kodeks cywilny

PAP

Prezydent podpisał nowelizację Kodeksu postępowania cywilnego

Prezydent podpisał nowelizację Kodeksu postępowania cywilnego

Ułatwienie egzekwowania orzeczeń sądów UE w Polsce i polskich sądów w Unii Europejskiej jest celem popisanej przez prezydenta nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego. Chodzi o orzeczenia w sprawach cywilnych i handlowych.

Rząd o zmianach w kodeksie cywilnym i prawie farmaceutycznym

Rząd na rozpoczętym we wtorek po godz. 11.30 posiedzeniu zajmie się projektem noweli kodeksu cywilnego, zwiększającym możliwość składania pism do sądu w formie elektronicznej i projektem zmian w Prawie farmaceutycznym, mającym zapobiegać wprowadzaniu do obrotu fałszywych leków.

Litwa: Jest propozycja zapisu polskich nazwisk w oryginale. Wystarczy zmienić kodeks cywilny

Współrządzący na Litwie socjaldemokraci proponują zalegalizowanie pisowni nielitewskich - w tym i polskich - nazwisk w litewskich dokumentach w wersji oryginalnej poprzez zmianę kodeksu cywilnego - poinformowano wczoraj w Wilnie.

Prezydent podpisał nowelizację Kodeksu postępowania cywilnego

cywilnym. Taka nazwa dotąd nie była w ogóle używana w kodeksie - mówi on o "organizacji społecznej". Zaproponowano, aby organizacja pozarządowa miała prawo wytoczyć proces na rzecz osoby dochodzącej swoich praw. Musiałaby jednak uzyskać zgodę tej osoby. Pozostaje zasada, że prokurator - działając

Senat za nowelą kodeksu postępowania cywilnego

Zmiany dotyczą także modyfikacji systemu postępowań egzekucyjnych i kwestii wnoszenia apelacji. Nowelę - z redakcyjnymi poprawkami - poparło 48 senatorów, 38 było przeciw, jeden wstrzymał się od głosu. Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego obejmuje blisko 150 zmian. Resort sprawiedliwości

Powstaje nowy kodeks cywilny

Komisja Kodyfikacyjna kończy właśnie prace nad pierwszą księgą kodeksu: częścią ogólną. W marcu powinien być już gotowy jej projekt. - Moim zamiarem - mówi prof. Radwański - jest, by projekt całego kodeksu powstał w ciągu trzech, czterech najbliższych lat. Potem jest długi okres prac legislacyjnych

Kodeks cywilny ma lepiej chronić ubezpieczonych

Jedną z ważniejszych dla klientów zmian jest możliwość otrzymania zwrotu składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia, jeśli umowa wygaśnie przed terminem - bez dodatkowych opłat. Prawnik z Biura Rzecznika Ubezpieczonych Aleksander Daszewski powiedział PAP, że dotychczas firmy ubezpieczeniowe zas

Sejm. Projekt ws. informatyzacji postępowań cywilnych - do komisji

Za odrzuceniem projektu było 134 posłów, przeciwko było 302, dwie osoby wstrzymały się od głosu. Oznacza to, że projekt trafi do dalszych prac w komisji. Zgodnie z przygotowanym w Ministerstwie Sprawiedliwości projektem zmian w kodeksach cywilnym i postępowania cywilnego w przepisach ma się

Senatorowie za bezpośrednim egzekwowaniem orzeczeń sądów w UE

Nowelizację Kodeksu senatorowie przyjęli jednogłośnie. Zakłada ona m.in., że orzeczenia w sprawach cywilnych i handlowych wydane przez sądy innych państw członkowskich Unii Europejskiej, a także ugody sądowe i dokumenty urzędowe z tych państw, będą mogły być egzekwowane w Polsce - bez konieczności

Sejm przyjął senackie poprawki do noweli ws. nagrywania cywilnych rozpraw

Nowela kodeksu postępowania cywilnego połączona ze zmianami w ustawie o kosztach sądowych w sprawach cywilnych była poselską inicjatywą klubu Platformy Obywatelskiej. Senat zaproponował do ustawy 10 poprawek. Część ma charakter techniczny i legislacyjny, kilka - merytoryczny. Wśród zmian

Senackie poprawki do noweli przepisów o nagrywaniu cywilnych rozpraw

Nowela Kodeksu postępowania cywilnego połączona ze zmianami w ustawie o kosztach sądowych w sprawach cywilnych była poselską inicjatywą klubu Platformy Obywatelskiej. Wprowadzanie nagrywania spraw cywilnych rozpoczęto około dwóch lat temu od sądów apelacyjnych i okręgowych, ponad pół roku temu

W Sejmie początek prac nad informatyzacją postępowań cywilnych

Podczas pierwszego czytania wniosek o odrzucenie projektu złożyło PiS. Pozostałe kluby były za dalszymi pracami nad nim w komisji. Głosowanie nad wnioskiem odbędzie się najprawdopodobniej w piątek. Zgodnie z przygotowanym w Ministerstwie Sprawiedliwości projektem zmian w kodeksach cywilnym i

Rząd chce więcej elektronicznych dokumentów w prawie cywilnym

W kodeksie ma się pojawić doprecyzowanie prawnej definicji dokumentu, w myśl której dokumentem będzie także "nośnik informacji umożliwiający jej odtworzenie" - czyli pismo w formie elektronicznej, dotąd nieuznawanej za dokument. Projekt umożliwi też dalszą informatyzację procedur, m.in

Prezydent podpisał nowelizację: komornik nie zajmie sprzętu niepełnosprawnych

Dunin (PO). Jak wówczas dodawał poseł Dunin, prace nad nowelizacją zaczęły się po tym, jak do jego biura poselskiego zgłosiła się osoba niepełnosprawna, której komornik zajął komputer potrzebny do pracy. Autorzy projektu wskazali, że są rozbieżności w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego oraz

Litwa. Jest propozycja zapisu polskich nazwisk w oryginale

Obecnie litewski kodeks cywilny przewiduje, że imiona i nazwiska są pisane w wersji litewskiej. Starosta sejmowej frakcji socjaldemokratycznej, posłanka Irena Sziauliene i wiceprzewodniczący Sejmu Gediminas Kirkilas proponują zmianę kodeksu cywilnego. W uzasadnieniu napisali, że imię i nazwisko

Wniosek "S" do TK ws. pracowników nieobjętych zbiorowym układem pracy

zgodności art. 239 paragraf 3 pkt 1 kodeksu pracy z art. 59 ust. 2 konstytucji w zakresie wyłączenia prawa do zawarcia układu zbiorowego pracy dla członków korpusu służby cywilnej. Solidarność wnosi też o zbadanie wspomnianego artykułu kodeksu pracy z art. 59 ust. 4 Konstytucji w zakresie zgodności z

Sejm uchwalił: komornik nie zajmie sprzętu niepełnosprawnych

komornik zajął komputer potrzebny do pracy. Autorzy projektu wskazali, że są rozbieżności w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego oraz ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, które stanowią podstawy działań komorniczych. Nowelizacja ma je ujednolicić, gdyż uznano, że nie ma powodów, aby

Prezydent podpisał nowelizację o dalszej informatyzacji ksiąg wieczystych

W ustawie chodzi o to, żeby elektroniczna forma inicjowania postępowania wieczystoksięgowego była obowiązkowa dla notariuszy, komorników sądowych i naczelników urzędów skarbowych (jako organów egzekucyjnych). Celem ustawy jest też stworzenie podstaw do dalszej informatyzacji postępowania wieczystoks

Sejm przyjął nowelizację ws. dalszej informatyzacji ksiąg wieczystych

Za zmianami głosowało 295 posłów, przeciw było 131 (głównie z PiS), nikt nie wstrzymał się od głosu. Nowelizacja trafi teraz do Senatu. W nowelizacji chodzi o to, żeby elektroniczna forma inicjowania postępowania wieczystoksięgowego była obowiązkowa dla notariuszy, komorników sądowych i naczelników

Prezydent podpisał nowelę kpc o szerszym korzystaniu z nagrań rozpraw

pośrednictwem systemu teleinformatycznego, do którego będą mogli się zalogować. W związku z tymi zmianami w ustawie o kosztach sądowych ws. cywilnych ustalono zasady pobierania opłat kancelaryjnych z tytułu złożenia wniosku o wydanie zapisu dźwięku albo obrazu i dźwięku. Nowela wchodzi w życie po upływie

Weszła w życie nowelizacja ws. egzekwowania orzeczeń sądów UE

roku. Nowelizacja zakłada, że orzeczenia w sprawach cywilnych i handlowych wydane przez sądy innych państw członkowskich Unii Europejskiej, a także ugody sądowe i dokumenty urzędowe z tych państw będą mogły być egzekwowane w Polsce - bez konieczności uzyskania klauzuli wykonalności. Te same zasady

Sejm przyjął nowelizację ws. egzekwowania orzeczeń sądów UE

Za zmianami w K.p.c. głosowało 411 posłów, przeciw było 3, wstrzymał się od głosu jeden poseł. Nowelizacja zakłada, że orzeczenia w sprawach cywilnych i handlowych wydane przez sądy innych państw członkowskich Unii Europejskiej, a także ugody sądowe i dokumenty urzędowe z tych państw będą mogły

Sejm zmodyfikował przepisy ws. nagrywania cywilnych rozpraw

sporządzone będzie na pisemny wniosek stron, pozostałe poprawki mają charakter legislacyjny. Nagrywanie rozpraw cywilnych umożliwiła ustawa, która weszła w życie w lipcu 2010 r. Zasadą stało się sporządzanie podczas rozprawy cywilnej protokołu elektronicznego, czyli zapisu dokonanego za pomocą urządzeń

Sejm za poprawkami do ustawy o dalszej informatyzacji ksiąg wieczystych

W nowelizacji, którą Sejm uchwalił w końcu listopada zeszłego roku, chodzi o to, żeby elektroniczna forma inicjowania postępowania wieczystoksięgowego była obowiązkowa dla notariuszy, komorników sądowych i naczelników urzędów skarbowych (jako organów egzekucyjnych). Poprawki senackie doprecyzowały

Sejm. Kluby za projektem ws. egzekwowania orzeczeń sądów UE

Projekt zakłada, że orzeczenia w sprawach cywilnych i handlowych wydane przez sądy innych państw członkowskich Unii Europejskiej, a także ugody sądowe i dokumenty urzędowe z tych państw będą mogły być egzekwowane w Polsce - bez konieczności uzyskania klauzuli wykonalności. Te same zasady mają

Rząd: projekt noweli Kpc o dalszej informatyzacji ksiąg wieczystych

W nowelizacji chodzi o to, że elektroniczna forma inicjowania postępowania wieczystoksięgowego będzie obowiązkowa dla notariuszy, komorników sądowych i naczelników urzędów skarbowych (jako organów egzekucyjnych). Rząd liczy na to, że jeśli wnioski o wpis do księgi wieczystej lub o jej założenie będ

Budowlańcy pod parasolem gwarancji

możliwe.Projekt nowelizacji kodeksu cywilnego, który rząd postanowił we wtorek skierować do Sejmu, ma chronić firmy przed niewypłacalnymi inwestorami, np. deweloperami. Wykonawca będzie mógł w każdym momencie zażądać np. bankowej lub ubezpieczeniowej gwarancji. Gdyby inwestor jej nie zapewnił, wykonawca mógłby

Sejm. Projekt modyfikacji w nagrywaniu cywilnych rozpraw - do komisji

Propozycją złożoną przez klub PO zajmie się teraz sejmowa komisja nadzwyczajna do spraw zmian w kodyfikacjach. Zdaniem wszystkich klubów projekt wymaga dopracowania. Nagrywanie rozpraw cywilnych umożliwiła ustawa, która weszła w życie w lipcu 2010 r. Zasadą stało się sporządzanie podczas rozprawy

Nazwy firm i spółek tylko w alfabecie litewskim. Polacy boją się o pisownię nazwisk?

W nazwach firm i spółek na Litwie można będzie używać tylko liter alfabetu litewskiego. Posłowie odrzucili poprawki do kodeksu cywilnego, zakładające możliwość używania w nazwach podmiotów prawnych liter alfabetu łacińskiego, których nie ma w języku litewskim. - To jest zła decyzja, ona szkodzi

Sejm. Komisja za projektem dalszej informatyzacji ksiąg wieczystych

W projekcie chodzi o to, żeby elektroniczna forma inicjowania postępowania wieczystoksięgowego była obowiązkowa dla notariuszy, komorników sądowych i naczelników urzędów skarbowych (jako organów egzekucyjnych). Resort sprawiedliwości, który przygotował te propozycje, liczy na to, że jeśli wnioski o

Od czwartku komornik nie może zajmować sprzętu niepełnosprawnych

Nowy przepis ma zastosowanie - od dnia wejścia w życie - także do już toczących się postępowań egzekucyjnych. Uchwaloną w końcu czerwca nowelizację prezydent podpisał w pierwszej połowie sierpnia. Przygotowany przez posłów PO projekt takiej zmiany powstał po opisanych w mediach zdarzeniach, gdy kom

Sejm. Projekt dalszej informatyzacji ksiąg wieczystych - do komisji

W projekcie chodzi o to, żeby elektroniczna forma inicjowania postępowania wieczystoksięgowego była obowiązkowa dla notariuszy, komorników sądowych i naczelników urzędów skarbowych (jako organów egzekucyjnych). "Celem ustawy jest stworzenie podstaw do dalszej informatyzacji postępowania wieczy

Rząd zajmie się propozycją nowelizacji prawa o dziedziczeniu spadków

Cywilnego, a także prawnicy ministerstwa sprawiedliwości. W dokumencie proponuje się zmianę przepisów o odpowiedzialności spadkobierców za długi spadkowe, polegającą na wprowadzeniu zasady odpowiedzialności z tzw. dobrodziejstwem inwentarza (czyli do wysokości wartości aktywów spadkowych), w miejsce

Nowelizacja procedury cywilnej - do prezydenta; Sejm przyjął 7 poprawek Senatu

bezprawnie, nie przysługuje prawo do lokalu socjalnego. W stosunku do tych osób - z uwagi na ich zachowanie - nie będą stosowane okresy ochronne zakazujące eksmisji w okresie od 1 listopada do 31 marca. Licząca kilkaset punktów nowelizacja procedury cywilnej to wynik wieloletnich prac Komisji Kodyfikacyjnej

Sejm: sprawców przemocy będzie można eksmitować do noclegowni

Za przyjęciem ustawy było 246 posłów, 141 było przeciw, trzech wstrzymało się od głosu. Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego obejmuje blisko 150 zmian. Resort sprawiedliwości pracował nad nią od 2008 r. Nowela wprowadza możliwość eksmisji osób, którym nakazano opuszczenie mieszkania z powodu

LPR chce zablokować niemieckie roszczenia

Liga Polskich Rodzin złożyła u marszałka Sejmu projekt nowelizacji kodeksu cywilnego, który umożliwiałby przyznanie prawa własności posiadaczom nieruchomości na Ziemiach Odzyskanych, które stały się przedmiotem niemieckich roszczeń - poinformował na czwartkowej konferencji prasowej w Sejmie poseł

W Sejmie o zrzekaniu się nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa

Właściciel nieruchomości będzie się mógł jej zrzec na rzecz Skarbu Państwa, za zgodą właściwego starosty - zakłada senacka nowelizacja Kodeksu cywilnego, którą w piątek poparły wszystkie kluby w Sejmie. Projekt zmian w prawie cywilnym i ustawie o notariacie, jest wynikiem wyroku Trybunału

Pawlak: jeszcze w tym roku nowelizacja prawa dewizowego

- niepotrzebnie podnosi koszty transakcji.Przypomniał, że projekt stosownej nowelizacji prawa dewizowego i kodeksu cywilnego rząd złożył w kwietniu, a na początku września pozytywnie zaopiniowała go sejmowa podkomisja. "Będziemy apelować do marszałka Sejmu, by tę ustawę szybko poddał pod głosowanie, bo to

"Gazeta Prawna": Rewolucja w ubezpieczeniach

ubezpieczonych otrzymali status konsumentów. To tylko niektóre zmiany, które przynosi projekt nowelizacji Kodeksu Cywilnego. Ich kształt to efekt prac ekspertów Komisji Kodyfikacji Prawa Cywilnego, pod przewodnictwem prof. Zbigniewa Radwańskiego.

Rewolucja w ubezpieczeniach

ubezpieczonych otrzymali status konsumentów. To tylko niektóre zmiany, które przynosi projekt nowelizacji Kodeksu Cywilnego. Ich kształt to efekt prac ekspertów Komisji Kodyfikacji Prawa Cywilnego, pod przewodnictwem prof. Zbigniewa Radwańskiego.

"GP": Będą dłuższe urlopy i nadal płatne delegacje

Wydłużenie urlopu macierzyńskiego oraz możliwość ubiegania się w sądzie cywilnym o odszkodowanie od pracodawcy za bezprawne zwolnienie z pracy to najważniejsze zmiany, jaki w najbliższym czasie zostaną wprowadzone do kodeksu pracy - pisze "gazeta Prawna". Pracodawcy mogą się tez

Senat wznowił obrady

Senatorowie mają m.in. omawiać nowelizację Kodeksu postępowania cywilnego i nowelizację Prawa farmaceutycznego. Planowane są także głosowania.

Łódź. Kwiatkowski zapowiada wzmocnienie sądownictwa gospodarczego

analogicznych zasadach jak sprawy cywilne. Zapowiedział wzmacnianie pionu sądownictwa gospodarczego i szybsze rozstrzyganie spraw. Mówił też, że wkrótce wszystkie wypisy z rejestrów, nie tylko z ksiąg wieczystych, ale także rejestrów gospodarczych, będzie można uzyskać on-line, z mocą dokumentu urzędowego i

Komisja za ograniczeniem udziału ławników w sądach

komisji skierowała do II czytania w Sejmie wariant rządowy, projekt podkomisji poparło sześciu posłów i został on zgłoszony jako wniosek mniejszości. Rządowy projekt zmian w ustawach Kodeks postępowania cywilnego i Kodeks postępowania karnego został przesłany do Sejmu w czerwcu ubiegłego roku. Jego

Związki przeciwne zmianom w kpc

skonsultowany. Dr Maciej Lis, prawnik z Uniwersytetu Wrocławskiego: - Państwa Wspólnoty mają pełną swobodę w zakresie prawa cywilnego. Ale w żadnym kraju UE pracownicy nie ponoszą negatywnych skutków działania przedsiębiorstw, w których pracują. Nowy przepis kpc już w styczniu wywołał spore zamieszanie

"Gazeta Prawna": Krąg spadkobierców ma być rozszerzony

- informuje "GP". "Majątek, który powstawał często wysiłkiem kilku pokoleń, musiał przejść na własność gminy lub Skarbu Państwa" - tłumaczy zmiany profesor Maksymilian Pazdan z Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego. Ograniczony zostanie jednocześnie krąg osób uprawnionych do zachowku

Krąg spadkobierców ma być rozszerzony

- informuje "GP". "Majątek, który powstawał często wysiłkiem kilku pokoleń, musiał przejść na własność gminy lub Skarbu Państwa" - tłumaczy zmiany profesor Maksymilian Pazdan z Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego. Ograniczony zostanie jednocześnie krąg osób uprawnionych do zachowku

Polacy walczą w sądach o pieniądze za śmierć bliskich

Sędziowie w rozmowie z TOK FM nie kryją, że temat jest bardzo trudny i tak naprawdę uznaniowy. - W każdym przypadku musimy wyliczyć ból i cierpienie osoby, która straciła kogoś bardzo bliskiego - mówi sędzia Waldemar Żurek z Sądu Okręgowego w Krakowie. Podkreśla, że zupełnie inaczej jest w procesach

Dera: PiS złożył projekt zmierzający do usprawnienia procesów cywilnych

Jak powiedział Dera na briefingu prasowym, głównym celem nowelizacji jest "uproszczenie i usprawnienie przebiegu procesu cywilnego i w efekcie zwiększenie jego efektywności oraz skrócenie czasu rozpoznawania sprawcy winy".Według Dery, proponowana nowelizacja pozwoli sędziom skupić się na

Sąd Najwyższy zdecydował: można ubliżać mniejszościom narodowym

Przyjęte przez parlament w lutym tego roku i listopadzie ubiegłego roku poprawki do ustaw o kodeksie cywilnym i karnym przewidywały, że za lżenie przedstawicieli mniejszości etnicznych czy wyznaniowych gestami lub słowami groziłaby kara do 2 lat więzienia. Przedstawiciele mniejszości mogliby też

Rewolucja w dziedziczeniu - wskażemy osobę, która przejmie nasz majątek

Pozwoli na to zapis windykacyjny. To nowość w polskich przepisach o dziedziczeniu. Dziś za pomocą testamentu nie można przekazać konkretnego składnika majątku konkretnej osobie - nie pozwala na to prawo spadkowe. Nawet jeśli wskażemy w testamencie, że mieszkanie ma przypaść naszej córce, a samochód

"Gazeta Prawna": Telekonferencja zastąpi przesłuchanie świadka

Świadkowie w procesie cywilnym mają być przesłuchiwani za pomocą wideo lub telekonferencji. Wykorzystanie urządzeń rejestrujących dźwięk i obraz przyspieszy bieg sprawy. Nie trzeba będzie odraczać rozprawy i czekać na przyjazd świadka. Projekt przewiduje, aby dodatkowo przebieg posiedzenia utrwalać

Głodówka w szpitalu w Starachowicach

ją o godz. 14 sześć kobiet, potem dołączyli dwaj mężczyźni. Związki zawodowe będą protestować do skutku, tzn. do momentu, kiedy na problem nie zareaguje ustawodawca - powiedziała rzeczniczka Porozumienia Międzyzwiązkowego Aleksandra Markowska. Sprawa dotyczy art. 890 par. 2 Kodeksu Postępowania

Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o prawie dewizowym

Projekt ma służyć przedsiębiorcom, szczególnie zaś eksporterom, dla których rozliczanie się w walutach obcych jest bardziej korzystne niż w złotówkach. Nowe przepisy mają ograniczyć ryzyko kursowe, ułatwiać prowadzenie działalności gospodarczej oraz wpływać korzystnie na zwiększenie konkurencyjności

Będą dłuższe urlopy i nadal płatne delegacje

Pracodawcy mogą się tez spodziewać, że ustawodawca wprowadzi do kodeksu rozszerzoną definicję molestowania. Pojęcie to będzie oznaczać nie tylko naruszenie godności albo poniżenie pracownika, ale także stworzenie wobec niego m.in. zastraszającej atmosfery. Nie znajdzie się w kodeksie natomiast

Senat chce, by sąd wzywał do usunięcia braków w skardze kasacyjnej

właściwemu wojewódzkiemu sądowi administracyjnemu "w celu usunięcia dostrzeżonych braków". Na ich usunięcie będzie siedem dni. Projekt dostosowuje prawo do orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. Wprowadzenie podobnych regulacji zaproponowano także w procedurze cywilnej, w projekcie zmian Kodeksu

"GP": Warto poczekać z kupnem polisy

Jeśli spóźnimy się z płatnością kolejnej raty składki, towarzystwo będzie musiało przypomnieć o zaległości. Rozwiązać umowę będzie mogło dopiero wtedy, gdy nadal nie zapłacimy - stwierdza dziennik. Te korzystne dla ubezpieczonych zmiany będą miały jednak zastosowanie tylko do umów zawartych po wejśc

Projekt zmiany kpc w obronie szpitali

istnieje w kodeksie też inny przepis, który - w razie innej interpretacji - pozwoliłby na ograniczenie komorniczej egzekucji w szpitalach. Sprawa jest o tyle poważna, że ponad połowa szpitali ma na karku komornika. Wczoraj PiS złożył w Sejmie projekt nowelizacji kpc. - Proponujemy wyłączenie szpitali spod

Szpitale nie będą chronione przed wierzycielami

TK stwierdził, że przepis narusza swobodę działalności gospodarczej poprzez ograniczenie swobodnej konkurencji. Wierzytelności od państwowych instytucji są bardziej uprzywilejowane i chronione przed egzekucją. Zapis nie jest też zgodny z zasadą równości wobec prawa, ponieważ w postępowaniu egzekucyj

Cywile na misjach będą wynagradzani jak żołnierze

Nowelizacja ustawy o zasadach użycia lub pobytu sił zbrojnych poza granicami państwa, uchwalona w czerwcu przez Sejm, zrównuje zasady rozliczania czasu pracy cywilnych pracowników wojska, którzy świadczą pracę za granicą w strefie działań wojennych, z żołnierzami zawodowymi. Oznacza to, że cywilni

MS: dotychczas nagrano ponad 640 tys. rozpraw cywilnych

wyposażenie sal sądowych, w których odbywają się sprawy cywilne, ma zająć jeszcze około trzech lat. Usprawnieniu korzystania z protokołu elektronicznego ma służyć podpisana dwa tygodnie temu przez prezydenta nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego. Zmiana ma dać m.in. możliwość zamieszczania w pisemnym

Wynagrodzenia cywilów na misjach bez poprawek Senatu

świadczą pracę za granicą w strefie działań wojennych, z żołnierzami zawodowymi. Oznacza to, że cywilni pracownicy kontyngentów - lekarze, psycholodzy, ratownicy medyczni, prawnicy - stracą prawo do nadgodzin; nie będą wobec nich stosowane zasady kodeksu pracy, czas pracy będzie zależał - tak jak u

Kryże wspomoże Ziobro

nadzwyczajnej ds. zmian w kodeksach karnych ostatniej kadencji, gdzie często na jego zdanie powoływał się Zbigniew Ziobro. Co zamierza jako wiceminister? Wymienił: zmiany w prawie karnym, m.in. zaostrzenie zasad odpowiedzialności (nie chodzi tylko o wysokość kar) za groźne przestępstwa; wprowadzenie do

Półmilionowe weksle-straszaki Leppera nieważne

Umowy, którymi Andrzej Lepper chce się zabezpieczyć przed ucieczką posłów z partii (w 2001 r. do Sejmu weszło 53 posłów Samoobrony, odeszło ponad 20), budzą przerażenie wśród działaczy partii. Każdy, kto chciał kandydować na posła lub senatora, musiał podpisać zobowiązanie, że po wyborach nie opuści

Minister apeluje do komorników ws. szpitali

już dokonane, aby wyrazili zgodę na wypłatę z rachunków kwot niezbędnych szpitalom na bieżące funkcjonowanie". Kalwas powiedział także, że w szybkim trybie nastąpi powrót do poprzednich zapisów w Kodeksie, co pozwoli na ochronę wynagrodzeń pracowników służby zdrowia. "To przywrócenie nastąpi

Oddalono pozew wobec wydawcy "Die Welt" za zwrot "polski obóz"

;, zwłaszcza przez niemieckie media, jest haniebne. Adwokaci kwestionują jednak, aby tożsamość narodowa czy prawo do poszanowania prawdy o historii narodu podlegały ochronie jako dobra osobiste z kodeksu cywilnego - chroniona jest zaś pamięć zbiorowa, o którą dba aparat państwa. Strona powodowa replikuje, że

"Rzeczpospolita": Granica odpowiedzialności

Student, który pozwał rodziców napastnika, nie dostanie ani odszkodowania, ani zadośćuczynienia, a Temida tak tę decyzję uzasadniła: Kodeks cywilny zobowiązuje rodziców do naprawienia szkody wyrządzonej przez małoletniego, jeśli go nie dopilnowali. Orzekające w tej sprawie sądy nie dopatrzyły się

Sejm. Projekt ws. egzekwowania orzeczeń sądów UE - do komisji

Za kontynuowaniem prac nad projektem zmian dotyczących tych kwestii w Kodeksie postępowania cywilnego oraz w ustawie o kosztach sądowych w sprawach cywilnych opowiedziały się wszystkie kluby poselskie. Projektem zajmie się teraz komisja sprawiedliwości i praw człowieka, która do 25 listopada ma

Wiceszef MSW: resort dostrzega problem wynagrodzeń pracowników cywilnych

Wiceminister nadzorujący m.in. policję odpowiadał na pytania posłów SLD dotyczące trudnej sytuacji finansowej cywilnych pracowników służb. Posłowie zwracali uwagę, że od 2009 r. z powodu zamrażania funduszu płac dla osób objętych przepisami ustawy o służbie cywilnej i Kodeksu pracy nie dostali oni

Sejm. Obrońca także dla podejrzanego o wykroczenie

cywilnej wolno mieć nawet trzech prawników. Obrońcą w sprawie o wykroczenie może być adwokat lub radca prawny. Dodatkowo, obrońca podejrzanego uzyskałby prawo wglądu w akta postępowania przygotowawczego na podobnych zasadach jak w sprawach z Kodeksu karnego - czyli decydujący głos w kwestii ich

Będzie ciąg dalszy procesu związanego z zamianą dzieci w szpitalu

wyjaśniał wówczas, że brak było podstawy materialnej do przyznania zadośćuczynienia od Skarbu Państwa. Ocenił bowiem, że w czasie gdy zdarzenie miało miejsce, nie obowiązywał jeszcze kodeks cywilny (z 1964 roku z późniejszymi zmianami), a jedynie kodeks zobowiązań, w którym nie było odpowiednika

Sejm odrzucił projekt dot. likwidacji kary za obrazę uczuć religijnych

usunięcie zapisu kodeksowego to zapewnienie swobody wyrażania myśli i okazywania swoich przekonań publicznie bez obawy przed byciem posądzonym o obrazę uczuć religijnych. Jeśli ktoś poczuje, że jego uczucia religijne są obrażane, zawsze ma możliwość dochodzenia swych praw na podstawie Kodeksu cywilnego

Senatorowie: zablokować małżeństwa jednopłciowe

Senat debatuje w środę o uchwalonej niedawno przez Sejm ustawie Prawo o aktach stanu cywilnego. Do ustawy senacka Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej zaproponowała m.in. poprawkę, by w wydawanych przez urzędy stanu cywilnego zaświadczeniach o stanie cywilnym zawarta była

Prof. Filar o karaniu za czyny pedofilne: Ksiądz jest obywatelem jak my wszyscy

Czy w przypadku czynów pedofilnych księży obowiązuje Kodeks cywilny czy Kodeks kanoniczny? Hierarchowie i prawnicy strony kościelnej często wskazują, że raczej ten drugi. Podczas procesu o odszkodowanie dla Marcina K. za przestępstwo seksualne popełnione przez skazanego prawomocnie księdza

Rząd: cywile na misjach wynagradzani jak żołnierze

wojskowych, którzy świadczą pracę za granicą w strefie działań wojennych. Oznacza to, że cywilni pracownicy kontyngentów - lekarze, psycholodzy, ratownicy medyczni, prawnicy - stracą prawo do nadgodzin; nie będą wobec nich stosowane zasady Kodeksu pracy. Dotychczas zasad Kodeksu pracy nie stosuje się wobec

Sejm wznowił obrady

sprawozdanie komisji o projekcie PO zmian w kodeksie postępowania cywilnego, który dotyczy stosowania tzw. protokołu elektronicznego (sporządzanego za pomocą urządzeń utrwalających dźwięk albo obraz i dźwięk). Ten sposób protokołowania posiedzeń sądowych jest stosowany od dwóch lat, jednak - jak wskazują

Sejm rozpoczął obrady

kodeksu cywilnego oraz nowelizacją Prawa o ustroju sądów wojskowych. Pierwszy projekt wprowadza więcej możliwości składania pism do sądów w formie elektronicznej i uproszczenie niektórych procedur. Drugi ustanawia m.in. nowy rodzaj zwierzchnictwa organizacyjnego ministra sprawiedliwości nad sądami

Biernacki: wśród planów resortu - usprawnienie funkcjonowania sądów

Biernacki zapowiedział, że jeszcze na obecnym posiedzeniu Sejmu odbędzie się pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o ochronie dla pokrzywdzonego i świadka, parlamentarzyści zajmą się także projektem nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego ws. usprawnienia funkcjonowanie sądów. Minister

Rząd przyjął projekt dot. informatyzacji postępowań cywilnych

Propozycję zmian w kodeksie cywilnym i kodeksie postępowania cywilnego przygotowano w resorcie sprawiedliwości. "Projekt stanowi kolejny etap informatyzacji postępowania cywilnego, która przyczyni się do wymiernych oszczędności w sądownictwie, poprawi efektywność pracy sądów oraz zwiększy

We wtorek na rządzie projekt ws. nadgodzin pracowników wojska na misjach

ograniczenia wynikające z kodeksu pracy bardzo utrudniają właściwe funkcjonowanie kontyngentów, a jednocześnie rodzą poważne skutki finansowe, ponieważ trzeba wypłacać wynagrodzenia za nadgodziny. Jednocześnie resort podkreśla, że cywilni pracownicy zgłaszają się na misje zagraniczne dobrowolnie i otrzymują

SN: użytkowanie wieczyste wygasa, hipoteka pozostaje

użytkowania wieczystego na rzecz gminy Rewal, na mocy obowiązującego ówcześnie art. 179 kodeksu cywilnego. Problem polegał na tym, że prawo użytkowania wieczystego było wcześniej obciążone hipoteką na rzecz Skarbu Państwa reprezentowanego przez wrocławski urząd skarbowy, za nieuregulowane zobowiązania

Debata: konieczne uporządkowanie przepisów o referendarzach sądowych

kontekście zmian w przepisach o referendarzach pozytywnie oceniono znajdujący się obecnie na etapie prac w Sejmie projekt nowelizacji kodeksów: cywilnego i postępowania cywilnego. Przygotowany w resorcie sprawiedliwości projekt, którego pierwsze czytanie odbyło się w połowie września, przewiduje m.in. więcej

Kobieta, która ostrzegła, że Rosja wysyła wojsko do Doniecka, oskarżona o zdradę

aresztowanie dziennik "Kommiersant", na który powołuje się agencja Interfax. Oficer po cywilnemu przedstawił kobiecie nakaz aresztowania na podstawie artykułu 275. Kodeksu karnego Federacji Rosyjskiej, legitymując się jako śledczy "do spraw szczególnej wagi", pułkownik Michaił Swinołup. Po

Kobieta, która ostrzegła, że Rosja wysyła wojsko do Doniecka, oskarżona o zdradę

) - opisuje aresztowanie dziennik "Kommiersant", na który powołuje się agencja Interfax. Oficer po cywilnemu przedstawił kobiecie nakaz aresztowania na podstawie artykułu 275. Kodeksu Karnego Federacji Rosyjskiej, legitymując się jako śledczy "do spraw szczególnej wagi", pułkownik Michaił

Sąd pyta SN przed rozstrzygnięciem sprawy raportu WSI

rozumieniu kodeksu karnego oraz jak rozumieć zwrot z tego kodeksu - "inny organ państwowy". Podstawą umorzenia śledztwa był brak znamion przestępstwa. Prokuratura uznała, że Macierewicz, jako szef komisji weryfikacyjnej WSI, nie był funkcjonariuszem publicznym, który może odpowiadać za

Podlaskie. Oddalone powództwo o zadośćuczynienie za zamianę dzieci w szpitalu

Toczydłowska z Sądu Okręgowego w Białymstoku, sąd przede wszystkim ocenił, że brak jest podstawy materialnej do przyznania zadośćuczynienia od Skarbu Państwa. Wyjaśniła, że w czasie gdy zdarzenie miało miejsce, nie obowiązywał jeszcze kodeks cywilny (z 1964 roku z późniejszymi zmianami) a kodeks zobowiązań, w

Twój Ruch chce likwidacji przepisu dot. obrazy uczuć religijnych

swych praw na podstawie Kodeksu cywilnego. W uzasadnieniu do projektu Twojego Ruchu czytamy, że jego celem jest "zapewnienie swobody wyrażania myśli i okazywania swoich przekonań publicznie bez obawy przed byciem posądzonym o obrazę uczuć religijnych". Autorzy projektu podkreślają, że prawo

Rząd m.in. o udostępnianiu wojskowych lotnisk samolotom cywilnym

Udział w operacjach z dala od kraju, wypełnianie zobowiązań w ramach NATO i UE wymagają strategicznego transportu powietrznego, tj. na odległość 4 tys. km i więcej; ponieważ polska armia nie dysponuje samolotami o takich zdolnościach, należy umożliwić czarterowanym maszynom cywilnym korzystanie z

SN: członek rady nadzorczej może dłużej żądać zaległej pensji

lata już się przedawniło i sąd nie przyzna mu pieniędzy. Trzyletni okres przedawnienia jest zapisany w art. 118 kodeksu cywilnego. Z przepisu tego wynika, że zasadniczo roszczenia przedawniają się po 10 latach, ale te, które dotyczą świadczeń okresowych - po trzech latach. Gdy sprawa trafiła do Sądu

Weszły w życie przepisy o nagrywaniu spraw wykroczeniowych

Uchwalona w kwietniu nowelizacja - w zamierzeniu resortu sprawiedliwości, będącego inicjatorem tej zmiany w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia - ma przyspieszyć ten rodzaj postępowań sądowych. Jest też kolejnym etapem - po wdrażanym od ponad dwóch lat nagrywaniu rozpraw cywilnych

Grabarczyk: Służba Więzienna to misja; służba kształtująca charaktery

"zrobiło sporo", aby stworzyć nowe zręby polityki karnej, nawiązując do uchwalonej niedawno nowelizacji Kodeksu karnego, zmieniającej "filozofię karania". Zgodnie z nią częściej mają być stosowane kary grzywny i ograniczenia wolności, rzadziej zaś orzekane więzienie w zawieszeniu

Prezydent podpisał ustawę o rzeczach znalezionych

policja. W przepisach utrzymana zostaje natomiast zasada z Kodeksu cywilnego, zgodnie z którą znalazca może domagać się znaleźnego w wysokości jednej dziesiątej wartości rzeczy. Warunkiem jest zgłoszenie takiego roszczenia najpóźniej w chwili wydania zguby osobie uprawnionej do odbioru. Koszty związane

Ukraina.Rząd wprowadził stan wyjątkowy w Donbasie

regionalne komisje ds. stanu wyjątkowego" - oświadczył premier Arsenij Jaceniuk. Agencja Interfax-Ukraina przypomina, że wprowadzenie stanu wyjątkowego reguluje Kodeks Obrony Cywilnej, który został przyjęty w 2012 roku. Zgodnie z nim stan ten może być ogłoszony na terytorium, gdzie dochodzi do

Senat m.in. o prawie energetycznym i kompensatach dla ofiar przestępstw

Senat zajmie się także nowelizacją kodeksu spółek handlowych, ustawą okołobudżetową, ustawą o specjalnych strefach ekonomicznych i kodeksem postępowania cywilnego. Uchwalona niedawno przez Sejm ustawa okołobudżetowa wprowadza zamrożenie funduszu płac w budżetówce. Ustawa o SSE zakłada, że firma, której

Litwa. W przyszłym tygodniu pod obrady trafi projekt o pisowni nazwisk

- nazwisk w litewskich dokumentach w wersji oryginalnej poprzez zmianę kodeksu cywilnego. W uzasadnieniu czytamy, że imię i nazwisko jest własnością i jeśli obce nazwiska zapisuje się w formie litewskiej, mogą zostać naruszone prawa człowieka. Obecnie litewski kodeks cywilny przewiduje, że imiona i

Obrońca: G. poddał się karze, ale nie przyznał do winy

. Jak mówiła sędzia Alina Bielińska, G. nie chciał być obecny na ogłoszeniu wyroku. Ogłaszając wyrok, sędzia nie podała opisów jego czynów - ograniczyła się do podania artykułów Kodeksu karnego przez niego naruszonych. Uzasadnienie wyroku zostało utajnione. Jest on nieprawomocny, ale nikt nie będzie się

Tusk: trudne kwestie w relacjach z Litwą wymagają pilnego rozwiązania

. Współrządzący na Litwie socjaldemokraci proponują zalegalizowanie pisowni nielitewskich - w tym i polskich - nazwisk w litewskich dokumentach w wersji oryginalnej poprzez zmianę kodeksu cywilnego - poinformowano we wtorek w Wilnie. Obecnie litewski kodeks cywilny przewiduje, że imiona i nazwiska są pisane w

Senat za ustawą o rzeczach znalezionych

Kodeksu cywilnego, zgodnie z którą znalazca może domagać się znaleźnego w wysokości jednej dziesiątej wartości rzeczy. Warunkiem jest zgłoszenie takiego roszczenia najpóźniej w chwili wydania zguby osobie uprawnionej do odbioru. Koszty związane z przechowywaniem rzeczy i poszukiwaniem jej właściciela

Nowy pomysł na wandali. Będą karani i to podwójnie

gorącym uczynku. Tym samym będą oni ponosili nie tylko odpowiedzialność za wykroczenie lub przestępstwo, ale również po sądowym wyroku będą musieli pokryć koszt wyrządzonej szkody. - Mamy do tego prawo na podstawie Kodeksu cywilnego. Mówi on, że gdy ubezpieczyciel zapłaci odszkodowanie, to roszczenie

MS: dotychczas nagrano ponad 411 tys. rozpraw cywilnych

rejonowych. Odpowiednie wyposażenie sal sądowych, w których odbywają się sprawy cywilne, ma zająć około trzech lat. Ostatnio kontrowersje wzbudził projekt zmian w Kodeksie postępowania cywilnego, nad którym prace prowadzi Sejm. Ma on m.in. dać możliwość rozszerzenia protokołu pisemnego z nagrywanej rozprawy

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

Kodeks cywilny

Kodeks cywilny (skrót k.c. lub w języku prawniczym kc) – usystematyzowany według określonych reguł (nawiązujących do systematyki pandektowej) zbiór przepisów prawnych z zakresu prawa cywilnego obejmujący przynajmniej podstawowy zestaw instytucji z tej dziedziny. Polski kodeks

Europejski kodeks cywilny

Europejski kodeks cywilny (ang. The European civil code, ECC) – propozycja harmonizacji prawa cywilnego w państwach Unii Europejskiej. Obejmowałby swoim zasięgiem prawo rodzinne, prawo własności, prawo zobowiązań oraz prawo spadkowe. HistoriaParlament Europejski domagał się rozpoczęcia prac

Kodeks cywilny zachodniogalicyjski

Kodeks cywilny zachodniogalicyjski – (Bürgerliches Gesetzbuch) kodeks cywilny powstały w Austrii, wprowadzony w Galicji Zachodniej, a następnie w Galicji Wschodniej (1797).Kodeks był oparty na prawie natury, ale zawierał regulacje o charakterze feudalnym, dotyczące m.in. prawa własności

Kodeks cywilny Królestwa Polskiego

Kodeks cywilny Królestwa Polskiego, Kodex Cywilny Królestwa Polskiego – w Warszawie dnia 1 (13) Czerwca 1825 r. (Dz.Pr.K.P. Tom X, Nr 41, s. 3) – ustawa obowiązująca w Królestwie Kongresowym od 1 stycznia 1826 roku w miejsce Tytułu Wstępnego, Księgi I i Tytułu V Księgi III Kodeksu

Kodeks cywilny Federacji Rosyjskiej

Kodeks cywilny Federacji Rosyjskiej(ros. ??????????? ?????? ?????????? ?????????, ????) – kodeks będący podstawowym aktem prawnym z zakresu rosyjskiego prawa cywilnego, uchwalany częściami w latach 1994-2006 w postaci czterech ustaw federalnych.Kodeks stopniowo zastępował dotychczas

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.

kodeks cywilny

Kodeks cywilny (skrót K.c. lub w języku prawniczym również kc) - usystematyzowany według określonych reguł (nawiązujących do podziału dokonanego w Instytucjach Gaiusa) zbiór przepisów prawnych z zakresu prawa cywilnego obejmujący przynajmniej podstawowy zestaw instytucji z tej dziedziny. Charakteryzuje się staranną redakcją językową, syntetycznymi sformułowaniami oraz brakiem zbędnej kazuistyki.

więcej o kodeks cywilny na pl.wikipedia.org

Najczęściej czytane

Zdjęcia - kodeks cywilny