ewidencja działalności gospodarczej

PAP

MG ukróci nielegalne rejestrowanie się firm pod cudzym adresem

MG ukróci nielegalne rejestrowanie się firm pod cudzym adresem

Będzie łatwiej o wykreślenie z ewidencji firm, które nielegalnie zarejestrowały działalność pod cudzym adresem - odpowiednie przepisy zawiera projekt noweli ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Jak podaje MG, takich przypadków jest kilka tysięcy rocznie.

Absurd: w Opolu on-line znaczy osobiście

Opolscy przedsiębiorcy nie mogą skorzystać z elektronicznej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Bo system... nie przyjmuje polskich znaków.

Będą ułatwienia dla prowadzących działalność gospodarczą

- Do ewidencji działalności gospodarczej zostaną wpisani przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi - przewiduje przyjęta przez Senat poprawka do znowelizowanej ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, która wprowadzi ułatwienia dla firm.

Szejnfeld zapowiada "wdrożenie zero okienka"

Szejnfeld zapowiada "wdrożenie zero okienka"

"Wprowadzamy całkowitą bezpłatność zakładania firm i dokonywania zmian w ewidencji (działalności gospodarczej - PAP)" - powiedział Szejnfeld. "Samo zakładanie firm było powiązanie (do tej pory - PAP) z obowiązkiem uiszczenia 100 zł należności" - podkreślił.We wtorek weszły w

Firmy z nieaktualną nie dostaną kredytów?

Osoby fizyczne prowadzące jednoosobowo działalność gospodarczą powinny w nazwie firmy podać imię i nazwisko i określić przedmiot działalności oraz miejsce jej prowadzenia. Działając w ramach spółki cywilnej, muszą w nazwie podać imiona i nazwiska wspólników. Natomiast firmą osoby prawnej jest jej

Resort gospodarki zamierza usprawnić CEIDG

CEIDG, czyli Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej, to rejestr firm prowadzonych przez osoby fizyczne w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej. Jej uruchomienie miało pozwolić mikroprzedsiębiorcom na bezpłatną rejestrację, dokonywanie zmian, aktualizację danych online

MF: małe organizacje pozarządowe wyłączone spod przepisów o rachunkowości

rachunkowości nie będą musiały stosować organizacje działające na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które spełnią określone kryteria. Chodzi o organizacje prowadzące działalność w sferze zadań publicznych; nieprowadzące działalności gospodarczej; nieposiadające statusu

Poznań. Pasażerowie będą mogli sprawdzić taksówki za pomocą QR kodów

zezwoleniach oraz statusie przedsiębiorcy w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Jak powiedział PAP rzecznik poznańskiego urzędu miasta Paweł Marciniak, zakończono analizy prawne, a pomysł ma wejść w życie w 2015 r. "To pierwszy taki projekt w Polsce. QR kody są łatwe do

Komisje zajmą się przepisami dot. przetwarzania żywności przez rolników

W środę Sejm zajmował się dwoma poselskimi projektami ustaw klubów PSL i PiS dotyczącymi umożliwienia rolnikom przetwarzania żywności we własnym gospodarstwie rolnym. Chodzi o poselski projekt noweli ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, o swobodzie działalności gospodarczej oraz o

W PIT wyższe ulgi na dzieci, ale także zmiany na korzyść fiskusa

działalnością gospodarczą. Poprawiają one niefortunne zapisy ustawy o PIT, które wykorzystywane są do optymalizacji podatkowej. "Przed rokiem 2015 zbycie takich składników mogło nie podlegać opodatkowaniu, jeżeli nie zostały one wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i

Rząd chce ułatwić funkcjonowanie podatnikom akcyzy

Centrum Informacyjne Rządu poinformowało w komunikacie, że nowe rozwiązania przede wszystkim ułatwią przedsiębiorcom wykonywanie działalności gospodarczej związanej z obrotem wyrobami akcyzowymi. "Wprowadzone regulacje zapewnią zniesienie lub ograniczenie niektórych uciążliwych i zbędnych

Rząd przyjął projekt ustawy rekompensujący rolnikom spadek dochodów

drobiu) oraz podmioty prowadzące działalność gospodarczą dotyczącą połowu ryb w wodach śródlądowych oraz zajmujące się hodowlą ryb. Środki zgromadzone w funduszu będą wypłacane producentom rolnym jako rekompensaty w następujących sytuacjach: gdy w gospodarstwie rolnym, rybackim lub w dziale specjalnym

ABW zatrzymała właścicieli firmy produkującej specjalistyczne pojazdy m.in. dla wojska

ABW zatrzymała właścicieli firmy produkującej specjalistyczne pojazdy m.in. dla wojska

Skarbowej w Katowicach. Jego przedmiotem jest działalność zorganizowanej grupy przestępczej, która w latach 2005 - 2011 posługiwała się fikcyjnymi fakturami VAT. Mechanizm nielegalnego procederu miał polegać na wystawianiu faktur za transakcje, które nie miały miejsca, wyszukiwaniu podmiotów

Sejm wznowił posiedzenie - ostatni dzień obrad w VI kadencji

Posłowie będą też zadawać przedstawicielom rządu pytania w sprawach bieżących. Zapoznają się również z informacją bieżącą w sprawie wdrożenia Systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Po południu Sejm wysłucha sprawozdania Głównego Inspektora Pracy z działalności

Projekt dot. koncesji na węgiel skierowany do podkomisji

i wykorzystywany jest przede wszystkim w gospodarstwach domowych. Obecnie do prowadzenia handlu węglem wystarcza wpis do ewidencji działalności gospodarczej. Zdaniem autorów projektu powoduje to, że działalność mogą podejmować także nieuczciwi sprzedawcy, wykorzystujący m.in. niewiedzę klientów i

Wardęga podbił internet swoim filmem o pająku. Czy zagroził życiu ludzi? Prokuratura ma zgłoszenie

Wardęga podbił internet swoim filmem o pająku. Czy zagroził życiu ludzi? Prokuratura ma zgłoszenie

z prawem. Wielokrotnie był karany mandatami, a, jak pisze Dziennik.pl, "żoliborska policja złożyła wniosek o ukaranie go za brak zgłoszenia działalności gospodarczej do ewidencji. Sąd ukarał go zaocznie grzywną w wysokości 1500 zł". SA Wardęga zdradza kulisy powstania hitu: "Nie każdy

Ekspert: lepsza upadłość konsumencka niż branie kolejnych pożyczek

prowadzić działalności gospodarczej. "Nawet jeżeli ktoś jest gdzieś zatrudniony i tylko +na boku+ ma działalność gospodarczą, ale jest wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej (CEIDG), to go wyklucza. Tak samo, jeśli prowadzi działalność i ją zawiesił. Wniosek o upadłość

Podatki Kościoła. Chciałbyś płacić tylko 236 zł rocznie? Zostań księdzem

Podatki Kościoła. Chciałbyś płacić tylko 236 zł rocznie? Zostań księdzem

ślubów, chrztów, za pogrzeby, stanowią dochody z niegospodarczej działalności Kościołów . Są one zwolnione od podatku dochodowego od osób prawnych i w tym zakresie kościelne osoby prawne nie mają obowiązku prowadzenia ewidencji wymaganej przez przepisy podatkowe. To jednak nie koniec przywilejów. Usługi

MG: od końca marca łatwiej będzie rozpocząć działalność gospodarczą

MG: od końca marca łatwiej będzie rozpocząć działalność gospodarczą

MG przygotowało projekt rozporządzenia w sprawie wzoru wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej.Pełnomocnik ds. Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej w MG Jerzy Molak powiedział PAP, że projekt dotyczy nowych formularzy związanych ze zgłaszaniem działalności gospodarczej do

Ekspert: otwarcie danych publicznych może przynieść gospodarce miliardy

jednostek" - napisano w raporcie. "Drugim kanałem oddziaływania informacji sektora publicznego na gospodarkę jest obniżenie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej na skutek m.in. łatwiejszego dostępu do informacji o regulacjach, funkcjonowaniu administracji publicznej i wymogach formalnych

Ekspert: otwarcie danych publicznych może przynieść gospodarce miliardy

jednostek" - napisano w raporcie. "Drugim kanałem oddziaływania informacji sektora publicznego na gospodarkę jest obniżenie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej na skutek m.in. łatwiejszego dostępu do informacji o regulacjach, funkcjonowaniu administracji publicznej i wymogach formalnych

MAC: w 2014 r. ponad 1,5 mln dokumentów wysłano za pośrednictwem ePUAP

Ubezpieczeń Społecznych, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Portalu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, a także platformach regionalnych i innych systemach dziedzinowych, których liczba stale się zwiększa. Jak podał rzecznik MAC, zwiększa się nie tylko liczba możliwości i

Ponadpartyjne poparcie dla pakietu Szejnfelda

rejestrów. Powstanie też Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej. Ma to ułatwić przedsiębiorcom uzyskanie wiarygodnych informacji o potencjalnych partnerach biznesowych a także zwiększyć bezpieczeństwo obrotu gospodarczego.Wiceminister gospodarki Adam Szejnfeld podziękował

Sejm wznowił obrady

identyfikacji podatników i płatników, do której Senat zgłosił w środę 17 poprawek, likwiduje od 1 stycznia 2012 r. obowiązek posiadania NIP dla osób, które nie prowadzą działalności gospodarczej. W czwartek komisja finansów publicznych pozytywnie zaopiniowała poprawki senatorów. Senat uznał, że należy - w

Marokańscy kupcy z Jarmarku Dominikańskiego muszą opuścić Polskę. "Poczuliśmy się, jakbyśmy byli terrorystami"

kraju. Gdańscy strażnicy działali w ramach pomocy prawnej udzielonej krakowskiej Straży Granicznej. W połowie lipca funkcjonariusze z Krakowa stwierdzili, że 11 obywateli Maroka sprzedaje wyroby rzemieślnicze niezgodnie z przepisami - bez zgłoszenia do ewidencji gospodarczej. Przedstawili cudzoziemcom

NIK: Urzędy blokują przedsiębiorczość

zbyt opieszale pracowała nad uproszczeniem przepisów gospodarczych. Izba oceniła zaś pozytywnie terminowość wpisywania przedsiębiorców do gminnych ewidencji. Kontrola NIK trwała od września 2007 roku do lutego 2008 roku.

NIP zniknie na zawsze? Pojawiło się światełko w tunelu

NIP zniknie. Świeżą wersję projektu ustawy w tej sprawie resort wywiesił na swojej stronie internetowej. Ministerstwo chce, żeby osoby, które nie prowadzą działalności gospodarczej, posługiwały się w kontaktach z fiskusem tylko numerem PESEL. Firmy nadal będą musiały mieć NIP, ale dostaną go od ręki

Eksperci: rolnicy powinni płacić podatek dochodowy

, gdyż średnie opodatkowanie dochodów rolniczych wynosi ok. 2 proc., podczas, gdy w innych gałęziach gospodarki jest na poziomie 15-20 proc. W raporcie proponuje się pięć wariantów opodatkowania rolnictwa. Jednak według jego autorów, najkorzystniejszy jest ten, który traktuje rolnictwo jako działalność

Kapica: odbiurokratyzujemy akcyzę

akcyzą i bez akcyzy. Obniżamy także minimalne poziomy obrotów i powierzchni, które były wymagane dla składów magazynowych, by umożliwić większej liczbie firm działalność gospodarczą w tym obszarze. To z pozoru proste, mało rewolucyjne zmiany, ale na tym polega odbiurokratyzowanie, którym zawsze

"Jedno okienko" w rękach urzędów skarbowych

). Dorn poinformował także, że na piątkowym posiedzeniu Międzyresortowego Zespołu ds. Informatyzacji ustalono, że Centralna Ewidencja Działalności Gospodarczej (CEDG), która będzie łączyć systemy informatyczne urzędów skarbowych, zostanie zbudowana przez Ministerstwo Finansów na bazie Krajowej Ewidencji

Będzie łatwiej założyć firmę

Najważniejsze informacje gospodarcze na twoją stronę. Ściągnij nasz gadżet.Nowelizacja ustawy o swobodzie działalności gospodarczej umożliwi załatwienie wszystkich formalności związanych z zakładaniem firmy w jednym okienku - złożenie wniosku o rejestrację, zgłoszenie do systemu ewidencji REGON

CBA chce głowy wiceprezydenta Zabrza

mianowaniu go na stanowisko wiceprezydenta Zabrza zrezygnował z działalności gospodarczej i wykreślił biuro z ewidencji, ale - zdaniem CBA - była to fikcja. - Nadal bowiem zarządzał niektórymi nieruchomościami - mówi Dobrzyński. Z tego powodu CBA w środę wysłało do magistratu wniosek o odwołanie Krzysztofa

Lecznice weterynaryjne jak przedsiębiorstwa

wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw, w tym także przewidujących aktywizację działalności gospodarczej na terenach wiejskich.Ponadto uznanie tych podmiotów za przedsiębiorców (głównie prowadzących mikro- lub małe przedsiębiorstwa) umożliwi im m.in. obniżenie opłat ZUS dla rozpoczynających

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o swobodzie działalności gospodarczej

. zasadę zero okienka. Od 1 lipca 2011 r. zacznie funkcjonować informatyczna Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej. Przedsiębiorca w celu zarejestrowania firmy będzie wypełniał jedynie odpowiedni formularz na stronie internetowej.Jak poinformowali podczas prac legislacyjnych w

Sejm znowelizował ustawę o rachunkowości, koszty pracodawców zmaleją

informuje właściwy sąd lub inny organ prowadzący rejestr lub ewidencję działalności gospodarczej. Klub PO zgłosił do projektu jedną poprawkę, która wprowadza do ustawy wyrażenie "informatyczne nośniki danych". Poprawka została przyjęta przez Sejm.

Urzędnicy przestawiają się na e-administrację

ministerstwo realizuje razem z Krajową Izbą Gospodarczą. Szkolenia zaczną się jeszcze w tym roku, choć ich zdecydowana większość odbędzie się w 2011 r., i obejmą osoby zajmujące się ewidencją działalności gospodarczej, urzędników skarbowych, pracowników sądów, ZUS, GUS oraz pracowników wszystkich szczebli

E-handel nie pozwala już ukryć dochodów przed fiskusem

Zdaniem dziennika niektóre urzędy kontroli skarbowej (UKS) to już prawdziwi specjaliści w obserwowaniu e-handlu. Urzędnicy analizują, czy działalność została zgłoszona do ewidencji działalności gospodarczej i czy handlujący płaci podatek od uzyskiwanych dochodów (PIT), a niejednokrotnie i VAT ze

Umorzenie mandatu przez internet? To możliwe - ruszył ePUAP

Wojewódzkiego. Również przedsiębiorcy będą mogli załatwić sprawy administracyjne drogą elektroniczną. Poprzez platformę ePUAP możliwe będzie uzyskanie np. wpisu do ewidencji działalności gospodarczej oraz zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych. Aby korzystać z tej bezpłatnej formy podpisu elektronicznego

Sejm znowelizował ustawę o swobodzie działalności gospodarczej

Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG).Nowelizacja porządkuje również kwestie kontrolowania przez organy administracji publicznej działalności gospodarczej przedsiębiorców. Zgodnie z projektem, nie będzie można przeprowadzać jednocześnie kilku kontroli w jednym zakładzie w tym samym

Pułapka na sezonowych przedsiębiorców

składki albo wykreślić firmę z gminnej ewidencji działalności gospodarczej i wyrejestrować się z ZUS-u. A później wraz z rozpoczęciem nowego sezonu założyć firmę na nowo. - W ten sposób nie można jednak prowadzić biznesu - denerwuje się pani Aleksandra. Tłumaczy, że umowy z miastem na dzierżawę terenu ma

Firmy zweryfikują online podawane przez nas dane

Za nowelą głosowało 418 posłów, nikt nie był przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu.Nowela daje przedsiębiorcom dostęp do danych zbioru PESEL oraz ogólnokrajowej ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych. Chodzi o to, by mogli weryfikować, w trybie on-line, dane klientów dotyczące

Przyjazne Państwo proponuje: Utrata towaru i areszt dla nielegalnych handlarzy ulicznych

sprawozdawca ustawy.Obecne przepisy pozwalają handlujących w pasie drogowym karać grzywną do 500 złotych. Można ich też ukarać za prowadzenie działalności gospodarczej bez wpisu do ewidencji.- Jak wynika z informacji uzyskanych od Straży Miejskiej i Policji, takie rozwiązania ustawowe, a zwłaszcza przewidziane

Przedsiębiorcom łatwiej będzie prowadzić działalność gospodarczą

zarejestrować firmę, musi składać kilka wniosków w urzędach: gminy, skarbowym, statystycznym, a także w ZUS.Zasada jednego okienka będzie jednak przejściową formą rejestracji działalności gospodarczej. Zastąpi ją tzw. zasada zero okienka. Od 1 lipca 2011 r. zacznie funkcjonować informatyczna Centralna Ewidencja

Gosiewski: Firmom będzie lżej

teraz będzie się go składać w urzędzie skarbowym. Według ministra, pozwoli to wyeliminować obecną biurokrację z ZUS-em i ewidencją działalności gospodarczej. Gosiewski zapewnił, że cała ta reforma służy temu, by założyć firmę w jeden dzień. Zaznaczył też, że dla firm poważną zmianą na lepsze będzie

Zmiany rejestracyjne. PESEL (czasami) zastąpi NIP

Zgodnie z założeniami resortu finansów osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej ani niebędące płatnikami podatku od towarów i usług w kontaktach z administracją skarbową mają się posługiwać wyłącznie numerem PESEL. Podatnik taki nie będzie musiał występować o nadanie mu numeru NIP.Z

Faktura na 110 złotych za wpis do "Krajowego Rejestru". To prywatna firma

- Niedawno założyłem działalność gospodarczą i zaraz po rejestracji w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej otrzymałem pismo i fakturę na 110 zł z Krajowego Rejestru Informacji o Pracodawcach. Pismo wygląda jak jakieś oficjalne i początkowo chciałem zapłacić, ale potem skontaktowałem się z

Lubelskie.B. szef służby więziennej podejrzany o pomoc w wyłudzeniu

osób, które w latach 2008 i 2009 wręczały mu łapówki w zamian za zlecenia na usługi dla jednostek inspektoratu. Były to osoby prowadzące działalność gospodarczą, mieszkańcy Lublina, Krakowa, Kielc i województwa wielkopolskiego. Wszyscy przyznali się do korupcji. Prokuratura nie ujawnia, za jakie

Urodzisz dziecko, to dostaniesz przez 2 lata 1600 zł miesięcznie

, czyli 700 zł miesięcznie przez pierwsze pór roku działalności firmy. Do tego osoba, która działalność od momentu założenia będzie prowadziła powyżej 3 lat otrzyma premię finansową. Jej wysokość nie jest jeszcze określona. Chodzi o to, by osoby które zakładają działalność gospodarczą w oparciu o dotacje

Mniej kontroli, więcej partnerstwa

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Ustawa, której projekt dziś ma przyjąć Rada Ministrów, zmieni też zasady prowadzenia kontroli w firmach. Organ dokonujący kontroli będzie miał obowiązek zawiadomienia o swoim zamiarze na co najmniej siedem dni przed rozpoczęciem kontroli. Co więcej

Senat rozpoczął dwudniowe posiedzenie

płatników, która od 1 stycznia 2012 r. znosi obowiązek posiadania NIP dla osób fizycznych. W związku z tym od przyszłego roku jedynym identyfikatorem dla osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej i nie są zarejestrowanymi podatnikami VAT, będzie numer PESEL. Możliwe, że głosowanie nad

PO zadłużyła Polskę bardziej niż Gierek, a szlachta nie płaciła podatków. Oto 14 mitów o polskiej gospodarce, które najwyższy czas rozwiać

stronie Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) zastępuje dotychczasową wędrówkę po różnych instytucjach. Jeśli wcześniej zadbamy o to, by wybrać właściwie rodzaje i symbole planowanej działalności (kody dostępne są na stronie Głównego Urzędu Statystycznego), wypełnianie wniosku

Posłowie za przechowywaniem listy płac w postaci elektronicznej

przedsiębiorstwo kontynuujące działalność, a w wypadku likwidacji -wyznaczona osoba lub jednostka, a o miejscu przechowywania tych danych likwidator jednostki lub syndyk masy upadłościowej informuje właściwy sąd lub inny organ prowadzący rejestr lub ewidencję działalności gospodarczej. Klub PO zgłosił też do

Mniejsze ograniczenia przy zakładaniu biura podróży

tłumaczyła wiceminister sportu i turystyki Katarzyna Sobierajska podczas sejmowej debaty w trakcie drugiego czytania, głównym celem nowelizacji ustawy jest dostosowanie jej do przepisów unijnych. Ma także zliberalizować zasady prowadzenia działalności gospodarczej oraz zwiększyć ochronę turystów. Nowe

Minister Szejnfeld zapowiada ograniczenie biurokracji dla firm

krajach członkowskich. Ich zadaniem będzie udzielanie informacji związanych z prowadzeniem biznesu, a także zakładanie firm i zmiany w ewidencji działalności gospodarczej.

Krakowscy urzędnicy pomogą studentom założyć własne firmy

Krakowscy urzędnicy od maja będą szkolić studentów, którzy zamierzają założyć własną firmę. Miasto zniesie również stuzłotową opłatę za wpis do ewidencji gospodarczej dla osób po raz pierwszy zakładających swój biznes. Jak poinformowała w środę Małgorzata Woźniak z biura prasowego Urzędu Miasta

Rzecznik rządu: nie prowadzę żadnej firmy

antykorupcyjnej. J. Fusiecki przyznał, że moje wyjaśnienia go przekonują i wynika z nich, że nigdy nie prowadziłem działalności gospodarczej. Przedstawił mi tekst do autoryzacji, z którego wynikało, że nie dopełniłem formalności związanych z wykreśleniem podmiotu z wpisu o ewidencji i że nie płaciłem czynszu. 23

Jedno okienko za dwa lata

. przedsiębiorca będzie rejestrował działalność gospodarczą w urzędzie skarbowym, a nie urzędzie gminy, jak obecnie. Z urzędu skarbowego odpowiednie dane zostaną przesłane automatycznie do ewidencji REGON w urzędach statystycznych i do ZUS. Rejestracja ma być bezpłatna. Będzie jej można dokonać także przez

Na ułatwienia dla firm jeszcze długo poczekamy

. Wszystko trwa średnio miesiąc. Według propozycji rządu Kaczyńskiego naczelnik urzędu skarbowego będzie wydawał decyzje o wpisie do tzw. Krajowej Ewidencji Podatników (KEP) w ciągu siedmiu dni. Wpis będzie zwolniony z opłat (teraz wpis do gminnej ewidencji działalności gospodarczej to wydatek 100 zł

Czego już nie trzeba dołączać do wniosku

Te załączniki przedsiębiorcy będą musieli przedstawić dopiero przy podpisywaniu umowy o dofinansowanie: Dokument rejestrowy wnioskodawcy (aktualny odpis z właściwego rejestru sądowego lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wnioskodawcy); Kopia decyzji o nadaniu Numeru

Prowadzenie firmy ma być łatwiejsze

zostać wprowadzony program "zero okienka" pozwalający na załatwianie formalności przez internet. W tym celu ma zostać utworzona platforma informatyczna - Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej. Projekt porządkuje przepisy dotyczące kontroli w firmach. Zakazuje

Szejnfeld: w 2011 roku firmę będzie można założyć przez internet

przedsiębiorstwach - Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej (CEIDG). W tym systemie wniosek będzie mógł być składany drogą elektroniczną na adres CEIDG z wykorzystaniem podpisu elektronicznego. "Ta platforma sama będzie realizowała resztę obowiązków, łącznie z przesyłaniem wniosków do

Zapłać 115 zł. Podejrzane pisma do przedsiębiorców

opłaty w wysokości 115,00 zł w nieprzekraczalnym terminie do 26.08.2011 r." Uzasadnia, że jest ona związana z wpisem firmy do "Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Urząd Miasta Kielce". Do pisma dołączony jest wypełniony druk przelewu.- Pieczątka na kopercie, urzędowy styl

Rząd chce ulżyć firmom

wychodzenia z domu. W tym celu ma zostać utworzona platforma informatyczna - Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Przedsiębiorca będzie musiał jedynie wysłać odpowiedni wniosek na adres platformy. Następnie wszystkie dokumenty trafią do urzędu skarbowego czy ZUS-u. CEIDG ma

"PB": Sytuacja na polskim rynku pracy robi się nieciekawa

Najważniejsze informacje gospodarcze na twoją stronę. Ściągnij nasz gadżet."Puls Biznesu" powołując się dane Głównego Urzędu Statystycznego podaje, że w maju z ewidencji bezrobotnych skreślono blisko 250 tysięcy osób - aż o prawie 17 procent mniej niż w tym samym miesiącu ubiegłego

MF: od 1 stycznia 2011 r. numer PESEL zastąpi NIP

, że od nowego roku o numerze NIP będą mogły zapomnieć osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej. Co prawda stosowana ustawa nie została jeszcze napisana, ale ministerstwo zapewnia, że rząd zajmie się tym w drugiej połowie roku. Obecnie projekt założeń do projektu nowelizacji jest na

Wirtualne pensjonaty wciąż wizytówką Zakopanego

, którą dysponuje urząd, są tylko kwatery w nim zarejestrowane. Innych przedsiębiorców można zweryfikować jedynie w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Nigdzie nie ma też listy fałszywych ogłoszeń - co ułatwiłoby dostęp do tych informacji turystom, którzy kwater szukają przez

Kasy fiskalne dla lekarzy i prawników. Projekt rozporządzenia MF

wejściu w życie nowych przepisów niemal każda działalności gospodarcza, która sprowadza się do sprzedaży nie tylko towarów, ale też usług, będzie wiązała się z prowadzeniem ewidencji obrotu przy pomocy kasy fiskalnej. Dlatego szacuje się, że nowe kasy może kupić nawet 300 tys. podatników.- Przekroczenie

Przedsiębiorca rozpocznie działalność już po złożeniu wniosku o rejestrację

tzw. zasada "zero okienka". Od 1 lipca 2011 r. zacznie funkcjonować informatyczna Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej. "Przedsiębiorca nie będzie składał żadnych dokumentów dotyczących rejestracji. Wypełni jedynie odpowiedni formularz na stronie internetowej

Premier zapowiada wielkie debiuty na GPW

ustawa zakłada rejestrację firmy w jednym okienku w Urzędzie Skarbowym i będzie bezpłatna. Zostanie zlikwidowana płatna ewidencja działalności gospodarczej a ewidencję będzie prowadzić Centralna Informacja o Działalności Gospodarczej i zostanie ona udostępniona w internecie. Przedsiębiorca będzie mógł

Jakie ułatwienia dla przedsiębiorców?

ustawy o swobodzie działalności gospodarczej czeka na publikację w Dzienniku Ustaw. Większość znowelizowanych przepisów wejdzie w życie po 45 dniach od ogłoszenia, za wyjątkiem zmian związanych z nowymi zasadami prowadzenia ewidencji działalności gospodarczej - te przepisy wejdą w

Czy nowe przepisy ułatwią życie firmom

potrzebnymi informacjami gospodarczymi. Taki zapis istnieje już od 2004 r. i też nic się w tej sprawie nie dzieje. - Centralna Informacja Działalności Gospodarczej zastąpi ewidencje gminne. W jednym miejscu trzeba zgromadzić dane o firmach z 2,5 tys. gmin. To musi trochę potrwać. Ale zapewniam, że do

Analogowa mentalność e-administracji

. - Profil zaufany to nie jest przykład odosobniony. Weźmy choćby szumnie uruchomioną Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Miała ona ułatwić zakładanie firm. I dobrze, ale dlaczego osobno muszę zakładać profil zaufany, a osobno muszę się rejestrować w CEIDG? Dlaczego

Radni sypnęli kasą

nie pozwoli oddziałowi funkcjonować, bez oddziału cały region zostanie bez pomocy urologicznej. 170 tys. zł radni przeznaczyli na remont placu Daszyńskiego, zanim stanie na nim pomnik Jana Pawła II. Zapadła także decyzja, że osoby rozpoczynające działalność gospodarczą nie będą płacić za wpis do

Wiceszef MSWiA: Budujemy sprawną e-administrację

Działalności Gospodarczej kilkaset firm, które uwierzytelniają się za pomocą profilu zaufanego. Zatrzymajmy się na chwilę przy profilu zaufanym. Kto zaloguje się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP), by go założyć, znajdzie tylko niektóre gminy i tylko niektóre usługi. Czy profil

Rz: Koniec z ryczałtem dla małych firm

przepisy, na podstawie których osoby prowadzące działalność gospodarczą zwolnione zostały z obowiązku corocznego informowania urzędu skarbowego o wyborze ryczałtu ewidencjonowanego. "Rz" zwraca uwagę, że zapomniano o przepisach przejściowych regulujących sytuację przedsiębiorców, którzy byli na

Innym szukają pracy, sami pracują na czarno

nielegalnie. - Na 13 placówek, które do tej pory skontrolowaliśmy, w 10 inspektorzy wykryli nieprawidłowości - mówi Tadeusz Fic, okręgowy inspektor pracy w Krakowie.W czterech przypadkach agencje funkcjonowały, mimo że oficjalnie dawno zakończyły działalność. Dwie inne zostały wykreślone z ewidencji

Masz nowy dowód - zawiadom fiskusa

osobisty, nasz urząd skarbowy musi o tym wiedzieć. Na zawiadomienie urzędu skarbowego mamy 30 dni od zmiany dowodu. Zwykli podatnicy składają w tym celu formularz NIP-3, osoby prowadzące samodzielnie działalność gospodarczą - NIP-1. Na początku 2004 r., gdy o istnieniu takiego przepisu większość podatników

W Szczecinie firmę zakłada się w godzinę

zrobić. 80 proc. petentów obsługujemy od ręki - zapewnia Wiesława Dąbrowska, p.o. kierownika COP. Jak to się robi? Zaczynamy na stanowisku urzędu miasta, gdzie składamy wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej. Gdy idziemy do kasy wnieść opłatę (100 zł za rejestrację, zwolnieni są z niej

Konstytucja przedsiębiorców z lukami

będzie mógł bezpłatnie sprawdzić w internecie swojego kontrahenta: czy jest zadłużony, kto jest właścicielem spółki, jej status prawny itp. Ma ona zastąpić gminne ewidencje działalności gospodarczej, a co za tym idzie - przynieść konkretne oszczędności (na razie nie wiadomo jak duże). Rząd chce też

W Sejmie o rozliczeniu ryczałtowym przez cały rok

Polskiego. Zgodnie z obecnymi przepisami osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą opodatkowaną ryczałtem traci prawo do tej formy rozliczenia po przekroczeniu 150 tys. euro obrotów. Musi wtedy zacząć rozliczać się na zasadach ogólnych, stosując - zamiast wcześniejszej ewidencji - podatkową księgę

Dorn obrażony za "przedsiębiorcę"

gospodarczej. W zaświadczeniu biura dla dziennikarzy z 2 listopada 2005 r., znajduje się zdanie: "zaświadcza się, że przedsiębiorca Pan(i) Ludwik Dorn (tu adres) jest wpisany do ewidencji działalności gospodarczej (...) pod numerem 81151". Nie ma tam informacji, że firma Dorna nie działa. Firma Dorna

Lekarze będą nadal zwolnieni z obowiązku posiadania kas fiskalnych

jest co pół roku. Poprzednie, ze stycznia br., przewiduje zwolnienie lekarzy mających prywatną praktykę z tego obowiązku do końca czerwca. Obecnie przygotowany dokument przedłuża to zwolnienie do końca roku. Zgodnie z ustawą o VAT, każda działalność, która polega na świadczeniu usług bądź sprzedaży

Podejrzani o oszustwa podatkowe

wykreśleniu spółki z ewidencji, prowadzili działalność gospodarczą o charakterze handlowym: stacjonarnym i wysyłkowym. Nie ewidencjonowali księgowo prowadzonej sprzedaży towarów, a w okresie od 2002 r. do 2005 r. nie składali deklaracji na podatek od towarów i usług VAT. Wszystkim czterem oskarżonym

Będzie można czasowo zawiesić działalność gospodarczą

Jak powiedział na konferencji prasowej we wtorek wiceminister gospodarki Adam Szejnfeld, nowe przepisy mają na celu pomóc przedsiębiorcom, którzy np. ze względów zdrowotnych czy ekonomicznych chcą czasowo zawiesić działalność gospodarczą, ale nie chcą jej likwidować. I dlatego z tego tytułu nie

Problemy ze spisem powszechnym. GUS nie ma kasy

- mówi rachmistrzyni. GUS będzie sięgał po dane z wielu baz: PESEL, ZUS, KRUS, NFZ, spisów działalności gospodarczej, Centralnej Ewidencji Pojazdów oraz bazy obiektów topograficznych i Urzędu Geodezji oraz Kartografii. Ale rachmistrzowie zwracają uwagę, że w tej sytuacji nikt nie zapyta mieszkańców o

Nowa klasyfikacja PKD - kto i kiedy musi zmienić kod?

nowo powstająceOd dnia 1 stycznia br. wszyscy przedsiębiorcy podejmujący po raz pierwszy działalność gospodarczą, czyli dokonujący wpisu do ewidencji działalności gospodarczej i Krajowego Rejestru Sądowego, od razu dostają kody zgodne z klasyfikacją PKD 2007. Dodatkowo, aby nie mieć problemów z

Rząd przyjął pakiet projektów ustaw gospodarczych

wprowadzenie Centralnej Ewidencji Informacji Działalności Gospodarczej, która umożliwi rejestrację działalności przez internet."Nowelizacja ma w sposób całościowy i przejrzysty uregulować zasady kontroli przedsiębiorców, tak aby nie utrudniały one prowadzenia działalności" - tłumaczył."Ta ustawa

Płacili rachunki. Zostali bez prądu

wpłaty - nie miał żadnych umów z instytucjami, na rzecz których pobierał od klientów pieniądze.- Punkt kasowy nie był powiązany z żadnym bankiem, który - w razie utraty płynności finansowej - jest zobowiązany pokryć straty. Łukasz M. prowadził punkt kasowy na postawie wpisu do ewidencji gospodarczej, nie

MPiPS: Bezrobocie w październiku - 8,8 proc.

, jak i Europejskiego Funduszu Społecznego: szkolenia, staże absolwenckie, dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej" - ocenia MPiPS w komunikacie. Według ministerstwa pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 89,5 tys. ofert - w porównaniu do września 2008 r. było ich o 15,8 tys. mniej (o 15

E-urząd: w internecie najpopularniejsze śluby

zakochanych mieszkańców.Urząd on-lineZielonogórski urząd on-line to także inne ułatwienia. Podobnie jak w innych samorządach, przez internet można złożyć wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej i dokonywać w nim zmian. Nowością na stronie www.zielona-gora.pl jest możliwość złożenia wniosku o

Czy tylko etat uchroni przed VAT?

podatku od towarów i usług (VAT). Nad propozycjami Ministerstwa Finansów na razie dyskutuje specjalna podkomisja. Już teraz jednak niektóre z ministerialnych propozycji wywołują emocje. Wzbudził je na przykład pomysł wprowadzenia nowej definicji działalności gospodarczej - dzięki niej Ministerstwo

Pakiet Kluski ciągle w powijakach

środkami unijnymi i przywrócenie wolności działalności gospodarczej - mówił Kaczyński. - To ma utrwalić dynamikę polskiej gospodarki, doprowadzić do tego, że ten dobry rozwój, który mamy dzisiaj, będzie nie tylko dobry, ale także trwały. Zgodnie z ostatnimi zapowiedziami rządu "pakiet Kluski"

NIK pozytywnie o wykonaniu budżetu państwa w 2007 r.

Pomimo pozytywnej oceny całości sprawozdania z budżetu państwa i wniosku o udzielenie absolutorium dla rządu za 2007 r., NIK negatywnie oceniła wykonanie budżetu w 4 częściach: Krajowej Rady Sądownictwa, Ministerstwa Kultury, Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych i Centralnej Ewidencji Pojazdów i

Hasło i login z urzędu zamiast e-podpisu

którego będzie mógł zgłosić przez internet np. wpis do ewidencji działalności gospodarczej, złożyć wniosek o wydanie paszportu czy odpisu aktu urodzenia. Być może taki profil pojawi się jeszcze w pierwszej połowie roku. - Mamy nadzieję, że stanie się to szybko, ale termin wdrożenia nie został jeszcze

Wywiad skarbowy sprawdza allegrowiczów

wszelką ewidencją, licząc na anonimowość i bezkarność - argumentował w "GP" Robert Wojewódka, dyrektor UKS w Opolu. Według niego w sytuacjach, gdy aktywność osoby budzi wątpliwości, gdy brak jest rozpoznania w zakresie miejsca siedziby lub wykonywania działalności, gdy osoba nie jest

Firmy wybierają sobie podatki

Zbliża się jeden z najważniejszych dni w roku dla osób prowadzących działalność gospodarczą. Za niespełna dwa tygodnie muszą ostatecznie zdecydować, jak będą się rozliczać z fiskusem w 2007 r. Do wyboru mają ryczałt, kartę podatkową, zasady ogólne i liniowe 19 proc. Zgodnie z ustawami

Podejrzane interesy ministra Kaszuby

Lokal użytkowy w centrum Warszawy Marcin Kaszuba wynajął w 1998 r. Kończył studia dziennikarskie, myślał o rozkręceniu własnej firmy. - Jednak działalności gospodarczej nigdy nie prowadziłem, tylko miałem zamiar - mówi minister. Tymczasem w śródmiejskiej ewidencji gospodarczej figuruje firma

Sądy mają być dwa razy szybsze

występujący bez adwokata nie będą mogli liczyć na pouczenia sędziego; korespondencja kierowana będzie na adres podany w ewidencji działalności gospodarczej, warto więc pamiętać o jego uaktualnieniu. Co przede wszystkim przyspieszy bieg spraw gospodarczych? - Na pewno poszerzenie kompetencji

Licencja na okradanie pasażerów taksówki

funkcjonariusza publicznego. O zakończeniu sprawy, gdy chodzi o osoby zatrudnione w instytucjach państwowych, samorządowych i społecznych. Ten kierowca prowadzi własną działalność gospodarczą - tłumaczy Katarzyna Padło z małopolskiej policji. Krzysztof Bachmiński, adwokat i specjalista od prawa karnego widzi

MF: od 2010 r. koniec samochodów z kratką

, zadeklaruje, że samochód będzie wykorzystywany do celów prywatnych pracowników, będzie zobowiązany doliczyć do swojego przychodu wartość świadczenia w wysokości 1 proc. wartości samochodu miesięcznie. Nowe rozwiązanie nie będzie dotyczyć osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą wykorzystujących

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

Abak Soft - Ewidencja wyposażenia

AS-Wyposażenia to program przeznaczony do rejestrowania oraz analizowania stanu i ruchu wyposażenia użytkowanego w firmie o dowolnym profilu działalności.

AS-Wyposażenia rejestrowane jest w postaci kartotek, które razem tworzą tzw. Ewidencję wyposażenia. Kartoteka

VATowiec SQL

VATowiec SQL to program do księgowania, prowadzenia kadr i rozliczeń płacowych.

VATowiec SQL potrafi kompleksowo obsługiwać wiele firm (oferta dla biur rachunkowych), obsługa wielu form działalności gospodarczej: ryczałt, PKPiR, MP, VAT, FK, uproszczona i pełna

Rachmistrz nexo PRO

Rachmistrz nexo PRO to rozszerzona wersja systemu do prowadzenia księgi przychodów i rozchodów oraz ewidencji podatku zryczałtowanego, wzbogacona o dodatkowe rozwiązania.

Rachmistrz nexo PRO to program do obsługi uproszczonej księgowości, przeznaczony dla firm rozliczających się w

Elfin Mała Firma

Elfin Mała Firma to proste w użyciu i praktyczne narzędzie do prowadzenia niewielkiej firmy.

Elfin Mała Firma przeznaczony jest dla osób prowadzących działalność gospodarczą oraz spółek cywilnych, jawnych i komandytowych. Obsługuje rozliczenia według zasad ogólnych

Madar ERP

, cenniki, zamówienia), F-K (finanse, księgowość, rachunkowość zarządcza), CRM (zarządzanie kontaktami z klientami, praca grupowa), Kadry-Płace (kadry, płace, rozliczanie czasu pracy) oraz Amortyzacja (ewidencja środków trwałych i wartości materialnych i prawnych). Madar ERP oferuje również możliwość

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (skrótowo i poprzednio - ewidencja działalności gospodarczej, oficjalny skrót CEIDG) – prowadzony w systemie teleinformatycznym przez ministra właściwego do spraw gospodarki spis przedsiębiorców będących osobami fizycznymi.Ewidencja

Ewidencja (ujednoznacznienie)

ewidencja, oczywistość ewidencja archiwum zakładowego ewidencja celów ewidencja partii politycznych ewidencja przedpoborowych ewidencja wojskowa Ewidencja Działalności Gospodarczej

Swoboda działalności gospodarczej

Swoboda działalności gospodarczej – podejmowanie, wykonywanie i zakończenie działalności gospodarczej jest wolne dla każdego na równych prawach, z zachowaniem warunków określonych przepisami prawa (zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 2 lipca 2004 o swobodzie działalności gospodarczej).Organ

Zgłoszenie do ewidencji działalności gospodarczej

Zgłoszenie do ewidencji działalności gospodarczej – na podstawie Ustawy z dnia 4 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej każda osoba fizyczna planująca rozpoczęcie działalności jest zobowiązana do jej zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej. Zgłoszenie

Lokalizacja szczegółowa działalności gospodarczej

Lokalizacja szczegółowa działalności gospodarczej - polega na precyzyjnym określeniu miejsca realizacji konkretnej inwestycji (oznaczenie działki katastralnej, szkic zabudowy terenu). Jest to zagadnienie inżynieryjno-techniczne. Lokalizację szczegółową wyznaczają odpowiednie jednostki nadzoru

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.

ewidencja działalności gospodarczej

Ewidencja Działalności Gospodarczej (EDG) - ewidencja osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (również na podstawie koncesji i zezwoleń). Ewidencja ta jest jawna i prowadzą ją gminy. Organem ewidencyjnym jest: wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Dokonuje on wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.Kategoria:Rejestry publiczne

więcej o ewidencja działalności gospodarczej na pl.wikipedia.org