era geologiczna

PAP

Za rok gaz popłynie spod Rawicza

Za rok gaz popłynie spod Rawicza

Na początku przyszłego roku możliwa jest pełna eksploatacja i komercyjna sprzedaż gazu ze złoża Szymanowo koło Rawicza w Wielkopolsce - poinformowała spółka Palomar Natural Resources (PNR). Wyniki testów potwierdziły możliwość komercyjnej produkcji z tego złoża.

Świętokrzyski Szlak Archeo-Geologiczny ma stronę internetową

Informacje o atrakcjach geologicznych takich jak rezerwaty Zachełmie i Wietrznia, Jaskinia Raj, kopalnia w Krzemionkach oraz scenariusze lekcji terenowych i słowniczek pojęć archeologicznych, można znaleźć na nowo powstałej stronie internetowej Świętokrzyskiego Szlaku Archeo-Geologicznego.

Ludzie rozpoczęli nową epokę geologiczną? "Ziemia nie funkcjonuje jak dawniej"

Ludzie rozpoczęli nową epokę geologiczną? "Ziemia nie funkcjonuje jak dawniej"

ekosystem poza normamiNiektórzy geolodzy twierdzą jednak, że aktywność ludzka tak trwale zmieniła Ziemię, że wkroczyliśmy w nową epokę geologiczną. Mają nawet dla niej nazwę - antropocen. Termin został ukuty 10 lat temu przez chemika-noblistę Paula Crutzena. Od tego czasu koncepcja zdobywa coraz więcej

Poszukiwanie gazu z łupków niebezpieczne? "Zadziwiające stwierdzenia"

oraz zbiorników na paliwa płynne.Badania: nie ma zagrożeniaW pobranych próbkach oznaczono zawartości metali ciężkich (Er, Ni, Pb), olejów mineralnych i chlorków. W obu seriach pomiarowych wartości wszystkich badanych parametrów nie przekraczały limitów dopuszczalnych dla gruntów rolnych i nie

Kotozaur spod Kielc

Kotozaur spod Kielc

, że różne dziwne tropy, ale na razie nie potrafię ich zinterpretować.Tak rozpoczęła się owocna naukowa współpraca, do której badacze zaprosili też brytyjskiego paleontologa Richarda Butlera.Dokonali odkrycia, które rewolucjonizuje naszą wiedzę o narodzinach ery dinozaurów (zwanej mezozoikiem).Te

Plezjozaur pływał z głową przy dnie i objadał się krabami

Długie szyje plezjozaurów - wielkich morskich gadów z ery mezozoicznej - służyły im nie tylko do polowań na ryby i inną swobodnie pływającą zwierzynę, lecz także do wybierania pokarmu z dna morskiego. Wygląda na to, że ulubionym pożywieniem olbrzymów mogły być małże, ślimaki i kraby. Naukowcy z

Tajemnice diabelskiego kamienia

na ponad dziesięć lat. Sprawa wybuchła z nową siłą rok temu, gdy dr Gerard Gierliński z Państwowego Instytutu Geologicznego w Warszawie dowiedział się o sprawie i ogłosił nową interpretację rytów. Jego zdaniem są one bardzo podobne do wyobrażenia cocopelli - dobrych duszków z mitologii

Diabelski głaz z piaskowca

Instytutu Geologicznego w Warszawie na nowo zinterpretował pochodzenie rytów. Jego zdaniem są one bardzo podobne do wyobrażenia cocopelli, dobrych duszków z mitologii północnoamerykańskich Indian Hopi. - Nie oznacza to, że zostały zrobione przez Indian Hopi, ale raczej przez ludzi wywodzących się z tej

Skarby zatopione w lesie

przerodził się w poważny europejski program naukowy.Partnerami przedsięwzięcia będą uczelnie i muzea z Anglii, Irlandii Północnej, Portugalii, Danii i Niemiec, a podwykonawcą części prac przypadających na CMM - Państwowy Instytut Geologiczny. Woda zachowała więcejNa początek Polacy chcą gruntownie przebadać

Czarne chmury

Czarne chmury

Game McGimsey z amerykańskiej Służby Geologicznej (USGS). - Mało kto wie, że dzisiaj erupcje wulkaniczne, przynajmniej te na Alasce, najgroźniejsze są właśnie dla ruchu lotniczego. Pierścień ognia Wydana przez USGS specjalna mapa obrazująca wulkaniczne zagrożenie dla ruchu lotniczego wymienia 1330

Najwięcej gazów cieplarnianych od pół miliona lat

. - Powszechne spalanie ropy, węgla i gazu, które zaczęło się na początku ery przemysłowej i trwa do dziś, doprowadziło do tego, że poziom gazów cieplarnianych wzrósł znacznie ponad to, co wynika z ich naturalnych wahań. To nasza wina - podkreśla Stocker. Koniec ery optymizmu Raport - opublikowany na łamach

"Wkraczamy w nową erę, która kojarzyła się nam z science fiction"

"Wkraczamy w nową erę, która kojarzyła się nam z science fiction"

Życie będzie ostatnią rzeczą, jakiej będzie szukał Curiosity. Przede wszystkim skupi się na badaniu przeszłości geologicznej Marsa. Sześciokilometrowe wzniesienie we wnętrzu krateru Gale, ma stromy stok. Odsłania ono poszczególne warstwy geologiczne, świadczące o przeszłości planety. Woda na Marsie

Na Śląsku powstanie fabryka paliwa przyszłości?

kiedyś wyczerpią, a im więcej będzie elektrowni jądrowych, tym szybciej to nastąpi. Również idea zbudowania "małego Słońca na Ziemi", czyli elektrowni termojądrowej, to jeszcze daleka perspektywa. Jak zrobić wodór z węgla? J.K.: To akurat wiadomo od dawna, bo zanim przyszła era gazu ziemnego

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

Antropocen

zachodzących w skali Ziemi. Przejawem tego ma być gwałtowna urbanizacja świata, szybkie wyczerpywanie przez człowieka paliw kopalnych gromadzonych przez setki milionów lat oraz zanieczyszczenie środowiska i emisja gazów cieplarnianych. Według Crutzena nowa epoka geologiczna rozpoczęła się już 200 lat temu

Środowisko naturalne Kłodzka

cechsztyńskiegoKłodzko. Dzieje miasta, op. cit., s. 24.. Era mezozoiczna (240-67 mln lat) była przeważnie suchaM. Klimaszewski, Rozwój geomorfologiczny terytorium Polski w okresie przedczwartorzędowym, „Przegląd Geograficzny”, 30: 1958, s. 3-43.. KenozoikObecna era geologiczna – kenozoiczna (od 67 mln

Wielki Kanion Kolorado

widokowym Toroweap na North Rim – Północnej Krawędzi) do 29 km w najszerszym miejscu. Jest to największy przełom rzeki na świecie (jednak nie najgłębszy).Obszar ten stanowi park narodowy – Grand Canyon National Park. Budowa geologicznaKanion wykształcony jest głównie w łupkach

Pozaukładowe jednostki miary

(chronologia) chron wiek (geologia) epoka geologiczna okres (geologia) era (chronologia) eon Jednostki religijne pacierz, zdrowaśka, różaniec – regionalizmy oznaczające czas potrzebny do odmówienia tych modlitw Długościw układzie SI metr (m) w Polsce nielegalne i przestarzałe jednostki angstrem X

Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie

., 1999, Zarys paleontologii ogólnej i systematycznej, AGH Kraków Haczewski G., Kukulak J., Bąk K.,2007, Budowa geologiczna i rzeźba Bieszczadzkiego Parku Narodowego, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków Haczewski G., 2004, Encyklopedia jaskiń i wiedzy o krasie, Jaskinie 1(34) Zakład

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.

era geologiczna

Trójwymiarowa tabela stratygraficzna. Schemat pokazuje upływ czasu zgodnie z ruchem wskazówek zegara
Tabela stratygraficzna - schemat obrazujący przebieg historii Ziemi na podstawie następstwa procesów i warstw skalnych. Obecnie przyjęta tabela stratygraficzna została ustalona przez Międzynarodową Komisję Stratygrafii (ICS).Tabela ta jest podstawowym narzędziem pracy geologów i paleontologów.

więcej o era geologiczna na pl.wikipedia.org

Najczęściej czytane