nieetyczne zachowania nauczycieli

Tomasz Nowak, TOK FM

Nauczycielki dostają propozycję: 500 zł za wyłowienie talentu. "Pracuję 25 lat, a takiej sytuacji nie pamiętam"

Nauczycielki dostają propozycję: 500 zł za wyłowienie talentu. "Pracuję 25 lat, a takiej sytuacji nie pamiętam"

Za każdego przysłanego ucznia, który zacznie u nas naukę - 500 zł. Listy z taką propozycją do wybranych nauczycieli rozesłała szefowa prywatnego Konwersatorium Muzycznego z Warszawy. Zdaniem Grażyny Kopińskiej z Programu Przeciw Korupcji Fundacji Batorego to próba przekupstwa, a kobiecie może grozić nawet odpowiedzialność karna.

Na etykę do SP 7 rodzice dowożą dzieci spoza Torunia. "Wspaniały pedagog". Nowa dyrektorka nie przedłuża nauczycielce umowy

Etyki w wielu szkołach nie ma wcale. W szkole w Toruniu jest - co więcej, na lekcje uczęszcza od kilku lat 50-60 uczniów. To ewenement w skali kraju, bo z reguły to są niewielkie grupy - mówi Andrzej Wendrychowicz z portalu Etyka w szkole. Tyle że dyrektorka szkoły postanowiła nie przedłużyć nauczycielce umowy. W walkę o "panią od etyki" zaangażowali się rodzice i same dzieci.

Psychologowie odcięli się od prof. J. i jego metod. ''Destrukcja psychiki własnego dziecka''

- Postawa, jaką zaprezentował nasz kolega, psycholog, jest destrukcją psychiki własnego dziecka - pisze w oświadczeniu dr hab. Bogusław Borys, wojewódzki konsultant psychologii klinicznej. Prof. Marta Bogdanowicz z Uniwersytetu Gdańskiego postawiła sprawę na radzie wydziału: - Wobec 5-latka zastosowano scenariusz jak wobec członka mafii.

UMCS szuka sposobu na swoich wykładowców

UMCS szuka sposobu na swoich wykładowców

drastycznych przypadkach nagana. Ale i tak w praktyce kara ma żaden skutek, tym bardziej że najczęściej wie o niej wąskie grono osób. Natomiast gdyby senat na wniosek Komisji Etycznej w uchwale potępił konkretne zachowanie, mogłoby to podziałać profilaktycznie na innych wykładowców, którzy lekceważąco traktują

Dla Gazety

Prof. Jerzy Woźnicki, prezes Fundacji Rektorów Polskich, współtwórca projektu nowej ustawy o szkolnictwie wyższym - Potrzebne jest przywoływanie etosu, który przez dziesięciolecia był regulatorem zachowań nauczycieli akademickich. Cenne są wszelkie kodeksy honorowe i etyczne, ale nie zastąpią

Posłuszni aż do zbrodni

posłuszeństwo ludzi w eksperymencie Milgrama, działają również dzisiaj".Aby powtórzyć głośne doświadczenie, Burger musiał spełnić szereg warunków etycznych. Przede wszystkim zmniejszył maksymalną dawkę prądu, jaką nauczyciel może razić ucznia - z 450 do 150 V. Według badacza zatrzymanie eksperymentu w tym

Kontrole w prywatnych przedszkolach. "Dotacje idą na biżuterię, perfumy, samochody..."

Kontrole w prywatnych przedszkolach. "Dotacje idą na biżuterię, perfumy, samochody..."

jeden: "Akademia Przedszkolaczka". Tu kontrolerzy nie mieli żadnych zastrzeżeń; dotacje w całości poszły na wynagrodzenia dla nauczycieli i na czynsz (czyli zgodnie z prawem). Ale trzeba też zaznaczyć, że nie we wszystkich placówkach, które muszą zwracać dotacje, chodzi o wydatki nieetyczne i

Szczecin. Minister Orzechowski mówił chyba w uniesieniu

nauczycieli. - Zgadzam się, że w szkole nie ma miejsca na jakieś niewłaściwe zachowania nauczyciela względem ucznia, ale dotyczy to nie tylko homoseksualistów - tłumaczy Masojć. - Nie zamierzamy szukać w szkołach nauczycieli o takiej orientacji. Pan Orzechowski musiał to powiedzieć chyba w jakimś

Co ma etyka do dżinsów

: www.modnieietycznie.pl. Renata Radłowska: Kupowanie dżinsów jest nieetyczne? Katarzyna Szeniawska, współkoordynatorka projektu "Modnie i etycznie": Nasze kupowanie nie jest nieetyczne. Za to zachowanie niektórych firm odzieżowych - owszem. Mówię o firmach, które szyją w fabrykach, gdzie nie przestrzega

Kłopoty niedoszłej pani prezydent

tego - mówi prof. Korybski. - Fakt, że prowadziła zajęcia na innej uczelni w tym czasie, gdy swoim przełożonym na UMCS przedstawiła zwolnienia lekarskie, jest zachowaniem etycznie nagannym. Jednak zgodnie z prawem można rozpatrywać je wyłącznie w takim kontekście. ZUS trzykrotnie sprawdzał zasadność

Sondaż: polska scena polityczna sięgnęła dna

Sondaż: polska scena polityczna sięgnęła dna

badanych niż pięć lat temu. To, że naukowcy od lat znajdują się na czele rankingu, nie jest zaskoczeniem. Badania naukowe, jak podkreśla CBOS, mimo odkrywanych afer i plagiatów nadal są uważane za dążenie do prawdy, a ujawnianie nieetycznych zachowań wręcz taką opinię potwierdza. Pielęgniarki są

Pani biskup Helsinek

Pani biskup Helsinek

lepiej. Czym chce pani przyciągnąć ludzi do pustych w Helsinkach kościołów? - Młodzi ludzie mają duchowe rozterki i pytania, ale nie kierują już ich do Kościoła jako instytucji. W sposobie myślenia młodzież kieruje się jasnymi etycznymi zasadami, droga jest jej idea sprawiedliwości. W jej życiu coraz

Kandydat na radnego u studentów. Żacy: To agitacja

Kandydat na radnego u studentów. Żacy: To agitacja

Endler, rzecznik dyscyplinarny nauczycieli akademickich na uniwersytecie. - Prawo zabrania agitacji wyborczej na terenie uczelni. Trudno mi powiedzieć, czy ta zasada została złamana - mówi. - Ale moim zdaniem obaj panowie przekroczyli pewną granicę etyczną. Zajęcia ze studentami to nie jest miejsce, by

Więcej o szkole, mniej o Holokauście

Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie. Aleks Dancyg był już w Płocku w ramach zeszłorocznej wymiany. Przyjechał wtedy razem z ponad 40 uczniami z miasta Aszkelon w Izraelu w ramach projektu "Zachować pamięć. Historia i kultura dwóch narodów". Jego celem było przybliżenie młodzieży z

Ukarani wykładowcy. Po skandalu w gdańskiej AWFiS

Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku pod przewodnictwem prof. Zdzisława Kordela. Jednego obwiniono za zachowania, które były odbierane przez studentki jako nieetyczne i niegodne nauczyciela akademickiego. Drugiego - że jako instruktor dyżurny obozu sportowego nie zareagował na słowną przemoc swojego

"Lękajcie się". Holenderski dziennikarz napisał książkę o pedofilii w polskim Kościele

"Lękajcie się". Holenderski dziennikarz napisał książkę o pedofilii w polskim Kościele

członkowie rodziny albo nauczyciele. Nie księża. Moim zdaniem to jest kiepski argument. Po pierwsze, to są liczby absolutne, a jest dużo mniej księży niż ojców w rodzinie, nauczycieli itd. Po drugie, to [zachowanie księży] jest dużo, dużo ważniejsze. Kościół jest instytucją, która powinna stać na straży

Zanik etyki na uniwersytecie?

Władze UMCS będą rozpowszechniać wśród swoich pracowników kodeks etyczny. Wydany na początku lat 90. będzie przypominał o "dobrych obyczajach w nauce". Bo wygląda na to, że część badaczy o nim zapomniała Etyka była jednym z tematów wczorajszego posiedzenia senatu UMCS. - To była

Ministerstwo Edukacji opracowało siedem zasad, którymi powinni się kierować wszyscy uczniowie

Zasady wzorowego ucznia spisano w siedmiu punktach. Znalazły się one w projekcie ministerialnego rozporządzeniu o ocenianiu i klasyfikowaniu - to oznacza, że nauczyciele w całym kraju będą musieli brać je pod uwagę, wystawiając uczniom oceny z zachowania. Do tej pory o tym, jak oceniać zachowanie

Dyrektorzy o ministerialnym pomyśle dotyczącym ocen z zachowania

poprawiać? To ma być przecież rodzaj kary! - stwierdza Bogdan Wagner, dyrektor VII LO. - Teraz ze stopni z zachowania uczniowie tylko się śmieją. Nie mają dla nich żadnego znaczenia. Proponowane rozwiązanie pomoże nauczyć ich szacunku do szkoły, pewnych postaw moralno- etycznych. Pomysł podoba się też

Marcin Górka: Strategia trwania uniwersytetu

Marcin Górka: Strategia trwania uniwersytetu

wspólnoty, piętnując zachowania nieetyczne". Czy to znaczy, że poczucia wspólnoty brakuje, a zachowania etyczne nie były bezwzględnie obowiązującą normą? Dziwi, że taki cel w ogóle jest wpisany w strategiczny dokument. Moralne zachowanie nauczycieli akademickich i samych studentów to elementarna zasada

Segregacja we wrocławskich gimnazjach

Segregacja we wrocławskich gimnazjach

tylko pięciu spoza rejonu. - My nikogo nie odrzucamy. Nie tylko z powodów etycznych, ale z obawy o przyszłość szkoły. Jeśli nie będzie uczniów, nie będziemy mieli pracy - tłumaczy nauczyciel rejonowego gimnazjum. Nasi rozmówcy, wśród nich dyrektorzy gimnazjów, z obawy przed zwierzchnikami chcą być

Epidemia dysleksji

. Niektórzy dyrektorzy, choć nie pod nazwiskiem, przyznają, że orzeczenia są fingowane. - Na kilkunastu uczniów w tegorocznej III klasie gimnazjum dziesięciu miało opinię o dysleksji - mówi nauczyciel warszawskiej szkoły. - A należała się trzem. Rodzice mają do wyboru: zachować się etycznie albo

Komisja czy własne sumienie radnych

Czy w Radzie Miasta powstanie komisja etyki? Nie miałoby to sensu - uważa przewodniczący rady Bogdan Oleszek. Tymczasem mamy kolejny przykład dwuznacznego zachowania radnych Radna LPR Elżbieta Grabarek-Bartoszewicz, składając w kwietniu br. wniosek o zasiłek z funduszu zdrowotnego dla

Sienkiewicz woli z Gombrowiczem

;.Instytut Filologii Polskiej UMCS napomina Giertycha: "Pominięcie dzieł klasyki literatury światowej zuboży nie tylko nauczanie języka polskiego, ale pozbawi uczniów kontaktu z tekstami podejmującymi ważne problemy etyczne i egzystencjalne. Przyznanie statusu klasyka literatury polskiej Janowi

Poznań. Pierwszy profesor UAM mówi lustracji: nie!

, jako nauczyciela akademickiego jest wychowanie młodzieży w poszanowaniu honoru, godności, wolności oraz autonomii uniwersytetów, a także niezgody na nikczemne i podłe prawo (...) oświadczam, że nie złożę oświadczenia lustracyjnego" - wyjaśnia już na wstępie profesor.Zdaniem Piotrowskiego, ustawa

Ksiądz z Tylawy skazany za molestowanie

obciążyła w prokuraturze księdza. Dzieci nie było. Sąd skazał księdza na dwa lata więzienia z zawieszeniem na pięć lat i przez osiem lat zakazał wykonywania zawodu nauczyciela. Sąd uznał, że ksiądz skrzywdził sześć dziewczynek. Według niego ksiądz: brał je na kolana, wkładał ręce pod bluzkę i dotykał piersi

Homilia podczas beatyfikacji ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego i nabożeństwa czerwcowego

, jeśli został wzniesiony na grząskim gruncie religijnej obojętności i płytkiego pragmatyzmu. Rodzi się on w sercu ludzkim i w życiu społeczeństwa z ładu moralnego, porządku etycznego, zachowania Bożych przykazań.Dzielmy się tym Bożym pokojem z innymi, tak jak to czynił błogosławiony kapłan i męczennik

POKÓJ LUDZIOM, KTÓRYCH BÓG MIŁUJE

wszelkimi innymi wartościami. W tej perspektywie podziały i różnice polityczne, kulturowe i instytucjonalne, kształtujące strukturę i organizację ludzkości, są uprawnione w takiej mierze, w jakiej pozostają w zgodzie z przynależnością do jednej ludzkiej rodziny oraz z nakazami etycznymi i prawnymi, jakie

Z uzasadnienia wyroku sędziego Piotra Wojtowicza

powszechnego szacunku, człowieka o nienagannej reputacji. Może dlatego część miejscowej opinii publicznej w tym i te osoby, które przysłuchiwały się temu procesowi nie uwierzyła i z pewnością nie uwierzy nigdy, że ten gorliwy kapłan, ich proboszcz i nauczyciel dopuszczał się czynów karalnych, niewłaściwych

Runda I: Kandydaci o polityce społecznej - pełny zapis

złotych na ten cel. Nauczyciele w całej Polsce dostają podwyżki. W ciągu trzech lat wszyscy nauczyciele i ze wschodu, i z zachodu dostali w sumie 30-procentową podwyżkę i to jeszcze nie koniec. To samo dotyczy każdego innego obszaru. To obecny rząd realizuje politykę budowy dróg lokalnych, tak zwanych

UOKiK bierze pod lupę PZU Życie

ubezpieczeń dobrowolnych. I ich celem jest obrona tego rynku. A trzeba przyznać, że robią to doskonale - mówi "Gazecie" broker wyspecjalizowany w ubezpieczeniach pracowniczych proszący o zachowanie anonimowości. Co oznacza brak efektywnej konkurencji na tym rynku? Wyższą cenę składek

MEN o "smoleńskich" puzzlach: Manipulowanie opinią dzieci jest niedopuszczalne

podstawy programowej" - napisano. Przypomniano, że polskie prawo oświatowe nie przewiduje formalnego polecania przez nauczycieli materiałów do wykorzystania w charakterze pomocy dydaktycznych. - Pierwszym zadaniem MEN jest troska o stan umysłu młodego pokolenia. Resort zachował się jak zespół obsługi

Nie kształcimy przestępców

, socjologię, patologię w rodzinie. Na Akademii uczą przecież nie tylko lekarze, także osoby z wykształceniem uniwersyteckim. Trudno, żeby przekazywali studentom wzory nieetycznego zachowania lekarzy. Sam się zastanawiam, jak to się dzieje, że ten wrażliwy, wykształcony człowiek tak się niekiedy zmienia

Premier: Nie mam podziwu dla Leppera

słowa. Ale mam nadzieję, że członkowie rządu powściągną się w języku. Ich ta zasada obowiązuje bardziej niż kogokolwiek innego. Szanuje Pan Jana Nowaka-Jeziorańskiego? - Tak, bardzo. To zacytujemy Panu jego artykuł z 2001 roku, kiedy Leppera cywilizował Leszek Miller: "Styl zachowania Leppera

I jak miał Polak zagłosować?

;. Burmistrz był zaskoczony. - Chciałbym wyrazić ubolewanie, że kardynał Wyszyński został patronem tak krótkiej i mało reprezentacyjnej ulicy - mówi. Tym bardziej że rada osiedla, na którym ulica leży, zgodziła się na Singera. Dla jej przewodniczącego Zbigniewa Białonia, nauczyciela wf. na świadczeniu

Przemówienie Jana Pawła II na nabożeństwie czerwcowym na toruńskim lotnisku 7 czerwca 1999 r.

religijnej obojętności i płytkiego pragmatyzmu. Rodzi się on w sercu ludzkim i w życiu społeczeństwa z ładu moralnego, porządku etycznego, zachowania Bożych przykazań. Dzielmy się tym Bożym pokojem z innymi, tak jak to czynił błogosławiony kapłan i męczennik Wincenty Frelichowski. W ten sposób staniemy się

Słonimski od drożdży

, ale że nie było tajnego uniwersytetu z biologii, wybrałem medycynę. To był najlepszy czas na studiowanie: tyle samo nauczycieli, co studentów, a ponieważ mogli nas wpuszczać do szpitala tylko jako lekarzy - za studiowanie groziła kara śmierci - na drugim roku już operowałem w szpitalu przepukliny

Program działania rządu premiera Kazimierza Marcinkiewicza "Solidarne Państwo"

cechy rynku pracy, jest wskazane przeniesienie siedziby Prokuratorii do innego miasta z zachowaniem biura w Warszawie, w siedzibie MSP. Konieczne jest ponadto wprowadzenie zmian pozwalających na zatrudnianie radców prawnych na podstawie umowy o pracę a nie na podstawie mianowania. 4. Zarządzanie

Liga włoska. Milan, parszywa jedenastka

nauczycieli, że jeżdżą gorszymi samochodami. Kiedy w Tottenhamie ląduje w rezerwie, popada w depresję. Noce spędza w dyskotekach, dni w sklepach i salonach samochodowych. W tydzień kupuje lamborghini, hummera i cadillaca. W szafach trzyma 200 czapek, 160 par butów i 20 kurtek, pokrywa ciało 13 tatuażami

Rektor UJ chce poznać nazwiska agentów SB

czeka zachowana dokumentacja wywiadu i kontrwywiadu. Obydwa werbowały donosicieli wśród osób wyjeżdżających za granicę. Dysponując paszportami, mogły wpływać na kariery naukowe pracowników szkół wyższych.- Sprawa nie jest zakończona - przyznał rektor Musiał. - To nie jest lustracja, lecz praca naukowa

Trzy lata temu pierwszy sygnał o nieetycznej działności Trojana

zrobił prorektor? - Wystąpił do rektora uniwersytetu o skierowanie sprawy do rzecznika dyscyplinarnego dla nauczycieli akademickich - informuje Maciej Rogala, rzecznik rektora CM UJ. Poza korespondencją między rzecznikami, rektorami i profesorem wydarzyło się jeszcze coś. Popiela zażądał od Trojana

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

Druk świadectw

Druk świadectw to darmowa aplikacja pozwalająca na wypełnienie świadectw, oraz wydrukowanie ich na giloszach lub zwykłych drukach świadectw.

Druk świadectw to narzędzie niezbędne dla nauczycieli i wychowawców. Aplikacja generuje wszystkie rodzaje świadectw, które

No Logo

. No Logo jest utożsamiana z ruchem alterglobalistycznym. Naomi Klein opisuje zachowania i nieetyczne działania wielkich korporacji, jak Microsoft, Nike, McDonald's. Książka składa się z 4 rozdziałów (No Space, No Choice, No Jobs, No Logo). IdeologieWiele idei zawartych w książce Naomi Klein

Negatywizm

Negatywizm (kontraformizm) (u dzieci i młodzieży) to tendencja do zachowania niezgodnego z oczekiwaniami otoczenia, pojawiająca się już w wieku przedszkolnym, kiedy dziecko „sprawdza swoje siły” i często używa słowa „nie”, ale szczególnie wyraźnie w okresie dojrzewania

Dietmar Zöller

do członków rodziny oraz nauczycieli i terapeutów. Znajdują się tam też niektóre jego wypracowania szkolne, relacje z rodzinnych wycieczek po krajach Europy i Maroku, prace plastyczne i wiersze. Są opatrzone jego komentarzami.W książce pisze o swoich trudnościach z postrzeganiem świata, nauką

Pedagog szkolny

kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli.. ZadaniaZakres zadań pedagoga szkolnego określa w szczególności § 23 rozporządzenia z 2013. Do zadań tych należy

Lobotomia

przez oczodół pacjenta (wprowadzając go pod gałkę oczną) i cyt. "obracanie go jak mieszadełka do koktajli wewnątrz mózgu", co miało jego zdaniem leczyć psychozę, depresję czy przysparzające problemów zachowania. Freeman wykonał tę procedurę u ponad 2900 osób, spośród których najmłodsza miała 4 lataLobotomia

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.