kościół starokatolicki

PAP

W Płocku modlili się mariawici z całej Polski

W Płocku modlili się mariawici z całej Polski

Wierni Kościoła Starokatolickiego Mariawitów z całej Polski obchodzili w piątek w Płocku (Mazowieckie), gdzie znajduje się siedziba Kościoła, święto Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. To najważniejsze święto w kalendarzu liturgicznym mariawitów.

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan: "Czy Chrystus jest podzielony?"

W sobotę w Kościele Starokatolickim Mariawitów rozpoczną się warszawskie obchody Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan. Jego tegoroczne hasło to: "Czy Chrystus jest podzielony?" Ostatni dzień modlitw będzie dniem solidarności z chrześcijanami w Syrii.

Komisja ds. dialogu katolików i mariawitów zakończyła prace

Na 26 posiedzeniu zakończyła prace powołana w 1997 r. Komisja Mieszana ds. Dialogu Teologicznego między Kościołem Rzymskokatolickim a Kościołem Starokatolickim Mariawitów. W podsumowaniu obrad wyrażono wiarę, że dialog obu Kościołów będzie kontynuowany.

Mariawici z całej Polski modlili się w Płocku

Wniebowzięcie Najświętszej Marii Panny jest najważniejszym świętem w kalendarzu liturgicznym mariawitów. Co roku towarzyszy mu zjazd wiernych tego wyznania z całego kraju. Podczas uroczystej mszy świętej, odprawionej w Świątyni Miłosierdzia i Miłości, biskup naczelny Kościoła Starokatolickiego

Mariawickie święto. Płock jak Góra Synaj

Mariawickie święto. Płock jak Góra Synaj

parafii w Pabianicach i Piątku). Niecały miesiąc temu kapituła generalna powierzyła mu urząd biskupa naczelnego. Silnie zaangażowany w ekumenizm - od 10 lat współprzewodniczy Komisji Mieszanej do Dialogu Teologicznego pomiędzy Kościołem rzymskokatolickim i Kościołem Starokatolickim Mariawitów. W 2004 r

Książka "Święte Oficjum a mariawici" z archiwaliami Stolicy Apostolskiej

Książka powstała na podstawie szczegółowej kwerendy przeprowadzonej przez autora w tabularium, czyli archiwum watykańskiej Kongregacji Nauki Wiary, następczyni Świętego Oficjum. Kościół Starokatolicki Mariawitów wyodrębnił się z Kościoła Rzymsko-Katolickiego w 1906 r., gdy Stolica Apostolska

Sejm przyjął poprawkę Senatu do noweli o ChAT

. Dzięki zmianie ustawy ten niepokój został zniwelowany" - zaznaczał w czwartek w Sejmie Eugeniusz Czykwin (SLD). Trybuś przypomniała, że Polska powołując ChAT "przyznała Kościołowi prawosławnemu oraz Kościołom protestanckim i starokatolickim prawo do kształcenia teologicznego w zakresie

Senat.Komisja za zmianą dot. Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej

dotację, ale przyznawana jest ona według algorytmu, który nie uwzględnia specyfiki uczelni. Tymczasem ChAT jest jedyną publiczną uczelnią ekumeniczną. Oferuje np. bezpłatne studia w zakresie nauk teologicznych w specjalnościach: teologia ewangelicka, teologia prawosławna i teologia starokatolicka. ChAT

Sejmowa komisja za zmianami na rzecz ChAT

Wydziału Teologii Ewangelickiej. Uczelnia miała na celu zapewnić kształcenie kadr Kościoła Prawosławnego, Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego i innych Kościołów protestanckich oraz Kościołów starokatolickich. Do 1989 r. liczba studentów ograniczana była decyzjami resortu szkolnictwa wyższego. Po tej dacie

MAC: wkrótce możliwy powrót do negocjacji ws. Funduszu Kościelnego

następujące Kościoły i związki wyznaniowe: Kościół katolicki, Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny, Kościół ewangelicko-augsburski, Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich, Muzułmański Związek Religijny, Kościół katolicki obrządek bizantyjsko-ukraiński, Kościół starokatolicki mariawitów, Kościół

Senat zaproponował poprawkę do ustawy o ChAT, teraz wróci ona do Sejmu

decyzji władz Polski Ludowej o usunięciu z Uniwersytetu Warszawskiego Wydziału Teologii Ewangelickiej. Uczelnia miała na celu zapewnienie kształcenia kadr Kościoła Prawosławnego, Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego i innych Kościołów protestanckich oraz Kościołów starokatolickich. Na uczelni kształci się

MAC wróciło do rozmów ws. Funduszu Kościelnego

katolicki obrządek bizantyjsko-ukraiński, Kościół starokatolicki mariawitów, Kościół zielonoświątkowy, Kościół polskokatolicki, Kościół Adwentystów Dnia Siódmego, Kościół katolicki obrządek ormiański, Kościół Chrześcijan Baptystów, Kościół ewangelicko-metodystyczny, Kościół ewangelicko-reformowany, Kościół

Płock.Przewodnik z lektorem wcielającym się w Bolesława III Krzywoustego

Stanisława Małachowskiego, czy świątynia Miłosierdzia i Miłości Kościoła Starokatolickiego Mariawitów. Po Płocku oprowadza głos lektora, który wciela się w postacie historyczne, w tym urodzonego w Płocku poety Władysława Broniewskiego (1897-1962), architekta Stefana Schyllera (1857-1933), autora przebudowy

Sejm za zmianą w finansowaniu Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej

wyjaśnia PAP rzecznik resortu nauki Łukasz Szelecki, przepisów tych nie stosuje się do szkół wyższych i wyższych seminariów duchownych prowadzonych przez Kościoły i związki wyznaniowe, chyba że ustawa lub umowa między rządem a władzami Kościołów lub związków wyznaniowych stanowi inaczej - tak jest np. w

Polska Rada Ekumeniczna podsumowała swoją pracę w 2013 r.

solidarności z chrześcijanami w Syrii. Polska Rada Ekumeniczna zrzesza siedem Kościołów, reprezentujących różne tradycje chrześcijańskie: Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny w RP, Kościół Polskokatolicki w RP, Kościół Starokatolicki Mariawitów w RP, Kościół Ewangelicko-Augsburski w RP, Kościół

Prezydent podpisał nowelę o Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej

i teologia starokatolicka. "Jesteśmy też jedyną uczelnią publiczną, która nie została wyposażona we własną siedzibę" - mówił prof. Milerski. Wyjaśnił, że teraz uczelnia wynajmuje pomieszczenia w budynkach należących do Kościoła ewangelickiego. "Z drugiej strony uchwalono odpowiednie

Abp Jeremiasz po raz trzeci prezesem Polskiej Rady Ekumenicznej

Jak czytamy w przesłanym PAP komunikacie, Zgromadzenie Ogólne Polskiej Rady Ekumenicznej (PRE) odbyło się w poniedziałek w Centrum Luterańskim w Warszawie. Wzięli w nim udział przedstawiciele wszystkich siedmiu Kościołów członkowskich PRE: Chrześcijan Baptystów, Ewangelicko-Augsburskiego

Sejm debatował nad losami Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej

Teologii Ewangelickiej. Uczelnia miała na celu zapewnić kształcenie kadr Kościoła Prawosławnego, Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego i innych Kościołów protestanckich oraz Kościołów starokatolickich. Sejmowe głosowanie nad projektem ustawy ma się odbyć w piątek.

Ekumenicznie ze wstępem o judaizmie

przedstawiciele różnych Kościołów modlą się wspólnie od 41 lat. W naszym mieście na msze św., nabożeństwa, dyskusje zapraszają tradycyjnie kuria diecezjalna Płocka, Kościół Starokatolicki Mariawitów, parafia prawosławna Przemienienia Pańskiego, parafia ewangelicka, Klub Inteligencji Katolickiej, koło naukowe i

M. Czachorowski o tatarskich wydawnictwach w Polsce

elektronicznej w składzie kwartalnika "Teologia Powszechna", jedynego w świecie pisma wydawanego przez chrześcijan: Polski Narodowy Katolicki Kościół w Kanadzie i Polsce oraz Kościół Starokatolicki w RP - wspólnie z muzułmanami, czyli Muzułmańskim Związkiem Religijnym w RP. Publikują tam również

Zmiana finansowania Kościoła: "Będzie jak z ACTA" [OPINIA]

Zmiana finansowania Kościoła: "Będzie jak z ACTA" [OPINIA]

, wezmą środki na utrzymanie budynków sakralnych, które są pomnikami kultury.Wielowieyska: Kościół nie chce poprawić wizerunku. Po prostu mu się nie chce Kościół ewangelicko-augsburski ok. 75 tys., Starokatolicki Kościół Mariawitów - 20 tys. Wiele różnych innych wspólnot na to nie stać. Ich majątek sprzed

Dręczyciel z Lelowa powrócił

Dręczyciel z Lelowa powrócił

własnego majątku ma zapłacić urzędowi 6 tys. zł. Nie zapłacił. Za to zasypuje różne instytucje skargami na urzędników. Poskarżył się nawet do Strasburga - jako ksiądz, bo za takowego się podaje. Tyle że występuje jako duchowny Kościoła Starokatolickiego w RP. Odprawia nawet msze.W styczniu 2011 r. do domu

Abp-skandalista Milingo wyrzucony z kapłaństwa

Abp-skandalista Milingo wyrzucony z kapłaństwa

pod Rzymem, pod czujnym okiem przedstawicieli Watykanu.Jednak w 2006 roku potajemnie wyjechał z Włoch, a wkrótce potem w USA wyświęcił czterech żonatych księży, należących do Synodu Kościołów Starokatolickich. Ściągnął tym na siebie ekskomunikę. Zaangażował się także w działalność międzynarodowego

Do Sejmu przybywają goście na uroczystość zaprzysiężenia prezydenta

Ewangelicko-Augsburskiego bp Jerzy Samiec, zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego bp Edward Puślecki, zwierzchnik Kościoła Starokatolickiego Mariawitów bp Ludwik Jabłoński, zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Reformowanego bp Marek Izdebski oraz abp Jeremiasz - prezes Polskiej Rady Ekumenicznej.W

Święto mariawitów

O godz. 10 mszy w Świątyni Miłosierdzia i Miłości będzie przewodniczył nowy biskup naczelny Kościoła Starokatolickiego Mariawitów Michał Ludwik Jabłoński. O 15 rozpoczną się nieszpory. Z tego powodu już od godz. 8 do 17 zamknięta dla ruchu będzie ul. Kazimierza Wielkiego - na odcinku między ul

Abp Jeremiasz: religia istotnym elementem życia społecznego

ruchu ekumenicznego.Obecnie Rada zrzesza siedem kościołów, reprezentujących różne tradycje chrześcijańskie: Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny w RP, Kościół Polskokatolicki w RP, Kościół Starokatolicki Mariawitów w RP, Kościół Ewangelicko-Augsburski w RP, Kościół Ewangelicko-Reformowany w RP

Jesteśmy bliżsi, gdy rozmawiamy

stąd wywiezieni i bestialsko zamordowani - przypominał ks. Seweryniak. Mówił o Janie Pawle II, który modlił się, by nie było uczuć antychrześcijańskich wśród Żydów, a antysemityzmu u chrześcijan. Tydzień organizują kuria diecezjalna, Starokatolicki Kościół Mariawitów, parafia prawosławna Przemienienia

Jedyny Polak w Papieskiej Akademii

długoletnim dyrektorem. Jako przedstawiciel Episkopatu Polski rozmawiał ze Starokatolickim Kościołem Mariawitów w sprawie wzajemnego uznania ważności chrztu. Habilitował się w 1998 r., w 2001 r. został konsultorem i sekretarzem Rady Naukowej Konferencji Episkopatu Polski, zaczął pracę na Uniwersytecie

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

Kościół Starokatolicki Mariawitów w RP

Kościół Starokatolicki Mariawitów w Rzeczypospolitej Polskiej – kościół chrześcijański nurtu katolickiego prawnie działający na terenie Polski i Francji. Obecnie liczy około 30 tysięcy wyznawców, głównie na Mazowszu. Siedzibą władz Kościoła jest miasto Płock, gdzie rezyduje biskup

Kościół Starokatolicki na Słowacji

Starokatolicki w Czechosłowacji, został przekształcony w Kościół Starokatolicki w Czechach, a w roku 1995 r. wyodrębniono Kościół Starokatolicki na Słowacji.16 grudnia 1995 w Bratysławie odbyło się inaugurujące posiedzenie Rady Kościoła Starokatolickiego na Słowacji. Gośćmi spotkania byli przedstawiciele różnych

Kościół Starokatolicki w Republice Czeskiej

. odbył się 37 Synod Kościoła, który dokonał wyboru nowego biskupa, został nim ks. dr Augustin Podolak, który przejął sakrę w Utrechcie. W 1972 r. kolejnym biskupem został ks. dr Jan Heger. Od 1991 r. zwierzchnikiem wspólnoty został biskup Dušan Hejbal. W 1993 r. Kościół Starokatolicki w Czechosłowacji

Kościół Starokatolicki Austrii

. Kościół umożliwia spowiedź w konfesjonale, ale wiernym odpuszcza się grzechy także w trakcie mszy podczas spowiedzi powszechnej. Kościoły starokatolickie nie uznają nieomylności i władzy papieży. Kościół Starokatolicki Austrii udziela od 1997 r. święceń kapłańskich kobietom. Od 2002 r. udzielane

Kościół Starokatolicki w Niemczech

o jej Niepokalanym Poczęciu i Wniebowzięciu, zniesione zostały dogmaty przyjęte przez Kościół zachodni po rozłamie z Kościołem wschodnim. Starokatolicy oddają cześć także aniołom, apostołom, męczennikom i świętym. Kościół umożliwia spowiedź w konfesjonale, ale wiernym odpuszcza się grzechy także w trakcie mszy

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.