niepełnosprawność orzeczenie

PAP

"Dziennik Polski": Nie wystarczy jedno orzeczenie o niepełnosprawności

"Dziennik Polski": Nie wystarczy jedno orzeczenie o niepełnosprawności

Mimo, iż lekarz orzecznik orzekł o niepełnosprawności, osoba taka, starając się o legitymację uprawniającą do ulgowych przejazdów, musi po raz drugi poddać się weryfikacji lekarza i czekać na nowe orzeczenie - informuje "Dziennik Polski".

Niepełnosprawni przed Sejmem w obronie swoich miejsc pracy

Kilkadziesiąt osób z orzeczeniem o niepełnosprawności zgromadziło się przed Sejmem w obronie dofinansowania zakładów pracy chronionej, zatrudniających niepełnosprawnych.

Niepełnosprawnym będą potrzebne nowe orzeczenia o stanie zdrowia

Aż 180 tys. pracowników zakładów pracy chronionej będzie musiało starać się o nowe orzeczenia dotyczące niepełnosprawności - zapowiada "Gazeta Prawna".

"Krzyś wracał z przedszkola i w kółko powtarzał: Siadaj! Bądź cicho"

"Krzyś wracał z przedszkola i w kółko powtarzał: Siadaj! Bądź cicho"

przedszkolaków, niektórzy wychowawcy wiedzieli o tym, jak zachowuje się nauczycielka. Rodzice słyszeli nieoficjalnie. - Pani nie lubi dzieci z orzeczeniem [o niepełnosprawności]. Dlatego, kiedy się denerwuje, to my zabieramy te dzieci - miała, według relacji jednej z matek, powiedzieć inna wychowawczyni z

Od lipca do grudnia 2014 r. wydano ponad 82,8 tys. nowych kart parkingowych

podstawie orzeczeń wydawanych przez Powiatowe lub Miejskie Zespoły ds Orzekania o Niepełnosprawności. Proces wydawania nowych kart nadzoruje - zgodnie z kompetencjami - Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych. Termin na wymianę kart został przez Sejm wydłużony - z grudnia 2014 r. do lipca 2015 r

 Co z pomocą dla dzieci z CZR? MEN nie dotrzymuje obietnicy 

 Co z pomocą dla dzieci z CZR? MEN nie dotrzymuje obietnicy 

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego przysługuje "dzieciom niesłyszącym i słabosłyszącym, niewidomym i słabowidzącym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym, z autyzmem, w tym zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami

TK wydał orzeczenie w sprawie świadczeń dla opiekunów osób niepełnosprawnych. "Troszkę jestem rozczarowany..."

TK wydał orzeczenie w sprawie świadczeń dla opiekunów osób niepełnosprawnych. "Troszkę jestem rozczarowany..."

Obecnie osoby opiekujące się dorosłą osobą niepełnosprawną w tym samym wieku mogą otrzymywać dwa różne świadczenia w zależności od tego, czy niepełnosprawność ich podopiecznego powstała przed czy po osiągnięciu przez niego dorosłości. Przed zakwestionowaną nowelizacją ustawy świadczenie

MEN obiecało pomoc na dzieci z zaburzeniami. Mijają trzy miesiące i... zderzamy się z kolejnymi obietnicami

MEN obiecało pomoc na dzieci z zaburzeniami. Mijają trzy miesiące i... zderzamy się z kolejnymi obietnicami

CZR W ministerialnym rozporządzeniu dzieci z CZR, czyli takie, które mają problem z komunikacją z otoczeniem czy zaburzenia mowy podobne jak przy autyzmie, nie zostały ujęte w grupie tych, które mogą liczyć na specjalne kształcenie. Przepisy z 17 listopada 2010 r. mówią wyraźnie, że orzeczenie o

MEN zmieni przepisy po naszej interwencji. Dzieci chore na CZR dostaną pieniądze na kształcenie specjalne

MEN zmieni przepisy po naszej interwencji. Dzieci chore na CZR dostaną pieniądze na kształcenie specjalne

kontaktem z otoczeniem. Podobnie jak autystyczne czy cierpiące na zespół Aspergera. Brak dodatkowych zajęć z logopedą czy terapii z psychologiem w przedszkolu czy szkole odbiera im szanse na normalne życie. Obowiązujące rozporządzenie MEN z 17 listopada 2010 r. mówi wyraźnie, że orzeczenie o potrzebie

Stolica: ruszają szkolenia dla niepełnoprawnych mieszkańców

Dzięki szkoleniom swoje kwalifikacje będzie mogło podnieść 310 osób. Rekrutacja trwać będzie przez trzy tygodnie, od poniedziałku - do 6 lutego br., bądź do wyczerpania miejsc. W szkoleniach mogą wziąć udział osoby posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (z normą intelektualną

Łódzkie. 79-latka oskarżona o narażenie życia niepełnosprawnego syna

poruszał. Uzyskał orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym. Wymagał stałej opieki ze strony innych osób. Faktycznie zajmowała się nim mieszkająca w tym samym domu 79-letnia matka. Kobieta załatwiała wszelkie formalności związane z uzyskaniem przez 55-latka świadczeń z ośrodka pomocy społecznej

"Konwencja ONZ wprowadza do polskiego prawa nową definicję niepełnosprawności"

"Konwencja ONZ wprowadza do polskiego prawa nową definicję niepełnosprawności"

niepełnosprawności, jednak w myśl przepisów musi być ona potwierdzona odpowiednim orzeczeniem. "Zupełnie inne spojrzenie" - Konwencja wprowadza do polskiego prawa zupełnie inne spojrzenie na niepełnosprawność. Osoba na wózku inwalidzkim stojąca przed budynkiem, do którego prowadzą schody, będzie osobą

Od 1 stycznia świadczenie pielęgnacyjne wynosić będzie 1200 zł

sprawowania opieki nad osobą niepełnosprawną. Przysługuje ono matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka, osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną oraz innym osobom, na których ciąży obowiązek alimentacyjny, pod warunkiem, że niepełnosprawność podopiecznego powstała przed ukończeniem przez niego 18

Dr Kubicki: Czy podwyżki zasiłków dla opiekunów niepełnosprawnych NAPRAWDĘ rozwiążą ich problemy? [OPINIA]

Dr Kubicki: Czy podwyżki zasiłków dla opiekunów niepełnosprawnych NAPRAWDĘ rozwiążą ich problemy? [OPINIA]

kwotę wynikającą z rodzaju niepełnosprawności: stanowi ona od 1,4- do 9,5-krotności stawki bazowej (w 2014 r. 5 242 zł rocznie) na ucznia. Owa kwota uzupełniająca zwana wagą przeliczeniową naliczana jest dla samorządu na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Samorząd zgodnie z

Wsparcie dla niepełnosprawnych? "Nie dyskutujmy, czy wydamy 2, czy 5 mld zł. Ale o tym, co chcemy osiągnąć"

Wsparcie dla niepełnosprawnych? "Nie dyskutujmy, czy wydamy 2, czy 5 mld zł. Ale o tym, co chcemy osiągnąć"

Podwyższenie świadczeń pielęgnacyjnych powinno pomóc w zmniejszeniu liczby gospodarstw domowych z dzieckiem z niepełnosprawnością posiadających dochód poniżej minimum egzystencji. Jednak dla części osób poprawa sytuacji materialnej będzie iluzoryczna, bo stracą uprawnienia do wsparcia z pomocy

"Rzeczpospolita": Polska to kraj chorych policjantów

"Rzeczpospolita": Polska to kraj chorych policjantów

wybrać, czy bierze się rentę czy emeryturę. Ale orzeczenie o grupie inwalidzkiej podnosi procentowo emeryturę aż o 15 proc., nawet w przypadku III grupy inwalidzkiej, a więc lekkiej niepełnosprawności. W przeliczeniu na okres wysługi funkcjonariusza, który jest w służbie np. 24 lata, renta daje mu

W połowie 2012 r. - rekomendacje i standardy usług dla niepełnosprawnych

, a spada - liczba osób mających orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności.(PAP)

O Kartę Dużej Rodziny wystąpiło ponad 718 tys. osób

realizacji i finansowania zadań przez resort pracy, administrację rządową i samorząd. Karty przysługują rodzinom, które mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci w wieku do 18 lat lub do 25 - gdy się ono uczy. W przypadku dziecka niepełnosprawnego (musi mieć orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu

"Rz": Wysyłają romskie dzieci do szkół specjalnych, a MEN nic

"Rz": Wysyłają romskie dzieci do szkół specjalnych, a MEN nic

. Rzeczpospolita podaje, że wyniki badań są szokujące: 52 proc. tych uczniów posiadających orzeczenie o niepełnosprawności intelektualnej wykazywało pełną sprawność, a jedyny ich problem wynikał z mniejszego zasobu słów i odmienności kulturowej. To po prostu skandal. Te wyniki są przerażające - mówi posłanka

Inwalidzi masowo wnoszą o wyższy stopień niepełnosprawności. Boją się o pracę

Inwalidzi masowo wnoszą o wyższy stopień niepełnosprawności. Boją się o pracę

niepełnosprawne, powiedział, że takie zachowania są typowe dla zatrudniających osoby, które często mają orzeczoną niepełnosprawność nie z powodu widocznego kalectwa, ale stwierdzoną na podstawie dokumentacji medycznej poświadczającej długotrwałą chorobę. Zdaniem Dymitrowicza bywa, że takie orzeczenia są "

Luka w prawie - dyskryminacja głuchoniewidomych

- W Polsce nie ma prawnie głuchoślepoty - mówi Krzysztof Wostal, z Towarzystwa Pomocy Głuchoniewidomym - orzecznictwo nic nie mówi o takich osobach. W orzeczeniu o niepełnosprawności głuchoniewidomy może mieć wpisaną wadę wzroku i słuchu, ale tylko jako dwa osobne kody - a to oznacza na przykład

Niepełnosprawny nie pojedzie autobusem PKS z Gorzowa Wlkp.

Niepełnosprawny nie pojedzie autobusem PKS z Gorzowa Wlkp.

zabrać chłopaka. To nie koniec. Podczas niedawnej podróży kierowca stwierdził, że Patryk nie ma białej legitymacji osoby niepełnosprawnej i nie chciał uznać biletu kupionego w kasie. - Nie pomogły tłumaczenia, że ma ze sobą orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz szkolną legitymację z

Kapica: Duże Rodziny szybciej uzyskają zwrot podatku

ulg. Do tej pory karta funkcjonowała na mocy rządowego programu; od stycznia będzie mieć rangę ustawy. Karty będą przysługiwały rodzinom, które mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci w wieku do 18 lat, lub do 25 - gdy się dziecko uczy. W przypadku dziecka niepełnosprawnego (musi mieć orzeczenie

Warmińsko-mazurskie. Instytucje kultury wprowadzają ulgi dla dużych rodzin

zachęta, żeby odwiedzić muzeum, szczególnie w wakacje" - mówiła. Karty przysługują rodzinom, które mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci w wieku do 18 lat lub do 25 - gdy się ono uczy. W przypadku dziecka niepełnosprawnego (musi mieć orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu

Protest rodziców osób niepełnosprawnych. "Żądamy wyższych świadczeń i równego traktowania"

miesiąca - do konsultacji projektu ustawy realizującej zeszłoroczne orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, który uznał, że należy równo traktować wszystkich opiekunów, niezależnie od tego, kiedy powstała niepełnosprawność ich podopiecznego. Wg informacji resortu, w projekcie mają być utrzymane prawa nabyte

O Kartę Dużej Rodziny wystąpiło ponad 718 tys. osób

i samorząd. Karty przysługują rodzinom, które mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci w wieku do 18 lat lub do 25 - gdy się ono uczy. W przypadku dziecka niepełnosprawnego (musi mieć orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności) nie ma granicy wieku. Karta przysługiwać

Karta Dużej Rodziny uprawnia do tańszej podróży pociągami

dziecko uczy. W przypadku dziecka niepełnosprawnego (musi mieć orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności) nie ma granicy wieku. Karta przysługiwać będzie samotnemu rodzicowi, rodzicom (także zastępczym, opiekunom w pieczy zastępczej), małżonkowi rodzica. Kartę otrzymać będą mogli

Senat za głosowaniem przez pełnomocnika

Senatorowie wprowadzili poprawki do nowelizacji ordynacji wyborczej, które m.in. rozszerzają zakres wyborców uprawnionych do ustanowienia pełnomocnika w głosowaniu o osoby posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie o przyznaniu renty.Inna senacka

12 lat żyła bez wody. Teraz eksmitowano niepełnosprawną 82-latkę

nakładać na właściciela jedynie grzywny. Jak mówili działacze, którzy próbowali zablokować eksmisję. Lokatorka przestała płacić czynsz, odkąd odcięto jej wodę. W 2007 r. sąd wydał nakaz eksmisji, ale ze względu na orzeczenie o niepełnosprawności kobiecie przysługiwał lokal socjalny. Dzielnica Włochy

Urząd ujawnił wrażliwe dane osobowe niepełnosprawnych dzieci

inspektor ochrony danych osobowych. W starostwie rozpętała się burza.Jak to się stało?Jakim cudem informacje o ich niepełnosprawności pojawiły się na stronie internetowej kamieńskiego starostwa? Któryś z urzędników w tzw. BIP (Biuletynie Informacji Publicznej) umieścił skany pism z Urzędu Kontroli Skarbowej

Popłyną miliony na rzekomo "niepełnosprawnych" pracowników? Gdańsk alarmuje

, ale obawiamy się, że wywoła to odwrotny skutek - dodaje poseł Plura. - Mamy niedoskonały system orzecznictwa. Łatwo dostać orzeczenie o lekkiej niepełnosprawności. Równie łatwo ze stopnia lekkiego "przejść" na umiarkowany. Dostałem ostatnio obiegówkę z zakładu pracy chronionej, w której

Listonosze pomogą niepełnosprawnym wyborcom

wybory chodzi, kopię aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Wyborca może zaznaczyć w zgłoszeniu, że chce zagłosować przy pomocy nakładki w alfabecie Braille'a, wtedy zostaną dołączone do pakietu wyborczego. Do 2 października 2011 r. gmina doręczy wyborcy pakiet wyborczy za pośrednictwem

"Dziennik Gazeta Prawna": Budżet płaci za fikcyjną opiekę

posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności. Pozwoli też gminom na przeprowadzenie wywiadu u osoby już otrzymującej świadczenie. Na razie przyrost często fikcyjnej liczby opiekunów odbija się na budżecie. Jeżeli liczba otrzymujących świadczenia będzie dalej wzrastać, jeszcze w tym roku

Komornik odebrał niewidomej sprzęt do czytania. Teraz PO szykuje zmiany w prawie

sprawę opisała później "Gazeta Wyborcza". Kobieta chorowała na raka piersi i węzłów chłonnych, a później zaczęła tracić wzrok. Dziś lewym okiem widzi na 40 proc., prawym na 10 proc. Ma orzeczenie o niepełnosprawności znacznej (dawniej najwyższa, I grupa inwalidzka). Przez choroby pani Anny i

Nie ma pieniędzy na badanie niepełnosprawnych!

stopień niepełnosprawności. Dzięki temu dostawał 700 zł zasiłku i świadczenia pielęgnacyjnego. To, plus kilkaset złotych alimentów, musiało wystarczyć na bardzo skromne życie. Teraz, bez aktualnego zaświadczenia, zasiłki odebrano, podobnie jak prawo do dotowanego przez PFRON turnusu rehabilitacyjnego

Blisko 80 niepełnosprawnych zamierza pozwać UEFA za anulowanie biletów

, klienci firmy Majewski Inkaso kupowali bilety na podstawie regulaminu, który stanowił, że "niepełnosprawni mogą kupić bilety ze ściśle określonej puli dla osób niepełnosprawnych" i zawierał sformułowanie, że "wymagany będzie ważny dokument stwierdzający niepełnosprawność". UEFA wysłała

Warszawa.Protest rodziców niepełnosprawnych; chcieli spotkania z Kopacz

grupa opiekunów domaga się przede wszystkim zrównania praw opiekunów osób niepełnosprawnych, niezależnie od tego, kiedy powstała niepełnosprawność. Jak powiedziała PAP przedstawicielka tej grupy protestujących Marzena Kaczmarek, uzyskali oni zapewnienie, że w ciągu miesiąca zostanie im przedstawiony do

Grupa rodziców niepełnosprawnych dzieci protestuje przed KPRM

realizującej zeszłoroczne orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, który uznał, że należy równo traktować wszystkich opiekunów dorosłych niepełnosprawnych, niezalenie od tego, kiedy powstała niepełnosprawność ich podopiecznego. "Spokojnie czekamy na ten projekt, jest to dla nas bardzo ważne"

Ekspert: Karta Dużej Rodziny w formie ustawy to stabilność polityki prorodzinnej

rodzinom, które mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci w wieku do 18 lat, lub do 25 - gdy się ono uczy. W przypadku dziecka niepełnosprawnego (musi mieć orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności) nie ma granicy wieku. Karta przysługiwać będzie samotnemu rodzicowi, rodzicom

Fundacja Synapsis: osoby autystyczne mogą być cennymi pracownikami

możliwość zwrotu kosztów przystosowania i wyposażenia stanowiska pracy. Konieczne jest jednak orzeczenie o niepełnosprawności. Na najwyższe dofinansowanie ze środków PFRON może liczyć pracodawca, który zdecyduje się na zatrudnianie osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności. W tym wypadku dofinansowanie

Tylko tydzień na dopełnienie formalności ws. głosowania korespondencyjnego

wniosków, na których można zgłaszać zamiar głosowanie korespondencyjnego, dostępne są w urzędach miasta lub gmin oraz na stronach internetowych urzędów. Takie zgłoszenie musi zawierać kopię aktualnego orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Chodzi o orzeczenie o całkowitej

Sprawa o rekordowe odszkodowanie. Sąd na wniosek szpitala przełożył termin apelacji [116 DNI NA BANACHA]

podtrzymał roszczenie pani Grażyny, byłoby to najwyższe odszkodowanie przyznane ws. o błędy w sztuce lekarskiej w Polsce. Kobieta po 116 dniach spędzonych na Banacha wyszła ze szpitala z I grupą inwalidzka. Rozprawa, na której ma zapaść prawomocne orzeczenie, planowana była na najbliższy czwartek 21

Niepełnosprawni idą po sprawiedliwość do sądu. UEFA nie dała biletów

dostałem żadnej wiadomości od UEFA, ale miałem potwierdzenie na stronie internetowej, na moim koncie, więc myślałem, że wszystko jest w porządku - opowiada. W kwietniu dostał od federacji wiadomość, że jego bilety zostały anulowane, bo nie odpowiadał na e-maile i nie wysłał orzeczenia o niepełnosprawności

Byli esbecy masowo na rentach zdrowotnych

tak, że nie można nikomu odmówić stanięcia przed komisją lekarską.Większość byłych esbeków uzyskała orzeczenie o takim stopniu niepełnosprawności, że może pobierać renty. Według szacunków rządowych ekspertów na renty mogło przejść nawet 70 procent tych, których objęła ustawa dezubekizacyjna.Średnia

Sejm: prawa jazdy nie stracą dłużnicy płacący połowę alimentów

dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności albo o co najmniej umiarkowanym stopniu niepełnosprawności). Nowela wyłącza także stypendia za wyniki w nauce i sporcie z katalogu dochodów wliczanych do dochodu warunkującego prawo do świadczeń rodzinnych. Zmienia również m.in. przepisy dotyczące

Komisja: praw jazdy nie stracą dłużnicy płacący połowę alimentów

niższy niż faktycznie otrzymywany). W myśl obecnie obowiązujących przepisów prawo do świadczeń rodzinnych przysługuje, jeżeli przeciętny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 504 zł (583 zł w przypadku, gdy w rodzinie wychowywane jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o

Polkomtel - koniec z ograniczaniem niepełnosprawnym korzystania z ulgi

; wybrał się kilka tygodni temu do salonu Plusa. Dał się skusić operatorowi, bo jako jedyna sieć komórkowa Plus oferuje niepełnosprawnym 50 proc. rabatu na abonament przez dwa lata.Na miejscu okazało się, że oprócz orzeczenia o stopniu niepełnosprawności Strzymiński musiał też złożyć oświadczenie, że ani

Senat: dłużnicy alimentacyjni mogą stracić prawo jazdy

dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności albo o co najmniej umiarkowanym stopniu niepełnosprawności). Nowela wyłącza także stypendia za wyniki w nauce i sporcie z katalogu dochodów wliczanych do dochodu warunkującego prawo do świadczeń rodzinnych. Zmienia również m.in. przepisy dotyczące

RPO do minister pracy ws. niepełnosprawnych emerytów

więcej (w tym 102 tys. ukończyło 60. rok życia). To aż 61 proc. wszystkich pracujących niepełnosprawnych Polaków.Kochanowski odniósł się też do rozporządzenia ws. orzekania o stopniu niepełnosprawności. Zgodnie z rozporządzeniem, orzeczenia o niepełnosprawności zawierają "symbol przyczyny

Koncern tytoniowy zapłaci za pył w miejscu pracy

brązowa. Jak brałam kąpiel, woda w wannie była brunatna - wspominała. Pojawił się alergiczny nieżyt nosa, duszności. Kiedy Powiatowy Zespół Orzekania o Niepełnosprawności potwierdził uszczerbek na zdrowiu w związku z chorobami zawodowymi, pani Beata ruszyła na wojnę przeciwko Philipowi Morrisowi

Białostoczanie zgłaszają się po darmowe komputery

zł netto lub 583 zł netto, *jeśli w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne; *samotni rodzice, jeśli dochód w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725 zł netto; *pełnoletnie osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym, o

Spotkanie w kancelarii premiera z rodzinami niepełnosprawnych

niepełnosprawnych jest przedmiotem naszej szczególnej uwagi" - podkreślił. Obecnie świadczenie pielęgnacyjne, w przypadku gdy rodzic nie pracuje, lecz opiekuje się chorym dzieckiem, wynosi 520 zł. Natomiast zasiłek pielęgnacyjny, przysługujący dzieciom i osobom powyżej 16. roku życia, jeżeli mają orzeczenie o

Ostatnia szansa, aby dopełnić formalności i zagłosować korespondencyjnie

w danej gminie, wskazanie wyborów, których dotyczy zgłoszenie (wybory do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzone na dzień 9 października 2011 r.), adres stałego zamieszkania, na który ma być wysłany pakiet wyborczy, kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia

Senat: prawo jazdy zabierane za zaleganie z alimentami dłużej niż pół roku

przekracza kwoty 504 zł (583 zł w przypadku, gdy w rodzinie wychowywane jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności albo o co najmniej umiarkowanym stopniu niepełnosprawności). Bucior przypomniał, że MPiPS przygotowało projekt założeń do nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz

Prezydent za ułatwieniami w głosowaniu niepełnosprawnych

Nowelizacja zakłada, że osoby o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności będą mogły w wyborach głosować korespondencyjnie - dla celów głosowania listownego przeznaczona będzie co najmniej jedna komisja na terenie gminy. Nowela przewiduje możliwość głosowania przez wyborcę niewidomego lub

Gdzie jest praca? Szukaj pracy z "Gazetą". Oferty z Białegostoku i okolic

w sprzedaży, łatwość nawiązywania kontaktów, kultura osobista, mile widziane badania sanitarno-epidemiologiczne, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności), - piekarz (wykształcenie zawodowe, doświadczenie), - spawacz metodą MIG (uprawnienia do spawania tą metodą), - ślusarz/spawacz (doświadczenie

Radna PiS ma przeprosić strażnika. Ale czy to zrobi?

W środę sąd nie dał się przekonać argumentom adwokata Elżbiety Dados, w całości oddalił jej apelację i utrzymał w mocy wyrok Sądu Okręgowego w Lublinie sprzed kilku miesięcy. Orzeczenie zobowiązuje radną Prawa i Sprawiedliwości do przeproszenia strażnika miejskiego Dariusza Kowalskiego (nazwisko

Kancelaria premiera zapłaci 450 tys. zł kary. Zatrudnia za mało niepełnosprawnych

3,4 mln osób (10,7 proc. ludności w wieku 15 lat i więcej posiada prawne orzeczenie niepełnosprawności); w 2010 r. biernych zawodowo było 83 proc. niepełnosprawnych powyżej 15 roku życia - 87 proc. spośród nich nie poszukiwało pracy z powodu choroby i niesprawności. Whitney Houston [1963-2012]. Na

Sejm znowelizował ustawę o emeryturach i rentach z FUS

dostaną orzeczenia o niepełnosprawności lub decyzji o przyznaniu świadczenia. Podobnie ma być w wypadku rencistów, którym po 1 stycznia 2009 r. upłynie termin pobierania świadczenia. Jeżeli komisja lekarska uzna, ze nadal spełniają kryteria niezbędne do orzeczenia niepełnosprawności, dalsze świadczenie

Jeszcze jeden dzień na ustanowienie pełnomocnika na wybory

, których dotyczy pełnomocnictwo do głosowania (wybory do Sejmu i Senatu). Do wniosku trzeba dołączyć: kopię aktualnego orzeczenia stopnia niepełnosprawności osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania; pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem, zawierającą jej nazwisko i imię (imiona) oraz adres

Pracodawcy: PO straciła nasze zaufanie

raczej pewne, bo projekt przygotowali posłowie PO, z inicjatywy rządu, pracodawcy: stracą dopłaty do niepełnosprawnych emerytów z lekkim i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności; stracą ulgi podatkowe; dostaną mniejsze pieniądze za zatrudnienie niepełnosprawnych, z wyjątkiem osób z orzeczeniem ze

Jeszcze przez tydzień można ustanowić pełnomocnika na wybory

, których dotyczy pełnomocnictwo do głosowania (wybory do Sejmu RP i Senatu RP). Do wniosku trzeba dołączyć: kopię aktualnego orzeczenia stopnia niepełnosprawności osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania; pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem, zawierającą jej nazwisko i imię (imiona) oraz

Nowe wyborcze udogodniania dla niepełnosprawnych i niewidomych

gmin oraz na stronach internetowych urzędów. Takie zgłoszenie musi zawierać kopię aktualnego orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Chodzi o orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy, niezdolności do samodzielnej egzystencji lub całkowitej niezdolności do pracy. Chodzi

Przedszkole lubi wiedzieć

, zaświadczeń o zatrudnieniu, orzeczeń o niepełnosprawności rodziców, a nawet wysokości alimentów czy dowodu o podziale majątku. - Gdy zaczęliśmy interweniować, okazało się, że to powszechny problem - mówi Wiewiórowski. - Większość gmin wymaga dokumentów zawierających wrażliwe dane, a ludzie się na to

Dwa razy więcej sześciolatków pójdzie do szkół na Mazowszu

przy zakupie podręczników. Pomoc ta jest przeznaczona dla uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności lub z rodzin, w których dochód na jedną osobę nie przekracza 351 zł. W uzasadnionych przypadkach (sieroctwo, ciężka choroba, przemoc w rodzinie, alkoholizm) wnioski mogą składać również osoby, które nie

Ostatni dzień na dopisanie się do spisu wyborców i wniosek ws. pełnomocnika

wyborczego mają prawo wyborcy o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, osoby ? stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny, a także posiadający orzeczenie organu rentowego o całkowitej niezdolności do pracy, niezdolności do

Radny zmuszał, by na niego głosowano?

ds. Przestępczości Zorganizowanej szczecińskiego oddziału Prokuratury Krajowej. Edward W. miał w zamian za łapówki wydawać nieprawdziwe orzeczenia o niepełnosprawności zdrowym pacjentom. Na podstawie fałszywych zaświadczeń osoby te ubiegały się następnie o zasiłki pielęgnacyjne, otrzymywały

Miasto rozdaje komputery za free, a chętnych brakuje

komputer mogą się też starać pełnoletnie osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym, o dochodzie nieprzekraczającym łącznej wysokości renty socjalnej oraz zasiłku pielęgnacyjnego, tj. kwoty 764,67 zł netto.

Rząd tnie gdzie tylko może. Teraz na opiece społecznej

budżetu państwa było też mniej na tzw. zasiłki stałe. Dostają je osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności o najmniejszych dochodach. Dodatkowe kilkaset złotych co miesiąc to dla nich bardzo znacząca kwota. W połowie roku okazało się, że z budżetu centralnego do samorządów będzie na zasiłki stałe

Plus daje niepełnosprawnym zniżkę, ale stawia wysokie wymagania

i poprosiliśmy o informację, jakie dokumenty musi przedłożyć niepełnosprawny klient. Okazuje się, że wystarczy orzeczenie o stopniu niepełnosprawności oraz... oświadczenie, że ani klient, ani nikt w jego domu nie korzysta ze zniżki na opłaty za usługi telekomunikacyjne z tytułu

Komornik zabrał niedowidzącej urządzenie do czytania

orzeczenie o niepełnosprawności znacznej (dawniej najwyższa, I grupa inwalidzka).Kiedy załamało się zdrowie żony, Piotr też zaczął chorować. Najpierw serce, później kręgosłup. Przeszedł bardzo ciężką operację dwóch kręgów lędźwiowych. Wymienili je na plastikowe. Dziś ledwo chodzi. Przez choroby podupadła ich

Puste szkoły: 10 uczniów w klasie. Nabór na forum

Szkoła Podstawowa nr 41 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Drewnianej słynąca ze świetnego wyposażenia i specjalistów zajmujących się dziećmi z niepełnosprawnościami ogłasza się na forum Gazeta.pl. Informuje, że od września chce przyjąć do klasy piątej kilkoro uczniów. "Klasa 4b liczy

Przy adopcji Włosi nie mogą już wybierać koloru skóry dziecka

Niedoszła matka adopcyjna, która nie chce zdradzać nazwiska, tłumaczy, że czarna skóra dziecka jest rodzajem niepełnosprawności. - Lepiej, by kulało, niż nie było białe - mówi włoskim gazetom. Podkreśla, że zwłaszcza jej mąż boi się reakcji sąsiadów i przyszłych kolegów ich adoptowanych dzieci w

Przed Pałacem Prezydenckim nadal stoją tłumy

Małgorzata, której nie udało się wejść do Pałacu.- Bardzo prosiłam, bo mam orzeczenie o niepełnosprawności, ale nie dało rady. Nie udało się, nie dostałam się. Szkoda, żałuję bardzo - mówiła Henryka Walczak, która stała w kolejce do wejścia od godz. 11. - Mimo wszystko warto było tu przyjść - dodała.Tadeusz

Pomoc dla Sebastiana. 13 tysięcy złotych na koncie

przyjdzie też z PFRON-u. Tata Sebastiana ma amputowaną nogę. W najbliższym czasie stanie przed komisją, która wydaje orzeczenia o niepełnosprawności. - Wówczas jest możliwość osiągnięcia pomocy z PRFON-u. Zrobilibyśmy remont tego domu taki, aby ta podłoga była cała; żeby łazienkę zrobić, bo jej nie ma

Szkoły nie chcą "niegrzecznych" dzieci

Zachodzie zasadą jest nauka w rejonie. Do placówek specjalistycznych dzieci chodzą w szczególnych przypadkach - podkreśla Ilona Rzemieniuk.Razem z dwiema innymi mamami ze stowarzyszenia Pomocy Dzieciom z Ukrytymi Niepełnosprawnościami "Nie-Grzeczne Dzieci" przyszła na ostatnią sesję Rady Warszawy

Zemsta za mandat? Radna PiS ma przeprosić strażnika

Elżbiety Dados było tylko incydentem. Jednak uzasadnienie orzeczenia do którego dotarliśmy jest dla radnej PiS miażdżące. Sąd część jej zeznań uznał za niewiarygodne. Co więcej sędzia Lebowa doszedł do przekonania, że Elżbieta Dados nie chciała dostać mandatu, dlatego wpadła na pomysł, aby wykorzystać

Trzy nowości. Nowe ulgi rodzinne w bielskich autobusach

zasiłku rodzinnego (czyli dochód na osobę nie przekracza 504 zł), a także niepełnosprawni do 24. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.Rodziny wielodzietne cieszą się z takich rozwiązań. - Zniżki do teatru czy na basen są potrzebne, ale korzysta się z nich

Tusk: były kontrole w urzędzie, w którym pracował niedoszły samobójca

nowego rządu" - dodał. Obecnie świadczenie pielęgnacyjne, w przypadku gdy rodzic nie pracuje, lecz opiekuje się chorym dzieckiem, wynosi 520 zł. Natomiast zasiłek pielęgnacyjny, przysługujący dzieciom i osobom powyżej 16. roku życia, jeżeli mają orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności

Niepełnosprawni wyborcy powinni dopełnić formalności

zamieszkania, na który ma być wysłany pakiet wyborczy, kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności. W zgłoszeniu wyborca może zażądać przesłania mu nakładek na karty do głosowania w alfabecie Braille'a. Druki wniosków, na których można zgłaszać zamiar

Niepełnosprawni mogą prosić samorządy o pełną pomoc przy wyborach

), imię ojca, datę urodzenia, pesel, oświadczenie o wpisaniu do rejestru wyborców, adres stałego zamieszkania, kopię aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, a także informację, o jakie wybory chodzi. Taki wyborca otrzyma pocztą lub bezpośrednio od urzędnika tzw. pakiet wyborczy. Znajdą się tam

Wyborcze ułatwienia dla niepełnosprawnych i niewidomych

, pesel, oświadczenie o wpisaniu do rejestru wyborców, adres stałego zamieszkania i informację, o jakie wybory chodzi. Ponadto - co bardzo ważne - musi zawierać kopię aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Następnie wyborca otrzyma - za pośrednictwem Poczty Polskiej lub bezpośrednio od

Senat: nowelizacja ustawy o emeryturach i rentach z FUS ponownie do komisji

niepełnosprawności lub decyzji o przyznaniu świadczenia. Podobnie ma być w wypadku rencistów, którym po 1 stycznia 2009 r. upłynie termin pobierania świadczenia. Jeżeli komisja lekarska uzna, ze nadal spełniają kryteria niezbędne do orzeczenia niepełnosprawności, dalsze świadczenie będzie ustalone według przepisów

Nie rozumie po polsku? To jest niepełnosprawny

wyniki, ale już teraz możemy powiedzieć, że część z przebadanych dzieci nie wykazała żadnej niepełnosprawności intelektualnej - mówi Małgorzata Kołaczek, która pracuje przy projekcie. Co na to urzędnicy? Twierdzą, że rodzice sami wysyłają dzieci do szkół specjalnych. - Wolą, by szybciej przeszły przez

Powinni, a nie zatrudniają

liczby niepełnosprawnych nie zawsze wiązał się z przyjęciem do pracy. - Duży wpływ na osiągnięcie ustawowego wymogu miało uzyskanie orzeczenia o niepełnosprawności przez już zatrudnionych - mówi Jacek Jezierski, prezes NIK.Wszystkie instytucje, które nie osiągnęły wymaganych 6 proc., musiały wpłacać do

Ludzie piszą do Palikota

prowadzą pełną księgowość; skarżą się na obowiązek regularnego odnawiania orzeczenia o niepełnosprawności przez osoby trwale niepełnosprawne; zgłaszają, że urzędy wymagają zaświadczenia o byciu uczniem/studentem i nie wystarcza im aktualna legitymacja; zwracają uwagę, że kupując nowe auto, trzeba przy

Świadczenia rodzinne - obliczamy dochód

;rozpoczynającym się 1 września 2008 r. okresie, brane pod uwagę są więc dochody z 2007 r. W przypadku, jeśli w rodzinie jest dziecko posiadające orzeczenieniepełnosprawności albo o umiarkowanym lub znacznym jej stopniu, kwota graniczna jest wyższa i wynosi 583 

ZUS odpiera zarzuty NIK

NIK zarzucił ZUS nierzetelne przyznawanie rent i kiepski system rehabilitacji rencistów. ZUS odpiera, że to NIK jest nierzetelny, a to dlatego, że lekarzy skontrolowali urzędnicy NIK uważa, że ZUS ma słaby system przyznawania rent: w ok. 65 proc. skontrolowanych oddziałów orzeczenia

NIK chce likwidacji zakładów pracy chronionej

orzeczeniem o niepełnosprawności. Do tej pory pieniądze te były wypłacane co drugi miesiąc z Państwowego Funduszu Rehabilitacyjnego Osób Niepełnosprawnych. NIK zarzuca jednak pracodawcom, że publiczne pieniądze są wykorzystywane jako "bezodsetkowe kredytowanie działalności przedsiębiorstw". "

Praca do 67 roku życia? Czy ktoś chce zatrudniać starszych pracowników

, której ofert jest najwięcej, dużo ofert jest dla sprzedawców, gdzie praca jest stojąca, często osoby poszukujące pracy, zwłaszcza kobiety wskazują na to, że nie mogą różnych rodzajów pracy wykonywać ze względu na przeciwwskazania zdrowotne. Oni nie mają orzeczenia o niepełnosprawności, natomiast różne

"Ma FAS, ludzie nie rozumieją". 200 tysięcy osób wspiera chłopca na Facebooku

, do których trafiał. Dodatkowo, we wszystkich tych miejscach spotykał się z niezrozumieniem, a nawet wrogością swoich rówieśników i ich rodziców. Gdy państwo Domińczakowie chcieli uzyskać dla niego orzeczenie o niepełnosprawności, pozwalające skierować dziecko do szkoły integracyjnej, usłyszeli, że

Bierze stypendium z 14 (!) kierunków studiów

dziedzin. Jednak wszystko wskazuje na to, że Piotrowi tak naprawdę nie zależy na studiowaniu tych wszystkich kierunków, lecz na profitach związanych z faktem bycia żakiem. - Ten student ma orzeczenie o niepełnosprawności i na każdym z kierunków może pobierać stypendium należne mu z tego tytułu - mówi Józef

UKE: Oferta TP niekorzystna dla najuboższych

innych operatorów. UKE nową ofertę odrzucił. Dlaczego? Uznał, że jest niezgodna z prawem telekomunikacyjnym, bo TP SA źle zdefiniowała, kto mógłby z niej korzystać. Miałyby to być wyłącznie osoby "pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz osoby posiadające znaczny stopień niepełnosprawności

Czytelnicy pytają - ZUS odpowiada

kwalifikuje mnie do przyznania renty? Co na to ZUS? Czy dana niepełnosprawność kwalifikuje do renty, musi orzec lekarz orzecznik ZUS. Jeżeli przyzna rentę, to nie musi pani likwidować działalności. Może pani wyrejestrować się z ubezpieczeń i złożyć w ZUS oświadczenie, że zadeklarowałaby pani najniższą

Niepełnosprawni przegrali wojnę o bilety

umiarkowanym. Tu już gra stała się warta świeczki, bo orzeczeniem o niepełnosprawności legitymuje się w Częstochowie blisko 11 tys. ludzi, a tych z upośledzeniem umiarkowanym jest raptem ze 3 tys. Nastąpiło kilkudziesięciominutowe zamieszanie, przewodniczący poszczególnych klubów co chwilę prosili o przerwy

Idzie Jaś do przedszkola. Wybierz do którego

uczęszczanie dziecka do placówki. O przyjęciu w pierwszej kolejności zadecyduje miejsce zamieszkania, a także m.in. to, czy rodzic wychowuje dzieci samotnie lub pracuje. Liczy się też m.in. orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności. Według ustalonych kryteriów przyznawane są punkty. W przypadku

Idzie Jaś do przedszkola. Wybierz do którego

samotnie lub pracuje. Liczy się też m.in. orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności. Według ustalonych kryteriów przyznawane są punkty. W przypadku kandydatów, którzy uzyskają jednakową ilość punktów, komisja rekrutacyjna weźmie pod uwagę placówkę pierwszego wyboru, sytuację losową rodziny oraz

Pieniądze na studia

wynajmu podatek. Dopłata z tytułu kosztów poniesionych w związku z niepełnosprawnością - mogą się o nią ubiegać niepełnosprawni i przewlekle chorzy studenci. Trzeba mieć jednak orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub zaświadczenie o chorobie. Jeżeli masz rachunki dokumentujące, że w związku z chorobą

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

Niepełnosprawność

Niepełnosprawność – pojęcie definiowanie wielorako w nauce i prawie. Definicje Model medycznyW modelu medycznym niepełnosprawność to długotrwały stan występowania pewnych ograniczeń w prawidłowym funkcjonowaniu organizmu człowieka. Ograniczenia te spowodowane są na skutek obniżenia

Renta socjalna

Renta socjalna – świadczenie wypłacane co miesiąc przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych osobom niezdolnym do pracy. Prawo do renty socjalnej przysługuje osobom pełnoletnim, mieszkającym w Polsce, posiadającym orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy (stałe lub czasowe). Renta socjalna

Karta parkingowa

komunikacji w odpowiednich urzędach miejskich. Formalności związane z kartą parkingową w imieniu osoby uprawnionej może także załatwić osoba przez nią wskazana, po przedstawieniu upoważnienia. Do karty parkingowej nie uprawniają orzeczenie wydane przez KRUS oraz orzeczenia komisji wojskowych (chyba

Stopnie niepełnosprawności

Powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności wydają orzeczenia: o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności, o wskazaniach do ulg i uprawnień. Orzeczenie o niepełnosprawności zespół orzekający wydaje osobie, która nie ukończyła 16 roku życia, na wniosek wniesiony

Zasiłek pielęgnacyjny

są : niepełnosprawne dzieci do 16. roku życia legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności osoby w wieku powyżej 16 lat legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (lub odpowiednie orzeczenie: ZUS zaliczające do I grupy inwalidzkiej lub całkowitej niezdolność do pracy i samodzielnej

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.