kwota bazowa do emerytury

ask, PAP

"GP": Od marca wyższe emerytury z ZUS

"GP": Od marca wyższe emerytury z ZUS

- Według szacunków "Gazety Prawnej" kwota bazowa wzrośnie od marca o blisko 180 złotych. Dzięki temu osoba, która później przejdzie na emeryturę zyska 118 złotych miesięcznie.

Od marca wyższe emerytury z ZUS

Według szacunków "Gazety Prawnej" kwota bazowa wzrośnie od marca o blisko 180 złotych. Dzięki temu osoba, która później przejdzie na emeryturę zyska 118 złotych miesięcznie.

Poczekać z emeryturą do marca?

Występując o emeryturę w marcu, można zyskać nawet kilkaset złotych, informuje "Gazeta Prawna" i wyjaśnia, że ZUS, przyznając od marca emerytury i renty, weźmie pod uwagę wysokość nowej kwoty bazowej. Wyniesie ona 2578,26 zł. i będzie wyższa od obowiązującej obecnie (2275,37 zł.) o 13 proc.

"GP": Poczekać z emeryturą do marca?

Kwota bazowa ma istotny wpływ na wysokość świadczeń. Najwięcej do stracenia na pochopnym złożeniu do ZUS wniosku o świadczenie mają osoby, które osiągały wysokie dochody. Pracownik zarabiający 250 proc. średniej płacy i mający 34-letni staż ubezpieczeniowy, na złożeniu wniosku o emeryturę do ZUS

Wyrównają kwotę bazową 75-latkom

Poprawkę poparło 12 posłów z sejmowej Komisji Nadzwyczajnej. Dwóch wstrzymało się. Osobom urodzonym przed 1 stycznia 1930 r. kwota bazowa zostałaby podniesiona stopniowo do 100 proc. Waloryzacja wszystkich emerytur i rent z tzw. "starego portfela" miałaby się zakończyć w 2010 r.

Zmiany stawek w ZUS. Wyższe najniższe emerytury

Najniższa emerytura, renta rodzinna i renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy od marca wyniesie 597,46 zł (obecnie 562,58 zł) miesięcznie, a najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy - 459,57 zł (dotąd 432,74 zł). Pobierający dodatek pielęgnacyjny mogą liczyć na 153,19 zł

Trybunał Konstytucyjny o zamianie renty na emeryturę

wysoką, jak spodziewał się mężczyzna. Obliczył bowiem emeryturę na podstawie wskaźników, które obowiązywały w roku przyznania renty. Łodzianin zaskarżył tę decyzję. Sąd wystąpił do Trybunału z pytaniem prawnym. Dlaczego? Bo przepis o dorabianiu przez 30 miesięcy jest nowy (od 2004 r.) i nasuwała się

ZUS: tegoroczny wskaźnik waloryzacji wyniesie 100,68 proc.

pieniężnych wypłacanych wraz z emeryturą lub rentą albo wypłacanych samoistnie, a także maksymalnych kwot zmniejszenia emerytur i rent w przypadku osiągania przychodu z działalności zarobkowej" - dodał. Zgodnie z informacjami przekazanymi PAP przez Zakład, od marca kwota bazowa wynosi 3308,33 zł

Z emeryturą lepiej poczekać do marca

Kwota bazowa od marca będzie wynosić 2059,92 zł, podał ZUS. Do końca lutego - 1997,20 zł. Jej wartość wpływa na wysokość wyliczonego przez ZUS świadczenia. Dlatego warto wstrzymać się ze złożeniem wniosku. W dodatku wszystko wskazuje na to, że w tym roku od 1 marca nie będzie waloryzacji, dzięki

W 2015 r. więcej pieniędzy na emerytury, mniej na biopaliwa

). Przewiduje też m.in. zamrożenie w 2015 r. podstawy naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zamrożona zostanie też kwota bazowa dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe na poziomie z 2008 r. "Powyższe rozwiązanie spowoduje utrzymanie na tym samym poziomie uposażeń i diet

"GP": Wzrosną emerytury i renty

Wzrost świadczeń wynika z podwyższonej kwoty bazowej, która wyniesie 2578 złotych 26 groszy, czyli będzie wyższa od dotychczasowej o 302 złote 89 groszy. Nowa kwota bazowa będzie brana pod uwagę przez ZUS przy wyliczaniu wysokości rent i emerytur. To oznacza, że na przykład przeciętna emerytura

Skąd się bierze emerytura, czyli emerytury ze starego systemu

emeryturę Wysokość świadczenia zależy od: wysokości tzw. podstawy wymiaru; okresów składkowego i nieskładkowego; tzw. kwoty bazowej. Najpierw ZUS oblicza podstawę wymiaru. Przyszły emeryt wskazuje lata, z których ZUS uwzględnia zarobki. Ma do wyboru jedną z dwóch możliwości: 20 lat dowolnie

Prezydent nie pomoże pracującym emerytom

Prezydent nie pomoże pracującym emerytom

przepisów, jeśli zdecydują się kontynuować pracę i tym samym stracą od października emerytury, zyskają korzystniejszy sposób ich naliczania. Jeżeli w przyszłości wystąpią o świadczenia ponownie, to ZUS ustali emeryturę z nową kwotą bazową i podstawą wymiaru.

TK o emeryturach: stary portfel zgodny z konstytucją

TK o emeryturach: stary portfel zgodny z konstytucją

r. do 31 grudnia 1998 r. otrzymały zaniżone świadczenia emerytalno-rentowe, wyliczone w oparciu o niższą kwotę bazową. Zgodnie z ustawą budżetową z 1993 roku, że względu na brak środków, emerytury i renty były wyliczane w oparciu o kwotę bazową, stanowiącą 91 proc. przeciętnego wynagrodzenia, a nie

Portfel zgodny z konstytucją

Chodzi o 5,3 mln osób, które od 1 marca 1993 r. do 31 grudnia 1998 r. otrzymały zaniżone o kilkadziesiąt złotych miesięcznie emerytury i renty. Za rządu Hanny Suchockiej w państwowej kasie brakowało pieniędzy na takie świadczenia. Parlament obniżył więc ze 100 do 91 proc. tzw. kwotę bazową, od

"GP": Przyszły emerycie, weź na wstrzymanie

Chodzi o to, że szybki wzrost płac i wprowadzona od stycznia kolejna obniżka składki rentowej spowodują, że obowiązująca od marca kwota bazowa, mająca bardzo istotny wpływ na wysokość świadczenia, może być zdecydowanie wyższa. Dziennik szacuje, że wzrośnie z 2275 zł do ok. 2548 zł.Na tej podstawie

ZUS-owski kalkulator do przeliczania emerytur wg starych i nowych zasad

warunki do tzw. wcześniejszej emerytury.Wysokość emerytury ustalanej według dotychczasowych zasad uzależniona jest od następujących składników: wysokości podstawy wymiaru, okresu składkowego i nieskładkowego, kwoty bazowej, obowiązującej w dacie powstania prawa do świadczenia.Podstawę wymiaru emerytury

Rosną pensje

W całym zeszłym roku średnie wynagrodzenie w gospodarce narodowej wyniosło 2477,23 zł - podał we wtorek Główny Urząd Statystyczny. To oznacza, że w ciągu roku wzrosło prawie o 4,1 proc. Jednocześnie GUS podał nową kwotę bazową, na podstawie której będą obliczane emerytury od początku marca tego

Rząd przyjął projekt ustawy okołobudżetowej; płace pozostaną zamrożone

latach ubiegłych, stosowana będzie regulacja umożliwiająca elastyczne planowanie środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli. Podobnie, jak w tym roku wprowadzony będzie przepis, zgodnie z którym odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli dokonywany będzie na podstawie kwoty bazowej

Emeryci skarżą ZUS

Kiedy w 1993 r., za rządu Hanny Suchockiej, w państwowej kasie brakowało pieniędzy na emerytury, parlament obniżył tzw. kwotę bazową, od której je naliczano - ze 100 do 91 proc. Dla 5,3 mln emerytów i rencistów oznaczało to stratę kilkudziesięciu złotych miesięcznie. Ustawę o obniżeniu kwoty

Sejm za przywróceniem waloryzacji rent i emerytur

zostanie kwota bazowa do 100 proc. przeciętnego wynagrodzenia przyjętego do ustalenia wysokości świadczenia w dniu jego przyznania - od 1 marca 2008 r. Chodzi o osoby, które przeszły na emeryturę w latach 1993-1998 i otrzymały emerytury wyliczone na podstawie zaniżonej kwoty bazowej do 91 proc

ZNP: 18 stycznia manifestacja w Warszawie

10 proc. w stosunku do roku obecnego tzw. kwoty bazowej, służącej do wyliczenia średniego wynagrodzenia nauczycieli oraz zapowiedź obniżenia o 5 proc. składki rentowej, nie jest zadowalający.Jak wynika z ankiet, uważa tak 95 proc. nauczycieli. Zaledwie 4,96 proc. pytanych uznało, że podwyżki na takim

W marcu wzrosną renty i emerytury

, iż nowa kwota bazowa służąca do wyliczania wysokości emerytur i rent wzrośnie od marca o 74 PLN, ale to dotyczy tych osób, które będą od marca starały się o świadczenia Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

ZUS: od 1 marca wzrosną minimalne emerytury i renty

pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i ZSRR - w zależności od liczby pełnych miesięcy trwania pracy - od 8,18 zł do 163,15 zł. Renat socjalna będzie wynosiła 534,48 zł, świadczenie przedemerytalne ? 757,79 zł, a kwota bazowa ? 2275,37 zł.

Szybsza likwidacja starego portfela?

emeryturę lub rentę w latach 90. Ich świadczenia nazywa się starym portfelem. Ustawą budżetową z 1993 r. tym emerytom i rencistom obcięto kwotę bazową, czyli stawkę, która służy do obliczania wysokości świadczeń. Kto szedł na emeryturę w 1993 r., miał tylko 91 proc. tej kwoty. Ci którzy szli na nią rok

Emerytury po polsku cz.1: Co dalej z naszymi emeryturami

znaczenie ma tu rok urodzenia. Emerytura z ZUS po staremu Dostają ją urodzeni przed końcem 1948 r., bo - przypomnijmy - oni należą do starego systemu. Wysokość świadczeń zależy od: wysokości tzw. podstawy wymiaru, okresu składkowego i nieskładkowego, tzw. kwoty bazowej obowiązującej w dniu powstania

Oświatowa "S" chce przesunięcia o rok wcześniejszych emerytur dla nauczycieli

Na podwyżki dla nauczycieli w budżecie państwa przewidziano około 1 mld zł, jednocześnie kwotę bazową służącą do wyliczenia średniego wynagrodzenia nauczycieli zwiększono w ustawie budżetowej tylko o 2,2 proc. Uzasadnione zostało to tym, że część dodatkowych środków musi służyć też na odprawy

Bogaci, ratujcie budżet

złotych. Już raz się zdarzyło, że polski rząd w kryzysie ratował się pieniędzmi emerytów. W 1993 roku za rządu Hanny Suchockiej, gdy w państwowej kasie brakowało pieniędzy na emerytury, parlament obniżył tzw. kwotę bazową, od której je naliczano, ze 100 do 91 proc. Dla 5,3 mln emerytów i rencistów

Prezes ZUS: Mamy obowiązek ściągać po 60 zł od emerytów

państwowej kasie brakowało pieniędzy, parlament ustawowo obniżył tzw. kwotę bazową, od której naliczano emerytury. Ustawę - na co powołują się emeryci w pozwach - Trybunał Konstytucyjny uznał w 1993 r. za niezgodną z konstytucją. Jednak orzeczenie TK nie weszło w życie, bo odrzucił je parlament. Według "

MEN nadal proponuje związkowcom 5 proc. podwyżki

ogólnej dla samorządów. Jak przypomniała, średnia wysokość wynagrodzenia nauczycieli jest już ustalona poprzez zapisaną w ustawie budżetowej kwotę bazową i przez przepisy ustawy o systemie oświaty. Rozporządzenie płacowe MEN dotyczy tylko minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego. Wiceminister

Renty i emerytury po nowemu

podwyżki były nie rzadsze niż co dwa lata (w pierwotnej wersji co trzy). Kolejny uszczerbek w dochodach spowoduje likwidacja tzw. starego portfela. Swoją wersję zadośćuczynienia emerytom, którym w przeszłości obniżono tzw. kwotę bazową ze 100 do 93 proc. (to podstawa naliczania emerytury), zgłosiła SdPl

ZUS daje drugą emeryturę

przepisie zyskuje. Jednym ze składników świadczenia jest tzw. część socjalna obliczana na podstawie kwoty bazowej. Ta kwota obecnie wynosi 1903,03 zł, a kiedyś było to 666,96 zł. Rzeczniczka przestrzega jednak, że są tacy, dla których ustalenie na nowo emerytury może być niekorzystne. - Jeśli kobieta

Nauczyciele: Tną pensje

negocjacje płacowe. Miały się odbyć w wakacje. Ale do żadnego spotkania nie doszło. Ministerstwo Finansów problemu z nauczycielskimi podwyżkami w 2008 r. nie widzi. - Kwota bazowa wyznacza tylko minimalny próg wynagrodzenia. Samorządy mogą przecież płacić więcej niż to minimum. A subwencja oświatowa na rok

Nauczyciele zastrajkują przeciwko Giertychowi?

podwyżki będzie niższa - subwencję zwiększono tylko o ok. 1 mld zł. Te środki muszą starczyć też na odprawy dla nauczycieli odchodzących na wcześniejsze emerytury oraz zwiększenie wynagrodzeń nauczycielom, którzy uzyskali wyższy stopień awansu zawodowego. Dlatego tzw. kwotę bazową, służącą do wyliczania

ZUS nadal straszy emerytów komornikiem

sprzedawanych na bazarach i kserowanych między znajomymi. W 1993 r. rząd Hanny Suchockiej obniżył tzw. kwotę bazową, od której naliczano emerytury. Dla 5,3 mln emerytów i rencistów oznaczało to stratę kilkudziesięciu złotych miesięcznie. Pomysł zakwestionował Trybunał Konstytucyjny, ale jego orzeczenie odrzucił

Sejm przegłosowuje budżetowe prezenty

pomóc młodym ludziom w otwieraniu działalności gospodarczej poprzez ulgi podatkowe i zmniejszanie kosztów pracy. Posłowie zaakceptowali zaproponowane przez Ministerstwo Edukacji podwyżki dla nauczycieli. W przyjętej przez posłów poprawce do budżetu podniesiono tak zwaną stawkę bazową do 1835 złotych

Posłowie za obniżką składki rentowej od lipca

rentowej oraz podwyżce kwoty bazowej, dotacje budżetowe do FUS zwiększyłyby się o 15 mld zł. W 2007 r. w budżecie zapisano dotacje do FUS na poziomie 21,5 mld zł, a po przeprowadzeniu planowanych reform byłoby to około 36 mld zł. Wiceminister podkreśliła, że redukcja składki pozwoli na bezinflacyjny wzrost

Nauczyciele zastrajkują przeciw Giertychowi?

budżetem na 2007 r. okazało się, że subwencja oświatowa będzie zwiększona tylko o 1 mld zł. Kwota ta ma starczyć również na odprawy dla nauczycieli odchodzących na wcześniejsze emerytury oraz zwiększenie wynagrodzeń nauczycielom, którzy uzyskali wyższy stopień awansu zawodowego. Dlatego tzw. kwotę bazową

Hausner nie odchodzi z rządu

rencistów i emerytów. Ukłonem w stronę emerytów - których, gdyby ustawa o nowych zasadach waloryzacji przeszła przez Sejm, czekają rzadsze i mniej korzystne podwyżki - ma być likwidacja tzw. starego portfela. Chodzi o zadośćuczynienie emerytom, którym niegdyś obniżono tzw. kwotę bazową, będącą podstawą

Droga wyjścia dla zmian w nowym systemie emerytalnym w zakresie OFE

odpowiednio mniejsza przez te pierwsze. W wyniku takiego przesunięcia księgowo spada (wyemitowane) zadłużenie państwa co wywołuje złudzenie oszczędności. W rzeczywistości jednak zobowiązania pozostają te same, gdyż prawo do emerytury wynikające z zapisu tej samej kwoty na koncie zarządzanym przez ZUS i PTE

Renty będą niższe, bo zmieni się ich obliczanie

byłyby często wyższe od emerytur. - Takie rozwiązanie byłoby niesprawiedliwe i mogło zachęcać do przechodzenia na renty - powiedział "GP" Romuald Poliński, wiceminister pracy i polityki społecznej. Zmianę popiera także Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych (OPZZ), ale obawia się, że

Stenogram z exposé premiera Donalda Tuska

prawdziwie. Ja dobrze wiem, i zwracam się tu do wszystkich naszych Rodaków, ja dobrze wiem, że ta zaszczytna służba, jaka przypadła mi w udziale i mojemu gabinetowi, to skutek, to efekt waszego wielkiego patriotycznego wysiłku.Podziękowania dla PolakówJa dzisiaj jestem w tym miejscu i mówię do Państwa

Projekt ustawy o Centralnym Urzędzie Antykorupcujnym

Rozdział 1 Postanowienia ogólne Art. 1. 1. Tworzy się Centralny Urząd Antykorupcyjny, zwany dalej "CUA", do spraw zwalczania nadużyć w instytucjach państwowych i samorządu terytorialnego oraz działalności godzącej w istotne interesy finansowe państwa. 2. Nazwa Centralny Urząd

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

Emerytura olimpijska

, gdzie Polska nie brała udziału), ukończyli 35 lat, nie uprawiają już czynnie sportu, nie są karani za przestępstwo popełnione umyślnie. W 2009 emerytury olimpijskie otrzymywało 261 medalistów Igrzysk Olimpijskich oraz 198 medalistów Igrzysk paraolimpijskich oraz Igrzysk głuchych.Świadczenie przyznawane

Fundusz sołecki

: przy ustalaniu kwoty funduszu sołeckiego na rok 2011 brano pod uwagę liczbę mieszkańców na dzień 30 czerwca 2010 roku). Liczbę mieszkańców określa się na podstawie prowadzonego przez gminę zbioru danych stałych mieszkańców.Kb – kwota bazowa obliczana jako iloraz wykonanych dochodów bieżących gminy

Sieci sensorowe

energii. Koszt pojedynczego węzła to kwota od kilkunastu centów do kilkuset dolarów w zależności od jego parametrów.Najważniejsze parametry, którymi różnią się między sobą sieci sensorowe oraz które odróżniają je od innych sieci (np. komputerowych) to: małe fizyczne rozmiary węzłów, optymalizację

Social Security

[42 USC 7] obejmuje kilka programów i ubezpieczeń społecznych. Główną część programu stanowi OASDI (Old Age, Survivors, a Disability Insurance ? emerytury, renty rodzinne, renty inwalidzkie i ubezpieczenia) lub RSDI (Retirement, Survivors, and Disability Insurance ? renty, renty rodzinne

Wspólna polityka rolna Unii Europejskiej

emerytury fundusze przedakcesyjne dla państw kandydujących Reforma Fishlera – Luksemburg 2003 – od 2005 System Jednolitej Płatności (SJP) oddzielenie płatności od produkcji rolnej płatność przypisana do powierzchni upraw z lat 2000-2002 odłogowanie (10% z 92t) możliwa jednolita płatność

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.