kryterium dochodowego

PAP

Rada Warszawy za kryterium dochodowym w rekrutacji do przedszkoli

Rada Warszawy za kryterium dochodowym w rekrutacji do przedszkoli

Rada Warszawy przyjęła w czwartek wieczorem uchwałę ws. kryteriów w drugim etapie rekrutacji do przedszkoli. Jedno z kryteriów to dochód na osobę w rodzinie. Opozycja była krytyczna wobec tego zapisu podkreślając, że kryterium dochodowe powinno być stosowane w pomocy społecznej, a nie polityce prorodzinnej.

TK wydał orzeczenie w sprawie świadczeń dla opiekunów osób niepełnosprawnych. "Troszkę jestem rozczarowany..."

Trybunał Konstytucyjny badał zgodność z konstytucją dwóch kryteriów przyznawania świadczeń - wieku pojawienia się niepełnosprawności i dochodowego obowiązującego przy specjalnym zasiłku opiekuńczym. W opinii TK kryterium dochodowe jest konstytucyjne, natomiast przepis dotyczący kryterium wieku - nie, ponieważ wszyscy opiekunowie osób niepełnosprawnych powinni być równo traktowani.

CenEA: ok. 260 tys. rodzin skorzysta na zasadzie "złotówka za złotówkę"

Około 260 tys. rodzin skorzysta na wprowadzeniu zapowiedzianej przez premier Ewę Kopacz zasady "złotówka za złotówkę" dotyczącej kryteriów dochodowych i przyznawania świadczeń rodzinnych - wyliczyło Centrum Analiz Ekonomicznych CenEA.

ZNP apeluje o podniesienie kryterium zasiłkowego; MPiPS - kończymy prace

dochodowe mogą zostać objęci na wniosek dyrektora szkoły pomoc także ci uczniowie, którzy takiego kryterium nie spełniają. Związek Nauczycielstwa Polskiego w komunikacie wystosowanym we wtorek wyraża zaniepokojenie zasięgiem ubóstwa w Polsce. Powołuje się na dane Głównego Urzędu Statystycznego, z których

Śląskie.Szkoły nie wykorzystały w pełni pieniędzy na wyprawkę szkolną

kryterium dochodowego. Wyprawka przyznawana jest automatycznie, jeśli dziecko pochodzi z rodziny, w której dochód na jedną osobę nie jest wyższy niż 351 zł. Ale pieniądze mogą też zostać przyznane dzieciom z rodzin lepiej sytuowanych - dotkniętych np. sieroctwem, niepełnosprawnością, ciężką chorobą

Sejm przyjął poprawki Senatu do noweli ustawy abonamentowej

Sejm przyjął w piątek większość poprawek Senatu do nowelizacji ustawy abonamentowej. Zakładają one m.in. wprowadzenie kryterium wiekowego i dochodowego dla emerytów zwolnionych z opłacania abonamentu radiowo-telewizyjnego. W głosowaniach nad poprawkami na sali nie było posłów PiS. Ustawa trafi

MPiPS: po przekroczeniu progu dochodowego rodziny nie stracą zasiłków

resort podaje przykłady, w jaki sposób będzie wyliczana suma świadczeń przy przekroczeniu progu dochodowego, np. osoby samotnie wychowującej dziecko, która ma prawo miesięcznie do zasiłku wraz z dodatkami w wysokości 647 zł - to maksymalna kwota, o którą łączny dochód może przekroczyć kryterium dochodowe

RPO: Kwota wolna od podatku jest zbyt niska. Poszerza ubóstwo. Sprawa w Trybunale

RPO: Kwota wolna od podatku jest zbyt niska. Poszerza ubóstwo. Sprawa w Trybunale

rzecznika kwota wolna od podatku powinna odpowiadać progowi ubóstwa - kryteriom dochodowym uprawniającym do pomocy socjalnej. To obecnie 542 zł miesięcznie dla osoby samotnej oraz 456 zł miesięcznie dla osoby w rodzinie. Oznacza to, że roczny dochód dla osoby samotnej jest ponaddwukrotnie wyższy od dochodu

Gmina Mikołajki zbuduje kolejny dom dla swoich mieszkańców

, a zainteresowanie kolejnymi takimi mieszkaniami jest tak ogromne, że analizujemy, czy zbudować kolejny blok, czy może nawet dwa. Decyzja zapadnie na dniach" - poinformowała we czwartek PAP sekretarz gminy Mikołajki Joanna Wróbel. Kryterium dochodowe, jakie przyjęła gmina zakłada, że po

Płock. Program przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu

rekrutacji do programu brano m.in. pod uwagę kryteria dochodowe rodzin oraz to, że konkretne gospodarstwa domowe nie posiadały wcześniej komputera i dostępu do internetu. Osoby niepełnosprawne dzięki projektowi będą mogły korzystać ze specjalistycznych akcesoriów komputerowych, jak np. powiększona mysz czy

MPiPS: konieczna dyskusja ws. wpływu ulg na dzieci na zasiłki rodzinne

w związku z uzyskaniem dodatkowych korzyści podatkowych, osiągnie dochody powyżej kryterium dochodowego uprawniającego do otrzymywania świadczeń rodzinnych. Obliczono, że np. w przypadku rodziny z trójką dzieci, w której oboje rodzice otrzymują za pracę pensję minimalną (1680 zł brutto miesięcznie

Resort finansów odpiera zarzuty RPO w sprawie ustawy o PIT

RPO kwota wolna od podatku powinna odpowiadać progowi ubóstwa - kryteriom dochodowym uprawniającym do pomocy socjalnej. To obecnie 542 zł miesięcznie dla osoby samotnej oraz 456 zł miesięcznie dla osoby w rodzinie. Oznacza to, że roczny dochód dla osoby samotnej jest ponad dwukrotnie wyższy od dochodu

Rząd przyjął projekt ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych

zwolnienie od podatku dochodowego. Przedsiębiorca będzie mógł wnioskować o wygaszenie zezwolenia tylko i wyłącznie, gdy przed dniem złożenia wniosku nie korzystał ze zwolnienia dochodu od podatku dochodowego na podstawie zezwolenia. Roszczenia związane ze zwrotem pomocy publicznej (zwolnień podatkowych

Kosiniak-Kamysz: Odebranie opiekunom dorosłych niepełnosprawnych prawa do świadczeń było błędem

. Tymczasem - podkreślała - obecne przepisy zupełnie inaczej traktują opiekunów niepełnosprawnych dorosłych i niepełnosprawnych dzieci. Kosiniak-Kamysz: Warto dyskutować nad propozycjami Podkreśliła, że w przypadku opiekunów dzieci nie zostało określone kryterium dochodowe uprawniające do zasiłku, zaś w

Rząd "przeje" składki z OFE?

Rząd "przeje" składki z OFE?

Minister Jolanta Fedak zapowiada w gazecie, że od listopada wzrośnie kryterium dochodowe uprawniające do zasiłków na dzieci. Dzięki temu - wyjaśnia dziennik - otrzyma je więcej rodzin. Pieniądze poszłyby ma zasiłki z obciętej składki do OFE.W kwestii podniesienia kryterium dochodowego, Jolanta

Poznań.Miasto zbuduje mieszkania pod wynajem z możliwością wykupu

na terenie miasta lub powiatu poznańskiego i spełniają kryteria dochodowe. Sternalski dodał, że z lokum pod najem z opcją wykupu mogą skorzystać osoby płacące podatek w Poznaniu. Premiowane będą również rodziny z dziećmi, a mieszkania przyzna miejska komisja. PTBS należy do miasta Poznania. Obecnie

Kraków. MPEC rozbuduje sieć, by ograniczyć palenie węglem w piecach

, które zlikwidują piec węglowy i spełnią określone kryteria dochodowe. Miesięczny dochód osoby samotnej powinien być niższy niż 2 tys. 439 zł netto, a w przypadku rodzin dochód może wynosić maksymalnie 1 tys. 368 zł netto na osobę.

MPiPS: rocznie na dożywianie rząd wydaje 550 mln zł

środowiskowych i wydawania decyzji administracyjnych (oznacza to, że mogą to być również dzieci niespełniające kryteriów dochodowych, jednak wymagające takiej pomocy). W latach 2010-2013 średnio rocznie taką pomocą objętych było ponad 58,2 tys. osób. Dowodzi to, że przepis ten był potrzebny. Hanajczyk oceniła

MF: małe organizacje pozarządowe wyłączone spod przepisów o rachunkowości

rachunkowości nie będą musiały stosować organizacje działające na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które spełnią określone kryteria. Chodzi o organizacje prowadzące działalność w sferze zadań publicznych; nieprowadzące działalności gospodarczej; nieposiadające statusu

Renty dla walczących z komuną. Ponad 800 zł miesięcznie

Renty dla walczących z komuną. Ponad 800 zł miesięcznie

Lityński i Wujec chcą, by kryterium dochodowe decydowało o przyznaniu rent specjalnych dla znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej dawnych działaczy podziemia. Proponują świadczenia w wysokości 831 zł miesięcznie (jeśli dochód nie przekracza 813 zł) oraz 415 zł (dochód poniżej 1355 zł). Jak

Seredyn po rozmowie z protestującymi rodzicami: próbujemy znaleźć kompromis, tylko on musi być przemyślany

Seredyn po rozmowie z protestującymi rodzicami: próbujemy znaleźć kompromis, tylko on musi być przemyślany

kryterium dochodowego (623 zł na osobę). Ustawa stanowi, że opiekunowie osób niepełnosprawnych, którzy utracili prawo do świadczeń pielęgnacyjnych, otrzymają zwrot zaległych pieniędzy wraz z ustawowymi odsetkami (ok. 5,5 tys. zł). Przywrócone zostanie im również prawo do zasiłku, niezależnie od kryterium

Kosiniak-Kamysz o nowych rozwiązaniach dla rodzin

wprowadzić i czy dotyczyć będzie tylko świadczeń rodzinnych? W.K.K.: Tak, świadczeń rodzinnych, zasiłków rodzicielskich i dodatków. Obecnie kryterium dochodowe wynosi 574 zł na osobę w rodzinie. Gdy mamy dwie osoby w rodzinie, np. matkę samotnie wychowującą dziecko, próg dla tej rodziny wynosi 1148 zł

"Mogę narzekać na górników i rolników, którzy garściami czerpią z budżetowych pieniędzy. Rodzice niepełnosprawnych nie mają pola manewru"

"Mogę narzekać na górników i rolników, którzy garściami czerpią z budżetowych pieniędzy. Rodzice niepełnosprawnych nie mają pola manewru"

. Gabinet Tuska zrobił dla nich dużo. Tyle że popełnił sporo błędów" - pisze publicysta, który twardo liczy pieniądze i nie jest specjalnie przyjazny rządowi Tuska. Jak napisał Marczuk: Od 2010 r. rząd zniósł kryterium dochodowe uprawniające do świadczenia, poszerzył krąg uprawnionych, podniósł jego

PO: program PiS kosztowałby 23 mld zł rocznie, SLD - 35 mld

Według wyliczeń PO, koszty propozycji PiS (w ujęciu rocznym) przedstawiają się następująco: gabinety profilaktyczne w każdej szkole - 3 mld zł, darmowe 10 godzin w przedszkolach - 2 mld zł, kryterium dochodowe uprawniające do świadczeń rodzinnych na poziomie minimalnego wynagrodzenia - 4-6 mld zł

Podkarpackie.Ponad 4,4 mln zł na dofinansowanie zakupu podręczników

. uczniów niepełnosprawnych. "O przyznaniu pomocy w ramach rządowego programu +Wyprawka szkolna+ decyduje m.in. kryterium dochodowe. Podkarpackie gminy zgłosiły wnioski do Kuratorium Oświaty w Rzeszowie na łączną sumę 4,6 mln zł. Na razie otrzymaliśmy ponad 4,4 mln zł. Wojewoda zawnioskowała o

Kraków.W 2014 r. zlikwidowano blisko 1,3 tys. pieców i 900 kotłowni

większe koszty, w ubiegłym roku skorzystało 80 rodzin, które otrzymały zasiłki. Na ten cel wydano w sumie 46 tys. 900 zł. Zgodnie z uchwałą Rady Miasta z takiej pomocy mogą korzystać te osoby, które zlikwidują piec węglowy i spełnią określone kryteria dochodowe. Miesięczny dochód osoby samotnej powinien

Od 1 stycznia świadczenie pielęgnacyjne wynosić będzie 1200 zł

zasiłek opiekuńczy, jest on jednak uzależniony od dochodu - otrzymywać można go tylko wtedy, gdy łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty kryterium dochodowego wynoszącego 623 zł netto. Jego wysokość to 520 zł

Śląskie Kuratorium Oświaty ponagla samorządy ws. wyprawki szkolnej

, zwracając uwagę, aby liczba uczniów z grupy nie spełniającej kryteriów dochodowych nie przekraczała 10 proc. ogólnej liczby uczniów, którym przysługuje wyprawka w danej gminie. Kuratorium wprowadzi tzw. kartę realizacji zadania. Każda jednostka samorządowa będzie musiała zdać relację o sposobach

Węgry chcą spełnić kryteria przyjęcia euro do 2014-15

- Mam nadzieję, że będziemy mogli przyjąć euro tak szybko, jak to możliwe. Jestem pewien, że do 2014-15 roku spełnimy kryteria - powiedział Varga w wywiadzie dla telewizji m1.Obecnie Węgry nie spełniają żadnego z kryteriów traktatu z Maastricht, jednak władze deklarują, że obniżą deficyt budżetowy

Podkomisja o projekcie ustawy o pomocy działaczom opozycji w PRL

trudnej sytuacji materialnej. Warunkiem przyznania pomocy będzie uzyskanie statusu działacza opozycji lub osoby represjonowanej i spełnienie kryterium dochodowego. Pomoc będzie świadczona w dwóch formach: świadczenia i pomocy pieniężnej. Świadczenie pieniężne ma być przyznawane w wysokości 400 zł

K-SSSE wydała znacznie więcej zezwoleń niż w 2013 r.

wobec inwestorów, ale także ograniczenie pomocy publicznej dla firm inwestujących w strefach, m.in. w województwie lubuskim jej intensywność spadnie o 15 proc. (zwrot części podatku dochodowego od osób prawnych), nie będzie także pomocy dla firm działającym w sektorze transportowym. "Po

Protest opiekunów dorosłych niepełnosprawnych przed Sejmem. Rozmowy z ministrem zakończyły się fiaskiem

miały szansy wypracować sobie świadczeń. Przypominali też, że w przypadku rodziców świadczenie należy się niezależnie od sytuacji materialnej rodziny, zaś w przypadku opiekunów dorosłych uzależnione jest od kryterium dochodowego. "Czujemy się dyskryminowani" W Sejmie od dziewięciu dni trwa

SLD chce zabrać bogatym rolnikom, PiS rozliczyć rząd. Kłótnia u Olejnik o zasiłki dla matek niepełnosprawnych dzieci

na tym spotkaniu w piątek zachowywał się, jakby dopiero się dowiedział, że taki problem istnieje. Był bezradny. Milczał i nie był w stanie niczego zaprezentować. Problem nie pojawił się tydzień temu, tylko wtedy, kiedy rząd wprowadził kryterium dochodowe i 100 tys. osób przestało dostawać zasiłek

Napieralski u rolników o pakiecie socjalnym SLD

potrzebuje innej pomocy niż pieniężna, np. pedagoga czy psychologa. Proponujemy, by nie rozróżniać rodziny pełnej od rodziny niepełnej (pod względem kryterium dochodowego - PAP) (...) proponujemy pomoc dla tych rodzin , gdzie jest bardzo wiele dzieci aby tam państwo otoczyło taką rodzinę szczególną pomocą

"Dziennik Gazeta Prawna": Budżet płaci za fikcyjną opiekę

Wzrost liczby osób otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne to efekt wyroków Trybunału Konstytucyjnego z 2008 roku, które umożliwiły uzyskanie wsparcia za opiekę nad innym niż dziecko członkiem rodziny. W styczniu 2010 r. zniesiono także kryterium dochodowe od którego zależało przyznanie

ŁSSE wzbogaciła się o niemal 23 ha uzbrojonych terenów inwestycyjnych

może w krótkim czasie rozpocząć inwestycję. Infrastruktura techniczna to - jego zdaniem - jedno z głównych kryteriów, na podstawie których firmy podejmują decyzję o inwestycji w danym miejscu. W Lućmierzu dostępne jest łącznie 10,5 ha terenu inwestycyjnego zlokalizowanego przy drodze krajowej nr 91, w

Gmina Białystok da biednym 500 tys. zł na pomoc przy zakupie leków

przewlekle chore czy niepełnosprawne. O tym, czy dostaną wsparcie, będzie decydować kryterium dochodowe (834 zł 75 gr w przypadku osób samotnych oraz 614 zł 25 gr na osobę w rodzinie). Pomocą mogą być objęte kobiety, które ukończyły 60 lat, oraz mężczyźni po 65. roku życia.Wnioski należy składać od maja u

Warszawa.Protest rodziców niepełnosprawnych; chcieli spotkania z Kopacz

" - podkreślono w petycji. Zaznaczono, że to rząd PO uczynił pierwszy krok do poprawy ich życia, bo zniósł kryterium dochodowe dla rodzica rezygnującego z pracy, by zająć się niepełnosprawnym dzieckiem i znacznie podwyższył kwotę wsparcia. Teraz - jak mówili - oczekują spełniania pozostałych

Dr Kubicki: Czy podwyżki zasiłków dla opiekunów niepełnosprawnych NAPRAWDĘ rozwiążą ich problemy? [OPINIA]

społecznej, przekraczając kryterium dochodowe. Wiele rodzin nie wyjdzie też z ubóstwa liczonego nie poziomem dochodów, a poziomem zaspokojenia potrzeb materialnych. Dlatego że wysokość świadczenia nie uwzględnia realnie ponoszonych kosztów opieki oraz zróżnicowanych potrzeb opiekuńczych poszczególnych

Wsparcie dla niepełnosprawnych? "Nie dyskutujmy, czy wydamy 2, czy 5 mld zł. Ale o tym, co chcemy osiągnąć"

społecznej, przekraczając kryterium dochodowe. Wiele rodzin nie wyjdzie też z ubóstwa liczonego nie poziomem dochodów, a poziomem zaspokojenia potrzeb materialnych. Dlatego że wysokość świadczenia nie uwzględnia realnie ponoszonych kosztów opieki oraz zróżnicowanych potrzeb opiekuńczych poszczególnych rodzin

Spór o mieszkania komunalne. Czynsze w górę? Sesja trwa

wykorzystać w ubiegłym roku także Gdańsk (stawka za metr to nawet 10 zł).Do godz. 22 udało się przegłosować tylko uchwałę o tym, kto w ogóle może być najemcą mieszkania komunalnego w Szczecinie (decydują kryteria dochodowe).Sesja trwa. Najważniejsze głosowania prawdopodobnie około północy.

Mazowieckie. 600 dzieci z gmin dotkniętych wichurami pojedzie na wakacje

znajdująca się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Przyznanie zasiłku szkolnego nie jest uzależnione od spełniania kryterium dochodowego. Wysokość zasiłku może jednorazowo wynosić 455 zł. W przypadku znacznego zmniejszenia dochodów w rodzinie uczniowie mogą także

PiS i SLD zrobią nam Grecję? Nieodpowiedzialne propozycje

PiS, miałyby kosztować 3 mld zł. Inne propozycje tej partii? Darmowe 10 godzin w przedszkolach - 2 mld zł, kryterium dochodowe uprawniające do świadczeń rodzinnych na poziomie minimalnego wynagrodzenia to 4-6 mld zł, umożliwienie samorządom odpisu VAT za zrealizowane inwestycje - 7,9 mld zł

PiS: co roku 600 zł zasiłku na dziecko

usług oznacza większe wydatki na rachunki i żywność. Przekonywała, że podwyżka VAT-u zwiększa koszt utrzymania dziecka o 420 zł. Przypomniała, że kryterium dochodowe uprawniające do świadczeń rodzinnych nie zostało od lat podwyższone, przez co rokrocznie kilka tysięcy rodzin traci do niego prawo."

Rozdawali mieszkania po uważaniu. Łamali prawo?

temu miejscy inspektorzy zarzucili lokalnym włodarzom, że niektórzy najemcy ze względu na tzw. kryterium dochodowe nie mieli prawa do mieszkania komunalnego. Z kolei innym przydzielono zbyt duże lokale. Główny zarzut powstałego wtedy raportu to niejasne kryteria wyboru z listy oczekujących. We Włochach

MF: nie trzeba podnosić podatków, by sfinansować wyższe ulgi i emerytury

;Przewidywany na 2015 r. poziom dochodów budżetu zapewnia możliwość uwzględnienia realizacji wydatków związanych z rewaloryzacją rent i emerytur, a także ulg prorodzinnych. Nie wywoła konieczności podniesienia obciążeń podatkowych, a ponadto zapewni spełnienie kryteriów fiskalnych przewidzianych na 2015 r. oraz

MF: nie trzeba podnosić podatków, by sfinansować wyższe ulgi i emerytury

"Przewidywany na 2015 r. poziom dochodów budżetu zapewnia możliwość uwzględnienia realizacji wydatków związanych z rewaloryzacją rent i emerytur, a także ulg prorodzinnych. Nie wywoła konieczności podniesienia obciążeń podatkowych, a ponadto zapewni spełnienie kryteriów fiskalnych

Tusk: obecne zmiany w KRUS pierwszym, ale niewystarczającym etapem

podkreślił, że chciałby doprowadzić do tego, by kryterium naliczania składki były dochody rolnika, a nie wielkość jego gospodarstwa. "Chciałbym, żeby to było szybciej, ale musimy tutaj znaleźć porozumienie z PSL. Docelowo chcielibyśmy uzyskać dochodowe kryterium" - powiedział. Dodał przy tym, że

Prawie 2 mln dzieci w Polsce na skraju nędzy. I jest coraz gorzej

/2008 stypendia z Narodowego Programu Stypendialnego pobierało 949 tys. uczniów. W roku szkolnym 2008/2009 już tylko 567 tys.To efekt tego, że od lat nie zmieniają się kryteria, na podstawie których przyznawane są zasiłki i stypendia, choć w ciągu ostatnich 7 lat płaca minimalna wzrosła z 824 do 1386 zł

PO: propozycje PiS - 23 mld zł, SLD - 35 mld zł rocznie

propozycji PiS (w ujęciu rocznym) przedstawiają się następująco: gabinety profilaktyczne w każdej szkole (3 miliardy złotych), darmowe 10 godzin w przedszkolach (2 mld), kryterium dochodowe uprawniające do świadczeń rodzinnych na poziomie minimalnego wynagrodzenia (4-6 miliardów), umożliwienie samorządom

PO: propozycje PiS - 23 mld zł, SLD - 35 mld zł rocznie

Według wyliczeń PO, koszty propozycji PiS (w ujęciu rocznym) przedstawiają się następująco: gabinety profilaktyczne w każdej szkole (3 miliardy złotych), darmowe 10 godzin w przedszkolach (2 mld), kryterium dochodowe uprawniające do świadczeń rodzinnych na poziomie minimalnego wynagrodzenia (4-6

Przyszła wiosna, będą eksmisje. Nie tylko ze squotów

bruk. I to bez okresu ochronnego.Apelują do władz miasta o to, żeby budować więcej mieszkań z niskim czynszem dla niezamożnych. - Chcemy też, żeby podniesione zostało kryterium dochodowe - wyjaśnia Jakub Gawlikowski. - Dzisiaj jest tak, że osoby, których nie stać na czynsz rynkowy, nie kwalifikują się

Senat: prawo jazdy zabierane za zaleganie z alimentami dłużej niż pół roku

nowelizacji zmieniono także m.in. definicję dochodu oraz sposób jego ustalania. Pozwoli to na przyznanie świadczeń rodzinom, których faktyczny dochód nie przekracza przyjętego kryterium dochodowego. Wykazany zostanie dochód faktycznie otrzymywany, a nie dochód zaniżony, co miało miejsce w przypadku osób

Biurokracja przeraziła powodzian

, na czym ma polegać to zróżnicowanie - w części województw użyto właśnie kryterium dochodowego. Ośrodki Pomocy Społecznej przyjmują więc odcinki emerytur, czy druki potwierdzające wysokość pensji.Jednak - jak powiedział "Dziennikowi" zastępca burmistrza Sandomierza - ludzie boją się ujawniać

Napieralski u rolników o pakiecie socjalnym SLD

potrzebuje innej pomocy niż pieniężna, np. pedagoga czy psychologa. Proponujemy, by nie rozróżniać rodziny pełnej od rodziny niepełnej (pod względem kryterium dochodowego - PAP) (...) proponujemy pomoc dla tych rodzin , gdzie jest bardzo wiele dzieci, aby tam państwo otoczyło taką rodzinę szczególną pomocą

Komisja kultury pozytywnie o poprawkach Senatu do noweli ustawy abonamentowej

Zakładają one m.in. kryterium wiekowe i dochodowe dla emerytów zwolnionych z opłacania abonamentu radiowo-telewizyjnego oraz zwrot pieniędzy tym, którzy zapłacili za rok z góry. Umożliwiają one ponadto Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji dokonanie nowego podziału środków abonamentowych między

Ludowcy pracują z PO nad planem konsolidacji finansów

gospodarstwa. Mieliby oni płacić podatek dochodowy jak zwykli przedsiębiorcy. Zyskaliby prawo do ulg (na dzieci czy internet).Jak pisała, kilkanaście dni temu, "Gazeta Wyborcza", rząd przedstawił ambitny plan konsolidacji finansów. Pod koniec 2012 r. Polska ma spełniać główne kryterium przyjęcia do

"Die Welt": 14 lat trwałego wzrostu Polski

wzrostu" - głosi artykuł. Zdaniem "Die Welt" w najbliższych latach Polska może lepiej spełniać kryteria przyjęcia do strefy euro niż Niemcy, które dopiero w 2013 roku zaczną ponownie spełniać kryteria z Maastricht, m.in. utrzymując deficyt budżetowy poniżej 3 proc. PKB. Zdaniem cytowanego

PSL: stypendia dla dzieci z rodzin o dochodzie 504 zł

systemie oświaty - PAP) zmienić kryterium dochodowe. uprawniające do przyznawania świadczenia socjalnego przez urzędy gmin. Do tej pory tym kryterium wynosiło 350 zł. Chcemy to kryterium podnieść do 504 zł, a więc do kwoty, która obowiązuje w ustawie o świadczeniach rodzinnych" - powiedział Kasprzyk

Wybory 2011. "Aniołki PiS": Nie musimy mówić o naszych atutach..."

odpowiedzialności karnej za zniesławienie. - Będę sprzeciwiała się próbom cenzury internetu.- obiecała kandydatka.Z kolei Anna Schmidt zapowiedziała, że będzie starała się o podniesienie kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z opieki społecznej, o finansowe zaangażowanie państwa w tworzenie systemu

Pomoc dla powodzian później? Bo Sejm ma wakacje

pomoc na odbudowę swych mieszkań do 20 lub do 100 tys. zł. Przy ustalaniu wysokości pomocy do 20 lub 100 tys. zł nie jest brane pod uwagę kryterium dochodowe, nie są wymagane zaświadczenia o dochodach z zakładów pracy - informuje MSWiA.Zasiłek do 6 tys. zł mogą otrzymać rodziny lub osoby samotne

Dwa razy więcej sześciolatków pójdzie do szkół na Mazowszu

spełniają kryterium dochodowego. Na "Wyprawkę" przeznaczono ok. 12,2 mln zł. Zdaniem obecnego na konferencji mazowieckiego kuratora oświaty Karola Semika, nadchodzący rok szkolny będzie rokiem przełomowym, gdyż obowiązkiem przedszkolnym mają zostać objęte dzieci w wieku 5-6 lat. Ma to stworzyć

Sejm: prawa jazdy nie stracą dłużnicy płacący połowę alimentów

ustalania. Pozwoli to na przyznanie świadczeń rodzinom, których faktyczny dochód nie przekracza przyjętego kryterium dochodowego. Wykazany zostanie dochód otrzymywany, a nie zaniżony, co miało miejsce w przypadku osób, które pod koniec roku podjęły pracę (po podziale ich rocznego dochodu przez liczbę

Komisja: praw jazdy nie stracą dłużnicy płacący połowę alimentów

rodzinom, których faktyczny dochód nie przekracza przyjętego kryterium dochodowego. Wykazany zostanie dochód otrzymywany, a nie zaniżony, co miało miejsce w przypadku osób, które pod koniec roku podjęły pracę (po podziale ich rocznego dochodu przez liczbę miesięcy w roku, miesięczny dochód był znacznie

Senat: dłużnicy alimentacyjni mogą stracić prawo jazdy

ustalania. Pozwoli to na przyznanie świadczeń rodzinom, których faktyczny dochód nie przekracza przyjętego kryterium dochodowego. Wykazany zostanie dochód otrzymywany, a nie zaniżony, co miało miejsce w przypadku osób, które pod koniec roku podjęły pracę (po podziale ich rocznego dochodu przez liczbę

TK: Różne metody ustalania dochodów gospodarstw rolnych zgodne z konstytucją

ustawodawca powinien w jednolity sposób określić kryteria dochodowe w jednej i drugiej ustawie" - czytamy.

Użytkowanie wieczyste z bonifikatą w opłacie rocznej

. upust, zaś zlikwiduje 90-proc., który należy się użytkownikom spełniającym kryterium dochodowe. Czy w tej sytuacji przekształcenie użytkowania wieczystego we własność ma sens? Sęk w tym, że tylko tak można uwolnić się od opłaty za użytkowanie wieczyste. A ta może wzrosnąć drastycznie, jeśli nie była

Boni: reforma KRUS to kwestia do dyskusji

zapowiedział, że rząd rozpocznie rozmowy na temat "racjonalizacji składki w obrębie KRUS". Jak podkreślił, trzeba wprowadzić racjonalne kryterium dochodowe. Zdaniem Boniego, aby przekonać do tych zmian i polityków i samych rolników, należy pokazać, co wieś mogłaby dzięki temu zyskać, przypomnieć

NIK zbadała fiskusa. Zaleca zwiększenie liczby kontroli u podatników

objętym kontrolą nie została osiągnięta poprawa skuteczności egzekucji zakładana przez Ministra Finansów w corocznych zadaniach dla urzędów skarbowych. Wskaźnik skuteczności egzekucji zaległości w podatku dochodowym od osób fizycznych z 21,8 proc. w 2007 r. spadł do 18,3 proc. w 2008 r. Kwota uzyskana z

Samorząd daje, państwo zabiera

utrzymanie mieszkania. I co dalej? Ośrodek zgodnie z ustawą o pomocy społecznej kwotę dodatku mieszkaniowego odjął od kryterium dochodowego i w ten sposób zmniejszył niepełnosprawnemu zasiłek stały. Dlaczego? Bo ustawa o pomocy społecznej traktuje dodatek mieszkaniowy jako dochód. Podobnie jak zasiłek

Napieralski u rolników o pakiecie socjalnym SLD

pieniężna, np. pedagoga czy psychologa. Proponujemy, by nie rozróżniać rodziny pełnej od rodziny niepełnej (pod względem kryterium dochodowego - PAP) (...) proponujemy pomoc dla tych rodzin , gdzie jest bardzo wiele dzieci, aby tam państwo otoczyło taką rodzinę szczególną pomocą" - mówił Napieralski

Opozycjoniści chcą większych emerytur. "O 1 zł więcej, niż funkcjonariusze SB"

pomoc może zostać przyznana raz w roku i nie może być większa niż najniższa emerytura. Świadczenie specjalne w maksymalnej wysokości, czyli najniższej emerytury miesięcznej, będzie przysługiwało osobom, których dochód nie przekracza kwoty odpowiadającej 150 proc. kryterium dochodowego określonego w

Donald Tusk ogłasza plan konsolidacji finansów

zapowiedział zmiany w KRUS. Ale nie rewolucyjne, lecz ewolucyjne. Nie będzie likwidacji KRUS. - Ale wprowadzimy kryterium dochodowe dla najbogatszych rolników - zapowiedział premier. - Nie chcemy odbierać uprawnień ani zmieniać przyzwyczajeń.W dokumencie konkretnych propozycji zmian w KRUS nie ma. Jednak

RPO apeluje do minister pracy ws. zasiłków rodzinnych

504 zł na osobę, a w przypadku gdy członkiem rodziny jest niepełnosprawne dziecko - 583 zł. Niepokój RPO budzi nieprecyzyjny, jego zdaniem, przepis dotyczący sytuacji, w której rodzina przekracza kryterium dochodowe, mimo iż rok wcześniej miała prawo do zasiłku. Zgodnie z prawem, ma ona prawo do

Rodzice niepełnosprawnych dzieci zablokują Euro?

miesiąc. Do tego dochodzi zasiłek pielęgnacyjny na dziecko - 153 zł miesięcznie. Rodziny, gdzie dochód nie przekracza 583 zł na osobę, dostają również zasiłek rodzinny: 68 zł na dziecko do 5 lat; 91 zł na dziecko powyżej 5 lat do 18 lat; 98 zł na dziecko powyżej 18 lat do 24 lat. - Kryterium dochodowe do

'Dziś Fundusz Kościelny jest czystą dotacją z budżetu państwa'

, która jest pożyteczna ze względów ogólnospołecznych, a nie ze względu na kryteria wyznaniowe. Czyli Kościół jest traktowany jako zwykła organizacja non profit - tłumaczy Borecki."Fundusz Kościelny jest czystą dotacją z budżetu państwa"Teraz polski rząd chce zmian w Funduszu Kościelnym i szuka

Łódzkie.1 mln zł pomocy od samorządu dla powiatu opoczyńskiego

budynkach gospodarczych czy letniskowych. Przy ustalaniu wysokości pomocy nie jest brane pod uwagę kryterium dochodowe. Poszkodowani przez nawałnice mogą otrzymać pomoc niezależnie od tego, czy ich budynki są ubezpieczone, czy nie. Za wypłatę zasiłków odpowiadają gminne ośrodki pomocy społecznej. Środki na

"Wystarczyłoby skromne 10 mln zł". Rolnicy z "zagłębia paprykowego" czekają na pomoc

nijak do dużych gospodarstw produkujących paprykę. Nasi rolnicy mówią, że dziadowizny nie chcą. To nie jest tak, że każdy dostanie 6 tys. zł, bo wprowadzono kryterium dochodowe. I dlatego jeden rolnik dostanie np. 1 tys. zł, a inny 4 tys. zł. Kwota do 6 tys. zł przewidziana jest tylko do uszkodzonych

Budownictwo czynszowe do przebudowy. Tanio, ale byle jak

;. Wiele zastrzeżeń budziło też wykończenie.Ponadto kontrolerom nie podobał się sposób rozdzielania mieszkań - ponad połowa TBS-ów nierzetelnie prowadziła dokumentację najemców. Brakowało w niej m.in. potwierdzenia, czy spełniają kryterium dochodowe. Teoretycznie mieszkania nie może dostać ten, którego

Wybory 2011. Napieralski u rolników o pakiecie socjalnym SLD

innej pomocy niż pieniężna, np. pedagoga czy psychologa. Proponujemy, by nie rozróżniać rodziny pełnej od rodziny niepełnej (pod względem kryterium dochodowego) (...) proponujemy pomoc dla tych rodzin , gdzie jest bardzo wiele dzieci, aby tam państwo otoczyło taką rodzinę szczególną pomocą" - mówił

Zarząd TVP zamówi ekspertyzy prawne ws. likwidacji abonamentu

także: bezrobotnych, uprawnionych do świadczeń socjalnych i przedemerytalnych. Zwolnienie z opłacania abonamentu obejmie też osoby spełniające kryterium dochodowe określone w ustawie o świadczeniach rodzinnych. W dalszej kolejności PO zapowiada całkowite zniesienie abonamentu od 2009 r. Miałby on być

Czabański: Gratuluję Sejmowi likwidacji Polskiego Radia

rencistów, bezrobotnych, uprawnionych do świadczeń socjalnych i przedemerytalnych. Zwolnienie z opłacania abonamentu obejmie także osoby spełniające kryterium dochodowe określone w ustawie o świadczeniach rodzinnych. W dalszej kolejności PO zapowiada całkowite zniesienie abonamentu od 2009 r. Miałby on

Agnieszka bez szans na pomoc. Bo jest córką rolników

koniec z końcem.O świadczeniu pielęgnacyjnym dowiedziała się od lekarki, która przyszła zbadać babcię Irenę. - Mąż złożył papiery, ale odmówili, bo w świadczeniu dla starszych osób liczy się kryterium dochodowe. Nasz dochód przekroczył próg o 40 zł.Lekarka wspomniała też, że powinni starać się o

Wybory 2011. "Wiemy, co trzeba zmienić": Polska w programie SLD

polityki społecznejSLD chce doprowadzić do "podwyższenia świadczeń oraz kryteriów dochodowych uprawniających do pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych i wprowadzić ich coroczną waloryzację".Kilka propozycji jest zdecydowanie kontrowersyjnych, zwłaszcza w kontekście debaty o rosnącym zadłużeniu

W 2008 r. ANR sprzedała ok. 80 tys. ha państwowej ziemi

Agencja Nieruchomości Rolnych w 2008 r. sprzedała ok. 80 tys. ha ziemi tj. mniej niż planowała. Powodem była m.in. gorsza sytuacja dochodowa w rolnictwie, co skutkowało zmniejszeniem zainteresowaniem rolników nabyciem gruntów. "W 2008 r. Agencja trwale zagospodarowała (prywatyzacja z

Prezes pokazał swoją drużynę. Konferencja jak posiedzenie rządu

jest bardzo nieostry i wprowadza możliwość umorzenia postępowania właściwie przed jego wszczęciem. W zasadzie nie wiadomo w oparciu o jakie kryteria - mówi były zastępca Zbigniewa Ziobry. Janusz Śniadek to ekspert od polityki społecznej: - Progi dochodowe są poniżej minimum egzystencji, wchodzimy w

Tak wygląda raj podatkowy Depardieu i innych bogatych Francuzów [ZDJĘCIA]

, miłe schronienie przed francuskim fiskusem. Co prawda podatek dochodowy jest wyższy niż we Francji (w Belgii nawet 54 proc., zaś we Francji maks. 45 proc.), ale Belgia oferuje szereg korzyści podatkowych dla zamożnych ludzi: nie ma podatków od zysków z tytułu zbycia udziałów czy akcji (we Francji to

Młode działaczki PiS: chcemy wnieść świeżość na scenę polityczną

internetu, jaką obserwujemy w wykonaniu premiera Donalda Tuska". Anna Szmidt (nr 5 w Krośnie) powiedziała, że jako posłanka chciałaby zająć się polityką społeczną; zapowiedziała m.in. walkę o podniesienie kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń społecznych i rodzinnych. Sylwia Ługowska (nr 5

Napieralski: ujemny wzrost naturalny to wina prawicy

, pozytywną politykę prorodzinną to zmiana myślenia o polityce pomocy, polityce społecznej, to zmiana kryterium dochodowego tak, aby pieniądze trafiały do tych, do których mają trafić. Nie może być tak, że pod urząd pracy przyjeżdża człowiek w bardzo dobrym samochodzie, bo właśnie zarabia gdzie indziej, ale

Posłowie pytali minister edukacji m.in. o ceny podręczników

sztywno tylko wysokością kryterium dochodowego w rodzinie. Hall przypomniała, że co roku zostają w budżecie środki na tego rodzaju pomoc. Zaapelowała, by zgłaszać dyrektorom szkół wszystkie przypadki dzieci, które potrzebują wsparcia, bo środki na dodatkową pomoc są właśnie w ich gestii. Hall

Senat: Projekt wprowadzenia dodatku z tytułu ciąży i połogu

osobę nie przekracza 504 zł, a w rodzinach z dzieckiem niepełnosprawnym - 583 zł. Są to kryteria uprawniające do korzystania ze świadczeń rodzinnych. Dodatek z tytułu ciąży i połogu miałby być alternatywą do jednego z dwóch obecnie wypłacanych dodatków porodowych - tego, uzależnionego od kryterium

Rewolucja w rozliczaniu VAT dla małych firm

taki sklepik pracuje 300 dni w roku, do przymusowego rozliczania VAT wystarczy 133 zł dziennego obrotu. Teraz takie zjawisko jak ryczałt istnieje tylko przy płaceniu podatku dochodowego. Jest to tak zwana karta podatkowa, którą mają rzemieślnicy. Wysokość ryczałtu, jaki muszą płacić, zależy od trzech

Praca ani dyplom nie chronią przed biedą

nieskutecznie - twierdzą autorzy raportu. Rząd np. od 2006 roku nie zmienił kryterium dochodowego, które decyduje o przyznaniu pomocy społecznej. I tak dla osoby samotnej wynosi ono 470 zł, a dla osoby w rodzinie - 350 zł. W efekcie nawet skrajnie ubogie osoby często nie mogą dostać zasiłku. W tym roku o połowę

Związkowcy wygrywają z rektorem spór o 3,5 mln

wypłacono w oderwaniu od kryterium dochodowego. Każdy pracownik dostał taką samą kwotę. Nawet osoby, które nie złożyły niezbędnego wniosku. Sąd potwierdził, że decyzja rektora łamała zarówno ustawę o funduszu socjalnym, jak regulamin uczelnianego funduszu. Zasądził zwrot prawie 3,5 mln zł, a także zapłatę

RPP: Założenia makroekonomiczne projektu budżetu zbyt optymistyczne

celu ograniczenia deficytu sektora finansów publicznych w ujęciu ESAę95 do 2,0 proc. PKB będzie poważnie utrudnione. Ewentualne wystąpienie głębszego i utrzymującego się spowolnienia gospodarczego, może stanowić zagrożenie dla wypełniania przez Polskę w nadchodzących latach kryterium deficytu sektora

Niepełnosprawne małżeństwo skazane na pełzanie

elastycznego reagowania i należałoby rozważyć wprowadzenie formuły, która umożliwiłaby osobom niepełnosprawnym starania o lokal socjalny na parterze mimo przekroczenia kryterium dochodowego. Ściśle określone kryteria są oczywiście potrzebne, by procedury przyznawania mieszkań były jak najbardziej przejrzyste

RPO: konieczne prace nad systemem ewidencji dochodów rolników

. Podkreślił, iż z racji braku tego systemu, ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych "bazuje na przyjętym założeniu wprowadzenia w miejsce faktycznego dochodu kryterium ryczałtowego, które umożliwia ustalenie wysokości składki, a także wysokości świadczenia w

Co zrobili politycy PO i PiS kiedy rządzili?

progów dochodowych uprawniających do pomocy społecznej spowodowało, że liczba dzieci dostających zasiłek rodzinny spadła o 199 tys. Zawiedzeni mogli czuć się przedsiębiorcy. W programie wyborczym z 2005 r. PiS obiecywał 18-procentowy podatek dla osób prowadzących działalność gospodarczą i możliwość

Uczelnie muszą zwrócić niewypłacone stypendia

stypendia w roku, bo niewielu studentów spełnia kryterium dochodowe. - Nie wierzę. To w Krakowie mamy najbiedniejszych studentów w Polsce? Wydajemy prawie co do grosza. Politykę przydziału stypendiów kształtują organizacje studenckie, a nasze dobrze pilnują, żeby studentom krzywda się nie stała. Może na

Komisja ds. Rodziny i Praw Kobiet chce Krajowego Programu Działań na rzecz Osób Starszych

oraz pomocy społecznej. Raport stwierdza, że osoby starsze mogą korzystać ze świadczeń pieniężnych, które są przyznawane w oparciu o kryterium dochodowe, a nie kryterium wieku, a także z rządowego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania". Osoby starsze mogą korzystać również z

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

Pakiet Przedsiębiorcy - Księga

Pakiet Przedsiębiorcy - Księga to aplikacja przeznaczona dla firm rozliczających podatek dochodowy na podstawie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów.

Pakiet Przedsiębiorcy - Księga umożliwia wygodne i błyskawiczne dodawanie wydatków i dochodów oraz tworzy

Zasiłek celowy

o dochodach przekraczających kryterium ustawowe - w wysokości nieprzekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny. Świadczenie to nie podlega zwrotowi. Zasiłek celowy na zasadach zwrotu Świadczenie to może być przyznane w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie

Zasiłek okresowy

jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej; rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny. Zasiłek okresowy ustala się: w przypadku osoby samotnie gospodarującej - do wysokości różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem

Zasiłek stały

lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej (542 zł - stan na październik 2012 r.) pełnoletniej osobie, która pozostaje w rodzinie, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka

z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Świadczenie wypłacane jest od 9 lutego 2006, jednorazowo, w wysokości 1000 zł. Od 1 stycznia 2013 r. prawo do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, jest uzależnione od kryterium dochodowego, które wynosi 1922 zł miesięcznie

Świadczenia rodzinne

jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka (jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka) oraz zasiłku pielęgnacyjnego, które przysługują niezależnie od wysokości dochodów uzyskiwanych przez rodzinę) uzależnione jest od spełnienia kryterium dochodowego.Świadczenia rodzinne podlegają przepisom

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.