑m proszkiem zosta硑

"Super Express" ma przeprosi Dod

celebrytka nie ma na sobie bielizny. Ona sama twierdzi砤, 縠 majtki, kt髍e mia砤 na sobie tego dnia, "wyci阾o" ze zdj阠ia komputerowo. Redakcja replikowa砤, 縠 agencja fotograficzna, od kt髍ej kupiono zdj阠ia, zapewnia砤, i obr骲ki nie by硂.Tabloid naruszy cze舵 i godno舵 DodyPo procesie

"Super Express" pozwa Dod za rzekome zdj阠ie bez majtek

fotograficzna, od kt髍ej kupiono zdj阠ia, zapewnia砤, i obr骲ki nie by硂. Dorota Rabczewska wytoczy砤 za to proces "SE".W marcu 2009 r. S眃 Okr阦owy Warszawa-Praga nakaza "SE" przeprosi Dod za podanie nieprawdy, jakoby by砤 bez garderoby. S眃 nakaza te wydawcy "SE" wyp砤cenie

"Times": Nagranie z egzekucj Jamesa Foleya to fa硈zywka. Inscenizacja dla cel體 propagandowych

maj udowadnia, 縠 wideo z egzekucji ameryka駍kiego dziennikarza zosta硂 sfa硈zowane, zamieszczono te w serwisie YouTube. "i阾y James Foley NIE JEST Jamesem Foleyem" - to tytu jednego z nagra. Jego autor por體nuje stare zdj阠ia Foleya z kadrami z egzekucji sfilmowanej przez Pa駍two

"Rzeczpospolita": T阦ie g硂wy zostaj w kraju

niemieckiego rynku pracy nie oznacza dla naszych uczelni drena縰 z informatycznych kadr" - twierdzi. To, 縠 i w Polsce mo縩a stworzy program, kt髍y podbije 秝iat, udowodni w 2010 r. Sylwester , absolwent Politechniki sdzkiej. Jego program do obr骲ki obraz體 i zdj阠ia, "wstawiony" do

Mandaty on-line: nowy bat na pirat體. Zobacz jak dzia砤

, kt髍a urz阣uje przy ul. Mokotowskiej. To graficzka, kt髍a przeprowadza wst阷n obr骲k. Sprawdza, czy zdj阠ie nadaje si jako dow骴 w sprawie o wykroczenie. Mo縠 je wykadrowa, rozja秐i. Bia硑m kwadratem zas砤nia te twarz ewentualnych pasa縠r體. - Nas interesuje tylko sprawca wykroczenia, czyli

Wernisa fotografii kamiennych warmi駍kich drogowskaz體

nich, jak si dobrze przyjrze, do dzi wida napisy z nazwami, po niemiecku oczywi禼ie, miejscowo禼i" - doda砤 Bojarska-Waszczuk. Wystawa dwudziestu fotografii pokazuje kamienne drogowskazy o r罂nych porach roku, a tak縠 dnia. Kilka zdj赕 przedstawia sam struktur kamienia - podczas wernisa縰

W centrum Warszawy jak w czasie wojny - zobacz filmik

Zdj阠ia dostali秏y dzi阫i Alert24.pl Krakowskie Przedmie禼ie wygl眃a硂 w sobot jak w czasach II wojny 秝iatowej. Wszystkie wsp蟪czesne szyldy zdj阾o (bank Pekao SA, Apteka, bank Milleniumm) i zast眕iono szyldami z epoki. Na ulicach pojawi硑 si wojenne riksze, stare auta, cywilni przechodnie oraz

Zatrzymani z samochodem pirackich p硑t

, m.in. pakiet體 biurowych, system體 operacyjnych czy program體 do obr骲ki zdj赕 oraz gier na komputer i konsole. Prawie 800 p硑t CD i DVD z pirackimi programami policjanci znale糽i w samochodzie, kt髍ym handlarze przyjechali na gie砫. Grozi im do pi阠iu lat wi陑ienia i wysokie grzywny w procesach

Nowe zdj阠ia "Marsja駍kiej Twarzy"

"Twarzy" zosta硑 wykonane w lipcu tego roku. Pocz眛kowo uchwycenie tajemniczej g髍y by硂 utrudnione z powodu mg硑 i du縠j ilo禼i py丑w w atmosferze. Korzystne warunki pojawi硑 si dopiero 22 lipca. Zdj阠ia wykonane kamer wysokiej rozdzielczo禼i zosta硑 nast阷nie poddane obr骲ce przez

Fa硈zywe zdj阠ia Reutersa z atak體 na Liban

dokumentalnej. W XIX w. fotografowie dodawali rumie馽體 portretowanym osobom. Za Stalina cenzorzy doklejali lub wycinali ze zdj赕 ludzi i przedmioty. W XXI w., gdy narz阣ziem fotografa prasowego jest aparat cyfrowy, proces obr骲ki zdj阠ia jest b硑skawiczny i prosty. A to stwarza pokus manipulacji. Coraz

Google chce fotografowa Polsk. Czy urz阣nicy mu na to pozwol?

View. I wysy砤, prawdopodobnie w czerwcu tego roku, specjalne auta z zamontowanymi na dachach obiektywami. To ostatni gwizdek, bo auta musz wykorzysta dobr pogod (b阣 je糳zi prawdopodobnie do sierpnia), a obr骲ka zdj赕 potrwa kilka miesi阠y. Gdzie pojad nietypowe auta z czaszami, w kt髍ych tkwi

Bill Gates: Nied硊go znikn klawiatury i myszki

, takich jak obr骲ka zdj赕 czy zakupy internetowe b阣ziemy dokonywa dzi阫i ekranom dotykowym - prognozuje Gates. B阣 one instalowane wsz阣zie: na stole w kuchni, w sypialni, w telefonie czy w samochodzie. To b阣zie bardzo proste. Zdaniem Gatesa tego typu rewolucja mo縠 dokona si w ci眊u najbli縮zych

Fotoreporter traci nagrod Grand Press Photo za sfa硈zowane zdj阠ie

Piotr Sk髍nicki zdoby drug nagrod w kategorii przyroda oraz trzeci w kategorii sport (obie za zdj阠ia pojedyncze).Zdj阠ie, wyr罂nione w kategorii przyroda, przedstawia ptaki na miejskim przystanku autobusowym. Internauci pisali o swych podejrzeniach, 縠 korzystaj眂 z programu do obr骲ki

Po縜r w Rudzie 眘kiej. D紈ig przewr骳i si na zbiornik gazu

ponad 20 samochod體 stra縜ckich. Sytuacj opanowano w ci眊u niespe硁a dw骳h godzin. Firma, na terenie kt髍ej dosz硂 do po縜ru, zajmuje si m.in. obr骲k materia丑w z aluminium. Pracownik體 ewakuowano. Nikomu nic si nie sta硂.Masz zdj阠ia? Wy秎ij je na Alert24

HP rezygnuje z cyfr體ek

walki o fan體 cyfrowej fotografii - liczy na sprzeda oprogramowania do obr骲ki zdj赕 i drukarek skierowanych zar體no do profesjonalist體, jak i zwyk硑ch u縴tkownik體. Koncern ma te chrapk na pieni眃ze z internetowych us硊g fotograficznych. W zwi眤ku z now strategi, sp蟪ka odpisze 30 mln dol. od

Praludzie wyszli z Afryki 65 tys. lat wcze秐iej. Naukowcy znale糽i now drog

sieci rzek i jezior.Zdaniem Simona Armitage'a, autora publikacji o wynikach bada zespo硊 w ostatnim wydaniu "Science", przez 體czesny P蟪wysep Arabski otwiera砤 si dla praprzodk體 cz硂wieka droga z Afryki do Mezopotamii oraz do Indii. Design z PRL. Pami阾acie? [ZDJ蔆IA]

Cios w mi阺ne podziemie. Kebab體 pod dworcem by硂 wi阠ej

zakaz przyrz眃zania posi砶體. B阣zie mo縩a tam kupi jedynie kanapk czy dro縟矿wk.Przeczytaj tak縠: Ostatnie starcie z kebabami na CentralnymRuszy remont Dworca Centralnego. Zobacz zdj阠ia

Google inwestuje w internetow telefoni i wideokonferencje

, kt髍y b阣zie w stanie udzieli odpowiedzi na nasze pytanie) czy Picnik (program do obr骲ki zdj赕 dzia砤j眂y w przegl眃arce).

Jak okulary 3D pomog硑 pokona Hitlera

dodaje, 縠 lata najpi阫niejszym i najszybszym samolotem w tamtych czasach.3D jak we wsp蟪czesnym kinieJu na ziemi zdj阠ia poddawano obr骲ce przy pomocy stereoskopu - prostego, pochodz眂ego z czas體 kr髄owej Wiktorii urz眃zenia, kt髍e tereny sfotografowane nad Europ przekszta砪a w obraz tr骿wymiarowy

Nazwiska wcze秐iak體 wci笨 nieznane

fotografie trafi硑 ju do laboratorium, bo tylko cyfrowa obr骲ka pozwoli odczyta napisy umieszczone na inkubatorach noworodk體. 痑dna z by硑ch pracownic szpitala nie potrafi砤 poda daty dy縰ru, na kt髍ym wykonywa硑 zdj阠ia. Twierdzi硑, 縠 nie pami阾aj nazwisk pacjent體. Jedna z kobiet wyrazi砤 skruch i

Przetworzone? Naturalnie!

10 kwietnia 2010 r. kilka minut po 10 rano nowojorska fotografka Sally Davies kupi砤 w McDonaldzie ma潮 paczk frytek i hamburgera w bu砪e. Nie by砤 g硂dna. Zestaw u硂縴砤 w pracowni na bia硑m talerzu i zrobi砤 mu zdj阠ie. Postanowi砤 fotografowa danie codziennie, tak d硊go a - jak pisze na

Fotoradar - czysty zysk, nieczysta sprawa

fotoradaru oraz programu komputerowego do obr骲ki i wywo硑wania zdj赕. Firma dostaje 80 z od ka縟ego wystawionego mandatu.Takie praktyki wzbudzi硑 sprzeciw mieszka馽體. Za硂縴li Spo砮czny Komitet Obrony Kierowc體 oraz profil na Facebooku "Nie! dla fotoradar體 w Pszczynie". Zarzucaj w砤dzom gminy

Programy komputerowe marki Tesco

Sze舵 pakiet體 komputerowych sygnowanych w砤sn nazw wypu禼i pod koniec miesi眂a w Wielkiej Brytanii sie hipermarket體 Tesco - informuje BBC B阣zie to m.in. program office, antywirusowy i do obr骲ki zdj赕. Ka縟y z nich b阣zie kosztowa mniej ni 20 funt體. Firma promuje je jako konkurencyjne

Nasierowska - fotografka boska

Biografia Zofii Nasierowskiej naprawd jest, jak obiecuje tytu, fotobiografi - chyba ponad po硂w 400-stronicowej ksi笨ki zajmuj zdj阠ia. "Fotografk bosk" nazwa Zofi Nasierowsk Melchior Wa駅owicz. Portrety s阣ziwego ju pisarza znajdziemy oczywi禼ie w ksi笨ce, obok portret體

ONR i 秝i阾o Grunwaldu kontra Europride. B阣zie gor眂o

Sto砮cznej. - Mog zapewni, 縠 zrobimy wszystko, 縠by przebieg硑 bez zak丑ce.Przeczytaj tak縠: Wszystko o Europride w WarszawieZobacz galeri zdj赕 z koncertu wielkiej czw髍ki trash metalu

"Fotoradary to k硊sownictwo i patologia"

Pos硂wie lewicy zapowiedzieli z硂縠nie do NIK wniosku o zbadanie procedur zwi眤anych z ustawianiem fotoradar體 przez gminy. Szczeg髄ne w眛pliwo禼i parlamentarzyst體 budzi wsp蟪praca gmin z prywatnymi firmami podnajmuj眂ymi swoje urz眃zenia i zajmuj眂ymi si obr骲k zdj赕, kt髍e p蠹niej - za

Google m體i po polsku

b阣zie r體nie praca nad polskoj陑ycznymi wersjami nowych aplikacji. Pierwszym efektem tej pracy jest Picasa - darmowy program do przechowywania i obr骲ki zdj赕, kt髍y oficjalnie zadebiutowa po polsku w miniony czwartek. Do tej pory Google przygotowa m.in. polskoj陑yczne wersje swoich narz阣zi

Seremet: prokuratura bada dowody z nagra na lotnisku

zostanie niebawem wy潮czony ze 秎edztwa prokuratury wojskowej i przekazany Prokuraturze Okr阦owej w Warszawie do badania. - Nast眕i to niebawem, nie podejmuj si podania jakiegokolwiek terminu - powiedzia. Zdobywcy Oscar體 [ZDJ蔆IA]

Susan Sontag o obrazach do wynaj阠ia

karabin. To jedno z najbardziej znanych zdj赕 wojennych - wykonana podczas wojny domowej w Hiszpanii fotografia Roberta Capy. Sta砤 si obrazem tej wojny. Budzi砤 sumienia, wywo硑wa砤 oburzenie i gniew, wzywa砤 do dzia砤nia. G硂si砤 dramatyczn prawd o wojnie, a jednocze秐ie wesz砤 do dziej體 sztuki jako

Stare kino jak nowe

p蟪 roku. Koszt odnowienia jednego tytu硊 to 100 tys. z. Przy pracach asystuj operatorzy, kt髍zy kr阠ili zdj阠ia do tych film體. Dzi阫i temu technicy dowiedzieli si np. od Jerzego W骿cika, 縠 w "Matce Joannie..." habity zakonnic mia硑 r罂ne odcienie. W骿cik nazywa zreszt to odnawianie

FIFA porozumia砤 si z wydawcami prasy

dogrywki (w tym z rzut體 karnych). Do um體 z redakcjami gazet FIFA chcia砤 wprowadzi zakaz jakiejkolwiek obr骲ki zdj赕: uniemo縧iwi硂by to robienie kola縴 i zamieszczanie na zdj阠iach napis體. Zrobienie z pi砶arskiej fotografii ok砤dki magazynu by硂by wi阠 praktycznie niemo縧iwe (bo na ok砤dce musi

"Wi阠ej ni fotografia, a mniej ni wideo". Jak "irytuj眂e GIF-y" zmieni硑 si w sztuk [ZOBACZ]

Becka i Kevina Burga. Duet wpad na ich pomys przygotowuj眂 si kilka miesi阠y temu do relacji fotograficznych z trwaj眂ego w砤秐ie Tygodnia Mody w Nowym Jorku. - Chcieli秏y pozosta przy fotografii, ale i przekaza wi阠ej ni nieruchomy obraz zamkni阾y w ramach jednego zdj阠ia . Rezultaty ich pracy

Rybczy駍ki o projekcie Wroc砤wskich Studi體 Technologii Wizualnych

wsp蟪graj ze sob ostateczne efekty mo縩a oceni w czasie monta縰, d硊go po zako馽zonych zdj阠iach. W naszym studio b阣ziemy te wszystkie procesy przeprowadza w czasie rzeczywistym. Tw髍cy i uczestnicy realizacji filmu b阣 mogli widzie i ocenia ko馽owy rezultat swoje pracy w kontek禼ie ca硂禼i

Agnieszka Tarasiuk dba o to, by tradycja nie przemin瓿a

uczestnik體 warsztat體 o przyniesienie najstarszych zdj赕, jakie znajd w domu. Ka縟e z dzieci te zosta硂 sfotografowane, a potem ich sylwetki, po specjalnej obr骲ce zdj赕 - wkomponowane w powi阫szone, stare zdj阠ia rodzinne. Dzieci, musia硑 wiedzie, kto jest na starej fotografii, by by硂 wiadomo jak

Grad: Zwi眤kowcy maj z潮 wol - nie chc, aby JSW trafi硂 na gie砫

pocz眛ku rz眃體 koalicji PO-PSL.Grad: To nie mo縠 by za wszelk cen闗to po El縝iecie II? Poznaj przysz砮go w砤dc Wielkiej Brytanii [ZDJ蔆IA]

Londyn 2012: Olimpiada bez prasy?

internetowy nie mo縠 opublikowa wi阠ej ni pi阠iu zdj赕 z ka縟ej po硂wy meczu i wi阠ej ni dw骳h zdj赕 z dogrywki, w tym z rzut體 karnych. Najnowszym pomys砮m Federacji jest te zakaz jakiejkolwiek obr骲ki zdj赕 z mecz體 pi砶arskich. Oznacza to, 縠 nie mo縩a m.in. robi kola縴 czy zamieszcza na zdj阠iach

Chiny/Krytyka "Cesarzowej" - najnowszego filmu Zhanga Yimou

Sztylet體" okaza硑 si najwi阫szymi dzie砤mi zrewolucjonizowanego kina kung-fu. Yimou po潮czy w nich elektroniczn obr骲k choreografii sztuk walki z niezwyk硑m wyrafinowaniem estetycznym. W Hongkongu "Hero" obsypano nagrodami za najlepsz choreografi walk, scenografi, zdj阠ia, kostiumy

Naukowcy podejrz, co masz w g硂wie

przejrze 1750 czarno-bia硑ch zdj赕. Sekunda prezentacji obrazka, sekunda przerwy i kolejne zdj阠ie. Uwieczniono na nich najr罂niejsze obiekty znane z codziennego 縴cia - ludzi, zwierz阾a, budynki, jedzenie, krajobrazy, a tak縠 wzory geometryczne. Podczas ca砮go pokazu drobiazgowo mierzono rezonansem

Polska koprodukcja powalczy o Z硂tego Nied紈iedzia

Srebrne Nied紈iedzie w pozosta硑ch kategoriach - znalaz si "El Premio" ("Nagroda") z udzia砮m polskiego operatora Wojciecha Staronia (znanego m.in. ze zdj赕 do filmu "Plac Zbawiciela" w re. Joanny Kos-Krauze i Krzysztofa Krauze).Markovitch walczy o Z硂tego Nied紈iedzia

"Nie umar砤. Nigdy nie umrze." Arty禼i wspominaj Iren Kwiatkowsk

bardzo d硊go wspominali i kt髍a, tak jak dzisiaj si patrzy na ten ca硑 秝iat aktorski, jest nie do zast眕ienia. To jest kto niezmiernie wa縩y. Irena Kwiatkowska [ZDJ蔆IA]

Fedorowicz: wr骻 Leppera nie jest pupilem

zdumiewaj眂e, bo pioseneczka by砤 sympatyczna i nie by砤 nawet bardzo z硂秎iwa. By mo縠 ca硑 program nie jest na najwy縮zym poziomie - ka縟y ma prawo do takiej subiektywnej oceny - ale ta piosenka na pewno nie by砤 gorsza od ca砮j reszty. Mo縩a wi阠 powzi辨 podejrzenie, 縠 redaktor Rychcik zdj背, bo nie

Klejem i cyfr體k

, pozwoli mu objecha 秝iat. In縴nier Andrzej Walczak (48 lat, 170 cm wzrostu, 縪naty, jedna c髍ka) przywi髗 z podr罂y kilka milion體 zdj赕, bo "Pan B骻 stworzy ziemi tylko po to, 縠by stan瓿a przed obiektywem aparatu fotograficznego" - twierdzi. Kilkaset utrwali na p丑tnie sobie tylko znan

Pogromca stra縩ik體 miejskich. Zobacz jak dzia砤 [WIDEO]

swoje urz眃zenia i zajmuj眂ymi si obr骲k zdj赕, kt髍e p蠹niej - za po秗ednictwem stra縴 gminnej - s wysy砤ne do kierowcy wraz z mandatem.- W ostatnim czasie mamy do czynienia z k硊sownictwem radarowym, kt髍e przejawia si wieloma patologiami. Fotoradary, kt髍e mia硑 przyczyni si do poprawy

Google ma chrapk na YouTube

- YouTube ma 46 proc.) By硂by to te jedno z najwi阫szych przej赕 Google - dot眃 sp蟪ka po硑ka砤 mniejszych rywali, jak: Pyra Labs (serwis Blogger), Picasa (sp蟪ka, kt髍a opracowa砤 program do katalogowania i obr骲ki zdj赕) czy Keyhole (zajmuj眂 si cyfrowymi mapami satelitarnymi, z kt髍ych mo縩a

Ba硉yk: Znale糽i piwo i mas硂 w 200-letnim wraku

, kt髍a trafi砤 na 縜glowiec w czasie wykonywanych przez siebie prac.Dzi阫i pomocy Marynarki Wojennej w lipcu br. archeolodzy zorganizowali pierwsz wypraw. Za pomoc kamer zainstalowanych na poje糳zie podwodnym wykonano dokumentacj filmow. Na zdj阠iach widoczne by硑 m.in. du縠 ilo禼i work體 ze zbo縠m

Natasza w okopach

si rado秐ie. Takie skoki emocjonalne s naprawd trudne. Zdj阠ia do filmu zako馽z si 5 pa糳ziernika. W tej chwili sze舵 os骲 przegl眃a nakr阠ony materia. B阣zie tego 100 razy wi阠ej ni przy klasycznej metodzie realizacji. Z powodu skomplikowanego okresu postprodukcji (efekty komputerowe

Andrzej Bie駅owski: Poszukiwacz szaman體

nam si ocali ok. 80 zdj赕, a by硂 tam kilka tysi阠y, nieopisanej warto禼i, bo robionych jeszcze w latach 20. i 30., cz甓 jeszcze by砤 szklana. Wtedy si zorientowa砮m, 縠 to nie s 縜rty, 縠 zaczynam broni dobra kultury narodowej - m體i眂 z patosem. My je zbieramy, skanujemy, poddajemy obr骲ce

Nowa siedziba "Gazety" w Poznaniu

pi阾ro.Kto chce obejrze nasz nowy budynek, podpatrzy prac dziennikarzy powinien przyj舵 do nas w sobot mi阣zy godz. 16 a 19.30. Wtedy b阣ziemy oprowadza go禼i w grupach po naszej nowej siedzibie. Ci co przyjd zostan te sfotografowani i b阣 mogli obserwowa obr骲k swojego zdj阠ia w dziale

Cztery kroki do sukcesu. Plany szefa drog體ki

najcz甓ciej przenosi z miejsca na miejsce. - B阣 te apelowa o lepsz wsp蟪prac z samorz眃ami w sprawie ich monta縰 i pomocy przy obr骲ce zdj赕. W Kielcach 秝ietnie si to sprawdza i nie wy潮cza od pracy na drodze policjant體 - zdradza naczelnik.Ciekawe 縠 policjanci zrezygnuj raczej z tzw. akcji

Teja, pramatka Ksi昕yca

Mi硂秐icy nieba, macie szans zapisa si w historii astronomii! Wsp蟪czesne teleskopy, obserwatoria orbitalne i pr骲niki kosmiczne wykonuj automatycznie setki tysi阠y zdj赕, od kt髍ych puchn bazy danych, nie ma ich kto przegl眃a i analizowa. Astronomowie coraz cz甓ciej wi阠 wo砤j: wszystkie

Polskie kino - czas eksperyment體

;. Wczoraj do le秐icz體ki w Kampinosie, gdzie kr阠one s zdj阠ia jego nowego filmu, przylecia砤 ze szwajcarskiego Gstaad 縪na Romana Pola駍kiego Emmanuelle Seigner. Gra u Skolimowskiego razem z buntowniczym ameryka駍kim aktorem, re縴serem i muzykiem Vincentem Gallo w filmie, kt髍y dzieje si "wsz阣zie i

Sportowe radiowozy na pirat體 drogowych

alkotesty, dwa r阠zne radary oraz dwa zestawy komputerowe potrzebne do obr骲ki zdj赕 z fotoradar體 - dodaje Andrzej G蠹d. - Powsta砤 w ubieg硑m roku Miejska Rada Bezpiecze駍twa Ruchu Drogowego opracowa砤 plan poprawy bezpiecze駍twa na olszty駍kich drogach. Dlatego zakup tych urz眃ze dla drog體ki jest

Lech Majewski:Mam brueglowsk dusz

postprodukcj filmu, bowiem zdj阠ia sko馽zyli秏y w listopadzie 2008. Pewno gdyby film mia wi阫szy bud縠t, to mogliby秏y zatrudni wi阠ej os骲, uruchomi wi阠ej komputer體, gdy potrzebujemy wielkich mocy przeliczeniowych - 縠by przeliczy uj阠ie, kt髍e ma 6 tysi阠y klatek i 147 warstw, potrzeba wielu dni. Co

Prawa cz硂wieka w 砤grze na Uralu

1968 r. (protesty przeciwko inwazji o縴wi硑 wtedy ruch dysydencki w ZSRR). Z wystawy o kolektywizacji przechodzi si wprost na prezentacj zdj赕 o poecie nobli禼ie Josifie Brodskim. W baraku nr 1 umieszczono pokazywan w Moskwie pod koniec maja wystaw "Ani kroku w ty", w kt髍ej arty禼i

Bat na przekraczaj眂ych pr阣ko舵 do trybuna硊

Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym, kt髍e ma funkcjonowa w strukturach G丑wnego Inspektoratu Transportu Drogowego - m體i Alvin Gajadhur, rzecznik GITD. Centrum b阣zie mia硂 za zadanie rejestrowa wszystkie wykroczenia wy砤pane przez foto- i wideo radary. Dzi nad obr骲k zdj赕 pracuje codziennie

Niep硂dno舵

kszta硉 jamy macicy i dro縩o舵 jajowod體. Przez kana szyjki macicy podawany jest do jamy macicy, a nast阷nie do jajowod體 specjalny kontrast. Wykonywane jednocze秐ie zdj阠ia rentgenowskie uwidaczniaj jam macicy i jajowody.Laparoskopia polega na wprowadzeniu do jamy brzusznej, przez malutkie naci阠ia na

H5N1 - wirus ptasiej grypy zaatakowa

? Przy秎ij relacj lub zdj阠ia na Alert 24. Co to jest ptasia grypa? Przeczytaj odpowiedzi na najcz甓ciej zadawane pytania. Sprawd, jak unikn辨 tej choroby - Pa駍twowa Inspekcja Sanitarna przygotowa砤 specjaln ulotk. Uniejewo i My秎iborzyce - wsie w gminie Brudze Du縴, powiat p硂cki, do granicy

Fukushima - pytania i odpowiedzi

紃骴e, ska, budynk體 etc. Opr骳z tego poddajemy si r罂nym medycznym procedurom - np. prze秝ietleniom rentgenowskim. Normalnie zaleca si, 縠by ludzie nie przekraczali dawki kilku mSv w ci眊u roku (dla przyk砤du, zdj阠ie rentgenowskie z阞a to 0,02 mSv, klatki piersiowej - 0,5 mSv, tomografia

W imperium Wari

sprytnie przerobion sond geomagnetyczn i unikatowym zestawem do zdj赕 "lotniczych". Sk砤da si z latawca i uk砤du steruj眂ego zbudowanego z fragment體 dzieci阠ych zabawek na radio.W dwa tygodnie powsta砤 unikatowa dokumentacja fotograficzno-geodezyjno-geofizyczna

觭my cud 秝iata. Michael Phelps najwi阫szym olimpijczykiem w historii

p硑waka.Nieliczni pukali si w g硂w - czas mierz automatycznie dwa r體noleg砮 systemy. Cavicia r阠e wida w powt髍kach wyra糿ie, Phelpsa niewyra糿ie, w wodnej pianie, i st眃 problem.FINA i Omega nie u砤twia硑 rzetelnej analizy zdarzenia. Nie pokaza硑 dziennikarzom zdj赕 podwodnych, cho nimi dysponuj

Jak tu zbudowa napi阠ie w filmie - wywiad z Laszlo Kovacsem

(autor zdj赕 do "Dr勘cego cia砤" i "Wszystko o mojej matce" Almodovara) ocenia filmy w konkursie g丑wnym o Z硂t 痑b. Osobne jury - na czele z Laszlo Kovacsem (operator "Easy Ridera", "New York, New York"), wyda werdykt o 29 obrazach z kilkunastu szk蟪 filmowych

Opolszczyzna mia砤 sw骿 Biskupin

. Kiedy tylko b阣 pieni眃ze, zaczniemy bada teren - zapewniaj obaj poszukiwacze.Musz wykona zdj阠ia lotnicze terenu (cztery razy w r罂nych sezonach), nast阷nie czekaj ich badania geologiczne i geofizyczne (magnetyzm itp.), kt髍e dadz odpowied, co jest pod ziemi.- Jak tylko potwierdz si nasze

MM. Sprzeda ostateczna

w najciemniejszej tonacji, jest by mo縠 sprzeda勘 ostateczn. Dodatkowo "Fragmenty" zilustrowano zdj阠iami Marilyn wybranymi wed硊g klucza "intelektualnego" (z ksi笨k w r阠e, w towarzystwie pisarzy itp.), jakby chc眂 w ten spos骲 przedstawi dow骴, 縠 symbol seksu potrafi

Prywatne radary na drogach

fotoradar體 szykuj si te gminy w Pomorskiem i Dolno秎眘kiem. Wiadomo, jak wygl眃a wsp蟪praca. Przy po縴czonym gminie fotoradarze stoj zar體no stra縩ik miejski, jak i pracownik firmy. Robi zdj阠ia autom i kierowcom, fotografie obrabiaj w komputerze, a stra縩icy ustalaj w砤禼iciela samochodu i wysy砤j

痷砤wski. Wywiad rzeka, Kletowski, Piotr; Marecki, Piotr

. Potrafi np. skrobn辨 megaloma駍ko (bo siebie to on kocha najbardziej): "W Popio砤ch po硂w dialog體 musia砮m pisa w przeddzie zdj赕, bo by硑 marne", by nied硊go potem przyzna szczerze: "Z Jurkiem Andrzejewskim napisali秏y dwa scenariusze. Znaczy ja pisa砮m, on by pijany, a potem

Ciemne strony nauki

;Znajomy wykorzysta program komputerowy Photoshop, 縠by usun辨 ze zdj赕 niewygodne szczeg蟪y". Okaza硂 si, 縠 najcz甓ciej uczeni fabrykowali lub fa硈zowali wyniki (ponad po硂wa przypadk體), nieco rzadziej dopuszczali si plagiatu (nieca砮 40 proc.). Najbardziej sk硂nni do szachrajstwa s doktorzy

Jagiello馽zycy z ca砮go 秝iata przybyli nad Wis酬

zerwa砤 si z pochodu pierwszomajowego i wybra砤 rowerami do Soczewki. W tamtych czasach to by硂 straszne przest阷stwo. Pech chcia, 縠 kt髍y z wychowawc體 nakry nas p蠹niej w szkolnej ciemni na obr骲ce zdj赕 z tej eskapady. Pani Teresa studiowa砤 chemi w Tr骿mie禼ie, potem przez 25 lat pracowa砤 w

Dziesi赕 ksi笨ek, kt髍e otwieraj oczy

jakiego zjawiska na ulicy, jak w moim ukochanym fragmencie o odbiciach w szybie z "Szum體, zlep體, ci眊體" Bia硂szewskiego. Arty禼i po prostu wi阠ej widz i dzi阫i nim my tak縠 mo縠my zdj辨 troch katarakty z oczu. Kontakt ze sztuk, a wi阠 tak縠 z poezj i literatur, jest szans na lepsze

Nie znalaz砮 tego, czego szukasz? Zapytaj ekspert體

ProXmedia Edytor Zdj赕 PRO

ProXmedia Edytor Zdj赕 jest innowacyjnym programem 潮cz眂ym w sobie funkcje wielu program體 graficznych w zakresie hurtowej obr骲ki zdj赕.

ProXmedia Edytor Zdj赕 ma prosty i intuicyjny interfejs u縴tkownika kt髍y sprawia, 縠 jego u縴tkowanie staje si przyjemno禼i a

EasyHDR

EasyHDR to program pozwalaj眂y na obr骲k zdj赕 stosuj眂 technik HDR (High Dynamic Range).

EasyHDR oferuje mo縧iwo舵 潮czenia zdj赕 w jedno, tworz眂 w ten spos骲 zdj阠ie o szerokim zakresie tonalnym. Tak wygenerowane obrazy cechuje przede wszystkim wysoka jako舵

Fotojoker Foto秝iat

rozdzielczo舵 zdj阠ia jest wystarczaj眂a dla wybranego formatu, posiada funkcje obr骲ki zdj赕 oraz wiele wi阠ej. Fotojoker Foto秝iat doskonale poradzi sobie r體nie z przygotowaniem projektu kalendarza oraz foto ksi笨ki.

Fotojoker Foto秝iat jest programem, kt髍y upro禼i i przyspieszy proces

Dimensions 2 Folders

jakiejkolwiek obr骲ki zdj赕.

PhotoSun

PhotoSun to proste narz阣zie do edycji zdj赕.

PhotoSun obs硊guje popularne formaty zdj赕, daj眂 mo縧iwo舵 ich obr骲ki czy te nak砤dania efekt體.

PhotoSun posiada prosty interfejs, skierowany raczej do mniej wymagaj眂ych u縴tkownik體. Zachowuje przy tym

Korekcja perspektywy

potrzeby odchylania p砤szczyzny obrazu od pionu. Uzyskanie perspektywy pionowej na zdj阠iu (r體noleg硂舵 kraw阣zi pionowych) mo縧iwe jest r體nie przy pomocy program體 do graficznej obr骲ki zdj赕, m.in. Adobe Photoshop.Korekcj perspektywy stosuje si tak縠 do uzyskania r體noleg硑ch linii poziomych np

IPhoto

iPhoto – program komputerowy stworzony przez firm Apple s硊勘cy do katalogowania (wed硊g nazwy, daty wykonania, cz阺to禼i ogl眃ania, kategorii, oceny lub r阠znie), przegl眃ania (kolekcji, albumu lub pojedynczych fotogarfii), obr骲ki (retuszowania, kadrowania, poprawiania jako禼i

Kuweta (fotografia)

Kuweta – p硑tkie, prostok眛ne naczynie chemoodporne (najcz甓ciej plastikowe) s硊勘ce do wype硁iania k眕iel fotograficzn lub wod p硊cz眂a, stosowane do r阠znej obr骲ki materia丑w fotograficznych w postaci arkusza (papiery fotograficzne, b硂ny ci阾e, p硑ty).P砤ski kszta硉 naczynia u砤twia

Fotomonta

sztuki.Fotomonta縠 dotycz zar體no fotografii cyfrowej, jak i tradycyjnej. Obecnie najcz甓ciej, z racji na 砤two舵 obs硊gi i szeroki wachlarz mo縧iwo禼i program體 do obr骲ki grafiki rastrowej, do przygotowywania fotomonta縴 wykorzystuje si komputery.Fotomonta縠 by硑 wykorzystywane do manipulacji faktami

Szachownica Adelsona

na szachownicy maj identyczny kolor (odcie), cho wydaje si, 縠 si r罂ni. Identyczny odcie zaznaczonych na rysunku p髄 mo縠 by dowiedziony poprzez ich bezpo秗ednie por體nanie ze sob w programie komputerowym do obr骲ki zdj赕 lub przez por體nanie ich go硑m okiem po uprzednim wydrukowaniu ich na drukarce

Tekst udost阷niany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z mo縧iwo禼i obowi眤ywania dodatkowych ogranicze. Zobacz szczeg蟪owe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufno禼i. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na w砤sn odpowiedzialno舵. Materia pochodz眂y z Wikipedii zosta zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypis體. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.