klasyfikacja podmiotów gospodarczych

PAP

Prezydent podpisał nowelę ułatwiającą import towarów roślinnych

Prezydent podpisał nowelę ułatwiającą import towarów roślinnych

Prezydent Bronisław Komorowski podpisał nowelę ustawy o ochronie roślin. Nowe prawo ma ułatwić import towarów roślinnych z państw spoza UE. Część tego importu nie będzie musiała przechodzić przez specjalne punkty graniczne.

Bułgaria.Raport: zjawisko korupcji na niebezpiecznym poziomie

W 2014 r. w Bułgarii miesięcznie dochodziło do prawie 160 tys. transakcji o charakterze korupcyjnym, a skala zjawiska przekracza możliwości przeciwdziałania wymiaru sprawiedliwości - alarmuje w czwartek w corocznym raporcie Ośrodek Badania Demokracji.

Neneman: walka z wyłudzeniami VAT jednym z priorytetów w 2015 r.

Walka z wyłudzeniami VAT jest jednym z priorytetów resortu finansów w przyszłym roku - mówił w poniedziałek wiceminister finansów Jarosław Neneman. Rząd liczy, że w styczniu Sejm zajmie się projektem ws. rozszerzenia procedury odwróconego VAT na kolejne towary.

NIK: ścieki z części uzdrowisk zagrażają środowisku

odpadami oraz o ewentualnych zagrożeniach ekologicznych. "Na przykład w operacie uzdrowiskowym gminy Krynica-Zdrój zaznaczono, że ścieki dopływające do oczyszczalni są typowymi ściekami bytowo-gospodarczymi powstającymi w gospodarstwach domowych i obiektach użyteczności publicznej" - czytamy w

Nowa klasyfikacja PKD - kto i kiedy musi zmienić kod?

oraz technologiami informacyjnymi i komunikacyjnymi, zmiany w ramach PKD 2007 wykorzystano do poprawy jakości klasyfikacji w kontekście opisywanej rzeczywistości gospodarczej. Warto w tym miejscu wspomnieć, że PKD 2007, podobnie jak poprzednia klasyfikacja, nieco różni się od klasyfikacji unijnej

NIK: ścieki z części uzdrowisk zagrażają środowisku

odpadami oraz o ewentualnych zagrożeniach ekologicznych. "Na przykład w operacie uzdrowiskowym gminy Krynica-Zdrój zaznaczono, że ścieki dopływające do oczyszczalni są typowymi ściekami bytowo-gospodarczymi powstającymi w gospodarstwach domowych i obiektach użyteczności publicznej" - czytamy w

Premier: deficyt 30 mld zł i dwie stawki PIT

oraz zadaniową formę tworzenia budżetu państwa, by przeznaczyć więcej środków na rozwój. "Podejmiemy także negocjacje z Unią Europejską, by utrzymać obecną klasyfikację otwartych funduszy emerytalnych (OFE) jako części zabezpieczenia społecznego" - zapowiedział. Jak przypomniał, wyłączenie

Droga wyjścia dla zmian w nowym systemie emerytalnym w zakresie OFE

deficytu strukturalnego. Co szczególnie istotne, a zupełnie pomijane w dyskusjach nad propozycjami MF i MPiPS, część nowego systemu, która wykorzystuje rynki finansowe będzie wspierać rozwój gospodarczy. To bardzo ważny efekt, który przez jeszcze przez 10-20 lat może przyczyniać się do tego, że rozwój

Expose premiera Marcinkiewicza

drugie, program ugruntowania bezpieczeństwa Polski poprzez aktywną politykę zagraniczną i obronną.Po trzecie, program ekonomicznego i społecznego wzmocnienia rodziny i prowadzenia skutecznej polityki społecznej.Po czwarte, program solidarnej polityki gospodarczej, prowadzącej do szybkiego i stabilnego

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

Adres

Adres jest przeznaczony do gromadzenia danych o abonentach (osobach fizycznych i podmiotach gospodarczych), potrzebnych z punktu widzenia użytkownika komputera.

Adres pozwala na proste wyszukiwanie potrzebnych danych które sprowadza się do podania odpowiedniego

INFOR System Duże Biuro

INFOR System Duże Biuro to program, który pomoże nam zarządzać naszym biurem i uczyni naszą pracę bardziej skuteczną. INFOR System Duże Biuro jest pakietem programowym, dzięki któremu zajmiemy się podatkową i rachunkową obsługą podmiotów gospodarczych. INFOR System Duże Biuro

INFOR System Duże Biuro

INFOR System Duże Biuro to program, który pomoże nam zarządzać naszym biurem i uczyni naszą pracę bardziej skuteczną.

INFOR System Duże Biuro jest pakietem programowym, dzięki któremu zajmiemy się podatkową i rachunkową obsługą podmiotów gospodarczych.

INFOR

Faktury 1,2,3

oraz zarządzać cennikami. Dodatkowo możemy skorzystać z opcji wystawiania korekt do faktur oraz mamy możliwość wystawiania dokumentów jako różne podmioty gospodarcze.

Faktury 1,2,3 oferuje również możliwość eksportowania faktury do takiego formatu jak na przykład PDF, HTML czy TXT

Ramzes PKPIR

Ramzes PKPIR przeznaczony jest do prowadzenia uproszczonej księgowości przez podmioty gospodarcze w Polsce, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Ramzes PKPIR funkcjonuje na platformie Windows

Europejska Klasyfikacja Działalności

Europejska Klasyfikacja Działalności (EKD) – usystematyzowany zbiór rodzajów działalności społeczno-gospodarczych występujących w gospodarce narodowej, klasyfikacja działalności gospodarczej, która obowiązywała w Polsce w latach 1997–1999. Została opracowana na podstawie projektu

Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług

do: opracowania nomenklatur pochodnych wyrobów i usług stanowiących wykazy grupowań wyrobów względnie usług wybranych z PKWiU i służących celom sprawozdawczości w zakresie produkcji, zbytu, obrotu towarowego, zapasów, transportu itp., organizacji ewidencji źródłowej podmiotów gospodarczych w postaci indeksów

Polska Klasyfikacja Działalności

i będących przedmiotem obserwacji statystycznej. Jeśli na poziomie krajowym nie wprowadzono dodatkowego podziału na poziomie podklasy w stosunku do poziomu międzynarodowego (klasa=podklasie), podklasę taką oznaczono literą Z. ZastosowaniePKD wykorzystywana jest do: klasyfikowania podmiotów gospodarczych

Klasyfikacja budżetowa

Klasyfikacja budżetowa – jednolita klasyfikacja pogrupowania dochodów jak i wydatków budżetowych, która umożliwia dogłębną analizę (porównanie) założeń społeczno-gospodarczych państwa ze źródłami dochodów i wydatków budżetowych. Kryteria klasyfikacji podmiotowe (podział dochodów i wydatków

Klasyfikacja jakości wód w Polsce

Klasyfikacja jakości wód w Polsce – system klasyfikacji jakości wód powierzchniowych i podziemnych na podstawie ich szeroko rozumianego stanu ekologicznego lub przydatności do użytku. W krajach Unii Europejskiej stosowany jest system pięcioklasowy. W Polsce przed przyjęciem prawa unijnego

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.