m昕em agnieszki

Roman Daszczy駍ki

Wybory w Gda駍ku: 秝ie縜 krew na Platformie - 縪ny, m昕owie i "znajomi kr髄ika"

Wybory w Gda駍ku: 秝ie縜 krew na Platformie - 縪ny, m昕owie i "znajomi kr髄ika"

M笨, partyjni koledzy, kole縜nki - tak szefowa PO w Gda駍ku obstawi砤 czo硂we pozycje w wyborach do rady miasta. Cz阺to kosztem do秝iadczonych samorz眃owc體 z dorobkiem. - Uk砤danie list wyborczych to w og髄e trudna sprawa - przekonuje pos砤nka Agnieszka Pomaska.

Pojecha砤 na badanie, a lekarz: Niech pani jedzie tam, gdzie by por骴. W Pucku co skopali, to prosz jecha do Pucka

Pani Agnieszka pojecha砤 do szpitala na konsultacj, ale lekarz odm體i jej badania i odes砤 do innego szpitala. - Przecie nie przyjechali秏y do szpitala dla przyjemno禼i. Mieli秏y wyra糿y pow骴, skierowanie, przyszli秏y w wyznaczonym terminie, odczekali秏y swoje w kolejce - t硊maczy m笨 pacjentki. Dyrekcja szpitala: Przepraszamy. Taka sytuacja nie powinna si wydarzy.

"M笨 wywi髗 moje dzieci za granic"

Agnieszka H. 10 lat temu wysz砤 za m笨 za Szwajcara. Zamieszkali w Niemczech, maj dw骿k dzieci. Po縴cie jednak nie uk砤da硂 si. - Pod koniec 2008 r. postanowi砤m wr骳i do Polski z dzie鎚i. M笨 wyrazi na to zgod na pi秏ie - opowiada kobieta. Do Krakowa wr骳i砤 w ub. r. na wiosn, zameldowa砤 dzieci i zapisa砤 do szko硑. - M笨 sam przywi髗 nas i nasze rzeczy, a potem nas jeszcze odwiedza - opowiada Agnieszka H.

Zagin瓿a matka czw髍ki dzieci

Zagin瓿a matka czw髍ki dzieci

Telefon kom髍kowy pani Agnieszki milczy od blisko dw骳h tygodni. Gdzie jest, nie wie ani jej matka, ani znajomi, ani policja. Tak縠 by硑 m笨, kt髍y widzia j jako ostatni, nie potrafi odpowiedzie na pytanie, co sta硂 si z kobiet. By硑 m笨 to Nejm Abbas, przedsi阞iorca z Pakistanu, kt髍y od

Rodzina z og硂szenia na s硊pie zasypana darami. "Do dzi si dziwi, 縠 obcy ludzie chcieli nam pom骳"

Rodzina z og硂szenia na s硊pie zasypana darami. "Do dzi si dziwi, 縠 obcy ludzie chcieli nam pom骳"

Pani Agnieszka to studentka psychologii, m昕atka, m硂da mama. Jej synek Ada nie ma jeszcze p蟪tora roku. M笨 to osoba chora, na rencie, od czasu do czasu znajduj眂a jak倍 dorywcz prac. Rodzina mieszka na stancji, ale nie mia砤 z czego za ni p砤ci, wpad砤 w tarapaty finansowe. Najpierw jeden

M笨 pos砤nki chce "obi ryja" redaktorom

M笨 pos砤nki chce "obi ryja" redaktorom

, nie pozostawia nikogo oboj阾nym. TVN to dla nich "Tusk Vision Network", Kazimierz Marcinkiewicz - Zetafon, a TVP - Telewizja Burdelnicza.W jednym z ostatnich numer體 "Wprost" Mazurek i Zalewski po秝i阠ili notk pozna駍kiej pos砤nce Platformy Obywatelskiej Agnieszce Koz硂wskiej

Oddali 20 tys. dolar體 i nie 縜硊j

Oddali 20 tys. dolar體 i nie 縜硊j

. Odwr骳i砤m si i pieni眃ze wzi瓿am do domu. Usiad砤 z m昕em i zacz阬i liczy. Wysz硂 20 tys. dolar體: dwa pliki po 10 tys. - Nowe, 秝ie縪 wydrukowane pieni眃ze, z numerami seryjnymi u硂縪nymi po kolei - m體i Piotr Tarka, m笨 pani Agnieszki. - Po pierwszym uczuciu euforii przyszed strach - przyznaje

Zab骿stwo fryzjerki: udusi j m笨?

Zab骿stwo fryzjerki: udusi j m笨?

podejrzewa砤, 縠 winnym zab骿stwa Agnieszki D. jest jej m笨. 39-letni m昕czyzna utrzymywa jednak, 縠 on, jego 縪na i dziewi阠ioletni syn Jacek zostali uprowadzeni przez dw骳h m昕czyzn z Wrze秐i. Twierdzi, 縠 porywacze najpierw 勘dali zap砤cenia haraczu za prowadzenie przez Agnieszk D. zak砤du fryzjerskiego

Zab骿ca by砮j Miss Polski rani no縠m kolejn osob

Zab骿ca by砮j Miss Polski rani no縠m kolejn osob

r. Jerzy L. , kt髍y pracowa jako informatyk w banku, dowiedzia si, 縠 Agnieszka wysz砤 za m笨 i 縠 ma c髍eczk. Dzwoni do niej, ale Agnieszka nie dawa砤 nadziei na spotkanie. Powiedzia, 縠 zmarnowa砤 mu 縴cie. 27 sierpnia 1996 r. po po硊dniu Jerzy L. przyjecha przed dom by砮j miss na osiedlu

Morderczy kochankowie maj sp阣zi w wi陑ieniu po 25 lat. Wyrok jest ju prawomocny

Morderczy kochankowie maj sp阣zi w wi陑ieniu po 25 lat. Wyrok jest ju prawomocny

klubie sportowym. Z m硂dsz o cztery lata 縪n Agnieszk mia dw骳h syn體 i c髍k. Od lat wyje縟縜 do pracy do Niemiec, by zarobi na rozbudow domu. Podczas jego nieobecno禼i 38-letnia Agnieszka zwi眤a砤 si z m硂dszym o osiem lat Grzegorzem S., mieszka馽em Ciasnej. Gdy m笨 zacz背 podejrzewa zdrad

痮na Amaro: Najbardziej bali秏y si reakcji rodzic體

痮na Amaro: Najbardziej bali秏y si reakcji rodzic體

Poznali si i zakochali w restauracji. Dzisiaj wsp髄nie prowadz "Atelier Amaro". On gotuje, ona jest jego mened縠rk. Agnieszka Amaro komentuje w rozmowie z Gazeta.pl debiut m昕a w roli polskiego Gordona Ramsaya. Dzisiaj o godz. 20 w Polsacie drugi odcinek kulinarnego show, w kt髍ym

Ekstraklasa koszykarek - Farhiya Abdi zawodniczk Wis硑

spoza naszego kraju" - powiedzia Dunin-Suligostowski. Aktualny sk砤d mistrza Polski: Abdi, Justyna Cegielska (w minionym sezonie gra砤 pod nazwiskiem 痷rowska, ale niedawno wysz砤 za m笨 za by砮go 縰縧owca, Krzysztofa Cegielskiego), Agnieszka Kaczmarczyk, Jantel Lavender, Cristina Ouvina

sd. W sylwestrowy wiecz髍 premiera w Teatrze Nowym

Jak informuje PAP Agnieszka Cytacja z teatru, na scenie pojawia si czw髍ka bohater體: 痮na, M笨, Profesor oraz Dziewczyna - kt髍zy poszukuj seksu; 痮na namawia M昕a, Profesor 痮n, M笨 Dziewczyn, Dziewczyna Profesora. "Wszyscy chc si zajmowa seksem, ka縟y po swojemu" - wyja秐ia

Akty skoczk體 w Centrum Olimpijskim. Terlikowski: CO jest dla sportu, a nie zaspokajania potrzeb spo砮czno禼i LGBT

Akty skoczk體 w Centrum Olimpijskim. Terlikowski: CO jest dla sportu, a nie zaspokajania potrzeb spo砮czno禼i LGBT

Terlikowski mia na temat nagich zdj赕 tenisistki Agnieszki Radwa駍kiej. Rok temu wzi瓿a ona udzia w rozbieranej sesji charytatywnej. - Nie widzia砮m zdj赕 Agnieszki Radwa駍kiej, i nie zamierzam ich ogl眃a. A pow骴 jest niezmiernie prosty. Mam wra縠nie, 縠 nago舵 kobiety przeznaczona jest dla jej m昕a, tak

By硑 m笨 zn體 mo縠 j straszy, bo urz阣niczki ujawni硑 adres. "Dzia砤硑 w dobrej wierze"

By硑 m笨 zn體 mo縠 j straszy, bo urz阣niczki ujawni硑 adres. "Dzia砤硑 w dobrej wierze"

Pani Agnieszka (prosi, 縠by nie publikowa jej nazwiska) od wielu lat prosi砤 s眃y i prokuratur, by utajnia硑 jej dane. Twierdzi砤, 縠 boi si by砮go m昕a, kt髍y mia j nachodzi. Zg砤sza砤 to na policj. - Straszy, 縠 mnie i c髍k zabije, 縠 nam zrobi krzywd - m體i w rozmowie z TOK FM kobieta

"Baby Doll" w re縴serii Barbary Wi秐iewskiej w Teatrze Studio

opracowanie re縴serskie tekstu w砤snego b眃 cudzego. Do 4 maja og硂szone zostan wyniki pierwszego etapu konkursu w tegorocznej edycji; ostateczne rozstrzygni阠ie nast眕i na pocz眛ku czerwca. W sk砤d komisji oceniaj眂ej prace wchodz: Agnieszka Gli駍ka, Agnieszka Tuszy駍ka, Agnieszka Zawadowska i kasz

Matka z c髍k mieszkaj w warsztacie. Do mieszkania brakuje 30 z

Matka z c髍k mieszkaj w warsztacie. Do mieszkania brakuje 30 z

czterdzie禼i maili do r罂nych instytucji i os骲. Jeste禼ie pierwsi, kt髍zy odpowiedzieli - p砤cze pani Agnieszka. Jak to si sta硂, 縠 kobiety musz 縴 w tak skandalicznych warunkach? Pani Agnieszka pochodzi z ma砮j wioski w 秝i阾okrzyskim. Jak wyja秐ia, 縴cie z matk nigdy jej si nie uk砤da硂. Wysz砤 za m笨

W kinach: "Warsaw by Night" - z Kun, Celi駍k, G眘iorowsk i Kulesz

wieku. Ich 禼ie縦i niekiedy si przecinaj, m.in. w nocnych klubach. G丑wne tematy rozm體 to m昕czy糿i, zwi眤ki i mi硂舵. Najstarsza z bohaterek, Helena (Celi駍ka), spotyka si z niewidzianym od lat by硑m m昕em Piotrem, kt髍y zostawi j dla jej w砤snej siostry. Do trudnej rozmowy by砮j pary celowo

"Potargana w mi硂禼i" - opowie舵 o Osieckiej

na 縴cie, ale te 秝iadomej swojej wyj眛kowo禼i. Ju w podstaw體ce Osiecka wie, 縠 chcia砤by zosta pisark i 秝iadomie podejmuje trud codziennego pisania tak縠 po to, aby szlifowa warsztat. Ojciec mia wobec niej wielkie ambicje - dopilnowa, aby Agnieszka uczy砤 si czterech j陑yk體 obcych

Kurator nie daje szansy rodzicom po prostu zabiera im dziecko

Historia Darka zacz瓿a si w 2001 r., kiedy jego rodzice si rozwiedli. - Nie uk砤da硂 si mi阣zy nami, m笨 czasami mnie uderzy - przyznaje pani Agnieszka. - Zacz瓿am pi, s眃 skierowa mnie na leczenie. Wysz砤m z na硂gu. Od 2002 r. nie pij. S眃 jednak ograniczy mi prawa rodzicielskie i nie

Agnieszka bez szans na pomoc. Bo jest c髍k rolnik體

Agnieszka bez szans na pomoc. Bo jest c髍k rolnik體

klatce. Ale ona przecie nikomu nie przeszkadza, wszyscy Agnieszk lubi. Niedawno powiedzia砤 mamie, 縠 chce wyj舵 za m笨. Nie przyzna砤 si, kto jest jej sympati, pani Janina przypuszcza, 縠 wpad jej w oko kt髍y kolega z zaj赕. Ale kiedy zacz瓿a m體i c髍ce, 縠 wtedy b阣zie musia砤 zajmowa si

Turniej WTA w Katowicach - pora縦a Jans-Ignacik w p蟪finale debla

. Tenisistka, kt髍 z trybun dopingowa m.in. m笨 i c髍eczka Aniela, nie zdo砤砤 jednak awansowa po raz 10. w karierze do fina硊 imprezy tej rangi. Na p蟪finale zmaga w Spodku wyst阷 zako馽zy砤 w pi眛ek tak縠 graj眂a z Waleri So硂wiew Paula Kania. Polsko-rosyjski duet we wcze秐iejszej rundzie wyeliminowa

Tragiczny wypadek ko硂 Che砿na. Zgin瓿o siedem os骲 w wieku 13-17 lat

Tragiczny wypadek ko硂 Che砿na. Zgin瓿o siedem os骲 w wieku 13-17 lat

Przyczyny wypadku ko硂 Che砿na ca硑 czas s ustalane - m體i Agnieszka Sobieralska z komendy w Che砿nie. Jak poinformowa砤, jedna z rannych os骲 jest w szpitalu w Grudzi眃zu. Druga po przebadaniu wr骳i砤 do domu. Pierwotnie policja informowa砤, 縠 ofiary maj od 17-19 lat. Przed godz. 9 Sobieralska

Mia砤 34 lata i spisa砤 testament. Dlaczego?

Od 秏ierci Agnieszki D. min背 w czwartek dok砤dnie rok. To by砤 jedna z najbardziej makabrycznych zbrodni ostatnich lat. Znana w odzie Wielkopolskiej fryzjerka zosta砤 uduszona. Jej cia硂 znaleziono w lesie pod Marianowem Brodowskim. O uprowadzenie i morderstwo prokuratura oskar縴砤 jej m昕a

Serial "Dziecko Rosemary" w re. Holland od 1 maja w telewizji w Polsce

Saldana, znana m.in. z roli w "Avatarze" Jamesa Camerona. M昕a Rosemary - Guya - zagra Patrick J. Adams, a jako diaboliczne ma晨e駍two Castevet體, pod kt髍ego wp硑w dostaje si Rosemary, wyst眕ili Jason Isaacs i Carole Bouquet. M硂dzi bohaterowie, Rosemary i Guy Woodhouse, przeprowadzaj si z

Agnieszka Wieszczek-Kordus: co mnie nie zabi硂, to mnie wzmocni

m昕em u s眘iad體 w Swarz阣zu. To wyj眛kowo zgrana paczka" - powiedzia砤 Agnieszka Wieszczek-Kordus. Rozmawia Andrzej Basi駍ki

Gda駍k. PO ma wi阫szo舵 w Radzie Miasta

radni minionej kadencji Aleksandra Dulkiewicz, Piotr Grzelak i Adam Nieroda. Dybikowska poda砤, 縠 radnymi PO b阣 te: Piotr Dzik, Beata Dunajewska-Daszczy駍ka (by砤 na 5. miejscu listy w okr阦u nr 1), Agnieszka Owczarczak oraz kandyduj眂y po raz pierwszy bezpartyjny spo砮cznik Andrzej Kowalczys

Gda駍k. Wyniki oficjalne wybor體 b阣 znane p蠹nym popo硊dniem

, mandatu nie zdoby ponownie - co by硂by spor niespodziank - przewodnicz眂y klubu radnych PO w Radzie Miasta Gda駍ka Maciej Krupa, kt髍y prywatnie jest m昕em pos砤nki PO Agnieszki Pomaski. W obecnej Radzie Miasta Gda駍ka PO ma 26 mandat體, PiS - 7, a z listy SLD radn jest Jolanta Banach.

Katowicka prokuratura przes硊chiwa砤 Bart硂mieja Wa秐iewskiego

- Mog jedynie powiedzie, 縠 m笨 podejrzanej zosta dzi przes硊chany w charakterze 秝iadka - m體i prok. Agnieszka Wichary z zespo硊 prasowego katowickiej prokuratury.Bart硂miej Wa秐iewski nie jest o nic podejrzany, nie postawiono mu 縜dnych zarzut體. Ma w 秎edztwie status osoby pokrzywdzonej.M笨

Wio秎arskie M - srebrny medal Fularczyk-Koz硂wskiej i Madaj

Springwald (AZS AWF Krak體) i Agnieszk Kobus (AZS AWF Warszawa) startowa硑 w czw髍ce podw骿nej. W sobotnim finale B zaj瓿y drugie miejsce (generalnie 髎me). W igrzyskach olimpijskich w Londynie (2012) dw骿ka podw骿na by砤 trzecia. W體czas Fularczyk wios硂wa砤 z Juli Michalsk, kt髍a po wyj禼iu za m笨 za

B酬kitna Karta nie dzia砤 dobrze, ale kobiety, kt髍e uciek硑 od m昕體-oprawc體, przekonuj: Warto spr骲owa [ICH HISTORIE]

, kiedy od oprawcy ucieknie. Pojawiaj si pytania: co potem? z czego b阣 縴? gdzie zamieszkam? co b阣zie, jak m笨 jednak mnie znajdzie? Bo po ucieczce jest trudno, ale - jak przekonuj - uciec warto. O tym, 縠 po ucieczce nie jest 砤two, dobrze wie pani Danuta, kt髍a by砤 z m昕em-oprawc kilkana禼ie

Morderstwo pod Bia潮 Podlask. Doz髍 policyjny i por阠zenie maj眛kowe dla student體 z Poznania

M. sprawcom zab骿stwa Jerzego N. i Agnieszki N. unikn辨 odpowiedzialno禼i karnej" - czytamy we wczoraszym o秝iadczeniu prasowym Prokuratury Okr阦owej w Lublinie. "Bezpo秗ednio po zdarzeniu przewie糽i ich samochodem z Rakowisk do Krakowa, zabieraj眂 ze sob - w celu zniszczenia - plecak

Rio - kwalifikacja olimpijska g丑wnym celem Agnieszki Wieszczek-Kordus

ubieg硂rocznych MP, a kt髍a niedawno zdoby砤 m硂dzie縪we mistrzostwo Europy w moim rodzinnym Wa砨rzychu" - przypomnia砤. Osocka przygotowywa砤 si do europejskiego czempionatu pod kierunkiem m昕a Agnieszki - Arkadiusza Kordusa. "W ci眊u minionego roku wykona砤 ogrom pracy i zrobi砤 wielkie post阷y

Laureaci 36. Biesiady Teatralnej w Hory馽u-Zdroju

Nagrodzony Z硂tym Rogiem spektakl wyre縴serowa sam autor - Jaros砤w Filipski. Jak poinformowa砤 w niedziel PAP Krystyna Ju紈i駍ka z Centrum Kulturalnego w Przemy秎u, kt髍e jest g丑wnym organizatorem Biesiady, Srebrnym Rogiem nagrodzono Kompani Teatraln Mamro z Warszawy za spektakl "M笨 i

Niebieskie Karty dla ofiar przemocy mog wypisywa lekarze. Nie robi tego. Czemu? "Nie chc donosi na pacjent體"

Karty nie s dla nich wygodne W ka縟ej gminie powinien by, zgodnie z przepisami, zesp蟪 interdyscyplinarny, kt髍y zajmuje si przemoc - to do niego trafiaj wszystkie Niebieskie Karty. W Lublinie na czele zespo硊 stoi Agnieszka Zieli駍ka. Doskonale wie, 縠 najrzadziej Niebiesk Kart wypisuj lekarze

Dubieniecki skar縴 si do prokuratury na "pseudopaparazzich"

, 縠 ta bezprawnie ujawni砤 dziennikarzom informacje na temat 縴cia osobistego. Dok砤dniej chodzi硂 o wniosek c髍ki prezydenta Lecha Kaczy駍kiego, kt髍ego celem by硂 zaprzeczenie ojcostwa jej pierwszego m昕a w stosunku do starszej c髍ki. Prokuratura Rejonowa w Sopocie uzna砤, 縠 obecnie mo縠 by

Zabi砤 swoje dziecko. Dwa lata wi陑ienia w zawieszeniu

nerwowego, wych硂dzenia organizmu oraz uduszenia na skutek umieszczenia dziecka w worku. Ojcem noworodka by m笨 Agnieszki W. Ma晨onkowie maj ju jedno dziecko. Trzyip蟪metrowy w笨 pe硓a po poci眊u [ZDJ蔆IA]

Lawina maili ws. rodziny z og硂szenia. Ludzie chc dawa pieni眃ze, misie, mleko. "Nawet o tym nie marzy砤m"

Pani Agnieszka ma roczne dziecko i chorego m昕a. Maj k硂poty finansowe i d硊gi (5 tys.). M笨 nie mo縠 znale兼 sta砮j pracy. Og硂szenie na s硊pie przy lubelskim ratuszu o tym, 縠 rodzina prosi o pomoc, wisia硂 trzy tygodnie - raz odezwa砤 si tylko jedna osoba, ale nic z tego nie wynik硂. Po

Rzesz體.Premiera rockowo-symfonicznej mszy kanonizacyjnej JPII

zaczyna砤 swoj karier z Ann German w Estradzie Rzeszowskiej. W p蠹niejszych latach przygotowa砤 wraz z m昕em Kazimierzem Mazurem przedstawienie w rzeszowskim Teatrze Maska, kt髍e by硂 pokazywane na ca硑m 秝iecie. Agnieszka Pipa砤(PAP)

Rosja. Pokaz filmu "Wa酬sa. Cz硂wiek z nadziei" w Moskwie

prywatnej - jako m笨, ojciec. W rol Wa酬sy wcieli si Robert Wi阠kiewicz, Danut Wa酬s zagra砤 Agnieszka Grochowska. W obsadzie s te m.in.: Zbigniew Zamachowski, Maciej Stuhr, Miros砤w Baka i w硂ska aktorka Maria Rosaria Omaggio (w roli Oriany Fallaci). Autorem zdj赕 jest Pawe Edelman. Z Moskwy

Zab骿stwo w Grudzi眃zu. Zgin瓿a 27-letnia kobieta

Kiedy funkcjonariusze dotarli do jego mieszkania przy ul. iadeckich, przekonali si 縠 m昕czyzna nie blefowa. W 秗odku znale糽i zasztyletowan 27-latk. Obra縠nia mia te jej m笨 - prawdopodobnie po zbrodni pr骲owa pope硁i samob骿stwo podcinaj眂 sobie 縴硑. - Zosta zabrany do szpitala, gdy

WGP siatkarek - Polska - Belgia 3:1

26.07. Lima (PAP) - Polskie siatkarki pokona硑 w Limie Belgi 3:1 (25:18, 25:23, 22:25, 25:21) w inauguracyjnym meczu drugiej dywizji World Grand Prix. W sobot podopieczne Piotra Makowskiego zmierz si z Kanad. Polska - Belgia 3:1 (25:18, 25:23, 22:25, 25:21) Polska: Joanna Wo硂sz, Agnieszka

Miejski radny razem z kasjerk okradali "Biedronk"

pomog硑 znale兼 sprawc體. Policjanci zatrzymali 36-letni kasjerk Agnieszk M. Podczas przes硊chania zezna砤, 縠 towar wynosi ze sklepu miejski radny SLD Roman Z. Mia szanta縪wa kasjerk. - Zagrozi, 縠 je秎i si nie zgodz na taki uk砤d, to zwolni mnie z pracy, bo ma znajomo禼i - m體i砤 kobieta

Gra縴na B酬cka-Kolska mia砤 wypadek samochodowy. W wyniku obra縠 zgin瓿a jej c髍ka - Zuzanna

. - Obra縠nia jednak by硑 bardzo ci昕kie i pacjentka zmar砤 na stole operacyjnym - m體i w rozmowie z portalem Gazeta.pl Agnieszka Czajkowska, rzecznik Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego przy ul. Borowskiej we Wroc砤wiu. - 痑dnych obra縠 nie odnios砤 jednak Gra縴na B酬cka-Kolska - swoje wcze秐iejsze s硂wa o

Kolski, Zanussi i Ukrai馽y na 30. Warszawskim Festiwalu Filmowym

, 縠 ich 秝iat fa硈zywego poczucia bezpiecze駍twa w砤秐ie si zawali. Do innej festiwalowej sekcji, Konkursu 1-2 (pierwsze i drugie tytu硑 w dorobku re縴ser體), zakwalifikowa si m.in. niemiecki film "Agnieszka" (re. Tomasz E. Rudzik), w kt髍ym g丑wn rol gra polska aktorka Karolina

15. Pozna Maraton - pobiegn po stadionie pi砶arskim

polscy marato馽zycy m.in. Pawe Ochal, Emil Dobrowolski, trzykrotna triumfatorka pozna駍kich zawod體 Arleta Meloch oraz Agnieszka Mierzejewska. W秗骴 VIP-體 sw骿 udzia zg硂sili min. rekordzista Polski na 800 m Pawe Czapiewski, kt髍y zadebiutuje na dystansie 42,195 km, by砤 kick-bokserka Iwona Guzowska

Zw硂ki noworodka znaleziono w 秏ietniku w Lublinie

Dziecko urodzi砤 prawdopodobnie 25-letnia Agnieszka W., kt髍a w 秗od trafi砤 do szpitala z objawami przebytego porodu. Nie powiedzia砤, co sta硂 si z noworodkiem.Kobieta by砤 w szoku. Twierdzi砤, 縠 nie wiedzia砤 o swojej ci笨y. Mieszka z te禼iami i m昕em przy ulicy, gdzie znaleziono zw硂ki

Zrabowane w czasie wojny cenne grafiki wr骳i硑 do Polski

wr骳i硑 do Polski dzi阫i staraniom Ambasady RP i Konsulatu w Wiedniu oraz pomocy przedstawiciela austriackiego 秗odowiska historyk體. Odzyskane dzie砤 przekazano do Muzeum Narodowego Minister Spraw Zagranicznych Rados砤w Sikorski przekaza dzi grafiki na r阠e Agnieszki Morawi駍kiej, dyrektor Muzeum

S阣zia drze koty ze sprzedawc kebab體. Bo gra muzyka i klienci ha砤suj

S阣zia s眃u okr阦owego Agnieszka R阫as to jedna z prekursorek pozas眃owych mediacji. Od 2005 roku zasiada w Spo砮cznej Radzie ds. Alternatywnych Metod Rozwi眤ywania Konflikt體 i Spor體. Od 2007 roku jest oddelegowana do pracy w Ministerstwie Sprawiedliwo禼i. Jako jedna z pierwszych otrzyma砤 nadany

Og硂szenie na latarni. "Biedna rodzina prosi o pomoc"

psychologii, wci笨 si uczy, ma ma砮 dziecko i chorego m昕a. I nie mo縠 zwi眤a ko馽a z ko馽em. Pani Agnieszka* z rodzin mieszka w peryferyjnej dzielnicy Lublina w ma硑m parterowym domku na ty砤ch jednego z budynk體. Do domu wchodzi si prosto z podw髍za. Wita mnie u秏iechni阾a m硂da mama, z synkiem Adasiem

Wio秎arskie M - srebro i br眤 Polak體 w Amsterdamie

Mari Springwald (AZS AWF Krak體) i Agnieszk Kobus (AZS AWF Warszawa) startowa硑 w czw髍ce podw骿nej. W sobotnim finale B zaj瓿y drugie miejsce (generalnie 髎me). W igrzyskach olimpijskich w Londynie (2012) dw骿ka podw骿na by砤 trzecia. W體czas Fularczyk wios硂wa砤 z Juli Michalsk, kt髍a po wyj禼iu

Trwaj zdj阠ia do filmu "Moje c髍ki, krowy" - z Kulesz i Doroci駍kim

Re縴serka i autorka scenariusza, czterdziestoparoletnia Kinga D阞ska, absolwentka czeskiej szko硑 filmowej FAMU (w kt髍ej kszta砪i砤 si te m.in. Agnieszka Holland), przyznaje, 縠 zawar砤 w tej historii elementy w砤snej biografii. G丑wnymi bohaterkami s - wychowane w rodzinie z wyra糿ie

"To oczywiste, 縠 Tusk nie jest m昕em stanu. Ale mo縠 by wybitnym politykiem"

Rozmowy Agnieszki KublikZdaniem Smolara spadek notowa gabinetu Donalda Tuska jest spowodowany b酬dami rz眃u, jego arogancj i nonszalancj. Na przyk砤d w sprawie ACTA. - Trudne decyzje dopiero przyjd, wtedy kapita zaufania b阣zie premierowi i rz眃owi potrzebny - przestrzega prezes Fundacji

Pokaz "Wa酬sy" w Kongresie USA zagro縪ny. Przez parali administracji

wzi辨 udzia cz硂nkowie ameryka駍kiej Izby Reprezentant體 oraz Senatu. Jutro wchodzi na ekrany kin "Wa酬sa. Cz硂wiek z nadziei" w re. Andrzeja Wajdy jutro wchodzi na ekrany kin. G丑wne role zagrali Robert Wi阠kiewicz i Agnieszka Grochowska. Kinowa biografia przyw骴cy Solidarno禼i powsta砤 na

Gehenna w rodzinie: przez osiem lat zn阠a砤 si nad m昕em i c髍k

Kobieta zosta砤 zatrzymana 20 wrze秐ia br., zaraz po zg硂szeniu przez jej m昕a faktu zn阠ania si nad rodzin. Jak ustalili policjanci, gehenna rodziny trwa砤 od 2001 roku. 35-letnia Agnieszka Ch. cz阺to wszczyna砤 awantury domowe, podczas kt髍ych w obecno禼i c髍ki poni縜砤 swojego m昕a i zn阠a砤

Ukrai駍ka Telewizja Pa駍twowa poka縠 film Wajdy "Wa酬sa"

...", poniewa - jak sam wyja秐i - uniemo縧iwiaj mu to wzgl阣y zdrowotne. Kinowa biografia przyw骴cy Solidarno禼i powsta砤 na podstawie scenariusza Janusza G硂wackiego. Lech Wa酬sa zosta przedstawiony w tym filmie jako cz硂wiek, kt髍y zmieni histori, a tak縠 od strony prywatnej - jako m笨

Chcia硑 kupi dziecko? Skazane za oszukiwanie po硂縩ej

Wyrok dotyczy g硂秐ej w ca砮j Polsce sprawy aresztowania 38-letniej Agnieszki S. W po硂wie marca lubelska prokuratura zarzuci砤 jej, 縠 sprzeda砤 za kilkaset z硂tych dw髆 mieszkankom Danii swoj nowo narodzon c髍k. Kobiety um體i硑 si w internecie. Handel lud糾i prawo traktuje jako zbrodni

Koz硂wska-Rajewicz broni Terlikowskiej: "Kobiety domowe" te s niezale縩e. Terlikowski: Pogarda

Wywiad z Ma砱orzat Terlikowsk podzieli 秗odowisko publicyst體 i oburzy cz甓 feministek. 痮na naczelnego "Frondy" opowiada砤 w nim m.in. o trudach bycia matk, braku czasu dla siebie oraz o tym, jak m笨 i dzieci nak砤niaj j na kolejnego potomka, kt髍ego ona "nie bardzo chce

Traumatyczne porody w prywatnym szpitalu. Sprawa w prokuraturze

- opowiada Marcin Burzy駍ki, m笨 pani Agnieszki. - Po 30 minutach 縪na przesta砤 czu ruchy dziecka, wr骳ili秏y do po硂縩ych. Jedna z nich pr骲owa砤 ustawi KTG [kardiotokograf na brzuchu ci昕arnej], ale nie by硂 s硑cha bicia serca. Wezwa砤 kole縜nk, do sali wpad lekarz. Biegiem kaza i舵 na USG

Premier: Oddaj ho砫 jednocze秐ie pani oficer BOR i kole縜nce z pracy

Szef rz眃u wzi背 udzia w uroczysto禼i pogrzebowej na cmentarzu w G髍ze Kalwarii. Premier przypomnia, 縠 z funkcjonariuszk Agnieszk Pogr骴k-W阠砤wek sp阣zi wiele godzin na pok砤dzie rz眃owego samolotu. - Zawsze mog砮m liczy na jej pomoc. Ona chroni砤 mnie i moich koleg體 w powietrzu. Jej m笨

Bieg Gwark體 - ponad 400 narciarzy rywalizowa硂 w G髍ach Suchych

Pawlika, zas硊縪nego propagatora narciarstwa na Dolnym 眘ku, na dystansie 10 km zwyci昕yli - technik klasyczn Kazimierz Urbaniak (Wa砨rzych) - 34.46 i Agnieszka Stefa駍ka (Warszawa) - 49.32, natomiast dowoln - Bartosz Franczak (Je矿w Sudecki) - 44.48 i Martyna Fory (Mierosz體) - 55.56. Jedyn osob

Cypr.Rodziny latami szukaj zaginionych w wyniku konfliktu 1963-1974

strzelaninie Hassana wraz z innymi rannymi za砤dowano na ci昕ar體k i wywieziono, pono do szpitala w s眘iedniej wiosce. Wi阫szo舵 potem wr骳i砤. Hassan i jeszcze jeden m昕czyzna - nie. 痮na Hassana, Raviye Nesip Nacioglu, latami chodzi砤 po urz阣ach dopytuj眂 si o m昕a. Ale, poniewa Hassan znikn背 w wyniku

Przez osiem lat zn阠a砤 si nad rodzin

Agnieszka Ch. wkr髏ce stanie przed s眃em. Zosta砤 zatrzymana, bo po kolejnej awanturze jej m笨 zg硂si si na policj. Opowiedzia, jak 縪na go bi砤 i poni縜砤 - wyzywa砤, plu砤 i grozi砤, 縠 go zabije. Twierdzi, 縠 robi砤 to w obecno禼i kilkunastoletniej c髍ki. Do awantur dochodzi硂 zar體no w

Spotkanie Anny Komorowskiej z delegacj pracownic kopalni i 縪n g髍nik體

Kancelarii Prezydenta przy ul. Wiejskiej. Jak powiedzia砤 PAP jedna z kobiet, Agnieszka Poniedzia砮k, ze 眘ka do Warszawy kilkoma autobusami przyjecha硂 oko硂 200 os骲. W spotkaniu z pierwsz dam bior udzia cztery osoby - po jednej z ka縟ej przeznaczonej do likwidacji kopalni. Delegacja chce wr阠zy

Kobieta w staniku reklamuje dach體ki. "Prosty przekaz. Ma trafi do dekarzy"

Agnieszka Korolczuk, dyrektor marketingu w firmie Bud Mat, t硊maczy, 縠 "odbiorcami tej reklamy jest bardzo specyficzna grupa, dekarze". - Ich uwag trzeba jako przyku. Pani na plakacie nie do舵, 縠 jest pi阫na, to jeszcze opalona na br眤owo, a przecie reklamuje br眤ow blachodach體k

Kobieta cierpi, policja zbiera dowody, prokurator czeka

- Od prawie dw骳h miesi阠y mieszkam u mamy. Wcze秐iej tu砤砤m si po znajomych i spa砤m u kole縜nek. Gdy chcia砤m wej舵 do w砤snego domu, m笨 mnie nie wpu禼i. Wezwa砤m policjant體, ale poinformowali mnie, 縠 nie mog m昕owi niczego nakaza. Przysz砤m po rzeczy wtedy, gdy go nie by硂 - relacjonuje

Naga prawda o cz硂wieku, kt髍y zabi 縪n

Agnieszka D. by砤 znan w odzie Wlkp. fryzjerk. Jej 縴cie nie by硂 jednak szcz甓liwe: sama utrzymywa砤 rodzin, m笨 zdradza j i buntowa przeciwko niej syna. Gdy postanowi砤 od niego odej舵, Jacek D. zacz背 grozi, 縠 j zabije. I zrobi to dok砤dnie przed rokiem. Uprowadzi sprzed domu

Ukrai駍ka Telewizja Pa駍twowa poka縠 film "Wa酬sa". Wajda do widz體: Niech 縴je Ukraina!

strony prywatnej - jako m笨, ojciec. W filmie opowiedziano m.in. o pracy Wa酬sy w Stoczni Gda駍kiej i o tym, jak w sierpniu 1980 r. stan背 na czele historycznego strajku, kt髍y doprowadzi do powstania NSZZ "Solidarno舵". Pokazano okres internowania w Ar砤mowie, a tak縠 to, jak w 1983 r. lider

Stypendia dla dzieci 縪硁ierzy poleg硑ch i rannych na misjach

. To du縠 odci笨enie dla domowego bud縠tu" - powiedzia砤 Agnieszka Jurgielewicz. Jej m笨 straci w Afganistanie nog, jest na rencie, stan zdrowia uniemo縧iwia mu prac. Fundacja powsta砤 w 2010 r., pod nazw Fundacji 10 kwietnia, po katastrofie smole駍kiej, z za硂縠niem pomocy dzieciom tych

Wi阠kiewicz nagrodzony w Chicago za "Wa酬s". "Najwy縮zy 秝iatowy poziom kreacji aktorskiej"

Chicago to najstarszy konkursowy festiwal filmowy w USA. Wa酬sa jako legenda oraz m笨 i ojciec Kinow biografi przyw骴cy Solidarno禼i Andrzej Wajda wyre縴serowa na podstawie scenariusza Janusza G硂wackiego. Wa酬sa pokazany zosta jako cz硂wiek, kt髍y zmieni histori, a tak縠 od strony prywatnej - jako

"Pomaganie po prostu si spo砮cze駍twu op砤ca" - ekonomista po publikacji TOK FM

zachodnim, zindywidualizowanym spo砮cze駍twem: je秎i jeste biedny to jest tw骿 problem - opisywa Kubicki. Pani Agnieszka - bohaterka reporta縰 - wyliczaj眂 swoje d硊gi, przyzna砤, 縠 wzi阬i z m昕em po縴czk w Providencie. W秗骴 komentarzy naszych s硊chaczy pojawi si zarzut, 縠 trudno wsp蟪czu

Domi馽zyk i Wilson na nowojorskiej premierze "Jacka Stronga"

dokument體 dotycz眂ych PRL, ZSRR i Uk砤du Warszawskiego. Wed硊g Wilsona (prywatnie - m昕a Dagmary Domi馽zyk), kt髍y w filmie gra agenta CIA Davida Fordena, "nikt nie by bardziej patriotyczny" ni pu砶ownik. Ameryka駍cy aktorzy nie podzielali pogl眃u jednej z uczestniczek dyskusji o sp硑ceniu

Finanse Ewy Chodakowskiej, sekrety Ma砱orzaty Tusk i pods硊chy [JUTRO W TYGODNIKACH]

"Do Rzeczy" m.in. o tym, do czego 縪nom polskich polityk體 s硊勘 ich m昕owie, dlaczego Donald Tusk i dzia砤cze dawnego KLD do dzi nie wyt硊maczyli si ze zwi眤k體 z Wiktorem Kubiakiem, co szykuje premier na nadchodz眂y zjazd Platformy Obywatelskiej oraz Rafa Ziemkiewicz o tym, czy PiS

Siedmioletni ch硂piec zastrzeli ojca

dzisiaj razem z ojcem obchodzi podw骿ne urodziny. Kiedy pad strza, wszyscy byli w jednym pomieszczeniu. Ale Agnieszka K. nie umie czy nie chce powiedzie, jak zgin背 m笨. - To sekundy, ja odwr骳i砤m g硂w, zaj瓿am si c髍k - m體i tylko. Sama te by砤 my秎iwym, ale wypisa砤 si z ko砤 i nie ma w砤snej

Skasowa砤 za drogi bilet. Teraz musi zap砤ci mandat

Pani Danuta nie pami阾a, 縠by kiedykolwiek jecha砤 na gap. - Ale migawki nie mam, bo z komunikacji publicznej korzystam okazjonalnie - opowiada 硂dzianka. P蟪 roku temu m笨 pani Danuty kupi jej ca硑 bloczek bilet體 - sto sztuk. W domu okaza硂 si, 縠 za drogie. - Nale縴 mi si 50-procentowa

Holland: z硂 jest dzi postrzegane jako atrakcyjne - to niebezpieczne

? Agnieszka Holland: Wydaje mi si, 縠 jest obecnie rodzaj zmiany, zawirowania moralnego, kt髍y powoduje, 縠 z硂 poci眊a nas swoj skuteczno禼i. My秎, 縠 wynika to troch z kryzysu demokracji, z poczucia bezradno禼i w radzeniu sobie w 秝iecie, kt髍y z jednej strony jest globalny i w kt髍ym jednocze秐ie

USA. Polonijna akcja czytania dzieciom

W zwi眤ku z akcj czytania dzieciom do Polskiej Szko硑 w Clifton, w stanie New Jersey przybyli m.in. aktorka Dagmara Domi馽zyk znana z film體 "Kinsey", "Hrabia Monte Christo" oraz jej m笨 Patrick Wilson ("Watchman. Stra縩icy", "Anio硑 w Ameryce", "

Lenny Kravitz nie zagra w dzi! Koncert dopiero w grudniu

. Zwroty bilet體 b阣 przyjmowane do 17 listopada 2014 roku". - W 丑dzkich hotelach na poniedzia砮k zarezerwowano prawie wszystkie miejsca - informuje Bart硂miej Wojdak, szef biura promocji 丑dzkiego magistratu. - Przyjecha砤m na koncert z Gdyni. Razem z m昕em wzi阬i秏y wolne w pracy. Nocowali秏y w

To nie pierwsza awaria w okolicach Warszawy. Uszkodzona trakcja w Rembertowie

Ciemno禼i na Dworcu Centralnym to nie pierwsza dzi awaria PKP w okolicach stolicy. - Wcze秐iej na trasie Mi駍k Maz - Warszawa by砤 zerwana trakcja w Rembertowie - poinformowa砤 Alert24 Agnieszka.. - Skutkowa硂 to godzinnym op蠹nieniem poci眊體. Dodam, 縠 jest to ju drugi raz w tym miesi眂u na tej

Agnieszka Holland: z硂 dzisiaj uwa縜ne jest niestety za atrakcyjne

serialu w posta Rosemary wciela si ciemnosk髍a Zoe Saldana, znana g丑wnie z roli w "Avatarze" Jamesa Camerona. M昕a Rosemary - Guya - zagra Patrick J. Adams. Jako ma晨e駍two Castevet體, pod kt髍ego wp硑w dostaje si Rosemary, wyst眕ili Jason Isaacs i Carole Bouquet. Akcja toczy si

Wspomnienia miejscowych Polak體 w 40. rocznic podzia硊 Cypru

zmys丑w. Maria mieszka砤 od 1971 r. w Larnace ze swoim grecko-cypryjskim m昕em i 12 lipca polecia砤 z synem do kraju na pierwsze od lat wakacje. O puczu dowiedzia砤 si od kuzyna, kt髍y rano w poniedzia砮k przyjecha do niej rowerem z wiadomo禼i o 秏ierci Makariosa. O tureckim ataku Maria s硊cha砤 ju

Pomys pos砤nki PO na ograniczenia kampanii wyborczej?

radnego m笨 pos砤nki Maciej Krupa. Teraz to Agnieszka Pomaska zamie禼i砤 swoje du縠 zdj阠ie, imi i nazwisko, a mniejsz czcionk zaproszenie do korzystania z bezp砤tnych porad prawnych biura poselskiego. Nie pojawia si natomiast logo partii. - Dy縰ry ciesz si du縴m powodzeniem i pomy秎a砤m, 縠by

Chcia zabi 縪n d縠mem z dodatkiem rt阠i. Ale doda jej za ma硂

si bateria w aparacie s硊chowym i 縠 w zwi眤ku z tym nic nie s硑szy. Obecna na sali 縪na oskar縪nego, jego niedosz砤 ofiara, powiedzia砤, 縠 ma przy sobie zapasowe baterie i za zgod s眃u poda砤 je m昕owi. Po tym zdarzeniu proces rozpocz背 si bez przeszk骴. Doda rt阠i do d縠mu, ale za ma硂 Akt

"Kobiety nieustannie si wstydz, bo nie s idealnymi matkami. M昕czy糿i nie wstydz si niczego". W禼iek砮 matki na Kongresie Kobiet

jednej z wizyt w szpitalu. - obk體 dla dzieci niepe硁osprawnych w og髄e nie ma. Rodzi si chore dziecko i jeden z rodzic體 musi zrezygnowa z pracy. Okazuje si, 縠 w Warszawie nie ma te miejsca w przedszkolach specjalnych. Chodzi砤m grzecznie i pyta砤m, a m骿 m笨 napisa listy do w砤dz Warszawy

Najwi阫szy w historii pokaz sztucznych ogni, tysi眂e ludzi, dziesi眛ki gwiazd na scenach [ZABAWY SYLWESTROWE W POLSCE]

Szwecji. Na trzy dni zarezerwowali秏y hotel w 骴mie禼iu, bo co roku ogl眃ali秏y w telewizji transmisj z zabawy na placu Konstytucji i bardzo nam si podoba硂 - powiedzia砤 pani Jadwiga, kt髍a od ponad 30 lat mieszka w Szwecji. Doda砤, 縠 wraz z m昕em i synem s bardzo rozczarowani, 縠 tym razem

Do wybor體 samorz眃owych rodzinami. "Ukryty nepotyzm"

m笨 pos砤nki PO Agnieszki Pomaskiej Maciej Krupa oraz brat pos砤 PiS Andrzeja Jaworskiego - Pawe. W pobliskim powiecie nowodworskim do gry chce wr骳i Danuta Hojarska, by砤 pos砤nka Samoobrony. Startuje z w砤snym komitetem i... bratow - zaznacza "Rz". Gazeta podkre秎a jednak, 縠 formalnie

Przez dwa tygodnie byli odci阠i od 秝iata. Teraz wreszcie od秐ie縪no ich drog

- Kr髏ko po godz. 17 zjawi si wyt阺kniony p硊g 秐ie縩y - napisa砤 na Alert24 pani Agnieszka, kt髍a wraz z dw骿k dzieci i m昕em mieszka we wsi Garcz w gminie Chmielno. Niestety od 14 dni ca砤 czw髍ka by砤 niemal ca砶owicie odci阾a od 秝iata.Wszystko przez kompletnie zasypan 秐iegiem ul. Le秐

Do縴wocie za zab骿stwo - owacje na sali rozpraw

Na og硂szenie wyroku przyjecha硂 ze ody Wlkp. ponad 20 os骲: cz硂nkowie rodziny, s眘iedzi, znajomi i klienci Agnieszki D. Prowadz眂 korytarzem jej m昕a, policjanci musieli odsun辨 ludzi na kilka metr體, by nikt nie posun背 si do samos眃u. Chwil p蠹niej s阣zia Antoni czak og硂si wyrok - za

Om體ienie XXXVI copi眛kowego quizu wiedzy

kr髄owych", kt髍e wsp蟪rz眃zi硑 razem ze swoimi m昕ami. By砤 w秗骴 nich i Rycheza, i Jadwiga, i Ludwika Maria Gonzaga2. Tegoroczny Wimbeldon by dla nas bardzo dobry. Agnieszka Radwa駍ka i Jerzy Janowicz dotarli do p蟪fina硊 rozgrywek, a kasz Kubot przegra z Janowiczem w 鎤ier鎓inale. W

Ukrad 縪nie samoch骴 i za勘da okupu

m昕a, kasza P. - Z wiadomo禼i tekstowych wynika硂, 縠 samoch骴 jest zaparkowany na jednej z ulic w dzi i tam czeka na odbi髍 - m體i m硂dszy aspirant Agnieszka Ciniewicz, oficer prasowy z jczycy. - Scenariusz przekazania okupu dok砤dnie opracowano. Kobieta wraz z m昕em pojecha砤 do dzi. Jej

"Czy禼iciel" kamienic znies砤wia lokator體

- Mafia to organizacja przest阷cza. Umieszczenie mojego nazwiska i zdj阠ia w takim kontek禼ie narusza moje dobra osobiste. Nie pozwol na to - m體i wzburzona Agnieszka Rybak-Starczak, doktor prawa i pozna駍ka adwokat, kt髍a reprezentuje n阫anych lokator體. Jej zdj阠ie pojawi硂 si wczoraj na szybie

Chwin, Fidyk i S硂jewska-Ko硂dziej laureatami Neptun體 2014

. z m昕em, scenografem Marianem Ko硂dziejem zrealizowa砤 spektakl "Gloria Victis" po秝i阠ony obro馽om Westerplatte. W ubieg硑ch latach Neptuny otrzymali m.in. Andrzej Dudzi駍ki, Jacek Fedorowicz, Przemys砤w Gintrowski, Janusz G硂wacki, Agnieszka Holland, Pawe Huelle, Krystyna Janda, Jan

"Grube miliony posz硑 g硂sowa za Kiszczakiem i Jaruzelskim. Panie, panowie - przegrali禼ie. Moi wygrali!"

wtedy poparli PZPR. - Z tych 62 proc., kt髍e posz硑 do wybor體, grube miliony posz硑 g硂sowa przeciwko wychodz眂ej z podziemia "Solidarno禼i". G硂sowali za Kiszczakiem, Jaruzelskim, Urbanem i ca潮 t plejad wielkich polskich m昕體 stanu. Dzi te osoby zupe硁ie znik硑 z kart podr阠znik體. A

9-latek poda matce sok owocowy z amfetamin

O zab骿stwie Agnieszki D. by硂 g硂秐o w grudniu ub. roku. Policja twierdzi, 縠 fryzjerk zamordowa jej m笨. Jacek D. zaprzecza i uparcie powtarza, 縠 縪n zabili gangsterzy, kt髍ym nie chcia砤 zap砤ci haraczu. iadkiem zbrodni m骻 by ich 9-letni syn, te Jacek. To on zadzwoni na policj

'To by砤 zbrodnia na psychice dziecka'

jej m昕a Jacka D. O wsp蟪udzia - jego kochank. W ich ma晨e駍twie 糽e dzia硂 si od dawna. Interesy Jacka - sklep z koralikami, potem zak砤danie kolczyk體 - pada硑. Agnieszka pracowa砤 po kilkana禼ie godzin dziennie, 縠by utrzyma rodzin. Jacek zacz背 podejrzewa 縪n o romans. Potem okaza硂 si, 縠

Zata馽zy przeciwko przemocy? Pitera: To nieznajomo舵 reali體 ma砮go miasteczka. Potrzebne s konkretne dzia砤nia

miasteczka, kt髍 do硊je m笨, nie wyjdzie na rynek swojego miasta i nie b阣zie ta馽zy. To jest problem, kt髍y nale縴 rozwi眤a konkretnymi dzia砤niami - odpowiedzia砤 jej Julia Pitera z Platformy Obywatelskiej. - A czy jedno drugiemu przeczy? - pyta砤 Szczuka. - Niech pani nie skazuje Polek w ma硑ch

Pos砤nka, emerytka, nauczycielka, motornicza. Ile wydadz na 秝i阾a?

si, a postaw si" Agnieszka Pomaska, pos砤nka PO: Trudno mi powiedzie, ile wydam na 秝i阾a. Nie zak砤dam 縜dnego planu bud縠towego. i阾a co roku sp阣zamy w Gda駍ku, gdzie mieszkamy. Bo縠 Narodzenie obchodzimy skromnie z rodzin ze strony m昕a i mojej. Robimy tzw. zrzutkow wigili. Ka縟y co

Diagnoza Spo砮czna: Kobiety mniej zarabiaj, ale nie czuj si dyskryminowane

rodzinie, kt髍a ma zapewni byt, jest m昕czyzna - m體i. Zauwa縴, 縠 najgorsza sytuacja w ma晨e駍twach jest tam, gdzie 縪na zarabia wi阠ej. - Gdy m笨 zarabia wi阠ej, to "砤godzi obyczaje w ma晨e駍twie", kobieta 砤two si z tym godzi, nawet si z tego cieszy, a m昕czyzna ma satysfakcj, 縠 spe硁ia

Danuta Szaflarska obchodzi 100. urodziny. Wielka dama polskiego kina i teatru [ZDJ蔆IA]

m昕em, zmar硑m 15 sierpnia zesz砮go roku pianist Janem Ekierem, i roczn w體czas c髍k, by砤 潮czniczk. Po wojnie przez rok gra砤 w Starym Teatrze w Krakowie, a potem w Teatrze Kameralnym w dzi, po czym przenios砤 si do Warszawy. Do 1957 r. wyst阷owa砤 w Teatrze Wsp蟪czesnym, potem w Narodowym

Rodzinny Dom Torturowania Dzieci

Do S眃u Okr阦owego we Wroc砤wiu wp硑n背 w砤秐ie akt oskar縠nia przeciwko ma晨e駍twu G. prowadz眂emu jeden z 28 dzia砤j眂ych w mie禼ie rodzinnych dom體 dziecka. Prokurator twierdzi, 縠 dyrektorka plac體ki 34-letnia Agnieszka G., jej o dwa lata starszy m笨 - biolog - oraz 21-letni kochanek w

Nie znalaz砮 tego, czego szukasz? Zapytaj ekspert體