kraje członkowskie

PAP

Eksperci: tematy kampanii wyborczej określą partie w krajach członkowskich

Eksperci: tematy kampanii wyborczej określą partie w krajach członkowskich

To partie w krajach członkowskich UE określą główne tematy kampanii przed wyborami do PE - uważają eksperci, z którymi rozmawiała PAP. Jednak - jak prognozują - ogólnoeuropejskimi tematami mogą stać się kryzys gospodarczy czy wzrost euroceptycyzmu w Unii.

KE gotowa rozmawiać z krajami członkowskimi ws. wędzonych wędlin

Komisja Europejska jest gotowa rozmawiać z krajami członkowskimi, które mogą mieć problem z unijnymi regulacjami dotyczącymi m.in. wędzonych wędlin - zapewnił we wtorek w Brukseli Frederic Vincent, rzecznik unijnego komisarza ds. zdrowia Tonio Borga.

Seria ucieczek terrorystów z więzienia. Interpol ostrzega kraje członkowskie

Interpol ostrzegł wszystkie kraje członkowskie, radząc im, by wzmogły czujność przed ewentualnymi zamachami po atakach i ucieczkach z więzień w Iraku, Libii i Pakistanie. Interpol bada związek między nimi. Organizacja podała, że o udział w niektórych incydentach podejrzana jest Al-Kaida.

UE.W czwartek spotkanie ekspertów z krajów członkowskich ws. sankcji

, wychodzi bowiem z założenia, że celem Rosji było wywołanie paniki wśród krajów UE - mówią rozmówcy PAP w Brukseli. KE uważa przede wszystkim, że odpowiedź powinna być wspólna i skoordynowana przez wszystkie kraje na poziomie UE. Temu służą kontakty komisarza Ciolosa z włoską prezydencją w UE oraz

Przywódcy UE chcą, by kraje członkowskie przedstawiały projekty budżetów

Decyzje te są częścią działań podejmowanych przez UE, które mają na celu rozproszenie obaw rynków finansowych i zapewnienie, że polityka fiskalna krajów członkowskich zapobiegnie powtórzeniu się kryzysu, jaki dotknął Grecję.Projekt ustaleń szczytu przewiduje, że wszystkie kraje członkowskie powinny

KE gotowa rozmawiać z krajami członkowskimi ws. wędzonych wędlin

rozmowie z polskimi dziennikarzami rzecznik, gdy unijna regulacja była przyjmowana w 2011 roku, zapadła decyzja, by obniżyć poziom substancji smolistych w produktach spożywczych. "Kraje członkowskie miały trzy lata, by dostosować się do tych regulacji, a termin mija 1 września" - dodał rzecznik

KE gotowa rozmawiać z krajami członkowskimi ws. wędzonych wędlin

rozmowie z polskimi dziennikarzami rzecznik, gdy unijna regulacja była przyjmowana w 2011 roku, zapadła decyzja, by obniżyć poziom substancji smolistych w produktach spożywczych. "Kraje członkowskie miały trzy lata, by dostosować się do tych regulacji, a termin mija 1 września" - dodał rzecznik

UE/ Kraje członkowskie za unijnym rozwiązaniem mięsnych sporów z Rosją

groźnych chorób zwierzęcych, Bruksela nie będzie potrafiła zagwarantować bezpieczeństwa żywności eksportowanej do Rosji. Chciała zobowiązania od poszczególnych państw, że nie będą dostarczały rumuńskiego i bułgarskiego mięsa jako kraje tranzytowe. Komisja Europejska argumentuje, że obawy Rosji są

"KE i kraje członkowskie powinny zastopować Gazociąg Północny"

Komisja Europejska i kraje członkowskie UE powinny uniemożliwić budowę Gazociągu Północnego na dnie Bałtyku - zaapelował eurodeputowany PiS Marcin Libicki w projekcie raportu, którym zajmie się Parlament Europejski. We wtorek na posiedzeniu Komisji Petycji PE europoseł przedstawi pierwszą wersję

Barroso: potrzebujemy więcej solidarności między krajami członkowskimi w dziedzinie energii (krótka4)

"Powinien być wdrożony skuteczny mechanizm zapewniający taką solidarność krajów członkowskich" - oświadczył na konferencji prasowej Barroso. (PAP) kot/ ksaj/ ro/

Separatyści przejmują ukraińskie BTR-y, atakują ukraińskie wojsko. NATO wzmocni obronę krajów członkowskich na wschodzie [PODSUMOWANIE DNIA]

Separatyści przejmują ukraińskie BTR-y, atakują ukraińskie wojsko. NATO wzmocni obronę krajów członkowskich na wschodzie [PODSUMOWANIE DNIA]

lądowe, powietrzne i morskie, aby ochronić kraje członkowskie. Ujawnił, że okręty NATO zostaną skierowane na Morze Bałtyckie i wschodnie rejony Morza Śródziemnego. Wzmocnione zostaną także siły powietrzne nad regionem bałtyckim. - Będziemy mieć więcej samolotów w powietrzu, więcej statków na wodach i

Szczyt UA/ Apel do krajów członkowskich w sprawie sił pokojowych w Somalii

"Potrzebujemy sił pokojowych liczących 8 tys. żołnierzy. Obecnie mamy zaledwie 4 tys." - podkreślił Kufuor. "Zaapelowaliśmy do krajów członkowskich o dostarczenie żołnierzy i oczekujemy odpowiedzi" - dodał. Siły pokojowe UA mają wypełnić pustkę, jaka powstanie po rychłym

Bank Światowy/Część krajów członkowskich chce ustąpienia Wolfowitza

krajach otrzymujących fundusze z tej instytucji i zamroził różne wielomilionowe pożyczki. Przypominając ten fakt, sygnatariusze listu piszą, że obecnie wiarygodność Banku Światowego "ulega erozji". Wkrótce ma zakończyć swe prace grupa robocza powołana przez Radę Wykonawczą BŚ, która zaopiniuje

Szczyt UA: apel do krajów członkowskich w sprawie sił pokojowych w Somalii

"Potrzebujemy sił pokojowych liczących 8 tys. żołnierzy. Obecnie mamy zaledwie 4 tys." - podkreślił Kufuor. "Zaapelowaliśmy do krajów członkowskich o dostarczenie żołnierzy i oczekujemy odpowiedzi" - dodał. Siły pokojowe UA mają wypełnić pustkę, jaka powstanie po rychłym

7 krajów członkowskich zapłaci kary za nadprodukcję mleka

- Komisja Europejska poinformowała w poniedziałek o nałożeniu na siedem państw członkowskich Unii Europejskiej kar pieniężnych w łącznej wysokości 340 mln euro za przekroczenie limitów produkcji mleka. Kary dotyczą nadprodukcji w poprzednim roku gospodarczym, trwającym od kwietnia 2007 roku od

Polska może oddać decyzję ws. stoczni rządom krajów członkowskich

z prawa przewidzianego w art. 88 ust. 2 Traktatu, wykluczając KE z procesu podejmowania decyzji w sprawie stoczni. Artykuł ten stanowi, że na wniosek kraju członkowskiego Rada UE może jednomyślnie zatwierdzić pomoc państwa, na zasadzie odstępstwa od surowych unijnych reguł, "jeśli wyjątkowe

KE oczekuje, że na szczycie kraje dołożą się do planu inwestycyjnego Junckera

Jego słowa cytuje w środę agencja AFP, której Timmermans udzielił wywiadu na marginesie sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego w Strasburgu. "Plan może funkcjonować bez wkładów krajów, ale będzie bardziej skuteczny, jeśli kraje będą w stanie się do niego przyczynić (...). Jestem

Rasmussen: NATO nie może dostarczyć sprzętu wojskowego Ukrainie

"NATO jako sojusz nie bierze udziału w dostarczaniu sprzętu Ukrainie, bo nie posiadamy potencjału militarnego. Potencjał ten posiadają indywidualne kraje Sojuszu i takie decyzje (o dostarczaniu sprzętu Ukrainie - PAP) są decyzjami krajowymi i nie zamierzamy się w nie mieszać" - powiedział

Główne grupy polityczne w PE z entuzjazmem o programie Junckera

. Zwrócił się do krajów członkowskich, aby pomogły w realizacji tego projektu. "Możemy z naszego wspólnego budżetu wyasygnować 315 mld euro, ale jeżeli państwa członkowskie chciałyby zwiększyć tę sumę, to oczywiście jest taka możliwość, bo projekt ma otwartą strukturę" - powiedział. Poparcie dla

UE.Kompetencje wysokiego przedstawiciela ds. zagranicznych

, Chiny czy USA, nadal nie postrzegają Unii i jej polityki zagranicznej jako jedność. "Nawet jeśli wysoki przedstawiciel bardzo by się starał, jeśli miałby kompetencje i kraje UE by mu pozwoliły, to wiele państw spoza Unii nie chce tak tego traktować. Postępowanie Rosji w ostatnich tygodniach jest

Umowa UE-Kanada.Negocjacje zakończone, niejasności pozostają

też chodzi o typ mieszany, co oznacza, że porozumienie będzie musiało przejść dłużej trwający i mozolniejszy (od 1,5 roku do 2 lat) proces osobnych ratyfikacji przez 28 państw członkowskich. Kraje członkowskie mają po wakacjach zdecydować o tym, jak zakwalifikować umowę. Tekst umowy, mimo komunikatu

Bieńkowska obiecuje walkę z barierami na unijnym rynku usług

ograniczenia powinny być stosowane w sposób proporcjonalny. Dyrektywa usługowa obowiązuje od końca 2009 r., ale nadal w krajach UE istnieją przeszkody dla usługodawców i usługobiorców z innych państw członkowskich. Według danych KE najczęściej bariery tworzone są w takich sektorach jak budownictwo, turystyka

Szczyt UE: KE ma przygotować możliwe sankcje gospodarcze wobec Rosji

"Brak rozwiązania kryzysu w sposób pokojowy i jakiekolwiek kroki ze strony Rosji w kierunku destabilizacji Ukrainy pociągną za sobą dalsze konsekwencje; rozumiemy przez to konsekwencje, które uderzą wiele dziedzin gospodarki. Poprosiliśmy Komisję Europejską i kraje członkowskie, by

OECD prognozuje recesję w krajach członkowskich

OECD skupia 30 wysoko rozwiniętych gospodarczo i demokratycznych państw, w tym od roku 1996 Polskę. Według prognozy PKB Stanów Zjednoczonych spadnie w przyszłym roku o 0,9 proc., podczas gdy w roku 2008 zwiększy się o 1,4 proc. Dla Japonii jest to odpowiednio minus 0,1 proc. oraz plus 0,5 proc., a d

PE. 3,5 mld euro dla najbiedniejszych obywateli UE w latach 2014-2020

potrzebujących. W 2011 r. rozmowy w sprawie pomocy dla najuboższych blokowały rządy Niemiec, Wielkiej Brytanii, Czech, Szwecji, Holandii i Danii, argumentując, że pomocą socjalną nie powinna zajmować się Bruksela, tylko poszczególne kraje w ramach swoich budżetów.

MZ: Antykoncepcja awaryjna jednak bez recepty w Polsce

członkowskich. W środę Bąk powiedział, że KE nie pozostawiła w tej sprawie krajom członkowskim wyboru - ellaOne sprzedawana ma być bez recepty. Dodał, że jest to decyzja administracyjna, centralna, i kraje członkowskie muszą się do niej dostosować. Wiceminister zdrowia Sławomir Neumann wyjaśnił PAP, że kraje

Andor: Brak dowodów na nadużywanie świadczeń przez migrantów

"Nawet tu, w PE istnieje obawa, że narastająca fala przemieszczających się pracowników może być problematyczna dla systemów socjalnych niektórych krajów członkowskich, ale okazuje się, że większość pracowników szuka pracy, a nie świadczeń" - zaznaczył unijny komisarz. Jak mówił, ponieważ

Mikuła: unijna dyrektywa dot. handlu CO2 hamuje rozwój nowych krajów członkowskich

;, organizowanej przez firmę konsultingową związaną z sektorem energetycznym Procesy Inwestycyjne Sp. z o.o. Wiceminister przypomniał, że od lat 90. do 2006 roku Polska ograniczyła emisję CO2 o 32 proc. Jednak - jak podkreślił - Komisja Europejska nadal obcina przyznane Polsce limity CO2, bo kraje "starej

KE wydała rekomendacje ws. wydobycia gazu łupkowego

KE wskazuje m.in., że zanim kraje UE przyznają koncesję, powinny przygotować plany oceniające możliwe skutki tzw. szczelinowania hydraulicznego, używanego do wydobycia gazu z łupków. Kraje członkowskie powinny wdrożyć rekomendacje KE w ciągu 6 miesięcy od ich publikacji, a od grudnia informować KE

PE przyjął rezolucję o swobodzie przepływu osób, bez wskazania Camerona

cytowany w komunikacie PE. W rezolucji PE wzywa kraje członkowskie "do przestrzegania zasad Traktatu, dotyczących wolności przemieszczania się", czyli "prawa zagwarantowanego wszystkim obywatelom UE". Eurodeputowani wezwali także kraje UE do "powstrzymania się od wszelkich

OECD: konflikt krymski - w bardzo złym czasie dla światowej gospodarki

będzie zależała od rozwoju wydarzeń. Podkreślił, że OECD cały czas wspiera Ukrainę w jej reformach. "Pracujemy z Ukrainą w OECD od wielu lat, mimo że nie jest naszym krajem członkowskim. Polska była i jest ważnym promotorem tej współpracy" - przypomniał. Zastrzegł, że OECD nie daje pożyczek

UE.Nad planem inwestycji widmo niepewności ws. Grecji i braku wpłat

; - ocenił dodając, że teraz trzeba inwestować, walczyć o powrót wzrostu, a nie stawiać na środki oszczędnościowe. Socjalistów nie martwi nowy grecki rząd, a to, że kraje członkowskie nie zgłaszają swoich propozycji wpłat do EFIS, tak by zwiększyć jego siłę oddziaływania. Na wtorkowym posiedzeniu ministrów

Kraje UE i PE porozumiały się w sprawie opłat interchange

dla wszystkich - zarówno kupujących, jak i sprzedawców. Negocjatorzy uzgodnili również, że karty firmowe używane do celów biznesowych mają być zwolnione z nowych zasad. Porozumienie osiągnięte przez PE i negocjatorów krajów członkowskich z zadowoleniem przyjęła Komisja Europejska. KE podkreśliła, że

KE zadowolona z wyroku Trybunału UE ws. dostępu do świadczeń

Europejskim. "Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE jest dowodem na to, że kraje członkowskie mogą uniknąć +turystyki zasiłkowej+ nie naruszając przy tym swobody przepływu osób" - świadczył szef frakcji Europejskiej Partii Ludowej, Niemiec Manfred Weber. Jego zdaniem orzeczenie "daje bardzo silny

Orzeczenia w sprawach cywilnych automatycznie wykonalne w całej UE

soboty orzeczenia w sprawach cywilnych i handlowych wykonalne w jednym państwie członkowskim będą się stawać automatycznie wykonalne w każdym kraju Unii. Zlikwidowano procedurę pośrednią, tzw. exequatur, która w ponad 95 proc. przypadków była czystą formalnością. Wierzyciel z chwilą wydania orzeczenia w

UE.Nowy raport o finansowaniu budżetu unijnego

"System jest nieprzejrzysty i antydemokratyczny, antyeuropejski () nieskuteczny i niesprawiedliwy, bo im bogatszy kraj tym mniej wpłaca" - powiedział w tym tygodniu w Brukseli przy okazji prezentacji wstępnego raportu tzw. Grupy Wysokiego Szczebla (ang. HLG)francuski europoseł Alain

UE.W Brukseli spotkanie ws. rosyjskich sankcji

zwłaszcza w sektorze warzyw wrażliwych, takich jak papryka, pomidory i ogórki, które po zbiorach nie mogą być przechowywane. Od poniedziałku w dyrekcji generalnej KE ds. rolnictwa działa ekspercka grupa zadaniowa przedstawicieli krajów członkowskich, która monitoruje sytuację w sektorze rolno-spożywczym UE

UE. Kolejny krok do przodu ws. reformy przepisów o ochronie danych

unijne prawo do wyzwań związanych z rozwojem internetu i nowych technologii. Europarlament przyjął swoje stanowisko w tej sprawie w kwietniu 2014 r., jednak wśród państw członkowskich propozycja KE budzi sporo kontrowersji. Kilka krajów obawia się, że wyśrubowane przepisy będą zbyt dużym obciążeniem dla

Komorowski odwiedził Centrum Szkolenia Sił Połączonych NATO

Prezydent mówił podczas konferencji prasowej, że "pierwsze jaskółki" zmian w szkoleniach NATO to wynik szczytu Sojuszu w Newport. Według niego nie tylko ponownie pojawiają się elementy szkolenia pod kątem obrony terytoriów krajów członkowskich, ale też - jak dodał - wyciągane są wnioski z

UE.Pomysły na europejskie ubezpiecnie od bezrobocia.

uruchamiając go, gdy bezrobocie w danym kraju przekroczy pewien próg. Jedna z przeszkód jest taka, że fundusz musiałby być obowiązkowy, bo stanowiłby rodzaj funduszu reasekuracyjnego. W dłuższej perspektywie każdy uczestniczący kraj by z niego skorzystał. Nawet takie kraje jak Szwecja czy Dania byłyby

Połowa imigrantów z nowych krajów członkowskich już opuściła Wyspy

powrotu do Polski na dobre - podkreślało IPPR.Ponadto autorzy badania zwracają uwagę, że ze względu na zmniejszenie ograniczeń dotyczących zatrudnienia obywateli nowych krajów UE w innych państwach Unii, imigranci mogą szukać pracy gdzie indziej niż w Wielkiej Brytanii.Ośrodek twierdzi też, że o mniejszej

Raport Amnesty International piętnuje Polskę za tajne więzienie CIA

Raport zawiera ocenę przestrzegania praw człowieka w 160 krajach w 2014 roku. W części dotyczącej Polski najwięcej miejsca poświęcono wyrokowi Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu (ETPC), który orzekł w ub. roku o współudziale Polski w prowadzonym przez CIA programie nielegalnego

Apel Ligi Arabskiej do krajów regionu o walkę z Państwem Islamskim

, że kraj arabski może samodzielnie lub wraz z innymi krajami Ligi podjąć wszelkie konieczne działania, łącznie z użyciem siły, w celu obrony jednego z państw członkowskich przed atakiem lub przywrócenia pokoju. Do skorzystania z tego zapisu każdorazowo konieczna jest zgoda członków. Przed

KE rekomenduje przyznanie Albanii statusu kandydata do UE

- Na podstawie naszych ustaleń potwierdzamy bez żadnych wątpliwości, bez warunków ani zastrzeżeń, rekomendację o przyznaniu Albanii przez kraje członkowskie statusu kandydata - powiedział dziennikarzom w Tiranie unijny komisarz ds. rozszerzenia Sztefan Fuele. W opublikowanym raporcie KE odnotowała

KE wydała rekomendacje ws. wydobycia gazu łupkowego

KE określiła minimalne standardy, jakie powinny być stosowane przez kraje członkowskie przy stosowaniu metody szczelinowania hydraulicznego, używanej przy wydobywaniu gazu z łupków. "Gaz łupkowy obudził nadzieje w niektórych częściach Europy, ale jest także źródłem obaw opinii publicznej

KE upomina Polskę ws. przepisów o jakości powietrza oraz odwiertach

W obu sprawach polskie władze mają dwa miesiące na podjęcie działań. Jeśli tego, nie uczynią, Komisja może skierować sprawę do Trybunału UE. Jak informuje KE w komunikacie, prawo UE zobowiązuje państwa członkowskie do ograniczenia narażenia obywateli na drobne cząsteczki pyłu (PM 10), przez

Zieloni w eurowyborach: ekologicznie, socjalnie, równościowo

uwzględniać różną zamożność państw członkowskich. "Europejscy Zieloni proponują utworzenie wspólnoty energii odnawialnej, która by wspierała współpracę badawczą i finansową przy wdrażaniu tej energii. Biedniejszym krajom trudno inwestować w nowe energie. Taka wspólnota gwarantowałaby przepływ środków

KE: Polska na końcu unijnego rankingu jakości transportu

Bułgaria, które to kraje aż w 9 kategoriach znalazły się w grupie pięciu najgorszych państw UE, a tylko w trzech - w grupie pięciu najlepszych. Niewiele lepiej zostały ocenione Grecja, Litwa i Rumunia. W przygotowanym przez KE zestawieniu oceniony został stan transportu: drogowego, kolejowego, lotniczego

Węgry łamią jedność UE względem Kremla i... "Putin wykorzystał naiwność Orbana"

Wtorkowa wizyta prezydenta Rosji na Węgrzech wywołała falę krytyki pod adresem rządu Orbana, nie tylko w jego kraju, ale również za granicą. Premier Węgier jako jedyny przedstawiciel państwa członkowskiego UE zgodził się na wizytę dyplomatyczną Putina. - Orban próbuje prowadzić swoją politykę wobec

Prezydent: siły specjalne powinny być przygotowane głównie do obrony kraju

były przygotowane jako najlepsze z najlepszych jednostek do działania w ramach planów ewentualnościowych NATO, ale w ramach planów obrony polskiego przede wszystkim terytorium, albo - w wypadku wspólnej misji - na zewnątrz, w ramach krajów członkowskich" - podkreślił prezydent. Zaznaczył, że

KE tworzy zespół ds. wsparcia Ukrainy

ukraińskimi władzami. Prace zespołu koordynować będzie komisarz ds. rozszerzenia Sztefan Fuele. Ma on informować o pracach grupy przewodniczącego KE Barroso i szefową unijnej dyplomacji Catherine Ashton. W skład tej grupy wejdzie około 30 urzędników Komisji Europejskiej, eksperci z krajów członkowskich, a

KE: Polska musi zwrócić 5,84 mln euro unijnych funduszy rolnych

"Te pieniądze wrócą do budżetu UE z powodu nieprzestrzegania przepisów UE lub zastosowania nieodpowiednich procedur kontroli w zakresie wydatków na rolnictwo" - poinformowała w środę KE. "Państwa członkowskie są odpowiedzialne za wypłacanie pomocy i kontrolę wydatków w ramach

Komisja przemysłu PE za zniesieniem roamingu

taryfy krajowe dla swoich klientów tak, by obowiązywały one użytkowników telefonów komórkowych i smartfonów także podczas podróży do innych krajów UE. Ponadto od lipca 2014 roku użytkownicy telefonów komórkowych będą mieli prawo zrezygnować w czasie podróży ze swojego krajowego operatora na rzecz usług

Juncker zakończył przesłuchania kandydatów do KE; lista do zatwierdzenia

prasowej w Brukseli, że najpierw musi być zgoda Rady (czyli państw członkowskich) na listę kandydatów na komisarzy, a dopiero później dzielone ma być portfolio. O tym, jaka teka przypadnie któremu komisarzowi, ma być wiadomo w połowie przyszłego tygodnia. Zgodnie z opublikowaną przez KE listą kandydatami

Włochy.Premier wzywa UE by broniła się przed "szturmem technokratów"

"Europa nie powinna stać się ojczyzną biurokracji i banków, powinniśmy jej bronić przed szturmem technokracji, aby uczynić z niej dom polityki, dom wartości i obywateli" - powiedział Renzi na konwencji Regionów Europy, która odbywa się w Bolzano, na północy Italii. Występując na spotkaniu

PE za walką ze zjawiskiem prania brudnych pieniędzy

obowiązek zwracać uwagę na podejrzane transakcje własnych klientów. "Również kasyna podlegałyby nowym zasadom, choć inne usługi z sektora gier hazardowych mogłyby zostać wyłączone przez państwa członkowskie, jeśli uznałyby one, że ryzyko naruszenia przepisów jest niskie" - czytamy w komunikacie PE

UE. W grudniu podpisanie traktatu akcesyjnego z Chorwacją

przewodnictwa w UE. Według informacji, do których dotarła PAP, dokładna data ani miejsce podpisania traktatu nie zostały jeszcze ustalone. Dotychczas mówiło się, że w grę wchodzą Zagrzeb, Warszawa lub Bruksela. W czerwcu państwa członkowskie UE podjęły formalną decyzję o zakończeniu negocjacji i poparły

Prezydencja: w grudniu decyzja ws. kandydatury Serbii do UE

postanowiła w środę zarekomendować Serbię jako kraj kandydujący do członkostwa w UE, bowiem jej zdaniem Belgrad poczynił "satysfakcjonujące postępy" we wdrażaniu zarówno kryteriów politycznych jak i gospodarczych oraz dorobku prawnego UE. Ale KE nie określiła daty rozpoczęcia rozmów akcesyjnych. Jak

Niemcy obejmą w 2016 r. przewodnictwo OBWE

Niemiecki minister spraw zagranicznych Frank-Walter Steinmeier zapewnił na spotkaniu OBWE w Szwajcarii, że jego kraj będzie w czasach niebezpiecznych konfliktów, takich jak kryzys ukraiński, pełnił funkcję "pomostu pomiędzy Wschodem a Zachodem". Niemcy uczynią wszystko, aby "umocnić

UE.Gwarancje procesowe dla nieletnich w procesach karnych

frakcji Socjalistów. W czwartek komisja swobód obywatelskich europarlamentu przyjęła projekt przepisów, które teraz będą negocjowane z państwami członkowskimi i Komisją Europejską. Można się spodziewać, że przed wakacjami PE zatwierdzi przepisy na sesji plenarnej, co umożliwi zakończenie prac nad

Niemcy popierają propozycję powołania komisarza ds. euro

jednak zachowanie "hierarchii". "Najpierw banki same muszą spróbować pozyskać kapitał. Jeśli to się nie uda, należy sięgnąć po państwowe instrumenty, którymi dysponują kraje członkowskie - tak jak postąpiliśmy w latach 2008-2009. Dopiero wówczas, gdy jakiś kraj nie zdoła tego przeprowadzić

Niemcy: Kary za nadmierny deficyt w UE powinny wzrosnąć

Rzecznik powiedział, że zdaniem resortu finansów UE powinna zastanowić się nad nowymi regułami i sankcjami dla tych krajów. Zgodnie z obecnymi regułami unijnymi państwa członkowskie nie mogą przekroczyć limitu deficytu sektora finansów publicznych, który wynosi 3 proc. W przypadku krajów

Juergen Stark z ECB: nie będzie pomocy finansowej dla Grecji

Słowa Juergena Starka padły w wywiadzie dla włoskiej gazety "Il Sole 24 Ore" stwierdził, że kraje Unii Europejskiej nie będą składać się na pomoc dla pogrążonej w kryzysie Grecji. - "Rynki łudzą się, jeśli sądzą, że w którymś momencie inne kraje członkowskie sięgną do portfeli, by

Palestyna ma szanse na pełne członkowstwo w UNESCO

uznały ją za suwerenne państwo. We wtorek deputowani z 47 krajów członkowskich Rady Europy znaczną większością głosów opowiedzieli się za ustanowieniem demokratycznego partnerstwa z Palestyńską Radą Narodową, która pełni funkcję palestyńskiego parlamentu. W czwartek Abbas będzie apelował na forum

PE przyjął rezolucję o swobodzie przepływu osób, bez wskazania Camerona

świadczeń na podstawie brytyjskiego prawa i zażądał reformy zasad swobodnego przepływu osób w UE. Cameron za wielki błąd uznał otwarcie brytyjskiego rynku pracy w 2004 r. dla obywateli nowych krajów UE, w tym Polski, a żądając ograniczenia prawa imigrantów zarobkowych do pobierania zasiłków na dzieci

Plocke: Unia koordynuje kontrolę połowów na Bałtyku

poszczególnymi państwami członkowskimi UE. Monitorowanie i kontrola połowów polskiego rybołówstwa odbywa się przy wykorzystaniu krajowych systemów elektronicznych: statków rybackich (VMS), rybołówstwa morskiego (ERS), zgłoszeń w formacie SMS oraz dzienników połowowych. Od przyszłego roku jednym z głównych

UE/ Komisja Europejska przyjrzy się pluralizmowi w mediach

Rada Radiofonii i Telewizji). Na razie nie ma na to zgody krajów członkowskich. Ponieważ w prawie unijnym nie istnieją obecnie przepisy o niezależności regulatorów od rządów i nadawców, KE nie ma na razie kompetencji, by kierować do krajów konkretne żądania w przypadku nadmiernej ingerencji władz na

KE: Wprowadzanie euro na Łotwie przebiega sprawnie i bez zakłóceń

zostało w euro (więcej niż w innych krajach, w których w przeszłości wprowadzano euro), a 94 proc. klientów otrzymało resztę w nowej walucie. Pomyślnie przebiegło przestawienie terminali do kart płatniczych w sklepach. "Nie zaobserwowano większych problemów w bankach i w sektorze sprzedaży

UE/ Zgoda w sprawie wymiany lusterek w samochodach ciężarowych

w nowoczesne lusterka najwcześniej w 2032 roku. Po drogach UE jeździ obecnie co najmniej 5 mln ciężarówek By to przyspieszyć, Komisja Europejska zaproponowała kalendarz wymiany lusterek w już jeżdżących po drogach pojazdach, poprawiony we wtorek przez zebranych w Brukseli ministrów krajów

UE/ KE: Polska zapłaci 42 mln euro mniej do unijnego budżetu za rok 2007

, wynoszącej 107,4 mld euro. Zdaniem KE to bardzo niewiele w porównaniu z ubiegłymi latami. "Dzięki poprawie zarządzania i lepszemu programowaniu budżetu, kraje członkowskie płacą dokładnie tyle, ile potrzeba" - oświadczyła komisarz UE ds. budżetu Dalia Grybauskaite. Polska zapłaci mniej o 42 mln

Kwaśniewski dla dpa: NATO zaniedbuje Europę Wschodnią

- tak samo jak UE - powinno przyznać wschodnioeuropejskim państwom więcej czołowych stanowisk. "NATO musi zmienić tok myślenia. Dziś nie idzie z duchem czasu - ocenił były prezydent. - Musi zaakceptować, że mamy nową Europę".Trzeba uwzględnić nowe kraje- Nadszedł czas, by uwzględnić nowe kraje

WHO potrzebuje miliarda dolarów na pilną pomoc dla ludności 4 krajów

To ludność - w większości uchodźcy - czterech krajów ogarniętych wojną i przemocą: Republiki Środkowoafrykańskiej, Iraku, Syrii i Sudanu Południowego. Pieniądze - jak podkreśla w komunikacie WHO - nieodzowne są do leczenia i szczepienia ludności, która w większości musiała uchodzić ze swych

Polska prosi UE o pomoc w przy powodzi

Powódź w Polsce - czytaj naszą relację na żywoNatychmiast uruchomiony został unijny mechanizm obrony cywilnej, który zbiera zamówienia i koordynuje pomoc oferowaną przez kraje w razie kryzysu.Schetyna o likwidacji szkód powodzi ze środków UE- Polska poinformowała kraje członkowskie, że potrzebuje

Sondaż: większość chce, by bezrobotni imigranci opuścili kraje UE

Większość obywateli największych państw członkowskich Unii Europejskiej chce, by bezrobotni imigranci opuścili ich kraje - wynika z sondażu, opublikowanego w poniedziałek przez dziennik "Financial Times". Według sondażu, przeprowadzonego dla "FT" przez ośrodek Harris, wyjazdy

KE: Polska wpłaci 54,6 mln euro mniej do unijnego budżetu

zostaną zwrócone krajom członkowskim. - W konsekwencji kraje zapłacą mniejsze składki do tegorocznego budżetu - dodał.Zdaniem KE, niewydanie 2,25 mld euro to bardzo niewiele. - Ten mały procent niewydanych funduszy w 2009 roku wskazuje na to, że wydajemy środki europejskie skutecznie tam, gdzie są

Flagi UE ze swastyką na marszu PiS? Hartman: "Piramidalność bredni, pogarda dla ofiar Hitlera..."

jeszcze Prawo i Sprawiedliwość, czyli "partia, która kiedyś rządziła krajem członkowskim Unii i Jarosław Kaczyński, który był wówczas premierem". "Czy jest jeszcze jakiś były premier w Europie, który godziłby się iść w marszu eksponującym swastykę i w tak wstrząsający sposób znieważającym

Rostowski: Nasze propozycje ws. klimatu odrzucone

Propozycje, zgłoszone przez Polskę i osiem innych nowych krajów członkowskich, zakładają uwzględnienie przy obliczaniu składki poszczególnych krajów albo ich dochodu narodowego brutto, albo ich udziału w pomocy rozwojowej dla krajów najbiedniejszych. - To są rozsądne propozycje - powiedział

Parlament Europejski o rozwodach małżeństw mieszanych

Pozwala ona niektórym krajom członkowskim na kontynuowanie procesu legislacyjnego, mimo braku jednomyślnej zgody Rady Ministrów.Propozycja przewiduje możliwość wyboru prawa kraju obecnego miejsca zamieszkania, poprzedniego zamieszkania, albo kraju, z którego pochodzi jedno z małżonków. Dotyczyć to

Jurek: unijna polityka klimatyczna powinna być solidarna

krajów środkowoeuropejskich uzależnionych od węgla - przekonywał. W opinii Jurka, kraje Europy Środkowej powinny zjednoczyć się w walce o wartości i interesy gospodarcze, bo tylko w taki sposób ich głos będzie słyszalny i będą partnerem dla największych państw UE. Jurek nie zgadza się z opiniami

MZ przeciwne dostępności pigułki "dzień po" bez recepty

Komisja Europejska zdecydowała, że środek o nazwie ellaOne może być dostępny w krajach Unii Europejskiej bez recepty, zastrzegając, że ostateczna decyzja należy do władz krajowych. Informację taką przekazał PAP w czwartek rzecznik KE ds. zdrowia Enrico Brivio. "Polska była przeciwna tej

UE/ Surowe kary za przestępstwa przeciwko środowisku

Chodzi o nielegalne zanieczyszczenie powietrza, gleby albo wód szkodliwymi substancjami na dużą skalę, nielegalny przewóz odpadów czy też handel zagrożonymi gatunkami roślin i zwierząt. Obecnie kraje członkowskie swobodnie decydują o karach za przestępstwa i czasami Komisja uznaje te sankcje za

Soros: Strefa euro może rozpaść się z powodu Grecji

Zdaniem Sorosa globalny kryzys, który wybuchł w 2008 r., ujawnił poważną wadę wspólnej europejskiej waluty. "Jeśli kraje członkowskie nie podejmą szybko kolejnych kroków, strefa euro może się rozpaść" - ostrzegł amerykański miliarder węgierskiego pochodzenia. Jak pisze, dla waluty takiej

Europosłowie za zwiększeniem budżetu UE

Unijny budżet po 2013 r. powinien być o 5 proc. większy niż obecny - domaga się europarlamentarna komisja ds. budżetu wieloletniego. Europosłowie deklarują, że "nie boją się starcia z krajami członkowskimi", choć najwięksi płatnicy UE chcą zamrożenia budżetu na poziomie z 2013 r. Komisarz

Ropa albo atom: wybierajcie

Premier Włoch zagroził, że jeżeli producenci ropy naftowej nie obniżą jej ceny, kraj przejdzie na energię atomową. Silvio Berlusconi wyraził nadzieję, że jego opinię podzielą inne kraje członkowskie Unii Europejskiej. Najważniejsze informacje gospodarcze na twoją stronę. Ściągnij nasz gadżet

UE: Barroso za wiążącymi celami dotyczącymi zwiększenia udziału energii odnawialnej (krótka)

ocieplenia klimatu. Zaznaczył, że ciężar realizacji unijnego celu w postaci 20 proc. energii odnawialnej (słonecznej, wiatrowej) byłby zróżnicowany w zależności od możliwości krajów członkowskich.

Czołowi politycy UE popierają pomysł unii energetycznej Tuska

sieć radiową Euranet w Brukseli. UE pokrywa blisko jedną trzecią swego zapotrzebowania na gaz dostawami z Rosji. Od czerwca br. Gazprom chce od Ukrainy przedpłat za dostawy gazu. Ponieważ Ukraina jest najważniejszym krajem tranzytowym dla przesyłki gazu do krajów UE, istnieją obawy, że skutki konfliktu

Merkel będzie rozmawiała z Obamą o działaniach NSA. "Podsłuchiwanie przyjaciół jest niedopuszczalne"

;. Zaakcentował, że Niemcy chcą porozumienia o wolnym handlu między UE a USA, ale "wymaga to wzajemnego zaufania". - Jeśli potwierdzą się informacje o szpiegowaniu przedstawicielstw dyplomatycznych Unii Europejskiej i poszczególnych krajów europejskich, to jasno powiemy, że podsłuchiwanie przyjaciół

ONZ: 21 czerwca będzie Międzynarodowym Dniem Jogi

Decyzję w tej sprawie Zgromadzenie Ogólne ONZ podjęło w czwartek, podkreślając znaczenie promowania zdrowego trybu życia. Joga oferuje całościowe podejście do zdrowia, a rozpowszechnianie korzyści płynących z uprawiania tej starożytnej dyscypliny może dobrze wpływać na zdrowie ludzi na całym świecie

Rostowski krytykuje propozycje KE: Zniechęcają do reform

W środę Komisja Europejska przedstawiła propozycje nowych reguł dyscypliny budżetowej dla krajów członkowskich. Nie uwzględniła w pełni apelu 9 państw członkowskich, które postulowały uwzględnienie kosztów reformy emerytalnej przy obliczaniu deficytu budżetowego. W zamian KE zaproponowała

Rasmussen: NATO bardzo zaniepokojone koncentracją rosyjskich wojsk

"Wszyscy członkowie NATO mogą być pewni naszej determinacji w celu zapewnienia efektywnej obrony..." - zapewnił Rasmussen na konferencji prasowej po spotkaniu w Brukseli z premierem Czarnogóry Milo Djukanoviciem. Rasmussen dodał, że trwają dyskusje między NATO a Kijowem o możliwościach zw

UE/ Niemcy rozpoczynają konsultacje ws. eurokonstytucji, Polska głównym niewiadomym (analiza)

negocjacje od zera zajęłyby zbyt dużo czasu. Zadanie jest jednak bardzo skomplikowane, bo Niemcy muszą przekonać nie tylko dwa kraje, które odrzuciły konstytucję w referendach - Francję i Holandię, ale także siódemkę, która z różnych powodów wstrzymała proces ratyfikacji. W tej grupie jest Polska oraz

KE ogłosiła plan pobudzenia gospodarki

realizowany maksymalnie przez dwa lata: 2009-2010. Po tym okresie kraje członkowskie będą musiały powrócić do średniookresowych celów równowagi budżetowej.

"Przy granicy z Ukrainą gromadzą się rosyjskie wojska". Rasmussen: NATO bardzo zaniepokojone

- Wszyscy członkowie NATO mogą być pewni naszej determinacji w celu zapewnienia efektywnej obrony - zapewnił Rasmussen na konferencji prasowej po spotkaniu w Brukseli z premierem Czarnogóry Milo Djukanoviciem. Rasmussen dodał, że trwają dyskusje między NATO a Kijowem o możliwościach zwiększenia wspa

Komorowski: bezpieczeństwo jest niepodzielne

"fundamentalne zasady, na których opiera się międzynarodowa architektura bezpieczeństwa". "Na tej architekturze także i nasze kraje budowały swoją (...) nadzieję na spokojny rozwój" - dodał Komorowski. Jak zaznaczył, stawką konfliktu rosyjsko-ukraińskiego jest "nie tylko

KE chce nowych regulacji w sprawie opłat roamingowych w krajach UE

dodatkowych klientów" - dodał. Rzecznik zauważył, że firmy telekomunikacyjne m.in. we Francji już rezygnują z opłat roamingowych. Podróżując za granicą - podkreśla KE - użytkownicy telefonów komórkowych nie korzystają przy ich pomocy z internetu i rzadziej niż w swoim kraju korzystają z poczty e-mail

Rasmussen: NATO potwierdzi gotowość do obrony wszystkich członków

Według Rasmussena szczyt NATO, który odbędzie się w czwartek i piątek, będzie mieć "kluczowe znaczenie". "Najważniejszym zadaniem NATO pozostaje obrona naszych obywateli i terytoriów" - podkreślił szef Sojuszu na konferencji prasowej w Brukseli. Poinformował, że szczyt przyjmie

UE.Grecka prezydencja: szybka finalizacja negocjacji o ochronie danych

danych i ich sprzedaż bez wyraźnej zgody użytkownika będzie niemożliwe. Obecnie firmy, które działają na terenie całej Unii, muszą zgłaszać się do 28 urzędów zajmujących się ochroną danych osobowych. Gdy wejdą w życie nowe przepisy, wystarczy, że zgłoszą się do jednej instytucji - w kraju, w którym mają

UE/ Mniejsza o co najmniej 2 mln ton produkcja cukru

Decyzję podjęto w trybie pilnym, by zdążyć o niej uprzedzić rolników przed tegorocznymi zasiewami. Komisja Europejska uznała, że obcięcie kwot produkcyjnych jest konieczne, bo kraje członkowskie i firmy z branży cukrowniczej zbyt wolno wdrażają wielką reformę sektora, która weszła w życie 1 lipca

UE/ Polska ponownie upomina się o europejską perspektywę dla Ukrainy

Przewodniczące w tym półroczu UE Niemcy patrzą sceptycznie na polską propozycję, by o takiej perspektywie wspominał tzw. mandat, jakiego kraje członkowskie mają udzielić Komisji Europejskiej na negocjacje z Ukrainą. "Wynik rozmów znany będzie najwcześniej jutro, ale pojęcie o tym, jakiego

KE: Polska wpłaci 52,4 mln euro mniej do unijnego budżetu

Z powodu drobnych oszczędności w ubiegłorocznym budżecie UE, kraje członkowskie zapłacą nieco mniejsze składki niż planowano do tegorocznego budżetu UE; Polska zapłaci o 52,4 mln euro mniej - ogłosiła w środę Komisja Europejska. KE przedstawiła w środę wykonanie ubiegłorocznego budżetu. Wydatki

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

Państwa członkowskie WNP

Państwa członkowskie Wspólnoty Niepodległych Państw - kraje byłego ZSRR uczestniczące w regionalnym ugrupowaniu integracyjnym. Państwami założycielskimi były Rosja, Białoruś i Ukraina, których prezydenci (odpowiednio - Borys Jelcyn, Stanisław Szuszkiewicz oraz Leonid Krawczuk) 8 grudnia 1991

Kraje nordyckie

Kraje nordyckie – dosłownie Kraje północne, od słów nord i nordisk oznaczających w językach skandynawskich odpowiednio północ i północny. Termin wiążący się z określeniem kraje skandynawskie, ale o szerszym znaczeniu. Obejmuje on kraje członkowskie Rady Nordyckiej, tj. trzy kraje

Hiszpania

jak prawie wszystkie kraje Europy borykałaby się z ujemnym przyrostem naturalnym, gdyby nie imigranci, których przyciąga dynamicznie rozwijająca się gospodarka tego kraju. Rocznie przybywają ich tysiące – głównie z Afryki i dawnych hiszpańskich kolonii. W 2009 r., 12% mieszkańców (5,6 mln) było obcokrajowcamihttp

Portugalia

Portugalia, Republika Portugalska (port. Portugal, wym. []; oficjalna nazwa República Portuguesa) – państwo europejskie położone w zachodniej części Europy Południowej na południowym zachodzie Półwyspu Iberyjskiego. Jest najdalej wysuniętym na zachód państwem Europy, od północy i wschodu grani

Austria

do morza. Najwyższy punkt: Grossglockner: 3798 m n.p.m. Najniższy punkt: Jezioro Nezyderskie: 116 m n.p.m. Najdłuższa rzeka: Dunaj: 357 km Największe jezioro: Jezioro Bodeńskie: 539 km? Podział administracyjny W skład Austrii wchodzi dziewięć krajów związkowych (Land). Kraje związkowe dzielą się na 85

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.