karta nauczyciela tylko dla nauczyciela

PAP

Sejmowe komisje chcą odrzucenia projektu nowelizacji Karty Nauczyciela

Sejmowe komisje chcą odrzucenia projektu nowelizacji Karty Nauczyciela

Sejmowe komisje chcą odrzucenia w pierwszym czytaniu projektu nowelizacji Karty Nauczyciela autorstwa PiS, zmierzającego do przywrócenia uprawnień wynikających z Karty nauczycielom i wychowawcom z placówek opiekuńczo-wychowawczych.

ZNP pyta kandydatów na prezydenta m.in. o Kartę Nauczyciela

ZNP zapyta kandydatów na prezydenta, czy zawetowaliby ewentualną nowelizację Karty Nauczyciela likwidującą najważniejsze jej zapisy oraz czy skierują do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o zbadanie kwestii przekazywania przez samorządy prowadzenia szkół.

Nauczyciele protestowali w Warszawie. Nie chcą zmian w Karcie nauczyciela

Pod hasłem "Dość tego" odbyła się dziś w Warszawie ogólnopolska manifestacja Związku Nauczycielstwa Polskiego. Związkowcy sprzeciwiali się planowanym zmianom w ustawie o systemie oświaty i Karcie nauczyciela - chcą ich wycofania.

Krystyna Szumilas, minister edukacji: ''nie pracujemy w MEN nad Karta nauczyciela, jest powołany do tego zespół''

Krystyna Szumilas, minister edukacji: ''nie pracujemy w MEN nad Karta nauczyciela, jest powołany do tego zespół''

MPiPS przeciw Karcie Nauczyciela w placówkach opiekuńczo-wychowawczych

podstawie ustawy Karta Nauczyciela, ale stali się pracownikami samorządowymi. Jak podkreślono w dezyderacie, zmiana statusu nauczycieli z placówek opiekuńczo-wychowawczych w praktyce oznacza dla nich zmniejszenie zarobków o ok. 30 proc., a także utratę nabytych stopni awansu zawodowego. Dlatego komisja

"Chętnie zlikwiduję Kartę nauczyciela. Jeżeli PO wygra wybory i premier będzie chciał ze mną dalej pracować"

"Chętnie zlikwiduję Kartę nauczyciela. Jeżeli PO wygra wybory i premier będzie chciał ze mną dalej pracować"

mamy dosyć głęboki niż demograficzny. To powinno prowokować do takiego zarządzania kadrą nauczycielską, żeby w szkole zostawali najlepsi. Karta na pewno temu nie pomaga. Ale jak zapewniła szefowa resortu edukacji, nauczyciele nie zostaną bez specjalnie dla siebie stworzonych przepisów. - Nie wyobrażam

Wielowieyska: Trzeba zmian w Karcie Nauczyciela. Często płacimy za nicnierobienie!

Wielowieyska: Trzeba zmian w Karcie Nauczyciela. Często płacimy za nicnierobienie!

zmiany nie ma zgody związku. Zbiór przestarzałych przywilejów? - Karta Nauczyciela to moim zdaniem zbiór bardzo przestarzałych i szkodliwych dla edukacji przywilejów. Przykład? Dyrektor nie jest w stanie zwolnić bardzo złego nauczyciela, nauczyciel może uciekać na roczne pełnopłatne urlopy, co bardzo

Terapeuta zwolniony za molestowanie dzieci broni się kartą nauczyciela

Terapeuta zwolniony za molestowanie dzieci broni się kartą nauczyciela

powinna poczekać do prawomocnego wyroku skazującego. Państwo płaci, wsadza i też płaci - Karta to archaizm z PRL. Ma więcej wad niż zalet. Rozumiem przepisy osłonowe dla nauczycieli, ale tej absurdalnej sytuacji nie. Każdy inny za takie czyny byłby dawno wyrzucony z pracy - mówi starosta. Uważa, że jeśli

Karta nauczyciela tylko dla nauczycieli, nie dla dyrektorów?

Karta nauczyciela tylko dla nauczycieli, nie dla dyrektorów?

zespołu. Kolejna nowość, jaką proponują, to ta, że podwyżki i awans mają być zależne od faktycznego wzrostu jakości nauczania. Poza tym Karta nauczyciela ma obejmować wyłącznie osoby bezpośrednio zaangażowane w proces dydaktyczny i realizujący z dziećmi podstawę programową. Ale dyrektorów szkół już nie

"Rz": Karta nauczyciela psuje szkołę. Najmniej młodych nauczycieli od lat

"Rz": Karta nauczyciela psuje szkołę. Najmniej młodych nauczycieli od lat

Według "Rz", z najnowszego raportu GUS poświęconego oświacie płyną "szokujące wnioski". Nauczycieli na stażu mamy obecnie zaledwie 15,9 tys. Pięć lat temu było ich 27,3 tys. W tym samym czasie o 30 proc. zwiększyła się liczba nauczycieli, którzy osiągnęli najwyższy stopień

Nauczyciele będą zakładać tzw. niebieskie karty. A nadużycia?

Nauczyciele będą zakładać tzw. niebieskie karty. A nadużycia?

Wcześniej kartę taką mogli zakładać tylko policjanci i pracownicy socjalni gdyż oni, w przeciwieństwie do szkół, mają kwalifikacje i możliwości sprawdzenia, czy rzeczywiście dochodzi do przemocy. Nauczyciel zaś nie ma takich możliwości. Może się więc zdarzyć, że zwykły domowy "szlaban"

Hall w TOK FM: Zmiana Karty Nauczyciela? Chcę, żeby był dokument gwarantujący nauczycielom bezpieczeństwo

Hall w TOK FM: Zmiana Karty Nauczyciela? Chcę, żeby był dokument gwarantujący nauczycielom bezpieczeństwo

Samorządy skarżą się, że 90 proc. pieniędzy z subwencji oświatowej, gminy muszą przeznaczyć na pensje dla nauczycieli . - Boi się pani ruszyć Kartę Nauczyciela? - pytała Dominika Wielowieyska. - Jest zespół, w którym są przedstawiciele samorządów, związków zawodowych, organizacji oświatowych, który

Nauczyciel podejrzany o pedofilię zwolniony z pracy siedzi w areszcie. Dostaje połowę pensji, bo chroni go Karta nauczyciela

Nauczyciel podejrzany o pedofilię zwolniony z pracy siedzi w areszcie. Dostaje połowę pensji, bo chroni go Karta nauczyciela

wychowanków. Pracował jako terapeuta w ośrodku dla dzieci z wadami słuchu i mowy w Żarach. Był też opiekunem w internacie. Nauczyciel nie przyznaje się do winy, lecz jedynie do bogatej kolekcji 2 tys. zdjęć obnażonych chłopców. Od roku siedzi w areszcie i dostaje połowę pensji. - Nie chcemy mu płacić. Ale

ZNP: nowy rok będzie rokiem walki o Kartę Nauczyciela

Związku Nauczycielstwa Polskiego. Zaapelował o solidarność i dalsze wspieranie działań związku. "Tylko dzięki waszej aktywności udawało się nam dotychczas bronić idei publicznej, dostępnej dla wszystkich edukacji, postrzeganej, jako społeczne dobro, a nie towar. Przed nami wielkie wyzwania, jeśli nie

ZNP apeluje o szybką nowelizację Karty Nauczyciela

rozpatrzone zaproponowane przez Senat poprawki do nowelizacji Karty, ma odbyć się w czwartek rano. Oznacza to, że na posiedzeniu plenarnym Sejm sprawą może zająć się tego samego dnia lub następnego, czyli w piątek.Obecnie, zgodnie z Kartą Nauczyciela, nauczyciele mogą przejść na wcześniejsze emerytury bez

Zmieniona Karta nauczyciela cieszy związkowców

Po ponad roku debat nową wersję Karty Sejm przyjął w czwartek. ZNP jest z niej zadowolony, choć wcześniej obawiał się, że nauczyciele odczują skutki oszczędnościowego planu Hausnera. Związkom podoba się najbardziej zapis, że wysokość pensji, które samorządy będą wypłacać swoim nauczycielom, będą

Na najbliższym posiedzeniu Sejmu senackie poprawki do Karty Nauczyciela

"Chciałbym uspokoić nauczycieli, na najbliższym posiedzeniu Sejmu będzie rozpatrywana sprawa Karty Nauczyciela" - powiedział Lisicki dziennikarzom w Sejmie.Rzecznik Dorna przypomniał, że przed wakacjami parlamentarnymi marszałek powiedział, iż uważa kilka ustaw za priorytetowe, które ten

ZNP znów apeluje o szybkie rozpatrzenie poprawek do Karty Nauczyciela

Zgodnie z nowelizacją Karty, nauczyciele, którzy w tym roku nabyli lub nabędą prawa do przejścia na wcześniejszą emeryturę, będą mogli skorzystać z niego w roku przyszłym i następnych latach oraz będą mieli szansę na powrót do pracy.Obecnie w Karcie zapisane jest, że nauczyciele mogą przejść na

Rząd bierze się za Kartę nauczyciela

Rząd bierze się za Kartę nauczyciela

najważniejszych korporacyjnych zdobyczy. Jednak fakt, że praca nauczycieli jest kontrolowana tylko przez 19 godzin w tygodniu (z resztą z 40 godz. czasu pracy mogą robić, co chcą), a dwumiesięczne wakacje mają w pełni płatne, wywołuje ciągle pretensje innych grup zawodowych. Powszechnie uważa się, że nauczyciele

"Związkowcy - powiem to zdecydowanie - działają na szkodę polskich dzieci i jest to skandaliczne"

"Związkowcy - powiem to zdecydowanie - działają na szkodę polskich dzieci i jest to skandaliczne"

- stwierdziła Wielowieyska i dodała, że związkowcy orzekli, że skoro ten dodatkowy nauczyciel nie będzie pracował na zasadach Karty nauczycielach, to nie będzie go w ogóle. A Platforma się pod tymi zarzutami ugięła. - Związkowcy - powiem to zdecydowanie - działają na szkodę polskich dzieci i jest to

Związki nauczycielskie przeciw zatrudnianiu osób wspierających na podstawie kodeksu pracy

wykształcenia wymagany od nauczyciela szkoły podstawowej oraz przygotowanie pedagogiczne. Zatrudnione będą na zasadach określonych w kodeksie pracy, a nie w Karcie Nauczyciela. "Jeśli chodzi o nauczycieli wspierających to jest to powtórka z projektu rządowego z ubiegłego roku. To zapis, który wywołał

Pięć gmin nie chciało płacić nauczycielom. Trybunał: Dodatki zgodne z konstytucją

Pięć gmin nie chciało płacić nauczycielom. Trybunał: Dodatki zgodne z konstytucją

Jednorazowe dodatki uzupełniające to wyrównania nauczycielskich pensji. Samorządy muszą je wypłacić nauczycielom, jeśli na swoim terenie wydały w ciągu roku na ich wynagrodzenia mniej, niż wynika to z tzw. średniego wynagrodzenia, określonego w ustawie Karta Nauczyciela. Wysokość średniego

W środę posłowie zajmą się projektem ws. asystentów nauczyciela

szkołach będzie się nazywać, będą musieli mieć wykształcenie co najmniej takie samo jak nauczyciel uczący w danej szkole oraz przygotowanie pedagogiczne. Będą jednak zatrudniani na podstawie kodeksu pracy - a nie jak nauczyciele na podstawie Karty Nauczyciela. Budzi to sprzeciw m.in. nauczycielskich

Broniarz: Nie ma zgody na likwidację "Karty Nauczyciela"

Broniarz: Nie ma zgody na likwidację "Karty Nauczyciela"

premiera Michał Boni. Jak powiedział Broniarz, związkowcy liczą, że będzie możliwa dyskusja nad projektowanymi rozwiązaniami. Obecny rok jest ostatnim, kiedy nauczyciele mogą przejść na wcześniejsze emerytury w oparciu o ustawę Karta nauczyciela, zgodnie z którą nauczyciele nie muszą mieć - jak inne grupy

Komisje przeciw projektowi ws. zachowania ciągłości staży nauczycielek

Zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela, jednym z warunków ubiegania się o wyższy stopień awansu zawodowego - nauczyciela mianowanego lub nauczyciela dyplomowanego - jest odbycie stażu, który trwa dwa lata i dziewięć miesięcy. W przypadku, gdy przerwa w pracy spowodowana chorobą, zwolnieniem z obowiązku

Minister edukacji: większe wynagrodzenia dla lepszych nauczycieli

"Karta Nauczyciela wymaga zmian, właśnie dlatego, żeby można było lepiej doceniać nauczycieli. Mam takie przekonanie, że jej zapisy mogłyby być bardziej motywujące, elastyczne i dające wzmocnienie dobrym nauczycielom" - oświadczyła Hall w sobotę w TVP Info. Zdaniem minister edukacji

Sąd nad nauczycielami

. Biznes na związkowców. Lokatorów na kamieniczników. Oraz vice versa". Dla wyjaśnienia: według Żakowskiego prof. Balcerowicz szczuje, Huelle nie, bo "broni pracujących w okropnych warunkach i otrzymujących wstydliwe pensyjki nauczycieli". MEN: siadamy do zmian w Karcie Dotąd minister

"Ręce mi opadają. Zamiast skracać urlopy trzeba szkolić nauczycieli, są kompletnie nieprzygotowani"

Jak informuje "Gazeta Wyborcza", zmiany przygotowane przez MEN dotyczą przede wszystkim nauczycielskich wakacji. Resort edukacji chce, żeby nauczyciel miał prawo do 47 dni urlopu. Teraz może być ich nawet 70. Jeśli zmiany w Karcie nauczyciela uda się wprowadzić, nauczyciel, będzie musiał

Olsztyn. Karty dostępu mają wzmocnić bezpieczeństwo uczniów

wejdzie na teren placówki"- wyjaśniła dyrektor. Jak dodała, gdy dziecko albo rodzic zgubią kartę to muszą natychmiast powiadomić o tym nauczyciela. Wówczas kod utraconej karty zostanie w czytniku zablokowany, a w jej miejsce wydana zostanie następna z nowym kodem dostępu i identyfikatorem. Oprócz

Rząd chce zmniejszenia wydatków rodziców na edukację; będzie darmowy podręcznik

przygotowanie koncepcji programu i innych materiałów dodatkowych. Materiały te będą dostępne w internecie przed 1 września 2014 r. Sam zaś podręcznik w formie PDF nauczyciele będą mieli do wglądu w internecie do końca czerwca. Jak zaznaczyła minister, podręczniki do nauki języka obcego dla uczniów klas I szkół

Niebieskie Karty dla ofiar przemocy mogą wypisywać lekarze. Nie robią tego. Czemu? "Nie chcą donosić na pacjentów"

pedagog: Założyłam kartę, nie miałam wątpliwości Na przemoc mogą i powinni reagować nauczyciele czy pedagodzy szkolni. Pani Anna, pedagog z jednej ze szkół podstawowych w Lublinie, zareagowała. Gdy od pań ze świetlicy dostała sygnał, że jedno z dzieci ma ślady pobicia, od razu podjęła decyzję o

PSL i ZNP zawarły porozumienie ws. statusu nauczycieli

na wtorek przedwyborczą debatę na temat edukacji zorganizowaną przez ZNP. Związkowcy zaprosili do udziału w niej wszystkie partie zasiadające w Sejmie mijającej kadencji. "PSL uważa, że status zawodowy nauczycieli powinien być regulowany ustawą, a czy ona nazywa się Karta Nauczyciela, czy ustawa

PO i ZNP zawarły porozumienie ws. statusu nauczycieli

tych, którzy są krytykami Karty Nauczyciela, "po to by możliwe było osiągnięcie konsensusu i możliwie szerokiej zgody na prawo, które reguluje system szkolny". "Wielokrotnie podkreślaliśmy jak ważne jest porozumienie społeczne, jak ważne jest wypracowywanie rozwiązań, które będą

SLD godzi się na "oszczędną" Kartę nauczyciela

Zasada, że wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela musi wynosić co najmniej 75 proc. średniej pensji, w szkolnictwie nie jest czymś nowym. Była w Karcie nauczyciela jeszcze w ubiegłym roku. To właśnie przez ten zapis w budżecie MEN zabrakło ponad miliarda złotych na podwyżki dla nauczycieli w 2000 r

Podwyżki dla nauczycieli: Sejm dał więcej samorządom więcej czasu

Nauczyciela. Według posłów, obecnie obowiązujące terminy (znowelizowane w listopadzie 2008 r.) okazały się niewykonalne dla samorządów, które dokonują wypłat. Problem ten jako pierwszy zgłosił Zarząd Związku Gmin Śląska Opolskiego. Zgodnie z nowelizacją, wszystkie samorządy będą musiały do 20 stycznia każdego

Pezda o elementarzu Lorek: Podręcznik już nie będzie tak ważny. Nauczyciele będą musieli wykazać się kreatywnością [WADY I ZALETY]

Pezda, dziennikarka zajmująca się sprawami edukacji. - Nauczyciel musi sobie wymyślić rok szkolny, podręcznik mu tylko podsuwa pomysły. Pozostawia duże pole do popisu. To metoda, która jest bardzo stara i może być uznawana za nowatorską. To niełatwe, bo przez parę lat przyzwyczaili się do czegoś innego

Dyrektorzy szkół: prawo broni złych nauczycieli

czarne owce, których na dodatek broni prawo. - Rzeczywiście usunięcie nauczyciela mianowanego jest trudne. Ale ta sama Karta, która chroni przed zwolnieniem daje możliwość wystawienia negatywnej oceny. Po spełnieniu procedur nauczyciela można wtedy zwolnić - mówi lubelski kurator oświaty Krzysztof Babisz

Chcą jeszcze jednego stopnia zawodowego dla nauczycieli. Chodzi o motywację. I pieniądze

jednego stopnia, a co za tym idzie, podwyżki wynagrodzenia. Nad zmianami w Karcie od marca ubiegłego roku debatuje powołany przez MEN specjalny zespół do spraw statusu zawodowego nauczycieli. Ostatni raz spotkał się on 15 grudnia. Ekspertom nie udało się jednak dojść do porozumienia. Minister Hall

ZNP: Proponowany wzrost płac dla nauczycieli za niski

zawodzie zarabia brutto tylko 1218 zł miesięcznie. Według prezesa ZNP, do "oczekiwanego przez nauczycieli, ale i deklarowanego przez Platformę Obywatelską znaczącego wzrostu płac nauczycielskich" potrzebne jest zwiększenie w Karcie Nauczyciela średniego wynagrodzenia nauczycieli stażystów z 82

ZNP: Proponowany wzrost płac zbyt niski

zarabia brutto tylko 1218 zł miesięcznie.Według prezesa ZNP, do "oczekiwanego przez nauczycieli, ale i deklarowanego przez Platformę Obywatelską znaczącego wzrostu płac nauczycielskich" potrzebne jest zwiększenie w Karcie Nauczyciela średniego wynagrodzenia nauczycieli stażystów z 82 proc. do

Komisje przeciw jednolitemu pensum dla psychologów i pedagogów szkolnych

powiatu lub sejmik wojewódzki). "Przy określaniu wysokości pensum dla tych grup zawodowych obowiązuje całkowita dowolność" - zauważyła Marzena Wróbel (niezrzeszona), która przedstawiała projekt w imieniu wnioskodawców, posłów związanych z Solidarną Polską. Poinformowała, że znane są przypadki

Kluby za podwyżką dla nauczycieli, ale za różnymi metodami

zwiększenie średniego wynagrodzenia nauczycieli stażystów, czyli zaczynających pracę w zawodzie. Odrzucone poprawki zostały zgłoszone jako wniosek mniejszości do projektu nowelizacji.Obecnie średnie wynagrodzenie nauczycieli stażystów, określone w Karcie, wynosi 82 proc. kwoty bazowej. LiD chciał zwiększyć je

Związkowe propozycje podwyżek dla nauczycieli

nauczyciela. - Aby trafił pod obrady Sejmu, potrzebne jest 100 tys. podpisów. My liczymy, że uda się nam zebrać od 600 tys. do miliona, nie tylko wśród nauczycieli - mówi Proksa."Solidarność" chce, aby we wrześniu rząd dał nauczycielom drugą podwyżkę. Proponowane stawki były konsultowane z ZNP

MEN: W tym tygodniu projekt nowelizacji ustaw

różnych roczników. Jednocześnie we wrześniu 2010 wprowadzone zostaną obowiązkowe zerówki dla pięciolatków.Z kolei wiceminister edukacji Krystyna Szumilas przypomniała, że w Karcie Nauczyciela ma być podniesiona wysokość kwoty bazowej dla nauczycieli stażystów, zmienione relacje między wynagrodzeniem

Posłowie za podwyżkami dla nauczycieli

nad projektem nowelizacji ustawy Karta Nauczyciela będzie przeprowadzone jeszcze w czwartek. W ubiegłym tygodniu premier Donald Tusk zapowiedział, że podwyżki dla nauczycieli w przyszłym roku mogą osiągnąć realnie nawet około 15 proc., z czego wzrost tzw. kwoty bazowej (na podstawie której wylicza się

Rząd zamyka szkoły. Przez pięć lat liczba uczniów skurczyła się o 1,1 mln

, że poważnym problemem jest Karta nauczyciela. Sztywno określa bowiem nauczycielskie zarobki i pensum nauczycielskie, uniemożliwiając elastyczną politykę kadrową. Manifestacja PiS w Warszawie. Kaczyński: "Naprawdę - dosyć tego!" »

Dziedziczak: Nauczyciele będą mogli przejść na wcześniejsze emerytury po 1 stycznia

Obecnie, zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela, nauczyciele mogą przejść na wcześniejsze emerytury bez względu na wiek, jeśli mają 30 lat stażu pracy, w tym 20 lat pracy w oświacie lub 25 lat stażu pracy, w tym 20 lat w szkolnictwie specjalnym. Choć przepisy obowiązują do końca roku, to nauczyciele

PO: rząd z powodów politycznych blokuje podwyżki dla nauczycieli

Podczas piątkowego głosowania w Sejmie za odrzuceniem całego sprawozdania Komisji o zmianie ustawy Karta Nauczyciela głosowało 188 posłów, za przyjęciem 177, a czterech wstrzymało się od głosu. "Dawało to gwarancje, że nauczyciele i stażyści od stycznia dostaliby podwyżkę. Dawałoby to

''Solidarność'': petycja o odwołanie Katarzyny Hall. 100 tys. podpisów

Pod petycją podpisało się ponad 100 tysięcy osób, w tym nauczyciele, rodzice uczniów, ale także członkowie z innych branż ''Solidarności''. - Akcję kierowaliśmy faktycznie szerzej - mówi Teresa Misiuk z lubelskiej ''Solidarności''. Dlaczego? Bo podkreślamy, że edukacja to jest nasze dobro wspólne i

Rząd: Koniec z wcześniejszymi emeryturami

. Wszyscy oni przywileje emerytalne zachowają. Stracą je natomiast cyrkowcy, aktorzy, dziennikarze. I nauczyciele. A nauczyciele wypadają z listy Ta zmiana nie byłaby dla nauczycieli żadnym dramatem, gdyby nie jeszcze jeden pomysł rządu. Nauczyciele mogą odchodzić na wcześniejszą emeryturę również na

We wtorek ZNP będzie ponownie demonstrować przed siedzibą rządu

nie ma środków na podwyżki dla nauczycieli w 2016 roku. Pytała także zgromadzonych, dlaczego chcą bronić ustawy Karta Nauczyciela - dokumentu, który - jak mówiła - został uchwalony "w głębokiej komunie". (Planujemy kontynuację tematu.)

ZNP: Mundurki dla nauczycieli to absurd

w Warszawie. Zaprezentował dziennikarzom t-shirty, w jakie - jego zdaniem - można by ubrać nauczycieli. Jak mówił, białe byłyby dla członków ZNP, by z daleka można było ich rozpoznać, zielone dla nauczycieli stażystów - jak powiedział - nawiązujące do "zielonych listków" dla

ZNP chce rozmów z MEN na temat podwyżek w 2016 r.

wzrostu płac dla nauczycielek i nauczycieli () tylko propozycje wzrostu płac dla pracowników szkolnictwa wyższego" - powiedział Broniarz wyjaśniając dlaczego ZNP chce rozmawiać na temat wzrostu wynagrodzeń nauczycieli w 2016 r. Zaznaczył, że związek chciałby także wrócić do sytuacji, gdy nauczyciele

W czwartek minister edukacji spotka się z kierownictwem ZNP

wynagrodzeniu nauczycieli, wynikającym z ustawy Karta Nauczyciela. Obecnie wynosi ono około 63 proc. Na pozostałe 37 proc. składają się różne dodatki do płacy zasadniczej, takie jak np. wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe, dodatek funkcyjny, dodatek motywacyjny. ZNP podkreśla, że to wynagrodzenie zasadnicze

ZNP u prezydenta

Chodzi m.in. o możliwość podniesienia przez samorządy nauczycielom tzw. pensum - z 18 do 22 godzin tygodniowo pracy "przy tablicy", wysokość podwyżek, skreślenie nauczycieli z listy zawodów uprawnionych do wcześniejszych emerytur. Prezydent zapowiedział, że zorganizuje edukacyjny

We wtorek ZNP będzie ponownie demonstrować przed siedzibą rządu

tych sytuacjach odpowiedziała na postulaty" - napisała Dębek. Przypomniała, że Kluzik-Rostkowska poprosiła także związkowców o wypracowanie propozycji zmian, które umożliwiłyby podwyżki dla nauczycieli, zmian w Karcie Nauczyciela, gdyż bez tych zmian nie są one możliwe. "Zgodziła się z

Oświatowa "S" domaga się przed KPRM podwyżki dla nauczycieli

, że nie jest to możliwe bez zmian w Karcie Nauczyciela. Dlatego na początku marca poprosiła związkowców by wskazali mechanizmu, który umożliwi podwyżki dla nauczycieli w ramach obecnych środków. Oceniła, że podwyżka postulowane przez nich kosztowałaby budżet państwa 4 mld zł. Po raz ostatni płace

ZNP ponownie demonstrowało przed siedzibą rządu

także ze związkowcami +Solidarności+ protestującymi pod KPRM 28 kwietnia. W obu tych sytuacjach odpowiedziała na postulaty" - napisała Dębek. Przypomniała, że Kluzik-Rostkowska poprosiła także związkowców o wypracowanie propozycji zmian, które umożliwiłyby podwyżki dla nauczycieli, zmian w Karcie

ZNP grozi strajkiem

A oficjalnie rząd nas o tym nie informuje - mówi Sławomir Broniarz, prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego. I dodaje, że w marcu zarząd główny ZNP zdecyduje, czy nauczyciele będą strajkowali podczas matur. ZNP działa teraz wspólnie z innymi związkami, m.in. z "Solidarnością" i Forum

ZNP rozpoczął akcję protestacyjną dot. asystentów nauczycieli

realizować zadań nauczycieli określonych w Karcie Nauczyciela. Ustawą zajmie się podczas najbliższego posiedzenia Senat. Związkowcy zwracają uwagę, że nowela "niesie poważne zagrożenia dla nauczycieli zatrudnionych na podstawie Karty Nauczyciela". Zaznaczają, że nowelizacja nie definiuje pojęcia

Rozmowy ZNP i MEN o wynagrodzeniach nauczycieli - w marcu

rzeczywistości. Dziś przeciętny nauczyciel ma 42 lata, będzie w zawodzie bardzo długo, dlatego nie wystarczy inaczej pracować z przyszłymi nauczycielami, trzeba mieć także propozycję dokształcania i szkoleń także dla tych osób, które obecnie są nauczycielami" - zaznaczyła minister. Pytana przez

Samorządy oszczędzają na edukacji, budżet broni się przed podwyżkami. A jakie są pensje nauczycieli? "Żenująco niskie"

stycznia, że nawet średnie wynagrodzenie nauczycieli określone w Karcie dla wszystkich stopni awansu zawodowego jest od niego niższe - wynosi 3661 zł. Niższe od niego jest także wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli dyplomowanych, czyli na najwyższym stopniu awansu zawodowego, i wynosi obecnie 3109 zł

Protesty pod kancelarią premiera. Nauczyciele chcą podwyżek

uczestniczy prawie 7 tys. osób. Mają ze sobą flagi związkowe, gwizdki, trąbki. Na transparentach można przeczytać m.in.: "Nauczyciel nie wariat - nie zamieni pracy w wolontariat", "Na edukacji eksperymenty to szaleństwa odmęty". "Likwidacja Karty nauczyciela? To szantaż!" - Nie

Oświatowa "S" grozi wznowieniem akcji protestacyjnej

może być zatrudniony asystent nauczyciela na podstawie Kodeksu pracy" - napisano w przesłanym PAP w czwartek komunikacie. Jak podkreślono, oświatowa "S" odbiera ten projekt jako "kolejny etap systematycznego zmniejszania liczby nauczycieli podlegających ustawie Karta nauczyciela

Sejm w nowelizacji ograniczył zakres pracy asystentów nauczycieli

pedagogiczne. Będą jednak zatrudniani przez samorządy na podstawie kodeksu pracy, a nie - jak nauczyciele - na podstawie Karty Nauczyciela. Wynagrodzenie ich nie będzie mogło być wyższe niż to, które otrzymuje nauczyciel dyplomowany. Nowelizacja ustawy o systemie oświaty trafi teraz do prezydenta.(PAP)

Związki domagają się podwyżek dla nauczycieli. Kluzik-Rostkowska: Tych pieniędzy nie ma

;Solidarność" podejmie decyzję o zaostrzeniu swojej akcji protestacyjnej. Decyzję o podjęciu akcji protestacyjnej ma podjąć Zarząd Główny Związku Nauczycielstwa Polskiego. ZNP także domaga się podwyżek dla nauczycieli. Chce wzrostu ich płac w 2016 roku o 10 proc. Nie ma pieniędzy na podwyżki Minister

Nauczyciele zaostrzają protesty. "Mogą być strajki, nawet w czasie matur"

przekazywania szkół. Komentując zapowiedzianą przez ZNP akcję protestacyjną, Kluzik-Rostkowska podtrzymała swoje stanowisko, że nie ma pieniędzy na podwyżki dla nauczycieli w 2016 r. oraz że nie można podnieść im płac, nie naruszając ustawy Karta Nauczyciela. - Powiedziałam ZNP i "Solidarności", że

Oświatowa "S" domaga się podwyżki dla nauczycieli

mld zł, które są dziś w systemie, mogłyby pracować znacznie lepiej. Jednocześnie wskazała, że nie jest to możliwe bez zmian w Karcie Nauczyciela. Dlatego na początku marca poprosiła związkowców by wskazali mechanizmu, który umożliwi podwyżki dla nauczycieli w ramach obecnych środków. Oceniła, że

Lewica złożyła projekt ustawy dotyczący nauczycielskich emerytur

Przepis ten dotyczyłby też nauczycieli (z co najmniej 25-letnim stażem), szkół, placówek, zakładów specjalnych oraz zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich. Zdaniem autorów projektu, "wprowadzenie limitu wieku 55 lat, będzie chroniło przed zbyt wczesnym opuszczaniem rynku pracy przez

ZNP ostrożnie, nauczycielska "S" krytycznie o asystentach nauczycieli

W czwartek Sejm ograniczył zakres pracy asystentów nauczycieli, popierając poprawkę Senatu do nowelizacji ustawy o systemie oświaty. Asystenci nauczycieli będą mogli pracować tylko w klasach I-III szkół podstawowych i w świetlicach. Według prezesa Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomira

ZNP ponownie demonstrowało przed siedzibą rządu

zauważone, to bez zmiany systemu nie zostaną zauważone także kolejne środki, o które dopominają się protestujący. Po raz kolejny poinformowała, że nie ma środków na podwyżki dla nauczycieli w 2016 r. Pytała także zgromadzonych, dlaczego chcą bronić ustawy Karta Nauczyciela - dokumentu, który - jak mówiła

Podzielone opinie w sprawie finansowania asystentów nauczycieli

W czwartek Sejm ograniczył zakres pracy asystentów nauczycieli, popierając poprawkę Senatu do nowelizacji ustawy o systemie oświaty. Asystenci nauczycieli będą mogli pracować tylko w klasach I-III szkół podstawowych i w świetlicach. Będą zatrudniani przez samorządy na podstawie kodeksu pracy, a nie

ZNP złoży wniosek do Trybunału Konstytucyjnego ws. statusu nauczycieli

Nauczyciele w tych szkołach nie są bowiem dalej zatrudniani w oparciu o przepisy ustawy Karta Nauczyciela, lecz w oparciu o Kodeks Pracy. Według związkowców, ich warunki pracy i płacy ulegają w ten sposób pogorszeniu, tracą też możliwość awansu zawodowego. "Zadania dydaktyczne i opiekuńczo

ZNP zapowiada możliwość wznowienie akcji protestacyjnej

nauczycieli, których zadaniem ma być wspieranie nauczyciela prowadzącego zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze lub zajęcia świetlicowe. Kontrowersje wywołuje propozycja, by asystenci zatrudniani byli na podstawie kodeksu pracy, a nie Karty Nauczyciela. Jednocześnie asystenci będą musieli mieć

Oświatowa "S" domaga się podwyżki dla nauczycieli

28.04. Warszawa (PAP) - Dziewięcioprocentowej podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli, waloryzacji wynagrodzeń pracowników administracji, obsługi szkół i przedszkoli domaga się oświatowa "Solidarność", która we wtorek protestowała przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów i Sejmem. Związkowcy

Nauczyciel zarabia za godzinę ponad 15 zł więcej niż inżynier, ale tylko w szkole publicznej. Sprawdź, jak to wygląda w innych zawodach [WYKRES DNIA]

Porównaliśmy godzinowe zarobki nauczycieli ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z innymi zawodami. Okazuje się, że zarabiają więcej niż nauczyciele akademiccy i inżynierowie. Stawki o tej wysokości nauczyciele zawdzięczają przepisom Karty nauczyciela - podaje "Rzeczpospolita". Dane

Komisje negatywnie o poprawkach dotyczących asystentów nauczycieli

musieli mieć wykształcenie co najmniej takie samo jak nauczyciele uczący w danej szkole oraz przygotowanie pedagogiczne. Będą jednak zatrudniani przez samorządy na podstawie Kodeksu pracy, a nie - jak nauczyciele - na podstawie Karty Nauczyciela. Sposób zatrudniania asystentów krytykują PiS, Solidarna

Sejm: w szkołach będą mogli pracować asystenci nauczyciela

co najmniej takie samo jak nauczyciele uczący w danej szkole oraz przygotowanie pedagogiczne. Będą jednak zatrudniani przez samorządy na podstawie Kodeksu pracy, a nie - jak nauczyciele - na podstawie Karty Nauczyciela. Wynagrodzenie ich nie będzie mogło być wyższe niż to, które otrzymuje nauczyciel

ZNP: kandydaci na prezydenta nie interesują się sprawami oświaty.

kandydatki SLD Magdaleny Ogórek. "Rozumiem, że uczniowie, studenci, nauczyciele nie są przedmiotem zainteresowania kandydatów. Jest to lekcja antyobywatelska dla uczniów" - ocenił szef Związku. Jak zwrócił uwagę, oczekuje się, że szkoła, nauczyciele przygotują uczniów do dorosłości, wpoją zasady

Sejm: w szkołach będą mogli pracować asystenci nauczyciela

Za przyjęciem nowelizacji głosowało 230 posłów, 198 było przeciw, sześciu wstrzymało się od głosu. Opozycja zgodnie krytykowała proponowane zmiany. "Ta nowelizacja to koń trojański wprowadzony do polskiej szkoły. Pod pozorem dobrych rozwiązań PO przy wsparciu PSL zniszczy Kartę Nauczyciela i

Deklaracja wiary nauczycieli? Kluzik-Rostkowska: Będą spotkania z kuratorami. A jeżeli jakiś nauczyciel będzie według tego uczył...

nauczyciela - mówi minister. Kluzik-Rostkowska przywołuje artykuł 6. Karty nauczyciela, w którym zapisano, że "nauczyciel obowiązany jest (...) kształcić i wychowywać młodzież w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla

Kluzik-Rostkowska: szkoła publiczna powinna być neutralna światopoglądowo

różnych innych aktów prawnych, m.in. ustawy Karta Nauczyciela, ma być szkołą neutralną światopoglądowo. "Łatwo sobie wyobrazić sytuację, w której za deklaracją, o której w tej chwili mówimy, swoje deklaracje będą chcieli mieć przedstawiciele innych wyznań, którzy również są nauczycielami i pracują w

ZNP zapowiada możliwość wznowienie akcji protestacyjnej

nauczycieli, których zadaniem ma być wspieranie nauczyciela prowadzącego zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze lub zajęcia świetlicowe. Kontrowersje wywołuje propozycja, by asystenci zatrudniani byli na podstawie Kodeksu pracy, a nie Karty nauczyciela. Jednocześnie asystenci będą musieli mieć

Senat będzie debatować nad rozszerzeniem prawa do kompensówek

(CKP) zostali w ustawie niesłusznie pominięci. Przypomnieli, że ta grupa także objęta jest ustawą Karta Nauczyciela - dotyczą ich te same zasady zdobywania awansu zawodowego i pracy oraz podlegają nadzorowi kuratora oświaty. Ucząc młodzież realizują też tę samą podstawę programową kształcenia co

MEN: honorowy tytuł profesora oświaty otrzymało dotąd 93 nauczycieli

planów. Możliwość przyznania tytułu profesora oświaty zapisana jest w ustawie Karta Nauczyciela. Przyznany może być on nauczycielom, którzy co najmniej 20 lat pracują w zawodzie, od co najmniej 10 lat są nauczycielami dyplomowanymi oraz mają znaczący dorobek zawodowy. Od 2008 r. - wówczas przyznano

Senackie komisje negatywnie o inicjatywie dot. kompensówek

autorów petycji, nauczyciele praktycznej nauki zawodu pracujący w centrach kształcenia praktycznego (CKP) zostali w ustawie niesłusznie pominięci. Przypomnieli, że ta grupa także objęta jest ustawą Karta Nauczyciela - dotyczą ich te same zasady zdobywania awansu zawodowego i pracy oraz podlegają nadzorowi

ZNP zapowiada możliwość wznowienie akcji protestacyjnej

oparciu o kodeks pracy lub kartę nauczyciela, tylko zatrudnienie w oparciu o kodeks pracy albo w ogóle. Protestując wobec proponowanej przez nas formuły zatrudnienia asystenta nauczyciela, ZNP de facto mówi - nie jesteśmy zainteresowani dodatkowymi miejscami pracy dla nauczycieli" - uznała. Kluzik

Senat w nowelizacji ograniczył zakres pracy asystentów nauczycieli

10.04. Warszawa (PAP) - Asystenci nauczyciela będą mogli pracować tylko w klasach I-III szkół podstawowych i w świetlicach - taką poprawkę do nowelizacji ustawy o systemie oświaty zaproponował Senat w czwartkowym głosowaniu. Poprawką zajmie się teraz Sejm. Całą nowelizację poparło 53 senatorów, 22

Senat odrzucił projekt rozszerzający grono uprawnionych do kompensówek

nauki zawodu pracujący w centrach kształcenia praktycznego (CKP) zostali w ustawie niesłusznie pominięci. Przypomnieli, że ta grupa także objęta jest ustawą Karta Nauczyciela - dotyczą ich te same zasady zdobywania awansu zawodowego i pracy oraz podlegają nadzorowi kuratora oświaty. Ucząc młodzież

Kluzik-Rostkowska: wsparcie dla nauczycieli matematyki klas I-III

szkoły podstawowej z budżetu państwa zostanie przeznaczona dotacja na zakup podręcznika do języka obcego oraz dotacja na zakup materiałów ćwiczeniowych lub drukowanie, kserowanie materiałów przygotowanych przez samych nauczycieli. Uruchomiliśmy specjalny generator kart pracy - narzędzie pozwalające

Senackie komisje odroczyły decyzję ws. inicjatywy dot. kompensówek

kompensówek, zaś prawa takiego nie mają nauczyciele z centrów niepołączonych ze szkołami. Z kolei Józef Zając (PSL) zwrócił uwagę na to, że choć w przypadku objęcia kompensówkami nauczycieli z placówek kształcenia praktycznego, w 2015 r. może to oznaczać koszt dla budżetu tylko do 5,7 mln zł, to już w 2016 r

Senatorowie chcą poprawek do nowelizacji ustawy o systemie oświaty

jednak zatrudniani przez samorządy na podstawie kodeksu pracy, a nie - jak nauczyciele - na podstawie Karty Nauczyciela. Wynagrodzenie ich nie będzie mogło być wyższe niż to, które otrzymuje nauczyciel dyplomowany. Komisja nauki, edukacji i sportu zaproponowała we wtorek poprawkę, zgodnie z którą

PiS, SP, TR i SLD przeciw wprowadzeniu asystentów nauczycieli

Opozycji nie spodobały się też zapisy dotyczące zmian, jeśli chodzi o odraczanie obowiązku szkolnego dla sześciolatków. Zgodnie z poselskim projektem nowelizacji ustawy o systemie oświaty autorstwa PO samorządy będą mogły zatrudniać w podstawówkach asystentów nauczycieli, których zadaniem ma być

Komisje: asystent wykonuje zadania wyłącznie pod kierunkiem nauczyciela

podstawie kodeksu pracy (a nie jak nauczyciele na podstawie Karty Nauczyciela). Wynagrodzenie ich nie będzie mogło być wyższe niż to, które otrzymuje nauczyciel dyplomowany. Osoba asystenta od początku prac nad projektem budzi wątpliwości opozycji i związków zawodowych. Choć zaznaczają one, że są za pomocą

Każdemu uczniowi założą teczkę

dwa tysiące szkół. "Spodziewaliśmy się, że sytuacja będzie o wiele gorsza" - mówi "Dziennikowi" Hanna Rajcic-Mergler, wielkopolska wicekurator oświaty. "Główny problem, jaki stwierdziliśmy, to agresja słowna, przemoc ze strony starszych kolegów oraz bójki. W rezultacie tylko

Sejmowe komisje popierają poprawki do noweli ws. asystentów nauczyciela

nauczyciele - na podstawie Karty Nauczyciela. Wynagrodzenie ich nie będzie mogło być wyższe niż to, które otrzymuje nauczyciel dyplomowany. Nowelizacja daje też możliwości odroczenia nauki sześcioletniego dziecka w pierwszej klasie szkoły podstawowej. Zgodnie z zapisami noweli, rodzice będą mogli na

Senat w nowelizacji ograniczył zakres pracy asystentów nauczycieli

zatrudniani przez samorządy na podstawie Kodeksu pracy, a nie - jak nauczyciele - na podstawie Karty nauczyciela. Ich wynagrodzenie nie będzie mogło być wyższe niż wynagrodzenie nauczyciela dyplomowanego. Nowelizacja daje też możliwości odroczenia nauki sześcioletniego dziecka w pierwszej klasie szkoły

Opozycja krytykuje projekt PO ws. odraczania obowiązku szkolnego sześciolatków

nauczyciela w pracy z uczniami, zarówno podczas lekcji, jak i na świetlicy. Osoby te pracowałyby na zasadach określonych w kodeksie pracy, a nie w Karcie Nauczyciela. W projekcie zaproponowano też, by grupy świetlicowe nie mogły liczyć więcej niż 25 dzieci. "To próba uspokojenia rodziców, którzy w

Podkomisja proponuje wprowadzenie "asystentów nauczycieli"

uczący w danej szkole oraz przygotowanie pedagogiczne. Będą jednak zatrudniana przez samorządy na podstawie kodeksu pracy (a nie jak nauczyciele na podstawie Karty Nauczyciela). Wynagrodzenie ich nie będzie mogło być wyższe niż to, które otrzymuje nauczyciel dyplomowany. Przeciwko tym zapisom

SLD i Twój Ruch przeciw deklaracji wiary nauczycieli

etycznej drogi. Etyka w Polsce, i nie tylko, nie zaczyna się i nie kończy na Kościele katolickim" - podkreśliła. Podobne stanowisko w tej sprawie wyraził klub Twojego Ruchu. "Klauzula sumienia dla nauczycieli to kolejny przejaw budowania państwa wyznaniowego w Polsce. To kolejny etap pełzającej

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

Kalendarz nauczyciela

Kalendarz nauczyciela to pomocny program służący do planowania pracy przez nauczyciela.

Kalendarz nauczyciela zawiera kalendarz, moduł obliczający ilość dni pomiędzy dowolnymi datami, terminarz, notatnik oraz wykaz uroczystości szkolnych. Ponadto Kalendarz

Dziennik Nauczyciela

Dziennik Nauczyciela to system, przeznaczony do zarządzani wszelkimi danymi o uczniach szkół podstawowych, gimnazjalnych, licealnych i policealnych, zawodowych, technicznych oraz gromadzący i zarządzający informacjami o studentach szkół wyższych (uniwersytety, wyższe szkoły zawodowe

Wirtualne Szkolenie

Wirtualne Szkolenie jest bardzo dobrą aplikacją dla nauczycieli służącą do organizowania szkoleń oraz nowoczesnych, multimedialnych lekcji w szkołach.

Wizard101

, Ogień, Wichura, Życie, Śmierć, Mit, Harmonia.

Wizard101 daje nam przeróżne karty na których to zawarte są zaklęcia. Głównie dostawać będziemy je od naszych nauczycieli ale nic nie stoi na przeszkodzie by zdobywać karty z zaklęciami także z innych szkół. W grze dostępne jest też PvP

Asystent Pracowni Komputerowej

Asystent Pracowni Komputerowej to program przeznaczony dla nauczycieli informatyki.

Asystent Pracowni Komputerowej sprawia, że wszystko pokazywać na komputerze. Obraz z komputera nauczyciela jest wyświetlany na monitorach uczniów.

Asystent