hetman koronny

Piotr Markiewicz

Lekcje historii w szkole. "Obecnie prowadzą do prostackiego wartościowania: kto kocha ojczyznę, ten jest dobry"

Lekcje historii w szkole. "Obecnie prowadzą do prostackiego wartościowania: kto kocha ojczyznę, ten jest dobry"

- Dzisiejsze lekcje historii prowadzą do infantylizmu moralnego - uważa dr Piotr Laskowski, nauczyciel historii. Jego zdaniem to, co jest przekazywane uczniom na tych lekcjach, wykształca przekonanie, że kto kocha ojczyznę i niepodległą Polskę, ten jest dobry. Kto jej nie kocha - jest zły. Innego zdania jest ekspertka MEN, która w dyskusji w TOK FM przekonywała, że jest pole do dyskusji z uczniami.

Kalendarz rocznic 6-12 października 2014 r.

Przekazujemy kalendarz rocznic na najbliższy tydzień:

Kalendarz rocznic 6-12 października 2014 r.

Przekazujemy kalendarz rocznic na najbliższy tydzień:

Rektor, który wyszedł z ram

Rektor, który wyszedł z ram

Portret Pacholskiego łamie konwencję uczelnianych galerii, w których byli rektorzy w czerwonych togach, z berłem i w gronostajach stylizowani są na hetmanów wielkich koronnych polskiej nauki. Pacholski na obrazie wygląda jak zwykły śmiertelnik, który w wolną sobotę po spacerze wpadł z wizytą do

Tour de France. "GW": Alberto Controlador

Tour de France. "GW": Alberto Controlador

końca i do zwycięstwa. O trzy sekundy wyprzedził mistrza olimpijskiego w jeździe na czas, triumfatora prologu Fabiana Cancellarę.Jazda na czas przypominała rozstawienie figur na szachownicy przed decydującą rozgrywką - królewskim etapem na Mont Ventoux w sobotę. Król Alberto jest niezagrożony, hetman

Buława hetmańska dziesięć metrów nad ziemią

Dziesięciometrową gipsową wersję pomnika pocięto na 70 części. Dla każdej zrobiono formę, teraz każda z części jest odlewana oddzielnie. Niebawem hutnicy całość zespawają. Muszą zdążyć na 12 czerwca Na pięciometrowym postumencie stoi koń, na którym siedzi Jan Zamojski, wielki hetman koronny

Kalendarz rocznic 13-19 października 2014

żołnierzy carskich i wywiezieni do Rosji przywódcy konfederacji radomskiej: biskup krakowski Kajetan Sołtyk, biskup kijowski Józef Andrzej Załuski oraz hetman polny koronny Wacław Rzewuski i jego syn Seweryn. 1773 - Sejm powołał Komisję Edukacji Narodowej, pierwsze w Europie ministerstwo edukacji. 1809

Księgi i rękopisy na wagę złota

obchodzi 400. rocznicę śmierci Jana Zamojskiego (1542-1605), kanclerza i hetmana wielkiego koronnego, założyciela Zamościa, Akademii Zamojskiej, drukarni i dwóch księgozbiorów. Dla miłośników Zamościa, historii Polski i literatury mamy dwie wiadomości. Najpierw gorsza: część zbiorów z zamojskiej wystawy

Kradzież dokumentów na Wawelu

kultury (m.in. Wincentego Pola, Seweryna Goszczyńskiego). Nie odnaleziono aktu mianowania targowiczanina Seweryna Rzewuskiego na hetmana polnego koronnego ani paszportu wystawionego przez Iwana Bohuna, pierwowzoru bohatera z "Ogniem i mieczem" Sienkiewicza. - Ponieśliśmy bardzo dotkliwe straty

Zbiory Lubomirskich w Ossolineum

jest płótno Bernarda Bellotta "Wjazd Jerzego Ossolińskiego do Rzymu", przedstawiające obrosłe legendą poselstwo polskie do papieża Urbana VIII. Szczytowy moment w dziejach rodu Ossolińskich - tłumaczy kuratorka. Pozostałe to głównie portrety rodzinne, w tym podskarbiego wielkiego koronnego

Wydarzenia zaproponowane przez czytelników

przebogatej przecież stolicy Imperium Osmańskiego. Dzięki talentowi dyplomatycznemu nie tylko doprowadził do zawarcia pokoju z Turcją, ale i uzyskał zwolnienie szeregu Polaków, którzy popadli w niewolę po klęsce pod Cecorą (1620 r)., W tym późniejszego hetmana wielkiego koronnego i pogromcę Szwedów

Wieszanie, Rymkiewicz, Jarosław Marek

egzekucje, wszak 7 maja, na dwa dni przed pierwszą z nich, kiedy to zawiśli biskup inflancki Józef Kossakowski, hetman wielki koronny Piotr Ożarowski, marszałek Rady Nieustającej Józef Ankwicz i hetman polny litewski Józef Zabiełło, przywódca insurekcji wydał w Połańcu uniwersał nadający włościanom wolność

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

Hetman

istniały niezależnie dla Korony (hetman wielki koronny) i Litwy (hetman wielki litewski).W swej pracy hetman wspomagany był przez sztab. W jego skład wchodzili: pisarz polny – kancelaria i finanse strażnik – bezpieczeństwo oboźny – organizacja obozów, taborów i transportu szpitalny

Hetman wielki koronny

Hetman wielki koronny – z urzędu minister Korony Królestwa Polskiego. Dowódca wojsk zaciężnych, potem komputowych koronnych, czyli armii polskiej. Jeden z dwóch od czasów unii Polski z Litwą najwyższych zwierzchników wojskowych na ziemiach Rzeczypospolitej Obojga Narodów – drugim

Hetman polny koronny

Hetman polny koronny – jedna z najwyższych funkcji w wojsku polskim w okresie Rzeczypospolitej Obojga Narodów.Wkrótce po ustanowieniu instytucji hetmana, została ona podzielona na dwie funkcje o oddzielnych kompetencjach.Maciej Franz, Wojskowość Kozaczyzny Zaporoskiej w XVI-XVII

Józef Potocki (hetman wielki koronny)

Józef Potocki herbu Pilawa (ur. 1673, zm. 17 maja 1751) – kasztelan krakowski w 1748 roku, wojewoda poznański w 1744 roku, hetman wielki koronny w 1735 roku, wojewoda kijowski w 1702 roku, starosta halicki w latach 1697-1717Urzędnicy województwa ruskiego XIV-XVIII wieku. (Ziemie halicka

Andrzej Potocki (hetman polny koronny)

Andrzej Potocki herbu Pilawa (zm. 1692) – kasztelan krakowski, hetman polny koronny, starosta halicki i kołomyjski. Biografia Syn Stanisława Rewery Potockiego. W 1660 chorąży wielki koronny, od 1668 wojewoda kijowski. Odznaczył się w bitwie pod Chocimiem, gdzie dowodził lewym skrzydłem wojsk

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.