mieszkania spółdzielcze a mieszkania własnościowe

sprawdź też:

mieszkanie

Marek Wielgo

Spółdzielcze własnościowe mieszkania nie do sprzedaży

Spółdzielcze własnościowe mieszkania nie do sprzedaży

Jeśli po lipcu 2007 r. przekształciłeś spółdzielcze mieszkanie lokatorskie we własnościowe na podstawie zwykłej umowy ze spółdzielnią, prawdopodobnie nie uda ci się go sprzedać ani podarować

Spółdzielcza własność bez aktu notarialnego

Czy aby przekształcić spółdzielcze mieszkanie lokatorskie we własnościowe konieczna jest wizyta u notariusza? Ministerstwo Infrastruktury chce rozstrzygnąć spór dotyczący tej kwestii w sposób korzystny dla tysięcy lokatorów

Nabycie własności mieszkania spółdzielczego na korzystnych zasadach

Jeżeli ustawodawca nie zmieni przepisów regulujących przekształcenia praw do lokali spółdzielczych, zakwestionowane wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego zasady obowiązywać będą jeszcze przez około 10 miesięcy. Korzystne dla spółdzielców regulacje stracą moc dopiero w dniu 30 grudnia 2009 r. Oznacza to, że można jeszcze domagać się od spółdzielni przeniesienia własności mieszkania zajmowanego do tej pory na zasadzie spółdzielczego prawa lokatorskiego lub własnościowego.

Olsztyn. Były zarząd spółdzielni Dostępny Dom prawomocnie uniewinniony

nie dostała kredytu z Banku Gospodarstwa Krajowego na budowę mieszkań lokatorskich, których cena miała być konkurencyjna w stosunku do cen w mieszkaniach własnościowych spółdzielczych. Zarząd podejmując działania wyjścia z trudnej sytuacji nie miał woli ani nie godził się na pokrzywdzenie wierzycieli

Notariusze o spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu

ustanowienia prawa spółdzielczego własnościowego konieczne jest zawarcie aktu notarialnego.Odmienne stanowisko w tej sprawie ma Prezes Izby Notarialnej w Warszawie. W komunikacie, który otrzymała PAP, czytamy: "Zawarcie takiej umowy może nastąpić w formie aktu notarialnego, jeżeli strony wyrażą taką chęć

TK wróci do sprawy spółdzielni mieszkaniowych 5 lutego

gdy członek nie ma żadnych długów wobec spółdzielni - a w przypadku spółdzielczego prawa własności utratą wpływu na zarządzanie swoją nieruchomością. Jak podkreśla grupa posłów, może to prowadzić do tego, że lokatorzy, którzy w całości pokryli koszty budowy swego mieszkania lub zrobili to ich

Wykupili mieszkanie i sprzedali - teraz muszą zwracać

Wykupili mieszkanie i sprzedali - teraz muszą zwracać

spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. Nie jest to pełna własność, więc powinny oddać bonifikatę, ale radni zwolnili ich z tego - tłumaczy Marta Witkowicz. Na łaskę rady mogła też liczyć kobieta, która za część kwoty ze sprzedaży wykupionego mieszkania nabyła zaniedbany dom, a pozostałe pieniądze wydała na

Eksperci: odwrócony kredyt hipoteczny zwiększy dochody seniorów

"Niewątpliwie taka regulacja jest potrzebna zarówno ze względów społecznych, jak i ekonomicznych. Jesteśmy jednym z nielicznych krajów w Europie, gdzie większość mieszkań i domów ma status własnościowy. Po drugie w naszym kraju jest duże zapotrzebowanie na mieszkania, szczególnie o dobrym

W poniedziałek wchodzi w życie ustawa o odwróconym kredycie hipotecznym

W poniedziałek wchodzi w życie ustawa o odwróconym kredycie hipotecznym

analizie wskazywał, że mechanizm ten zabezpiecza rodzinę zmarłego kredytobiorcy przed przejęciem za bezcen jego mieszkania. "Po śmierci klienta bank będzie miał obowiązek wycenić nieruchomość i ewentualną różnicę oddać spadkobiercom. Banki mają tu zarabiać na odsetkach, a nie przejmowaniu

Krasoń: banki będą oferować odwróconą hipotekę wybranym klientom

nowość na polskim rynku. Ma ona umożliwić osobom posiadającym mieszkanie uwolnienie kapitału w nim zamrożonego. Właściciel nieruchomości otrzyma pieniądze w zamian za to, że po jego śmierci bank przejmie mieszkanie, chyba że spadkobiercy zdecydują się je wykupić" - wskazał Krasoń. Jak mówił, z

Eksperci: seniorzy myślą, że renta dożywotnia to świadczenie publiczne

umożliwienie starszym osobom spieniężenia posiadanej nieruchomości i o pewność mieszkania w niej do końca życia. Formalnie odwrócona hipoteka jeszcze w polskim prawie nie istnieje. Najważniejsza różnica między nią a rentą dożywotnią, oferowaną m.in. przez fundusze hipoteczne, dotyczy momentu przeniesienia

Konferencja UTW: 2015 r. może być przełomowy w realizacji polityki senioralnej

ten ma umożliwić posiadaczom nieruchomości uwolnienie zamrożonego w nich kapitału. Właściciel zaciągając taki kredyt, otrzyma pieniądze - jednorazowo lub w ratach - w zamian za to, że po jego śmierci bank przejmie mieszkanie lub odkupią je od niego spadkobiercy. Z zasady odwrócona hipoteka jest

To nie koniec tanich mieszkań spółdzielczych?

To nie koniec tanich mieszkań spółdzielczych?

skróty - natychmiast, zanim spółdzielnia podejmie uchwałę o podwyższeniu kosztów wykupu, wystąpić z wnioskiem o przekształcenie mieszkania lokatorskiego w spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. Wyjaśnijmy, że mieszkanie lokatorskie można przekształcić w "prawo odrębnej własności" lub "

Projekt o odwróconym kredycie hipotecznym trafi do Komitetu Stałego RM

lokalu do momentu swojej śmierci; do tego czasu będzie mógł w nim zamieszkiwać. Bank otrzyma mieszkanie dopiero po śmierci uprawnionego. Przed zawarciem umowy rzeczoznawca majątkowy oceni nieruchomość, a przyszła ustawa nie będzie przesądzać o tym, która ze stron będzie płacić za wycenę. Następnie

PO chce przekształcić spółdzielnie we wspólnoty mieszkaniowe

PO chce przekształcić spółdzielnie we wspólnoty mieszkaniowe

sprawie poparły SLD i PiS. Jak tłumaczył nam Andrzej Adamczyk z PiS, niektóre z proponowanych przez Platformę rozwiązań mogą być sprzeczne z konstytucją. Jednym z najbardziej kontrowersyjnych jest pomysł, by w spółdzielczych budynkach, w których choć jedno mieszkanie jest w pełni własnościowe (ma status

Wykup mieszkań za złotówkę na Nowy Rok

Wykup mieszkań za złotówkę na Nowy Rok

spółdzielcze. Kiedy w latach 90. drastycznie wzrosło ich oprocentowanie (a w efekcie - zadłużenie mieszkań), spłacające je rodziny wpadły w pętlę zadłużenia. Lokatorzy spłacają tego typu kredyt według tzw. normatywu - obecnie 2,9 zł za m kw. mieszkania miesięcznie. Niespłacone odsetki wykupuje od banku budżet

Prezydent podpisał ustawę o odwróconym kredycie hipotecznym

pieniężnych przez osoby posiadające własne mieszkanie, dom, nieruchomość niezabudowaną, prawo użytkowania wieczystego gruntu lub spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. Ministerstwo wyjaśnia, że specyfika odwróconego kredytu hipotecznego polega na tym, że bank zobowiązuje się do wypłacania kredytobiorcy

Sejm uchwalił ustawę o odwróconym kredycie hipotecznym

tytułu. W ocenie Krasonia "nie ma obawy, że jeśli dojdzie do śmierci kredytobiorcy relatywnie szybko, to bank przejmie mieszkanie za bezcen. Po śmierci klienta bank będzie miał obowiązek wycenić nieruchomość i ewentualną różnicę oddać spadkobiercom; banki mają tu zarabiać na odsetkach, a nie

Kupili mieszkanie z tajnym długiem

mieszkania, fikcyjnie sprzedali go matce Leszka N., a ta z kolei odsprzedała je córce państwa N. W końcu kupili je Jakubowscy. Wierzyciele Leszka i Małgorzaty N. nie dali się nabrać i w sądzie udowodnili, że sprzedaże lokalu były fikcyjne. Do akcji wkroczył komornik. - Próbowałem unieważnić windykację

Będzie odwrócona hipoteka, czyli kredyty za mieszkania

Będzie odwrócona hipoteka, czyli kredyty za mieszkania

Dzięki odwróconej hipotece, czy - jak kto woli - odwróconemu kredytowi hipotecznemu emeryci i renciści będą mogli powiększyć swoje comiesięczne dochody. W zamian za przepisanie swojego mieszkania (muszą mieć prawo własności albo wieczystego użytkowania nieruchomości lub spółdzielcze własnościowe

Szczurek: odwrócony kredyt hipoteczny bezpieczny dla seniorów

finansów, bank będzie wypłacał klientowi przez określony czas lub jednorazowo wypłaci świadczenie pieniężne, zabezpieczone hipoteką ustanowioną na domu lub mieszkaniu albo prawie do nieruchomości. Odwrócony kredyt hipoteczny ma być oferowany osobom starszym. Regulacja nie narzuca jednak limitu wieku

Mieszkaniowy absurd. Chcesz zabudować balkon? Musisz mieć zgodę wszystkich sąsiadów

Mieszkaniowy absurd. Chcesz zabudować balkon? Musisz mieć zgodę wszystkich sąsiadów

Do redakcji TOK FM zgłosili się mieszkańcy warszawskiej spółdzielni Służew nad Dolinką, którzy chcieli zabudować balkon. - Muszą się zgodzić wszyscy sąsiedzi - usłyszeli w spółdzielni. A co jeśli właściciel jednego z mieszkań przebywa w innym mieście, a nawet kraju? Przecież zdarzają się przypadki

Rząd przyjął projekt ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym

; - podkreślono we wtorkowym komunikacie Centrum Informacyjnego Rządu. Zgodnie z przyszłą ustawą bank będzie wypłacał klientowi przez określony czas lub jednorazowo wyplaci świadczenie pieniężne, zabezpieczone hipoteką ustanowioną na domu lub mieszkaniu albo prawie do nieruchomości. Spadkobiercy będą mogli

Błąd Sejmu słono kosztuje wykupujących mieszkania

tylko w takim przypadku pozostawiła możliwość przekształcenia mieszkania lokatorskiego w tzw. spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. Ten wyjątek od generalnej zasady, że lokator wykupujący lokal uzyskuje prawo odrębnej własności, przeforsowała PO, by rodziny z bloków stojących na cudzej ziemi nie

Spółdzielcy mieszkaniowi nie chcą reform? Platforma szykuję zmianę

. - W mojej spółdzielni żaden ze 150 posiadaczy mieszkań własnościowych nie wystąpił o pełną własność, bo nie ma to żadnego wpływu na ich cenę - mówił ten warszawski adwokat. Jajszczyk dodał, że dla części rodzin może mieć znaczenie to, że w razie eksmisji z powodu długu posiadacz spółdzielczego prawa

"Nasz Dziennik": Spółdzielcy na swoim

mieszkania spółdzielcy będą musieli zapłacić większy podatek niż przy sprzedaży spółdzielczego własnościowego" - mówi poseł Gabriela Masłowska (Koło Poselskie Ruch Ludowo-Chrześcijański). "To nie jest prawda. Jest taki sam podatek dochodowy w obu wypadkach i to zostanie utrzymane" - dodaje. Za

Dolny Śląsk otrzyma pomoc jak tegoroczni powodzianie

Poszkodowani dostaną zasiłki celowe do 6 tys. zł, na podstawowe rzeczy, lekarstwa i żywność oraz pomoc na remont lub odbudowę mieszkań do 20 lub 100 tys. zł. Pomoc finansowa przysługuje właścicielom budynków mieszkalnych lub lokali mieszkalnych, posiadaczom spółdzielczego własnościowego prawa do

Pełne prawo własności dla członków spółdzielni mieszkaniowych

-własnościowego do lokalu oraz poddanie spółdzielni zewnętrznej kontroli biegłych rewidentów. Małgorzata Sadurska (PiS) poinformowała, że w Polsce jest ok. 3,5 mln mieszkań spółdzielczych, z czego 900 tys. stanowią mieszkania lokatorskie. Sadurska dodała, że na początku lutego projekt zostanie skierowany do

Obywatelski projekt o spółdzielniach mieszkaniowych w koszu?

to, że napisały go związki rewizyjne spółdzielni mieszkaniowych.Zaproponowały one m.in., by lokatorzy (zostało ich jeszcze ok. 164 tys.) mogli decydować, czy chcą mieć prawo odrębnej własności, czy spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. W tym drugim przypadku operacja wykupu mieszkania byłaby

Opublikowano oświadczenia majątkowe premiera i ministrów

za ok. 6000 zł rocznie, ma dochody za okazjonalne artykuły i honoraria za wykłady, a jego żona otrzymuje honoraria za książki, artykuły i wykłady.Czytaj całe oświadczenie»Jerzy MillerSzef MSWiA Jerzy Miller posiada mieszkanie spółdzielcze własnościowe o powierzchni 57 m kw. oraz "

Reforma spółdzielczości mieszkaniowej poczeka?

- stwierdziła Staroń. Jednym z najbardziej kontrowersyjnych jest pomysł, by w spółdzielczych budynkach, w których choć jedno mieszkanie jest w pełni własnościowe (ma status prawa odrębnej własności), powstawała automatycznie wspólnota mieszkaniowa. Obecnie dzieje się tak z chwilą wyodrębnienia własności

Własność lokatorska

większość właścicieli, obliczane według wielkości udziałów w części wspólnej nieruchomości. Dodajmy, że wspólnota ma prawo wybrać sobie do zarządzania kogoś innego, np. prywatną spółkę.Uwaga! Blisko 200 tys. rodzin, które jeszcze nie wykupiły spółdzielczych mieszkań lokatorskich, najpewniej ucieszy

Mieszkanie spółdzielcze bez taksy notarialnej?

przekształcenia mieszkania lokatorskiego w tzw. spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. W poniedziałkowej "Gazecie" napisaliśmy, że przeoczenie poprzedniego Sejmu może słono kosztować lokatorów, bo skasowane zostały przepisy, dzięki którym przekształcenie było prostą operacją - wystarczyła zwykła

Koniec z tanim wykupem

w konstytucyjnie chronione prawa" - uzasadniali sędziowie. Dodajmy, że już raz, a było to w 2001 r., Trybunał - na wniosek posłów SLD - uchylił przepis zakładający wykup spółdzielczych mieszkań lokatorskich za 3 proc. ich wartości rynkowej. Wydawało się, że powtórki z historii nie będzie, gdyż

UKNF nie wyklucza rekomendacji ws. odwróconego kredytu hipotecznego

przeznaczyć je na dowolny cel. Przepisy o odwróconym kredycie hipotecznym umożliwią uzyskanie dodatkowych środków pieniężnych przez osoby posiadające własne mieszkanie, dom, nieruchomość niezabudowaną, prawo użytkowania wieczystego gruntu lub spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. Ministerstwo wyjaśnia

Czy lokatorskie mieszkania poróżnią PiS i LPR?

Spółdzielcza. Punktów zapalnych w projekcie LPR jest więcej. Masłowska nie dopuszcza np. możliwości przekształcenia mieszkań o statusie lokatorskim w spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, a jedynie w pełną własność. Do tego po wejściu w życie nowelizacji spółdzielnie nie mogłyby już ustanawiać takiego

Lokatorska własność: Wspólnoty wyprą spółdzielnie mieszkaniowe?

spółdzielczych mieszkań lokatorskich, najpewniej ucieszy wiadomość, że ich lokale uzyskają status ograniczonego prawa rzeczowego. Takowe ma obecnie prawo własnościowe. Oznacza to, że także mieszkanie lokatorskie będzie można dziedziczyć lub... sprzedać na wolnym rynku! Formalnie sprzedawane będzie nie mieszkanie

PiS: 900 tys. mieszkań spółdzielczych za darmo

Sejmie. PiS swój projekt złożył przed tygodniem. Tymczasem rząd przygotowuje własną ustawę. Resort budownictwa proponuje modyfikację obecnych przepisów - utrzymana byłaby 50-proc. bonifikata przy przekształceniu mieszkań lokatorskich na własnościowe, a ponadto spółdzielnie mogłyby stosować dodatkową

Uwłaszczenie spółdzielczych lokali a la LPR

konstytucją. Jajszczyk zauważa, że lokatorów jest około 900 tys., a posiadaczy mieszkań własnościowych 2,6 mln. Ponad 2 mln z nich wykupiło je od spółdzielni za przynajmniej 20 mld zł, licząc po obecnych cenach. Jednak to nie LPR jest prekursorem uwłaszczenia spółdzielców. W 2000 roku z inicjatywy AWS i UW

Sejmowe boje o tani wykup mieszkań spółdzielczych

mieszkania lokatorskiego we własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu. Dzięki tej poprawce prawdopodobnie kilkadziesiąt tysięcy rodzin lokatorskich nie miałoby zamkniętej drogi do własności nawet na kilka czy kilkanaście lat.

Jak bezpiecznie kupić mieszkanie z pierwszej i drugiej ręki

spółdzielcze własnościowe, jest to dokument, w którym spółdzielnia przyznaje prawo do mieszkania). 2. Jeśli kupujesz mieszkanie spółdzielcze, jego właściciel powinien przedstawić "zaświadczenie do sprzedaży" wydane przez spółdzielnię mieszkaniową. Zaświadczenie informuje, że sprzedającemu

Będzie łatwiej o premię z książeczki

gwarancyjnych". Wiceminister infrastruktury Piotr Styczeń poinformował nas, że projekt ten zakłada m.in. rozszerzenie katalogu wydatków mieszkaniowych premiowanych dopłatą. I tak, premię będzie można uzyskać także w przypadku: przekształcenia spółdzielczego lokatorskiego mieszkania na własnościowe (do

TK robi rewolucję w spółdzielniach

Wczoraj Trybunał uchylił pięć przepisów ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych i trzy ustawy nowelizującej prawo spółdzielcze. Najbardziej brzemienne w skutkach jest postanowienie zmieniające zasady wykupu mieszkań przez spółdzielców. Sędziowie uchylili bowiem przepisy dotyczące kosztów

Zlicytowali jej knajpę za cudze długi. Jak to możliwe?

przysługującym jej spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu. Ma on ponad 150 m kw., dodatkowe 70 właściciele urządzili na antresoli. - Mieszkałam za granicą, sprzedawałam i kupowałam domy. Ufam dokumentom. Teraz okazuje się, że akt własności mojej córki spisany u notariusza nic nie znaczy - denerwuje się

Wzrośnie podatek od sprzedaży mieszkań?

opłaty na rzecz państwa nie zwolni nas też kupno mieszkania od dewelopera czy najpopularniejsze chyba dziś na rynku kupno własnościowego lokalu spółdzielczego - czytamy w "Rzeczpospolitej".

Książeczki wracają do gry

); przekształcenia spółdzielczego lokatorskiego mieszkania na własnościowe lub w prawo odrębnej własności (do tej pory w grę wchodził tylko wykup mieszkania lokatorskiego od gminy czy zakładu pracy); zaciągnięcia kredytu mieszkaniowego jako tzw. wkład własny (obecnie banki coraz częściej odprawiają z kwitkiem tych

Ile zarabiają współpracownicy ministra Ziobry

spółdzielczego mieszkania własnościowego i 45-metrowego mieszkania własnościowego. Na koncie odłożył ok. 20 tys. zł. Spłaca 15 tys. zł kredytu. Razem z żoną mają do dyspozycji seata leona (2002 r.) i fiata pandę (2004 r.). Ostatni z pracowników resortu, wiceminister Andrzej Duda, nie ma ani domu ani mieszkania

Będzie kredyt hipoteczny na mieszkanie, którego...nie trzeba spłacać

nie tylko własność mieszkania lub domu, ale także prawo użytkowania wieczystego gruntu oraz spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub domu. Oczywiście ta zasada dotyczy też wdowy lub wdowca, co oznacza, że osoba ta aż do śmierci będzie mogła zajmować mieszkanie lub dom, a bank wypłaci obiecane

Własne "M" za kilka złotych?

właścicielem ani użytkownikiem wieczystym). Związek Rewizyjny podaje, że ten problem może dotyczyć nawet 10 proc. budynków. Obecnie da się go obejść, bo mieszkanie lokatorskie można przekształcić w spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. Nowela to uniemożliwi. - Posłowie uznali, że spółdzielcze prawo do

Własność mieszkań spółdzielczych jednak niezagrożona

. A jeśli w zarządzie spółdzielni zasiada kilku członków - tłumaczył "DGP" - obowiązuje zasada dwóch podpisów (członków zarządu lub członka zarządu i pełnomocnika).Gazeta powołuje się m.in. na prof. Krzysztofa Pietrzykowskiego, autorytet w dziedzinie prawa spółdzielczego. I zarzuca

Będzie łatwiej o premię z książeczki

. Ponadto premię będzie można uzyskać w przypadku przekształcenia spółdzielczego własnościowego mieszkania w prawo odrębnej własności oraz zaciągnięcia kredytu mieszkaniowego jako wkład własny.

Czy spółdzielnie przestaną budować mieszkania?

budowę mieszkań o statusie spółdzielczym własnościowym. Za niezgodne z konstytucją sędziowie uznali bowiem przepisy, które mówią, że spółdzielca, aby kupić nowe mieszkanie na takim prawie, musi wydać tyle samo co za lokal, do którego ma - silniejsze - prawo odrębnej własności. W konsekwencji od 28

Mieszkania za grosze

użytkownikiem wieczystym) lokatorzy mieli możliwość przekształcenia mieszkania lokatorskiego we własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu. W tej sytuacji nowela dopuszcza jedynie możliwość przekształcenia w pełną własność (taki właściciel może wówczas m.in. zrezygnować z członkostwa w spółdzielni). - Problem w

Lokatorze, bierz się za spółdzielczą własność

swoje udziały, ale są to na ogół niewielkie kwoty. Nikomu nie grozi natomiast utrata dachu nad głową. Ci, którzy mają tzw. spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, uzyskają pełną własność, a lokatorzy staną się zwykłymi najemcami, bo ich mieszkania przejmuje na własność wierzyciel. Jednak spokojnie

Jak oddłużyć mieszkanie obciążone kredytem

oddłużyli swoje mieszkanie (spłacili kredyt spółdzielczy przed 1 kwietnia 2009 r.). W tym przypadku nie od razu dostaną oni swoje pieniądze. Ich wypłata ma być bowiem rozłożona aż na osiem lat. Najszybciej premię dostaną posiadacze książeczek wystawionych do 1968 r. (włącznie), najdłużej poczekają zaś ci

Mieszkania lokatorskie za grosze?

bonifikacie w praktyce najczęściej płacą oni jedną czwartą wartości rynkowej mieszkania. Pieniądze te niemal w całości zasilają fundusz remontowy spółdzielni. - Skoro państwo umorzyło kiedyś spółdzielniom część kredytu, a resztę spłacili lokatorzy, to dlaczego mają oni jeszcze dopłacać jakąś część wartości

Wykup mieszkań spółdzielczych: droższy albo niemożliwy

budowy przypadającą na lokal (w przypadku mieszkań lokatorskich) lub część zobowiązań spółdzielni związanych z budową (mieszkania spółdzielcze własnościowe), czyli np. część zadłużenia kredytowego. Może się przy tym okazać - i tu najlepsza wiadomość - że spółdzielca nic nie będzie musiał płacić! Dlaczego

Ważne zmiany w przepisach dotyczących spółdzielni

Właśnie weszła w życie nowelizacja ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, która m.in. daje lokatorom bonifikatę przy przekształcaniu mieszkań spółdzielczych o statusie lokatorskim na spółdzielcze własnościowe i - to nowość! - także w prawo odrębnej własności. Jak wysoka jest to bonifikata? Mówiąc

Spółdzielnie rozdadzą mieszkania?

zwracają uwagę, że ponad 2,6 mln rodzin poniosło znaczne koszty związane z przekształceniem mieszkań lokatorskich we własnościowe. Ludzie ci mieliby więc prawo czuć się oszukani. - Jestem pewna, że Trybunał nie zakwestionuje tego rozwiązania - mówi Lidia Staroń (PO). I wyjaśnia, że w sytuacji, gdy lokator

Warszawa. Nielegalne lustrowanie lokatorów na Ochocie

dla niej? Daleką kuzynką? Pytanie o pokrewieństwo współlokatorów wzbudziło dyskusję na internetowym forum w portalu Gazeta.pl. Lokatorzy pytają, czego tak naprawdę chce dowiedzieć się spółdzielnia. "Może dba o nasze morale? Moje mieszkanie jest własnościowe, a mieszkam z dziewczyną"

Becikowe nie uniemożliwia już zawieszania spłat kredytu mieszkaniowego

spółdzielczych kredytów mieszkaniowych funkcjonuje już od ponad 16 lat. Aktualnie z tej pomocy korzysta ok. 127 tys. członków spółdzielni mieszkaniowych zajmujących zadłużone mieszkania, przy czym co najmniej 18 tys. rodzin spółdzielców należy zaliczyć do najuboższych, bowiem korzystają one z okresowego

Więcej praw dla mieszkańców spółdzielni

prywatnych czynszówkach. Obecnie o tego typu dopłacie decyduje sąd. Zasady wykupu pod znakiem zapytania Prawdopodobnie zmienią się też zasady wykupu mieszkań lokatorskich w spółdzielniach. Przygotowujący projekt specjaliści mają z tym jednak problem. Chcieliby utrzymać obecną ustawową 50-proc. bonifikatę, a

Za błąd sądu płaci Bogu ducha winny obywatel

- Żeby chociaż ktoś mnie przeprosił, ale gdzie tam. Pani referendarz sądowa, która popełniła błąd, tylko bezradnie rozłożyła ręce - opowiada nam czytelniczka z Bydgoszczy, której przytrafiła się ta historia. W 2003 r. kupiła własnościowe mieszkanie spółdzielcze, posiłkując się kredytem. Wystąpiła

Więcej praw dla milionów spółdzielców

dużą i skomplikowaną ustawę. Przekonują, że potrzebne są szybkie i radykalne zmiany w przepisach dotyczących spółdzielni mieszkaniowych. Chodzi m.in. o: 50-proc. bonifikatę przy przekształcaniu spółdzielczych mieszkań lokatorskich na własnościowe (dziś regulują to statuty spółdzielni); SLD proponuje

Sejm o mieszkaniach i budownictwie

spółdzielniach mieszkaniowych, która m.in. zakłada jednakową dla wszystkich spółdzielczych lokatorów, 50-proc. bonifikatę przy przekształcaniu mieszkań na spółdzielcze własnościowe i - to nowość! - także w prawo odrębnej własności. W redakcji Dziennika Ustaw dowiedzieliśmy się, że nowela będzie opublikowana

Sejm znowelizował ustawę o notariacie

tys. do 1 mln - 1,1 tys. zł + 0,5 proc. od nadwyżki 60 tys. zł; powyżej 1 mln - 5.800 zł + 0,25 proc. od sumy powyżej miliona. Za sporządzenie umowy zbycia własnościowego spółdzielczego mieszkania, spółdzielczego lokalu użytkowego i domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej maksymalne

Prezydium klubu PO bez decyzji ws. Staroń

współautorka nowelizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Wsławiła się obroną lokatorów i ostrą krytyką spółdzielni, które utrudniały wykup mieszkań za tzw. złotówkę.Suski: W PO część posłów zarabia na polityce | wideo

Przekształcić użytkowanie wieczyste we własność

także spółdzielnie oraz firmy. Chodzi o sytuację, gdy są w posiadaniu mieszkań w budynku wielorodzinnym, zaś pozostali właściciele chcieliby mieć udział we własności gruntu. Stosowny wniosek muszą bowiem złożyć wszyscy, bez wyjątku. A gdyby któryś odmówił? Spór rozstrzygałby sąd. W spółdzielniach o

Prezydent podpisał ustawę o spółdzielniach mieszkaniowych

Nowelizacja przewiduje między innymi tańsze przekształcenia mieszkań lokatorskich we własnościowe. Zgodnie z nowymi przepisami, osoby, które wcześniej wykupiły własnościowe prawo do lokalu, będą mogły przeznaczyć część zapłaconej kwoty na konto przyszłego funduszu remontowego. Będzie to możliwe

Jest szansa na odzyskanie utraconego prawa do lokalu

komornika, to odzyskanie mieszkania jest niemożliwe. Trybunał Konstytucyjny przypomniał, że w wielu orzeczeniach zajmował stanowisko, iż prawo do lokalu spółdzielczego nie może być bezwzględnie związane z członkostwem w spółdzielni mieszkaniowej.

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

VoxBox

VoxBox to darmowy program do amatorskiego projektowania wnętrz udostępniony przez producenta mebli VOX.

VoxBox jest darmowym programem umożliwiającym aranżację mieszkań i domów z wykorzystaniem mebli i artykułów dekoracyjnych firmy Meble Vox. Aplikacja pozwala na

OLX.pl - dawniej Tablica.pl

OLX.pl to aplikacja mobilna serwisu OLX.pl dzięki której mamy wygodny dostęp do zawartości serwisu z poziomu urządzenia mobilnego z Androidem.

Mobilna aplikacja OLX.pl w dowolnym miejscu i o dowolnej porze pozwala szybko dodać i przeglądać oferty pracy, mieszkania i używane

Real Estate Empire 2

Real Estate Empire 2 to prosta gra strategiczna, w której użytkownik wciela się w sprzedawcę nieruchomości.

Real Estate Empire 2 to zabawa, gdzie trzeba remontować posiadłości, mieszkania i całe budynki, aby sprzedać je za dużo większe pieniądze. Cały trik polega na

The Dream Machine

The Dream Machine Demo to gra przygodowa, w której zabawa toczy się w sposób typowy dla pozycji point&click.

The Dream Machine to internetowa gra przygodowa typu click&point. Fabuła opowiada o przygodach pewnej pary. Alicia i Victor wprowadzają się do mieszkania i podczas

The Dream Machine Mac

The Dream Machine Mac Demo to wersja demonstracyjna gry przygodowej, jaka została przygotowana dla sprzętów Mac.

The Dream Machine to internetowa gra przygodowa typu click&point. Fabuła opowiada o przygodach pewnej pary. Alicia i Victor wprowadzają się do mieszkania i

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu – ograniczone prawo rzeczowe będące jedną z form korzystania z lokali spółdzielczych. Regulacja prawnaSpółdzielcze własnościowe prawo do lokalu zostało uregulowane w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych. Powstanie

Festiwal Otwarte Mieszkania

Festiwal Otwarte Mieszkania - organizowana przez warszawski oddział Towarzystwa Opieki nad Zabytkami impreza o charakterze kulturalnym, w ramach której dla zwiedzających udostępniane są wnętrza wybranych mieszkań.Korzenie festiwalu sięgają 2012 roku, gdy we wrześniu w ramach Europejskich Dni

Stowarzyszenie Mieszkaniowe Spółdzielcze Profesorów Uniwersytetu Warszawskiego

Stowarzyszenie Mieszkaniowe Spółdzielcze Profesorów Uniwersytetu Warszawskiego, obecnie Spółdzielnia Mieszkaniowa Profesorów Uniwersytetu Warszawskiego - jedna z najstarszych spółdzielni mieszkaniowych w Warszawie, utworzona 23 grudnia 1919Sprawozdanie z rewizji Centralnego Związku Spółdzielczego

Nacjonalizacja

również wszystkie nieruchomości. Większości właścicieli nie wypłacono żadnych odszkodowań, albo były one bardzo niskie. Prywatną własnością pozostały prywatne domy, czy mieszkania oraz gospodarstwa chłopskie. Przyczyny nacjonalizacji w Polsce Potrzeba wymierzenia sprawiedliwości i racjonalnego rozporządzenia mieniem

Garsoniera

Garsoniera – film z 1960 roku miejsce do mieszkania ? zobacz kawalerka

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.