kształcenie nauczycieli

PAP

Senat odrzucił projekt rozszerzający grono uprawnionych do kompensówek

Senat odrzucił projekt rozszerzający grono uprawnionych do kompensówek

Senat odrzucił w czwartek własny projekt nowelizacji ustawy o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych, rozszerzający grono uprawionych do tego świadczenia o nauczycieli uczących w centrach kształcenia praktycznego.

Śląskie. Kuratorium oświaty podpisało z uniwersytetem "Pakt dla Kształcenia"

Uczniowie będą mogli uczestniczyć w zajęciach na uczelni oraz korzystać z nowoczesnych laboratoriów, a nauczyciele doskonalić się zawodowo - to jedne z wielu założeń podpisanego przez Uniwersytet Śląski i Kuratorium Oświaty w Katowicach "Paktu dla Kształcenia".

Senat będzie debatować nad rozszerzeniem prawa do kompensówek

O tym czy podjąć inicjatywę ustawodawczą mającą na celu rozszerzenie grona uprawionych do otrzymania świadczenia kompensacyjnego o nauczycieli z centrów kształcenia praktycznego będzie debatować Senat na posiedzeniu, które rozpocznie się w środę.

Śląskie. Powstaje program rozwoju szkolnictwa zawodowego w województwie

kształcenie nauczycieli zawodu. "Chcielibyśmy, żeby nauczyciele zawodów udawali się na staże do pracodawców, bo rzeczywiście bardzo często z racji tego, że koncentrują się tylko na pracy w szkole, powinni aktualizować swoje umiejętności, które z uwagi na postęp technologiczny stają przestarzałe"

Senackie komisje negatywnie o inicjatywie dot. kompensówek

pedagogicznej przy Centrum Kształcenia Praktycznego w Warszawie. Ostatecznie o tym, czy taka inicjatywa zostanie podjęta zdecyduje cały Senat w głosowaniu. Zgodnie z obowiązującą od 2009 r. ustawą o świadczeniach kompensacyjnych, świadczenie takie może być przyznawane nauczycielom, którzy osiągnęli 30-letni

W Senacie debata nad rozszerzeniem grona uprawnionych do kompensówek

rady pedagogicznej przy Centrum Kształcenia Praktycznego w Warszawie. O dalszych losach projektu noweli Senat zdecyduje w głosowaniu jeszcze na tym posiedzeniu. Nauczycielskie świadczenia kompensacyjne są odpowiednikiem emerytur pomostowych. Mogą być przyznawane nauczycielom, którzy osiągnęli 30

Vassiliou: UE musi zatrzymać najlepszych nauczycieli w zawodzie

zawodu nauczyciela. Jeżeli państwa członkowskie nie podejmą działań służących przyciągnięciu i zatrzymaniu najlepszych nauczycieli, zahamujemy postęp w podnoszeniu jakości kształcenia w Europie. Komisja gotowa jest pomóc państwom członkowskim w opracowaniu polityki i środków, które sprawią, że zawód

Konferencja w Serocku

Konferencja w Serocku

Ministerstwo Edukacji Narodowej zamierza wprowadzić rozporządzenie, dzięki któremu dzieci objęte kształceniem specjalnym będą mogły realizować naukę w szkołach masowych, dotyczy to zarówno tych uczniów, u których stwierdzono pewien stopień niepełnosprawności, jak i dla tych, którzy są wyjątkowo

Szkoły zawodowe tuż przed rewolucją

Szkoły zawodowe tuż przed rewolucją

Małgorzata Sutuła dyrektor ZSB-G przy ul. Słonimskiej. Szkoła ta - podobnie jak w tym roku - wiosną chce przeprowadzić rekrutację aż do ośmiu oddziałów. Poza uczniami systematycznie z roku na rok zmniejsza się liczba nauczycieli kształcenia zawodowego. Badania wytykają również niewystarczającą liczbę

Senat wznowił obrady

Opowiedziała się za tym senacka Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji. Przygotowany przez nią projekt nowelizacji ustawy o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych to odpowiedź na petycję członków rady pedagogicznej przy Centrum Kształcenia Praktycznego w Warszawie. Senatorowie

Ekspert: nauczyciel powinien uczyć umiejętności, a nie przekazywać wiedzę

Konferencja poświęcona była możliwościom związanym z zastosowaniem przez nauczycieli internetowej platformy edukacyjnej Eduscience, którą od 2012 roku testuje 250 polskich szkół. Na platformie uruchomiono m.in.: ogólnodostępny przyrodniczy portal internetowy (zawierający m.in. blogi naukowe i

Podkomisja: nauczyciel klasy I może przedstawić część programu nauczania

obowiązuje cały dany etap edukacyjny i nauczyciel rozpoczynający zajęcia w klasie I przedstawia program na cały etap, czyli na trzy lata. Jednak w związku z sukcesywnym udostępnianiem przez MEN poszczególnym części podręcznika istnieje potrzeba wprowadzenia takich zapisów" - powiedziała Kopaczewska

Nauczyciel pląsa, by sprostać reformie

Nauczyciel pląsa, by sprostać reformie

taniec "Kłaniany", "Swing w uliczce", taniec francuski "La Dance", taniec grecki "Enas Mythos". Ceny: do negocjacji - to oferta szkoleń przygotowana przez niepubliczną placówkę doskonalenia nauczycieli "Akademia Edukacji" w Krakowie. Obecnie w Akademii

Pastor w więzieniu

Pastor w więzieniu

Monika Jendrzejewska: Jak to się stało, że pastor trafił do więzienia? Kazimierz Juszczak (śmieje się): To zaczęło się we Wrocławiu. Był rok 1995, wtedy pierwszy raz trafiłem do więzienia. Kiedyś, na długo przed tym wydarzeniem, przeszedłem chorobę alkoholową. Byłem zwykłym alkoholikiem. Udało mi s

Prezydent w liście do nauczycieli: wyrażam państwu najwyższe uznanie

przywoływana sentencja - Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie - pozostaje wciąż aktualna, mądrze określa stojące przed nauczycielem zadania i jego wielką odpowiedzialność" - ocenił. "Każda i każdy z Państwa jest wychowawcą przyszłych polskich obywateli. W Państwa rękach złożone są

SLD walczy o etykę. "Nikt na wojnę z Kościołem nie idzie" - zapewnia Piekarska

SLD walczy o etykę. "Nikt na wojnę z Kościołem nie idzie" - zapewnia Piekarska

kształcenie nauczycieli, bo teraz brak zajęć z etyki argumentuje się tym, że nie ma nauczycieli - mówiła w Komentarzach Radia TOK FM Katarzyna Piekarska. Jak dodała wiceprzewodnicząca SLD pieniądze na kształcenie nauczycieli są. - Przy rozliczeniu budżetu w 2009 okazało się, że nie wykorzystano wszystkich

Lewica złożyła projekt ustawy dotyczący nauczycielskich emerytur

Przepis ten dotyczyłby też nauczycieli (z co najmniej 25-letnim stażem), szkół, placówek, zakładów specjalnych oraz zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich. Zdaniem autorów projektu, "wprowadzenie limitu wieku 55 lat, będzie chroniło przed zbyt wczesnym opuszczaniem rynku pracy przez

Obietnice Komorowskiego z kampanii: więcej, taniej, lepiej. Zobacz, co musi zrobić

Obietnice Komorowskiego z kampanii: więcej, taniej, lepiej. Zobacz, co musi zrobić

. Zapowiedział, że zaproponuje je po wyborach. * Rozpoczęcie budowa 1000 kilometrów dróg * Wspieranie parytetów i podpisanie ustawy o nich. * Zapowiedział też 30 proc. podwyżki dla nauczycieli . * W ciągu pierwszych 500 dni jego prezydentury, jeszcze przed wyborami parlamentarnymi, przywrócone zostaną 50

Maja Kalinowska Nauczycielem Roku 2009!

Maja Kalinowska Nauczycielem Roku 2009!

Nagrodę - wieczne pióro, dyplom i czek na 2 tys. zł - Nauczycielowi Roku 2009 wręczył we wtorek Jan Grzechowiak, redaktor naczelny GWT mówiąc: - Pani Maja Kalinowska nie tylko uczy dzieci czytać i pisać, ale dba także, by były mądrymi ludźmi. Panią Maję do konkursu zgłosili rodzice uczniów z jej

Wsparcie dla wiejskich szkół

Konferencji patronują Adam Jarubas, marszałek województwa świętokrzyskiego oraz Małgorzata Muzoł, kurator oświaty w Kielcach. Wręczą oni przedstawicielom świętokrzyskich szkół akty przyznania wsparcia w formie pomocy rzeczowej i finansowej w ramach "Świętokrzyskiego Programu Wspierania Rozwoju

Kudrycka: Przespaliśmy zmiany, które powinny być wprowadzone dawno temu

Kudrycka: Przespaliśmy zmiany, które powinny być wprowadzone dawno temu

- Na studiach pedagogicznych bardziej słuchałabym nauczycieli, którzy mają ciekawe doświadczenia i włączała ich do programów dydaktycznych. Bo teoretycy, nawet najwybitniejsi, mają wiedzę, ale są teoretykami - mówiła Barbara Kudrycka w TOK FM. I apelowała: - Nam są potrzebni ludzie, którzy przyjdą

ZNP proponuje umowę społeczną ws. edukacji

Jak mówił we wtorek podczas konferencji prasowej prezes ZNP Sławomir Broniarz, związkowi zależy na unowocześnieniu systemu edukacji, wyrównywaniu szans edukacyjnych dzieci oraz podniesieniu prestiżu zawodowego i płac nauczycieli (o 50 proc.).Broniarz zapowiedział wystosowanie listu w tej sprawie do

Senackie komisje odroczyły decyzję ws. inicjatywy dot. kompensówek

Chodzi o ewentualne rozszerzenie grona uprawnionych do tego świadczenia o nauczycieli pracujących w publicznych i niepublicznych placówkach kształcenia praktycznego. Senatorowie z komisji: Nauki, Edukacji i Sportu, Rodziny i Polityki Społecznej oraz Ustawodawczej uznali, że nim podejmą decyzję w

Wzorzec nauczyciela wyznaczył minister

ma im umożliwić swobodne poruszanie się po zjednoczonej Europie. Bez znajomości komputera trudno dziś porozumieć się z uczniami, a przygotowanie do prowadzenia dwóch przedmiotów ułatwi im znalezienie pracy. W Polsce jest ponad pół miliona nauczycieli. Każdego roku pracę w szkole rozpoczyna ok. 20 tys

Ryszard Kawczyński - kandydat do parlamentu [WYBORY 2015]

Ryszard Kawczyński - informacje podstawowe W latach 1982-1989 głowny specjalista ds. ogrodnictwa i nauczycielem przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół Rolniczych w Reszlu. Następnie w latach 1989-1994 był zastępcą Burmistrza w Gminie Reszel. Od 1994 do 2008 r. nauczyciel i dyrektor zespołu w

Urszula Pańka - kandydatka do parlamentu [WYBORY 2015]

Urszula Pańka - informacje podstawowe Radna miasta Szczecina (od 2006 r.). Dyrektorka Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli (od 2007 r.). Nauczycielka. Jest wojewódzką ekspertką wdrożenia podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego. Od siedmiu lat

Rozmowy ZNP i MEN o wynagrodzeniach nauczycieli - w marcu

kształcenia nauczycieli. "Tu również jest zgoda co do tego, że musimy dokonać pewnych zmian w kształceniu przyszłych nauczycieli. Powinno być znacznie więcej miejsca na praktyki, powinno być dołożonych kilka bloków tematycznych, których dzisiaj nie ma (...). To oczywiście nie zmieni całkowicie obecnej

Warszawa. Uroczystość przed pomnikiem Tajnej Organizacji Nauczycielskiej

nauczycielami i ich rodzinami, gromadziła i wydawała podręczniki, współpracowała z ruchem oporu. Efektem działalności nauczycieli skupionych w TON było uruchomienie zlikwidowanych przez okupanta szkół średnich, zakładów kształcenia nauczycieli, szkół wyższych, które z konieczności musiały funkcjonować w

Premier: powstanie mapa szkół zawodowych

Jak mówiła, będzie to swoisty przewodnik po tych placówkach, dzięki któremu młodzi ludzie znajdą m.in. informacje o kierunkach kształcenia w danej szkole, jej adresie, itp. "Myślę, że łatwiej będzie im podjąć decyzję" - dodała. Premier odwiedziła w poniedziałek Zespól Szkól

Uczelnia i kuratorium zachęcają nauczycieli do uatrakcyjniania lekcji

Ok. 120 nauczycieli fizyki, chemii i biologii z woj. śląskiego uczestniczyło w czwartek w Śląskim Kongresie Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych w Chorzowie, poświęconym nowoczesnym metodom kształcenia. "Tablica i kreda obecnie najmniej przemawiają do współczesnego ucznia, który na co dzień

MEN ogłosił konkurs na dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji

działanie na rzecz podnoszenia jakości edukacji przez wspieranie szkół i placówek w realizacji ich zadań oraz wspieranie zmian wprowadzanych w systemie oświaty w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli. Ośrodek jest odpowiedzialny m.in. za realizację projektu "E-podręczniki do kształcenia ogólnego

Śląski Kongres Oświaty. Nauczyciele: szkoły potrzebują więcej swobody

pracy uczniów i nauczycieli" - powiedziała PAP Wietrzyk. Śląski Kongres Oświaty organizowany jest po raz drugi. W ub. roku odbywał się pod hasłem "Dziś kształcimy (się) dla jutra", w tym roku jest to "Otwarta szkoła". Jego celem jest m.in. zaprezentowanie nauczycielom i

Raport o Stanie Edukacji 2013: nauczycielka - zawód wybrany w dzieciństwie

początkujących nauczycieli, badania szkolnych uwarunkowań efektywności kształcenia) oraz różne opracowania i publikacje. Można w nim przeczytać, że przeciętny wiek nauczyciela w Polsce to 42 lata. Nauczyciele uczący w gimnazjach i technikach są najmłodsi, a nauczyciele nauczania początkowego - najstarsi

Senacka komisja chce kompensówek dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu

Inicjatywa senatorów to odpowiedź na petycję wniesioną do Senatu przez członków rady pedagogicznej przy Centrum Kształcenia Praktycznego w Warszawie. Zgodnie z obowiązującą od 2009 r. ustawą o świadczeniach kompensacyjnych, świadczenie takie może być przyznawane nauczycielom, którzy osiągnęli 30

Oświatowa "S" protestowała przeciw zamrożeniu wynagrodzeń nauczycieli

państwa (...). Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ +Solidarność+, dbając o właściwy poziom kształcenia młodych pokoleń i status społeczny nauczycieli w Polsce, stanowczo domaga się finansowania oświaty w taki sposób, aby zabezpieczyć efektywną realizację zadań w zakresie edukacji, opieki i wychowania

Protesty pod kancelarią premiera. Nauczyciele chcą podwyżek

Chcesz wiedzieć szybciej? Polub nasZwiązkowcy domagają się także przywrócenia nauczycielom prawa do przechodzenia na emerytury bez względu na wiek, na podstawie stażu pracy. Sprzeciwiać się będą również przekazywaniu prowadzenia szkół przez samorządy innym podmiotom. Według organizatorów w pikiecie

Oświatowa "S" protestowała przeciw zamrożeniu wynagrodzeń nauczycieli

zmniejsza się poziom finansowania edukacji z budżetu państwa (...). Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ +Solidarność+, dbając o właściwy poziom kształcenia młodych pokoleń i status społeczny nauczycieli w Polsce, stanowczo domaga się finansowania oświaty w taki sposób, aby zabezpieczyć efektywną

Łódź.Losy absolwentów "zawodówek" pokazują tendencje na rynku pracy

kształcenia w rzeczywistych warunkach pracy" - zaznaczył dyrektor Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego Janusz Moos. Obserwatorium prowadziło też badania, w którym wzięli udział pracodawcy. "20 proc. uczestników stwierdziło, że współpracuje ze szkołami zawodowymi, a

ZNP złoży wniosek do Trybunału Konstytucyjnego ws. statusu nauczycieli

prowadzenia innym podmiotom. W jednym z przyjętych w sobotę stanowisk podkreślili, że zdecydowanie sprzeciwiają się zamiarom likwidacji Karty Nauczyciela. "Ranga społeczna zawodu nauczyciela i wiążąca się z tym jakość kształcenia jest zbyt ważną sprawą, by podejmować kluczowe decyzje o zmianach

ZNP napisało do premiera w sprawie podwyżek w 2015 r.

nauczyciele w głównej mierze są odpowiedzialni za jakość i efekty kształcenia, postuluje o podwyżkę płac pedagogów" - napisał Broniarz. Związek wnosi o podwyżkę wynagrodzeń nauczycieli w 2015 r., powrót do regulacji wynagrodzeń nauczycieli w styczniu, a nie w wrześniu i wprowadzenie mechanizmu

 Co z pomocą dla dzieci z CZR? MEN nie dotrzymuje obietnicy 

W ministerialnym rozporządzeniu dzieci z CZR, czyli takie, które mają problem z komunikacją z otoczeniem czy zaburzenia mowy podobne jak przy autyzmie, nie zostały ujęte w grupie tych, które mogą liczyć na specjalne kształcenie. Przepisy z 17 listopada 2010 r. mówią wyraźnie, że

NIK o efektach kształcenia: uczniowie narzekają na nieciekawe lekcje

"Wyniki kontroli wskazują, że efektywność kształcenia w szkołach zarówno publicznych, jak i niepublicznych jest bardzo zróżnicowana. Zależy od typu szkoły, jak i etapu kształcenia, natomiast stwierdziliśmy niewątpliwie bardzo pozytywny wpływ procesów dydaktycznych, pomimo stwierdzonych

Deklaracja wiary nauczycieli? Kluzik-Rostkowska: Będą spotkania z kuratorami. A jeżeli jakiś nauczyciel będzie według tego uczył...

nauczyciela - mówi minister. Kluzik-Rostkowska przywołuje artykuł 6. Karty nauczyciela, w którym zapisano, że "nauczyciel obowiązany jest (...) kształcić i wychowywać młodzież w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla

Politechnika Gdańska realizuje projekt "Inżynier Przyszłości"

konstrukcyjnych. Kampus PG zajmuje obszar ok. 77 ha. Na uczelni zatrudnionych jest 1260 nauczycieli akademickich i studiuje ponad 27 tys. osób, z tego ok. 400 są to obcokrajowcy, głównie z Hiszpanii i Chin. Kształci studentów na 9 wydziałach i 33 kierunkach studiów. W ofercie kształcenia są unikatowe w skali

Tysiące nauczycieli od września straci pracę. MEN: W zeszłym roku te liczby były podobne

zespołach szkół i placówek oświatowych - 3247, w zakładach kształcenia nauczycieli i kolegiach - 164 osoby, w pozostałych typach placówek - 204. Większość z nich - 5121 nauczycieli - to osoby pracujące w miastach. Chcesz wiedzieć więcej i szybciej? Masz telefon z Androidem? Ściągnij naszą aplikację

Wysoki poziom w szkole publicznej - priorytetem ZNP w nowym roku

"Przed nami nowy rok szkolny - czas wyzwań i realizacji planów. Po raz kolejny podejmiemy się niełatwego procesu kształcenia i wychowywania dzieci i młodzieży. Spoczywa na nas nie tylko ogromna odpowiedzialność, towarzyszą nam również nadzieje, pokładane w edukacji przez rodziców i uczniów

18 tysięcy dzieci uczy się kaszubskiego. "I ani jednego nauczyciela z odpowiednim wykształceniem"

Kaszubsko-Pomorskiego o dofinansowaniu kosztów kształcenia na tym kierunku. Ma być to kwota 30 tysięcy zł rocznie. Będziemy ją otrzymywać przez trzy kolejne lata studiów, jeśli uczelni nie uda się pozyskać innego dofinansowania zewnętrznego. Nowy kierunek studiów ma kształcić nauczycieli języka kaszubskiego

Kluzik-Rostkowska: szkoła publiczna powinna być neutralna światopoglądowo

światopogląd oraz łamie przepisy Karty Nauczyciela" - powiedziała minister. Przywołała artykuł 6 Karty Nauczyciela, w którym zapisano, że "nauczyciel obowiązany jest (...) kształcić i wychowywać młodzież w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze

ZNP napisał do premiera w sprawie podwyżek w 2015 r.

wszystkim za granicą, a w kraju niedoceniani. ZNP wychodząc z założenia, że to nauczyciele w głównej mierze są odpowiedzialni za jakość i efekty kształcenia, postuluje o podwyżkę płac pedagogów" - napisał Broniarz. Związek wnosi o podwyżkę wynagrodzeń nauczycieli w 2015 r., powrót do regulacji

Kluzik-Rostkowska: wsparcie dla nauczycieli matematyki klas I-III

. Jest oczekiwanie by technika dawały zarówno kwalifikacje zawodowe, jak i dobre wykształcenie ogólne umożliwiające dalsze kształcenie. Szkolnictwo zawodowe musi być mocno osadzone w lokalnym rynku pracy. PAP: A co nowego czeka nauczycieli w nowym roku? Co z przygotowywaną od dawna dużą nowelizacją

MEN obiecało pomoc na dzieci z zaburzeniami. Mijają trzy miesiące i... zderzamy się z kolejnymi obietnicami

CZR W ministerialnym rozporządzeniu dzieci z CZR, czyli takie, które mają problem z komunikacją z otoczeniem czy zaburzenia mowy podobne jak przy autyzmie, nie zostały ujęte w grupie tych, które mogą liczyć na specjalne kształcenie. Przepisy z 17 listopada 2010 r. mówią wyraźnie, że orzeczenie o

Raport THINKTANKU: dwa scenariusze przyszłości edukacji w Polsce

zamykania szkół, lecz zmniejszenia liczby dzieci w klasach. Charakter relacji nauczyciel - uczeń będzie ewoluował w stronę mentoringu i tutoringu. Zwiększy się liczba godzin spędzanych w szkole, a zmniejszy zakres zadań domowych. Kształcenie będzie kłaść nacisk nie na zapamiętywanie

MEN: Statystyczny nauczyciel to 41-letnia kobieta

pamiętać, że oprócz przedszkoli i szkół w systemie oświaty są jeszcze placówki oświatowo-wychowawcze, placówki kształcenia nauczycieli, placówki doskonalenia nauczycieli.Najwięcej nauczycieli języka polskiego, angielskiego, matematyki46,29 proc. nauczycieli to osoby, które osiągnęły najwyższy stopień

Blisko 3 mld 440 mln euro na edukację ze środków unijnych

; - powiedziała Dudek. Jak poinformowała, MEN chce przeznaczyć środki m.in. na wsparcie szkolnictwa zawodowego, w tym na stworzenie współpracy pracodawców ze szkołami i placówkami edukacyjnymi różnego typu i szczebla w procesie kształcenia, egzaminowania i doradztwa zawodowego. Planowane są także działania

Śląskie. Uczniowie szkół zawodowych będą się kształcić pracodawców

Założenia Śląskiego Programu Powszechnych Praktyk "Dualna Klasa" zostały w czwartek zaprezentowane m.in. pracodawcom i dyrektorom szkół na konferencji "Pakt na Rzecz Efektywnego Kształcenia Zawodowego w Województwie Śląskim". "Dualny system kształcenia zakłada, że uczeń

Uniwersytet Łódzki wyszkoli trenerów biznesu

absolwentów szkół wyższych: menedżerów, nauczycieli i wykładowców akademickich oraz przyszłych trenerów. Nabór na studia trwa, zajęcia rozpoczną się w grudniu br. Uniwersytet Łódzki oferuje obecnie studentom naukę na 125 kierunkach. Kształci ok. 43 tys. osób i zatrudnia ponad 3 tys. pracowników, w tym 2,3

Badanie: nauka języka obcego w szkole to wkuwanie słówek na pamięć

podstawy programowej kształcenia ogólnego. IBE opublikował wnioski z pierwszej części badania, w których zbierano opinie od nauczycieli i uczniów. Pełen raport z badania gotowy będzie w 2015 r. Okazało się m.in., że większość badanych gimnazjów oferuje tylko naukę języka angielskiego i niemieckiego

Kluzik-Rostkowska: w nauce matematyki najważniejszy jest nauczyciel

Kluzik-Rostkowska dodając, że liczy na to, iż w trakcie tych spotkań "wyjdą różne problemy, z jakimi spotykają się pedagodzy". Na spotkaniu z pomorskimi nauczycielami z techników i liceów minister zwróciła uwagę, że skutecznej nauce matematyki na każdym poziomie kształcenia sprzyjałaby zmiana

Lublin.Rozpoczęcie nowego roku akademickiego na Uniwersytecie Medycznym

sprzęt, na którym studenci będą ćwiczyli zawodowe umiejętności lekarskie, lekarsko-dentystyczne, pielęgniarskie" - powiedział PAP Drop. Lubelski Uniwersytet Medyczny kształci studentów na czterech wydziałach i 13 kierunkach. Pracuje tu ponad 2 tys. osób; w tym 1167 nauczycieli akademickich, z

Gimnazjaliści z Lniana sięgają po certyfikaty

, prowadzone przez nauczycieli gimnazjum, odbywają się przed lekcjami i w soboty, uczniowie mają zapewniony dowóz i poczęstunek. Najwięcej godzin przeznaczonych jest na kształcenie języka angielskiego i technologii informatyczno-komunikacyjnych. Obydwa kursy kończą się egzaminami zewnętrznymi, podczas których

Resort nauki rozstrzygnął konkursy zbliżające uczelnie do szkół

Kreatywności, które powstaną na ośmiu uczelniach w kraju. Do każdego takiego centrum trafi nawet 250 tys. zł, które będzie mogło ono przeznaczyć np. na zaproszenie profesorów wizytujących, potrzebne oprogramowanie albo analizy. Resort nauki zakłada, że wybrane ośrodki będą wzorcowymi centrami kształcenia

Statystyczny nauczyciel ma 41 lat i jest kobietą

systemie oświaty są jeszcze placówki oświatowo-wychowawcze, placówki kształcenia nauczycieli, placówki doskonalenia nauczycieli. Według MEN zdecydowana większość nauczycieli - 601 tys. - zatrudniona jest w sektorze publicznym, czyli przez samorządy i administrację rządową. 46,29 proc. nauczycieli to osoby

ZNP chce zwiększenia nakładów na oświatę

ogólnopolskiego programu wsparcia dla kształcenia i przekwalifikowywania osób dorosłych - z nauczycielami w roli doradców i trenerów. ZNP proponuje także uruchomienie "szkół środowiskowych", czyli placówek otwartych na edukację dzieci i dorosłych, od przedszkola po uniwersytet trzeciego wieku. Jak

Śląskie. Powstaje program rozwoju szkolnictwa zawodowego w województwie

26.01. Katowice (PAP) - Dostosowanie kształcenia w szkołach zawodowych do potrzeb rynku pracy, staże i praktyki dla uczniów u pracodawców, płatne szkolenia nauczycieli w przedsiębiorstwach - zakłada m.in. powstający Program Rozwoju Szkolnictwa Zawodowego Woj. Śląskiego na lata 2014-2020. Szczegóły

Opole. Uniwersytet Opolski i RCRE podpisały umowę o współpracy

postawić na jakość kształcenia, a porozumienie UO i RCRE ma temu służyć. Dyrektor RCRE dodał, że prócz kwestii dotyczącej dbania o jakość kształcenia jest też potrzeba ciągłego rozwoju w dziedzinie edukacji, którą wymusza np. zmieniająca się rzeczywistość. Wspomniał np. o obowiązku szkolnym sześciolatków

Minister edukacji: pieniędzy jest sporo, ale giną w systemie

Jak podkreśliła Kluzik-Rostkowska, bardzo ważne jest też, aby dzieci niepełnosprawne mogły czuć się dobrze w swoich szkołach, w których nauczyciele mają odpowiednie podejście do uczniów. "Marzy mi się taka szkoła, w której nauczyciel nie będzie musiał patrzeć na swoją klasę (...) przez

NIK: likwidacja szkół nie pogarsza warunków kształcenia uczniów

Jednocześnie NIK zauważa, że problem likwidacji szkół jest złożony i wywołuje lokalne konflikty, w których każda ze stron ma swoje racje: gminy bronią pieniędzy, pedagodzy - Karty Nauczyciela, a lokalne społeczności - miejsc kulturotwórczych. Dlatego podpowiada organizowanie społecznych debat i

Białystok. Fundacja Dialog: w klasach międzykulturowych potrzebna pomoc nauczyciela

z Czeczeni, a ostatnio też Ukrainy. Projekt skierowany był do dzieci uchodźców i ich rodziców, dzieci polskich i nauczycieli. Wzięło w nim udział ponad 4 tys. osób. W ramach "Szkoły Różnorodności" odbywały się m.in. warsztaty, szkolenia i spotkania o tematyce międzykulturowej dla uczniów

ZNP chce programu dla nauczycieli zagrożonych utratą pracy

ustaleniem maksymalnej liczby uczniów w klasie w celu indywidualizacji procesu nauczania. Według związkowców ważne jest także zwiększenie dostępu uczniów do poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego (nauczyciele specjaliści w każdej szkole) i uruchomienie ogólnopolskiego programu wsparcia dla kształcenia i

Marek Piotrowski dyrektorem Ośrodka Rozwoju Edukacji

działanie na rzecz podnoszenia jakości edukacji przez wspieranie szkół i placówek w realizacji ich zadań oraz wspieranie zmian wprowadzanych w systemie oświaty w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli. Ośrodek jest odpowiedzialny m.in. za realizację projektu "E-podręczniki do kształcenia ogólnego

Zmiany w Karcie nauczyciela. Krótszy urlop dla zdrowia

. Jednak budując prestiż tego zawodu, trzeba szukać rozwiązań służących przede wszystkim dobru uczniów i jakości ich kształcenia - podkreśla minister edukacji narodowej Krystyna Szumilas. Ustawa Karta nauczyciela obowiązuje od 1982 r. i reguluje status zawodowy nauczycieli zatrudnionych w

Od poniedziałku dostępna interaktywna wersja nowego elementarza

lub rodziców. Udostępnione dzieciom, rodzicom i nauczycielom bezpłatne narzędzie poprawiające skuteczność kształcenia stworzyła firma Learnetic SA. Koncentruje się ona na technologiach mobilnych związanych z użyciem tabletów i telefonów komórkowych w edukacji, a jej produkty zostały wdrożone w takich

Opole. Siedem klas i grup objętych patronatem teatru lalki

teatralnych uczniów oraz na szkolenia dla ich nauczycieli. Pedagog teatru wyjaśniła, że w projekcie chodzi zarówno o możliwość wciągnięcia dzieci i młodzieży w proces twórczy, pokazania im teatru od kulis, a w ten sposób kształcenia świadomego widza, ale też - dla samego teatru - o "rozeznanie, dla kogo

Szkoły górnicze: w znalezieniu pracy pomogłyby uczniom dodatkowe kursy

W przeprowadzonej przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach ankiecie, pytania skierowano do 43 szkół zawodowych (zasadniczych szkół zawodowych i techników) w województwie śląskim, które kształcą w zawodach górniczych. Jak poinformował w piątek PAP dyrektor WUP Grzegorz Sikorski, na ankietę

Powitanie biskupa w przedszkolu jak podczas wizyty pierwszego sekretarza? "Och, radość to ogromna! Aż trzęsą ci się nogi!"

Na łamach serwisu Edux.pl zamieszczane są "publikacje edukacyjne nauczycieli rozmaitych szczebli kształcenia". Najpopularniejszym materiałem w tym tygodniu okazuje się "Scenariusz powitania księdza biskupa w przedszkolu i szkole podstawowej". Jak dowiadujemy się z opisu

Senat odrzucił projekt ws. kompensówek dla nauczycieli z kolegiów

latach 2014-2032 począwszy od 55. roku życia, aż do osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego. Świadczenia kompensacyjne przysługują nauczycielom pracującym w szkołach, przedszkolach, placówkach kształcenia ustawicznego, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii i

Ponad 20 tys. podlaskich nauczycieli ma swoje święto. Dzień Edukacji Narodowej

W związku z tym, że święto to wypada w tym roku w niedzielę, część szkół uroczyste apele i akademie zaplanowała na miniony piątek lub nadchodzący poniedziałek. Choć nastroje do celebrowania - w regionie jest ponad 20 tys. nauczycieli - nie są najlepsze. W całym województwie zamkniętych zostało 30

Łódź. Ponad 5,5 mln zł na doskonalenie kształcenia w szkołach zawodowych

Jak poinformował na konferencji prasowej w piątek wiceprezydent Łodzi Krzysztof Piątkowski, 5,5 mln zł przeznaczone zostanie na realizację ośmiu projektów przygotowanych przez szkoły zawodowe i sześciu kolejnych opracowanych na potrzeby szkół przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i

Hall: zawód nauczyciela jest trudny i odpowiedzialny

W liście tym, minister złożyła nauczycielom i pracownikom oświaty wyrazy uznania za pracę na rzecz polskiej oświaty. "Realizując swoje zawodowe powołanie, odgrywacie państwo ważną rolę w procesie kształcenia i wychowania dzieci i młodzieży" - zaznaczyła. "Dziękując za waszą ciężką

Lubelskie. Pomoc dla nauczycieli zwolnionych z pracy

;Outplacement dla oświaty" zakwalifikowano blisko 400 osób. Najwięcej zdecydowało się na opłacane przez urząd studia podyplomowe, staże i szkolenia, dzięki którym zdobywają nowe kwalifikacje. 61 osób otrzymało pieniądze na założenie własnej firmy, a 40 podjęło już nową pracę. Nauczyciele wykazują dużo

Uniwersytecka szkoła i przedszkole - raczej nie w tym roku

, pół roku temu rektor UwB prof. Leonard Etel. - Liceum było i funkcjonowało bardzo dobrze. Zostało zawieszone, nie jest zlikwidowane i warto do tej idei powrócić. Jest to liceum, w którym moglibyśmy kształcić, bazując na naszej kadrze. Nauczyciele akademiccy to są bardzo dobrzy specjaliści i powinniśmy

Kluzik-Rostkowska: szkolnictwo zawodowe zyska znaczące środki na rozwój

to wszytko się nie wydarzy bez dobrego doradztwa zawodowego" - powiedziała Kluzik-Rostkowska. Podczas briefingu prasowego minister zapowiedziała, że pieniądze na rozwój kształcenia zawodowego będące w gestii jej resortu zostaną przeznaczone na szkolenia nauczycieli. "Musimy sobie zdawać

Lublin. Uniwersytet Przyrodniczy rozpoczął nowy rok akademicki

Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego, prof. Marian Wesołowski podkreślił, że nowe kliniki będą miały duże znaczenie dla rozwoju uczelni. "Wznosimy je pod kątem mariażu nauki z biznesem. Będziemy w nich kształcić w języku angielskim studentów z zagranicy, głównie z USA i Kanady. Żeby przyjechali

Jesienią dwa nowe programy resortu nauki dot. współpracy uczelni i szkół

. Z kolei Akademickie Centra Kreatywności mają na celu rozwijanie kompetencji i umiejętności przyszłych nauczycieli. "Chcemy wyłonić dziesięć uczelni, które będą wzorcowymi centrami kształcenia nauczycieli" - powiedziała minister i dodała, że centra te będą wypracowywały program nowoczesnego

Szkoła jest również częścią nas

mojej osobowości miały wpływ preferowane przez moich nauczycieli postawy i wartości - patriotyzm, tolerancja, zdyscyplinowanie, rzetelność, życzliwość, pracowitość oraz oddanie sprawom kształcenia i wychowania dzieci i młodzieży. Podobne przemyślenia i refleksje posiada czworo absolwentów tej szkoły

Poznań. Powstało pierwsze w kraju Centrum Edukacji Prawnej

We wtorek w Poznaniu zainaugurowano działalność Centrum Edukacji Prawnej Krajowej Rady Radców Prawnych w Warszawie - z siedzibą w Poznaniu. Centrum jest ogólnopolską instytucją, która ma m.in. upowszechniać wiedzę z zakresu prawa wśród uczniów i nauczycieli. Instytucja działa przy Okręgowej Radzie

Opole. Pracodawcy powinni być obecni w procesie kształcenia zawodowego

Konferencja "Współpraca szkół zawodowych i placówek z pracodawcami warunkiem niezbędnym efektywnego kształcenia na potrzeby rynku pracy" odbyła się w piątek w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym w Opolu podczas Targów Edukacyjnych Edu-Opole. Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we

ZNP proponuje partiom podpisanie porozumienia ws. statusu nauczycieli

Jak podkreślił na konferencji prasowej, w edukacji nie brakuje tematów zastępczych, które nie dotykają istoty sprawy, nie są związane z systemem oświaty, z jakością kształcenia, z przygotowaniem nauczycieli czy kwestią finansowania edukacji i wychowania przedszkolnego. "Obawiamy się, że w

Każdy internauta może przyczynić się do powstania e-podręczników

Konkurs ogłosiły Ośrodek Rozwoju Edukacji we współpracy ze Stowarzyszeniem Wikimedia Polska. Jak wyjaśniają, celem konkursu jest pozyskanie (poprzez wyszukanie, modyfikację oraz stworzenie od nowa) ilustracji do e-podręczników opracowywanych w ramach projektu "E-podręczniki do kształcenia

Senat. Decyzja o projekcie noweli ustawy o kompensówkach - w piątek

sama jak emerytury pomostowej. Według MEN, średnia wysokość świadczenia kompensacyjnego w pierwszym półroczu 2013 r. wynosiła 1950 zł brutto. Świadczenia kompensacyjne przysługują nauczycielom pracującym w szkołach, przedszkolach, placówkach kształcenia ustawicznego, młodzieżowych ośrodkach

Podlaskie. Pierwsze konkursy w ramach RPO - 31 sierpnia

przeczytać w ogłoszeniu konkursowym - będą objęte projekty dotyczące stworzenia nowej oraz rozwoju istniejącej infrastruktury. Środki będzie można przeznaczyć na uporządkowanie i przygotowanie terenów inwestycyjnych. W konkursie na kształcenie zawodowe młodzieży przeznaczono 20 mln zł. O środki będą mogły

Będzie bat na uczniów ściągających z internetu

raport, określający, w jakim procencie praca jest podobna do innych. Czy uczeń dopuścił się plagiatu, czy też np. tylko cytował fragmenty utworów, opatrując je przypisami, oceni nauczyciel. Przeskanować będzie można także prace w językach obcych. Nawet im się nie chce zredagować gotowca Dotychczas system

Porównanie uczelni

zatrudnia 1400 osób, w tym ponad 850 nauczycieli akademickich zatrudnia 33 nauczycieli akademickich kształci 15 tys. studentów

Projekt MEN ws. bezpłatnego obowiązkowego języka obcego w przedszkolach

: przygotowania pedagogicznego do nauczania języka obcego i wczesnego nauczania języka obcego. Dla zapewnienia wysokiej jakości kształcenia nauczycieli, kursy kwalifikacyjne - od 1 stycznia 2015 r. - będą mogły być prowadzone wyłącznie przez akredytowane placówki doskonalenia nauczycieli, które mają potwierdzoną

Szkoły górnicze: w znalezieniu pracy pomogłyby uczniom dodatkowe kursy

20.02. Katowice (PAP) - Według dyrektorów szkół zawodowych, które kształcą w zawodach górniczych, ukończenie m.in. krótkich kursów, np. obsługi wózków widłowych, koparko-ładowarek, spycharek, pomogłoby uczniom w znalezieniu pracy - wynika z najnowszej ankiety WUP w Katowicach. W przeprowadzonej

Postępowanie dyscyplinarne wobec gdańskiej radnej PiS?

- zostali wyniesieni do radiowozu. Nauczycielka ubliża sądowi Zgodnie z Kartą nauczyciela "nauczyciel ma kształcić i wychowywać w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka" oraz "dbać o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji

Sąd w Niemczech: muzułmanka nie może w szkole zasłaniać twarzy nikabem

uniemożliwia swobodne komunikowanie się, które opiera się nie tylko na wypowiedziach ustnych, lecz także na mimice, gestach i innych przejawach mowy ciała. Zachowanie uczennicy zakłóca proces kształcenia, który jest zasadniczym zadaniem szkoły. Sytuacja, w której nauczyciel i uczeń nie mogą spojrzeć sobie w

Niemcy.Sąd: muzułmanka nie może w szkole zasłaniać twarzy nikabem

uniemożliwia swobodne komunikowanie się, które opiera się nie tylko na wypowiedziach ustnych, lecz także na mimice, gestach i innych przejawach mowy ciała. Zachowanie uczennicy zakłóca proces kształcenia, który jest zasadniczym zadaniem szkoły. Sytuacja, w której nauczyciel i uczeń nie mogą spojrzeć sobie w

Co myślą Irakijczycy

W Iraku nie jest sprzecznością nienawiść do rządów saddamowskiej partii Baas i jednoczesna niechęć do USA, które tym rządom położyły kres. Czy żyje ci się lepiej niż przed rokiem, za dyktatury Saddama? - Tak, oczywiście. Co za pytanie. - Wiesz przecież, że gdyby nie Amerykanie, wszystko byłoby dziś

CBOS: Polacy pozytywnie o systemie szkolnictwa, ale przeciw zbyt wczesnej edukacji

poziom kształcenia (53 proc.). Mniej więcej co piąty respondent uważa, że wprowadzenie darmowego podręcznika nic nie zmieni w zakresie szans edukacyjnych (20 proc.), możliwości organizacji zajęć przez nauczycieli (18 proc.) oraz poziomu kształcenia (22 proc.). Badanie przeprowadzono metodą wywiadów

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów
Najczęściej czytane

Najważniejsze informacje

Zdjęcia - kształcenie nauczycieli

Bestsellery