irg

las, PAP

Spadek barometru koniunktury IRG SGH

Spadek barometru koniunktury IRG SGH

O prawie 4 pkt., do ok. 10 pkt., spadł w czwartym kwartale barometr koniunktury obliczany przez Instytut Rozwoju Gospodarczego Szkoły Głównej Handlowej (IRG SGH) - poinformowała podczas poniedziałkowej konferencji prasowej prof. Elżbieta Adamowicz z IRG SGH.

IRG SGH: Gospodarka spowolni we wszystkich sektorach

Gospodarka Polski znajduje się w fazie spowolnienia, które dotyka wszystkie jej sektory. Najbardziej ucierpią branża transportowa, przemysł przetwórczy oraz gospodarstwa domowe - wynika z badań Instytutu Rozwoju Gospodarczego Szkoły Głównej Handlowej (IRG SGH).

IRG SGH: Nastroje w przemyśle najgorsze od kilkunastu lat

Pogarsza się koniunktura w przemyśle. Ankietowane przedsiębiorstwa informują o spadku zamówień, a wskaźnik koniunktury zanotował poziom z 1992 roku - podał IRG SGH.

IRG SGH: Nie ma podstaw żeby prognozować spadek PKB. Gospodarka będzie rosła

IRG podał, iż w ciągu roku barometr spadł o ok. 30,9 pkt."Drugi kwartał w gospodarce jest zawsze najlepszy. Czynniki sezonowe powodują ożywienie gospodarcze" - powiedziała na środowej konferencji prasowej Elżbieta Adamowicz, dyrektor Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH. Według Adamowicz

IRG SGH: koniunktura w przemyśle przetwórczym w VIII w dół

"Zgodnie z przewidywaniami koniunktura w przemyśle przetwórczym w sierpniu 2014 pogorszyła się. Pogorszenie odnotowały zarówno firmy publiczne, jak i prywatne" - napisano w poniedziałkowym komunikacie. "Przedsiębiorcy coraz silniej odczuwają skutki sankcji i restrykcji wprowadzanych

IRG SGH: pogorszenie koniunktury w przemyśle przetwórczym

roku o ponad 20 punktów" - dodano.Specjaliści z IRG SGH wskazują, że prawie połowa przedsiębiorstw informuje o spadku zamówień zarówno krajowych, jak i zagranicznych. W konsekwencji należy oczekiwać dalszego pogorszenia koniunktury w najbliższych miesiącach."Prawie połowa badanych

IRG SGH: Poprawiła się koniunktura gospodarstw domowych

Po dwukrotnym z rzędu spadku wskaźnika IRG-KGD, w kwietniu wzrósł on o 2,8 pkt. i wyniósł 7 pkt."Barometr nieznacznie wzrósł. Spadek wartości barometru w I kw. można zatem interpretować jako przejściowy" - napisali Piotr Białowolski i Sławomir Dudek, autorzy badania. Z badań IRG SGH

IRG SGH: spadek optymizmu gospodarstw domowych

Eksperci IRG SGH zwrócili uwagę, że wskaźnik koniunktury gospodarstw domowych pogarszał się już drugi kwartał. "Dwa kwartały spadku są niebezpiecznym sygnałem i zwiększają prawdopodobieństwo nieznacznego spowolnienia gospodarczego" - napisano w materiale nt. wyników badania. "

IRG SGH: spadek aktywności firm budowlanych, gorsza koniunktura w przemyśle

Z danych IRG SGH wynika, że sytuacja w budownictwie jest coraz gorsza. "Jest to siódmy z kolei kwartał, gdy ogólny wskaźnik koniunktury zmniejszył się w porównaniu z analogicznym okresem sprzed roku. W stosunku do IV kwartału 2007 roku spadek wskaźnika wyniósł aż 29 punktów" - napisał IRG

IRG SGH: We wrześniu aktywność przedsiębiorstw nadal spada

koniunktury są w obu przypadkach niższe od wartości z września 2007 roku.Jak podaje IRG SGH utrzymuje się duże zróżnicowanie koniunktury zarówno w układzie gałęziowym, jak i w przekroju regionalnym."Przedsiębiorstwa negatywnie oceniają kondycję gospodarki polskiej i przewidują dalsze jej pogarszanie w

IRG SGH: Nieznaczne pogorszenie koniunktury gospodarstw domowych w III kwartale

przyczyniła się także prognoza dotycząca zakupu dóbr trwałych. Spadek przewidywań w tym zakresie może doprowadzić do zmniejszenia dynamiki sprzedaży dóbr RTV i AGD oraz samochodów" - dodali autorzy. Z badań IRG SGH wynika, że ustabilizowała się koniunktura w zakresie planowanego zakupu mieszkania

IRG SGH: 52 proc. gospodarstw domowych nie ma problemów ze spłatą kredytów

, a 36 proc. określa obsługę swoich zobowiązań jako przebiegającą z niewielkimi problemami" - wynika z badań przeprowadzonych przez Piotra Białowolskiego i Sławomira Dudka z IRG SGH.Ekonomiści Instytutu obserwują wzrost liczby gospodarstw, u których wzrósł problem obsługi zadłużenia."W

IRG SGH: Nastroje przedsiębiorstw w październiku pogorszyły się

"Wartość wskaźnika koniunktury zmalała w ciągu miesiąca o 6 punktów. Jest o 23 punkty niższa od wartości z października 2007 r." - podaje instytut w komunikacie prasowym.Z badań wynika, że pomimo odnotowanego niewielkiego wzrostu produkcji oraz poprawy kondycji finansowej w stosunku do wrz

IRG SGH: Gospodarka spowalnia, szczyt mamy za sobą

Potwierdziły się prognozy ekspertów gospodarczych. Szczyt koniunktury mamy za sobą. Z badań Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH wynika, że gospodarka wchodzi w okres spowolnienia. Jak mówi profesor Elżbieta Adamowicz spowolnienie będzie najwyższe w przetwórstwie spożywczym i budownictwie. Sytuac

RG SGH: Kondycja gospodarstw domowych nie jest oceniana negatywnie

dostępnych dla nowych kredytobiorców" - dodają.Z badań IRG wynika, że wpływ zawirowań na światowych rynkach finansowych oraz powszechne oczekiwanie spowolnienia wzrostu gospodarczego na nastroje gospodarstw domowych uwidocznił się w największym stopniu w ocenach ogólnej sytuacji gospodarczej kraju

Coraz więcej osób może dostać kredyt

Maleje liczba osób wykluczonych z rynku kredytu konsumenckiego. Odsetek takich osób zmalał od 2000 r. z ok. 60 proc. do 37 proc. obecnie - poinformował w czwartek Piotr Białowolski z Instytutu Rozwoju Gospodarczego Szkoły Głównej Handlowej (IRG SGH). Wykluczeni z rynku kredytowego to ci, którzy

Przewidywany dalszy wzrost aktywności gospodarczej w 2007 r.

Po bardzo dobrych wynikach 4. kw. 2006 r, przewidywany jest dalszy wzrost aktywności gospodarczej w 2007 r. - wynika z przedstawionych w piątek badań Instytutu Rozwoju Gospodarczego Szkoły Głównej Handlowej (IRG SGH). Zagrożeniami wskazywanymi przez firmy i konsumentów są bariery podatkowe i

Polakom wiedzie się lepiej, firmom brakuje pracowników

(IRG SGH). Jak poinformował na konferencji prasowej ekspert Instytutu Piotr Białowolski, mikroprzedsiębiorstwa są największymi zwolennikami otwarcia rynku pracy. Głównymi przeciwnikami takiego rozwiązania - jak podkreślił - są osoby z wykształceniem zasadniczym lub podstawowym, posiadające małe

Koniunktura w budownictwie poprawia się

"Stopniowa poprawa koniunktury następuje w całym budownictwie, jej pozytywne skutki coraz częściej są odczuwane również w sektorze firm prywatnych, chociaż nadal w znacznie lepszej sytuacji znajdują się zakłady duże w porównaniu z małymi i średnimi" - piszą autorzy badania.

Omówienie XLVII copiątkowego quizu wiedzy

Omówienie XLVII copiątkowego quizu wiedzy

kometa Halleya pojawiła się w 1986 roku. Będziemy mogli ją znów oglądać w 28 lipca 2061 roku.7. Irga to odmiana ziemniaka. Jest to też rodzaj roślin z rodziny różowatych.8. Uran 238 to 99,3 proc. całego uranu na Ziemi. Inne izotopy to: 235 i 234. 9. Podaje się głównie grasicę cielęcą bądź jagnięcą

Zielony rynek przerobiony na "kamienną pustynię". Miasto: O gustach się nie dyskutuje, zawsze będą różne opinie

Zielony rynek przerobiony na "kamienną pustynię". Miasto: O gustach się nie dyskutuje, zawsze będą różne opinie

krytykowany "betonowy" rynek nie do końca miał taki być. Rok temu "Gazeta Pomorska" pytała władze miasta, czy zadbają o miejsce dla zieleni. "Jak się dowiedzieliśmy w Urzędzie Miasta we Włocławku, plac będzie ozdabiało blisko trzy tysiące krzewów, m.in. barwinek i irga błyszcząca

BIEC: WRP pokazuje więcej optymizmu na rynku pracy

; Źródło: BIEC BIEC zauważa, że badania IRG SGH prowadzą do zbliżonych wniosków w zakresie oceny ogólnego klimatu koniunktury (wskaźnik koniunktury jest na poziomie zbliżonym do tego z kwietnia br.). Ponadto przedsiębiorstwa lepiej niż w poprzednich miesiącach oceniają ogólną kondycję gospodarki Polski

Polacy niezadowoleni z transformacji gospodarczej

IRG SGH zadał w październikowym badaniu pytanie: - "Jak poziom życia w Państwa gospodarstwie domowym zmienił się w porównaniu do sytuacji sprzed transformacji ustrojowej z 1989 r.?". W odpowiedzi 1,8 proc. respondentów stwierdziło, że poprawił się bardzo; 13,5 proc. stwierdziło, że poziom

30 proc. gospodarstw domowych nie stać na kredyt

., zmalał o ponad połowę - z ok. 60 proc. do 37 proc. Według Piotra Białowolskiego z IRG SGH, autora raportu, spadek liczby osób wykluczonych z rynku kredytowego wynika ze wzrostu dochodów Polaków. Jeszcze w 2000 r. przeciętny Polak miał miesięczny dochód tylko o 148 zł wyższy od minimum socjalnego

Eksperci: Powodzie i oszczędność Polaków nie zagrożą koniunkturze

koniunkturę barometru IRG-SGH zwiększyła się o 2 punkty, przyjmując wartość 0 pkt. W skali roku wzrost wyniósł już prawie18 punktów. W opisie do analizy napisano, że wzrost jest mniejszy niż w analogicznym okresie ub.roku, co jest spowodowane pogorszeniem koniunktury w budownictwie, handlu i przemyśle

Jedna trzecia Polaków nie wie, co to jest inflacja

nie ma dla nich znaczenia - powiedział podczas piątkowej konferencji prasowej Piotr Białowolski z IRG SGH. "Jest to obraz rzeszy Polaków, którzy nie widzą podstawowych zależności ekonomicznych" - uważa Białowolski. W badaniu, w którym można było wybrać kilka odpowiedzi, najwięcej - 32,5

Otwarcie mostu dopiero za kilka tygodni

syberyjski, irga lśniąca oraz tawuła japońska. Będą róże (pomarszczona i rdzawa) oraz krzewy iglaste (jałowiec złocisty i sabiński). Szpalery starych drzew uzupełnią brodawkowate brzozy kolumnowe, graby pospolite oraz lipa krymska. Natomiast samo rondo na skrzyżowaniu Wyszogrodzkiej z drogą dojazdową do

W lutym wzrósł wskaźnik przyszłej inflacji - BIEC

w istotny sposób przyczynił się do wzrostu Wskaźnika Przyszłej Inflacji jest znaczący wzrost odsetka wykorzystania mocy produkcyjnych w sektorze przetwórczym. Powołuje się przy tym na badania IRG SGH, które wskazują, że przedsiębiorstwa produkcyjne na początku ubiegłego roku osiągnęły najwyższy od

Pięć ogrodów Europy. Woluty w parterach

. czerwone buki z ciemnozielonymi cyprysami, typowe dla krajów północnych brzozy z ciepłolubną albicją jedwabistą; brzegi rzeki obsadziła irysami, czermienią błotną, krzewami róż, irgi i głogowników.Czynne od marca do listopada w wybrane dni www.lipulatina.it/ninfa.htm Korzystałam z książki

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

Jerzy Ważny

International Research Group on Wood Preservation (obecnie IRG on Wood Protection), od 1976 r. członek International Academy of Wood Science.Jego dorobek naukowy obejmuje ponad 450 prac naukowych (z czego ponad 120 ukazało się na łamach czołowych czasopism zagranicznych), 17 norm państwowych i branżowych

Pasmo Sowińca

z przewagą dębu i krzewów ciepłolubnych: leszczyn, tarnin, irg, berberysów, dzikich róż i in., murawy kserotermiczne W zachodniej części wzniesień znajduje się erem i kościół kamedułów na Bielanach (na Srebrnej Górze), Kopiec Piłsudskiego (na Sowińcu) oraz krakowski ogród zoologiczny (na Pustelniku

Kazimierz Lutomski

Oddziału Poznańskiego PAN, Wydziału Nauk Technicznych PTPN, Komitetu Trwałości Budowli Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa. Członek honorowy Komitetu Technologii Drewna PAN, Polskiego Stowarzyszenia Mykologów Budownictwa i Międzynarodowej Grupy Badawczej z zakresu Ochrony Drewna IRG/WP

Las Wolski

Skałki Przegorzalskie – rezerwat ścisły, florystyczny o pow. 1,38 ha, zał. w 1959; las mieszany z przewagą dębu i krzewów ciepłolubnych: leszczyn, tarnin, irg, berberysów, dzikich róż i in., murawy kserotermiczne. Szlaki turystyczne Chełm ? Kopiec Piłsudskiego ? Ogród Zoologiczny ? Polana

Polska Infrastruktura Gridowa PL-Grid

krajów europejskich powstały zaawansowane programy gridowe i miały miejsce różnego typu wspólne przedsięwzięcia, w formie wielu projektów dotyczących technologii gridowych i HPC: EGEE, e-IRG, PRACE, DEISA i OMII.Polska również podjęła wysiłek budowy narodowego GriduPL-Grid - Koncepcja budowy

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.