ludność wiejska

PAP

Etnografowie: w Podlaskiem odradza się tradycja ręczników obrzędowych

Etnografowie: w Podlaskiem odradza się tradycja ręczników obrzędowych

W Podlaskiem odradza się tradycja ręczników obrzędowych, niegdyś pełniących ważną rolę w życiu społeczności wiejskiej - mówią etnografowie z Muzeum w Bielsku Podlaskim. Tradycja w regionie była mocno zakorzeniona dzięki żyjącej tu ludności prawosławnej.

Palikot: postęp w handlu bazarowym przyniesie wzrost dochodów wsi

Postęp w handlu bazarowym i rozwój przetwórstwa rolno-spożywczego może spowodować utworzenie nowych miejsc pracy oraz wzrost dochodów ludności wiejskiej - powiedział w poniedziałek w Lublinie lider Twojego Ruchu Janusz Palikot.

Język białoruski zagrożony wyginięciem. Prof. Smułkowa: Szkoda go. Mówi nim tylko elita i wieś

Język białoruski jest dziś ważny tylko dla części białoruskiej inteligencji i dla ludności wiejskiej mówiącej gwarami, a władze kraju na ogół go nie używają - oceniła była ambasador Polski na Białorusi prof. Elżbieta Smułkowa, dodając, że żałuje tego jako lingwistka.

Rząd zatwierdził program "Rolnictwo polskie i UE 2020+"

transferów finansowych i instrumentów polityki rolnej Unii Europejskiej w przemianach strukturalnych, budowaniu przewag konkurencyjnych oraz poprawie warunków pracy i życia ludności wiejskiej. Według rządu przygotowany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi program ma stanowić wsparcie dla polityki

MRiRW: w kwietniu nabór wniosków na inwestycje w OZE

Chodzi o zmianę rozporządzenia z 1 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Zmiana

ONZ: w ciągu 30 lat liczba ludności w miastach wzrośnie o 2,5 mld osób

obszary wiejskie osiągnie najwyższą liczbę w 2020 r., po czym zacznie spadać, by w 2050 r. wynieść 3,1 mld osób. Mimo że Afryka i Azja szybko się urbanizują, to na ich obszarach wciąż mieszka 90 proc. światowej ludności obszarów wiejskich. W tym roku dzień Ludności obchodzony jest pod hasłem "

Debata: polska wieś mniej rolnicza, trzeba rozwijać tam przedsiębiorczość

profesor. Tłumaczył, że pozarolniczą formą działalności gospodarczej na obszarach wiejskich może być np. agroturystyka, czy różnego rodzaju usługi. Według Wilkina trzeba też znaleźć sposób, by do rozdrobnionych przedsiębiorców na obszarach wiejskich trafić z wiedzą. "Niestety ciągle ludność wiejska

Prezydent: wieś największym beneficjentem zmian w ciągu 25 lat

zachodzące zmiany demograficzne i migracje ludności. W trakcie Kongresu odbędą się także debaty związane z finansowaniem i realizacją gminnych zadań. Zostaną zaprezentowane m.in. rezultaty zaktualizowanego badania planowanych inwestycji na obszarach wiejskich w unijnej perspektywie na lata 2014-2020 i

Prezydent: wieś największym beneficjentem zmian w ciągu 25 lat

polityka nie sprzyja zmniejszaniu dysproporcji w rozwoju społeczno-gospodarczym. Jak podkreśliła Stanny, najkorzystniejsza sytuacja demograficzna występuje w regionach spójnych kulturowo, np. na Kaszubach i w Wielkopolsce. Migracje ludności wiejskiej powodujące wyludnianie wsi są największe na tzw

W Indiach mieszka już 1,21 miliarda osób. 17,7 proc. więcej niż 10 lat temu

W Indiach mieszka już 1,21 miliarda osób. 17,7 proc. więcej niż 10 lat temu

Liczba ludności wzrosła od 2001 roku o 181 milionów. W sumie 833 miliony Hindusów mieszka na terenach wiejskich, co stanowi dwie trzecie ludności, a ponad 377 mln to mieszkańcy miast. Z ostatniego spisu wynika także, że w Indiach poprawia się poziom wykształcenia. Coraz mniej jest analfabetów. W

GUS: starzenie w Polsce zróżnicowane terytorialnie

. podlaskim - 20,5 lat. Ludność w starszym wieku w miastach stanowi prawie 16 proc., populacji, na terenach wiejskich mieszka ich zdecydowanie mniej - tworzą grupę nieco ponad 13 proc. mieszkańców. Prognoza GUS przewiduje, że w przyszłości intensywność procesu starzenia się ludności także będzie

Lubuskie. Ostatnie rozdanie pieniędzy z PROW 2007-14

Było to ostatnie rozdanie unijnych pieniędzy z głównego działania PROW pn. podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej - poinformował PAP rzecznik Zarządu Województwa Lubuskiego Michał Iwanowski. "Poprawa stanu infrastruktury wodno-kanalizacyjnej to inwestycje niezbędne dla

Pomorskie. 50 wniosków o dofinansowanie projektów wodno-kanalizacyjnych

Projekty wpłynęły w ramach czwartego i ostatniego konkursu w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej", objętego PROW 2007-2013. Dyrektor Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku Justyna Durzyńska

Lubuskie. 15 marca br. wybory samorządowe w Zielonej Górze

tego miasta liczyła tyle samo osób. 1 stycznia 2015 r. miasto Zielona Góra połączyło się z otaczającą je gminą wiejską. Tym samym Zielona Góra stała się pod względem obszaru szóstą co do wielkości aglomeracją Polski. Powierzchnia miasta zwiększyła się z 58,34 km kw. do 278,79 km kw, a liczba ludności

W Zielonej Górze powołano Dzielnicę Nowe Miasto

ludności o około 20 tys. Tym samym liczy teraz blisko 140 tys. mieszkańców. W skład miasta weszły wszystkie sołectwa dawnej już gminy wiejskiej: Barcikowice, Drzonków, Jany, Jarogniewice, Jeleniów, Kiełpin, Krępa, Łężyca, Ługowo, Marzęcin, Nowy Kisielin, Ochla, Przylep, Racula, Stary Kisielin, Sucha

CBOS: wieś w Polsce jest kojarzona z niczym nieskażoną przyrodą

tradycjonalizmie (45 proc.). Prawie trzy piąte ankietowanych (57 proc.) deklaruje, że ludność wiejska jest średnio zamożna - nie jest ani bogata, ani biedna. Jak podaje CBOS, od roku 1993 powiększyła się grupa badanych dostrzegających różnice między ludnością wiejską i miejską (o 16 punktów - 34 proc. do 50 proc

Kolumbia wychodzi ze spirali przemocy - ujęto watażkę oddziałów paramilitarnych

oraz terroryzowanie ludności wiejskiej. Na czele swego oddziału paramilitarnego zmuszał chłopów do porzucania ich ziemi. Później, gdy rząd kolumbijski na podstawie Ustawy o Ofiarach i Zwrocie Ziemi z 2011 r. rozpoczął proces restytuowania zawłaszczonych gruntów chłopskich, Bracamonte na czele swego

Lubuskie. Na zakończenie lata rolnicy zapraszają na "Jesień w Gliśnie"

dziewięciu konkurencjach. Wśród nich znajdą się m.in.: konkurs na najbardziej efektownego stracha na wróble, najsmaczniejsze ciasteczka czy też zręcznościowe - jak szukanie monet w zbożu i napełnianie pojemnika na wodę przy użyciu gąbki. "Tego typu imprezy aktywizują ludność wiejską, promują

Afganistan.Liczba śmiertelnych ofiar lawin śnieżnych wzrosła do 250

danych Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) rolnictwo jest motorem napędowym odbudowującej się ze zniszczeń wojennych afgańskiej gospodarki, a trzy czwarte ludności kraju mieszka na terenach wiejskich.

Ruszył nabór do programu Odnowa Wsi Świętokrzyskiej

marszałek województwa świętokrzyskiego, Adam Jarubas. Jak zauważył dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Sławomir Neugebauer, ponad 55 proc. ludności regionu mieszka na wsi, a zaledwie 30 proc. z nich pracuje w rolnictwie. "Chcemy w tym programie pokazać

Śląskie. 21 wniosków o dotacje w przedostatnim naborze do PROW 2007-2013

(m.in. scalanie gruntów i rolnicze zasoby wodne), odnową i rozwojem wsi (m.in. obiekty sportowe, kulturalne i rewitalizacja miejscowości), podstawowymi usługami dla gospodarki i ludności wiejskiej (m.in. wodociągi i kanalizacja), a także mniejszymi projektami realizowanymi poprzez zaangażowanie tzw

Opole. Dzieje ludności na nowej wystawie stałej w Muzeum Śląska Opolskiego

- i z jakiego województwa na dawnych terenach wschodnich II RP - zamieszkało po wojnie w konkretnym powiecie woj. opolskiego. Mapa to rezultat prac badawczych nad pochodzeniem ludności wiejskiej przesiedlonej po 1945 roku na Śląsk Opolski, prowadzonych w minionych latach w muzeum. Jedna ze

Kujawsko-Pomorskie. Ponad 30 mln zł na inwestycje wodno-ściekowe

przyznano z funduszy PROW, przeznaczonych na "podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej". Z tej puli finansowane jest m.in.: tworzenie systemów zbiórki, segregacji i wywozu odpadów komunalnych, wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych oraz budowa stałych targowisk.

Warszawa, Krynica Morska, Nowe Warpno i Kleszczów - liderami samorządów

Karpacz (woj. dolnośląskie) i Bieruń (woj. śląskie). Rok wcześniej drugie miejsce zajmowała Łeba (Pomorskie), która w najnowszym rankingu spadła na szóste miejsce. Pozostałe dwie gminy zajęły te same miejsca w rankingu. W kolejnej kategorii gmin miejsko-wiejskich za Nowym Warpnem znalazły się Polkowice

Apache i black hawk prawie dobę czekają w szczerym polu pod Choszcznem aż zniknie mgła. Koło gospodyń wiejskich przyniosło kawę

się w szczerym polu. Maszyny ani załogi nie wróciły do bazy. Do akcji wkracza Koło Gospodyń Wiejskich Żołnierze amerykańscy spędzili noc z piątku na sobotę pod chmurką. - Jest duże zamglenie. Żołnierze czekają na poprawę pogody i wtedy wrócą do nas, do Mirosławca - mówi portalowi Gazeta.pl mjr Kawa

Zachodniopomorskie. Podpisano tysięczną umowę na unijne wsparcie

, biblioteka z czytelnią oraz pomieszczeniem dla koła gospodyń wiejskich. Z Domu Ludowego, jak wyliczył wójt, będzie mogło korzystać 2,9 tys. osób. Wicemarszałek województwa zachodniopomorskiego Andrzej Jakubowski podczas podpisywania umowy poinformował, że na PROW w latach 2007-2013 w regionie przeznaczono

Prawie 1 tys. młodych rolników więcej otrzyma unijne wsparcie

rolnikom, których gospodarstwo jest co najmniej równe powierzchni średniej wielkości gospodarstwa w kraju (w 2014 r. było to 10,48 ha) i nie jest większe niż 300 ha. Ponadto, Komisja Europejska przychyliła się do zwiększenia budżetu działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej

Rząd zatwierdził zmiany w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

oraz "podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" - o ok. 83,3 mln euro. Zmniejszono natomiast pulę środków z działań: "korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów" - o 8 mln euro; "uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności" - o 5

CBOS: 33 proc. badanych uważa, że mieszkańcom wsi trudniej osiągnąć dobry poziom życia

osób pochodzących z terenów wiejskich wśród mieszkańców wsi nie oznacza braku mobilności ludności wiejskiej. Tylko 48 proc. mieszka w tej samej wsi, w której mieszkali ich dziadkowie. Niemal co piąty (19 proc.) mieszka we wsi, do której przeprowadzili się jego rodzice. Co trzeci (33 proc.) sam

Tragiczne skutki lawin w Afganistanie. Wioski pogrzebane pod śniegiem [ZDJĘCIA]

Rolnictwa (FAO) rolnictwo jest motorem napędowym odbudowującej się ze zniszczeń wojennych afgańskiej gospodarki, a trzy czwarte ludności kraju mieszka na terenach wiejskich. Ciężki sprzęt i buldożery starają się utorować drogę do odciętych wiosek, a mieszkańcy ręcznie odkopują zasypane domy. Wiele budynków

CBOS: obecnie Polacy chętniej chcieliby zamieszkać na wsi

ludność wiejska. Niemal trzy czwarte mieszkańców wsi (73 proc.) chce tam pozostać, a inni w większości woleliby zamieszkać w jakimś małym miasteczku (15 proc.). Także w średnich i dużych miastach większość mieszkańców, mając nieograniczone możliwości wyboru, zamieszkałaby w miejscowości tego samego typu

Świętokrzyskie. Podpisano ostatnie umowy z PROW 2007-2013

, przyznał, że potrzeby w zakresie podobnych inwestycji są ogromne, dlatego liczy na ich kontynuację w nowej perspektywie finansowej. "Jeżeli chodzi o teren wiejski gminy Włoszczowa to jesteśmy na początku budowy kanalizacji. Podłączenie do niej ma tam 16 proc. ludności. Dużo lepiej wyglądają te

Kopacz: 360 mln zł na program Senior-WIGOR, który ruszy w 2015 r.

opiekuńczej, aktywizującej, edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej oraz prozdrowotnej, w tym z podstawowych usług rehabilitacji ruchowej. Placówki - jak czytamy w uzasadnieniu projektu - mają powstawać w pierwszej kolejności w gminach wiejskich lub miejsko-wiejskich, w których brak jest infrastruktury pomocy

Trwają pracę nad projektem ustawy o rozwoju lokalnym kierowanym przez społeczność

Rozwoju (LSR) mogą dotyczyć przedsięwzięć realizowanych z udziałem społeczności lokalnej: na przykład rewitalizacji zdegradowanych społecznie, ekonomicznie i fizycznie obszarów miejskich; wsparcia procesów rozwojowych i restrukturyzacyjnych wobec obszarów wiejskich i miejskich; poprawy dostępu mieszkańców

Zielona Góra powiększona o gminę wiejską

sprawował obecny prezydent Janusz Kubicki, a funkcję rady - jej dotychczasowy przewodniczący Adam Urbaniak. Zielona Góra powiększyła obszar z 58,34 km kw. do 278,79 km kw, a liczbę ludności o około 20 tys. Tym samym liczy teraz ok. 140 tys. mieszkańców. W skład miasta weszły wszystkie sołectwa dawnej już

Ukraińska kolumna pancerna ok. 20 km od Doniecka

piechoty rozlokowane po obu stronach małej wiejskiej drogi we wsi Oleniwka. Dalej dostrzegli działo przeciwlotnicze i większą grupę pojazdów wojskowych, w tym opancerzonych. W ostatnich dniach siły ukraińskie odbiły z rąk rebeliantów szereg miast, w tym Słowiańsk. Próbują zacieśniać okrążenie głównych

Złotnik wygrał konkurs na "Najpiękniejszą Wieś Lubuską" 2014 roku

życie wsi. Wybierając miejscowości jury dużą uwagę zwraca na społeczne zaangażowanie ludności w życie i codzienność wsi. Komisja ocenia kultywowanie tradycji, przekazywanie wartości i obyczajów. Ważnym aspektem jest również stwarzanie przestrzeni do realizacji nowych pomysłów, które jednoczą

Śląskie. Pół miliona zł na organizację pomocy dla obwodu donieckiego

. do działających w regionie organizacji pożytku publicznego i mieszkańców woj. śląskiego "o udzielenie pomocy materialnej, skierowanej do dzieci i młodzieży w tym trudnym dla mieszkańców obwodu donieckiego okresie". W uchwale wyrażono również "solidarność z ludnością zamieszkującą

Śląskie zorganizuje pomoc humanitarną dla obwodu donieckiego

Mieszkańcy i władze regionu - jak napisano w uchwale - "pragną wyrazić swoją solidarność z ludnością zamieszkującą tereny wschodniej Ukrainy objęte konfliktem zbrojnym", a w szczególności z mieszkańcami obwodu donieckiego. Podczas sesji wyjazdowej w Sosnowcu, sejmik województwa śląskiego

CBOS: zmniejszył się odsetek osób wierzących i praktykujących na wsi

podstawowego źródła dochodu. Ludność wiejska utrzymująca się z pozarolniczych źródeł zarobkowania, w tym zwłaszcza napływowi mieszkańcy wsi, w swojej religijności wyraźnie odbiegają od rdzennej - rolniczej części mieszkańców. Sondaż CBOS został zrealizowany w dniach 5-12 grudnia 2013 roku na liczącej 910 osób

Jemen.Premier podał się do dymisji, w stolicy trwają walki

umiarkowanych poglądach, które uznaje tylko pięciu pierwszych imamów. Zajdyci zamieszkują głównie Jemen, gdzie stanowią ok. 48 proc. ludności, przeważnie wiejskiej, i od 10 lat są tam skonfliktowani ze zdominowanymi przez sunnitów władzami. Rebelia Huti jest tylko jednym z wyzwań, przed którymi stoi Jemen

Indie: napad na konwój lokalnych władz. Rebelianci na wschodzie zabili co najmniej 23 osoby

komunizmu. Cieszy się poparciem ludności wiejskiej i plemiennej, ofiar przesiedleń i korupcji urzędniczej. Premier Indii Manmohan Singh nazwał rebeliantów największym zagrożeniem wewnętrznym kraju. Sonia Ghandi: To podły atak Indyjska działaczka polityczna Sonia Ghandi po nadzwyczajnym posiedzeniu rządu

Jemen.Walki w stolicy, prezydent apeluje o porozumienie z rebeliantami

głównie Jemen, gdzie stanowią ok. 48 proc. ludności, przeważnie wiejskiej, i od dziesięciu lat są tam skonfliktowani ze zdominowanymi przez sunnitów władzami. W sobotę wybuchł pożar w budynku jemeńskiej telewizji państwowej, ostrzeliwanym od trzech dni z moździerzy przez rebeliantów Huti. Reuters

Jemen. Negocjatorzy: Zgoda szyickich rebeliantów na rozejm w Sanie

władze centralne o korupcję, a prezydenta Hadiego o autokratyczne rządy. Należą do zajdytów - ugrupowania w łonie szyizmu o umiarkowanych poglądach, które uznaje tylko pięciu pierwszych imamów. Zajdyci zamieszkują głównie Jemen, gdzie stanowią ok. 48 proc. ludności, głównie wiejskiej, i od dziesięciu

Terroryzowani mieszkańcy meksykańskiego miasteczka zabili 9 gangsterów

Miejscowy lekarz Jose Manuel Mireles, który stoi na czele dziewięciu "grup samoobrony" utworzonych przez mieszkańców stanu, poinformował telewizję CNN Mexico, że ludność Tancitaro ostrzegły o zbliżaniu się kolumny samochodów Rycerzy Templariuszy do miasta dzwony miejscowego kościoła

Świętokrzyskie wykorzystało już 92 proc. z PROW 2007-13

rozdysponować całą kwotę w przewidzianym okresie" - zaznaczył. Dodał, że 80 proc. zostało już przekazane na konta beneficjentów. Największą część PROW-u w Świętokrzyskiem stanowiły "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej", na które przewidziano ok. 250 mln zł. Dotyczyło to między

Meksyk.Ujęty burmistrz, sprawca "zniknięcia" 43 studentów - zabójcą

zaginęli bez wieści po zatrzymaniu ich autobusu przez lokalną policję na szosie poza miastem, trwa. Jechali nim 26 września na spotkanie z ludnością wiejską, która prosiła tę młodzież o wsparcie w walce z wyzyskiem ze strony miejscowej mafii. Władze na szczeblu stanowym sądzą, że miejscowa policja

Pierwsze dane ze spisu: coraz więcej kobiet w Polsce

Jest nas 38 milionów 300 tysięcy - takie są wstępne wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011, który został przeprowadzony od 1 kwietnia do 30 czerwca tego roku. Jest nas więcej o blisko 100 tysięcy więcej w porównaniu z ostatnim spisem, który odbył się w 2002 roku, ale - jak

Eksperci: samorządy wciąż mają problemy ze współpracą z sąsiadami

wyznaczając np. kryteria liczby ludności. "Nie można bowiem odebrać samorządu społeczności, która raz otrzymała taką formę organizacji" - podkreśliła. Socjolog zwraca uwagę na pierwszy w Polsce przykład takiej "fuzji". Jej zdaniem casus Zielonej Góry i połączenie miasta z gminą wiejską to

Afganistan. Po wyborach - będzie dogrywka

biorą górę nad wiejską prowincją, a także, że rośnie polityczne znaczenie północy kraju, zamieszkanej przez narodowościowe mniejszości. Z dwoma wyjątkami, wszyscy przywódcy Afganistanu wywodzili się spośród Pasztunów, którzy stanowią prawie połowę ludności kraju i podzieleni na dwie, wielkie plemienne

Wrocław. Pionki do gier planszowych z XVI w. w Muzeum Narodowym

- Kraśny motywy te pojawiły się nieprzypadkowo. "Tańce i muzykowanie to były ulubione świąteczne rozrywki ludności wiejskiej. Według ówczesnych duchownych tego typu zabawy zachęcały do rozwiązłości obyczajowej i były grzeszne, podobnie jak pijaństwo oraz hazard. Umieszczenie takich dekoracji miało

"Nie wolno dzielić Polski na miejską i wiejską". Prezydent na dożynkach

struktury demograficznej, zbudowania szans dla ludności wiejskiej przechodzenia do innych nie tylko rolniczych zajęć. Taki jest wymóg nowoczesności - zaznaczył Komorowski.

Jemen.Podpisano porozumienie pokojowe

zamieszkują głównie Jemen, gdzie stanowią ok. 48 proc. ludności, przeważnie wiejskiej, i od 10 lat są tam skonfliktowani ze zdominowanymi przez sunnitów władzami. Rebelia Huti jest tylko jednym z wyzwań, przed którymi stoi Jemen. Problemem jest też secesjonistyczny ruch na południu kraju i rebelia Al-Kaidy.

Jemen.Wątpliwości co do dymisji premiera

zajdytów - ugrupowania w łonie szyizmu o umiarkowanych poglądach, które uznaje tylko pięciu pierwszych imamów. Zajdyci zamieszkują głównie Jemen, gdzie stanowią ok. 48 proc. ludności, przeważnie wiejskiej, i od 10 lat są tam skonfliktowani ze zdominowanymi przez sunnitów władzami. Rebelia Huti jest tylko

Jemen.Wysłannik ONZ: rząd i rebelianci osiągnęli porozumienie

proc. ludności, przeważnie wiejskiej, i od 10 lat są tam skonfliktowani ze zdominowanymi przez sunnitów władzami. Reuters informuje, powołując się na źródła medyczne, że w sobotę 13 Huti zginęło w Sanie w starciach z armią. Resort edukacji zapowiedział tymczasowe zamknięcie szkół w stolicy od

Jemen.Walki w stolicy, prezydent apeluje o porozumienie z rebeliantami

umiarkowanych poglądach, które uznaje tylko pięciu pierwszych imamów. Zajdyci zamieszkują głównie Jemen, gdzie stanowią ok. 48 proc. ludności, przeważnie wiejskiej, i od 10 lat są tam skonfliktowani ze zdominowanymi przez sunnitów władzami. Reuters informuje, powołując się na źródła medyczne, że w sobotę 13

Sawicki: nabór wniosków dla młodych rolników - w połowie maja

Będzie to nabór ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Pieniądze na ten cel pochodzą z przesunięcia niewykorzystanych środków z innych działań - wyjaśnił szef resortu rolnictwa. Na ten cel jest ok. 189 mln euro, będzie mogło z nich skorzystać ok. 6-7 tys. rolników

Warmińsko-Mazurskie. Mieszkańcy Klonu odbudują zabytkowy kościół

przystosowano też dawną zakrystię na potrzeby wiejskiej świetlicy. Odbywały się tu zajęcia plastyczne dla dzieci, działał klub seniora i amatorski zespół ludowy "Klonowskie Kurpianki". Według Kozikowskiego było to kulturalne i towarzyskie centrum wsi, integrujące miejscową społeczność. "Czułem

Ukraińska armia jest 20 km od Doniecka. Od początku działań bojowych zginęło już 173 żołnierzy

czołg i dwa bojowe wozy piechoty rozlokowane po obu stronach małej wiejskiej drogi we wsi Oleniwka. Dalej dostrzegli działo przeciwlotnicze i większą grupę pojazdów wojskowych, w tym opancerzonych. Siły ukraińskie próbują zacieśniać okrążenie głównych bastionów separatystów - Doniecka i Ługańska

Śląskie. Dąbrowa Zielona - jeden z liderów w wykorzystaniu środków dla wsi

. Wynika z nich m.in., że licząca 4,2 tys. mieszkańców gmina, z dochodami budżetu na poziomie ok. 13,5 mln zł, przeprowadziła w ostatnich latach w ramach PROW projekty warte 10,2 mln zł. W całym woj. śląskim z funduszy PROW przeznaczonych na tzw. podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej

Kraków. Wystawa XIX wiecznych drzeworytów ludowych

Zgromadzona w pierwszej połowie XIX w. kolekcja obejmuje drzeworyty powstałe, kiedy działali jeszcze drzeworytnicy świadczący usługi dla ludności wiejskiej. Ich prace drukowane były na papierze, a trafiały do prowincjonalnych kościółków, przydrożnych kapliczek i do domów jako pamiątka z pielgrzymki

Alarmujący raport: Do 2100 r. ponad 10 mld, a nawet 15 mld ludzi na świecie

do dyspozycji - wskazuje raport.Kolejną sprawa jest przyszłość miast: obecnie równowaga między ludnością wiejską a miejską "nieodwracalnie przechyla się na korzyść" miast - stwierdza raport i dodaje, że konieczne jest poprawa planowania urbanistycznego.UNFPA zwraca uwagę na kwestię

Raport "Beliny": Polacy z zaboru rosyjskiego żegnali patrol owacyjnie

. 17. "Ludność wiejska, jak się rzekło, zachowywała się wyczekująco, w rozmowach z nami twierdziła, że jak będzie trza, to pójdzie do polskiego wojska, bo już raz trza skończyć z tym moskaliskiem. Wszystkie nasze życzenia spełniano natychmiast a nawet w Goszycach witano i żegnano nas owacyjnie

Chiny/ Władze prowincji Henan zakazały sprzedaży pigułki aborcyjnej

ograniczenia przyrostu naturalnego w Chinach a także tradycja, preferująca męskich potomków, sprawiły że wiele chińskich kobiet decyduje się na usunięcie żeńskiego płodu, licząc że następne dziecko okaże się chłopcem. To doprowadziło do poważnego zachwiania równowagi płci - na terenach wiejskich już dziś

UNICEF w Światowym Dniu Wody: dla wielu woda to wciąż dobro deficytowe

UNICEF wynika, że od 1990 r. ok. 2,4 mld ludzi uzyskało dostęp do czystej wody. W rezultacie Milenijny Cel Rozwoju mówiący o zmniejszeniu o połowę liczby ludzi niemających dostępu do wody pitnej został osiągnięty pięć lat temu. Obecnie w trzech krajach ponad połowa ludności nie ma dostępu do czystej

Szwajcaria podzielona pół na pół w referendum imigracyjnym

wiejskich i małych miastach propozycja ograniczenia imigracji cieszy się poparciem. W rejonie francuskojęzycznym najwyraźniej opowiedziano się przeciwko ograniczeniu imigracji, a we włoskojęzycznym Ticino przyjęto ją 72 proc. głosów" - powiedział Longchamp. Jak pisze agencja Reutera, taka polaryzacja

Podlaskie. Ruszył projekt przywracania bartnictwa w lasach

Wiejskiego (SGGW) w Warszawie i Uniwersytetem w Białymstoku. Zaplanowano m.in. budowę barci, szkolenia potencjalnych bartników, tworzenie ścieżek edukacyjnych i badania naukowe. Wartość projektu to blisko 1,3 mln zł brutto, z czego 1,1 mln zł ma pochodzić z tzw. funduszy norweskich. W odtwarzaniu tradycji

Posłowie uwolnią psy z łańcucha? "Potrzebna jest nie ustawa, ale zmiana mentalności"

będzie politycznie mało opłacalny - stwierdził w Poranku Radia TOK FM dr Robert Sobiech, socjolog z UW. - Psy na łańcuchu to stały element miasteczek i wsi. A teraz nagle mówi się, że łańcucha ma nie być. To rozbija cały sposób myślenia o zwierzętach. Wyobrażam sobie reakcję ludności wiejskiej: co tym

"Wszyscy jesteśmy potomkami chłopów. Stąd nasz konsumpcjonizm"

po wojnie: - Była zdominowana przez żywioł chłopski albo bardziej ogólnie - żywioł wiejski. Mieszkańcy wsi, którzy zajmowali się rolnictwem, to ok. 60 proc. społeczeństwa II Rzeczpospolitej. Jeśli do tego dodamy pozostałą ludność wiejską: księdza, aptekarza, drobnych rzemieślników, drobnych kupców

CBOS: co trzeci zwolennik PSL ma poglądy prawicowe, co czwarty - lewicowe

bezpośredniego wpływu na deklarowane poparcie dla tej partii. Z sondażu CBOS wynika, że elektorat PSL jest elektoratem wiejskim i po części małomiasteczkowym, ze znikomym udziałem ludności wielkomiejskiej. Wśród osób, które deklarują poparcie dla Stronnictwa w nadchodzących wyborach parlamentarnych ponad dwie

Bieda, frustracja i rewolucja - bollywoodzki film o rebelii maoistów

twierdzą, iż występują w obronie uciskanej ludności wiejskiej i plemiennej, której wielkie koncerny zabierają ziemię pod inwestycje przemysłowe.

Masakra w Indiach: maoiści zaatakowali patrol policji

trzeci w ostatnich trzech miesiącach duży atak na siły policyjne zwalczające maoistyczną rebelię w centralnych Indiach. Maoiści twierdzą, iż występują w obronie ludności wiejskiej i plemiennej pozbawianej ziemi. Jest ona zabierana nie zawsze zgodnie z prawem pod inwestycje przemysłowe na bogatych w

Dwa trzęsienia ziemi w Iranie. 250 ofiar, prawie 2000 rannych

odległości ok. 500 km na północny zachód od stolicy kraju - Teheranu i 60 km na północny wschód od Tabriz. Wsie zrównane z ziemią, brak ofiar w miastach Skutki kataklizmu okazały się szczególnie tragiczne na obszarach wiejskich - 60 wsi wstrząsy zniszczyły w 60-80 proc., cztery inne wsie zostały całkowicie

Starcia hinduistów i chrześcijan w Indiach. Są ofiary

, protestujących przeciwko aktom odwetu chrześcijan.Do zamieszek w Orisie doszło na początku tygodnia, gdy ekstremiści hinduscy sprzeciwili się przyjmowaniu chrześcijaństwa przez miejscową ludność i zaczęli atakować chrześcijan. Podpalono co najmniej 19 wiejskich kościołów. W czwartek miejscowi chrześcijanie mieli

Płock. Będzie rondo im. por. Stefana Bronarskiego, żołnierza AK i NSZ

. Władysława Jagiełły oraz Szkoły Podchorążych Rezerwy Piechoty w Pułtusku. Wybuch II wojny światowej przerwał jego studia w Szkole Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. We wrześniu 1939 r. Bronarski uczestniczył w obronie stolicy. Został wzięty przez Niemców do niewoli i przebywał w obozie jenieckim w Aupitz

Na wsiach Platforma przegrała tylko o jeden punkt

Taki wynik można uznać za zaskoczenie. PiS jak dotąd cieszył się niekwestionowanym poparciem wśród ludności wiejskiej. W tych wyborach na PO zagłosowało aż 35 proc. wyborców. To zaledwie jeden proc. różnicy między tymi partiami.Wśród mieszkańców miast ta różnica jest o wiele wyraźniejsza. W tym

Chińskie społeczeństwo przenosi się do miast i starzeje

Demografowie spodziewali się, że do 2010 roku Chińczyków będzie więcej, bo 1,4 mld.Przez 10 lat między najnowszym a poprzednim spisem ludność Chin powiększyła się o 5,9 proc., z 1,27 mld osób.Z najnowszego badania wynika, że społeczeństwo coraz bardziej skupia się wokół miast. W 2010 roku mieszkała

Nie płakali dość mocno po Kimie, zostaną zesłani

Północnej.Dodatkowo za "rozpowszechnianie plotek" o dynastii Kimów grozi zesłanie do obozu reedukacyjnego, nie różniącego się wiele od obozu pracy, albo na wieś. Na terenach wiejskich sytuacja ludności jest dużo gorsza niż w miastach, gdzie mieszkają partyjni przywódcy.Płacz Koreańczyków. Jednak za słaby

Zginęła afgańska dziewczynka - przygniotło ją pudło zrzucone przez RAF

- Brytyjskie ministerstwo obrony wyraziło ubolewanie z powodu "tragicznego zdarzenia" i prowadzi pełne dochodzenie w tej sprawie - oświadczył rzecznik ministra.Ulotki były rozrzucane 23 czerwca nad okolicą wiejską z samolotu Herkules. Pudła, w które je spakowano, miały otworzyć się w

Indie: Policjanci wpadli w zasadzkę partyzantów. 73 zabitych

publicznej. W wyniku ich działań kilkaset dystryktów pozostaje poza kontrolą władz.Maoiści działają od ponad 20 lat w co najmniej dziewięciu z 29 indyjskich stanów, dokonując ataków zbrojnych w imię walki o prawa ubogiej i bezrolnej ludności wiejskiej wyzyskiwanej - jak uważają - przez władze i właścicieli

Sawicki w TOK FM: Rolnicy niepotrzebnie tracą czas, blokując drogi. Nie wiedzą, jakie środki na nich czekają

chlewnej, które - jak wyjaśniał minister - są zabronione prawem wspólnotowym, ale resort proponował pomoc jednorazową na poziomie 2,4 tys. lub 1,4 tys. zł, zależnie od liczby świń w gospodarstwie. Zapewnił też, że w nowym programie rozwoju obszarów wiejskich będzie możliwe dofinansowanie produkcji trzody

Ekspert: Wspólna Polityka Rolna zapewniła stabilny rozwój polskiego rolnictwa

rynek, a rodzime produkty nie znajdą nabywców. "Ostatecznie w referendum w sprawie członkostwa w UE decydującym argumentem okazały się obietnice finansowe. Polska wieś już pierwszych latach akcesji (2004 - 2006) dostała ok. 4 mld euro. A w sumie do 2013 r. rolnictwo i obszary wiejski zostały

"Antyhona" i "Czarownice z Salem" na Warszawskich Spotkaniach Teatralnych

twórców spektaklu przeniesiona na granicę polsko-sowiecką, w czas bratobójczych starć, gnębienia Białorusinów i eksterminacji ludności żydowskiej. Główna bohaterka, Teresa działa w pojedynkę przeciwko nepotycznej rodzinie, usiłującej za wszelką cenę utrzymać się przy władzy. Jak przekonują twórcy

Chiny. Władze ogłosiły plan rozbudowy miast

"hukou", odsetek ten spada do 35 proc. - wynika z oficjalnych danych. W niektórych młodych metropoliach, takich jak Shenzhen, który przed reformami Denga był zaledwie wioską rybacką, tylko 20 proc. ludności posiada lokalny "hukou". Rejestrację w systemie zasadniczo dziedziczy się po

USA. Czy zmierzch amerykańskich Chinatown?

proc. całej populacji USA. W ostatnich latach, wraz ze wzrostem gospodarczym Chin, liczba nowych imigrantów zaczęła maleć. Mieszkańcy biednych obszarów wiejskich najpierw szukają szczęścia w chińskich miastach. Coraz częściej do USA przyjeżdżają natomiast w interesach lub na studia bardzo zamożni

Ok. 50 osób oddało materiał DNA w śledztwie ws. obławy augustowskiej

telefoniczny z Oddziałową Komisją Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Białymstoku" - głosi komunikat. Zaplanowano też kolejne spotkania i miejsce, gdzie będzie pobierany materiał do badań. 1 kwietnia w Gibach (Urząd Gminy w godzinach 9.00 - 16.00) oraz 4 kwietnia w świetlicy wiejskiej w

Zamach na lokal wyborczy w Indiach. Siedem ofiar

: "Są mocną siłą, która może destabilizować regiony wiejskie i plemienne w sercu Indii." Maoiści twierdzą, iż występują w obronie wyzyskiwanej ludności rolniczej i plemiennej, która bywa pozbawiana ziemi pod inwestycje przemysłowe. Władze uważają natomiast, że rebelia maoistyczna opóźnia

Plan antykryzysowy: ok. 180 mln euro na inwestycje na wsi w Polsce

jest w grupie krajów, gdzie najmniej ludności wiejskiej ma dostęp do internetu. Chodzi o zaproponowany przez KE 29 stycznia plan pobudzania gospodarki poprzez dofinansowanie projektów z budżetu UE w wysokości 5 mld euro. Zdecydowana część planu to projekty energetyczne, na które KE chce wydać 3,75 mld

Rosja: sadzenie ziemniaków sposobem na kryzys?

W oryginalny sposób walczą z kryzysem władze rosyjskiego obwodu kemerowskiego na Syberii. Gubernator obwodu Aman Tulejew zaproponował wszystkim mieszkańcom - którym pozwala na to zdrowie - sadzenie na wiosnę ziemniaków. Władze obwodu obiecały ludności wydzielenie działek i dofinansowanie kupna

Sejm. Opozycja chce odrzucenia ustawy o lasach

polskich lasów powinien być wykorzystany dla stymulowania rozwoju społeczności wiejskich, a także w walce ze zmianami klimatu, ponieważ lasy pochłaniają rocznie 40 mln ton dwutlenku węgla. Jak wskazywał, rząd nie docenia tego wkładu, a przyświeca mu jedynie zasada "skoro Lasy mają, to niech płacą"

70 lat temu zginął Jan Piwnik "Ponury", legenda polskiej partyzantki

pochowany na wiejskim cmentarzu we wsi Wawiórka. Jego mogiłą opiekowała się miejscowa ludność polska. O "Ponurym" nie można było mówić i pisać przez wiele lat po wojnie. Nawet po 1956 r. nie brakowało takich, którzy starali się nie dopuścić do popularyzacji tej postaci. Byli żołnierze "

Na Warmii przypomną kolonizacyjne zasługi wielkiego astronoma

zostanie odsłonięta w sobotę po południu w Ługwałdzie k. podolsztyńskich Dywit podczas lokalnego festynu "Święta Małego Dzwonu". Pochodzący z początku ubiegłego wieku dzwon pełnił ważną rolę w życiu przedwojennej wiejskiej społeczności. Bił każdego dnia w południe, ogłaszał też alarmy lub śmierć

Chiny nie chcą się meldować

. systemu meldunkowego.Gazety podkreślają, że swoboda poruszania się jest jednym "z podstawowych praw człowieka". Obecny system rejestracji ludności miał zaś przywiązać Chińczyków do miejsca urodzenia i utrudnić chłopom migrację do miast. W zależności od miejsca urodzenia mieszkaniec Chin ma hukou

Europejczycy będą mieli gwarantowane prawo do szybkiego internetu?

Komisji Europejskiej upowszechnienie dostępu szerokopasmowego ma kluczowe znaczenie dla osiągnięcia wzrostu gospodarczego i tworzenia nowych miejsc pracy w Europie. Niemniej jednak 23 proc. ludności zamieszkałej na obszarach wiejskich nie posiada dostępu do stacjonarnych sieci szerokopasmowych.

Kraków w obiektywie Wehrmachtu

. Pozostałe ukazują sceny z życia ludności wiejskiej w rejonie Tyńca i Skotnik. Są także fotografie Przemyśla.Pozyskane zdjęcia to część zbioru liczącego kilkaset fotografii, zgromadzonego przez Otto Kluege. Jako oficer Wehrmachtu stacjonował on w Krakowie i odpowiadał za zabezpieczenie linii kolejowej

MRR chce zwiększyć zatrudnienie na wsi do 54 proc.

"Chcemy również zwiększyć odsetek ludności na obszarach wiejskich, korzystających z kanalizacji, z obecnych 18 proc. do 75 proc. w przyszłości" - poinformował na wtorkowej konferencji prasowej wiceminister rozwoju regionalnego Jerzy Kwieciński. Środki na realizację tych zadań mają

"New York Times": Nad świecką syryjską rewolucją przejmują kontrolę islamiści

- Pokojowy, świecki ruch protestu - tak zaczynała syryjska rebelia w marcu 2011 r. Akcentów bardziej religijnych zaczęła nabierać kilka miesięcy później. Wtedy, gdy do konfliktu włączyli się konserwatywni sunnici, zamieszkujący głównie tereny wiejskie. "W ostatnich miesiącach zaczęły powstawać

Rozdano nagrody w konkursie na Wydarzenie Muzealne Roku 2013

jubileuszowa w stulecie otwarcia Gmachu Głównego Muzeum Narodowego w Szczecinie". Za najlepsze "wystawy historyczne i archeologiczne" wyróżniono Muzeum Narodowe we Wrocławiu za wystawę "Oręż europejski" a także Muzeum Górnośląskie w Bytomiu za "Utracone nadzieje. Ludność żydowska

Indie: 9 policjantów zginęło w wyniku wybuchów min podłożonych przez maoistów

Dwóch funkcjonariuszy zostało rannych. Maoiści działają od ponad dwudziestu lat w co najmniej dziewięciu z 29 indyjskich stanów, dokonując ataków zbrojnych w imię walki o prawa ubogiej i bezrolnej ludności wiejskiej, wyzyskiwanej - jak uważają - przez władze i właścicieli ziemskich. W Indiach za

"Żółte koszule" w Tajlandii dają rządowi tygodniowe ultimatum

popierającymi obecnego premiera Abhisita Vejjajivę wielkomiejskimi elitami stolicy i monarchistami, a masami ludności z rolniczych regionów kraju.Opozycja rozpoczęła protesty przed miesiącem, aby domagać się rozwiązania parlamentu i przedterminowych wyborów. Od dwóch tygodni luksusowe restauracje i sklepy w

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

Radymno (gmina wiejska)

Radymno (w 1973 gmina Skołoszów) – gmina wiejska w południowo-wschodniej Polsce w województwie podkarpackim, w powiecie jarosławskim. W latach 1975–1998 gmina położona była w województwie przemyskim.Siedziba gminy mieści się w Radymno na ulicy Lwowskiej 38.Wójtem Gminy Radymno jest inż

Oława (gmina wiejska)

Oława – gmina wiejska w województwie dolnośląskim, w powiecie oławskim. W latach 1975-1998 gmina administracyjnie należała do województwa wrocławskiego.Siedziba gminy to Oława. Gmina leży 16 km na południowy wschód od Wrocławia, wokół miasta Oława, nad rzekami Odrą i Oławą.Według danych z 31

Świdwin (gmina wiejska)

Świdwin – gmina wiejska położona jest w środkowej części powiatu świdwińskiego. Siedzibą gminy jest miasto Świdwin, które nie wchodzi w skład gminy, jest osobną gminą miejską.Miejsce w województwie (na 114 gmin): powierzchnia 34., ludność 61.Gmina stanowi 22,6% powierzchni powiatu

Tarnów (gmina wiejska)

Tarnów – gmina wiejska w województwie małopolskim, w powiecie tarnowskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie tarnowskim.Według danych z 30 czerwca 2012 gminę zamieszkiwało 24 844 osób. HistoriaPrzed wiekami, jak wynika z badań archeologicznych, prowadzonych m. in

Białogard (gmina wiejska)

Białogard położona jest w województwie zachodniopomorskim, w środkowej części powiatu białogardzkiego. Siedzibą gminy jest miasto Białogard, które nie wchodzi w skład gminy, jest osobną gminą miejską. Jest to jedyna gmina wiejska w powiecie. Według danych z 30 czerwca 2010 r. gmina miała 7730

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.