miejsca zamieszkania i zameldowanie

sprawdź też:

zamieszkanie

Kosma Zatorski

Dokument do prawa jazdy tylko w miejscu zameldowania? "Urzędnicy nie znają przepisów"

Dokument do prawa jazdy tylko w miejscu zameldowania? "Urzędnicy nie znają przepisów"

Jeżeli zaczynasz kurs prawa jazdy, to musisz posiadać nowy dokument - profil kandydata na kierowcę. - W moim urzędzie usłyszałem, że muszę go wyrobić tylko w miejscu zameldowania. Trzeba więc zasuwać z Zamościa do Poznania po świstek papieru - twierdzi nasz czytelnik. Sprawdziliśmy. Prawnicy uspokajają: To nie jest konieczne. Urzędnicy nie znają przepisów. Nie odróżniają miejsca zamieszkania od miejsca zameldowania.

Już za kilka miesięcy z dowodów zniknie adres zameldowania

Rząd przygotował już projekt ustawy, który znosi obowiązek meldunkowy. Miejsce zamieszkania będziemy mogli zgłosić urzędowi przez internet. Z dowodów osobistych zniknie rubryczka "adres zameldowania". Przepisy będą mogły wejść w życie już za kilka miesięcy.

Nowy dowód wyrobimy w dowolnym urzędzie gminy

Od marca nowy dowód osobisty będzie można wyrobić w dowolnym urzędzie gminy, niezależnie od meldunku. Z nowego wzoru dokumentu zniknie kilka informacji, m.in. o adresie zameldowania, wzroście i kolorze oczu; nie będzie także podpisu posiadacza.

Międzyresortowy zespół: nie zmieniać przepisów dot. spraw meldunkowych

ewidencji ludności. "Zespół zarekomendował pozostawienie obowiązku rejestracji miejsca zamieszkania w obecnie obowiązującej formie" - poinformowała w środę PAP rzeczniczka MSW Małgorzata Woźniak. Podkreśliła, że w trakcie prac Zespół określił ponad 100 ustaw i rozporządzeń, które wymagałyby

Międzyresortowy zespół: nie znosić obowiązku meldunkowego

ludności. "Zespół zarekomendował pozostawienie obowiązku rejestracji miejsca zamieszkania w obecnie obowiązującej formie" - poinformowała w środę PAP rzeczniczka MSW Małgorzata Woźniak. Podkreśliła, że w trakcie prac zespół określił ponad 100 ustaw i rozporządzeń, które wymagałyby zmiany w

Rząd za kontynuowaniem prac zespołu ds. obowiązku meldunkowego

urzędzie, z chwilą zameldowania się w nowym miejscu. Wydłużony został z 4 do 30 dni termin na zgłoszenie meldunku. Te formalności może załatwić ustanowiony pełnomocnik. Przy dopełnianiu obowiązku meldunkowego nie trzeba podawać m.in. informacji o wykształceniu i obowiązku wojskowym. Od 2013 r. zniesione

Obowiązek meldunkowy zniknie w 2016? "Brakuje odważnego, który powie, że nie przemyślano konsekwencji"

Obowiązek meldunkowy zniknie w 2016? "Brakuje odważnego, który powie, że nie przemyślano konsekwencji"

rejestracji miejsca zamieszkania w obecnie obowiązującej formie. Rekomendacja ta ma trafić na Komitet Stały Rady Ministrów w czwartek - wynika z nieoficjalnych informacji zbliżonych do grupy. Część przepisów regulujących kwestię meldunku zmieniła się w 2013 r. W myśl tych regulacji nie trzeba najpierw

Komitet Stały RM za utrzymaniem obowiązku meldunkowego

100 ustaw i rozporządzeń, które wymagałyby zmiany w przypadku zniesienia obowiązku meldunkowego. Adres zamieszkania jest niezbędny do realizacji m.in.: organizacji wyborów; planowania obwodów szkolnych; realizacji powszechnego obowiązku obrony; określania funduszy sołeckich i subwencji dla gmin

Komitet Stały RM nie podjął decyzji ws. obowiązku meldunkowego

zameldowania się w nowym miejscu. Wydłużony został z 4 do 30 dni termin na zgłoszenie meldunku. Te formalności może załatwić ustanowiony pełnomocnik. Przy dopełnianiu obowiązku meldunkowego nie trzeba podawać m.in. informacji o wykształceniu i obowiązku wojskowym. Od 2013 r. zniesione zostały również sankcje

MSW: wyrobienie nowego dowodu będzie łatwiejsze

adresowych. Jednym z elementów aktu notarialnego - oprócz danych osobowych - jest adres miejsca zamieszkania. I w tym celu notariusz może przyjąć od nas oświadczenie o adresie zamieszkania potwierdzone podpisem. PAP: Co jeszcze się zmieni po 1 marca? K.G.: Dane z zakresu ewidencji ludności, tj. te

Kraków. Zakończyło się głosowanie w sprawie budżetu obywatelskiego

dziesięć różnych zadań (5 inwestycji o charakterze lokalnym i 5 ogólnomiejskich), przy czym najwyżej ocenione zadanie otrzymywało 5 punktów, a najniżej 1 punkt. Głosować mógł każdy mieszkaniec Krakowa, który ukończył 16 lat. Ważne było miejsce zamieszkania, a nie zameldowania. Na karcie do głosowania

Świętokrzyskie. Mieszkańcy Starachowic głosują nad budżetem obywatelskim

powinni się udać do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lokalu, w którym zagłosują na jeden projekt. Wybierać mogą osoby zameldowane w mieście, które ukończyły 16 lat. Ogłoszenie listy inwestycji, które mają być ostatecznie realizowane, nastąpi najpóźniej 14 listopada. W 2015 r. budżet

Kraków. Od 27 września głosowanie ws. budżetu obywatelskiego

miejsce zamieszkania, a nie zameldowania. Na karcie do głosowania należy podać imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz nr PESEL. Wyniki głosowania mają być znane 20 dni po jego zakończeniu. Wśród projektów ogólnomiejskich zaopiniowane pozytywnie zostały m.in.: dodatkowe bezpłatne lekcje języka

Wybory do PE. Ułatwienia dla wyborców - głosowanie poza miejscem zamieszkania, za granicą

krótki czas obejmujący dzień wyborczy, a także dla osób, które przemieszczają się i nie do końca wiedzą, gdzie będą się znajdowały w dniu wyborów" - mówi Krzysztof Lorentz z PKW. Podkreślił, że nawet jeśli wyborca ostatecznie nie wyjedzie, także w miejscu zamieszkania będzie mógł zagłosować tylko na

Ostatni dzień na pobranie zaświadczenia o prawie do głosowania

wydanie zaświadczenia można zgłosić również pisemnie, faksem lub w formie elektronicznej. Zaświadczenie jest wydawane przez urzędy gminy i urzędy miejskie do piątku 7 października, w godzinach urzędowania tych urzędów. Chodzi o urząd w miejscu, gdzie wyborca jest zameldowany. Z takim zaświadczeniem można

Tylko do piątku można pobrać zaświadczenie o prawie do głosowania

wydanie zaświadczenia można zgłosić również pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej. Zaświadczenie jest wydawane przez urzędy gminy i urzędy miejskie do piątku 7 października, w godzinach urzędowania tych urzędów. Chodzi o urząd w miejscu, gdzie wyborca jest zameldowany. Z takim zaświadczeniem

Dowody osobiste w Polsce: od papierowych kartoników po plastikowe karty

osobę. Katalog danych gromadzonych w rejestrze PESEL zawiera m.in. imię, nazwisko, stan cywilny, obywatelstwo, adres zameldowania, kraj urodzenia i zamieszkania. Na szczególną rolę rejestru PESEL, a także dostępu do niego urzędników zwraca uwagę Panoptykon, fundacja której celem jest działanie na rzecz

Duchowni najchętniej głosują poza miejscem zameldowania

Duchowni najchętniej głosują poza miejscem zameldowania

Niewielkie jest zainteresowanie studentów, którzy często nie wiedzą jak głosować poza miejscem zameldowania. Dodatkowo takie wpisanie się do rejestru może być dla nich uciążliwe bo w kolejnych wyborach, jeśli się z rejestru nie wypiszą, będą musieli głosować w tym samym okręgu. Biorąc pod uwagę

Samorządni dla Płocka z kampanią "Uczciwie kandyduję - głosów nie kupuję".

idą do urn i oceniają danego kandydata" - powiedziała Kulpa, pytana o znaczenie miejsca zamieszkania kandydatów na radnych. Dyrektor płockiej delegatury Krajowego Biura Wyborczego Krzysztof Wawro poinformował w czwartek, że przewodniczący obwodowych komisji wyborczych zostali poinstruowani, jak

Bez meldunku ani rusz. Z bólem serca, ale zrobiła to za plecami właściciela mieszkania. Przepisy na to pozwalają

Bez meldunku ani rusz. Z bólem serca, ale zrobiła to za plecami właściciela mieszkania. Przepisy na to pozwalają

dyrektora w Departamencie Spraw Obywatelskich w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych. Jak dodaje, zameldowanie pełni funkcję rejestracji miejsca faktycznego pobytu. - I jedynym warunkiem do dokonania tej czynności jest fakt zamieszkania w danym lokalu - dodaje dyrektor Hellich. Meldunek można kupić Takich

Nowe dowody od 1 marca 2015 r. - prezydent podpisał ustawę

na terenie całego kraju, niezależnie od miejsca zamieszkania. Będzie także możliwość elektronicznego przesłania wniosku o wydanie dowodu. Nowy dowód osobisty nie będzie już zawierał informacji o adresie zameldowania, kolorze oczu i wzroście. Nie będzie też zeskanowanego podpisu posiadacza dowodu

Zmiany w rejestrze PESEL: od 2014 koniec obowiązku meldunkowego

Zmiany w rejestrze PESEL: od 2014 koniec obowiązku meldunkowego

złożyć dokumenty dotyczące wymeldowania z poprzedniego miejsca zamieszkania. Do tej pory musiał najpierw wymeldować się w miejscu dotychczasowego zamieszkania i dopiero potem zameldować się w nowym miejscu pobytu. Wymagało to więc dwukrotnej wizyty w urzędach.Nowelizacja zacznie obowiązywać od stycznia

Najbardziej zdyscyplinowani wyborcy? W Krakowie to księża i zakonnice

Najbardziej zdyscyplinowani wyborcy? W Krakowie to księża i zakonnice

Wyborami samorządowymi niespecjalnie interesują się studenci, którzy często nie wiedzą jak głosować poza miejscem zameldowania. Dodatkowo takie wpisanie się do rejestru może być dla nich uciążliwe. W czasie kolejnych wyborów, jeśli się z rejestru nie wypiszą, będą musieli głosować w tym samym

Wtorek - ostatnim dniem na dopisanie się do spisu wyborców

dla miejsca zameldowania urzędy gminy i urzędy miejskie do piątku 7 października, w godzinach urzędowania tych urzędów.

Limanowa: lekarze, którzy uciekli ze szpitala po śmierci pacjentki, zostali wyrzuceni z pracy

zastali ani lekarza, który miał się bezpośrednio zajmować chorą, ani ordynatora oddziału. Ci jakby zapadli się pod ziemię. 23 grudnia trwały poszukiwania lekarzy w miejscach ich zameldowania i zamieszkania. Zabezpieczono też dokumentację w szpitalu. Wojewódzki konsultant ds. anestezjologii i intensywnej

Prokurator chce 9 lat dla księdza za pedofilię. "Płacił wykorzystywanym chłopcom"

pięć lat. W tamtym procesie również był oskarżony o nakłanianie nieletnich do czynów lubieżnych, ale nie udało się go skazać. Po zatrzymaniu dwa lata temu w pokoju księdza, a później również w jego miejscu zamieszkania funkcjonariusze zabezpieczyli komputery i nośniki pamięci pełne podobnych materiałów

Policja wciąż szuka ciężarnej Doroty. "Raczej nie ma jej w Niemczech"

- Poszukiwania wciąż trwają. Przeszukaliśmy już pobliskie lasy, miejsca w których mogła przebywać kobieta, okolice miejsca zamieszkania rodziców kobiety. Od tej pory minęło kilka dni - powiedziała nam dziś rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Pruszczu Gdańskim as. sztab. Marzena Szwed-Sobańska

Nowe dowody jednak od 1 marca 2015 r. MSW chce dobrze przygotować system

zostać elektroniczny rejestr dowodów osobistych. Dostęp do niego będą miały urzędy gmin. Dzięki temu wniosek o wydanie dowodu osobistego będzie można złożyć w dowolnej gminie na terenie całego kraju, niezależnie od miejsca zamieszkania. Będzie także możliwość elektronicznego przesłania wniosku o wydanie

Sejm: wnioski o nowe dowody osobiste - od 1 marca 2015 r.

będą miały urzędy gmin. Dzięki temu wniosek o wydanie dowodu osobistego będzie można złożyć w dowolnej gminie na terenie całego kraju, niezależnie od miejsca zamieszkania. Będzie także możliwość elektronicznego przesłania wniosku o wydanie dowodu. Do wniosku o wydanie dowodu osobistego należy dołączyć

Złapano oszusta, za którym wydano 12 listów gończych

powinien spędzić za kratkami 10 lat. Jak podaje policja, 31-latek od dłuższego czasu nie pokazywał się w miejscu zamieszkania i zameldowania. Śledczy ustalili, że jeździł po całej Polsce i najprawdopodobniej posługuje się fałszywymi dokumentami tożsamości. Nadal może też dokonywać kolejnych oszustw, nie

Warszawa. Do spisu wyborców można dopisać się do godz. 19

dopisać się przez internet. Wówczas należy wypełnić formularz na stronie http://eurzad.um.warszawa.pl . Aby skorzystać z usługi, wyborca musi mieć konto i zaufany profil na platformie ePUAP (www.epuap.gov.pl). Każda osoba, która wie, że w dniu wyborów będzie poza miejscem swojego zamieszkania, może też

Kraków. Rusza głosowanie ws. budżetu obywatelskiego

mieszkaniec Krakowa, który ukończył 16 lat. Ważne jest miejsce zamieszkania, a nie zameldowania. Na karcie do głosowania należy podać imię, nazwisko, adres zamieszkania i nr PESEL. W przypadku głosowania przez internet konieczne będzie jeszcze wpisanie widocznego na stronie kodu - to dodatkowe zabezpieczenie

MSW przesuwa termin wprowadzenia nowych dowodów osobistych

dowolnej gminie na terenie całego kraju, niezależnie od miejsca zamieszkania. Będzie także możliwość elektronicznego przesłania wniosku o wydanie dowodu. Do wniosku o wydanie dowodu osobistego musimy dołączyć fotografię, która powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku

Berlusconi chce odbyć karę opiekując się niepełnosprawnymi

Italia przed majowymi wyborami do Parlamentu Europejskiego. Jako skazany poddany resocjalizacji poprzez prace społeczne będzie miał też inne ograniczenia. Nie będzie mógł opuścić granic regionu, w którym jest zameldowany i będzie musiał powracać do swego miejsca zamieszkania przed godziną 23.00, o ile

Zaginęła kobieta. Ma 36 lat, jest w siódmym miesiącu ciąży. Trwają poszukiwania

zameldowana na terenie województwa pomorskiego. U rodziców przebywała tymczasowo. Policja nie ujawnia więcej szczegółów. - Poszukiwania trwają - poinformował nas dziś dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Pruszczu Gdańskim. - Kobiety szukamy na terenie Kolbud, w miejscu zamieszkania. Sprawdzamy szpitale i

Z PIT-em za 2013 - Karta warszawiaka "od ręki"

na skrócenie procedury i otrzymanie zniżek w ramach Karty warszawiaka. Aby "od ręki" otrzymać kartę, osoby, które rozliczyły się w urzędzie, powinny zgłosić się do jednego z POP-ów z poświadczoną przez urząd skarbowy właściwy dla miejsca zamieszkania pierwszą stroną formularza PIT

Mieszkasz w stolicy? Płać tutaj podatki

Wiadomo, że wiele osób pracujących i mieszkających w stolicy jest zameldowanych w innych miastach. Ich podatek trafia właśnie tam, choć już nie są faktycznie ich mieszkańcami. Władze Warszawy próbują uświadomić obywatelom, jak ważne jest oddawanie daniny w miejscu, gdzie się żyje. Mają temu służyć

Ukraina.Coraz gorsza sytuacja uchodźców z Donbasu

właśnie do Kramatorska. Przyjeżdżają zazwyczaj bez żadnego dobytku, z jedną walizką. Na pomoc i na oficjalny status uchodźcy mogą jednak liczyć tylko wtedy, gdy zameldowani są na ziemiach, opanowanych przez separatystów. "Tak skonstruowane jest ukraińskie prawo. Dziś mieszkańcy słynnego już

Zgon w szpitalu w Limanowej. Lekarze uciekli, później sami zgłosili się na policję

została zaalarmowana o godz. 1.15. Dziesięć minut później funkcjonariusze byli w szpitalu. Ale nie zastali ani lekarza, który miał się bezpośrednio zajmować chorą, ani ordynatora oddziału. Ci jakby zapadli się pod ziemię. - Przez cały wtorek trwały poszukiwania lekarzy w miejscach ich zameldowania i

Sejm za poprawką Senatu ws. nowych dowodów od 1 marca 2015 r.

osobistego będzie można złożyć w dowolnej gminie na terenie całego kraju, niezależnie od miejsca zamieszkania. Będzie także możliwość elektronicznego przesłania wniosku o wydanie dowodu. Do wniosku o wydanie dowodu osobistego należy dołączyć fotografię, która powinna być wykonana nie wcześniej niż 6

Komisja za przesunięciem terminu wydawania nowych dowodów osobistych

przyszłego roku, utworzony miał zostać elektroniczny rejestr dowodów osobistych. Dostęp do niego będą miały urzędy gmin. Dzięki temu wniosek o wydanie dowodu osobistego będzie można złożyć w dowolnej gminie na terenie całego kraju, niezależnie od miejsca zamieszkania. Będzie także możliwość elektronicznego

Rząd: nowe dowody osobiste dwa miesiące później - od marca 2015 r.

, niezależnie od miejsca zamieszkania. Będzie także możliwość elektronicznego przesłania wniosku o wydanie dowodu. Do wniosku o wydanie dowodu osobistego musimy dołączyć fotografię, która powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku. Dowód osobisty będzie mógł odebrać w gminie

Senat za nowymi dowodami osobistymi od 1 marca 2015 roku

roku, utworzony miał zostać elektroniczny rejestr dowodów osobistych. Dostęp do niego będą miały urzędy gmin. Dzięki temu wniosek o wydanie dowodu osobistego będzie można złożyć w dowolnej gminie na terenie całego kraju, niezależnie od miejsca zamieszkania. Będzie także możliwość elektronicznego

Depardieu przeprowadzi się do Rosji? "Putin już mi wysłał paszport"

Gerard Depardieu podczas spotkania z przyjaciółmi stwierdził, że już dostał rosyjski paszport od Władimira Putina. Media zastanawiają się, czy oznacza to, że nie tylko Belgia jest możliwym miejscem zamieszkania aktora, o którym w ostatnich dniach jest głośno z powodu sporu z francuskim rządem o

W przyszłym roku ślub także w plenerze, nadawanie dzieciom imion obcych i nowe dowody

wniosek o wydanie dowodu będzie można złożyć w dowolnej gminie na terenie całego kraju, niezależnie od miejsca zamieszkania. Będzie także możliwość elektronicznego przesłania wniosku o wydanie dowodu. Nowy wzór dowodu osobistego nie będzie już zawierał informacji o adresie zameldowania, kolorze oczu i

W przyszłym roku ślub także w plenerze, nadawanie dzieciom imion obcych i nowe dowody

gwarantuje zachowania powagi i doniosłości ceremonii oraz bezpieczeństwa wszystkich uczestników. "To ma być miejsce gwarantujące uroczystą formę i bezpieczeństwo. Wydaje się, że określone warunki są oczywiste" - powiedziała PAP wicedyrektorka departamentu spraw obywatelskich MSW Mirosława Hellich

Wyborcy dopisali się do spisów w innych miastach

miejscem swego zamieszkania, może zagłosować gdzie indziej, jeśli ma przy sobie zaświadczenie o prawie do głosowania. Jest ono wydawane przez właściwe dla miejsca zameldowania urzędy gminy i urzędy miejskie do piątku 7 października, w godzinach urzędowania tych urzędów.

Albo płać, albo się zamelduj

nie jest w stanie ich policzyć. Teoretycznie każdy rodzic ma prawo posłać swoje dziecko do szkoły, którą uważa za najlepszą, bez względu na miejsce zamieszkania - pisze gazeta. Pieniądze z subwencji oświatowej, które dostaje gmina z Ministerstwa Edukacji Narodowej, "wędrują" za dzieckiem

Z czyjej winy wrocławianin mógł głosować dwa razy?

Zagranicznych zaświadczenia o prawie do głosowania wydawano także osobom, które we wnioskach podawały niekompletne dane: - Zwykle konieczne jest podanie imienia, nazwiska, daty urodzenia, imienia ojca, miejsca zameldowania i zamieszkania. Zgodnie z nakazem MSZ zaświadczenia wydawaliśmy także na podstawie samego

II Kongres Rodzin zachęca do tworzenia prorodzinnych samorządów

wspierać i "przywrócić tradycyjne miejsce i rolę w społeczeństwie i państwie". "Uważamy, że podstawowym warunkiem efektywnego wypełnienia funkcji przez rodzinę jest stworzenie otoczenia, w którym mogłaby ona swobodnie realizować swoje potrzeby oraz rozwijać talenty osób ją tworzących"

Nowy film Polańskiego może powstać w Krakowie

cały czas jest człowiekiem, który myśli, mówi i czuje po polsku" - zaznaczył Olszewski. Stachowicz powiedział, że Roman Polański zdecydował się zamieszkać w Krakowie. "Od pewnego czasu jest zameldowany w mieście, wynajął mieszkanie. Jego marzeniem jest przywieźć tutaj swoje dzieci, pokazać

miejsca zamieszkania i zameldowanie

osób głosowało na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania poza miejscem zamieszkania, z tego tylko dwie osoby były zameldowane daleko od Poznania, reszta przy okazji głosowania chciała prawdopodobnie zwiedzić lokal wyborczy. W "Sokole" nietypowe aranżacje lokalu wyborczego przygotowuje

Prokuratura chce postawić zarzuty Grzegorzowi Braunowi, ale nie wie, gdzie on jest

zameldowania, ani zamieszkania - dodał Ślepokura. Zwrócono się o pomoc w tej sprawie do policji we Wrocławiu. Zarzuty dotyczą uderzenia ręką w przedramię policjanta w celu zmuszenia go do zaniechania czynności służbowej oraz wdarcia się na obszar cmentarza i nieopuszczenia "ogrodzonego terenu" na

Reżyserowi Grzegorzowi B. postawiono zarzuty w związku z ekshumacją na Powązkach

r., ale nie zostało ogłoszone, gdyż - jak podawał Ślepokura - mężczyzna nie odbierał wezwań i nie przebywał ani w miejscu zameldowania, ani zamieszkania. Teraz B. zgłosił się na kolejne wezwanie. Ślepokura zapowiedział, że wkrótce to śledztwo zostanie zamknięte. We wrześniu 2012 r. doszło do

Niemcy ściągają podatek drogowy od Polaków. Nawet 2,5 tys. euro

;środków transportu czasowo wwożonych do innego państwa członkowskiego". Z podatków są one zwolnione przez pół roku. Zwolnienie bez ograniczeń czasowych dotyczy pojazdów, "które są użytkowane do podróży z miejsca zamieszkania do miejsca pracy". A więc - teoretycznie - pani Monika, jej mąż i

Zmowa szpitali? Odsyłają pacjentów wg miejsca zamieszkania

szpitale. - Ciągle jeszcze pokutuje w Krakowie kryterium przyjęć do SORów wynikające z miejsca zamieszkania czy zameldowania danego pacjenta - wyjaśnia Mikos. Wszystko dlatego, że równocześnie z przepisami ustawy o "świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych" funkcjonują

Najbogatszy Rosjanin przemeldował się do wioski w tajdze

płacić tam, gdzie są aktywa, które przynoszą mu największe dochody. Tam też przedsiębiorca będzie pomnażał majątek, bo zaraz po przenosinach otworzył w Kraju Krasnojarskim centralę swojego nowego banku. Nikt nie przypuszcza, aby oligarcha faktycznie zamieszkał w wiosce, w której jest zameldowany. Jednak

Kości go gry i głosowanie jako ryzyko. Lokal wyborczy inny niż wszystkie [FOTO]

wyższa niż w okolicznych.W lokalu kilka osób głosowało na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania poza miejscem zamieszkania, z tego tylko dwie osoby były zameldowane daleko od Poznania, reszta przy okazji głosowania chciała prawdopodobnie zwiedzić lokal wyborczy.W "Sokole" nietypowe

Rosjanie: Nie ma nieścisłości ws. oględzin ciała prezydenta

- Śledczy wystąpili z kilkoma wnioskami, dotyczącymi faktycznego miejsca zameldowania i zamieszkania świadków, a także przesłuchali ich. W wyniku tych czynności śledztwo uzyskało potwierdzenie wcześniejszych informacji, jak również samej obecności tych osób przy dokonywaniu oględzin - przekazał

Co zrobić, aby móc głosować w Lublinie

wykreślany z listy osób uprawnionych do głosowania w swoim miejscu zameldowania i nanoszony na listę wyborców w miejscu, w którym chce głosować - wyjaśnia Teresa Bichta, dyrektor delegatury krajowego biura wyborczego w Lublinie. Skorzystać z tej procedury mogą również niepełnosprawni. W Lublinie będzie ponad

Kupiłeś elektronarzędzia znanej firmy na giełdzie? Możliwe, że zostałeś oszukany [ZDJĘCIA]

26 do 45 lat oraz 52-letnią kobietę. Funkcjonariusze przeszukali również miejsca ich zamieszkania, zameldowania, prowadzenia działalności gospodarczej, biura rachunkowe, hale magazynowe, garaże, pomieszczenia wynajmowane przez podejrzanych oraz inne miejsca gdzie miały znajdować się przedmioty

Cudzoziemcy wykupują domy w Portugalii

Szacuje się, że na terenie Portugalii budynki posiada już ponad 130 tys. osób indywidualnych i podmiotów rezydujących za granicą. Wśród obcokrajowców wybierających Portugalię na drugie miejsce swojego zamieszkania dominują Brytyjczycy, Niemcy oraz Holendrzy. Najwyższy wzrost liczby zagranicznych

Nowy film Polańskiego może powstać w Krakowie

Ostateczna decyzja o miejscu realizacji filmu jeszcze nie zapadła. Wkrótce reżyser obejrzy jeszcze dwa studia w Warszawie: ATM Studio i Wytwórnię Filmów Dokumentalnych i Fabularnych - poinformowała na wtorkowej konferencji prasowej dyrektor Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej Agnieszka Odorowicz

Warszawska PO apeluje o udział w głosowaniu osób bez meldunku

wszystkie reformy po 1989 roku, żebyśmy mieli prawo swobodnego głosowania i żebyśmy nie byli przywiązani do miejsca zamieszkania - argumentowała szefowa warszawskiej PO Małgorzata Kidawa-Błońska na czwartkowej konferencji prasowej.Z szacunków Platformy wynika, że w Warszawie jest około pół miliona ludzi

Chcesz sprawiedliwości? Pokaż meldunek

do odwołania się. Nowiński za naruszenie swoich praw przez sąd chciał 10 tys. złotych. W pozwie napisał, że nie jest nigdzie zameldowany, więc prosi, aby korespondencję kierować na adres pracy. Sąd wezwał go do uzupełnienia "adresu zamieszkania". Nowiński w liście ponownie wyjaśnił

"Gazeta Prawna": rejestracja pobytu możliwa nawet drogą elektroniczną

, a także wyrejestrować z poprzedniego miejsca zamieszkania. Dziennik przypomina, że teraz o zmianie miejsca zameldowania trzeba powiadomić także urząd skarbowy, ZUS i wojskową komendę uzupełnień. Po zmianie przepisów takich obowiązków już nie będzie - zapewnia wiceminister. Dodaje, że w 2011 r

Śląskie. Do 2030 roku liczba mieszkańców zmniejszy się o 800 tys.

Świętochłowic Dawid Kostempski. Zaznaczył, że po zapoznaniu się z raportem "Młodzi 2011" można powiedzieć, że nie jest to "koniec złych wiadomości". "Obecnie nasze województwo znajduje się na jednym z ostatnich miejsc pod względem liczby zameldowanych osób młodych" - poinformował

Wybuch gazu zniszczył kamienicę w Katowicach. Akcja zakończona, trzy osoby nie żyją

kontynuowali działania w miejscu katastrofy. Choć prowadzili prace nieco szybciej niż wcześniej, nie szukając już konkretnych osób, nie mieli zupełnej pewności, że nikogo tam nie ma. Jak poinformowali w piątek rano ratownicy, akcja przeszukiwania i odgruzowywania zwałowiska zakończyła się przed godz. 4 nad

Uwaga głosujący poza domem!

mieszkają lub pracują poza miejscem stałego zameldowania. Wystarczy wejść do urzędu najbliższego miejscu tymczasowego zamieszkania i dopisać się do spisu. Kto nie zdąży dziś - może jeszcze załatwić sobie zaświadczenie o prawie do głosowania. Ale żeby je zdobyć - trzeba osobiście wybrać się do rodzinnej

Przeczytaj, jak detektyw podglądał radnych Gorzowa

. Wiemy, że ludzie Świerkowskiego obserwowali radnych od 4 do 10 listopada. Krążyli między ich domami, kręcili film i ustalili, że "śledzone obiekty" nie pojawiają się w miejscach zameldowania w Gorzowie i nocują w podgorzowskich wioskach.W ciągu dnia dotarliśmy do raportu detektywa. KLIKNIJ

Mniejsza udręka meldunku

turystyczny, pobyt do trzech miesięcy, pobyt powyżej trzech miesięcy, pobyt stały. Trzeba się meldować osobiście, najpóźniej w czwartej dobie od dnia zamieszkania. Żeby się zameldować, konieczne jest wypełnienie sążnistego formularza z ponad 20 rubrykami. Musi być przy tym właściciel mieszkania z dokumentami

Afera w Gorzowie. Detektyw śledził radnych [NOWE WIDEO]

przesłuchanie. Sędzia komisarz wypytywał, gdzie mieszkają, a gdzie są zameldowani. Zgodnie z przepisami, kandydatem na radnego może być osoba "stale zamieszkała na obszarze działania danej rady" i wpisana tam do rejestru wyborców.Mirosław Rawa z PiS: - Powiedziałem to, co napisałem w oświadczeniu

Dozór elektroniczny skazanych od przyszłego roku w całym kraju

SDE działa w Polsce od 1 września 2009 r. i był wdrażany stopniowo. Ponieważ uznano, że się sprawdził i jest skutecznym odciążeniem zakładów karnych, nieobciążającym także Skarbu Państwa, od początku przyszłego roku będzie możliwy do realizacji w całej Polsce. Warunkiem jest, aby w miejscu

Samir S. czyta akta. Na progu procesu o potrójne zabójstwo

jego dziadków był polskiej narodowości. Co pewne, Rosjanin trzykrotnie otrzymał zezwolenie na zamieszkanie na terenie Polski na czas oznaczony i trzykrotnie otrzymał kartę pobytu czasowego w związku z deklarowanym sprawowaniem opieki nad babcią. Dotyczy to okresu od stycznia 2006 do stycznia 2010 r. Od

Gminy biją się o pieniądze podatników

, trafia do kasy tej gminy. Tymczasem część podatników, choć mieszka i pracuje np. w Warszawie, Poznaniu czy Wrocławiu, swoje PIT-y składa w miejscu zameldowania, w mniejszych miejscowościach. - Kiedy opowiadałam o akcji Ursynowa moim studentom na Uniwersytecie Warszawskim okazało się, że w ogóle nie zdają

Odnaleziono akt zgonu "Czerwonego Barona"

urzędników stanu cywilnego wobec żołnierzy, którzy opuścili swoje stałe kwatery po mobilizacji i później polegli, przewidywało rejestrację ich śmierci w miejscu zamieszkania przed wyruszeniem na front - powiedział Kowalczyk. Dodał, że ostatnim miejscem zameldowania dla Richthofena był (od 1914 r.) Ostrów

Śląskie. Sąd aresztował podejrzanego o spowodowanie wybuchu gazu

powtarzali, że eksmitowany niedawno z domu mężczyzna odgrażał się, że spali lub wysadzi budynek w powietrze. Wniosek o aresztowanie podejrzanego prokuratura motywowała m.in. surową karą grożącą podejrzanemu i faktem, że po eksmisji nie ma stałego miejsca zameldowania. Podejrzany stanowczo zaprzecza, by miał

Dowód biometryczny z podpisem elektronicznym

możliwości składania wniosków o ich wymianę w polskich konsulatach. Nowa ustawa ma być gotowa jeszcze w tym roku. Ma ona też zlikwidować obowiązek meldunkowy i zastąpić go obowiązkiem informowania urzędu gminy o zmianie miejsca zamieszkania. Zamiast wypełniania formularzy związanych z wymeldowaniem i

"DP": Dowód biometryczny z podpisem elektronicznym

zlikwidować obowiązek meldunkowy i zastąpić go obowiązkiem informowania urzędu gminy o zmianie miejsca zamieszkania. Zamiast wypełniania formularzy związanych z wymeldowaniem i zameldowaniem, obywatel będzie mógł listownie, mailem lub osobiście poinformować o zmianie miejsca zamieszkania w jednym urzędzie

Litwa/ Partia polska prosi o niezależnych obserwatorów na wybory samorządowe

europarlamentarzysta Vytautas Landsbergis, zaapelowali do swoich znajomych i bliskich, którzy od pewnego czasu na stałe mieszkają w rejonie wileńskim, a są zameldowani w innych miejscach, by niezwłocznie zmienili miejsce meldunku na rejon wileński i tym samym mogli głosować w wyborach do rad samorządowych w okręgu

Nowe dowody osobiste od 1 stycznia 2011?

- Dowód osobisty będzie kluczem do otwarcia rejestrów publicznych. Wgląd do nich, za zgodą posiadacza dokumentu, będą miały tylko podmioty uprawnione, np. lekarza będzie interesować kwestia ubezpieczenia zdrowotnego, konduktora zniżka na przejazd, a policjanta miejsce zamieszkania - mówił podczas

Najtańsze ubezpieczenie OC i AC kupimy na Podkarpaciu

Polacy chętnie zmieniają miejsce zameldowania, żeby zaoszczędzić na ubezpieczeniu samochodu. Powód? Cena polis komunikacyjnych OC i AC najbardziej zależą od tego, gdzie formalnie mieszkamy. W zależności od regionu kraju różnica w cenie może być nawet kilkukrotna.I tak najwięcej za OC samochodu z

Meldunek zostaje. Posłów przerosło zadanie

Przepis, który nakłada obowiązek meldowania się w miejscu pobytu miał zniknąć dzięki rządowej nowelizacji ustawy o ewidencji ludności. MSWiA proponowało: zamiast meldunku, tylko dobrowolne zgłaszanie w urzędzie naszego aktualnego adresu zamieszkania (nawet za pomocą poczty elektronicznej). To tylko

Meldunkowy bałagan podatkowy?

spekulacyjnie obraca nieruchomościami. Miejsce zameldowania i zamieszkania nie muszą być tożsame, nie trzeba więc mieszkać, by mieć ulgę - mówi Irena Ożóg, była wiceminister finansów, szefowa kancelarii Ożóg i Wspólnicy. - Szkoda tylko, że przepisy dotyczące zasad opodatkowania sprzedaży nieruchomości zmieniają

Przeszukują pogorzelisko w poszukiwaniu ciał Polaków

można było mieszkaćLokalne władze otoczyły opieką osoby, które w wielu przypadkach uratowały się skacząc z okien budynku. Na miejscu w Drammen działa - zdaniem obserwatorów, energicznie i skutecznie - grupa kryzysowa, złożona z przedstawicieli ambasady RP, Kościoła katolickiego oraz władz

Bezdomna para oczekująca dziecka zamieszkała w samochodzie

Para nie mogła zamieszkać u nikogo z bliskich, gdyż rodzina nie akceptuje ich związku. Pomocy bezdomnym nie chcą także udzielić urzędnicy, bo formalnie są oni zameldowani u swoich rodziców. Domem dla oczekującej dziecka pary stał się więc wysłużony, 22-letni duży fiat. Mężczyzna cztery razy składał

Litwa/ Konserwatyści chcą przejąć w samorządach władzę od Polaków

Jak informuje w poniedziałek litewski portal internetowy Delfi, konserwatyści zaapelowali do swoich znajomych i bliskich, którzy od pewnego czasu na stałe mieszkają w rejonie wileńskim, a są zameldowani w Wilnie, by niezwłocznie zmienili miejsce meldunku na rejon wileński i tym samym mogli głosować

Tak wygląda raj podatkowy Depardieu i innych bogatych Francuzów [ZDJĘCIA]

sąsiada. W wiosce od lat osiedlają się bogaci Francuzi. Dziś już co czwarta zameldowana tam osoba pochodzi znad Sekwany. - W okolicy pojawiły się restauracje, dzięki czemu mamy pracę - rozpromienia się w rozmowie z PAP 40-letni mieszkaniec Nechin, z zawodu kucharz. Są jednak i złe strony popularności

Zespół Śląsk chce mieć swojego wójta

W Koszęcinie koło Częstochowy mieści się siedziba Zespołu Pieśni i Tańca "Śląsk". Tu w zabytkowym pałacyku odbywają się próby. O stanowisko wójta gminy Koszęcin postanowił zawalczyć Henryk Szczepanowski, tancerz i śpiewak Śląska. Na stałe zameldowany w Koszęcinie tak jak 40 innych

33. rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. "Jaruzelski gotów był wezwać wojska sowieckie"

rano, a na wyjazdy poza miejsce zamieszkania potrzebna była przepustka. Korespondencja podlegała oficjalnej cenzurze, wyłączono telefony, uniemożliwiając między innymi wzywanie pogotowia ratunkowego i straży pożarnej. Większość najważniejszych instytucji i zakładów pracy została zmilitaryzowana i była

33. rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce

. Wprowadzono godzinę milicyjną od godz. 22 do godz. 6 rano, a na wyjazdy poza miejsce zamieszkania potrzebna była przepustka. Korespondencja podlegała oficjalnej cenzurze, wyłączono telefony, uniemożliwiając między innymi wzywanie pogotowia ratunkowego i straży pożarnej. Większość najważniejszych instytucji i

Rosyjskie przeliczanie obywateli

Artykuł 27. naszej konstytucji mówi, że każdy, "kto zgodnie z prawem znajduje się na terytorium Federacji Rosyjskiej, ma prawo swobodnie przemieszczać się i wybierać miejsce zamieszkania". Obok konstytucji mamy jednak jeszcze i odziedziczoną po ZSRR registrację, czyli meldunek czasowy, o

Po przeszukaniach ABW prokuratura wnioskuje o areszty

podawały media. Czyli więcej niż czterech, ale prokurator Majewski nie chciał ujawnić ilu osób dotyczyły przeszukania. - Niektórzy mają inne miejsce zamieszkania, inne zameldowania, albo mają kilka mieszkań - tłumaczył prokurator Majewski.- Na temat rodzaju zabezpieczonych dokumentów nie będziemy udzielać

Szwedzi już głosują

przedterminowych.Przedterminowo można głosować na terenie całego kraju, niezależnie od miejsca zamieszkania, w specjalnie utworzonych obwodach wyborczych w bibliotekach, urzędach gmin i na uczelniach. W pierwszym tygodniu wyborów przedterminowych zagłosowało w nich ponad 180 tysięcy uprawnionych.Głosując w Szwecji, podobnie jak

Syn przewinił, ojca ukarali. Fatalna pomyłka strażników

nieco złośliwie wyjaśnił, dlaczego zostawił auto tam, gdzie zostawił. Strażnicy miejscy treścią listu za bardzo się nie przejęli. Mieli za to imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania tego, który przepis złamał. Poprosili policję o pełne dane z bazy. Nadeszła odpowiedź: pod adresem tym i tym mieszka

Rekruci strzelają do Murzynów - kolejny skandal w niemieckiej armii

Niemieckie Ministerstwo Obrony bada sprawę nagrania. Rzecznik wojskowy w Rendsburgu w kraju związkowym Szlezwiku- Holsztynie potwierdził, że zarejestrowany na wideo "odosobniony" incydent miał miejsce w lipcu i że instruktor został przeniesiony na inne stanowisko. Film pokazuje ćwiczenia

Na Leo Beenhakkera czeka specjalny apartament

Reprezentacja Polski, która w Kielcach ma się zameldować we wtorek w południe, zamieszka w "Leśnym Dworze", który znany jest piłkarzom z pobytu przed meczem z Armenią dwa lata temu. W strzeżonym obiekcie dla polskiej ekipy przygotowano 29 pokoi, a na Leo Beenhakkera czeka specjalny

Wymeldować byłego męża? Nie takie proste

zapewnia, że to nie urzędnicza bezduszność, a tylko trzymanie się przepisów opóźnia rozwiązanie problemu. Urząd wdrożył już procedurę administracyjną. By jednak wymeldować Roberta S. z poprzedniego mieszkania, urzędnicy muszą ustalić jego miejsce zamieszkania, czy mieszkanie zostało opuszczone dobrowolnie

Sąd wysyła polecone, ale poczta nie chce ich wydać

operacji), by odebrała list. Okazuje się, że to nic nie da, bo poczta nie wyda listu kobiecie. Powód? Inne miejsce zameldowania w jej dowodzie osobistym i inne na liście z sądu! Piotr Fer napisał więc kolejną skargę na pocztę i od kilku dni odwiedza łódzkie sądy, by sprawdzić, czy to któryś z nich wzywa

Pożar po imprezie? 7 ofiar tragedii w Białej Podl. ZDJĘCIA

dzieci. Ale nikt się tym nie interesował. A tam codziennie była impreza. Ktoś wchodził, ktoś inny wychodził. Mnie się zdaje, że oni mogli być pijani i stąd ten pożar - dodaje.Pani Helena mieszka w pobliżu miejsca, w którym doszło do pożaru. Była na miejscu tuż po północy. - Były bardzo wysokie płomienie

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

Moo0 WorldTime

miejscu zamieszkania.

Moo0 WorldTime pomoże użytkownikowi w niezwykle szybkim sprawdzeniu aktualnej godziny w niemal każdym miejscu na świecie. Interfejs aplikacji jest niezwykle czytelny i prosty w obsłudze, bowiem znajduję tam jedynie kilka, niezbędnych przycisków.

Wedding Plans

przydatnych narzędzi jak chociażby wbudowana książka adresowa, lista kontaktowa gości, wyszukiwanie gości ze względu na miejsce zamieszkania oraz wiele innych.

Wedding Plans służy też radami pozwalającymi na zaoszczędzenie wielkich sum pieniędzy oraz czasu. Prosty interfejs

Wedding Plans

przydatnych narzędzi jak chociażby wbudowana książka adresowa, lista kontaktowa gości, wyszukiwanie gości ze względu na miejsce zamieszkania oraz wiele innych.

Wedding Plans służy też radami pozwalającymi na zaoszczędzenie wielkich sum pieniędzy oraz czasu. Prosty interfejs

Singles: Flirt Up Your Life - Demo

>Singles: Flirt Up Your Life opowiada historię Mike'a i Lindy, którzy w nowym miejscu zamieszkania, zaczynają się lepiej poznawać, a ich relacje zależne od gracza rozwijają się w takich aspektach jak: romans, sex, czas wolny, przyjaźń i kłopoty.

Singles: Flirt Up Your Life umożliwia

Singles: Flirt Up Your Life - Spolszczenie

wielkiego europejskiego miasta.

Singles: Flirt Up Your Life opowiada historię Mike'a i Lindy, którzy w nowym miejscu zamieszkania, zaczynają się lepiej poznawać, a ich relacje zależne od gracza rozwijają się w takich aspektach jak: romans, sex, czas wolny, przyjaźń i kłopoty.

Prawo miejsca zamieszkania

Prawo miejsca zamieszkania dla osoby fizycznej w prawie prywatnym międzynarodowym miejsce zamieszkania.Istnieją spory w polskiej doktrynie prawniczej odnośnie rozumienia miejsca zamieszkania. Według jednej koncepcji należy je definiować według prawa w którym zamieszkuje dana osoba, według drugiej

Miejsce zamieszkania

Miejsce zamieszkania osoby fizycznej – miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu (art. 25 KC). Należy rozróżnić pojęcie miejsca zamieszkania jako pojęcie cywilistyczne od pojęcia zameldowania w miejscu pobytu stałego lub czasowego jako czynność z zakresu prawa

Wisteria Lane

republikańskiej. Miejsce zamieszkania Andrew nie zostało wzmiankowane, ale fani uznali, że pozostał w byłym domu swej matki. 4355 Wisteria Lane Sezon Mieszkaniec/mieszkanka Przed1 do 8 Dom zajmowali, od 1998 roku, Lynette i Tom ScavoSeria 2 odcinek 23. W tym samym roku na świat przyszli ich synowie

Nawadwip

w. było stolicą Cesarstwa Sena. Podbite przez muzułmanów w 1202 wraz z całym Bengalem. Przez pięć kolejnych stuleci ważny ośrodek naukowy, zwany "Oxfordem Bengalu". Miejsce zamieszkania i działalności Ćajtanji Mahaprabhu (1486–1533). Miejsce świąt i festiwali religijnych (m.in. Gaura Purnima i Nawadwipa

Wyszkowo (Trzebiatów)

na terenie Pomorza Zachodniego chrześcijaństwa w XII wieku, świątynia pogańska została zniszczona. W 1235 roku w miejscowości powstał klasztor norbertanek Marienbusch, założony przez księżną pomorską Anastazję, która sprowadziła zakonnice z Fryzji. Lata 1235–1285 przyjmuje się za okres zamieszkania

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.