hetman koronny

PAP

Włoszczowa. Przygotowania do 350. rocznicy śmierci S. Czarnieckiego

Włoszczowa. Przygotowania do 350. rocznicy śmierci S. Czarnieckiego

W gminie Włoszczowa (Świętokrzyskie) rozpoczęły się przygotowania do przypadającej w przyszłym roku 350. rocznicy śmierci Stefana Czarnieckiego. Hetman polny koronny urodził się w Czarncy pod Włoszczową, również tam został pochowany.

Kraków.Muzeum Historyczne pomoże w przygotowaniu wystawy na Zamku w Żółkwi

Muzeum Historyczne Miasta Krakowa pomoże Ukraińcom w przygotowaniu wystawy stałej na Zamku w Żółkwi. W środę podpisano list intencyjny dotyczący realizacji projektu "Muzea bez granic".

Podlaskie. Sprzątanie parku przy pałacyku Branickich w Choroszczy

Muzealnicy, samorządowcy i miłośnicy zabytków sprzątali we wtorek park przy dawnej letniej rezydencji rodu Branickich w Choroszczy. Akcja odbyła się po raz 15. Jej celem jest ochrona i przywracanie dawnej świetności zabytkowego parku.

Sąd: Kaczyński ma prawo do ocen, nawet nieprawdziwych

Sąd: Kaczyński ma prawo do ocen, nawet nieprawdziwych

Zamoyskich - Jana Zamoyskiego, a także potomkiem założyciela Zamościa, hetmana i kanclerza wielkiego koronnego Jana Zamoyskiego. Kaczyński o równości i przodkach W niedzielę, w drugiej turze wyborów zmierzy się z Andrzejem Wnukiem, kandydatem PiS i wydawcą regionalnych gazet. W ub. czwartek do Zamościa

Lubelskie.Zakończyły się prace restauracyjne fortyfikacji Zamościa

Lubelskie.Zakończyły się prace restauracyjne fortyfikacji Zamościa

Zamościa powstały na przełomie XVI i XVII w. na zlecenie założyciela miasta hetmana wielkiego koronnego Jana Zamoyskiego. Twierdza była wielokrotnie przebudowywana. W XVII w. jej mury liczyły 2,5 km długości, tworzyły nieregularny siedmiobok z siedmioma bastionami w załamaniach. W drugiej połowie XIX w. na

Omówienie 106. ekstremalnego quizu wiedzy

Omówienie 106. ekstremalnego quizu wiedzy

1/3 w walkach. W czasie II wojny światowej zginęło ponad 400 tys. Amerykanów, w czasie I wojny światowej ponad 100 tys., a w czasie wojny z Meksykiem 13 tys. 4. Eleni to sławna polska piosenkarka pochodzenia greckiego. Szczyt jej sławy przypada na lata 80. 5. Mikołaj Firlej był hetmanem wielkim

Lubelskie. Zamość wprowadza Kartę Turysty

miasta hetmana wielkiego koronnego Jana Zamoyskiego. Twierdza ta - wielokrotnie przebudowywana - była jedną z największych na ziemiach polskich. W XVII jej mury liczyły 2,5 km długości, tworzyły nieregularny siedmiobok z siedmioma bastionami w załamaniach. W drugiej połowie XIX w. na rozkaz cara

Lubelskie. Odkrycia podczas prac konserwatorskich na zamku w Janowcu

turystów jest obecnie opracowywany" - zaznaczył. Trwają też starania o wpisanie janowieckiego zabytku na listę Pomników Historii. Zamek w Janowcu, jako fortyfikację obronną wybudował na początku XVI w. hetman wielki koronny Mikołaj Firlej, przedstawiciel jednego z najpotężniejszych rodów magnackich

Lekcje historii w szkole. "Obecnie prowadzą do prostackiego wartościowania: kto kocha ojczyznę, ten jest dobry"

Lekcje historii w szkole. "Obecnie prowadzą do prostackiego wartościowania: kto kocha ojczyznę, ten jest dobry"

historii Polski, to jest kondycja większości naszych przodków, którzy nie byli królami, hetmanami wielkimi koronnymi itd. W programie nie ma prawie w ogóle np. kobiet, nie ma też za dużo chłopów - wytykał w TOK FM nauczyciel. I podał konkretny przykład: 150-lecie zniesienia pańszczyzny. - To było

Kalendarz rocznic 6-12 października 2014 r.

;Jezebel" (1938). (25) 7 października -------------- 1620 - W bitwie pod Cecorą zginął hetman Stanisław Żółkiewski. 1765 - W Guzowie niedaleko Sochaczewa urodził się Michał Kleofas Ogiński, kompozytor, autor "Pożegnania ojczyzny"; w czasie insurekcji kościuszkowskiej członek Rady

Kalendarz rocznic 6-12 października 2014 r.

;Jezebel" (1938). (25) 7 października -------------- 1620 - W bitwie pod Cecorą zginął hetman Stanisław Żółkiewski. 1765 - W Guzowie niedaleko Sochaczewa urodził się Michał Kleofas Ogiński, kompozytor, autor "Pożegnania ojczyzny"; w czasie insurekcji kościuszkowskiej członek Rady

Kalendarz rocznic 31 marca - 6 kwietnia 2014 r.

Narodowe przyjęło nową Konstytucję RP. 2005 - W Watykanie zmarł papież Jan Paweł II. 3 kwietnia ---------- 1634 - W Łuczy koło Jabłonowa na Pokuciu urodził się Stanisław Jan Jabłonowski, hetman wielki koronny, uczestnik wojny polsko-szwedzkiej (1655-1660), bitwy chocimskiej (1673) i odsieczy wiedeńskiej

Kalendarz rocznic 30 czerwca - 6 lipca 2014 r.

------- 1607 - Pod Guzowem wojska wierne królowi Zygmuntowi III Wazie, dowodzone przez hetmana polnego koronnego Stanisława Żółkiewskiego i hetmana wielkiego litewskiego Jana Karola Chodkiewicza, pokonały rokoszan. 1626 - Początek kolejnej wojny polsko-szwedzkiej, tzw. wojny o ujście Wisły. 1881 - W

Rektor, który wyszedł z ram

Rektor, który wyszedł z ram

Portret Pacholskiego łamie konwencję uczelnianych galerii, w których byli rektorzy w czerwonych togach, z berłem i w gronostajach stylizowani są na hetmanów wielkich koronnych polskiej nauki. Pacholski na obrazie wygląda jak zwykły śmiertelnik, który w wolną sobotę po spacerze wpadł z wizytą do

Kalendarz rocznic 17-23 listopada 2014 r.

;Piorunem", hetman wielki litewski, wojewoda wileński, przywódca protestantów na Liwie. 1648 - Jan II Kazimierz Waza wybrany został królem Polski. 1651 - Zmarł Mikołaj Potocki, hetman wielki koronny. 1733 - W Merseburgu w Saksonii urodził się Szymon Bogumił Zug, architekt, projektant ogrodów. 1818

Tour de France. "GW": Alberto Controlador

Tour de France. "GW": Alberto Controlador

końca i do zwycięstwa. O trzy sekundy wyprzedził mistrza olimpijskiego w jeździe na czas, triumfatora prologu Fabiana Cancellarę. Jazda na czas przypominała rozstawienie figur na szachownicy przed decydującą rozgrywką - królewskim etapem na Mont Ventoux w sobotę. Król Alberto jest niezagrożony, hetman

Kalendarz rocznic 27 stycznia - 2 lutego 2014

dowództwem hetmana wielkiego koronnego Stanisława Koniecpolskiego pokonały armię tatarską Tuhaj-beja. (370) 1649 - W Londynie odbyła się publiczna egzekucja króla Karola I Stuarta, skazanego na ścięcie przez specjalny trybunał; po jego śmierci Anglię ogłoszono republiką. (365) 1667 - W Andruszowie

Kalendarz rocznic 23-29 czerwca 2014 r.

---------- 1447 - W Krakowie odbyła się koronacja Kazimierza IV Jagiellończyka na króla Polski. 1629 - Pod Trzcianą na Pomorzu Gdańskim wojska hetmana polnego koronnego Stanisława Koniecpolskiego odniosły wielkie zwycięstwo nad armią szwedzką dowodzoną przez króla Gustawa II Adolfa. (385) 1864 - W Wąbrzeźnie

Kalendarz rocznic 8-14 grudnia 2014 r.

- W Dywilinie zawarto rozejm kończący trwającą od 1609 r. wojnę pomiędzy Rzeczpospolitą i Rosją. 1811 - W Wiedniu zmarł Seweryn Rzewuski, hetman polny koronny, jeden z liderów tzw. stronnictwa hetmańskiego, przeciwnik reform Sejmu Czteroletniego, współtwórca i przywódca konfederacji targowickiej

Kalendarz rocznic 11-17 sierpnia 2014 r.

. (615) 1654 - Armia litewska dowodzona przez hetmana Janusza Radziwiłła zwyciężyła Rosjan w bitwie pod Szkłowem. (360) 1759 - Wojna siedmioletnia: Armie rosyjska i austriacka pokonały wojska pruskie w bitwie pod Kunowicami (niem. Kunersdorf); straty austriacko-rosyjskie - około 16 tys. zabitych i

Kradzież dokumentów na Wawelu

tysięcy złotych. Najstarszy podpisał w 1493 r. król Jan Olbracht. Zniknęła także część korespondencji arystokratów i twórców kultury (m.in. Wincentego Pola, Seweryna Goszczyńskiego). Nie odnaleziono aktu mianowania targowiczanina Seweryna Rzewuskiego na hetmana polnego koronnego ani paszportu wystawionego

Kalendarz rocznic 10-16 listopada 2014 r.

Jagiellończyk wydał przywileje dla szlachty, stanowiące m.in., że król bez zgody sejmików ziemskich nie będzie mógł ustanawiać nowych praw, zwoływać pospolitego ruszenia i nakładać podatków nadzwyczajnych. (560) 1673 - Pod Chocimiem wojska polskie pod dowództwem hetmana wielkiego koronnego Jana Sobieskiego

Kalendarz rocznic 8-14 września 2014

---------- 1569 - W Brukseli zmarł Pieter Bruegel (starszy), niderlandzki malarz, rysownik. (445) 1596 - W Warszawie zmarła królowa Anna Jagiellonka, żona Stefana Batorego, ostatnia przedstawicielka dynastii Jagiellonów. 1698 - Pod Podhajcami hetman polny koronny Feliks Potocki pokonał wojska tatarskie. 1922

Kalendarz rocznic

demokratycznej, redaktora naczelnego "Tygodnika Solidarność"; pierwszego niekomunistycznego premiera Polski po II wojnie światowej (1989-1991). 4 listopada ----------- 1660 - Pod Cudnowem na Ukrainie wojska koronne hetmanów Stanisława Rewery Potockiego i Jerzego Sebastiana Lubomirskiego zmusiły do

Wieszanie, Rymkiewicz, Jarosław Marek

egzekucje, wszak 7 maja, na dwa dni przed pierwszą z nich, kiedy to zawiśli biskup inflancki Józef Kossakowski, hetman wielki koronny Piotr Ożarowski, marszałek Rady Nieustającej Józef Ankwicz i hetman polny litewski Józef Zabiełło, przywódca insurekcji wydał w Połańcu uniwersał nadający włościanom wolność

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów