egzekucja administracyjna

PAP

Projekt: wobec dłużników alimentacyjnych tylko egzekucja sądowa

Projekt: wobec dłużników alimentacyjnych tylko egzekucja sądowa

Likwidacja egzekucji administracyjnej i pozostawienie wyłącznie egzekucji sądowej - takie zmiany w postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych proponuje MPiPS. Przygotowane zmiany przepisów mają usprawnić odzyskiwanie pieniędzy wypłaconych z funduszu alimentacyjnego.

MPiPS oraz MS planują zmiany dotyczące egzekwowania alimentów

Zarówno resort pracy, jaki i ministerstwo sprawiedliwości pracują nad zmianami dotyczącymi dłużników alimentacyjnych. MPiPS proponuje, by egzekucja ich zobowiązań odbywała się tylko na drodze sądowej. MS chce znieść obowiązek wpisywania ich do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.

Rząd: będą zmiany w ustawie dotyczącej funduszu alimentacyjnego

Rada Ministrów przyjęła we wtorek założenia do projektu nowelizacji ustawy dotyczącej funduszu alimentacyjnego. Zmiany przewidują m.in. uproszczenie procedur oraz skuteczniejszą egzekucję zobowiązań dłużnika alimentacyjnego przez komornika sądowego.

Struzik: komornik zajmuje konta samorządu Mazowsza

odwołuje się od wszystkich decyzji administracyjnych ministra finansów, a następnie skarży je do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Struzik podkreślił, że minister finansów bardzo konsekwentnie - mimo wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 4 marca - dąży do egzekucji zobowiązań województwa mazowieckiego

RPD: trzeba skuteczniej egzekwować alimenty

alimentacyjnych. MPiPS proponuje, by egzekucja ich zobowiązań odbywała się tylko na drodze sądowej (obecnie w przypadku dłużników, których zaległości pokrywane są funduszu alimentacyjnego, egzekucja prowadzona jest dwutorowo - w trybie administracyjnym i sądowym). MS chce znieść obowiązek wpisywania ich do

Fuszara: świadczenia z funduszu alimentacyjnego bez kryterium dochodowego

rodzinnych. Resort proponuje likwidację egzekucji administracyjnej (prowadzonej przez gminy) i pozostawienie wyłącznie egzekucji sądowej.

Senat rozpoczął posiedzenie

egzekucji komorniczych. Zgodnie z ustawą komornik wybrany przez wierzyciela odmawia wszczęcia egzekucji, jeżeli w zakresie prowadzonych przez niego egzekucji zaległość przekracza sześć miesięcy; wpływ wszystkich spraw w roku przekroczył 5 tys. i skuteczność egzekucji w roku poprzednim nie przekroczyła 35

W Senacie m.in. o przewozie dzieci w fotelikach samochodowych

egzekucji komorniczych. Zgodnie z ustawą komornik wybrany przez wierzyciela odmawia wszczęcia egzekucji, jeżeli w zakresie prowadzonych przez niego egzekucji zaległość przekracza sześć miesięcy; wpływ wszystkich spraw w roku przekroczył 5 tys. i skuteczność egzekucji w roku poprzednim nie przekroczyła 35

Rząd zajmie się założeniami do nowelizacji ustawy dot. alimentów

, ale dłużnik zobowiązany jest je zwrócić. Jedna ze zmian przewidzianych w projekcie założeń zmienia tryb egzekucji zobowiązań dłużnika. Obecnie prowadzona jest ona dwutorowo - zarówno w trybie sądowym, jak i administracyjnym, jednak nie skutkuje to wzrostem poziomu odzyskanych należności, generuje

Rząd chce więcej elektronicznych dokumentów w prawie cywilnym

sądowi, organy podatkowe i administracyjne organy egzekucyjne - forma elektroniczna w ich korespondencji ma być obligatoryjna. Projekt zdejmuje z sędziów i przekazuje w ręce referendarzy sądowych więcej uprawnień i obowiązków w postępowaniu upominawczym: aktualnie referendarze mogą wyłącznie wydać nakaz

Sejm. Projekt ws. informatyzacji postępowań cywilnych - do komisji

komornicy sądowi, organy podatkowe i administracyjne organy egzekucyjne - forma elektroniczna w ich korespondencji ma być obligatoryjna. Projekt zdejmuje z sędziów i przekazuje w ręce referendarzy sądowych więcej uprawnień i obowiązków w postępowaniu upominawczym. Aktualnie referendarze mogą wyłącznie

Izba skarbowa i podległe jej urzędy skarbowe staną się jedną jednostką budżetową

podatkowa, czy egzekucja administracyjna" - poinformowano. Zdaniem resortu finansów podatnicy odczują poprawę pracy urzędów skarbowych w zakresie ich obsługi - wzrośnie efektywność urzędów, usprawnione zostaną procesy wewnętrzne. Administracja podatkowa będzie mogła skoncentrować się gównie na

Wielkopolskie. W Komornikach zakończono usuwanie "bomby ekologicznej"

oczyszczenie obiektu pieniądze były środkami publicznymi" - powiedział w środę PAP starosta poznański Jan Grabkowski. Egzekucja administracyjna wobec przedsiębiorcy, który w wynajętym magazynie składował niebezpieczne odpady była nieskuteczna - mężczyzna nie posiadał żadnego majątku. Koszt 2,4 mln zł za

Wielkopolskie. W Komornikach rozpoczęt usuwanie "bomby ekologicznej"

pozostałych beczek z niebezpiecznymi chemikaliami. Egzekucja administracyjna wobec przedsiębiorcy, który w wynajętym magazynie składował niebezpieczne odpady była nieskuteczna - mężczyzna nie posiadał żadnego majątku. W połowie października starosta poznański Jan Grabkowski poinformował, że udało się zebrać

MS: nieprawidłowości u komorników odosobnione, lecz drastyczne

interpretacji z powodu styku odpowiedzialności karnej i dyscyplinarnej oraz opisu zakresu obowiązków komornika" - dodała. Wiceminister sprawiedliwości Jerzy Kozdroń przypomniał, że są trzy formy nadzoru nad komornikami: sądowy, w ramach skarg na czynności komornika w toku egzekucji, administracyjny (ze

Ożóg: obecna ordynacja podatkowa wypaczana na niekorzyść podatników

umożliwienie złożenia wniosku o wstrzymanie wykonania decyzji jeszcze przed wniesieniem skargi do sądu administracyjnego. "Do czasu rozpatrzenia wniosku egzekucja nie mogłaby być wszczęta. Należy jednak rozszerzyć tę regulację tak, aby dotyczyła ona każdego wniosku o wstrzymanie wykonania decyzji, a nie

Rząd przyjął projekt dot. informatyzacji postępowań cywilnych

, w sprawach zajęcia rachunku bankowego, a nawet licytacji ruchomości. Na elektroniczną formułę wzajemnego obiegu dokumentów mają się nastawić komornicy sądowi, organy podatkowe i administracyjne organy egzekucyjne - forma elektroniczna w ich korespondencji ma być obligatoryjna. Projekt zdejmuje z

Prawnicy: Mazowsze może wygrać sprawę wpłat janosikowego

. Tytuły wykonawcze wystawia się wtedy, gdy dłużnik nie wykona dobrowolnie swojego zobowiązania i stanowią one podstawę do prowadzenia egzekucji" - poinformowało PAP biuro prasowe MF. Wskazano, że decyzje administracyjne nie są jeszcze ostateczne, a zaległość wynosi 53 mln 272 tys. 120 zł za listopad

MF chce utworzyć rejestr dłużników państwa

najmniej 500 zł należności publicznoprawnych podlegających egzekucji administracyjnej w wyniku ostatecznej decyzji. W projekcie napisano, że dostęp do rejestru miałby być bezpłatny i możliwy online za pośrednictwem Biuletynu Informacji Publicznej. Planowane jest opracowanie wyszukiwarki, która pozwoli

Ksiądz musi zapłacić 5 tysięcy zł. Za nielegalny krzyż

Ksiądz musi zapłacić 5 tysięcy zł. Za nielegalny krzyż

dalszego uchylania się, skierowany zostanie wniosek o ukaranie do Sądu Rejonowego w Stalowej Woli oraz podjęte czynności, zmierzające do zastosowania kolejnego środka egzekucji administracyjnej, tzw. wykonania zastępczego "na koszt i niebezpieczeństwo zobowiązanego" - poinformował na swojej

Ludowcy muszą oddać 18 mln. "Scenariusze zależą od..."

Ludowcy muszą oddać 18 mln. "Scenariusze zależą od..."

nie można mówić o natychmiastowym ściągnięciu całej kwoty. - Tryb administracyjny wymaga czasu - dodaje. Kucharczyk zapewnia, że egzekucja będzie prowadzona "w trybie jak najmniej uciążliwym dla zobowiązanego". - Tak jak w przypadku egzekucji osoby fizycznej czy firmy spłata zobowiązań

"Rzeczpospolita": Ludowcy muszą oddać 18 mln

na pewno nie można mówić o natychmiastowym ściągnięciu całej kwoty. "Tryb administracyjny wymaga czasu" - dodaje. Kucharczyk zapewnia, że egzekucja będzie prowadzona "w trybie jak najmniej uciążliwym dla zobowiązanego". "Tak jak w przypadku egzekucji osoby fizycznej czy firmy

Kolejne miejsce poszukiwań ofiar UB na terenie aresztu w Białymstoku

dzieci. Ale prace w tym miejscu wciąż trwają. W czasie prac na terenie aresztu specjaliści chcą również sprawdzić, czy podobnych miejsc pochówku nie ma także w piwnicy budynku administracyjnego. W okresie powojennym było to bowiem miejsce wykonywania wyroków śmierci wydawanych przez ówczesne sądy. Jak

UOKiK chce reformy eliminowania niedozwolonych zapisów z umów

przez kontrolę incydentalną (konkretnych przypadków) należącą do sądów powszechnych oraz postępowanie administracyjne prowadzone przez Prezesa UOKiK (czyli egzekucję orzeczeń, która jest następstwem kontroli abstrakcyjnej) nie spełnia tego nakazu. Dzieje się tak z kilku powodów. Według UOKiK, wyroki

GIODO: świadomość problematyki ochrony danych i prywatności - wysoka

. Niektórzy wyczerpują całą tę ścieżkę. Za naruszenie ustawy GIODO nie może nakładać kar pieniężnych ale istnieje możliwość wymuszenia wykonania decyzji na drodze egzekucji administracyjnej, poprzez nałożenie kary finansowej. Mogą to być kary do 50 tys. dla osoby fizycznej i do 200 tys. zł dla podmiotu. PAP

Eksperci: epidemia odry nam nie grozi; w tym roku 6 przypadków w Polsce

egzekucji administracyjnej nie poddaje się obowiązkowemu szczepieniu ochronnemu przeciw gruźlicy lub innej chorobie zakaźnej może zostać ukarana grzywną do 1500 zł albo karą nagany.(PAP)

Białystok. IPN we wrześniu wznowi prace archeologiczne na terenie aresztu

głównie na tyłach aresztu, na terenie dawnego ogrodu tej placówki, potem także w piwnicach budynku administracyjnego. Jak powiedział PAP prokurator pionu śledczego IPN w Białymstoku Zbigniew Kulikowski, podczas majowych ekshumacji znaleziono ok. 20 jam, w których mogą znajdować się ludzkie szczątki, ale

Mazowsze zapłaci tylko 1,7 mln zł marcowej raty janosikowego

wpłat zostaną podjęte, gdy staną się ostateczne decyzje administracyjne określające wielkość zobowiązania województwa mazowieckiego. "Tytuły wykonawcze wystawia się wtedy, gdy dłużnik nie wykona dobrowolnie swojego zobowiązania i stanowią one podstawę do prowadzenia egzekucji" - poinformowało

Rząd m.in. o udostępnianiu wojskowych lotnisk samolotom cywilnym

Należności Publicznoprawnych, w którym ujawniani będą dłużnicy nie płacący swoich zobowiązań wobec państwa podlegających egzekucji administracyjnej. W rejestrze znaleźć mają się dłużnicy posiadający zaległości z tytułu zobowiązań podatkowych, cła oraz należności wynikających z Kodeksu karnego skarbowego (np

Sejm przyjął sprawozdanie KRRiT za 2013 r.

podkreśliła, że "niewielki wzrost zainkasowanych wpływów abonamentowych" spowodowany był przede wszystkim poprawą ściągalności zaległości w drodze egzekucji administracyjnej. KRRiT przekazała na publiczne radio i telewizję w 2013 r. łącznie 650 mln zł, blisko 20 mln zł z tej kwoty pochodziło z

W Sejmie początek prac nad informatyzacją postępowań cywilnych

, w sprawach zajęcia rachunku bankowego, a nawet licytacji ruchomości. Na elektroniczną formułę wzajemnego obiegu dokumentów mają się nastawić komornicy sądowi, organy podatkowe i administracyjne organy egzekucyjne - forma elektroniczna w ich korespondencji ma być obligatoryjna. Projekt zdejmuje z

Czy ochroniarze napadli kupców z podziemi? Policja bada

kancelarię. "Działania te podjęte zostały pomimo braku dysponowania przez WPP tytułem wykonawczym nakazującym opuszczenie przedmiotowych pawilonów handlowych oraz nieobecności organów uprawnionych do dokonywania tego typu czynności (komornik, organ administracyjny uprawniony do prowadzenia egzekucji

"Libia stanie się wrotami do Europy dla dżihadystów". Włosi proszą UE o pomoc ws. nielegalnej imigracji

. Hiszpańska furtka dla IS Libia nie będzie jedynym wykorzystywanym przez IS kanałem przerzutowym na Europę. Wg informacji francuskiej telewizji France24, taka samą rolę ma spełniać Ceuta, hiszpańska jednostka administracyjna, położona na terytorium Maroka, niedaleko Cieśniny Gibraltarskiej. W ostatnich

Struzik: komornik zajął konta samorządu Mazowsza

decyzji administracyjnych ministra finansów, a następnie skarży je do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Struzik podkreślił, że minister finansów bardzo konsekwentnie - mimo wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 4 marca - dąży do egzekucji zobowiązań województwa mazowieckiego. Ocenił, że dalsze takie

Senat przyjął sprawozdanie KRRiT z działalności w 2013 r.

drodze egzekucji administracyjnej. KRRiT przekazała na publiczne radio i telewizję w 2013 r. łącznie 650 mln zł, blisko 20 mln zł z tej kwoty pochodziło z wpływów pozaabonamentowych. Telewizja Polska otrzymała 281,4 mln zł. Na konto Polskiego Radia wpłynęły 193,7 mln zł, a wśród 19 spółek rozgłośni

Senatorowie PiS chcą odrzucenia sprawozdania KRRiT za 2013 r.

był przede wszystkim poprawą ściągalności zaległości w drodze egzekucji administracyjnej. KRRiT przekazała na publiczne radio i telewizję w 2013 r. łącznie 650 mln zł, blisko 20 mln zł z tej kwoty pochodziło z wpływów pozaabonamentowych. Telewizja Polska otrzymała 281,4 mln zł. Na konto Polskiego

Rząd debatuje m.in. nad darmowym podręcznikiem

wypłaca gmina, ale dłużnik zobowiązany jest je zwrócić. Z danych Ministerstwa Pracy wynika, że w 2012 r. koszty poniesione przez gminy w celu wyegzekwowania długów w ramach postępowania administracyjnego przewyższyły kwotę odzyskanych należności. Efektywność egzekucji sądowej jest zdecydowanie wyższa

Portugalia. Fiskus zebrał w ub.r. o 13 proc. więcej z zobowiązań podatkowych

Jak poinformowała w czwartek minister finansów Maria Luis Albuquerque, w ub.r. nastąpił 13-procentowy wzrost środków z podatków. Przedstawicielka rządu wyjaśniła, że na zwiększenie egzekucji podatkowej większy wpływ miała praca inspektorów skarbowych niż obowiązujące w listopadzie i grudniu ub.r

KRRiT: w 2013 r. wpływy abonamentowe wyniosły ponad 630 mln zł

podkreśliła, że "niewielki wzrost zainkasowanych wpływów abonamentowych" spowodowany był przede wszystkim poprawą ściągalności zaległości w drodze egzekucji administracyjnej. W 2012 r. przychody z opłat abonamentowych wyniosły 550 mln zł i były najwyższe od prawie dekady. Według KRRiT realna

Przepisy ws. płacy minimalnej dla przewoźników zawieszone

będzie podjęte z większym rozeznaniem. Na razie uzyskaliśmy to, że wstrzymana została administracyjna egzekucja tego, co jest najbardziej naszym zdaniem kontrowersyjne" - powiedziała Wasiak PAP. Również Komisja Europejska oceniła, że decyzja niemieckich władz o zawieszeniu wdrażania przepisów do

Rząd m.in. o zwiększeniu wydatków obronnych i wsparciu studentów

. Ministrowie omówią też propozycję resortu finansów ws. utworzenia Rejestru Dłużników Należności Publicznoprawnych, w którym ujawniani będą dłużnicy nie płacący swoich zobowiązań wobec państwa podlegających egzekucji administracyjnej. W rejestrze znaleźć mają się dłużnicy posiadający zaległości z tytułu

Struzik: komornik zajął konta samorządu Mazowsza

administracyjnych ministra finansów, a następnie skarży je do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Struzik podkreślił, że minister finansów bardzo konsekwentnie - mimo wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 4 marca - dąży do egzekucji zobowiązań województwa mazowieckiego. Ocenił, że dalsze takie postępowanie resortu

TK: zasady kar pieniężnych za wycinkę drzew - niekonstytucyjne

TK uznał za niekonstytucyjne przepisy ustawy o ochronie przyrody, przewidujące obligatoryjne wymierzanie przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta administracyjnej kary pieniężnej dla właściciela nieruchomości za usunięcie z niej drzew lub krzewów bez zezwolenia. Kara jest wymierzana w

Trybunał: Zasady kar za wycinkę drzew są niekonstytucyjne

TK uznał za niekonstytucyjne przepisy ustawy o ochronie przyrody, przewidujące obligatoryjne wymierzanie przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta administracyjnej kary pieniężnej dla właściciela nieruchomości za usunięcie z niej drzew lub krzewów bez zezwolenia. Kara jest wymierzana w

16 września - egzekucja komornicza Moskalików z Nart

komornika termin tj. 16 września jest datą ostateczną - jeśli do tego dnia sami się nie wyprowadzą, komornik ich eksmituje przymusowo. Moskalikowie będą musieli zapłacić za koszty egzekucji komorniczej. "To nie będzie tanie, my do tej pory wpłaciliśmy ok. 6 tys. zł w związku z postępowaniem komorniczym

Małopolskie. Akt oskarżenia ws. przywłaszczenia na szkodę PFRON i SP

również proces cywilny, wytoczony przez Bogusława C. Urzędowi Skarbowemu o odszkodowanie za uszczerbek majątkowy poniesiony w trakcie egzekucji administracyjnej, umorzonej potem przez dyrektora Izby Skarbowej.(PAP)

IPN: Polacy z obławy augustowskiej mogli zostać zamordowani w Lidzie

Obywatelskiej i żołnierzy I Armii Wojska Polskiego. Prokurator IPN przyjął kwalifikację, że była to zbrodnia komunistyczna, a także nieulegająca przedawnieniu zbrodnia przeciwko ludzkości. IPN nadal poszukuje świadków egzekucji, które - według świadka przesłuchanego w tym śledztwie - były dokonywane na

W Japonii leżący sędziowie wydali pierwszy wyrok śmierci

Yokohamie. Według konstytucji Japonii egzekucja Ikedy zostanie wykonana w przeciągu sześciu miesięcy.Ok. 70% japońskiego społeczeństwa może skazywać na śmierć"Saiban-in" czyli leżący sędziowie to instytucja, która została wprowadzona wraz z reformą japońskiego sądownictwa w 2009 roku."

Sejm upamiętnił Romualda Traugutta

polityków i dowódców, zreorganizował struktury administracyjne i wojskowe podziemnego państwa. Starał się przekształcić luźne oddziały partyzanckie w regularne wojsko. Wprowadził jednolitą organizację wojska tworząc 5 korpusów. Dekretem z 27 grudnia 1863 r. powołał specjalny organ administracyjno-sądowy

TK: Przepisy o ściąganiu abonamentu zgodne z Konstytucją

Rzecznik zarzucał m.in., że obecne przepisy nie zawierają "regulacji niezbędnych do żądania opłat abonamentowych oraz opłat za używanie niezarejestrowanego odbiornika radiowego i telewizyjnego", a co za tym idzie niemożliwe jest przeprowadzenie egzekucji administracyjnej, mimo że wspomina

Wrocław: pierwszy przypadek odry od trzech lat. Dziewczynka nie była szczepiona, wirusem zakaziła się w Berlinie

, która nie wykonuje obowiązku szczepienia, może zostać ukarana grzywną, którą po przeprowadzeniu postępowania egzekucyjnego nakłada wojewoda. W ubiegłym roku wszczęto ponad 220 takich postępowań. Zgodnie z Kodeksem wykroczeń osoba, która mimo zastosowania środków egzekucji administracyjnej nie poddaje

ZMP o drogach, odpadach i gospodarce przestrzennej

ograniczeń. W zakresie prawa dotyczącego odpadów komunalnych miastom zależy m.in. na zmianie przepisów o egzekucji opłat śmieciowych (większość gmin nie ma służb egzekucyjnych), zmianie przepisów dot. deklaracji śmieciowych (wyeliminowanie stawki opłaty z formularza) oraz dopisaniu do zadań, które mogą być

Zaczął się proces b. sędziego, który udawał wykładowcę z Izraela

liczby pracowników naukowych. W rozmowie z urzędnikiem ministerstwa dowiedziałem się, że resort nie kontroluje autentyczności przedkładanych dyplomów. Jedyne co interesowało uczelnie, to kiedy rozpocznę pracę. Nikt nie kontrolował przedmiotów, które prowadziłem. Prawo europejskie, cywilne, egzekucja

150 lat temu zginął w egzekucji Romuald Traugutt, dyktator powstania styczniowego

powodzenia poszukiwał wsparcia dla powstania. Po powrocie 17 października 1863 r. przyjął funkcję dyktatora powstania. Ukrywał się pod pseudonimem Michał Czarnecki. Traugutt podjął zdecydowane działania - odsunął grupę nieudolnych polityków i dowódców, zreorganizował struktury administracyjne i wojskowe

MF: mazowieckie wpłaciło ponad 64 mln zł zaległego janosikowego

grudzień 2013 r. prowadzone są postępowania administracyjne" - dodano. Biuro prasowe mazowieckiego urzędu marszałkowskiego poinformowało w wtorkowym komunikacie, że część ubiegłorocznych zaległości została spłacona z kredytu w rachunku bieżącym. Samorząd zdecydował się na ten krok, aby uniknąć

Trzciński: to nie w porządku, że obywatel musi prosić o wykonanie wyroku sądu

Sąd nie ma możliwości nadzorowania egzekucji swojego orzekania. Może tylko - na wniosek poszkodowanego - wymierzyć grzywnę. Niestety, nie oznacza to, że urząd wyrok wykona. Przecież grzywny nie płaci z własnej kieszeni, ale z kieszeni podatników - dodaje prof. Trzciński. W 2007 r. było w sumie 279

Struzik: gdy fiskus zajmie konta, może nie być pieniędzy na pensje

". Rzeczniczka prasowa Ministerstwa Finansów Wiesława Dróżdż zapewniła PAP, że pensje pracowników administracji Mazowsza nie są zagrożone. "Kwoty zabezpieczone w budżecie województwa na wynagrodzenia pracowników nie podlegają egzekucji. Dlatego też pensje pracowników nie są zagrożone"

Konferencja "Akcja +Burza+ na Kresach Wschodnich"

cywilnej władzy administracyjnej u dowódcy oddziałów sowieckich i stosować się do jego życzeń". Z militarnego punktu widzenia "Burza" była próbą - jak przypomniał Wysocki - współpracy polsko-sowieckiej w walce z Niemcami, natomiast w wymiarze politycznym jej celem było skłonienie Sowietów

Ursynów: mieszkańcy dużej spółdzielni oszukani

żadnego związku z egzekucją. Nie wolno unikać egzekucji komorniczej.W październiku spółdzielnia zrobiła jeszcze jeden krok: część obsługi administracyjnej przekazała zewnętrznej firmie - spółce Lechbor. Zatrudniło się w niej nawet kilkunastu pracowników spółdzielni. - Odpadły nam koszty - mówi prezes

Kierowco, musisz płacić karę zza wycieraczki

wydawały sprzeczne wyroki. Najdobitniej przekonała się o tym Marlena J. ze Żnina (Kujawsko-Pomorskie). Bydgoski Wojewódzki Sąd Administracyjny rozpatrywał w ubiegłym roku dwie sprawy dotyczące kar wsadzonych za szybę jej auta. Kobieta kwestionowała rozpoczęcie egzekucji komorniczej bez wydania decyzji

Prezydent podpisał ustawę, przywracającą Fundusz Alimentacyjny

Alimenty z Funduszu mają być wypłacane do wysokości 500 zł. Ustawa poprawia także wzmocnienie ściągalności alimentów i zastąpienia egzekucji komorniczej egzekucją administracyjną, prowadzoną przez naczelnika urzędu skarbowego.Ustawa, przyjęta przez Sejm 7 września, ma wejść w życie w październiku

Prezydent podpisał ustawę, przywracającą Fundusz Alimentacyjny

poprawia także wzmocnienie ściągalności alimentów i zastąpienia egzekucji komorniczej egzekucją administracyjną, prowadzoną przez naczelnika urzędu skarbowego. Ustawa, przyjęta przez Sejm 7 września, ma wejść w życie w październiku 2008 r. Fundusz Alimentacyjny, z którego korzystało ok. 530 tys. osób

Samir S. czyta akta. Na progu procesu o potrójne zabójstwo

. Nie daje jednak pewnych i ostatecznych odpowiedzi na kilka ważnych pytań: o położenie ofiar w chwili oddania strzałów, kolejność zgonów i odległość, z której zabójca dokonał egzekucji. - Mogło być tak i tak, ale wcale nie musiało - mówią śledczy, nie zdradzając na razie szczegółów ekspertyzy. Może

Sejm za przywróceniem Funduszu Alimentacyjnego

mogą wyegzekwować zasądzonych alimentów, a dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 725 zł. Zmierza także do wzmocnienia ściągalności alimentów i zastąpienia egzekucji komorniczej egzekucją administracyjną, prowadzoną przez naczelnika urzędu skarbowego. Posłowie odrzucili m.in. poprawkę PO

Mandat dostaniesz nawet po pięciu latach

urzędnicy grożą dodatkowymi kosztami. W liście czytamy: "W razie nieuregulowania należności we wskazanym terminie zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne w celu przymusowego ściągnięcia ww. należności w trybie egzekucji administracyjnej, co spowoduje dodatkowe obciążenie kosztami egzekucji"

Rząd: doradcy podatkowi chronieni przed odpowiedzialnością materialną

kompetencje doradców, którzy będą mogli prowadzić nie tylko sprawy podatkowe, ale także celne i z zakresu egzekucji administracyjnej.Doradcy podatkowi będą także występować w charakterze pełnomocnika przed organami administracji publicznej i sądami administracyjnymi. Objęci zostaną przy tym tzw. immunitetem

Krzywdowie będą mogli zostać wywłaszczeni z ziemi

, jak we Wrocławiu, nie dochodziło też w innych miastach - organizatorach mistrzostw. Przełom nastąpił kilka tygodni temu, gdy Naczelny Sąd Administracyjny nakazał wojewodzie wszczęcie procedury wydania decyzji lokalizacyjnej. - Nie potrwa to dłużej niż miesiąc - zapewnia Tadeusz Borkowski z wydziału

"Przychodzą parami i nasłuchują". Poczta wyłapuje osoby bez abonamentu RTV

zł za telewizor i radio lub 440 zł za samo radio. Poczta Polska SA jest uprawniona do żądania wykonania w drodze egzekucji administracyjnej obowiązku rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych oraz obowiązku uiszczania opłat. Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 marca 2010 roku

Komornicy: egzekwujemy długi tylko na wniosek wierzycieli

strony, szpital nie jest przedsiębiorstwem i nie można go postawić w stan upadłości, który wstrzymuje egzekucję. Jest on likwidowany na drodze administracyjnej, co egzekucji nie wstrzymuje, więc wierzyciele będą się ścigać, kto pierwszy zaspokoi swoje wierzytelności. Dodatkowo egzekucja długów szpitala

Brutalne pobicie, przepychanki - tak z kupcami z Centralnego rozprawiła się ochrona [WIDEO Z ZAJŚCIA]

egzekucji administracyjnej)". Pozwy przeciwko kupcom. Pozew przeciwko wynajmującemu WPP oświadczyło, że 15 czerwca najemcom skończyła się umowa i od tego czasu zajmują lokale nielegalnie. Firma złożyła przeciwko kupcom zawiadomienie do prokuratury z tytułu przebywania w cudzym lokalu bez zgody jego

Abonament RTV mają ściągać urzędy skarbowe

przewiduje, że w przypadku niezapłacenia należnego abonamentu, egzekucja zmierzająca do jego ściągnięcia ma być prowadzona przez naczelnika urzędu skarbowego. Obecnie - jak mówi "Gazecie Prawnej" członek Krajowej Rady Witold Kołodziejski - egzekucja administracyjna zaległości abonamentowych jest

ŁKS się utrzymał, ale czeka na licencję

prawnej możliwości, by zmienić decyzję - mówi jednak Zbigniew Lewicki, szef komisji. Łodzianie zapowiadają walkę do końca. Tomasz Kłos twierdzi, że klub złożył już wnioski do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (może wstrzymać egzekucję postanowienia komisji) oraz apelację do Trybunału Arbitrażowego przy

RPD zadowolona z ustawy o funduszu alimentacyjnym

korzystać osoby, które nie mogą wyegzekwować zasądzonych alimentów, a dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 725 zł. Zmierza także do wzmocnienia ściągalności alimentów i zastąpienia egzekucji komorniczej egzekucją administracyjną, prowadzoną przez naczelnika urzędu skarbowego.Ustawa ma wejść w życie w

Zbigniew Derdziuk nowym prezesem ZUS?

administracyjne. Derdziuk ma też świetne notowania wśród opozycji. - Jeżeli ktoś tej klasy zgłasza się do konkursu to nie po to aby przegrać. Widać że ma mocną pozycję w rządzie - usłyszeliśmy od jednego z polityków opozycji. Prezes ZUS może liczyć na 19,6 tys zł brutto pensji (6 średnich krajowych). Podlegać mu

Zaraz ci zablokują konto

zająć. Choćby taki kilkuletni telewizor. Wycena rzeczoznawcy kosztuje 100 zł, dojazd poborcy - kolejne 20 zł. A kto kupi stary telewizor za ponad 100 zł? Nikt - opowiada Eugeniusz Matusiak, szef Związku Zawodowego Pracowników Egzekucji Administracyjnej. Zajęcie konta też ma masę mankamentów. Jest

Ustawa zezwoli na reklamę usług doradztwa podatkowego

istotną zmianą dla doradców będzie poszerzenie kompetencji doradców o prowadzenie spraw celnych i związanych z egzekucją administracyjną. Ponadto doradcy będą mogli tworzyć tzw. spółki multidyscyplinarne, zakładane wspólnie z adwokatami, biegłymi rewidentami i radcami prawnymi. Nowelizacja pozwoli

Podatek od rekompensaty, której nie było, umorzony

podatku, który powiększony o odsetki wynosi dziś blisko 11 tys. zł. Zabużanka odwołała się do izby skarbowej, ale bez skutku. W końcu zaskarżyła decyzję do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, tłumacząc, że rekompensaty jeszcze nie otrzymała, a nawet się o nią nie starała. Tymczasem urząd zaczął pobierać

Polski fiskus dostanie dostęp do szwajcarskiej tajemnicy bankowej

pytania będzie mogła kierować do organów administracyjnych bądź sądowych zajmujących się wymiarem, poborem, egzekucją lub ściganiem podatków. Nowe przepisy nie będą działać wstecz, fiskus nie zacznie więc dążyć do zdobycia informacji o podatnikach w sprawach sprzed lat. Ministerstwo Finansów jest

W Szwajcarii coraz mniej tajemnicy bankowej

skarbówka będzie mogła pytać nie tylko o ukryte przez Polaków w Szwajcarii dochody z pracy, ale także z kapitałów. Swoje pytania będzie mogła kierować do organów administracyjnych bądź sądowych zajmujących się wymiarem, poborem, egzekucją lub ściganiem podatków. Nowe przepisy nie będą działać wstecz, fiskus

J&S zapłacił pół miliarda zł kary za brak zapasów ropy

. W ten sposób chce jedynie uniknąć postępowania egzekucyjnego. "Zapłacenie kary nie oznacza, że Spółka uważa ją za należną. Zapłaty dokonano, jedynie po to aby uniknąć zastosowania egzekucji komorniczej wobec J&S Energy, która to egzekucja mogłaby doprowadzić do likwidacji spółki"

Kalendarz rocznic 1-7 grudnia 2014 r.

Polski, przewodniczący Rady Państwa PRL. 1916 - W Warszawie generał-gubernatorzy niemiecki i austriacki powołali Tymczasową Radę Stanu, której zadaniem miało być tworzenie administracyjnych podstaw przyszłego Królestwa Polskiego. 1930 - W Warszawie urodził się Wojciech Zabłocki, szermierz, medalista

Nie mam sentymentów dla urzędników

ogóle nie była prowadzona przez nas, ale komornika sądowego. Egzekucja nie miała związku z kontrolą skarbową. Administracja skarbowa to 45 tys. pracowników. Błędy zdarzają się, ale nie jest ich dużo. To margines. W 2009 r wydaliśmy prawie 1 mln decyzji podatkowych. Sądy administracyjne uchyliły tylko

Uprawomocniła się kara dla J&S Energy

procedura ściągnięcia należności toczy się niezależnie od ewentualnego zaskarżenia decyzji w sądzie administracyjnym. "Rozpoczęcie przez ARM egzekucji należności przed podjęciem przez sąd prawomocnego rozstrzygnięcia będzie skutkować dochodzeniem przez Spółkę wysokich odszkodowań od Skarbu Państwa

Ściąganie podatków w Polsce jest drogie

Swój raport przedstawili w piątek w czasie konferencji prasowej na Forum Ekonomicznym w Krynicy. - Koszty administracyjne poboru podatków są w Polsce kilkakrotnie wyższe niż w najlepiej rozwiniętych krajach - mówił prezes ECDDP Łukasz Mazur.W Szwajcarii, która przewodzi w rankingu krajów Unii

Kalendarz rocznic 27 stycznia - 2 lutego 2014

, redaktor naczelny "Sztuki i Narodu" (1943); rozstrzelany przez Niemców w czasie publicznej egzekucji w listopadzie 1943 r. 1929 - W Wiedniu rozpoczął się Kongres Ukraińskich Nacjonalistów, na którym powołano Organizację Ukraińskich Nacjonalistów (OUN); w skład OUN weszły struktury Ukraińskiej

TK: odmawianie zaliczki alimentacyjnej - niezgodne z konstytucją

wojewódzkich sądów administracyjnych z Gdańska, Bydgoszczy i Łodzi, dotyczące zasad przyznawania tego świadczenia, które zastąpiło częściowo wypłaty z Funduszu Alimentacyjnego. Fundusz ten został zlikwidowany ustawowo w 2007 r., a następnie został przywrócony - ruszy 1 października tego roku. Sprawa

Gospodarowanie odpadami: przedsiębiorcy unikną kary. Za duża skala nadużyć

, jakie powstają w gospodarstwach domowych. Choć przepis wszedł w życie w 2001 r., to przedsiębiorcy niespecjalnie się nim przejmowali. Bo nie było żadnych narzędzi egzekucji. Ale okazało się, że Komisja Europejska wymaga od nas lepszych danych o gospodarce odpadami, więc aby zdyscyplinować firmy, w ub.r

Kupcy z KDT nie powiedzieli jeszcze ostatniego słowa

pozwem Kolejną bronią kupców w walce z miastem są procesy sądowe. Choć w zeszłym miesiącu sąd wydał decyzję, która umożliwi komornikowi interwencję na terenie hali prawnicy reprezentujący kupców decyzję zaskarżyli. - Nie ma do wszczęcia egzekucji - mówi Michał Paprocki, prawnik reprezentujący KDT. Oprócz

Nowy sposób fiskusa na dłużników

przez adresata - wyjaśnia Anna Sobocińska z Ministerstwa Finansów. - Jej wprowadzenie ma na celu wyeliminowanie sytuacji, gdy adresat utrudnia lub wręcz udaremnia prowadzenie egzekucji, bo nie odbiera pism - mówi. Niebawem do naszych drzwi od bladego świtu po ciemną noc będzie mógł także zapukać

Podatek od podziemnych wyrobisk może kosztować spółki węglowe 400 mln zł

czwartek rzeczniczka spółki Katarzyna Jabłońska-Bajer, niedawne wezwanie gminy dotyczy zapłaty ok. 8 mln zł tylko z tytułu podatku za 2003 r. Chodzi o 5 mln zł podatku i 3 mln zł odsetek. Według rzeczniczki, mimo że spółka złożyła już w odwołanie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Katowicach

Bank naliczył podatek w trakcie, a nie po wygaśnięciu lokaty

skarbowe i sądy administracyjne opowiadają się za poglądem, zgodnie z którym odsetki stają się przychodem w momencie kapitalizacji. Przychód powstaje wówczas, gdy podatek jest postawiony do dyspozycji. Jednak w wyniku kapitalizacji bank stawia odsetki do dyspozycji klientowi, czyniąc to w sposób z góry

Łamanie prądem

. Rozstrzygnięcie tej sprawy powinien wziąć sobie do serca także fiskus. I Urząd Skarbowy w Częstochowie zażądał niedawno pieniędzy na podstawie protokołu kontroli licznika, który ani słowem nie wspomina o nielegalnym poborze prądu. - Przepisy o egzekucji administracyjnej nakładają na urzędników skarbowych

Zniosą obowiązek szczepień dzieci? "To humbug. Lobbing. Ktoś rozdmuchuje temat"

do egzekucji takiego obowiązku trzeba wykorzystywać cały aparat administracyjny państwa. Inaczej mówiąc, nie każdy obowiązek trzeba realizować przez przymus. Uważamy, że trzeba rozmawiać, przekonywać i promować szczepienia. Jeżeli będziemy to dobrze robić, to szczepienia, wbrew sceptykom, będą cały

Umorzenie - sposób na niezapłacone podatki

o umorzenie zaległości podatkowej złożyć w czasie postępowania egzekucyjnego, wszczętego w celu jej przymusowego ściągnięcia. Samo złożenie wniosku nie obliguje jednak urzędu skarbowego do przerwania już prowadzonej egzekucji. Dopiero gdy zaległy podatek zostanie umorzony

70 lat temu Frank wydał rozporządzenie o karze śmierci za opuszczanie gett

Już od pierwszych dni okupacji władze niemieckie podjęły odpowiednie środki prawno-administracyjne zmierzające do izolowania Żydów od społeczności polskiej. Jednym z nich było rozporządzenie dotyczące obowiązkowego noszenia przez Żydów specjalnych opasek z sześcioramienną gwiazdą Dawida. W

Emerytka pokonała energetyków

październiku 2006 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny Gliwicach orzekł, że pieniądze pani Haliny trafiły do zakładu energetycznego z naruszeniem prawa. Urząd skarbowy na mocy tego wyroku zwrócił jej tylko koszty wcześniejszej egzekucji. Po resztę odesłał do zakładu.Ten jednak pieniędzy nie oddawał. - Może

Nawet 140 mln zł do wydania. Dla gminy z 1215 mieszkańcami

Morskiego w Szczecinie Andrzej Borowiec. Ale gminy już raz udowodniły przed sądem, że wody w zalewie stoją i podatek im się należy. Dlatego żeby uciec przed gigantycznymi odsetkami i egzekucją komorniczą urzędnicy zaczęli wypłacać miliony. Ale szef szczecińskiego Urzędu Morskiego przyznaje, że całej tej

Sąd przyznał Centrozapowi prawie 42,5 mln zł odszkodowania

procedury prawne - odwołania, skargi i zażalenia do kolejnych instancji skarbowych i sądowych. Organy skarbowe rozpoczęły egzekucję z kont i majątku spółki. Kontrahenci zaczęli się wycofywać, wierzyciele wnioskować o upadłość.Tymczasem w Naczelnym Sądzie Administracyjnym zapadły korzystne dla firmy decyzje

Komorniku, gdzie jest nasze 50 milionów?

konta. Zespół administracyjny zweryfikował stan zadłużenia lecznicy wobec prawie 300 wierzycieli. Na podstawie tych informacji oraz raportu z audytu przeprowadzonego przez zewnętrzną firmę konsultingową okazało się, że wierzyciele nie są w stanie wykazać rozliczenia spłaty części zadłużenia szpitala na

Rząd pozwala wysoko nagradzać policjantów

; wypłat wynagrodzeń prowizyjnych pracowników urzędów skarbowych wykonujących egzekucję administracyjną środków pieniężnych, do końca 2005 roku. Rozporządzenie powtarza przepisy obowiązującego aktu wykonawczego z 1 marca 2005 roku, z wyjątkiem przepisów dotyczących szkół wyższych, a konieczność jego

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

Egzekucja

Stosowanie (egzekwowanie) prawa - określanie przez organ państwowy konsekwencji prawnych określonego stanu faktycznego egzekucja sądowa lub egzekucja administracyjna – wykonanie w szczególności prawomocnego orzeczenia sądu orzekającego w sprawach cywilnoprawnych lub decyzji

Egzekucja administracyjna

Egzekucja administracyjna – zespół czynności organu egzekucyjnego, zobowiązanego oraz innych uczestników postępowania, podjętych w celu ostatecznego urzeczywistnienia normy prawa materialnego. Do czynności tych zalicza się zarówno czynności procesowe rozstrzygające kwestie proceduralne

Erwin (Tennessee)

Erwin – miasto w Stanach Zjednoczonych, w stanie Tennessee, siedziba administracyjna hrabstwa Unicoi.13 września 1916 roku w mieście miała miejsce egzekucja słonicy Mary.

Roman Hauser

-Skłodowskiej w Lublinie. Wybrane publikacje Podporządkowanie poziome w systemie rad narodowych i terenowych organów administracji, Wyd. Naukowe UAM, Poznań 1981 Ochrona obywatela w postępowaniu egzekucyjnym w administracji (praca habilitacyjna), Wyd. Naukowe UAM, Poznań 1988 Egzekucja administracyjna

Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie

podyplomowe: administracja ochrony środowiska, administracja publiczna, administracja wymiaru sprawiedliwości, coaching i mentoring, doradztwo zawodowe i personalne, egzekucja administracyjna świadczeń pieniężnych, ewaluacja programów społecznych, finanse publiczne, komunikacja marketingowa, koordynowanie

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.

egzekucja administracyjna

Egzekucja administracyjna - zespół czynności organu egzekucyjnego, zobowiązanego oraz innych uczestników postępowania, podjętych w celu ostatecznego urzeczywistnienia normy prawa materialnego. Do czynności tych zalicza się zarówno czynności procesowe rozstrzygające kwestie proceduralne wynikłe w toku postępowania, jak i czynności egzekucyjne będące czynnościami faktycznymi. Egzekucja

więcej o egzekucja administracyjna na pl.wikipedia.org