klasyfikacja podmiotów gospodarczych

PAP

Neneman: walka z wyłudzeniami VAT jednym z priorytetów w 2015 r.

Neneman: walka z wyłudzeniami VAT jednym z priorytetów w 2015 r.

Walka z wyłudzeniami VAT jest jednym z priorytetów resortu finansów w przyszłym roku - mówił w poniedziałek wiceminister finansów Jarosław Neneman. Rząd liczy, że w styczniu Sejm zajmie się projektem ws. rozszerzenia procedury odwróconego VAT na kolejne towary.

Nowa klasyfikacja PKD - kto i kiedy musi zmienić kod?

Z początkiem roku zaczęła obowiązywać Polska Klasyfikacja Działalności - PKD 2007. Przy czym dotychczasowa klasyfikacja PKD 2004 może być stosowana równolegle do końca 2009 r. W efekcie oznacza to, że podmioty, które muszą mieć kod PKD, zobowiązane są go zmienić na nowy, zgodny z PKD 2007, do 31 grudnia 2009 r.

Premier: deficyt 30 mld zł i dwie stawki PIT

Utrzymanie deficytu budżetowego na poziomie 30 mld zł w 2006 r. i następnych latach, dwie stawki podatku PIT: 18 i 32 proc. oraz usuwanie barier gospodarczych i wzrost zatrudnienia - to jedne z głównych założeń gospodarczych, jakie przedstawił w czwartek w expose premier Kazimierz Marcinkiewicz.

Droga wyjścia dla zmian w nowym systemie emerytalnym w zakresie OFE

deficytu strukturalnego. Co szczególnie istotne, a zupełnie pomijane w dyskusjach nad propozycjami MF i MPiPS, część nowego systemu, która wykorzystuje rynki finansowe będzie wspierać rozwój gospodarczy. To bardzo ważny efekt, który przez jeszcze przez 10-20 lat może przyczyniać się do tego, że rozwój

Expose premiera Marcinkiewicza

drugie, program ugruntowania bezpieczeństwa Polski poprzez aktywną politykę zagraniczną i obronną.Po trzecie, program ekonomicznego i społecznego wzmocnienia rodziny i prowadzenia skutecznej polityki społecznej.Po czwarte, program solidarnej polityki gospodarczej, prowadzącej do szybkiego i stabilnego

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

INFOR System Duże Biuro

INFOR System Duże Biuro to program, który pomoże nam zarządzać naszym biurem i uczyni naszą pracę bardziej skuteczną. INFOR System Duże Biuro jest pakietem programowym, dzięki któremu zajmiemy się podatkową i rachunkową obsługą podmiotów gospodarczych. INFOR System Duże Biuro

Adres

Adres jest przeznaczony do gromadzenia danych o abonentach (osobach fizycznych i podmiotach gospodarczych), potrzebnych z punktu widzenia użytkownika komputera.

Adres pozwala na proste wyszukiwanie potrzebnych danych które sprowadza się do podania odpowiedniego

INFOR System Duże Biuro

INFOR System Duże Biuro to program, który pomoże nam zarządzać naszym biurem i uczyni naszą pracę bardziej skuteczną.

INFOR System Duże Biuro jest pakietem programowym, dzięki któremu zajmiemy się podatkową i rachunkową obsługą podmiotów gospodarczych.

INFOR

Ramzes PKPIR

Ramzes PKPIR przeznaczony jest do prowadzenia uproszczonej księgowości przez podmioty gospodarcze w Polsce, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Ramzes PKPIR funkcjonuje na platformie Windows

Ramzes Ryczałt

Ramzes Ryczałt przeznaczony jest do prowadzenia uproszczonej księgowości przez podmioty gospodarcze w Polsce, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie prowadzenia ewidencji przychodów i wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Ramzes

Europejska Klasyfikacja Działalności

Europejska Klasyfikacja Działalności (EKD) – usystematyzowany zbiór rodzajów działalności społeczno-gospodarczych występujących w gospodarce narodowej, klasyfikacja działalności gospodarczej, która obowiązywała w Polsce w latach 1997–1999. Została opracowana na podstawie projektu

Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług

do: opracowania nomenklatur pochodnych wyrobów i usług stanowiących wykazy grupowań wyrobów względnie usług wybranych z PKWiU i służących celom sprawozdawczości w zakresie produkcji, zbytu, obrotu towarowego, zapasów, transportu itp., organizacji ewidencji źródłowej podmiotów gospodarczych w postaci indeksów

Polska Klasyfikacja Działalności

i będących przedmiotem obserwacji statystycznej. Jeśli na poziomie krajowym nie wprowadzono dodatkowego podziału na poziomie podklasy w stosunku do poziomu międzynarodowego (klasa=podklasie), podklasę taką oznaczono literą Z. ZastosowaniePKD wykorzystywana jest do: klasyfikowania podmiotów gospodarczych

Klasyfikacja budżetowa

Klasyfikacja budżetowa – jednolita klasyfikacja pogrupowania dochodów jak i wydatków budżetowych, która umożliwia dogłębną analizę (porównanie) założeń społeczno-gospodarczych państwa ze źródłami dochodów i wydatków budżetowych. Kryteria klasyfikacji podmiotowe (podział dochodów i wydatków

Klasyfikacja jakości wód w Polsce

Klasyfikacja jakości wód w Polsce – system klasyfikacji jakości wód powierzchniowych i podziemnych na podstawie ich szeroko rozumianego stanu ekologicznego lub przydatności do użytku. W krajach Unii Europejskiej stosowany jest system pięcioklasowy. W Polsce przed przyjęciem prawa unijnego

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.