krajowa rada spółdzielcza

PAP

Międzynarodowe stanowisko prezesa Kasy Krajowej SKOK

Międzynarodowe stanowisko prezesa Kasy Krajowej SKOK

Prezes Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej Rafał Matusiak został członkiem Rady Dyrektorów Światowej Rady Unii Kredytowych (WOCCU) - poinformował we wtorek rzecznik SKOK-ów Andrzej Dunajski.

Rada Domatora nielegalna? Zdecyduje sąd

Mieszkaniec spółdzielni Domator postanowił wymusić zmianę składu rady nadzorczej spółdzielni. Uważa, że rada nadzorcza jest nielegalna. Popiera go Krajowa Rada Spółdzielcza. Precedensowa sprawa trafiła do sądu.

Wojna o władzę w spółdzielniach

Dziś wybory prezesa Krajowej Rady Spółdzielczej. Zwycięzca będzie decydował o przyszłości 8 mln osób

Niezatapialny spółdzielca odsunięty od pieniędzy

Wojna o władze w KRS - najwyższym organie spółdzielczego samorządu - rozpoczeła się we wtorek rano na zebraniu Rady. Po jednej stronie stanął dotychczasowy prezes Jerzy Jankowski, pełniący tę funkcję od 14 lat. Po drugiej opozycja skupiająca głównie organizacje rolnicze. Chłopi chcieli odwołać

Bank świętował

Bank świętował

. Kapituła Odznaczeń Krajowego Związku Banków Spółdzielczych przyznała Złote Krzyże Zasługi im. Księdza Piotra Wawrzyniaka "Zasłużonemu w Rozwój Spółdzielczości" członkom Rady Nadzorczej: Zdzisławowi Burczyńskiemu, Kazimierzowi Kaszowskiemu, Piotrowi Małetce, Władysławowi Żurawskiemu i Janowi

Krystyna Skowrońska - kandydatka do parlamentu [WYBORY 2015]

Zarządzie Starostwa Powiatu Mieleckiego. Zaangażowana w działalność w regionalnych strukturach PO, członkini Rady Krajowej partii. Sekretarz, następnie członek Rady Nadzorczej Banku Polskiej Spółdzielczości. Posłanka IV, V, VI i VII kadencji. Data urodzenia: 1954-07-22 Wykształcenie: wyższe prawnicze Zawód

KNF ustanowiła zarząd komisaryczny w kolejnej SKOK

uzgodnienia z KNF programu postępowania naprawczego, którego realizacja służyć będzie możliwie najbardziej efektywnemu zabezpieczeniu interesów członków spółdzielczej kasy". Ma informować KNF, Kasę Krajową SKOK i radę nadzorczą "Arki" o swoich działaniach. KNF przypomina też, że "

KNF ustanawia zarząd komisaryczny w kolejnym SKOK-u i banku spółdzielczym

Jak podała KNF w komunikacie, powodem wprowadzenia zarządu w Spółdzielczym Banku Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie (posługującym się nazwą handlową "SK bank") było niewykonanie ustawowego obowiązku opracowania programu postępowania naprawczego, który mógłby być zaakceptowany przez KNF

Zarządca komisaryczny w kolejnej SKOK

restrukturyzacji oraz informować KNF, Kasę Krajową i radę nadzorczą spółdzielczej kasy o efektach prowadzonych działań naprawczych" - informuje środowy komunikat KNF. W listopadzie ub.r. Jakubiak mówił w Senacie o ponad 20 postępowaniach komisji o ustanowienie komisarza, w tym także w Kasie Krajowej SKOK

KNF ustanowiła zarządców komisarycznych w dwóch SKOK-ach

postępowania naprawczego, których realizacja służyć będzie możliwie najbardziej efektywnemu zabezpieczeniu interesów członków kas. Zarządcy komisaryczni będą kierować realizacją programów oraz informować KNF, Kasę Krajową i rady nadzorcze kas o efektach prowadzonych działań naprawczych" - dodała KNF. KNF

KNF ustanowiła zarządców komisarycznych w dwóch SKOK-ach

członków kas. Zarządcy komisaryczni będą kierować realizacją programów oraz informować KNF, Kasę Krajową i rady nadzorcze kas o efektach prowadzonych działań naprawczych" - dodała KNF. KNF zapewniła, że "ustanowienie zarządców komisarycznych nie wpływa na organizację i sposób działania kas () z

Dzięki zaangażowanym pracownikom

Dzięki zaangażowanym pracownikom

część obchodów odbyła się w świetlicy OSP w Lnianie. Zebranych powitała Elżbieta Mindykowska, przewodnicząca rady nadzorczej. Wśród zaproszonych uczestników znalazło się liczne grono emerytów, rencistów, pracowników i członków spółdzielni. W tak ważnym dniu zaszczycili spółdzielców swoją obecnością

Prezes i wiceprezes SKOK Wołomin zatrzymani na polecenie prokuratury

prokuratura udzieli w piątek. W reakcji na działania prokuratury rzecznik KNF Łukasz Dajnowicz napisał w komentarzu przesłanym w środę PAP: "Wystąpiliśmy do rady nadzorczej kasy z żądaniem wyjaśnień, jak w obecnej sytuacji zostanie zorganizowany proces bieżącego zarządzania SKOK". Rzecznik prasowy

SKOK-i: troska o finanse czy kampania wyborcza

ruchu związków kredytowych. To tzw. Światowa Rada Unii Kredytowych (WOCCU), która jest instytucją zrzeszającą 57 tysięcy unii kredytowych (ich odpowiednikami w Polsce są SKOK-i) ze 105 krajów. Do instytucji tych na całym świecie należy przeszło 217 milionów ludzi. Grzegorz Bierecki stał na czele WOCCU w

Przewrót w spółdzielni Za Żelazną Bramą. "Prezes się zabarykadowała"

Przewrót w spółdzielni Za Żelazną Bramą. "Prezes się zabarykadowała"

z nowej rady nadzorczej Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Rada została wybrana w niedzielę na walnym zgromadzeniu. Władze spółdzielni nie chciały się zgodzić na jego zwołanie właśnie dlatego, że spółdzielcy planowali przewrót i wymianę władz. Poprosili o interwencję Krajową Radę Spółdzielczą

Rozprawa TK ws. SKOK: pytania m.in. o zakres nadzoru KNF

"procedury przejęcia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej przez bank krajowy, możliwości przejęcia przez bank krajowy wybranych praw lub zobowiązań kasy", a także procedury likwidacji kasy oraz ochrony wierzycieli kasy, w przypadku częściowego jej przejęcia. Przedstawiciel resortu

KK SKOK: będą pozwy sądowe przeciw Szczurkowi i Musze

ustalenia tożsamości wysokiego urzędnika w trakcie spotkania z dziennikarzem ujawniającego przyszłe rozstrzygnięcie Komisji Nadzoru Finansowego". Zdaniem Kasy Krajowej "do czasu zbadania sprawy przez prokuraturę, Prezesa Rady Ministrów, a także ustalenia tożsamości wysokiego urzędnika

KK SKOK: będą pozwy sądowe przeciw Szczurkowi i Musze

tożsamości wysokiego urzędnika w trakcie spotkania z dziennikarzem ujawniającego przyszłe rozstrzygnięcie Komisji Nadzoru Finansowego". Zdaniem Kasy Krajowej "do czasu zbadania sprawy przez prokuraturę, Prezesa Rady Ministrów, a także ustalenia tożsamości wysokiego urzędnika zdradzającego

Trybunał Konstytucyjny rozpoznaje skargi dotyczące SKOK-ów

". Posłom i senatorom tej partii nie podoba się także czasowe ograniczanie kadencji członków rad nadzorczych i zarządów kas. Z kolei zasadę demokratycznego państwa prawnego narusza, zdaniem skarżących, przepis, który przewiduje obligatoryjne przekazanie przez Kasę Krajową na rzecz funduszu BFG

W środę i czwartek TK zajmie się przepisami dotyczącymi SKOK-ów

płatniczych, czyli właściwie w całym zakresie działalności Kasy Krajowej". Zdaniem parlamentarzystów PiS to "głęboka ingerencja organu władzy publicznej w działalność spółdzielni". Posłom i senatorom tej partii nie podoba się także czasowe ograniczanie kadencji członków rad nadzorczych i

Projekt ustawy ws. dialogu w rolnictwie - do podkomisji

regionalnego, finansów publicznych, gospodarki i środowiska. Pracodawców reprezentowaliby: Krajowa Rada Spółdzielcza i inne organizacje pracodawców. Maliszewski zaznaczył, że wszystkie trzy strony będą miały w komisji taką samą liczbę członków. Mają być oni powoływani przez Prezesa Rady Ministrów. Do zadań

MF: Fundacja na rzecz Polskich Związków Kredytowych specjalizowała się w wynajmie lokali

Sejmowa podkomisja ds. SKOK wysłuchała w środę "informacji o działalności i majątku Fundacji na rzecz Polskich Związków Kredytowych w ramach systemu spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych". Według Przemysława Szelerskiego z Ministerstwa Finansów Fundacja w ramach majątku

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o izbach rolniczych

2008-2013) składki te opłacane były przez budżet państwa na mocy specjalnej ustawy. Dotacja wynosiła 4 mln zł rocznie. Z tych pieniędzy opłacane były, oprócz składek, także koszty delegacji, ekspertyz i innych działalności na forum UE. Składki za organizacje rolnicze opłacała Krajowa Rada Izb

Senat: nowelizacja ustawy o izbach rolniczych - do prezydenta

, ekspertyz i innych działalności na forum UE. Składki za organizacje rolnicze opłacała Krajowa Rada Izb Rolniczych (KRiR) z dotacji budżetowej, przedstawiała też sprawozdanie w tej sprawie ministrowi rolnictwa do 15 stycznia. Takie rozwiązanie było jednak kwestionowane przez niektóre organizacje rolnicze

"Rzeczpospolita": Ojciec Rydzyk zapisał się do SKOK. To dzięki temu dostał miejsce na multipleksie

największa spółdzielcza kasa w Polsce. Jej wieloletnim prezesem, a dziś szefem rady nadzorczej jest Grzegorz Bierecki, w przeszłości współpracownik Lecha Kaczyńskiego, a dziś senator PiS - czytamy w dzisiejszym wydaniu "Rzeczpospolitej". W lutym 2013 r. Stefczyk wystawił fundacji kredytową promesę

Małe firmy i organizacje pozarządowe będą miały uproszczoną rachunkowość

małe organizacje pozarządowe. Zniesiony będzie obowiązek publikacji sprawozdań finansowych przez spółdzielnie w Monitorze Spółdzielczym; pozostawiony zostanie jednak wymóg składania tych sprawozdań wraz z innymi dokumentami do Krajowego Rejestru Sądowego. Przyjęto - zgodnie z unijną dyrektywą - że

Rozprawa w TK ws. SKOK-ów odroczona do piątku

, czyli wymóg zgody KNF na powstanie SKOK-u. "Czy to nie jest trochę tak, że chcecie ubezwłasnowolnić dorosłych ludzi" - pytała. Maciaszek odpowiadał, że także WOCCU (Światowa Rada Unii Kredytowych) rekomenduje nadzór państwowy nad kasami, by dbać o bezpieczeństwo depozytów. Liszcz precyzowała

Prezes i wiceprezes SKOK Wołomin aresztowani

napisał w komentarzu przesłanym w środę PAP: "Wystąpiliśmy do rady nadzorczej kasy z żądaniem wyjaśnień, jak w obecnej sytuacji zostanie zorganizowany proces bieżącego zarządzania SKOK". Natomiast rzecznik prasowy Krajowej SKOK Andrzej Dunajski w przesłanym w środę PAP komunikacie poinformował

Prezes i wiceprezes SKOK Wołomin usłyszeli zarzuty

Finansowego postępowania administracyjnego mającego na celu ustalenie w SKOK Wołomin zarządu komisarycznego. W reakcji na działania prokuratury rzecznik KNF Łukasz Dajnowicz napisał w komentarzu przesłanym w środę PAP: "Wystąpiliśmy do rady nadzorczej kasy z żądaniem wyjaśnień, jak w obecnej sytuacji

Sejm znowelizował ustawę o izbach rolniczych

oraz Izby Rolnicze. Dotacja wynosiła 4 mln zł rocznie. Z tych pieniędzy opłacane były, oprócz składek, także koszty delegacji, ekspertyz i innych działalności na forum UE. Składki za organizacje rolnicze opłacała Krajowa Rada Izb Rolniczych (KRiR) z dotacji budżetowej, przedstawiała też sprawozdanie

Komisja rolnictwa za finansowaniem składek rolniczych z budżetu

Indywidualnych, Federacja Branżowych Związków Producentów Rolnych oraz Izby Rolnicze. Dotacja wynosiła 4 mln zł rocznie. Z tych pieniędzy opłacane były, oprócz składek, także koszty delegacji, ekspertyz i innych działalności na forum UE. Składki za organizacje rolnicze opłacała Krajowa Rada Izb Rolniczych

Podkomisja ds. SKOK przyjęła sprawozdanie

spółek okołoskokowych". "To ewidentne przykłady konfliktu interesów" - mówił Święcicki. "To jest całkowicie sprzeczne z wytycznymi Światowej Rady Związków Kredytowych, która wyraźnie mówi, że nie można wynajmować swoich lokali SKOK-om, że nie można wykorzystywać SKOK-ów do własnego

Komisja rolnictwa zajmie się projektem ustawy ws. składek rolniczych

Producentów Rolnych oraz Izby Rolnicze. Z prośbą o podjęcie inicjatywy ustawodawczej zwrócił się do komisji rolnictwa prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych Wiktor Szmulewicz. Jego zdaniem zapewnienie finansowania składek jest koniecznością, gdyż organizacje rolnicze nie mają środków na ten cel. Poseł Mirosław

PO: Duda mógł brać udział w nielegalnym wpływaniu na proces legislacyjny ws. SKOK. Powinien zawiesić członkostwo i kampanię

wstawiono do prezydenckiego wniosku do Trybunału. W czasie prac nad skargą prezydencki minister - jak informuje dziennik - przyjął w Pałacu prezesa Kasy Krajowej Grzegorza Biereckiego i szefa rady nadzorczej SKOK Adama Jedlińskiego. "Duda musi publicznie odnieść się do tych zarzutów" Szef klubu PO

Prokuratura wszczęła śledztwo ws. SKOK i afery z senatorem Biereckim. Chodzi o 77 mln zł

77 mln zł, w wyniku różnego rodzaju transferów i przekształceń podmiotowych, zamiast zasilić fundusz stabilizacyjny Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej, finalnie znalazł się we władaniu prywatnego podmiotu gospodarczego z siedzibą w Sopocie - poinformował Marciniak. "Szkoda

MF i KNF: SKOK-i mają nadal fundusze własne ujemne i wykazują straty

, pobierającej "dywidendy od szeregu spółek okołoskokowych". Sprawozdanie uznaje to za "przykład konfliktu interesów", który jest "sprzeczny z wytycznymi Światowej Rady Związków Kredytowych". Wśród zawartych w sprawozdaniu wniosków znalazło się także uproszczenie trybu wprowadzenia

Po aresztowaniu prezesa i wiceprezesa SKOK Wołomin uzupełnił skład zarządu

: "Wystąpiliśmy do rady nadzorczej kasy z żądaniem wyjaśnień, jak w obecnej sytuacji zostanie zorganizowany proces bieżącego zarządzania SKOK". Natomiast rzecznik prasowy Krajowej SKOK Andrzej Dunajski w przesłanym w środę PAP komunikacie poinformował, że Kasa Krajowa o wszystkich swoich

Miliony na SKOK-ach. Zarabia były wiceprezydent i szef PiS

z Andrzejem Grabińskim, wówczas członkiem Naczelnej Rady Adwokackiej, a dziś dziekanem Okręgowej Rady Adwokackiej we Wrocławiu. Od 2005 r. Grabiński jest też członkiem Trybunału Stanu z nadania PiS. W przeszłości reprezentował przed sądami Lecha i Jarosława Kaczyńskich. Obie kancelarie działają pod

Związki między PiS a SKOK-ami? Kaczyński: "Śmiechu warte". A Bierecki? "Potężne siły chcą go zniszczyć"

szefem rady nadzorczej SKOK Wołomin. Szef SKOK-ów, senator PiS Grzegorz Bierecki, został dwa tygodnie temu zawieszony w prawach członka klubu parlamentarnego PiS. Decyzję podjęto po publikacji przez "Wprost" informacji, że twórca SKOK-ów miał wyprowadzić kilkadziesiąt milionów złotych do spółki

Rozpoczęło się posiedzenie Senatu

także oskładkowanie dochodów członków rad nadzorczych już od stycznia 2015 r. Nowela uniemożliwia też zawieranie podwójnych umów w taki sposób, aby unikać ozusowania. Dotychczas unikanie płacenia składek było możliwe przy zawarciu dwóch umów - jednej na niską kwotę, od której odprowadzana była niska

Rada Domatora nielegalna?

spółdzielni pobiera bowiem około 150 zł diety miesięcznie. Ponieważ pisma, jakie wysłał do władz Domatora, nic nie dały, postanowił szukać pomocy w sądzie. Alfred Domagalski, prezes Krajowej Rady Spółdzielczej nie ma wątpliwości, że władze Domatora łamią prawo. Więcej o tej precedensowej sprawie w sobotę w

"PiS-owi udaje się narzucić narrację, że ws. SKOK-ów umoczeni są wszyscy. I to jest najgorsze"

Grzegorza Biereckiego i szefa rady nadzorczej SKOK Adama Jedlińskiego. Po tym, gdy w grudniu 2009 r. L.Kaczyński skierował ustawę do TK, Kancelaria Prezydenta informowała, że zastrzeżenia budziły m.in. przepisy dotyczące tworzenia spółdzielczych kas, co miało następować w trybie zezwolenia KNF. Prezydent

MSP: prywatyzacja Krajowej Spółki Cukrowej zgodnie z przepisami

Krajowej Spółki" - mówił prezes Rady Związków Plantatorów Buraka Cukrowego przy KSC Krzysztof Nykel. Dodał, że plantatorzy w czerwcu wysłali pismo z prośbą o spotkanie z ministrem Włodzimierzem Karpińskim, do tej pory nie ma odpowiedzi. Jego zdaniem negocjacje na temat prywatyzacji między resortem a

Światowe SKOK-i odznaczają Lecha Kaczyńskiego

latach 1990-91 był nawet przewodniczącym rady nadzorczej Fundacji na rzecz Polskich Związków Kredytowych, jednego z najważniejszych podmiotów grupy SKOK. Ostatnio Kaczyński stanął po stronie przeciwników poddania SKOK-ów nadzorowi bankowemu. W zeszłym roku wysłał do Trybunału Konstytucyjnego ustawę

Prokuratura Generalna przegląda sprawy SKOK-ów - nawet kilkaset śledztw w całym kraju

z zarządu SKOK Wołomin: prezesa Mariusza G. i wiceprezesa Mateusza G., którzy pozostają w areszcie pod zarzutem działania w zorganizowanej grupie przestępczej na szkodę tej firmy (za co grozi do 8 lat więzienia). Po aresztowaniu prezesów, w ich miejsce rada nadzorcza SKOK Wołomin powołała już nowych

PG: nawet po kilkaset spraw dotyczących SKOK-ów w każdej z apelacji

dwie osoby z zarządu SKOK Wołomin: prezesa Mariusza G. i wiceprezesa Mateusza G., którzy pozostają w areszcie pod zarzutem działania w zorganizowanej grupie przestępczej na szkodę tej firmy (za co grozi do 8 lat więzienia). Po aresztowaniu prezesów, w ich miejsce rada nadzorcza SKOK Wołomin powołała

Prokuratura Generalna chce wiedzieć, ile śledztw dotyczy SKOK-ów

przestępczej na szkodę tej firmy (za co grozi do 8 lat więzienia). Po aresztowaniu prezesów, w ich miejsce rada nadzorcza SKOK Wołomin powołała już nowych członków zarządu. Oprócz nich, w kwietniu gorzowski sąd aresztował dwie inne osoby związane ze SKOK Wołomin. Według śledczych za wiedzą podejrzanych

Wybory parlamentarne 2015. Kim są wszyscy senatorzy IX kadencji? [KOMPLETNA LISTA]

Bierecki - KWW Grzegorza Biereckiego, okręg 17 (Chełm) Ur. 26.09.1963. Senator VIII kadencji, przedsiębiorca i polityk, współtwórca spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w Polsce, przewodniczący Światowej Rady Związków Kredytowych. W 1989 ukończył

Seremet: SKOK-i były łatwym łupem. Ponad 2 tys. śledztw. Od klasycznego oszustwa po zorganizowane grupy

dają sobie rady ze zorganizowanymi grupami przestępczymi, które działały w dosłownie kilku na ponad 50 spółdzielczych kas". - Pokazywano mechanizmy porównywalne z tymi słynnymi amerykańskimi kredytami ninja - mówił poseł. - To kredyty dawane osobom, które nie mają pracy, nie mają żadnego majątku

Przegląd wiadomości ze spółek, poniedziałek godz. 15

przejęcia większościowego pakietu udziałów w NAVO przez Orbico zwieńczy proces poszukiwania inwestora branżowego dla polskiej firmy. Polscy właściciele spółek z grupy NAVO utrzymają mniejszościowe pakiety udziałów. Z grona obecnych właścicieli firmy Marek Sobieski i Józef Jadach przejdą do Rady Nadzorczej

Prokuratorskie zarzuty dla b. prezesa Domatora

bezprawnych - jego zdaniem - działaniach zarządu Domatora w lipcu 2008 r. informował dyrektora Zespołu Lustracyjnego w Krajowej Radzie Spółdzielczej. Ponieważ ta kielecka spółdzielnia nie wybrała sobie związku rewizyjnego, który ma ją lustrować, powinna ją przeprowadzić właśnie Krajowa Rada Spółdzielcza

Senat wznowił posiedzenie

również debata nad nowelizacją ustawy o udzielaniu przez Skarb Państwa wsparcia instytucjom finansowym. Wprowadza ona m.in. możliwości udzielenia gwarancji Skarbu Państwa na zaciągnięte kredyty przez spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe oraz Krajową Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową. W

CBA: odwołać trzech dyrektorów. Marszałek: decyzja we wtorek

kontrolę przestrzegania przepisów ustawy antykorupcyjnej przez dyrektora Zespołu Szkół im. Armii Krajowej w Brańsku. - W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono, że dyrektor pełnił jednocześnie funkcję członka Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Brańsku, czym naruszył zakaz określony w

Rozpoczęło się posiedzenie Senatu

Senat zajmie się nowelizacją ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw, wprowadzającą obowiązek odprowadzania składek do ZUS od wszelkich umów zleceń do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę od 1 stycznia 2016 r., a także oskładkowanie dochodów członków rad

Rząd w 2015 r.: m.in. prace nad ordynacją podatkową i prawem o działalności gospodarczej

W 2015 roku dojdzie też do zmian w Radzie Gospodarczej przy premierze, którą po b. premierze Janie Krzysztofie Bieleckim, kierować teraz będzie europoseł PO, b. unijny komisarz ds budżetu Janusz Lewandowski. W Radzie mają też dodatkowo zasiadać specjaliści w zakresie energetyki i górnictwa

Spółdzielnie nie będą mogły zmieniać się w spółki

spółdzielcami - mówił Baczyński. Przeciw możliwości przekształcania spółdzielni w spółki był Alfred Domagalski, prezes Krajowej Rady Spółdzielczej, i Tadeusz Bartkowski, przewodniczący Komisji Rewizyjnej Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy. Domagalski twierdzi, że to zły pomysł, bo... znikną spółdzielnie

Marek Owsik kandydatem Samorządnych dla Płocka na prezydenta miasta

krajowym. Marek Owsik ma 42 lata. Jest menedżerem kultury, kierownikiem Spółdzielczego Domu Kultury Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Jest też szefem rady mieszkańców na jednym z płockich osiedli mieszkaniowych. Jego kontrkandydatami w wyborach na prezydenta Płocka będą: obecny prezydent miasta Andrzej

LiD nie zablokuje wykupu mieszkań

Dom". Natomiast Krajowa Rada Spółdzielcza i Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP, które zarzucają zasadom wykupu mieszkań lokatorskich naruszenie konstytucyjnej zasady równości obywateli wobec prawa oraz zasadę ochrony prawa własności, nie mogą samodzielnie złożyć skargi w Trybunale.

W Domatorze będzie prezes z konkursu

członków przekracza ten termin. Gdyby okazało się, że rada obradowała nielegalnie, również wybór prezesa mógłby być niezgodny z przepisami. Rada Domatora ma wystosować pismo do Krajowej Rady Spółdzielczej o wyjaśnienie tej kwestii. Nie zadowala jej jednoznaczne stanowisko prezesa KRS-u Alfreda

Zamykają Utopię, pierwszy lokal gejowski w Polsce

najsłynniejszy klub Warszawy, Polski, a pewnie i tej części Europy. W chwili otwarcia w siedzibie Naczelnej Rady Spółdzielczej był pierwszym lokalem gejowskim w Polsce, nad którym oficjalnie i dumnie powiewał wielki tęczowy sztandar. Tęcza to bowiem również tradycyjne kolory ruchu spółdzielczego. Utopia często

Krajowa Rada Notarialna: Przeniesienie własności mieszkań zgodne z prawem

pełnomocnika ustanawianego przez właściwą reprezentację spółdzielni w formie przewidzianej dla czynności głównej, czyli w formie aktu notarialnego. Wynika to wprost z art. 96 i art. 99 kodeksu cywilnego". Krajowa Rada Notarialna wyjaśnia ten problem szerzej. W jej oświadczeniu czytamy m.in., że: "w

Struzik będzie ubiegał się o stanowisko marszałka Mazowsza

, poseł Piotr Zgorzelski powiedział, że liczy na udział w drugiej turze wyborów oraz na zdobycie przez ludowców, co najmniej 4 mandatów w 25-osobowej radzie miasta. "Taki cel sobie postawiliśmy na początku i jestem przekonany, że taki wynik osiągniemy" - oświadczył. Dopytywany o rywalizację w

Liroy, szef narodowców i mnóstwo ludzi z PiS. To ich będziecie oglądać przez najbliższe 4 lata w Parlamencie [WESZLI]

jedynka z Gdańska. W 1999 został wybrany przez Sejm do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Od 2005 do 2007 był sekretarzem stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Teraz mówi się, że to on obejmie tekę ministra kultury. Ostatnio zasłynął wypowiedzią o Tomaszu Lisie i jego programie

Domator bez władz. Dymisja prezesa

Alfred Domagalski, prezes Krajowej Rady Spółdzielczej, która nadzoruje Domatora). Domaga się wykreślenia ze składu rady siedmiu członków, którzy zasiadają tam ponad dwie kadencje. A tego zabrania nowe prawo spółdzielcze. Według Staszewskiego doniesienie do sądu i oskarżenie o nielegalność rady

W środę premier zda relację z realizacji swego expose

biurokratycznych barier. Założenia kodeksu budowlanego mają zostać przedstawione Radzie Ministrów w pierwszym kwartale 2015 r. Kopacz zapowiedziała też powstanie nowego Prawa o prokuraturze. Ponadto od 1 lipca 2015 r. mają obowiązywać zmiany w ustawie Kodeksie karnym oraz Kodeksie postępowania karnego, które

Własność mieszkań spółdzielczych jednak niezagrożona

notariuszom w komentarzu redakcyjnym, że swą beztroską "zdemolowali spokój właścicieli mieszkań". Podobne wątpliwości ma także Krajowy Związek Lokatorów i Spółdzielni. Zwrócił się on o wyjaśnienia do Ministerstwa Sprawiedliwości. Żadnych wątpliwości nie ma jednak Rada Izby Notarialnej w Warszawie

Prezydent w obronie SKOK-ów

Rada Spółdzielcza i Cooperatives Europe - związek zrzeszający spółdzielców na Starym Kontynencie. Kasa Krajowa zarzuca ustawie, że łamie konstytucję, bo po jej wprowadzeniu SKOK-i będą miały gorsze warunki do rozwoju, niż banki. Nie będą mogły oferować tak szerokiej palety usług ani korzystać z

PiS pyta o powiązania prezydenta i PO z władzami SKOK Wołomin. PO: Wychodzi zaplecze Dudy - Macierewicz

Bronisława Komorowskiego ze SKOK Wołomin". Podczas prezentacji zwrócono uwagę, że w radzie nadzorczej SKOK-u Wołomin zasiadał m.in. Piotr P. - były oficer WSI, powiązany wcześniej z fundacją "Pro Civili". Osób powiązanych z "Pro Civili", które znalazły się potem w SKOK Wołomin - jak

Prokuratura nie widzi nic złego w Pojezierzu

Postępowanie trwało ponad rok. Chodziło m.in. o zakup trzech służbowych aut, z których korzystali przedstawiciele władz Pojezierza, w tym szefowa rady nadzorczej, kupno telefonów komórkowych i wypłatę okolicznościowych premii. Śledczy wyjaśniali te kwestie po anonimowym doniesieniu. W uzasadnieniu

Decyzje spółdzielni będzie można zaskarżyć

mocodawcy. Dodatkowo pełnomocnik będzie mógł reprezentować tylko jednego spółdzielcę, tak więc nie będzie mógł np. występować w interesie wszystkich mieszkańców bloku.Zdaniem Jerzego Jankowskiego, prezesa Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej, wprowadzenie takich zmian jest pozbawione

Ustawa o SKOK-ach w Trybunale Konstytucyjnym

"Solidarność", Krajowa Rada Spółdzielcza i Cooperatives Europe, związek zrzeszający spółdzielców na Starym Kontynencie. Kasa Krajowa zarzuca ustawie, że łamie konstytucję, bo po jej wprowadzeniu SKOK-i będą miały gorsze warunki do rozwoju niż banki. Nie będą mogły oferować tak szerokiej

Spółdzielnie nie będą mogły przekształcać się w spółki? "Słusznie". Pawlak w Poranku Radia TOK FM

"zorganizowane środowiska opiniotwórcze", m.in. Krajowa Rada Spółdzielcza i związki rewizyjne. - Zapis słusznie znikł - ocenia wicepremier. Jak zauważył Jacek Żakowski, stanowisko Rady jest oczywiste - gdyby za wiele spółdzielni przekształciło się w spółki, straciłaby rację bytu. Jednocześnie

Bliżej zmian w SKOK-ach? Prezydent modyfikuje wniosek w Trybunale

kompetencje Kasy Krajowej. Ustawę zakwestionował ówczesny prezydent Lech Kaczyński, który był orędownikiem SKOK-ów od czasu ich powstania i był pierwszym szefem rady fundacji, która współtworzyła SKOK-i w Polsce. Ustawa trafiła do Trybunału Konstytucyjnego, zaś przedstawiciele Kasy Krajowej twierdzą, że jest

Biegli rewidenci i audytorzy pod nadzór Komisji Nadzoru Audytowego

członkiem zarządu lub rady nadzorczej takiej firmy. KNA swoje zadania będzie wykonywać przy pomocy jednostki działającej w Ministerstwie Finansów, odpowiedzialnej za rachunkowość i rewizję finansową. Komisja, w zależności od rodzaju i zakresu wykrytych nieprawidłowości w działalności firmy audytorskiej

"GP": Wystarczy dziesięć lat spłaty do umorzenia kredytu

budżetowych. Zdaniem Jerzego Jankowskiego, przewodniczącego Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej, nowe zasady uprzywilejują niewielką grupę około 100 tys. spółdzielców, podczas gdy 200 tys. członków spłaciło już kredyty wielkim wysiłkiem finansowym. - Projekt ustawy jest kontynuacją realizacji

Sejm przyjął część poprawek do ustawy o rewidentach

głosu w firmie audytorskiej; być członkiem zarządu lub rady nadzorczej takiej firmy. KNA swoje zadania będzie wykonywać przy pomocy jednostki działającej w Ministerstwie Finansów, odpowiedzialnej za rachunkowość i rewizję finansową. Komisja, w zależności od rodzaju i zakresu wykrytych nieprawidłowości w

Koniec nieszczęść spółdzielczości?

W piątek na dwudniowe obrady kongresu polskiej spółdzielczości do Pałacu Kultury w Warszawie zjedzie ponad 500 osób z całej Polski, by wybrać stuosobowe Zgromadzenie Ogólne Krajowej Rady Spółdzielczej (KRS). KRS to najwyższy organ spółdzielczego samorządu, jego władza pomiędzy kongresami. Do

Oni przynoszą postęp. Podlascy liderzy innowacji i rozwoju 2012 roku

: Innowacyjna organizacja, podkategoria: Organizacja - Fundacja Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego. 15 Kategoria: Innowacyjna organizacja, podkategoria: Organizacja - Stowarzyszenie Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Białymstoku. 16 Kategoria: Innowacyjny projekt unijny - organizacje

List z zagranicy do prezydenta ws. SKOK-ów: Ustawa gwałci niezależność

Radzie Spółdzielczej, skupiającej różne ruchy spółdzielcze w Polsce, a także w NSZZ "Solidarność", której władze też napisały list w obronie rządów Biereckiego. Posłowie: czas uwolnić SKOK-i od centrali Przypomnijmy, że uchwalona przez parlament kilka dni temu nowa ustawa o SKOK - przygotowana

Drwiny z wolności słowa

zapowiedział skierowanie do Sejmu projektu zmian artykułu 212. Proponuje zniesienie kary więzienia. W taki kontekst wpisuje się oskarżenie Rogowskiego. Andrzej Dunajski odmówił "Gazecie" komentarza na ten temat oraz kontaktu do prawnika SKOK.Wiceprezes Krajowej Rady Radców Prawnych mec. Jan Łoziński

Są już dwa projekty ustawy o SKOK-ach

organizacji. W "Gazecie" opisaliśmy to w cyklu artykułów. Kasa Krajowa nie zgadza się z podnoszonymi zarzutami. Choć posłowie z sejmowej podkomisji nie zaczęli jeszcze pracować nad projektem posłów PO, w poniedziałek do Sejmu trafił drugi, prezydencki projekt nowelizacji prawa spółdzielczego mówiący

"Rządzimy, bo się znamy", czyli the best of nasze artykuły o SKOK-ach

szkoleń jest zresztą obowiązkowa, bo Kasa Krajowa żąda specjalnych certyfikatów m.in. od członków zarządów i rad nadzorczych kas, tzw. kredytowców, głównych księgowych i specjalistów od windykacji. Szkolenia obejmują więc tysiące osób, a system SKOK w ich przeprowadzaniu korzysta głównie z usług Family

Spółdzielcy apelują o głosowanie na "tak" w referendum akcesyjnym

miejsca na mapie społeczno- gospodarczej świata. Dotyczy nowego otwarcia w gospodarce, w życiu społecznym i wielu innych elementach. To jest rzecz nowa a w wielu grupach funkcjonują lęki i obawy" - dodał Nikolski. Prezes Krajowej Rady Spółdzielczej Jerzy Jankowski poinformował, że zakończyły się

Sejm zgodził się na dotowanie organizacji rolniczych w UE

funkcjonowaniem tych organizacji w latach 2008- 2013 ponoszone będą przez Krajową Radę Izb Rolniczych (KRIR) i dofinansowywane z budżetu państwa w formie dotacji celowej. Na dofinansowanie działalności organizacji rolniczych w 2008 roku przewidziane jest 4 mln zł ze środków, będących w dyspozycji ministra

KNF ustanowiła zarządców komisarycznych w dwóch SKOK-ach

KNF programów postępowania naprawczego, których realizacja służyć będzie możliwie najbardziej efektywnemu zabezpieczeniu interesów członków kas. Zarządcy komisaryczni będą kierować realizacją programów oraz informować KNF, Kasę Krajową i rady nadzorcze kas o efektach prowadzonych działań naprawczych

Wybory 2010. Sylwia Gruchała w Komitecie Honorowym Pawlaka

Uniwersytetu Białostockiego prof. dr hab. Zbigniew Dobrzański Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Alfred Domagalski prezes Zarządu Krajowej Rady Spółdzielczej

Zbuntowani lokatorzy w Pojezierzu atakują

Domatora. Maciej Janowski z Pojezierza: - U nas zwołanie walnego może również doprowadzić do zmiany składu rady nadzorczej i zarządu. Krok w tym kierunku opozycja w SM Pojezierze już zrobiła. - Na nasz wniosek Krajowy Sąd Rejestrowy nakazał spółdzielni usunąć ze statutu zapis, który praktycznie dawał

Lubelskie. Zarejestrowano 38 kandydatów na senatorów

senator PO Józef Bergier, lekarz, radny wojewódzki Riad Haidar z SLD, przewodniczący rady powiatu bialskiego Przemysław Litwiniuk z PSL oraz kandydat PiS - prezes Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej Grzegorz Bierecki. Piąty kandydat, zarejestrowany w środę po południu, to emerytowany

Na Lubelszczyźnie zarejestrowano 37 kandydatów na senatorów

senator PO Józef Bergier, lekarz, radny wojewódzki Riad Haidar z SLD, przewodniczący rady powiatu bialskiego Przemysław Litwiniuk z PSL oraz kandydat PiS - prezes Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej Grzegorz Bierecki. Piąty kandydat, zarejestrowany w środę po południu, to emerytowany

Na Lubelszczyźnie zarejestrowano 36 kandydatów na senatorów

zarejestrowano w okręgu nr 17 obejmującym Białą Podlaską i okolice. O mandat senatora rywalizować tu będą obecny senator PO Józef Bergier, lekarz, radny wojewódzki Riad Haidar z SLD, przewodniczący rady powiatu bialskiego Przemysław Litwiniuk z PSL oraz kandydat PiS - prezes Krajowej Spółdzielczej Kasy

Jest nowa ustawa o SKOK-ach. Kasa Krajowa: "to nas zabije"!

Macieja Samcika Ustawa, której projekt przygotowali posłowie PO, ma poparcie rządu. Według rady ministrów wprowadzenie nadzoru państwowego na działalnością SKOK-ów i Kasy Krajowej jest sprawą priorytetową. Rząd argumentuje, że w ciągu ostatnich lat SKOK-i bardzo dynamicznie się rozwijają, a ich

Zalane gospodarstwa potrzebują pomocy

do 300 tys. zł. - Może to być rozwiązanie wprowadzone na stałe do PROW - mówi Sawicki. Poza tym w ramach programu przyjętego 1 czerwca przez Radę Ministrów, a uruchomionego 15 czerwca, poszkodowani otrzymują wsparcie wysokości 2 tys. zł w przypadku tych liczących do 5 ha i 4 tys. powyżej tego areału

Prezydentura Komorowskiego: 23 projekty ustaw, 4 weta, 28 posiedzeń RBN

premiera na szefa Rady Europejskiej. 15 września desygnował na stanowisko szefa rządu Ewę Kopacz; 22 września - powołał rząd pod kierownictwem Kopacz. Podczas uroczystości powołania rządu Komorowski życzył Kopacz odwagi i rozwagi w podejmowaniu najważniejszych wyzwań; nowa premier obiecywała ciężką

Uwłaszczenie spółdzielczych lokali a la LPR

. Pieniądze lokatorów niemal w całości zasilają fundusz remontowy spółdzielni. Przeciw pomysłom LPR ostro zaprotestowała Krajowa Rada Spółdzielcza. "Proponowane przepisy stanowią ingerencję w przysługujące spółdzielni mieszkaniowej prawo własności" - oświadcza Rada. Według niej są one sprzeczne z

Czy lokatorskie mieszkania poróżnią PiS i LPR?

bardziej nie znajduje uzasadnienia proponowana w projekcie jeszcze dalej idąca ingerencja w prawo własności spółdzielni" - czytamy w rządowym dokumencie. Skarga do Trybunału Konstytucyjnego byłaby murowana. Przeciwko pomysłowi uwłaszczenia ok. 900 tys. lokatorów protestuje m.in. Krajowa Rada

Instytucje finansowe zagrożone utartą płynności dostaną pomoc od rządu

ubezpieczeń i funduszom emerytalnym. W wersji przyjętej przez podkomisję z pomocy finansowej mogłyby korzystać tylko banki krajowe i Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo- Kredytowe. Akceptacji komisji nie otrzymały natomiast poprawki PiS przewidujące m.in. ograniczenia w wielkości wsparcia do 0,25 proc. PKB za

Od soboty koniec z zastawianiem osiedlowych uliczek

stojący zarówno przy drodze publicznej jak i osiedlowej będzie już respektowany przymusem państwowym - tłumaczy Adam Jasiński z Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Oznacza to, że nareszcie skończy się problem kierowców myślących, że pod swoim domem czy w centrum handlowym wszystko im wolno. Do

PiS: 900 tys. mieszkań spółdzielczych za darmo

i PiS z całą pewnością zaprotestuje m.in. Krajowa Rada Spółdzielcza. W PRL lokatorzy dostawali mieszkania po wpłaceniu wkładu, który wynosił 10 proc. kosztów budowy. Spółdzielnie dostawały na ten cel kredyt, którego najczęściej połowę umarzało państwo. Potem lokatorzy spłacali resztę kredytu

CBA podpisało ze SKOK-ami tajną umowę o "informowaniu"

SKOK jest jedyną polską instytucją finansową, z którą Biuro ma taką umowę. Mariusz Kamiński był posłem PiS. Partia ta nie kryła przychylności dla spółdzielczych kas. Lech Kaczyński zasiadał kiedyś w radzie Fundacji na rzecz Polskich Związków Kredytowych, od której zaczął się rozwój SKOK-ów. Posłowie

Dlaczego was nie ma, kiedy bandyci nam grożą?

się, co można zrobić - obiecała. Chyłkiem natomiast wymknął się poseł PO Waldy Dzikowski. - Nikt mnie tu nie zapraszał - tłumaczył dziennikarzom. Mieszkańcy zapowiedzieli, że jeśli urzędnicy nie zainteresują się ich sprawą, przyjdą na sesję rady miasta. Mieli się już rozejść, gdy policjanci zaczęli

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

krajowa rada spółdzielcza

Krajowa Rada Spółdzielcza - naczelny organ samorządu spółdzielczego, do którego należy reprezentowanie polskiego ruchu spółdzielczego w kraju i za granicą, inicjowanie i opiniowanie aktów prawnych dotyczących spółdzielczości i mających dla niej istotne znaczenie czy inicjowanie i rozwijanie współpracy międzyspółdzielczej i szerzenie idei spółdzielczego współdziałania. Rada przyznaje odznaczenia

więcej o krajowa rada spółdzielcza na pl.wikipedia.org

Najważniejsze informacje

Bestsellery