habilitacja

PAP, alx

Habilitacja zostaje

Habilitacja zostaje

PRZEGLĄD PRASY. Habilitacja pozostanie odrębnym szczeblem kariery naukowej, ale jako ocena dorobku naukowego osoby ubiegającej się o taki stopień - dowiedziała się "Gazeta Prawna".

Bronią habilitacji

Apel 44 najwybitniejszych polskich humanistów do Donalda Tuska przeciw zniesieniu habilitacji. Polityk PO: - Jeśli premier ich wysłucha, minister nauki będzie musiała odejść.

Bez habilitacji nie ma dla nich miejsca na uczelni

Ponad 300 osób może stracić stanowiska na politechnice i nawet 400 na uniwersytecie. Z uczelni muszą odejść "wieczni doktorzy" - asystenci, którzy nie uzyskają stopnia doktora, oraz adiunkci, jeśli nie uzyskają habilitacji.

Habilitacja - niestety, potrzebna

Habilitacja - niestety, potrzebna

"Gazeta" ujawniła, że min. Barbara Kudrycka szykuje kolejną po pomyśle czesnego na publicznych uczelniach radykalną zmianę w szkołach wyższych - zniesienie habilitacji. Jej zrobienie zajmuje zwykle kilka lat pracy i wymaga wielu publikacji - np. w przypadku humanistów wydania naukowej

Habilitacja - tak, ale inna

godności przywilej kształcenia nowych doktorów.Wszelako ta lepsza, jak chcę wierzyć, część mojej natury buntuje się przeciwko temu projektowi. Habilitacja w moim odczuciu stanowi jednak istotny bodziec mobilizujący doktorów do dalszego wysiłku. Poza tym świat polskiej nauki nie jest światem mobilnym

Habilitacja to niepotrzebna bariera

Habilitacja to niepotrzebna bariera

zniesienie habilitacji ułatwi karierę naukową, a nie obniży poziomu? - Teraz procedura habilitacyjna trwa bardzo długo i jest nadmiernie sformalizowana - są trzy miesiące na napisanie recenzji, ale to się zazwyczaj rozciąga w czasie. A recenzji potrzeba aż czterech. I tak w habilitacji, którą sam

Premier też nie chce habilitacji

intelektualistów. Apelowali do premiera, żeby nie likwidował habilitacji. O liście pisaliśmy wczoraj (tekst obok). - Jeśli premier wysłucha intelektualistów, Kudrycka będzie musiała podać się do dymisji - mówił "Gazecie" jeden z polityków PO.Ale dymisji nie będzie. Kudrycka wyszła ze spotkania z

Habilitacja zostaje, ale nie będzie rozprawy

Ministerstwo początkowo chciało zlikwidować stopień doktora habilitowanego, ale zrezygnowało z tego po konsultacji ze środowiskiem akademickiem. Habilitacja zostanie utrzymana, ale w dużo prostszej formie Z procesu habilitacyjnego znikną: kolokwium, wykład habilitacyjny oraz obowiązek

Odmówili nadania habilitacji 31-letniej doktor. Powód? "Zaważył wiek"

dopuścić do habilitacji. Rozwadowski na znak protestu zrezygnował z pracy. Decyzję władz wydziału określił jako hańbę dla uczelni. Rozwadowski - prawnik i specjalista od prawa rzymskiego - był związany z gdańską szkołą od 1972 r. Przez trzy ostatnie lata studenci wybierali go "największym autorytetem

Kudrycka: Będą zmiany w habilitacjach

Kudrycka wyjaśnia, że w komisji znajdą się eksperci wyznaczeni przez Centralną Komisję ds. Stopni i Tytułów oraz radę wydziału. Kandydat ubiegający się o tytuł będzie mógł wskazać uczelnię i wydział, z której mogą pochodzić eksperci oceniający jego dorobek. Minister dodaje, że nie będzie już przymus

Pułkownik pożyczył habilitację

kandydat do habilitacji przytacza jakiś schemat, np. skład grup logistycznych, podpisuje go jako "opracowanie własne". Tylko że takie same schematy podaje w swoich książkach prof. Nowak. I też podpisuje "opracowanie własne". Mimo to w połowie października rada Wydziału Zarządzania i

Podważona habilitacja eksposła Samoobrony

Podważona habilitacja eksposła Samoobrony

wielu lat miało sygnały, że Krajewski w swojej habilitacji przepisywał, bez powoływania się, duże fragmenty z książki nieżyjącego już historyka ks. Czesława Lisowskiego. Mało tego: przywoływał źródła z archiwów, do których nie mógł dotrzeć, bo te spłonęły w czasie wojny. Jednak dopiero w maju ub.r., po

Związki w sprawie ustawy o szkolnictwie wyższym: Nie chcą habilitacji

uczelni mogliby dostać dopiero po habilitacji. W efekcie kadra naukowa jest coraz starsza. Związki chcą też, by nowa ustawa zaostrzyła zasady obrony pracy doktorskiej. Prof. Jerzy Woźnicki (kierował pracami nad projektem ustawy, który poparli niemal wszyscy rektorzy): - To wszystko wymaga debaty i może

Zniesienie habilitacji to zły pomysł

"Poważny dorobek naukowy" nie jest nowością. Istnieje w obecnych przepisach i nazywa się "przewodem habilitacyjnym". Nie ma zatem żadnego racjonalnego powodu majstrowania przy procedurze nadawania stopni naukowych.Minister Barbara Kudrycka proponuje zniesienie habilitacji i

Wydział Lekarski za karę bez uprawnień do habilitacji

Wydział Lekarski za karę bez uprawnień do habilitacji

habilitacji młodzi naukowcy będą omijali - mówi dr Marek Wroński, zajmujący się patologią nauki w miesięczniku "Forum Akademickie" - To kara za sabotowanie poleceń Komisji przez panią dziekan wydziału i tworzenie parasola ochronnego nad rektorem uczelni. Konsekwencje decyzji CK są

Czy habilitacja zniknie?

Naukowcy z całego kraju debatują, jak zmienić model kariery naukowej - Musimy znaleźć sposób, by najzdolniejszych wyłowić i awansować wcześniej. Nie wykluczam likwidacji habilitacji, ale wcześniej potrzebna jest debata całego środowiska - mówi prof. Franciszek Ziejka. Kieruje zespołem

Profesor z Samoobrony ściągnął habilitację

karier akademickich powstawało w niejasnych okolicznościach. Niektóre nie miały podstaw merytorycznych. Jawny winien być zarówno dorobek naukowy, jak i przeszłość ludzi nauki. Tymczasem sam profesor popełnił plagiat, pisząc swoją habilitację - zgadzają się dwaj historycy, u których zamówiliśmy

List naukowców do premiera

Szanowny Panie Premierze Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prof. Barbara Kudrycka zapowiedziała zniesienie wymogu habilitacji przy obsadzaniu stanowisk profesorskich. Apelujemy do Pana jako Prezesa Rady Ministrów, ale także jako historyka, aby Pański rząd nie podejmował

Minister nauki odpowiada

nauki światowej w rozwój nauki polskiej. Zniesienie stopnia naukowego doktora habilitowanego służyć ma przede wszystkim dostosowaniu systemu stopni i tytułów naukowych do systemu europejskiego i światowego. W tej chwili habilitacja jest nadal stopniem naukowym jedynie w niektórych landach niemieckich

Po reportażu w "Dużym Formacie": lewa habilitacja handlarza nadziei

wtedy, że jest specjalistą od genoterapii raka z tytułem doktora habilitowanego. Władze Collegium otworzyły dla niego pracownię genoterapii. Po zweryfikowaniu dokumentów okazało się, że habilitacja Trojanowi nie przysługuje. Eksperyment medyczny Trojana jest zawieszony, bada go bydgoska prokuratura

"Profesor mnie pobił, a KUL zwolnił, bo nie chciałam wycofać pozwu"

"Profesor mnie pobił, a KUL zwolnił, bo nie chciałam wycofać pozwu"

. - Dzieliliśmy razem pokój. Miałam tam swoje książki, dokumenty. W komputerze była moja częściowo napisana habilitacja. Pan profesor kazał mi się wynosić. Potem wypchnął za drzwi, uderzył w plecy. Wyrzucił za mną moją reklamówkę z książkami, płaszcz i torebkę, z której wysypały się rzeczy. Studenci wszystko

Minister Kudrycka ułatwia karierę doktorom

Minister Kudrycka ułatwia karierę doktorom

stopnia będzie decydowała specjalna komisja. Ma ona brać pod uwagę wyłącznie dorobek kandydata.Te rozwiązania przyspieszą habilitację i ograniczą rolę rad wydziałów uczelni w nadawaniu tego stopnia naukowego. Zostaną one zapisane w znowelizowanym prawie o szkolnictwie wyższym - zapowiada "Rz"

Rewolucja w nauce - doktorat po licencjacie

Rewolucja w nauce - doktorat po licencjacie

naukowej. Ma to zapobiec brakom kadry na uczelniach i uciąć kontrowersje wokół habilitacji uważanej powszechnie za skostniałą przeszkodę na drodze do profesury.Braki w kadrze na naszych uczelniach to nie nowina - wytknął je np. w ostatniej kontroli NIK. Powód? Od 1990 r. liczba studentów w Polsce wzrosła

O profesorze, który jest za, a nawet przeciw

. Za jej sprawą nie uzyska habilitacji, bo od pozostałych recenzentów ma już dwie pozytywne i jedną negatywną ocenę. Żeby obronić pracę, musiałby mieć trzy opinie akceptujące.W pierwszej recenzji prof. Drews napisał, że cel pracy dr. Pająka jest pionierski, a proponowane rozwiązania kreatywne

Włocławek: Wybrali prorektora z plagiatem

nieżyjącego już historyka ks. Czesława Lisowskiego. Udowodniła Krajewskiemu, że powoływał się na źródła z archiwów, do których nie mógł dotrzeć, bo spłonęły w czasie wojny. Mimo to, UMK nie mógł cofnąć habilitacji, bo po upływie 10 lat od jej obrony nie pozwalają na to przepisy. Zainterweniowała jednak

Kudrycka: najpierw reforma instytutów naukowych, a uczelni - w 2009 r.

konieczności zmian. Bazujemy na projektach przygotowanych właśnie przez to środowisko. Nikt nie ma wątpliwości, że JBR oraz jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk powinny utrzymywać się z funduszy na projekty badawcze" - tłumaczyła.Zniesienie habilitacji najwcześniej w 2009Natomiast przygotowanie

PiS: Propozycja PO ma pomóc uczelniom prywatnym

habilitacji. Zmiany obejmą także - według zapowiedzi - Polską Akademię Nauk. Ma się zmienić system zarządzania Akademią, a poszczególne instytuty zostaną zreformowane.- W dużej mierze te wszystkie zapisy sprowadzają się do wzmocnienia środowiska uczelni niepublicznych - powiedział na środowej konferencji

Rektor Andrzejak idzie na urlop, władzę oddał koledze

- Profesor Andrzejak od 12 marca pójdzie najpierw na urlop wypoczynkowy, a potem na rektorski. Będzie na nim, dopóki rada Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego nie rozstrzygnie sprawy domniemanego plagiatu w jego rozprawie habilitacyjnej - mówi Arkadiusz Förster, r

Profesor KUL skazany. Za to, że naruszył nietykalność podwładnej i nazwał ją "małpiszonem"

habilitacji - odrzuciła ją Rada Wydziału Nauk Humanistycznych KUL. Ostatecznie, zgodnie z decyzją Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów, jej habilitacją zajęła się Rada Wydziału Historycznego Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Habilitacja została przyjęta. - Ogromnie się cieszę, że mój dorobek

Protest studentów nic nie dał. Wykładowca odchodzi

. Przekroczył dozwolony czas na habilitację. Studenci i doktoranci filologii polskiej bardzo dobrze wspominają wykłady Zbigniewa Stali. Literatura powszechna i inne zajęcia, które prowadził, na długo zapadły im w pamięć. Dlatego postanowili wstawić się za wykładowcą i napisali petycję do rektora UWM. Próbowali

Marek Migalski szuka pracy na Twitterze. "Tylko poważne oferty"

- po wykładzie habilitacyjnym rada odmówiła nadania mu tytułu. Migalski pisał w tej sprawie do minister szkolnictwa wyższego. "Proszę dążyć do zniesienia habilitacji" - apelował. fot. Twitter "1200 z obiadem. Pasi?" Internauci nie szczędzili Migalskiemu złośliwości. Proponowali

Terlikowski w obronie Goliszewskiego pyta o doktoraty "lewackich propagandystów i działaczy gejowskich"

albo habilitacje i będą uczyć studentów". Ale jak zauważył publicysta, autorom wykładów nikt nie zarzuca "braku naukowości, nie zauważa, że zajmowanie się jękami wyobrażonymi czy wyświetlanie w ramach naukowych wykładów pornoli niewiele ma wspólnego nie tylko z nauka, ale też z dobrym smakiem

Były pracownik UO: "Nękali mnie, mówili że jestem gejem"

sprawie są głównie pracownicy naukowi: zatrudnieni w Instytucie Historii, Instytucie Sztuki, na Wydziale Prawa Uniwersytetu Opolskiego a także pracujący na Politechnice Opolskiej. Kosztowna habilitacja Dr Szymański całą swoją karierę związał z Instytutem Historii UO, jest specjalistą z zakresu historii

Kudrycka objeżdża uczelnie

. Odnosząc się do planów likwidacji habilitacji, który wzbudza najwięcej kontrowersji, przypomniała, że na Zachodzie debata na ten temat odbyła się przed dziesięcioma laty i większość krajów już się z habilitacji wycofała. Mówiąc o uprawnieniach, które pozwolą doktorom być promotorami przewodów doktorskich

Doktor, profesor do odwołania?

Minister nauki Barbara Kudrycka nie odpuściła projektu zniesienia habilitacji jako stopnia naukowego. Mimo że przeciwko temu wystąpiły m.in. PAN i Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich. A premier Donald Tusk zapewnił: "Nie będziemy reformować polskiej nauki wbrew polskim naukowcom

Prof. Modzelewski: "Niech lewica schyli się po lewicowe hasła. Leżą na ulicy!" [TOP 5 CYTATÓW]

, że jest prawem matematycznym. Uwierzyliśmy zbiorowo w nieuchronne prawa rynku. No, jeśli są nieuchronne, to co robić? Kopać się z koniem?" 2. O strajkach w PRL "Byłem adiunktem po habilitacji w PAN i zarabiałem jak każdy adiunkt po habilitacji 4700 zł. Miał Frasyniuk prawie cztery razy

Powstanie centralny program do wykrywania plagiatów

Ministerstwo Nauki chce uruchomić wielką bazę prac studentów oraz pracowników naukowych. Każda uczelnia miałaby obowiązek wrzucać do niej każdą pracę naukową - od licencjatu po habilitację. Specjalny program porówna nowe prace z tymi, które już zostały zapisane w bazie, i z tymi, które są dostępne

"Promotor nie ukrywał, że uważa się za 'przyjaciela' Marka Goliszewskiego". Kolarska-Bobińska pisze list do rektorów

instytucje, np. rady wydziałów, które są kompetentne, aby rozstrzygać wątpliwości w kwestiach dotyczących np. doktoratów, habilitacji czy tytułów profesorskich. "I to właśnie one, złożone ze specjalistów i ekspertów w danych dyscyplinach naukowych, powinny wypowiadać się w przypadku wątpliwości"

Biograf Hitlera, prof. Karol Gruenberg nie żyje

Prof. Gruenberg urodził się w 1923 r. w Drohobyczu. Ukończył historię na Uniwersytecie Warszawskim w 1951 r., doktoryzował się 1958 r., a habilitację uzyskał w 1968 r. Profesorem został w 1985 r. W 1968 r. rozpoczął pracę na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika, na Wydziale Nauk Historycznych. W latach

Uczelnie nie chcą Migalskiego

Uniwersytecie Śląskim, który był przez lata tajnym agentem SB.W odpowiedzi większość pracowników naukowych Instytutu, w którym Migalski pracuje, wystosowała protest.- "Jeśli w Polsce nie mogę tego zrobić, zastanawiam się nad wyjazdem za granicę i zrobieniem tam habilitacji", powiedział Migalski "

"Wina Tuska". Żakowski o ekscytacji mediów "niby-premierem Wolski"

? - zastanawiał się w "Poranku Radia TOK FM" publicysta. - Prezydent nadaje tytuł profesorski, jest określona procedura, byle wielbłąd się tam nie przepcha. Tytułem tym posługują się także osoby, którym uczelnia nadała tytuł profesora. Te grupy nam się mylą - z jednej strony te wymęczone habilitacje i

KUL przegrał. Musi przywrócić zwolnioną doktor [WIDEO]

zaatakował. Ma trudny charakter. Dzieliliśmy razem pokój. Miałam tam swoje książki, dokumenty. Na komputerze była moja częściowo napisana habilitacja. Tego dnia przyszłam do pracy. Pan profesor kazał mi się wynosić. Potem wypchnął za drzwi, uderzył w plecy. Wyrzucił za mną moją reklamówkę z książkami

Bronisław Geremek - życiorys

Bronisław Geremek urodził się 6 marca 1932 w Warszawie. Ukończył studia na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego, w latach 1956-58 odbył studia podyplomowe w Ecole Pratique des Hautes Etudes w Paryżu. W 1960 r. obronił doktorat, a w 1972 r. habilitację w Polskiej Akademii Nauk. W 1989 r

Pracownicy UJ bronią Migalskiego w liście otwartym

Sprawa habilitacji Migalskiego zrobiła się głośna, gdy "Rzeczpospolita" napisała, że brak zgody uczelni to rewanż za poglądy politologa na temat lustracji. Otwarcia przewodu odmówiły uniwersytety Wrocławski i Jagielloński. Dzisiaj na stronach internetowych "Rz" opublikowany

Wpadli fałszerze-idioci. Mieli dokumenty od "Doktora Rehabilitowanego"

Panowie sami sobie wyrobili dyplom ukończenia Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Magisterskie dyplomy podbili pieczątką rektora. Profesora Doktora Rehabilitowanego. Rektor po rehabilitacji, a nie jakby się mogło wydawać - po habilitacji wystawił im dość adekwatny tytuł MGR, bo panowie od lat

"Rzeczpospolita": Bp Budzik, bp Czaja czy ten trzeci

metropolita musi spełnić kilka warunków, m.in.: mieć doświadczenie biskupie, habilitację oraz być spoza diecezji. Wśród kandydatów wymienia się bp Stanisława Budzika - sekretarza Konferencji Episkopatu Polski i biskupa opolskiego - Andrzeja Czaję. Nie wiadomo jednak kto jest kto może z nimi konkurować. Wymogi

Tusk chce spisku

uczelniach, zniesienie habilitacji i zastąpienie jej certyfikatem, który doktorom pozwalałby zostać promotorami młodszych kolegów; większą konkurencję między naukowcami i instytutami o granty na badania.Spór o zniesienie habilitacji trwa od końca marca, kiedy min. Kudrycka ujawniła swój projekt. Większość

List

Szanowny PanDonald TuskPrezes Rady MinistrówSzanowny Panie PremierzeMinister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prof. Barbara Kudrycka zapowiedziała zniesienie wymogu habilitacji przy obsadzaniu stanowisk profesorskich. Apelujemy do Pana jako Prezesa Rady Ministrów, ale także jako historyka, aby Pański

"Darek sądzi, że jest na froncie walki dobra ze złem" [KIM JEST KS. OKO?]

Na początek proponuję dwa opisy. Postać pierwsza: doktor filozofii i teologii, z habilitacją. Dawny współpracownik ''Tygodnika Powszechnego'', mówiono o nim "świetnie zapowiadający się naukowiec", "zdolny publicysta", porównywany z ks. Józefem Tischnerem, świetny kompan górskich

Zarzut o plagiat rektorowi nie zaszkodził

. Jednak Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów, która nadzoruje procedury związane z nadawaniem stopni naukowych, nakazała władzom Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej we Wrocławiu powołanie trójki recenzentów, którzy raz jeszcze mieli ocenić habilitację rektora. Jednak uczelnia odwlekała zbadanie

Teolog Stanisław Nagy nie żyje. "Był prawdziwym przyjacielem Jana Pawła II"

, habilitację i tytuł profesora uzyskał na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Od roku 1958 prowadził wykłady na KUL. Wykładał teologię fundamentalną. W wielu swoich pracach skupiał się na aspekcie otwarcia się Kościoła po II Soborze Watykańskim na inne wyznania chrześcijańskie. Dwukrotnie uczestniczył w

Zawieszony rektor do minister Kopacz: Nie można mnie zawiesić

Szkolnictwa Wyższego. Jego członkowie orzekli, że praca habilitacja prof. Andrzejaka jest plagiatem. Opinia nie może jednak pozbawić rektora Akademii Medycznej stanowiska ani tytułu naukowego, ponieważ zespół jest jedynie ciałem doradczym ministra nauki i szkolnictwa wyższego. Wcześniej sprawą plagiatu zajął

O tempora, o mores! Praca plagiatem, a on wciąż wykłada na UJK

administracyjnego. Tu także szanse znikome, ale wiele miesięcy upłynie, zanim uchwała unieważniająca nadanie doktoratu się uprawomocni. Gdy to nastąpi, Koziróg zostanie pozbawiony również habilitacji, którą zdobył w Akademii Teologii Katolickiej (obecnie Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego). Tu też

Przełożonym brak odwagi

wysokie. Zagraniczni goście są nim zaskoczeni. Asystenci i adiunkci mają po 240 godzin rocznie, profesorowie po 210. Do tego dochodzą godziny nadliczbowe. Mogliby je realizować zatrudnieni nowi pracownicy, ale ich etaty byłyby droższe niż godziny nadliczbowe.W raporcie mówi się, że habilitacja hamuje

Wielka reforma wyższych uczelni wg rektorów

naukowej - tym doktorom, którzy zdecydują się na rozwój praktyczny, a nie naukowy, tytuł profesora będzie przysługiwał bez konieczności uzyskania habilitacji. Strategia rozwoju szkolnictwa wyższego ma trafić także na biurko premiera. Tymczasem Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ma własną

Toruń. Zmarł astronom - prof. Andrzej Woszczyk

stopnie naukowe - doktorat w 1962 r., habilitację w 1971 r., tytuł naukowy profesora w 1984 r. Naukowiec zajmował się fizyką komet i małych ciał Układu Słonecznego, fizyką atmosfer planetarnych i tzw. ciał osobliwych. Prowadził obserwacje spektroskopowe komet i planet, analizował widma kometarne, pod

Zmarł prof. Kazimierz Imieliński - ojciec polskiej seksuologii

). Jako pierwszy w Polsce uzyskał tytuł specjalisty seksuologa, a następnie w ramach tej specjalizacji habilitację i tytuł profesora.Doktor honoris causa razy 56Profesor doczekał się 56 tytułów doktora honoris causa zagranicznych uniwersytetów z 23 państw na czterech kontynentach. Doktoraty to przede

KUL w sądzie pracy. Już osiem osób pozywa uczelnię, m.in. za mobbing i zwolnienie przed emeryturą

; - twierdzi rzecznik KUL. Inna sprawa - przywrócenie do pracy Nie tak dawno KUL przegrał w sądzie pracy inną sprawę. Musiał przywrócić do pracy byłą wykładowczynię - zwolnioną dr Sabinę Bober, która dziś jest już po habilitacji i w tej chwili normalnie prowadzi zajęcia ze studentami. KUL odwoływał się od

"Dlaczego pani pozwala, żeby ludzie marnowali najlepsze lata życia?" - Żakowski do Kudryckiej

nauczycieli akademickich. W naszym systemie każdy nauczyciel akademicki musi mieć jakieś postępy naukowe, a więc doktorat, habilitację, publikacje. O ile spotkania z akademikami są dobrze realizowane przez uczelnie, przynoszą tę wartość - mówiła Kudrycka. "Gaudeamus, idiotes!" - prof. Hartman na

Kard. Stanisław Nagy kończy 90 lat

Pawia II w Lublinie. Urodził się 30 września 1921 r. w Bieruniu Starym k. Katowic. Po wstąpieniu w 1937 r. do zgromadzenia i złożeniu ślubów wieczystych przyjął w Krakowie święcenia kapłańskie z rąk biskupa Stanisława Rosponda w 1945 r. Studiował na Uniwersytecie Jagiellońskim, a doktorat, habilitację i

Początek roku akademickiego ze zmianami

maksymalnie przez osiem lat. Jeśli w tym czasie nie uzyska wyższego stopnia naukowego, a tym samym możliwości awansu, to czeka go degradacja. Przy czym te akurat przepisy wejdą w życie z dwuletnim opóźnieniem - 1 października 2013 r. Naukowiec, który nie ma habilitacji (ale ma znaczne, twórcze osiągnięcia

Żakowski proponuje: Niech nagrodą dla polityków będzie order. Kalisz: Nie lubię zaglądać innym do kieszeni

- mówił Kalisz. - Mamy jakieś mity, że jak jest profesorem prawa, to jest mądrym człowiekiem. On zna pewną dziedzinę prawa, zrobił habilitację, uczy studentów i jest profesorem. Profesorowie też wypisują mnóstwo głupstw - komentował prowadzący "Poranek". - W Wielkiej Brytanii płaca

Premier odwołał p.o. szefa Rządowego Centrum Bezpieczeństwa

urzędnikom - przyznaje w rozmowie z "Dziennikiem Gazetą Prawną" pracownik resortu spraw wewnętrznych. Guła jest lekarzem pogotowia ratunkowego, pisze habilitację z medycyny ratunkowej jest TOPR-owcem i jednocześnie funkcjonariuszem BOR.

Pieniądz zbawi polską piłkę

Poznaj pomysł Romana Koseckiego na poprawę sytuacji w polskiej piłce »Masiota jest doktorem ekonomii i nauk prawnych, wkrótce będzie robił habilitację o finansowaniu sportu zawodowego i ma pomysł na poprawę sytuacji polskie piłki nożnej. - Sport to biznes polegający na sprzedawaniu

Jubileusz prof. Imielińskiego

specjalisty seksuologa, a następnie w ramach tej specjalizacji habilitację i tytuł profesora. To dzięki niemu powstał pierwszy w kraju zakład seksuologii (na AM w Krakowie), wskutek czego seksuologia uzyskała rangę nauki akademickiej. Prof. Imieliński wyszkolił ponad setkę specjalistów w tym zakresie, pisał

Marek Migalski: ornitolog zaczyna latać

naukowej. Chce zrobić habilitację i nadal pisać książki.Problemy z habilitacjąMigalski dał się poznać jako gorący zwolennik lustracji, zwłaszcza w środowisku akademickim. Ten głośno wyrażany pogląd i ostra krytyka pod adresem naukowców, którzy współpracowali z SB - według doniesień medialnych z początku

Minister środowiska - Maciej Nowicki

rozwiązanie.Laureat nagrody w ochronie środowiska "Deutscher Umweltpreis" w 1996. Członek Polskiej Akademii Nauk.Jest absolwentem Wydziałuu Inżynierii Sanitarnej i Wodnej Politechniki Warszawskiej. Na Politechnice doktoryzował się i uzyskał habilitację. Od 1994 do 1995 roku był wiceprzewodniczącym ONZ

Łódź. Kowal: będzie skarga do RPO ws. nacisków na kandydatów PJN

" sytuacje np.: w jednym z dużych miast na północy Polski ktoś mówił, że chętny do kandydowania z list PJN może mieć kłopoty z habilitacją; padały też argumenty - jak mówił Kowal - że np. żony mogą stracić pracę w szkole. Pytany czy może powiedzieć wprost, że chodzi w tym przypadku o naciski ze

Polski historyk zatrzymany w Mińsku. Za zdjęcie Lenina

Doktor Krzysztof Cichoń w Uniwersytecie Łódzkim przygotowuje habilitację o patosie w rzeźbie socrealistycznej. Nic dziwnego, że postanowił odwiedzić Mińsk, gdzie od pomników i podobizn Lenina w miejscach publicznych więcej jest tylko wizerunków białoruskiego satrapy Aleksandra

Gen. brygady dr hab. Wojciech Lubiński (4.10.1969 - 10.04.2010)

zagranicznych, dlatego znalazł się na pokładzie samolotu lecącego do Smoleńska.- Zaledwie parę miesięcy temu urodziło mu się drugie dziecko - mówił po katastrofie dr Włodzimierz Janda, kierownik izby przyjęć WIM. - Niedawno zrobił habilitację. Niestety, nie zdążył jej odebrać. Gdy usłyszałem, że zginął

Rektorzy uczelni niepubl.: uczymy tak dobrze, jak szkoły państwowe

pieniądzach dla siebie. Jeżeli nie wprowadzimy zdrowej konkurencji w ubieganiu się o środki publiczne zarówno w zakresie dydaktyki, jak i badań naukowych to będzie źle"- podkreślił dr Pawłowski. "Nie ma rozwoju nauki w oparciu o studia zaoczne. Byśmy mogli dawać doktoraty i doktoraty z habilitacjami

"Siedź na czterech literach", czyli M.Migalski o immunitecie

esbecją, o jego donosach, o tym, że przez 20 lat nie napisał żadnej samodzielnej książki (ostatnią była jego habilitacja). Po co to temu chopkowi? O UŚ będzie się znowu pisać jako o uczelni, w której esbeccy kapusie zasiadają na eksponowanych stanowiskach, o nim osobiście jako o TW Piotr." Pozew za

Migalski: będę kandydował do PE, ale z kariery naukowej nie rezygnuję

;zmieniać rzeczywistość, zamiast ją opisywać".- Nie chcę jednak porzucać kariery naukowej, jedno nie powinno wykluczać drugiego. Chcę w dalszym ciągu starać się zrobić habilitację, pisać książki naukowe - dodał Migalski, podając przykłady naukowców, którzy także stali się politykami - Pawła Śpiewaka i

Uczelnie nie chcą się dłużej wstydzić

dyscyplinarni i członkowie komisji dyscyplinarnych z kilku uczelni.Podawali konkretne przykłady, m.in.: prof. Mirosława Krajewskiego, któremu Komisja ds. Stopni i Tytułów odebrała habilitację z powodu plagiatu na UMK w Toruniu, prof. Ryszarda Andrzejaka - zawieszonego rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu

Profesor bez namaszczenia

najwyższy stopień naukowy to doktorat, a w Polsce habilitacja, i to ona jest głównym hamulcowym. W Polsce zachodni profesor może być zatrudniony najwyżej jako adiunkt. W Chinach, Indiach, Japonii rządy zabiegają o to, aby specjaliści wracali ze Stanów czy Europy i dają im miliony na badania. U nas raczej

Bezpłatne studia tylko do końca kadencji?

jeden z ekspertów. "Przynajmniej nie w tej kadencji rządu" - dodaje inny. Zniesiona zostanie habilitacja. Zdolni młodzi ludzie już po licencjacie będą mogli robić doktorat. Zmienią się zasady finansowania badań. W ciągu dwóch lat ma maleć kwota dotacji na badania statutowe. Pieniądze mają

"Nauka polska. Autodiagnoza polskiego środowiska naukowego"

młodzi naukowcy: "Kiedy zrobię habilitację, to będę jak pączek w maśle. Mam tu zapewnioną dożywotnią posadę. Nikt mnie nie zwolni, choćbym do końca swoich dni nie napisał stroniczki".

Prezydent na inauguracji UKSW w Warszawie

ma dziesięć wydziałów, w ich ramach oferuje 33 kierunki studiów. Stopień doktora można uzyskać w 15 dyscyplinach naukowych, habilitację - w sześciu. Rektor UKSW, ks. prof. Henryk Skorowski przypomniał, że nowy rok akademicki rozpoczyna się w kontekście wielu ważnych wydarzeń, od prezydencji polskiej

Kraków. Ks. Ryś i o. Muskus wyświęceni na biskupów

Macharskiego. W 1994 r. uzyskał doktorat, a w 2000 r. habilitację. Jest autorem kilku książek m.in. "Celibat" i "Inkwizycja". Pracował jako komentator pielgrzymek Jana Pawła II w TVP i Polskim Radiu. Współorganizował czuwania po śmierci papieża. Jest stałym współpracownikiem "Tygodnika

Kowal: Kandydaci PJN byli zastraszani "przez jedną i drugą partię"

Kandydatom PJN grożono m.in., "że oni lub ich żony stracą pracę, że będą mieli problemy z habilitacją". - Mam opisane te przypadki, jestem gotów złożyć doniesienie do prokuratury - mówił w RMF FM Kowal. Jak stwierdził, miało miejsce "wiele przypadków prób ograniczania (...) wolności

Czy opolskie uczelnie dostaną mniej pieniędzy?

Do tej pory dotacja z budżetu państwa zależała przede wszystkim od liczby studentów na danej uczelni i kadry naukowej. Teraz kryteriów będzie więcej, m.in. uprawnienia do nadawania doktoratów i habilitacji, liczba realizowanych programów badawczych, liczba profesorów zagranicznych wykładających na

Białoruscy historycy ukarani za obronę zabytków Grodna

, są zwalniani z pracy albo niedopuszczani do habilitacji. Muszą też walczyć z cenzurą.

Będzie lustracja na uczelniach

więcej, na nowe prawo niecierpliwie czekają same uczelnie. Ustawa wprowadza trójstopniowy podział studiów: licencjackie, magisterskie i doktoranckie. Utrzymuje tradycyjny model kariery naukowej - od doktoratu, przez habilitację, aż do profesury. Uczony z tytułem doktora i wybitnymi osiągnięciami na

Wzór na pęknięcie parówki

sprawiła, że książka Rogera Penrose'a "Droga do rzeczywistości", której przed habilitacją z fizyki raczej nie da się zrozumieć, też miała duże powodzenie. Dlaczego więc czytelnicy pokochali serię "Daj się uwieść"? To dla mnie wciąż taka tajemnica jak ciemna materia i ciemna energia w

Krótsze studia dla prymusów

akademickie. "Chodzi o uczelnie, które mają uprawnienie do nadawania habilitacji. Ponieważ zostanie skrócony czas nauki, a nie jakość i tryb studiów, potrzeba jest odpowiednia opieka naukowa" - dodaje. Prymusi będą też mieli indywidualny tryb nauczania dostosowany do ich zainteresowań. Z udogodnień

Doktor honoris causa na święto UKW

artykułów. Wypromował 18 doktorów, prowadzi systematyczne seminaria doktorskie i podoktorskie na wielu uczelniach. Większość uczestników jego seminariów pomyślnie zakończyło przewody habilitacyjne i pracuje na stanowiskach profesorów. Recenzował ponad 50 doktoratów, ponad 120 habilitacji i profesur dla rad

Zmiany w szkołach wyższych

Najważniejsze z przedstawionych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmiany to: uczelnie będą mogły zrezygnować z wymogu złożenia pisemnej pracy magisterskiej na koniec studiów; habilitacja wystarczy do otrzymania tytułu profesorskiego; powstaną doktoranckie studia interdyscyplinarne

Studenci bronią WAT pod Sejmem

mianował dr. gen. Adama Sowę, który zdaniem innych pracowników uczelni nie ma kwalifikacji do kierowania WAT (nie ma habilitacji i nie jest profesorem). - Nasza uczelnia jest autonomiczna. Minister nie ma prawa przekształcać jej bez porozumienia z senatem - mówił dziennikarzom uczestniczący w demonstracji

Z PSL na ministra od Leppera

wszystkie swoje potrzeby materialne. Uwielbiam też sporty ekstremalne - opowiada Antoni Jaszczak. - Zetknęłam się z Antkiem w latach 80. na Uniwersytecie Gdańskim, gdzie był wykładowcą. Nie zrobił habilitacji, w końcu odszedł. Towarzysko to fajny, wesoły człowiek - wspomina posłanka SLD Joanna Senyszyn

PE/ Kolejna kontrowersyjna publikacja Macieja Giertycha

, która jest "biologicznym celem popędu seksualnego". Podkreślając, że wypowiada się "jako genetyk" (Giertych jest profesorem dendrologii, czyli nauki o drzewach; zrobił habilitację z genetyki drzew - PAP), pisze dalej, że homoseksualizm "nie jest stanem wrodzonym", że "

Palikot nadal rządzi lubelską Platformą

słowa.Krzysztof Kamiński: - W przypadku wygrania Włodka szykuje się nam wojna. Doktor Joanna Mucha będzie walczyła z doktorem Jackiem Sobczakiem. Co z tego wyjdzie? Habilitacja? Nie traćmy siły na konflikty.Palikotowi dostało się od senatora Józefa Bergiera: - Czy było łatwo o te wybory? Nie. Wielu z nas było pod

Reforma Kudryckiej, czyli doktor bez magisterki

intelektualnego wrzenia - mówi premier Donald Tusk. Habilitacji ma nie być. Na podstawie dorobku naukowego wydawany będzie certyfikat świadczący o "nabyciu uprawnień promotorskich". Większa mobilność naukowców - obowiązkowe staże poza macierzysta uczelnią. Wyższe emerytury dla profesorów w stanie

Prof. Żylicz: priorytetem w nauce powinna być jakość

skuteczność poszczególnych programów Fundacji. "Zmierzyliśmy, co się dzieje z laureatami programu +Start+ . Okazuje się, że o 10 lat szybciej robią oni habilitację niż pozostali. Dużo szybciej w karierze naukowej osiągają samodzielność. Dwa razy prosiłem by sprawdzić, czy to prawda. Okazało się, że tak

Wiceminister nauki z PiS

W resorcie ma odpowiadać za sprawy nauki. - Potwierdzam, że otrzymałem taką propozycję i po dłuższym namyśle przyjąłem ją - mówi Górski. Ma 47 lat. Ukończył Wydział Prawa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Na tej uczelni doktoryzował się, habilitację zrobił na Uniwersytecie Warszawskim. Z

Politycy w TOK FM: "Marsz w obronie TV Trwam to brutalna walka o kasę"

przykładem negatywnej deregulacji, czyli obniżania kryteriów. Bez habilitacji przez kilka lat był rektorem. Jest pierwszym w historii Polski ministrem sprawiedliwości, który nie jest prawnikiem. W normalnym kraju taki minister nie przetrwałby kolejnego dnia."Pomysł jest absurdalny i niezgodny z prawem

Chlebowski: Odcinam się od wypowiedzi Pitery

Konstytucyjnego, a także modyfikacji ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, tak żeby sędzią mógł zostać tylko doktor habilitowany lub profesor. W konsekwencji możliwa by była zmiana obecnego składu, gdzie są trzy osoby, które nie mają habilitacji. Pitera uważa tak, mimo że konstytucja gwarantuje sędziom Trybunału 9

Rektor nas kompromituje! Protest podczas inauguracji

przy Ministerstwie Nauki. Akademia Medyczna, zwodząc Centralną Komisję ds. Stopni i Tytułów pozornym wyjaśnianiem sprawy, doprowadziła do tego, że ta przed tygodniem zawiesiła na trzy lata jej najważniejszemu wydziałowi prawa do nadawania habilitacji i prowadzenia procedur profesorskich.Do decyzji

Nowe zasady oceny wykładowców UMCS

ma poważne problemy, żeby zdążyć na czas z doktoratem czy habilitacją. Stąd władze uczelni zaproponowały, by do opisu dodać punkty (ankieta oceny pracownika podzielona zostanie na trzy części - naukowo-badawczą, dydaktyczną i organizacyjną). Przyznawane będą np. na podstawie liczby wypromowanych

Unia Europejska nie zapłaci za szkołę ojca Rydzyka

infrastrukturę do 2015 r., zaostrzyć kryteria dotacji dla uczelni wyższych. Priorytet w dotacjach unijnych dostaną te uczelnie, które m.in. mają "odpowiedni potencjał dydaktyczny" pozwalający na prowadzenie studiów doktoranckich i na habilitacje oraz które mogą zagwarantować "międzynarodowy

"W 90 proc. składa się z wazeliny". Sylwetka Ryszarda Czarneckiego

minę do złej gry. Usta ZChN Urodził się w 1963 r. w Londynie jako Richard Henry Francis - jego matka robiła wtedy habilitację z biologii na uniwersytecie londyńskim. Ojcem był Henryk Czarnecki, znany twórca filmów polsko-radzieckich i drugi reżyser "Hubala" (dziś działacz SLD). Rodzice

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

Habilitacja

Habilitacja (z łac. habilitas – zdatność, zręczność) – posiadające różny zakres, w zależności od sytuacji prawnej w danym kraju, uprawnienie do: samodzielnego nauczania w określonej uczelni (wydziale) w zakresie określonej dziedziny, często na stanowisku profesora, promowania

Franciszek Karbownik

Franciszek Aleksander Karbownik (ur. 4 października 1922 w Żarnowie w Kieleckim, zm. 23 kwietnia 2005 w Londynie) - polski emigracyjny historyk wojskowości. Studia, doktorat i habilitacja na Polskim Uniwersytecie na Obczyźnie, w latach 2004-2005 był tam Dziekanem Wydziału Humanistycznego. Wybrane

Marian Drozdowski

doktorat (promotor prof. Jerzy Topolski) 1993 habilitacja – temat rozprawy habilitacyjnej (zbioru 11 artykułów): Gospodarka a ustrój Rzeczypospolitej XVIII wieku z perspektywy państwa i regionu.

Jadwiga Kiwerska

Jadwiga Kiwerska (ur. 1955 w Poznaniu) - polski historyk i politolog, 1977 studia i 1980 doktorat na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza (UAM) w Poznaniu (rozprawa: Rozpad Imperium Brytyjskiego w Afryce, promotor Stanisław Sierpowski), 1995 habilitacja (rozprawa: Między izolacjonizmem

Henryk Halban

Henryk Halban (ur. jako Henryk Blumenstok 1870, zm. 13 grudnia 1933) – polski lekarz neurolog, psychiatra, profesor Uniwersytetu Lwowskiego.Ukończył studia medyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim (tytuł doktora wszech nauk medycznych w 1896), kontynuował je w Wiedniu (habilitacja w 1903

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.

habilitacja

Habilitacja (z łac. habilitas - "zdatność, zręczność") - postępowanie, którego celem jest uzyskanie przez uprawnioną osobę stopnia naukowego doktora habilitowanego. Praca habilitacyjna i przewód habilitacyjny stanowią etap na drodze do uzyskania stanowiska profesora na uczelni a następnie profesora tytularnego.Uzyskanie stopnia naukowego doktora habilitowanego oznacza, dojrzałość do zawodowego

więcej o habilitacja na pl.wikipedia.org

Zdjęcia - habilitacja