fiskus

agadu

Fiskus ciągle lepszy w ściganiu. Efekt jednej kontroli w 2013 r. to średnio 633,5 tys. zł

Fiskus ciągle lepszy w ściganiu. Efekt jednej kontroli w 2013 r. to średnio 633,5 tys. zł

Aż o 70 proc. w 2013 roku (w stosunku do 2012) wzrosła wartość ujawnionych przekrętów podatkowych. W stosunku do 2011 roku to wzrost ponaddwustuprocentowy. Fiskus staje się coraz bardziej skuteczny. Stosuje nowoczesne metody analityczne i dobrał się do dużych firm, a to dało efekty przy takiej samej jak w 2012 r. liczbie kontroli skarbowych.

Masz pomysł, nie masz pieniędzy? Fiskus ci ulży

Korzystniejsze rozliczenie podatkowe dla właścicieli patentów i know-how przewidują najnowsze zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Fiskus płaci za informacje o nieuczciwych podatnikach

Polska skarbówka kupuje dane osób unikających płacenia podatków w kraju. Robi to cicho i bez rozgłosu.

Fiskus nie będzie ścigał za podatki aż przez 10 lat

Fiskus nie będzie ścigał za podatki aż przez 10 lat

NIK zbadała fiskusa. Zaleca zwiększenie liczby kontroli u podatników

W drugim półroczu zeszłego roku NIK kontrolowała proces poboru podatku od dochodów osobistych w Ministerstwie Finansów i 19 urzędach skarbowych. Pod lupę wzięła lata 2007, 2008 i pierwszą połowę 2009 r.Ustaliła, że dochody z PIT w pierwszych dwóch kontrolowanych latach były wyższe od kwot prognozowa

W PIT wyższe ulgi na dzieci, ale także zmiany na korzyść fiskusa

niepieniężnego. Według Bączyka kolejną zmianą na korzyść fiskusa jest wprowadzenie opodatkowania zysku przekazanego na inne kapitały niż zakładowy w momencie przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową.

Przedsiębiorcy zapłacą za pakiety medyczne pięć lat do tyłu?

opisała "Gazeta Wyborcza". Spór o to, jak od strony podatkowej traktować pakiety medyczne, tlił się od kilku lat. Sam fiskus nie miał jasnego poglądu na tę sprawę. Raz przychylał się ku stanowisku, że pakiet to dla pracownika przychód, a więc podatek się należy, innym razem, że jednak podatku

Ai Weiwei zapłacił fiskusowi

Ai Weiwei zapłacił fiskusowi

zastawem, ale wart więcej niż kaucja dom 80-letniej matki artysty. W urzędzie skarbowym adwokat usłyszał jednak, że propozycja zostaje odrzucona. Fiskusowi nie odpowiadała taka forma zabezpieczenia, domagał się gotówki. - Muszę to omówić z moim klientem - mówił zaskoczony adwokat. W środę mija termin

Szwajcaria: Sprzedawał dane bankowe fiskusowi. Trzy lata więzienia

Szwajcaria: Sprzedawał dane bankowe fiskusowi. Trzy lata więzienia

niemieckiemu fiskusowi 50 mln euro, aby zamknąć dochodzenie w sprawie niezapłaconych podatków jego klientów; nadal trwa jednak inne dochodzenie, które prowadzą przeciw bankowi władze amerykańskie. Julius Baer posądzany jest o pomaganie zamożnym Amerykanom w unikaniu płacenia podatków w USA poprzez ukrywanie

Sejm zdecyduje, czy fiskus wyręczy podatników w wypełnianiu PIT-ów

Sprawozdanie komisji finansów publicznych, które zostanie przedstawione podczas rozpoczynającego się w środę posiedzenia, obejmuje prace nad rządowym i senackim projektem zmian w ustawie o PIT. Celem przygotowanych przez rząd zmian jest poprawa wymiany informacji między płatnikami, podatnikami a adm

Nierzetelni dłużnicy podatkowi zapłacą fiskusowi niższe odsetki

zeznania i opłacą należny fiskusowi podatek w ciągu 7 dni od złożenia korekty" - mówiła. "Zgodnie z Ordynacją podatkową stawka obniżona wynosi 75 proc. stawki podstawowej. Oznacza to, że po ostatnim cięciu stóp procentowych obniżona stawka odsetek wynosi 6 proc." - dodała. Obniżka

Podpisana ustawa: fiskus będzie mógł wstępnie wypełnić PIT-y za podatników

Chodzi o zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych i zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Ich celem jest poprawa wymiany informacji między płatnikami, podatnikami a administracją po

"Puls Biznesu": Ustawa śmieciowa do poprawki. Fiskus protestuje: Próba dołożenia obowiązków urzędnikom

"Puls Biznesu": Ustawa śmieciowa do poprawki. Fiskus protestuje: Próba dołożenia obowiązków urzędnikom

, żeby ustawa została znowelizowana jeszcze w tym roku. Byłoby najlepiej, gdyby to był projekt poselski, bo to skraca ścieżkę legislacyjną - mówi Tadeusz Arkit. Fiskus: Te poprawki dołożą urzędnikom obowiązków Samorządy powinien ucieszyć plan przywrócenia egzekucji należności za wywóz śmieci urzędom

"Rzeczpospolita": Nierząd to kiepska broń na fiskusa

"Rzeczpospolita": Nierząd to kiepska broń na fiskusa

administracyjnych wynika, że większość składów orzekających nie daje się na to nabrać i żąda twardych dowodów. Gazeta podaje przykłady spraw sądowych, w których podatniczki swoje nieudokumentowane przychody tłumaczyły osiąganiem dochodów z prostytucji. Na ogół fiskus czy sąd administracyjny żąda twardych dowodów

Powolne zanikanie NIP. Fiskusowi wystarczy PESEL

nadawany od ręki, a nie w drodze decyzji administracyjnej. Czyli szybciej i prościej. Resort finansów, który przygotował projekt, tłumaczy te zmiany m.in. postępem technicznym. I oczekiwaniami społecznymi. Bo likwidacja NIP ma uprościć kontakty z fiskusem. Po prostu będzie o jeden numer mniej do

Dojna giełda fiskusa

Dojna giełda fiskusa Mimo głębokich zeszłorocznych spadków na warszawskim parkiecie fiskus zebrał od akcjonariuszy grubo ponad miliard złotych podatku za 2008 r. W uzasadnieniu do nowelizacji tegorocznego budżetu znaleźliśmy informacje o wpływach z podatku giełdowego za 2008 r. Inaczej niż np. w

Chcesz pomagać? Uważaj na fiskusa

oczekiwać, że np. ktoś inny przez godzinę będzie spacerował z jego psem. Tak jest dla banku czasu, ale okazało się, że nie dla urzędu skarbowego. - Pewnego dnia zadzwonił do nas dziennikarz z Katowic, mówiąc, że tamtejszy bank czasu ma problem z fiskusem. Urzędnicy chcieli bowiem naliczać podatki

Fiskusie, pozwól nam mailować faktury

Fiskusie, pozwól nam mailować faktury

przechowywania kopert nie ma). Upór fiskusa prowadzi do kolejnych, bo prawomocny wyrok sądu dotyczy tylko jednej firmy - tej, która wygrała proces. Może ona fakturę mailem wysłać i takie odbierać. A jej kontrahenci? Według skarbówki - nie."Zapytałem, co mam zrobić z fakturą, którą otrzymałem od podmiotu

PIT na finiszu, otwarta sobota u fiskusa

PIT na finiszu, otwarta sobota u fiskusa

też wysłać fiskusowi przez internet. Wszystkie rodzaje e-PIT-ów można znaleźć na stronie e-Deklaracje.gov.pl. Już wiadomo, że w tym roku na taką formę rozliczeń zdecydowała się rekordowa liczba podatników. W piątek o 13 było ich 837,6 tys. (przed rokiem w ten sposób rozliczyło się 324 tys. osób). - Do

CBOS: Podatnicy o fiskusie

Centrum Badania Opinii Społecznej przeprowadziło sondaż miedzy 7 a 13 maja na reprezentatywnej próbie losowej 1078 dorosłych mieszkańców Polski.63 proc. Polaków deklaruje, że samodzielnie rozliczyło się z fiskusem, a 19 proc. - że zrobiło to za pośrednictwem zakładu pracy bądź ZUS. 12 proc

Fiskus skontroluje nas nowocześnie. E-Deklaracje, e-Podatki, e-Cło...

Fiskus skontroluje nas nowocześnie. E-Deklaracje, e-Podatki, e-Cło...

korzysta fiskus, usprawni takie przetwarzanie danych, by łatwiej typować podatników podejrzewanych o oszustwa. Jak czytamy, nowe usługi informatyczne ośrodka przetwarzającego dane na potrzeby fiskusa będą uruchamiane w przyszłym roku. Oficjalną inaugurację zaplanowano na połowę 2012 roku. Cały projekt ma

Fiskus niesłusznie zablokował konta przedsiębiorcy

wymazać swoje nazwisko. Na polecenie Urzędu Skarbowego Kraków-Pogórze banki, w których przedsiębiorca ma konta, zgodnie z przepisami, zablokowały nie jeden wskazany przez fiskusa rachunek, a wszystkie możliwe. Piotr Utrata z ING Banku Śląskiego tłumaczy takie decyzje przepisami. Żeby odblokować konta

Węgry. Ponad milion osób ma zaległości wobec fiskusa

. złotych) - wynika z danych NAV. Urząd podkreśla, że liczba obywateli zalegających z zapłaceniem należności wobec fiskusa stale rośnie. W 2008 roku było ich 700 tys., a w 2010 roku - 900 tys. Zaległości od przedsiębiorstw sięgają w sumie 2,1 bln forintów (31,2 mld złotych).

Fiskus łatwiej skontroluje handlujących w internecie

Fiskus łatwiej skontroluje handlujących w internecie

informacji o klientach, których ogłoszenia czy reklamy "wskazują na prowadzenie przez nich działalności mogącej powodować powstanie obowiązku podatkowego lub mającej wpływ na wysokość zobowiązania podatkowego". Wszystko to bez wiedzy zainteresowanych, czyli podatników.Ponieważ fiskus chce walczyć z

Natychmiastowa wykonalność decyzji fiskusa

za dysponowanie swoim majątkiem. Kto w czasie obowiązywania nieostatecznej decyzji fiskusa - która nie będzie miała rygoru natychmiastowej wykonalności - ukryje, sprzeda, daruje, zniszczy składniki swojego majątku, powodując bezskuteczność egzekucji, zostanie ukarany grzywną, a nawet karą pozbawienia

E-handel pod lupą fiskusa

kolejnych i lepszych kontroli e-handlu sprawiają wrażenie, że my i inne serwisy aukcyjne utrudniamy fiskusowi działanie. A to nie prawda. Cały czas udzielamy odpowiedzi na pytania urzędów skarbowych o naszych klientów. Średnio wychodzi z tego ok. jednej odpowiedzi dziennie - mówi nam Patryk Tryzubiak

Fiskus konfiskuje nadpłaty podatków

tak się stanie. Jeśli w rocznym zeznaniu podatkowym pani Ewa będzie mieć np. 600 złotych nadpłaty - na jej konto wpłynie tylko 500, bo reszta pójdzie na uregulowanie mandatu. Fiskus nie liczy, ilu podatnikom konfiskuje nadpłaty, w całości albo w części. - Ale to są olbrzymie ilości - mówi Paweł Szalak

Fiskus wypłacił MCI ponad 46 mln zł odszkodowania za JTT

sprzęt z podatku VAT, pod warunkiem że pochodził z importu. JTT wysyłało komputery do Czech, po czym odkupywało je z niewielką marżą i sprowadzało do Polski. Jak Gazeta pisała w artykule: "Zapłacimy miliony za błąd fiskusa" W grudniu 1999 r. inspektor kontroli skarbowej uznał jednak, że

Handel wirtualny, fiskus realny

;w sposób ciągły i zorganizowany", a tym samym prowadził normalną działalność gospodarczą. Decyzja - 20 tys. zł do zapłacenia.Polowania fiskusa w internecie zaczęły się kilka lat temu w Łodzi. Tamtejszy urząd skarbowy wziął pod lupę transakcje w serwisie aukcyjnym Allegro.pl. Dla wielu

Fiskus wolno zdobywa internet. Mało chętnych na e-pity

Gdy przed rokiem zakończyła się pierwsza kampania rozliczeń z fiskusem, w czasie której można było składać PIT przez internet bez tzw. bezpiecznego podpisu elektronicznego, napisaliśmy o przewrocie kopernikańskim w podatkach.- Podobało mi się to porównanie. Jest w nim dużo racji. Teoria Kopernika

Bruksela: protest transportowców przeciwko polskiemu fiskusowi

prowadzą nasze firmy do upadłości" - głosi skarga transportowców do KE. Według nich, kwoty jakie muszą zwrócić fiskusowi - w zależności o wielkości firmy - wynoszą od kilkudziesięciu tysięcy do miliona złotych."Usiłuje się nas wkręcić w oszustwa. A byliśmy nieświadomi, padliśmy ofiarą

Fiskus też podsłuchuje Polaków. Nie wiadomo ilu

Nieoficjalnie wiadomo, że metoda ta jest skutecznie przez fiskus wykorzystywana. A na celowniku takich działań może się znaleźć każdy. Wystarczy, że będzie podejrzewany o zatajenie dochodów podlegających opodatkowaniu. Podsłuchy wywiad skarbowy może stosować już tam, gdzie wartość sprawy przekracza

Lewe faktury, darowizny, akcje pracownicze - tak kantujemy fiskusa

zapomniał jednak o zarejestrowaniu działalności gospodarczej oraz o obowiązku deklarowania i odprowadzania należnych budżetowi podatków". Efekt? 600 tys. zł do zapłaty dla fiskusa. Inny "przedsiębiorca" sprzedawał doładowania do telefonów komórkowych oraz akcesoria związane z grami online

Fiskus ujawni nasze tajemnice

Od 1 stycznia 2007 r. fiskus zyska możliwość ujawniania danych objętych tajemnicą skarbową. Wystarczy, że na upublicznienie zezwoli minister finansów - pisze "Gazeta Prawna" Według dziennika, jest to wynik ostatniej nowelizacji Ordynacji podatkowej, która umożliwia ujawnienie tajemnicy

Bułgarskie kluby piłkarskie zadłużone wobec fiskusa

minimalna.Obecnie sprawdzane mają być wartości majątku wybranych piłkarzy. - Niemożliwe jest kupowanie drogich samochodów i zmienianie ich równie często jak chusteczek do nosa przy zarobkach rzędu stu euro - ocenił Stefanow. Przed zarządzeniem indywidualnych kontroli szef bułgarskiego fiskusa doradził piłkarzom, by

Fiskus odpuszcza bezdzietnym emigrantom

końca 2006 r. w przepisach podatkowych nie było definicji rezydencji podatkowej. Rezydencja jest ważna dla ustalenia kraju, w którym podatnik powinien się rozliczać z fiskusem. Przy jej ustalaniu posiłkowano się definicją miejsca zamieszkania z kodeksu cywilnego (miejscowość, w której dana osoba

Włoski fiskus zbada zarobki piłkarzy

Włoski fiskus zamierza dokładnie przyjrzeć się zarobkom piłkarzy występujących w czterech najwyższych ligach. Do 30 kwietnia 134 klubu grające w tych klasach rozgrywkowych mają przedstawić wszystkie zawarte kontrakty, także reklamowe. Kluby, które nie przedstawią fiskusowi kontraktów, muszą się

Odziedziczyłeś akcje lub jednostki funduszy? Fiskus zaskoczy cię ekstrapodatkiem

fundusze, bo fiskus cię podliczy!Pani Barbara jest oburzona. - Zostałam potraktowana jak dojna krowa, zapłaciłam podatek, mimo że mój mąż kupił udziały w funduszach znacznie drożej! - skarży się czytelniczka. A przedstawiciele towarzystw funduszy inwestycyjnych potwierdzają, że problem nie jest odosobniony

Nasz fiskus nie dostanie podatku od dywidendy PZU dla Eureko

Od dywidendy wypłacanej przez spółki nasz fiskus pobiera 19 proc. podatku. Naliczany według tej stawki podatek od wielkiej dywidendy, którą dostanie Eureko od PZU, wyniósłby ponad 1 mld 474 mln zł. Ale Ministerstwo Skarbu w komunikacie o ugodzie z Eureko w sprawie PZU nie informowało o takim zysku

Fiskus kontra elektrownie: w sporze o 10 mld zł Trybunał umywa ręce

wchodzi astronomiczna kwota 10 mld zł. Ministerstwo Finansów uważa, że byłoby to bezpodstawne wzbogacenie - przecież elektrownie przerzuciły akcyzę na zakłady energetyczne, a te wliczyły ją w cenę dla klienta. Podatek zapłacili więc de facto konsumenci, a zwrot dostałyby firmy. Fiskus próbował też

Meldunkowego odpustu u fiskusa cd.

przy ustalaniu prawa do ulgi. Dopiero teraz, zapewne pod wpływem korzystnych dla podatników wyroków sądów, fiskus zmienił zdanie. Nowa interpretacja przepisów wydana przez Ministerstwo Finansów jasno stwierdza, że "do 12-miesięcznego okresu zameldowania podatnika na pobyt stały wlicza się okres

Fiskus zarabia na giełdzie nawet w czasie bessy

Według danych z uzasadnienia do nowelizacji budżetu na początku tego roku fiskus dostał 1,155 mld zł z podatku od dochodów z giełdy uzyskanych w 2008 r. To aż o 44,2 proc. mniej niż rok wcześniej, kiedy do budżetu trafiły pieniądze z opodatkowania giełdy u szczytu hossy z 2007 r. Wtedy budżet

Konflikt interesów urzędników fiskusa

, to po prostu do niego dzwonię - przyznaje prezes. Pytamy radcę, czy nie dochodzi do konfliktu interesów, gdy jest się jednocześnie radcą prawnym UKS i prywatnych firm, które fiskus kontroluje. - W umowach zaznaczam, że z zakresu obsługi prawnej wyłączam sprawy objęte kontrolą UKS. Jeśli ktoś

PSL chce abolicji podatkowej. Fiskus zyskałby nawet 3,5 mld zł

, że wymaga osobnego spotkania - dodało źródło. Fiskus zyskałby na tym ok. 3,5 mld zł. Witold Pietrewicz pytany o ten pomysł, powiedział że Ministerstwo Gospodarki stara się szukać różnych sposobów na aktywizację gospodarki i "dawać szansę nawet tym, którzy znaleźli się w szarej strefie"

Fiskus kontra pracownicy BH

środę telewizyjne "Wiadomości", niewielu pracowników Handlowego wiedziało, że z osiągniętych zysków należało się podzielić z fiskusem (niektórzy tłumaczą się, że tak podpowiadał im pracodawca). Tylko nieliczni przezorni pracownicy banku wyliczyli wtedy dochód ze sprzedanych akcji pracowniczych

Przedsiębiorcy chcą podwyżki od fiskusa za obsługę podatkową pracowników

elektronicznej - do 0,4 proc. odprowadzonych do kasy fiskusa podatków. Przełożyłoby się to na pensję dla pracodawcy od fiskusa w wysokości 17 bądź 20 zł rocznie. Sejm zdecydował, że nowe zasady będą obowiązywały od stycznia 2011 r., przy składaniu PIT za 2010 r. Rząd proponował, by było to rok wcześniej i w

Fiskus chce opodatkować biurka i laptopy menedżerów

Fiskus żąda VAT od udostępnianego menedżerom sprzętu biurowego - pisze "Gazeta Prawna". Eksperci twierdzą, że opodatkowanie biurek i laptopów jest niedopuszczalne. Spółka, której fiskus kazał zapłacić podatek, wygrała spór przed sądem administracyjnym. Fiskus żąda VAT od firm, które

"GP": Natychmiastowa wykonalność decyzji fiskusa

Fiskus będzie karał za zbycie majątku przed końcem sporu. Pięć lat więzienia może grozić za bezskuteczność egzekucji wskutek sprzedaży majątku - pisze "Gazeta Prawna". Decyzje podatkowe są natychmiast wykonywalne. Oznacza to, że podatnik, nawet jeśli nie zgadza się z ich treścią, musi

Na likwidacji ulg od aut z kratką fiskus zarobi 4 mld zł w 3 lata

Wielkim ciosem dla fiskusa był wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, który uznał, że Polska złamała prawo europejskie, kiedy wchodząc do UE, zniosła prawo do korzystania z odpisu 22 proc. podatku VAT przez użytkowników aut z kratką. Tak określa się samochody osobowe, które po zamontowaniu

Fiskus zapłaci odsetki od spóźnionego zwrotu VAT

Zagraniczne firmy dokonujące w Polsce zakupów muszą poczekać jeszcze rok na uregulowanie kwestii terminowego zwrotu VAT przez polskiego fiskusa. 1 stycznia 2010 r. wejdzie w życie rewolucyjna - zdaniem ekspertów - unijna dyrektywa, która nie pozwoli urzędowi skarbowemu na bezkarne przedłużanie

Fiskus tropi ukryte dochody podatników

Fiskus sprawdza nabywców nieruchomości oraz osoby pracujące za granicą - pisze "Gazeta Prawna". Dziennik radzi by planując kosztowny zakup zadbać o udokumentowanie dochodów, ponieważ d dochodów z nieujawnionych źródeł podatek wynosi 75 procent. Jak pisze "Gazeta Prawna" w

Boimy się fiskusa i nie dochodzimy odszkodowań

wygra - pociągnie lawinę roszczeń. Zdaniem "PB na razie większość podatników zadowala się odsetkami i nie chce narażać się fiskusowi. Części Polaków zwyczajnie nie stać na proces o odszkodowanie. W 2007 roku organy skarbowe wydały 114,5 tys. decyzji pokontrolnych wobec 27,7 tys. podatników. Tylko

Nowy sposób fiskusa na dłużników

- Fiskus i wymiar sprawiedliwości mają kłopoty z dotarciem do obywatela. Ważni świadkowie nie chcą się stawiać na rozprawy, przez co sądy zawalone są sprawami pozostającymi bez rozpatrzenia - czytamy w "Dzienniku Zachodnim". Z kolei zaległości wobec Skarbu Państwa z tytułu podatków i

Fiskus sprawdzi dochody pracujących za granicą

PRZEGLĄD PRASY: "Gazeta Prawana" pisze, że fiskus sprawdzi dochody osób pracujących za granicą. Według gazety nie tylko urzędy skarbowe, ale i urzędy kontroli skarbowej, których pracę nadzoruje wiceminister finansów Paweł Banaś, sprawdzą rzetelność rozliczeń osób pracujących za granicą

Na koniec kwietnia fiskus zafunduje podatnikom strajk

W najgorętszym okresie rozliczeń z fiskusem protestem zagrozili pracownicy skarbówki. We wtorek ma zapaść decyzja o ewentualnej akcji "urlop na żądanie" jeszcze w kwietniu - podaje portal TVN24.pl Po pracownikach Poczty, pracownicy służby skarbowej to kolejna grupa, która może

Fiskus ujawnia tajemnice skarbowe podatników

Ministerstwo Finansów ujawniło we wtorek tajemnicę skarbową piekarza z Legnicy, który nie odprowadzał podatku VAT od chleba rozdawanego ubogim i zbankrutował po kontrolach fiskusa. Teraz został publicznie nazwany oszustem, chociaż postępowanie jeszcze się toczy Piekarz z Legnicy został

Zbyt duża władza fiskusa

zobowiązań wobec fiskusa - tłumaczył Trybunał w ustnym uzasadnieniu do orzeczenia. Orzeczenie Trybunału nie było jednogłośne. Tzw. zdania odrębne zgłosiło czterech z 14 sędziów. Tłumaczyli, że każdy ma obowiązek płacenia podatków, że klauzula służy ograniczeniu uchylania się od tego, że świadomość jej

Przedsiębiorca żąda 130 milionów odszkodowania od fiskusa

Rekordowego, 130 milionowego odszkodowania żąda od fiskusa zielonogórski przedsiębiorca. Inspektor Urzędu Kontroli Skarbowej zabrał mu 6 milionów złotych - podały "Wydarzenia" Telewizji Polsat. Jak orzekł sąd, fiskus miał prawo żądać tylko 350 tysięcy. O sprawie pisała też "Gazeta

Poczta Polska straci 200 mln, jeśli fiskus pozwoli wysyłać faktury e-mailem

NSA.Zmiany w podejściu sugerowało fiskusowi MSWiA, ale na list z lutego br. ówczesnego wiceministra Witolda Drożdża resort odpowiedział podobnie jak na pytania "Gazety". Po naszych tekstach przedsiębiorcy rozkręcają protest w serwisie Facebook - wczoraj grono protestujących rozrosło się do blisko 2

Jest ubezpieczenie od fiskusa

Allianz Polska Piotr Dzikiewicz. Towarzystwo oferuje program Allianz Podatnik wszystkim podatnikom, lecz przypuszcza, że ubezpieczać będą się przede wszystkim firmy. Z polisy będą opłacane usługi doradcy podatkowego, który m.in. oceni sytuację prawną podatnika i jego szanse w sporze z fiskusem

Fiskus odpuści VAT od SMS-ów wysyłanych na rzecz powodzian

Mechanizm ma być taki: organizacje pozarządowe, które za pomocą SMS-ów chcą zbierać pieniądze na rzecz powodzian, muszą uzyskać pozwolenie MSWiA na zbiórkę publiczną. Następnie do końca lipca powinny poinformować Ministerstwo Finansów o wysokości tak zgromadzonych i przekazanych przez operatorów tel

Pracownicy Handlowego kontra fiskus

fiskusem - dodaje. - Za pieniądze ze sprzedaży akcji kupiłem sześć lat temu samochód. Dziś jest on już niewiele wart. A fiskus chce, bym mu zapłacił więcej, niż wydałem na nowy samochód. Nie mam takich pieniędzy. Nie wiem, co robić - mówi były pracownik banku. - Ludzie się boją. Wielu ma depresję. Kilka

Polskie firmy na muszce austriackiego fiskusa

Fiskus w Austrii masowo kontroluje działające tam polskie firmy budowlane. Za rzekomo nielegalne zatrudnienie podwykonawców tamtejszy urząd skarbowy wymierza horrendalne kary sięgające dziesiątek, a nawet setek tysięcy euro - podaje "Rzeczpospolita". Według gazety przyczyną kłopotów

Fiskus podliczył ryczałtowców

Ryczałt ewidencjonowany jako formę opodatkowania działalności gospodarczej wybiera ciągle spora grupa podatników. Z roku na rok jest ich jednak coraz mniej. To stały trend. Liczba ryczałtowców spadała niemal nieprzerwanie od początku wprowadzenia tej formy rozliczeń z fiskusem. W 1994 r., który był

Zastał miesiąc na rozliczenie z fiskusem

Błędy rachunkowe, brak podpisu współmażonka i odpowiednich załączników - to najczęstsze uchybienia popełniane przez podatników w zeznaniach rocznych. Został nam jeszcze miesiąc, by rozliczyć się z fiskusem za rok 2007. W pierwszych miesiącach roku najczęściej zeznania składają ci, którzy mają

Fiskus musi oddać Amber Gold miliony, a pracownicy iPhone'y za pół miliona

Liczba oszukanych przez Amber Gold klientów rośnie z każdym dniem, do prokuratury przez blisko dwa miesiące zgłosiło się 8 tys. osób. Ze sprawozdania zarządcy przymusowego spółki (obecnie syndyka masy upadłościowej) wynika, że Amber Gold powinien oddać łącznie 677 mln zł aż 24 tys. osób. Z dochodzen

Podatnicy dopłacili fiskusowi dwa razy mniej

ulga rehabilitacyjna. Kwota odliczeń z tego tytułu wyniosła 2,3 mld zł. Drugie miejsce zajęła ulga na internet. W tym przypadku kwota odliczeń wyniosła 1,4 mld zł. W porównaniu z 2006 rokiem w rozliczeniu za 2007 rok podatnicy otrzymali dwa razy więcej zwrotów podatku. Fiskus musiał zwrócić podatnikom

Fiskus z nagrodą za... reklamę?

finansów. Wszystkie w zabawny sposób przekonują podatników o tym, że wysłanie rocznego zeznania podatkowego przez sieć to najlepszy sposób rozliczenia się z fiskusem. W tym nominowanym do nagrody do urzędu skarbowego przychodzi onieśmielony podatnik. Podchodzi do okienka, w którym siedzi urodziwa

Płacimy za błędy fiskusa - 157 mln zł odsetek

Fiskus przegrywa co trzeci spór w sądach administracyjnych. Pisze o tym "Puls Biznesu". Mimo wielu nowelizacji ustaw przeprowadzanych przez kolejne ekipy rządzące nie poprawia się merytoryczna jakość pracy urzędników skarbówki. Z danych Ministerstwa Finansów wynika, że w 2006 roku na

PKE wygrał z fiskusem

wysokości podatku zapłaconego przez Koncern od zysków za 2000 r. Fiskus i koncern różniły się w ocenie, kiedy po włączeniu siedmiu elektrowni do PKE należało zamknąć ich księgi rachunkowe i rozpocząć księgowość całego koncernu. Różnica w interpretacji przekłada się na wysokość podatku. PKE skupia obecnie

Fiskus utrudnia produkcję paliw z plastiku

Producenci paliw z plastikowych opakowań walczą z fiskusem o ulgi podatkowe Znamy ten obrazek bardzo dobrze ze swoich śmietników - tysiące plastikowych butelek zwanych popularnie PET-ami. Do tego dochodzą jeszcze setki tysięcy woreczków foliowych rozmaitych rozmiarów. I butelki, i woreczki

Fiskus nie odpuści Polakom na Wyspach

Wielkiej Brytanii obowiązuje inna skala podatkowa, znacznie wyższe są progi podatkowe i kwota wolna od podatku, inne są też realia gospodarcze, to osoby wracające do Polski musiały sporo dopłacać naszemu fiskusowi. Ich nawet skromne jak na warunki brytyjskie dochody u nas wpadały pod 40-proc. stawkę

Włoski fiskus ściga Josepa Guardiolę

Urzędnicy podatkowi "odwiedzili" trenera w hotelu podczas wizyty we Włoszech spowodowanej meczem Barcelony z Interem Mediolan w Lidze Mistrzów. Kwota miliona euro została naliczona za okres gry Guardioli w Serie A w latach 2001-03. - Nie rozumiem dlaczego nie zostałem poinformowany w inny

MF: elektrownie chcą od fiskusa 6,5 mld zł

Elektrownie złożyły 550 wniosków o zwrot akcyzy za energię elektryczną i domagają się od fiskusa zwrotu ok. 6,5 mld złotych - poinformował PAP rzecznik prasowy szefa Służby Celnej i wiceministra finansów Jacka Kapicy, Witold Lisicki. Dodał, że budżet nie zarezerwował takiej kwoty na ewentualne

Mazowieckie wygrało z fiskusem w WSA spór o janosikowe

Sąd uzasadniając orzeczenie powołał się na wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który w marcu br. orzekł, że przepis dotyczący janosikowego, płaconego przez województwa jest częściowo niezgodny z Konstytucją. TK dał na zmianę tego przepisu 18 miesięcy, ale mimo, że nadal obowiązuje, WSA stwierdził, że s

Allegrowicze będą placić fiskusowi? Przełomowy wyrok w sprawie handlu na aukcjach

Krzysztof K. handlował produkowanym przez siebie sprzętem do cięcia gałęzi m.in. na Allegro.pl. Niezadowolony klient, który nie doczekał się naprawy sprzętu nie spełniającego wymagań technicznych pozwał Krzysztofa K. do sądu, żądając zwrotu kosztów. Powołał się na przepisy ustawy o szczególnych waru

W tym roku fiskus zwróci Polakom rekordową kwotę

"Rzeczpospolita" przeprowadziła ankietę w izbach skarbowych. Wynika z niej, że fiskus odda w tym roku podatnikom rekordową kwotę, która może przekroczyć nawet osiem i pół miliarda złotych. Tyle bowiem Polacy nadpłacili w poprzednim roku podatkowym. Najważniejsze informacje gospodarcze

Sejm chce umożliwić fiskusowi wypełnianie PIT-ów za podatników

Za uchwaleniem zmian głosowało 298 posłów, przeciw był jeden poseł, a 144 wstrzymało się od głosu. Chodzi o zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych i zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby f

Fiskus się poprawia. Tylko 135 mln zł za błędne decyzje

Poprawiła się jakość pracy urzędów skarbowych - donosi "Puls biznesu". W 2007 roku fiskus wypłacił 135 milionów zł za błędne decyzje. Jest to o 22 milionów mniej niż rok wcześniej, oraz o 49 milionów mniej niż 2005 roku. Zdaniem ekspertów, poprawa pracy wynika z lepszej jakości decyzji

"GP": Fiskus zaostrzy kontrole podatników w internecie

Urzędnicy kontroli skarbowej uzyskają większe uprawnienia. Serwisy internetowe będą musiały udzielać informacji na prośbę fiskusa. Pozwoli to łatwiej ścigać nieuczciwych podatników działających w sieci - pisze "Gazeta Prawna". Najważniejsze informacje gospodarcze na twoją stronę

"PB": Fiskus kontroluje najsłabiej od lat

Kontrolerzy skarbowi wykryli zaległości tylko na 1,6 mld zł. To znacznie mniej niż w 2006 roku. Firmy uczciwsze, czy fiskus słabszy - zastanawia się "Puls Biznesu". Gazeta dotarła do najnowszych danych Ministerstwa Finansów. Okazuje się, że w ub.r. fiskus wyraźnie spuścił z tonu. I to

"GP": Fiskus opodatkuje firmowe pakiety medyczne?

Fiskus zmienił interpretację dotyczącą opodatkowania podatkiem od osób fizycznych pakietów medycznych dla pracowników - czytamy w "Gazecie Prawnej". Dotychczas organy podatkowe stały na stanowisku, że wartość świadczeń medycznych oferowanych przez pracodawców pracownikom, za które

Mazowieckie wygrało z fiskusem w WSA spór o janosikowe

29.09. Warszawa (PAP) - Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił w poniedziałek cztery decyzje ministra finansów, które zobowiązywały województwo mazowieckie do zapłaty czterech ostatnich miesięcznych rat janosikowego za 2013 r. Resort finansów zapowiada kasację. WSA powołał się na wyrok

Mazowieckie wygrało z fiskusem w WSA spór o janosikowe

Wyrok nie jest prawomocny, ministerstwu przysługuje prawo do złożenia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego. WSA powołał się na wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który w marcu br. orzekł, że przepis dotyczący janosikowego, płaconego przez województwa jest częściowo niezgodny z konst

"GP": Fiskus będzie mógł zarabiać na zawiadomieniu o przestępstwie

przedmiotem skutecznie zawartej umowy. Skarb Państwa będzie mógł domagać się odszkodowania, choć rzeczywistym pokrzywdzonym będzie w tej sytuacji podatnik, który będzie ofiarą fikcyjnej transakcji lub umowy. Więcej na temat dochodzenia zadośćuczynienia przez fiskusa - w "Gazecie Prawnej"

Komisja z zwiększeniem komunikacji elektronicznej podatników z fiskusem

Komisja przyjęła w środę sprawozdanie podkomisji stałej do monitorowania systemu podatkowego z prac nad projektami zmian w ustawie o PIT, przygotowanymi przez rząd i Senat. Poseł Marcin Święcicki (PO), przedstawiając sprawozdaniem powiedział, że projekt rządowy w pełni konsumuje zapisy przewidziane

Fiskus odda nam dwa razy tyle co przed rokiem

W rozliczeniach PIT za 2007 rok fiskus zwrócił nam dwa razy więcej pieniędzy niż przed rokiem - wynika z sondy "Gazety Prawnej".Najczęściej podatnicy korzystali z ulgi prorodzinnej, internetowej i rehabilitacyjnej. Najważniejsze informacje gospodarcze na twoją stronę. Ściągnij nasz

"GP": Fiskus może czasem zajrzeć pod choinkę

- Od momentu zmiany 1 stycznia 2007 r. przepisów dotyczących opodatkowania darowizn przekazywanych w ramach najbliższej rodziny nie musimy obawiać się, że fiskus zajrzy nam pod choinkę. A raczej, że nie zajrzy pod nią od razu i nie wszystkim - pisze "Gazeta Prawna". Przypomina, że ani

Krynica 2011: Czy fiskus dusi polskie hutnictwo i przemysł chemiczny?

Szefowie kilku największych polskich firm atakowali resort finansów za zbyt wysokie opodatkowanie energii elektrycznej. Akcyza w Polsce wynosi 20 zł za megawatogodzinę, pięć razy więcej niż unijne minimum. W dodatku, jak zauważył prowadzący panel Dariusz Rosati, Polska - jako jedyny obok Malty i Cyp

Dziś sobota pracująca u fiskusa

Do końca rozliczeń z fiskusem z podatku od dochodów osobistych za 2009 r. zostało już tylko kilka dni. Na zeznania roczne w sobotę czekać będą wszystkie urzędy skarbowe w całej Polsce. Warto to wykorzystać, bo pewnie w urzędach nie będzie wtedy kolejek.W ostatnim tygodniu rozliczeń urzędy skarbowe

Anglia: Polacy nie chcą płacić polskiemu fiskusowi

Setki Polaków mieszkających w Anglii wymeldowują się z mieszkań w kraju. Chcą w ten sposób uniknąć płacenia podatku polskiemu fiskusowi. Ponad 204 tys. Polaków legalnie pracujących w Anglii płaci tam podatki. Ale na ich zarobki zakusy robi też polski fiskus. Jemu zapłacić muszą ci, których

Fiskus nagra podatnika. Dla jego dobra

udzielane przez ekspertów KIP nie są tzw. wiążącymi interpretacjami przepisów i jak to określa Ministerstwo Finansów, "mają charakter ogólny". Pozwalają więc podatnikom poznać pogląd fiskusa w danej sprawie. Jeśli podatnik chce mieć pewność co do tego, jak jego sprawę potraktuje fiskus, powinien

Maradona stracił na rzecz fiskusa kolczyki

Komenda policji podatkowej w Bolzano poinformowała, że Maradona sam wręczył funkcjonariuszom parę kolczyków wartości 4 000 euro (5 900 dol.). Uchyliła się od określenia, jakiego typu były kolczyki, ale włoski kanał telewizyjny Sky TG24 podał, że były one zdobione diamentami. Policja nie sprecyzowała

Rok i 8 miesięcy więzienia dla Dolce i Gabbany. Projektanci oszukali fiskusa na 200 mln euro

zostali oczyszczeni. Prokurator argumentował wcześniej, że doszło do oszustwa na sumę miliarda euro. Specjalna spółka założona dla korzyści podatkowych Według sądu, Dolce i Gabbana ukryli ogromne sumy przed włoskim fiskusem, zakładając spółkę w Luksemburgu. Była ona zarządzana z Włoch, ale płaciła podatki

Niższy podatek już daje fiskusowi więcej

Same dobre wiadomości znaleźliśmy w raporcie o rozliczeniu dużych firm z fiskusem z podatku za 2005 r., który przygotowało Ministerstwo Finansów W porównaniu z 2004 r. w zeszłym roku przybyło firm rozliczających się w ramach CIT - 264 tys. zamiast 249 tys. Do prawie 2,2 bln zł (z niespełna 2,1

Mniej oddamy fiskusowi

osoba, która zarobiła np. 50 tys. zł, wchodziła w drugi próg i musiała zapłacić 30 proc. podatku od kwoty przekraczającej 44,5 tys. W tym roku zapłaci tylko 18 proc. Poza tym osoby, których dochody osiągnęły poziom powyżej 85,5 tys. zł, oddawały fiskusowi 40 proc., w tym roku tylko 32 proc. A zatem

Fiskus łupi zwolnionych bezprawnie z pracy. Tracą tysiące złotych

Polacy wyrzuceni bezprawnie z pracy, którzy wywalczyli w sądzie zaległe pensje, są karani podwójnie - wynika z informacji dziennika "Polska". Fiskus każe zsumować wypłacone im pensje i potraktować je jako dochód osiągnięty w jednym roku, po czym nalicza znacznie wyższy podatek. Według

Kościołowi fiskus niestraszny

;. Wydawnictwo zwrot pieniędzy od fiskusa otrzymało w marcu 2007 r. Większość pieniędzy poszła od razu na uregulowanie zobowiązań wobec wierzycieli gdańskiego Kościoła. Ponad 6 mln zł trafiło - via Stella Maris - na konto gdańskiej kurii. - Nie ma mowy o zwrocie jakichkolwiek pieniędzy - mówi prawnik związany z

Małe zainteresowanie gwarancjami bankowymi pod roszczenia fiskusa

Firmy, które spierają się w sądzie z fiskusem, mogą - zamiast od razu zapłacić żądany podatek - przedstawiać skarbówce specjalną gwarancję bankową. Niestety, mało który przedsiębiorca z tego korzysta. Dlaczego? Korzystne dla firm rozwiązanie obowiązuje już od dwóch lat. Dzięki niemu przedsiębiorca

"Puls Biznesu": Fiskus mało płaci za swoje błędy

Gazeta przypomina powszechne zaskoczenie, gdy Roman Kluska, twórca Optimusa i symbol obywatela niszczonego przez fiskusa, otrzymał śmieszną kwotę 5 tys. zł zadośćuczynienia za wyprowadzenie go nad ranem z domu w kajdankach i teatralne aresztowanie przez Centralne Biuro Śledcze? Komentatorzy kręcili

Bułgaria: fiskus sprawdza domniemanych gangsterów

władzy.W walce z przestępczością fiskus jest tak samo efektywny jak policja i prokuratura - dodał minister.

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

Nowy Dwór (powiat trzebnicki)

. jako dzierżawca figuruje Erich Stumpel i są wówczas połączone z przysiółkami (odtąd też fiskus reprezentuje tu domenę państwową). Nazwa Pierwotna nazwa miejscowości wywodzi się od dwóch polskich słów "nowy" oraz "dwór" i nawiązuje do charakterystyki zabudowy. Śląski pisarz Konstanty Damrot w swojej pracy

Bank czasu

ich działalności też powinny być opodatkowane rzecznik izby wyjaśniła, że nie. Powiedziała, że w przypadku wzajemnie świadczonych usług żadna ze stron nie uzyskuje przychodu i nie powstaje obowiązek odprowadzania podatku, chyba że istniałaby duża rozbieżność w wartości tych usług. Fiskus: Wzajemne usługi

Stowarzyszenie Autorów ZAiKS

zł podatku VAT, a organizacji grozi bankructwoZAiKS na skraju bankructwa?.Jak pisze serwis Polska.pl w artykule "Fiskus pobrał pieniądze z kont ZAiKS"Polska.pl, "urząd skarbowy pobrał z kont Stowarzyszenia Autorów ZAiKS 96 mln złotych zaległego podatku VAT za rok 2005 (...). Zdaniem fiskusa organizacja

Gotartowice (Rybnik)

w tym samym roku drogą kupna na własność państwa pruskiego (fiskus). W 1796 r. z kwoty 5.000 talarów wybudowano nowe budowle (budowa mostu – 101 talarów, urządzenia hutnicze – 827 talarów). Z licytacji przeprowadzonej w 1803 r. wynika, że fryszownie gotartowickie znajdowały się w dobrym stanie

Przyłęgów

. Założono we wsi szkołę ewangelicką, natomiast w 1784 r. Cmentarz ewangelicki (pretekstem była niemożność grzebania w okresie śnieżnej zimy na cmentarzu w Rusku). Plac pod cmentarz podarował właściciel wsi. Ok. roku 1765 wartość dóbr fiskus pruski szacował na 14760 Rthlr. W 1784 r. Mieszkały w Przyłęgowie

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.

fiskus

Skarb Państwa - podmiot cywilnoprawnych (w tym majątkowych) praw państwa, z reguły osoba prawna reprezentująca państwo jako właściciela majątku, z wyłączeniem części pozostających we władaniu innych państwowych osób prawnych (m.in. funduszów celowych, przedsiębiorstw i banków państwowych, jednostek samorządu terytorialnego, samorządowych osób prawnych). Jako osoba prawna w obrocie prawnym jest

więcej o fiskus na pl.wikipedia.org