nowelizacja ustawy o niepełnosprawnych

sprawdź też:

niepełnosprawny

PAP

Sejm. Nowela ustawy o transporcie drogowym - ułatwienia dla osób niepełnosprawnych

Sejm. Nowela ustawy o transporcie drogowym - ułatwienia dla osób niepełnosprawnych

Niepełnosprawni podróżujący autokarami otrzymają pomoc m.in. w przejściu z poczekalni dworca do pojazdu, przy wsiadaniu do niego, czy załadowaniu bagażu - zakłada nowelizacja ustawy o transporcie drogowym uchwalona w czwartek przez Sejm.

Zmiany w dofinansowaniu zatrudnienia niepełnosprawnych

Wprowadzenie takich samych kwot dofinansowania do zatrudnienia niepełnosprawnych na otwartym rynku, jak i w zakładach pracy chronionej, przewiduje projekt nowelizacji ustawy o zatrudnieniu i rehabilitacji niepełnosprawnych, który we wtorek przyjął rząd.

Warszawa.Protest rodziców niepełnosprawnych; chcieli spotkania z Kopacz

# dochodzi informacja o zakończeniu protestu i szczegóły dot. żądań rodziców #

Niewidomi z psem przewodnikiem mogą wejść wszędzie. W teorii. A jak jest w praktyce?

Niewidomi z psem przewodnikiem mogą wejść wszędzie. W teorii. A jak jest w praktyce?

Od 1 stycznia świadczenie pielęgnacyjne wynosić będzie 1200 zł

procentowy wskaźnik, o jaki zwiększać się będzie minimalne wynagrodzenie za pracę. Podwyżka świadczenia - które obecnie wynosi 1000 zł (do 1 maja br. było to 800 zł) - to efekt wiosennych protestów grupy rodziców niepełnosprawnych dzieci, którzy przez kilka tygodni okupowali Sejm. Był to jeden z ich

Grupa rodziców niepełnosprawnych dzieci protestuje przed KPRM

trzeba jak najbardziej racjonalnie wydać, by środki te stały się faktycznym wsparciem. Wiceminister pracy Elżbieta Seredyn zapowiedziała, że w ciągu kilku tygodni do konsultacji powinien trafić projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach, który będzie realizowała wyrok TK z końca 2014 r. Będzie dotyczył

Protest rodziców osób niepełnosprawnych. "Żądamy wyższych świadczeń i równego traktowania"

Protest rodziców osób niepełnosprawnych. "Żądamy wyższych świadczeń i równego traktowania"

tygodni do konsultacji powinien trafić projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach, który będzie realizowała wyrok TK z końca 2014 r. Będzie dotyczył m.in. poprawy sytuacji osób opiekujących się dorosłymi niepełnosprawnymi i praw nabytych do świadczeń. Resort pracy nie przewiduje dożywotnich świadczeń dla

TK wydał orzeczenie w sprawie świadczeń dla opiekunów osób niepełnosprawnych. "Troszkę jestem rozczarowany..."

TK wydał orzeczenie w sprawie świadczeń dla opiekunów osób niepełnosprawnych. "Troszkę jestem rozczarowany..."

Obecnie osoby opiekujące się dorosłą osobą niepełnosprawną w tym samym wieku mogą otrzymywać dwa różne świadczenia w zależności od tego, czy niepełnosprawność ich podopiecznego powstała przed czy po osiągnięciu przez niego dorosłości. Przed zakwestionowaną nowelizacją ustawy świadczenie

TR, PO, PSL i SLD za nowelizacją ustawy o transporcie drogowym

W Sejmie w czwartek odbyło się drugie czytanie projektu nowelizacji ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw. Projekt wprowadza do polskiego prawa przepisy unijne dotyczące praw pasażerów w transporcie autobusowym i autokarowym. Są one już stosowane we wszystkich państwach

Grupa rodziców niepełnosprawnych dzieci protestuje przed KPRM

, że w ciągu kilku tygodni do konsultacji powinien trafić projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach, który będzie realizowała wyrok TK z końca 2014 r. Będzie dotyczył m.in. poprawy sytuacji osób opiekujących się dorosłymi niepełnosprawnymi i praw nabytych do świadczeń. Resort pracy nie przewiduje

Kaczyński o ustawie dot. zasiłków dla opiekunów dorosłych niepełnosprawnych: To poniżej uzasadnionych oczekiwań

Kaczyński o ustawie dot. zasiłków dla opiekunów dorosłych niepełnosprawnych: To poniżej uzasadnionych oczekiwań

W ten sposób lider opozycji odniósł się do uchwalonej dziś ustawy, przywracającej prawo do zasiłków opiekunom dorosłych osób niepełnosprawnych - stracili je oni w zeszłym roku. Ustawa realizuje grudniowy wyrok Trybunału Konstytucyjnego. Za przyjęciem ustawy głosowało 431 posłów - nikt nie był

Od lipca do grudnia 2014 r. wydano ponad 82,8 tys. nowych kart parkingowych

podstawie orzeczeń wydawanych przez Powiatowe lub Miejskie Zespoły ds Orzekania o Niepełnosprawności. Proces wydawania nowych kart nadzoruje - zgodnie z kompetencjami - Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych. Termin na wymianę kart został przez Sejm wydłużony - z grudnia 2014 r. do lipca 2015 r

Protest opiekunów dorosłych niepełnosprawnych przed Sejmem. Rozmowy z ministrem zakończyły się fiaskiem

Protest opiekunów dorosłych niepełnosprawnych przed Sejmem. Rozmowy z ministrem zakończyły się fiaskiem

wysokości 520 zł miesięcznie będzie przysługiwało opiekunom dorosłych osób niepełnosprawnych za okres od 1 lipca 2013 r. do dnia poprzedzającego dzień wejścia ustawy w życie. Tyle wynosiło świadczenie pielęgnacyjne przed wejściem w życie nowelizacji. 520 zł wynosi obecnie specjalny zasiłek opiekuńczy

W głosowaniu Sejm zdecyduje o II czytaniu ustawy węglowej

natury legislacyjnej wnioskodawcy i strona rządowa zbywali argumentem nadzwyczajności sytuacji. Nowelizacja ma zmienić ustawę o o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w latach 2008-2015 oraz ustawę o komercjalizacji i prywatyzacji. Proponowane zmiany w pierwszej ustawie przewidują umożliwienie

Sejm uchwalił ustawę podwyższającą świadczenia pielęgnacyjne. Jeden poseł przeciw: Przemysław Wipler

Sejm uchwalił ustawę podwyższającą świadczenia pielęgnacyjne. Jeden poseł przeciw: Przemysław Wipler

Za przyjęciem ustawy głosowało 436 posłów, jedna osoba była przeciwko, a dwie wstrzymały się od głosu. Przeciw zagłosował Przemysław Wipler. Co zakładają zmiany? Nowelizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych podwyższa świadczenia pielęgnacyjne dla rodziców, którzy rezygnują z pracy zawodowej, żeby

Minister nauki o nowym prawie o ochronie zwierząt - osiągnięto kompromis

Marek Ratajczak, podsumowując prace nad ustawą. Jak dodał Ratajczak, ustawa przewiduje również skierowanie części środków, przeznaczonych na funkcjonowanie jednostek naukowych, na zatrudnienie i poprawę warunków pracy osób niepełnosprawnych. W nowelizacji pojawiła się też definicja młodego naukowca

Seredyn po rozmowie z protestującymi rodzicami: próbujemy znaleźć kompromis, tylko on musi być przemyślany

Seredyn po rozmowie z protestującymi rodzicami: próbujemy znaleźć kompromis, tylko on musi być przemyślany

dochodowego, jednak w wysokości 520 zł - tyle wynosiło świadczenie pielęgnacyjne przed zakwestionowaną nowelizacją. Obecnie jest to 820 zł - tyle otrzymują rodzice niepełnosprawnych dzieci. Ustawa nie przywraca opiekunom dorosłych prawa do świadczenia pielęgnacyjnego, ale wprowadza nowy rodzaj zasiłku

Gaj: po świętach konkurs na operatora pocztowego usługi powszechnej

Nowelizacja ustawy prawo pocztowe z 2012 r. nałożyła na Urząd Komunikacji Elektronicznej obowiązek wyboru pocztowego operatora do świadczenia usługi powszechnej. Usługa powszechna zakłada m.in. doręczanie i odbieranie przesyłek minimum pięć dni w tygodniu, a także posiadanie sieci placówek, które

Kaczyński: niepełnosprawni nie mogą być wykluczeni ze społeczeństwa

Osób Niepełnosprawnych NSZZ "Solidarność" Jadwiga Smółko mówiła z kolei o konieczności kolejnej nowelizacji ustawy o rehabilitacji. Jej zdaniem należy przywrócić obowiązujący tylko do końca tego roku zapis na temat skrócenia z 8 do 7 godzin czasu pracy dla osób z umiarkowanym i znacznym

Sejm: II czytanie projektu nowelizacji ustawy węglowej - jeszcze w środę wieczorem

formalnie jako projekt poselski Nowelizacja ma zmienić ustawę o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w latach 2008-15 oraz ustawę o komercjalizacji i prywatyzacji. Proponowane zmiany w pierwszej ustawie przewidują umożliwienie przejęcia czterech kopalń z KW przez Spółkę Restrukturyzacji Kopalń

Pracodawcy RP: mniej zatrudnionych niepełnosprawnych

zrezygnowało ze statusu zakładu pracy chronionej. W jej ocenie ta liczba będzie rosła. Ubiegłoroczna nowelizacja ustawy o rehabilitacji i zatrudnieniu osób niepełnosprawnych podyktowana była tym, że z roku na rok rośnie liczba zatrudnionych osób niepełnosprawnych; w ciągu ostatnich dwóch lat - o 68 tysięcy

Rodzice z niepełnosprawnymi dziećmi protestują w Sejmie. Są gotowi zostać w budynku nawet cztery dni

Rodzice z niepełnosprawnymi dziećmi protestują w Sejmie. Są gotowi zostać w budynku nawet cztery dni

nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych z grudnia 2012 r. Zgodnie z nią świadczenie pielęgnacyjne przysługuje tylko niepracującym rodzicom i najbliższym krewnym osób niepełnosprawnych, gdy niepełnosprawność powstała przed osiągnięciem dorosłości - do 18. lub 25. roku życia - w przypadku osób uczących

Sejm za zwiększeniem zatrudnienia niepełnosprawnych w urzędach

niepełnosprawna będąca w pierwszej piątce będzie miała pierwszeństwo w zatrudnieniu. W przypadku naboru na wyższe stanowiska, kandydat niepełnosprawny zachowa pierwszeństwo w zatrudnieniu, jeśli znajdzie się w dwójce najlepszych kandydatów. Wyjątkiem będą urzędy, w których obowiązuje ustawa o pracownikach urzędów

Nowelizacja ustawy zakazująca eksmisji na bruk - do prac w podkomisji

Projekt nowelizacji ustawy o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy miał pierwsze czytanie w Sejmie w grudniu 2014 r. Na wtorkowym posiedzeniu połączone komisje zdecydowały, że projekt trafi do dalszych prac w powołanej podkomisji nadzwyczajnej. Projekt przewiduje m.in. zrównanie w

Niepełnosprawni nie pracują. Kary: prawie 4 mld rocznie. Płacą... wszystkie ministerstwa

klauzula, którą urzędy mogą dodawać do ogłoszeń, brzmi: "Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne" - tłumaczy.Co więcej! W listopadzie weszła nowa ustawa o naborze do służby cywilnej i samorządów, która daje pierwszeństwo niepełnosprawnym. "Jeżeli osoba niepełnosprawna

"Na basenie usłyszałam, że z psem nigdzie nie wejdę". Komu przeszkadza psi przewodnik osób niewidomych?

zostawał po prostu w szatni. Nieraz spotykała się już z podobnymi sytuacjami. Dlatego też powołała się na ustawę (o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych), która gwarantuje jej swobodę poruszania wraz z pomagającym jej czworonogiem. Na wszelki wypadek miała ze sobą

Sejm uchwalił nowelę ustawy oświatowej dot. oceniania uczniów

psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Nowela zmienia zasady funkcjonowania nadzoru pedagogicznego, m.in. daje prawo wizytatorowi przeprowadzającemu kontrolę w szkole do wejście bez uprzedzenia na dowolną lekcję. Wprowadzono również zapisy dotyczące

Prezydent za ułatwieniami w głosowaniu niepełnosprawnych

lub niedowidzącej treści obwieszczeń wyborczych. Ponadto Państwowa Komisja Wyborcza będzie sporządzać i udostępniać w alfabecie Braille'a materiał informacyjny o uprawnieniach niepełnosprawnych wyborców. Przyjęte przez Sejm rozwiązania umożliwiają ponadto (w trybie konsultacji obywatelskich

Nocne obrady nad ustawą węglową. PiS i SP za odrzuceniem - "To zwykła egzekucja polskiego górnictwa"

Planowana nowelizacja ma umożliwić realizację rządowego programu naprawy Kompanii Węglowej. W nocy Sejm przez ponad trzy i pół godziny debatował nad zmianami ustawy, po wcześniejszej decyzji posłów, że Izba jeszcze tego dnia przejdzie do drugiego czytania projektu. Kluby PO i SLD podczas debaty

Inwalidzi masowo wnoszą o wyższy stopień niepełnosprawności. Boją się o pracę

niepełnosprawności jest nowelizacja przepisów dotyczących zatrudniania niepełnosprawnych. - Ludzie mówią nam, że jeżeli nie uzyskają takiej zmiany to pracodawca może ich zwolnić - przyznała Zimoch.Zgodnie ze znowelizowaną w 2010 roku "Ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób

Pracodawcy: PO straciła nasze zaufanie

Receptą na kłopoty finansowe Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ma być nowelizacja ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Wczoraj zmiany przegłosowali posłowie z komisji polityki społecznej i rodziny.Jeśli Sejm się zgodzi, a to

Resort zdrowia chce zmiany Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych

Propozycja ta pojawiła się w uwagach zgłoszonych przez Ministerstwo Zdrowia do projektu nowelizacji ustawy o grach hazardowych, który przygotowuje Ministerstwo Finansów. Jak napisało MZ w opinii do projektu, "zmiana nazwy Funduszu wynika z potrzeby uwzględnienia również innych uzależnień

Sejm: PiS i SP za odrzuceniem noweli ustawy węglowej; PO i SLD wnoszą poprawki

Osób Niepełnosprawnych, opłat i kar wobec NFOŚ, ale nie na rzecz samorządów. Nowością jest zapis, zezwalający SRK zbycie przejętej kopalni lub jej części, zamiast obowiązkowej likwidacji. Nowelizacja zakłada, że limit wydatków budżetowych na restrukturyzację górnictwa nie przekroczy 3 mld zł w latach

Projekt ustawy okołobudżetowej wrócił do komisji finansów

Związku Powiatów Polskich. Artykuł ten mówi o środkach przeznaczonych na edukację dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. Zdaniem samorządowców narusza on prawo samorządu do suwerennych decyzji o podziale środków z subwencji ogólnej. "My nie chcemy być kasjerem. Nie taka jest idea samorządu"

Posłanki PO na zdjęciach z martwymi płodami. "Obłudnicy"

do aborcji".Autorzy ulotki z Fundacji Pro-prawo do życia skomentowali to tak: "Dzisiejsi ideolodzy obłudnie mówią o równości i tolerancji, a jednocześnie zachęcają do zabijania niepełnosprawnych przed narodzeniem. Od każdego z nas zależy, czy w kolejnym Sejmie więcej będzie ludzi sumienia

3-latki ofiarą ministerialnej reformy w przedszkolach

. Nowelizacja Ustawy o systemie oświaty spowodowała, że do przedszkoli publicznych w pierwszej kolejności są przyjmowane dzieci mieszkańców gminy, w której znajduje się placówka. Jeżeli kandydatów będzie więcej niż miejsc, konieczna jest selekcja. Pierwszeństwo mają dzieci niepełnosprawne i mające

Sejm: PiS chce odrzucenia projektu noweli ws. oceniania uczniów

miesięcy. W projekcie zaproponowano także zwiększenie kwot dotacji celowej na sfinansowanie podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dostosowanych do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. W

Popłyną miliony na rzekomo "niepełnosprawnych" pracowników? Gdańsk alarmuje

- To wyrzucanie publicznych pieniędzy w błoto - mówi prezydent Gdańska Paweł Adamowicz (PO) o nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. - I premiowanie pracodawców, zamiast wspierania niepełnosprawnych.Adamowicz pisał w sierpniu do premiera

Organizacje pożytku publicznego łatwiej urządzą loterie fantowe

Zmiany takie przewiduje projekt nowelizacji ustawy o grach hazardowych autorstwa posłów PO, który został skierowany do drugiego czytania w Sejmie. "Projekt powinien trafić pod obrady podczas następnego posiedzenia Sejmu w ostatnim tygodniu września. Nie sądzę, żeby zgłaszano jeszcze do niego

Komisja edukacji przyjęła sprawozdanie dot. noweli ws. zasad oceniania

sfinansowanie podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dostosowanych do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. W projekcie znalazły się również zapisy dotyczące możliwości zatrudniania w szkole

SLD o niepełnosprawnych: poprawić orzecznictwo, podnieść renty, zmieniać świadomość

na tworzenie i finansowanie miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych, ograniczane są niektóre programy pomocowe finansowane z PFRON, nie możemy się pochwalić wspólnym orzecznictwem o niepełnosprawności. Zdarza się, że osoba otrzymuje zaświadczenie o niezdolności do pracy, a ZUS odmawia jej prawa do

Prezydent podpisał ustawę umożliwiającą głosowanie przez pełnomocnika

powiatów i sejmików województw oraz ustawy o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta. Wprowadza ona instytucję pełnomocnika w wyborach prezydenckich oraz samorządowych dla niepełnosprawnych wyborców. Pełnomocnik wyborczy umożliwi oddanie głosu zarówno przez osoby niepełnosprawne jak i

Kosiniak-Kamysz o nowych rozwiązaniach dla rodzin

urlopie, ale ich zasiłek macierzyński nie przekracza 1 tys. zł. Oni dostaną podwyżkę, bo nie może być tak, że ci, którzy płacą składkę, mają gorzej. PAP: Rok po wprowadzeniu rocznych urlopów dla rodziców planowana była nowelizacja ustawy. Czego możemy się w niej spodziewać? W.K.K.: Jesteśmy zobowiązani

"Tusku siadaj w wózku" - niepełnosprawni u premiera

lekarstwa, opłacić logopedę, rehabilitację, dostosować mieszkanie do potrzeb niepełnosprawnego. Ostatnia podwyżka świadczenia była w 2009 roku, o 100 zł. Kolejna planowana jest na listopad 2012 - o tyle samo. - My o tych 100 zł nie chcemy słyszeć - zarzekała się Iwona Hartwich z Torunia. - Uwierzyliśmy w

"GP": Od stycznia firmy mogą zwalniać niepełnosprawnych

Projektem nowelizacji ustawy o rehabilitacji, który ma wdrożyć nowe zasady wsparcia wynikające z unijnych przepisów, nie zajął się jeszcze Sejm. A dopiero po jego uchwaleniu resort pracy może przedstawić szczegółowe procedury ubiegania się o pomoc.W związku z tym organizacje pracodawców

Spuścić psa z łańcucha? Mucha: Największą przeszkodą było lobby myśliwych

Poranku Radia TOK FM o złej sytuacji niepełnosprawnych w Polsce. Według niej system opieki nad ich rodzinami trzeba stworzyć od nowa. - Mamy w Polsce armię niepełnosprawnych dzieciaków, które są zamknięte w domach, przez kilkanaście lat nie widzą nic poza swoim pokojem i nie komunikują się ze światem

"Dziennik Gazeta Prawna": Budżet płaci za fikcyjną opiekę

. Podobnie świadczenia próbują uzyskać bezrobotni. Większą kontrolę nad przyznawaniem świadczenia pielęgnacyjnego ma przynieść czekająca na publikację w Dzienniku Ustaw nowelizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych. Zamyka ona niektóre luki w przepisach, m.in. uniemożliwiając jego przyznanie, gdy sam opiekun

Znikną ulgi i i wzrośnie VAT. Jeśli dług publiczny przekroczy 55 proc. PKB

zostać obniżony. Z projektu wynika też, że gdyby dług publiczny w relacji do PKB przekroczył 55 proc., dotacja z budżetu państwa na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - dla pracodawców na dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych - zmniejszyłaby się o co najmniej 70

Nowe prawo: policja wlepi mandat także na osiedlu i pod supermarketem

niepełnosprawnym"Wprowadzenia takich przepisów od dawna domagali się sami policjanci, a także niepełnosprawni i przedstawiciele centrów handlowych. - Taka ustawa bardzo ułatwi nam walkę z kierowcami parkującymi bezprawnie na miejscu dla niepełnosprawnych. Wciąż jest ich wielu - przyznaje Beata Sadowska z

Mniej pomocy za zatrudnianie niepełnosprawnych

Rząd chce obciąć pomoc dla pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne. - To grozi upadkiem zakładów pracy chronionej - alarmują przedsiębiorcy. Przygotowany przez Ministerstwo Pracy projekt nowelizacji Ustawy o Rehabilitacji Zawodowej jest w Sejmie, w komisji polityki społecznej. Zakłada

Dwudniowe wybory? Prezydent rozważa skierowanie noweli do TK

"Zdaniem Kamińskiego, wątpliwości prezydenta budzą dwudniowe wybory, a także możliwość oddania głosu przez pełnomocnika w przypadku osób starszych i niepełnosprawnych. - To jest takie nowatorskie. (...) Prezydent nie jest osobą, która jest nieprzychylna osobom starszym, ale w polskiej tradycji tego

Zakończył się III Europejski Kongres Kobiet; chce m.in. wyrównania płac

Postulaty odczytała laureatka tegorocznej nagrody Kongresu Kobiet Olga Krzyżanowska. Zaznaczyła, że w sumie jest ich ponad 200. Jak powiedziała, trzy najważniejsze to: nowelizacja ustawy kwotowej, która zapewni kobietom parytet czyli połowę miejsc na listach wyborczych i umieszczanie ich na

Sejm po przerwie. "Skandalicznie" i "przełomowo"

poselska na temat projektów nowelizacji ustaw (m.in. prawa prasowego i zmian w Kodeksie Karnym) oraz prezentowanie sprawozdań komisji sejmowych. Transmisję z obrad Sejmu można jeszcze oglądać w TVP Info. Zgodnie z zapowiedziami władz TVP, od jesieni stacja rezygnuje z transmisji na żywo. Niektórzy

"GP": Renciści nie będą płacić na ZUS

obowiązek. Do końca roku będą więc płacić tylko składki na ubezpieczenia zdrowotne. Natomiast od 2008 roku osoby te będą mogły występować do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z wnioskiem o refundację składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe. Więcej o składkach od rencistów i

PFRON tnie wydatki: studia tylko dla słyszących!

możliwe m.in. dzięki nowelizacji Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, która wprowadziła zmianę struktury wydatków funduszu - tłumaczy Dagmara Lustyk. - Do 15 kwietnia tego roku przyjmujemy wnioski o dofinansowanie kosztów usług tłumacza języka migowego

Eksmitowani będą mieszkać w pomieszczeniach tymczasowych przez rok

Projekt stosownej nowelizacji ustawy o ochronie praw lokatorów trafił w środę do specjalnej podkomisji sejmowej. Musi ona uwzględnić zalecenia Trybunału Konstytucyjnego, który przed miesiącem uznał za niezgodny z konstytucją art. 1046 par. 4 kodeksu postępowania cywilnego. Przepis ten gwarantuje

LiD: dać niepełnosprawnym prawo wstępu do budynków wraz z psami - asystentami

We wtorek po południu, sejmowa Komisja Polityki Społecznej i Rodziny zajęła się projektem LiD nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w tej sprawie.Posłanka LiD Izabela Jaruga-Nowacka podkreśliła na wtorkowej konferencji prasowej, że chodzi

100 km/h po osiedlowej uliczce nadal bezkarne

amerykankaOznacza to, że na razie policjanci mogą karać jedynie za niestosowanie się do znaków umieszczonych na drogach wewnętrznych. Chodzi tu przede wszystkim o parkowanie na miejscu dla niepełnosprawnych czy niestosowanie się do zakazu postoju.Nowe przepisy weszły w życie na początku września. Minęły już dwa

Samorząd daje, państwo zabiera

utrzymanie mieszkania. I co dalej? Ośrodek zgodnie z ustawą o pomocy społecznej kwotę dodatku mieszkaniowego odjął od kryterium dochodowego i w ten sposób zmniejszył niepełnosprawnemu zasiłek stały. Dlaczego? Bo ustawa o pomocy społecznej traktuje dodatek mieszkaniowy jako dochód. Podobnie jak zasiłek

ZNP apeluje o podniesienie kryterium zasiłkowego; MPiPS - kończymy prace

Jak przypomniała w rozmowie z PAP dyrektor departamentu świadczeń rodzinnych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Alina Wiśniewska, w konsultacjach międzyrządowych jest projekt założeń do nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy społecznej. "Jesteśmy już końcowej

KPP popiera rządowy projekt nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach

Konfederacja Pracodawców Polskich pozytywnie oceniła rządowy projekt nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Jak przypomina KPP, rząd proponuje m.in. by renty z tytułu niezdolności do pracy były przyznawane na czas określony do pięciu lat oraz by nie były

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o systemie oświaty

Prezydent Lech Kaczyński podpisał nowelizację ustawy o systemie oświaty - poinformowało w poniedziałek Biuro Prasowe Kancelarii Prezydenta. Zgodnie z tą nowelizacją, w szkołach podstawowych i w gimnazjach będą obowiązkowe jednolite stroje szkolne. W szkołach ponadgimnazjalnych o wprowadzeniu

PO: decyzja TK ws. okręgów jednomandatowych do Senatu - kluczowa

klubu PO Waldy Dzikowski. Zaznaczył, że głosowanie korespondencyjne oraz głosowanie przez pełnomocnika zwiększy frekwencję, a także da możliwość głosowania ludziom niepełnosprawnym. "Równość prawa, która jest zawarta w konstytucji została wypełniona. Bardzo się cieszę także, że Trybunał uznał za

"Takiego bałaganu nie widziałem w całej mojej karierze" - Piecha o ustawie refundacyjnej

Większe domy pomocy społecznej muszą rozpisywać przetargi i umowy na dostawy leków. Problem w tym, że ceny leków w nich określone różnią się od cen na liście leków refundowanych. Gdyby DPS kupił lek drożej niż zakontraktował, to złamałby ustawę o zamówieniach publicznych. Jeśli kupi tajniej, apteka

Ministerstwo Finansów rusza z regułą na deficyt

Narzucona na wydatki budżetu tzw. reguła dyscyplinująca ma przynieść kasie państwa 8,5 mld zł oszczędności do 2012 r. Reguła ma być zapisana w ustawie o finansach publicznych. Projekt nowelizacji tej ustawy w czwartek Ministerstwo Finansów przesłało do konsultacji międzyresortowych. Dzięki

MF rusza z regułą na deficyt. To da 8,5 mld oszczędności

Reguła ma być zapisana w ustawie o finansach publicznych. Projekt nowelizacji tej ustawy w czwartek Ministerstwo Finansów przesłało do konsultacji międzyresortowych.Dzięki regule wydatkowej, którą resort finansów nazywa też regułą dyscyplinującą, wydatki budżetu państwa mają rosnąć co roku

Chcą, by zgwałcone też musiały rodzić

Federacja Ruchów Obrońców Życia oraz Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka zgłoszą projekt nowelizacji ustawy o planowaniu rodziny, zapowiada "Dziennik". Z obowiązującej teraz ustawy o planowaniu rodziny chcą wykreślić przepis, który dopuszcza usunięcie ciąży w przypadku, gdy

Jak działała fundacja Help

Rehabilitacyjnym", budowanym z pieniędzy pijanych kierowców, legalnie sprzedawano alkohol. Fundacja postarała się o koncesję u władz gminy Piechowice. Jak Help wszedł w posiadanie ośrodka? W 2001 roku fundacji podarował go poprzedni właściciel, drobny przedsiębiorca, niepełnosprawny, były przewodniczący

Regulacja internetu? "Jest niepotrzebna. Już to robimy"

W Sejmie trwa bój o nowelizację ustawy medialnej. - Ustawa w obecnym kształcie (bez zapisów dotyczących internetu, które zostały usunięte przez Senat) oznacza niepełną implementację dyrektywy UE. I karę dla Polski od Brukseli - taką opinię MSZ przedstawiono na dzisiejszym posiedzeniu komisji

Dla kogo mieszkanie od gminy?

zainwestuje w czynszówkę, ponieważ lokatorzy w praktyce są nieusuwalni. Rząd zapowiedział więc, że wykasuje przepis z ustawy o ochronie praw lokatorów, który obecnie gwarantuje lokal socjalny m.in.: eksmitowanym kobietom w ciąży, rodzinom z niepełnoletnim dzieckiem, osobom obłożnie chorym, niepełnosprawnym, a

Ochrona przed eksmisją

Ustawa o ochronie praw lokatorów w obecnym kształcie chroni przed eksmisją na bruk. Sąd musi (!) przyznać lokal socjalny (minimum 5 m kw. pokoju na osobę): kobietom w ciąży, rodzinom z niepełnoletnim dzieckiem, osobom obłożnie chorym, osobom niepełnosprawnym, emerytom i rencistom, bezrobotnym

Co szkodzi biznesowi

fatalnie jeśli chodzi o sztywność przepisów prawa - mówi Jeremi Mordasewicz, doradca zarządu Lewiatana i jako przykład podaje, że nie stosuje się w Polsce np. takich rozwiązań jak indywidualne konta pracy. Lewiatan pozytywnie ocenia nowelizację ustawy o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a krytykuje

9 października - nowe zasady w wyborach parlamentarnych

wrzucone do urny wyborczej. Natomiast te koperty, które zostaną dostarczone do obwodowej komisji po zakończeniu głosowania, będą zniszczone bez otwierania. Ponadto w tegorocznych wyborach parlamentarnych wyborcy niepełnosprawni i ci powyżej 75. roku życia będą mogli głosować przez pełnomocnika

Więcej chętnych do rozwodu

504 zł (583 zł w rodzinach z dzieckiem niepełnosprawnym). W Sejmie jest projekt nowelizacji ustawy, który przewiduje, że dodatek dla samotnie wychowujących dzieci 170 zł miesięcznie (250 zł na dziecko niepełnosprawne) mógłby być pobierany tylko na troje dzieci w roku 2004, a tylko na dwoje w roku 2005

Rząd chce zapisać telepracę w kodeksie

. Podkreślił, że jest to forma zatrudnienia dla kobiet, które wychowują dzieci i mogą wówczas pracować w domu, dla osób niepełnosprawnych oraz dla osób mieszkających na wsi, w miejscach oddalonych od siedzib firm. Zaznaczył, że jest to forma zatrudnienia korzystna także dla pracodawców, ponieważ prowadzi do

"Dziecko nie jest twoją własnością, kobieto!" Krzyki prawicy i decyzja komisji: "nie" projektowi zakazu aborcji

nowelizacji ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży miał wprowadzić zakaz przerywania ciąży w przypadkach, gdy występuje duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu

Sejm chce usprawnić działania urzędów pracy

Wszystkie kluby parlamentarne popierają projekt nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, którego celem jest usprawnienie działań urzędów pracy i poszerzenie dostępu m.in. do staży i szkoleń dla osób bezrobotnych. Projekt przewiduje także wydłużenie do końca 2013

Becikowe nie uniemożliwia już zawieszania spłat kredytu mieszkaniowego

Sejm przyjął nowelizację ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych 23 marca tego roku. Przepisy weszły w życie 1 kwietnia. W nowelizacji znalazła się nowa definicja dochodu gospodarstwa domowego kredytobiorcy, dzięki czemu do dochodu nie będzie się wliczać: jednorazowej

PO o aborcji: Premier nie przekonał wszystkich posłów Platformy

. Spotkanie ma związek z głosowaniem posłów Platformy nad projektem Solidarnej Polski. Projekt nowelizacji ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży - zgłoszony przez posłów SP - wprowadza zakaz przerywania ciąży w przypadkach, gdy występuje duże

Od poniedziałku obowiązuje nowy kodeks wyborczy

przestają obowiązywać ustawy: o wyborze prezydenta (służąca nam od 1990 roku) oraz o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta. Przyjęty 31 stycznia 2011 roku nowy kodeks wyborczy sumuje dotychczasowe przepisy, niektóre z nich modyfikuje, w niektórych przypadkach wprowadza zupełnie nowe

VI kadencja Sejmu: 1,5 tys. projektów, 4 komisje śledcze, śmierć 15 posłów

potwierdzających zarzuty b. szefa CBA Mariusza Kamińskiego, dotyczące udziału polityków PO w nielegalnym lobbingu prowadzonym w związku nowelizacją ustawy hazardowej. W VI kadencji do Sejmu wniesiono blisko 1,5 tys. projektów ustaw, z czego uchwalono blisko tysiąc. Posłowie m.in. obniżyli o połowę subwencje dla

"Cała krzyczałam w środku, żeby lekarz zapytał, skąd te siniaki"

Wielu lekarzy nie reaguje, gdy przychodzi do nich kobieta np. z grypą i ma na ciele siniaki - pisze reporterka TOK FM Anna Gmiterek-Zabłocka. - Lekarze rodzinni nie chcą być donosicielami - usłyszała od jednej z lekarek. Tymczasem po nowelizacji Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie szeroko

Tusk: Brakowało mi ostatnio prezesa Kaczyńskiego

stu dni resort pracował intensywnie, aby przedstawić i poddać ratyfikacji konwencję o prawach osób niepełnosprawnych" - powiedział Kosiniak-Kamysz i dodał, że sprawa jest przedmiotem uzgodnień międzyresortowych.Wpadki, opóźnienia inwestycjiPodsumowując 100 dni funkcjonowania swego rządu Tusk

Ping-pong z Krajową Radą, czyli jak KRRiT chciała majstrować przy internecie

obywatelom jak największych szans na konkurowanie z resztą UE i świata.9. Nie jest prawdą, że polscy internauci nie mieli odnieść żadnych korzyści z nowelizacji ustawy, czy w ogóle z dyrektywy o audiowizualnych usług medialnych. Na tyle, na ile sama dyrektywa, ustawy i organy regulacyjne są w stanie to

Poprawią ustawę o świadczeniach rodzinnych

Pater obiecał w Sejmie, że rząd w ciągu 1,5 miesiąca przygotuje projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych, obowiązującej niespełna miesiąc od 1 maja. Zgodnie z tą ustawą, jeśli dochód na osobę w rodzinie nie jest wyższy niż 504 zł (w rodzinie z niepełnosprawnym dzieckiem 583 zł), na

Becikowe to nie dochód

Przepisy weszły w życie 1 kwietnia. Chodzi tu o system pomocy państwa w spłacie tzw. starego portfela spółdzielczych kredytów mieszkaniowych. Zgodnie z ustawą, najbiedniejsze osoby mają prawo na maksymalnie 15 kwartałów zawiesić spłatę kredytu mieszkaniowego, jeśli dochód w rodzinie jest niższy niż

Senat: Projekt wprowadzenia dodatku z tytułu ciąży i połogu

Senat wniesie do Sejmu projekt, przewidujący wprowadzenie 160 zł dodatku z tytułu ciąży i połogu, wypłacanego przez dziewięć miesięcy. Miałoby to być świadczenie alternatywne dla jednego z dodatków z tytułu urodzenia dziecka - zdecydowali w piątek senatorowie. Senacki projekt nowelizacji ustawy

Równość bez pieniędzy

proszę mi powiedzieć, kosztem ochrony których praw konstytucyjnych mam wykonywać nowe zadania? "Równościowa" nowelizacja ustawy o RPO mówi, że rzecznik "podejmuje czynności" w każdej sprawie, w której jest podejrzenie naruszenia zasady równości. - To znaczy, że nie może wybierać spraw

Samotne matki zmienią uchwałę alimentacyjną?

niepełnych, gdzie dochód miesięczny nie przekracza 504 zł (583 zł w rodzinach z dzieckiem niepełnosprawnym). Po wprowadzeniu tych zmian w całym kraju odbyło się wiele protestów matek, samotnie wychowujących dzieci. W następstwie tego w lipcu Sejm przyjął nowelizację ustawy, która przewiduje przyznanie za

Chcą dawać ulgi - niech dają

, którzy przyznają ulgi. I tak np. Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu uznał, że ulga narusza art. 32 konstytucji mówiący, iż wszyscy są równi wobec prawa. WSA w Rzeszowie zakwestionował też ulgi dla ubogich rodziców albo na niepełnosprawne dzieci.W Nowej Soli do przedszkoli chodzi ponad 1,1 tys

Sejm znowelizował ustawę o zatrudnieniu socjalnym

Sejm jednogłośnie znowelizował w środę ustawę o zatrudnieniu socjalnym, która przewiduje m.in. przyznawanie statusu centrów integracji społecznej na 5 lat i podniesienie wysokości świadczenia integracyjnego z 80 do 100 proc. zasiłku dla bezrobotnych. Posłowie przyjęli także poprawkę zgłoszoną

Senat: becikowe wyłączone z dochodu

Reguluje to nowelizacja ustawy o dodatkach mieszkaniowych, przyjęta przez Sejm 17 lutego 2006 roku. Ma ona obowiązywać z mocą wsteczną od 31 grudnia 2005 roku. We wtorek ustawę poparło siedmiu senatorów Komisji Rodziny i Polityki Społecznej, nikt się nie wstrzymał od głosu; nikt też nie był

Trybunał odrzucił skargę prezydenta ws. ordynacji wyborczej

prezydent zgłosił do TK wniosek o zbadanie zgodności nowelizacji z konstytucją, "kontekst prawny i faktyczny uległ zmianie", ponieważ 7 czerwca odbyły się wybory do PE, a w sierpniu Sąd Najwyższy uznał ważność tych wyborów. Granat zwrócił uwagę, że zaskarżone przepisy będą mogły znaleźć

Ruchy Obrony Życia: Wzrasta liczba rozwodów i separacji

2003 rokiem. Największy wzrost odnotowano w apelacji lubelskiej, o 54 proc. i gdańskiej, o 49 proc. Najniższy zaś w apelacji wrocławskiej, o 10 proc. i w warszawskiej, o 17 proc. - Wzrost rozwodów i separacji jest bezsprzecznie spowodowany wejściem w życie ustawy o świadczeniach rodzinnych. Ustawa ta

W Lubuskiem kwitnie przemoc domowa

" przekonywali we wtorek lubuskich samorządowców o wadze problemu, jakim jest przemoc domowa. Niestety, obowiązująca od trzech lat ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie jest nieskuteczna. Zamiast chronić ofiarę, chroni sprawcę. Chcemy doprowadzić do jej nowelizacji - mówi Mirska. Zmienione

Niska dzietność i ubóstwo dzieci to największe wyzwania dla polityki rodzinnej

działania resortu pracy, nie rozwiązują m.in. lawinowego wzrostu rozwodów oraz problemów rodzin z osobami niepełnosprawnymi. Szymański wskazywał również na potrzebę głębszej nowelizacji ustawy o funduszu alimentacyjnym - według niego proponowana wysokość alimentów wypłacanych przez państwo jest zbyt wysoka

Niewidomych fryzjer z psem wpuści, ale lekarz - niekoniecznie

duży ganek. Jeżeli będzie taka konieczność - to upilnujemy tego psa.Agata wspomina, że nawet na komisji lekarskiej w ZUS lekarz nie wpuścił jej psa do gabinetu. Tłumaczył, że tu się przyjmuje ludzi, a zwierzęta nie mają wstępu.Za kilka miesięcy, 19 czerwca ma wejść w życie nowelizacja ustawy o

Od 1 listopada nowe zasady wypłacania "becikowego"

. Gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, próg dochodowy to 583 zł.Pisemny wniosek o "becikowe" można złożyć w urzędzie gminy lub w ośrodku pomocy społecznej (w miejscu, gdzie wypłacane są świadczenia rodzinne) w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka, a w przypadku gdy

Podatki: Lekka podwyżka zamiast obniżki

Wiemy już, jak będziemy się rozliczać z fiskusem w 2007 r. Prezydent podpisał nowelizacje kilku ustaw podatkowych. Mamy już pewność, że nowe przepisy podatkowe zaczną obowiązywać od 1 stycznia. Aby zmiany w przepisach o podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych (PIT i CIT) mogły wejść

Od 2009 r. nie będzie ulgi meldunkowej

niepełnosprawne otrzymujące zasiłek pielęgnacyjny i rentę socjalną. W przypadku rozliczenia z dzieckiem pełnoletnim, uczącym się, z ustawy zniknie ograniczenie, które pozwala na ulgę tylko w przypadku nauki w polskich szkołach. Zgodnie z projektem w 2009 r. dochód na dzieci, który nie spowoduje utraty prawa do

Autorki poprawki o telepracy laureatkami "Złotych Paragrafów" "GP"

nowelizację Kodeksu pracy, wprowadzającą zasady tzw. telepracy. "Ta forma zatrudnienia sprzyja przyjmowaniu do pracy m.in. kobiet z małymi dziećmi i osób niepełnosprawnych, dlatego zyskała szczególne uznanie redakcji" - głosi uzasadnienie. Nagrody "Złotych Paragrafów" redakcja "Gazety

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

Nowelizacja

przepis zmieniany. Szeroka nowelizacja polega na zmianie przepisów ustawy odrębną ustawą nowelizacyjną. Nowelizacje mogą polegać na uchylaniu lub dodawaniu pojedynczych przepisów, bez zmian dokonywanych w ich obrębie, oraz na zmianach dokonywanych w poszczególnych przepisach aktu.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

przede wszystkim do indywidualnych osób niepełnosprawnych. Fundusz utworzono na mocy ustawy z dnia 9 maja 1991 r. o zatrudnianiu i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych (). Aktualnie organ działa na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Ustawa o radiofonii i telewizji

były wielokrotnie przyczyną skandali i ostrych sporów politycznych. Największe kontrowersje budziły następujące próby nowelizacji: Projekt ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji (tzw. duża nowelizacja ustawy medialnej) – projekt stworzony przez KRRiT pod przewodnictwem Danuty Waniek, skierowany

Kodeks wyborczy

– Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw ().Nowelizacja tej ustawy z 3 lutego 2011 roku, dotycząca zakazu emisji płatnych audycji wyborczych w publicznej telewizji i radiuUstawa z dnia 3 lutego 2011 r. o zmianie ustawy - Kodeks wyborczy (), została uchylona jako niezgodna z KonstytucjąWyrok Trybunału

Ustawa o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych

w 2012 rokuUstawa z dnia 13 kwietnia 2012 r. o zmianie ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych oraz ustawy o sporcie (). Nowelizacja z 1990 r. wprowadziła obecny wzór godłaUstawa z dnia 9 lutego 1990 r. o zmianie przepisów o godle, barwach i hymnie

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.