hetman koronny

Piotr Markiewicz

Lekcje historii w szkole. "Obecnie prowadzą do prostackiego wartościowania: kto kocha ojczyznę, ten jest dobry"

Lekcje historii w szkole. "Obecnie prowadzą do prostackiego wartościowania: kto kocha ojczyznę, ten jest dobry"

- Dzisiejsze lekcje historii prowadzą do infantylizmu moralnego - uważa dr Piotr Laskowski, nauczyciel historii. Jego zdaniem to, co jest przekazywane uczniom na tych lekcjach, wykształca przekonanie, że kto kocha ojczyznę i niepodległą Polskę, ten jest dobry. Kto jej nie kocha - jest zły. Innego zdania jest ekspertka MEN, która w dyskusji w TOK FM przekonywała, że jest pole do dyskusji z uczniami.

Kalendarz rocznic 6-12 października 2014 r.

Przekazujemy kalendarz rocznic na najbliższy tydzień:

Kalendarz rocznic 6-12 października 2014 r.

Przekazujemy kalendarz rocznic na najbliższy tydzień:

Kalendarz rocznic

27 października --------------- 1430 - W Trokach zmarł wielki książę litewski Witold. 1548 - W Lidzbarku Warmińskim zmarł Jan Dantyszek, biskup warmiński, dyplomata, bliski doradca króla Zygmunta I Starego. 1779 - Zmarł Wacław Rzewuski, hetman wielki koronny, wojewoda krakowski; poeta, dramaturg

Rektor, który wyszedł z ram

Rektor, który wyszedł z ram

Portret Pacholskiego łamie konwencję uczelnianych galerii, w których byli rektorzy w czerwonych togach, z berłem i w gronostajach stylizowani są na hetmanów wielkich koronnych polskiej nauki. Pacholski na obrazie wygląda jak zwykły śmiertelnik, który w wolną sobotę po spacerze wpadł z wizytą do

Tour de France. "GW": Alberto Controlador

Tour de France. "GW": Alberto Controlador

końca i do zwycięstwa. O trzy sekundy wyprzedził mistrza olimpijskiego w jeździe na czas, triumfatora prologu Fabiana Cancellarę.Jazda na czas przypominała rozstawienie figur na szachownicy przed decydującą rozgrywką - królewskim etapem na Mont Ventoux w sobotę. Król Alberto jest niezagrożony, hetman

Buława hetmańska dziesięć metrów nad ziemią

Dziesięciometrową gipsową wersję pomnika pocięto na 70 części. Dla każdej zrobiono formę, teraz każda z części jest odlewana oddzielnie. Niebawem hutnicy całość zespawają. Muszą zdążyć na 12 czerwca Na pięciometrowym postumencie stoi koń, na którym siedzi Jan Zamojski, wielki hetman koronny

Kalendarz rocznic 13-19 października 2014

żołnierzy carskich i wywiezieni do Rosji przywódcy konfederacji radomskiej: biskup krakowski Kajetan Sołtyk, biskup kijowski Józef Andrzej Załuski oraz hetman polny koronny Wacław Rzewuski i jego syn Seweryn. 1773 - Sejm powołał Komisję Edukacji Narodowej, pierwsze w Europie ministerstwo edukacji. 1809

Księgi i rękopisy na wagę złota

obchodzi 400. rocznicę śmierci Jana Zamojskiego (1542-1605), kanclerza i hetmana wielkiego koronnego, założyciela Zamościa, Akademii Zamojskiej, drukarni i dwóch księgozbiorów. Dla miłośników Zamościa, historii Polski i literatury mamy dwie wiadomości. Najpierw gorsza: część zbiorów z zamojskiej wystawy

Kradzież dokumentów na Wawelu

kultury (m.in. Wincentego Pola, Seweryna Goszczyńskiego). Nie odnaleziono aktu mianowania targowiczanina Seweryna Rzewuskiego na hetmana polnego koronnego ani paszportu wystawionego przez Iwana Bohuna, pierwowzoru bohatera z "Ogniem i mieczem" Sienkiewicza. - Ponieśliśmy bardzo dotkliwe straty

Zbiory Lubomirskich w Ossolineum

jest płótno Bernarda Bellotta "Wjazd Jerzego Ossolińskiego do Rzymu", przedstawiające obrosłe legendą poselstwo polskie do papieża Urbana VIII. Szczytowy moment w dziejach rodu Ossolińskich - tłumaczy kuratorka. Pozostałe to głównie portrety rodzinne, w tym podskarbiego wielkiego koronnego

Wydarzenia zaproponowane przez czytelników

przebogatej przecież stolicy Imperium Osmańskiego. Dzięki talentowi dyplomatycznemu nie tylko doprowadził do zawarcia pokoju z Turcją, ale i uzyskał zwolnienie szeregu Polaków, którzy popadli w niewolę po klęsce pod Cecorą (1620 r)., W tym późniejszego hetmana wielkiego koronnego i pogromcę Szwedów

Wieszanie, Rymkiewicz, Jarosław Marek

egzekucje, wszak 7 maja, na dwa dni przed pierwszą z nich, kiedy to zawiśli biskup inflancki Józef Kossakowski, hetman wielki koronny Piotr Ożarowski, marszałek Rady Nieustającej Józef Ankwicz i hetman polny litewski Józef Zabiełło, przywódca insurekcji wydał w Połańcu uniwersał nadający włościanom wolność

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

Hetman

istniały niezależnie dla Korony (hetman wielki koronny) i Litwy (hetman wielki litewski).W swej pracy hetman wspomagany był przez sztab. W jego skład wchodzili: pisarz polny – kancelaria i finanse strażnik – bezpieczeństwo oboźny – organizacja obozów, taborów i transportu szpitalny

Hetman polny koronny

Hetman polny koronny – jedna z najwyższych funkcji w wojsku polskim w okresie Rzeczypospolitej Obojga Narodów.Wkrótce po ustanowieniu instytucji hetmana, została ona podzielona na dwie funkcje o oddzielnych kompetencjach.Maciej Franz, Wojskowość Kozaczyzny Zaporoskiej w XVI-XVII

Hetman wielki koronny

Hetman wielki koronny – z urzędu minister Korony Królestwa Polskiego. Dowódca wojsk zaciężnych, potem komputowych koronnych, czyli armii polskiej. Jeden z dwóch od czasów unii Polski z Litwą najwyższych zwierzchników wojskowych na ziemiach Rzeczypospolitej Obojga Narodów – drugim

Jan Kamieniecki (hetman polny koronny)

Jan Kamieniecki (*ok.1463 - ?1513) – hetman polny koronny w latach 1505-1509, Poczet hetmanów Rzeczypospolitej. Hetmani koronni pod redakcją Mirosława Nagielskiego, Warszawa 2005, s. 391. dworzanin króla Jana Olbrachta i Aleksandra, rotmistrz rubieży wschodnich, jeden z najdzielniejszych

Piotr Myszkowski (hetman polny koronny)

Piotr Myszkowski herbu Jastrzębiec (ur. ok. 1450, zm. 1505) – hetman polny koronny 1499-1501, wojewoda łęczycki od 1501, wojewoda bełski od 1499, kasztelan oświęcimski 1484-1489, wieluński 1489-1494, rozprzański 1494-1497, sądecki od 1498, starosta lwowski w latach 1499-1501Urzędnicy

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.