kodeks administracyjny

PAP

Resort gospodarki szykuje pakiet kolejnych ułatwień dla przedsiębiorców

Resort gospodarki szykuje pakiet kolejnych ułatwień dla przedsiębiorców

Ministerstwo Gospodarki przygotowuje kolejne zmiany w prawie, które mają ułatwić życie przedsiębiorcom. Projekty założeń nowego Prawa działalności gospodarczej, ustawy o uproszczeniu procedur administracyjnych i noweli Kodeksu pracy trafiły właśnie do wykazu prac rządu.

"PB": Absurdalny pomysł resortu finansów

Zmiana wykładni jednego przepisu kodeksu postępowania administracyjnego może oznaczać koniec branży przynoszącej budżetowi 10 mld zł rocznie - pisze "Puls Biznesu".

Nowa ustawa o internecie na Białorusi. Odetnie dostęp do zagranicznych stron?

Od 6 stycznia wejdzie w życie nowelizacja do białoruskiego kodeksu prawa administracyjnego. Nowe prawo może nałoży kary na firmy prowadzące działalność na Białorusi, a nie posiadające białoruskiego adresu internetowego. Za korzystanie z zagranicznych stron mogą być karani także ich użytkownicy i firmy umożliwiające dostęp do stron internetowych.

Białoruś: nowe wysokie kary dla kierowców

Największy państwowy dziennik "Sowietskaja Biełorussija" pisze, że kierowcy zaczęli częściej uciekać z miejsc nawet drobnych wypadków. Jeśli wcześniej ukrywali się głównie kierowcy, którzy dopuścili się poważnych wykroczeń, to teraz uciekają również ci, którzy na przykład zaczepili o luste

KE: Polska musi umożliwić odwołanie się do sądu od odmowy wydania wizy

zostaną naruszone. Według KE przepisy w Polsce "przewidują jedynie możliwość odwołania do pozasądowych organów administracyjnych". "Komisja uważa jednak, że również obywatel państwa trzeciego ma na podstawie kodeksu wizowego prawo do bezstronnego rozpatrzenia wniosku wizowego, a prawo to

MIR: projekt kodeksu budowlanego w Sejmie jeszcze przed końcem kadencji

Kodyfikacyjna Prawa Budowlanego przyjęła podstawową wersję projektu Kodeksu urbanistyczno-budowlanego. Został on przekazany do resortu infrastruktury i rozwoju oraz zamieszczony na stronach komisji do dalszych konsultacji. Kodeks ma wzmocnić rolę planowania przestrzennego w gminach. Nie oznacza to, że

Lewiatan: projekt nowego prawa gospodarczego korzystny dla biznesu

podkreślenie ich raz jeszcze uważam za bardzo dobry pomysł" - mówił Wyżykowski. Według niego funkcjonujące już teraz w prawodawstwie ogólne zasady, zapisane np. w Kodeksie postępowania administracyjnego, często stają się podstawą do wytaczania przez przedsiębiorców postępowań przed sądami

BAŻ przeciw nękaniu dziennikarzy za pracę dla zagranicznych mediów

"Żądamy, by pracownicy organów spraw wewnętrznych i innych organów państwowych zaprzestali administracyjnego ścigania dziennikarzy freelancerów (tzw. wolnych strzelców - PAP) i wywierania na nich presji w związku z publikowaniem przez nich materiałów w zagranicznych mediach" - napisało

Kontrowersje nad projektem ustawy o ochronie zwierząt doświadczalnych

. Wiceminister zauważył też, że normy prawne i administracyjne są czymś innym, niż kodeks etyczny. "My dyskutujemy nad projektem pewnej regulacji" - podkreślił. Jak dodał, choć w paragrafach nie widać potrzeby spojrzenia na dany problem ze stycznego punktu widzenia, to takiej potrzeby nikt nie

MF uzgadnia projekt powołania Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Podatkowego

"Oczekuje się, że za rok będą gotowe założenia przyszłej kodyfikacji rozstrzygające kluczowe kwestie m.in. prawa i obowiązki podatnika, zasady wykładni prawa podatkowego, relacje Ordynacji i Kodeksu postępowania administracyjnego, oraz relacje Ordynacji i materialnego prawa podatkowego oraz

Bułgaria.Raport: bariery administracyjne kosztują biznes 1,7 mld euro rocznie

pokazującą ile po wprowadzeniu odpowiednich zmian w każdej z 35 ustaw można by zaoszczędzić. Na pierwszym miejscu są zmiany w Kodeksie Ubezpieczeń Społecznych. Obecnie złożenie wymaganej dokumentacji kosztuje biznes 591 mln lewów (295,5 mln euro) rocznie. Bez konieczności podawania zbędnych informacji

MIR przygotowuje projekt noweli o planowaniu przestrzennym

spójna. Część rozwiązań ma charakter nowatorski. Jednak jest jeszcze za wcześnie, by je w pełni oceniać" - zaznaczył. Dodał, że prace nad podstawową wersją Kodeksu powinny potrwać do stycznia 2015 r. "Komisja chce ocenić rozwiązania kodeksowe pod kątem orzecznictwa sądowo-administracyjnego, a

Sprawą wygaszenia mandatu burmistrza Gostynina zajmie się NSA

. Według kodeksu wyborczego, osoba skazana prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego nie ma prawa wybieralności. Samorządowiec zachowuje jednak mandat do czasu uprawomocnienia się wyroku administracyjnego, czy to sądu wojewódzkiego, czy NSA

Sejm wznowił posiedzenie

Posłowie będą też głosować m.in. nad projektem zmian w Kodeksie administracyjnym, projektem nowelizacji ustawy o służbie cywilnej, projektem noweli ustawy o kontroli w administracji rządowej, a także projektami zmian w ustawie o policji i w Prawie energetycznym. Posłowie zapoznają się następnie z

W środę WSA zdecyduje, co dalej ze skargą Nowej Prawicy

nie przewiduje właściwości sądów administracyjnych w sprawach załatwianych na podstawie tego Kodeksu w toku przeprowadzania wyborów do Sejmu i Senatu. "W sprawach określonych w Kodeksie wyborczym sądy administracyjne co do zasady nie są właściwe, chyba że Kodeks stanowi inaczej (np. art. 384, art

"Iustitia" przeciw kasacjom ministra sprawiedliwości w sprawach karnych

Zgodnie ze zmianą Kodeksu postępowania karnego minister, obok Prokuratora Generalnego, Rzecznika Praw Obywatelskich i - w pewnym zakresie - Rzecznika Praw Dziecka, będzie mógł w postępowaniu karnym wnieść kasację od każdego prawomocnego orzeczenia sądu kończącego postępowanie. Otrzyma też prawo

Specjaliści prawa kanonicznego rozpoczęli obrady w Warszawie

Kościoła, to jednak prawo administracyjne, jako wyodrębniony dział w systemie prawa kanonicznego i odpowiadająca mu dyscyplina naukowa jest stosunkowo nowa. Prof. Skorowski przypomniał, że stopniowe wyróżnianie tego działu prawa w nauce prawa kanonicznego rozpoczęło się okresie prac nad reformą Kodeksu

Hanna Gronkiewicz-Waltz ukarana grzywną już 30 razy

Hanna Gronkiewicz-Waltz ukarana grzywną już 30 razy

organ, powinien rozpatrzyć wniosek o odszkodowanie "bez zbędnej zwłoki", nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy. Tak nakazuje Kodeks postępowania administracyjnego. Tymczasem w jednej ze spraw - jak wytknął wojewódzki sąd

Ukraina łagodzi politykę antynarkotykową. Grzywna za małą ilość

Ukraina łagodzi politykę antynarkotykową. Grzywna za małą ilość

Jest to pierwszy tego rodzaju dokument w historii niepodległej Ukrainy - pisze dziennik "Kommiersant-Ukraina". Walka z dilerami, a nie z osobami uzależnionymi Obowiązujący na Ukrainie kodeks karny przewiduje za produkcję, zakup, posiadanie oraz przewożenie środków odurzających karę do

PG: więcej prokuratorów zajmie się sprawami cywilnymi

Według danych PG obecnie w prokuraturach apelacyjnych i okręgowych sprawy o charakterze cywilnym i administracyjnym prowadzi 106 prokuratorów. "Prok. Seremet wystąpił do prokuratorów apelacyjnych o zwiększenie liczby prokuratorów zajmujących się tą problematyką, jak również umożliwienie im

Korwin-Mikke nie wystartuje w najbliższych wyborach. Sąd odrzucił skargę komitetu Nowa Prawica

Korwin-Mikke nie wystartuje w najbliższych wyborach. Sąd odrzucił skargę komitetu Nowa Prawica

, uznając, że nie jest sądem właściwym do orzekania w tej sprawie - mówi Małgorzata Jarecka rzecznik prasowy WSA w Warszawie. Jak podkreśliła, w związku z tym, że zaskarżona przez Nową Prawicę decyzja PKW nie podlega regulacji Kodeksu postępowania administracyjnego, WSA w ogóle nie zajmował się meritum

WSA odrzucił skargę Nowej Prawicy na działania PKW

właściwym do orzekania w tej sprawie" - powiedziała PAP Jarecka. Jak podkreśliła, w związku z tym, że zaskarżona przez Nową Prawicę decyzja PKW nie podlega regulacji Kodeksu postępowania administracyjnego, WSA w ogóle nie zajmował się meritum skargi. "Ponieważ przepisy Kodeksu wyborczego

Obywatelki drugiej kategorii? Urząd nie wydał dokumentów lesbijce. Prezydent interweniuje

Obywatelki drugiej kategorii? Urząd nie wydał dokumentów lesbijce. Prezydent interweniuje

. Prezydent: Błąd Nie pomogły tłumaczenia, że ślub odbędzie się we Francji, że kobiety tam mieszkają i nie zamierzają wracać do kraju. Urzędniczka powołała się na zapisy Konstytucji RP oraz kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, które mówią, że małżeństwo to związek pomiędzy kobietą i mężczyzną. "W nich nie

Senat. Drobne poprawki do ustawy dot. wydzielenia detalu z PGNiG

wynikających z kodeksu cywilnego, które w pełni mają przejść na wyodrębnioną spółkę. Senatorowie zagłosowali też za rozwiązaniem przewidującym informowanie partnerów biznesowych o tym, że na tych samych zasadach, na których operowała spółka matka, będzie działać wyodrębniona spółka. "Chodzi o to, by w

Białoruś/Sąd nie rozpatrzył sprawy Milinkiewicza

podstawie fałszywych dokumentów". Grozi za to grzywna lub kara do dwóch miesięcy "prac poprawczych". W piątek sędzia odesłał protokół do poprawki, gdyż wpisane w nim oskarżenie i kwalifikacja czynu były niezgodne w kodeksem administracyjnym. Przychylił się także do wniosku Milinkiewicza o

Budowa przy Starówce trwa w najlepsze. Reakcja ratusza

wymaga czasu.Dzielnica wydała w poniedziałek dwa postanowienia: o wznowieniu postępowania o wydanie pozwolenia na budowę oraz o wstrzymaniu wykonania poprzedniej decyzji zezwalającej na roboty budowlane. Urzędnicy oparli się w nich na art. 145 i następnych Kodeksu postępowania administracyjnego

Sąd priorytetowo rozpatrzy skargę Nowej Prawicy

Skąd ta decyzja PKW? [FELIETON GRASSA] Skarga Nowej Prawicy trafi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego dzisiaj. Zgodnie z prawem sąd ma 14 dni na wydanie decyzji. Wybory odbędą się za 13 dni. Sędzia Joanna Kube podkreśliła w rozmowie z tvn24.pl, że "z wiadomych przyczyn" sąd potraktuje

PKW we wtorek przekaże skargę Nowej Prawicy do sądu administracyjnego

poniedziałek zajęła się tym dokumentem. W ocenie Nowej Prawicy w tak ważnej sprawie nie ma powodu, żeby czekać nawet jeden dzień. "Właśnie Państwowa Komisja Wyborcza przyjęła treść wyjaśnień, które zostaną przekazane we wtorek do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie" - powiedział PAP

Sądny dzień ŁKS. We wtorek wyrok w sprawie licencji

nastąpiło naruszenie rygorów formalnych przewidzianych w Kodeksie postępowania administracyjnego. Dla łodzian to oznaczało, że PZPN nie miał prawa odmówić ŁKS licencji. PZPN odwołał się do NSA.Dziś troje sędziów rozpatrzy skargę łodzian. - Na 99 procent tego samego dnia zapadnie wyrok - informuje biuro

Czy kruki unikną odstrzału? Jeszcze nie wiadomo

sprawie zostały wzięte pod uwagę. W związku z tym nie można określić, kiedy zapadnie ostateczna decyzja w sprawie odstrzału, bo jej termin z każdym nowym wnioskiem się oddala. - Zależy nam jednak na jak najszybszym zamknięciu tej sprawy, ale według przepisów Kodeksu Prawa Administracyjnego mamy obowiązek

Prezydent podpisał nowelę ustawy Prawo energetyczne

tzw. sukcesją generalną, czyli przeniesieniem umów z odbiorcami końcowymi na nową spółkę. Prawnicy uznali, że Kodeks cywilny jest za słabą podstawą do takiej operacji i musi mieć ona uzasadnienie ustawowe. Właśnie taką kwestię reguluje przyjęta nowelizacja, dzięki niej przede wszystkim nie trzeba

Zakaz wypowiedzi dla ks. Lemańskiego z Jasienicy słuszny. Tak twierdzi organ sądowniczy Watykanu

Kongregacji ds. Duchowieństwa ws. rekursu ks. Lemańskiego jest potwierdzeniem decyzji administracyjnej wydanej przez ordynariusza warszawsko-praskiego abp. Henryka Hosera. Stolica Apostolska miała jeszcze rozpatrzyć drugi rekurs ks. Lemańskiego przeciw usunięciu go z funkcji proboszcza parafii w Jasienicy

Stadion pękał, bo kierownik robót świętował narodziny córki?

powołał się na przepis Kodeksu postępowania administracyjnego. Wynika z niego, że jeśli postępowanie z jakiegokolwiek powodu stało się bezprzedmiotowe, to się je umarza. - Czyli skoro konstrukcja już nie pęka, bo została podparta, to nie ma winnych popękania? - pytamy. - Nie mogę komentować orzeczeń sądu

Bez wyroku w sprawie licencji ŁKS. Odszkodowania nie będzie?

odwołać. Przesłał więc wniosek do Trybunału Konstytucyjnego, który uznał, że łodzianom przysługuje jednak prawo do zaskarżenia decyzji. Na początku roku sędziowie WSA uznali nieważność decyzji obu komisji licencyjnych, bo ich zdaniem PZPN nie przestrzegał przepisów kodeksu administracyjnego. Związek

Sejm przyjął drobne poprawki do ustawy ws. usług detalicznych PGNiG

przeniesieniem umów z odbiorcami końcowymi na nową spółkę. Prawnicy uznali, że Kodeks cywilny jest za słabą podstawą do takiej operacji i musi mieć ona uzasadnienie ustawowe. Właśnie taką kwestię reguluje przyjęta nowelizacja, dzięki niej przede wszystkim nie trzeba będzie np. rozwiązywać i ponownie zawierać

WSA odrzucił skargę Nowej Prawicy; komitet zapowiada skargę do SN

Kodeksu postępowania administracyjnego, WSA w ogóle nie zajmował się meritum skargi. Jarecka w rozmowie z PAP tłumaczyła, że "ponieważ przepisy Kodeksu wyborczego kompleksowo regulują procedurę wyborczą, to nie można poddać regułom zwykłego postępowania sądowego różnych procedur wyborczych"

Rosja zmienia kodeks rodzinny. Zakaz adopcji do krajów, gdzie są małżeństwa homoseksualne

Teraz ten akt prawny trafi do Rady Federacji, wyższej izby parlamentu, a po zatwierdzeniu przez nią - co jest przesądzone - do prezydenta. Władimir Putin zapowiedział już, że podpisze ustawę. Poprawki do kodeksu rodzinnego zakazują adopcji rosyjskich dzieci zarówno przez małżeństwa homoseksualne

Białoruski opozycjonista skazany na 4 lata w kolonii karnej

opozycjonista zaprzecza.Według sędzi Olgi Komar szkody spowodowane przez manifestantów sięgają 4600 dolarów.To był pierwszy proces uczestnika opozycyjnej demonstracji, zorganizowanej po wyborach prezydenckich, sądzonego z kodeksu karnego a nie lżejszego kodeksu administracyjnego.

Gowin: Nie ma powodu, by prokuratura wojskowa zachowała odrębność

mniej obciążonych sprawami będą mogli prowadzić rozprawy także w sądach o większym obciążeniu. Sędziowie mają być odciążeni od obowiązków administracyjnych, kosztem administracji sądowej i referendarzy.Potrzebna jest reforma sądownictwa wojskowegoJarosław Gowin chce też zreformować sądownictwo wojskowe

ABW nie chce ujawnić ile zakłada podsłuchów. Skarga kasacyjna

Administracyjnego w Warszawie. W pierwszym wyroku, w styczniu ub.r., WSA stwierdził bezczynność szefa ABW, gdyż - jak uzasadniał - obowiązkiem Agencji było rozpatrzenie wniosku zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego. Agencja złożyła kasację do NSA, który w lipcu zeszłego roku uchylił to orzeczenie. NSA

Ponad sto szpitali podpisało skargę do premiera na ministra zdrowia

. - poinformował rzecznik resortu zdrowia Krzysztof Bąk. Podał, że wniosek wpłynął do resortu 31 stycznia 2013 r., a minister zgodnie z kodeksem administracyjnym przeprowadził postępowanie skargowo-wnioskowe. - Wykazał w nim, że przedstawione we wniosku zastrzeżenia nie są zasadne i poinformował o tym 4 kwietnia

WSA odrzucił skargę Nowej Prawicy; komitet zapowiada skargę do SN

Kodeksu postępowania administracyjnego, WSA w ogóle nie zajmował się meritum skargi. Jarecka w rozmowie z PAP tłumaczyła, że "ponieważ przepisy Kodeksu wyborczego kompleksowo regulują procedurę wyborczą, to nie można poddać regułom zwykłego postępowania sądowego różnych procedur wyborczych"

Od piątku gaz sprzedaje nowa spółka PGNiG Obrót Detaliczny

wzorowane na - uważanej za udaną - liberalizacji rynku energii elektrycznej z 2007 r., kiedy to wydzielono z koncernów energetycznych m.in. spółki obrotu. Pojawił się jednak problem prawny z tzw. sukcesją generalną, czyli przeniesieniem umów z odbiorcami końcowymi na nową spółkę. Prawnicy uznali, że Kodeks

Zakazali sklepom handlu po północy. Wyłamała się Biedronka

Kodeksie Pracy może odnosić się jedynie do praw i obowiązków pracodawców i pracowników, a nie służyć innemu celowi, np. ograniczeniu dostępności napojów alkoholowych. Dlatego wydział uznał, że uchwała jest niezgodna z prawem i urząd złożył skargę do Wojewódzkiego Sąd Administracyjnego. Nie chcieli rozpijać

Rosja: zakaz adopcji rosyjskich dzieci do krajów, gdzie małżeństwa homoseksualne są legalne

Trzecie (ostatnie) czytanie projektu ustawy odbędzie się w najbliższy piątek. Później ten akt prawny trafi do Rady Federacji, wyższej izby parlamentu, a po zatwierdzeniu przez nią, co jest przesądzone - do prezydenta Rosji. Władimir Putin zapowiedział już, że podpisze ustawę. Poprawki do Kodeksu

Biurowiec przy pl. Zamkowym zachowa pozwolenie na budowę?

. Powołuje się na Kodeks postępowania administracyjnego, który nakazuje wznowienie procedury, jeżeli decyzja została wydana przez urzędnika "podlegającego wyłączeniu". W innym miejscu kodeks wskazuje, że temu obowiązkowi podlegają urzędnicy rozstrzygający w sprawie swego małżonka i krewnych

Pikieta w Warszawie: Żądamy ustawy o związkach partnerskich

karnego, Kodeksu cywilnego, Kodeksu postępowania administracyjnego, Kodeksu pracy, Ordynacji podatkowej i wielu innych ustaw, w tym ustawy o podatku od spadków i darowizn, o cmentarzach i chowaniu zmarłych, o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze

Kampania wyborcza pełna problemów prawnych; winny Kodeks wyborczy

Największe emocje w tej kampanii wzbudziła sprawa komitetu wyborczego Nowej Prawicy Janusza Korwin-Mikkego. Jego działacze zarzucili PKW, że bezprawnie odmówiła rejestracji ich list wyborczych w całym kraju, choć zarejestrowali listy w ponad połowie okręgów wyborczych. Zgodnie z Kodeksem wyborczym

"Ks. Wojciech nie ma jurysdykcji. W jego interesie byłoby podporządkowanie się dekretowi"

skutek zawieszający. Ale ten kanon dotyczy wyroków sądowych i dekretów wymierzających karę, a nie dekretów administracyjnych. A ks. Lemański otrzymał dekret administracyjny. W takim wypadku Kodeks prawa kanonicznego mówi, że odwołany proboszcz powinien się powstrzymać od zadań proboszcza. Ksiądz Wojciech

Sejm przyjął drobne poprawki do ustawy ws. usług detalicznych PGNiG

wzorowane na - uważanej za udaną - liberalizacji rynku energii elektrycznej z 2007 r., kiedy to wydzielono z koncernów energetycznych m.in. spółki obrotu. Pojawił się jednak problem prawny z tzw. sukcesją generalną, czyli przeniesieniem umów z odbiorcami końcowymi na nową spółkę. Prawnicy uznali, że Kodeks

Białoruś.Niezależne organizacje protestują przeciw nowym przepisom

organizacji, propozycje nowych przepisów dotyczących uprawnień KGB "znacznie poszerzają kompetencje służb specjalnych, uwalniają je od kontroli i stawiają je faktycznie poza prawem". Białoruscy działacze zwracają uwagę, że poprawki do ustaw oraz odpowiednie zmiany w kodeksie karnym i

Nowa Prawica: PKW przetrzymuje naszą skargę

23.09. Warszawa (PAP) - Przedstawiciele Nowej Prawicy skarżą się, że są "na łasce" Państwowej Komisji Wyborczej, która wciąż nie przekazała skargi na swoje działania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. "Nie przetrzymujemy skargi, we wtorek trafi do sądu" - odpiera zarzut

Prokurator domaga się trzech lat więzienia dla dziewczyn z Pussy Riot

wierząca poczuł się dotknięty występem Pussy Riot, lecz ich czyn to jedynie wykroczenie administracyjne, a nie przestępstwo z kodeksu karnego. Zgodnie z rosyjskim kodeksem karnym dziewczynom groziło nawet siedem lat więzienia. Wczoraj po raz kolejny odmówiono spełnienia prośby obrony o odsunięcie od sprawy

Nowa Prawica: PKW przetrzymuje naszą skargę

Administracyjnego. Ma na to 30 dni, ale w tak ważnej sprawie, nie widzę powodu, żeby czekać nawet jeden dzień" - podkreślił prawnik Nowej Prawicy Jacek Wilk. "Wydawałoby się, że Państwowa Komisja Wyborcza, skoro już została złożona skarga na jej działania, zajmie się sprawą niezwłocznie. Tymczasem skarga

Komisja rekomenduje projekt dot. kar za nielegalny handel uliczny

Według zapisu, który miałby zostać dodany do kodeksu, karze grzywny podlegałby prowadzący sprzedaż "na terenie należącym do gminy lub będącym w jej zarządzie poza miejscem do tego wyznaczonym przez właściwe organy gminy". W razie popełnienia takiego wykroczenia można byłoby "orzec

Nie odebrałeś wezwania ze skarbówki? Urzędnicy uznają, że odebrałeś

regulują zapisy ordynacji podatkowej. Agnieszka Dogiel z Izby Skarbowej w Katowicach potwierdza obawy naszego czytelnika. Jak wyjaśnia, zgodnie z Ustawą o ordynacji podatkowej oraz przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego po trzech tygodniach skarbówka uzna, że pismo zostało doręczone. - Takie są

Wystąpił z Kościoła i pozwał biskupa

moim sumieniem".I to nie przyniosło efektu. W końcu w listopadzie ub.r. wniósł skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego na bezczynność opolskiego biskupa. Oczekiwał od sądu nie tylko, że ten zainterweniuje w kurii, ale również, że zobowiąże biskupa do wydania mu odpowiedniego potwierdzenia

Minister nauki i szkolnictwa wyższego - Barbara Kudrycka

Specjalistka od prawa administracyjnego. Z jej inicjatywy powstał "Kodeks etyki" dla parlamentarzystów. Uczestniczyła też w tworzeniu kodeksu etyki służby cywilnej. Członek Transparency International i Amnesty International. Należy też do Komisji Ekspertów ds. Administracji Publicznej

Grecja. Parlament zatwierdził likwidację tysięcy miejsc pracy

modernizować Minister ds. reformy administracyjnej Kyriakos Micotakis wzywał parlament do natychmiastowego podjęcia "trudnych decyzji". Argumentował, że w przeciwnym razie Grecja nie otrzyma kolejnej transzy pomocy. Mówił, że obecnie administracja jest "nieskuteczna i biurokratyczna", a

"Papież, który ma przeciąć wrzód na szczytach kościelnej władzy" - mija rok od wyboru papieża Franciszka

dla neofitów" Papież jest blisko ludzi, ale nie jest wygodny dla przywykłej do tradycji hierarchii. Szczególnie watykańskiej. Przebudowę administracyjnej centrali Kościoła, która obrosła w piórka, przeprowadza powoli, z rozmysłem, polityczną większość budując w oparciu o biskupich sojuszników

Immunitet już nie uchroni pirata drogowego

Zgodnie z propozycjami poselskiej nowelizacji kodeksu drogowego mandaty karne, zastąpione karami administracyjnymi, wystawiać mają wkrótce operatorzy specjalnie utworzonego Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym, gromadzącego wszystkie wykroczenia zarejestrowane fotoradarami. Kar za

Sąd Najwyższy: protest Nowej Prawicy bez dalszego biegu

" - powiedział dziennikarzom Hofmański. Przypomniał, że zgodnie z Kodeksem wyborczym protesty wyborcze składane są w terminie siedmiu dni, liczonym od dnia ogłoszenia wyników wyborów w Dzienniku Ustaw RP, a wyborów jeszcze nie było. Po decyzji SN komitet Nowej Prawicy zapowiedział, że po wyborach

Wolność budowlana dla inwestorów. Bat na złych urzędników

Kodeks budowlany prof. Niewiadomskiego, który przez wiele lat był sędzią w Naczelnym Sądzie Administracyjnym, zakłada m.in. wprowadzenie "zasady wolności budowlanej". Ta wolność nie oznaczałaby dowolności, bo inwestora nadal krępowałyby ograniczenia wynikające z gminnego planu

"GP": Immunitet już nie uchroni pirata drogowego

administracyjnymi. Zgodnie z propozycjami poselskiej nowelizacji kodeksu drogowego mandaty karne, zastąpione karami administracyjnymi, wystawiać mają wkrótce operatorzy specjalnie utworzonego Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym, gromadzącego wszystkie wykroczenia zarejestrowane fotoradarami. Kar za

Ludovic Obraniak obywatelem Polski

Decyzja została wydana na podstawie art. 6 ust. 1 o obywatelstwie polskim i art. 104 kodeksu postępowania administracyjnego, po rozpatrzeniu wniosku zainteresowanego.24-letni Obraniak w lutym rozpoczął starania o polski paszport, składając w konsulacie w Lille niezbędne dokumenty. W marcu pocztą

W Senacie spór ws. noweli Kodeksu wyborczego

bowiem na podstawie nowego prawa, ale już wybory uzupełniające byłyby organizowane według starych przepisów. "Myśmy mieli świadomość, że przez krótki czas w pewnym sensie będą dwa reżimy prawne. Po wyroku Trybunału Konstytucyjnego mamy bowiem taki stan rzeczy, że Kodeks wyborczy (...) będzie

WSA wezwał Nową Prawicę i PKW do uzupełnienia braków formalnych

28.09. Warszawa (PAP) - Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie nie rozpatrzy w środę skargi komitetu wyborczego Nowej Prawicy Janusza Korwin-Mikkego na działanie PKW. Sąd wezwał zarówno komitet, jak i Komisję do uzupełnienia braków formalnych - powiedziała PAP sędzia WSA Joanna Kube. Jak

Sąd Najwyższy: protest Nowej Prawicy bez dalszego biegu

, że został on złożony przedwcześnie" - powiedział dziennikarzom Hofmański. Przypomniał, że zgodnie z Kodeksem wyborczym protesty wyborcze składane są w terminie siedmiu dni, liczonym od dnia ogłoszenia wyników wyborów w Dzienniku Ustaw RP, a wyborów jeszcze nie było. Po decyzji SN komitet Nowej

Dwa lata po Amber Gold. Resort sprawiedliwości wprowadził dużo zmian

zmianami w ustawie o KRS, ustawie o kuratorach oraz w Kodeksie karnym. "Gdy okazało się, że właściciel firmy Marcin P. jako wcześniej skazany za przestępstwo gospodarcze, nie powinien był w ogóle zostać wpisany jako członek zarządu do KRS, ministerstwo sprawiedliwości podjęło działania, by zapobiec

Dwa lata po Amber Gold. Resort sprawiedliwości wprowadził dużo zmian

kolejnymi zmianami w ustawie o KRS, ustawie o kuratorach oraz w Kodeksie karnym. "Gdy okazało się, że właściciel firmy Marcin P. jako wcześniej skazany za przestępstwo gospodarcze, nie powinien był w ogóle zostać wpisany jako członek zarządu do KRS, ministerstwo sprawiedliwości podjęło działania, by

"Albo koncesja dla Trwam, albo wyrok śmierci". KRRiT zawiadomi prokuraturę

. 2 Kodeksu karnego. Przepisy te stanowią, że kto przemocą lub groźbą bezprawną wywiera wpływ na czynności urzędowe organu administracji rządowej, innego organu państwowego lub samorządu terytorialnego, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Tej samej karze podlega ten, kto stosuje przemoc lub

Tysiące nadgodzin, bo w prokuraturach za mało ludzi?

podstawie oficjalnych danych z prokuratur całej Polsce, także z Lubelszczyzny. Autorzy skupili się na sytuacji najsłabiej wynagradzanych pracowników administracyjnych: sekretarek, kierowców czy dozorców budynków. Tych, którzy obsługują lepiej zarabiających śledczych. W Polsce takich pracowników jest ponad

Wybory 2011. Nowa Prawica: Sprawa jest otwarta, możemy zaskarżyć wynik wyborów

Działacze Nowej Prawicy zarzucają Państwowej Komisji Wyborczej, że bezprawnie odmówiła rejestracji ich list wyborczych w całym kraju, choć zarejestrowali listy w ponad połowie okręgów wyborczych.Zgodnie z Kodeksem wyborczym, komitet, który do 30 sierpnia zarejestrował listy w co najmniej połowie

Rząd przyjął projekt nowelizacji Kodeksu spółek handlowych

) ramach "Pakietu na rzecz rozwoju przedsiębiorczości". "Obowiązujące przepisy Kodeksu spółek handlowych stanowią istotną barierę rozwoju i funkcjonowania firm w Polsce, nakładając na nie m.in. kosztowne, często zbędne sankcje i obowiązki administracyjne" - czytamy w komunikacie MG

ABW przegrała. Nie będzie deportacji doktoranta na Białoruś

się dowodom, pismom i wyjaśnieniom złożonym przez Juszkiewicza. Wytknął również złamanie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, zgodnie z którym strony postępowania powinny mieć możliwość zapoznania się z aktami sprawy. W przypadku Juszkiewicza dokumenty były utajnione, dlatego wojewoda

Haniebny transparent, race... Kary za zachowanie kibiców na meczu Lechii

- mówi Roman Nowak, rzecznik wojewody. - Procedura realizowana będzie zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego. - Spodziewaliśmy się, że na tym meczu będzie specjalna oprawa, bo nasi kibice już tradycyjnie przygotowują ją na rocznicę stanu wojennego - dodaje Michał Lewandowski, rzecznik Lechii

Postawił dom i właśnie się dowiedział, że mieszka tam nielegalnie. "Może to błąd urzędnika"

W piśmie tym urzędnicy wojewody informują pana Marcina, że zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego zostało wszczęte z urzędu postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji starosty puławskiego z grudnia 2007 roku, zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej panu Marcinowi

Kalisz: "Premier musi zwołać przedterminowe wybory. Inaczej czeka go Trybunał Stanu"

konferencji kilka przepisów: m.in. kodeksu wyborczego, ustawy o samorządzie gminnym i ustawy o referendum lokalnym, z których - według niego - wynika, że w razie gdyby warszawiacy odwołali Gronkiewicz-Waltz w październikowym referendum, wówczas premier ma prawny obowiązek rozpisania przedterminowych wyborów

Stokłosa wyjdzie na wolność? Rodzina musi dopłacić 2 miliony do kaucji

już oddzielny proces), a także z sędzią Sądu Administracyjnego z Poznania. Stokłosa miał dawać urzędnikom łapówki w postaci alkoholu i wędlin wartości od kilkuset do kilku tysięcy złotych oraz gotówkę w wysokości od 10 tys. do 100 tys. zł - w zależności od kwoty umorzeń podatkowych, które otrzymywał

Referendum w Warszawie. Czy można głosować bez meldunku? Ile osób musi zagłosować, żeby odwołać prezydent?

mogą się wpisywać mieszkańcy Warszawy, którzy nie mają w stolicy meldunku. Jak mówi art. 19 Kodeksu wyborczego: "Wyborcy stale zamieszkali na obszarze gminy bez zameldowania na pobyt stały wpisywani są do rejestru wyborców, jeżeli złożą w tej sprawie w urzędzie gminy pisemny wniosek. Wniosek

Nie będzie Niemiec dyrektorował

chodzi? O zapisy kodeksu postępowania administracyjnego, które mówią "termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem nadano pismo w polskiej placówce pocztowej albo złożono w polskim urzędzie konsularnym". - Wybór osoby, która nie dochowała należytej staranności w tym, aby nadać swoje

Nowa Prawica apeluje do PKW o rejestrację swoich list we wszystkich okręgach

Zgodnie z Kodeksem wyborczym, komitet wyborczy, który zarejestrował do 30 sierpnia do godz. 24 listy kandydatów co najmniej w połowie (21) okręgów wyborczych, uprawniony jest do rejestracji dalszych list bez zebrania wymaganych podpisów. Zgłoszenie list kandydatów w tych okręgach następuje na

Nie będzie zabierania samochodów za przekroczenie prędkośći

dyskusji zapłacą mandat. Zdaniem TK spowodowałoby to nierówność wobec prawa. Bogaci płaciliby bez dyskusji i unikali punktów karnych.Trybunał zakwestionował ostatecznie całą ustawę, bo zakładała ona wykreślenie niektórych wykroczeń drogowych z kodeksu. Miały one być karane w drodze administracyjnej. W

Kluby za projektem noweli Kodeksu wyborczego ws wygaszania mandatów

sprawozdawca komisji Eugeniusz Kłopotek (PSL) podkreślił, że projekt zakłada możliwość wniesienia skargi na postanowienie komisarza wyborczego. "Uznaliśmy, że skoro od uchwały rady można wnieść skargę do Sądu Administracyjnego, w związku z tym, tak samo od postanowienia komisarza powinna przysługiwać

Dokument do prawa jazdy tylko w miejscu zameldowania? "Urzędnicy nie znają przepisów"

dokumentów, żeby wyrobić profil kandydata na kierowcę składamy dokumenty właściwemu organowi składającemu prawo jazdy - czyli staroście, ale dalej nie jest powiedziane któremu. Żeby to rozszyfrować, sięgamy do Kodeksu postępowania administracyjnego. Tu znajdujemy zapis, że właściwość organu, czyli w tym

Białoruś: Przyjęto projekt o liberalizacji gospodarki. Wycięto jednak "liberalizacja"

artykuł kodeksu o naruszeniach administracyjnych, który był podstawą sankcji wobec wielu przedsiębiorców. Karjahin zwraca też uwagę, że dzięki dyrektywie więcej firm skorzysta z uproszczonego systemu podatkowego.Przedsiębiorcy liczą też na zapisy dokumentu, które dadzą im większą ochronę praw własności i

Koalicja obsadziła sześć wolnych miejsc w Trybunale

kandydaci PiS: mec. Wojciech Hermeliński specjalizujący się w prawie karnym i prawach człowieka, dr hab. Maria Gintowt-Jankowicz, dyrektorka Krajowej Szkoły Administracji Publicznej, specjalistka od prawa administracyjnego, prof. Zbigniew Cieślak, także specjalista od prawa administracyjnego, i Teresa

Alarmujący raport Hausnera: Polska gospodarka jest w punkcie zwrotnym. Dla polityków najważniejsza jest władza...

zarządzanie publiczne jest sprowadzane do rozbuchanej sprawozdawczości i nieustającej kontroli, jak w czasach PRL. Co gorsza, system administracyjny kostnieje coraz bardziej. Najważniejsze jest zdobycie władzy... Eksperci podkreślili, że w Polsce dominuje reaktywny styl uprawiania polityki - najważniejsze

Prof. Chazan twierdzi, że Dębski miał prawo dokonać aborcji: "Termin 24. tygodnia nie jest granicą". Dębski: "mija się z prawdą"

płód zdolności do samodzielnego życia" posługuje się także Kodeks karny (§ 3 przepisów art. 152 i 153). "W doktrynie prawa karnego najczęściej przyjmuje się jako moment graniczny upływ 24. tygodnia ciąży (osiągnięcie wagi ok. 500 g), kiedy dziecko może przeżyć przy wykorzystaniu

Historyk IPN: Należy podkreślać fenomen Polskiego Państwa Podziemnego

podejmowanej przez żołnierzy ZWZ/AK. Sądy cywilne zajmowały się podobnymi sprawami tyle że w sytuacji, gdy przestępstw tych dopuścili się cywile. Co istotne, sądy te działały w oparciu o przedwojenne kodeksy karne, a ich członkami byli specjaliści, przedstawiciele przedwojennego wymiaru sprawiedliwości

Wyższe kary za prędkość, ale bez punktów

Sejm przyjął nowelizację Kodeksu Drogowego przewidującą utworzenie Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym.Jego zadaniem będzie zautomatyzowanie systemu sieci fotoradarów. Kary za przekroczenie prędkości będą nakładane w drodze postępowania administracyjnego, co oznacza, że właściciel

Sklepy z dopalaczami zamknięte bezprawnie. Będzie lawina pozwów?

;. Tego samego dnia inspektorzy sanepidu w towarzystwie policjantów stawili się w sklepach z dopalaczami z decyzją GIS w ręce. W całym kraju zamknięto prawie 1400 sklepów. Właściciele 600 z nich się odwołali.- Zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego w decyzji należy wskazać konkretnego adresata

Komisja Europejska żąda od Bułgarii spełnienia 52 dyrektyw unijnych

wewnętrznych oraz administracji państwowej i reformy administracyjnej. Najważniejsze dziedziny, w których Bułgaria powinna zharmonizować swoje ustawodawstwo z unijnym, dotyczą ochrony zdrowia, wyborów lokalnych, kodeksu drogowego, dostępu do informacji publicznej i produkcji odnawialnych źródeł energii

Komisje senackie proponują poprawki do noweli Kodeksu wyborczego

We wtorek nowelizacją Kodeksu wyborczego w sprawie dotyczącej wygaszania mandatu samorządowców zajmowały się na wspólnym posiedzeniu senackie komisje: Ustawodawcza oraz Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej. Zgodnie z nowelizacją w kilku przypadkach wygaśnięcie mandatu radnego oraz

O. Rydzyk przesłuchany ws. postawienia przed TS członków KRRiT. "Przedstawił uchybienia Rady"

traktowania podmiotów. Zarzuca też członkom Rady naruszenie konstytucji, ustawy o radiofonii i telewizji, Kodeksu postępowania administracyjnego oraz konwencji międzynarodowych. Zgodnie z ustawą o TS za naruszenie konstytucji lub ustawy, w związku z zajmowanym stanowiskiem lub w zakresie swojego urzędowania

Brutalne pobicie, przepychanki - tak z kupcami z Centralnego rozprawiła się ochrona [WIDEO Z ZAJŚCIA]

. 670 Kodeksu cywilnego. Jeżeli najemca nie płaci czynszu krócej niż rok, wynajmujący ma prawo na poczet roszczeń wziąć w zastaw jego towar - tłumaczyła. Tymczasem, jak wyjaśnia w przesłanym Gazeta.pl oświadczeniu prawnik dr Mirosław Pawelczyk, WPP nie miała prawa brać w zastaw niczego. "Działania

W Sejmie o zrzekaniu się nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa

to czynność z zakresu prawa cywilnego (nie administracyjnego), nie dotyczy wykonywania przez gminę funkcji władczych. Art. 179 kodeksu brzmiałby: Właściciel może wyzbyć się własności nieruchomości przez to, że się jej zrzeknie, co wymaga aktu notarialnego. Do zrzeczenia się tej własności potrzeba

2 lata łagru dla Pussy Riot. "Bez tego się nie poprawią"

naruszyć wielowiekowych tradycji Cerkwi, a to właśnie im zarzucono. Wołkowa powiedziała, że pieśń, którą wykonały w cerkwi, była "modlitwą polityczną". Inny obrońca Mark Fejgin wnioskował o to, by sąd rozpatrywał sprawę performerek z Pussy Riot jako wykroczenie administracyjne. Jego słowa na

Kluby podzielone ws. projektu kar za nielegalny handel uliczny

Według zapisu, który miałby zostać dodany do kodeksu, karze grzywny podlegałby prowadzący sprzedaż "na terenie należącym do gminy lub będącym w jej zarządzie poza miejscem do tego wyznaczonym przez właściwe organy gminy". W razie popełnienia takiego wykroczenia można byłoby "orzec

Konstytucjonalista: ustawa radarowa przewiduje drakońskie kary

urząd w kraju - Główny Inspektorat Transportu Drogowego mający siedzibę w Warszawie. Zdaniem prezydenta efektem tego rozwiązania byłoby to, że skargi obywateli z całego kraju spływałyby do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. - Obawiam się, że takie rozwiązanie zapchałoby sądy administracyjne - ocenia

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

Kodeks (zbiór praw)

?????? (reguluje stosunki związane z pomieszczeniami mieszkalnymi, ich użytkowaniem, 2004 r.), Kodeks ziemski – ????????? ?????? (reguluje stosunki w handlu i wykorzystania zasobów ziemi, 2001 r.), Kodeks śródlądowego transportu wodnego – (2001 r.), Kodeks administracyjny – ?????? ??

Naczelny Sąd Administracyjny

Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) – organ państwowy sprawujący kontrolę funkcjonowania i bezczynności lokalnej i regionalnej administracji publicznej pod względem zgodności z Konstytucją RP, prawem unijnym i ustawami. Kontroli tej podlegają organy samorządu terytorialnego i zawodowego

Kalisz

łacińskiej Kalis, także Stare Miasto jako Antiqua civitas, Piwonice jako Pywniz, Majków jako Maykowo, Dobrzec w obecnie stosowanej nazwie Dobrzec„Kodeks dyplomatyczny Wielkopolski”, tom I, Biblioteka Kórnicka, Poznań 1877, s. 475-479.. Historia Historia miasta do rozbiorów PolskiNa Piwonicach

Włocławek

pod zlatynizowaną nazwą Wladislavia wymieniona jest w łacińskim dokumencie wydanym w Świeciu w 1283 roku sygnowanym przez księcia pomorskiego Mściwoja II„Kodeks dyplomatyczny Wielkopolski”, tom I, Biblioteka Kórnicka, Poznań 1877, s. 488..Sebastian Fabian Klonowic w swoim dziele z 1595 roku Flis

Gdańsk

w Lubiniu w 1281 roku sygnowanym przez księcia pomorskiego Mściwoja II„Kodeks dyplomatyczny Wielkopolski”, tom I, Biblioteka Kórnicka, Poznań 1877, s. 469-470..W późniejszej historii nazwę miasta wzmiankowano w postaciach Kdansk, Gdanzc, Dantzk, Dantzig, Dantzigk, Danzig, Dantiscum, Dantzick

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.