kraje członkowskie

prot, PAP

Seria ucieczek terrorystów z więzienia. Interpol ostrzega kraje członkowskie

Seria ucieczek terrorystów z więzienia. Interpol ostrzega kraje członkowskie

Interpol ostrzegł wszystkie kraje członkowskie, radząc im, by wzmogły czujność przed ewentualnymi zamachami po atakach i ucieczkach z więzień w Iraku, Libii i Pakistanie. Interpol bada związek między nimi. Organizacja podała, że o udział w niektórych incydentach podejrzana jest Al-Kaida.

Przywódcy UE chcą, by kraje członkowskie przedstawiały projekty budżetów

Według projektu, który będzie ustalany na szczycie UE, przywódcy państw członkowskich zgodzą się na prezentowanie swoich planów budżetowych Komisji Europejskiej. Na kraje, które nie będą zmierzać w kierunku równoważenia budżetu mają od 2011 roku być nakładane sankcje karne

UE/ Kraje członkowskie za unijnym rozwiązaniem mięsnych sporów z Rosją

19.12.Bruksela (PAP) - Kraje członkowskie UE jednogłośnie poparły we wtorek unijnego komisarza ds. zdrowia i ochrony konsumentów Markosa Kyprianu, który pojechał do Moskwy, by szukać w imieniu całej UE rozwiązania sytuacji po rosyjskiej groźbie wstrzymania importu mięsa z państw Unii Europejskiej od 1 stycznia.

"KE i kraje członkowskie powinny zastopować Gazociąg Północny"

Komisja Europejska i kraje członkowskie UE powinny uniemożliwić budowę Gazociągu Północnego na dnie Bałtyku - zaapelował eurodeputowany PiS Marcin Libicki w projekcie raportu, którym zajmie się Parlament Europejski. We wtorek na posiedzeniu Komisji Petycji PE europoseł przedstawi pierwszą wersję

Barroso: potrzebujemy więcej solidarności między krajami członkowskimi w dziedzinie energii (krótka4)

"Powinien być wdrożony skuteczny mechanizm zapewniający taką solidarność krajów członkowskich" - oświadczył na konferencji prasowej Barroso. (PAP) kot/ ksaj/ ro/

Separatyści przejmują ukraińskie BTR-y, atakują ukraińskie wojsko. NATO wzmocni obronę krajów członkowskich na wschodzie [PODSUMOWANIE DNIA]

Separatyści przejmują ukraińskie BTR-y, atakują ukraińskie wojsko. NATO wzmocni obronę krajów członkowskich na wschodzie [PODSUMOWANIE DNIA]

lądowe, powietrzne i morskie, aby ochronić kraje członkowskie. Ujawnił, że okręty NATO zostaną skierowane na Morze Bałtyckie i wschodnie rejony Morza Śródziemnego. Wzmocnione zostaną także siły powietrzne nad regionem bałtyckim. - Będziemy mieć więcej samolotów w powietrzu, więcej statków na wodach i

Szczyt UA/ Apel do krajów członkowskich w sprawie sił pokojowych w Somalii

"Potrzebujemy sił pokojowych liczących 8 tys. żołnierzy. Obecnie mamy zaledwie 4 tys." - podkreślił Kufuor. "Zaapelowaliśmy do krajów członkowskich o dostarczenie żołnierzy i oczekujemy odpowiedzi" - dodał. Siły pokojowe UA mają wypełnić pustkę, jaka powstanie po rychłym

Bank Światowy/Część krajów członkowskich chce ustąpienia Wolfowitza

krajach otrzymujących fundusze z tej instytucji i zamroził różne wielomilionowe pożyczki. Przypominając ten fakt, sygnatariusze listu piszą, że obecnie wiarygodność Banku Światowego "ulega erozji". Wkrótce ma zakończyć swe prace grupa robocza powołana przez Radę Wykonawczą BŚ, która zaopiniuje

Szczyt UA: apel do krajów członkowskich w sprawie sił pokojowych w Somalii

Nowy przewodniczący Unii Afrykańskiej (UA), prezydent Ghany John Kufuor, zaapelował we wtorek do krajów członkowskich o dostarczenie brakujących kontyngentów wojskowych dla proponowanych sił pokojowych w Somalii. "Potrzebujemy sił pokojowych liczących 8 tys. żołnierzy. Obecnie mamy zaledwie

7 krajów członkowskich zapłaci kary za nadprodukcję mleka

- Komisja Europejska poinformowała w poniedziałek o nałożeniu na siedem państw członkowskich Unii Europejskiej kar pieniężnych w łącznej wysokości 340 mln euro za przekroczenie limitów produkcji mleka. Kary dotyczą nadprodukcji w poprzednim roku gospodarczym, trwającym od kwietnia 2007 roku od

KE oczekuje, że na szczycie kraje dołożą się do planu inwestycyjnego Junckera

Jego słowa cytuje w środę agencja AFP, której Timmermans udzielił wywiadu na marginesie sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego w Strasburgu. "Plan może funkcjonować bez wkładów krajów, ale będzie bardziej skuteczny, jeśli kraje będą w stanie się do niego przyczynić (...). Jestem

Polska może oddać decyzję ws. stoczni rządom krajów członkowskich

z prawa przewidzianego w art. 88 ust. 2 Traktatu, wykluczając KE z procesu podejmowania decyzji w sprawie stoczni. Artykuł ten stanowi, że na wniosek kraju członkowskiego Rada UE może jednomyślnie zatwierdzić pomoc państwa, na zasadzie odstępstwa od surowych unijnych reguł, "jeśli wyjątkowe

Główne grupy polityczne w PE z entuzjazmem o programie Junckera

. Zwrócił się do krajów członkowskich, aby pomogły w realizacji tego projektu. "Możemy z naszego wspólnego budżetu wyasygnować 315 mld euro, ale jeżeli państwa członkowskie chciałyby zwiększyć tę sumę, to oczywiście jest taka możliwość, bo projekt ma otwartą strukturę" - powiedział. Poparcie dla

UE.Zminimalizować opłaty roamingowe - tak, ale w jaki sposób?

zasadę "rozmawiaj jak w domu". Drugi obóz, do którego można zaliczyć kraje "turystyczne" woli kolejność odwrotną, czyli najpierw zminimalizować roaming, a potem ustalać limity dla cen hurtowych. Wszystkie państwa chcą dalszego prowadzenia prac, by jak najszybciej rozpocząć

Umowa UE-Kanada.Negocjacje zakończone, niejasności pozostają

też chodzi o typ mieszany, co oznacza, że porozumienie będzie musiało przejść dłużej trwający i mozolniejszy (od 1,5 roku do 2 lat) proces osobnych ratyfikacji przez 28 państw członkowskich. Kraje członkowskie mają po wakacjach zdecydować o tym, jak zakwalifikować umowę. Tekst umowy, mimo komunikatu

OECD prognozuje recesję w krajach członkowskich

OECD skupia 30 wysoko rozwiniętych gospodarczo i demokratycznych państw, w tym od roku 1996 Polskę. Według prognozy PKB Stanów Zjednoczonych spadnie w przyszłym roku o 0,9 proc., podczas gdy w roku 2008 zwiększy się o 1,4 proc. Dla Japonii jest to odpowiednio minus 0,1 proc. oraz plus 0,5 proc., a d

Mikuła: unijna dyrektywa dot. handlu CO2 hamuje rozwój nowych krajów członkowskich

. Wiceminister przypomniał, że od lat 90. do 2006 roku Polska ograniczyła emisję CO2 o 32 proc. Jednak - jak podkreślił - Komisja Europejska nadal obcina przyznane Polsce limity CO2, bo kraje "starej Unii" nie są wstanie wywiązać się ze zobowiązań zawartych w Protokole z Kioto i "muszą to zrobić

Kraje UE i PE porozumiały się w sprawie opłat interchange

dla wszystkich - zarówno kupujących, jak i sprzedawców. Negocjatorzy uzgodnili również, że karty firmowe używane do celów biznesowych mają być zwolnione z nowych zasad. Porozumienie osiągnięte przez PE i negocjatorów krajów członkowskich z zadowoleniem przyjęła Komisja Europejska. KE podkreśliła, że

UE. Kolejny krok do przodu ws. reformy przepisów o ochronie danych

unijne prawo do wyzwań związanych z rozwojem internetu i nowych technologii. Europarlament przyjął swoje stanowisko w tej sprawie w kwietniu 2014 r., jednak wśród państw członkowskich propozycja KE budzi sporo kontrowersji. Kilka krajów obawia się, że wyśrubowane przepisy będą zbyt dużym obciążeniem dla

Połowa imigrantów z nowych krajów członkowskich już opuściła Wyspy

powrotu do Polski na dobre - podkreślało IPPR.Ponadto autorzy badania zwracają uwagę, że ze względu na zmniejszenie ograniczeń dotyczących zatrudnienia obywateli nowych krajów UE w innych państwach Unii, imigranci mogą szukać pracy gdzie indziej niż w Wielkiej Brytanii.Ośrodek twierdzi też, że o mniejszej

KE rekomenduje przyznanie Albanii statusu kandydata do UE

KE rekomenduje przyznanie Albanii statusu kandydata do UE

- Na podstawie naszych ustaleń potwierdzamy bez żadnych wątpliwości, bez warunków ani zastrzeżeń, rekomendację o przyznaniu Albanii przez kraje członkowskie statusu kandydata - powiedział dziennikarzom w Tiranie unijny komisarz ds. rozszerzenia Sztefan Fuele. W opublikowanym raporcie KE odnotowała

UE. W grudniu podpisanie traktatu akcesyjnego z Chorwacją

przewodnictwa w UE. Według informacji, do których dotarła PAP, dokładna data ani miejsce podpisania traktatu nie zostały jeszcze ustalone. Dotychczas mówiło się, że w grę wchodzą Zagrzeb, Warszawa lub Bruksela. W czerwcu państwa członkowskie UE podjęły formalną decyzję o zakończeniu negocjacji i poparły

Niemcy obejmą w 2016 r. przewodnictwo OBWE

Niemiecki minister spraw zagranicznych Frank-Walter Steinmeier zapewnił na spotkaniu OBWE w Szwajcarii, że jego kraj będzie w czasach niebezpiecznych konfliktów, takich jak kryzys ukraiński, pełnił funkcję "pomostu pomiędzy Wschodem a Zachodem". Niemcy uczynią wszystko, aby "umocnić

Prezydencja: w grudniu decyzja ws. kandydatury Serbii do UE

postanowiła w środę zarekomendować Serbię jako kraj kandydujący do członkostwa w UE, bowiem jej zdaniem Belgrad poczynił "satysfakcjonujące postępy" we wdrażaniu zarówno kryteriów politycznych jak i gospodarczych oraz dorobku prawnego UE. Ale KE nie określiła daty rozpoczęcia rozmów akcesyjnych. Jak

Niemcy popierają propozycję powołania komisarza ds. euro

jednak zachowanie "hierarchii". "Najpierw banki same muszą spróbować pozyskać kapitał. Jeśli to się nie uda, należy sięgnąć po państwowe instrumenty, którymi dysponują kraje członkowskie - tak jak postąpiliśmy w latach 2008-2009. Dopiero wówczas, gdy jakiś kraj nie zdoła tego przeprowadzić

Plocke: Unia koordynuje kontrolę połowów na Bałtyku

poszczególnymi państwami członkowskimi UE. Monitorowanie i kontrola połowów polskiego rybołówstwa odbywa się przy wykorzystaniu krajowych systemów elektronicznych: statków rybackich (VMS), rybołówstwa morskiego (ERS), zgłoszeń w formacie SMS oraz dzienników połowowych. Od przyszłego roku jednym z głównych

Niemcy: Kary za nadmierny deficyt w UE powinny wzrosnąć

Rzecznik powiedział, że zdaniem resortu finansów UE powinna zastanowić się nad nowymi regułami i sankcjami dla tych krajów. Zgodnie z obecnymi regułami unijnymi państwa członkowskie nie mogą przekroczyć limitu deficytu sektora finansów publicznych, który wynosi 3 proc. W przypadku krajów

Palestyna ma szanse na pełne członkowstwo w UNESCO

uznały ją za suwerenne państwo. We wtorek deputowani z 47 krajów członkowskich Rady Europy znaczną większością głosów opowiedzieli się za ustanowieniem demokratycznego partnerstwa z Palestyńską Radą Narodową, która pełni funkcję palestyńskiego parlamentu. W czwartek Abbas będzie apelował na forum

Juergen Stark z ECB: nie będzie pomocy finansowej dla Grecji

Słowa Juergena Starka padły w wywiadzie dla włoskiej gazety "Il Sole 24 Ore" stwierdził, że kraje Unii Europejskiej nie będą składać się na pomoc dla pogrążonej w kryzysie Grecji. - "Rynki łudzą się, jeśli sądzą, że w którymś momencie inne kraje członkowskie sięgną do portfeli, by

UE/ Komisja Europejska przyjrzy się pluralizmowi w mediach

Rada Radiofonii i Telewizji). Na razie nie ma na to zgody krajów członkowskich. Ponieważ w prawie unijnym nie istnieją obecnie przepisy o niezależności regulatorów od rządów i nadawców, KE nie ma na razie kompetencji, by kierować do krajów konkretne żądania w przypadku nadmiernej ingerencji władz na

UE/ Zgoda w sprawie wymiany lusterek w samochodach ciężarowych

w nowoczesne lusterka najwcześniej w 2032 roku. Po drogach UE jeździ obecnie co najmniej 5 mln ciężarówek By to przyspieszyć, Komisja Europejska zaproponowała kalendarz wymiany lusterek w już jeżdżących po drogach pojazdach, poprawiony we wtorek przez zebranych w Brukseli ministrów krajów

UE/ KE: Polska zapłaci 42 mln euro mniej do unijnego budżetu za rok 2007

, wynoszącej 107,4 mld euro. Zdaniem KE to bardzo niewiele w porównaniu z ubiegłymi latami. "Dzięki poprawie zarządzania i lepszemu programowaniu budżetu, kraje członkowskie płacą dokładnie tyle, ile potrzeba" - oświadczyła komisarz UE ds. budżetu Dalia Grybauskaite. Polska zapłaci mniej o 42 mln

Kwaśniewski dla dpa: NATO zaniedbuje Europę Wschodnią

- tak samo jak UE - powinno przyznać wschodnioeuropejskim państwom więcej czołowych stanowisk. "NATO musi zmienić tok myślenia. Dziś nie idzie z duchem czasu - ocenił były prezydent. - Musi zaakceptować, że mamy nową Europę".Trzeba uwzględnić nowe kraje- Nadszedł czas, by uwzględnić nowe kraje

Flagi UE ze swastyką na marszu PiS? Hartman: "Piramidalność bredni, pogarda dla ofiar Hitlera..."

jeszcze Prawo i Sprawiedliwość, czyli "partia, która kiedyś rządziła krajem członkowskim Unii i Jarosław Kaczyński, który był wówczas premierem". "Czy jest jeszcze jakiś były premier w Europie, który godziłby się iść w marszu eksponującym swastykę i w tak wstrząsający sposób znieważającym

Polska prosi UE o pomoc w przy powodzi

Powódź w Polsce - czytaj naszą relację na żywoNatychmiast uruchomiony został unijny mechanizm obrony cywilnej, który zbiera zamówienia i koordynuje pomoc oferowaną przez kraje w razie kryzysu.Schetyna o likwidacji szkód powodzi ze środków UE- Polska poinformowała kraje członkowskie, że potrzebuje

KE: Polska wpłaci 54,6 mln euro mniej do unijnego budżetu

zostaną zwrócone krajom członkowskim. - W konsekwencji kraje zapłacą mniejsze składki do tegorocznego budżetu - dodał.Zdaniem KE, niewydanie 2,25 mld euro to bardzo niewiele. - Ten mały procent niewydanych funduszy w 2009 roku wskazuje na to, że wydajemy środki europejskie skutecznie tam, gdzie są

Sondaż: większość chce, by bezrobotni imigranci opuścili kraje UE

Większość obywateli największych państw członkowskich Unii Europejskiej chce, by bezrobotni imigranci opuścili ich kraje - wynika z sondażu, opublikowanego w poniedziałek przez dziennik "Financial Times". Według sondażu, przeprowadzonego dla "FT" przez ośrodek Harris, wyjazdy

Rostowski: Nasze propozycje ws. klimatu odrzucone

Propozycje, zgłoszone przez Polskę i osiem innych nowych krajów członkowskich, zakładają uwzględnienie przy obliczaniu składki poszczególnych krajów albo ich dochodu narodowego brutto, albo ich udziału w pomocy rozwojowej dla krajów najbiedniejszych. - To są rozsądne propozycje - powiedział

Komisja Europejska wzywa do niezależnych dochodzeń ws. więzień CIA

Komisja Europejska wezwała w piątek kraje członkowskie UE, oskarżane o przetrzymywanie tajnych więźniów CIA, do pilnego przeprowadzenia niezależnych dochodzeń. "Jesteśmy bardzo zaniepokojeni doniesieniami" z raportu Rady Europy, iż CIA miała w latach 2003-2005 tajne ośrodki w Polsce i

ONZ: 21 czerwca będzie Międzynarodowym Dniem Jogi

Decyzję w tej sprawie Zgromadzenie Ogólne ONZ podjęło w czwartek, podkreślając znaczenie promowania zdrowego trybu życia. Joga oferuje całościowe podejście do zdrowia, a rozpowszechnianie korzyści płynących z uprawiania tej starożytnej dyscypliny może dobrze wpływać na zdrowie ludzi na całym świecie

Parlament Europejski o rozwodach małżeństw mieszanych

Pozwala ona niektórym krajom członkowskim na kontynuowanie procesu legislacyjnego, mimo braku jednomyślnej zgody Rady Ministrów.Propozycja przewiduje możliwość wyboru prawa kraju obecnego miejsca zamieszkania, poprzedniego zamieszkania, albo kraju, z którego pochodzi jedno z małżonków. Dotyczyć to

Czołowi politycy UE popierają pomysł unii energetycznej Tuska

sieć radiową Euranet w Brukseli. UE pokrywa blisko jedną trzecią swego zapotrzebowania na gaz dostawami z Rosji. Od czerwca br. Gazprom chce od Ukrainy przedpłat za dostawy gazu. Ponieważ Ukraina jest najważniejszym krajem tranzytowym dla przesyłki gazu do krajów UE, istnieją obawy, że skutki konfliktu

Soros: Strefa euro może rozpaść się z powodu Grecji

Zdaniem Sorosa globalny kryzys, który wybuchł w 2008 r., ujawnił poważną wadę wspólnej europejskiej waluty. "Jeśli kraje członkowskie nie podejmą szybko kolejnych kroków, strefa euro może się rozpaść" - ostrzegł amerykański miliarder węgierskiego pochodzenia. Jak pisze, dla waluty takiej

Europosłowie za zwiększeniem budżetu UE

Unijny budżet po 2013 r. powinien być o 5 proc. większy niż obecny - domaga się europarlamentarna komisja ds. budżetu wieloletniego. Europosłowie deklarują, że "nie boją się starcia z krajami członkowskimi", choć najwięksi płatnicy UE chcą zamrożenia budżetu na poziomie z 2013 r. Komisarz

UE/ Surowe kary za przestępstwa przeciwko środowisku

Chodzi o nielegalne zanieczyszczenie powietrza, gleby albo wód szkodliwymi substancjami na dużą skalę, nielegalny przewóz odpadów czy też handel zagrożonymi gatunkami roślin i zwierząt. Obecnie kraje członkowskie swobodnie decydują o karach za przestępstwa i czasami Komisja uznaje te sankcje za

Merkel będzie rozmawiała z Obamą o działaniach NSA. "Podsłuchiwanie przyjaciół jest niedopuszczalne"

;. Zaakcentował, że Niemcy chcą porozumienia o wolnym handlu między UE a USA, ale "wymaga to wzajemnego zaufania". - Jeśli potwierdzą się informacje o szpiegowaniu przedstawicielstw dyplomatycznych Unii Europejskiej i poszczególnych krajów europejskich, to jasno powiemy, że podsłuchiwanie przyjaciół

Ropa albo atom: wybierajcie

Premier Włoch zagroził, że jeżeli producenci ropy naftowej nie obniżą jej ceny, kraj przejdzie na energię atomową. Silvio Berlusconi wyraził nadzieję, że jego opinię podzielą inne kraje członkowskie Unii Europejskiej. Najważniejsze informacje gospodarcze na twoją stronę. Ściągnij nasz gadżet

UE: Barroso za wiążącymi celami dotyczącymi zwiększenia udziału energii odnawialnej (krótka)

ocieplenia klimatu. Zaznaczył, że ciężar realizacji unijnego celu w postaci 20 proc. energii odnawialnej (słonecznej, wiatrowej) byłby zróżnicowany w zależności od możliwości krajów członkowskich.

Rostowski krytykuje propozycje KE: Zniechęcają do reform

W środę Komisja Europejska przedstawiła propozycje nowych reguł dyscypliny budżetowej dla krajów członkowskich. Nie uwzględniła w pełni apelu 9 państw członkowskich, które postulowały uwzględnienie kosztów reformy emerytalnej przy obliczaniu deficytu budżetowego. W zamian KE zaproponowała

"Przy granicy z Ukrainą gromadzą się rosyjskie wojska". Rasmussen: NATO bardzo zaniepokojone

- Wszyscy członkowie NATO mogą być pewni naszej determinacji w celu zapewnienia efektywnej obrony - zapewnił Rasmussen na konferencji prasowej po spotkaniu w Brukseli z premierem Czarnogóry Milo Djukanoviciem. Rasmussen dodał, że trwają dyskusje między NATO a Kijowem o możliwościach zwiększenia wspa

UE/ Niemcy rozpoczynają konsultacje ws. eurokonstytucji, Polska głównym niewiadomym (analiza)

negocjacje od zera zajęłyby zbyt dużo czasu. Zadanie jest jednak bardzo skomplikowane, bo Niemcy muszą przekonać nie tylko dwa kraje, które odrzuciły konstytucję w referendach - Francję i Holandię, ale także siódemkę, która z różnych powodów wstrzymała proces ratyfikacji. W tej grupie jest Polska oraz

KE ogłosiła plan pobudzenia gospodarki

realizowany maksymalnie przez dwa lata: 2009-2010. Po tym okresie kraje członkowskie będą musiały powrócić do średniookresowych celów równowagi budżetowej.

UE/ Polska ponownie upomina się o europejską perspektywę dla Ukrainy

Przewodniczące w tym półroczu UE Niemcy patrzą sceptycznie na polską propozycję, by o takiej perspektywie wspominał tzw. mandat, jakiego kraje członkowskie mają udzielić Komisji Europejskiej na negocjacje z Ukrainą. "Wynik rozmów znany będzie najwcześniej jutro, ale pojęcie o tym, jakiego

UE/ Mniejsza o co najmniej 2 mln ton produkcja cukru

Decyzję podjęto w trybie pilnym, by zdążyć o niej uprzedzić rolników przed tegorocznymi zasiewami. Komisja Europejska uznała, że obcięcie kwot produkcyjnych jest konieczne, bo kraje członkowskie i firmy z branży cukrowniczej zbyt wolno wdrażają wielką reformę sektora, która weszła w życie 1 lipca

KE: Polska wpłaci 52,4 mln euro mniej do unijnego budżetu

Z powodu drobnych oszczędności w ubiegłorocznym budżecie UE, kraje członkowskie zapłacą nieco mniejsze składki niż planowano do tegorocznego budżetu UE; Polska zapłaci o 52,4 mln euro mniej - ogłosiła w środę Komisja Europejska. KE przedstawiła w środę wykonanie ubiegłorocznego budżetu. Wydatki

Polska musi zwrócić 92 mln euro dopłat rolnych

Środki do budżetu UE musi zwrócić aż 21 krajów członkowskich na łączną sumę 346,5 mln euro.Polska musi oddać 92 mln euro. Więcej tylko Grecja - prawie 130 mln euro.- Musimy być pewni, że kraje członkowskie przeprowadzają wystarczające kontrole w terenie, a pieniądze europejskiego podatnika są

Szczyt UE: Poszukiwania prezydenta i bój o pieniądze

mogły one zredukować swoją emisję CO2. Jednak Polska i dziewięć innych młodych krajów UE nie chce, aby UE podejmowała jakiekolwiek zobowiązania w sprawie pomocy bez uprzedniej decyzji, jak składka UE będzie dzielona między kraje członkowskie UE. Chcemy płacić jak najmniej, bo uważamy, że główne

UE/ Mniejsza o co najmniej 2 mln ton produkcja cukru

Decyzję podjęto w trybie pilnym, by zdążyć o niej uprzedzić rolników przed tegorocznymi zasiewami. Komisja Europejska uznała, że obcięcie kwot produkcyjnych jest konieczne, bo kraje członkowskie i firmy z branży cukrowniczej zbyt wolno wdrażają wielką reformę sektora, która weszła w życie 1 lipca

Unijna reforma nadzoru ubezpieczeniowego korzystniejsza dla Polski

W pracach nad kontrowersyjną reformą nadzoru ubezpieczeniowego w UE kraje członkowskie zgodziły się usunąć przepisy, przeciwko którym była m.in. Polska. Jednak Komisja Europejska ostro skrytykowała w czwartek to porozumienie. "Komisja Europejska nie może zaakceptować zmian wprowadzonych

Przyspieszenie prac nad pakietem azylowym UE - w martwym punkcie

minister ds. europejskich Jean Leonetti, cytowany przez AFP. Leonetti przyznał także, że Francja, tak samo jak Wielka Brytania i Niemcy, sprzeciwia się proponowanym w ramach projektu tego rozporządzenia zmianom i nie godzi sie na odejście od obowiązującej obecnie zasady, by to kraje, w których znaleźli się

Rumunia i Bułgaria - nowe najbiedniejsze kraje UE

proc. średniej obecnych 25 krajów członkowskich (dane z 2005 roku). To o wiele mniej, niż na Łotwie, która z 48 proc. średniej unijnej jest obecnie na dole stawki (Polska, z 50 proc., jest druga od dołu). Połączony PKB obu krajów to w sumie zaledwie 1 proc. PKB dwudziestki piątki: w Bułgarii wynosi 21

UE/ Ponowna próba przyjęcia unijnego prawa przeciwko rasizmowi i ksenofobii

próbę, by osiągnąć porozumienie, licząc, że tym razem się uda. Okazją do pierwszej formalnej wymiany zdań między krajami członkowskimi będzie spotkanie ministrów sprawiedliwości w środę w Brukseli. Karane miałoby być tylko publiczne podżeganie do przemocy i nienawiści przeciwko grupom ludności ze

UE. Więcej urlopu macierzyńskiego

nas nie ma.Na dyrektywę musi się zgodzić Parlament Europejski oraz zdecydowana większość krajów członkowskich. A w niektórych, które mają o wiele krótsze urlopy, już podniosło się larum. Niezadowoleni są m.in. Brytyjczycy. Chodzi im nie tyle o długość urlopu, lecz o zapis, że kobieta na macierzyńskim

Rumunia i Bułgaria domagają się szybkiego rozwiązania ws. Schengen

Szefowie rządów Rumunii i Bułgarii, Emil Boc i Bojko Borysow, apelują do UE, aby "zajęła się tą sprawą w czasie październikowej Rady Europejskiej i wypracowała akceptowalne przez wszystkich rozwiązanie, które niezwłocznie doprowadzi do decyzji umożliwiającej przystąpienie obu krajów do strefy

UE wyraża zgodę na negocjacje członkowskie z Turcją w drugim rozdziale

rozszerzenia unii celnej na nowe kraje członkowskie UE. Komisja Europejska podobnie jak Turcja mają nadzieję, że podczas niemieckiego przewodnictwa w UE, które kończy się 30 czerwca, zostaną otwarte jeszcze trzy inne rozdziały negocjacyjne - statystyka, polityka gospodarcza i monetarna oraz kontrola finansowa.

Kraków. Rozpoczęło się Europejskie Forum Turystyki

członkowski Unii Europejskiej" - podkreślił rzecznik. Po zakończeniu forum odbędzie się nieformalne spotkanie ministrów ds. turystyki państw członkowskich UE. Jako temat przewodni spotkania przyjęto promowanie Europy w krajach trzecich. Podczas krakowskiego spotkania zostanie podpisanie z Komisją

Unia daje rolnikom 300 mln euro na mleko

Propozycje poparło 21 z 27 krajów członkowskich łącznie z Francją i Niemcami. Powód? Zła sytuacja na rynku mleczarskim.23 września europejscy rolnicy wylali na pola, ulice i pod oknami urzędów, w tym Komisji Europejskiej, ok. 40 mln l mleka. Protestowali, bo w ostatnich kilkunastu miesiącach ceny

Policje państw UE już niebawem mogą dzielić się danymi o DNA

daktyloskopijnych innego kraju, w celu poszukiwania sprawcy przestępstwa. Jeśli okaże się, że w przeszukiwanych zasobach są dane o DNA lub odciski palców poszukiwanej osoby, wówczas kraje przekazują sobie informacje o tej osobie (np. jej nazwisko, adres) w ramach pomocy sądowej. Niemiecki minister spraw

UE uchwaliła sankcje handlowe wobec Białorusi (krótka)

Chodzi o wykluczenie Białorusi z Powszechnego Systemu Preferencji Handlowych (ang. GSP). System dotyczy przede wszystkim wartego około 400 mln euro rocznie handlu tekstyliami, surowcami i drewnem. Sankcje, które nałożono na Mińsk za łamanie praw pracowniczych, prócz Polski sprzeciwiały się też Łotwa

UE: Kraje mogą ustalać wiek "przymusowej" emerytury

Kraje członkowskie UE mogą ustalać wiek emerytalny, kierując się sytuacją na swoim rynku pracy - wynika z wtorkowego wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE w Luksemburgu. Trybunał uznał, że ustalenie wieku obowiązkowego przejścia na emeryturę np. na 65 lat, nie jest zabronioną dyskryminacją na

W dobie kryzysu UE chce bardziej wspierać małe i średnie firmy

i średnim firmom. Zobowiązuje to kraje członkowskie do uwzględniania ich potrzeb w stanowieniu prawa, a także ma zachęcać do likwidacji zbędnych przepisów, które utrudniają przedsiębiorcom prowadzenie działalności."Small Business Act" ma służyć wsparciu 23 milionów MŚP (czyli firm

UE - Kontrowersje wokół reformy sektora telekomunikacyjnego

Kraje członkowskie UE osiągnęły porozumienie w czwartek w sprawie pakietu telekomunikacyjnego, który ma zapewnić dalszą integrację sektora i większą konkurencję na rynku. Lecz może ono ulec dużym zmianom w dalszych negocjacje z europosłami i Komisją Europejską. Pakiet zakłada m.in. większą

UE ma "wyjątkowy plan na wyjątkowy kryzys"

kraje członkowskie, nie muszą być identyczne, ale muszą być skoordynowane" - podkreślił szef KE.KE policzyła, że kraje powinny "średnio" wydać na plan 170 mld euro. Ile dokładnie - to zależy od ich potrzeb i możliwości. Zależnie od swojego punktu startu, będą mogły wziąć dla siebie z

UE/ Polska wśród krajów upomnianych za niewdrożenie przepisów w dziedzinie energetyki

rynku gazu i elektryczności UE w przewidzianym terminie - 1 lipca przyszłego roku. Polska ma dwa miesiące na odpowiedź "Tylko całkowite wdrożenie dwóch dyrektyw przez kraje członkowskie może pozwolić na wyłonienie wspólnego rynku gazu i energii elektrycznej, który zagwarantuje wszystkim europejskim

Czesi zakazują importu kurzych jaj z Polski, KE zapowiada postępowanie

pomieszczenia zgodnie z normami europejskimi. Prawda jest też taka, że jaja z Polski i innych krajów konkurują zdecydowanie ceną z jajkami pochodzącymi z czeskich ferm.Polskie Radio dowiedziało się, że Komisja Europejska może już w przyszłym tygodniu podjąć decyzję w tej sprawie. Kraje członkowskie powinny były

Komisja Europejska przyjrzy się pluralizmowi w mediach

Komisja Europejska zamierza zbadać, w jakim stopniu kraje członkowskie UE gwarantują zachowanie pluralizmu w mediach, nazywając go "kluczowym dla zachowania demokracji w Unii Europejskiej jako całości". KE opublikowała we wtorek program rozłożonych na trzy etapy działań - od gotowego

PE: lotnictwo będzie włączone do systemu handlu CO2 od 2012 roku

- Eurodeputowani i kraje członkowskie porozumieli się co do szczegółów włączenia od 2012 roku lotnictwa do unijnego systemu handlu emisjami CO2 (ETS) - podały w piątek służby prasowe Parlamentu Europejskiego i słoweńskiego przewodnictwa w UE. W wyniku negocjacji eurodeputowani zgodzili się ze

UE wyraża zgodę na negocjacje członkowskie z Turcją w drugim rozdziale

grudniu w rezultacie weta Cypru w związku z odmową przez Turcję otwarcia swych portów lotniczych i morskich dla jednostek cypryjskich, czyli wdrożenia tzw. protokołu z Ankary dotyczącego rozszerzenia unii celnej na nowe kraje członkowskie UE. Komisja Europejska podobnie jak Turcja ma nadzieję, że podczas

UE. W grudniu podpisanie traktatu akcesyjnego z Chorwacją

przewodnictwa w UE. Państwa członkowskie podjęły w czerwcu polityczną decyzję o przyjęciu Chorwacji do UE, gdy Komisja Europejska zarekomendowała zamknięcie ostatnich czterech rozdziałów negocjacyjnych. Wtedy nie wiadomo jednak było, ile czasu zajmie redagowanie oraz tłumaczenie traktatu.(PAP)

Szef Komisji Europejskiej przestrzega przed referendami w sprawie konstytucji UE

Wypowiedź Barroso zacytował we wtorek holenderski dziennik gospodarczy "Het Financieele Dagblad". Barroso powiedział, że referenda sprawiają, iż proces ratyfikacji traktatu konstytucyjnego UE jest bardziej skomplikowany i mniej przewidywalny. "Każdego kraju członkowskiego (UE), który

Inwestorzy wolą Rosję i Ukrainę od nowych krajów UE

członków - poza Czechami, które odnotowały niemal dwumiliardowy przyrost na niespełna 7 miliardów euro.Przyczyn tego stanu rzeczy wiedeńscy ekonomiści upatrują w fakcie, że w nowych krajach członkowskich kończy się prywatyzacja, zagraniczne firmy już się w nich zadomowiły, a jednocześnie szybko rosną

Chorwacja i Albania bliżej NATO

Krok ten przybliża dwa państwa do pełnego członkostwa w Sojuszu Północnoatlantyckim. Zagrzeb i Tirana otrzymały zaproszenie do paktu wojskowego w kwietniu 2008 na szczycie w Bukareszcie. Procedura przyjmowania obu krajów do NATO zakończy się prawdopodobnie na szczycie Sojuszu w kwietniu 2009.

WTO: O rolnictwie bez pośpiechu

- Wstępne porozumienie o liberalizacji handlu towarami rolnymi będzie przed wakacjami - ustaliły w piątek kraje członkowskie Światowej Organizacji Handlu (WTO) - Ten tydzień był przełomowy. Rozmowy idą dużo lepiej, jest chęć porozumienia. Negocjacje są oczywiście trudne, ale nastrój zmienił się

Eurodeputowani apelują o wsparcie banków w Europie Środkowo- Wschodniej

członkowskich są zagrożone "wyssaniem" przez banki-matki kapitału - potrzebnego, by ratować ich pozycję na rodzimym rynku. "Nowe kraje członkowskie nie mogą być wykluczone z adekwatnej pomocy UE, by stawić czoło kryzysowi" - uważają dwaj eurodeputowani. "Nowe kraje członkowskie

KE proponuje na stałe obniżony VAT w budownictwie i na pieluszki

treść co drukowane książki. Nie ma mowy, by zredukowanym VAT-em objąć np. gry komputerowe - zaznaczyła KE. Teoretycznie unijny system jest prosty: kraje członkowskie stosują stawkę podstawową VAT nie mniejszą niż 15 proc. (w Polsce 22 proc.). W ściśle określonych przypadkach mają prawo do stawki

Grecja.Minister gospodarki Niemiec przeciwko opuszczaniu strefy euro

"Chcemy utrzymać wszystkie państwa strefy euro w strefie euro" - powiedział Roesler w trakcie wizyty w Atenach, dokąd przybył na czele około 70-osobowej delegacji niemieckich przedsiębiorców, zainteresowanych współpracą z Grecją.

Barroso broni wiążących, ambitnych celów przyszłej polityki energetycznej UE (opis)

ocieplenia klimatu. Przywódcy "27" mają zobowiązać się do 20-procentowej redukcji emisji do atmosfery dwutlenku węgla do roku 2020 w porównaniu z rokiem 1990 (a nawet o 30 proc. emisji mniej, jeśli zgodzą się kraje uprzemysłowione). By ten cel zrealizować, Barroso będzie namawiał zebranych w

Będzie unijne prawo jazdy

zasad wydawania uprawnień do prowadzenia samochodu, ale wprowadza unijne prawo jazdy. Ma to być plastikowa karta ze zdjęciem, wyposażona w nowoczesne zabezpieczenia i - opcjonalnie - w chip, na którym zapisane będą informacje o kierowcy. Kraje członkowskie dostały sześć lat na wprowadzenie dyrektywy w

Frustracja Turcji: "UE wiecznie trzyma nas u drzwi"

; kwestionuje się, czy zamieszkany w większości przez muzułmanów i leżący głównie w Azji kraj może należeć do bloku.Zdaniem Bagisa takie argumenty "tracą moc" w miarę, jak Turcja przechodzi przemiany społeczne i gospodarcze.Wskaźniki gospodarcze w Turcji uległy znacznej poprawie od 2002 roku, a rząd

The Economist: "Eurosceptyczne trzęsienie ziemi" powinno wymusić na liderach UE zmiany

wielu krajach Europy? Odpowiedź nie zaskakuje - to efekt kryzysu ekonomicznego połączonego z frustracją przedstawicieli kilku narodów nieudolną polityką ekonomiczną ich ojczyzn. A właściwie braku pomysłu na rozwiązanie problemów gospodarczych. Stąd i mocne zwycięstwo jawnie nacjonalistycznej partii

PE: pełna liberalizacja usług pocztowych od 2011

Pełna liberalizacja rynku usług pocztowych powinna nastąpić od 2011 roku - uznali eurodeputowani z komisji transportu i turystyki Parlamentu Europejskiego. To dwa lata później, niż proponowała Komisja Europejska, ale i tak wcześniej, niż domagają się niektóre kraje członkowskie UE. W ten sposób

José M. Barroso - Proponujemy przeprowadzenie rekapitalizacji banków

banki eurolandu do 200 mld euro. Komisarz UE ds. konkurencji Joaquin Almunia namawiał wczoraj, by przeszacować kapitał banków, uwzględniając obligacje krajów euro. Do niedawna były one traktowane przez nadzory bankowe jako papiery niemal bez żadnego ryzyka, co okazało się hurraoptymizmem. Szef Komisji

Sejm. Projekt o wymianie informacji z organami ścigania w UE - do komisji

Projekt przewiduje, że uprawnionymi do wymiany informacji z organami ścigania państw członkowskich będą: ABW, CBA, Policja, Służba Celna, Straż Graniczna, Żandarmeria Wojskowa i organy kontroli skarbowej. To te służby będą miały prawo wymieniać się informacjami z systemu Schengen i z baz danych

W krajach UE o restrykcyjnym podejściu do aborcji więcej kobiet przerywa ciążę [BADANIE]

aborcji wg badania dokonuje się na południu Europy (średnio 8,9 zabiegów na 1000 kobiet), najwięcej zaś - w Europie Środkowej i Wschodniej (10,8/1000) i na północy Unii (10,9/1000).Tajemnicą pozostaje Polska...Co ciekawe jednak, kraje z liberalnymi przepisami dotyczącymi przerywania ciąży nie odnotowały

KE: opłaty za roaming muszą być niższe

Kraje Unii Europejskiej poprały Brukselę w jej walce z wysokimi opłatami za rozmowy z telefonów komórkowych za granicą. Pierwsza dyskusja w gronie krajów członkowskich pokazała jednak, że pomysły na zredukowanie stawek roamingowych są bardzo różnorodne. Komisja Europejska zaproponowała, by ceny

FTD: Unijny atak na niemieckich rolników

innych nowych państwach członkowskich dopłaty dla rolników są przyznawane do hektara. Polska od dawna chce przede wszystkim uproszczenia systemu dopłat i wyrównania poziomu płatności we wszystkich krajach UE. Chodzi o to, żeby dopłaty bezpośrednie w całej Unii były związane z wielkością gruntów. Minister

KE "w pewnym stopniu" zaniepokojona wydaleniami Romów

zapewnienie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terytorium narodowym jest wyłączną odpowiedzialnością krajów członkowskich. Z drugiej strony oczekuję, że wszystkie kraje członkowskie będą szanowały wspólnie uzgodnione w UE zasady swobody przemieszczania się, niedyskryminacji oraz wspólne

KE sprawdzi media publiczne

Na razie Komisja będzie się przyglądać, jak publiczni nadawcy wypełniają nałożone na nich obowiązki. Jeśli będzie taka konieczność, pierwsze propozycje nowych regulacji mogą się pojawić pod koniec tego roku, a konkretne rozwiązania będą znane na początku 2009 r.

Rosja nie poprosiła UE o pomoc w walce z pożarami

między szefem rosyjskiej dyplomacji Siergiejem Ławrowem i szefową unijnej dyplomacji Catherine Ashton.Wraz z płynącymi z Rosji informacjami o rozprzestrzeniających się pożarach, siedem krajów członkowskich (Włochy, Bułgaria, Polska, Francja, Niemcy, Estonia i Łotwa) same w ramach dwustronnych kontaktów

Słowenia weszła do strefy euro

Słowenia, jako pierwszy z nowych krajów członkowskich UE, weszła do liczącej odtąd trzynaście państw strefy euro. 1 stycznia euro zajęło w tym kraju miejsce tolara, który istniał tylko 15 lat - od czasu pierwszego rozpadu dawnej Jugosławii w 1991 r. i przez wiele lat był symbolem niezawisłości i

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

Państwa członkowskie WNP

Państwa członkowskie Wspólnoty Niepodległych Państw - kraje byłego ZSRR uczestniczące w regionalnym ugrupowaniu integracyjnym. Państwami założycielskimi były Rosja, Białoruś i Ukraina, których prezydenci (odpowiednio - Borys Jelcyn, Stanisław Szuszkiewicz oraz Leonid Krawczuk) 8 grudnia 1991

Kraje nordyckie

Kraje nordyckie – dosłownie Kraje północne, od słów nord i nordisk oznaczających w językach skandynawskich odpowiednio północ i północny. Termin wiążący się z określeniem kraje skandynawskie, ale o szerszym znaczeniu. Obejmuje on kraje członkowskie Rady Nordyckiej, tj. trzy kraje

Hiszpania

jak prawie wszystkie kraje Europy borykałaby się z ujemnym przyrostem naturalnym, gdyby nie imigranci, których przyciąga dynamicznie rozwijająca się gospodarka tego kraju. Rocznie przybywają ich tysiące – głównie z Afryki i dawnych hiszpańskich kolonii. W 2009 r., 12% mieszkańców (5,6 mln) było obcokrajowcamihttp

Portugalia

Portugalia, Republika Portugalska (port. Portugal, wym. []; oficjalna nazwa República Portuguesa) – państwo europejskie położone w zachodniej części Europy Południowej na południowym zachodzie Półwyspu Iberyjskiego. Jest najdalej wysuniętym na zachód państwem Europy, od północy i wschodu grani

Austria

do morza. Najwyższy punkt: Grossglockner: 3798 m n.p.m. Najniższy punkt: Jezioro Nezyderskie: 116 m n.p.m. Najdłuższa rzeka: Dunaj: 357 km Największe jezioro: Jezioro Bodeńskie: 539 km? Podział administracyjny W skład Austrii wchodzi dziewięć krajów związkowych (Land). Kraje związkowe dzielą się na 85

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.