miejsca zamieszkania i zameldowanie

sprawdź też:

zamieszkanie

Kosma Zatorski

Dokument do prawa jazdy tylko w miejscu zameldowania? "Urzędnicy nie znają przepisów"

Dokument do prawa jazdy tylko w miejscu zameldowania? "Urzędnicy nie znają przepisów"

Jeżeli zaczynasz kurs prawa jazdy, to musisz posiadać nowy dokument - profil kandydata na kierowcę. - W moim urzędzie usłyszałem, że muszę go wyrobić tylko w miejscu zameldowania. Trzeba więc zasuwać z Zamościa do Poznania po świstek papieru - twierdzi nasz czytelnik. Sprawdziliśmy. Prawnicy uspokajają: To nie jest konieczne. Urzędnicy nie znają przepisów. Nie odróżniają miejsca zamieszkania od miejsca zameldowania.

Dopisz się do rejestru wyborców

Osoby, które chciałyby głosować w miejscu zamieszkania, a nie są tam zameldowane, powinny się jak najszybciej dopisać do rejestru wyborców - apelują członkowie tworzonej przez kilkanascie organizacji pozarządowych koalicji "Masz głos. Masz wybór".

Już za kilka miesięcy z dowodów zniknie adres zameldowania

Rząd przygotował już projekt ustawy, który znosi obowiązek meldunkowy. Miejsce zamieszkania będziemy mogli zgłosić urzędowi przez internet. Z dowodów osobistych zniknie rubryczka "adres zameldowania". Przepisy będą mogły wejść w życie już za kilka miesięcy.

Jak głosować poza miejscem zameldowania? Wybory parlamentarne 2015

Jak głosować poza miejscem zameldowania? Wybory parlamentarne 2015

. Dopisanie do listy wyborców Dla PKW stałym miejscem zamieszkania nie musi być miejsce zameldowania. Jest to miejsce, w którym "koncentrują się ważne interesy życiowe, majątkowe i inne danej osoby". Na tej podstawie - de facto jest to nasza decyzja - można wpisać się do rejestru wyborców tam, gdzie

Jak głosować poza miejscem zameldowania? W tym roku masz więcej czasu

Jak głosować poza miejscem zameldowania? W tym roku masz więcej czasu

Polub i bądź na bieżąco!W wyborach prezydenckich 2015 możemy zagłosować poza miejscem zameldowania bądź stałego zamieszkania. Jedynym sposobem na głosowanie poza miejscem zamieszkania, który można wykorzystać w ostatnim tygodniu przed pierwszą turą wyborów, jest uzyskanie zaświadczenia o prawie do

Wybory prezydenckie 2015. Cztery rzeczy, które musisz wiedzieć o II turze

Wybory prezydenckie 2015. Cztery rzeczy, które musisz wiedzieć o II turze

głosowania, tj. do 19 maja 2015 r. Wybory prezydenckie 2015. Andrzej Duda zwycięża pierwszą turę wyborów z 34,8 proc. Bronisław Komorowski zdobywa 32,2 proc. poparcia. [RELACJA WIDEO] Jak głosować poza miejscem zameldowania»> Chcesz wiedzieć więcej i szybciej? Ściągnij naszą aplikację Gazeta.pl

Międzyresortowy zespół: nie zmieniać przepisów dot. spraw meldunkowych

ewidencji ludności. "Zespół zarekomendował pozostawienie obowiązku rejestracji miejsca zamieszkania w obecnie obowiązującej formie" - poinformowała w środę PAP rzeczniczka MSW Małgorzata Woźniak. Podkreśliła, że w trakcie prac Zespół określił ponad 100 ustaw i rozporządzeń, które wymagałyby

Międzyresortowy zespół: nie znosić obowiązku meldunkowego

ludności. "Zespół zarekomendował pozostawienie obowiązku rejestracji miejsca zamieszkania w obecnie obowiązującej formie" - poinformowała w środę PAP rzeczniczka MSW Małgorzata Woźniak. Podkreśliła, że w trakcie prac zespół określił ponad 100 ustaw i rozporządzeń, które wymagałyby zmiany w

Czy kandydat PiS na prezydenta Sopotu będzie mógł startować na radnego miasta?

Czy kandydat PiS na prezydenta Sopotu będzie mógł startować na radnego miasta?

k.c. miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu. Za miejsce stałego pobytu w świetle orzecznictwa uznaje się więc miejsce, gdzie dana osoba jest nie tylko zameldowana, ale gdzie realizuje swoje podstawowe funkcje życiowe, tj. mieszka

Rząd za kontynuowaniem prac zespołu ds. obowiązku meldunkowego

urzędzie, z chwilą zameldowania się w nowym miejscu. Wydłużony został z 4 do 30 dni termin na zgłoszenie meldunku. Te formalności może załatwić ustanowiony pełnomocnik. Przy dopełnianiu obowiązku meldunkowego nie trzeba podawać m.in. informacji o wykształceniu i obowiązku wojskowym. Od 2013 r. zniesione

Obowiązek meldunkowy zniknie w 2016? "Brakuje odważnego, który powie, że nie przemyślano konsekwencji"

Obowiązek meldunkowy zniknie w 2016? "Brakuje odważnego, który powie, że nie przemyślano konsekwencji"

rejestracji miejsca zamieszkania w obecnie obowiązującej formie. Rekomendacja ta ma trafić na Komitet Stały Rady Ministrów w czwartek - wynika z nieoficjalnych informacji zbliżonych do grupy. Część przepisów regulujących kwestię meldunku zmieniła się w 2013 r. W myśl tych regulacji nie trzeba najpierw

Komitet Stały RM za utrzymaniem obowiązku meldunkowego

100 ustaw i rozporządzeń, które wymagałyby zmiany w przypadku zniesienia obowiązku meldunkowego. Adres zamieszkania jest niezbędny do realizacji m.in.: organizacji wyborów; planowania obwodów szkolnych; realizacji powszechnego obowiązku obrony; określania funduszy sołeckich i subwencji dla gmin

Komitet Stały RM nie podjął decyzji ws. obowiązku meldunkowego

zameldowania się w nowym miejscu. Wydłużony został z 4 do 30 dni termin na zgłoszenie meldunku. Te formalności może załatwić ustanowiony pełnomocnik. Przy dopełnianiu obowiązku meldunkowego nie trzeba podawać m.in. informacji o wykształceniu i obowiązku wojskowym. Od 2013 r. zniesione zostały również sankcje

MSW: wyrobienie nowego dowodu będzie łatwiejsze

adresowych. Jednym z elementów aktu notarialnego - oprócz danych osobowych - jest adres miejsca zamieszkania. I w tym celu notariusz może przyjąć od nas oświadczenie o adresie zamieszkania potwierdzone podpisem. PAP: Co jeszcze się zmieni po 1 marca? K.G.: Dane z zakresu ewidencji ludności, tj. te

Kraków. Zakończyło się głosowanie w sprawie budżetu obywatelskiego

dziesięć różnych zadań (5 inwestycji o charakterze lokalnym i 5 ogólnomiejskich), przy czym najwyżej ocenione zadanie otrzymywało 5 punktów, a najniżej 1 punkt. Głosować mógł każdy mieszkaniec Krakowa, który ukończył 16 lat. Ważne było miejsce zamieszkania, a nie zameldowania. Na karcie do głosowania

Ostatni dzień na pobranie zaświadczenia o prawie do głosowania

wydanie zaświadczenia można zgłosić również pisemnie, faksem lub w formie elektronicznej. Zaświadczenie jest wydawane przez urzędy gminy i urzędy miejskie do piątku 7 października, w godzinach urzędowania tych urzędów. Chodzi o urząd w miejscu, gdzie wyborca jest zameldowany. Z takim zaświadczeniem można

Tylko do piątku można pobrać zaświadczenie o prawie do głosowania

wydanie zaświadczenia można zgłosić również pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej. Zaświadczenie jest wydawane przez urzędy gminy i urzędy miejskie do piątku 7 października, w godzinach urzędowania tych urzędów. Chodzi o urząd w miejscu, gdzie wyborca jest zameldowany. Z takim zaświadczeniem

Świętokrzyskie. Mieszkańcy Starachowic głosują nad budżetem obywatelskim

powinni się udać do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lokalu, w którym zagłosują na jeden projekt. Wybierać mogą osoby zameldowane w mieście, które ukończyły 16 lat. Ogłoszenie listy inwestycji, które mają być ostatecznie realizowane, nastąpi najpóźniej 14 listopada. W 2015 r. budżet

Duchowni najchętniej głosują poza miejscem zameldowania

Duchowni najchętniej głosują poza miejscem zameldowania

Niewielkie jest zainteresowanie studentów, którzy często nie wiedzą jak głosować poza miejscem zameldowania. Dodatkowo takie wpisanie się do rejestru może być dla nich uciążliwe bo w kolejnych wyborach, jeśli się z rejestru nie wypiszą, będą musieli głosować w tym samym okręgu. Biorąc pod uwagę

Wybory do PE. Ułatwienia dla wyborców - głosowanie poza miejscem zamieszkania, za granicą

krótki czas obejmujący dzień wyborczy, a także dla osób, które przemieszczają się i nie do końca wiedzą, gdzie będą się znajdowały w dniu wyborów" - mówi Krzysztof Lorentz z PKW. Podkreślił, że nawet jeśli wyborca ostatecznie nie wyjedzie, także w miejscu zamieszkania będzie mógł zagłosować tylko na

Kraków. Od 27 września głosowanie ws. budżetu obywatelskiego

miejsce zamieszkania, a nie zameldowania. Na karcie do głosowania należy podać imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz nr PESEL. Wyniki głosowania mają być znane 20 dni po jego zakończeniu. Wśród projektów ogólnomiejskich zaopiniowane pozytywnie zostały m.in.: dodatkowe bezpłatne lekcje języka

Najbardziej zdyscyplinowani wyborcy? W Krakowie to księża i zakonnice

Najbardziej zdyscyplinowani wyborcy? W Krakowie to księża i zakonnice

Wyborami samorządowymi niespecjalnie interesują się studenci, którzy często nie wiedzą jak głosować poza miejscem zameldowania. Dodatkowo takie wpisanie się do rejestru może być dla nich uciążliwe. W czasie kolejnych wyborów, jeśli się z rejestru nie wypiszą, będą musieli głosować w tym samym

Zmiany w rejestrze PESEL: od 2014 koniec obowiązku meldunkowego

Zmiany w rejestrze PESEL: od 2014 koniec obowiązku meldunkowego

złożyć dokumenty dotyczące wymeldowania z poprzedniego miejsca zamieszkania. Do tej pory musiał najpierw wymeldować się w miejscu dotychczasowego zamieszkania i dopiero potem zameldować się w nowym miejscu pobytu. Wymagało to więc dwukrotnej wizyty w urzędach.Nowelizacja zacznie obowiązywać od stycznia

Bez meldunku ani rusz. Z bólem serca, ale zrobiła to za plecami właściciela mieszkania. Przepisy na to pozwalają

dyrektora w Departamencie Spraw Obywatelskich w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych. Jak dodaje, zameldowanie pełni funkcję rejestracji miejsca faktycznego pobytu. - I jedynym warunkiem do dokonania tej czynności jest fakt zamieszkania w danym lokalu - dodaje dyrektor Hellich. Meldunek można kupić Takich

Wtorek - ostatnim dniem na dopisanie się do spisu wyborców

dla miejsca zameldowania urzędy gminy i urzędy miejskie do piątku 7 października, w godzinach urzędowania tych urzędów.

Samorządni dla Płocka z kampanią "Uczciwie kandyduję - głosów nie kupuję".

idą do urn i oceniają danego kandydata" - powiedziała Kulpa, pytana o znaczenie miejsca zamieszkania kandydatów na radnych. Dyrektor płockiej delegatury Krajowego Biura Wyborczego Krzysztof Wawro poinformował w czwartek, że przewodniczący obwodowych komisji wyborczych zostali poinstruowani, jak

Obywatelu, dopisz się do spisu!

Wybory samorządowe już 21 listopada. W tych wyborach - inaczej niż w parlamentarnych - nie można wziąć zaświadczenia o prawie do głosowania w dowolnej komisji w kraju czy za granicą. Radnych gminy, powiatu, wojewódzkich oraz wójta, burmistrza i prezydenta wybiera się w miejscu zamieszkania. Co

Nowe dowody od 1 marca 2015 r. - prezydent podpisał ustawę

na terenie całego kraju, niezależnie od miejsca zamieszkania. Będzie także możliwość elektronicznego przesłania wniosku o wydanie dowodu. Nowy dowód osobisty nie będzie już zawierał informacji o adresie zameldowania, kolorze oczu i wzroście. Nie będzie też zeskanowanego podpisu posiadacza dowodu

Jak głosować? Wybory parlamentarne 2015

? Głosować można w kraju, w miejscu zameldowania i za granicą, w wyznaczonych do tego miejscach. Spis wyborców zagranicznych sporządzają konsulowie. Obwody za granicą tworzy MSZ. Wykaz obwodów jest dostępny we wszystkich polskich placówkach konsularnych, delegaturach Krajowego biura Wyborczego oraz na

Policja wciąż szuka ciężarnej Doroty. "Raczej nie ma jej w Niemczech"

- Poszukiwania wciąż trwają. Przeszukaliśmy już pobliskie lasy, miejsca w których mogła przebywać kobieta, okolice miejsca zamieszkania rodziców kobiety. Od tej pory minęło kilka dni - powiedziała nam dziś rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Pruszczu Gdańskim as. sztab. Marzena Szwed-Sobańska

Warszawa. Do spisu wyborców można dopisać się do godz. 19

dopisać się przez internet. Wówczas należy wypełnić formularz na stronie http://eurzad.um.warszawa.pl . Aby skorzystać z usługi, wyborca musi mieć konto i zaufany profil na platformie ePUAP (www.epuap.gov.pl). Każda osoba, która wie, że w dniu wyborów będzie poza miejscem swojego zamieszkania, może też

Limanowa: lekarze, którzy uciekli ze szpitala po śmierci pacjentki, zostali wyrzuceni z pracy

zastali ani lekarza, który miał się bezpośrednio zajmować chorą, ani ordynatora oddziału. Ci jakby zapadli się pod ziemię. 23 grudnia trwały poszukiwania lekarzy w miejscach ich zameldowania i zamieszkania. Zabezpieczono też dokumentację w szpitalu. Wojewódzki konsultant ds. anestezjologii i intensywnej

Złapano oszusta, za którym wydano 12 listów gończych

powinien spędzić za kratkami 10 lat. Jak podaje policja, 31-latek od dłuższego czasu nie pokazywał się w miejscu zamieszkania i zameldowania. Śledczy ustalili, że jeździł po całej Polsce i najprawdopodobniej posługuje się fałszywymi dokumentami tożsamości. Nadal może też dokonywać kolejnych oszustw, nie

Prokurator chce 9 lat dla księdza za pedofilię. "Płacił wykorzystywanym chłopcom"

pięć lat. W tamtym procesie również był oskarżony o nakłanianie nieletnich do czynów lubieżnych, ale nie udało się go skazać. Po zatrzymaniu dwa lata temu w pokoju księdza, a później również w jego miejscu zamieszkania funkcjonariusze zabezpieczyli komputery i nośniki pamięci pełne podobnych materiałów

Nowe dowody jednak od 1 marca 2015 r. MSW chce dobrze przygotować system

zostać elektroniczny rejestr dowodów osobistych. Dostęp do niego będą miały urzędy gmin. Dzięki temu wniosek o wydanie dowodu osobistego będzie można złożyć w dowolnej gminie na terenie całego kraju, niezależnie od miejsca zamieszkania. Będzie także możliwość elektronicznego przesłania wniosku o wydanie

Sejm: wnioski o nowe dowody osobiste - od 1 marca 2015 r.

będą miały urzędy gmin. Dzięki temu wniosek o wydanie dowodu osobistego będzie można złożyć w dowolnej gminie na terenie całego kraju, niezależnie od miejsca zamieszkania. Będzie także możliwość elektronicznego przesłania wniosku o wydanie dowodu. Do wniosku o wydanie dowodu osobistego należy dołączyć

Mieszkasz w stolicy? Płać tutaj podatki

Wiadomo, że wiele osób pracujących i mieszkających w stolicy jest zameldowanych w innych miastach. Ich podatek trafia właśnie tam, choć już nie są faktycznie ich mieszkańcami. Władze Warszawy próbują uświadomić obywatelom, jak ważne jest oddawanie daniny w miejscu, gdzie się żyje. Mają temu służyć

Zaginęła kobieta. Ma 36 lat, jest w siódmym miesiącu ciąży. Trwają poszukiwania

zameldowana na terenie województwa pomorskiego. U rodziców przebywała tymczasowo. Policja nie ujawnia więcej szczegółów. - Poszukiwania trwają - poinformował nas dziś dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Pruszczu Gdańskim. - Kobiety szukamy na terenie Kolbud, w miejscu zamieszkania. Sprawdzamy szpitale i

Do piątku można zgłosić kandydata na radnego dzielnicy

Po południu dowiemy się, kto wystartuje w wyborach po mandat radnego dzielnic Bierkowice, Gosławice, Zakrzów, Grudzice i Nowa Wieś Królewska. Miasto liczy głównie na kandydatury społeczników, którzy dobrze znają swoje miejsce zamieszkania. Radnym może zostać każdy pełnoletni mieszkaniec tych

Kraków. Rusza głosowanie ws. budżetu obywatelskiego

mieszkaniec Krakowa, który ukończył 16 lat. Ważne jest miejsce zamieszkania, a nie zameldowania. Na karcie do głosowania należy podać imię, nazwisko, adres zamieszkania i nr PESEL. W przypadku głosowania przez internet konieczne będzie jeszcze wpisanie widocznego na stronie kodu - to dodatkowe zabezpieczenie

Berlusconi chce odbyć karę opiekując się niepełnosprawnymi

Italia przed majowymi wyborami do Parlamentu Europejskiego. Jako skazany poddany resocjalizacji poprzez prace społeczne będzie miał też inne ograniczenia. Nie będzie mógł opuścić granic regionu, w którym jest zameldowany i będzie musiał powracać do swego miejsca zamieszkania przed godziną 23.00, o ile

MSW przesuwa termin wprowadzenia nowych dowodów osobistych

dowolnej gminie na terenie całego kraju, niezależnie od miejsca zamieszkania. Będzie także możliwość elektronicznego przesłania wniosku o wydanie dowodu. Do wniosku o wydanie dowodu osobistego musimy dołączyć fotografię, która powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku

Z PIT-em za 2013 - Karta warszawiaka "od ręki"

na skrócenie procedury i otrzymanie zniżek w ramach Karty warszawiaka. Aby "od ręki" otrzymać kartę, osoby, które rozliczyły się w urzędzie, powinny zgłosić się do jednego z POP-ów z poświadczoną przez urząd skarbowy właściwy dla miejsca zamieszkania pierwszą stroną formularza PIT

Wdrapał się na semafor i chciał skoczyć pod pociąg

natychmiast przekazano policjantom z tamtejszej jednostki. Policjanci nie zastali jednak mężczyzny w miejscu zamieszkania. Nie odbierał też telefonu komórkowego. - Wreszcie po kilkudziesięciu próbach nawiązania połączenia, pomocnikowi oficera dyżurnego z bielskiej komendy udało się skontaktować z niedoszłym

Mało dopisanych do spisu wyborców. Urzędnicy nadgorliwi?

pisemną informację wysłano listem poleconym w dniu, w którym złożył wniosek. Michał i Piotr są dwiema spośród około pół miliona osób, które mieszkają w Warszawie, ale nie są tu zameldowane. Jeżeli chcą wziąć udział w wyborach albo referendum, muszą dopisać się do rejestru. Osoby, które próbowały dopisać

Własne śmieci

zbierania odpadów - dodaje.Będą weryfikować W deklaracji właściciel musi wpisać dane osób zamieszkujących nieruchomość. - Będzie ona weryfikowana z danymi ewidencji ludności, dlatego jeśli liczba osób zameldowanych jest mniejsza niż podana jako zamieszkała, trzeba razem z deklaracją dostarczyć dokument

Depardieu przeprowadzi się do Rosji? "Putin już mi wysłał paszport"

Gerard Depardieu podczas spotkania z przyjaciółmi stwierdził, że już dostał rosyjski paszport od Władimira Putina. Media zastanawiają się, czy oznacza to, że nie tylko Belgia jest możliwym miejscem zamieszkania aktora, o którym w ostatnich dniach jest głośno z powodu sporu z francuskim rządem o

Zgon w szpitalu w Limanowej. Lekarze uciekli, później sami zgłosili się na policję

została zaalarmowana o godz. 1.15. Dziesięć minut później funkcjonariusze byli w szpitalu. Ale nie zastali ani lekarza, który miał się bezpośrednio zajmować chorą, ani ordynatora oddziału. Ci jakby zapadli się pod ziemię. - Przez cały wtorek trwały poszukiwania lekarzy w miejscach ich zameldowania i

Sejm za poprawką Senatu ws. nowych dowodów od 1 marca 2015 r.

osobistego będzie można złożyć w dowolnej gminie na terenie całego kraju, niezależnie od miejsca zamieszkania. Będzie także możliwość elektronicznego przesłania wniosku o wydanie dowodu. Do wniosku o wydanie dowodu osobistego należy dołączyć fotografię, która powinna być wykonana nie wcześniej niż 6

Ostatni moment na dopisanie się do spisu wyborców

głosowania. Jest ono wydawane przez właściwe dla miejsca zameldowania urzędy gminy i urzędy miejskie do piątku 7 października, w godzinach urzędowania tych urzędów. - Do poniedziałku wydaliśmy 827 takich zaświadczeń. Dla porównania - w 2007 roku było to w sumie 1115 zaświadczeń, zaś podczas ubiegłorocznych

Mieszkasz tam gdzie piżamka twa

zamieszkania w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, gdzie także używa się tego pojęcia. Natomiast rozporządzenie o rejestrze wyborców mówi, że wyborcą jest ten, kto jest zameldowany w danej gminie i wtedy jest wpisany do rejestru wyborców z urzędu lub ten, kto się dopisze do tego rejestru na własny wniosek. Pan

Komisja za przesunięciem terminu wydawania nowych dowodów osobistych

przyszłego roku, utworzony miał zostać elektroniczny rejestr dowodów osobistych. Dostęp do niego będą miały urzędy gmin. Dzięki temu wniosek o wydanie dowodu osobistego będzie można złożyć w dowolnej gminie na terenie całego kraju, niezależnie od miejsca zamieszkania. Będzie także możliwość elektronicznego

Albo płać, albo się zamelduj

nie jest w stanie ich policzyć. Teoretycznie każdy rodzic ma prawo posłać swoje dziecko do szkoły, którą uważa za najlepszą, bez względu na miejsce zamieszkania - pisze gazeta. Pieniądze z subwencji oświatowej, które dostaje gmina z Ministerstwa Edukacji Narodowej, "wędrują" za dzieckiem

Ukraina.Coraz gorsza sytuacja uchodźców z Donbasu

właśnie do Kramatorska. Przyjeżdżają zazwyczaj bez żadnego dobytku, z jedną walizką. Na pomoc i na oficjalny status uchodźcy mogą jednak liczyć tylko wtedy, gdy zameldowani są na ziemiach, opanowanych przez separatystów. "Tak skonstruowane jest ukraińskie prawo. Dziś mieszkańcy słynnego już

Rząd: nowe dowody osobiste dwa miesiące później - od marca 2015 r.

, niezależnie od miejsca zamieszkania. Będzie także możliwość elektronicznego przesłania wniosku o wydanie dowodu. Do wniosku o wydanie dowodu osobistego musimy dołączyć fotografię, która powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku. Dowód osobisty będzie mógł odebrać w gminie

Senat za nowymi dowodami osobistymi od 1 marca 2015 roku

roku, utworzony miał zostać elektroniczny rejestr dowodów osobistych. Dostęp do niego będą miały urzędy gmin. Dzięki temu wniosek o wydanie dowodu osobistego będzie można złożyć w dowolnej gminie na terenie całego kraju, niezależnie od miejsca zamieszkania. Będzie także możliwość elektronicznego

Wyborcy dopisali się do spisów w innych miastach

miejscem swego zamieszkania, może zagłosować gdzie indziej, jeśli ma przy sobie zaświadczenie o prawie do głosowania. Jest ono wydawane przez właściwe dla miejsca zameldowania urzędy gminy i urzędy miejskie do piątku 7 października, w godzinach urzędowania tych urzędów.

Z czyjej winy wrocławianin mógł głosować dwa razy?

Spraw Zagranicznych zaświadczenia o prawie do głosowania wydawano także osobom, które we wnioskach podawały niekompletne dane: - Zwykle konieczne jest podanie imienia, nazwiska, daty urodzenia, imienia ojca, miejsca zameldowania i zamieszkania. Zgodnie z nakazem MSZ zaświadczenia wydawaliśmy także na

W przyszłym roku ślub także w plenerze, nadawanie dzieciom imion obcych i nowe dowody

wniosek o wydanie dowodu będzie można złożyć w dowolnej gminie na terenie całego kraju, niezależnie od miejsca zamieszkania. Będzie także możliwość elektronicznego przesłania wniosku o wydanie dowodu. Nowy wzór dowodu osobistego nie będzie już zawierał informacji o adresie zameldowania, kolorze oczu i

W przyszłym roku ślub także w plenerze, nadawanie dzieciom imion obcych i nowe dowody

gwarantuje zachowania powagi i doniosłości ceremonii oraz bezpieczeństwa wszystkich uczestników. "To ma być miejsce gwarantujące uroczystą formę i bezpieczeństwo. Wydaje się, że określone warunki są oczywiste" - powiedziała PAP wicedyrektorka departamentu spraw obywatelskich MSW Mirosława Hellich

miejsca zamieszkania i zameldowanie

osób głosowało na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania poza miejscem zamieszkania, z tego tylko dwie osoby były zameldowane daleko od Poznania, reszta przy okazji głosowania chciała prawdopodobnie zwiedzić lokal wyborczy. W "Sokole" nietypowe aranżacje lokalu wyborczego przygotowuje

Melduję: radny Wędzonka się przemeldował

ich trudną sytuację lokalową - kamienice przy tej ulicy są w opłakanym stanie. "Myśleliśmy, że skoro radny zamieszkał w budynkach własnej firmy, zrozumie naszą sytuację i pomoże" - napisał. Ale radny nie pomógł. Zawiedziony autor pyta więc, czy "obywatel może być zameldowany w

II Kongres Rodzin zachęca do tworzenia prorodzinnych samorządów

wspierać i "przywrócić tradycyjne miejsce i rolę w społeczeństwie i państwie". "Uważamy, że podstawowym warunkiem efektywnego wypełnienia funkcji przez rodzinę jest stworzenie otoczenia, w którym mogłaby ona swobodnie realizować swoje potrzeby oraz rozwijać talenty osób ją tworzących"

Nowy film Polańskiego może powstać w Krakowie

cały czas jest człowiekiem, który myśli, mówi i czuje po polsku" - zaznaczył Olszewski. Stachowicz powiedział, że Roman Polański zdecydował się zamieszkać w Krakowie. "Od pewnego czasu jest zameldowany w mieście, wynajął mieszkanie. Jego marzeniem jest przywieźć tutaj swoje dzieci, pokazać

Warszawska PO apeluje o udział w głosowaniu osób bez meldunku

wszystkie reformy po 1989 roku, żebyśmy mieli prawo swobodnego głosowania i żebyśmy nie byli przywiązani do miejsca zamieszkania - argumentowała szefowa warszawskiej PO Małgorzata Kidawa-Błońska na czwartkowej konferencji prasowej. Z szacunków Platformy wynika, że w Warszawie jest około pół miliona ludzi

Prokuratura chce postawić zarzuty Grzegorzowi Braunowi, ale nie wie, gdzie on jest

zameldowania, ani zamieszkania - dodał Ślepokura. Zwrócono się o pomoc w tej sprawie do policji we Wrocławiu. Zarzuty dotyczą uderzenia ręką w przedramię policjanta w celu zmuszenia go do zaniechania czynności służbowej oraz wdarcia się na obszar cmentarza i nieopuszczenia "ogrodzonego terenu" na

Zmowa szpitali? Odsyłają pacjentów wg miejsca zamieszkania

szpitale. - Ciągle jeszcze pokutuje w Krakowie kryterium przyjęć do SORów wynikające z miejsca zamieszkania czy zameldowania danego pacjenta - wyjaśnia Mikos. Wszystko dlatego, że równocześnie z przepisami ustawy o "świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych" funkcjonują

Najbogatszy Rosjanin przemeldował się do wioski w tajdze

płacić tam, gdzie są aktywa, które przynoszą mu największe dochody. Tam też przedsiębiorca będzie pomnażał majątek, bo zaraz po przenosinach otworzył w Kraju Krasnojarskim centralę swojego nowego banku. Nikt nie przypuszcza, aby oligarcha faktycznie zamieszkał w wiosce, w której jest zameldowany. Jednak

"Gazeta Prawna": rejestracja pobytu możliwa nawet drogą elektroniczną

Podkreśla, że przy rejestracji nie trzeba się będzie legitymować prawem do lokalu, a także wyrejestrować z poprzedniego miejsca zamieszkania. Dziennik przypomina, że teraz o zmianie miejsca zameldowania trzeba powiadomić także urząd skarbowy, ZUS i wojskową komendę uzupełnień. Po zmianie przepisów

Aresztowano bombiarza z Piekar

Do silnej eksplozji w jednorodzinnym domu przy ul. Inwalidów Wojennych w Piekarach doszło w niedzielę wieczorem. Wewnątrz nikogo nie było, budynek był remontowany. Teraz nie nadaje się do zamieszkania - wybuch zniszczył dach i pierwsze piętro, a parter i klatka schodowa spłonęły. Już z pierwszych

Reżyserowi Grzegorzowi B. postawiono zarzuty w związku z ekshumacją na Powązkach

r., ale nie zostało ogłoszone, gdyż - jak podawał Ślepokura - mężczyzna nie odbierał wezwań i nie przebywał ani w miejscu zameldowania, ani zamieszkania. Teraz B. zgłosił się na kolejne wezwanie. Ślepokura zapowiedział, że wkrótce to śledztwo zostanie zamknięte. We wrześniu 2012 r. doszło do

Jednak areszt dla Wolnych konopi. Obara za kratami

. Policja nie żartuje. Wolne Konopie do aresztu Lobbysta nie podał bowiem żadnego adresu pod którym można go zastać. W mieszkaniu swojej matki, gdzie jest zameldowany, nie mieszka od trzech lat. Natomiast pod adresem, który wcześniej podawał jako "stałe miejsce zamieszkania" (we Wrocławiu), nie ma

Szkoła w Zalesiu podczas wojny

patriotów, m.in. kierownika szkoły Stanisława Suchalskiego. Kiedy ten poszedł się zameldować do niemieckiego sołtysa, włodarz posłał natychmiast po dwóch oprawców, którzy wyprowadzili Suchalskiego do pobliskiego lasu i oddali do niego dwa strzały. Następnie jeden z nich poderżnął nauczycielowi gardło

Kości go gry i głosowanie jako ryzyko. Lokal wyborczy inny niż wszystkie [FOTO]

wyższa niż w okolicznych. W lokalu kilka osób głosowało na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania poza miejscem zamieszkania, z tego tylko dwie osoby były zameldowane daleko od Poznania, reszta przy okazji głosowania chciała prawdopodobnie zwiedzić lokal wyborczy. W "Sokole" nietypowe

Rosjanie: Nie ma nieścisłości ws. oględzin ciała prezydenta

- Śledczy wystąpili z kilkoma wnioskami, dotyczącymi faktycznego miejsca zameldowania i zamieszkania świadków, a także przesłuchali ich. W wyniku tych czynności śledztwo uzyskało potwierdzenie wcześniejszych informacji, jak również samej obecności tych osób przy dokonywaniu oględzin - przekazał

Niemcy ściągają podatek drogowy od Polaków. Nawet 2,5 tys. euro

działalności gospodarczej. - Znamy prawo i wiemy, że zameldowanie w Niemczech wiąże się obowiązkiem przerejestrowania samochodu. Ale prywatnego! - podkreśla pani Monika. Ile trzeba płacić Niemieccy celnicy inaczej ocenili sytuację i wystawili nakaz zapłaty. Prawie 2,5 tys. euro zaległego podatku drogowego wraz

Kupiłeś elektronarzędzia znanej firmy na giełdzie? Możliwe, że zostałeś oszukany [ZDJĘCIA]

od 26 do 45 lat oraz 52-letnią kobietę. Funkcjonariusze przeszukali również miejsca ich zamieszkania, zameldowania, prowadzenia działalności gospodarczej, biura rachunkowe, hale magazynowe, garaże, pomieszczenia wynajmowane przez podejrzanych oraz inne miejsca gdzie miały znajdować się przedmioty

Ostatni dzień na dopisanie się do spisu wyborców i wniosek ws. pełnomocnika

spisu wyborców może złożyć także osoba nigdzie nie zameldowana. Osoby, które wiedzą, że wyjadą poza miejsce zamieszkania w dniu wyborów, mogą zagłosować także na podstawie zaświadczenia o prawie głosowania. Po takie zaświadczenie trzeba się zgłosić do urzędu gminy, w której się mieszka. Na podstawie

Gdynia: są miejsca w przedszkolach

- Rodzice zapisują swoje dzieci w kwietniu, a we wrześniu zaczyna się rok przedszkolny - mówi Ewa Łowkiel, wiceprezydent Gdyni. - Przez te kilka miesięcy zachodzą zmiany: rodzice zmieniają pracę, potem miejsce zamieszkania i wybierają inne przedszkole niż wcześniej zadeklarowali lub w ogóle

Cudzoziemcy wykupują domy w Portugalii

Szacuje się, że na terenie Portugalii budynki posiada już ponad 130 tys. osób indywidualnych i podmiotów rezydujących za granicą. Wśród obcokrajowców wybierających Portugalię na drugie miejsce swojego zamieszkania dominują Brytyjczycy, Niemcy oraz Holendrzy. Najwyższy wzrost liczby zagranicznych

Aby fiskus nas nie wzywał. Błędy w PIT-ach

, wypełniając zeznanie roczne, często zupełnie dowolnie wpisują swoje adresy zamieszkania i zameldowania. Często podatnik wpisuje w części B formularza PIT-36 lub PIT-37 adres zamieszkania przy jednoczesnym podaniu innego adresu dla płatnika (pracodawcy), co powoduje rozbieżność danych w zeznaniach podatkowych

Aby fiskus nas nie wzywał. Najczęstsze błędy w PIT-ach

Podatnicy wypełniając zeznanie roczne często zupełnie dowolnie wpisują swoje adresy zamieszkania i zameldowania. Często podatnik wpisuje w części B formularza PIT-36 lub PIT-37 adres zamieszkania przy jednoczesnym podaniu innego adresu dla płatnika (pracodawcy) co powoduje rozbieżność danych w zeznaniach

Chcesz sprawiedliwości? Pokaż meldunek

do odwołania się. Nowiński za naruszenie swoich praw przez sąd chciał 10 tys. złotych. W pozwie napisał, że nie jest nigdzie zameldowany, więc prosi, aby korespondencję kierować na adres pracy. Sąd wezwał go do uzupełnienia "adresu zamieszkania". Nowiński w liście ponownie wyjaśnił

Mniejsza udręka meldunku

turystyczny, pobyt do trzech miesięcy, pobyt powyżej trzech miesięcy, pobyt stały. Trzeba się meldować osobiście, najpóźniej w czwartej dobie od dnia zamieszkania. Żeby się zameldować, konieczne jest wypełnienie sążnistego formularza z ponad 20 rubrykami. Musi być przy tym właściciel mieszkania z dokumentami

Uwaga głosujący poza domem!

mieszkają lub pracują poza miejscem stałego zameldowania. Wystarczy wejść do urzędu najbliższego miejscu tymczasowego zamieszkania i dopisać się do spisu. Kto nie zdąży dziś - może jeszcze załatwić sobie zaświadczenie o prawie do głosowania. Ale żeby je zdobyć - trzeba osobiście wybrać się do rodzinnej

Jak głosować 21 października, jeśli mieszkasz i pracujesz poza miejscem stałego zameldowania?

dopisanie powoduje, że zostaniesz skreślony ze spisu w miejscu stałego zameldowania. Jeśli znowu zmienisz zdanie, będziesz musiał wziąć zaświadczenie o prawie do głosowania z urzędu gminy, który cię dopisał. Wnioski o dopisanie do spisu mogą też składać wyborcy bez stałego adresu zamieszkania. Do 16

Śląskie. Do 2030 roku liczba mieszkańców zmniejszy się o 800 tys.

Świętochłowic Dawid Kostempski. Zaznaczył, że po zapoznaniu się z raportem "Młodzi 2011" można powiedzieć, że nie jest to "koniec złych wiadomości". "Obecnie nasze województwo znajduje się na jednym z ostatnich miejsc pod względem liczby zameldowanych osób młodych" - poinformował

Nowy film Polańskiego może powstać w Krakowie

Ostateczna decyzja o miejscu realizacji filmu jeszcze nie zapadła. Wkrótce reżyser obejrzy jeszcze dwa studia w Warszawie: ATM Studio i Wytwórnię Filmów Dokumentalnych i Fabularnych - poinformowała na wtorkowej konferencji prasowej dyrektor Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej Agnieszka Odorowicz

Przeczytaj, jak detektyw podglądał radnych Gorzowa

nagranie wideo. Wiemy, że ludzie Świerkowskiego obserwowali radnych od 4 do 10 listopada. Krążyli między ich domami, kręcili film i ustalili, że "śledzone obiekty" nie pojawiają się w miejscach zameldowania w Gorzowie i nocują w podgorzowskich wioskach. W ciągu dnia dotarliśmy do raportu

Gminy biją się o pieniądze podatników

, trafia do kasy tej gminy. Tymczasem część podatników, choć mieszka i pracuje np. w Warszawie, Poznaniu czy Wrocławiu, swoje PIT-y składa w miejscu zameldowania, w mniejszych miejscowościach. - Kiedy opowiadałam o akcji Ursynowa moim studentom na Uniwersytecie Warszawskim okazało się, że w ogóle nie zdają

Afera w Gorzowie. Detektyw śledził radnych [NOWE WIDEO]

przesłuchanie. Sędzia komisarz wypytywał, gdzie mieszkają, a gdzie są zameldowani. Zgodnie z przepisami, kandydatem na radnego może być osoba "stale zamieszkała na obszarze działania danej rady" i wpisana tam do rejestru wyborców. Mirosław Rawa z PiS: - Powiedziałem to, co napisałem w oświadczeniu

Wyrzuceni Romowie proszą Adamowicza o pomoc. "Też jesteśmy mieszkańcami Gdańska"

przesiedlenie w lepsze miejsce, ale i poprawiły warunki bytowania na koczowisku: regularnie dowożona jest woda, ustawiono toi toie i kontener na śmieci. Sabina Mana zwróciła też uwagę na fakt, że Romowie mieszkali w zbudowanych przez siebie domach i korzystali z tych nieruchomości oraz miejskiego terenu - byli

Dozór elektroniczny skazanych od przyszłego roku w całym kraju

SDE działa w Polsce od 1 września 2009 r. i był wdrażany stopniowo. Ponieważ uznano, że się sprawdził i jest skutecznym odciążeniem zakładów karnych, nieobciążającym także Skarbu Państwa, od początku przyszłego roku będzie możliwy do realizacji w całej Polsce. Warunkiem jest, aby w miejscu

Odnaleziono akt zgonu "Czerwonego Barona"

urzędników stanu cywilnego wobec żołnierzy, którzy opuścili swoje stałe kwatery po mobilizacji i później polegli, przewidywało rejestrację ich śmierci w miejscu zamieszkania przed wyruszeniem na front - powiedział Kowalczyk. Dodał, że ostatnim miejscem zameldowania dla Richthofena był (od 1914 r.) Ostrów

Dowód biometryczny z podpisem elektronicznym

możliwości składania wniosków o ich wymianę w polskich konsulatach. Nowa ustawa ma być gotowa jeszcze w tym roku. Ma ona też zlikwidować obowiązek meldunkowy i zastąpić go obowiązkiem informowania urzędu gminy o zmianie miejsca zamieszkania. Zamiast wypełniania formularzy związanych z wymeldowaniem i

"DP": Dowód biometryczny z podpisem elektronicznym

możliwości składania wniosków o ich wymianę w polskich konsulatach. Nowa ustawa ma być gotowa jeszcze w tym roku. Ma ona też zlikwidować obowiązek meldunkowy i zastąpić go obowiązkiem informowania urzędu gminy o zmianie miejsca zamieszkania. Zamiast wypełniania formularzy związanych z wymeldowaniem i

Litwa/ Partia polska prosi o niezależnych obserwatorów na wybory samorządowe

europarlamentarzysta Vytautas Landsbergis, zaapelowali do swoich znajomych i bliskich, którzy od pewnego czasu na stałe mieszkają w rejonie wileńskim, a są zameldowani w innych miejscach, by niezwłocznie zmienili miejsce meldunku na rejon wileński i tym samym mogli głosować w wyborach do rad samorządowych w okręgu

Śląskie. Sąd aresztował podejrzanego o spowodowanie wybuchu gazu

powtarzali, że eksmitowany niedawno z domu mężczyzna odgrażał się, że spali lub wysadzi budynek w powietrze. Wniosek o aresztowanie podejrzanego prokuratura motywowała m.in. surową karą grożącą podejrzanemu i faktem, że po eksmisji nie ma stałego miejsca zameldowania. Podejrzany stanowczo zaprzecza, by miał

Meldunkowy bałagan podatkowy?

spekulacyjnie obraca nieruchomościami. Miejsce zameldowania i zamieszkania nie muszą być tożsame, nie trzeba więc mieszkać, by mieć ulgę - mówi Irena Ożóg, była wiceminister finansów, szefowa kancelarii Ożóg i Wspólnicy. - Szkoda tylko, że przepisy dotyczące zasad opodatkowania sprzedaży nieruchomości zmieniają

Wybuch gazu zniszczył kamienicę w Katowicach. Akcja zakończona, trzy osoby nie żyją

kontynuowali działania w miejscu katastrofy. Choć prowadzili prace nieco szybciej niż wcześniej, nie szukając już konkretnych osób, nie mieli zupełnej pewności, że nikogo tam nie ma. Jak poinformowali w piątek rano ratownicy, akcja przeszukiwania i odgruzowywania zwałowiska zakończyła się przed godz. 4 nad

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

Moo0 WorldTime

miejscu zamieszkania.

Moo0 WorldTime pomoże użytkownikowi w niezwykle szybkim sprawdzeniu aktualnej godziny w niemal każdym miejscu na świecie. Interfejs aplikacji jest niezwykle czytelny i prosty w obsłudze, bowiem znajduję tam jedynie kilka, niezbędnych przycisków.

Wedding Plans

przydatnych narzędzi jak chociażby wbudowana książka adresowa, lista kontaktowa gości, wyszukiwanie gości ze względu na miejsce zamieszkania oraz wiele innych.

Wedding Plans służy też radami pozwalającymi na zaoszczędzenie wielkich sum pieniędzy oraz czasu. Prosty interfejs

Wedding Plans

przydatnych narzędzi jak chociażby wbudowana książka adresowa, lista kontaktowa gości, wyszukiwanie gości ze względu na miejsce zamieszkania oraz wiele innych.

Wedding Plans służy też radami pozwalającymi na zaoszczędzenie wielkich sum pieniędzy oraz czasu. Prosty interfejs

Singles: Flirt Up Your Life - Demo

>Singles: Flirt Up Your Life opowiada historię Mike'a i Lindy, którzy w nowym miejscu zamieszkania, zaczynają się lepiej poznawać, a ich relacje zależne od gracza rozwijają się w takich aspektach jak: romans, sex, czas wolny, przyjaźń i kłopoty.

Singles: Flirt Up Your Life umożliwia

Singles: Flirt Up Your Life - Spolszczenie

wielkiego europejskiego miasta.

Singles: Flirt Up Your Life opowiada historię Mike'a i Lindy, którzy w nowym miejscu zamieszkania, zaczynają się lepiej poznawać, a ich relacje zależne od gracza rozwijają się w takich aspektach jak: romans, sex, czas wolny, przyjaźń i kłopoty.