nowelizacje

PAP

Senat: bez poprawek do nowelizacji ustawy o odznaczeniach

Senat: bez poprawek do nowelizacji ustawy o odznaczeniach

Senat nie zgłosił w czwartek poprawek do nowelizacji ustawy o orderach i odznaczeniach, rozszerzającej możliwość przyznawania Krzyża Wolności i Solidarności.

Komorowski: Kancelaria Prezydenta przygotuje nowelizację ordynacji podatkowej

Kancelaria Prezydenta przygotuje projekt nowelizacji ordynacji podatkowej, która wprowadzi zasadę, iż w razie wątpliwości wszystkie kwestie należy rozstrzygać na korzyść podatnika - zapowiedział w środę prezydent Bronisław Komorowski podczas Polskiego Kongresu Gospodarczego.

Komorowski: Kancelaria Prezydenta przygotuje nowelizację ordynacji podatkowej

- Kancelaria Prezydenta przygotuje projekt nowelizacji ordynacji podatkowej, która wprowadzi zasadę, iż w razie wątpliwości wszystkie kwestie należy rozstrzygać na korzyść podatnika - zapowiedział prezydent Bronisław Komorowski podczas Polskiego Kongresu Gospodarczego.

Przedstawicielka wnioskodawców: Nowelizacja ma położyć kres mordowaniu nienarodzonych dzieci

Przedstawicielka wnioskodawców: Nowelizacja ma położyć kres mordowaniu nienarodzonych dzieci

Prezydent podpisał nowelizacją dot. Krzyża Wolności i Solidarności

Nowelizacja - powstała z inicjatywy Senatu - przewiduje, że Krzyż Wolności i Solidarności będzie można otrzymać nawet wtedy, gdy posiada się już inne, wyższe odznaczenie. Dotychczas wszyscy ci, którym krzyż taki się należał, ale mieli już odznaczenie wyższej rangi, nie otrzymywali go. W taki

Senat: bez poprawek do nowelizacji ustawy o ratownictwie medycznym

Za nowelizacją bez poprawek głosowało 59 senatorów, jeden był przeciw, 21 wstrzymało się od głosu. Projekt nowelizacji przygotowała grupa posłów Platformy Obywatelskiej. Jak uzasadniali, nowelizacja przewiduje przesunięcie z 1 stycznia 2015 r. do 1 stycznia 2018 r. obowiązku rozpoczęcia szkolenia

Sejm przyjął drobne poprawki Senatu do nowelizacji ustawy hazardowej

Jedna z poprawek zakłada m.in., że złożony w Izbie Celnej wniosek o zezwolenie na organizację loterii fantowej, nierozpatrzony do momentu wejścia w życie nowelizacji, należy traktować jak zgłoszenie. Ustawa przewiduje znaczne ułatwienia w stosunku do obecnych przepisów w urządzaniu przez

Rząd przyjął projekt nowelizacji prawa budowlanego

. Zlikwidowany ma być obowiązek zgłoszenia o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych. Obecnie inwestor - na co najmniej 7 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia robót budowlanych - musi powiadomić o tym nadzór budowlany. Nowelizacja rozszerza także katalog obiektów budowlanych oddawanych do użytku

Senat. Bez poprawek do nowelizacji ustawy o komornikach sądowych

Za nowelizacją głosowało 76 senatorów, nikt nie był przeciw ani nie wstrzymał się od głosu. Do tej pory, żeby odwołać komornika ze stanowiska, potrzebna była decyzja ministra sprawiedliwości. Zgodnie z uchwaloną w piątek ustawą decyzja ministra nie będzie potrzebna w przypadku: rezygnacji

Senat: bez poprawek ws. nowelizacji podwyższającej ulgi na dzieci

Za nowelizacją bez poprawek głosowało 70 senatorów, 6 było przeciw, 3 wstrzymało się od głosu. Chodzi o nowelizację ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw, która powstała w resorcie finansów. Dzięki ustawie ulga na trzecie dziecko wzrośnie z 1668 zł do 2 tys

Prezydent podpisał nowelizację ws. "dyscyplinarek" kuratorów

Nowelizację ustawy o kuratorach sądowych przygotował Senat. Sejm uchwalił tę zmianę w pierwszej połowie października. Dotychczas w postępowaniu dyscyplinarnym obwinionego bronić mógł jedynie inny kurator. Proponując zmianę Senat uznał, że trudno wskazać argumenty, które przemawiałyby za

Sejm za większością poprawek Senatu do nowelizacji Prawa o adwokaturze

;. Nowelizacja powstała w związku ze zwiększeniem w ostatnich latach liczby osób wykonujących te profesje. Ma na celu dostosowanie organizacji i funkcjonowania samorządów zawodowych do zmian, jakie w ostatnich latach zaszły wśród adwokatów i radców prawnych. Otwarcie zawodów prawniczych spowodowało blisko

Senat zaproponował poprawki do nowelizacji ustawy o środkach ochrony roślin

Za nowelizacją z poprawkami opowiedziało się 54 senatorów, 24 było przeciw, 1 wstrzymał się od głosu. Zdaniem autorów nowelizacji tłumaczenie z angielskiego na polski obszernych dokumentów technicznych potrzebnych do rejestracji środka ochrony roślin jest zbędne - jest kosztowne i wstrzymuje

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o VAT i Ordynacji Podatkowej

. Ponadto nowelizacja dostosowuje polskie prawo do unijnych przepisów dotyczących opodatkowania VAT świadczenia usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych na rzecz osób niebędących podatnikami. "W związku z powyższym zmieniono przepis ustawy o podatku od towarów i usług, odchodząc od

Nowelizacja ustawy o bateriach i akumulatorach wraca do komisji

łączna masa nie będzie przekraczać 100 kg. Przedsiębiorstwa te mają być zwolnione z obowiązku osiągania wymaganych przez nowelizację poziomów zbierania zużytych baterii i akumulatorów. Ponadto takie firmy nie będą musiały uiszczać tzw. opłaty produktowej (za wprowadzenie sprzętu na rynek), a także

Nowelizacja budżetu pogrąży rząd? "Skutki polityczne będą żadne"

Nowelizacja budżetu pogrąży rząd? "Skutki polityczne będą żadne"

Nowelizacja budżetu to woda na młyn opozycji. Solidarna Polska zdążyła już nawet zapowiedzieć rozmowy na temat wniosku o wotum nieufności dla min. Jacka Rostowskiego. Czy więc sprawa brakujących budżetowi 24 mld zł pogrąży rząd Donalda Tuska? - Skutki polityczne będą żadne - uważa Jerzy Baczyński

Senat nie wprowadził poprawek do nowelizacji ustaw podatkowych

Zmiany dotyczą: ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Mają poprawić wymianę informacji między płatnikami, podatnikami a administracją podatkową. Dzięki

Prezydent podpisał nowelizację Kodeksu wyborczego

O podpisaniu nowelizacji poinformowano na stronie internetowej Kancelarii Prezydenta. Zgodnie z nowelizacją, w kilku przypadkach wygaśnięcie mandatu radnego oraz wójta (burmistrza, prezydenta miasta) stwierdzać będzie komisarz wyborczy. Chodzi m.in. o przypadki, gdy radny stracił prawo

Bez poprawek Senatu do nowelizacji ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym

Od końca maja, wskutek zmiany ustawy o oświacie, kandydaci na wychowawcę lub kierownika kolonii, obozu lub innej formy wypoczynku dzieci i młodzieży, muszą przedstawić organizatorowi wypoczynku informację z KRK o niekaralności. Zwolnieni z takiego obowiązku są tylko ci, którzy są jednocześnie zatrud

Sejm przyjął nowelizację ustawy ws. bezpłatnego podręcznika. Tylko jeden poseł był przeciw

Sejm przyjął nowelizację ustawy ws. bezpłatnego podręcznika. Tylko jeden poseł był przeciw

Za przyjęciem nowelizacji głosowało 436 posłów, jeden był przeciw, sześciu wstrzymało się od głosu. W nowelizacji zapisano, że "minister właściwy do spraw oświaty i wychowania może zlecić opracowanie i wydanie podręcznika lub jego części". Analogiczne prawo będzie miał minister kultury, o

Komorowski: Kancelaria Prezydenta przygotuje nowelizację ordynacji podatkowej

22.10. Warszawa (PAP/PAP Legislacja) - Kancelaria Prezydenta przygotuje projekt nowelizacji ordynacji podatkowej, która wprowadzi zasadę, iż w razie wątpliwości wszystkie kwestie należy rozstrzygać na korzyść podatnika - zapowiedział w środę prezydent Bronisław Komorowski podczas Polskiego Kongresu

Komorowski: Kancelaria Prezydenta przygotuje nowelizację ordynacji podatkowej

22.10. Warszawa (PAP/PAP Legislacja) - Kancelaria Prezydenta przygotuje projekt nowelizacji ordynacji podatkowej, która wprowadzi zasadę, iż w razie wątpliwości wszystkie kwestie należy rozstrzygać na korzyść podatnika - zapowiedział w środę prezydent Bronisław Komorowski podczas Polskiego Kongresu

Kaczyński: PiS złoży projekt nowelizacji ustawy refundacyjnej

Kaczyński: PiS złoży projekt nowelizacji ustawy refundacyjnej

Dziś Sejm uchwalił nowelizację ustawy refundacyjnej; znosi ona kary dla lekarzy, którzy niewłaściwie wypisują recepty oraz wprowadza abolicję dla aptekarzy realizujących recepty z błędami przed dniem wejścia w życie noweli ustawy refundacyjnej. W głosowaniu nad nowelizacją 126 posłów PiS wstrzymało

Komorowski kieruje nowelizacje ustawy o drogach do trybunału. "Budzi wątpliwości"

wynikającą z konstytucji zasadą określania zadań samorządów w ustawie, a także z konstytucyjnie chronioną samodzielnością gminy będącej podstawową jednostką samorządu terytorialnego - podkreślono. Nowelizacja ustawy o drogach publicznych przewiduje m.in., że dawne drogi krajowe zastępowane przez drogi

Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy refundacyjnej

resort.Prezes NRL Maciej Hamankiewicz powiedział, że z zadowoleniem przyjmuje wykreślenie z ustawy ust. 8 art 48, dotyczący karania lekarzy. - Zabiegaliśmy o to od kilku miesięcy. Obecnie trwa analiza projektu nowelizacji. Szczegółowy komentarz przedstawimy w piątek po posiedzeniu NRL - podkreślił.- Będziemy

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o RPO

Nowelizacja, której projekt przygotował Senat, została uchwalona przez Sejm 18 sierpnia. Zwiększa ona uprawnienia Rzecznika podczas wizytacji więzień. Związane jest to z przystąpieniem Polski do protokołu fakultatywnego konwencji w sprawie zakazu stosowania tortur; w rozumieniu protokołu RPO

Prezydent podpisał nowelizację Kodeksu postępowania cywilnego

Zmiany dotyczą także modyfikacji systemu postępowań egzekucyjnych i zasad wnoszenia apelacji. Nowelizacja obejmuje blisko 150 zmian. Resort sprawiedliwości pracował nad nią od 2008 r. Znowelizowana w zeszłym roku ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie wprowadziła możliwość eksmitowania osób

Senat poparł nowelizację Kodeksu karnego wykonawczego

Nowela ma służyć: usprawnieniu procedur, zmniejszeniu kosztów postępowań, skróceniu czasu ich trwania, a także - w odniesieniu do postępowania wykonawczego w sprawach karnych - zwiększeniu efektywności orzekanych kar. Nowelizację poparło we wtorek wieczorem 87 senatorów, nikt nie był przeciw, a

Senat za nowelizacją ustawy o stanie wojennym

Za przyjęciem tej nowelizacji bez poprawek zagłosowało w środę 56 senatorów, 33 było przeciw, a jeden wstrzymał się od głosu. Przyjęte rozwiązania przewidują, że prezydent mógłby - na wniosek rządu - wprowadzić któryś ze stanów wyjątkowych w razie zewnętrznego zagrożenia, np. przez wrogie działania

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o policji

O podpisaniu nowelizacji poinformowano w czwartek na stronie internetowej prezydenta. Obecnie jednym z warunków, jakie musi spełniać kandydat na policjanta, jest niekaralność rozumiana jako niekaralność zarówno za przestępstwo, jak i za wykroczenie. Zdarza się, że postępowanie kwalifikacyjne do

Nowelizacja kodeksu. PiS: Wszyscy będą musieli wykupić OC, nawet ci bez samochodu

jedynie jedną poprawkę Senatu, by nowe przepisy weszły w życie po 12 miesiącach, a nie po 3 miesiącach od ogłoszenia. Nowelizacja Prawa o ruchu drogowym trafi teraz do podpisu prezydenta. Chcesz wiedzieć więcej i szybciej? Masz telefon z Androidem? Ściągnij naszą aplikację Gazeta.pl LIVE! Powiadomimy cię

Sejm uchwalił nowelizację Kodeksu karnego wykonawczego

wstrzymało się od głosu ośmiu. Ustawa trafi teraz do Senatu. Nowelizacja ma likwidować wady ustawy, które, według rządu, prowadzą do przewlekłości postępowania wykonawczego, jego nieefektywności oraz nieuzasadnionej kosztowności. Zgodnie z nowymi przepisami, sąd penitencjarny badający wniosek skazanego o

Sejm przyjął nowelizację budżetu

W nowelizacji budżetu rząd zmienia między innymi tempo wzrostu PKB z 3,7 na 0,2 procent i podwyższa deficyt z 18 na 27 miliardów złotych. W sumie z powodu kryzysu dochody w tym roku będą o ponad 30 miliardów niższe niż planowano. Aby sfinansować mniejsze wpływy do budżetu rząd zamierza ograniczyć

Senat. Nowelizacja ustawy o RPO - bez poprawek

Za przyjęciem tej nowelizacji bez poprawek opowiedziało się 83 senatorów. Jeden był przeciw, a 5 wstrzymało się od głosu. Nowelizacja ustawy o RPO, której projekt przygotował Senat, została uchwalona przez Sejm 18 sierpnia. Zwiększa ona uprawnienia Rzecznika podczas wizytacji więzień. Związane jest

Senat wniesie do Sejmu projekt nowelizacji ustawy o odpadach

Senacki projekt nowelizacji uznaje za ponadregionalne instalacje przetwarzania odpadów odpowiednio duże spalarnie śmieci. Za takie instalacje będą uznane zakłady termicznego przekształcania odpadów, które będą mogły przetworzyć śmieci komunalne z aglomeracji zamieszkanych przez co najmniej 500 tys

Rewolucja w Kodeksie karnym. TOK FM dotarło do projektu nowelizacji. "Nie będzie ostrzej, a rozsądniej"

Uniwersytetu Warszawskiego. Jak zaznaczył, z projektem zapoznał się szybko i to jego wstępna opinia. - Kodeks karny, podobnie jak Kodeks postępowania karnego, jako ustawa, która powinna być dotknięta jak najmniejszą ilością zmian, tego szczęścia w ostatnich latach nie doświadczył. Ta nowelizacja to zmiana

Kongres Kobiet chce nowelizacji ustawy kwotowej

startujące w wyborach do Sejmu i Senatu" - oświadczyła Huebner. Jak poinformowała, Kongres przygotował już projekt nowelizacji ustawy kwotowej, która zakłada wprowadzenie system suwakowego na listach wyborczych, czyli zasady, że kobiety i mężczyźni są na ich umieszczani naprzemiennie. "Będziemy też

Sejm uchwalił nowelizację ustawy o bateriach i akumulatorach

kg lub producenci baterii i akumulatorów przemysłowych i samochodowych, których łączna masa nie będzie przekraczać 100 kg - będą zwolnione z części obowiązków. Przedsiębiorstwa te mają być zwolnione z obowiązku osiągania wymaganych przez nowelizację poziomów zbierania zużytych baterii i akumulatorów

Nowelizacja ustawy medialnej: "Stracona szansa"

O ustawie medialnej pisaliśmy wielokrotnie.»>Niedługo ma wejść w życie nowelizacja ustawy medialnej Prezydent Bronisław Komorowski ostatecznie podpisał dokument, który ma niewiele wspólnego z proponowanymi w drodze konsultacji społecznych zmianami.- W tej chwili prezydent podpisał jedynie

Komorowski podpisał nowelizację ustawy o IPN

IPN nie ma prezesa po tragicznej śmierci Janusza Kurtyki. Ustawa o Instytucie nie przewidziała śmierci szefa IPN. Dzięki nowelizacji instytucją będzie zarządzał jeden z członków kolegium IPN. Będzie to Franciszek Gryciuk, jeden z obecnych wiceprezesów.Komorowski podpisał nowelizację ustawy o

TK umorzył skargę PiS na nowelizację ustawy o IPN

. Zdanie odrębne złożył jeden z piętnaściorga sędziów Marek Zubik."Niezależność Instytutu"W kwietniu 2010 r. PiS zaskarżyło nowelizację, która - zdaniem posłów - m.in. ograniczała niezależność prezesa IPN przez zmianę większości potrzebnej w Sejmie do jego powołania lub odwołania (z większości 3

Komorowski podpisał nowelizację ustawy o IPN

O podpisaniu nowelizacji poinformowała dziś Kancelaria Prezydenta na swej stronie internetowej. Nowela ma wejść w życie z dniem ogłoszenia jej w Dzienniku Ustaw.Nowelizacja stanowi, że w przypadku śmierci urzędującego prezesa IPN jego obowiązki przejmie jeden z jego zastępców, wskazany przez

Senat za poprawkami do nowelizacji ustawy reformującej szkoły zawodowe

Za poparciem nowelizacji - wraz z poprawkami porządkowymi, redakcyjnymi i legislacyjnymi - głosowało 57 senatorów, jedna osoba była przeciw, 35 wstrzymało się od głosu. W nowelizacji ustawy o systemie oświaty zapisano, że nauka w technikach i zasadniczych szkołach zawodowych, tak jak w przypadku

Nowelizacja procedury cywilnej - do prezydenta; Sejm przyjął 7 poprawek Senatu

Zmiany dotyczą także modyfikacji systemu postępowań egzekucyjnych i zasad wnoszenia apelacji. Nowelizacja obejmuje blisko 150 zmian. Resort sprawiedliwości pracował nad nią od 2008 r. Na jej mocy wprowadza się możliwość eksmisji osób, którym nakazano opuszczenie mieszkania z powodu stosowania

Komorowski podpisał nowelizację ustawy o Funduszu Kolejowym

Dzięki nowelizacji PKP ma zyskać środki na spłatę zadłużenia i zwiększyć swoją płynność finansową. Zadłużenie PKP SA wynosi obecnie ok. 5,5 mld zł, a sam koszt jego obsługi to ok. 300 mln zł rocznie.Skarb państwa będzie kupował od PKP SA akcje PKP Polskich Linii Kolejowych za pieniądze z Funduszu

Komorowski podpisał nowelizację ustawy o NBP

Podpisana nowelizacja ma pozwolić na płynne wykonywanie zadań ciążących na organach NBP po upływie kadencji prezesa banku centralnego, a przed objęciem obowiązków przez nowego prezesa. Zmienione przepisy mówią o tym, że w razie śmierci prezesa NBP, złożenia rezygnacji czy odwołania jego obowiązki

Prezydent podpisał nowelizację ustaw o RPO i RPD

chwili na wniosek rzecznika powołuje Marszałek Sejmu. Obecnie RPO ma jednego zastępcę. RPD nie powołał dotąd zastępców, choć taką możliwość dała mu nowelizacja ustawy z 2008 r.(PAP)

Prezydent: Nowelizacja WSI do Trybunału

Nowelizacja ma pomóc wybrnąć z sytuacji, w której znalazło się 230 byłych funkcjonariuszy Wojskowych Służb Informacyjnych po ich likwidacji. Nie zweryfikowała ich komisja stworzona przez PiS i nie mogą się ubiegać o pracę w nowym wywiadzie i kontrwywiadzie wojskowym. Komisja zakończyła bowiem

Nowelizacja budżetu przyjęta bez poprawek

odrzucił wszystkie poprawki i przyjął nowelizację budżetu.Teraz zajmie się nią Senat.

IPN otwarty dla wszystkich. Sejm przegłosował nowelizację

Za nowelizacją głosowało 273 posłów, przeciw było 149, od głosu wstrzymała się jedna osoba.Wcześniej Sejm odrzucił poprawki PiS do projektu zgłoszone w drugim czytaniu. Posłowie przyjęli jedynie trzy poprawki PO. Najważniejsza stanowi, że dzisiejsze Kolegium IPN, które według nowych przepisów

EBC: tak dla nowelizacji ustawy o NBP

- napisał bank w swojej opinii.W czwartek w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie projektu nowelizacji ustawy o Narodowym Banku Polskim. Doprecyzowuje on m.in. reguły zastępowania szefa banku centralnego m.in. w razie jego śmierci. Projekt poparła już komisja finansów publicznych. Głosowanie zmian odbędzie

SLD złoży projekt nowelizacji ustawy refundacyjnej

Jak powiedział Joński, Sojusz zamierza m.in. przywrócić dotychczasowy sposób wypisywania recept tak, by lekarz nie musiał wpisywać na niej kwoty refundacyjnej.Jak podkreślił, propozycje Sojuszu "mocno uproszczą ustawę, zmniejszą kolejki i zmniejszą biurokrację". - Mamy nadzieję, że do końc

Prezydent podpisał nowelizację Ordynacji podatkowej

Nowelizacja jest częścią "Pakietu na rzecz przedsiębiorczości". Zgodnie z nią decyzje podatkowe nie będą wykonywane, jeżeli nie mają charakteru ostatecznego. Od tej zasady przewidziano jednak wyjątki. Zmiany zakładają ponadto, że kontrola u podatnika będzie przeprowadzana nie wcześniej

Ostra krytyka senackich komisji - kontrowersyjna nowelizacja ustawy o zgromadzeniach nie wejdzie w życie?

Białorusi" »> Co jeszcze zarzuca się prezydenckiej nowelizacji? Jeśli by zostawić termin 6 dni, powinno się do projektu dołożyć instytucję zgromadzeń spontanicznych, tak jak rekomenduje to np. OBWE. - Czyli przykładowo rolnicy zaniepokojeni dymisją Sawickiego wychodzą następnego dnia na ulicę

Szejnfeld o nowelizacji Ordynacji podatkowej

Zasada domniemania uczciwości podatnika oraz konieczność informowania o zamiarze skontrolowania jego działalności to najważniejsze zmiany w projekcie nowelizacji Ordynacji podatkowej - uważa wiceminister gospodarki Adam Szejnfeld. Najważniejsze informacje gospodarcze na twoją stronę. Ściągnij

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o BFG

Prezydent Lech Kaczyński podpisał nowelizację ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (BFG) - poinformowała w piątek Kancelaria Prezydenta. Nowelizacja wprowadza nowe zasady naliczania rocznej opłaty bankom na rzecz BFG. "Opłatę roczną należy obliczać jako iloczyn 12,5-krotności wartości

Senat wprowadził poprawki do nowelizacji ustaw o PIT I CIT

osoby samotne. Jest efektem zmian przygotowanych niezależnie przez rząd i posłów z komisji "Przyjazne Państwo". Senat wprowadził do nowelizacji 40 poprawek. Wiele z nich to zmiany wskazane przez biuro legislacyjne i uzgodnione z resortem finansów. Część z nich ma na celu doprecyzowanie

Projekt nowelizacji Prawa energetycznego zwiększa uprawnienia URE

REMIT (ang. Regulation on Wholesale Energy Market Integrity and Transparency) to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii. Rozporządzenie reguluje m.in. zasady współpracy państw członkowskich w monitorowaniu rynku gazu i energ

Sejm uchwalił nowelizację ustawy o gospodarce nieruchomościami

Nowelizację poparło 420 posłów, nikt nie był przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu.Prawo do ubiegania się o zwrot części nieruchomości będzie przysługiwać także użytkownikom wieczystym oraz spadkobiercom. Do tej pory prawo do ubiegania się o zwrot mieli tylko ci, których cała nieruchomość nie

Sejm uchwalił nowelizację ustawy o działalności ubezpieczeniowej

Sejm uchwalił w piątek nowelizację ustawy o działalności ubezpieczeniowej, która umożliwi powoływanie nowych instytucji finansowych - zakładów reasekuracyjnych. W głosowaniu wzięło udział 423 posłów. Za uchwaleniem ustawy opowiedziało się 418 osób, przeciwko było 5 posłów. Nikt nie wstrzymał się

Gawlik: MSP sceptyczne do nowelizacji specustawy stoczniowej

Resort skarbu jest sceptycznie nastawiony do prośby związków stoczni Gdynia i Szczecin w sprawie nowelizacji specustawy stoczniowej - powiedział w środę PAP wiceminister skarbu Zdzisław Gawlik. "Jestem sceptycznie nastawiony do propozycji nowelizacji, bo nie wiem w którym kierunku miałaby

Prezydent podpisał nowelizację Kodeksu spółek handlowych

zamówienia handlowego. W nowelizacji ustawy określony jest także precyzyjnie dzień wypłaty dywidendy w spółkach kapitałowych.

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o SSE

ministra właściwego do spraw gospodarki. Zgodnie z nowelizacją, wniosek ten ma być opiniowany przez zarząd województwa, a nie jak dotychczas przez wojewodę.Nowe przepisy wejdą w życie 30 dni od ogłoszenia ustawy. Jak podało pod koniec maja Centrum Informacyjne Rządu, w specjalnych strefach ekonomicznych

PO poprze nowelizację ustawy lustracyjnej?

W tym momencie jesteśmy gotowi nie głosować przeciw nowelizacji ustawy lustracyjnej - powiedział na czwartkowej konferencji prasowej senator PO Stefan Niesiołowski. Podkreślił, że ostateczna decyzja jak zagłosują senatorowie PO w sprawie nowelizacji zapadnie, gdy będzie wiadomo, jakie poprawki

MF: ewentualna nowelizacja budżetu w połowie roku

Decyzja o tym, czy nowelizacja ustawy budżetowej na 2009 r. będzie konieczna, zapadnie w połowie roku, gdy resort finansów będzie miał dane na temat realizacji wpływów budżetowych - powiedział PAP Szymon Milczanowski, zastępca dyrektora biura ministra finansów. "Dopiero w połowie roku

PiS chce rezolucji ws. nowelizacji budżetu

W środę rano, niedługo po rozpoczęciu posiedzenia Sejmu, posłanka PiS Aleksandra Natalli-Świat złożyła wniosek o przerwę i zwołanie Konwentu Seniorów, aby wprowadzić do porządku obrad przygotowany przez jej klub projekt rezolucji "wzywającej rząd do przygotowania do końca maja nowelizacji

Prezydent podpisał nowelizację ustawy offsetowej

Prezydent Lech Kaczyński podpisał nowelizację ustawy offsetowej - poinformowała w środę Kancelaria Prezydenta. Zgodnie z nowelizacją, zawarcie umowy o dostawie zagranicznego uzbrojenia i sprzętu wojskowego będzie niemożliwe przed podpisaniem kontraktu o zamówieniach kompensujących ten zakup

Niemcy: SPD nie poprze nowelizacji ustawy o muzeum wysiedleń

kompromisu chadecko-liberalnego rządu Niemiec z BdV. W zamian za rezygnację z nominowania krytykowanej przez Polskę Eriki Steinbach do rady fundacji koalicja zgodziła się spełnić większość postulatów Związku Wypędzonych.Przygotowany przez frakcje CDU/CSU i FDP projekt nowelizacji przewiduje, że rada fundacji

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o BFG

Prezydent zapowiedział jednak, że skieruje do Trybunału Konstytucyjnego (TK) te przepisy nowelizacji, które ograniczają pozycję Narodowego Banku Polskiego w BFG. Zaznaczył przy tym, że jego wniosek do TK nie wstrzyma wejścia w życie ustawy."Podpisałem tę ustawę ze względu na fakt, że podnosi

UE: Nowelizacja dyrektywy zwalczającej raje podatkowe

Komisja Europejska zaproponowała w czwartek nowelizację unijnej dyrektywy, której celem jest walka z unikaniem opodatkowania poprzez przenoszenie oszczędności i dochodów do rajów podatkowych. Nowelizacja polega na rozszerzeniu zakresu dyrektywy obowiązującej od 2005 roku. Uzgodniona po 16 latach

Prezydent podpisał nowelizację ustawy lustracyjnej

Prezydent Lech Kaczyński podpisał w czwartek nowelizację ustawy lustracyjnej - poinformował PAP sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Maciej Łopiński. Zgodnie z nowelizacją, osoby podlegające lustracji, które służyły w organach bezpieczeństwa PRL, a działają poza Polską na rzecz jej

Prezydent tłumaczy weto: Nowelizacja ustawy oświatowej nieprzygotowana

W poniedziałek przed północą prezydent zawetował nowelizację ustawy o systemie oświaty, przewidującą m.in. obniżenie wieku szkolnego z siedmiu do sześciu lat. We wtorek na stronie internetowej Kancelarii Prezydenta ukazało się uzasadnienie do weta."Zmiana powinna być przygotowana""

Ekonomiści krytycznie o nowelizacji ustawy o lekach

Eksperci z Centrum imienia Adama Smitha krytykują projekt nowelizacji Prawa Farmaceutycznego. Według nich, zawarte w dokumencie rozwiązania są niezgodne z konstytucją, antykonkurencyjne. Godzą zarówno w interesy pacjentów, jak i przedsiębiorców. Ekonomista Andrzej Sadowski wyjaśnił, że projekt

Projekt nowelizacji ustawy o książeczkach mieszkaniowych

, posiadające książeczki mieszkaniowe mogły przeznaczyć premię gwarancyjną na spłatę kredytów mieszkaniowych tzw "starego portfela". Nowelizacja pozwalałaby też na uznanie premi gwarancyjnej jako wkładu własnego przy zaciąganym przez osoby fizyczne hipotecznym kredycie mieszkaniowym. Proponowane

Nowelizacja ustawy o finansach publicznych

Sejm przyjął wczoraj "małą" nowelizację ustawy o finansach publicznych. Dzięki niej ma się poprawić kontrola nad wydawaniem pieniędzy unijnych i zakończyć marnotrawienie publicznego grosza przez agencje. Na "dużą" nowelizację musimy poczekać do przyszłego roku. Wczorajsza

Rząd przyjął projekt nowelizacji Prawa zamówień publicznych

Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych. Zmiany mają zwolnić część jednostek wojskowych, realizujących pomoc zagraniczną, z konieczności stosowania skomplikowanych procedur zamówień publicznych. Projekt zakłada, że przepisy tej ustawy nie będą stosowane

"Hańba" vs "Odpolityczniamy". Posłowie podzieleni ws. nowelizacji ustawy o IPN

Uchwalona w czwartek przez Sejm, a przygotowana przez PO nowelizacja ustawy o IPN zmienia zasady wyboru władz Instytutu i poszerza dostęp do akt w nim zgromadzonych.Wiceprzewodniczący klubu PO Grzegorz Dolniak powiedział po głosowaniu, że zmiany w tej ustawie dają szanse na odpolitycznienie

Komisja Przyjazne Państwo chce nowelizacji Prawa Bankowego

Przedsiębiorcy będą mogli płacić m.in. podatek dochodowy w formie przelewu z rachunku oszczędnościowo- rozliczeniowego - zakłada projekt nowelizacji ustawy Prawo Bankowe, wypracowany przez sejmową Komisję Przyjazne Państwo. W środę Komisja skierowała projekt do laski marszałkowskiej. Obecne

Pracodawcy popierają projekty nowelizacji ustawy o VAT

Członkowie Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan (PKPP) poparli większość rozwiązań zawartych w projektach nowelizacji ustawy o VAT. Zaapelowali przy tym o połączenie inicjatyw PO i rządu. Najważniejsze informacje gospodarcze na twoją stronę. Ściągnij nasz gadżet. "Cieszy

Palikot: kilkadziesiąt propozycji nowelizacji wpłynie do Sejmu

Szef Komisji Nadzwyczajnej "Przyjazne Państwo" Janusz Palikot (PO) zapowiedział w poniedziałek w Krakowie, że do końca czerwca do Sejmu wpłynie kilkadziesiąt propozycji nowelizacji przepisów prawa, dotyczących m.in. odrolnienia gruntów miejskich i podatku VAT. Jak poinformował, w tej

Senatorowie przyjęli nowelizację ustawy warszawskiej

Senat przyjął bez poprawek nowelizację ustawy warszawskiej, stanowiącą że miasto uzyska uprawnienia fundatora w stosunku do fundacji powołanych przez dawne gminy warszawskie. Za przyjęciem nowelizacji głosowało 58 senatorów, przeciw był jeden. Wstrzymało się 29. Teraz nowelizacja trafi do

MF wycofuje się z nowelizacji ustawy hazardowej

Ministerstwo Finansów wycofało z uzgodnień międzyresortowych nowelizację ustawy hazardowej - pisze "Puls Biznesu". Uwagi do projektu zgłosili między innymi szefowie MSWiA, ABW oraz policji, którzy powołali się właśnie na zastrzeżenia "Pulsu Biznesu". Gazeta już w połowie maja

Projekt nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach wraca do komisji

Projekt noweli ustawy o emeryturach i rentach z FUS autorstwa Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej został odesłany do sejmowej komisji polityki społecznej i rodziny w celu rozpatrzenia poprawek zgłoszonych przez opozycję. Pierwsza z nich, wniesiona przez klub parlamentarny PiS, dotyczy zwiększen

Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o paszach

Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o paszach. Nowe przepisy przesuwają termin wejścia w życie zakazu wytwarzania, wprowadzania do obrotu i stosowania w żywieniu zwierząt pasz genetycznie zmodyfikowanych. Chodzi także o organizmy genetycznie zmodyfikowane, przeznaczone do użytku paszowego

Sejm przyjął nowelizację ustawy o KRRiT

Nowelizacja zmienia też sposób powoływania KRRiT oraz zarządów i rad nadzorczych TVP i Polskiego Radia. W jej efekcie można będzie przerwać kadencje obecnych władz mediów publicznych.Głosowało 437 posłów. Za uchwaleniem ustawy było 231 posłów, 163 było przeciw, 43 wstrzymało się od

MF: przy cięciach wydatków nowelizacja budżetu nie jest konieczna

W środę rzecznik PiS Adam Bielan "Salonie Politycznym Trójki", że jego partia będzie domagać się nowelizacji budżetu przez parlament. Powołał się na wypowiedź prof. Stanisława Gomułki, który na łamach "Rzeczpospolitej" ocenił, że "rząd chce zmienić tegoroczny budżet bez

Mularczyk: nowelizacja ustawy lustracyjnej jesienią

Według posła PiS Arkadiusza Mularczyka nowelizacja ustawy lustracyjnej będzie przeprowadzona jesienią. Poseł zapowiedział, że "po wakacjach" w Sejmie zostanie przedstawiony jej projekt. Jego zdaniem, opinia Rzecznika Praw Obywatelskich, że wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie

Rząd przyjął projekt nowelizacji Kodeksu spółek handlowych

Obniżenie wysokości kapitału zakładowego w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością z 50 do 5 tys. zł - to jedna ze zmian zawartych w projekcie nowelizacji Kodeksu spółek handlowych, który we wtorek przyjął rząd. Projekt jest jedną z 21 propozycji legislacyjnych Ministerstwa Gospodarki (MG

Sejm uchwalił nowelizację specjalnej ustawy powodziowej

Po raz pierwszy, ze względu na remont sali plenarnej, posłowie obradowali w Sali Kolumnowej. Na dzisiejszym posiedzeniu nie było pełnej frekwencji, szefom klubów udało się jednak zebrać kworum, czyli więcej niż połowę ustawowej liczby posłów.W głosowaniu wzięło udział 312 posłów - wszyscy poparli us

KE pozytywnie o nowelizacji ustawy likwidującej weto wojewodów

prawa do prawa europejskiego" - dodała. MRR poinformowało PAP w poniedziałek, że projekt nowelizacji ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju został skierowany 28 marca do uzgodnień międzyresortowych. "W wyniku nowelizacji ustawy, art. 28 (dotyczący weta - PAP) będzie zmodyfikowany. Nie

Senat poparł nowelizację Kodeksu karnego wykonawczego

13.09. Warszawa (PAP) - Senat poparł we wtorek nowelizację Kodeksu karnego wykonawczego. Zgodnie z deklaracjami rządu, jej celem jest poprawa funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości w Polsce. Nowela ma służyć: usprawnieniu procedur, zmniejszeniu kosztów postępowań, skróceniu czasu ich trwania, a

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o transporcie drogowym

Prezydent podpisał w poniedziałek nowelizację ustawy o transporcie drogowym, zakładającą zwiększenie w 2008 roku liczby inspektorów kontrolujących kierowców i pojazdy. Ustawa przewiduje, że już w przyszłym roku liczba inspektorów wzrośnie z 320 do 640. Od 1 maja 2006 r. kontrole obejmują

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o podatku od spadków i darowizn

Nowelizacja przewiduje, że podatnik, by skorzystać z ulgi, będzie miał pół roku - a nie jak obecnie miesiąc - na poinformowanie urzędu skarbowego o otrzymanej darowiźnie.Zmiany mają na celu umożliwienie skorzystania z ulgi również tym podatnikom, którzy dowiedzą się o spadku lub darowiźnie po

Polaczek: Będzie nowelizacja prawa lotniczego

Minister transportu zapowiedział nowelizację prawa lotniczego. Jerzy Polaczek powiedział na konferencji prasowej w Katowicach, że celem zmian jest dostosowanie polskiego lotnictwa do norm unijnych. Szef resortu transportu podał, że rząd przeznaczy na rozwój portów lotniczych ponad 350 milionów

Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o VAT

Rząd przyjął w środę projekt nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług. Zgodnie z nim, stawka zryczałtowanego zwrotu podatku VAT dla tzw. rolników ryczałtowych zostanie podwyższona z 5 do 6 proc. Nowelizacja ma wejść w życie 1 maja 2008 roku. Polska traci wówczas prawo do stosowania

Kaczyński o nowelizacji ustawy o dostępie do informacji publicznej

"My tę ustawę natychmiast zmienimy, jeśli tylko wygramy te wybory. Co więcej, my zlikwidujemy bardzo wiele innych ograniczeń wolności słowa, które dzisiaj mają miejsce. (...) Nasze rządy to powrót do demokracji, to umocnienie polskiej demokracji".

Sejm przyjął nowelizację ustawy lustracyjnej

Powrót oświadczeń lustracyjnych i procedury karnej w sprawach lustracyjnych przewiduje nowelizacja ustawy lustracyjnej, którą w piątek przyjął Sejm. Przygotowaną przez prezydenta ustawę poparło 208 posłów, 122 było przeciwnych, 66 wstrzymało się od głosu. W projekcie jest też powrót do definicji

Rząd przyjął projekt nowelizacji prawa telekomunikacyjnego

Mamy być lepiej chronieni przed nadużyciami ze strony dostawców usług telekomunikacyjnych. Rząd przyjął projekt nowelizacji prawa telekomunikacyjnego. Wprowadza on przepisy antyspamowe i korzystniejszą dla klientów procedurę reklamacji rachunków oraz poszerza uprawnienia prezesa Urzędu

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

Prawo prasowe

Ferenc. NowelizacjeUstawę znowelizowano wielokrotnie. Ostatnia zmiana weszła w życie 19 lipca 2013 rokuUstawa z dnia 10 maja 2013 r. o zmianie ustawy - Prawo prasowe ().

Ustawa o substancjach chemicznych i ich mieszaninach

Chemicznych. NowelizacjeUstawę znowelizowano jeden raz. Zmiana weszła w życie w 2012 rokuUstawa z dnia 13 lipca 2012 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw ().

Prawo o zgromadzeniach

przeciwko zgromadzeniom NowelizacjeUstawę znowelizowano kilkukrotnie. Ostatnia zmiana weszła w życie w 2012 rokuUstawa z dnia 14 września 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo o zgromadzeniach ().

Prawo o stowarzyszeniach

zasady likwidacji stowarzyszeń zasady działalności stowarzyszeń zwykłych NowelizacjeUstawę znowelizowano wielokrotnie. Ostatnia zmiana weszła w życie w 2011 rokuUstawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej ().

Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej

Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej – polska ustawa uchwalona przez Sejm, regulująca podejmowanie, wykonywanie i zakończenie działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zadania organów w tym zakresie. NowelizacjeUstawę znowelizowano

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.