oświaty medale

PAP

Ponad 70 nauczycieli otrzymało odznaczenia w rąk minister Hall

Ponad 70 nauczycieli otrzymało odznaczenia w rąk minister Hall

Ponad 70 pracowników oświaty: nauczycieli i pedagogów otrzymało w piątek w Dniu Edukacji Narodowej odznaczenia państwowe i Medale Komisji Edukacji Narodowej podczas uroczystości w kancelarii premiera. Odznaczenia wręczyła minister edukacji Katarzyna Hall.

Ponad 70 nauczycieli otrzymało odznaczenia w rąk minister Hall

Ponad 70 pracowników oświaty: nauczycieli i pedagogów otrzymało w piątek w Dniu Edukacji Narodowej odznaczenia państwowe i Medale Komisji Edukacji Narodowej podczas uroczystości w kancelarii premiera. Odznaczenia wręczyła minister edukacji Katarzyna Hall.

Śląskie.Promocja reformy obniżającej wiek szkolny

Reformę obniżającą wiek szkolny trzeba promować - przekonują w Śląskim Kuratorium Oświaty. W tym roku po raz pierwszy dzieci, m.in. sześcioletnie, będą pasowane na uczniów w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim. Dostaną paczki ze słodyczami i medale.

Medal KEN od Giertycha dla prałata Jankowskiego

wieloma szkołami i fundowanie stypendiów uzdolnionej młodzieży - mówi Mariusz Olchowik, prezes Instytutu księdza prałata Henryka Jankowskiego. Zgodnie z rozporządzeniem ministra edukacji z 2000 r. medal ten może być przyznany za "szczególne zasługi dla oświaty i wychowania". W szczególności

MEN: prałat dawał przykład

Napisaliśmy o tym wczoraj. MEN nie podał uzasadnienia odznaczenia. Oburzony jest ZNP, którego 285 kandydatur do medalu Giertych odrzucił. - Prałat angażował się i swoją fundację w pomoc dzieciom. Przeznaczył kilkaset kompletów książek do szkół. Swoją postawą dawał przykład wychowawczy - tłumaczył

Ksiądz prałat nie zasłużył na takie upokorzenie - felieton

komendant Szkoły Rycerskiej, członek KEN Adam Czartoryski? To mason polskiej loży Aux Trois Freres. Jak to możliwe, by Roman Giertych, przedstawiciel narodu w rządzie RP, proponował polskiemu patriocie medal imienia komisji, w której zasiadali masoni i jakobini! Wzywam ksiądz prałata, by nie dał się złapać

Warszawa. Odsłonięto tablicę upamiętniającą Annę Radziwiłł

latach 80. była działaczką "Solidarności". Przewodniczyła grupie ekspertów związku w negocjacjach z Ministerstwem Oświaty i Wychowania, dotyczących zmian w programie nauczania historii. W stanie wojennym współpracowała z Prymasowskim Komitetem Pomocy Pozbawionym Wolności i ich Rodzinom

Benemerentii m.in dla instytucji wspierających weteranów

płaszczyźnie oświaty, nauki i kultury, gospodarki i sportu; pomoc w podejmowaniu inicjatyw ukazujących bogactwo kultury i historii Polski oraz krzewienie wartości narodowych wśród Polaków na całym świecie". Fundacja "Pomoc Polakom na Wschodzie" została nagrodzona za "umacnianie więzi

Lubuskie. Gorzów ma nowego wiceprezydenta ds. społecznych

Poznaniu, a także studia podyplomowe z zakresu zarządzania oświatą oraz ewaluacją dydaktyczną. Pracowała w Szkole Podstawowej nr 9 w Gorzowie oraz w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Gorzowie, gdzie od 1993 do 1997 roku była wicedyrektorem. Była zatrudniona także w Lubuskim Kuratorium Oświaty; w 1999

Śląskie. 16,4 proc. sześciolatków w pierwszych klasach

Jak wynika z informacji przygotowanej przez Śląskie Kuratorium Oświaty w województwie śląskim do klas pierwszych zapisanych zostało 6700 z 40 730 dzieci w wieku 6 lat. To więcej niż w poprzednich latach. W 2010 roku naukę w klasie pierwszej rozpoczęło 7,9 proc. dzieci, tj. ponad 3 tys. Natomiast

Dzień Patrona szkoły. Msza i sprawdzanie listy obecności przed kościołem. "Nikt do mszy nie zmuszał"

Dzień Patrona szkoły. Msza i sprawdzanie listy obecności przed kościołem. "Nikt do mszy nie zmuszał"

poglądy, być innego wyznania. Nie ma mowy o szkole neutralnej światopoglądowo - dodaje Wójcik. Fundacja napisała do Kuratorium Oświaty w Katowicach m.in. o tym, że naruszono zapisy Konstytucji. - Dyrektor złamał zapis w szczególności artykułu 53 ust. 6 "Nikt nie może być zmuszany do uczestniczenia

Ordery dla nauczycieli na ostatnią chwilę. "Nie będę brał udziału w tej akcji"

Ordery dla nauczycieli na ostatnią chwilę. "Nie będę brał udziału w tej akcji"

Według gazety, resort edukacji wpadł na pomysł, jak z przytupem zakończyć ogłoszony we wrześniu Rok Odkrywania Talentów. Wysłał do kuratoriów oświaty pismo z prośbą, by przesłali dodatkowe wnioski o nadanie Orderu Odrodzenia Polski, Krzyży Zasługi lub Medalu Komisji Edukacji Narodowej nauczycielom

Nagrody prezydent Warszawy dla nauczycieli

"Warszawski samorząd przykłada wielką wagę do edukacji. Dzisiaj wyróżniamy tych, którzy są, można powiedzie, solą zmian zachodzących w naszych szkołach - osoby, które nadają stołecznej oświacie inną, ciekawą, wyższą jakość. Dla warszawskiego samorządu nagrodzeni są szczególnie cennym wsparciem

Gimnazjum w Warszawie otrzymało imię Bohaterek Powstania Warszawskiego

generał Ścibor-Rylski złożył pamiątkowy medal. "To zaszczytne wyróżnienie z okazji 70. rocznicy wybuchu powstania warszawskiego. Ten medal będzie dla nas bardzo cenną pamiątką dzisiejszej uroczystości" - powiedziała Tarka. Zgodnie z przepisami decyzję o nadaniu imienia szkole podejmuje jej

Londyn 2012. Wśród brytyjskich sportowców za dużo złotej młodzieży?

Londyn 2012. Wśród brytyjskich sportowców za dużo złotej młodzieży?

prywatnych, co odpowiada proporcji ludności wykształconych w tego typu placówkach. Na igrzyskach w Pekinie w 2008 r. jedna trzecia zawodników uczęszczała do szkół prywatnych, zdobywając 40 proc. medali. W przypadku złotych było to 50 proc. Cała ekipa brytyjskich medalistów w zawodach jeździeckich to

Bp Pikus nowym ordynariuszem diecezji drohiczyńskiej

Komitetu ds. Dialogu z Religiami Niechrześcijańskimi. W 2002 r. zasiadł w Radzie Programowej Zespołu Pomocy dla Kościoła Katolickiego na Wschodzie. W październiku 2005 r. Ministerstwo Edukacji Narodowej nadało mu, za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania, "Medal Komisji Edukacji Narodowej"

MEN: Medal dla prałata to dla nas zaszczyt

sposób "złamał dotychczas obowiązujące zasady". Dla kogo medal KEN? Zgodnie z rozporządzeniem ministra edukacji narodowej, medal KEN nadawany jest "za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania, w szczególności w zakresie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, twórczości

Prokurator: dyrektorka szkoły podrobiła testy uczniów. Na dodatek błędnie

Prokurator: dyrektorka szkoły podrobiła testy uczniów. Na dodatek błędnie

też m.in., że za wyniki uczniów odpowiada nauczyciel, a nie dyrektor. K. chwaliła się, że za swoją pracę zbierała najwyższe oceny, a w 2012 r. była typowana do brązowego medalu za pracę w oświacie. - To są dowody, które mogą wpływać na ocenę osoby, ale nie jej czynów - skomentował krótko prokurator. K

Bp Pikus nowym ordynariuszem diecezji drohiczyńskiej

Programowej Zespołu Pomocy dla Kościoła Katolickiego na Wschodzie. W październiku 2005 r. Ministerstwo Edukacji Narodowej nadało mu, za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania, "Medal Komisji Edukacji Narodowej". W kwietniu 2008 r. otrzymał tytuł naukowy profesora nauk teologicznych. W 2010 r

KALENDARIUM - WYKAZ WYDARZEŃ poniedziałek, 22 czerwca 2015

8:30 - rola parlamentów w zakresie wspierania reformy decentralizacyjnej oraz innych reform proeuropejskich - zamknięte dla mediów 9:10 - współpraca w dziedzinie edukacji i oświaty - zamknięte dla mediów 9:50 - family foto 10:05 - wybrane zagadnienia dwustronne

Giertych przyznając medale, pominął ZNP

Giertych przyznając medale, pominął ZNP

Medale Komisji Edukacji Narodowej to zwyczajowe odznaczenia nadawane rokrocznie przez MEN nauczycielom "za szczególne zasługi dla oświaty". Do medali typują m.in. organizacje związkowe, dyrektorzy szkół, rodzice. Nauczyciele odbierają medale podczas uroczystych akademii 14 października w

Prałat Henryk Jankowski odebrał Medal KEN

Prałat Henryk Jankowski odebrał Medal KEN

zasługi dla oświaty i wychowania" Dziękując za medal, prałat Jankowski przypomniał czasy walki "Solidarności" z władzami PRL. Mówił też o roli, jaką Kościół polski i przy wsparciu Jana Pawła II, odegrał w obaleniu komunizmu. "Nie tylko postacie wybitne - Ojca Świętego Jana Pawła II czy

Giertych da medale pedagogom niezwiązanym z PZPR

Giertych da medale pedagogom niezwiązanym z PZPR

- powiedział wówczas minister. W ubiegłym roku minister edukacji nadał około 5,2 tys. medali KEN nauczycielom, także akademickim, oraz osobom zasłużonym dla oświaty. Medal KEN nie dla rekomendowanych przez ZNP Odrzucił jednocześnie 285 wniosków o odznaczenia dla osób rekomendowanych przez Związek

Zamiast WF tańce, aerobik i siłownia. Co na to szkoły?

, taneczne lub też inne formy turystyki - mówi wizytator Jan Kozioł z Kuratorium Oświaty w Lublinie. To teoria. A praktyka? - Wiem, że wiele szkół realizuje zajęcia w dotychczasowym systemie. Są to tzw. zajęcia w systemie klasowo-lekcyjnym - dodaje Kozioł. Dlaczego dzieci nie mają wyboru? Dyrektor gimnazjum

Warszawa. Uroczystość pod pomnikiem Tajnej Organizacji Nauczycielskiej

uczniów tajnego nauczania" - dodał prezes. "Spotykamy się tu, przy pomniku Nauczycieli Tajnego Nauczania, by 1 września wspólnie wspomnieć czas, kiedy nauczyciele i uczniowie zapalali w mroczną noc niewoli, w tysiącach miejsc kaganki oświaty, wiedzy i nadziei na wolną ojczyznę" - zaznaczył

Starczewska i Osiatyński laureatami nagrody Jerzego Zimowskiego

Naukowych, mającego na celu krzewienie niecenzurowanej wiedzy z historii, socjologii, ekonomii i literaturoznawstwa. Uczestniczka obrad podzespołu ds. oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki i postępu technicznego w ramach Okrągłego Stołu. Po 1989 r. uczestniczyła tworzeniu I Społecznego Liceum

Przed wyborami dla polityków rozpoczną rok szkolny dwa razy

miejsc. I to stanowi mały kłopot, bo zaproszeń do samych oficjeli poszło 270 - mówi wicedyrektor Wojciech Podgórski. - W trakcie inauguracji goście zostaną powitani, przypomniany zostanie wrzesień 1939 r., wystąpi jedna z uczennic. Potem będą przemówienia gości, a następnie wręczenie medali oraz nagród

22 lutego przypada 200. rocznica urodzin Oskara Kolberga

Janczewska-Sołomko. W 1878 roku Kolberg wyjechał do Paryża na wystawę światową, na której zaprezentował w pawilonie austriackim swoje wydawnictwa i kolekcję ikonograficzną polskich strojów ludowych, za którą otrzymał złoty medal. W 1880 r. objął patronat naukowy nad wielką wystawą etnograficzną

Giertych nie dał nauczycielom medali, choć MEN je zatwierdziło

kandydatury rekomendowane przez ZNP. Medale Komisji Edukacji Narodowej co roku przydziela MEN za "szczególne zasługi dla oświaty". W tym roku minister Roman Giertych dał medale ponad 5,2 tys. nauczycielom. Pominął jednak wszystkich rekomendowanych przez ZNP. - Każdy wniosek ocenia inny członek

Giertych ocenia nauczycieli po tym, czy byli w PZPR

Roman Giertych zapowiedział w sobotę, że Medal Komisji Edukacji narodowej, najwyższe odznaczenie resortu edukacji, dostaną nauczyciele, którzy przepracowali w polskiej szkole co najmniej 10 lat przed 1989 r., a nie zapisali się do "żadnej komunistycznej partii". - Ci ludzie przez lata nie

Zmarła Anna Radziwiłł

Anna Radziwiłł od 1980 r. była członkiem Solidarności, a potem przewodniczącą grupy ekspertów związku w negocjacjach z Ministerstwem Oświaty i Wychowania dotyczących zmian w programie nauczania historii. Nauczycielka historii i języka polskiego, doktor nauk humanistycznych. Przez wiele lat była

Spór oświatowych związków zawodowych

poczekać aż do uchwalenia budżetu państwa. Nauczycielskie związki zawodowe chcą jednak brać udział w ministerialnych pracach. Wczoraj prezes ZNP zaapelował do innych związków zawodowych w oświacie o podjęcie wspólnych negocjacji w sprawie nauczycielskich podwyżek. Adresatem tej odezwy jest głównie

Giertych: ponowne zaopiniowanie wniosków ZNP o odznaczenia dla nauczycieli

około 5,2 tys. medali KEN nauczycielom, nauczycielom akademickim oraz osobom zasłużonym dla oświaty. Giertych, pytany w sobotę o odrzucenie wniosków rekomendowanych przez ZNP, powiedział, że stara się "nie odznaczać osób, rekomendowanych przez organizacje mające wszelkie cechy organizacji o

I Warszawskie Dni Techniki do niedzieli w stolicy

Raczkowski. O potrzebie zwiększenia liczby studentów kierunków technicznych na uczelniach wyższych oraz o istotnej roli szkół zawodowych - mówiła prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz. Z rąk prezes FSNT-NOT Ewy Mańkiewicz-Cudny prezydent Warszawy odebrała medal im. inż. Piotra Drzewieckiego

Poznań. Zmarł poeta Nikos Chadzinikolau

. Bohaterów Warszawy, Ministra Oświaty, Funduszu Literatury. Był wielokrotnie odznaczany. Otrzymał Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, odznaczenie Zasłużony dla Kultury Polskiej, Złoty Medal Aleksandra Wielkiego, Złotą Lirę Orfeusza, Laur

Uczniowi grozi rok więzienia za znieważenie nauczyciela

sprawy, że tym właściwie go krzywdzą, a w dłuższej perspektywie kręcą bicz również na siebie. Rodzice H. donosili do Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, że ich syn w szkole jest... obserwowany przez kamery. Zams musiał się z tego tłumaczyć. - Nie tylko on jest obserwowany, ale wszyscy uczniowie. Po to jest w

Uczniowie nie radzą sobie ze stresem. Cierpią na depresje i lęki. Coraz częściej psychiatrzy zalecają indywidualne lekcje w domu

Tylko w Lublinie w ubiegłym roku w domu uczyło się prawie 400 uczniów. W tym już jest ponad 270, a mamy dopiero początek roku. Oczywiście nie wszyscy mają depresję. Część to dzieci niepełnosprawne, które do szkoły chodzić nie mogą. Ale jak mówi nam szefowa Wydziału Oświaty w Urzędzie Miasta w

Kalendarz rocznic 22-28 grudnia 2014 r.

urodził się Hans Nielsen, żużlowiec, czterokrotny indywidualny mistrz świata; w sumie w różnych konkurencjach zdobył na mistrzostwach świata 45 medali: 22 złote, 13 srebrnych i 10 brązowych; od 1990 r. startował w polskiej lidze - najpierw w Motorze Lublin, a od 1994 do 1999 r. w Polonii Piła. (55) 1975

Uciński Eugeniusz

-67 pracownik Oddziału Kultury i Oświaty Z.P. Śląskiego OW. Następnie zgodnie z jego zainteresowaniami i uzdolnieniami pedagogicznymi skierowano go do WSOWZ mech. im. T. Kościuszki, gdzie jako starszy wykładowca, następnie kierownik Zakładu Kultury i Oświaty służył do 1985 r. Był uznanym wykładowcą

Szkoła ostrego karania

oraz spraw wewnętrznych. Jarosław Kaczyński zapowiedział przegląd wszystkich szkół, dokonają go trójki: policjant, prokurator i wizytator z kuratorium. Spotkania z nauczycielami, rodzicami i uczniami mają zapobiec kolejnym tragediom. - Pewien etap rozwoju oświaty się skończył. Czas tolerancji i

W.Brytania. Polka wyróżniona przez Elżbietę II tytułem i medalem OBE

pracowała w inspektoracie oświaty - Ofsted. Była też nauczycielką i menedżerką. Ukończyła studia socjologiczne na uniwersytecie Kentu. "Oświata była jedynym sposobem wybicia się i znalezienia miejsca w społeczeństwie. Moi rodzice sądzili, że tylko w ten sposób polskie dzieci urodzone w Wielkiej

Kalendarz rocznic 10-16 listopada 2014 r.

; autor zbioru opowiadań, "Pożegnanie z Marią" i "Kamienny świat". 1923 - W Katlewie na Warmii urodził się Aleksy Antkiewicz, pierwszy polski medalista olimpijski w boksie - na igrzyskach w Londynie (1948) zdobył brązowy medal; wicemistrz olimpijski z Helsinek (1952); mistrz Europy

W szkołach podwyżki i więcej pracy

sposób: - Jeśli nowe zadania, to wyższa pensja .Bo jest i druga strona medalu - dodatkowe godziny pracy.Ile pracy więcej?Od września nauczycielom każdego typu szkół przybędzie jedna godzina pracy więcej. Ale już w 2010 r. - kolejna dla nauczycieli ze szkół podstawowych i gimnazjów. Rząd zapowiada też, że

W te wakacje tysiące nauczycieli awansują

Sławomir Meresiński ze świętokrzyskiego kuratorium oświaty. Dwa lata temu w wakacje chętnych do zdawania egzaminu było tu 1207, w ubiegłym roku 815. Kuratorium pracuje w soboty, żeby "przerobić" wszystkie wnioski. Przesłuchania kandydatów odbywają się nawet w powiatach, bo czas na rozpatrzenie

Centrum Odejść Dobrych Nauczycieli

. Postanowiłam odejść, kiedy spostrzegłam, że moja służbowa poczta jest podglądana - mówi Katarzyna Koszewska. Ona odeszła z wydawnictwa CODN, w którym ostatnio redagowała wydaną już publikację "Sytuacje kryzysowe w szkole". W tym roku dostała medal "Za działania na rzecz tolerancji" z okazji

Kalendarz rocznic 27 stycznia - 2 lutego 2014

;. (15) 2003 - W Warszawie zmarł Henryk Jabłoński, polityk, historyk; działacz PPS; żołnierz kampanii polskiej 1939 r., uczestnik walk pod Narwikiem (1940), członek polskiego ruchu oporu we Francji; minister oświaty i szkolnictwa wyższego (1966-1972); przewodniczący Rady Państwa (1972-1985); członek

Giertycha przyjęli, strajk ogłosili

spotkanie Giertycha z ZNP, odkąd rządzi oświatą. Wcześniej atakował związek za "komunistyczne korzenie". A jego LPR złożyła w Sejmie projekt ustawy wywłaszczającej z majątku ZNP jako organizację postkomunistyczną. Wczoraj nie zabrakło więc złośliwości. Witając Giertycha, prezes ZNP Sławomir

Odeszli od nas (XI 2006 - X 2007)

. Zebrane w książkę "Taki zwyczajny" zostały uhonorowane medalem Uniwersytetu Wrocławskiego i nagrodą Amicus przyznawaną przez absolwentów tej uczelni. Jej imię będzie nosi organizowany od sześciu lat Ogólnopolski Turniej Reportażu, którego była jednym z opiekunów.Zmarła 15 stycznia. Pochowana na

Poczet nowych radnych Warszawy

. * Ligia Krajewska. Jest ekspertem warszawskiej Platformy w sprawach oświatowych. W latach 1990-94 w zarządzie Wesołej odpowiadała za oświatę. Ma 57 lat. Z wykształcenia pedagog i psycholog. Prezes fundacji prowadzącej cztery szkoły społeczne w Wesołej. Była wieloletnią dyrektorką szkoły społecznej

[DZIEŃ NA ŻYWO] Kaczyński: "Nie da się z cygarem, winem, na boisku rządzić''

wymienia zadbanie o młode rodziny, wspomaganie kobiet, wyrównanie płac kobiet i mężczyzn, in vitro, skupienie się na nauce i oświacie. Ewa Kierzkowska wyraża nadzieję, że po wyborach wszystkie partie będą szukać tego, co je łączy, zamiast tego, co je dzieli. Życzy też wszystkim koleżankom powodzenia i

Leo Kantor: Opolskie powietrze znów jest moim powietrzem

. Przełożona, z którą dzielił pokój pracy. - Zabieracie mi najlepszego pracownika - rozpłakała się przed rektorem Janem Seredyką. Pomoc zaofiarował Leo Kantorowi Michał Lis, dziś profesor, wówczas inspektor oświaty w Niemodlinie. Zaproponował etat w gimnazjum. Leo jednak podziękował. Tak samo jak docentowi

Spacerownik po gorzowskim cmentarzu

, zakładał dla nich fundusze stypendialne. Jest patronem Szkoły Muzycznej przy ul. Teatralnej. Karol Herma - zm. 1985 r. Nauczyciel, pionier gorzowskiej oświaty. W 1945 r. został pierwszym nauczycielem szkoły powszechnej przy ul. Strzeleckiej w Gorzowie. W 1949 r. organizował szkołę podstawową Towarzystwa

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów