nowelizacje

PAP

Prezydent podpisał nowelizację ustawy śmieciowej

Prezydent podpisał nowelizację ustawy śmieciowej

Prezydent Bronisław Komorowski podpisał nowelizację ustawy śmieciowej - poinformowała na swoich stronach internetowych prezydencka kancelaria. Ustawa reguluje m.in. górny pułap opłat za śmieci i możliwość prowadzenia egzekucji podatku śmieciowego przez gminy.

SMS alarmowe na 112 - Sejm za nowelizacją

Kierowanie sms-ów dot. sytuacji alarmowych, tylko na numer 112 zakłada uchwalona w piątek przez Sejm nowelizację ustawy o systemie powiadamiania ratunkowego.

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o referendach lokalnych

Prezydent Bronisław Komorowski podpisał nowelizację ustawy o referendach lokalnych, wprowadzającą obowiązek tworzenia odrębnych obwodów głosowania w referendum lokalnym w zakładach opieki zdrowotnej, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych.

Przedstawicielka wnioskodawców: Nowelizacja ma położyć kres mordowaniu nienarodzonych dzieci

Przedstawicielka wnioskodawców: Nowelizacja ma położyć kres mordowaniu nienarodzonych dzieci

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o podatku akcyzowym

- ratowania życia i zdrowia. W ich ocenie rozwiązanie to jest zgodne z oczekiwaniami społeczeństwa, które wielokrotnie sygnalizowało konieczność zaprzestania pobierania akcyzy od ambulansów. Nowelizacja dodaje do obowiązującej ustawy nowy artykuł, który stanowi, że zwolnione z akcyzy zostają ambulanse

Sejm. Nowelizacja Kodeksu wyborczego - pod koniec stycznia

. Rzeczniczka marszałka Sejmu Małgorzata Ławrowska powiedziała PAP, że propozycje klubów są od razu przekazywane do analiz, tak, aby pierwsze czytanie projektu nowelizacji mogło odbyć się jeszcze na ostatnim posiedzeniu Sejmu w tym roku, a pod koniec stycznia zmiany mogły zostać uchwalone. To by oznaczało, że

Komorowski: Kancelaria Prezydenta przygotuje nowelizację ordynacji podatkowej

Prezydent wygłosił przemówienie na obradującym w Warszawie Polskim Kongresie Gospodarczym "Nauka dla biznesu, biznes dla nauki". "Kancelaria Prezydenta nie czekając na gruntowną modyfikację prawa podatkowego, która jest konieczna, przygotuje projekt nowelizacji ordynacji podatkowej

Komorowski: Kancelaria Prezydenta przygotuje nowelizację ordynacji podatkowej

Komorowski: Kancelaria Prezydenta przygotuje nowelizację ordynacji podatkowej

Prezydent wygłosił przemówienie na obradującym w Warszawie Polskim Kongresie Gospodarczym "Nauka dla biznesu, biznes dla nauki". Na korzyść podatnika - Kancelaria Prezydenta, nie czekając na gruntowną modyfikację prawa podatkowego, która jest konieczna, przygotuje projekt nowelizacji

Sejm przyjął nowelizację ws. dalszej informatyzacji ksiąg wieczystych

Za zmianami głosowało 295 posłów, przeciw było 131 (głównie z PiS), nikt nie wstrzymał się od głosu. Nowelizacja trafi teraz do Senatu. W nowelizacji chodzi o to, żeby elektroniczna forma inicjowania postępowania wieczystoksięgowego była obowiązkowa dla notariuszy, komorników sądowych i

Kongres Muzułmańskiego Związku Religijnego w RP poświęcony nowelizacji ustawy

organizacją życia religijnego, ale także oświatą i kulturą środowiska polskich wyznawców islamu. W 1936 roku uchwalona została przez parlament ustawa o stosunku państwa do Muzułmańskiego Związku Religijnego, która obowiązuje (z nowelizacjami) do dziś. MZR otrzymał dzięki tej ustawie osobowość prawną

Sejm przyjął nowelizację ws. egzekwowania orzeczeń sądów UE

Za zmianami w K.p.c. głosowało 411 posłów, przeciw było 3, wstrzymał się od głosu jeden poseł. Nowelizacja zakłada, że orzeczenia w sprawach cywilnych i handlowych wydane przez sądy innych państw członkowskich Unii Europejskiej, a także ugody sądowe i dokumenty urzędowe z tych państw będą mogły

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym

Nowelizacja ustawy o KRS została przyjęta przez Sejm 7 listopada niemal jednogłośnie. Ma ona poprawić funkcjonowanie Krajowego Rejestru Sądowego i zwiększyć jego wiarygodność. "W ponad dziesięcioletniej praktyce funkcjonowania KRS zarówno w praktyce jak i w orzecznictwie zidentyfikowano

Sejm przyjął drobne poprawki Senatu do nowelizacji ustawy hazardowej

Jedna z poprawek zakłada m.in., że złożony w Izbie Celnej wniosek o zezwolenie na organizację loterii fantowej, nierozpatrzony do momentu wejścia w życie nowelizacji, należy traktować jak zgłoszenie. Ustawa przewiduje znaczne ułatwienia w stosunku do obecnych przepisów w urządzaniu przez

Rząd przyjął projekt nowelizacji prawa budowlanego

. Zlikwidowany ma być obowiązek zgłoszenia o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych. Obecnie inwestor - na co najmniej 7 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia robót budowlanych - musi powiadomić o tym nadzór budowlany. Nowelizacja rozszerza także katalog obiektów budowlanych oddawanych do użytku

Prezydent skierował do Sejmu projekt nowelizacji ustawy o ochronie gruntów

Jak czytamy na stronie internetowej prezydenta, chce on w ten sposób wywiązać się z obietnicy złożonej przy okazji zawetowania przez niego nowelizacji ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, uchwalonej przez Sejm 10 czerwca br. Bronisław Komorowski zawetował nowelizację zakładającą, że to

Senat: bez poprawek do nowelizacji ustawy o usługach płatniczych

Za nowelizacją głosowało 83 senatorów, 3 było przeciw. Nowela ustawy o usługach płatniczych została uchwalona przez Sejm w końcu listopada. Przewiduje, że w przypadku kart debetowych stawka interchange - czyli opłaty pobieranej od transakcji bezgotówkowych dokonywanych kartami płatniczymi

MIR przygotował nowelizację ustawy o czasie pracy kierowców

nie uwzględniają jednak specyfiki pracy kierowców i "dotyczą pracowników stacjonarnych, którzy podróżują okazjonalnie". Rynasiewicz powiedział, że resort ma już gotową nowelizację ustawy o czasie pracy kierowców, która zakłada, że to minister infrastruktury i rozwoju będzie w rozporządzeniu

Koniec ze śmieciowym jedzeniem w szkołach. Prezydent podpisał nowelizację ustawy

Koniec ze śmieciowym jedzeniem w szkołach. Prezydent podpisał nowelizację ustawy

ciastka i napoje (w tym napoje energetyzujące), jedzenie typu fast food i instant. Za złamanie przepisów grożą wysokie kary pieniężne Zgodnie z nowelizacją minister zdrowia określi w rozporządzeniu, jakie produkty spożywcze będzie można sprzedawać w sklepikach szkolnych. Rozporządzenie obejmie także

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o VAT i Ordynacji Podatkowej

. Ponadto nowelizacja dostosowuje polskie prawo do unijnych przepisów dotyczących opodatkowania VAT świadczenia usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych na rzecz osób niebędących podatnikami. "W związku z powyższym zmieniono przepis ustawy o podatku od towarów i usług, odchodząc od

Nowelizacja budżetu pogrąży rząd? "Skutki polityczne będą żadne"

Nowelizacja budżetu pogrąży rząd? "Skutki polityczne będą żadne"

Nowelizacja budżetu to woda na młyn opozycji. Solidarna Polska zdążyła już nawet zapowiedzieć rozmowy na temat wniosku o wotum nieufności dla min. Jacka Rostowskiego. Czy więc sprawa brakujących budżetowi 24 mld zł pogrąży rząd Donalda Tuska? - Skutki polityczne będą żadne - uważa Jerzy Baczyński

Prezydent podpisał nowelizację Kodeksu wyborczego

O podpisaniu nowelizacji poinformowano na stronie internetowej Kancelarii Prezydenta. Zgodnie z nowelizacją, w kilku przypadkach wygaśnięcie mandatu radnego oraz wójta (burmistrza, prezydenta miasta) stwierdzać będzie komisarz wyborczy. Chodzi m.in. o przypadki, gdy radny stracił prawo

Senat nie wprowadził poprawek do nowelizacji ustaw podatkowych

Zmiany dotyczą: ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Mają poprawić wymianę informacji między płatnikami, podatnikami a administracją podatkową. Dzięki

Sejm przyjął nowelizację ustawy ws. bezpłatnego podręcznika. Tylko jeden poseł był przeciw

Sejm przyjął nowelizację ustawy ws. bezpłatnego podręcznika. Tylko jeden poseł był przeciw

Za przyjęciem nowelizacji głosowało 436 posłów, jeden był przeciw, sześciu wstrzymało się od głosu. W nowelizacji zapisano, że "minister właściwy do spraw oświaty i wychowania może zlecić opracowanie i wydanie podręcznika lub jego części". Analogiczne prawo będzie miał minister kultury, o

Komorowski: Kancelaria Prezydenta przygotuje nowelizację ordynacji podatkowej

22.10. Warszawa (PAP/PAP Legislacja) - Kancelaria Prezydenta przygotuje projekt nowelizacji ordynacji podatkowej, która wprowadzi zasadę, iż w razie wątpliwości wszystkie kwestie należy rozstrzygać na korzyść podatnika - zapowiedział w środę prezydent Bronisław Komorowski podczas Polskiego Kongresu

Komorowski: Kancelaria Prezydenta przygotuje nowelizację ordynacji podatkowej

22.10. Warszawa (PAP/PAP Legislacja) - Kancelaria Prezydenta przygotuje projekt nowelizacji ordynacji podatkowej, która wprowadzi zasadę, iż w razie wątpliwości wszystkie kwestie należy rozstrzygać na korzyść podatnika - zapowiedział w środę prezydent Bronisław Komorowski podczas Polskiego Kongresu

Kaczyński: PiS złoży projekt nowelizacji ustawy refundacyjnej

Dziś Sejm uchwalił nowelizację ustawy refundacyjnej; znosi ona kary dla lekarzy, którzy niewłaściwie wypisują recepty oraz wprowadza abolicję dla aptekarzy realizujących recepty z błędami przed dniem wejścia w życie noweli ustawy refundacyjnej. W głosowaniu nad nowelizacją 126 posłów PiS wstrzymało

Komorowski kieruje nowelizacje ustawy o drogach do trybunału. "Budzi wątpliwości"

wynikającą z konstytucji zasadą określania zadań samorządów w ustawie, a także z konstytucyjnie chronioną samodzielnością gminy będącej podstawową jednostką samorządu terytorialnego - podkreślono. Nowelizacja ustawy o drogach publicznych przewiduje m.in., że dawne drogi krajowe zastępowane przez drogi

Sejm. Komisje poparły projekt nowelizacji ustawy o archiwach

likwidacji lub ogłosiła upadłość to materiały, które podlegały ewidencjonowaniu, przechowywaniu, opracowaniu, udostępnianiu lub zabezpieczeniu, stają się częścią zasobu archiwalnego Archiwów Państwowych. Połączone komisje jednomyślnie przyjęły sprawozdanie i poparły projekt nowelizacji ustawy o archiwach

Sejm. Podkomisja o poprawkach do nowelizacji ustawy o archiwach

archiwalnego Archiwów Państwowych. Podkomisja przyjęła także poprawki legislacyjne dotyczące noweli. Jednym z głównych zadań projektu nowelizacji ustawy o archiwach jest harmonizacja tradycyjnego - papierowego i elektronicznego - systemu kancelaryjnego występujących w administracji Archiwów Państwowych. Obok

Senat nie zgłosił poprawek do nowelizacji ustawy o SSE

W czwartek za nowelizacją głosowało 82 senatorów, nikt nie był przeciw ani nie wstrzymał się od głosu. "Strefy mają pełnić rolę nie tylko potencjalnego pośrednika w przekazywaniu pomocy publicznej państwa dla przedsiębiorców, ale też mają wspierać przedsiębiorców przy zatrudnieniu

Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy refundacyjnej

resort.Prezes NRL Maciej Hamankiewicz powiedział, że z zadowoleniem przyjmuje wykreślenie z ustawy ust. 8 art 48, dotyczący karania lekarzy. - Zabiegaliśmy o to od kilku miesięcy. Obecnie trwa analiza projektu nowelizacji. Szczegółowy komentarz przedstawimy w piątek po posiedzeniu NRL - podkreślił.- Będziemy

Komisja samorządu pozytywnie o projekcie nowelizacji dot. egzaminów

. Jeszcze w tym tygodniu prace nad projektem ma rozpocząć sejmowa podkomisja do spraw jakości kształcenia i wychowania. Przygotowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej projekt nowelizacji zawiera dwa nowe obszerne rozdziały. Jeden z nich zawiera propozycję przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o RPO

Nowelizacja, której projekt przygotował Senat, została uchwalona przez Sejm 18 sierpnia. Zwiększa ona uprawnienia Rzecznika podczas wizytacji więzień. Związane jest to z przystąpieniem Polski do protokołu fakultatywnego konwencji w sprawie zakazu stosowania tortur; w rozumieniu protokołu RPO

Prezydent podpisał nowelizację Kodeksu postępowania cywilnego

Zmiany dotyczą także modyfikacji systemu postępowań egzekucyjnych i zasad wnoszenia apelacji. Nowelizacja obejmuje blisko 150 zmian. Resort sprawiedliwości pracował nad nią od 2008 r. Znowelizowana w zeszłym roku ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie wprowadziła możliwość eksmitowania osób

Senat poparł nowelizację Kodeksu karnego wykonawczego

Nowela ma służyć: usprawnieniu procedur, zmniejszeniu kosztów postępowań, skróceniu czasu ich trwania, a także - w odniesieniu do postępowania wykonawczego w sprawach karnych - zwiększeniu efektywności orzekanych kar. Nowelizację poparło we wtorek wieczorem 87 senatorów, nikt nie był przeciw, a

Senat za nowelizacją ustawy o stanie wojennym

Za przyjęciem tej nowelizacji bez poprawek zagłosowało w środę 56 senatorów, 33 było przeciw, a jeden wstrzymał się od głosu. Przyjęte rozwiązania przewidują, że prezydent mógłby - na wniosek rządu - wprowadzić któryś ze stanów wyjątkowych w razie zewnętrznego zagrożenia, np. przez wrogie działania

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o policji

O podpisaniu nowelizacji poinformowano w czwartek na stronie internetowej prezydenta. Obecnie jednym z warunków, jakie musi spełniać kandydat na policjanta, jest niekaralność rozumiana jako niekaralność zarówno za przestępstwo, jak i za wykroczenie. Zdarza się, że postępowanie kwalifikacyjne do

Komorowski zapowiada prezydencki projekt nowelizacji Kodeksu wyborczego. "Chcę przywrócić ważny zapis"

- Kiedyś w prawie istniał specjalny zapis, który nakazywał odrębne liczenie głosów nieważnych świadomie oddanych przez wyborców oraz tych oddanych przez przypadek - przypomniał Komorowski w "Faktach po faktach". Wyjaśnił, że oddzielnie zliczano głosy "puste" oraz te źle wypełnion

Sejm przyjął nowelizację budżetu

W nowelizacji budżetu rząd zmienia między innymi tempo wzrostu PKB z 3,7 na 0,2 procent i podwyższa deficyt z 18 na 27 miliardów złotych. W sumie z powodu kryzysu dochody w tym roku będą o ponad 30 miliardów niższe niż planowano. Aby sfinansować mniejsze wpływy do budżetu rząd zamierza ograniczyć

Sejm uchwalił nowelizację Kodeksu karnego wykonawczego

wstrzymało się od głosu ośmiu. Ustawa trafi teraz do Senatu. Nowelizacja ma likwidować wady ustawy, które, według rządu, prowadzą do przewlekłości postępowania wykonawczego, jego nieefektywności oraz nieuzasadnionej kosztowności. Zgodnie z nowymi przepisami, sąd penitencjarny badający wniosek skazanego o

Nowelizacja kodeksu. PiS: Wszyscy będą musieli wykupić OC, nawet ci bez samochodu

jedynie jedną poprawkę Senatu, by nowe przepisy weszły w życie po 12 miesiącach, a nie po 3 miesiącach od ogłoszenia. Nowelizacja Prawa o ruchu drogowym trafi teraz do podpisu prezydenta. Chcesz wiedzieć więcej i szybciej? Masz telefon z Androidem? Ściągnij naszą aplikację Gazeta.pl LIVE! Powiadomimy cię

Senat. Nowelizacja ustawy o RPO - bez poprawek

Za przyjęciem tej nowelizacji bez poprawek opowiedziało się 83 senatorów. Jeden był przeciw, a 5 wstrzymało się od głosu. Nowelizacja ustawy o RPO, której projekt przygotował Senat, została uchwalona przez Sejm 18 sierpnia. Zwiększa ona uprawnienia Rzecznika podczas wizytacji więzień. Związane jest

Senat wniesie do Sejmu projekt nowelizacji ustawy o odpadach

Senacki projekt nowelizacji uznaje za ponadregionalne instalacje przetwarzania odpadów odpowiednio duże spalarnie śmieci. Za takie instalacje będą uznane zakłady termicznego przekształcania odpadów, które będą mogły przetworzyć śmieci komunalne z aglomeracji zamieszkanych przez co najmniej 500 tys

Rewolucja w Kodeksie karnym. TOK FM dotarło do projektu nowelizacji. "Nie będzie ostrzej, a rozsądniej"

Uniwersytetu Warszawskiego. Jak zaznaczył, z projektem zapoznał się szybko i to jego wstępna opinia. - Kodeks karny, podobnie jak Kodeks postępowania karnego, jako ustawa, która powinna być dotknięta jak najmniejszą ilością zmian, tego szczęścia w ostatnich latach nie doświadczył. Ta nowelizacja to zmiana

Kongres Kobiet chce nowelizacji ustawy kwotowej

startujące w wyborach do Sejmu i Senatu" - oświadczyła Huebner. Jak poinformowała, Kongres przygotował już projekt nowelizacji ustawy kwotowej, która zakłada wprowadzenie system suwakowego na listach wyborczych, czyli zasady, że kobiety i mężczyźni są na ich umieszczani naprzemiennie. "Będziemy też

Nowelizacja ustawy medialnej: "Stracona szansa"

O ustawie medialnej pisaliśmy wielokrotnie.»>Niedługo ma wejść w życie nowelizacja ustawy medialnej Prezydent Bronisław Komorowski ostatecznie podpisał dokument, który ma niewiele wspólnego z proponowanymi w drodze konsultacji społecznych zmianami.- W tej chwili prezydent podpisał jedynie

Komorowski podpisał nowelizację ustawy o IPN

IPN nie ma prezesa po tragicznej śmierci Janusza Kurtyki. Ustawa o Instytucie nie przewidziała śmierci szefa IPN. Dzięki nowelizacji instytucją będzie zarządzał jeden z członków kolegium IPN. Będzie to Franciszek Gryciuk, jeden z obecnych wiceprezesów.Komorowski podpisał nowelizację ustawy o

TK umorzył skargę PiS na nowelizację ustawy o IPN

. Zdanie odrębne złożył jeden z piętnaściorga sędziów Marek Zubik."Niezależność Instytutu"W kwietniu 2010 r. PiS zaskarżyło nowelizację, która - zdaniem posłów - m.in. ograniczała niezależność prezesa IPN przez zmianę większości potrzebnej w Sejmie do jego powołania lub odwołania (z większości 3

Komorowski podpisał nowelizację ustawy o IPN

O podpisaniu nowelizacji poinformowała dziś Kancelaria Prezydenta na swej stronie internetowej. Nowela ma wejść w życie z dniem ogłoszenia jej w Dzienniku Ustaw.Nowelizacja stanowi, że w przypadku śmierci urzędującego prezesa IPN jego obowiązki przejmie jeden z jego zastępców, wskazany przez

Senat za poprawkami do nowelizacji ustawy reformującej szkoły zawodowe

Za poparciem nowelizacji - wraz z poprawkami porządkowymi, redakcyjnymi i legislacyjnymi - głosowało 57 senatorów, jedna osoba była przeciw, 35 wstrzymało się od głosu. W nowelizacji ustawy o systemie oświaty zapisano, że nauka w technikach i zasadniczych szkołach zawodowych, tak jak w przypadku

Nowelizacja procedury cywilnej - do prezydenta; Sejm przyjął 7 poprawek Senatu

Zmiany dotyczą także modyfikacji systemu postępowań egzekucyjnych i zasad wnoszenia apelacji. Nowelizacja obejmuje blisko 150 zmian. Resort sprawiedliwości pracował nad nią od 2008 r. Na jej mocy wprowadza się możliwość eksmisji osób, którym nakazano opuszczenie mieszkania z powodu stosowania

Komorowski podpisał nowelizację ustawy o Funduszu Kolejowym

Dzięki nowelizacji PKP ma zyskać środki na spłatę zadłużenia i zwiększyć swoją płynność finansową. Zadłużenie PKP SA wynosi obecnie ok. 5,5 mld zł, a sam koszt jego obsługi to ok. 300 mln zł rocznie.Skarb państwa będzie kupował od PKP SA akcje PKP Polskich Linii Kolejowych za pieniądze z Funduszu

Komorowski podpisał nowelizację ustawy o NBP

Podpisana nowelizacja ma pozwolić na płynne wykonywanie zadań ciążących na organach NBP po upływie kadencji prezesa banku centralnego, a przed objęciem obowiązków przez nowego prezesa. Zmienione przepisy mówią o tym, że w razie śmierci prezesa NBP, złożenia rezygnacji czy odwołania jego obowiązki

USA.Resort skarbu zapowiada nowelizację sankcji wobec Kuby

Biały Dom poinformował, że obywatele USA i firmy amerykańskie będą mogli występować o licencje na prowadzenie biznesu z Kubańczykami mieszkającymi poza Kubą. Amerykanie będą też mogli uczestniczyć w związanych z Kubą konferencjach organizowanych poza wyspą. USA odmrożą też amerykańskie rachunki bank

Prezydent podpisał nowelizację ustaw o RPO i RPD

chwili na wniosek rzecznika powołuje Marszałek Sejmu. Obecnie RPO ma jednego zastępcę. RPD nie powołał dotąd zastępców, choć taką możliwość dała mu nowelizacja ustawy z 2008 r.(PAP)

Prezydent: Nowelizacja WSI do Trybunału

Nowelizacja ma pomóc wybrnąć z sytuacji, w której znalazło się 230 byłych funkcjonariuszy Wojskowych Służb Informacyjnych po ich likwidacji. Nie zweryfikowała ich komisja stworzona przez PiS i nie mogą się ubiegać o pracę w nowym wywiadzie i kontrwywiadzie wojskowym. Komisja zakończyła bowiem

Nowelizacja budżetu przyjęta bez poprawek

odrzucił wszystkie poprawki i przyjął nowelizację budżetu.Teraz zajmie się nią Senat.

IPN otwarty dla wszystkich. Sejm przegłosował nowelizację

Za nowelizacją głosowało 273 posłów, przeciw było 149, od głosu wstrzymała się jedna osoba.Wcześniej Sejm odrzucił poprawki PiS do projektu zgłoszone w drugim czytaniu. Posłowie przyjęli jedynie trzy poprawki PO. Najważniejsza stanowi, że dzisiejsze Kolegium IPN, które według nowych przepisów

EBC: tak dla nowelizacji ustawy o NBP

- napisał bank w swojej opinii.W czwartek w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie projektu nowelizacji ustawy o Narodowym Banku Polskim. Doprecyzowuje on m.in. reguły zastępowania szefa banku centralnego m.in. w razie jego śmierci. Projekt poparła już komisja finansów publicznych. Głosowanie zmian odbędzie

Prezydent podpisał nowelizację Ordynacji podatkowej

Nowelizacja jest częścią "Pakietu na rzecz przedsiębiorczości". Zgodnie z nią decyzje podatkowe nie będą wykonywane, jeżeli nie mają charakteru ostatecznego. Od tej zasady przewidziano jednak wyjątki. Zmiany zakładają ponadto, że kontrola u podatnika będzie przeprowadzana nie wcześniej

SLD złoży projekt nowelizacji ustawy refundacyjnej

Jak powiedział Joński, Sojusz zamierza m.in. przywrócić dotychczasowy sposób wypisywania recept tak, by lekarz nie musiał wpisywać na niej kwoty refundacyjnej.Jak podkreślił, propozycje Sojuszu "mocno uproszczą ustawę, zmniejszą kolejki i zmniejszą biurokrację". - Mamy nadzieję, że do końc

Szejnfeld o nowelizacji Ordynacji podatkowej

Zasada domniemania uczciwości podatnika oraz konieczność informowania o zamiarze skontrolowania jego działalności to najważniejsze zmiany w projekcie nowelizacji Ordynacji podatkowej - uważa wiceminister gospodarki Adam Szejnfeld. Najważniejsze informacje gospodarcze na twoją stronę. Ściągnij

Ostra krytyka senackich komisji - kontrowersyjna nowelizacja ustawy o zgromadzeniach nie wejdzie w życie?

Białorusi" »> Co jeszcze zarzuca się prezydenckiej nowelizacji? Jeśli by zostawić termin 6 dni, powinno się do projektu dołożyć instytucję zgromadzeń spontanicznych, tak jak rekomenduje to np. OBWE. - Czyli przykładowo rolnicy zaniepokojeni dymisją Sawickiego wychodzą następnego dnia na ulicę

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o BFG

Prezydent Lech Kaczyński podpisał nowelizację ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (BFG) - poinformowała w piątek Kancelaria Prezydenta. Nowelizacja wprowadza nowe zasady naliczania rocznej opłaty bankom na rzecz BFG. "Opłatę roczną należy obliczać jako iloczyn 12,5-krotności wartości

Senat wprowadził poprawki do nowelizacji ustaw o PIT I CIT

osoby samotne. Jest efektem zmian przygotowanych niezależnie przez rząd i posłów z komisji "Przyjazne Państwo". Senat wprowadził do nowelizacji 40 poprawek. Wiele z nich to zmiany wskazane przez biuro legislacyjne i uzgodnione z resortem finansów. Część z nich ma na celu doprecyzowanie

Sejm uchwalił nowelizację ustawy o gospodarce nieruchomościami

Nowelizację poparło 420 posłów, nikt nie był przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu.Prawo do ubiegania się o zwrot części nieruchomości będzie przysługiwać także użytkownikom wieczystym oraz spadkobiercom. Do tej pory prawo do ubiegania się o zwrot mieli tylko ci, których cała nieruchomość nie

Sejm uchwalił nowelizację ustawy o działalności ubezpieczeniowej

Sejm uchwalił w piątek nowelizację ustawy o działalności ubezpieczeniowej, która umożliwi powoływanie nowych instytucji finansowych - zakładów reasekuracyjnych. W głosowaniu wzięło udział 423 posłów. Za uchwaleniem ustawy opowiedziało się 418 osób, przeciwko było 5 posłów. Nikt nie wstrzymał się

Projekt nowelizacji Prawa energetycznego zwiększa uprawnienia URE

REMIT (ang. Regulation on Wholesale Energy Market Integrity and Transparency) to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii. Rozporządzenie reguluje m.in. zasady współpracy państw członkowskich w monitorowaniu rynku gazu i energ

Gawlik: MSP sceptyczne do nowelizacji specustawy stoczniowej

Resort skarbu jest sceptycznie nastawiony do prośby związków stoczni Gdynia i Szczecin w sprawie nowelizacji specustawy stoczniowej - powiedział w środę PAP wiceminister skarbu Zdzisław Gawlik. "Jestem sceptycznie nastawiony do propozycji nowelizacji, bo nie wiem w którym kierunku miałaby

Prezydent podpisał nowelizację Kodeksu spółek handlowych

zamówienia handlowego. W nowelizacji ustawy określony jest także precyzyjnie dzień wypłaty dywidendy w spółkach kapitałowych.

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o SSE

ministra właściwego do spraw gospodarki. Zgodnie z nowelizacją, wniosek ten ma być opiniowany przez zarząd województwa, a nie jak dotychczas przez wojewodę.Nowe przepisy wejdą w życie 30 dni od ogłoszenia ustawy. Jak podało pod koniec maja Centrum Informacyjne Rządu, w specjalnych strefach ekonomicznych

PO poprze nowelizację ustawy lustracyjnej?

W tym momencie jesteśmy gotowi nie głosować przeciw nowelizacji ustawy lustracyjnej - powiedział na czwartkowej konferencji prasowej senator PO Stefan Niesiołowski. Podkreślił, że ostateczna decyzja jak zagłosują senatorowie PO w sprawie nowelizacji zapadnie, gdy będzie wiadomo, jakie poprawki

MF: ewentualna nowelizacja budżetu w połowie roku

Decyzja o tym, czy nowelizacja ustawy budżetowej na 2009 r. będzie konieczna, zapadnie w połowie roku, gdy resort finansów będzie miał dane na temat realizacji wpływów budżetowych - powiedział PAP Szymon Milczanowski, zastępca dyrektora biura ministra finansów. "Dopiero w połowie roku

PiS chce rezolucji ws. nowelizacji budżetu

W środę rano, niedługo po rozpoczęciu posiedzenia Sejmu, posłanka PiS Aleksandra Natalli-Świat złożyła wniosek o przerwę i zwołanie Konwentu Seniorów, aby wprowadzić do porządku obrad przygotowany przez jej klub projekt rezolucji "wzywającej rząd do przygotowania do końca maja nowelizacji

Prezydent podpisał nowelizację ustawy offsetowej

Prezydent Lech Kaczyński podpisał nowelizację ustawy offsetowej - poinformowała w środę Kancelaria Prezydenta. Zgodnie z nowelizacją, zawarcie umowy o dostawie zagranicznego uzbrojenia i sprzętu wojskowego będzie niemożliwe przed podpisaniem kontraktu o zamówieniach kompensujących ten zakup

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o BFG

Prezydent zapowiedział jednak, że skieruje do Trybunału Konstytucyjnego (TK) te przepisy nowelizacji, które ograniczają pozycję Narodowego Banku Polskiego w BFG. Zaznaczył przy tym, że jego wniosek do TK nie wstrzyma wejścia w życie ustawy."Podpisałem tę ustawę ze względu na fakt, że podnosi

Niemcy: SPD nie poprze nowelizacji ustawy o muzeum wysiedleń

kompromisu chadecko-liberalnego rządu Niemiec z BdV. W zamian za rezygnację z nominowania krytykowanej przez Polskę Eriki Steinbach do rady fundacji koalicja zgodziła się spełnić większość postulatów Związku Wypędzonych.Przygotowany przez frakcje CDU/CSU i FDP projekt nowelizacji przewiduje, że rada fundacji

Prezydent podpisał nowelizację ustawy lustracyjnej

Prezydent Lech Kaczyński podpisał w czwartek nowelizację ustawy lustracyjnej - poinformował PAP sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Maciej Łopiński. Zgodnie z nowelizacją, osoby podlegające lustracji, które służyły w organach bezpieczeństwa PRL, a działają poza Polską na rzecz jej

UE: Nowelizacja dyrektywy zwalczającej raje podatkowe

Komisja Europejska zaproponowała w czwartek nowelizację unijnej dyrektywy, której celem jest walka z unikaniem opodatkowania poprzez przenoszenie oszczędności i dochodów do rajów podatkowych. Nowelizacja polega na rozszerzeniu zakresu dyrektywy obowiązującej od 2005 roku. Uzgodniona po 16 latach

Prezydent tłumaczy weto: Nowelizacja ustawy oświatowej nieprzygotowana

W poniedziałek przed północą prezydent zawetował nowelizację ustawy o systemie oświaty, przewidującą m.in. obniżenie wieku szkolnego z siedmiu do sześciu lat. We wtorek na stronie internetowej Kancelarii Prezydenta ukazało się uzasadnienie do weta."Zmiana powinna być przygotowana""

Ekonomiści krytycznie o nowelizacji ustawy o lekach

Eksperci z Centrum imienia Adama Smitha krytykują projekt nowelizacji Prawa Farmaceutycznego. Według nich, zawarte w dokumencie rozwiązania są niezgodne z konstytucją, antykonkurencyjne. Godzą zarówno w interesy pacjentów, jak i przedsiębiorców. Ekonomista Andrzej Sadowski wyjaśnił, że projekt

Projekt nowelizacji ustawy o książeczkach mieszkaniowych

, posiadające książeczki mieszkaniowe mogły przeznaczyć premię gwarancyjną na spłatę kredytów mieszkaniowych tzw "starego portfela". Nowelizacja pozwalałaby też na uznanie premi gwarancyjnej jako wkładu własnego przy zaciąganym przez osoby fizyczne hipotecznym kredycie mieszkaniowym. Proponowane

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia

Nowe przepisy będą regulowały zasady sprzedaży, reklamy i promocji żywności, wymagań w zakresie żywienia dzieci i młodzieży w ramach żywienia zbiorowego m.in. w przedszkolach i szkołach. Celem noweli, przygotowanej przez posłów PSL, a uchwalonej przez Sejm w październiku - jest ograniczenie dostępu

Nowelizacja ustawy o finansach publicznych

Sejm przyjął wczoraj "małą" nowelizację ustawy o finansach publicznych. Dzięki niej ma się poprawić kontrola nad wydawaniem pieniędzy unijnych i zakończyć marnotrawienie publicznego grosza przez agencje. Na "dużą" nowelizację musimy poczekać do przyszłego roku. Wczorajsza

Rząd przyjął projekt nowelizacji Prawa zamówień publicznych

Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych. Zmiany mają zwolnić część jednostek wojskowych, realizujących pomoc zagraniczną, z konieczności stosowania skomplikowanych procedur zamówień publicznych. Projekt zakłada, że przepisy tej ustawy nie będą stosowane

SLD złożył w Sejmie projekt nowelizacji Kodeksu wyborczego

Sojusz w czwartek złożył projekt w Sejmie. Autorzy projektu wskazują, że "w trakcie dotychczasowych wyborów ujawniły się problemy w stosowaniu niektórych przepisów Kodeksu". "Przejawiają się one przede wszystkim jako problemy ze zrozumieniem zasad oddawania głosu przez wyborców, zwię

"Hańba" vs "Odpolityczniamy". Posłowie podzieleni ws. nowelizacji ustawy o IPN

Uchwalona w czwartek przez Sejm, a przygotowana przez PO nowelizacja ustawy o IPN zmienia zasady wyboru władz Instytutu i poszerza dostęp do akt w nim zgromadzonych.Wiceprzewodniczący klubu PO Grzegorz Dolniak powiedział po głosowaniu, że zmiany w tej ustawie dają szanse na odpolitycznienie

Komisja Przyjazne Państwo chce nowelizacji Prawa Bankowego

Przedsiębiorcy będą mogli płacić m.in. podatek dochodowy w formie przelewu z rachunku oszczędnościowo- rozliczeniowego - zakłada projekt nowelizacji ustawy Prawo Bankowe, wypracowany przez sejmową Komisję Przyjazne Państwo. W środę Komisja skierowała projekt do laski marszałkowskiej. Obecne

Pracodawcy popierają projekty nowelizacji ustawy o VAT

Członkowie Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan (PKPP) poparli większość rozwiązań zawartych w projektach nowelizacji ustawy o VAT. Zaapelowali przy tym o połączenie inicjatyw PO i rządu. Najważniejsze informacje gospodarcze na twoją stronę. Ściągnij nasz gadżet. "Cieszy

Palikot: kilkadziesiąt propozycji nowelizacji wpłynie do Sejmu

Szef Komisji Nadzwyczajnej "Przyjazne Państwo" Janusz Palikot (PO) zapowiedział w poniedziałek w Krakowie, że do końca czerwca do Sejmu wpłynie kilkadziesiąt propozycji nowelizacji przepisów prawa, dotyczących m.in. odrolnienia gruntów miejskich i podatku VAT. Jak poinformował, w tej

Senatorowie przyjęli nowelizację ustawy warszawskiej

Senat przyjął bez poprawek nowelizację ustawy warszawskiej, stanowiącą że miasto uzyska uprawnienia fundatora w stosunku do fundacji powołanych przez dawne gminy warszawskie. Za przyjęciem nowelizacji głosowało 58 senatorów, przeciw był jeden. Wstrzymało się 29. Teraz nowelizacja trafi do

MF wycofuje się z nowelizacji ustawy hazardowej

Ministerstwo Finansów wycofało z uzgodnień międzyresortowych nowelizację ustawy hazardowej - pisze "Puls Biznesu". Uwagi do projektu zgłosili między innymi szefowie MSWiA, ABW oraz policji, którzy powołali się właśnie na zastrzeżenia "Pulsu Biznesu". Gazeta już w połowie maja

Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o paszach

Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o paszach. Nowe przepisy przesuwają termin wejścia w życie zakazu wytwarzania, wprowadzania do obrotu i stosowania w żywieniu zwierząt pasz genetycznie zmodyfikowanych. Chodzi także o organizmy genetycznie zmodyfikowane, przeznaczone do użytku paszowego

Sejm przyjął nowelizację ustawy o KRRiT

Nowelizacja zmienia też sposób powoływania KRRiT oraz zarządów i rad nadzorczych TVP i Polskiego Radia. W jej efekcie można będzie przerwać kadencje obecnych władz mediów publicznych.Głosowało 437 posłów. Za uchwaleniem ustawy było 231 posłów, 163 było przeciw, 43 wstrzymało się od

MF: przy cięciach wydatków nowelizacja budżetu nie jest konieczna

W środę rzecznik PiS Adam Bielan "Salonie Politycznym Trójki", że jego partia będzie domagać się nowelizacji budżetu przez parlament. Powołał się na wypowiedź prof. Stanisława Gomułki, który na łamach "Rzeczpospolitej" ocenił, że "rząd chce zmienić tegoroczny budżet bez

Mularczyk: nowelizacja ustawy lustracyjnej jesienią

Według posła PiS Arkadiusza Mularczyka nowelizacja ustawy lustracyjnej będzie przeprowadzona jesienią. Poseł zapowiedział, że "po wakacjach" w Sejmie zostanie przedstawiony jej projekt. Jego zdaniem, opinia Rzecznika Praw Obywatelskich, że wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie

Rząd przyjął projekt nowelizacji Kodeksu spółek handlowych

Obniżenie wysokości kapitału zakładowego w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością z 50 do 5 tys. zł - to jedna ze zmian zawartych w projekcie nowelizacji Kodeksu spółek handlowych, który we wtorek przyjął rząd. Projekt jest jedną z 21 propozycji legislacyjnych Ministerstwa Gospodarki (MG

Sejm uchwalił nowelizację specjalnej ustawy powodziowej

Po raz pierwszy, ze względu na remont sali plenarnej, posłowie obradowali w Sali Kolumnowej. Na dzisiejszym posiedzeniu nie było pełnej frekwencji, szefom klubów udało się jednak zebrać kworum, czyli więcej niż połowę ustawowej liczby posłów.W głosowaniu wzięło udział 312 posłów - wszyscy poparli us

Projekt nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach wraca do komisji

Projekt noweli ustawy o emeryturach i rentach z FUS autorstwa Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej został odesłany do sejmowej komisji polityki społecznej i rodziny w celu rozpatrzenia poprawek zgłoszonych przez opozycję. Pierwsza z nich, wniesiona przez klub parlamentarny PiS, dotyczy zwiększen

KE pozytywnie o nowelizacji ustawy likwidującej weto wojewodów

prawa do prawa europejskiego" - dodała. MRR poinformowało PAP w poniedziałek, że projekt nowelizacji ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju został skierowany 28 marca do uzgodnień międzyresortowych. "W wyniku nowelizacji ustawy, art. 28 (dotyczący weta - PAP) będzie zmodyfikowany. Nie

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

Prawo prasowe

Ferenc. NowelizacjeUstawę znowelizowano wielokrotnie. Ostatnia zmiana weszła w życie 19 lipca 2013 rokuUstawa z dnia 10 maja 2013 r. o zmianie ustawy - Prawo prasowe ().

Prawo o stowarzyszeniach

zasady likwidacji stowarzyszeń zasady działalności stowarzyszeń zwykłych NowelizacjeUstawę znowelizowano wielokrotnie. Ostatnia zmiana weszła w życie w 2011 rokuUstawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej ().

Prawo o zgromadzeniach

przeciwko zgromadzeniom NowelizacjeUstawę znowelizowano kilkukrotnie. Ostatnia zmiana weszła w życie w 2012 rokuUstawa z dnia 14 września 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo o zgromadzeniach ().

Ustawa o substancjach chemicznych i ich mieszaninach

Chemicznych. NowelizacjeUstawę znowelizowano jeden raz. Zmiana weszła w życie w 2012 rokuUstawa z dnia 13 lipca 2012 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw ().

Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego

Ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego – polska ustawa uchwalona przez Sejm, określająca zasady kształtowania ustroju rolnego państwa. NowelizacjeUstawę znowelizowano 6 razy. Ostatnia zmiana weszła w życie w 2011 rokuUstawa z dnia 16 września 2011 r. o zmianie

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.