koncesja na działalność gospodarczą

tm, PAP

PiS krytykuje ustawę o koncesji na roboty budowlane

PiS krytykuje ustawę o koncesji na roboty budowlane

Zdaniem PiS, uchwalona w piątek przez Sejm ustawa o koncesji na roboty budowlane i usługi, zawiera zapisy korupcjogenne i utrudnia prowadzenie działalności gospodarczej. PO odpiera te zarzuty.

PKN Orlen ubiega się o nową koncesję na obrót paliwami z zagranicą

PKN Orlen złożył w Urzędzie Regulacji Energetyki wniosek o nową koncesję na obrót paliwami ciekłymi z zagranicą wraz z zabezpieczeniem majątkowym w wysokości 10 mln zł. Powodem są ostatnie zmiany w prawie energetycznym - poinformowała we wtorek spółka.

Absurdalne przepisy niszczą gospodarkę

Bezsensowne przepisy potrafią skutecznie zniechęcić do prowadzenia działalności gospodarczej i podważają szacunek dla państwa i prawa. Bo dlaczego kierowca posiadający prawo jazdy na autobus nie może prowadzić samochodu osobowego? Dlaczego nasze państwo naraża przedsiębiorców na koszty, przykładowo wymagając od nich opłat za zaświadczenie o braku koncesji albo nakazując im organizować zaawansowane technicznie palarnie dla niepalących pracowników?

Projekt dot. koncesji na węgiel skierowany do podkomisji

;Planujemy wprowadzić koncesje na obrót węglem, do tej pory sprzedaż nie wymagała koncesji. (...) Obrót węglem nie zawsze prowadzony jest z zasadami uczciwej konkurencji" - mówił. Podczas posiedzenia poseł Piotr Naimski (PiS) zapowiedział, że zaproponuje poprawkę do projektu ustawy. "Będę

Podkomisja proponuje zabezpieczenia majątkowe od importu węgla

Projekt nowelizacji Prawa energetycznego, który w zamyśle autorów ma wprowadzić koncesje na sprzedaż węgla i chronić ten sektor przed nieuczciwą konkurencją to jeden z pomysłów rządu na poprawę sytuacji w polskim górnictwie. Aby przyspieszyć prace nad nim, do Sejmu trafił jako projekt grupy posłów

Balin Energy, poszukiwawcza spółka w ramach projektu PKN Orlen, do likwidacji

Orlen, przedmiotem działalności SIA Balin Energy było poszukiwanie i rozpoznanie węglowodorów w łotewskiej strefie ekonomicznej Morza Bałtyckiego. W maju 2013 r. ówczesny premier Łotwy Valdis Dombrovskis odwiedził platformę Ocean Nomad na szelfie łotewskim Morza Bałtyckiego, prowadzącą prace

Resort gospodarki szykuje pakiet kolejnych ułatwień dla przedsiębiorców

klimat wokół naszej przedsiębiorczości" - powiedział wtedy Piechociński. Resort nie chce na razie ujawniać szczegółów najnowszej wersji projektu, jednak jego główne założenia Piechociński obszernie opisał w lipcu na swoim blogu. "Ocena ustawy o swobodzie działalności gospodarczej pozwala

MF ostrzega firmy z rynku paliwowego przed oszustami

transportu), inne miejsce odbioru zamówionego paliwa niż siedziba bądź stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej sprzedawcy. Niepokojące powinny być też stosunkowo krótkie terminy płatności, biorąc pod uwagę rozmiar transakcji. "Przy dokonywaniu zakupu paliw należy zwrócić szczególną uwagę na

Jest śledztwo w sprawie 4YouAirlines. Spółka oszukała klientów?

Jest śledztwo w sprawie 4YouAirlines. Spółka oszukała klientów?

grzywnę, karę ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do roku dla tego, kto podejmuje lub prowadzi działalność gospodarczą w zakresie transportu lotniczego i innych usług lotniczych bez wymaganej koncesji, zezwolenia lub certyfikatu. Postępowanie UOKiK Kilka dni temu Urząd Ochrony Konkurencji i

Więcej alkoholu dla Warszawy. "Musimy działać"

Więcej alkoholu dla Warszawy. "Musimy działać"

- Przede wszystkim na terenie Mokotowa i Ursynowa brakuje limitu punktów sprzedaży napojów alkoholowych w detalu - tłumaczy Joanna Tymińska z biura działalności gospodarczej i zezwoleń. - Wiąże się to z rozwojem budownictwa mieszkaniowego oraz rozszerzaniem oferty gastronomików.Wydawane przez

MF: Kontrola skarbowa ponownie uderza w mafię paliwową

prowadzenia działalności gospodarczej sprzedawcy. Niepokojące powinny być też stosunkowo krótkie terminy płatności, biorąc pod uwagę rozmiar transakcji. "Przy dokonywaniu zakupu paliw należy zwrócić szczególną uwagę na wiarygodność dostawcy oraz historię jego funkcjonowania na terenie Polski. Istotne

Eksperci: ustawa o OZE - krok w kierunku energetyki obywatelskiej

oddania instalacji do użytku. Ocena skutków regulacji szacuje koszt przyszłej ustawy na ok. 4 mld zł rocznie. Do działalności prosumenckiej - dla instalacji o mocy poniżej 40 kW - nie będzie potrzebna koncesja ani działalność gospodarcza. Nadwyżkę energii będzie można odsprzedać do sieci. Koalicja

Sejm uchwalił ustawę o odnawialnych źródłach energii

kW nie będzie potrzebna koncesja ani działalność gospodarcza. Nadwyżkę energii będzie można odsprzedać do sieci. Teraz ustawą zajmie się Senat.

Sejm uchwalił ustawę o odnawialnych źródłach energii

ustawy na ok. 4 mld zł rocznie. Do działalności prosumenckiej - dla instalacji o mocy poniżej 40 kW nie będzie potrzebna koncesja ani działalność gospodarcza. Nadwyżkę energii będzie można odsprzedać do sieci. Teraz ustawą zajmie się Senat.

KGHM analizuje możliwość zainwestowania w nowe złoża na świecie

działalności gospodarczej oraz wysokim potencjale złożowym" – powiedział prezes Herbert Wirth, cytowany w komunikacie. Dodał, że KGHM prowadzi negocjacje z szeregiem spółek, a równolegle przy współpracy z niezależnymi doradcami trwają analizy techniczne i ekonomiczne. Spółka podała też, że

NIK: Urzędy blokują przedsiębiorczość

Według NIK, nieefektywne funkcjonowanie urzędów było barierą w rozwoju przedsiębiorczości. Opinię taką Izba wyraziła m.in. na podstawie dokumentów, które nie spełniały wymogów. Chodzi o wydawanie koncesji i zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej.NIK uważa, że administracja samorządowa

Sejm uchwalił ustawę o odnawialnych źródłach energii

kW nie będzie potrzebna koncesja ani działalność gospodarcza. Nadwyżkę energii będzie można odsprzedać do sieci. Organizacja ekologiczna Greenpeace podkreśliła w opublikowanym oświadczeniu, że uchwalona w piątek przez Sejm ustawa OZE "jest nadal szkodliwa dla polskiej gospodarki". "

Bezrobocie może być mniejsze o ponad 6 pkt. proc.

Takie działania mogą również przyspieszyć wzrost gospodarczy o ponad 1,2 pkt. proc. Raport zawiera również propozycję ograniczenia liczby rodzajów działalności gospodarczej objętych koncesją. Polski przedsiębiorca w ciągu roku składa 44 sprawozdania. Dla porównania w Hong Kongu firma składa tylko

Niemcy kupują najwięcej polskich gruntów

Niemcy kupują najwięcej polskich gruntów

;Rzeczpospolitej".- Cudzoziemcy kupują grunty rolne i leśne, lokale mieszkalne i użytkowe, a także działki budowlane. Obserwujemy, że więcej gruntów nabywają przedsiębiorcy na cele związane z prowadzoną działalnością gospodarczą - mówi gazecie Cezary Gawlas, dyrektor Departamentu Zezwoleń i Koncesji

KIG chwali zmiany w prawie. I chce jeszcze

W mijającym roku udało się przeprowadzić wiele pozytywnych zmian, które mogą ułatwić prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce. Andrzej Arendarski, prezes Krajowej Izby Gospodarczej, chwali m.in. przyspieszenie prywatyzacji, uchwalenie nowelizacji ustawy o swobodzie działalności gospodarczej

Karpiński nowym wiceszefem MSWiA

MSWiA urodził się 16 listopada 1961 r. w Puławach. Jest absolwentem Wydziału Inżynierii Chemicznej Politechniki Warszawskiej. W administracji państwowej pracował od 1994 r. Wcześniej prowadził m.in. własną działalność gospodarczą. W latach 1994-2002 Karpiński pełnił funkcję wiceprezydenta Puław. Później

PiS wzywa rząd do ogłoszenia moratorium na budowę elektrowni wiatrowych

; - podkreślił. Wśród uregulowań, które obecnie obowiązują, Orłowski wymienił przepisy: o planowaniu przestrzennym, warunkach zabudowy, plany miejscowe, przepisy techniczne, Prawo budowlane, a także koncesje na prowadzenie tego typu działalności gospodarczej. Do apelu o moratorium Orłowski się nie odniósł. PAP

Będą pozwolenia na handel papierosami

kwestię obrotu papierosami. Za sprzedaż tytoniu dzieciom lokale m.in. tracą koncesje. A to uderza w budżet właścicieli sklepów. Szczerba proponuje, by - tak jak przy zezwoleniu na sprzedaż alkoholu - właściciel sklepu albo baru występował o pozwolenie do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, na którego

Solorz pozywa TVP

rozpracowywania środowiska emigracyjnego w Monachium. Zdaniem autorów programu związki z bezpieką pomogły w latach 90. Solorzowi w uzyskaniu koncesji na telewizję.Solorz-Żak twierdzi, że został zmuszony do podpisania zobowiązania do współpracy, potem kilka razy spotkał się z SB, ale współpracy nigdy nie podjął i

Przedsiębiorcy chcą zmian

Przedsiębiorcy twierdzą, ze bariery w prowadzeniu działalności gospodarczej, zamiast maleć, rosną. Dlatego lista spraw, którymi powinni się zająć przyszli ministrowie, praktycznie nie ma końca. "Rzeczpospolita" przedstawia najważniejsze oczekiwania przedsiębiorców wobec nowego rządu. Te

Promocja polskiej energetyki w harvardzkim klubie na Manhattanie

, ułatwiających działalność zagranicznym inwestorom. Sekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska i pełnomocnik Rządu ds. polityki klimatycznej, Marcin Korolec, koncentrował się w swym wystąpieniu na nowelizacji ustawy prawa geologicznego. Zapewnił, że ma charakter liberalny zarówno jeśli idzie o koncesje, jak też

"Gazeta Prawna": przedsiębiorcy mogą liczyć na kolejne ułatwienia

, wiceminister gospodarki. Zapowiada też, że jeszcze w tym miesiącu ma być gotowy nowy projekt ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym. Na ostatnim posiedzeniu Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Umożliwia on jednoosobowym firmom zawieszanie działalności

"GP": Przedsiębiorcy mogą liczyć na kolejne ułatwienia

Chodzi o przepisy ograniczające możliwość przeprowadzenia równoczesnych kontroli w firmie, rozwiązania ograniczające koncesje i licencje oraz uproszczenia w zakładaniu firm zgodnie z zasadą jednego okienka. "Trafią one na posiedzenie rządu najpóźniej w czerwcu" - twierdzi Adam Szejfeld

"Rz": Przedsiębiorcy chcą zmian

Właściciele firm mają nadzieję, że stworzony po październikowych wyborach rząd ułatwi im działalność - pisze "Rzeczpospolita". Przedsiębiorcy twierdzą, ze bariery w prowadzeniu działalności gospodarczej, zamiast maleć, rosną. Dlatego lista spraw, którymi powinni się zająć przyszli

"Oto 55 powodów, dla których warto na nas głosować"

liczby koncesji i zezwoleń dla prowadzenia działalności gospodarczej jedynie do tych wynikających bezpośrednio z prawa UE oraz wprowadzenie maksymalnie 30-dniowego okresu załatwiania spraw urzędowych.Polityka prorodzinna W "Pakiecie dla Rodziny" znalazły się z kolei m.in. propozycja umowy

Warunki prowadzenia biznesu: Polska daleko w tyle

Polska zajęła 74. miejsce pod względem warunków prowadzenia działalności gospodarczej, najgorsze wśród nowych krajów UE - wynika z opublikowanego w środę raportu Banku Światowego "Doing Business 2008", obejmującego 178 krajów. Raport ma pokazać klimat działalności gospodarczej w

Polska na 74. miejscu w rankingu Banku Światowego

Polska zajęła 74. miejsce pod względem warunków prowadzenia działalności gospodarczej spośród 180 państw świata - wynika z raportu Banku Światowego "Doing Business 2008". Najważniejsze informacje gospodarcze na twoją stronę. Ściągnij nasz gadżet. Badanie wskazuje na koszty

Sto metrów w labiryncie do monopolki. Skąd taki przepis? [WIDEO]

ograniczają swobodę działalności gospodarczej. Zebrał podpisy 600 szczecinian pod petycją o zmianę lokalnego prawa. Projekt stosownej uchwały złożył w biurze rady miasta, chce lobbować wśród radnych. - W czwartek jestem umówiony z Janem Stopyrą, przewodniczącym rady - zapowiada. - Będę też na posiedzeniach

PJN pyta premiera, czy jeśli PO wygra wybory, to podwyższy podatki

. likwidacji wymogów do wydawania pozwoleń i koncesji, które nie są objęte prawem UE, 90-dniowego okresu wydawana postanowień przez sądy gospodarcze w sporach między kontrahentami oraz dodatkowych funduszy udzielania pożyczek na otwarcie działalności gospodarczej. Poseł Adam Gawęda zapowiedział, że w

Ludzie na osiedlu mają dość. "Biełyje rozy" na okrągło

interweniują i jeśli ich napomnienia nie odnoszą skutku, za drugim razem komendant może wystąpić do wydziału działalności gospodarczej o cofnięcie koncesji za zakłócanie porządku. - Gdyby to ode mnie zależało, odbierałbym ją od razu - mówi.- Ale tu nie chodzi o sprzedaż alkoholu - wtrącam.- Ale takie są

"Wszyscy ulegli zbiorowej iluzji, że da się latać za 100 złotych"

upadłość spółki. Urząd Lotnictwa Cywilnego zawiesił dziś koncesję lotniczą spółce OLT Express Regional. Czy można było temu zapobiec? - pytała swojego gościa Agata Kowalska. - Zapobiec to nie, bo każdy ma prawo prowadzić taką działalność gospodarcza, jaką uzna za stosowane. Ta spółka jako jedną z niewielu

Sellin broni poprawki Giertycha

orzeczenie zakazujące nadawcy wykonywania działalności gospodarczej objętej koncesją"; "nadawca rażąco narusza warunki określone w ustawie lub w koncesji"; "działalność objęta koncesją jest wykonywana w sposób sprzeczny z ustawą lub z warunkami określonymi w koncesji" (a nadawca

Jest dobrze, ale mogłoby być lepiej - kolejne oceny roku rządu

Konfederacja przypomina, że poprzedni rząd był nastawiony na kwestie inne niż gospodarcze. - Jeśli zaś o nie chodzi, rząd koncentrował się tylko na stronie popytowej: zwiększeniu świadczeń socjalnych, obniżeniu składki rentowej, podatków - mówi Jeremi Mordasewicz, doradca zarządu Polskiej

CBA: Podejrzenie przestępstwa w Ministerstwie Sprawiedliwości. "Chodzi o ponad 100 mln zł"

r. zajmuje się ściganiem przestępczości łapówkowej, sprawdzaniem oświadczeń majątkowych oraz przestrzeganiem zakazu łączenia funkcji publicznych z działalnością gospodarczą. Biuro sprawdza m.in. procedury prywatyzacyjne i komercjalizacyjne, a także związane ze wspieraniem finansowym przedsiębiorstw

Winiecki: Spowolnienie gospodarcze zakończy się w połowie 2010 r.

, ilość koncesji i kontroli - taka jak była. W dalszym ciągu jest podatek Belki, giełda nie jest sprywatyzowana, a obciążenia fiskalne przedsiębiorcy sięgają średnio 34 proc." - dodał Goliszewski.Debatę "Kryzys finansowy na Świecie - skutki dla Polski" zorganizowano w ramach obchodów 5

Solorz pozywa Zybertowicza

. Zybertowicz naruszył moje dobre imię i cześć poprzez rozpowszechnianie bezpodstawnych zarzutów, iż współpracowałem ze służbami wojskowymi, czerpałem korzyści finansowe z tej współpracy i uzyskałem wsparcie w działalności gospodarczej, w tym koncesję dla Telewizji Polsat oraz kredyt z FOZZ" - głosi

Taxi mafia znów w Warszawie. Okazjonalny przewóz ofiar

, które mieszczą przynajmniej osiem osób. I zapewne na takie auta przerzucą się naciągacze. Biuro Działalności Gospodarczej i Zezwoleń wydało niedawno koncesję przewoźnikowi, który właśnie takim samochodem zamierza wozić pasażerów. To człowiek, któremu kilka lat temu cofnięto koncesję za łamanie prawa

Na wiosnę dla przedsiębiorców "pakiet Kluski"

W połowie marca rząd przedstawi tzw. pakiet Kluski - projekty kilku ustaw, które mają ułatwić przedsiębiorcom prowadzenie działalności gospodarczej Wiosenny pakiet ustaw dla przedsiębiorców W połowie marca rząd przedstawi tzw. pakiet Kluski - projekty kilku ustaw, które mają ułatwić

Krupiński, Kluska, Szejnfeld o ułatwieniach dla firm

, ograniczenie liczby dokumentów potrzebnych do założenia firmy, prawo do przesyłania dokumentów rejestrowych drogą elektroniczną, ograniczenie koncesji i zezwoleń. Problem w tym, że większość z tych propozycji jest już w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej z 2004 r. Ale dotąd ich nie zrealizowano

Urzędnicy dublują swoją pracę

. Sztandarowym tego przykładem jest nowelizacja ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, która została kilka miesięcy temu zabrana Ministerstwu Gospodarki i oddana do resortu skarbu. Spośród zespołów zajmujących się uproszczeniem prawa cztery są w Kancelarii Premiera, dwa w ministerstwach: gospodarki oraz

Wipler w TOK FM: Nas ufo wczoraj nie przyniosło. Mieliśmy rację nie ufając Rosjanom

dla dużej części polskiej opinii publicznej, jakim jest TV Trwam, na multipleksie. Podział koncesji był nietransparentny - uważa poseł Wipler, który zapowiedział, że na Marszu się pojawi. Zapewnił jednak, że PiS będzie nadal skupiał się na tym, "by kwestie gospodarcze szły do przodu".

Pracodawcy żalą się ministrowi gospodarki

choć kontrola w zakładzie powinna zakończyć się po dwóch tygodniach, często trwa kilka miesięcy, a przedsiębiorcy wciąż są proszeni o dostarczenie kolejnych dokumentów. Pracodawcy narzekają również na brak wolności gospodarczej. W Polsce jest bowiem sześć dziedzin działalności gospodarczej, które

Swoboda i media

Senat zmienił niekorzystne dla mediów prywatnych zapisy w Ustawie o swobodzie działalności gospodarczej. Oznacza to, że obecnie obowiązujące przepisy Ustawy o radiofonii i telewizji dotyczące odbierania koncesji praktycznie nie zostaną zmienione. Jak już pisaliśmy, rządowa ustawa nieoczekiwanie

Przedsiębiorca rozpocznie działalność już po złożeniu wniosku o rejestrację

Takie udogodnienie dla przedsiębiorców wprowadzi znowelizowana ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. "Przedsiębiorca nie będzie nawet musiał czekać na otrzymanie z urzędu gminy decyzji o zarejestrowaniu działalności - wyjaśniał senatorom Szejnfeld.To nie jedyne ułatwienie przewidziane

Pułapka na sezonowych przedsiębiorców

podpisane na kilka lat. W umowach znajdują się numery ewidencji działalności gospodarczej i REGON. - Nie mogę ich zmieniać co roku. Jeśli się wyrejestruję, miasto wycofa się ze współpracy i podpisze umowę z kimś innym - opowiada właścicielka restauracji. Podobny problem będzie z koncesją na alkohol. Żeby

Biznesmeni przekazali wicepremierowi listę bubli prawnych

Biznesmeni zrzeszeni w Business Centre Club przekazali wicepremierowi Waldemarowi Pawlakowi Raport Gospodarczy. Dokument pod nazwą "Konkrety zamiast postulatów", zawiera listę 118 przepisów utrudniających prowadzenie działalności gospodarczej, które powinny zostać usunięte.. Dokument

TVPiS: ekspresowa ustawa - mniejsza KRRiT, o. Rydzyk nadawcą społecznym

jeśli: sąd wyda "prawomocne orzeczenie zakazujące nadawcy wykonywania działalności gospodarczej objętej koncesją"; nadawcy będą "rażąco naruszać warunki określone w ustawie lub w koncesji" albo ich działalność będzie wykonywana w sposób sprzeczny "z ustawą lub z warunkami

BCC: Rząd Tuska nie zlikwidował barier dla przedsiębiorców

polska gospodarka".Przedsiębiorcy z BCC oceniają, że w ciągu ostatnich 9 miesięcy nie zostały zlikwidowane bariery w działalności gospodarczej, czyli m.in. nie doprowadzono do zniesienia nadmiernej liczby koncesji i zezwoleń oraz uproszczenia procedur rejestracji firm.Jak podkreślił Goliszewski

PKPP o zmianach w ustawie medialnej

Prywatni nadawcy zrzeszeni w PKPP skierowali do Senatu swoje stanowisko wobec zapisów ustawy. Zasugerowali zmiany lub wykreślenie artykułów, które nakazują KRRiT odebranie spółce koncesji na nadawanie programu radiowego lub telewizyjnego w przypadku, gdy ktoś przejął nad nią kontrolę albo gdy

"GP": rząd zrealizował w II półroczu 17 proc. projektów ustaw

działalności gospodarczej. Przeprowadził też przez parlament cześć zmian dotyczących inwestycji. W Sejmie znajdują się dwa kluczowe projekty - o koncesjach na roboty budowlane i ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym. W pierwszym półroczu 2008 r. indeks legislacyjny wyniósł 32,60 proc.

Czy Sarkozy zawalczy o głosy Marine Le Pen? [PUBLICYŚCI]

porozumienia między Gruzją a Rosją, po wybuchu wojny w 2008 roku. Zaczął też we Francji podejmować kroki dotyczące reform gospodarczych - wyliczał.Druga tura wyborów we Francji odbędzie się 6 maja."Mamy prawo do swoich mediów". Marsz przeciwko nieprzyznaniu koncesji TV Trwam»

BŚ: Polska coraz gorsza dla przedsiębiorców?

Gospodarczej i Rozwoju) jest to średnio 17 dni. Polska zajęła pod tym względem 114 miejsce w raporcie. Według McLiesh, konieczne jest też zmniejszenie liczby wymaganych procedur w działalności gospodarczej, a szczególnie pozwoleń i koncesji wymaganych w budownictwie. Polska znalazła się na 146 miejscu

Lewiatan też będzie walczyć z bublami prawnymi

Bochniarz, prezydent PKPP Lewiatan. Na dowód wymieniła brak obiecanej reformy podatków i możliwości zawieszenia działalności gospodarczej. Pracodawcy bezskutecznie czekają też na powstanie zapowiadanego od kilku lat słynnego "jednego okienka". Biznesmeni bez biegania po kilku urzędach mogliby w

Prokuratura znów ściga Krauzego

. Zdaniem śledczych naruszało to interes akcjonariuszy i zasadę rzetelnego obrotu gospodarczego. - To przestępstwo ścigane z urzędu - twierdzą.K&K to niewielka spółka, która w latach 90. importowała keczup, a potem na zlecenie KGHM i Petrobalticu załatwiała koncesje na wydobycie rud miedzi oraz ropy w Kongu

Alkoholowy zakaz? Nie róbmy tego słowiańskim braciom!

władze Wrocławia przyjąć nie chcą, choć jasno wyłożył je w swoim orzeczeniu wojewódzki sąd administracyjny, dodając jeszcze, że wprowadzenie nocnego zakazu godzi w prawo do swobody prowadzenia działalności gospodarczej, bo przecież sklepy działają legalnie, mają koncesje przyznawane notabene przez urząd

Premier: z Pakietem Kluski ruszą reformy gospodarcze

Premier Jarosław Kaczyński zapowiedział na poniedziałkowej konferencji początek reform gospodarczych, które mają ułatwić przedsiębiorcom prowadzenie działalności . Pod koniec lat 90-tych rozpoczął się proces wprowadzania nowych regulacji dla działalności gospodarczej, jednak - jak podkreślił

Opieka u łowcy skór

bez zezwolenia jest tam prowadzona działalność opiekuńcza, możemy nałożyć karę.Za prowadzenie placówki bez koncesji trzeba zapłacić nawet 10 tys. zł. Grozi nakaz bezzwłocznego zamknięcia ośrodka. Tylko że od decyzji można się odwoływać nawet przez kilka lat. - Na szczęście jeśli kary albo nakazy okażą

Lotos coraz bliżej wydobycia własnej ropy

Norweskie Ministerstwo Energii i Ropy pozytywnie oceniło spółkę LOTOS Exploration and Production Norge AS (Lotos E&P Norge) w czasie prekwalifikacji do działalności operacyjnej na norweskim szelfie kontynentalnym. Najważniejsze informacje gospodarcze na twoją stronę. Ściągnij nasz gadżet

Przedsiębiorcy zasypują wicepremiera propozycjami

instytucji "jednego okienka". Chodzi o to, by wszelkie formalności związane z założeniem firmy można było załatwić w jednym miejscu, niemal "od ręki". Domaga się też ograniczenia liczby koncesji i zezwoleń oraz możliwości zawieszania prowadzenia działalności gospodarczej. Rzemieślnicy

Więcej swobody dla firm

Dziś Sejm uchwali prawdopodobnie nowelizację ustawy o swobodzie gospodarczej. Według Adama Szejnfelda, wiceministra gospodarki, są to jedne z najważniejszych przepisów, które wprowadza "Pakiet na rzecz przedsiębiorczości". Dają przedsiębiorcy niezatrudniającemu pracowników możliwość

Czy nowe przepisy ułatwią życie firmom

Rząd chce znowelizować ustawę o swobodzie działalności gospodarczej. Projekt, na który czeka 2 mln przedsiębiorców, ma być przyjęty pod koniec czerwca. Tydzień temu jego założenia ujawnił premier Kazimierz Marcinkiewicz: rejestracja firmy w tydzień, mniej kontroli, możliwość zawieszenia

Konstytucja przedsiębiorców z lukami

. Wczoraj z wielką pompą w budynku giełdy premier Kazimierz Marcinkiewicz ogłosił pierwsze szczegóły swego planu. Rząd chce znowelizować ustawę o swobodzie działalności gospodarczej. Projekt ma być przyjęty pod koniec czerwca. Czeka na niego blisko 2 mln polskich przedsiębiorców. Premier poza ogólnymi

Gospodarka nie interesuje PiS?

koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej. - Naliczyliśmy ponad 260 różnego rodzaju podatków i opłat. I przeszło 1,5 tys. różnych przepisów regulujących działalność gospodarczą. Jest co likwidować - stwierdził Zbigniew Chlebowski. Jednomyślność panowała też, gdy przyszło do odpowiedzi na pytanie o

Przedsiębiorcy pomogą rządowi usunąć kłody spod ich nóg

gospodarczej. Zarówno uproszczenia przepisów i procedur budowlanych, jak i możliwość zawieszania prowadzenia działalności gospodarczej znalazły się na liście zmian przekazanych wicepremierowi Pawlakowi przez BCC. W swoim dokumencie przedsiębiorcy proponują m.in. likwidację procedur udzielania zgód i pozwoleń

Rząd kontra nadawcy: znowu spór?

prac nad tzw. dużą nowelizacją ustawy o radiofonii i telewizji i nie chcieliśmy działać na dwa fronty. 30 grudnia zeszłego roku dostaliśmy z Ministerstwa Gospodarki do zaopiniowania projekt ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Nie zgłosiliśmy uwag z dwóch powodów: po pierwsze, nowelizacja

Kazachstan może wyrzucać cudzoziemców ze złóż

Jednogłośnie parlament Kazachstanu uchwalił ustawę, która pozwala rządowi - ze względu na "zagrożenie interesów gospodarczych kraju" - jednostronnie zmieniać lub zrywać zawarte w przeszłości z zagranicznymi i rodzimymi firmami umowy koncesyjne na eksploatację złóż. Nowe prawo wejdzie w

"Życie Warszawy": Podniebne taxi bez certyfikatu

, rzeczniczka ULC. - Jeśli oferują te usługi bez certyfikatów, to łamią prawo. Firma świadcząca usługi Air Taxi powinna mieć też koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej, którą też wydaje ULC. - Ale jej również nie mają - mówi Krasnodębska. - Skontrolujemy firmę. Jeśli zarzuty się potwierdzą, grozi

Bubel prawny numer 1 do odstrzału

sposób dokładam do interesu - tłumaczy kobieta. Teraz jej kłopoty się skończą. Pani Aleksandra będzie mogła zawieszać działalność gospodarczą na zimę. To dlatego, że rząd przyjął wczoraj projekt nowelizacji ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Zgodnie z nim przedsiębiorca, który nie zatrudnia

Rzecznik pyta Schetynę o geotermię

przeznaczone na prowadzenie przez przedsiębiorcę - Fundację Lux Veritatis - działalności gospodarczej", a taki cel "nie może zostać zaakceptowany jako godny poparcia ze stanowiska interesu publicznego"; Komitet zbierałby pieniądze dla fundacji, czyli innego podmiotu, co "podaje w

Były minister PiS na prezesa PGNiG

kancelarii premiera. Mówi o tym tzw. ustawa antykorupcyjna, o ograniczeniu działalności gospodarczej osób zajmujących stanowiska publiczne. Jej wymogi mogą dotyczyć także decyzji podejmowanych dawno temu. - Osiem lat temu wydałem koncesję dla spółki, w której chciałem podjąć pracę po odejściu z urzędu. I

Partie szykują program na wybory: gospodarka, głupcze! Co obiecują?

przepisów, ograniczyć liczbę koncesji i zezwoleń wymaganych dla prowadzenia działalności gospodarczej i uproszczenie dochodzenia odszkodowań od urzędów za decyzje wydane z naruszeniem prawa. Ważnym punktem programu PJN jest też polityka rordzinna. Partia proponuje progresywne ulgi na dzieci wraz z

Spotkanie Jarosława Kaczyńskiego i przedsiębiorców: bez miłości

inicjatywę ustawodawczą w tym zakresie. Mieczysław Wilczek był ministrem przemysłu w latach 1988-89. Przygotował ustawę o działalności gospodarczej, która zniosła wszelkie bariery w gospodarce i ułatwiła rozwój przedsiębiorczości w Polsce. W czwartek, w czasie konferencji PO Wilczek apelował do

Linie lotnicze: Air Polonia formalnie upadła

gospodarczym w Warszawie już od poniedziałku. - Wniosek można wycofać, jeżeli okazałoby się, że jest chętny na kupno firmy - mówi Litwiński. W tym tygodniu Urząd Lotnictwa Cywilnego ma zdecydować, czy linia straci koncesję na przewozy lotnicze. O inwestorze wiadomo tylko, że jest to "poważna grupa

Mamy już ponad 100 bubli prawnych!

wrócić do tej filozofii. W pewnym momencie stwierdzenie "wolność gospodarcza", które jest w konstytucji, zostało zastąpione ustawą o swobodzie działalności gospodarczej. Według mnie należy powrócić do wolność gospodarczej. Od czasów Wilczka namnożyło się koncesji i licencji. Owszem, wspomniana

Rząd obraduje o upadłości konsumenckiej i planie pracy na II półrocze

niewidomym ofiarom działań wojennych oraz o ochronie granicy państwowej. Rząd rozpatrzy także projekt ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi oraz projekt ustawy o zmianie imienia i nazwiska. Najważniejsze informacje gospodarcze na twoją stronę. Ściągnij nasz gadżet Zobacz co

Sejm o swobodzie działalności gospodarczej

Sejm debatował w środę nad projektem ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, która ma już za sobą pierwszą obróbkę w sejmowej komisji. Ustawa ma ułatwić przedsiębiorcom życie. M.in. wprowadzi zasadę "jednego okienka" - zakładając firmę, przedsiębiorca ma wszystko załatwiać w gminie

Senat wprowadził poprawki do ustawy medialnej

funkcji, działania na szkodę spółki potwierdzonego audytem i naruszenia przepisów o ograniczeniu działalności gospodarczej przez osoby publiczne.Wnoszący tę poprawkę senatorowie PO argumentowali, że nie chodzi tu o jakikolwiek dozór polityczny, ale o to by przyznać właścicielowi majątku TVP i Polskiego

Protest ekologów w Kleczewie

- spowodowała spadek wód jeziora Ostrowskiego i sąsiednich akwenów. W kwietniu około 5 tys. osób protestowało w Kruszwicy, domagając się cofnięcia koncesji na wydobywanie węgla brunatnego w pobliżu Gopła. Niektórzy z ekologów twierdzą, że zniszczenia mogą być tam o wiele większe niż w przypadku Doliny Rospudy

Dyskoteka Broadway: mieszkańcy mają sobie radzić sami

Mirosława Halilović.- Ogranicza nas prawo - rozkładał ręce Hieronim Węclewski, dyrektor wydziału zarządzania kryzysowego. I tłumaczył: - Mamy swobodę działalności gospodarczej. Przepisy bardziej chronią przedsiębiorcę niż mieszkańców.Co więc miasto może zaoferować sąsiadom dzikiej dyskoteki? Węclewski

Czarna Lista Barier rozwoju gospodarczego

gospodarczej. Nie weszły w życie przepisy o tzw. jednym okienku i centralnej informacji o działalności gospodarczej, które miały obowiązywać od początku 2007 roku. Rejestracja nadal odbywa się na dotychczasowych uciążliwych dla przedsiębiorców zasadach, a zmiany mają wejść w życie od 1 października 2008 roku

Całe Podkarpackie w urzędowej sieci

SEKAP-ie mają jednolity standard usług, takie same formularze itp. W SEKAP-ie można załatwić 80 spraw, np. dopisać się do rejestru wyborców, wystąpić o koncesję, zacząć rejestrować działalność gospodarczą, zażądać udostępnienia informacji publicznej. W wielu sprawach na koniec trzeba się jednak wybrać

PIP: przy dystrybucji gazu LPG stwierdzono wiele zagrożeń

Energetyki na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami płynnymi (129 stacji); nie poinformowanie PIP o miejscu, rodzaju i zakresie prowadzonej działalności (191 stacji), a także brak wymaganego szkolenia i kwalifikacji u 988 pracowników i brak profilaktycznych badań lekarskich u 508

MF: kontrole wykryły ponad 3 tys. "jednorękich bandytów"

stacjach benzynowych. Na początku grudnia Izba Gospodarcza Producentów, Operatorów Urządzeń Rozrywkowych skarżyła się, że zbyt długi proces uzyskiwania koncesji na gry na automatach o niskich wygranych to jeden z najpoważniejszych problemów branży. Według Izby w tym roku uruchomiono 7 tys. automatów, a

Co czeka polski internet? Koncesje, cenzura i kary finansowe

treści wideo) o ile prowadzą na terytorium Polski działalność gospodarczą.- Nadal nie wiadomo dokładnie kogo ta ustawa ma dotyczyć i jakie będą jej skutki. Ogromne zagrożenie, to oddanie Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji możliwości interpretowania niejasnych przepisów ustawowych. To ona ustali

Prezydent zawetował ustawę medialną

działania na szkodę spółki i naruszenia przepisów o ograniczeniu działalności gospodarczej przez osoby publiczne.Niezależnie od ministra kompetencję do odwoływania członków zarządu lub rady nadzorczej nowelizacja przyznaje też Krajowej Radzie. Wniosek o odwołanie członka zarządu publicznych mediów może też

Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej uchwalona

urzędników - tłumaczył. Sejm uchwalił nowe prawo przygniatającą większością głosów - za było 390, 30 wstrzymało się od głosu. Popierana przez wszystkie organizacje przedsiębiorców ustawa, która zastąpi obecne prawo o działalności gospodarczej ma ułatwić przedsiębiorcom życie. Mniej będzie wydawanych przez

Tłumy na pierwszym kongresie PJN: "Rozpoczynamy działalność jako partia"

Pierwszy kongres ugrupowania Polska Jest NajważniejszaKluzik-Rostkowska, weszła na scenę przy głośnym aplauzie zgromadzonych i piosence "Simply the best" Tiny Turner. - Otwieramy dziś nowy rozdział polskiej polityki, zaczynamy oficjalnie działalność partii politycznej Polska Jest

TVP wrócił na Cyfrowy Polsat

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat poinformował w specjalnym oświadczeniu, że "wobec zmiany stanu prawnego związanej z wejściem w życie ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, (...) może rozprowadzać ogólnokrajowe programy publicznej telewizji i radiofonii". I

Jest szansa na ugodę w procesie Zygmunt Solorz - "Gazeta Polska"

do opozycjonisty, w której miała być farba drukarska. Podkreślał, że z akt IPN wynika, że SB uznała go za mało przydatnego agenta. Zapewniał, że te kontakty ze służbami nie miały żadnego wpływu na jego działalność gospodarczą i nie dostał koncesji dla Polsatu dzięki nim.W czerwcu tego roku Sąd

Upolitycznienie struktur sprzyja korupcji w administracji publicznej - raport

jest w jakiś sposób przyczyną nieszczęść, w których kraj się obecnie znalazł - powiedziała Pitera.Jej zdaniem, zagrożenie korupcją budują obecnie m.in zamówienia publiczne, uznaniowość urzędników oraz dystrybuowanie działalności gospodarczej poprzez przyznawanie przez urzędników koncesji i zezwoleń

Sąd: Macierewicz i MON nie muszą przepraszać Solorza

zapewniał, że do faktycznej współpracy nie doszło, a podczas wymuszonych spotkań z esbekami nie przekazywał im innych informacji niż tylko o sobie. Podkreślał, że SB uznała go za mało przydatnego agenta. Zapewniał, że te kontakty ze służbami nie miały żadnego wpływu na jego działalność gospodarczą i nie

Pracodawca niech brzmi dumnie

www.bubleprawne.org już ponad 500 bubli. O swoich problemach i oczekiwaniach mówili też przedsiębiorcy. Prezydent KPP Andrzej Malinowski domagał się państwa przyjaznego pracodawcom. Pracodawcy chcą rzeczywistej swobody działalności gospodarczej, zniesienia koncesji, zezwoleń i bzdurnych administracyjnych ograniczeń

Łódzcy policjanci walczą z prostytutkami

gazetach. Nagrywają propozycję usługi, jej cenę i kierują sprawy do sądu grodzkiego za prowadzenie bez zezwolenia działalności gospodarczej w postaci agencji towarzyskiej. Grozi za to 5 tys. zł grzywny lub kara ograniczenia wolności. W sądach grodzkich lądują również sprawy za zakłócanie ciszy. A

Pomysł odciążenia operatorów komórkowych

kilkoma laty znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej i realna stała się groźba powrotu monopolu TP SA. Z jednej strony w czasie internetowej hossy kupowali koncesje, płacąc bez opamiętania, z drugiej zaś rząd zmienił warunki ich działalności wbrew zapisom w koncesjach, wpuszczając na rynek większą

Eksperci: W gospodarce PO będzie sprzątać po PiS

inwestorów zagranicznych, ale także krajowego biznesu, jest też ograniczenie biurokracji, zmiany na rynku pracy, ograniczanie kosztów działalności oraz liczby pozwoleń i koncesji, twierdzi Lars Christensen, ekonomista Danske Bank w Kopenhadze.Eksperci zwracają też uwagę, że nie zostały uruchomione konkursy

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

Narzedzia JZK

JZK to pakiet oprogramowania, którego moduły wspomagają prowadzenie działalności gospodarczej.

JZK pozwala na wystawianie faktur, zarządzanie finansami, ewidencjonowanie zawartości magazynów, prowadzenie rejestrów VAT, administrację kadrową i wiele innych

EuroFirma Start

EuroFirma Start to program, który z pewnością ułatwi życie wszystkim osobom prowadzącym działalność gospodarczą.

EuroFirma Start w bezpłatnej wersji umożliwia wystawianie faktur VAT, rachunków, prowadzenie spisu produktów dostępnych w magazynie, tworzenie listy

Lefthand Pełna księgowość

komputerami pracującymi na systemie Linux i Windows, o ile zainstalowano na nich ten sam program. Lefthand Pełna księgowość przyda się szczególnie właścicielom spółek cywilnych, spółek jawnych, spółek partnerskich z działalnością gospodarczą i gospodarstwom rolnym.

Analityk

Excel, dzięki czemu otrzymane w programie wyniki można przedstawić w formie graficznej (tabel lub wykresów). Dane pochodzące ze stworzonych zestawień mogą stać się podstawą do tworzenia własnych raportów obrazujących różne ujęcia zdarzeń zachodzących w czasie prowadzenia działalności gospodarczej.

Samozatrudnienie

>SAMOZATRUDNIENIE pomoże obliczyć podatki, PIT, VAT, ubezpieczenia ZUS, sporządzić deklaracje.

SAMOZATRUDNIENIE zawiera też fakturowanie, przelewy, rozliczenie auta, kontrolę zapłat i wiele innych funkcji jakich wymaga działalność gospodarcza.

SAMOZATRUDNIENIE

Koncesja

sytuację ekonomiczną koncesjonariusza i umożliwić mu osiągnięcie zysków) Wykonując wynikające z koncesji uprawnienia koncesjonariusz nie tylko prowadzi określona działalność gospodarczą, ale równocześnie realizuje pewne, ściśle określone, zadania publiczne. Koncesja upoważniała podmiot prywatny

Osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą

Osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą lub indywidualny przedsiębiorca lub przedsiębiorstwo prywatne osoby fizycznej – jedna z form, najprostsza organizacyjnie, prowadzenia przez osoby fizyczne działalności gospodarczej w Polsce. Z tej formy działalności gospodarczej

Działalność gospodarcza

w sposób ciągły dla celów zarobkowych.Jeszcze inaczej definiuje działalność gospodarczą m.in. ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych. PodziałDziałalność gospodarczą, dzieli się ze względu na kilka kryteriów:Dochodowość działalność gospodarcza, której głównym celem jest przynoszenie dochodu – taką

Działalność regulowana

prowadzącym rejestr jest minister właściwy do spraw rynków rolnych (art. 20). działalność telekomunikacyjna będąca działalnością gospodarczą (art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne, , z późn. zm.). Działalność ta wymaga wpisu do rejestru przedsiębiorców

Praca (działalność człowieka)

. W takiej sytuacji pojawia się "szara strefa", a bardziej aktywni pracownicy emigrują "za chlebem" do państw oferujących lokalnym pracodawcom lepsze rozwiązania prawne. Największą barierą w zatrudnieniu jest nadmierna biurokracja, która ogranicza działalność gospodarczą. Konieczność występowania o koncesje

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.