m szumacher

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

Teatr Żydowski w Krakowie

aktorów żydowskich, m.in. Ida Kamińska, Zygmunt Turkow, Szymon Dżigan, czy Izrael Szumacher.Teatr został zamknięty na początku II wojny światowej. Od 1945 roku w budynku działał, przez blisko 50 lat, specjalizujący się w wodewilu, komedii i operetce, Teatr Kolejarza.

Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Zootechnika Biologia WładzeDziekan: dr hab. Małgorzata Szumacher-Strabel, prof. nadzw. Prodziekan ds. Studiów: prof. dr hab. Piotr Ślósarz Prodziekan ds. Nauki: prof. dr hab. Krzysztof Nowak Prodziekan ds. Studiów: dr hab. Dorota Cieślak, prof. nadzw. Prodziekan ds. Studiów: prof. dr hab. Jędrzej M

Klub Mózg

przyznawali specjalne nagrody osobom popularyzującym muzyczne idee „Mózgu”. Otrzymali je m.in.: Piotr Szumacher oraz dziennikarz pisma „Brum” – Rafał Księżyk. „Mózg” był także miejscem dla działań plastycznych, literackich, teatralnych. Przy klubie działał

Galeria Scena

: Z notatnika samotnika 2012 - Edyta Wolska: SPAM 2012 - Aleksandra Włodarczyk: L'Revolution 2013 - Robert Knuth: Czytanie 2013 - Bartłomiej Zygmunt-Siegmund: M-1 2013 - Czy Koszalin ma wnętrza? 2013 - Tadeusz Rolke, Chris Niedenthal: Sąsiadki 2013 - Weronika Teplicka: IDIOM 2013 - Zbigniew Taszycki: Fresk 2013

Piotr Wilczek

profesora nauk humanistycznych otrzymał od Prezydenta RP w roku 2006. W latach 1986-2008 był pracownikiem Uniwersytetu Śląskiego, m.in. pełnił funkcję dziekana Wydziału Filologicznego. Od roku 2008 jest profesorem zwyczajnym Uniwersytetu Warszawskiego, na Wydziale „Artes Liberales”.Ukończył

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.