jak obliczyć emeryturę

dom

Jak obliczyć emeryturę?

Jak obliczyć emeryturę?

Lewica chce pomóc wszystkim tym, którzy nie mają zaświadczeń o zarobkach sprzed lat i z tego powodu ZUS wypłaca im niższą emeryturą bądź rentę.

Poselski projekt SLD zmian w FUS trafił do podkomisji

Zwiększenie o 25 proc. podstawy obliczenia emerytury dla osób urodzonych po 1948 r., którzy mają 25 lat okresu składkowego i nie korzystały ze świadczeń do przejścia na emeryturę - zakłada projekt autorstwa SLD, który w środę trafił do dalszych prac w podkomisji nadzwyczajnej.

CenEA: zamrożenie parametrów PIT w 2015 r. dla budżetowi 1,5 mld zł

Zamrożenie parametrów systemu podatkowego w 2015 r. dla budżetowi 1,5 mld zł - wynika z obliczeń Centrum Analiz Ekonomicznych CenEA. Uwzględniając to, na zmianach w uldze na dzieci i waloryzacji emerytur skorzysta 6,9 mln gospodarstw, ale 5,5 mln straci.

Policz ile dostaniesz emerytury

ZUS przygotował kalkulator emerytalny, dzięki któremu można obliczyć przyszłą emeryturę. Dostęp do niego jest całkowicie bezpłatny i nie wymaga podawania danych osobowych. Kalkulator został umieszczony na stronach ZUS. Kalkulator emerytalny daje użytkownikowi możliwość wyboru, czy chce on

Emerytury i renty wzrosną o 5 proc.

PRZEGLĄD PRASY: W przyszłym roku emerytury i renty wzrosną o prawie 5 procent - obliczyła "Gazeta Prawna". To wynik zmiany sposobu ich waloryzacji ogłoszonej przez Jarosława Kaczyńskigo. Premier zapowiedział, że od przyszłego roku wskaźnik waloryzacji oprócz wzrostu cen będzie zawierał

ZUS naliczy kapitał początkowy też po 2006 roku

ZUS zapewnia, że obliczy kapitał początkowy, który jest podstawą do ustalania przyszłej emerytury, także po 2006 r. Osoby, które jeszcze nie skompletowały wszystkich dokumentów do wniosku o obliczenie kapitału początkowego, mogą złożyć wniosek w dowolnym dla siebie terminie, nawet po 2006 roku

ZUS udostępnił kalkulator emerytalny

Kalkulator tak zwanych starych emerytur służy do obliczania prognozowanych wartości świadczeń, wypłacanych z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Aby z niego skorzystać, należy wejść na stronę internetową www.mojaemerytura.zus.pl. W tym samym miejscu dostępny jest również kalkllator nowych emerytur

Wcześniejsze emerytury w 2009 wyliczane po staremu

Jak wyjaśnia na łamach dziennika dyrektor Departamentu Świadczeń Emerytalno-Rentowych w ZUS Halina Wolińska, osoby takie, muszą złożyć wniosek o świadczenie przed osiągnięciem ustawowego wieku emerytalnego. "Wniosek o wcześniejszą emeryturę można zgłosić w każdym czasie, jednak aby uzyskać

"GP" Wcześniejsze emerytury w 2009 r. wyliczane po staremu.

Jak wyjaśnia na łamach dziennika dyrektor Departamentu Świadczeń Emerytalno-Rentowych w ZUS Halina Wolińska, osoby takie, muszą złożyć wniosek o świadczenie przed osiągnięciem ustawowego wieku emerytalnego."Wniosek o wcześniejszą emeryturę można zgłosić w każdym czasie, jednak aby uzyskać

Prezydent podpisał ustawę dot. zmiany konwencji podatkowej Polska-Belgia

zaliczenia polega na tym, że podatek, zapłacony od dochodu osiągniętego za granicą, jest zaliczany na poczet podatku należnego w kraju rezydencji podatkowej, obliczonego od całości dochodów w takiej proporcji, w jakiej dochód ze źródeł zagranicznych pozostaje w stosunku do całości dochodu podatnika. Z kolei

Niemcy.Poziom emerytur względem płac spadnie do 2025 r. o 10 proc.

Powołały się one na odpowiedź federalnego ministerstwa pracy na zapytanie poselskie postkomunistycznej Partii Lewicy. Według przedstawionych w tym dokumencie modelowych obliczeń resortu, o ile obecny poziom emerytur względem płac wynosi 50,8 proc. przed opodatkowaniem, to do roku 2025 zmniejszy się

Zachorowała na raka, bo w pracy była narażona na promieniowanie?

opolanka pracowała w warunkach, które narażały ją na promieniowanie jonizujące. Od momentu gdy kobieta przeszła na emeryturę, toczy batalię o to, by uznać raka tarczycy za chorobę zawodową. Najistotniejsza jak dotąd w tej sprawie jest jednak opinia Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi, który oszacował, że

Policjanci mają sposoby na wyższą emeryturę. Komendanci na masową skalę przyznają dodatki

Policjanci mają sposoby na wyższą emeryturę. Komendanci na masową skalę przyznają dodatki

Kontrolą objęto pięć komend (wojewódzkich w Łodzi, Kielcach i Lublinie oraz powiatowych w Wieliczce i Koszalinie). Okazało się, że podwyższanie zarobków przed końcem służby to proceder masowy. A ponieważ emerytura policjanta wynosi 75 proc. ostatniego uposażenia, podniesienie np. dodatków

Sejm uchwalił ustawę dot. zmiany konwencji podatkowej Polska-Belgia

(będzie to nadal metoda zaliczenia proporcjonalnego). Metoda proporcjonalnego zaliczenia polega na tym, że podatek zapłacony od dochodu osiągniętego za granicą jest zaliczany na poczet podatku należnego w kraju rezydencji podatkowej, obliczonego od całości dochodów w takiej proporcji, w jakiej dochód ze

Miedwiediew: Będziemy samowystarczalni żywnościowo. Jeśli Polacy rozwiązali problem jabłek, my też możemy

Miedwiediew: Będziemy samowystarczalni żywnościowo. Jeśli Polacy rozwiązali problem jabłek, my też możemy

przedsiębiorstwom państw, które ograniczenia te wprowadziły". - Nasi ekonomiści obliczyli, że gospodarka europejska na niezrealizowaniu kontraktów z Federacją Rosyjską i innych ograniczeniach w bieżącym roku straci 40 mld euro, a w przyszłym - 50 mld euro - oświadczył. "Jesteśmy w stanie wytwarzać

"Dziennik Polski": Emerytury wyższe niż zero

Sposób na wyższą emeryturę, polegający na zastąpieniu tzw. lat zerowych w dokumentacji płacowej, niezbędnej do obliczenia emerytury, kwotami minimalnego wynagrodzenia dawał nadzieję na średnio 50-złotową podwyżkę świadczenia.W praktyce wielkie nadzieje zamieniły się w wielkie rozczarowanie. W

Ziętek: Polska Partia Pracy-Sierpień'80 podniesie emerytury i renty

"Dzisiaj emerytura i renta to 730 zł. Tymczasem minimum socjalne obliczone przez Ministerstwo Pracy to 930 zł na jedną osobę w gospodarstwie rodzinnym. Jak z tego widać, państwo samo programuje sytuację, w której bardzo wielu ludzi nie może zabezpieczyć swojego utrzymania. Polska Partia Pracy

Pomysł Pawlaka to demagogia

Pomysł Pawlaka to demagogia

oczywista demagogia. Proste obliczenia pokazują, że po przepracowaniu 40 lat można byłoby wypracować emeryturę 400 zł miesięcznie. A skąd reszta? Musiałaby pochodzić z dotacji, co oczywiście rozwaliłoby budżet państwa. Co z ludźmi, którzy nie przepracują 40 lat, co z tymi, którzy dziś mają emerytury niższe

Skąd się bierze emerytura, czyli emerytury ze starego systemu

skróceniu o 5 lat okresu składkowego i nieskładkowego (tj. po udowodnieniu 15 lat pracy w przypadku kobiet i 20 lat w przypadku mężczyzn). Ale coś za coś. Tutaj jeśli z obliczeń wyjdzie komuś 400 zł emerytury, to tyle dostanie. Nie będzie podwyżki (ale coroczna waloryzacja świadczenia - tak). Jak wyliczyć

"GP": Likwidacja "pomostówek" będzie kosztować 46,7 mld zł

stycznia 2009 r. wykonywały przez co najmniej 15 lat prace w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze. Rekompensata będzie stanowiła dodatek do kapitału początkowego, który jest składnikiem podstawy obliczenia przyszłej emerytury.

Likwidacja "pomostówek" będzie kosztować 46,7 mld zł

stycznia 2009 r. wykonywały przez co najmniej 15 lat prace w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze. Rekompensata będzie stanowiła dodatek do kapitału początkowego, który jest składnikiem podstawy obliczenia przyszłej emerytury.

TK: Obliczanie emerytur i rent zgodne z konstytucją

obliczone na jej podstawie są co do zasady podwyższane do wysokości najniższej emerytury. Jak podkreślał Trybunał, skarżona metoda obliczania emerytur nie narusza także zasady lojalności państwa względem obywateli, m.in. dlatego, że została wprowadzona do polskiego systemu prawnego z ośmioletnim

Fedak: najwięcej nowych miejsc w żłobkach w Poznaniu i Wałbrzychu

obliczania kapitału początkowego. "Przyszła emerytura zależeć będzie od tego, jak przebiega aktywność zawodowa przez całe życie, na kontach rejestrujemy wszystkie składki. Zauważyliśmy pewne niedociągnięcia w ustawodawstwie, które w 1999 r. wprowadziło ten nowy system. M.in. część osób nie mogła

Za dużo komisji w Polsce? Francja i tak ma ich więcej

. Komitet ds. Poufności Statystycznej lub Strategiczny Komitet ds. Intensywnych Obliczeń. Są komisje zajmujące się ważnymi sprawami, takie jak Komisja Doradcza ds. Emerytur (przeprowadziła np. długoterminowe badania dotyczące finansowania emerytur), ale już na przykład Narodowy Komitet ds. Francuskiej

"Rz": Zadłużeni emeryci mają na życie 200 -300 zł miesięcznie

przez ZUS mogą zostać obniżone do wysokości połowy stawki minimalnej. W takim przypadku emerytowi na życie pozostanie 318 zł miesięcznie, a renciście 244 zł. Kwota ta jest znacznie poniżej minimum socjalnego, które, jak wynika z podanych w gazecie obliczeń Instytutu Pracy i Polityki Społecznej, wynosi

Prezydent: Zmiany w emeryturach niezbędne. Protesty niepotrzebne

ogóle nie dotknie". Według niego trzeba się pochylić z troską nad tym pokoleniem, który dopiero wejdzie w wiek produkcyjny, gdyż będzie musiało udźwignąć ciężar emerytur obecnego pokolenia.- Jestem przekonany, że stoimy w obliczy wyboru, czy demonstrować, czy dyskutować. Osobiście opowiadam się w

Sejm nie poparł wniosku PiS o odrzucenie projektu budżetu w pierwszym czytaniu

stagnację. Według Szydło to także typowy budżet wyborczy, a jednocześnie "budżet samozadowolenia z trwania, bierności, obliczony na małe aspiracje, zaspokajający jedynie oczekiwania rządu PO i PSL, czyli dotrwania do wyborów". Posłanka zarzuciła też rządowi zadłużanie państwa. Natomiast minister

Kto wyliczy nasze emerytury czyli aktuariusz potrzebny od zaraz

niezależnych obliczeń, ile będą wynosiły nasze emerytury za 10 czy 20 lat. Irena Wóycicka: Powiedziałabym, że nie mamy obliczeń, których nikt by nie podważał. Takich, do których każdy miałby zaufanie. Dlatego proponujemy powołanie aktuariusza krajowego. Co pani na to? - Powołanie aktuariusza krajowego to

Zrzucają mundury i grożą masowym protestem

aktualnie służbę. Widocznym skutkiem jest brak stabilizacji oraz złożone i planowane raporty o odejście ze służby w jak najkrótszym terminie. Dodatkowo niepokój wywołuje poczucie zagrożenia obowiązującej dotychczas zasady obliczania ilości odpraw, obliczania podstawy wymiaru emerytury, wliczania do

Oszczędź na emeryturę

Polaków decyduje się na tę formę oszczędzania. Obecnie istnieje niespełna 900 tys. tego typu rachunków. Tymczasem, jak pokazują obliczenia przygotowane dla "Polski" przez firmę doradczą Open Finance, samodzielne oszczędzanie na starość warto zacząć jak najszybciej. Emerytura z pierwszych dwóch

Sejm nie zgodził się na odrzucenie projektu ws. pomostówek

osiągnięciem wieku emerytalnego (czyli w wieku 55 lat - kobiety i 60 lat - mężczyźni). Warunkiem ma być również odpowiedni staż ubezpieczeniowy (20 lat dla kobiet i 25 dla mężczyzn). Uprawnieni otrzymywaliby świadczenie w wysokości 100 proc. emerytury obliczonej dla osoby w wieku 60 lat, która byłaby

Szczecin.Napieralski na miejskim targowisku

Jak mówił robiącym zakupy szczecinianom lider SLD, gospodarcze propozycje jego partii są realne, a realizacja najważniejszych z nich będzie kosztować państwo niecałe 10 mld zł. "Program SLD jest realny. Wyliczyliśmy wszystko dokładnie, skąd wziąć pieniądze. (...) Mamy opracowany jasny

ZUS o rekompensatach dla osób, które nie nabyły prawa do emerytur pomostowych

pieniężnym. Stanowi ona dodatek do kapitału początkowego i łącznie z tym kapitałem podlega waloryzacjom, a w efekcie powiększy podstawę obliczenia emerytury. Wysokość rekompensaty będzie wykazana w decyzji ustalającej wysokość emerytury. Prawo do uzyskania rekompensaty mają osoby urodzone po 1948 r., które

Senat przyjął bez poprawek ustawę o emeryturach pomostowych

25 dla mężczyzn). Uprawnieni otrzymywaliby świadczenie w wysokości 100 proc. emerytury obliczonej dla osoby w wieku 60 lat, która byłaby waloryzowana według tych samych zasad co emerytury i renty z FUS. Na liście uprawnionych znalazło się kilkadziesiąt prac w szczególnych warunkach oraz o szczególnym

Ostatnia szansa, by odłożyć na emeryturę w IKE

niespełna 900 tys. tego typu rachunków. Tymczasem, jak pokazują obliczenia przygotowane dla "Polski" przez firmę doradczą Open Finance, samodzielne oszczędzanie na starość warto zacząć jak najszybciej. Emerytura z pierwszych dwóch filarów, czyli z ZUS i OFE, wyniesie w przyszłości tylko 60 proc

"Trybuna": Czego nie rozumie Balcerowicz

"Trybuna" zarzuca rządowi, że ignoruje sytuację emerytów, których położenie - według dziennika - staje się coraz gorsze. "Trybuna" krytykuje także Leszka Balcerowicza za wzywanie do ograniczenia przywilejów emerytalnych i do likwidacji wczesnych emerytur. Renciści, emeryci i

Palikot się nie pali

sytuacją - mówił wczoraj "Gazecie" były prezes PSL europoseł Jarosław Kalinowski. - Uczestniczyłem w poniedziałkowych rozmowach. Przyznam, że były bardzo trudne, ale zdawało się, że wszystko zmierza do szczęśliwego zakończenia. Pojawił się projekt częściowych emerytur, opłacania składek

Sejm nie poparł wniosku PiS o odrzucenie projektu budżetu w pierwszym czytaniu

projektu, że przygotowany przez resort finansów projekt psuje finanse publiczne i oznacza stagnację. Według Szydło to także typowy budżet wyborczy, a jednocześnie "budżet samozadowolenia z trwania, bierności, obliczony na małe aspiracje, zaspokajający jedynie oczekiwania rządu PO i PSL, czyli

Emerytury pomostowe nadal bez porozumienia

przejść na pięć lat (w kilku przypadkach na 10 lat) przed osiągnięciem wieku emerytalnego (czyli w wieku 55 lat - kobiety i 60 lat - mężczyźni). Warunkiem byłby też odpowiedni staż ubezpieczeniowy (20 lat dla kobiet i 25 dla mężczyzn). Będzie ona wynosić 100 proc. emerytury obliczonej dla osoby w wieku 60

Protesty emerytów w Bułgarii

. Reakcją socjalistów, głównej partii rządzącej koalicji, jest obietnica 10-procentowej podwyżki emerytur od lipca. Spotkało się to z krytyką ze strony koalicjantów, którzy zarzucili byłym komunistom populizm obliczony na pozyskanie głosów emerytów w majowych wyborach do Parlamentu Europejskiego. Podkreśla

KPP popiera rządowy projekt nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach

Konfederacja Pracodawców Polskich pozytywnie oceniła rządowy projekt nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Jak przypomina KPP, rząd proponuje m.in. by renty z tytułu niezdolności do pracy były przyznawane na czas określony do pięciu lat oraz by nie były

"Solidarność" o referendum emerytalnym: wyślij petycję do premiera

można obliczyć wiek przejścia na emeryturę według zasad zapowiedzianych przez Donalda Tuska w expose. Wystarczy podać płeć i swoją datę urodzenia. Rodzice porzucają dzieci z biedy. Wstrząsająca relacja BBC z Grecji »

Emerytury - to samo dla związkowców i fedrujących

PRZEGLĄD PRASY: Posłowie chcą, by działalność górnika-związkowca liczyła się do emerytury, jak praca pod ziemią. Odbyło się już pierwsze czytanie projektu nowelizacji ustawy emerytalnej wprowadzającej przywileje dla związkowców. Rząd, ze względu na zmiany kadrowe, przyjął jeszcze stanowiska w tej

W środę związkowcy mają znów pikietować Sejm

Jak zaznaczył, tym razem związkowcy chcą zaprotestować nie tylko przeciwko ustawie o emeryturach pomostowych. - Głosy z kręgów Platformy Obywatelskiej mówią, że planuje się także zreformować ustawę górniczą. Przy okazji chcemy rozszerzyć protest, dać swój sygnał, że na jakiekolwiek manipulowanie

Emerytury po polsku cz. 2 : OFEmerytury już za dwa lata

inwestowanie naszych składek (II filar). Jak to będzie działać? Jeśli nie należysz do OFETo znaczy, że urodziłeś się przed 1 stycznia 1969 roku i - jeśli jesteś ubezpieczony - wszystkie swoje składki odprowadzasz do ZUS. Na jaką emeryturę masz szansę i według jakich zasad ZUS ją tobie wyliczy - wyjaśnialiśmy w

Błędy ZUS-u w naliczaniu emerytur. Tracą ubezpieczeni

Pani Ewa i pani Beata tego samego dnia obroniły pracę magisterską, tego samego dnia rozpoczęły pracę, na dodatek w tej samej szkole. Pracują w niej do dziś. Uczą tego samego przedmiotu. Zarobki? Też bardzo podobne. Jednego dnia złożyły wniosek o wyliczenie składek na emeryturę (czyli tzw. kapitału

Mundurowi do roboty! Nie stać nas na młodych emerytów

. Funkcjonariuszowi, który zapowiada odejście na emeryturę, szef podwyższa wszystkie możliwe dodatki. Dla budżetu komendy to nie problem - przecież pracownik zaraz odejdzie. A dzięki temu delikwent będzie miał wyższą podstawę do obliczenia emerytury. Ten system powinien być zmieniony. Nie stać nas na utrzymywanie

Nowe renty będą niższe

aktywności zawodowej. Emerytura obliczona zgodnie z nową formułą będzie równa kwocie uzyskanej w wyniku podzielenia zwaloryzowanej sumy kwoty kapitału początkowego oraz kwoty składek emerytalnych wpłaconych po 1998 roku przez średnie trwanie życia osoby przechodzącej na emeryturę. Jednak tworząc nowy

"Polityka": Emerycie skreśl deser

obliczeń wynika, że mężczyzna, który urodził się w 1963 roku, odchodząc na emeryturę w wieku 65 lat, otrzyma około 56 procent swojej ostatniej pensji. We wciąż działającym, starym systemie, otrzymałby około 70 procent. Jak pisze tygodnik - taki stan rzeczy powoduje pojawienie się oskarżeń o nieuczciwość

Komisje zaakceptowały sprawozdanie ws. pomostówek; nie przeszedł wniosek o odrzucenie projektu

wypowiadał się Waldemar Rutkowski z Forum Związków Zawodowych, który powiedział, że "prawo do wcześniejszego odejścia na emeryturę powinno mieć nie 270 tys. osób, jak chce rząd, ale ok. 800-900 tys. tych, którzy ciężko sobie na nie zapracowali".Alicja Bątkiewicz, ekspert medycyny pracy, występująca

W Sejmie debata nad emeryturami pomostowymi

proc. emerytury obliczonej dla osoby w wieku 60 lat, która byłaby waloryzowana według tych samych zasad co emerytury i renty z FUS. Według szacunków MPiPS, jeżeli wejdzie w życie projekt w wersji, nad którą obecnie pracują posłowie, "pomostówki" obejmą ok. 250 tys. osób. Na liście

Policjanci zmienili zdanie - już nie chcą odchodzić

;Taką decyzję podjęły nie tylko osoby z kierownictwa, ale też szeregowi, ale bardzo doświadczeni funkcjonariusze.- Nigdy wcześniej nie zdarzyło się, żeby jednego dnia [23 stycznia 2012] raport o przejście na emeryturę złożyło tyle osób - mówi oficer KSP. Według naszych informacji było to aż 163

"To niebezpieczna gra". Dramatyczny apel Obamy do Kongresu

naruszania takich popularnych programów, jak emerytury federalne i ubezpieczenia zdrowotne dla emerytów. Część oszczędności, według senatora Reida, miałoby pochodzić z planowanego zakończenia wojen w Iraku i Afganistanie.Republikanie uznali te cięcia za "wzięte z powietrza" i mało wiarygodne

OPZZ: rząd odmawia negocjacji w sprawie wskaźnika wzrostu rent i emerytur

potrzeby emerytalno- rentowe, i kwoty odpowiadającej 20 proc. realnego wzrostu płac, który GUS poda 10 lutego+" - poinformowała PAP Taranowska.W wydanym po piątkowym posiedzeniu zespołu oświadczeniu OPZZ pisze, że "domaga się od rządu, aby do obliczenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent była

Bomba emerytalna, czyli pomysły Inicjatywy Obywatelskiej 10 Ekonomistów

zbliżone do emerytur pomostowych.- W Polsce, mimo że żyjemy coraz dłużej, to bardzo wcześnie odchodzimy z rynku pracy. Tracimy, bo nasze emerytury są niskie, traci cała gospodarka, bo rząd ma mniej pieniędzy na fundowanie takich rzeczy jak choćby infrastruktura publiczna - przekonywał do kolejnego pomysłu

Bułgaria/Demonstracja w obronie bezpłatnego pędzenia rakii

zablokowali na godzinę ruch, dołączyli emeryci, żądający podniesienia emerytur i aktualizacji formuły ich obliczenia. Ewgenia Manołowa(PAP) man/ kar/ ro/ 17:04 07/02/14

Emerytury po polsku cz.1: Co dalej z naszymi emeryturami

BARDZO niska - będzie im się należeć (jak będzie wyliczana, piszemy niżej). A co w takim razie z gwarantowaną przez państwo najniższą emeryturą - 597 zł? Owszem, tym, których świadczenia emerytalne będą niższe, państwo dopłaci różnicę, ale pod warunkiem, że wypracowali wymagany staż (opisany wyżej). Nie

Fedak: chcemy, aby ustawa o "pomostówkach" obowiązywała od 2009 r.

emerytalnego (czyli w wieku 55 lat - kobiety i 60 lat - mężczyźni). Warunkiem byłby też odpowiedni staż ubezpieczeniowy (20 lat dla kobiet i 25 dla mężczyzn). Wynosić będzie 100 proc. potencjalnej emerytury obliczonej dla osoby w wieku 60 lat i waloryzowana według tych samych zasad co emerytury i renty z FUS

Zmiana zasad obliczania rent. FUS zaoszczędzi 21 mld

. "Dostosowanie zasad obliczania wysokości rent z tytułu niezdolności do pracy do nowych zasad obliczania emerytur jest koniecznością wynikającą z wprowadzonej w 1999 r. reformy emerytalnej. Dzięki przyjęciu jednolitej podstawy obliczenia emerytur i rent dla urodzonych po 1948 r., a tym samym

Prezes ZUS: Mamy obowiązek ściągać po 60 zł od emerytów

sprawie. W poniedziałek "Gazeta Wyborcza" napisała, że ZUS wyśle komorników do tysięcy emerytów. Chodzi o osoby, które złożyły do ZUS wnioski o przeliczenie ich emerytur. Twierdzą, że ich emerytura (renta) za lata 1996-2005 jest niewłaściwie obliczona. W 1993 r., za rządu Hanny Suchockiej

Kosmos Obamy

w lotach załogowych do stacji kosmicznej odchodzące w tym roku na emeryturę promy. Dopóki jednak te kosmiczne taksówki nie zostaną zbudowane, co zajmie wiele lat, Amerykanie będą korzystać z transportu rosyjskiego. Za miejsce w swoim Sojuzie Rosjanie żądają 55 mln dol.Kongresmeni obliczyli, że z

Podwyżki zamiast emerytur dla nauczycieli

Taką propozycję rząd chce przedstawić w najbliższych dniach pracodawcom i związkowcom z Komisji Trójstronnej. - Podwyżka w zamian za rezygnację z wcześniejszych emerytur to najlepsze w obecnej sytuacji rozwiązanie, chcemy o nim dyskutować z partnerami społecznymi - zapewnia Zbigniew Chlebowski

"GP": Emerytury z ZUS już niebawem dla 60-latków

wcześniejszej emerytury 60-letnim mężczyznom z 35-letnim stażem ubezpieczeniowym. Wszystko wskazuje na to, że ZUS będzie przyznawał prawo do świadczenia już od daty opublikowania wyroku w Dzienniku Ustaw, czyli najpóźniej za dwa tygodnie - pisze gazeta. Trybunał dał wprawdzie ustawodawcy rok na usunięcie

Trybunał Konstytucyjny o zamianie renty na emeryturę

Okręgowego w Łodzi. Dotyczy ono sprawy Franciszka C., który już jako rencista dorabiał, ale tylko przez 24 miesiące. Gdy skończył 65 lat, wystąpił o zamianę renty na emeryturę. ZUS przyznał ją, jednak nie tak wysoką, jak spodziewał się mężczyzna. Obliczył bowiem emeryturę na podstawie wskaźników, które

ZUS nie wyliczy ubezpieczonym przyszłej emerytury

przekazanych do OFE. Mimo, że przepisu do tego zobowiązują, zabraknie informacji o hipotetyczneh emeryturze dla osób, które najpóźniej w 2006 roku skończyły 35 lat. Otrzymamy jedynie informację, że przykładową emeryturę możemy obliczyć dzięki specjalnemu kalkulatorowi świadczeń na stronie internetowej. Jednak

Premier: we wtorek będę rozmawiał z klubem PSL nt. reformy KRUS

obliczeń. Prawo do emerytury osoby ubezpieczonej w KRUS, tak jak obecnie, będzie uzależnione od osiągnięcia wieku emerytalnego (który wynosi dla kobiet 60 lat, a dla mężczyzn 65 lat) oraz posiadania wymaganego ? co najmniej 25-letniego - okresu ubezpieczenia i opłacania składek na ubezpieczenie

Nowy system naliczania rent z tytułu niezdolności do pracy

emerytalny pozostawiono bez zmian zasady obliczania rent z tytułu niezdolności do pracy. "Dzięki przyjęciu jednolitej podstawy obliczenia emerytur i rent dla osób urodzonych po 1948 r., a tym samym dostosowaniu zasad wymiaru rent do przeprowadzonej reformy emerytalnej, zachowana będzie - niezbędna dla

Obama apeluje do Kongresu o podniesienie limitu zadłużenia

odrzucony przez innych liderów Partii Republikańskiej (GOP), z działaczami prawicowej Tea Party na czele. Według najnowszego planu senatora Reida, deficyt zostałby zmniejszony przez same cięcia wydatków o 2,7 biliona dolarów w ciągu 10 lat, ale bez naruszania takich popularnych programów, jak emerytury

USA. Obama apeluje do Kongresu o podniesienie limitu zadłużenia

odrzucony przez innych liderów Partii Republikańskiej (GOP), z działaczami prawicowej Tea Party na czele. Według najnowszego planu senatora Reida, deficyt zostałby zmniejszony przez same cięcia wydatków o 2,7 biliona dolarów w ciągu 10 lat, ale bez naruszania takich popularnych programów, jak emerytury

Kontrole w prywatnych przedszkolach. "Dotacje idą na biżuterię, perfumy, samochody..."

(1800 złotych miesięcznie). - Chodzi o samochody marki Hyundai, o wartości rynkowej około 90 tysięcy złotych każdy - mówi Mirosław Dyk, główny specjalista w Wydziale Audytu i Kontroli. Jak tłumaczyły się właścicielki z samochodów? - Jako uzasadnienie tego wydatku jedna z nich podała, że samochód jest

Portugalia dostanie miliardy pomocy, ale ma nie być ostrych cięć

euro, a następnie Irlandia - 85 mld przyznano jej jesienią ub. roku. Jedną trzecią unijnych pakietów pomocowych finansuje MFW, symbolicznie dokłada się budżet UE, a całą resztę biorą na siebie pozostałe kraje eurolandu. Wart 78 mld euro pakiet pomocowy jest obliczony na trzy lata, lecz był negocjowany

Policjanci idą do Trybunału Konstytucyjnego. Czują się dyskryminowani.

wysokości 1,9 proc. wobec obowiązującego w tej ustawie poziomu 3,9 proc. dla innych grup zawodowych. - Nie rozumiemy, dlaczego i skąd te różnice. Uznajemy, że jest to nierówne i niekonstytucyjne traktowanie - mówi Antoni Duda, przewodniczący NSZZ Policjantów.Mundurowi obliczyli, że w 2009 roku, każdy

"Rz": Grozi nam kryzys finansów publicznych

PRZEGLĄD PRASY: Rosnące wydatki budżetowe i ograniczone wpływy do budżetu mogą doprowadzić do kryzysu finansów publicznych - ostrzegają ekonomiści. Według obliczeń "Rzeczpospolitej", realizacja wszystkich postulatów strajkujących oraz obietnic polityków, oznaczałaby wzrost wydatków

Gosiewski: ZUS rozłoży koszty procesowe na raty

. Twierdzą one, że ich emerytura (renta) za lata 1996-2005 została niewłaściwie obliczona.

Platforma torpeduje ulgę emerytalną

- w zakładach ubezpieczeniowych, funduszach inwestycyjnych czy bankach. Ulga ma zachęcić Polaków do dodatkowego odkładania pieniędzy na emerytury. Tak, żeby w przyszłości ich świadczenia pozwalały na godne życie. - Nasza propozycja przynosi korzyści dla obywateli w postaci wyższych świadczeń i dla

Nauczycielka na emeryturze: dorabiała, musi oddać rentę

Kłopoty łodzianki zaczęły się półtora roku temu. Była już wtedy na emeryturze. Wcześniej przepracowała 33 lata w szkole, ucząc historii i języka polskiego. Miała nieposzlakowaną opinię, bardzo dobry kontakt z młodzieżą i innymi pracownikami. Za swoje serce i działalność społeczną zdobywała nagrody

Za rok zbijemy deficyt finansów publicznych do 2,9 proc. PKB

Kaczyński nie wspomina. Propozycje SLD są zdaniem ministra "w dużej mierze fikcyjne". Co gorsza, zamiast pomóc rodzinom uderzają w nie. Zwłaszcza zmiany dotyczące ulgi na dzieci i becikowego. SLD chce na nich zaoszczędzić 2,4 mld zł. - Obliczyliśmy, że rodzina składająca się z dwojga pracujących

Odszkodowanie za aferę mięsną

świeciły pustymi półkami. Kwitła spekulacja, sprzedaż spod lady i łapówkarstwo. Partia i osobiście I sekretarz PZPR Władysław Gomułka wydali wojnę "aferzystom". Jak obliczył Piotr Lipiński (badacz "afery mięsnej", dziennikarz "Gazety") w latach 1964-73 w sprawach mięsnych

Ach, górnikiem być

Gdy niedawno Michał Smolorz, znany śląski publicysta, w swoim felietonie "Imperium górnicze nie poddaje się" po raz kolejny zwrócił uwagę na problem dotowania górnictwa z budżetu państwa oraz nierozwiązaną kwestię górniczych emerytur, przez Śląsk przetoczyła się fala oburzenia. Jacek

Olbrzymie wydatki na emerytury pomostowe

odłożył składek, państwo samo obliczy, ile kto będzie miał na koncie pieniędzy. Przelicznik ma być bardzo korzystny dla przyszłych emerytów. Tym samym im ktoś więcej lat przepracował przed reformą, tym więcej będzie miał pieniędzy na koncie emerytalnym i tym samym wyższą emeryturę. Stracą osoby

ZUS daje drugą emeryturę

pracy i cztery lata studiów, do obliczenia wcześniejszej emerytury przyjęto 30 lat składkowych, a dzisiaj będzie to już rozróżnione na 26 lat składkowych i cztery lata nieskładkowe - podaje przykład Cejmer-Orzechowska. Dlaczego ZUS nie informował o zmianie i jej zasadach? Biuro prasowe centrali

Resort pracy chce zmiany rent inwalidzkich

Poliński. Poliński wyjaśnił, że "chodzi o dostosowanie zasad naliczania wymiaru rent do nowych zasad obliczania emerytur, czyli na podstawie kapitału zgromadzonego na koncie emerytalnym". "Wysokość nowych rent będzie uzależniona m.in. od lat pracy oraz wysokości uzbieranych składek

Dylematy oszczędzającego: wybrać program z gwarancją czy bez?

medialnych lamentów nad mizernością naszych przyszłych emerytur. Nieważne. Grunt, że zaczynamy myśleć o przyszłości, i to nie tylko o tej dalszej. Planowanie większych wydatków na najbliższe lata jest bowiem genialnym wprowadzeniem do długoterminowego inwestowania pieniędzy. Jeśli raz i drugi przekonasz się

FOR: Reforma emerytalna kosztuje nas ponad 8 mld zł rocznie

Zdaniem autora raportu dr. Wiktora Wojciechowskiego - starszego ekonomisty w fundacji Leszka Balcerowicza FOR - aby dokończyć reformę trzeba m.in: wprowadzić emerytury pomostowe oraz zlikwidować świadczenia przedemerytalne. Jak napisano w przesłanym PAP komunikacie, pomimo silnego wzrostu

Bułgarzy demonstrują, by dalej pędzić rakiję

zablokowali na godzinę ruch, dołączyli emeryci, żądający podniesienia emerytur i aktualizacji formuły ich obliczenia.

Bułgarzy bronią bezpłatnego pędzenia rakii

ściąganie akcyzy są bardzo trudne do zrealizowania. Do producentów rakii, którzy przeszli przez centrum Sofii i zablokowali na godzinę ruch, dołączyli emeryci, żądający podniesienia emerytur i aktualizacji formuły ich obliczenia.

Czy górnicy będą musieli odpracować wszystkie dni L-4?

świadczeń, bo weszła w życie ustawa o rewaloryzacji rent i emerytur. Wyodrębniono okresy składkowe i nieskładkowe, a każdy z zakładów pracy, w tym kopalnie, został zobowiązany do prowadzenia tzw. kart zasiłkowych. W nich odnotowuje się wszystkie dni L-4, więc łatwo obliczyć, kto kiedy i ile chorował. Dla

Sejm znowelizował ustawę o emeryturach i rentach z FUS

Nowe zasady ustalania rent obejmą osoby urodzone po 1948 r. - przewiduje uchwalona w piątek przez Sejm nowelizacja ustawy o emeryturach i rentach z FUS. Jednak - zgodnie z nowelizacją - ci, którzy odejdą na renty w latach 2009-2013 skorzystają z okresu przejściowego, w którym świadczenia będą

Barroso zarabia tyle, ile Obama

José Manuela Barrosa daje im nowy wymiar. Tym bardziej że analitycy OEI wzięli na celownik jeden z niełatwych do obronienia przepisów, który pozwala opłacać byłych komisarzy jeszcze długo po odejściu z Komisji. I obliczyli, że prawie każdy komisarz z 26-osobowej drużyny Barrosa zabierze do

Senat: nowelizacja ustawy o emeryturach i rentach z FUS ponownie do komisji

otrzymujących jednocześnie emeryturę i rentę. "Obecnie w nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z FUS pozostawiono zapis nakazujący zawieszać emeryturę, jeżeli świadczeniobiorca zarobi więcej niż 130 proc. najniższej płacy. To przeczy, głoszonej przez rząd, zasadzie aktywizacji zawodowej osób starszych

OPZZ: Wcześniejsze emerytury dla 700 tys. osób

już po 25 latach pracy pod ziemią Dodatkowo mają zagwarantowany korzystniejszy od innych grup przelicznik świadczeń emerytalnych (jeden rok pracy liczy im się do emerytury jak 1,5-1,8 roku). Według wyliczeń rządu Marka Belki górnicze przywileje pochłoną kolejne 70 mld zł w ciągu 30 lat. - Nie wiem

Rząd chce by renciści mogli dorabiać bez ograniczeń

Rząd proponuje by renciści, pobierający świadczenia z tytułu niezdolności do pracy mogli dorabiać bez ograniczeń, a ich renty nie były zmniejszane ani zawieszane bez względu na osiągane dochody, jak to jest obecnie. Zmianie miałyby też ulec zasady obliczania rent z tytułu niezdolności do pracy

Nasza bardzo droga lustracja

podczas debaty nad nowelizacją ustawy o IPN podał, że wedle jego obliczeń dokonanych w oparciu o dane Komendy Głównej Policji średni koszt wykrycia jednego przestępcy to 2238 zł. Czyli 0,6 proc. tego, ile kosztuje wykrycie jednego podejrzanego o kłamstwo lustracyjne.Dla GazetyBogdan Lis, poseł SD

Sawicki: projekt zmian ustawy o KRUS w uzgodnieniach międzyresortowych

, miesięczna składka podstawowa wynosiłaby tak jak dotychczas dwukrotność składki, a więc 20 proc. kwoty najniższej emerytury" - czytamy w uzasadnieniu do projektu. "Projekt będzie miał nieznaczny wpływ na budżet państwa, gdyż zwiększy się przypis składek na ubezpieczenie społeczne rolników w

Prezes KRUS: Zrównujemy obowiązki? Zrównajmy też prawa

niewielkie składki (kilkakrotnie niższe niż w ZUS), jeśli się ma 1 ha ziemi, a pracuje w mieście np. na umowę o dzieło.- Panowie mają pretensje o strukturę rolnictwa w Polsce. A ona jest, jaka jest. W rok czy dwa jej się nie zmieni. Łatwo można obliczyć, że np. przy uprawie zbóż, aby wygenerować dochody

Nauka - jaki będzie 2010 rok?

potrzebują części. Teraz wystarczy je poskładać, zapakować do sztucznej komórki i uruchomić.Niewątpliwie doczekamy się także kolejnych postępów w odczytywaniu ludzkiego genomu. Dotychczas jedną z podstawowych barier były pieniądze. Uczeni obliczyli, że aby przeszukiwanie materiału genetycznego danej osoby

Dewaluacja Łukaszenki

dolara trzeba oficjalnie zapłacić 3,1 tys. "zajczików" czyli "zajączków" jak Białorusini nazywają swoje ruble.Teraz banki mogą handlować walutą między sobą i sprzedawać je biznesowi po takich cenach, jakie same wyznaczą. Eksperci obliczali, że może to być 4,6 tys. "zajczików"

Topnieją nasze oszczędności w OFE

Z obliczeń firmy Analizy Online monitorującej rynek otwartych funduszy emerytalnych (OFE), wynika, że żaden z funduszy nie uchronił się w ubiegłym miesiącu przed stratami. Najwięcej straciły najmniejsze i najbardziej agresywnie inwestujące fundusze. Najgorsze wyniki miał Aegon OFE, który stracił

Starsi pedagodzy mogą masowo odejść ze szkół

W przyszłym roku po raz ostatni nauczyciele mogą przejść na wcześniejszą emeryturę. Z uprawnień może skorzystać ok. 70 tys. pedagogów w kraju. "2006 i cześć" - to ostatnio popularne powiedzenie w krakowskich szkołach. Wzięło się stąd, że tylko do końca 2006 r.nauczyciele będą mogli

Projekt zmian ustawy o KRUS w uzgodnieniach międzyresortowych

rolniczego. Byłby on wyliczany przez samych rolników, a KRUS, wykorzystując dane dotyczące dopłat bezpośrednich, prowadziłby weryfikację prawidłowości obliczeń. Rolnicze emerytury wypłacane są z funduszu emerytalno-rentowego KRUS, który głównie subwencjonowany jest z budżetu państwa. Dotacja budżetowa dla

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów