nauczyciela mianowanego

jag, PAP

Związki chcą wyższych podwyżek dla nauczycieli mianowanych i dyplomowanych

Związki chcą wyższych podwyżek dla nauczycieli mianowanych i dyplomowanych

Wyższych podwyżek płac zasadniczych nauczycieli mianowanych i dyplomowanych chcą wszystkie związki zawodowe działające w oświacie. Taki postulat przedstawiły podczas środowego spotkania w Ministerstwie Edukacji Narodowej, dotyczącego tegorocznych podwyżek.

Poznań: Miasto chce nagradzać najlepszych nauczycieli

Od przyszłego roku władze Poznania chcą dodatkowo nagradzać najlepszych nauczycieli. Najmłodsi, czyli stażyści i kontraktowi do pensji dostaną dodatkowe 100 złotych. Zarabiającym nieco lepiej nauczycielom mianowanym i dyplomowanym Poznań dorzuci 50 złotych.

ZNP chce rozmów z MEN na temat podwyżek w 2016 r.

Związek Nauczycielstwa Polskiego chce jak najszybszego rozpoczęcia rozmów z Ministerstwem Edukacji Narodowej na temat wzrostu wynagrodzeń nauczycieli w 2016 r. Przypomina, że obecny - 2015 r. jest trzecim z rzędu, w którym nauczyciele nie dostaną podwyżek.

W czwartek minister edukacji spotka się z kierownictwem ZNP

. (w zależności od ich stopnia awansu zawodowego od 83 zł do 114 zł). W efekcie wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli wynosi brutto: stażysty - 2265 zł, nauczyciela kontraktowego - 2331 zł, nauczyciela mianowanego - 2647 zł, nauczyciela dyplomowanego - 3109 zł. Wśród tematów, jakie ZNP chciałoby

Statystyczny polski nauczyciel ma 42 lata i jest kobietą

Statystyczny polski nauczyciel ma 42 lata i jest kobietą

. - osiągnęło najwyższy stopień awansu zawodowego, czyli jest nauczycielami dyplomowanymi. Stopień nauczyciela mianowanego ma 178 tys. osób, nauczyciela kontraktowego - 108 tys. Nauczycieli stażystów jest 50 tys. Z opublikowanego w tym roku "Raportu o stanie edukacji", przygotowanego przez Instytut

Rozmowy ZNP i MEN o wynagrodzeniach nauczycieli - w marcu

. (w zależności od ich stopnia awansu zawodowego od 83 zł do 114 zł). W efekcie wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli wynosi brutto: stażysty - 2265 zł, nauczyciela kontraktowego - 2331 zł, nauczyciela mianowanego - 2647 zł, nauczyciela dyplomowanego - 3109 zł.

MEN: Statystyczny nauczyciel to 41-letnia kobieta

awansu zawodowego, czyli nauczyciele dyplomowani. Nauczyciele mianowani stanowią 28,58 proc. ogółu nauczycieli, nauczyciele kontraktowi - 19,26 proc., a nauczyciele stażyści - 5,88 proc.Z kolei z ubiegłorocznego raportu dotyczącego nauczycieli przygotowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji wynika, że

Sejm uchwalił nowelę ustawy oświatowej dot. oceniania uczniów

wyższy stopień awansu zawodowego, które w trakcie stażu zdecydują się na urlop macierzyński w pełnym wymiarze, czyli 12-miesięczny. Do tej pory zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela, jednym z warunków ubiegania się o wyższy stopień awansu zawodowego - nauczyciela mianowanego lub nauczyciela dyplomowanego

Sejm: PiS chce odrzucenia projektu noweli ws. oceniania uczniów

zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela, jednym z warunków ubiegania się o wyższy stopień awansu zawodowego - nauczyciela mianowanego lub nauczyciela dyplomowanego - jest odbycie stażu, który trwa dwa lata i dziewięć miesięcy. W przypadku, gdy przerwa w pracy spowodowana chorobą, zwolnieniem z obowiązku

Komisja edukacji przyjęła sprawozdanie dot. noweli ws. zasad oceniania

stopień awansu zawodowego - nauczyciela mianowanego lub nauczyciela dyplomowanego - jest odbycie stażu, który trwa dwa lata i dziewięć miesięcy. W przypadku, gdy przerwa w pracy spowodowana chorobą, zwolnieniem z obowiązku świadczenia pracy lub urlopu innego niż wypoczynkowy trwa do roku, przedłuża się

Statystyczny nauczyciel ma 41 lat i jest kobietą

, które osiągnęły najwyższy stopień awansu zawodowego, czyli nauczyciele dyplomowani. Nauczyciele mianowani stanowią 28,58 proc. ogółu nauczycieli, nauczyciele kontraktowi - 19,26 proc., a nauczyciele stażyści - 5,88 proc. Z kolei z ubiegłorocznego raportu dotyczącego nauczycieli przygotowanego przez

Nauczyciele domagają się wyższych podwyżek

Nauczyciele domagają się wyższych podwyżek

całkowitej płacy nauczycieli. Oznaczałoby to, że podwyżka pensji pedagogów musiałaby być wyższa niż 7 procent."Dziennik Gazeta Prawna" dodaje, że rząd proponuje, aby pensja zasadnicza nauczyciela stażysty wyniosła 2182 złote, kontraktowego 2246 złotych, mianowanego 2550 złotych, a dyplomowanego

Papież do biskupów: Nie dla karierowiczostwa i "mentalności książąt"

Papież do biskupów: Nie dla karierowiczostwa i "mentalności książąt"

konkretnym świadectwem życia jesteśmy nauczycielami i wychowawcami naszego ludu - dodał. - Głoszenie wiary wymaga dostosowania życia do tego, czego się naucza - mówił papież. Apelował do biskupów, by pozostali w swych diecezjach, nie szukali zmian i awansów. - Unikajcie zgorszenia, jakim jest bycie biskupami

Lubelskie. Wójt podejrzany o znęcanie się nad dyrektorką szkoły

Lubelskie. Wójt podejrzany o znęcanie się nad dyrektorką szkoły

prokuratury Zbigniew S. wielokrotnie przekraczał swoje uprawnienia i nie dopełniał obowiązków związanych z procedurą wyłaniania dyrektora szkoły. Kwestionował też istnienie uprawnień pokrzywdzonej do tytułu nauczyciela mianowanego, szczególnemu nadzorowi poddawał jej metody zarządzania placówką. - Pomawiał o

Jak płacić mniej wyrównań nauczycielom? W Chrzanowie nie zatrudniają nowych

Jak płacić mniej wyrównań nauczycielom? W Chrzanowie nie zatrudniają nowych

Do takich wypłat zmusza samorządy znowelizowana niedawno Karta Nauczyciela. Chodzi o to, że nauczyciel stażysta powinien zarabiać miesięcznie 2287 zł brutto, nauczyciel mianowany prawie 3300 zł, dyplomowany ponad 4200 zł. To tzw. średnie wynagrodzenie.W rzeczywistości wielu pedagogów dostaje mniej

Jakie podwyżki dla nauczycieli

Jakie podwyżki dla nauczycieli

tę podwyżkę. Od września 2010 r. minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego wyniosą: 2039 zł dla nauczyciela stażysty (133 zł więcej od aktualnej stawki), 2099 zł dla nauczyciela kontraktowego (137 zł więcej), 2383 zł dla nauczyciela mianowanego (156 zł więcej) i 2799 zł dla nauczyciela

Przedszkolanka oskarżona. Odpowie za agresję wobec dzieci

Przedszkolanka oskarżona. Odpowie za agresję wobec dzieci

O nauczycielce Małgorzacie M. kilka lat temu już raz było głośno, gdy okazało się, że zataczała się na przedszkolnych korytarzach, miała we krwi prawie 3 promile. Nie straciła jednak pracy, bo jest nauczycielem mianowanym. Jej sprawa trafiła przed komisję dyscyplinarną dla nauczycieli, przez którą

ZNP proponuje partiom podpisanie porozumienia ws. statusu nauczycieli

warunków, może nastąpić tylko w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi, a modyfikacja zapisów musi uwzględniać szczególne regulacje, wynikające ze specyfiki zawodu nauczycielskiego. Te szczegółowe regulacje, to zapisy dotyczące: zasad zatrudniania i zwalniania nauczycieli, w tym na podstawie mianowania

Konflikt w szkole. Zwolnili, potem oblali na egzaminie

Konflikt w szkole. Zwolnili, potem oblali na egzaminie

do pracy. Jak się bowiem okazało, Kałasce wypowiedzenie wręczył wicedyrektor szkoły, mimo że nie miał do tego uprawnień.Awansu nie będzieTo jednak nie wszystko. Sylwia Kałaska jest nauczycielem kontraktowym. W trakcie pracy starała się o awans zawodowy na nauczyciela mianowanego. Wiąże się on m.in. z

Nauczyciel z awansem, ale bez chęci

Nauczyciel z awansem, ale bez chęci

Co o tym sądzisz? Napisz: listydogazety@gazeta.pl Najwyższa Izba Kontroli przedstawiła wczoraj wyniki kontroli systemu awansu zawodowego nauczycieli. Ma on cztery stopnie w polskich szkołach: stażysta, kontraktowy, mianowany i najlepiej opłacany nauczyciel dyplomowany.NIK sprawdził 28 szkół

Dyrektorzy szkół: prawo broni złych nauczycieli

Dyrektorzy są przekonani, że w ten sposób wrzucają kamień do własnego ogródka, ale jak mówią trzeba na ten problem wreszcie zwrócić uwagę. - To dotyczy głównie nauczycieli mianowanych, którzy są praktycznie nietykalni - mówi dyrektor jednej z lubelskich podstawówek Danuta Nowakowska i nie jest to

Rząd: Są pieniądze dla nauczycieli

mianowanych, (348 zł dla dyplomowanych. Realny wzrost wynagrodzeń określi dopiero rozporządzenie MEN, już po uchwaleniu całego budżetu. - Będę chciała tak zmienić system wynagrodzeń, żeby bardziej docenić wyróżniających się w pracy nauczycieli - zapowiada minister edukacji Katarzyna Hall. Największy

"GP": Pensje nauczycieli wyższe o 3,9 proc.

82 proc.). Według wyliczeń "GP", otrzymają więc średnio 450 zł podwyżki. Nauczyciele dyplomowani, najbardziej doświadczeni, mogą liczyć najwyżej na 50 zł, a mianowani na 147 zł. Rząd proponuje takie rozwiązanie, bo zamierza zmniejszyć dysproporcje między nauczycielami z dużym i małym

Nauczycielskie związki łączą się

MEN proponuje podwyżkę o kilkanaście procent dla stażystów oraz nauczycieli kontraktowych, około 10 proc. dla mianowanych i 8 proc. dla dyplomowanych. W rezultacie wszyscy mają dostać ok. 200 zł brutto do pensji zasadniczej. Ale związki chcą więcej dla najbardziej doświadczonych nauczycieli. Skąd

Wójt oskarżony o znęcanie się nad dyrektorką szkoły

nagrody wójta, mimo że moi uczniowie uzyskiwali bardzo dobre wyniki na sprawdzianie po szóstej klasie, a taką nagrodę wójt przyznał pani, która jedynie pełniła obowiązki przez osiem miesięcy. Bez konkursu na stanowisko wskazał ją właśnie wójt. Twierdził też, że nie mam statusu nauczyciela mianowanego

Rząd proponuje: podwyżka dla nauczycieli - dwa razy po 5 procent

zawodowego wynosi zaś: nauczyciela kontraktowego - 125 proc., nauczyciela mianowanego - 175 proc., nauczyciela dyplomowanego - 225 proc.Rząd chce podniesienia średniego wynagrodzenia stażystów do 100 proc. kwoty bazowej i jednocześnie zmniejszenia procentowej wysokości wynagrodzenia nauczycieli na wyższych

ZNP i PiS nt. statusu zawodowego nauczycieli

zatrudniania i zwalniania nauczycieli, w tym na podstawie mianowania, maksymalnego wymiaru pensum dydaktycznego nauczycieli, gwarantowanej minimalnej wysokości wynagrodzenia nauczycieli, w tym określanego corocznie przez ministra właściwego ds. oświaty wynagrodzenia zasadniczego, a także awansu zawodowego

Nauczyciele masowo biorą roczne urlopy zdrowotne

pensji, na roczne urlopy na podratowanie zdrowia. Nauczyciel mianowany może wziąć dwa takie w co najmniej siedmioletnich odstępach. Przez rok przebywa na zwolnieniu, pobierając pensję. To gwarantuje karta nauczyciela. W ubiegłym roku z tej możliwości skorzystało aż 170 bydgoskich pedagogów. Ratusz

PSL i ZNP zawarły porozumienie ws. statusu nauczycieli

mianowania, maksymalnego wymiaru pensum dydaktycznego nauczycieli, gwarantowanej minimalnej wysokości wynagrodzenia nauczycieli, w tym określanego corocznie przez ministra właściwego ds. oświaty wynagrodzenia zasadniczego, a także awansu zawodowego. Projekt "Porozumienia na rzecz statusu zawodowego

PO i ZNP zawarły porozumienie ws. statusu nauczycieli

nauczycieli, w tym na podstawie mianowania, maksymalnego wymiaru pensum dydaktycznego nauczycieli, gwarantowanej minimalnej wysokości wynagrodzenia nauczycieli, w tym określanego corocznie przez ministra właściwego ds. oświaty wynagrodzenia zasadniczego, a także awansu zawodowego. Projekt "Porozumienia

Pamiętacie byłą ministrę sportu? Joanna Mucha ma nowe zadanie w Platformie

Joanna Mucha w listopadzie 2011 roku została ministrem sportu. Jej wybór na to stanowisko wzbudził wiele kontrowersji. Złośliwi mówili, że miała być tylko twarzą zbliżającego się Euro 2012. Pogrążyły ją jednak niepotrzebne wpadki. Pierwszą było mianowanie znajomego Marka Wieczorka na wiceszefa

Znany pianista na Twitterze dywagował o wódce w niebie. Zarzut: obraza islamu

Fazil Say, który w roku 2008 został mianowany przez UE ambasadorem kultury, dopuścił się domniemanego przestępstwa w kwietniu, gdy na Twitterze zastanawiał się, co będzie, jeśli się okaże, iż raki (wódka ze sfermentowanych rodzynek) będzie w niebie, a nie piekle, a w piekle będzie (szkocka whisky

Nauczyciele niezadowoleni z podwyżki

Rząd PO-PSL dorzucił do nauczycielskich pensji zasadniczych niemal "po równo" - po 200 zł brutto dla stażystów i nauczycieli kontraktowych, po 185 zł brutto dla mianowanych i dyplomowanych. Podwyżki dla większości będą nieco wyższe, bo dojdą dodatki.Rozporządzenie z podwyżkami czeka na

Rząd proponuje 7 proc. podwyżkę dla nauczycieli w 2011 roku

stażysty (133 zł więcej od stawki aktualnie obowiązującej), 2099 zł dla nauczyciela kontraktowego (137 zł więcej), 2383 zł dla nauczyciela mianowanego (156 zł więcej) i 2799 zł dla nauczyciela dyplomowanego (183 zł więcej).

Przedstawiciele ZNP i PO chcą dalej rozmawiać o statusie nauczycieli

, wynikające ze specyfiki zawodu nauczycielskiego. Te szczegółowe regulacje - wymienione w projekcie - to zapisy dotyczące: zasad zatrudniania i zwalniania nauczycieli, w tym na podstawie mianowania, maksymalnego wymiaru pensum dydaktycznego nauczycieli, gwarantowanej minimalnej wysokości wynagrodzenia

Rząd bierze się za Kartę nauczyciela

nauczyciela. - Dokument jest przestarzały, powinniśmy go zmienić - powiedziała. Ustawa z 1982 r. jest zbiorem przepisów o zawodzie nauczyciela i jego przywilejach. Dziś najliczniejszą grupą w czterostopniowym systemie (nauczyciel stażysta, kontraktowy, mianowany, dyplomowany) są nauczyciele dyplomowani

Związkowe propozycje podwyżek dla nauczycieli

- Nie ma co ukrywać, że myślimy o strajku w czasie matur - mówi Ryszard Proksa, szef świętokrzyskiej "Solidarności" oświatowej.Podpisy zbierane będą w szkołach i zakładach pracy. "Solidarność" chce zapytać nauczycieli o to, jaką formę ma przybrać ich protest. Nauczyciele i

W szkołach podwyżki i więcej pracy

". Jakie podwyżki?Dwa razy po 5 proc. - pierwszy raz w styczniu, a drugi - we wrześniu. Z końcem roku nauczyciele będą zarabiali więcej (według kolejnych stopni awansu zawodowego): stażyści - o 586 zł (najwyższa podwyżka ma ich zatrzymać w zawodzie), kontraktowi - 412 zł, mianowani - 316 zł, a

Sposób na nauczyciela

egzamin - na nauczyciela mianowanego. Daje prawo do samodzielnej pracy i szansę na większe zarobki, jeśli nauczyciel będzie pracował więcej przy tablicy. O tym, ile ma pracować i za ile, miałby decydować dyrektor szkoły. MEN uspokaja, że tygodniowy limit będzie niższy od 40 godzin zapisanych w kodeksie

Broniarz: Pensja prezesa ZNP wynosi 9 tysięcy zł

proponuje 200 zł podwyżki pensji podstawowej dla nauczycieli stażystów i kontraktowych oraz 185 zł dla nauczycieli mianowanych i dyplomowanych. Tymczasem ZNP chce, by docelowo płaca zasadnicza nauczycieli stażystów, czyli rozpoczynających pracę w zawodzie, wzrosła o 600 zł brutto, a nauczycieli

Przedszkolanka ośmieszała nagie dziecko? Zawieszona

. Byłam zszokowana.W skardze do dyrekcji przedszkola kobieta opisuje, że wychowawczyni wypchnęła ją z sali. Nieoficjalnie wiadomo jednak, że wychowawczyni, która jest nauczycielem mianowanym, przedstawia nieco inną wersję zdarzeń. Dyrektorka przedszkola Grażyna Balicka nie chce rozmawiać o szczegółach

Inne sposoby na oszczędności w szkołach

zatrudnianie stażystów (zarabiają mniej) zamiast nauczycieli mianowanych czy dyplomowanych (ich pensja jest wyższa) łączenie podstawówek i gimnazjów albo gimnazjów i liceów w zespoły szkół; samorząd oszczędza, bo redukuje etaty dyrektora, księgowych i innych pracowników administracyjnych

ZNP: Mundurki dla nauczycieli to absurd

nauczycieli. Jak mówił, białe byłyby dla członków ZNP, by z daleka można było ich rozpoznać, zielone dla nauczycieli stażystów - jak powiedział - nawiązujące do "zielonych listków" dla początkujących kierowców, i granatowe dla pozostałych; dla nauczycieli kontraktowych z jedną gwiazdką, mianowanych

Zniesiono obowiązek noszenia mundurków w szkołach

regulującego kwestię wynagrodzeń nauczycieli i egzaminatorów pracujących przy egzaminach zewnętrznych, w tym przy ustnych maturach.Rozszerzono odpowiedzialność dyscyplinarną na nauczycieli na wszystkich stopniach awansu zawodowego; dotąd podlegali jej tylko nauczyciele mianowani i dyplomowani. Zdecydowano też

Nowi nauczyciele z najwyższymi certyfikatami

wczorajszej uroczystości, otrzymali dyplomy wcześniej - "w terenie". Obecnie w całym województwie na 25 tys. nauczycieli 6 tys. to nauczyciele dyplomowani. Blisko 15 tys. - mianowani. W ślad za awansem idzie również podwyżka pensji. Wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela dyplomowanego to 2059 zł

MEN: Negocjacje ze związkowcami nie przerwane, lecz zakończone

najwyższych kwalifikacjach będących na najniższym stopniu awansu zawodowego, czyli stażystów wyniesie w 2007 r. 1218 zł brutto (podwyżka wyniesie 58 zł brutto); kolejno zaś dla nauczycieli kontraktowych - 1444 zł (podwyżka o 69 zł), nauczycieli mianowanych - 1829 zł (podwyżka o 87 zł), nauczycieli

Ile zarabia nauczyciel w Polsce

, wzrost: 36-58 zł (kontraktowy - było: od 849* do 1375, będzie: od 891*do 1444, wzrost: 42-69 zł (mianowany - było: od 1072 do 1742, będzie: od 1126 do 1829, wzrost: 54-87 zł (dyplomowany - było: od 1287 do 2090, będzie: od 1351 do 2195, wzrost: 64-105 zł * Ci nauczyciele w praktyce dostają 936 zł

Nauczyciele boją się o zarobki

budżetu obniża nam wynagrodzenie - mówi Kazimierz Przekop, nauczyciel w SP nr 22 w Olsztynie, członek ZNP. - Jeśli nic się z tym nie zrobi, to w 2008 roku nauczyciel stażysta zarobi miesięcznie o ponad 30 zł mniej, nauczyciel mianowany - o 50 zł mniej, a dyplomowany aż o 70 zł.O przyłączeniu się do

W te wakacje tysiące nauczycieli awansują

gotówki. Awansujących w tym roku jest tak dużo, bo to ostatnia grupa, która natychmiast po zdobyciu tytułu nauczyciela mianowanego zaczęła staż poprzedzający egzamin na nauczyciela dyplomowanego. Teraz każdy, kto uzyska pierwszy tytuł, musi przepracować rok, nim zacznie odbywać staż przed drugim

Belgia: Nauczyciel wf chce zmienić płeć. Rodzice oburzeni

wiele niepokoju i wiele pytań" - powiedział dyrektor szkoły. Jean-Charles zapowiedział bowiem, że po zmianie płci zamierza zostać w szkole, korzystając ze swojego statusu mianowanego nauczyciela. Niektórzy rodzice zapowiedzieli jednak, że zabiorą dzieci ze szkoły w trosce o ich prawidłową edukację

Habilitacja zostaje

ocena dorobku naukowego. Nauczyciele akademiccy, z wyjątkiem profesorów, będą zatrudnieni na podstawie kontraktu, a nie mianowania. Im więcej pieniędzy otrzymają uczelnie od firm (np. na badania), tym więcej środków dostaną też z budżetu państwa. O tym pisze w dzisiejszym wydaniu "Gazeta Prawna

MEN o tym, co nowego w edukacji od 1 września

nauczycieli w poszczególnych grupach awansu zawodowego będzie wynosiła: - dla nauczyciela stażysty: 2618 zł (1546 zł w roku 2007 - wzrost o 69 proc.) - dla nauczyciela kontraktowego: 2906 zł (1933 zł w roku 2007 - wzrost o 50 proc.) - dla nauczyciela mianowanego: 3770 zł (2706 zł w roku 2007 - wzrost o 39

Posłowie za podwyżkami dla nauczycieli

tak napiętym budżecie udało nam się tyle znaleźć" - dodał. Jak mówiła Szumilas, zgodnie z nową kwotą bazową średnie wynagrodzenie nauczycieli stażystów wzrośnie o 155 zł, nauczycieli kontraktowych - o 193 zł, mianowanych - o 271 zł, a dyplomowanych o 348 zł. W projekcie nowelizacji zaproponowano

Prostszy awans nauczycieli

. nauczycielską karierę wyznaczają cztery stopnie awansu (nauczyciel stażysta, kontraktowy, mianowany i dyplomowany). Najwyższy można zdobyć najwcześniej po 12 latach pracy. Każdy kolejny stopień przynosi wyższe wynagrodzenie. Nauczyciel musi precyzyjnie dokumentować swoje osiągnięcia. Na początek pisze więc

Tancerze tracą dotację UE. Przez błąd urzędników

przed głosowaniem mazowiecki skarbnik Marek Miesztalski. Tak tłumaczył, dlaczego m.in. o 160 tys. zł obniża fundusz na pensje nauczycieli ośrodka dla dzieci niewidomych w Radomiu i zabiera niespełna 5 tys. zł z kont wojewódzkich burs i internatów. Jednak tuż przed głosowaniem nad cięciami zarząd

Wybory 2011. Kandydaci do Sejmu: okręg nr 3 Wrocław

22 Włodarczyk Iwona Elżbieta nauczyciel mianowany, Wrocław, członek partii SLD 23 Klewin Maria Barbara menadżer, Wrocław, popierana przez partię SLD 24

Były dziekan wydziału sztuki nie napisał sam pracy?

A wszystko zaczęło się w ubiegłym roku, kiedy legitymujący się tytułem doktora habilitowanego i profesora Uniwersytet Warmińsko-Mazurski Piotr Obarek postanowił zostać profesorem zwyczajnym, czyli tzw. belwederskim, mianowanym przez prezydenta RP. Stosowny wniosek rozpatrywała Centralna Komisja ds

Zmieniona Karta nauczyciela cieszy związkowców

, kontraktowy, mianowany i dyplomowany). Dotychczas stopień najwyższy nauczyciel mógł osiągnąć po siedmiu latach pracy. Już poprzednia minister edukacji Krystyna Łybacka zaproponowała wydłużenie go dwukrotnie. Po protestach związków zawodowych stanęło na dziesięciu latach. Zgodnie z nowelizacją za tzw

Niech samorządy same dzielą sobie podwyżki dla nauczycieli

nauczycielskie związki zawodowe przepisy ustawy Karta nauczyciela .Wysokość zależy od wykształcenia i szczebla kariery zawodowej (są cztery: nauczyciel stażysta, kontraktowy, mianowany i dyplomowany). Najwyższy można zdobyć najwcześniej po 12 latach pracy. Potem pensja nie rośnie.Samorządy mogą manipulować

Syn dowódcy UPA: Wołyń nie był ludobójstwem. A mój ojciec chciałby pojednania polsko-ukraińskiego

latach odnaleźli się w Stanach Zjednoczonych, jeden rozpoznał w drugim przeciwnika sprzed lat. Porozmawiali ze sobą i się zakolegowali - mówił Szuchewycz. Wojenne losy dowódcy UPA... Roman Szuchewycz został mianowany głównodowodzącym UPA i awansowany na generała podczas zjazdu Organizacji Ukraińskich

Kto dał medale nauczycielom z ZNP?

W piątek w MEN odbyły się doroczne obchody Dnia Edukacji Narodowej. Przedszkolaki tańczyły w strojach muchomorów, minister edukacji Ryszard Legutko wręczał kilku nauczycielom medale Komisji Edukacji Narodowej. Kilka tysięcy innych nauczycieli odbierało te same medale, również nadane przez ministra

Co to jest Himawanti

kosmicznej, w Bydgoszczy prowadził nauki o związkach i pieniądzach. Najpilniejszych słuchaczy mianował nauczycielami. Ma kilkuset zwolenników w całej Polsce.

Nauczyciel z kredytem, czyli zero z życia

stopnie awansu - nauczyciel stażysta, kontraktowy, mianowany i dyplomowany]. Pracę w szkole nauczyciel zaczyna z pensją ok. 900 zł na rękę, po roku może liczyć na kosmetyczną podwyżkę jako nauczyciel kontraktowy. Na kolejny stopień awansu i następną podwyżkę musi czekać pięć lat. A i tak to będzie

Nie masz studiów? Nie uczysz

. awansu zawodowego: stażysta, nauczyciel kontraktowy, mianowany i dyplomowany. Po wejściu w życie nowych przepisów nawet nauczyciel dyplomowany będzie zarabiał jak stażysta. Dla nauczycieli tuż przed emeryturą ta zmiana oznacza niższe świadczenie z ZUS. - Za nimi stoi wieloletnie doświadczenie, a

Pijany nauczyciel na lekcji

Wezwani przez dyrektora placówki policjanci stwierdzili, że pedagog miał dwa promile alkoholu w wydychanym powietrzu. W konińskim wydziale oświaty zadecydowano o jego natychmiastowym odsunięciu od pracy dydaktycznej. Mężczyzna jest nauczycielem mianowanym, pracuje w zawodzie od 21-lat. Chronią go

Bezpartyjna. Ale z LPR

miał wspólnego tyle, że razem z kolegami wszechpolakami próbował w 2006 r. zerwać w Warszawie spotkanie nauczycieli protestujących przeciw Giertychowi.Zanina mianowała minister Hall (PO). - Mniej mnie interesuje, co ktoś kiedyś mówił. Praca Zanina daje gwarancje, że CODN przetrwa do wyboru nowego

Karany? To nie uczysz

nowelizacji ustawy oświatowej, którą niedługo zajmie się Sejm. Teraz podobne zaświadczenie wymagane jest tylko od dyrektorów szkół. Niekaralność jest też warunkiem awansu na stopień nauczyciela mianowanego i dyplomowanego (to najbardziej doświadczeni pedagodzy), ale tu wystarczy odręcznie napisane

Omówienie specjalnego quizu wiedzy z pytaniami Tadeusza Sznuka

przez każdego i zawsze.Tadeusz Kotarbiński - ur. 1886 w Warszawie, zm. 1981 w Aninie - polski filozof, logik i etyk, twórca etyki niezależnej, przedstawiciel szkoły lwowsko-warszawskiej, nauczyciel i pedagog. Do jego głównych prac należy "Traktat o dobrej robocie"3. PytaniePrzylądek Baba

Rozmowa z Tadeuszem Słobodziankiem, laureatem Nike 2010

dyrektorowi Laboratorium Dramatu, jak i pisarzowi. Próbuję sięgać po to, co ma największy ładunek emocjonalny i moc oddziaływania na widza. Na widza, nie na czytelnika? - Zawsze piszę na scenę. Ale myślę, że "Naszą klasę" da się czytać, bo przywiązuję pewną wagę do słowa i frazy. Jako nauczyciel i

Pitera bada sprawę "papieskiego liceum"

musiał wyjaśnić, dlaczego - jak stwierdziła PIP - nie wypłacał terminowo pensji nauczycielom, wypowiadał umowy o pracę nauczycielom mianowanym niezgodnie z prawem, nie potwierdził na piśmie zawartych z nimi umów o pracę oraz nie ujawnił wypadku przy pracy jednego z 

Strajk na uczelniach? "Solidarność" rozważa referendum

wprowadzają destabilizację zatrudnienia pracowników akademickich, umożliwiają zwolnienie pracowników mianowanych po jednokrotnej ocenie negatywnej i ułatwiają rozwiązanie stosunku pracy. Ponadto - ich zdaniem - planowane zmiany ograniczą swobodę akademicką, nie poprawią sytuacji wyższych uczelni i nie

Sejm uchwalił budżet na 2007 rok

na program "Zero tolerancji dla przemocy w szkole". Przyjęcie poprawki oznacza, że pensje nauczycieli wzrosną od ok. 58 do 104 zł. Obecnie zasadnicza pensja nauczyciela stażysty wynosi 1.160 zł, kontraktowego - 1.375 zł, mianowanego (stanowią oni większość nauczycieli) - 1.742 zł, a

Jak minister Giertych podwyżki wyliczył

Oto zadanie matematyczne z treścią:1. W maju nowy minister edukacji Roman Giertych w pierwszym publicznym wystąpieniu obiecuje nauczycielom podwyżki. Mają dostać 7 proc. więcej. Minister liczy na to, że siłą koalicyjnego poparcia wydębi z budżetu dodatkowe 1,7 mld zł.2. We wrześniu rząd dorzuca

Nowe spoty PO: dlaczego tak dużo kosztują kancelaria premiera i prezydenta?

porównuje wydatki na kancelarię premiera trzech szefówrządu: Jerzego Buzka (AWS) - 73 mln zł, Leszka Millera (SLD) - 76 mln zł, i Jarosława Kaczyńskiego (PiS) - 106 mln zł.Spoty trwają po 15 sekund. Oba kończy zdjęcie z mianowania przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego lidera Samoobrony Andrzeja Leppera

Sejm uchwalił ustawę budżetową

tej poprawki oraz za przyznanie wcześniej środków na program "Zero tolerancji dla przemocy w szkole". Przyjęcie poprawki oznacza, że pensje nauczycieli wzrosną od ok. 58 do 104 zł. Obecnie zasadnicza pensja nauczyciela stażysty wynosi 1.160 zł, kontraktowego - 1.375 zł, mianowanego

CODN bez wszechpolaka

Tomasz Połetek, honorowy prezes małopolskiej Młodzieży Wszechpolskiej, nie będzie doradcą dyrektorki Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli - Nie przyjąłem sprawy, o którą mnie prosiła dyrektorka CODN - powiedział nam wczoraj Połetek. I nie pokazał się już w Ośrodku. O tym, że ma być

Nauczycielki dorabiają w supermarketach

. - Boję się jednak, że uczeń gimnazjum i jego rodzice przy kasie byliby dla mnie za dużym wyzwaniem. Postanowiłam zrezygnować. - Nauczyciele to obok studentów jedna z większych grup zawodowych, która pracuje u nas w dziale kas - mówi Agnieszka Kozłowska z działu informacji i PR Géant Polska

Najważniejszy test Ahtisaariego

lat szkolił pakistańskich nauczycieli. Po powrocie zaczął karierę w fińskich ministerstwach, ale bakcyl wyjazdów dawał o sobie znać. W 1973 r. został ambasadorem Finlandii w Tanzanii. Pod koniec lat 70. ówczesny szef ONZ Javier Perez de Cuellar mianował Ahtisaariego specjalnym wysłannikiem do Namibii

Joga na dobre i na złe

sobie stronę w internecie, może się mianować nauczycielem. Ostatnio w Polsce był prowadzony miesięczny kurs jogi - każdy, kto zapłacił 4,5 do 7,1 tys. zł (zależnie od standardu zakwaterowania), dostawał certyfikat instruktora. Jest popyt, trzeba uruchomić podaż. Włos się jeży.W Polsce najdłuższe

Indie: Pratibha Patil zaprzysiężona jako pierwsza kobieta-prezydent

funkcje ceremonialne. Jednak w razie impasu w parlamencie właśnie prezydent ma prawo mianować premiera.Uważa się, że objęcie urzędu przez Patil przyczyni się do zwiększenia roli kobiet w kraju, gdzie są one znacząco dyskryminowane.Indyjskie wybory prezydenckie odbyły się 19 lipca. Kolegium elektorskie

Po raz pierwszy w historii Indii kobieta obejmie urząd prezydenta?

samobójstwo pewnego nauczyciela w szkole, którą kierował. W inne zabójstwo wplątany jest brat Patil. Jeden z wysokich przedstawicieli kierownictwa BJP powiedział, że Pratibha Patil jest osobą, która "nie pasuje do sprawowania najwyższego urzędu w kraju". Pełnomocnictwa prezydenta Indii są

Nowe antypisowskie spoty PO

trwają po 15 sekund. Oba kończy zdjęcie z mianowania przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego lidera Samoobrony Andrzeja Leppera wicepremierem, z nadrukowanym wielkim czerwonym napisem "Oszukali".- Nasze spoty mają przypomnieć jedną z najważniejszych przedwyborczych obietnic PiS czyli "tanie

Zwolennicy Giertycha zbierają podpisy w internecie

następujące działania ministra Romana Giertycha: przywrócenie funkcji wychowawczej szkoły, walkę z ideologizacją w szkole, położenie nacisku na wychowanie patriotyczne, podwyższenie prestiżu nauczycieli, wprowadzenie w komputerach szkolnych blokad na strony internetowe prezentujące przemoc i seks"

"Agenci czerpali wymierne korzyści. Zegarki, drogie prezenty, łatwe zdobycie paszportu, talon ma malucha, renta dla mamy..."

, jak ta z opisywanym przez nas Gustawem Markusem, Niemcem osiadłym po wojnie na polskich ziemiach odzyskanych. Był nauczycielem niemieckiego, którego próbowali zwerbować oficerowie polskiego wywiadu. Problem polegał na tym, że oni nie znali niemieckiego, a on polskiego. Jakimś cudem udało im się go

Copa America. Argentyna szuka Messiego, Messi szuka triumfu

ingerowano w jego sztab. Został więc przepędzony, a następcą mianowano jego kumpla z drużyny, która w 1986 r. zdobyła ostatnie argentyńskie mistrzostwo świata. Sergio Batista od lat pracował z reprezentacjami juniorskimi, w Pekinie zdobył mistrzostwo olimpijskie. Od poprzednika różni go wszystko. Nie chce

PiS chce miasteczka studenckiego na Polach Mokotowskich

hasłem "PodPiSz się za kampusem". Dąbrowski ma nadzieję, że młodym działaczom jego partii uda się zebrać tyle podpisów, by przekonać Gronkiewicz-Waltz do realizacji projektu budowy kampusu. "Pani prezydent nie może być przeciwko czemuś, co jak na razie jest tylko ideą. Jako nauczyciel

"The Times" o "głębokich podziałach w kierownictwie polskiego kościoła"

przewodził prezydent Lech Kaczyński, uważający od początku, że arcybiskup winien odejść. W końcu artykułu "The Times" pisze też, że ściganie byłych współpracowników policji - od nauczycieli po ministrów - stało się wyróżnikiem rządów braci Kaczyńskich. W rezultacie, po mianowaniu 6 grudnia przez

Kim są ludzie Wolnej Libii

wchodzić lokalni biznesmeni, byli wojskowi, nauczyciele, naukowcy z Uniwersytetu Garjunisa w Bengazi, prawnicy oraz członkowie ruchów studenckich i młodzieżowych. Pierwsze wspólne spotkanie przedstawicieli rad z kilku miast Wolnej Libii odbyło się 24 lutego w Al-Bajdzie, a na czele obrad stanął 59-letni

Nauczycielka jest nietykalna, choć była pijana

niej stosować. Jednak na zwolnienie działacza związkowego, nawet dyscyplinarne, musi być zgoda. A tej nie ma. Do dyrektorki szkoły w Koninie i wójta dotarła odpowiedź Katarzyny Roszczuk, prezes oddziału ZNP w Rędzinach. Iwona P. - według pani prezes - jest nauczycielką mianowaną, lubianą, z 27-letnim

Frakcje kardynalskie

Glemp, Zenon Grocholewski (Kuria Rzymska) i Franciszek Macharski, ale Polakiem jest także Marian Jaworski, arcybiskup Lwowa i zwierzchnik Kościoła łacińskiego na Ukrainie. Wśród uczestników konklawe będzie tylko trzech purpuratów mianowanych przez Pawła VI: William Baum (Amerykanin), Joseph Ratzinger

Sypie się Małachowianka, czyli najstarsza szkoła w Polsce

Kazimierz Badowski. Ten sam, którego prezydent Andrzej Nowakowski mianował niedawno na przewodniczącego rady nadzorczej Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej.- Wszystko wykonaliśmy poprawnie, skrzydło liceum zostało odebrane bez zastrzeżeń - twierdzi Kazimierz Badowski. I dodaje: - Wątpię, żeby to się

Kalendarz rocznic 5-11 stycznia 2015 r.

. 1982 - Stan wojenny: Minister nauki, szkolnictwa wyższego i techniki rozwiązał Niezależne Zrzeszenie Studentów (NZS). 1983 - W Rzymie metropolita gnieźnieński i warszawski arcybiskup Józef Glemp mianowany został kardynałem. 1987 - Premiera filmu "Nad Niemnem" w reżyserii Zbigniewa

Kalendarz rocznic 5-11 stycznia 2015 r.

. 1982 - Stan wojenny: Minister nauki, szkolnictwa wyższego i techniki rozwiązał Niezależne Zrzeszenie Studentów (NZS). 1983 - W Rzymie metropolita gnieźnieński i warszawski arcybiskup Józef Glemp mianowany został kardynałem. 1987 - Premiera filmu "Nad Niemnem" w reżyserii Zbigniewa

Giertych szuka wyjścia z zamrażarki

. wywołał skandal poza granicami Włoch. François Mitterrand, prezydent Francji, stwierdził: - Na szczęście Berlusconi nie mianował neofaszysty szefem MSZ. Potem Fini składał wieńce na miejscu nazistowskiej kaźni Włochów i Żydów w Rowach Ardeatyńskich, pojechał do Oświęcimia. Te długie starania

Odeszli od nas (XI 2006 - X 2007)

. Pułku Ułanów Kaniowskich koło Lwowa, odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Zmarł w wieku 90 lat. Pochowany na cmentarzu na Skowroniej Górze przy ul. Działkowej.Sławomir Jerzak Nauczyciel akademicki, pracownik Politechniki Wrocławskiej, specjalista w zakresie górnictwa odkrywkowego

Co było naprawdę, a co zmyślił Matejko

mógł marzyć (a z pewnością nie właściciel cząstki wsi w Małopolsce). I na nic zda się argument, że teść Marcina był znanym obieżyświatem, którego istnienie odnotowały zachodnioeuropejskie herbarze z końca XIV wieku. Krótko przed początkiem wielkiej wojny z zakonem krzyżackim Marcin został mianowany

Pokojowy Nobel dla Ahtisaariego

Finlandii ukończył korespondencyjny kurs na nauczyciela szkoły podstawowej. Zagraniczna kariera zaczęła się przypadkowo w 1960 r., kiedy za pośrednictwem chrześcijańskiej organizacji YMCA trafił na kontrakt do Karaczi, gdzie przez kilka lat szkolił pakistańskich nauczycieli. W 1973 r. został ambasadorem

Członkowie Komisji Europejskiej

) - rybołówstwo grecka polityk, b. przewodnicząca partii skrajnej lewicy Synaspismós (Koalicja Lewica Ruchów i Ekologii). Swoją karierę polityczna zaczęła dość wcześnie. Jeszcze jako studentka przystąpiła do młodzieżówki Komunistycznej Partii Grecji. W 1989 r. została mianowana przewodniczącą partii, stając się

To już 10 lat z PiS-em. Zobacz, jak zmieniała się partia Kaczyńskiego

Pod koniec lat 90. bracia Kaczyńscy byli na marginesie życia politycznego. Podobnie jak Donald Tusk. Wszystko się jednak zmieniło, gdy Jerzy Buzek mianował Lecha Kaczyńskiego ministrem sprawiedliwości. Nowy szef resortu dobrał sobie zgrany zespół współpracowników - m.in. Zbigniewa Ziobrę i

"Na stanowiskach muszą zasiadać ludzie ministra"

mam, ale w poniedziałek zostanie pani zwolniona, bo minister chce mianować swoich ludzi. W poniedziałek jednak do zmian nie doszło Matematyczka Irena Łaguna, dyrektorka Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku (35 lat w zawodzie), usłyszała tę wiadomość w czwartek. Na konferencji organizowanej przez

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

Kurt Alder

. Urodził się jako najstarsze dziecko Josepha i Marii. Ojciec zajmował stanowisko nauczyciela mianowanego początkowo w szkole powszechnej nr III a następnie nr V w Królewskiej Hucie. Młodość spędził w Chorzowie. Edukacje szkolną rozpoczął 1 kwietnia 1908 r w męskiej szkole powszechnej nr V, w której nauczał

Włatcy móch: Ćmoki, czopki i mondzioły

lat naprzód. Przepowiednia nie zgadza się z tym, co zostało napisane w wypracowaniach. Co prawda Anusiak jest królem, jednak jego królestwem jest miejscowy supermarket. Konieczko swą karierę naukową zakończył na etapie nauczyciela mianowanego. A rekin finansjery Maślana dba o bilans środków czystości

Aleksandra Dziurosz

w Akademii Muzycznej w Warszawie (2007). W 2007 uzyskała tytuł nauczyciela mianowanego. W 2009 roku na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie uzyskała tytuł doktora sztuki w dyscyplinie artystycznej: rytmika i taniec. W latach 2000-2002 była tancerką w zespole Joe Alter Dance Group, w 2001

Omar Bradley

Dzieciństwo i młodość Urodził się niedaleko miasteczka Clark w stanie Missouri, w rodzinie wiejskiego nauczyciela. Ukończył lokalną szkołę i chciał kontynuować edukację na uniwersytecie stanowym, namówiono go jednak, aby spróbował dostać się na West Point (gdzie edukacja była darmowa, co było faktem

Halina Zaczek

1974–82 – stanowisko starszego wykładowcy 1982–88 – stanowisko docenta kontraktowego 1988–90 – stanowisko docenta mianowanego 1990–2001 – stanowisko profesora nadzwyczajnego Rodzaj pracy przeprowadzenie ćwiczeń ze studentami pod opieką pedagoga

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.