obecne stosunki polsko litewskie

prot, PAP

B. premier Litwy: Relacje z Polską największą porażką MSZ

B. premier Litwy: Relacje z Polską największą porażką MSZ

- Obecne stosunki z Polską są największą porażką litewskiej polityki zagranicznej - ocenił były premier Litwy, poseł partii socjaldemokratycznej Gediminas Kirkilas w wywiadzie dla dziennika "Lietuvos Żinios".

Litwa: Jest propozycja zapisu polskich nazwisk w oryginale. Wystarczy zmienić kodeks cywilny

Współrządzący na Litwie socjaldemokraci proponują zalegalizowanie pisowni nielitewskich - w tym i polskich - nazwisk w litewskich dokumentach w wersji oryginalnej poprzez zmianę kodeksu cywilnego - poinformowano wczoraj w Wilnie.

Tusk w Brukseli: trudne kwestie w relacjach z Litwą wymagają pilnego rozwiązania

Premier Donald Tusk powiedział dziś, że niełatwe, a ważne kwestie w relacjach polsko-litewskich wymagają pilnego rozwiązania. - Spotkanie z premierem Litwy pozwala mi na ostrożny optymizm, że kwestie te znajdą ustawowe rozwiązanie - dodał.

Prezydent Litwy: Nie damy się Polakom. Musimy bronić swojej kultury

Prezydent Litwy: Nie damy się Polakom. Musimy bronić swojej kultury

- Stosunki z Polską pozostaną takie, jakie są - powiedziała prezydent w środę, cytowana dziś przez litewski portal lyrytas.lt. W ocenie Grybauskaite, stosunki litewsko-polskie "w zasadzie są dobre, szczególnie w dziedzinie obronności". Prezydent ostrzegła jednak, że Litwa "nie da się

Burza na Litwie. Bo szef MSZ przeprosił za zrobienie afrontu Lechowi Kaczyńskiemu

Burza na Litwie. Bo szef MSZ przeprosił za zrobienie afrontu Lechowi Kaczyńskiemu

, który w 2010 r. był premierem Litwy, pogratulował dziś obecnemu litewskiemu rządowi centrolewicowemu "starań na rzecz poprawy stosunków w sąsiednią Polską", ale w rozmowie z agencją BNS ocenił, że minister z przeprosinami przesadził. "Nasze partnerstwo z Polską to sprawa nadrzędna"

Litewski parlament: Jesteśmy gotowi do rozstrzygania kwestii dotyczących Polaków

Litewski parlament: Jesteśmy gotowi do rozstrzygania kwestii dotyczących Polaków

problemów mniejszości litewskiej w Polsce spodziewamy się również ze strony władz polskich - podkreślił szef Sejmasu. Polacy na Litwie i Litwini w Polsce muszą mieć równe prawa Jego zdaniem konkretnym przykładem, który świadczy o chęci strony litewskiej rozwiązywania problemów jest przygotowywanie na bazie

W stosunkach polsko-litewskich potrzebny jest dialog.

Antanas Valionis. Opinię tę obaj wyrazili podczas dyskusji na temat relacji polsko-litewskich zorganizowanej z okazji przypadającej 5 września 20. rocznicy wznowienia stosunków dyplomatycznych między Polską i Litwą. Dyskusja odbyła się w Wilnie. Valionis przypomniał, że na początku lat 90. zostało

Borusewicz o słowach prezydent Litwy: są dość dziwne

- złych stosunków z Litwą. "Nie chcę zaostrzać sytuacji i dobrze by było gdyby także po stronie litewskiej nie zaostrzano i tak złych stosunków i niedobrej sytuacji" - podkreślił Borusewicz. Na Litwie ocenia się, że obecne napięcie w stosunkach polsko-litewskich zostało spowodowane m.in. dwojaką

Były prezydent Litwy oskarża Polskę

- Nie obwiniam władz Litwy o obecne pogorszenie stosunków z Polską. Oczywiście Polska ponosi większą odpowiedzialność za pogorszenie się dwustronnych stosunków - powiedział Adamkus w zamieszczonym w środę wywiadzie dla portalu Delfi.lt.Adamkus zaznacza: - Już pod koniec mojej drugiej kadencji na

Premier Litwy podważa potrzebę przyjęcia ustawy o mniejszościach narodowych

Premier Litwy podważa potrzebę przyjęcia ustawy o mniejszościach narodowych

także prezydent kraju Dalia Grybauskaite - przekonują, że na zalegalizowanie używania języka mniejszości narodowych obok języka państwowego nie zezwala konstytucja. Dyskusja wokół projektu ustawy o mniejszościach narodowych niepokoi litewskich Polaków, ale też szkodzi stosunkom polsko-litewskim. Dlatego

Litwa. Komentator: Tusk przybył do Wilna w czasie kampanii wyborczej

Tusk wezwał do odpolitycznienia spraw oświaty i edukacji Polaków na Litwie, a w kościele na spotkaniu z Polakami powiedział, że stosunki Polski z Litwą będą zależeć od traktowania polskiej mniejszości przez litewską administrację. "Dostrzegam pewien dualizm. Sądzę, że wynika on z próby trafienia

Litwa. Grybauskaite o lojalności litewskich Polaków

umowy dwustronnej o pisowni imion i nazwisk w dokumentach Litwinów w Polsce i Polaków na Litwie. Litwini w Polsce mają do tego prawo, natomiast Polacy na Litwie nie mają. Na Litwie ocenia się, że obecne napięcie w stosunkach polsko-litewskich zostało spowodowane m.in. dwojaką oceną sytuacji polskiej

Prezydent Litwy o nieprzyjęciu przez Wałęsę odznaczenia: ma prawo

Nobla i ma prawa podejmować osobiście wszystkie decyzje dotyczące swojej osoby" - powiedziała Grybauskaite w środę litewskim dziennikarzom. Szef dyplomacji Litwy Audronius Ażubalis, nawiązując podczas wtorkowej dyskusji na temat stosunków polsko-litewskich do decyzji Wałęsy, powiedział: "Jest

obecne stosunki polsko litewskie

w stosunkach polsko-litewskich obecnie mogły potęgować wybory polskie, to wkrótce role się odwrócą. O głosy wyborców zaczną walczyć litewscy politycy. Względnego spokoju w dialogu może spodziewać jedynie w ciągu najbliższego pół roku" - prognozuje Pukszto. Sytuacja polskiej mniejszości

Sondaż: winę za złe stosunki polsko-litewskie ponosi AWPL

AWPL o zły stan stosunków polsko-litewskich stało się na Litwie bardzo częste, choć są też opinie, że pogorszenie stosunków spowodował brak rozwiązania problemów litewskich Polaków. Litewscy Polacy żądają przede wszystkim zachowania obecnego stanu posiadania szkół z polskim językiem nauczania, pisowni

Komorowski do Litwinów: Idziemy w tym samym kierunku. A Grybauskaite ani słowa o gościu

Komorowski do Litwinów: Idziemy w tym samym kierunku. A Grybauskaite ani słowa o gościu

Programu I Polskiego Radia Komorowski ocenił, że obecnie - po wyborach parlamentarnych na Litwie - jest dobry moment na zdecydowaną poprawę relacji polsko-litewskich. - Jesteśmy po wyborach na Litwie, w których polska mniejszość narodowa zdobyła liczącą się część mandatów i uczestniczy w koalicji (rządowej

Prezydent Litwy o nieprzyjęciu przez Wałęsę odznaczenia: ma prawo

na temat stosunków polsko-litewskich do decyzji Wałęsy, powiedział: "Jest to decyzja bolesna i smutna". Lech Wałęsa we wtorek wystosował list do ambasador Litwy w Polsce Lorety Zakarevicziene, w którym napisał, że nie może przyjąć przyjmuje Krzyża Wielkiego Orderu Witolda Wielkiego, jednego

Lech Wałęsa nie przyjmuje litewskiego odznaczenia

Lech Wałęsa nie przyjmuje litewskiego odznaczenia

międzypaństwowych między Republiką Litewską a Rzeczpospolitą Polską i jego "aktywną działalność na rzecz budowy przyjaznych stosunków pomiędzy narodami obu krajów oraz współpracy dobrosąsiedzkiej".Wałęsa dodał, że dla umacniania relacji między naszymi krajami chciałby "móc przyjąć to odznaczenie"

Lech Wałęsa nie przyjmuje litewskiego odznaczenia

stosunków międzypaństwowych między Republiką Litewską a Rzeczpospolitą Polską i jego "aktywną działalność na rzecz budowy przyjaznych stosunków pomiędzy narodami obu krajów oraz współpracy dobrosąsiedzkiej". Wałęsa dodał, że dla umacniania relacji między naszymi krajami chciałby "móc przyjąć

Konna wyprawa z Wilna do Krakowa "Szlakiem Jagiellońskim"

dobrych stosunków między obu krajami. "Chcemy rozwiać negatywną atmosferę, która panuje obecnie w stosunkach polsko-litewskich. Przecież byliśmy w jednym państwie, łączy nas wspólna kilkusetletnia historia, która może stanowić podstawę do tworzenia w przyjaźni naszej przyszłości" - powiedział

Litwa. Premier: stosunki z RP nie mogą się stać zakładnikiem polityków

"Odpowiedzialni politycy i instytucje rządowe muszą zajmować bardzo jasne stanowisko (...) i nie czynić ze stosunków między państwami zakładnika emocjonalnych wypowiedzi i nieodpowiedzialnych akcji poszczególnych polityków czy grup" - powiedział Kubilius w wywiadzie dla litewskiej

Litwa. Szef MSZ: stosunki z Polską powinny wychodzić poza stereotypy

; - przypomniał Widacki, nawiązując do obecnego pogorszenia stosunków dwustronnych. W ocenie Widackiego, społeczeństwa w Polsce i na Litwie są niedoinformowane. "Informacja o zaistniałych problemach nie wychodzi poza hasła +Oświata polska jest zagrożona+" - powiedział Widacki, wyrażając opinię, że "

Historycy z Polski i Litwy: niech politycy nie upolityczniają wzajemnych relacji

. Dariusz Szpoper z Uniwersytetu Gdańskiego. W jego ocenie relacje polsko-litewskie należy po prostu odpolitycznić i pozostawić je "naturalnemu biegowi", gdyż - jak zaznaczył - nie są one "normalnymi relacjami w stosunkach międzynarodowych". "Są to relacje obarczone pewnymi

Podlaskie. Śledztwo w sprawie zamalowania litewskich napisów w gm. Puńsk

litewską" - powiedział PAP Wojciechowski. Wojciechowski obarczył winą i odpowiedzialnością za obecne stosunki polsko-litewskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Dodał, że od dłuższego czasu polityka MSZ w stosunku do Litwy jest nieodpowiednia i zła. Przewodniczący SLwP uważa, że należy podjąć w Polsce

Litewski poseł proponuje ustanowienie na Litwie święta Konstytucji 3 Maja

nowy, ważny akcent w stosunkach polsko-litewskich. (...) Pozwoliłoby to naszym obywatelom lepiej poznać historię Wielkiego Księstwa Litewskiego". Zdaniem Bumblauskasa to przede wszystkim sytuacja polityczna XX wieku zadecydowała o tym, że Konstytucja 3 Maja została wyeliminowana z litewskiej

Prawica Rzeczypospolitei i UPR: protest pod ambasadą Litwy

polskich w Wilnie i na Wileńszczyźnie pozostanie ok. 60. Problemem w stosunkach polsko-litewskich jest również kwestia pisowni polskich nazwisk. Od wielu lat, bowiem Wilno obiecuje, że zgodnie z traktatem polsko-litewskim umożliwi Polakom, obywatelom Litwy, zapis ich nazwisk w dokumentach litewskich w

"Karta Polaka to nieporozumienie" - szef MSZ Litwy oczekuje... "poprawienia tego aktu"

Konstytucyjny.Zdaniem większości litewskich posłów, gdyby Sejm poparł wniosek o zwrócenie się do Sądu Konstytucyjnego w sprawie Karty Polaka, jeszcze bardziej pogorszyłoby to stosunki z Polską.Kartę Polaka ma obecnie na Litwie ponad 4 tys. obywateli Litwy narodowości polskiej, w tym poseł na Sejm Michał Mackiewicz i

PJN apeluje do MSZ, premiera i prezydenta ws. Polaków na Litwie

takiego stanu, który by nas zadowalał, ale - jak podkreślił - nie jest w stanie przyjąć do wiadomości, że Polska nie ma wystarczającej siły dyplomatycznej i argumentów, by nie móc zablokować niekorzystnych dla nas zmian w oświacie na Litwie. "To bardzo smutne wydarzenie, że stosunki polsko-litewskie

Spotkanie Polska - kraje bałtyckie bez Litwy. Litwini "mają dość" Polaków? "Sikorski nas szantażuje"

zagranicznych litewskiego Sejmasu - Justinas Karosas. Jego zdaniem "taki krok prezydent nie służy zbliżeniu" Litwy i Polski. Karosas przypomina w gazecie "Lietuvos Żinios", że "obecne stosunki litewsko-polskie nie są idealne" i dlatego "przy każdej okazji należy rozmawiać

Podlaskie. Kolejny incydent wobec mniejszości litewskiej

stanie dalej. Ktoś skutecznie zastraszył mniejszość litewską" - powiedział PAP Wojciechowski. Wojciechowski obarczył winą i odpowiedzialnością za obecne stosunki polsko-litewskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Dodał, że od dłuższego czasu polityka MSZ w stosunku do Litwy jest nieodpowiednia i zła

Historycy z Litwy, Polski i Ukrainy dyskutują o stereotypach

wspólną historią, nawiązać dialog, pokłócić się, bo nawet kłótnia może ułatwić lepsze zrozumienie siebie nawzajem i umożliwić zbliżenie" - wskazał. Litewski historyk Alvydas Nikżentaitis nie ukrywa, że pomysł projektu zrodził się w związku z pogarszającymi się stosunkami polsko-litewskimi. "

Ambasador Litwy: Polacy na Litwie nie są lojalnymi obywatelami

Rosjan, Białorusinów, Żydów, ale oni są bardziej litewskimi obywatelami, aniżeli nasi Polacy - oświadczyła Zakarevicziene. W ocenie ambasador, w stosunkach polsko-litewskich, "wszystko sprowadza się do traktatu polsko-litewskiego z 1994 roku".- W traktacie jest mowa o sytuacji mniejszości

Polskie szkoły mają mówić po litewsku

. - Nie doprowadzi ona do pogorszenia stosunków polsko-litewskich - zapewniał. - Zmiana prawa przyczyni się do lepszej integracji mniejszości - wtórował mu minister edukacji Gintaras Steponavieius.Ale polonijni politycy i działacze, którzy pod petycją przeciw nowelizacji zebrali 60 tys. podpisów, nie

PJN apeluje do MSZ, premiera i prezydenta ws. Polaków na Litwie

relacjach polsko-litewskich. Za jedno z najważniejszych zadań w polityce obecnego rządu, które powinno być zrealizowane najszybciej jak się da, uważamy skuteczną poprawę w relacjach polsko-litewskich" - powiedział polityk. Jak przekonywał, poprawa w stosunkach między Warszawą a Wilnem jest konieczna

Litewski Sejm nie poparł pisowni nazwisk polskich

czwartkowego głosowania to "przegrana na froncie zachodnim". Jak zaznaczył w wywiadzie dla Litewskiego Radia "litewskość należy wzmacniać w inny sposób".Kwestia pisowni nazwisk polskich na Litwie jest od lat jednym z najbardziej drażliwych problemów w stosunkach polsko-litewskich

Prawie 2/3 Litwinów przeciwko polskim tablicom informacyjnym

; i nie uda się tego zrobić. 4 proc. uczestników badania, w którym wzięło udział ponad 5 tys. czytelników "Lietuvos Rytas" wskazało, że "nie obchodzą ich stosunki polsko-litewskie".Dyskusja wokół polskich nazw: "Już nawet wioski..."Na Litwie ponownie nasila się dyskusja

Sikorski nie chce "podgrzewania nastrojów" ws. polskiej mniejszości na Litwie

stosunkach polsko-litewskich zostało spowodowane m.in. dwojaką oceną sytuacji polskiej mniejszości na Litwie. Ta sytuacja inaczej jest spostrzegana w Polsce, inaczej na Litwie. Polacy mówią, że Litwa nie przestrzega swych zobowiązań jeżeli chodzi na przykład o pisownię nazwisk, czy oświatę polską. Litewscy

Litwa. Poseł Kirkilas: nie należy podważać lojalności Polaków

; - powiedział Kirkilas. Jego zdaniem pogarszając stosunki z mniejszością polską Litwa pogarsza sytuację Litwinów mieszkających poza granicami kraju. Kirkilas pozytywnie ocenia powołanie polsko-litewskiego zespołu ds. edukacji. Jego zdaniem ważne są też spotkania intelektualistów. "Nieraz mówiłem ministrowi

Komorowski niemal tydzień przebywał na Litwie. Nieoficjalnie

z kolei Marek Borowski (SdPl), szef Sejmowej Komisji Łączności z Polakami.Z komunikatów prezydenckich służb prasowych wynika, że prezydenci omówili obecny stan stosunków polsko-litewskich, sytuację mniejszości narodowych na Litwie i w Polsce oraz wspólne działania na arenie międzynarodowej

Litwa zaprasza Komorowskiego na ziemię jego przodków

powiedzieli jednak, że nie mają informacji, by Komorowski zamierzał pojechać do Kowaliszek podczas obecnego pobytu na Litwie.Wczoraj Komorowski spotkał się nieoficjalnie z prezydent Litwy Dalią Grybauskaite, z którą rozmawiał o stosunkach polsko-litewskich, sytuacji mniejszości narodowych w Polsce i na Litwie

Spotkanie z prof. Antonym Polonskym w Muzem POLIN

najbardziej znanych w świecie badaczy losów Żydów polskich i stosunków polsko-żydowskich. Urodził się w 1940 r. w Johannesburgu w Republice Południowej Afryki, w rodzinie żydowskiej, której przodkowie w XIX w. wyemigrowali do Afryki z terenów dawnego Wielkiego Księstwa Litewskiego. Studiował m.in. na

20-lecie stosunków polsko-litewskich: czas na rozwiązywanie problemów

W środę w ambasadzie Litwy w Warszawie odbyła się dyskusja w związku z dwudziestoleciem nawiązania stosunków dyplomatycznych między Polską a Litwą. Poza Bernatowicz wzięli w niej udział m.in. historycy z obu krajów, a także wiceszef litewskiego MSZ, ambasador Litwy w Polsce w latach 2004-2010

Prezydent Adamkus wręczył wysokie odznaczenia Polakom

polskiego podziemia, orędowniczka litewskich dążeń niepodległościowych."Jest to wysoka ocena mojej współpracy z opozycją litewską" - powiedział w sobotę dziennikarzom Romaszewski.Jego zdaniem, obecnie "we współpracy polsko-litewskiej jest zdecydowany postęp". "Rusza most

Litwa. Sikorski: Polska jest zawiedziona działaniami Litwy

polsko-litewskie nadal pozostają dobre, szef polskiej dyplomacji odpowiedział: "Jeżeli litewscy politycy naprawdę tak sądzą, my możemy się pogodzić z takimi stosunkami, jakie są obecnie. Sądzę jednak, że zrobiliśmy naprawdę dużo, by te stosunki były tak dobre, jak tylko to jest możliwe"

Bronisław Komorowski rozpoczął wizytę na Litwie

miejscowościach zamieszkanych przez polską mniejszość.Eksperci jednak nie spodziewają się żadnego przełomu w tych sprawach. Łukasz Adamski z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych powiedział, że gdyby prezydent nie pojechał na Litwę, to oznaczyłoby, że stosunki Warszawa-Wilno są w katastrofalnym stanie, a

Lech Kaczyński przybył do Wilna

Jak powiedziała dziennikarzom w czwartek podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Lena Dąbkowska-Cichocka, obecność Lecha Kaczyńskiego na obchodach świadczy o znakomitych stosunkach między Polską a Litwą. Podkreśliła, że wspólna historia naszych krajów może być cały czas elementem mobilizującym

Kaczyński o litewskiej ustawie oświatowej: niepokojąca

"W Polsce prawa mniejszości litewskiej są przestrzegane. Oczekujemy także tego od innych" - powiedział Kaczyński w trakcie wtorkowej konferencji prasowej w Puńsku (Podlaskie), gdzie jest największe w kraju skupisko mniejszości litewskiej w Polsce. Jarosław Kaczyński mówił w Puńsku, że

Kaczyński o litewskiej ustawie oświatowej: niepokojąca

. "W Polsce prawa mniejszości litewskiej są przestrzegane. Oczekujemy także tego od innych" - powiedział Kaczyński w trakcie wtorkowej konferencji prasowej w Puńsku (Podlaskie), gdzie jest największe w kraju skupisko mniejszości litewskiej w Polsce. Jarosław Kaczyński mówił w Puńsku, że jego

Litwa/ Polscy parlamentarzyści obserwują przebieg wyborów samorządowych

obecnego w grupie obserwatorów doradcy premiera Jarosława Kaczyńskiego Michała Dworczyka, monitorowanie wyborów nie powinno mieć wpływu na "doskonałe stosunki polsko-litewskie". "Tak dobrych stosunków między Polską a Litwą nie było od czasów Konstytucji 3 Maja. Mamy nadzieję, że nasza misja

Prezydent Komorowski upomina Litwę

relacji ani zaniechania współpracy Warszawy z Wilnem. A sposobem na polepszenie stosunków ma być współpraca gospodarcza. - Biznes, współpraca gospodarcza to jest szansa dla relacji polsko-litewskich - tłumaczył Komorowski. Podkreślił, że rozmawiał o "trudnych sprawach" z Grybauskaite. - Trzeba

Opolscy Niemcy o reakcji na niszczenie dwujęzycznych tablic na Podlasiu

Bubelach koło Sejn, upamiętniający litewskiego poetę Albinasa Żukaskasa. Prokuratura polska wszczęła we wtorek śledztwo w tej sprawie. Zajmuje się nią także specjalny zespół powołany w poniedziałek przez wojewodę podlaskiego. W jego skład wchodzą przedstawiciele różnych służb. "Chuligański wybryk"

Czy Orbán wystąpi o prawa Polaków na Litwie?

tego powodu stosunki Wilna z Warszawą uległy ostatnio pogorszeniu, sytuacja mniejszości polskiej bynajmniej nie poprawiła się."Od momentu przystąpienia Litwy do Unii Europejskiej sytuacja prawna litewskich Polaków zamiast się polepszyć, zaczęła się pogarszać (...) Od połowy lat 90. został

Chłód warszawsko-wileński

, jego przyszłość jest mocno niepewna. Wielkim testem będzie przyjęcie budżetu. Czy możliwe jest "zresetowanie" stosunków Polski i Litwy, tak jak USA czynią to z Rosją? - Oczywiście. Obecne napięcia wynikają również z relacji osobistych między politykami z obu stron

Sikorski: Sprawa wraku to nie miara skuteczności polityki wobec Rosji [WYWIAD]

. Dzięki ich ofierze polska armia jest dzisiaj zupełnie inna. Nie zgadzam się też z taką krytyczną oceną stanu stosunków polsko-amerykańskich. Choć rzeczywiście doza realizmu, na którą dopiero nasz rząd się odważył, była potrzebna. Dzięki temu mamy część tego, na czym nam zależało. Od zeszłego roku, dzięki

Białoruski politolog: aktywniej rozwijać stosunki z Polską

Musijenka ocenił, że obecnie stosunki polsko-białoruskie są w stanie zastoju. "Nie widzę znaczącego przełomu ani w sferze gospodarczej, ani kulturalnej" - podkreślił w czasie rozmowy z PAP w Warszawie. Za problemy w stosunkach dwustronnych obwinił "siły trzecie". "To złe

Sikorski: Polska jest zawiedziona działaniami Litwy

polskich i możliwość używania na Wileńszczyźnie tablic z nazwami ulic i miejscowości w dwóch językach: litewskim i polskim.- Zamiast rozwiązywać te problemy, tworzy się nowe - zaznaczył minister, przypominając o przyjęciu w marcu ustawy o oświacie, która w ocenie litewskich Polsków pogarsza obecny stan

Litwini zapewniają, że na Wileńszczyźnie zwrócą ziemię miejscowym Polakom

poświęcono stosunkom dwustronnym, współpracy z Unii Europejskiej, polityce wschodniej, kwestiom bezpieczeństwa energetycznego. Podczas konferencji prasowej minister Fotyga poinformowała, że Polska jest zainteresowana projektem budowy nowej elektrowni atomowej w Ignalinie na Litwie. "Jesteśmy cały czas w

Po incydencie w Jedwabnem organizacje żydowskie apelują do władz

wolność i kraj wolny od nienawiści i antysemityzmu" - zaapelował Schudrich. Przewodniczący Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP Piotr Kadlcik ocenił w rozmowie z PAP, że obecnie "zbieramy owoce lat pobłażliwości prokuratury i sądów w stosunku do tego typu aktów". "Przez lata były

Po incydencie w Jedwabnem organizacje żydowskie apelują do władz

, litewskie, muzułmańskie. Ma miejsce eskalacja rasowej nienawiści" - uważają organizacje żydowskie. "Pytamy, co jeszcze ma się zdarzyć? Wzywamy władze i społeczeństwo do położenia kresu tej hańbie" - napisali we wspólnym oświadczeniu przewodniczący Związku Gmin Wyznaniowych w Polsce Piotr

Niech Polska i Litwa w 2011 r. pokierują Europą

Sikorskiego do wspólnego opracowania priorytetów na czas tej jednoczesnej prezydencji. W naszych rękach znalazłby się wówczas ster Europy. Także podczas litewskiego przewodnictwa w UE w 2013 r. chcielibyśmy ustalać cele wspólnie z Warszawą. Polska jest predysponowana do przywództwa regionalnego i Litwa

Minister Sikorski odpowiedział na list otwarty mniejszości niemieckiej

w niedawnych rozmowach z szefami MSWiA uzyskali deklarację, że "rząd RP pragnie na bazie stosunków z Mniejszością Niemiecką budować modelowe rozwiązania stosunków z mniejszościami narodowymi". "Sądzimy, iż równie jednoznaczna reakcja jak w przypadku tablic polsko-litewskich, byłaby

Prezydent Kaczyński przybył do Wilna na obchody rocznicowe

jest powrót prezydenta RP do kraju.W sobotę w litewskim parlamencie odbędzie się także dyskusja przy okrągłym stole poświęcona m.in. stosunkom litewsko-polskim. Jej pełny tytuł to: "Rok 1918: Nauki i błędy. Stosunki między Litwą, Polską i Niemcami w okresie międzywojennym i po zimnej wojnie"

Łukoil obraził się na Polskę i wstrzymał ekspansję

obserwujemy negatywny stosunek do rosyjskiego biznesu - powiedział Alekpierow cytowany przez Ria Novosti.Łukoil zapowiadał, że zbuduje w Polsce 300 nowych stacji benzynowych. Obecnie rosyjski koncern ma u nas 112 stacji. Dwie trzecie z nich w 2007 r. rosyjski koncern odkupił od koncernu ConocoPhillips

3 Maja - polsko-litewskie święto

Szymon Ruman, rzecznik prasowy polskiego marszałka. Zingeris przekonuje, że wspólne obchody byłoby dowodem na to, że stosunki polsko-litewskie są znakomite i że udało się przezwyciężyć różnice w patrzeniu na historię. Jak mówił "Gazecie" wybitny historyk Litwy prof. Piotr Łossowski, na Litwie

Łódzkie. Kwaśniewski: wspieram listy SLD

z premierem Litwy. Jego zdaniem, przede wszystkim trzeba rozmawiać i byłoby źle, gdyby następowała eskalacja tego konfliktu. "Stosunki polsko-litewskie po latach, w których były dobre, a co najmniej przyzwoite, weszły w niebezpieczny zakręt. Dużo jest tutaj niechęci ze strony różnych środowisk

"The Economist": Polska nie ma już reputacji rusofoba

Sikorskiego i jego kolegów "przywódcy gruzińscy stracili wiarygodność niespójnymi decyzjami z sierpnia 2008 roku w czasie wojny z Rosją".Także stosunki z Litwą nazywa "Economist" chłodnymi z powodu konfliktu litewskich władz z polską mniejszością o pisownię polskich nazwisk i nazw w

Litwini będą obchodzić święto Konstytucji 3 maja?

napisał w sejmowym uzasadnieniu. Zingeris przyznaje, że w historii polsko-litewskich były bolesne wydarzenia jak "bunt Żeligowskiego", czyli przyłączenie Wileńszczyzny do Polski w 1920 r. Po tym wydarzeniu Polska stała się niemal wrogiem numer jeden niepodległej Litwy. - Ale teraz, mówi

Z czym przyjedzie Miedwiediew?

"Stosunek do Rosjan w Polsce się zmienia" - pisała przed wizytą "Niezawisimaja Gazieta". Rosyjski dziennik pisał, że "w kręgach gospodarczych, wpływających na politykę, dominują (...) pozytywne nastroje". Według "NG" Polska planuje m.in. włączenie Rosji do

Prezydent Litwy gościem obchodów Święta Niepodległości

Polska.Litwa i Polska mają wspólne cele w UEAdamkus pytany przez dziennikarzy, czy zmiana rządu w Polsce będzie miała jakikolwiek wpływ na stan stosunków z Litwą, odparł, że jego niedzielne spotkanie z przyszłym premierem, pokazuje, że dobra współpraca nie tylko będzie kontynuowana, ale że będzie jeszcze

Zagraniczni eksperci: Wygrana Komorowskiego to dobry znak dla Europy

nadal bardzo poważną i liczącą się siłą polityczną, a SLD pokazało, że nabiera rozpędu. Jak zauważa Pukszto, obecne stosunki polsko-litewskie "będą w wielkiej mierze zależały również od Litwy".Włoski eurodeputowany: Czy Kościół pomógł Kaczyńskiemu?Były włoski eurodeputowany Jaś Gawroński

Białoruski opozycjonista za udziałem Białorusi w projekcie elektrowni atomowej na Litwie

projektem wielostronnym, w którym uczestniczą cztery kraje i sprawa przystąpienia do inwestycji kolejnego partnera powinna być uzgadniana ze wszystkimi" stronami.Natomiast w ocenie profesora litewskiego Instytutu Stosunków Międzynarodowych i Nauk Politycznych Jonasa Cziczinskasa "szanse Białorusi

Rok Komorowskiego

wizycie z Gruzji i Armenii, z których ta pierwsza była jednym z ulubionych miejsc wizyt jego poprzednika, Bronisław Komorowski podkreślił, że stosunek Polski do Gruzji nie zmienił się, ale obecnie polska polityka jest "mniej emocjonalna". Dlatego starał się m.in. zachęcać tamtejsze spółki do

"Wiasna": Chcemy wiedzieć, jakie dane Polska przekazała Białorusi

wyjaśniające w polskiej Prokuraturze Generalnej czy ewentualne dymisje nie są obecnie najważniejsze; Polska powinna teraz twardo bronić Bialackiego, który w wyniku przekazania danych został aresztowany. "Dymisje, wyjaśnienia, itd. - to jest chyba potrzebne do pewnego wznowienia klimatu wartości

Łódzkie. Kwaśniewski: wspieram listy SLD

Litwy. Jego zdaniem, przede wszystkim trzeba rozmawiać i byłoby źle, gdyby następowała eskalacja tego konfliktu. "Stosunki polsko-litewskie po latach, w których były dobre, a co najmniej przyzwoite, weszły w niebezpieczny zakręt. Dużo jest tutaj niechęci ze strony różnych środowisk litewskich

Wilno zbliży Łukaszenkę do Europy?

, czy Warszawa wiedziała wcześniej o litewskiej ofercie w sprawie Białorusi i czy była konsultowana w tej sprawie. Dla Lopaty, dyrektora Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych przy Uniwersytecie Wileńskim, propozycja prezydenta Litwy to nic innego, jak "wyraz usamodzielniania się

Filia uniwersytetu w Wilnie

- mówi prof. Jerzy Nikitorowicz, rektor Uniwersytetu w Białymstoku. - Listy przyjętych zamkniemy w przyszłym tygodniu, 22 września.W przyszłości oferta filii ma być rozszerzona m.in. o europeistykę i stosunki międzynarodowe. Językiem wykładowym będzie polski, prócz tego odbywać się będą lektoraty z

Komorowski pod Grunwaldem: Zwycięstwo ma smak niezwykły

W uroczystościach z okazji 600. rocznicy zwycięstwa wojsk polsko-litewskich nad siłami Zakonu Krzyżackiego wzięli udział prezydent-elekt Rzeczypospolitej, prezydent Litwy, Wielki Mistrz Zakonu Krzyżackiego, prezydenci państw regionu oraz przewodniczący Parlamentu Europejskiego.Komorowski: Musimy

Prezydent Kaczyński potwierdza: Śmiałem się podczas przemówienia Tuska

polityków, postulujących rolę Polski jako pośrednika między Moskwą a państwami Zachodu.- Niemcy i Francja są w Europie strategicznym partnerem Rosji. Pośrednicy nie są potrzebni. Poprawa stosunków mogłaby nastąpić jedynie kosztem naszych strategicznych interesów na Wschodzie i kosztem naszej suwerenności

Milionowe zarobki menedżerów w zarządach Orlenu i PGNiG

zarobiło od 1,27 mln do ponad 1,74 mln zł plus prawo do premii za 2009 r. w wysokości od 0,77 do 1,14 mln zł. Większość obecnych członków zarządu Orlenu, tak jak prezes Jacek Krawiec, objęła stanowiska w połowie 2008 r. i w zeszłym roku potroiła dochody w stosunku do pierwszego roku kadencji. PKN informuje

Deklaracja prezydentów Polski i Litwy

quo ante w stosunkach gruzińsko- rosyjskich jako warunku wstępnego przyspieszenia toczącego się procesu rozwiązywania konfliktu,Wyrażając głębokie zaniepokojenie brakiem woli ze strony Rosji do wywiązania się z ostatnio zawartych umów o zawieszeniu broni jak również z innych, wcześniej podjętych

100. rocznica urodzin Czesława Miłosza. Owad w ciemnym bursztynie

Rzeczypospolitej; lata młodości, nauki, kształtowania osobowości spędził w Wilnie, mieście nie tylko zanurzonym w przeszłości, lecz także wielonarodowym, polsko-żydowsko-litewsko-rosyjskim. Czy kresowość wpłynęła na jego przestrzenną wyobraźnię, na poczucie narodowej przynależności, na stosunek do Polski i

Estońska gospodarka się zgrzała i słabnie w oczach

(łotewski łat może się wahać o plus minus 1 proc. w stosunku do wyznaczonego kursu, a kursy wymiany litewskiego lita i estońskiej korony na euro są stałe). Przeszkadza to im w walce z inflacją, bo w praktyce o ich polityce pieniężnej decyduje Europejski Bank Centralny. Problemem w krajach bałtyckich jest

Jak dorzucić więcej unijnych pieniędzy na ochronę przed powodzią

tych pieniędzy miała iść nie na sam łącznik, tylko na rozbudowę sieci w północno-wschodniej Polsce - mówi "Gazecie" prof. Władysław Mielczarski koordynujący z ramienia UE połączenie polsko-litewskie. - Poza tym trzeba rozważyć konsekwencje międzynarodowe, pogorszenie stosunków z krajami

Litwę, Łotwę i Estonię czeka twarde lądowanie?

ściśle przywiązane do euro (łotewski łat może się wahać o plus minus 1 proc. w stosunku do wyznaczonego kursu, a litewski lit i estońska korona są ściśle przywiązane do euro). To oznacza, że tamtejsze banki centralne mają niewiele do powiedzenia przy prowadzeniu polityki pieniężnej, bo wyręcza je w tym

Rosyjskie rurociągi w rękach generała KGB

zapoznał się już w 1999 r., kiedy przez kilka miesięcy był jej wiceprezesem ds. bezpieczeństwa i stosunków międzynarodowych. Od 2000 r. aż do teraz kierował zaś państwowym koncernem paliwowym Zarubieżnieft, który zajmuje się inwestycjami w zagraniczne złoża, m.in. w Iraku i Wietnamie. Rosyjska prasa

Kampania wyborcza na żywo - środa [MINUTA PO MINUCIE]

odpowiedź. Ciągnie swoje zdanie jeszcze długo po ostrzegawczym dzwonku20:34 - Prawdziwie bezpieczne są te narody, które mają poprawne stosunki ze swoimi sąsiadami - mówi Andrzej Olechowski20:33 Andrzej Lepper niczym hippis przekonuje, że Polska nie powinna brać udziału w żadnych wojnach. "Make peace

Czy środkowoeuropejskiej lokomotywie gospodarczej starczy węgla?

przywiązane do euro (łotewski łat może się wahać o plus minus 1 proc. w stosunku do wyznaczonego kursu, a kursy wymiany litewskiego lita i estońskiej korony na euro są stałe). O ich polityce pieniężnej decyduje więc Europejski Bank Centralny. Do walki z inflacją kraje te mogą zaprzęgać jedynie politykę

Porozmawiajmy o Miłoszu

będzie m.in. Litwin, prof. Egidijus Aleksandravieius, co zapowiada się interesująco w kontekście obecnych trudnych relacji litewsko-polskich. Miłosz nie tylko te tematy litewskie penetrował, np. w "Szukaniu ojczyzny", ale i przestrzegał przed odradzającym się na Litwie nacjonalizmem. Jednak nie

Przemówienie Radosława Sikorskiego w Sejmie

wolnej Polsce minister spraw zagranicznych. Dzięki zaufaniu do koalicji Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego, które znalazło wyraz w wynikach ostatnich wyborów, polska polityka zagraniczna zyskała na stabilności i przewidywalności."Polska coraz silniejsza" Koniunktura

Rozmowa z Urim Barbashem *

z Mirosławem Baką i Marią Pakulnis, którzy grali w "Dekalogu". To tak jakbym był już tutaj wcześniej. Rozmawiamy w Lublinie, mieście, gdzie podpisano unię polsko-litewską, gdzie był obóz koncentracyjny, a obecnie sto kilometrów stąd znajduje się granica Unii Europejskiej. Kręci Pan tu

Bronić Nicei - ale nie do śmierci

trzeba było podjąć, gdy powstawała unia polsko-litewska. Dziś wszakże, już po podjęciu tej decyzji, ciągle nie potrafimy wykorzystać jej jako szansy. Jest bowiem tak, że o ile nasze wejście do NATO traktujemy jako coś oczywistego, dającego nam z całą pewnością korzyści, o tyle nasze wejście do UE

Kiedy modernizacja trasy do Warszawy?

Pierwsze spychacze na leżącej w naszym województwie części trasy powinny pojawić się za niecałe dwa lata. Równocześnie pod Białymstokiem i w okolicach Zambrowa.Droga krajowa numer osiem łącząca polsko-czeską i polsko-litewską granicę to oczko w głowie generalnej dyrekcji dróg i autostrad. Prawie

Rosja grozi Litwie ograniczeniem dostaw ropy

W pierwszym kwartale przyszłego roku Rosja planuje zwiększenie eksportu ropy naftowej. Nie dotyczy to jednak Litwy. Dostawy do rafinerii w Możejkach mają się zmniejszyć z 1,7 do 0,96 mln ton (o 42 proc.) w stosunku do czwartego kwartału 2005 r., a tranzyt przez litewski terminal portowy w Butyndze

Rosyjskie gwiazdy made in Poland

filmie szpiegowsko-erotycznym Nikołaja Lebiediewa. Coraz bardziej rozpoznawalny jest także Paweł Deląg. Historyczny serial "Czerwiec 1941" (Deląg gra niemieckiego oficera, Marta Górska polską krasawicę) dwukrotnie już był emitowany w Dniu Zwycięstwa. Za każdym razem obejrzało go ponad 40 mln

"Polska a przyszłość Unii Europejskiej" [PRZEMÓWIENIE RADOSŁAWA SIKORSKIEGO]

obecnymi zawirowaniami a rozszerzeniem, to może mamy do czynienia z kryzysem walutowym?Nie do końca. Euro ma się dobrze w stosunku do dolara i innych walut.Naturalnie częściowo chodzi o zadłużenie, o konieczność zmniejszenia szaleńczo wysokich dźwigni finansowych, spowodowanych nadmiernymi wydatkami

Były prezydent Litwy: Przyjaźń z Polską zaczyna się kruszyć

Tak relacje między sąsiadami ocenia Valdas Adamkus, prezydent Litwy w latach 1998-2009. "Szczególnie boleśnie przeżywam fakt, że w stosunkach polsko-litewskich zrodziło się tyle napięcia. Oczywiste jest, że przyjaźń, którą konsekwentnie wzmacnialiśmy, zaczyna się kruszyć" - powiedział w

Norman Davies: Niewiele jest okresów w historii Polski, gdzie ktoś tak rozrabiał jak teraz

, patrząc przez te szczeliny historyczne o których pan mówi. Przez szczeliny zaginionych królestw, Galicji, Wolnego Miasta Gdańska, Wielkiego Księstwa Litewskiego, jak się zmienia obraz naszej historii?- Widzę, że pan wybiera z tych dwudziestu, punkty związane z Polską. To jest książka o całej Europie, ale

Norman Davies: Niewiele jest okresów w historii Polski, gdzie ktoś tak rozrabiał jak teraz

, patrząc przez te szczeliny historyczne o których pan mówi. Przez szczeliny zaginionych królestw, Galicji, Wolnego Miasta Gdańska, Wielkiego Księstwa Litewskiego, jak się zmienia obraz naszej historii?- Widzę, że pan wybiera z tych dwudziestu, punkty związane z Polską. To jest książka o całej Europie, ale

Przegląd informacji ze spółek

inwestycyjny polegający na budowie sieci, ale zbyt niska wycena w stosunku do wartości spółki uniemożliwiła znalezienie partnera, wynika z wypowiedzi prezesa Andrzeja Rogowskiego. Spółka Multimedia Polska, dostawca telewizji kablowej i usług telekomunikacyjnych, spodziewa się, że w II połowie roku tempo

Kampania wyborcza na żywo - powyborczy poniedziałek [MINUTA PO MINUCIE]

chrześcijańskiej demokracji, który będzie się przyczyniał się do rozwoju swojej ojczyzny, stosunków polsko-niemieckich i Unii Europejskiej - podkreśla w liście gratulacyjnym do Bronisława Komorowskiego Hans-Gert Pottering, były szef Parlamentu Europejskiego i przewodniczący Fundacji Konrada Adenauera.21:27 - Mamy

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

Iconix eMail ID

Iconix eMail ID stanowi bardzo dobre narzędzie do rozpoznawania czy wysłany e-mail faktycznie pochodzi od tego nadawcy jaki wyświetla się w polu „OD”.

Iconix eMail ID działa jedynie w stosunku do wiadomości nadsyłanych przez firmy jakie podpisały umowę o

Słowik

zmieniają. Są one automatycznie tłumaczone na język polski oraz wyjaśniane, co to za część mowy.

Słowik umożliwia poznawanie słówek w 15 językach: węgierskim, włoskim, łacińskim, litewskim, łotewskim, portugalskim, rosyjskim, słowackim, czeskim, angielskim, estońskim, hiszpańskim, fińskim

Triple Play 2001 - Demo

Wersja demonstracyjna gry Triple Play 2001.

Triple Play 2001 jest grą sportową w której do dyspozycji gracza oddano nie tylko obecnych zawodników, ale także historyczne gwiazdy tego sportu, jak chociażby Babe Ruth czy Mickey Mantle. W stosunku do poprzednich odsłon gry

SIW

SIW to przydatna aplikacja dostarczająca informacje o podzespołach komputera, systemie operacyjnym, oprogramowaniu i wszelkich ustawieniach. Dzięki SIW każdy użytkownik będzie mógł sprawdzić obecne obciążenie procesora czy wykorzystanie pamięci RAM.

Program SIW

SIW

SIW to przydatna aplikacja dostarczająca informacje o podzespołach komputera, systemie operacyjnym, oprogramowaniu i wszelkich ustawieniach. Dzięki SIW każdy użytkownik będzie mógł sprawdzić obecne obciążenie procesora czy wykorzystanie pamięci RAM.

Program SIW

Stosunki polsko-litewskie

latach zwłoki, co umocniło jego pozycję wobec możnowładców. 17 września 1446 roku wydał akt regulujący stosunki polsko-litewskie na zasadzie równorzędności. Później zagwarantował także nienaruszalność litewskich granic i praw bojarów obu wyznań oraz obsadzanie litewskich urzędów przez Litwinów. Oznaczało

Wielkie Księstwo Litewskie

Grünberg, Bolesław Sprengel, Trudne sąsiedztwo. Stosunki polsko-ukraińskie w X-XX wieku, Warszawa 2005, ISBN 83-05-13372-9, s. 35..Giedymin miał siedmiu synów. Dwaj z nich (Kiejstut i Olgierd) ostatecznie podporządkowali sobie braci i ustanowili wspólne rządy na Litwie. Kiejstut był ojcem Witolda

Stosunki polsko-tureckie

i rozpoczęli oblężenie Wiednia. Na początku września w okolice miasta dotarły siły polsko-litewskie pod wodzą samego króla. Doszło do ich połączenia z posiłkami z Rzeszy, a dowództwo nad całością sił przekazano Sobieskiemu. Realizacja królewskiego planu głównego uderzenia od strony Lasu Wiedeńskiego powiodła

Polsko-Litewska Komisja Podręcznikowa

Polsko-Litewska Dwustronna Komisja do badania problemów nauczania historii i geografii powstała w 1992 r. na podstawie na podstawie umowy zawartej w dniu 21 lutego 1992 r. w Wilnie pomiędzy Ministerstwem Edukacji Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Kultury i Oświaty Republiki

Litewsko-polskie stosunki literackie

, Syrokomlę, Kraszewskiego, Dygasińskiego, Bałuckiego, Reymonta, Żeromskiego. Tłumacz Chłopów, Fabijonas Neveravičius, otrzymał za przekład nagrodę polskiego Pen Clubu. Litewsko-polskie stosunki literackie nie ustały także w czasie II wojny światowej – nowe stosunki polsko-litewskie starał się określić

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.