nadzorczej spółdzielni

rydzek

Dzięki zaangażowanym pracownikom

Dzięki zaangażowanym pracownikom

Spółdzielnia Rolniczo-Handlowa w Lnianie świętowała 70-lecie swego istnienia. Jubileuszowe spotkanie w uroczystej atmosferze było okazją do życzeń, gratulacji, kwiatów i upominków składanych przez zaproszonych gości na ręce prezesa spółdzielni oraz przewodniczącej rady nadzorczej. Zasłużonym pracownikom wręczono odznaczenia.

Prezes spółdzielni mieszkaniowej zapłaci grzywnę, bo nie chciał powiedzieć, ile zarabia

2,5 tys. zł grzywny ma zapłacić prezes Koszalińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Przylesie za to, że nie ujawnił członkowi spółdzielni uchwał Rady Nadzorczej dotyczących zarobków prezesa - orzekł w środę Sąd Okręgowy w Koszalinie.

Rada Domatora nielegalna?

Mieszkaniec spółdzielni Domator postanowił wymusić zmianę składu rady nadzorczej spółdzielni. Uważa, że rada nadzorcza jest nielegalna. Precedensowa sprawa trafiła do sądu.

Rada Domatora nielegalna? Zdecyduje sąd

Chodzi o zmianę ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, która weszła w życie 31 lipca 2007 roku. Zgodnie z nią w radzie nadzorczej spółdzielni mieszkaniowej nie można zasiadać dłużej niż dwie kadencje z rzędu, a kadencja nie może być dłuższa niż trzy lata. Tymczasem w 17-osobowej radzie nadzorczej

Pikieta klientów Lemira

Pikieta klientów Lemira

nadzorczej Białostockiej Spółdzielni Mieszkaniowej, jest przeciwny likwidacji supermarketu: - Gawryluk zaproponował 25 zł [Stokrotka 41 zł - red.], ale dodatkowo zobowiązał się wybudować nowy obiekt. To dużo większy koszt, niż zobowiązanie Stokrotki - uważa. Lemir zatrudnia 36 osób. Ponad 90 proc. to kobiety

Będzie nowy prezes spółdzielni Na Stoku

- Konkurs jest otwarty, mam nadzieję, że wpłynie sporo aplikacji. Dzięki temu będziemy mieli większe możliwości wyboru nowego prezesa - mówi Krzysztof Marwicki, przewodniczący rady nadzorczej spółdzielni Na Stoku. Zdzisław Wojciechowski rządził spółdzielnią od dziewięciu lat, przed wakacjami

Prezes spółdzielni jak bumerang: wziął odprawę i powrócił

Prezes spółdzielni jak bumerang: wziął odprawę i powrócił

komentował. Wszystko może wyjaśnić przewodniczący rady nadzorczej, która podjęła takie decyzje - odsyła nas Andrzej Prokorym. Marek Pogorzelski, przewodniczący rady nadzorczej spółdzielni, tłumaczy, że wszystkie podjęte kroki są zgodne z prawem. Co do kwestii przyzwoitości wobec spółdzielców, też nie widzi

Opozycja wygrywa z Domatorem przed sądem. Na razie

Przeciwnicy obecnego zarządu Domatora zakwestionowali jedną z uchwał czerwcowego walnego zgromadzenia spółdzielni. Dotyczyła ona przeprowadzenia uzupełniających wyborów do rady nadzorczej Domatora. Władze spółdzielni zaplanowały głosowanie, bo z przewodniczenia radzie zrezygnował Maciej Marchewka

Konflikt interesów w spółdzielni Domator

Konflikt interesów w spółdzielni Domator

. Zaproponował, aby Staroń i Piwowar zrezygnowali z udziału w radzie nadzorczej, ponieważ naruszają statut spółdzielni. Zakazuje on zasiadania w radzie nadzorczej osobom, które równocześnie kierują lub są właścicielami przedsiębiorstwa, które "zawarło ze spółdzielnią umowę o świadczeniu usług lub dostawy

W Domatorze będzie prezes z konkursu

W Domatorze będzie prezes z konkursu

nadzwyczajnym posiedzeniu rada nadzorcza Domatora decydowała o sposobie wyboru nowego prezesa tej największej kieleckiej spółdzielni mieszkaniowej. W obradach nie uczestniczył jej przewodniczący Robert Staszewski. Na wniosek członka rady Adama Podoska zdecydowano, że nowy prezes zostanie wybrany w otwartym

Zarząd kontra opozycja - burza w Domatorze

Zarząd kontra opozycja - burza w Domatorze

Obie strony spotkają się we wtorek o godz. 18 w Domu Rzemiosł przy ul. Prostej. Porządek obrad zgłoszony przez zarząd spółdzielni zakłada m.in. przeprowadzenie wyborów uzupełniających do rady nadzorczej. Kolejne punkty dotyczą przedstawienia sprawozdania finansowego za poprzedni rok i podjęcia

Sąd wstrzymał radę nadzorczą Domatora

Sąd wstrzymał radę nadzorczą Domatora

Uchwałę w sprawie przeprowadzenia uzupełniających wyborów do rady nadzorczej spółdzielni podjęło walne zgromadzenie Domatora. Potrzebę ich przeprowadzenia tłumaczono rezygnacją z funkcji przewodniczącego Macieja Marchewki. - W ten sposób uzupełniliśmy skład trzyosobowej rady - mówi Teresa Rokicka

Domator bez władz. Dymisja prezesa

O dymisji Jakubczaka dowiedzieli się w środę wieczorem uczestnicy drugiej części walnego zebrania członków Domatora z osiedla Ślichowice II. Jak powiedział przewodniczący Rady Nadzorczej Domatora Robert Staszewski, Jakubczak rezygnuje w związku ze złą atmosferą w spółdzielni. - Dla mnie

Za co zwolnili Wojnowskiego

zaufania do prezesa. Zarządowi spółdzielni brakowało jasnego planu rozwoju, to my jako rada nadzorcza musieliśmy np. opracowywać plan termomodernizacji budynków. Gdy udało nam się wszystko zrobić, włącznie ze znalezieniem źródła finansowania tych inwestycji, okazało się, że musieliśmy cały czas pilotować

Mieszkańcy są przeciwko budowie pomnika

Mieszkańcy są przeciwko budowie pomnika

stanowisko Rady Dzielnicy jest stanowiskiem wszystkich mieszkańców dzielnicy, a w szczególności tych, którzy mają być najbliższymi sąsiadami tego monstrualnego "dzieła". Z poważaniem Anna Szewczyńska, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Budostal"; Pełnomocnik Zarządu Regina Kukuła

Więcej praw dla milionów spółdzielców

; odpowiedzialność cywilną (całym majątkiem) członków zarządu, rady nadzorczej oraz likwidatora za szkody wyrządzone spółdzielni ze swojej winy; dziś prezes, który narazi spółdzielnię na straty, może najwyżej zapłacić karę w wysokości trzymiesięcznego wynagrodzenia; sankcje karne wobec członków władz spółdzielni za

Sędziwa jubilatka - spółdzielnia

Sędziwa jubilatka - spółdzielnia

terenu powiatu świeckiego, wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej Artykułów Rolnych i Spożywczych Marek Szczygielski czy byli przewodniczący rady nadzorczej. KP Uroczystości jubileuszowe odbyły się w Łowinie w świetlicy wiejskiej. Spotkali się na nich pracownicy spółdzielni, emeryci, którzy

Kontrowersyjny sędzia z PSL w Trybunale Stanu

rejonowa w Warszawie prowadzi postępowanie w sprawie "wyłudzenia kwoty 264 tys. zł na szkodę Olgierda B. przez Barbarę Lewandowską-Kondej, prezesa zarządu spółdzielni mieszkaniowej Krokus, oraz Krzysztofa Śniegockiego, przewodniczącego rady nadzorczej spółdzielni w Warszawie, w dniach od 4 listopada

Wątpliwości wokół przetargu na wywóz śmieci

inne względy o tym decydują. - Koleżeńskie - wtóruje mu Eugeniusz Muszyc, który jest oburzony postępowaniem zarządu swojej spółdzielni. Jest przekonany, że przetargi będą organizowane, dopóki, dopóty spółka Czyścioch (która wywożeniem śmieci "Rodziny Kolejowej" zajmowała się od 1992 r

Piotr Urbański - kandydat do parlamentu [WYBORY 2015]

Piotr Urbański - informacje podstawowe Ukończył studia na Wyższej Szkole Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim. Jest zastępcą przewodniczącego Rady Miejskiej Sojuszu Lewicy Demokratycznej w Kielcach, a także członkiem Rady Nadzorczej Spółdzielni "Słoneczne Wzgórze" w

Sejmowa komisja nadzwyczajna pracuje nad zmianą prawa spółdzielczego

" - podkreśliła. Komisja chce ponadto, by w spółdzielniach zrzeszających mniej niż 30 członków, ale też mniej niż 100 - jeżeli tak stanowi statut - nie wybierano rady nadzorczej. "W tym przypadku członkowi będzie przysługiwało prawo kontroli dotyczące m.in. przeglądania dokumentów spółdzielni

Przewrót w spółdzielni Za Żelazną Bramą. "Prezes się zabarykadowała"

Przewrót w spółdzielni Za Żelazną Bramą. "Prezes się zabarykadowała"

z nowej rady nadzorczej Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Rada została wybrana w niedzielę na walnym zgromadzeniu. Władze spółdzielni nie chciały się zgodzić na jego zwołanie właśnie dlatego, że spółdzielcy planowali przewrót i wymianę władz. Poprosili o interwencję Krajową Radę Spółdzielczą

Brygida Kolęda-Łabuś - kandydatka do parlamentu [WYBORY 2015]

Brygida Kolęda-Łabuś - informacje podstawowe Posłanka VII kadencji, członkini partii i KP PO, magister prawa. Zajmowała kierownicze stanowiska w opolskim Przedsiębiorstwie Komunikacji Samochodowej i Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Chemik". W l. 90. dyrektor oddziału Banku

Mirosław Duży - kandydat do parlamentu [WYBORY 2015]

; Skończył roczne studium na Akademii Ekonomicznej w Katowicach oraz studium Prawa Europejskiego Wyższej Szkoły Studiów Międzynarodowych w  Łodzi. Posiada licencję zarządcy nieruchomości, agenta ubezpieczeniowego oraz prawo do zasiadania w radach nadzorczych skarbu państwa. Pracował przez

Burmistrz Klinowski mianuje się członkiem rady nadzorczej

zarządach, rad nadzorczych i komisji rewizyjnych spółek prawa handlowego oraz spółdzielni. Kiedy zakaz nie obowiązuje Jak wyjaśnia nam Mirosław Chrapusta, prawnik Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, na łączenie przez Mateusza Klinowskiego dwóch funkcji zezwala jednak artykuł 6. tejże ustawy. - Zakaz

Jak spółdzielnia generałów zyskała na jednej operacji 20 mln zł. "Dzień bez walki to dzień stracony" [NASZE ŚLEDZTWO]

spółdzielnia mieszkaniowa kupiła grunt na preferencyjnych warunkach dzięki temu, że przekonała wojskową agencję, iż 50-60-letni oficerowie nie mają zapewnionych "potrzeb mieszkaniowych". Dawny poligon jest świetnie położony, do centrum jedzie się niewiele ponad 10 minut, w sąsiedztwie powstaje

Jak spółdzielnia robi interesy. Pół miliona do zwrotu

spółdzielnia, była przewidziana pod chodnik i ścieżkę rowerową - wyjaśnia Karol Kieliszek z biura prasowego ratusza. Rada nadzorcza spółdzielni trzyma stronę prezesa. - Pieniądze, które oddaliśmy, przez cały czas leżały na koncie, więc na razie nie widzę zagrożenia finansowego w związku z tą sprawą. Ponieważ

Śledczy tropią próbę sprzedaży tanich mieszkań Pojezierza

następne miesiące przedstawiciele opozycji tropili, kto został właścicielem tych mieszkań. Na liście kupców, którą przygotowali, znalazły się osoby związane z władzami Pojezierza, w tym ich dzieci, rodziny członków rady nadzorczej, pracownicy spółdzielni i osoby, które - jak twierdziła opozycja - mają

Były prezydent Kielc na prezesa Domatora

- Złożyłem dokumenty - potwierdził nam wczoraj. Stępień pracuje teraz w oddziale Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, gdzie zajmuje się przygotowywaniem inwestycji. O tym, kto zostanie prezesem Domatora, rada nadzorcza spółdzielni zdecyduje prawdopodobnie w przyszłym tygodniu.

Kolejne "taśmy prawdy" wypłynęły w Elblagu. "Jak będziemy się napier..., to oni tylko czekają"

zamówienia, a Elbrol [firma Nowaka] był wykonawcą. I to wspólne takie interesy. Później niby on [Nowak] był też członkiem zarządu czy rady nadzorczej spółdzielni... Aha, ktoś tam był figurantem jako pani prezes, a on był w radzie nadzorczej, czyli jakby pilnował tej spółdzielni, a jednocześnie był

Ustawa o spółdzielniach do Trybunału

Zdaniem rzecznika niezgodne z konstytucją są zapisy nakładające na spółdzielnie obowiązek posiadania strony internetowej, wprowadzające obostrzenia przy wyborze rad nadzorczych czy zastąpienie zebrań przedstawicieli członków spółdzielni walnymi zgromadzeniami podzielonymi na części. Zbyt krótkie

Kłopoty "Śródmieścia". Na 23 piętro bez windy i po ciemku

Po raz pierwszy problem z dostawami mediów SM "Śródmieście" miała w maju. Chociaż mieszkańcy regularnie płacili czynsz, spółdzielnia nie przelewała pieniędzy na konta dostawców, bo wszystkie środki miała zablokowane przez komorników. W budynkach zadłużonej na kilkadziesiąt milionów

Lubelskie. Sławomir Sosnowski

placówki, a w latach 2003-2006 - wicekuratorem oświaty w Lublinie. Prowadzi rodzinne gospodarstwo rolne, jest członkiem spółdzielni Eko-Tucz zrzeszającej producentów trzody chlewnej. W 2012 r. CBA wystąpiło o odwołanie Sosnowskiego z funkcji wicemarszałka województwa, ponieważ - według CBA - jednocześnie

Gomułka: po wyroku TK mamy pytanie, czy objąć małe kasy gwarancjami BFG

Trybunał Konstytucyjny orzekł w piątek, że zapis ustawy o SKOK-ach przewidujący objęcie nadzorem finansowym małych kas SKOK jest niezgodny z konstytucją. Według TK ustawodawca przygotowując przepisy o SKOK-ach, powinien dokonać zróżnicowania stosowania prawnych środków nadzorczych nad kasami ze

Mieszkańcy mogą więcej

- Cieszę się z wyroku, który dla zarządu spółdzielni był jak tsunami. Sąd nie miał wątpliwości, że władze spółdzielni łamały prawo i działały na niekorzyść mieszkańców - komentuje wyrok Eugeniusz Muszyc, członek rady nadzorczej Spółdzielni "Rodzina Kolejowa". To on zawiadomił prokuraturę

Prezes spółdzielni im. Mickiewicza może mieć problemy

Pisaliśmy o tym, że decyzja o rozwiązaniu umowy o pracę z wieloletnim prezesem Spółdzielni Mieszkaniowej im. Adama Mickiewicza - Andrzejem Prokorymem, i ponownego nawiązania z nim stosunku pracy zapadła w połowie lutego, a teraz sprawa wraca na walnym zgromadzeniu spółdzielców. Pierwsze posiedzenie

Senacka komisja rolnictwa nie wniosła poprawek do Prawa spółdzielczego

członków. Inne spółdzielnie nadal muszą mieć przynajmniej dziesięciu członków. Jak wyjaśnił wiceminister sprawiedliwości Łukasz Rędziniak, w spółdzielniach mniejszych niż dziesięciu członków nie będzie powoływana rada nadzorcza, o ile statut nie stanowi inaczej. W takim przypadku kompetencje rady ma

Spółdzielnia z tradycjami

Lubodzieża. Pod koniec września spółdzielnia liczyła już 40 członków toteż wybrano radę nadzorczą i pierwszego prezesa. Został nim Leonard Kulczyk, rolnik z Dąbrowy. Natomiast na przewodniczącego rady został wybrany kierownik szkoły w Lnianie Wincenty Migda. Siedziba mieściła się w budynku po przedwojennym

Nie hoduj kaczki na balkonie. Nie wrzucaj kości do wc

bloków parkowania aut tyłem do budynków. Skąd tyle śmiesznych i dziwnych zapisów w regulaminach? Jerzy Balon z rady nadzorczej Karpackiej Spółdzielni Mieszkaniowej mówi, że wielu osobom nie trzeba tłumaczyć, co wolno, a czego nie wypada. Są jednak i tacy, którym trzeba te prawdy wykładać łopatologicznie

Losy prezesa SM Mickiewicza jeszcze nie przesądzone

Dopiero w środę okaże się, jak spółdzielcy głosowali w kwestii uchylenia uchwały rady nadzorczej spółdzielni, która doprowadziła do tego, że prezes po ukończeniu 65 lat jednego dnia przeszedł na emeryturę zdobywając wszystkie świadczenia i otrzymał odprawę wysokości swojej półrocznej pensji, a

Nowy prezes Domatora: Przywrócić normalność

Ta kielecka spółdzielnia ma w końcu nowego szefa. W poniedziałek rada nadzorcza Domatora wybrała na to stanowisko Jacka Reka. W tajnym głosowaniu pokonał on czterech kontrkandydatów, w tym Włodzimierza Stępnia, byłego prezydenta Kielc i posła SLD. Funkcję prezesa Rek obejmie z początkiem sierpnia

Zbuntowani lokatorzy w Pojezierzu atakują

Domatora. Maciej Janowski z Pojezierza: - U nas zwołanie walnego może również doprowadzić do zmiany składu rady nadzorczej i zarządu. Krok w tym kierunku opozycja w SM Pojezierze już zrobiła. - Na nasz wniosek Krajowy Sąd Rejestrowy nakazał spółdzielni usunąć ze statutu zapis, który praktycznie dawał

Naruszyli ustawę antykorupcyjną, stracili posady

spółek prawa handlowego; 2) być zatrudnione lub wykonywać innych zajęć w spółkach prawa handlowego, które mogłyby wywołać podejrzenie o ich stronniczość lub interesowność; 3) być członkami zarządów, rad nadzorczych lub komisji rewizyjnych spółdzielni, z wyjątkiem rad nadzorczych spółdzielni

Sejm uchwalił zmiany w spółdzielniach rolniczych

liczby członków i rad nadzorczych będą dotyczyć też grup producenckich funkcjonujących jako spółdzielnie powoływane na podstawie innej ustawy - o organizacji rynku owoców i warzyw. Zmiany nie zmuszają do obniżenia liczby członków, czy niepowoływania rady nadzorczej, tylko dają taką możliwość, jeśli

Prezes "przyspawał" się do stołka. Zabrała go policja

, którzy uważają jego rządy za autorytarne i zarzucają mu nieprawidłowości w kierowaniu spółdzielnią, zbuntowali się, założyli stowarzyszenie, a potem go odwołali. Sąd wczoraj zatwierdził nowe władze. Razem z prezesem zabarykadował się były przewodniczący rady nadzorczej Zbigniew Jamroz. Siedzieli w ciszy

Kujawsko-Pomorskie. Związkowcy NSZZ "S" manifestowali w Inowrocławiu

"Niestety kolejny dzień rozmów, zarówno z zarządem Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej +Cuiavia+, jak i prezydium jej rady nadzorczej, nie przyniósł spodziewanych efektów. Zarząd spółdzielni nie wycofał się z wypowiedzeń wręczonych przedstawicielom komisji zakładowej oraz nie uchylił

Prezes - emeryt zostaje. Decyzją mieszkańców osiedla im. Mickiewicza

mieszkańcom osiedla taka sytuacja wydała się niemoralna. W glosowaniu na wniosek Krzysztofa Stawnickiego, członka rady nadzorczej, za utrzymaniem poprzedniej decyzji w mocy było 116 osób, a przeciw niewiele więcej, bo 121 członków spółdzielni. To nie jest pozytywna decyzja dla prezesa, ale jednocześnie

Nowy prezes Domatora

Taką decyzję podjęła rada nadzorcza spółdzielni po tym, jak dotychczasowy prezes zdecydował o przejściu na emeryturę. - Mam już 66 lat i 42 lata pracy. To chyba już najwyższy czas na odpoczynek. Zostawiam spółdzielnię w dobrym stanie, ze stabilnym budżetem, perspektywami inwestycyjnymi - mówi

Bank proponuje Pionierowi wykupienie udziałów

W programie, zaplanowanego na 24 czerwca walnego zgromadzenia członków spółdzielni Pionier, wpisano punkt dotyczący "zakupu udziałów członkowskich Banku Spółdzielczego w Kielcach". - Skąd ten pomysł? Zakup papierów w obecnej sytuacji rynkowej jest bardzo niebezpieczny. To jest niebywałe

Jest już rada Radia Rzeszów

spółdzielni mieszkaniowej w Jaśle. Witalec, dziś emeryt, był w latach 2001-06, czyli także podczas rządów SLD, szefem Kancelarii Senatu. Rada nadzorcza radia liczy pięć osób. Cztery powołuje KRRiT, a jedną minister skarbu. Ministerialnym przedstawicielem w Radiu Rzeszów jest Mirosław Kasprzak. W kompetencjach

Bloki na placach zabaw. Zaspa nie chce Nowej Zaspy

Protest wybuchł kilka dni temu, po tym jak zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Rozstaje" wystąpił do gdańskiego magistratu o warunki zabudowy dla terenu znajdującego się w obrębie ulic Burzyńskiego, Żwirki i Wigury oraz al. Rzeczpospolitej. Działkę otaczają wysokie, zaspiańskie bloki, od

Była rewolucja w spółdzielniach, a czy będzie kontrrewolucja?

O 9.30 w Trybunale (TK) zaczęła się rozprawa, w czasie której padnie zarzut łamania konstytucji wobec aż 12 kluczowych przepisów w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych. Z najbardziej kontrowersyjnym przepisem, który zakładał super atrakcyjne zasady wykupu mieszkań lokatorskich w spółdzielniach

Prokuratorskie zarzuty dla b. prezesa Domatora

. "Chciałbym poinformować państwa o niektórych przypadkach łamania prawa przez zarząd i radę nadzorczą Spółdzielni Mieszkaniowej Domator w Kielcach. Spółdzielnia nie wywiązuje się z obowiązku corocznego przeprowadzania lustracji" - pisał do KRS Mazur. Miał również zastrzeżenia do tych już

NFOŚ: mikroinstalacje OZE w programie Prosument z dotacją i na kredyt

chce czekać na pojawienie się nowych rozwiązań prawnych, np. ustawy o OZE, i już 28 lutego program ma zostać przedstawiony radzie nadzorczej funduszu do akceptacji. Skucha potwierdziła, że NFOŚ chce przeznaczyć w ramach tego programu 600 mln zł na dofinansowanie mikroinstalacji OZE, tak by osiągnąć z

Skargi do RPO: większe mieszkanie to droższa winda i wywóz śmieci

, że opłaty trzeba uzależniać od metrażu, a nie od liczby osób" - wyjaśniła Kamilla Dołowska. Podkreśliła, że "zależy to wyłącznie od spółdzielni. Ich zarządy podejmują swobodne decyzje, zatwierdzane potem przez rady nadzorcze". "Jeśli władze spółdzielni twierdzą, że jakakolwiek

PiS: milion rodzin skorzysta z nowelizacji ustawy o spółdzielniach

Wiceszef sejmowej komisji infrastruktury Grzegorz Tobiszowski (PiS), wśród najważniejszych założeń znowelizowanej w czwartek przez Sejm ustawy, wymienił: możliwość tańszego wykupu mieszkań lokatorskich na pełną własność, wprowadzenie zakazu wyboru do rad nadzorczych pracowników spółdzielni oraz

Dzierżawca walczy ze spółdzielnią: sąd zadecyduje

września, by zabrać swój towar z półek. Nie zabrał. W poniedziałek spółdzielnia odcięła Gawrylukowi wodę. Jednak po interwencji w sanepidzie woda do sklepu "wróciła". - Moi prawnicy są przekonani, że zarząd BSM bezprawnie wypowiedział mi umowę najmu. Do rozstrzygnięcia tej kwestii przez sąd

Prokuratura nie widzi nic złego w Pojezierzu

przypomina, że władze spółdzielni nie chcą zmienić korzystnych dla nich zapisów statutu, mówiących, że radę nadzorczą można odwołać, ale pod warunkiem zebrania ponad połowy członków spółdzielni, których w Pojezierzu jest ok. 12 tys. - Dzieje się tak, mimo że 25 maja zmianę zapisów nakazał Krajowy Rejestr

Olsztyn: Zarząd spółdzielni mieszkaniowej zorganizowaną grupą przestępczą

spółdzielni, który obejmuje 11 osób: byłych prezesów i wiceprezesów, członka rady nadzorczej oraz szeregowych pracowników spółdzielni - poinformował rzecznik prasowy olsztyńskiej prokuratury okręgowej prokurator Mieczysław Orzechowski.Zdaniem prokuratury czołową rolę w sprawie odegrał Tadeusz D., który teraz

Trybunał Konstytucyjny rozpoznaje skargi dotyczące SKOK-ów

lokat, udzielania pożyczek i kredytów, pośredniczenia w przeprowadzaniu rozliczeń pieniężnych i wydawania kart płatniczych, czyli właściwie w całym zakresie działalności Kasy Krajowej". Zdaniem parlamentarzystów PiS to "głęboka ingerencja organu władzy publicznej w działalność spółdzielni

W środę i czwartek TK zajmie się przepisami dotyczącymi SKOK-ów

płatniczych, czyli właściwie w całym zakresie działalności Kasy Krajowej". Zdaniem parlamentarzystów PiS to "głęboka ingerencja organu władzy publicznej w działalność spółdzielni". Posłom i senatorom tej partii nie podoba się także czasowe ograniczanie kadencji członków rad nadzorczych i

Batalia o osiedlowy sklep. Zebrano 1200 podpisów

spółdzielni zapewnienie "... rada nadzorcza, zarząd i rada osiedla Sienkiewicza są przeciwni sprzedaży pawilonu handlowego LEMIR, gdyż pozbawiłoby to spółdzielnię stałych dochodów". Mirosław Gawryluk informację odczytał jako zielone światło do dalszych działań odnośnie poprawy wizerunku supermarketu

Przegląd wiadomości ze spółek, piątek godz. 20

informacje związane z rzeczywistą wielkością podaży, która trafi na rynek" - uważa wiceprezes KGHM. Dodał, że optymistyczne są również perspektywy dla rynku srebra i innych metali szlachetnych. Romanowski poinformował, że najbliższe posiedzenie rady nadzorczej poświęcone budżetowi na 2014 r. jest

Prokuratura oskarża szefów Dostępnego Domu

Okręgowej w Olsztynie. - Mimo wpłat ludzie nie doczekali się jednak ani mieszkań, ani nie dostali z powrotem pieniędzy. Przesłany do sądu okręgowego akt oskarżenia obejmuje 11 osób. Poza założycielami i byłymi prezesami spółdzielni oskarżeni są także członek rady nadzorczej, dwóch wiceprezesów oraz trzech

Kandydat na prezydenta z tanimi mieszkaniami

Akademicka spółdzielnia powstała w 2005 r. po to, żeby pracownicy olsztyńskiego uniwersytetu, których nie stać na własne lokum, nie musieli wynajmować mieszkań, gnieździć się w domach asystenta, a nawet w przerobionych na mieszkania pomieszczeniach w budynkach dydaktycznych uczelni. Miała budować

Opozycji nie udało się odwołać władz Domatora

obrad. To było kluczowe. Zarząd zaproponował, by w planie spotkania znalazło się zatwierdzenie sprawozdania finansowego spółdzielni za 2008 rok i udzielenie absolutorium dla zarządu Domatora. Opozycja miała swój program. Chciała, by spółdzielcy ** głosowali, czy odwołać radę nadzorczą Domatora, co miało

Trzy siostry chcą 6 mln za utraconą ziemię

spadkobierczyniom 2 mln zł. Kobiety uznały, że to za mało. Czarny scenariusz Jeśli spółdzielnia przegra, odszkodowanie będą musieli zapłacić lokatorzy. - Spółdzielnia nie posiada innych środków, oprócz tych, które płacą do jej kasy spółdzielcy - tłumaczy Bożena Baranowska, przewodnicząca rady nadzorczej spółdzielni

Spółdzielnia Domator chyli się ku upadkowi

przygotowali wniosek o ogłoszenie upadłości Domatora. Chcą by był głosowany po wcześniejszym odwołaniu rady nadzorczej spółdzielni. Stanisława Piotrowska, syndyk masy upadłościowej twierdzi, że upadłość jest bezpieczną formą wyjścia z sytuacji. - [Po jej ogłoszeniu] komornik musi zawiesić, a następnie umorzyć

Sroga dopłata za ogrzewanie mieszkania: 6 tys. zł!

wietrzymy mieszkanie. Podczas gdy zimą praktycznie w ogóle nie otwieramy okien. Mężczyzna jest przekonany, że to błąd przy liczeniu kosztów lub awaria instalacji centralnego ogrzewania. Podobnego zdania jest Paweł Backiel, członek Rady Nadzorczej Białostockiej Spółdzielni Mieszkaniowej i jednocześnie szef

Spółdzielcza mobilizacja, by obalić prezesów

, a następnie powołać wspólnotę mieszkaniową. To jedyny ratunek przed komornikiem. Spokojny o swoją przyszłość jest za to Roman Przedwojski, prezes Jarot, drugiej dużej spółdzielni w mieście. Rada nadzorcza nie ustaliła jeszcze terminów zebrań grup przedstawicieli. - Ale u nas nie dzieje się nic tak

Dzieci wygrały. Będzie nowy plac zabaw

ludzie. Tłumaczyli, że chcą mieć spokój. Spółdzielnia zaproponowała następną lokalizację, ale tam też były protesty. Ostatecznie sprawę rozwiązał wicestarosta Leszek Lepiarz, który jest też przewodniczącym rady nadzorczej spółdzielni. - Przeciwko placowi zabaw ostatecznie opowiedziało się pięć osób

Pikieta w obronie sklepu

W ciągu kilku dni mieszkańcy zebrali około 1500 podpisów pod petycją do prezesa Białostockiej Spółdzielni Mieszkaniowej o utrzymanie dotychczasowego supermarketu. W ubiegłym tygodniu próbowali wejść na spotkanie rady nadzorczej, która poparła decyzję zarządu. A wczoraj zorganizowali pikietę pod

Osiedle Południe. Jaki rachunek za ciepło?

Walczuk zapewnia, że spółdzielnia nie zarabia na cieple ani złotówki - ile nalicza Radpec, tyle mają do zapłaty lokatorzy. Pilnują tego rada nadzorcza oraz kontrole wewnętrzne. Były też sprawy sądowe z lokatorami i także nie stwierdzono, by SM nieprawidłowo rozliczała ciepło. - Przy rozliczeniach ciepła

SKOK-i negatywnie o rządowym projekcie ustawy ich dotyczącej

akcyjnej ze spółdzielnią. A zatem proponowane w procedowanym projekcie ustawy rozszerzenie katalogu podmiotów mogących przejmować spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, ich wybrane zobowiązania lub aktywa o instytucje kredytowe, de facto banki zagraniczne, tylko pogłębia obecne sprzeczności ze

Nie chcą skrzynek, które kaleczą ręce

pocztę, ranią sobie dłonie. Tadeusz Karaś udał się do spółdzielni. Tam poradzono mu, żeby używał haczyka. Z rady skorzystał jego sąsiad - Henryk Drynkowski i zrobił haczyk ze szprychy od roweru wnuka. - Listy się często w głębi skrzynki zatrzymują i nie ma jak ich sięgnąć - mówi. Spółdzielnia problemu

Spółdzielcze awantury o stołek prezesa

dodaje prezydent. W Tarnobrzegu nie brakuje opinii, że to właśnie Dziubiński stoi za odwołaniem Norberta Mastalerza ze stołka prezesa Tarnobrzeskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, który jest jednocześnie radnym miejskim. Mastalerz na stanowisku szefa spółdzielni nie zrobił kariery. Rada Nadzorcza odwołała go

W TK pierwszy dzień rozprawy dot. konstytucyjności przepisów o SKOK-ach

także łamie zasady autonomii spółdzielni. Ponadto - jak mówił poseł PiS - jest on sprzeczny z zasadą społecznej gospodarki rynkowej, bo stanowi "nadmierną ingerencję państwa w działalność SKOK-ów jako prywatnych podmiotów gospodarki". Szmit podkreślał też, że np. banki spółdzielcze, a także

"Gazeta Prawna": prezesi wykluczają aktywnych spółdzielców

. Z wykluczeniem ze spółdzielni wiąże się utrata wielu uprawnień, które są zarezerwowane wyłącznie dla jej członków, np. niższych opłat. Od uchwały o pozbawieniu członkostwa przysługuje jednak odwołanie do walnego zgromadzenia oraz do sądu - wyjaśnia gazeta. Gdy decyzję rady nadzorczej podtrzyma także

Olimp we Wrzeszczu bez Madonny

sierpniowy koncert Madonny na warszawskim Bemowie) zawiesiła gdańska agencja reklamowa 2Pi Group. Do tego doszło pięć reflektorów świecących prosto w okna. Agencja powierzchnię podnajęła na dwa miesiące od firmy Uniwersum, która w kwietniu ub. r. wydzierżawiła od spółdzielni ściany budynku. W zamian opłaciła

8 tysięcy dla społecznego prezesa z Dostępnego Domu

W czwartek przed olsztyńskim sądem okręgowym odbyła się kolejna rozprawa w procesie, w którym oskarżonych jest 11 osób związanych ze spółdzielnią Dostępny Dom. W latach 1999-2000 w tej spółdzielni 50 osób straciło ponad 1,6 mln zł. Ludzie wpłacali do spółdzielni od kilku do kilkudziesięciu tysięcy

Gmina się zadłuży, jak Wotkowski znajdzie lekarstwo

Elektronicznych Spółdzielni Inwalidów, gdzie był zastępcą prezesa ds. ekonomiczno-finansowych. Od 2000 roku do czasu powołania na stanowisko skarbnika pracował w firmie Nowum. Wotkowski mieszka w Nowem, zasiada z ramienia powiatu w radzie nadzorczej Nowego Szpitala w Świeciu. - Po nominacji zrezygnowałem z

Nasze drogie śmieci. Horrendalne podwyżki

Już w ubiegłym miesiącu białostockie firmy oczyszczające miasto zaproponowały swoim klientom [m.in. spółdzielniom mieszkaniowym i klientom indywidualnym] umowy na nowych warunkach. W niektórych miejscach podwyżki mają sięgnąć nawet ponad 200 proc. Teraz decyzje otrzymują mieszkańcy miasta. I tak na

Dostępny Dom wraca do prokuratury

. Przypomnijmy, że akt oskarżenia obejmował 11 osób. Poza założycielami i byłymi prezesami spółdzielni oskarżeni zostali także: członek rady nadzorczej, dwóch wiceprezesów oraz trzech pracowników Dostępnego Domu. Prokuratura zarzucała im udział w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się wyłudzaniem

W łazience nie grzeją, a płacić musimy

Pan Zbigniew mieszka w prawie 50-metrowym mieszkaniu. W dwóch pokojach i kuchni są kaloryfery. Nie ma ich w łazience i przedpokoju. Nie może pojąć, dlaczego spółdzielnia mieszkaniowa nalicza lokatorom koszty centralnego ogrzewania za cały metraż, a nie "rzeczywistą ogrzewaną powierzchnię"

TK: małe SKOK-i powinny być objęte mniej restrykcyjnym nadzorem KNF

orzeczenie sędzia sprawozdawca Leon Kieres. Jak tłumaczył, ustawodawca przygotowując przepisy o SKOK-ach, powinien dokonać zróżnicowania stosowania prawnych środków nadzorczych nad kasami ze względu na m.in. rozmiar ich działalności. Kieres poinformował też, że Trybunał daje parlamentowi 18 miesięcy na

Spółdzielnia przegrała majątek na giełdzie

Mieszkaniowych, który kontroluje spółdzielnie. Prawo takich inwestycji nie zabrania, ale zarząd powinien dostać zgodę walnego zgromadzenia albo co najmniej rady nadzorczej spółdzielni. - Takiej zgody nie było. Spółdzielcy o niczym nie wiedzieli - oskarża prezes Pytka. Jeśli sąd skaże poprzedni zarząd

Festyn z Maleńczukiem na Kurdwanowie

Szesnasty już "Festyn Kurdwanów" organizują Rada Nadzorcza i Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Kurdwanów Nowy" oraz Rada Dzielnicy XI "Podgórze Duchackie". Jedną z atrakcji będzie mecz piłkarski rozegrany w sobotę o godz. 17 pomiędzy oldbojami Kurdwanowa a

Zieleń między blokami to drożejący luksus

dopilnujemy, żeby powstała zieleń czy place zabaw - zapewnia. - Jaką mamy gwarancję, że miasto nie przeznaczy tych terenów pod zabudowę? - wzrusza ramionami Zenon Michota z rady nadzorczej spółdzielni. A może się uwłaszczyć Marcin Bajko, dyrektor miejskiego biura gospodarki nieruchomościami, potwierdza, że

Zgoda wsparła akcję i odebrała złoto

- PSS Zgoda - najstarsza płocka firma, jedna z trzech najstarszych spółdzielni w kraju. Za dziesiątaka zaproponowała tysiąc złotych. Wczoraj dyrektor handlowy Zgody Małgorzata Bartnik, w towarzystwie przewodniczącego rady nadzorczej Piotra Waśniewskiego oraz kustosza izby pamięci Tadeusza Wiśniewskiego

Postawią bramę na drodze pożarowej do szkoły

No, niech pan powie, ile ostatnio obcych samochodów pan u nas naliczył? No ile? - Stanisława Jaszczyńska nie kryje zdenerwowania. Jest członkiem rady nadzorczej spółdzielni mieszkaniowej Krakus, do której należy część bloków przy ul. Stachiewicza. Z pytaniem zwraca się do mieszkańca trzeciego

Koniec bezkarności prezesów spółdzielni

często olbrzymi majątek, zaś kontrola nad nimi - iluzoryczna. Legendy krążą o prowizjach, które od firm (np. budowlanych) biorą prezesi za zlecenia na rzecz spółdzielni. Dzięki uchwalonej wczoraj ustawie, prezesi i członkowie rad nadzorczych spółdzielni nie będą już mogli czuć się bezkarni, bo za

Rzecznik Praw Obywatelskich skarży ustawę spółdzielczą

zastąpienie walnego zgromadzenia zebraniem przedstawicieli członków. Ponadto rzecznik zakwestionował przymus posiadania strony internetowej; zakaz wybierania do rady nadzorczej spółdzielni jej pracowników; ograniczenie kadencji rady do trzech lat i wprowadzenie zasady, że nie można być członkiem rady dłużej

Państwowe posady dla ludzi z legitymacją

m.in. prezesem Spółdzielni Mieszkaniowej "Starówka", a ostatnio zastępcą dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji (zajmował się organizacją komunikacji miejskiej). W firmie tej szefową rady nadzorczej jest Małgorzata Zając, także działaczka PO. Zając jest kierowniczką oddziału polityki

Podział RSM dzieli lokatorów

Zamiast jednej RSM mają być trzy spółdzielnie. O podziale zdecydowano w czerwcu ub. roku. Wtedy planowano utworzyć SM: Gołębiów I, Gołębiów II, a osiedle XV-lecia miało pozostać w RSM. W październiku zarząd zwołał nadzwyczajne zebranie przedstawicieli, które uchyliło uchwałę dotyczącą wydzielenia

Powiedzieli "nie" siłowni w plenerze

terenie osiedla placów zabaw. - Jeśli ktoś nie zgadza się z naszą decyzją może się od niej odwołać do rady nadzorczej spółdzielni - zaznacza Grzegorz Zgierski. Otwarty na pomysł budowy placu zabaw jest Marek Jakubowski, miejski radny oraz prezes stowarzyszenia "Nasze Czuby". - Podobny plac

SKOK-i: troska o finanse czy kampania wyborcza

; - podkreślał. Najszersze nieprawidłowości odnotowano w SKOK Wołomin, gdzie wiceszef rady nadzorczej kasy oraz jej zarząd są podejrzani o działanie w grupie przestępczej mającej na celu wyłudzanie kredytów, a straty sięgają co najmniej wielu setek milionów zł. Ponadto ludzie z władz tej kasy są podejrzani o

Witkowski: - Chodźmy na wybory. Odzyskajmy nasze miasto

spółdzielni, i oddać nad nim władzę w ręce obywateli? Model społecznościowy zarządzania klubem nie zmieni go w amatorskie przedsięwzięcie. Dalej działają rada nadzorcza i zarząd, a doborem kadr zarządzających decydują kompetencje, a nie fakt bycia kibicem. Demokratyzacja nie zmieni struktury bezpośredniego

Mieszkania spółdzielcze z 50-proc. bonifikatą

. wpływ na to, co się w niej dzieje. Inna przyjęta przez senatorów poprawka dotyczy odpowiedzialności majątkowej prezesów i członków rad nadzorczych spółdzielni (nie tylko mieszkaniowych, ale także rolnych czy pracy) za szkody wyrządzone spółdzielni. Senat zaproponował, by każdy członek spółdzielni mógł

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów