klasztoru pallotynów

redPor

Pomóż wiernym w Ruandzie

Pomóż wiernym w Ruandzie

Ojcowie pallotyni z klasztoru na Karczówce w Kielcach zaapelowali do wiernych o pomoc dla swojego misjonarza, który objął parafię w Ruandzie. Prośba była nietypowa - afrykańscy wierni najbardziej potrzebują sprzętu do gry w siatkówkę.

Ponad milion dotacji miejskich na konserwację zabytków w Gdańsku

Ponad milion złotych władze Gdańska chcą przeznaczyć w tym roku na prace konserwatorskie i roboty budowlane w zabytkach na terenie miasta. Pieniądze mają trafić do sześciu obiektów.

Ekstra pieniądze na ratowanie zabytków

Budżety ponad 30 instytucji, gmin i parafii zasili dodatkowe 650 tys. zł. Radni sejmiku województwa po raz pierwszy rozdzielili pieniądze ze specjalnego programu marszałka na remonty i konserwacje obiektów zabytkowych.

Proboszczowie chcą remontować kościoły

Proboszczowie chcą remontować kościoły

wniosków złożyli proboszczowie. Wśród nich jest wniosek z klasztoru na kieleckiej Karczówce. Księża pallotyni starają się o fundusze na remont kaplicy i przeniesienie znajdującego się w niej ołtarza z figurą św. Barbary oraz jej renowację. Naturalnej wielkości XVII-wieczna figura patronki górników

Homilia podczas Liturgii Słowa (Wadowice)

wspominam wszystkie rodziny zakonne, które pełnią swoją posługę na ziemi wadowickiej, a więc ojców karmelitów na Górce, księży pallotynów na Kopcu, siostry nazaretanki przy ulicy Trzeciego Maja. Tam chodziłem jeszcze do ochronki. W sposób szczególny pragnę pozdrowić ojców karmelitów bosych z wadowickiej

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów