kraje członkowskie

PAP

Eksperci: tematy kampanii wyborczej określą partie w krajach członkowskich

Eksperci: tematy kampanii wyborczej określą partie w krajach członkowskich

To partie w krajach członkowskich UE określą główne tematy kampanii przed wyborami do PE - uważają eksperci, z którymi rozmawiała PAP. Jednak - jak prognozują - ogólnoeuropejskimi tematami mogą stać się kryzys gospodarczy czy wzrost euroceptycyzmu w Unii.

KE gotowa rozmawiać z krajami członkowskimi ws. wędzonych wędlin

Komisja Europejska jest gotowa rozmawiać z krajami członkowskimi, które mogą mieć problem z unijnymi regulacjami dotyczącymi m.in. wędzonych wędlin - zapewnił we wtorek w Brukseli Frederic Vincent, rzecznik unijnego komisarza ds. zdrowia Tonio Borga.

Seria ucieczek terrorystów z więzienia. Interpol ostrzega kraje członkowskie

Interpol ostrzegł wszystkie kraje członkowskie, radząc im, by wzmogły czujność przed ewentualnymi zamachami po atakach i ucieczkach z więzień w Iraku, Libii i Pakistanie. Interpol bada związek między nimi. Organizacja podała, że o udział w niektórych incydentach podejrzana jest Al-Kaida.

UE.W czwartek spotkanie ekspertów z krajów członkowskich ws. sankcji

, wychodzi bowiem z założenia, że celem Rosji było wywołanie paniki wśród krajów UE - mówią rozmówcy PAP w Brukseli. KE uważa przede wszystkim, że odpowiedź powinna być wspólna i skoordynowana przez wszystkie kraje na poziomie UE. Temu służą kontakty komisarza Ciolosa z włoską prezydencją w UE oraz

Przywódcy UE chcą, by kraje członkowskie przedstawiały projekty budżetów

Przywódcy UE chcą, by kraje członkowskie przedstawiały projekty budżetów

Decyzje te są częścią działań podejmowanych przez UE, które mają na celu rozproszenie obaw rynków finansowych i zapewnienie, że polityka fiskalna krajów członkowskich zapobiegnie powtórzeniu się kryzysu, jaki dotknął Grecję. Projekt ustaleń szczytu przewiduje, że wszystkie kraje członkowskie

UE/ Kraje członkowskie za unijnym rozwiązaniem mięsnych sporów z Rosją

groźnych chorób zwierzęcych, Bruksela nie będzie potrafiła zagwarantować bezpieczeństwa żywności eksportowanej do Rosji. Chciała zobowiązania od poszczególnych państw, że nie będą dostarczały rumuńskiego i bułgarskiego mięsa jako kraje tranzytowe. Komisja Europejska argumentuje, że obawy Rosji są

KE gotowa rozmawiać z krajami członkowskimi ws. wędzonych wędlin

rozmowie z polskimi dziennikarzami rzecznik, gdy unijna regulacja była przyjmowana w 2011 roku, zapadła decyzja, by obniżyć poziom substancji smolistych w produktach spożywczych. "Kraje członkowskie miały trzy lata, by dostosować się do tych regulacji, a termin mija 1 września" - dodał rzecznik

KE gotowa rozmawiać z krajami członkowskimi ws. wędzonych wędlin

rozmowie z polskimi dziennikarzami rzecznik, gdy unijna regulacja była przyjmowana w 2011 roku, zapadła decyzja, by obniżyć poziom substancji smolistych w produktach spożywczych. "Kraje członkowskie miały trzy lata, by dostosować się do tych regulacji, a termin mija 1 września" - dodał rzecznik

Barroso: potrzebujemy więcej solidarności między krajami członkowskimi w dziedzinie energii (krótka4)

"Powinien być wdrożony skuteczny mechanizm zapewniający taką solidarność krajów członkowskich" - oświadczył na konferencji prasowej Barroso. (PAP) kot/ ksaj/ ro/

Separatyści przejmują ukraińskie BTR-y, atakują ukraińskie wojsko. NATO wzmocni obronę krajów członkowskich na wschodzie [PODSUMOWANIE DNIA]

Separatyści przejmują ukraińskie BTR-y, atakują ukraińskie wojsko. NATO wzmocni obronę krajów członkowskich na wschodzie [PODSUMOWANIE DNIA]

lądowe, powietrzne i morskie, aby ochronić kraje członkowskie. Ujawnił, że okręty NATO zostaną skierowane na Morze Bałtyckie i wschodnie rejony Morza Śródziemnego. Wzmocnione zostaną także siły powietrzne nad regionem bałtyckim. - Będziemy mieć więcej samolotów w powietrzu, więcej statków na wodach i

"KE i kraje członkowskie powinny zastopować Gazociąg Północny"

ewentualnego negatywnego wpływu inwestycji na środowisko KE nie zajmuje stanowiska, czekając na analizę przygotowaną przez rosyjsko- niemieckiego inwestora, konsorcjum Nord Stream. To na tej podstawie zainteresowane kraje wydadzą (albo nie) zgodę na prace na ich terytorium. Podczas przesłuchania w styczniu w

Szczyt UA/ Apel do krajów członkowskich w sprawie sił pokojowych w Somalii

"Potrzebujemy sił pokojowych liczących 8 tys. żołnierzy. Obecnie mamy zaledwie 4 tys." - podkreślił Kufuor. "Zaapelowaliśmy do krajów członkowskich o dostarczenie żołnierzy i oczekujemy odpowiedzi" - dodał. Siły pokojowe UA mają wypełnić pustkę, jaka powstanie po rychłym

Bank Światowy/Część krajów członkowskich chce ustąpienia Wolfowitza

krajach otrzymujących fundusze z tej instytucji i zamroził różne wielomilionowe pożyczki. Przypominając ten fakt, sygnatariusze listu piszą, że obecnie wiarygodność Banku Światowego "ulega erozji". Wkrótce ma zakończyć swe prace grupa robocza powołana przez Radę Wykonawczą BŚ, która zaopiniuje

Szczyt UA: apel do krajów członkowskich w sprawie sił pokojowych w Somalii

"Potrzebujemy sił pokojowych liczących 8 tys. żołnierzy. Obecnie mamy zaledwie 4 tys." - podkreślił Kufuor. "Zaapelowaliśmy do krajów członkowskich o dostarczenie żołnierzy i oczekujemy odpowiedzi" - dodał. Siły pokojowe UA mają wypełnić pustkę, jaka powstanie po rychłym

Ekspert: wszystko wskazuje, że Grecja wyjdzie ze strefy euro

przygotować wszelkie możliwe analizy pod warianty, które mogą się wydarzyć" - mówi Starczewska-Krzysztoszek. Jeśli nawet trzeba będzie zmieniać traktat unijny, choć zdaniem Starczewskiej-Krzysztoszek nie będzie to konieczne, "to kraje członkowskie UE już są do tego przygotowane". "Tu

Polska może oddać decyzję ws. stoczni rządom krajów członkowskich

; - powiedział w piątek rzecznik KE Jonathan Todd, pytany, czy Polska skorzysta z prawa przewidzianego w art. 88 ust. 2 Traktatu, wykluczając KE z procesu podejmowania decyzji w sprawie stoczni. Artykuł ten stanowi, że na wniosek kraju członkowskiego Rada UE może jednomyślnie zatwierdzić pomoc państwa, na

KE oczekuje, że na szczycie kraje dołożą się do planu inwestycyjnego Junckera

Jego słowa cytuje w środę agencja AFP, której Timmermans udzielił wywiadu na marginesie sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego w Strasburgu. "Plan może funkcjonować bez wkładów krajów, ale będzie bardziej skuteczny, jeśli kraje będą w stanie się do niego przyczynić (...). Jestem

Rasmussen: NATO nie może dostarczyć sprzętu wojskowego Ukrainie

"NATO jako sojusz nie bierze udziału w dostarczaniu sprzętu Ukrainie, bo nie posiadamy potencjału militarnego. Potencjał ten posiadają indywidualne kraje Sojuszu i takie decyzje (o dostarczaniu sprzętu Ukrainie - PAP) są decyzjami krajowymi i nie zamierzamy się w nie mieszać" - powiedział

Główne grupy polityczne w PE z entuzjazmem o programie Junckera

. Zwrócił się do krajów członkowskich, aby pomogły w realizacji tego projektu. "Możemy z naszego wspólnego budżetu wyasygnować 315 mld euro, ale jeżeli państwa członkowskie chciałyby zwiększyć tę sumę, to oczywiście jest taka możliwość, bo projekt ma otwartą strukturę" - powiedział. Poparcie dla

OECD prognozuje recesję w krajach członkowskich

OECD skupia 30 wysoko rozwiniętych gospodarczo i demokratycznych państw, w tym od roku 1996 Polskę. Według prognozy PKB Stanów Zjednoczonych spadnie w przyszłym roku o 0,9 proc., podczas gdy w roku 2008 zwiększy się o 1,4 proc. Dla Japonii jest to odpowiednio minus 0,1 proc. oraz plus 0,5 proc., a

UE.Kompetencje wysokiego przedstawiciela ds. zagranicznych

, Chiny czy USA, nadal nie postrzegają Unii i jej polityki zagranicznej jako jedność. "Nawet jeśli wysoki przedstawiciel bardzo by się starał, jeśli miałby kompetencje i kraje UE by mu pozwoliły, to wiele państw spoza Unii nie chce tak tego traktować. Postępowanie Rosji w ostatnich tygodniach jest

Szczyt UE: KE ma przygotować możliwe sankcje gospodarcze wobec Rosji

"Brak rozwiązania kryzysu w sposób pokojowy i jakiekolwiek kroki ze strony Rosji w kierunku destabilizacji Ukrainy pociągną za sobą dalsze konsekwencje; rozumiemy przez to konsekwencje, które uderzą wiele dziedzin gospodarki. Poprosiliśmy Komisję Europejską i kraje członkowskie, by

Umowa UE-Kanada.Negocjacje zakończone, niejasności pozostają

też chodzi o typ mieszany, co oznacza, że porozumienie będzie musiało przejść dłużej trwający i mozolniejszy (od 1,5 roku do 2 lat) proces osobnych ratyfikacji przez 28 państw członkowskich. Kraje członkowskie mają po wakacjach zdecydować o tym, jak zakwalifikować umowę. Tekst umowy, mimo komunikatu

Bieńkowska obiecuje walkę z barierami na unijnym rynku usług

ograniczenia powinny być stosowane w sposób proporcjonalny. Dyrektywa usługowa obowiązuje od końca 2009 r., ale nadal w krajach UE istnieją przeszkody dla usługodawców i usługobiorców z innych państw członkowskich. Według danych KE najczęściej bariery tworzone są w takich sektorach jak budownictwo, turystyka

Mikuła: unijna dyrektywa dot. handlu CO2 hamuje rozwój nowych krajów członkowskich

;, organizowanej przez firmę konsultingową związaną z sektorem energetycznym Procesy Inwestycyjne Sp. z o.o. Wiceminister przypomniał, że od lat 90. do 2006 roku Polska ograniczyła emisję CO2 o 32 proc. Jednak - jak podkreślił - Komisja Europejska nadal obcina przyznane Polsce limity CO2, bo kraje "starej

"FT": kryzys imigracyjny zagraża strefie Schengen

azyl. "Biorąc pod uwagę gospodarcze i polityczne wstrząsy w krajach sąsiadujących z Unią Europejską można by oczekiwać spójnej odpowiedzi ze strony krajów członkowskich. Ale takiej jedności brakuje, a unijne zasady dotyczące przyznawania azylu okazują się niewystarczające" - podkreśla "

PE. 3,5 mld euro dla najbiedniejszych obywateli UE w latach 2014-2020

potrzebujących. W 2011 r. rozmowy w sprawie pomocy dla najuboższych blokowały rządy Niemiec, Wielkiej Brytanii, Czech, Szwecji, Holandii i Danii, argumentując, że pomocą socjalną nie powinna zajmować się Bruksela, tylko poszczególne kraje w ramach swoich budżetów.

Andor: Brak dowodów na nadużywanie świadczeń przez migrantów

"Nawet tu, w PE istnieje obawa, że narastająca fala przemieszczających się pracowników może być problematyczna dla systemów socjalnych niektórych krajów członkowskich, ale okazuje się, że większość pracowników szuka pracy, a nie świadczeń" - zaznaczył unijny komisarz. Jak mówił, ponieważ

KE wydała rekomendacje ws. wydobycia gazu łupkowego

KE wskazuje m.in., że zanim kraje UE przyznają koncesję, powinny przygotować plany oceniające możliwe skutki tzw. szczelinowania hydraulicznego, używanego do wydobycia gazu z łupków. Kraje członkowskie powinny wdrożyć rekomendacje KE w ciągu 6 miesięcy od ich publikacji, a od grudnia informować KE

MZ: Antykoncepcja awaryjna jednak bez recepty w Polsce

członkowskich. W środę Bąk powiedział, że KE nie pozostawiła w tej sprawie krajom członkowskim wyboru - ellaOne sprzedawana ma być bez recepty. Dodał, że jest to decyzja administracyjna, centralna, i kraje członkowskie muszą się do niej dostosować. Wiceminister zdrowia Sławomir Neumann wyjaśnił PAP, że kraje

PE przyjął rezolucję o swobodzie przepływu osób, bez wskazania Camerona

cytowany w komunikacie PE. W rezolucji PE wzywa kraje członkowskie "do przestrzegania zasad Traktatu, dotyczących wolności przemieszczania się", czyli "prawa zagwarantowanego wszystkim obywatelom UE". Eurodeputowani wezwali także kraje UE do "powstrzymania się od wszelkich

OECD: konflikt krymski - w bardzo złym czasie dla światowej gospodarki

będzie zależała od rozwoju wydarzeń. Podkreślił, że OECD cały czas wspiera Ukrainę w jej reformach. "Pracujemy z Ukrainą w OECD od wielu lat, mimo że nie jest naszym krajem członkowskim. Polska była i jest ważnym promotorem tej współpracy" - przypomniał. Zastrzegł, że OECD nie daje pożyczek

ETO: skuteczne zarządzanie funduszami UE to wsparcie dla reform krajów Unii

, jeśli rządy krajów członkowskich mają poprawić skuteczność swojego działania. "Mamy pewne zasady, których powinniśmy się trzymać, żeby poprawić rozliczalność (funduszy unijnych - PAP) i kontrolę publiczną na szczeblu unijnym" - podkreślił. "Fundusze publiczne muszą być ukierunkowane na

7 krajów członkowskich zapłaci kary za nadprodukcję mleka

, Cypr, Holandia, Irlandia i Luksemburg. Kary od państw zostaną ściągnięte według przelicznika 27,83 euro za 100 kg nadprogramowego mleka. Zgodnie z unijnym prawem, władze poszczególnych krajów muszą wyegzekwować od własnych producentów odpowiednie kwoty z tego tytułu. Jak podała Komisja Europejska

UE.Nad planem inwestycji widmo niepewności ws. Grecji i braku wpłat

; - ocenił dodając, że teraz trzeba inwestować, walczyć o powrót wzrostu, a nie stawiać na środki oszczędnościowe. Socjalistów nie martwi nowy grecki rząd, a to, że kraje członkowskie nie zgłaszają swoich propozycji wpłat do EFIS, tak by zwiększyć jego siłę oddziaływania. Na wtorkowym posiedzeniu ministrów

Połowa imigrantów z nowych krajów członkowskich już opuściła Wyspy

powrotu do Polski na dobre - podkreślało IPPR.Ponadto autorzy badania zwracają uwagę, że ze względu na zmniejszenie ograniczeń dotyczących zatrudnienia obywateli nowych krajów UE w innych państwach Unii, imigranci mogą szukać pracy gdzie indziej niż w Wielkiej Brytanii.Ośrodek twierdzi też, że o mniejszej

W. Brytania. Rynek pracy nie wykorzystuje potencjału imigrantów

Według najnowszego raportu think-tanku Institute for Public Policy Research (IPPR), Wielka Brytania może poszczycić się najlepszym wynikiem w skali Unii Europejskiej odnośnie poziomu zatrudnienia imigrantów. Zarówno w przypadku imigrantów z nowych krajów członkowskich jak i tzw. starej piętnastki

Kraje UE i PE porozumiały się w sprawie opłat interchange

dla wszystkich - zarówno kupujących, jak i sprzedawców. Negocjatorzy uzgodnili również, że karty firmowe używane do celów biznesowych mają być zwolnione z nowych zasad. Porozumienie osiągnięte przez PE i negocjatorów krajów członkowskich z zadowoleniem przyjęła Komisja Europejska. KE podkreśliła, że

KE zadowolona z wyroku Trybunału UE ws. dostępu do świadczeń

Europejskim. "Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE jest dowodem na to, że kraje członkowskie mogą uniknąć +turystyki zasiłkowej+ nie naruszając przy tym swobody przepływu osób" - świadczył szef frakcji Europejskiej Partii Ludowej, Niemiec Manfred Weber. Jego zdaniem orzeczenie "daje bardzo silny

Orzeczenia w sprawach cywilnych automatycznie wykonalne w całej UE

soboty orzeczenia w sprawach cywilnych i handlowych wykonalne w jednym państwie członkowskim będą się stawać automatycznie wykonalne w każdym kraju Unii. Zlikwidowano procedurę pośrednią, tzw. exequatur, która w ponad 95 proc. przypadków była czystą formalnością. Wierzyciel z chwilą wydania orzeczenia w

UE.W Brukseli spotkanie ws. rosyjskich sankcji

zwłaszcza w sektorze warzyw wrażliwych, takich jak papryka, pomidory i ogórki, które po zbiorach nie mogą być przechowywane. Od poniedziałku w dyrekcji generalnej KE ds. rolnictwa działa ekspercka grupa zadaniowa przedstawicieli krajów członkowskich, która monitoruje sytuację w sektorze rolno-spożywczym UE

UE.Nowy raport o finansowaniu budżetu unijnego

"System jest nieprzejrzysty i antydemokratyczny, antyeuropejski () nieskuteczny i niesprawiedliwy, bo im bogatszy kraj tym mniej wpłaca" - powiedział w tym tygodniu w Brukseli przy okazji prezentacji wstępnego raportu tzw. Grupy Wysokiego Szczebla (ang. HLG)francuski europoseł Alain

UE. Kolejny krok do przodu ws. reformy przepisów o ochronie danych

unijne prawo do wyzwań związanych z rozwojem internetu i nowych technologii. Europarlament przyjął swoje stanowisko w tej sprawie w kwietniu 2014 r., jednak wśród państw członkowskich propozycja KE budzi sporo kontrowersji. Kilka krajów obawia się, że wyśrubowane przepisy będą zbyt dużym obciążeniem dla

Komorowski odwiedził Centrum Szkolenia Sił Połączonych NATO

Prezydent mówił podczas konferencji prasowej, że "pierwsze jaskółki" zmian w szkoleniach NATO to wynik szczytu Sojuszu w Newport. Według niego nie tylko ponownie pojawiają się elementy szkolenia pod kątem obrony terytoriów krajów członkowskich, ale też - jak dodał - wyciągane są wnioski z

UE.Pomysły na europejskie ubezpiecnie od bezrobocia.

uruchamiając go, gdy bezrobocie w danym kraju przekroczy pewien próg. Jedna z przeszkód jest taka, że fundusz musiałby być obowiązkowy, bo stanowiłby rodzaj funduszu reasekuracyjnego. W dłuższej perspektywie każdy uczestniczący kraj by z niego skorzystał. Nawet takie kraje jak Szwecja czy Dania byłyby

Apel Ligi Arabskiej do krajów regionu o walkę z Państwem Islamskim

, że kraj arabski może samodzielnie lub wraz z innymi krajami Ligi podjąć wszelkie konieczne działania, łącznie z użyciem siły, w celu obrony jednego z państw członkowskich przed atakiem lub przywrócenia pokoju. Do skorzystania z tego zapisu każdorazowo konieczna jest zgoda członków. Przed

KE wydała rekomendacje ws. wydobycia gazu łupkowego

KE określiła minimalne standardy, jakie powinny być stosowane przez kraje członkowskie przy stosowaniu metody szczelinowania hydraulicznego, używanej przy wydobywaniu gazu z łupków. "Gaz łupkowy obudził nadzieje w niektórych częściach Europy, ale jest także źródłem obaw opinii publicznej

KE rekomenduje przyznanie Albanii statusu kandydata do UE

- Na podstawie naszych ustaleń potwierdzamy bez żadnych wątpliwości, bez warunków ani zastrzeżeń, rekomendację o przyznaniu Albanii przez kraje członkowskie statusu kandydata - powiedział dziennikarzom w Tiranie unijny komisarz ds. rozszerzenia Sztefan Fuele. W opublikowanym raporcie KE odnotowała

Zieloni w eurowyborach: ekologicznie, socjalnie, równościowo

uwzględniać różną zamożność państw członkowskich. "Europejscy Zieloni proponują utworzenie wspólnoty energii odnawialnej, która by wspierała współpracę badawczą i finansową przy wdrażaniu tej energii. Biedniejszym krajom trudno inwestować w nowe energie. Taka wspólnota gwarantowałaby przepływ środków

KE: Polska na końcu unijnego rankingu jakości transportu

Bułgaria, które to kraje aż w 9 kategoriach znalazły się w grupie pięciu najgorszych państw UE, a tylko w trzech - w grupie pięciu najlepszych. Niewiele lepiej zostały ocenione Grecja, Litwa i Rumunia. W przygotowanym przez KE zestawieniu oceniony został stan transportu: drogowego, kolejowego, lotniczego

Prezydent: siły specjalne powinny być przygotowane głównie do obrony kraju

były przygotowane jako najlepsze z najlepszych jednostek do działania w ramach planów ewentualnościowych NATO, ale w ramach planów obrony polskiego przede wszystkim terytorium, albo - w wypadku wspólnej misji - na zewnątrz, w ramach krajów członkowskich" - podkreślił prezydent. Zaznaczył, że

Węgry łamią jedność UE względem Kremla i... "Putin wykorzystał naiwność Orbana"

Wtorkowa wizyta prezydenta Rosji na Węgrzech wywołała falę krytyki pod adresem rządu Orbana, nie tylko w jego kraju, ale również za granicą. Premier Węgier jako jedyny przedstawiciel państwa członkowskiego UE zgodził się na wizytę dyplomatyczną Putina. - Orban próbuje prowadzić swoją politykę wobec

KE tworzy zespół ds. wsparcia Ukrainy

ukraińskimi władzami. Prace zespołu koordynować będzie komisarz ds. rozszerzenia Sztefan Fuele. Ma on informować o pracach grupy przewodniczącego KE Barroso i szefową unijnej dyplomacji Catherine Ashton. W skład tej grupy wejdzie około 30 urzędników Komisji Europejskiej, eksperci z krajów członkowskich, a

Komisja przemysłu PE za zniesieniem roamingu

taryfy krajowe dla swoich klientów tak, by obowiązywały one użytkowników telefonów komórkowych i smartfonów także podczas podróży do innych krajów UE. Ponadto od lipca 2014 roku użytkownicy telefonów komórkowych będą mieli prawo zrezygnować w czasie podróży ze swojego krajowego operatora na rzecz usług

KE: Polska musi zwrócić 5,84 mln euro unijnych funduszy rolnych

"Te pieniądze wrócą do budżetu UE z powodu nieprzestrzegania przepisów UE lub zastosowania nieodpowiednich procedur kontroli w zakresie wydatków na rolnictwo" - poinformowała w środę KE. "Państwa członkowskie są odpowiedzialne za wypłacanie pomocy i kontrolę wydatków w ramach

UE. W grudniu podpisanie traktatu akcesyjnego z Chorwacją

przewodnictwa w UE. Według informacji, do których dotarła PAP, dokładna data ani miejsce podpisania traktatu nie zostały jeszcze ustalone. Dotychczas mówiło się, że w grę wchodzą Zagrzeb, Warszawa lub Bruksela. W czerwcu państwa członkowskie UE podjęły formalną decyzję o zakończeniu negocjacji i poparły

Prezydencja: w grudniu decyzja ws. kandydatury Serbii do UE

postanowiła w środę zarekomendować Serbię jako kraj kandydujący do członkostwa w UE, bowiem jej zdaniem Belgrad poczynił "satysfakcjonujące postępy" we wdrażaniu zarówno kryteriów politycznych jak i gospodarczych oraz dorobku prawnego UE. Ale KE nie określiła daty rozpoczęcia rozmów akcesyjnych. Jak

Juncker zakończył przesłuchania kandydatów do KE; lista do zatwierdzenia

prasowej w Brukseli, że najpierw musi być zgoda Rady (czyli państw członkowskich) na listę kandydatów na komisarzy, a dopiero później dzielone ma być portfolio. O tym, jaka teka przypadnie któremu komisarzowi, ma być wiadomo w połowie przyszłego tygodnia. Zgodnie z opublikowaną przez KE listą kandydatami

PE za walką ze zjawiskiem prania brudnych pieniędzy

obowiązek zwracać uwagę na podejrzane transakcje własnych klientów. "Również kasyna podlegałyby nowym zasadom, choć inne usługi z sektora gier hazardowych mogłyby zostać wyłączone przez państwa członkowskie, jeśli uznałyby one, że ryzyko naruszenia przepisów jest niskie" - czytamy w komunikacie PE

Włochy.Premier wzywa UE by broniła się przed "szturmem technokratów"

"Europa nie powinna stać się ojczyzną biurokracji i banków, powinniśmy jej bronić przed szturmem technokracji, aby uczynić z niej dom polityki, dom wartości i obywateli" - powiedział Renzi na konwencji Regionów Europy, która odbywa się w Bolzano, na północy Italii. Występując na spotkaniu

Niemcy popierają propozycję powołania komisarza ds. euro

jednak zachowanie "hierarchii". "Najpierw banki same muszą spróbować pozyskać kapitał. Jeśli to się nie uda, należy sięgnąć po państwowe instrumenty, którymi dysponują kraje członkowskie - tak jak postąpiliśmy w latach 2008-2009. Dopiero wówczas, gdy jakiś kraj nie zdoła tego przeprowadzić

Niemcy: Kary za nadmierny deficyt w UE powinny wzrosnąć

Rzecznik powiedział, że zdaniem resortu finansów UE powinna zastanowić się nad nowymi regułami i sankcjami dla tych krajów. Zgodnie z obecnymi regułami unijnymi państwa członkowskie nie mogą przekroczyć limitu deficytu sektora finansów publicznych, który wynosi 3 proc. W przypadku krajów

Juergen Stark z ECB: nie będzie pomocy finansowej dla Grecji

Słowa Juergena Starka padły w wywiadzie dla włoskiej gazety "Il Sole 24 Ore" stwierdził, że kraje Unii Europejskiej nie będą składać się na pomoc dla pogrążonej w kryzysie Grecji. - "Rynki łudzą się, jeśli sądzą, że w którymś momencie inne kraje członkowskie sięgną do portfeli, by

Barroso: pomysł wypuszczenia euroobligacji przez kraje strefy euro nie ma szans powodzenia

"Były prowadzone rozmowy i czarno na białym widać, że nie ma konsensusu w tym zakresie" - powiedział Barroso na konferencji prasowej z premierem Estonii Andrusem Ansipem w poniedziałek w Tallinie. Według przewodniczącego KE, niektóre kraje członkowskie z zasady są przeciwne temu

Palestyna ma szanse na pełne członkowstwo w UNESCO

uznały ją za suwerenne państwo. We wtorek deputowani z 47 krajów członkowskich Rady Europy znaczną większością głosów opowiedzieli się za ustanowieniem demokratycznego partnerstwa z Palestyńską Radą Narodową, która pełni funkcję palestyńskiego parlamentu. W czwartek Abbas będzie apelował na forum

UE/ Komisja Europejska przyjrzy się pluralizmowi w mediach

Rada Radiofonii i Telewizji). Na razie nie ma na to zgody krajów członkowskich. Ponieważ w prawie unijnym nie istnieją obecnie przepisy o niezależności regulatorów od rządów i nadawców, KE nie ma na razie kompetencji, by kierować do krajów konkretne żądania w przypadku nadmiernej ingerencji władz na

Niemcy obejmą w 2016 r. przewodnictwo OBWE

Niemiecki minister spraw zagranicznych Frank-Walter Steinmeier zapewnił na spotkaniu OBWE w Szwajcarii, że jego kraj będzie w czasach niebezpiecznych konfliktów, takich jak kryzys ukraiński, pełnił funkcję "pomostu pomiędzy Wschodem a Zachodem". Niemcy uczynią wszystko, aby "umocnić

UE.Gwarancje procesowe dla nieletnich w procesach karnych

frakcji Socjalistów. W czwartek komisja swobód obywatelskich europarlamentu przyjęła projekt przepisów, które teraz będą negocjowane z państwami członkowskimi i Komisją Europejską. Można się spodziewać, że przed wakacjami PE zatwierdzi przepisy na sesji plenarnej, co umożliwi zakończenie prac nad

UE/ KE: Polska zapłaci 42 mln euro mniej do unijnego budżetu za rok 2007

, wynoszącej 107,4 mld euro. Zdaniem KE to bardzo niewiele w porównaniu z ubiegłymi latami. "Dzięki poprawie zarządzania i lepszemu programowaniu budżetu, kraje członkowskie płacą dokładnie tyle, ile potrzeba" - oświadczyła komisarz UE ds. budżetu Dalia Grybauskaite. Polska zapłaci mniej o 42 mln

UE/ Zgoda w sprawie wymiany lusterek w samochodach ciężarowych

w nowoczesne lusterka najwcześniej w 2032 roku. Po drogach UE jeździ obecnie co najmniej 5 mln ciężarówek By to przyspieszyć, Komisja Europejska zaproponowała kalendarz wymiany lusterek w już jeżdżących po drogach pojazdach, poprawiony we wtorek przez zebranych w Brukseli ministrów krajów

Pruszcz uczy, jak myć zęby

  - Celem projektu jest obniżenie częstotliwości występowania próchnicy zębów u dzieci w wieku 3-5 lat - mówi dyrektor przedszkola Anna Piątkowska.- Chcemy, aby dzieci w tym wieku miały zdrową jamę ustną, będziemy się starać utrwalić wśród najmłodszych prawidłowe nawyki w zakresie jej higieny -

PE przyjął rezolucję o swobodzie przepływu osób, bez wskazania Camerona

świadczeń na podstawie brytyjskiego prawa i zażądał reformy zasad swobodnego przepływu osób w UE. Cameron za wielki błąd uznał otwarcie brytyjskiego rynku pracy w 2004 r. dla obywateli nowych krajów UE, w tym Polski, a żądając ograniczenia prawa imigrantów zarobkowych do pobierania zasiłków na dzieci

Kwaśniewski dla dpa: NATO zaniedbuje Europę Wschodnią

nowe kraje członkowskie. Europa wschodnia nie może jedynie się przyglądać, ale musi brać udział w grze - dodał. Kwaśniewski ocenił jednak, że "zaprzepaszczono szansę", by przyznać nowym państwom członkowskim większą rolę w sojuszu. Zakłada on, że zgodnie z oczekiwaniami następnym szefem NATO

KE: Wprowadzanie euro na Łotwie przebiega sprawnie i bez zakłóceń

zostało w euro (więcej niż w innych krajach, w których w przeszłości wprowadzano euro), a 94 proc. klientów otrzymało resztę w nowej walucie. Pomyślnie przebiegło przestawienie terminali do kart płatniczych w sklepach. "Nie zaobserwowano większych problemów w bankach i w sektorze sprzedaży

Polska prosi UE o pomoc w przy powodzi

Powódź w Polsce - czytaj naszą relację na żywo Natychmiast uruchomiony został unijny mechanizm obrony cywilnej, który zbiera zamówienia i koordynuje pomoc oferowaną przez kraje w razie kryzysu. Schetyna o likwidacji szkód powodzi ze środków UE - Polska poinformowała kraje członkowskie, że

Plocke: Unia koordynuje kontrolę połowów na Bałtyku

poszczególnymi państwami członkowskimi UE. Monitorowanie i kontrola połowów polskiego rybołówstwa odbywa się przy wykorzystaniu krajowych systemów elektronicznych: statków rybackich (VMS), rybołówstwa morskiego (ERS), zgłoszeń w formacie SMS oraz dzienników połowowych. Od przyszłego roku jednym z głównych

KE: Polska wpłaci 54,6 mln euro mniej do unijnego budżetu

środki zostaną zwrócone krajom członkowskim. - W konsekwencji kraje zapłacą mniejsze składki do tegorocznego budżetu - dodał. Zdaniem KE, niewydanie 2,25 mld euro to bardzo niewiele. - Ten mały procent niewydanych funduszy w 2009 roku wskazuje na to, że wydajemy środki europejskie skutecznie tam, gdzie

Rostowski: Nasze propozycje ws. klimatu odrzucone

Propozycje, zgłoszone przez Polskę i osiem innych nowych krajów członkowskich, zakładają uwzględnienie przy obliczaniu składki poszczególnych krajów albo ich dochodu narodowego brutto, albo ich udziału w pomocy rozwojowej dla krajów najbiedniejszych. - To są rozsądne propozycje - powiedział

Parlament Europejski o rozwodach małżeństw mieszanych

Pozwala ona niektórym krajom członkowskim na kontynuowanie procesu legislacyjnego, mimo braku jednomyślnej zgody Rady Ministrów. Propozycja przewiduje możliwość wyboru prawa kraju obecnego miejsca zamieszkania, poprzedniego zamieszkania, albo kraju, z którego pochodzi jedno z małżonków. Dotyczyć to

Sondaż: większość chce, by bezrobotni imigranci opuścili kraje UE

obywatele innych krajów unijnych mieli prawo do pracy w Wielkiej Brytanii. Podobne zdanie w tej kwestii mają obywatele Niemiec, gdzie 49 proc. badanych sprzeciwia się prawu do pracy dla obywateli krajów członkowskich. We Włoszech i w Hiszpanii wyraźna większość ankietowanych opowiada się za dostępem do ich

UE/ Surowe kary za przestępstwa przeciwko środowisku

Chodzi o nielegalne zanieczyszczenie powietrza, gleby albo wód szkodliwymi substancjami na dużą skalę, nielegalny przewóz odpadów czy też handel zagrożonymi gatunkami roślin i zwierząt. Obecnie kraje członkowskie swobodnie decydują o karach za przestępstwa i czasami Komisja uznaje te sankcje za

Soros: Strefa euro może rozpaść się z powodu Grecji

Zdaniem Sorosa globalny kryzys, który wybuchł w 2008 r., ujawnił poważną wadę wspólnej europejskiej waluty. "Jeśli kraje członkowskie nie podejmą szybko kolejnych kroków, strefa euro może się rozpaść" - ostrzegł amerykański miliarder węgierskiego pochodzenia. Jak pisze, dla waluty takiej

UE: Barroso za wiążącymi celami dotyczącymi zwiększenia udziału energii odnawialnej (krótka)

ocieplenia klimatu. Zaznaczył, że ciężar realizacji unijnego celu w postaci 20 proc. energii odnawialnej (słonecznej, wiatrowej) byłby zróżnicowany w zależności od możliwości krajów członkowskich.

Europosłowie za zwiększeniem budżetu UE

Unijny budżet po 2013 r. powinien być o 5 proc. większy niż obecny - domaga się europarlamentarna komisja ds. budżetu wieloletniego. Europosłowie deklarują, że "nie boją się starcia z krajami członkowskimi", choć najwięksi płatnicy UE chcą zamrożenia budżetu na poziomie z 2013 r. Komisarz

Flagi UE ze swastyką na marszu PiS? Hartman: "Piramidalność bredni, pogarda dla ofiar Hitlera..."

jeszcze Prawo i Sprawiedliwość, czyli "partia, która kiedyś rządziła krajem członkowskim Unii i Jarosław Kaczyński, który był wówczas premierem". "Czy jest jeszcze jakiś były premier w Europie, który godziłby się iść w marszu eksponującym swastykę i w tak wstrząsający sposób znieważającym

Rostowski krytykuje propozycje KE: Zniechęcają do reform

W środę Komisja Europejska przedstawiła propozycje nowych reguł dyscypliny budżetowej dla krajów członkowskich. Nie uwzględniła w pełni apelu 9 państw członkowskich, które postulowały uwzględnienie kosztów reformy emerytalnej przy obliczaniu deficytu budżetowego. W zamian KE zaproponowała

WHO potrzebuje miliarda dolarów na pilną pomoc dla ludności 4 krajów

To ludność - w większości uchodźcy - czterech krajów ogarniętych wojną i przemocą: Republiki Środkowoafrykańskiej, Iraku, Syrii i Sudanu Południowego. Pieniądze - jak podkreśla w komunikacie WHO - nieodzowne są do leczenia i szczepienia ludności, która w większości musiała uchodzić ze swych

KE ogłosiła plan pobudzenia gospodarki

realizowany maksymalnie przez dwa lata: 2009-2010. Po tym okresie kraje członkowskie będą musiały powrócić do średniookresowych celów równowagi budżetowej.

UE/ Niemcy rozpoczynają konsultacje ws. eurokonstytucji, Polska głównym niewiadomym (analiza)

negocjacje od zera zajęłyby zbyt dużo czasu. Zadanie jest jednak bardzo skomplikowane, bo Niemcy muszą przekonać nie tylko dwa kraje, które odrzuciły konstytucję w referendach - Francję i Holandię, ale także siódemkę, która z różnych powodów wstrzymała proces ratyfikacji. W tej grupie jest Polska oraz

Jurek: unijna polityka klimatyczna powinna być solidarna

krajów środkowoeuropejskich uzależnionych od węgla - przekonywał. W opinii Jurka, kraje Europy Środkowej powinny zjednoczyć się w walce o wartości i interesy gospodarcze, bo tylko w taki sposób ich głos będzie słyszalny i będą partnerem dla największych państw UE. Jurek nie zgadza się z opiniami

Merkel będzie rozmawiała z Obamą o działaniach NSA. "Podsłuchiwanie przyjaciół jest niedopuszczalne"

;. Zaakcentował, że Niemcy chcą porozumienia o wolnym handlu między UE a USA, ale "wymaga to wzajemnego zaufania". - Jeśli potwierdzą się informacje o szpiegowaniu przedstawicielstw dyplomatycznych Unii Europejskiej i poszczególnych krajów europejskich, to jasno powiemy, że podsłuchiwanie przyjaciół

Czołowi politycy UE popierają pomysł unii energetycznej Tuska

sieć radiową Euranet w Brukseli. UE pokrywa blisko jedną trzecią swego zapotrzebowania na gaz dostawami z Rosji. Od czerwca br. Gazprom chce od Ukrainy przedpłat za dostawy gazu. Ponieważ Ukraina jest najważniejszym krajem tranzytowym dla przesyłki gazu do krajów UE, istnieją obawy, że skutki konfliktu

KE: Rosja złamała zasady, nie wpuszczając polityków na pogrzeb Niemcowa

POLUB NAS Według rzeczniczki takie postępowanie rosyjskich władz nie jest zgodne z duchem porozumienia o ułatwieniach wizowych między UE a Rosją. - Unia oczekuje od Rosji maksymalnej przejrzystości, w tym np. publikacji listy osób objętych zakazem wjazdu do Rosji - dodała Kocijanczicz. "Ci, któ

UE/ Mniejsza o co najmniej 2 mln ton produkcja cukru

Decyzję podjęto w trybie pilnym, by zdążyć o niej uprzedzić rolników przed tegorocznymi zasiewami. Komisja Europejska uznała, że obcięcie kwot produkcyjnych jest konieczne, bo kraje członkowskie i firmy z branży cukrowniczej zbyt wolno wdrażają wielką reformę sektora, która weszła w życie 1 lipca

MZ przeciwne dostępności pigułki "dzień po" bez recepty

Komisja Europejska zdecydowała, że środek o nazwie ellaOne może być dostępny w krajach Unii Europejskiej bez recepty, zastrzegając, że ostateczna decyzja należy do władz krajowych. Informację taką przekazał PAP w czwartek rzecznik KE ds. zdrowia Enrico Brivio. "Polska była przeciwna tej

Szczyt UE: Poszukiwania prezydenta i bój o pieniądze

mogły one zredukować swoją emisję CO2. Jednak Polska i dziewięć innych młodych krajów UE nie chce, aby UE podejmowała jakiekolwiek zobowiązania w sprawie pomocy bez uprzedniej decyzji, jak składka UE będzie dzielona między kraje członkowskie UE. Chcemy płacić jak najmniej, bo uważamy, że główne

UE/ Mniejsza o co najmniej 2 mln ton produkcja cukru

Decyzję podjęto w trybie pilnym, by zdążyć o niej uprzedzić rolników przed tegorocznymi zasiewami. Komisja Europejska uznała, że obcięcie kwot produkcyjnych jest konieczne, bo kraje członkowskie i firmy z branży cukrowniczej zbyt wolno wdrażają wielką reformę sektora, która weszła w życie 1 lipca

Polska musi zwrócić 92 mln euro dopłat rolnych

Środki do budżetu UE musi zwrócić aż 21 krajów członkowskich na łączną sumę 346,5 mln euro. Polska musi oddać 92 mln euro. Więcej tylko Grecja - prawie 130 mln euro. - Musimy być pewni, że kraje członkowskie przeprowadzają wystarczające kontrole w terenie, a pieniądze europejskiego podatnika są

UE/ Polska ponownie upomina się o europejską perspektywę dla Ukrainy

Przewodniczące w tym półroczu UE Niemcy patrzą sceptycznie na polską propozycję, by o takiej perspektywie wspominał tzw. mandat, jakiego kraje członkowskie mają udzielić Komisji Europejskiej na negocjacje z Ukrainą. "Wynik rozmów znany będzie najwcześniej jutro, ale pojęcie o tym, jakiego

Rasmussen: NATO bardzo zaniepokojone koncentracją rosyjskich wojsk

"Wszyscy członkowie NATO mogą być pewni naszej determinacji w celu zapewnienia efektywnej obrony..." - zapewnił Rasmussen na konferencji prasowej po spotkaniu w Brukseli z premierem Czarnogóry Milo Djukanoviciem. Rasmussen dodał, że trwają dyskusje między NATO a Kijowem o możliwościach zw

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów