kształcenie nauczycieli

Bartosz Kuczyński

Kuczyński: Angielski to przedmiot bardzo praktyczny

Kuczyński: Angielski to przedmiot bardzo praktyczny

Szwankuje system kształcenia nauczycieli języka angielskiego

Prezydent w liście do nauczycieli: wyrażam państwu najwyższe uznanie

Najserdeczniejsze podziękowania za całoroczny trud kształcenia i wychowywania polskiej młodzieży złożył prezydent Bronisław Komorowski w liście skierowanym do nauczycieli i pedagogów w Dniu Edukacji Narodowej, przypadającym w piątek.

SLD walczy o etykę. "Nikt na wojnę z Kościołem nie idzie" - zapewnia Piekarska

W 72 proc. polskich szkół odbywają się lekcję religii, zajęcia z etyki tylko w niespełna 2,5 proc. O to, żeby było inaczej chce zawalczyć SLD. Katarzyna Piekarska zapewnia, że Sojusz nie szykuje rewolucji. - Chodzi o zapewnienie tego, co jest zapisane w konstytucji i w konkordacie - mówi posłanka. Zdaniem wiceprezydenta Warszawy, odpowiedzialnego za oświatę, "trzeba się zastanowić jak to zrobić, żeby zacząć kształcić nauczycieli etyki".

Lewica złożyła projekt ustawy dotyczący nauczycielskich emerytur

Posłowie Lewicy złożyli we wtorek w Sejmie projekt zmian w Karcie Nauczyciela, który umożliwiałby wyjście z zawodu nauczycielom, gdy ukończyli 55 lat, mają 30-letni staż i przez co najmniej 20 lat ich praca była bezpośrednio związana z kształceniem i wychowaniem dzieci i młodzieży. Przepis ten

Obietnice Komorowskiego z kampanii: więcej, taniej, lepiej. Zobacz, co musi zrobić

Obietnice Komorowskiego z kampanii: więcej, taniej, lepiej. Zobacz, co musi zrobić

zaproponuje je po wyborach.*Rozpoczęcie budowa 1000 kilometrów dróg*Wspieranie parytetów i podpisanie ustawy o nich.*Zapowiedział też 30 proc. podwyżki dla nauczycieli .*W ciągu pierwszych 500 dni jego prezydentury, jeszcze przed wyborami parlamentarnymi, przywrócone zostaną 50-procentowe zniżki na przejazdy

Kudrycka: Przespaliśmy zmiany, które powinny być wprowadzone dawno temu

Kudrycka: Przespaliśmy zmiany, które powinny być wprowadzone dawno temu

- Na studiach pedagogicznych bardziej słuchałabym nauczycieli, którzy mają ciekawe doświadczenia i włączała ich do programów dydaktycznych. Bo teoretycy, nawet najwybitniejsi, mają wiedzę, ale są teoretykami - mówiła Barbara Kudrycka w TOK FM. I apelowała: - Nam są potrzebni ludzie, którzy przyjdą

ZNP proponuje umowę społeczną ws. edukacji

Jak mówił we wtorek podczas konferencji prasowej prezes ZNP Sławomir Broniarz, związkowi zależy na unowocześnieniu systemu edukacji, wyrównywaniu szans edukacyjnych dzieci oraz podniesieniu prestiżu zawodowego i płac nauczycieli (o 50 proc.).Broniarz zapowiedział wystosowanie listu w tej sprawie do

Wzorzec nauczyciela wyznaczył minister

ma im umożliwić swobodne poruszanie się po zjednoczonej Europie. Bez znajomości komputera trudno dziś porozumieć się z uczniami, a przygotowanie do prowadzenia dwóch przedmiotów ułatwi im znalezienie pracy. W Polsce jest ponad pół miliona nauczycieli. Każdego roku pracę w szkole rozpoczyna ok. 20 tys

Łódź. ZNP uczcił 75. rocznicę utworzenia Tajnej Organizacji Nauczycielskiej

nauczycielami i ich rodzinami, gromadziła i wydawała podręczniki, współpracowała z ruchem oporu. Efektem działalności nauczycieli skupionych w TON było uruchomienie zlikwidowanych przez okupanta szkół średnich, zakładów kształcenia nauczycieli, szkół wyższych, które z konieczności musiały funkcjonować w

ZNP złoży wniosek do Trybunału Konstytucyjnego ws. statusu nauczycieli

prowadzenia innym podmiotom. W jednym z przyjętych w sobotę stanowisk podkreślili, że zdecydowanie sprzeciwiają się zamiarom likwidacji Karty Nauczyciela. "Ranga społeczna zawodu nauczyciela i wiążąca się z tym jakość kształcenia jest zbyt ważną sprawą, by podejmować kluczowe decyzje o zmianach

Deklaracja wiary nauczycieli? Kluzik-Rostkowska: Będą spotkania z kuratorami. A jeżeli jakiś nauczyciel będzie według tego uczył...

Deklaracja wiary nauczycieli? Kluzik-Rostkowska: Będą spotkania z kuratorami. A jeżeli jakiś nauczyciel będzie według tego uczył...

nauczyciela - mówi minister. Kluzik-Rostkowska przywołuje artykuł 6. Karty nauczyciela, w którym zapisano, że "nauczyciel obowiązany jest (...) kształcić i wychowywać młodzież w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla

Śląskie. Uczniowie szkół zawodowych będą się kształcić pracodawców

Założenia Śląskiego Programu Powszechnych Praktyk "Dualna Klasa" zostały w czwartek zaprezentowane m.in. pracodawcom i dyrektorom szkół na konferencji "Pakt na Rzecz Efektywnego Kształcenia Zawodowego w Województwie Śląskim". "Dualny system kształcenia zakłada, że uczeń

Uniwersytet Łódzki wyszkoli trenerów biznesu

absolwentów szkół wyższych: menedżerów, nauczycieli i wykładowców akademickich oraz przyszłych trenerów. Nabór na studia trwa, zajęcia rozpoczną się w grudniu br. Uniwersytet Łódzki oferuje obecnie studentom naukę na 125 kierunkach. Kształci ok. 43 tys. osób i zatrudnia ponad 3 tys. pracowników, w tym 2,3

Tysiące nauczycieli od września straci pracę. MEN: W zeszłym roku te liczby były podobne

Tysiące nauczycieli od września straci pracę. MEN: W zeszłym roku te liczby były podobne

zespołach szkół i placówek oświatowych - 3247, w zakładach kształcenia nauczycieli i kolegiach - 164 osoby, w pozostałych typach placówek - 204. Większość z nich - 5121 nauczycieli - to osoby pracujące w miastach. Chcesz wiedzieć więcej i szybciej? Masz telefon z Androidem? Ściągnij naszą aplikację

Resort nauki rozstrzygnął konkursy zbliżające uczelnie do szkół

kształcenia nauczycieli szkolnych. Opracują metody dydaktyczne pracy nauczyciela z uczniem z różnych obszarów nauk: przyrodniczych, humanistycznych, społecznych, ścisłych, medycznych, nauk o zdrowiu, kultury fizycznej i sztuki. Studenci - przyszli nauczyciele - nauczą się m.in. jak rozwijać takie umiejętności

MEN: Statystyczny nauczyciel to 41-letnia kobieta

pamiętać, że oprócz przedszkoli i szkół w systemie oświaty są jeszcze placówki oświatowo-wychowawcze, placówki kształcenia nauczycieli, placówki doskonalenia nauczycieli.Najwięcej nauczycieli języka polskiego, angielskiego, matematyki46,29 proc. nauczycieli to osoby, które osiągnęły najwyższy stopień

Statystyczny nauczyciel ma 41 lat i jest kobietą

systemie oświaty są jeszcze placówki oświatowo-wychowawcze, placówki kształcenia nauczycieli, placówki doskonalenia nauczycieli. Według MEN zdecydowana większość nauczycieli - 601 tys. - zatrudniona jest w sektorze publicznym, czyli przez samorządy i administrację rządową. 46,29 proc. nauczycieli to osoby

Kluzik-Rostkowska: szkolnictwo zawodowe zyska znaczące środki na rozwój

to wszytko się nie wydarzy bez dobrego doradztwa zawodowego" - powiedziała Kluzik-Rostkowska. Podczas briefingu prasowego minister zapowiedziała, że pieniądze na rozwój kształcenia zawodowego będące w gestii jej resortu zostaną przeznaczone na szkolenia nauczycieli. "Musimy sobie zdawać

Sąd w Niemczech: muzułmanka nie może w szkole zasłaniać twarzy nikabem

Sąd w Niemczech: muzułmanka nie może w szkole zasłaniać twarzy nikabem

uniemożliwia swobodne komunikowanie się, które opiera się nie tylko na wypowiedziach ustnych, lecz także na mimice, gestach i innych przejawach mowy ciała. Zachowanie uczennicy zakłóca proces kształcenia, który jest zasadniczym zadaniem szkoły. Sytuacja, w której nauczyciel i uczeń nie mogą spojrzeć sobie w

Hall: zawód nauczyciela jest trudny i odpowiedzialny

W liście tym, minister złożyła nauczycielom i pracownikom oświaty wyrazy uznania za pracę na rzecz polskiej oświaty. "Realizując swoje zawodowe powołanie, odgrywacie państwo ważną rolę w procesie kształcenia i wychowania dzieci i młodzieży" - zaznaczyła. "Dziękując za waszą ciężką

ZNP proponuje partiom podpisanie porozumienia ws. statusu nauczycieli

Jak podkreślił na konferencji prasowej, w edukacji nie brakuje tematów zastępczych, które nie dotykają istoty sprawy, nie są związane z systemem oświaty, z jakością kształcenia, z przygotowaniem nauczycieli czy kwestią finansowania edukacji i wychowania przedszkolnego. "Obawiamy się, że w

Płock. Na Święto Niepodległości 3 tys. ciasteczek "Marcelinek"

"Marcelinki" upiekli uczniowie, ich rodzicie oraz nauczyciele z płockiego Zespołu Szkół Ogólnokształcących Specjalnych nr 7, w którym kształci się młodzież niepełnosprawna. To druga edycja akcji, zapoczątkowanej przez tę placówkę w 2013 r. "W tym roku upiekliśmy 3 tys. +Marcelinek

Czy muzyka w szkole zaciekawi dzieci? Uczą się Moniuszki oraz "pląsania". "Podstawa programowa to tylko minimum..."

Czy muzyka w szkole zaciekawi dzieci? Uczą się Moniuszki oraz "pląsania". "Podstawa programowa to tylko minimum..."

Prusek tłumaczy: - W podstawie programowej znajdują się obowiązkowe treści nauczania. To obowiązuje w całym kraju i to określa cele główne kształcenia. To minimum, które musi zostać zrealizowane przez każdego nauczyciela danego przedmiotu na danym etapie edukacyjnym. Plastyczność programów nauczania

Białoruś: Władze planują zamknąć polskie szkoły? MSZ: Działamy

zdecydują ostatecznie, że szkoły muszą mieć rosyjsko- lub białoruskojęzyczny charakter, polskie dzieci stracą szansę na kształcenie w ojczystym języku. Według Związku Polaków na Białorusi władze tego kraju już wcześniej próbowały otwierać rosyjskojęzyczne klasy w polskich szkołach. Spotkało się to z

TNS Polska: ponad połowa uczniów nie lubi lekcji fizyki.

podstawowej w klasach IV-VI jest przedmiot przyroda, który łączy w sobie treści z zakresu biologii, geografii i fizyki oraz, że większość nauczycieli przyrody to biolodzy i geografowie. "Fizyka to trudny przedmiot. Wymaga łączenia w sobie dwóch umiejętności. Z jednej strony chodzi o umiejętności

Upowszechnianie wychowania przedszkolnego w programie SLD dla edukacji

. Najwyższa pora na odejście od sformalizowanych dróg awansu i w dużo większym stopniu koncentrować się na rzeczywistej pracy nauczyciela" - powiedziała. Łybacka podkreśliła też wagę przywrócenia odpowiedniej pozycji kształceniu zawodowemu i dostosowywania programów kształcenia w szkołach zawodowych do

Przedstawiciele ZNP i PO chcą dalej rozmawiać o statusie nauczycieli

;Zgadzamy się co do tego, że edukacja jest strategicznym sektorem rozwoju kraju. Zgadzamy się co do tego, że jakość kształcenia jest najważniejszym celem w edukacji. Zgadzamy się, że nauczyciel jest kluczowym elementem w dbaniu o jakość kształcenia, i że poczucie komfortu, stabilności zatrudnienia istotnie

Konarzewski w TOK FM: Literaturę piękną w szkole zabija się tępym nożem

Prof. Krzysztof Konarzewski, psycholog społeczny, były przewodniczący Centralnej Komisji Egzaminacyjnej był gościem Poranka TOK FM. - W kształceniu nauczycieli nic się nie dzieje od lat 90-tych. Ludzie robią w czasie studiów kurs nauczycielski, bo to się zawsze może przydać. - Jak się nie uda

Dodatkowe zajęcia w przedszkolach nie są potrzebne? Nauczyciele: "To zrównywanie szans dzieci do zera i pozbawianie pracy setek wykształconych ludzi"

. Nauczyciele są oczywiście przygotowani do realizacji podstawy programowej, czyli potrafią wybrać piosenkę, taniec, włączyć je do repertuaru, ale nie jest to to samo, co kształcenie muzyczne. Nie wszyscy nauczyciele posiadają umiejętność improwizacji fortepianowej, a jest to niezbędny element do prowadzenia

ZNP i PiS nt. statusu zawodowego nauczycieli

parlament, za jej jakość główną odpowiedzialność ponoszą nauczyciele. To od nich zależy sukces polskiej szkoły. Konieczne jest zatem zapewnienie dopływu do zawodu najlepszych kandydatów, dlatego należy postawić na ich staranne kształcenie i dobór, uzależniony wyłącznie od kwalifikacji i kompetencji, a także

PJN chce likwidacji gimnazjów i edukacji dla siedmiolatków

dzieci, korzystanie z jednego podręcznika do danego przedmiotu i stworzenie możliwości korzystania z podręczników w formie elektronicznej, wprowadzenie pełnego kursu historii w szkołach średnich. PJN wskazuje też na konieczność zamiany systemu kształcenia nauczycieli dającego gwarancję dobrego

Kalita: PO prowadzi politykę likwidacji polskich szkół

Słowa rzecznika SLD to komentarz do środowego spotkania szefa rządu z nauczycielami. Donald Tusk odwiedził nauczycieli działających w Związku Nauczycielstwa Polskiego, którzy w warszawskiej siedzibie związku uczestniczyli w szkoleniu. Premier podkreślał tam m.in., że nauczyciel nie może być

"Dlaczego pani pozwala, żeby ludzie marnowali najlepsze lata życia?" - Żakowski do Kudryckiej

finansowych, utraconych zarobków, wysiłku rodzin wieloletniego, po którym człowiek kończy studia i nic z tego nie wynika dobrego? - drążył Żakowski. - Warto walczyć o tę wartość dodaną z prostego powodu. Nawet jeśli rozpoczynamy studia w tej uczelni, która nie kształci elit, to każda zatrudnia jednak

Badanie: 86 proc. uczniów pokonało próg konieczny do zdania matury z polskiego

Edukacyjnych (IBE) w ścisłej współpracy z Centralną Komisją Egzaminacyjną. Miała na celu pokazanie mocnych stron uczniów oraz wskazanie tego, nad czym nauczyciele powinni z nimi popracować. "Uczniowie dobrze poradzili sobie ze stawianiem tez w tekście argumentacyjnym. Dobrze posługują się słownictwem na

PSL i ZNP zawarły porozumienie ws. statusu nauczycieli

ponoszą nauczyciele. To od nich zależy sukces polskiej szkoły. Konieczne jest zatem zapewnienie dopływu do zawodu najlepszych kandydatów, dlatego należy postawić na ich staranne kształcenie i dobór, uzależniony wyłącznie od kwalifikacji i kompetencji, a także znalezienie skutecznego sposobu na utrzymanie

Specwydział dopilnuje, żeby dobrze uczyli superuczniów

Najzdolniejsi uczniowie mają dostać wsparcie, a nauczyciele nauczą się, jak im pomagać. Bowiem nawet uczeń ze średnią 6,0 potrzebuje takiej samej pomocy jak ten z gorszymi wynikami - uważają pedagodzy.- Za mało poświęca się uwagi zdolnym uczniom. Są szkoły, które z nimi pracują, ale są takie

Warszawa. Uroczystość pod pomnikiem Tajnej Organizacji Nauczycielskiej

skupionych w TON było uruchomienie zlikwidowanych przez okupanta szkół średnich, zakładów kształcenia nauczycieli, szkół wyższych, które z konieczności musiały funkcjonować w konspiracji. Prowadzono także tajne lekcje historii, geografii i literatury ojczystej w szkołach powszechnych, które zostały usunięte

PO i ZNP zawarły porozumienie ws. statusu nauczycieli

jakość główną odpowiedzialność ponoszą nauczyciele. To od nich zależy sukces polskiej szkoły. Konieczne jest zatem zapewnienie dopływu do zawodu najlepszych kandydatów, dlatego należy postawić na ich staranne kształcenie i dobór, uzależniony wyłącznie od kwalifikacji i kompetencji, a także znalezienie

Rz: Matura z matematyki będzie trudniejsza

. zreformowano podstawę programową i system kształcenia w liceach i technikach. Teraz uczniowie w drugiej klasie będą wybierać 2-4 przedmioty, których chcą się uczyć w zakresie rozszerzonym. Podniesienie wymagań wobec maturzystów ma podnieść rangę matematyki. Z międzynarodowych badań wynika, że choć polscy

Inżynierowie nie chcą uczyć innych. Wolą lepiej płatną pracę w przemyśle

płatną pracę w przemyśle. 29-letni Piotr pracy w szkole w ogóle nie brał pod uwagę. - Nie po to kończyłem studia techniczne, żeby się użerać z uczniami - mówi. - Pracę w prywatnej firmie dostałem już na trzecim roku. Zarabiam trzy razy więcej niż znajomi nauczyciele. I Bydgoszcz ma problem. Miasto ma 500

Koniec z wkuwaniem formułek. Rewolucja w technikach

to wprowadzenie kształcenia modułowego. Na czym to polega? Zamiast tradycyjnego podziału na przedmioty zajęcia zawodowe będą pogrupowane w bloki, jedna klasa przez cały dzień ma je mieć w jednej pracowni. Najistotniejsza zmiana to likwidacja podziału na teorię i praktykę, których do tej pory uczono

Hall w TOK FM: Zmiana Karty Nauczyciela? Chcę, żeby był dokument gwarantujący nauczycielom bezpieczeństwo

Samorządy skarżą się, że 90 proc. pieniędzy z subwencji oświatowej, gminy muszą przeznaczyć na pensje dla nauczycieli . - Boi się pani ruszyć Kartę Nauczyciela? - pytała Dominika Wielowieyska. - Jest zespół, w którym są przedstawiciele samorządów, związków zawodowych, organizacji oświatowych, który

"Solidarność" walczy z gender. "Szerzy szkodliwe treści"

w przestrzeń szkół czy przedszkoli. Zwłaszcza na najwcześniejszych etapach kształcenia wiedza na temat człowieka i jego płciowości powinna być przekazywana w racjonalny sposób. Wierzę jednak w zdrowy rozsądek polskich nauczycieli. Szkoła publiczna jest miejscem, gdzie powinno się pamiętać o

Sejm. Raport: z mową nienawiści młodzież najczęściej styka się w internecie

wykorzystywane. Według Bilewicza należy wzmocnić rolę szkoły jako przeciwwagi m.in. poprzez kształcenie nauczycieli, promowanie mniej rywalizacyjnego światopoglądu, wychowywanie do opiekuńczości oraz większego poszanowania dla prawa i norm. Wiceminister edukacji narodowej Joanna Berdzik wskazywała, że szkoła ma

Rada UE ds. edukacji chce większej konkurencji między uczelniami

. instytucji szkolnictwa wyższego - kształcą 19 milionów studentów i zatrudniają 1,5 miliona nauczycieli, naukowców i badaczy.

Zmiany w ustnej maturze z polskiego. "Dobry pomysł diabli wzięli przez niedbalstwo szkół"

;bronią" prezentacji, którą przygotowują w ciągu roku pod okiem nauczycieli. Temat wybierają sami. Zamiast niej wchodzi stare, wypróbowane losowanie zestawów pytań. Z tym że nie będą to układane przez nauczycieli pytania z literatury i gramatyki - maturzysta będzie losował zadanie. Dostanie do

Gawryluk o Euro 2012: Tatusiowie zajęci, a kobiety zostają same z wynikami matur dzieci

;I choć nie bagatelizuję troski o jakość polskiej reprezentacji narodowej, wydaje mi się ona niczym wobec troski o jakość kształcenia w Polsce" - pisze.Lepszy system edukacji, kac po Euro mniejszyGawryluk uważa, że młodzi nauczyciele nie radzą sobie z uczniami, bo nikt ich do tego nie

Zwalniają kilkudziesięciu profesorów i doktorów medycyny

Pierwsze wypowiedzenia nauczyciele akademiccy dostali na początku tygodnia. Na uczelni wrze. Na korytarzach trwają spekulacje, kto będzie następny do zwolnienia.- Nie ma się czemu dziwić - mówi jeden z profesorów, który prosi o niepodawanie nazwiska. - Jeszcze niedawno tytuł profesorski gwarantował

Są pieniądze dla szkoły dzieci oficerów NATO

Minister finansów Jacek Rostowski podpisał już decyzję w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2009. - A to oznacza, że będą pieniądze na zapewnienie kształcenia uczniom tej szkoły - powiedziała Magdalena Kobos, rzecznik resortu finansów. Mimo zwrotu kosztów remontu budynku, losy szkoły nadal są

Gimnazjaliści mogą się uczyć w Uniwersytecie Śląskim

Fot. Piotr Skórnicki / Agencja Gazeta Litwo, ojczyzno mojaTy jesteś jak zdrowieIle cię cenić trzebaTen tylko się dowie Uniwersytet Śląski Młodzieży to kolejne przedsięwzięcie edukacyjne uczelni, kierowane nie do studentów. Kształci już ona m.in. seniorów w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz

PiS głodówkę popiera, głodować nie będzie

destrukcją wychowania patriotycznego w polskich szkołach i uderza w podstawy naszej tożsamości narodowej". - Konsultacje społeczne przed wprowadzeniem rozporządzenia były fikcyjne - mówi działacz PiS Maciej Kopeć, były kurator oświaty w Szczecinie i nauczyciel historii. - Historia w szkole zostanie

Miasto oszczędza na edukacji niepełnosprawnych dzieci?

psychologiczno-pedagogiczną orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego Jaśka czytamy, że chłopiec powinien zostać objęty "intensywną terapią logopedyczną" i dwa razy w tygodniu mieć indywidualne zajęcia wyrównawcze fachowo zwane rewalidacyjnymi.Gdy zgłosiła się do nas mama Jaśka, chłopiec miał

Lekcje historii w szkole. "Obecnie prowadzą do prostackiego wartościowania: kto kocha ojczyznę, ten jest dobry"

- uważa dr Piotr Laskowski, nauczyciel historii. Zdaniem gościa TOK FM, pojawiające się stereotypowo narzekanie, że kiedyś nauka historii wyglądała lepiej, jest niesłuszne. - Historia w szkołach jest taka sama - spełnia funkcję przede wszystkim ideologiczną. Przekazuje komunikat, że świat jest

Oto szkoły wyższe, które dbają o studentów. Ranking uczelni według "Wprost"

linię podziału w polskim szkolnictwie wyższym" - przypomina "Wprost". A czasy dla uczelni prywatnych nadchodzą ciężkie: spadek zainteresowania studiami, a w jego wyniku niż demograficzny. To powoduje, że prywatne szkoły muszą dbać o jakość kształcenia i dostosowanie oferty do

Na etykę do SP 7 rodzice dowożą dzieci spoza Torunia. "Wspaniały pedagog". Nowa dyrektorka nie przedłuża nauczycielce umowy

? Mówią wprost: bo to wspaniały nauczyciel, z wielkim sercem, potrafiący z dziećmi dyskutować, na którego zajęciach nie ma tematów tabu, niestrofujący dzieci, nawet tych najbardziej niesfornych. Niektórzy o tym, że lekcje etyki w tej szkole są naprawdę wyjątkowe, dowiedzieli się od znajomych. I dowożą

Nowicka: "Niech NIK sprawdzi, jak Kościół wykorzystuje pieniądze, które Unia daje na promocję gender"

, gdzie często nie przestrzegane są zasady gender mainstreamingu". I dalej: "Co więcej, w wielu instytucjach i placówkach oświatowych kształcenie równościowe nie jest prowadzone, a do tego z inspiracji duchownych podejmowane są działania uniemożliwiające nauczycielkom i nauczycielom realizowanie

Zabrał synów na Bliski Wschód, by zobaczyli, jak w rzeczywistości wygląda wojna. "Najgorszy ojciec na świecie"?

Ojciec, Carl-Magnus Helgegren, jest dziennikarzem, nauczycielem akademickim, analitykiem systemów i DJ-em. Mężczyzna mówi pięcioma językami, a opiekę nad 10-letnimi synami dzieli z matką. Carl opisuje na blogu, że dzieci - Leo i Frank - zainteresowały się brutalnymi grami już teraz, na sześć lat

"Koniec" liceów? Nie, szkoła przestanie być szalona. Edukacja nie będzie powierzchowna

zapewnił w TOK FM Grzegorz Żurawski, rzecznik Ministerstwa Edukacji Narodowej, jest niemal dokładnie odwrotnie. - Reforma programowa wprowadza pogłębione kształcenie ogólne. Łączymy gimnazjum z pierwszą klasą szkoły ponadgimnazjalnej w jeden cykl kształcenia - tłumaczył w Komentarzach Radia TOK FM. - Po

Anna Sosna otrzymała tytuł "Nauczyciela Roku"

Uroczystość wręczenia nagród odbyła się w czwartek, w przeddzień Dnia Edukacji Narodowej na Zamku Królewskim w Warszawie. "Jesteście nauczycielami, o jakich nam chodzi, jesteście nauczycielami z pasją" - takimi słowami minister edukacji Katarzyna Hall zwróciła się do zgromadzonych na

Prezes Społecznego Towarzystwa Oświatowego: "Szkoła rozwija wiedzę ocenianą w badaniu PISA. Jak zmierzyć kompetencje społeczne?"

Najnowsze wyniki badań PISA, badających umiejętności gimnazjalistów, postawiły Polskę w światowej czołówce szkolnictwa. Premier Donald Tusk uważa to za efekt pracy nauczycieli, według prof. Czapińskiego jest to zasługa inwestujących w swoje dzieci rodziców, a prof. Mankiewicz jest zdania, że

"Gminy nie mogą same decydować o pensjach nauczycieli? Chwała Bogu!"

Gminy przeznaczają aż 90 procent pieniędzy z subwencji oświatowej gminy na pensje dla nauczycieli - czytamy w dzisiejszym "Dzienniku Gazecie Prawnej". Autorzy tekstu zwracają uwagę, że właśnie przez to nie są w stanie realizować innych zadań związanych z edukacją. - Chwała Bogu, że tak

Kielce. Nowy rok akademicki na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego

"Wciąż trwa w kraju prawdziwa rewolucja w kształceniu wyższym, dzięki której młodzi Polacy zyskują nowe perspektywy zawodowe i życiowe, a Polska buduje swój kapitał społeczny" - napisał w imieniu prezydenta Bronisława Komorowskiego szef jego kancelarii Jacek Michałowski w liście

ZNP: nowy rok będzie rokiem walki o Kartę Nauczyciela

chcemy, by Warszawa czy Łódź stały się widownią podobnych protestów i walk ulicznych, jak Londyn czy Madryt" - podkreślił. Broniarz przypomniał także, że nowy rok szkolny będzie kolejnym rokiem zmian w oświacie; od 1 września w przedszkolach i gimnazjach zacznie obowiązywać nowa formuła kształcenia

Około 100 osób okupuje technikum w Bytomiu

potrzebom, oferując profile kształcenia zawodowego mające gwarantować znalezienie pracy.Lokalne władze zapowiadają, że po przeniesieniu uczniów do nowego budynku, wszystkie kierunki kształcenia zostaną zachowane, a wraz z uczniami przejdą nauczyciele. Przewieziony ma zostać również sprzęt tak, by nie było

Uczniowie z Kwidzyna muszą powtórzyć maturę

, angielskiego i niemieckiego. Łaguna wyjaśniła, że uchybienie polegało na tym, iż w skład zespołu egzaminacyjnego w szkole wchodzili wyłącznie pracujący w niej nauczyciele, co jest sprzeczne z rozporządzeniami nakazującymi, by w zespole nadzorującym był pedagog z innej szkoły. Łaguna poinformowała, że w

Radny mówi "nie" Halloween w radomskich szkołach. Chce spisu imprez "pogańskich i satanistycznych"

kształtowaniu postaw szacunku młodych ludzi do życia i "sacrum śmierci", ale jest zupełnie sprzeczne z rozumnym kształceniem, do którego rzekomo powołany jest system oświatowy - powiedział radny.- Dlatego wierzę, że dyrektorzy i nauczyciele radomskich szkół, a przede wszystkim sami rodzice

 ''Żaden zdolny nastolatek nie zostanie bez pomocy''. Rusza program

-pedagogiczną. Program uzbroi 120 nauczycieli w wiedzę jak szlifować talent co najmniej 600 uczniów: Taką liczbę podpowiadają nam statystyki - przekonuje szef departamentu edukacji Adam Krawiec - 3-5 procent populacji wykazuje wybitne uzdolnienia. Jeśli będzie więcej, na pewno tymi uczniami się zaopiekujemy

"To patologia. Zleciliśmy kontrolę na uczelniach". Ministerstwo o nieprawidłowościach

tego zjawiska to nieprzystosowanie uczelni do sytuacji masowego kształcenia.- Od 35 lat jestem nauczycielem akademickim. I wiem, że to nie są typowe rzeczy. To patologia. To jest skutek umasowienia kształcenia. Przez wiele lat uczelnie pracowały w sytuacji luksusowej - zbieraliśmy 10 proc. najlepszej

Komorowski: "Ustawa o szkolnictwie wyższym otwiera drogę do zmian"

, przewiduje reformę systemu nauczania, wprowadzenie modelu finansowania uczelni uzależnionego od jakości kształcenia, uproszczenie ścieżki kariery naukowej oraz połączenie świata akademickiego z rynkiem pracy.Część naukowców krytykuje wprowadzoną legislaturę. Zarzuca jej m.in.: obniżenie standardów ścieżki

Ratunek dla uczelni: mniej studentów, większe wymagania, egzaminy wstępne

jednocześnie. Uważa on, że będzie to trwało tak długo, jak długo pensje wśród nauczycieli akademickich będą tak niskie, jak są obecnie. "Może to nie bardzo liberalne i demokratyczne, ale uważam, że polskie szkoły wyższe powinny kształcić elity intelektualne społeczeństwa. Dziś wychowują może 10-20 proc

Nauczyciele sympatyzujący z PiS chcą "szkoły po polsku"

- zapewniał uczestników spotkania wicemarszałek Sejmu Marek Kuchciński (PiS).Minister edukacji w rządzie Jarosława Kaczyńskiego, obecnie europoseł, prof. Ryszard Legutko mówił o potrzebie poprawienia w polskiej edukacji jej dwóch zasadniczych funkcji - wychowania i kształcenia. Jego zdaniem, kształcenie

Krakowskie szkoły zwalniają nauczycieli. Nie tylko przez niż

Polskiego, do którego spływają częściowe dane o zwolnieniach. Częściowe, bo ZNP informowany jest tylko o wypowiedzeniach dla nauczycieli związkowców. - Ta liczba codziennie rośnie - mówi Witold Woźniak, prezes oddziału związku w Podgórzu.- To jest rzeźnia - mówi wprost Artur Ławrowski, dyrektor Zespołu

Grzegorz Schetyna na inauguracji roku szkolnego w Lubinie

w Lubinie. Schetyna podkreślił, że funkcjonowanie placówki świadczy o wyjątkowości edukacji w szkołach społecznych i nowym spojrzeniu na kształcenie dzieci i młodzieży. "Chciałem podziękować tym nauczycielom, prawdziwym pasjonatom, bez których nie byłoby społecznej oświaty, ale także rodzicom

"Utrwalanie anachronicznych stereotypów płci szkodzi rozwojowi młodych ludzi". List otwarty w obronie gender

zdaniem zarzucanie nauczycielom, którzy realizują takie projekty, braku kompetencji i poczucia odpowiedzialności jest wyrazem nieufności wobec środowiska oświatowego. "XIX-wieczny, patriarchalny porządek społeczny" "To nie badaczki i badacze płci społeczno-kulturowej, autorki programów

Debata PiS o edukacji. Ksiądz bronił nauczycielki z Wiązownicy

"edukacji w służbie narodu". Przyjechali samorządowcy, nauczyciele, przedstawiciele oświatowych związków zawodowych. Wśród podkarpackich polityków wypatrzyliśmy tylko tych z PiS-u: posłów Andrzeja Szlachtę, Kazimierza Moskala, Bogdana Rzońcę, Stanisława Ożoga, Piotra Babinetza i senatora

Inauguracja roku akademickiego na UAM

Dla 49 tysięcy 600 studentów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza zaczął się wczoraj rok akademicki. Rektor Uniwersytetu prof. Stanisław Lorenc apelował o utworzenie funduszu na kształcenie kadr nauczycieli akademickich: - W ciągu ostatnich kilkunastu lat liczba studentów w Polsce wzrosła do 2,1

"GP" -100 tys. nauczycieli może stracić pracę

nauczyciele najmłodszych dzieci uczęszczających do pierwszych trzech klas. Prowadząc wszystkie zajęcia w jednej klasie mogą przepracować jedynie 18 godzin. Po wydłużeniu pensum żaden z nich nie będzie więc miał etatu - chyba, że będzie prowadzić zajęcia dodatkowe. W całej Polsce kształcenie zintegrowane w

Wiejskie dzieci będą uczyć się języka angielskiego

przeznaczonych 90 godzin lekcyjnych. Jak podkreślają inicjatorzy programu i nauczyciele oprócz umiejętności językowych u uczniów z wiejskich gimnazjów dzięki lekcjom angielskiego wzrasta poczucie pewności siebie i wiary we własne siły. Młodzież jest bardziej otwarta na innych i przejawia większą aktywność na

Uczelnie niepubliczne zainaugurowały rok akademicki

studentów - 580 tys. osób. W trybie stacjonarnych kształci się 98 tys. osób. Niepubliczne uczelnie zatrudniają 16,5 tys. nauczycieli akademickich. Najwięcej uczelni niepublicznych jest w Warszawie - 60, ale istnieją one w 172 z 379 powiatów. Na uczelniach prywatnych studiuje 6,2 tys. obcokrajowców, czyli

Egzaminy on-line na uczelniach dopuszcza projekt nowego rozporządzenia

warunki. "W paragrafie 5. określono, iż kształcenie praktyczne, w tym zajęcia laboratoryjne, terenowe i warsztatowe, powinno odbywać się w warunkach rzeczywistych, przy udziale nauczycieli akademickich i studentów. Mimo że wirtualne laboratoria dają możliwość zdalnego udostępnienia zasobów

"Znieść obowiązek nauki do pełnoletności? A chorych wyrzucamy karnie ze szpitali?"

jest kompletnie bezsilny. Ale jeżeli uczeń jest po prostu niegrzeczny, to nauczyciel ma obowiązek radzić sobie z niegrzecznymi. Do tego jest przecież kształcony. Taka jest jego rola. Obowiązku nauki trzeba bronić - Proponować rezygnację z obowiązku nauki to jakby powiedzieć, że trzeba się wycofać z

Dr Kubicki: Czy podwyżki zasiłków dla opiekunów niepełnosprawnych NAPRAWDĘ rozwiążą ich problemy? [OPINIA]

kwotę wynikającą z rodzaju niepełnosprawności: stanowi ona od 1,4- do 9,5-krotności stawki bazowej (w 2014 r. 5 242 zł rocznie) na ucznia. Owa kwota uzupełniająca zwana wagą przeliczeniową naliczana jest dla samorządu na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Samorząd zgodnie z

Wsparcie dla niepełnosprawnych? "Nie dyskutujmy, czy wydamy 2, czy 5 mld zł. Ale o tym, co chcemy osiągnąć"

1,4- do 9,5-krotności stawki bazowej (w 2014 r. 5242 zł rocznie) na ucznia. Owa kwota uzupełniająca zwana wagą przeliczeniową naliczana jest dla samorządu na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Samorząd zgodnie z zasadami wydatkowania subwencji ma pełną dowolność w sposobie jej

Hrynkiewicz: mamy zły system finansowania oświaty

mają środki, mogą dołożyć, te które nie mają środków, muszą się ograniczać do subwencji. Zatem następuje poważne różnicowanie szans, jakby systemowo zapisane" - zauważyła. W jej opinii, "przerzucanie kosztów kształcenia najpierw na samorządy, a potem na rodziny jest drogą, która prowadzi

Tusk spotkał się z Elbanowskimi. "Na początku powiedział nam: Nie"

pracy z sześciolatkami, szkoleniom nauczycieli klas IV do pracy z młodszymi uczniami, aby potrafili zapewnić im łagodne przejście do nauczania przedmiotowego, określeniu wymaganych efektów kształcenia dopiero po III klasie - podkreślono w informacji na stronie kancelarii premiera. Jak zaznaczono

Nowa pomoc w nauczaniu - "Baza narzędzi dydaktycznych"

Portal - o adresie: bnd.ibe.edu.pl - uruchomił w środę Instytut Badań Edukacyjnych. "Naszą intencją jest wsparcie nauczycieli, którzy dokładają starań, by nauka w szkole była coraz ciekawsza" - zaznaczył dyrektor Instytutu, Michał Federowicz. W bazie znalazły się zestawy zadań z języka

Przedwyborcze obietnice Putina kosztują 130 mld euro

AFP - napotyka bezprecedensowe protesty.Za najdroższą obietnicę uznano podniesienie wynagrodzeń dla nauczycieli, wykładowców wyższych uczelni i lekarzy, na co w ciągu sześciu lat (2012-2018) będzie trzeba wydać z budżetu równowartość 89 mld euro. Wartość pozostałych obietnic, np. rozszerzenie systemu

NRD nadal uczy w berlińskich szkołach

Welt", już osiem lat temu związek zawodowy nauczycieli alarmował, że o murze berlińskim uczniowie berlińskich szkół mówią jako o "antyfaszystowskim murze ochronnym". Taki termin w 1961 r. ukuła enerdowska propaganda, by usprawiedliwić odcięcie Berlina Zachodniego.Mur oficjalnie powstał

Testy w szkole ogłupiają dzieci

Już teraz, choć do egzaminów na koniec podstawówki i gimnazjów są jeszcze cztery miesiące, dzieci rozwiązują co najmniej jeden test dziennie. Tłuką je też na dodatkowych lekcjach i korepetycjach. Tym bardziej że lada dzień w gimnazjach będą próbne egzaminy i nauczycielom zależy przede wszystkim na

Na Uniwersytecie Warszawskim zainaugurowano 196. rok akademicki

rozwiązań, które mogą być korzystne dla uczelni i będą służyć podniesieniu poziomu kształcenia przez nie oferowanego" - oceniła prof. Chałasińska-Macukow podczas swojej mowy inauguracyjnej. Przyznała, że "nie jest to wciąż ustawa marzeń". "W niektórych miejscach jest po prostu

MEN chce spokojnego wdrażania wcześniejszych reform

"Obejmując urząd ministra edukacji narodowej powiedziałam, że chcę aby najbliższy okres był dla polskiej szkoły czasem stabilizacji i spokojnego wdrażania zainicjowanych wcześniej działań. Dzisiaj najważniejsza jest pomoc nauczycielom i dyrektorom we włączaniu do praktyki szkolnej

Polska jaskółka w Berlinie

czasów rządów PiS niemieckie apele ignorowano. Ówczesna szefowa dyplomacji Anna Fotyga uważa, że Niemcy powinni sami zatroszczyć się o nauczycieli polskiego, skoro Polska sama kształci i opłaca germanistów. Sprzeciwiał się temu też MEN kierowany wówczas przez Romana Giertycha z LPR. Później sprawa

"Dziennik Zachodni": Wieś internetem stoi

PRZEGLĄD PRASY: Mieszkańcy wsi mogli się jeszcze parę lat temu czuć poszkodowani, bo to przecież w miastach wcześniej można było korzystać z internetu. Teraz jednak szybko nadrabiają zaległości. Ci, którzy nie mają internetu w domu mogą korzystać z niego np. w Centrach Kształcenia na Odległość

Ksiądz profesor z KUL odpowie przed sądem. Za plagiat

uwłaczający godności nauczyciela akademickiego i naruszając cudze prawa autorskie, odpisywał obszerne fragmenty wykorzystywanych publikacji naukowych, zwykle z niewielkimi modyfikacjami, ale niejednokrotnie dosłownie, włączając w to przypisy". Mimo to ks. T. został ukarany tylko naganą - karą bardzo

Przemysł zabiera nam nauczycieli

- Innego nauczyciela chciałem jakoś zatrzymać, żeby choć pół etatu sobie zostawił. Żartowałem, że jakby co, to zawsze będzie na ten "chleb ze smalcem". Powiedział: bez obrazy, dyrektorze, ale ja dotąd właśnie miałem tylko chleb ze smalcem - opowiada dyrektor Jodko.Jeszcze do niedawna

Katarzyna Hall o edukacyjnym programie PiS: strzelanie na oślep

, podniesienie prestiżu zawodu nauczyciela. "Nawet spójna podstawa programowa, uwzględniająca wyniki badań OECD - PISA, której przygotowanie zapowiada obecnie PiS - opisująca cały proces kształcenia od przedszkola do matury, łącznie ze zdefiniowaniem zakładanych celów i efektów pracy wychowawczej - została

Rektorzy uczelni niepubl.: uczymy tak dobrze, jak szkoły państwowe

stacjonarnych kształci się 98 tys. osób. Niepubliczne uczelnie zatrudniają 16,5 tys. nauczycieli akademickich. Najwięcej uczelni niepublicznych jest w Warszawie - 60, ale istnieją one w 172 z 379 powiatów. Na uczelniach prywatnych studiuje 6,2 tys. obcokrajowców, czyli jedna trzecia wszystkich - 18,5 tys

NIK: już 18 proc. dzieci w Polsce walczy z nadwagą lub otyłością

powierzchni pod sklepiki wspomaga bowiem budżet szkoły.Dotacje rządu okrojone o 80 proc.Kolejny problem według NIK to fakt, że nauczyciele nie są kształceni do uczenia dzieci, jak zdrowo się odżywiać. Tylko w 30 proc. szkół programy wychowawcze zawierały kompleksowe zajęcia dla dzieci i rodziców o sposobach

Lawina skarg na Akademię Humanistyczno-Ekonomiczną

jakość kształcenia - wylicza Loba.To te same zarzuty, które spowodowały rozpoczęcie procedury likwidacyjnej, czyli przede wszystkim niezgodne z prawem kształcenie studentów poza siedzibą uczelni. Tam brakowało wykładowców, odpowiednich sal i bibliotek. Druga sprawa to za mała liczba nauczycieli

Opole. Tłumy na Salonie Maturzystów

planując przygotowania do matury uczniowie powinni zadać sobie kilka pytań i poszukać na nie odpowiedzi. "Po co zdaję maturę, jakie są moje plany dalszego kształcenia, jakie są moje słabe i silne strony" - wyliczał szef OKE. Małecki zachęcał maturzystów do jak najlepszego zaplanowania egzaminu, w

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

Kurs (kształcenie)

zawodowych jest prowadzona w ramach współpracy międzypaństwowej. Oferta kursów, umożliwiających zdobywanie lub doskonalenie umiejętności zawodowych, obejmuje szkolenia o różnym stopniu specjalizacji i czasie trwania, np. przeznaczone dla nauczycieli, kierowców, operatorów obrabiarek lub dotyczące

Ośrodek metodyczny

Ośrodek metodyczny - instytucja, której głównym zadaniem jest kształcenie i doskonalenie umiejętności nauczycieli.

Formy kształcenia

Formy kształcenia – organizacyjna strona kształcenia, która w odróżnieniu od metod nauczania dotyczy sposobu pracy nauczycieli oraz uczniów. Formy kształcenia obejmują zewnętrzne warunki tegoż kształcenia.Nadrzędnym celem każdego procesu nauczania, jak podaje Czesław Kupisiewicz

Pedeutologia

Pedeutologia (gr. paidentes - nauczyciel, logos - nauka) ? dział pedagogiki zajmujący się zagadnieniami dotyczącymi zawodu nauczyciela; główne kierunki badań pedeutologicznych: osobowość nauczyciela, jego uzdolnienia i autorytet, predyspozycje kandydatów do zawodu oraz kształcenie nauczycieli

Politechnika Zielonogórska

roku w Politechnikę Zielonogórską. W 2000 roku na PZ studiowało 8500 studentów na 7 kierunkach w ramach 25 specjalności. Politechnika zatrudniała ponad 440 nauczycieli akademickich, w tym 84 profesorów i doktorów habilitowanych. Uczelnia posiadała uprawnienia do doktoryzowania w ramach czterech dyscyplin naukowych

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.

Zdjęcia - kształcenie nauczycieli