kodeks cywilny

dżek, PAP

Litwa: Jest propozycja zapisu polskich nazwisk w oryginale. Wystarczy zmienić kodeks cywilny

Litwa: Jest propozycja zapisu polskich nazwisk w oryginale. Wystarczy zmienić kodeks cywilny

Współrządzący na Litwie socjaldemokraci proponują zalegalizowanie pisowni nielitewskich - w tym i polskich - nazwisk w litewskich dokumentach w wersji oryginalnej poprzez zmianę kodeksu cywilnego - poinformowano wczoraj w Wilnie.

Prezydent podpisał nowelizację Kodeksu postępowania cywilnego

Prezydent Bronisław Komorowski podpisał obszerną nowelizację Kodeksu postępowania cywilnego, dotyczącą m.in. możliwości eksmitowania do noclegowni lub schronisk sprawców przemocy w rodzinie.

Senat za nowelą kodeksu postępowania cywilnego

Senat poparł we wtorek, zgłaszając jedynie redakcyjne poprawki, nowelę Kodeksu postępowania cywilnego w myśl, której sprawców przemocy w rodzinie będzie można eksmitować do noclegowni lub schroniska.

Powstaje nowy kodeks cywilny

Komisja Kodyfikacyjna kończy właśnie prace nad pierwszą księgą kodeksu: częścią ogólną. W marcu powinien być już gotowy jej projekt. - Moim zamiarem - mówi prof. Radwański - jest, by projekt całego kodeksu powstał w ciągu trzech, czterech najbliższych lat. Potem jest długi okres prac legislacyjnych

Kodeks cywilny ma lepiej chronić ubezpieczonych

Od piątku wchodzą w życie zmiany Kodeksu cywilnego dotyczące ubezpieczeń. Mają lepiej chronić klientów. Jak przypomina na stronach internetowych Rzecznik Ubezpieczonych, zmiany będą stosowane do umów zawartych od dnia wejścia w życie zmian. Jedną z ważniejszych dla klientów zmian jest możliwość

Senatorowie za bezpośrednim egzekwowaniem orzeczeń sądów w UE

Nowelizację Kodeksu senatorowie przyjęli jednogłośnie. Zakłada ona m.in., że orzeczenia w sprawach cywilnych i handlowych wydane przez sądy innych państw członkowskich Unii Europejskiej, a także ugody sądowe i dokumenty urzędowe z tych państw, będą mogły być egzekwowane w Polsce - bez konieczności

Weszła w życie nowelizacja ws. egzekwowania orzeczeń sądów UE

roku. Nowelizacja zakłada, że orzeczenia w sprawach cywilnych i handlowych wydane przez sądy innych państw członkowskich Unii Europejskiej, a także ugody sądowe i dokumenty urzędowe z tych państw będą mogły być egzekwowane w Polsce - bez konieczności uzyskania klauzuli wykonalności. Te same zasady

Sejm za poprawkami do ustawy o dalszej informatyzacji ksiąg wieczystych

W nowelizacji, którą Sejm uchwalił w końcu listopada zeszłego roku, chodzi o to, żeby elektroniczna forma inicjowania postępowania wieczystoksięgowego była obowiązkowa dla notariuszy, komorników sądowych i naczelników urzędów skarbowych (jako organów egzekucyjnych). Poprawki senackie doprecyzowały

Budowlańcy pod parasolem gwarancji

Budowlańcy pod parasolem gwarancji

możliwe.Projekt nowelizacji kodeksu cywilnego, który rząd postanowił we wtorek skierować do Sejmu, ma chronić firmy przed niewypłacalnymi inwestorami, np. deweloperami. Wykonawca będzie mógł w każdym momencie zażądać np. bankowej lub ubezpieczeniowej gwarancji. Gdyby inwestor jej nie zapewnił, wykonawca mógłby

Nazwy firm i spółek tylko w alfabecie litewskim. Polacy boją się o pisownię nazwisk?

Nazwy firm i spółek tylko w alfabecie litewskim. Polacy boją się o pisownię nazwisk?

W nazwach firm i spółek na Litwie można będzie używać tylko liter alfabetu litewskiego. Posłowie odrzucili poprawki do kodeksu cywilnego, zakładające możliwość używania w nazwach podmiotów prawnych liter alfabetu łacińskiego, których nie ma w języku litewskim. - To jest zła decyzja, ona szkodzi

Nowelizacja procedury cywilnej - do prezydenta; Sejm przyjął 7 poprawek Senatu

bezprawnie, nie przysługuje prawo do lokalu socjalnego. W stosunku do tych osób - z uwagi na ich zachowanie - nie będą stosowane okresy ochronne zakazujące eksmisji w okresie od 1 listopada do 31 marca. Licząca kilkaset punktów nowelizacja procedury cywilnej to wynik wieloletnich prac Komisji Kodyfikacyjnej

Sejm: sprawców przemocy będzie można eksmitować do noclegowni

Za przyjęciem ustawy było 246 posłów, 141 było przeciw, trzech wstrzymało się od głosu. Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego obejmuje blisko 150 zmian. Resort sprawiedliwości pracował nad nią od 2008 r. Nowela wprowadza możliwość eksmisji osób, którym nakazano opuszczenie mieszkania z powodu

Krąg spadkobierców ma być rozszerzony

PRZEGLĄD PRASY: "Gazeta Prawna" dotarła do projektu nowelizacji kodeksu cywilnego zmieniającego zasady nabycia spadku. Rozszerzony zostanie krąg spadkobierców z mocy ustawy, gdy spadkodawca nie pozostawił testamentu. Spadek będą mogli dziedziczyć także dziadkowie i pasierbowie

LPR chce zablokować niemieckie roszczenia

LPR chce zablokować niemieckie roszczenia

Liga Polskich Rodzin złożyła u marszałka Sejmu projekt nowelizacji kodeksu cywilnego, który umożliwiałby przyznanie prawa własności posiadaczom nieruchomości na Ziemiach Odzyskanych, które stały się przedmiotem niemieckich roszczeń - poinformował na czwartkowej konferencji prasowej w Sejmie poseł

W Sejmie o zrzekaniu się nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa

Właściciel nieruchomości będzie się mógł jej zrzec na rzecz Skarbu Państwa, za zgodą właściwego starosty - zakłada senacka nowelizacja Kodeksu cywilnego, którą w piątek poparły wszystkie kluby w Sejmie. Projekt zmian w prawie cywilnym i ustawie o notariacie, jest wynikiem wyroku Trybunału

Rewolucja w ubezpieczeniach

Na rozpoczynającym się w środę posiedzeniu Sejmu odbędzie się drugie czytanie projektu nowelizacji kodeksu cywilnego, który obejmuje umowę ubezpieczenia - zapowiada "Gazeta Prawna". Modyfikacja 27 z 29 artykułów tego kodeksu dotyczących umowy ubezpieczenia spowoduje, że miliony Polaków

Pawlak: jeszcze w tym roku nowelizacja prawa dewizowego

Pawlak: jeszcze w tym roku nowelizacja prawa dewizowego

- niepotrzebnie podnosi koszty transakcji.Przypomniał, że projekt stosownej nowelizacji prawa dewizowego i kodeksu cywilnego rząd złożył w kwietniu, a na początku września pozytywnie zaopiniowała go sejmowa podkomisja. "Będziemy apelować do marszałka Sejmu, by tę ustawę szybko poddał pod głosowanie, bo to

"Gazeta Prawna": Rewolucja w ubezpieczeniach

ubezpieczonych otrzymali status konsumentów. To tylko niektóre zmiany, które przynosi projekt nowelizacji Kodeksu Cywilnego. Ich kształt to efekt prac ekspertów Komisji Kodyfikacji Prawa Cywilnego, pod przewodnictwem prof. Zbigniewa Radwańskiego.

"GP": Będą dłuższe urlopy i nadal płatne delegacje

"GP": Będą dłuższe urlopy i nadal płatne delegacje

Wydłużenie urlopu macierzyńskiego oraz możliwość ubiegania się w sądzie cywilnym o odszkodowanie od pracodawcy za bezprawne zwolnienie z pracy to najważniejsze zmiany, jaki w najbliższym czasie zostaną wprowadzone do kodeksu pracy - pisze "gazeta Prawna". Pracodawcy mogą się tez

Łódź. Kwiatkowski zapowiada wzmocnienie sądownictwa gospodarczego

analogicznych zasadach jak sprawy cywilne. Zapowiedział wzmacnianie pionu sądownictwa gospodarczego i szybsze rozstrzyganie spraw. Mówił też, że wkrótce wszystkie wypisy z rejestrów, nie tylko z ksiąg wieczystych, ale także rejestrów gospodarczych, będzie można uzyskać on-line, z mocą dokumentu urzędowego i

Komisja za ograniczeniem udziału ławników w sądach

Sejmowa Komisja Nadzwyczajna ds. zmian w kodyfikacjach poparła w czwartek ograniczenie udziału ławników w składach sądzących w rozpoznawaniu wielu kategorii spraw. Zakłada to rządowy projekt zmian w ustawach Kodeks postępowania cywilnego i Kodeks postępowania karnego, który komisja wysłała do II

Szpitale nie będą chronione przed wierzycielami

Szpitale nie będą chronione przed wierzycielami

Szpitale nie będą chronione przed egzekucją komorniczą. Trybunał Konstytucyjny uznał za niezgodny z konstytucją zapis kodeksu cywilnego, który częściowo chronił od zajęć komorniczych publiczne środki finansowe z Narodowego Funduszu Zdrowia, które trafiały do szpitali. TK stwierdził, że przepis

Polacy walczą w sądach o pieniądze za śmierć bliskich

Polacy walczą w sądach o pieniądze za śmierć bliskich

Sędziowie w rozmowie z TOK FM nie kryją, że temat jest bardzo trudny i tak naprawdę uznaniowy. - W każdym przypadku musimy wyliczyć ból i cierpienie osoby, która straciła kogoś bardzo bliskiego - mówi sędzia Waldemar Żurek z Sądu Okręgowego w Krakowie. Podkreśla, że zupełnie inaczej jest w procesach

Związki przeciwne zmianom w kpc

skonsultowany. Dr Maciej Lis, prawnik z Uniwersytetu Wrocławskiego: - Państwa Wspólnoty mają pełną swobodę w zakresie prawa cywilnego. Ale w żadnym kraju UE pracownicy nie ponoszą negatywnych skutków działania przedsiębiorstw, w których pracują. Nowy przepis kpc już w styczniu wywołał spore zamieszanie

"Gazeta Prawna": Krąg spadkobierców ma być rozszerzony

- informuje "GP". "Majątek, który powstawał często wysiłkiem kilku pokoleń, musiał przejść na własność gminy lub Skarbu Państwa" - tłumaczy zmiany profesor Maksymilian Pazdan z Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego. Ograniczony zostanie jednocześnie krąg osób uprawnionych do zachowku

Dera: PiS złożył projekt zmierzający do usprawnienia procesów cywilnych

Jak powiedział Dera na briefingu prasowym, głównym celem nowelizacji jest "uproszczenie i usprawnienie przebiegu procesu cywilnego i w efekcie zwiększenie jego efektywności oraz skrócenie czasu rozpoznawania sprawcy winy".Według Dery, proponowana nowelizacja pozwoli sędziom skupić się na

Sąd Najwyższy zdecydował: można ubliżać mniejszościom narodowym

Przyjęte przez parlament w lutym tego roku i listopadzie ubiegłego roku poprawki do ustaw o kodeksie cywilnym i karnym przewidywały, że za lżenie przedstawicieli mniejszości etnicznych czy wyznaniowych gestami lub słowami groziłaby kara do 2 lat więzienia. Przedstawiciele mniejszości mogliby też

Rewolucja w dziedziczeniu - wskażemy osobę, która przejmie nasz majątek

Pozwoli na to zapis windykacyjny. To nowość w polskich przepisach o dziedziczeniu. Dziś za pomocą testamentu nie można przekazać konkretnego składnika majątku konkretnej osobie - nie pozwala na to prawo spadkowe. Nawet jeśli wskażemy w testamencie, że mieszkanie ma przypaść naszej córce, a samochód

"Gazeta Prawna": Telekonferencja zastąpi przesłuchanie świadka

Świadkowie w procesie cywilnym mają być przesłuchiwani za pomocą wideo lub telekonferencji. Wykorzystanie urządzeń rejestrujących dźwięk i obraz przyspieszy bieg sprawy. Nie trzeba będzie odraczać rozprawy i czekać na przyjazd świadka. Projekt przewiduje, aby dodatkowo przebieg posiedzenia utrwalać

Kryże wspomoże Ziobro

Przewodniczył w procesie afery FOZZ, doradzał Zbigniewowi Ziobro przy nowelizacji kodeksów karnych - sędzia Andrzej Kryże jest od wczoraj wiceministrem sprawiedliwości. Zapowiada reformę organizacji pracy sądów oraz zmiany w prawie karnym i cywilnym To druga osoba, którą na ministerialny fotel w

Półmilionowe weksle-straszaki Leppera nieważne

- Działacze Samoobrony nie muszą się bać, że władze partii wykorzystają podpisane przez nich umowy i weksle. To niezgodne z konstytucją, kodeksem cywilnym i zasadami współżycia społecznego - wynika z opinii Biura Studiów i Ekspertyz Sejmu Umowy, którymi Andrzej Lepper chce się zabezpieczyć przed

Głodówka w szpitalu w Starachowicach

ją o godz. 14 sześć kobiet, potem dołączyli dwaj mężczyźni. Związki zawodowe będą protestować do skutku, tzn. do momentu, kiedy na problem nie zareaguje ustawodawca - powiedziała rzeczniczka Porozumienia Międzyzwiązkowego Aleksandra Markowska. Sprawa dotyczy art. 890 par. 2 Kodeksu Postępowania

Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o prawie dewizowym

Projekt ma służyć przedsiębiorcom, szczególnie zaś eksporterom, dla których rozliczanie się w walutach obcych jest bardziej korzystne niż w złotówkach.Nowe przepisy mają ograniczyć ryzyko kursowe, ułatwiać prowadzenie działalności gospodarczej oraz wpływać korzystnie na zwiększenie konkurencyjności

Będą dłuższe urlopy i nadal płatne delegacje

Pracodawcy mogą się tez spodziewać, że ustawodawca wprowadzi do kodeksu rozszerzoną definicję molestowania. Pojęcie to będzie oznaczać nie tylko naruszenie godności albo poniżenie pracownika, ale także stworzenie wobec niego m.in. zastraszającej atmosfery. Nie znajdzie się w kodeksie natomiast

"GP": Warto poczekać z kupnem polisy

Jeśli spóźnimy się z płatnością kolejnej raty składki, towarzystwo będzie musiało przypomnieć o zaległości. Rozwiązać umowę będzie mogło dopiero wtedy, gdy nadal nie zapłacimy - stwierdza dziennik. Te korzystne dla ubezpieczonych zmiany będą miały jednak zastosowanie tylko do umów zawartych po wejśc

Projekt zmiany kpc w obronie szpitali

istnieje w kodeksie też inny przepis, który - w razie innej interpretacji - pozwoliłby na ograniczenie komorniczej egzekucji w szpitalach. Sprawa jest o tyle poważna, że ponad połowa szpitali ma na karku komornika. Wczoraj PiS złożył w Sejmie projekt nowelizacji kpc. - Proponujemy wyłączenie szpitali spod

"Rzeczpospolita": Granica odpowiedzialności

Student, który pozwał rodziców napastnika, nie dostanie ani odszkodowania, ani zadośćuczynienia, a Temida tak tę decyzję uzasadniła: Kodeks cywilny zobowiązuje rodziców do naprawienia szkody wyrządzonej przez małoletniego, jeśli go nie dopilnowali. Orzekające w tej sprawie sądy nie dopatrzyły się

Minister apeluje do komorników ws. szpitali

już dokonane, aby wyrazili zgodę na wypłatę z rachunków kwot niezbędnych szpitalom na bieżące funkcjonowanie". Kalwas powiedział także, że w szybkim trybie nastąpi powrót do poprzednich zapisów w Kodeksie, co pozwoli na ochronę wynagrodzeń pracowników służby zdrowia. "To przywrócenie nastąpi

Prof. Filar o karaniu za czyny pedofilne: Ksiądz jest obywatelem jak my wszyscy

Czy w przypadku czynów pedofilnych księży obowiązuje Kodeks cywilny czy Kodeks kanoniczny? Hierarchowie i prawnicy strony kościelnej często wskazują, że raczej ten drugi. Podczas procesu o odszkodowanie dla Marcina K. za przestępstwo seksualne popełnione przez skazanego prawomocnie księdza

TK: za kradzież prądu można odpowiadać jednocześnie cywilnie i karnie

Kodeks cywilny wyraźnie stwierdza, że naprawienie szkody nie może prowadzić do bezpodstawnego wzbogacenia wierzyciela. A za takie wzbogacenie firmy energetycznej można uznać opłatę, sięgającą 5-krotności wartości energii. W tej sprawie nawet jednokrotność zaspokajałaby słuszne interesy zakładu

Kobieta, która ostrzegła, że Rosja wysyła wojsko do Doniecka, oskarżona o zdradę

aresztowanie dziennik "Kommiersant", na który powołuje się agencja Interfax. Oficer po cywilnemu przedstawił kobiecie nakaz aresztowania na podstawie artykułu 275. Kodeksu karnego Federacji Rosyjskiej, legitymując się jako śledczy "do spraw szczególnej wagi", pułkownik Michaił Swinołup. Po

Kobieta, która ostrzegła, że Rosja wysyła wojsko do Doniecka, oskarżona o zdradę

) - opisuje aresztowanie dziennik "Kommiersant", na który powołuje się agencja Interfax. Oficer po cywilnemu przedstawił kobiecie nakaz aresztowania na podstawie artykułu 275. Kodeksu Karnego Federacji Rosyjskiej, legitymując się jako śledczy "do spraw szczególnej wagi", pułkownik Michaił

Ukraina.Rząd wprowadził stan wyjątkowy w Donbasie

regionalne komisje ds. stanu wyjątkowego" - oświadczył premier Arsenij Jaceniuk. Agencja Interfax-Ukraina przypomina, że wprowadzenie stanu wyjątkowego reguluje Kodeks Obrony Cywilnej, który został przyjęty w 2012 roku. Zgodnie z nim stan ten może być ogłoszony na terytorium, gdzie dochodzi do

Prezydent podpisał nowelę ustawy o swobodzie działalności gospodarczej

wynikało z jego istoty i zapewniało nabywcy świadomy wybór. Dla sprzedaży z udziałem konsumentów nadal będą obowiązywały przepisy wynikające z ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego. Zgodnie z obowiązującymi teraz przepisami przedsiębiorcy wprowadzający

Lekarka uznała, że 91-letnia kobieta nie żyje. Po 11 godzinach w prosektorium okazało się co innego

art. 166 Kodeksu karnego. Będziemy sprawdzać, czy nie doszło ze strony lekarki, która wystawiła kartę zgonu do narażenia na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia 91-letniej kobiety. Według naszych wstępnych ustaleń ta pani spędziła w chłodni aż 11 godzin - mówi "Wyborczej" Beata Syk

Tusk w Brukseli: trudne kwestie w relacjach z Litwą wymagają pilnego rozwiązania

imiona i nazwiska są pisane w wersji litewskiej Współrządzący na Litwie socjaldemokraci proponują zalegalizowanie pisowni nielitewskich - w tym i polskich - nazwisk w litewskich dokumentach w wersji oryginalnej poprzez zmianę kodeksu cywilnego - poinformowano wczoraj w Wilnie. Obecnie litewski kodeks

Sejm przyjął poprawki Senatu do ustawy ułatwiającej oznaczanie towaru

udziałem konsumentów nadal będą obowiązywały przepisy wynikające z ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego. Zgodnie z obowiązującymi dziś przepisami przedsiębiorcy wprowadzający towar do obrotu na terenie Polski mają obowiązek zamieszczenia na towarze

MF uzgadnia projekt powołania Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Podatkowego

"Oczekuje się, że za rok będą gotowe założenia przyszłej kodyfikacji rozstrzygające kluczowe kwestie m.in. prawa i obowiązki podatnika, zasady wykładni prawa podatkowego, relacje Ordynacji i Kodeksu postępowania administracyjnego, oraz relacje Ordynacji i materialnego prawa podatkowego oraz

PIP: budowlanka oraz handel na cenzurowanym

Ze wstępnych danych PIP za pierwsze sześć miesięcy 2014 r. wynika, że 1,1 tys. pracodawców naruszyło przepisy Kodeksu pracy w umowach cywilnoprawnych (umowy-zlecenia i umowy o dzieło), jakie zawarli z 6,3 tys. pracownikami. Działo się tak, gdyż świadczona przez tych pracowników praca spełniała

UOKiK chce, by prokuratura zbadała działalność spółki 4You Airlines

przepisy kodeksu cywilnego, dotyczące niemożliwości świadczenia" - wskazał Urząd. Dodano, że aby odstąpić od umowy, należy przesłać na adres 4You Airlines oświadczenie o odstąpieniu od niej, z podaniem danych umożliwiających jej identyfikację, oraz zażądać zwrotu ceny zapłaconej za bilet. W sytuacji

Sejm uchwalił przepisy dotyczące rzeczy znalezionych

. Przepisy nie dotyczą też przypadków znalezienia broni, amunicji lub materiałów wybuchowych, gdy niezwłocznie zawiadomiona musi zostać policja. W przepisach utrzymana zostaje natomiast zasada z Kodeksu cywilnego, zgodnie z którą znalazca może domagać się znaleźnego w wysokości jednej dziesiątej wartości

PiS chce, żeby "frankowicze" spłacali kredyt po starym kursie. "To zgodne z konstytucją"

- powiedziała wiceprezes PiS. "Proponujemy oświadczenie woli" - Proponujemy, aby osoby zadłużone we frankach mogły wystąpić z oświadczeniem woli wobec banku, że ich kredyt będzie spłacany po kursie z 14 stycznia 2015 roku - przedstawiał propozycję PiS poseł Paweł Szałamacha. - W Kodeksie cywilnym jest

PiS chce, by "frankowicze" spłacali kredyt po kursie sprzed uwolnienia franka

wiceprezes PiS. "Proponujemy, aby osoby zadłużone we frankach mogły wystąpić z oświadczeniem woli wobec banku, że ich kredyt będzie spłacany po kursie z 14 stycznia 2015 roku" - przedstawiał propozycję PiS poseł Paweł Szałamacha. "W kodeksie cywilnym jest przewidziana klauzula +nadzwyczajnej

MS konsultuje się ws. stawek odsetek ustawowych

. Zgodnie z Kodeksem cywilnym Rada Ministrów określa wysokość odsetek ustawowych, kierując się koniecznością zapewnienia dyscypliny płatniczej i sprawnego przeprowadzania rozliczeń pieniężnych, biorąc pod uwagę wysokość rynkowych stóp procentowych oraz stóp procentowych NBP" - dodała.

Wnioski o areszt dla podejrzanego o szpiegostwo prawnika i oficera są już w sądzie

w środę przez ABW miał dostęp do tajemnic dotyczących nie tylko wojska, ale i NATO. Młody prawnik podejrzany o szpiegostwo miał natomiast rozpocząć wkrótce pracę w jednym z ministerstw. Kodeks karny przewiduje za szpiegostwo od roku do 10 lat więzienia Cywila i wojskowego pracującego w MON

PO proponuje spółki cywilne zamiast zw. partnerskich. "To poniżające"

. Projekt wskazuje na odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, które stanowią że: "Wkład wspólnika może polegać na wniesieniu do spółki własności lub innych praw albo na świadczeniu usług". Prawdopodobnie przepisy mówiące o wzajemnej trosce i opiece zbyt kłuły konserwatystów w oczy jako ich zdaniem

Senat. wniosek o odrzucenie ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym

starszą, która zawarła taką umowę, a jej przyszłymi spadkobiercami". Jego zdaniem problem odwróconego kredytu hipotecznego nie powinien być regulowany w odrębnej ustawie. "Jest to materia, która powinna być regulowana w kodeksie cywilnym" - powiedział. Izabela Leszczyna podkreśliła, że w

Internet wypiera papier? Będą zmiany w prawie

korespondencję.Komisja Kodyfikacyjna Prawa Cywilnego przygotowała dużą nowelizację kodeksu cywilnego oraz kilku innych ustaw. Jedną z największych zmian jest dopuszczenie dwóch nowych form czynności prawnych, np. sprzedaży czy składania ofert handlowych. Chodzi o formę dokumentową i elektroniczną. Forma dokumentowa ma

Poznań. Popełnił bigamię; kary nie będzie, bo sprawa się przedawniła

Jak poinformowała w piątek PAP rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Poznaniu Magdalena Mazur-Prus, sprawa została wykryta, gdy do Urzędu Stanu Cywilnego wpłynął wniosek mężczyzny o wydanie skróconych aktów małżeństwa. "Analiza doniesienia i załączonych do niego dokumentów pozwoliła ustalić, że

Żołnierz skarży MON. "Zaprzeczają nawet, że Rosomak to - wg kodeksu - mechaniczny środek komunikacji". Rusza proces

komunikacji" w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Weteran domaga się 3 mln złotych. "Zapowiada się długa walka" - Odpowiedzieliśmy na pismo Prokuratorii, poruszając kilka istotnych zagadnień, które, mam nadzieję, będą przedmiotem rozważań sądu, w tym np. kwestię nienależytego (nieadekwatnego do

Kopacz w Mediolanie: Rostowski nie będzie szefował moim doradcom. To zamknięty rozdział

obywatelstwem - Polski i Rosji, pracujący w jednej ze stołecznych firm i szpiegujący dla rosyjskiego wywiadu. 17 października oficjalne informacje Cywil i wojskowy usłyszeli zarzut pracy na rzecz obcego wywiadu. Na 17 października oficjalne informacje w tej sprawie zapowiedziały prokuratury: wojskowa i cywilna

Palikot: utworzyć fundusz budowy mieszkań socjalnych i komunalnych

ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego z 21 czerwca 2001 r. nakłada na gminę obowiązek zapewnienia lokali socjalnych i lokali zamiennych, a także zaspokajania potrzeb mieszkaniowych gospodarstw domowych o niskich dochodach. W tym celu gmina może tworzyć i

Sejm wznowił posiedzenie

Posłowie będą też głosować m.in. nad projektem zmian w Kodeksie administracyjnym, projektem nowelizacji ustawy o służbie cywilnej, projektem noweli ustawy o kontroli w administracji rządowej, a także projektami zmian w ustawie o policji i w Prawie energetycznym. Posłowie zapoznają się następnie z

Sąd do kierowców: możecie sami ściągać "prywatne" szczęki

sobie gotówki. Wtedy jednak trzeba podpisać weksel in blanco. Pawlik pokwitował weksel, bo potrzebował samochodu - z racji wieku i chorób ma problemy z poruszaniem się. - Oczywiście to nie żadna kara, tylko opłata za parking. Wszystko opiera się na Kodeksie cywilnym. Ten pan postawił swój samochód w

Sejmowa komisja infrastruktury o prawach współwłaścicieli garaży

rzeczy często uniemożliwia prawidłowe funkcjonowanie wspólnot, bo zgodnie z kodeksem cywilnym, współwłaściciele garażu chcąc zająć stanowisko w sprawach będących przedmiotem głosowania wspólnoty muszą jednomyślnie wybrać swojego pełnomocnika, co jest praktycznie niemożliwe, gdy współwłaściciele są liczni

Siedziba ośrodka pomocy społecznej trafiła w ręce Kościoła. Powiat pozwał państwo, odszkodowania nie będzie

skarb państwa nie może odpowiadać za zaniechania legislacyjne dokonane przed wrześniem 2004 r., czyli przed wejściem w życie noweli Kodeksu cywilnego przewidującej odpowiedzialność państwa za takie zaniechanie. Dodatkowo, według sądu, "są inne sposoby na zaspokojenie roszczeń powiatu ws

Prawnicy: Biskupi się mylą. Mogą zapłacić za zaniedbania ws. pedofilii. Prawo to dopuszcza

dochodzenie zadośćuczynienia. Trzeba by dowieść, że przełożeni księdza przyczyniali się do zwiększenia rozmiaru szkody. Poszkodowani mogliby powołać się wtedy na artykuły 23 i 24 kodeksu cywilnego o naruszeniu dóbr osobistych takich jak zdrowie, wolność, cześć.Więcej w dzisiejszej "Gazecie Wyborczej"

Zabiła męża tuż po ślubie, teraz chce przejąć po nim spadek

małżonkowie dostali w prezencie ślubnym. Adwokat: Niegodna dziedziczenia - W imieniu rodziców zmarłego złożyłem wniosek o uznanie Małgorzaty S. za niegodną dziedziczenia, na co pozwalają przepisy Kodeksu cywilnego. Mówią one, że sąd może dokonać takiego uznania w przypadku, kiedy spadkobierca dopuścił się

Proboszcz złamał prawo pracy. PIP dała mandat

Ogrodach i to na nim spoczywa odpowiedzialność za przestrzeganie prawa. Dlaczego mandat za łamanie prawa pracy jest tak niski? Zgodnie z art. 281 Kodeksu pracy za nie prowadzenie ewidencji czasu pracy inspektor może nałożyć karę grzywny w wysokości 1-2 tys. zł. Organista nie wywalczył jednego: należnych

Sąd oddalił pozew przeciw Korwin-Mikkemu. "Jako czynny polityk ma prawo do wyrażania swoich opinii i ocen"

Amazonek w Skarżysku-Kamiennej. W ocenie sądu wypowiedzi polityka nie mają charakteru wyborczego Oddalając pozew, sąd przypomniał, że w myśl przepisów kodeksu wyborczego warunkiem dochodzenia roszczeń w trybie wyborczym jest rozpowszechnianie za pomocą materiałów wyborczych - odpowiednio definiowanych

Gowin: Nie ma powodu, by prokuratura wojskowa zachowała odrębność

sejmowej komisji sprawiedliwości i praw człowieka, na której minister ma przedstawić plany resortu na najbliższe miesiące. - Nie widzę powodu, dla którego prokuratura wojskowa miałaby zachować odrębność od prokuratury cywilnej - powiedział wtedy. - W mojej ocenie sądy wojskowe powinny funkcjonować tylko w

Franciszek: Proszę o przebaczenie za pedofilię. Sprawcy zostaną ukarani

ścisłą współpracą z wymiarem sprawiedliwości w takich przypadkach, choć przyznaje zarazem, iż w różnych krajach istnieją różne przepisy kodeksu karnego dotyczące pedofilii. Okólnik z inicjatywy Benedykta XVI zaleca współpracę W maju 2011 roku watykańska Kongregacja Nauki Wiary wydała okólnik dla

PIP: budowlanka oraz handel na cenzurowanym

dokumencie podsumowującym ubiegłoroczne kontrole PIP. Dodano w nim, że innym rozwiązaniem, które mogłoby zmniejszyć skalę naruszeń Kodeksu pracy w tym zakresie, byłoby wprowadzenie regulacji prawnych ograniczających korzyści pracodawców wynikające z zastępowania umów o pracę umowami prawa cywilnego. Chodzi

Sułtanat Brunei oficjalnie wprowadzi szariat. "Wypełnimy obowiązek wobec Allaha"

Sułtan Brunei Hassanal Bolkiah, jeden z najbogatszych ludzi świata, zapowiedział wprowadzenie za pół roku nowego kodeksu karnego opartego na szariacie. Szariat reguluje m.in. kwestie dotyczące umów prywatnych i handlowych, małżeństwa i rozwodu, prawa rodzinnego, dziedziczenia oraz polityki i

Episkopat Włoch: Biskup nie musi zawiadamiać prokuratury o pedofilii. "To jednoznaczna rekomendacja"

współpracą z wymiarem sprawiedliwości w takich przypadkach, choć przyznaje zarazem, iż w różnych krajach istnieją różne przepisy kodeksu karnego dotyczące pedofilii. Na konieczność współpracy ze stroną świecką zwrócił uwagę argentyński ksiądz Humberto Miguel Yanez, współpracownik papieża Franciszka z Buenos

Wykreślą słynny artykuł 212? Większość polityków za

Nowelizacja kodeksu karnego zaproponowana przez PSL zakłada wykreślenie czterech artykułów, w tym tego z numerem 212, który za zniesławienie dopuszcza karę grzywny, ograniczenia wolności, a w skrajnych przypadkach nawet roku więzienia. Zdaniem ludowców przepisy te naruszają prawo człowieka do

Prof. Sołtysiński doktorem honoris causa SGH

uchwalony przez Sejm w 2000 r. nowy kodeks. Opiniował też wiele rządowych projektów dotyczących kwestii prawa własności. Jest autorem kilkunastu książek i ponad 200 publikacji na temat prawa handlowego, własności intelektualnej, prawa antymonopolowego i prawa cywilnego.

Mama wyproszona z galerii. Kazali jej karmić syna w WC

podstawie przepisów Kodeksu cywilnego o ochronie dóbr osobistych. Dodatkowo przedsiębiorca prowadzący centrum handlowe może zostać ukarany grzywną za popełnienie wykroczenia z art. 138 Kodeksu wykroczeń, polegającego na odmowie świadczenia usługi bez uzasadnionej przyczyny - wyjaśnia Błaszczak. W pierwszej

Poseł partii Putina wątpi w bezstronność MAK. Żąda kontroli

uprawnieniami Międzypaństwowy Komitet Lotniczy faktycznie nie jest przez nikogo kontrolowany i wykonuje niejasne zadania. Deputowany zapowiedział, że na podstawie rezultatów kontroli MAK przygotuje projekt zmian w Kodeksie Powietrznym FR. W listopadzie 2013 roku podczas lądowania na lotnisku w Kazaniu - stolicy

Ukraina: Wprowadzono stan sytuacji nadzwyczajnej w Donbasie. Putin: "Legia natowska" działa wbrew interesom Ukraińców

regionie. Na czele komisji nadzwyczajnej ma stanąć premier. Wicedyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich Adam Eberhardt poinformował, że nie oznacza to ograniczenia praw obywatelskich, ale umożliwia władzom państwowym koordynację działań lokalnych. Stan sytuacji nadzwyczajnej jest regulowany kodeksem obrony

Marek Biernacki o zatrzymaniu ws. szpiegostwa: "Udany strzał polskich służb w GRU. To byli agenci państwa rosyjskiego"

interesów, odpowiedział: "Zawsze są groźni". Jednym z zatrzymanych jest pułkownik Wojska Polskiego, drugim - osoba cywilna. "Oskarżenie o współpracę z obcym wywiadem" Wobec obu mężczyzn sąd zastosował trzymiesięczny areszt. - Pułkownik podejrzany o udział w działalności na rzecz obcego

Kopacz: W sprawie szpiegów nie będzie pochopnych decyzji

tej samej godzinie cywilny sąd rozpatrzy również wniosek o aresztowanie prawnika. Do 25 lat więzienia Kodeks karny przewiduje za szpiegostwo od roku do 10 lat więzienia. W razie udzielenia informacji, których przekazanie może wyrządzić szkodę państwu, minimalna kara to trzy lata. W przypadku

Od 25 grudnia więcej praw dla konsumentów

. Ustawa przywraca stosowanie przepisów Kodeksu cywilnego do gwarancji konsumenckiej. Oznacza to, że jeżeli przedsiębiorca, który udziela gwarancji, nie określi dokładnie jej treści, konsument będzie mógł powołać się na uprawnienia związane z gwarancją przewidziane w Kodeksie cywilnym. Do 2 lat zostaje

Seremet: Dziś przesłuchania ws. podejrzanych o szpiegostwo, niedługo więcej szczegółów

związku z tym, że status osoby zatrzymanej to wojskowy. Drugi wątek, którym zajmuje się Prokuratura Apelacyjna w Warszawie, dotyczy osoby cywilnej - powiedział. Rosyjscy szpiedzy? Seremet nie potwierdził informacji, że chodzi o rosyjskich szpiegów, ani im nie zaprzeczył. - To są sprawy o niezwykle

Proces o 200 tys. zł za molestowanie przez księdza. Pełnomocnik proboszcza: oferujemy 2 tys. zł. "Tylko na tyle go stać"

opublikowania przeprosin na łamach "Newsweeka", "Polityki" i "Gazety Wyborczej". Pozew oparto na artykułach 23, 24, 416 i 430 Kodeksu cywilnego. Dwa pierwsze przepisy mówią o ochronie dóbr osobistych. Dwa kolejne dotyczą obowiązku naprawienia szkody przez osobę prawną - w tym

Pięć osób oskarżonych przez rodziny ofiar katastrofy smoleńskiej

oskarżycieli posiłkowych subsydiarnych do podawania przedstawicielom mediów ich danych personalnych". Dodała, że sąd "nie miał dotychczas sposobności odebrać ich stanowisk w tej kwestii". Leszczyńska-Furtak ujawniła jedynie, że zarzuty z art. 231 par. 1 Kodeksu karnego dotyczą "pięciorga

"Areszt dla Wesołowskiego to precedens. A to nie koniec..." Proces jeszcze w tym roku. Grozi mu 7 lat więzienia

Oskarżonemu o pedofilię arcybiskupowi Józefowi Wesołowskiemu grozi od 6 do 7 lat więzienia za wykorzystywanie nieletnich i posiadanie materiałów z pornografią dziecięcą - powiedział w dziś rzecznik Watykanu ksiądz Federico Lombardi. Taką karę - wyjaśnił - przewidywał kodeks karny, który obowiązywał

Sejm. Komisja za większymi uprawnieniami dla sądów administracyjnych

; przygotował swoją opinię o braku podstaw do jej wniesienia. Przeciw takiej poprawce opowiadał się Witold Pahl (PO), według którego "zbyt głęboko wkracza ona w kontakty adwokata z klientem". Jednak Borys Budka (PO) wskazał, że analogiczne rozwiązanie znajduje się już w Kodeksie postępowania

MSZ: Polska przekazała 22 mln dol. pomocy ofiarom Holocaustu

rekompensat w Polsce regulują m.in. przepisy Kodeksu cywilnego i Kodeksu postępowania cywilnego. W oparciu o te przepisy restytucja mienia prywatnego w Polsce trwa od roku 1989. Tymczasem uczestnicy czwartkowej debaty w Izbie Lordów nad priorytetami brytyjskiego przewodnictwa w Międzynarodowym Sojuszu na

Rewolucja w rozwodach. Ruch Palikota zapowiada projekt ustawy

Jak powiedział poseł Ruchu Łukasz Krupa, projekt zmian w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym oraz w prawie o aktach stanu cywilnego wprowadzający takie zmiany jest już przygotowany i zostanie przedstawiony w najbliższym czasie. Według projektu strony za porozumieniem składałyby wspólny wniosek o

Sąd nad ślubem

- Mam wątpliwości, graniczące z pewnością, czy przepis z kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, na który powołuje się urzędnik stanu cywilnego, jest konstytucyjny. Rozpoczęłam starania o jego zmianę. Wystąpiłam o ekspertyzy konstytucjonalistów, spotkałam się profesorami psychiatrii. Nie odpuszczę

Trynkiewicz nie wyjdzie na wolność? Jest nowy wniosek

więzienia powołał się na pierwszy paragraf art. 775 kodeksu postępowania cywilnego. "Jeżeli przedmiotem zabezpieczenia nie jest roszczenie pieniężne, sąd udziela zabezpieczenia w taki sposób, jaki stosownie do okoliczności uzna za odpowiedni, nie wyłączając sposobów przewidzianych do zabezpieczenia

Dyscyplinarka za udział w wiecu Kaczyńskiego

argumentuje, że na spotkanie z nim poszła po pracy.Ustawa i kodeks zabraniająNa czym więc polega problem? - Otóż Grażyna Welon jest członkiem korpusu służby cywilnej. A art. 78 ustawy o tej służbie stanowi, że takim osobom nie wolno publicznie manifestować poglądów politycznych. Zachowanie neutralności

Prezydent wnioskuje do TK o zbadanie "ustawy o bestiach"

decyzji sądu cywilnego zastosowanie wobec osoby uznanej za stwarzającą zagrożenie, już po odbyciu przez nią kary więzienia, nadzoru prewencyjnego lub leczenia w ośrodku zamkniętym utworzonym w Gostyninie. O rozważenie skierowania ustawy do TK prosiła m.in. Helsińska Fundacja Praw Człowieka, uznając, że w

Nie będzie ugody między kurią a molestowanym przez proboszcza. Marcin K.: Napiszę list do Franciszka

przeciwko sprawcy tego czynu". - Wskazaliśmy mu wręcz drogę i tak uczynił - zaznaczył. Proces cywilny, prawo kościelne? Wyrwa stwierdził też, że w procesie z powództwa cywilnego ważną rolę odegra prawo kanoniczne. - W tej sprawie nie będą miały zastosowania wyłącznie przepisy Kodeksu cywilnego, tylko

"Rz": Ofensywa ws. "polskich obozów". Używanie określenia będzie traktowane jako naruszenie dóbr?

dobrem osobistym - powiedział wiceminister Nowak-Far. 120 interwencji w ostatnim roku ws. "polskich obozów" - Chodzi o artykuły 23-24 Kodeksu cywilnego. Katalog dóbr osobistych jest w nim otwarty. Powinny trafić do niego dobra takie jak prawo do prawdy historycznej, do nienaruszania tożsamości

PG: więcej prokuratorów zajmie się sprawami cywilnymi

- więcej w porównaniu z pierwszym półroczem 2010 r. o 3,7 tys. spraw, czyli o 18,2 proc. Zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego "prokurator może żądać wszczęcia postępowania w każdej sprawie, jak również wziąć udział w każdym toczącym się już postępowaniu, jeżeli według jego oceny wymaga

Ponad sto szpitali podpisało skargę do premiera na ministra zdrowia

kolejności świadczeń, za które płaci, wynika wprost z przepisów kodeksu cywilnego, nie wymaga więc inkorporacji do treści umowy - podkreśla resort zdrowia. Zgodnie z kodeksem cywilnym, gdy dłużnik ma kilka długów wobec wierzyciela, może wskazać, które zobowiązanie zaspokaja, przekazując pieniądze. "

B. prezydent Opola musi oddać 46 tys. zł, które przyjął jako łapówki

przestępstwa w Kodeksie karnym nie było stosowanych przepisów. Wprowadzono je dopiero później. Dlatego Prokuratura Okręgowa w Opolu wytoczyła oddzielne procesy w trybie cywilnym. W trakcie pierwszego procesu, w 2011 r., sąd orzekł przepadek 182 tys. zł. We wtorek zapadł drugi wyrok, na mocy którego Piotr S

Sposób Ministerstwa Zdrowia na 64-letnią sekretarkę: zwolnienie dyscyplinarne

urlop, na który - do chwili rozpoczęcia swojej nieobecności w pracy - nie uzyskała zgody przełożonego. (...) Stosunek pracy z panią S. został rozwiązany z dniem 12 kwietnia na podstawie art. 61 Kodeksu cywilnego, w związku z art. 300 Kodeksu pracy".Cały tekst w serwisie internetowym "Gazety

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

Kodeks cywilny

Kodeks cywilny (skrót k.c. lub w języku prawniczym kc) – usystematyzowany według określonych reguł (nawiązujących do systematyki pandektowej) zbiór przepisów prawnych z zakresu prawa cywilnego obejmujący przynajmniej podstawowy zestaw instytucji z tej dziedziny. Polski kodeks

Europejski kodeks cywilny

Europejski kodeks cywilny (ang. The European civil code, ECC) – propozycja harmonizacji prawa cywilnego w państwach Unii Europejskiej. Obejmowałby swoim zasięgiem prawo rodzinne, prawo własności, prawo zobowiązań oraz prawo spadkowe. HistoriaParlament Europejski domagał się rozpoczęcia prac

Kodeks cywilny zachodniogalicyjski

Kodeks cywilny zachodniogalicyjski – (Bürgerliches Gesetzbuch) kodeks cywilny powstały w Austrii, wprowadzony w Galicji Zachodniej, a następnie w Galicji Wschodniej (1797).Kodeks był oparty na prawie natury, ale zawierał regulacje o charakterze feudalnym, dotyczące m.in. prawa własności

Kodeks cywilny Królestwa Polskiego

Kodeks cywilny Królestwa Polskiego, Kodex Cywilny Królestwa Polskiego – w Warszawie dnia 1 (13) Czerwca 1825 r. (Dz.Pr.K.P. Tom X, Nr 41, s. 3) – ustawa obowiązująca w Królestwie Kongresowym od 1 stycznia 1826 roku w miejsce Tytułu Wstępnego, Księgi I i Tytułu V Księgi III Kodeksu

Kodeks cywilny Federacji Rosyjskiej

Kodeks cywilny Federacji Rosyjskiej(ros. ??????????? ?????? ?????????? ?????????, ????) – kodeks będący podstawowym aktem prawnym z zakresu rosyjskiego prawa cywilnego, uchwalany częściami w latach 1994-2006 w postaci czterech ustaw federalnych.Kodeks stopniowo zastępował dotychczas

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.

kodeks cywilny

Kodeks cywilny (skrót K.c. lub w języku prawniczym również kc) - usystematyzowany według określonych reguł (nawiązujących do podziału dokonanego w Instytucjach Gaiusa) zbiór przepisów prawnych z zakresu prawa cywilnego obejmujący przynajmniej podstawowy zestaw instytucji z tej dziedziny. Charakteryzuje się staranną redakcją językową, syntetycznymi sformułowaniami oraz brakiem zbędnej kazuistyki.

więcej o kodeks cywilny na pl.wikipedia.org

Zdjęcia - kodeks cywilny