nowe przepisy o działkach

sprawdź też:

nowe

Bartosz Piłat

Jedna działka opóźnia dwupasmówkę

Jedna działka opóźnia dwupasmówkę

Jedna działka i nowe przepisy - tyle wystarczyło, by budowa dwupasmówki łączącą trasę Nowohucką ze wschodnią obwodnicą Krakowa opóźniła się o pół roku. Kłopotów nie ma tylko budowa torów tramwajowych do Płaszowa.

Hala mięsna zmieni właściciela? Do sprzedaży ma dojść w czerwcu

Przez lata handlowano tam mięsem, w 2010 roku ta działalność została zakończona z powodu nowych przepisów, które wymuszały przebudowę. Sporadycznie halę mięsną przy Bema zaczęto więc udostępniać na cele kulturalne. Teraz PSS znalazł inwestora, ale czy zostawi obiekt, czy będzie mu zależało tylko na działce - na razie nie wiadomo.

Prezydent podpisał ustawę, ułatwiającą odrolnianie gruntów

Możliwość przeznaczenia 0,5-hektarowych działek na gruntach I-III klasy na terenie zabudowanym na cele nierolne, bez zgody ministra rolnictwa - zakłada ustawa o ochronie gruntów, którą, jak poinformowała Kancelaria Prezydenta, podpisał Andrzej Duda.

Sejm nie chce zaostrzania zasad odrolniania działek rolnych

Uchwalona przez Sejm 10 lipca ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych ma ułatwić przeznaczanie działek rolnych pod budynki mieszkalne dla dzieci rolników. Odrzucona poprawka Senatu zaostrzała kryteria odrolnienia ziemi oraz upraszczała ustawę poprzez eliminację definicji zwartej zabudowy i

Sejm znowelizował ustawę o ochronie gruntów rolnych

akceptacji Sejmu. Ustawa nie zabezpiecza przed dowolnym przeznaczaniem terenów gruntów klasy I-III pod zabudowę. W przepisach mówi się o jedynie budynkach, więc będzie można na tych działkach budować zakłady przetwórcze czy prowadzić działalność gospodarczą - argumentował Popiołek na czwartkowym posiedzeniu

Senat za ustawą o ochronie gruntów rolnych

;. Celem zmiany przepisów ma być łatwiejsze przeznaczanie działek rolnych pod budynki mieszkalne dla dzieci rolników. Nowe przepisy mają obowiązywać po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia. Ustawa teraz wróci do Sejmu, który rozpatrzy poprawkę Senatu

Weszły w życie znowelizowane przepisy Prawa budowlanego

przewidziany był w dotychczasowym prawie. Nowe regulacje znoszą wymóg uzyskiwania decyzji o pozwoleniu na budowę lub przebudowę domu jednorodzinnego. Rozwiązanie to dotyczy budynków, których obszar oddziaływania nie wykracza poza granice działki lub działek objętych inwestycją, czyli w sytuacji, w której dom

Kondracki wybrany ponownie na szefa Polskiego Związku Działkowców

mija 19 lipca br. Jak tłumaczą działkowcy, nowy statut m.in. dookreśla kompetencje Krajowej Rady PZD i jej prezydium tak, by odpowiadały one ustawie o stowarzyszeniach. Wprowadzono też przepisy określające członkostwo współdziałające. Ustawa o ROD, zgodnie z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego

Pan Andrzej kupił działkę. Wpłacił prawie pół miliona złotych i... działki nie ma, a pieniędzy nie może odzyskać. ''Niedopatrzenie komornika''

Pan Andrzej kupił działkę. Wpłacił prawie pół miliona złotych i... działki nie ma, a pieniędzy nie może odzyskać. ''Niedopatrzenie komornika''

się do księgi wieczystej, usłyszałem, że to niemożliwe - mówi Andrzej Wrzesień. Dlaczego? Bo działka ma już innych właścicieli. Okazało się, że w czasie kiedy pan Wrzesień czekał na prawomocne postanowienie o tzw. przysądzeniu, poprzedni właściciel - dłużnik - po prostu ją sprzedał. - To

Kościół żąda zwrotu działek na os. Łokietka w Poznaniu. Albo odszkodowania

Kościół żąda zwrotu działek na os. Łokietka w Poznaniu. Albo odszkodowania

Dwa lata temu parafia pw. Matki Bożej Częstochowskiej na Naramowicach zażądała zwrotu czterech działek o łącznej powierzchni 7,5 tys. m kw. Stwierdziła też, że jeśli nie będzie to możliwe, to zadowoli się działkami o podobnej wartości lub 7 mln zł odszkodowania. Kościół i opłaty za parkowanie

Stolica. Roszczenia z dekretu Bieruta do 30 działek na terenach zieleni

, w tym ok. 20-24 tys. nieruchomości. W myśl dekretu właściciele gruntów mogli w ciągu sześciu miesięcy od dnia objęcia działek w posiadanie przez gminę zgłosić wnioski o przyznanie im na tych terenach "prawa wieczystej dzierżawy z czynszem symbolicznym lub prawa zabudowy za symboliczną opłatą

Rząd przyjął przepisy ws. pomocy pomocy dla producentów jabłek

Nowe przepisy przygotował resort rolnictwa. Pozwolą one uruchomienie w pierwszym półroczu 2015 r. kolejnych operacji wycofania produktów z rynku z przeznaczeniem ich na cele charytatywne oraz na pasze dla zwierząt i spalanie w biogazowniach. W ramach tej pomocy będzie można wycofać 155 700 ton

Bronisław Komorowski wysyła małą ustawę reprywatyzacyjną do Trybunału Konstytucyjnego

Bronisław Komorowski wysyła małą ustawę reprywatyzacyjną do Trybunału Konstytucyjnego

znajduje i komu służy. O objęcie takiej reprywatyzacji ustawową kontrolą apelowaliśmy w "Gazecie Wyborczej" wielokrotnie. Nowela ustawy miała ograniczyć m.in. odzyskiwanie kamienic i działek "na kuratora", który reprezentuje interesy liczących sobie nawet grubo ponad sto lat zaginionych

Kwiatkowski: potrzeba prawnych regulacji dotyczących energii wiatrowej

postawione "na działkach wójta, burmistrza, radnych głosujących za zmianą w planach zagospodarowania przestrzennego". O zmiany te - umożliwiające budowę takich urządzeń - wnioskuje inwestor. "To jest sytuacja korupcjogenna, bo nikt mi nie powie, że z tysięcy działek w jednej gminie

Kiedyś "dobra ziemskie", dziś - domy ludzi. Wracają spadkobiercy i pojawia się pismo ministra. "Wymienia m.in. moją działkę"

Kiedyś "dobra ziemskie", dziś - domy ludzi. Wracają spadkobiercy i pojawia się pismo ministra. "Wymienia m.in. moją działkę"

stanu prawnego gruntów objętych niniejszą decyzją". - Cieszymy się, że pan minister był łaskaw nas o tym poinformować. Czyli automatycznie własności naszych działek nie zmienią. A "nieautomatycznie"? - pyta jeden z właścicieli. Co na to spadkobiercy byłych właścicieli? Odpowiadają

Miller w kampanii przed eurowyborami o ogrodach działkowych

listopadzie. Jej zadaniem była realizacja wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2012 r. TK uznał za niezgodne z konstytucją 24 przepisy wcześniejszej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, m.in. rozwiązania określające przywileje PZD, w tym monopol Związku na przydział działek czy obowiązkową przynależność do

Mieszkańcy przeciwni strefom ochronnym, które chce wprowadzić WPN

uporządkowanie zabudowy, by np. wokół jezior była ona bardziej zwarta i aby nowe obiekty nie powstawały w miejscach atrakcyjnych przyrodniczo. Właściciele gruntów, które graniczą z jeziorami i lasami, boją się, że nie będą mogli w przyszłości inwestować na swoich działkach, nie będą mogli budować domów dla

Projekty noweli ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych wracają do komisji rolnictwa

już są w części zabudowane. Jak mówił, chodzi o zachowanie zwartej zabudowy, a także o uniemożliwienie budowy obiektów, które byłyby szkodliwe m.in. dla krajobrazu. Ustawa dopuszczająca odrolnienie półhektarowych działek I-III klasy bez zgody ministra rolnictwa została uchwalona w 2013 r. z

"Pada kolejny relikt PRL-u. Zyskają zwykli działkowcy" - politycy po orzeczeniu Trybunału

"Pada kolejny relikt PRL-u. Zyskają zwykli działkowcy" - politycy po orzeczeniu Trybunału

- Polski Związek Działkowców jest reliktem PRL-u, są tam krewni i znajomi królika. Jest szansa, że z tym skończymy. Teraz działkowcy będą mogli decydować o swoich działkach, stać się ich pełnoprawnymi właścicielami. Skończymy z obszarami, gdzie jest niby-własność - mówi Przemysław Wipler z Prawa i

Skarb Państwa zapłaci odszkodowanie za ziemię pozostawioną na Warmii

opuszczeniu gospodarstwa przez właścicielkę naczelnik gminy Gietrzwałd przejął nieruchomość na własność państwa. Na wniosek spadkobierców, w 2011 r. wojewoda warmińsko-mazurski uznał jednak tę decyzję w części (w odniesieniu do jednej z działek) za nieważną, wydaną z naruszeniem przepisów. Wystąpili więc do

Na najbliższym posiedzeniu rząd zajmie się uproszczeniem prawa budowlanego

, "których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane". Obowiązek uzyskania pozwolenia, w takich przypadkach - według zapisów projektu - ma być zastąpiony zgłoszeniem z projektem budowlanym. Nowelizacja rozszerza także katalog obiektów

Działkowcy: bogaci liberałowie chcą nam zabrać ogródki

Działkowcy: bogaci liberałowie chcą nam zabrać ogródki

, m.in. remontami i inwestycjami na terenach działek. Przez cztery ostatnie lata wydał 1,3 mln zł na nowe drogi, remonty, linie energetyczne czy wodne. Skąd pieniądze? - Za likwidację działek odszkodowanie dostają i działkowcy, i związek. Walczymy o każdą złotówkę. Ani jedna nie trafiła do naszych

Senat za nowelą Prawa budowlanego

Nowelizację poparło 54 senatorów, nikt nie był przeciw, 26 wstrzymało się od głosu. Nowe przepisy znoszą wymóg uzyskiwania decyzji o pozwoleniu na budowę lub przebudowę domu jednorodzinnego. Rozwiązanie to dotyczy budynków, których obszar oddziaływania nie wykracza poza granice działki objętej

Część Trasy W-Z w prywatne ręce. Oddali tunel handlarzowi

konsekwencji pewna część Trasy W-Z przeszła w prywatne ręce. W Polsce nie ma ustawy o warstwowej własności gruntu, więc posiadacz terenu jest również właścicielem tego, co tkwi albo jest wybudowane w ziemi. - Naszą pierwszą decyzją była odmowa z powołaniem się na przepisy, które zakazują zwrotu dróg

Ogrody jeszcze kwitną, a PO więdnie. Manifestacja działkowców [ZDJĘCIA]

trwają prace nad nową ustawą o Rodzinnych Ogrodach Działkowych. Zmiany w obowiązującej ustawie są niezbędne ze względu na wyrok Trybunału Konstytucyjnego. Ten uznał w ubiegłym roku za niezgodne z konstytucją przepisy ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Obecnie wśród projektów nowej ustawy jest ten

Biurowiec Grycana zasłoni widok? Mieszkańcy przerażeni

na malutkiej działce może powstać budynek biurowo-usługowy. Działka dla Grycana Artystom w CS WRO to się nie spodobało. Pisali nawet w tej sprawie do wydziału architektury w urzędzie miejskim, ale nie dostali odpowiedzi. - Jeśli ma tam powstać biurowiec, to możemy zapomnieć o zabudowie skwerku na

Sejm. Zmiany w Prawie budowlanym - ułatwienia dla budujących

komunikacie. W przypadku braków formalnych we wniosku o pozwolenie na budowę, organ administracji będzie musiał wezwać inwestora do ich uzupełnienia w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku. Do tej pory nie było wyznaczonego terminu na wezwanie do uzupełnienia braków. "W praktyce nowy przepis przyspieszy

Rząd przyjął projekt noweli Prawa geodezyjnego i kartograficznego

gromadzonych w ewidencji gruntów i budynków. Ma ona obejmować informacje o tym, czy działka objęta jest w całości lub w części którąś z form ochrony przyrody. Na uzupełnienie tych danych będzie przeznaczony okres przejściowy - 3 lata od wejścia w życie nowych przepisów. "Nowe regulacje stworzą lepsze

PiS tanio sprzedaje ogródki działkowe

, gdzie metr kwadratowy gruntu kosztuje 3 tysiące dolarów będą - zgodnie z nowymi przepisami - sprzedawane za 5 procent rynkowej wartości. Projekt ustawy określi termin, w którym będzie można dokonać wykupu. Jeśli zainteresowany w wyznaczonym czasie nie dokona wykupu, działka przejdzie na własność gminy

Pieniądze na naszą filię w Wilnie będą. Ale ile? Jeszcze nie wiadomo

komunikaty dotyczące zgłaszania propozycji działek. Do listopada wpłynęły 33 propozycje. - Po wstępnej selekcji władze wydziału i uczelni wytypowały 18 działek do dalszych analiz. Pod uwagę brane były następujące kryteria: wielkość działki, dogodny dojazd, stan i powierzchnia budynku na działce - jeśli była

''Trybunał zmiażdżył ustawę o ogródkach działkowych'' - ocenia konstytucjonalista

wejdzie w życie od zaraz, może też to opóźnić. Trybunał dał ustawodawcy 18 miesięcy na uchwalenie nowych przepisów. Oczywiście jest to czas maksymalny, Sejm może uchwalić nową ustawę w ciągu kilku miesięcy i wtedy uchyli jednocześnie stare przepisy - tłumaczył. Trybunał Konstytucyjny zdecydował, że jeden

Czy profesor ASP wstrzyma budowę linii kolejowej? "Jeżeli wyrok nie będzie korzystny, złożę skargę do Strasburga"

architektonicznych uczono mnie, że działka budowlana musi mieć odpowiednie proporcje, bo inaczej jest niefunkcjonalna. Ta działka takie proporcje miała, a kiedy zabrano jej część, te proporcje zostały zaburzone. Co więcej, na takiej okrojonej działce budynek powinien stać dalej od płotu. Teraz nasyp będzie

Autostrada A1 jest, samochody jeżdżą. A ziemia pana Piotra niby jest jego, ale nie jest

przydzielono lokal zastępczy. - Mieszkanie było w opłakanym stanie. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego stwierdził, że nie nadawało się do użytku - opowiada Gajdzik. Ziemia za tania? W tym przypadku chodzi o większą z działek, na której stał dom i warsztat samochodowy. Gajdzik nie odwoływał się od tej

Wachlarz zasłoni reklamy na oliwskiej zajezdni?

"nieprzekraczalnym terminie do 30.06.2015 r.". Przy okazji urząd przypomina, że dotychczasowe pozwolenie na budowę wygasło w lutym, więc zarządca musi postarać się o nowe. Zgodnie z drugą decyzją, właściciel ma "usunąć wszystkie reklamy z elewacji budynków oraz z terenu posesji wraz z

Po naszej wsi nie zostanie nic

o drogach publicznych, ale dotyczy to sytuacji odwrotnej, kiedy właściciel buduje coś na działce w obrębie dróg. W tym przypadku będą stosowane przepisy o oddziaływaniu inwestycji na środowisko - wyjaśnia Anna Grzegorzewska, kierownik projektu drogi S5. - Gdy budynki są blisko drogi, wówczas

Węgierska policja starła się z imigrantami na granicy z Serbią. "Brutalne i nieeuropejskie działania"

miejsce wydarzeń koło Horgosz, skrytykował użycie przez Węgrów działka wodnego i gazu łzawiącego na granicy. Vulin uznał, że Węgrzy "nie mieli prawa" stosować takich środków na terytorium Serbii - podała serbska agencja Tanjug. - To jest przekraczanie linii granicznej, a żadne państwo nie ma do

Deweloperzy: ceny mieszkań z rynku pierwotnego wzrosną niewiele

proc. do 6363 zł. W porównaniu z lutym ub.r. średnie ceny ofertowe nowego lokalu w Gdańsku wzrosły o 6,3 proc. do 5952 zł za m kw., w Poznaniu o 6,5 proc. do 6 tys. 491 zł, a w Łodzi o 0,8 proc. do 4732 zł. Prezes BBI Development Michał Skotnicki powiedział PAP, że w 2013 r. nastąpiła zmiana trendu

Świętokrzyskie. Nowe inwestycje firm w SSE Starachowice

kosztuje działka, częściej - czy będzie tu można znaleźć dwudziestu inżynierów czy mechatroników" - zauważył wiceprezes. W ostatnim czasie SSE Starachowice, wspólnie z przedsiębiorcami i władzami samorządowymi, zaangażowała się w projekty utworzenia dwóch klas patronackich, kształcących w konkretnych

Hala mięsna jeszcze niesprzedana. Transakcja do końca roku?

zła koniunktura na rynku nieruchomości, a nam nie zależy na tym, by halę sprzedawać na siłę. Wcześniej to sam PSS chciał próbował zagospodarować obiekt, który w 2010 roku musiał przestać spełniać dotychczasową funkcję, bo nowe przepisy sanitarne nie dopuszczały handlu produktami rolników w tak

SN: użytkowanie wieczyste wygasa, hipoteka pozostaje

Państwa, w imieniu którego Prokuratoria Generalna zawnioskowała o oddalenie wniosku gminy Rewal. Wskazała, że należy w takim wypadku zastosować odpowiednio przepisy o gospodarce nieruchomościami. Te z kolei przewidują możliwość sprzedaży gruntu dotychczasowemu użytkownikowi wieczystemu, ale nowy

Pięć tysięcy za pietruszkę. Kary za handel uliczny

jednak, że nowe przepisy nie rozwiązują jeszcze do końca problemu. Przepisy obowiązywać będą na działkach gminnych. A w praktyce często jest tak, że uliczni handlarze uciekają z należących do miasta chodników i lokują swoje kramy tuż obok nich, ale już na działkach prywatnych, skąd usunąć ich można

Jak wszyscy politycy pokochali działkowców

. Przyszłość ich ogrodów jest o tyle niepewna, o ile zależy od kształtu nowego prawa. To dlatego partie polityczne starają sobie zaskarbić przychylność właścicieli działek. A to potężny elektorat. W woj. lubuskim z ogrodów korzysta 45 tys. rodzin. Lubuscy parlamentarzyści PO i SLD jak jeden mąż przekonują, że

Skandal: burzą ludziom domy a odszkodowań wciąż nie ma

Śląskich. Ich posesja zamieniła się w zawalidrogę, bo żądali od miasta astronomicznych kwot. Nowe przepisy miały pomóc eliminować takie właśnie sytuacje. Okazuje się, że nie są dobrze pomyślane. Specustawa drogowa zafundowała horror właścicielom nieruchomości, którzy od lat mieszkają przy ul. Marsa. Na

Myślisz o willi? Kup tańszą ziemię od miasta

Przepisy uniemożliwiają gminie sprzedającej grunty natychmiastową reakcję na sytuację na rynku. Trwający kilkanaście ostatnich miesięcy spadek cen nieruchomości okazał się dla miasta szczególnie dużym problemem. Ceny miejskich działek były o wiele wyższe niż innych oferowanych na rynku. Dopiero w

Skazani na współwłasność

SM wyjaśnia, że sprawuje nad działką zarząd zgodnie z przepisami. - Obligują nas do tego ustawa, nawet jeśli dana nieruchomość jest współwłasnością i mamy w niej tylko udziały - mówi Dariusz Zawadziński. Uważa on również, że właściciele garaży niesłusznie oskarżają spółdzielnię o to, że nic na

Czy koniec sporu miasta z rodziną Krzywdów o działkę?

w przepisach chcemy nadal porozumieć się z państwem Krzywdami. W czwartek raz jeszcze spotykamy się i będziemy rozmawiać o zamianie działek. Jeśli dojdziemy do konsensusu, wywłaszczenie nie będzie potrzebne. Czas nas jednak nagli i musimy być przygotowani, że do porozumienia nie dojdzie, więc

Pomorskie.Gminy niezadowolone z realizacji Programu polskiej energetyki jądrowej

Gniewina, Choczewa i Krokowej podjęli podczas nadzwyczajnej sesji połączonych rad gmin we wtorek. Radni zapowiedzieli, że "po wyborach zwrócą się z żądaniem do nowego rządu o nadrobienie dotychczasowych zaniedbań i radykalną zmianę podejścia do problemów narosłych wokół Programu polskiej energetyki

"Poniemieckie" boisko w Dolinie Radości ma szansę na drugie życie

Radości powrócą piłkarze, by tym razem grać już na sztucznej murawie. Samowola budowlana Niewymiarowa powierzchnia boiska to nie jest jedyny problem. W planie zagospodarowania przestrzennego działka była przeznaczona na parking. Wiele osób, w tym przewodniczący Rady Oliwy Tomasz Strug, domagało się więc

Złoty pociąg. Prawnik żąda dymisji generalnego konserwatora i składa doniesienie do prokuratury

dwóch mężczyzn, którzy sami nie potrafią wydobyć "pociągu", idą więc do radców prawnych i gwarantują sobie 10 procent znaleźnego. Sami jednak, tłumacząc się strachem, nie ujawniają się. W tle mamy właśnie co wchodzące w życie nowe przepisy o zabytkach. Dowodem na te sensacje ma być zdjęcie z

Proboszcz prosi o głosowanie. Na kandydatów PiS. "Szokujące nawoływania z ambony"

, choć miała cel społeczny, nie była dziełem charytatywnym, choć na pewno przydatnym dla dzielnicy. Proszę wskazać, gdzie miasto, urząd naruszyły prawo i zadziałały wbrew interesowi publicznemu? Spraw o zwrot działek na Pomorzu toczą się setki. Wiele spośród takich działek odzyskał Kościół katolicki

Sejm: obywatelski projekt o altanach działkowych do komisji

, że w przyszłości nie powinno być problemów z jej wykładnią. Posłanka Aldona Młyńczak z Platformy Obywatelskiej wskazała w debacie, że toczące się postępowania o rozbiórce altan należy bezzwłocznie umorzyć. "Należy uniemożliwić rozbiórkę setek tysięcy altan na działkach pracowniczych i w

Nie chcą biblioteki kosztem ogrodów działkowych

. Były prezes Swobody Bronisław Piotrowski zamierza walczyć o każdy grosz zainwestowany w działki. - Zrobię wszystko, aby unieważnić krzywdzący nas przepis ustawy - zapewnia. 74-letnia Sabina Kaczmarek razem z mężem również walczy o zachowanie działek. Ma nadzieję, że to lato nie jest jej ostatnim w

Działki na terenach zalewowych dla powodzian z gminy Gąbin

budowę.Pozwolenia nie będzie, bo działka leżą na terenie zalewowymZgłosili się po nie do starostwa i nie mogli uwierzyć. Usłyszeli, że starostwo pozwolenia wydać nie może, ponieważ działki leżą na "terenie zagrożenia powodziowego".Okazało się, że już sześć lat temu radni gminy uchwalili nowy plan

O jeden płot nad jeziorem mniej

przekonywał wtedy, że działka, na której stoi leśniczówka, została wy-znaczona przed II wojną światową, gdy poziom wód był o wiele niższy. Według map kończy się teraz 14 metrów w głąb jeziora. - Wniosek z tego taki, że płot może sobie tam stać - mówił. I dodał: - A jak jest w pobliskich Pluskach? Ludzie

Ministerstwo przyznało rację rodzinie Krzywdów

musiało dać Krzywdom pieniądze na budowę nowego domu. Zespół negocjacyjny przedstawił już właścicielom maślickiej nieruchomości listę działek z prośbą o wskazanie, którą są zainteresowani. * Drugi wariant zakłada niepowodzenie scenariusza ze zmianą działek. Miasto poczeka, aż zaczną obowiązywać

Podstrefa ekonomiczna na przecenę

, ale przepisy mówią też, że jeżeli pierwszy był nieudany - a tak było w tym przypadku - prezydent ma prawo obniżyć te stawki o połowę - wyjaśniał Truskolaski.I tak dla przykładu najmniejsza działka o powierzchni niemal 1,5 ha pierwotnie licytowana miała być od 3 mln 100 tys. zł, teraz stawka wywoławcza

Spór o drogę na lotnisko. Przedostatnie starcie

Na ul. Granicznej od kilku miesięcy trwa budowa dodatkowych pasów drogi, które mają ułatwić dojazd do nowego portu lotniczego. Pracujące już koparki nie wszędzie jednak mogą wjechać. Część mieszkańców broni swoich działek. Jak twierdzi, nie zgadza się, by ZDiUM zajął je pod modernizację drogi

Prokuratura wspiera lokatorów pokrzywdzonych przez spółdzielnię

umów dotyczy sprzedaży przez spółdzielnię w grudniu 2010 r. nieruchomości wartych blisko 1,5 mln zł. Chodziło o budynki wraz z działkami przy sosnowieckich ulicach: Zagłębiowskiej, Przyjaciół Żołnierza, Wojska Polskiego, Mikołajczyka, Stoczniowców, 1 Maja, Kopalnianej i Mostowej. W styczniu 2011 r

Prezydent nakazała szkołom: zdejmijcie reklamy z płotów

, że miasto będzie walczyć z plagą wielkoformatowych reklam. Na koniec grudnia w Warszawie były 21 634 nośniki reklamowe - podliczyła Izba Gospodarcza Reklamy Zewnętrznej. To o tysiąc więcej niż rok wcześniej. Wagner zastrzegał, że przepisy nie dają zbyt wielu narzędzi do tej walki, ale obiecał, że

Kontrowersje w Naturze 2000: Dobre sąsiedztwo ruiny

środowisko. Zdaniem parkowych naukowców to ewidentna nieprawda - na łąkach występuje m.in. derkacz, są też one miejscem żerowania orlika krzykliwego. Do tego półhektarowa działka nr 420 z jednej strony opiera się o rów melioracyjny, który odprowadza wody do rzeczki Braszczy; to szlak migracyjny wielu

Jak stracić 220 tys. zł?

wnioskiem o kupno całości lub części działek w zależności od tego, jak zdecyduje miasto. A terminy gonią. Zgodnie z zawartą umową wykonawca, który ma ocieplić budynek, musi skończyć prace do 15 listopada. W umowie z bankiem - do końca tego roku - inaczej zaciągnięty kredyt może zostać cofnięty. - Jeszcze

TVP Gdańsk się zwija. Nie będzie etatowych dziennikarzy i obecnej siedziby

roli TVP jako producenta treści - mówi Mariusz Jeliński, rzecznik prasowy związku zawodowego "Wizja", jednego z trzech największych działających w TVP. - To jest po prostu świadoma likwidacja Telewizji Publicznej. Atrakcyjna działka za miliony Decyzja Zarządu podyktowana jest słabą sytuacją

Sejm wznowił obrady

Rząd proponuje zmianę przepisów dot. odpowiedzialności spadkobierców za długi spadkowe. Chodzi o wprowadzenie zasady odpowiedzialności z tzw. dobrodziejstwem inwentarza (czyli do wysokości wartości aktywów spadkowych), w miejsce obowiązującej obecnie zasady odpowiedzialności nieograniczonej. Sejm

Jak arcybiskup z miastem handluje

łącznego zagospodarowania z obecnym terenem parafii". Działka powiększy ogród arcybiskupa Głódzia przy jego nowej rezydencji przy ul. Brzegi. Teraz okazuje się, że gmina nie otrzyma nawet tych 4573 złotych, ponieważ kuria naliczyła większą opłatę za umożliwienie publicznego dojścia do cmentarza przy

Rekordowa kara dla gminy! Bo weszli bez pozwolenia na prywatną działkę

. W tych okolicznościach zachodziły przesłanki do działania w celu zapobieżenia powstaniu znacznej szkody". Ale równocześnie przypomniał, że poza usunięciem awarii, zgodnie z przepisami, należało też wystąpić o zgodę na tymczasowe zajęcie działki. "Gmina Kunów tego nie uczyniła, w ustawowym

Poprawki PO i PiS do rządowej nowelizacji prawa budowlanego

komunikacie. W przypadku braków formalnych we wniosku o pozwolenie na budowę, organ administracji będzie musiał wezwać inwestora do ich uzupełnienia w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku. Obecnie nie ma wyznaczonego terminu na wezwanie do uzupełnienia braków. "W praktyce nowy przepis przyspieszy

Prace przy św. Ducha niepokoją mieszkańców. "Mają pozwolenie, to im wszystko wolno"

Na działce przy ul. św. Ducha 68 na Głównym Mieście w Gdańsku trwają prace archeologiczne. Pod koniec czerwca wycięto tam drzewa i rozebrano zbudowane po wojnie przedproża. Na działce, którą miasto przekazało za kwotę 2 mln 828 tys. zł w użytkowanie wieczyste na 99 lat firmie Lelex z Banina, do

Podlaskie. Projekt budżetu województwa: mniejsze dochody i większy deficyt

, realnie będzie mniejszy. Jak mówił, przepisy o finansach publicznych nakładają bowiem na samorząd obowiązek ujmowania po stronie planowanych wydatków np. poręczenia dla szpitali. "My mamy dużo takich poręczeń, ale nie było jeszcze takiej sytuacji, żeby szpitale same nie spłacały poręczonych kredytów

Ropucha zablokowała inwestorów w Opolu

. Mieszkają tam także żaby. Płazy przywędrowały z sąsiedniej działki - terenu ekologicznego o nazwie "Kamionka Piast" uchwalonego przez radę miasta w 2010 roku. Budowa osiedla ruszyła w 2007 roku. Zgodnie z zapowiedziami inwestora już rok później mieli się wprowadzić pierwsi lokatorzy, ale ten

Prokuratura: Poseł podrobił podpis żony i dostała dopłatę

użycia za autentyczny wniosek o przyznanie płatności bezpośredniej za 2010 r., fałszując podpis swojej żony, a następnie tak sporządzony wniosek przedłożył do ARiMR w celu uzyskania dla niej płatności do działek rolnych o pow. 17,02 ha w kwocie 9566,77 zł po przewidzianym przepisami terminie". Poseł

Mobilizacja przeciwko quadom

- zmiana przepisów. Nowe prawo nałoży na wszystkie quady obowiązek rejestracji, niezależnie od tego, czy poruszają się po drogach publicznych, czy nie - zapowiada nadkomisarz Lazar. - To pomoże i nam, i świadkom incydentów na Jurze. Dla właścicieli działek na tym terenie czterokołowce i motocykle również

TBS zabierze im słońce. Będą mieszkać balkon w balkon

między dwoma budynkami deweloperów Milart i Atal. Odległość między istniejącą zabudową i powstającymi blokami TBS to zaledwie dziewięć metrów. Według przepisów budowlanych nowe budynki mogą powstawać w odległości co najmniej czterech metrów od granicy sąsiedniej działki. Norma ta jest spełniona, ale blok

Przetarg na działki w strefie do powtórki przez grosz

Informowaliśmy już, że przetarg na tereny przeznaczone pod inwestycje w Podstrefie Białystok SSSE, trzeba będzie powtórzyć. Choć w grudniu trzy firmy chciały kupić cztery z pięciu wystawionych wówczas na sprzedaż działek o łącznej powierzchni 7,8 ha, za co miasto miało otrzymać 9 mln zł, transakcja

600 rodzin bez domów, działek i... odszkodowań. Premier wściekły

Mieszkańcy Kalinówki pod Lublinem, ale też innych miejscowości wzdłuż budowanej S 17 od miesięcy czekają na pieniądze za swoje działki i domy. Musieli je oddać, bo leżały w pasie drogi S 17 albo tuż przy niej. Premier twierdzi, że o opóźnieniach w wypłatach nie miał pojęcia. Dowiedział się dopiero

Rząd chce ułatwić budowę sieci energetycznych

, żeby zgodzili się na kable na swoich działkach - pięć lat - mówił Różycki. Spory z właścicielami działek bardzo często kończą się w sądzie, a dopóki sąd nie rozstrzygnie sprawy, sieci nie można budować. Ustawa o korytarzach ma to zmienić. Samorządy dostaną podobne uprawnienia, jak przy budowie dróg

"Towarzystwa" R. Krauzego bez Domu Marynarza i z kłopotami prokuratorskimi

wniosło o ponowne rozpatrzenie sprawy. - Postępowanie jest więc nadal w toku - napisał w odpowiedzi na pytania "Gazety" Mikołaj Karpiński, rzecznik prasowy ministerstwa. Cały czas toczą się także spory z miastem Gdynia, od którego spółka miliardera domaga się zwrotu szeregu działek lub

Kampania samorządowa szansą na uregulowanie problemu tzw. dzikiej reprywatyzacji

budynkami, głównie w centrum miasta. W myśl dekretu, właściciele gruntów mogli w ciągu sześciu miesięcy od dnia objęcia działek w posiadanie przez gminę, zgłosić wnioski o przyznanie im na tych terenach prawa wieczystej dzierżawy z czynszem symbolicznym lub prawa zabudowy za symboliczną opłatą. Składane w

Główny dojazd do Narodowego oddadzą spadkobiercom?

stadionu. Marta Brzegowa z biura prasowego ratusza przekonuje, że między decyzją o zwrocie a wydaniem działki mija zwykle kilka miesięcy. Ten czas ratusz wykorzysta na rozmowy z nowymi właścicielami. Grunt zarezerwowany w planie zagospodarowania pod publiczną ulicę samorząd będzie musiał wykupić

Reprywatyzacja nie obejmie nieruchomości wykorzystywanych na cele publiczne

Instytutowi Zoologii PAN. Dzięki uchwalonej przez Sejm na wniosek Senatu ustawie władze Warszawy oraz państwo nie będą musiały zwracać nieruchomości, które są wykorzystywane do celów publicznych albo np. gdy budynek był odbudowany z ruin. Nowe przepisy nie uzależniły jednak odmowy zwrotu nieruchomości od

KNF ustanowiła zarządcę komisarycznego w SKOK Wołomin

względem SKOKU Wołomin - w trakcie audytu przeprowadzonego przez Komisję wyszło na jaw, że SKOK Wołomin miał udzielać kredytów pod zastaw działek o znacznie niższej wartości niż kwota pożyczki. Później te kredyty nie były spłacane. Krajowa SKOK przypomniała w środę, że o wszystkich swoich zastrzeżeniach

KNF ustanowiła zarządcę komisarycznego w SKOK Wołomin

ZET pobicie Kwaśniaka w maju tego roku miało związek z decyzjami prezesa KNF względem SKOKU Wołomin - w trakcie audytu przeprowadzonego przez Komisję wyszło na jaw, że SKOK Wołomin miał udzielać kredytów pod zastaw działek o znacznie niższej wartości niż kwota pożyczki. Później te kredyty nie były

Pomorski senator PO próbował groźbą wymóc zmianę przebiegu obwodnicy Lęborka? "To jakiś absurd!"

chodzić o spekulację gruntami. Nieużytki na przebiegu wariantu północnego są mało warte - góra 2 zł za metr kwadratowy. Gdyby jednak puścić tamtędy obwodnicę, cena ich wykupu mogłaby skoczyć do 50 zł za metr. Jednocześnie znacznie wzrosłaby wartość sąsiadujących działek, które mogłyby pójść na przykład

Raport Najwyższej Izby Kontroli. Leśna samowola

biura prasowego magistratu, dodając, że osoba, która wydała decyzję o odlesieniu działki przy Mościckiego, nie pracuje już w magistracie. Wczoraj nie uzyskaliśmy jednak odpowiedzi, jak to możliwe, że mimo wykrycia nieprawidłowości przy wylesieniu wydano nowemu - staremu właścicielowi gruntu warunki

Na ogródkach (łatwiej) wyrośnie droga zamiast marchewki

ogródków - może to zrobić - bez żadnego problemu. Wystarczy, że zapłaci odszkodowanie właścicielom działek albo zaproponuje działkowcom nowe tereny na ogródki. Póki co w Krakowie nie ma takich planów.

TK: Właściciele wszystkich nieruchomości powinni mieć prawo do odszkodowań

Trybunał Konstytucyjny uznał, że przepis ustawy o gospodarce nieruchomościami z 1997 r. jest niezgodny z konstytucją. Stanowi bowiem, że odszkodowanie przysługuje za zajęcie domu jednorodzinnego, który przeszedł na własność państwa po 5 kwietnia 1958 r., oraz działki przeznaczonej pod budownictwo

Supraśl chce zablokować secesję Grabówki

Miesiąc temu do rady gminy wpłynął wniosek o zwołanie referendum w sprawie utworzenia nowej gminy wiejskiej, z terenów położonych dzisiaj w zachodniej części gminy Supraśl, przy granicy Białegostoku. Grabówka, Sowlany, Zaścianki, Henrykowo i Sobolewo, czyli tak zwane Zalasie, o niepodległość walczy

Norbertanki z Krakowa chcą sprzedać osiedle. Razem z mieszkańcami. Zdjęcia naszych mieszkań odkryliśmy w internecie

z Marglowej. Ten jednak twierdzi, że ze sprawą sprzedaży nie ma nic wspólnego. Norbertanki ustanowiły innego pełnomocnika sprzedaży działek. Przy tego typu transakcjach zakonnice nie muszą informować o niczym krakowskiej kurii. Zgodnie z przepisami prawa kanonicznego klasztor sióstr norbertanek w

Senat rozpoczął dwudniowe posiedzenie

przedsiębiorstwo państwowe. Senat zajmie się też dwoma własnymi projektami. Pierwszy nowelizuje ustawę o ochronie przyrody. Zakłada, że odszkodowania za szkody wyrządzane przez bobry, wilki, rysie, żubry czy niedźwiedzie obejmą - oprócz rolników - także właścicieli działek, ośrodków wypoczynkowych czy samorządy

Nie chce gazociągu na swojej działce. Zaminował teren

Trzeszczkowski jest właścicielem ponadhektarowej działki w Górkach Noteckich, oddalonych o 15 km od Gorzowa. Chciał w leśnej głuszy otworzyć mały hotelik, postawić stajnię, kupić kilka koni dla turystów. Ale dwa lata temu urzędnicy wojewody obwieścili, że przez działkę pobiegnie gazociąg, łączący

Zieleń między blokami to drożejący luksus

spółdzielnie mieszkaniowe mają możliwość oddania zbędnych działek ratuszowi. W przypadku gruntów cenniejszycg niż 2,5 mln zł, decyzję podejmują radni. - Od listopada obowiązują przepisy, które precyzują, że zwrot jest możliwy za zgodą miasta - przypomina, nie ukrywając niechęci do takiego rozwiązania. - Miasto

Schronisko zagrożone eksmisją, bo budują osiedle

zajmuję się także tym - wylicza Anna Wydmuch, pracownica schroniska. Teraz los schroniska jest zagrożony. Właściciele sąsiednich działek dostali pozwolenia na budowę. - W Tarnowskich Górach nie ma planu zagospodarowania przestrzennego. W mieście coraz więcej się buduje. Nie możemy zakazywać tego w tym

KPMG o problemach związanych z podatkiem VAT od nieruchomości

Doradca podatkowy KPMG Tomasz Bełdyga przypomniał na środowej konferencji prasowej, że od początku 2008 r. obowiązują nowe przepisy o podatku VAT. Stanowią one, że preferencyjna 7-proc. stawka VAT obejmuje nowe mieszkania o powierzchni do 150 mkw. oraz domy jednorodzinne do 300 mkw., kupowane od

Porażka Polski na Białorusi: ambasada w budynku firmy związanej z Łukaszenką

kompromituje - komentuje poseł PO Robert Tyszkiewicz. Dotychczasową siedzibę dyplomaci musieli opuścić, bo wygasła umowa najmu. Cztery lata temu wydzielono działkę na budowę nowego budynku, ale do tej pory udało się tylko wybrać projektanta. Dyplomatów przygarnął konsulat przy ul. Krapotkina. Najpoważniejszą

Kodeks Napoleona nadal działa. Urzędnik z Łodzi załatwił działkę dla miasta

sprawy właśnie w ten sposób. Spróbowałem wykorzystać przepisy Kodeksu Napoleona. W styczniu 2012 złożyliśmy w sądzie rejonowym wniosek o ustanowienie księgi i wpis własności, ale został on odrzucony. Złożyliśmy skargę, potem apelację do sądu okręgowego. Sąd mając zrozumiałe i poważne wątpliwości prawne

Wynik referendum w Szwajcarii jest na rękę skrajnej prawicy w UE

Pen, choć nowe przepisy, które wejdą w życie dzięki głosowaniu, uderzą też we Francuzów mieszkających czy pracujących w Szwajcarii. "Zwycięstwo Szwajcarów umocni wolę Francuzów, by powstrzymać masową imigrację" - dodała Le Pen. Tygodnik "Le Point" przeprowadził na swych stronach

Rozpoczęło sie posiedzenie Senatu

, bo - jak poinformowali dziennikarzy przed posiedzeniem senatorowie Jan Michalski (PO) i Grzegorz Wojciechowski (PiS) - popierają go te dwa największe senackie kluby. Ustawa o odnawialnych źródłach energii (OZE) wprowadza nowe zasady wspierania energii wytwarzanej z takich źródeł. Jedną z

W Senacie m.in. ustawa o OZE i "wielka nowelizacja" Kodeksu karnego

nowe zasady wspierania energii wytwarzanej z takich źródeł. Jedną z podstawowych zmian do obecnie obowiązujących przepisów dotyczących wspierania OZE jest zmiana systemu świadectw pochodzenia energii na system aukcyjny. System wyboru najlepszej oferty w tych samych warunkach ma być tańszy dla budżetu

Wzięli działki

propozycja byłaby dość trudna do realizacji, bo przepisy kolejowe zabraniają zasiedlania takich budynków. Padł też pomysł, aby tam umieszczać bezdomnych.Przeszklona wiata Jednak o tym, czy rzeczywiście gmina Jeżewo przejmie dworzec, zdecydują radni na marcowej sesji. - Pomysł jest dobry, myślimy o

Budowanie pod i nad. Ministerstwo Infrastruktury szykuje nową ustawę

i urbaniści. Dodajmy, że zbliżone rozwiązania obowiązują w innych krajach, zwłaszcza anglosaskich. Np. w USA przedmiotem obrotu może być nawet sama przestrzeń nad gruntem, zwana tam działkami powietrznymi. W sensie prawnym niczym się one nie różnią od działek gruntowych i też mają wymierną wartość

ŁSSE prowadzi 26 projektów inwestycyjnych - nowi inwestorzy w I kwartale

zachęcać do inwestowania małe i średnie firmy, dla których przygotowuje specjalną ofertę. "Staramy się nasze tereny inwestycyjne dzielić na mniejsze działki o pow. 1-2 ha tak, żeby mali przedsiębiorcy też znaleźli coś w ofercie Strefy" - zaznaczył Sadzyński. Prawdopodobnie do połowy roku Strefa

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

Tom Clancy's HAWX

Tom Clancy's HAWX to nowa gra spod nazwy znanego pisarza książek sensacyjnych - tym razem jest to symulator myśliwca. Użytkownicy przenoszą się w niezbyt odległą przyszłość, gdzie potencjał militarny prywatnych firm został połączony i ten kartel zaatakował USA. Sam symulator jest dość wciągający

Army Men: Toys in Space

Wersja demonstracyjna gry Army Men: Toys in Space.

Army Men: Toys in Space jest strategią, w której gracz ma możliwość poznania nowych stron konfliktu - Aliens czyli Kosmitów oraz Space Troopers czyli Kosmicznych Żołnierzy.

Dzięki kosmicznej nacji gracz ma

Kalkulator amortyzacji

Kalkulator amortyzacji to aplikacja pozwalająca na łatwiejsze zaplanowanie kosztów amortyzacji.

Kalkulator amortyzacji ułatwia również sporządzenie dokumentacji objętej konkretnymi przepisami.

Kalkulator amortyzacji Program pozwala na naliczanie amortyzacji wg

PITy Roczne

PITy Roczne przeznaczony jest do wypełnienia rocznych zeznań podatkowych.

PITy Roczne nie wymaga od użytkownika znajomości przepisów podatkowych. Cały proces odbywa się bowiem za pomocą specjalnego kreatora, który pozwala na szybkie sporządzenie zeznania podatkowego

Bus Simulator 2009 spolszczenie

Bus Simulator 2009 spolszczenie to aplikacja, dzięki której jest możliwie zamienienie plików gry, co pozwoli cieszyć się pełną polską wersją językową.

W Symulator Autobusu zadaniem gracza jest przestrzeganie przepisów drogowych, utrzymanie pojazdu na drodze, zmienianie