egzamin szóstoklasisty

AB, PAP

PO chce zniesienia obowiązkowych egzaminów końcowych dla szóstoklasistów

PO chce zniesienia obowiązkowych egzaminów końcowych dla szóstoklasistów

Premier Ewa Kopacz opowiedziała się za zniesieniem egzaminu zewnętrznego na zakończenie VI klasy podstawówki. Po ewentualnych zmianach sprawdziany te miałoby organizować tylko 10 proc. wylosowanych w całej Polsce szkół.

Zaczynają się egzaminy. Na początek - szóstoklasiści

Rozpoczyna się egzaminacyjny sezon w szkołach. Na początek - we wtorek - ogólnopolski sprawdzian napiszą uczniowie z ostatnich klas szkół podstawowych.

"Raport o stanie edukacji 2014" nt. ważnej roli egzaminów zewnętrznych

Egzaminy zewnętrzne, czyli sprawdzian dla szóstoklasistów, egzamin gimnazjalny i matura, są ważnym narzędziem w polityce edukacyjnej - wynika z przedstawionego we wtorek "Raportu o stanie edukacji 2014" przygotowanego przez Instytut Badań Edukacyjnych.

Nie widzisz czy nie słyszysz? Wybieraj! Jak prawo utrudnia życie 13-letniemu Karolowi [REPORTAŻ]

Nie widzisz czy nie słyszysz? Wybieraj! Jak prawo utrudnia życie 13-letniemu Karolowi [REPORTAŻ]

Szóstoklasiści zaczęli egzamin. Rodziny trzymają kciuki

Szóstoklasiści zaczęli egzamin. Rodziny trzymają kciuki

W Szkole Podstawowej Nr 11 w Białymstoku rozpakowywanie pudełek, w których zapakowane były arkusze egzaminacyjne odbyło się przy udziale uczniów. Szóstoklasiści nie kryli, że lekki stres jest. Ale otuchy dodaje im m.in. fakt, że sprawdzian ten zda każdy, a jego wyniki nie będą decydowały o

Szóstoklasiści piszą egzamin

Resort edukacji nie zmienił terminu egzaminu, mimo żałoby narodowej po śmierci Papieża. Sprawdzian jest obowiązkowy. Jeżeli ktoś nie przystąpi do egzaminu, będzie musiał powtarzać szóstą klasę i zdawać za rok. Test ma sprawdzić, w jakim stopniu uczeń opanował umiejętności pisania, czytania

Centralna Komisja Egzaminacyjna podała terminy egzaminów w 2015 r.

Sprawdzian dla szóstoklasistów przeprowadzony będzie 1 kwietnia. O godz. 9.00 uczniowie przystąpią do egzaminu z języka polskiego i matematyki, o godzinie 11.45 - do egzaminu z języka obcego. Egzamin gimnazjalny przeprowadzony będzie w dniach 21-23 kwietnia. 21 kwietnia będzie egzamin z wiedzy

"Rz": Najwięcej ważnych głosów w regionach, które mają najlepsze wyniki edukacyjne

"Rz": Najwięcej ważnych głosów w regionach, które mają najlepsze wyniki edukacyjne

średni wynik sprawdzianu szóstoklasisty jest o kilka punktów procentowych wyższy od średniej krajowej" - czytamy w "Rzeczpospolitej". Jeszcze lepsze wyniki uczniowie osiągali w egzaminie gimnazjalnym. "Rz" porównała dane z map przygotowanych przez portal wyborynamapie.pl i analiz

Egzaminatorzy: nieprawidłowości w egzaminach szóstoklasistów

zauważono. Szóstoklasiści pisali egzamin 8 kwietnia. Sprawdzian jest powszechny i obowiązkowy. Przystąpienie do niego jest warunkiem ukończenia szkoły. Bada on podstawowe umiejętności nabyte w trakcie nauki w szkole podstawowej: czytanie, pisanie, rozumowanie, korzystanie z informacji i wykorzystywanie

Uczniowie nie pisali egzaminu. Kurator ustali, kto zawinił

Uczniowie nie pisali egzaminu. Kurator ustali, kto zawinił

Brzustów, niewielka miejscowość w gminie Inowłódz. We wtorek dziewięciu szóstoklasistów stawiło się w szkole na egzamin. Miał rozpocząć się o godz. 9. Kilkanaście minut wcześniej w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi odebrano telefon. Joanna Wojtasik, p.o. dyrektorki w brzustowskiej szkole

CKE podała terminy sprawdzianu, egzaminów i matur

Zgodnie z kalendarzem opublikowanym na stronie internetowej CKE, sprawdzian dla szóstoklasistów przeprowadzony będzie 3 kwietnia. Uczniowie kończący szkołę podstawową, którzy nie będą mogli przystąpić do sprawdzianu w tym dniu z powodów zdrowotnych lub losowych, będą mogli zrobić to w drugim

Gorzów: Nagły atak dysleksji

Gorzów: Nagły atak dysleksji

Najnowszy raport o dysleksji, dysortografii i dysgrafii w szkołach opracował Ośrodek Rozwoju Edukacji (ORE). Dane są wstrząsające: orzeczenie, które uprawniało do napisania sprawdzianu szóstoklasistów w łatwiejszej wersji, posiadał co piąty uczeń w Gorzowie (20,3 proc.), co siódmy w powiecie

To była walka z czasem

To była walka z czasem

rozwiązanie premiowane będzie tylko jednym punktem.Zastrzeżenia do sprawdzianu ma również część uczniów. - Dla mnie było za mało czasu - żali się Paulina z czapelskiej podstawówki. - Dużo pracy wymagały zadania matematyczne. Na napisanie listu zostało mi pięć minut. Większość szóstoklasistów oceniła

Matura - idą zmiany! Nowy będzie też sprawdzian szóstoklasistów

Matura - idą zmiany! Nowy będzie też sprawdzian szóstoklasistów

Jak zapowiada minister edukacji narodowej Krystyna Szumilas, zmiany w maturach i sprawdzianie szóstoklasistów będą obowiązywać od 2015 roku. Trafiły właśnie do konsultacji społecznych. - Cechą wspólną zmian we wszystkich egzaminach zewnętrznych jest odejście od sprawdzania wiedzy encyklopedycznej

Sprawdzian szóstoklasistów - pytania i odpowiedzi

Sprawdzian szóstoklasistów - pytania i odpowiedzi

. Uczeń może zdobyć maksymalnie 40 punktów. Wyniki egzaminu nie mają jednak wpływu na ukończenie szkoły. Ilość zdobytych punktów nie decyduje też o przyjęciu do rejonowego gimnazjum. Wyniki brane są jednak pod uwagę, gdy szóstoklasista chce kontynuować naukę w dobrym gimnazjum, np. przy liceum

Zakończył się sprawdzian dla szóstoklasistów

sprawdzianu był przedłużony o dodatkowe 30 minut. Testy rozwiązane przez szóstoklasistów zostały zakodowane; sprawdzać je będą egzaminatorzy z okręgowych komisji egzaminacyjnych. Za udzielenie poprawnych odpowiedzi na pytania w teście uczeń może uzyskać maksymalnie 40 punktów. Arkusze testu rozwiązywanego

Uczniowskie zmagania na egzaminach

wiedzę, ale przede wszystkim, jak radzić sobie ze stresem - mówi dyrektor. Po szóstoklasistach, przyjdzie czas na gimnazjalistów. Ci będą mieli egzaminy w dniach 22-24 kwietnia. Od tego roku na egzaminie poza częścią humanistyczną i matematyczno-przyrodniczą będą również sprawdzać swoje umiejętności z

Apel rodziców - przesuńmy termin egzaminu gimnazjalnego

- Dostaję e-maile i telefony z różnych stron kraju. Nauczyciele boją się, że do kwietnia nie przerobią materiału. Rodzice widzą, że szkoły nie są w stanie dobrze nauczyć ich dzieci do egzaminu, i masowo wysyłają je na korepetycje - przekonuje Wojciech Starzyński, prezes Społecznego Towarzystwa

Egzamin gimnazjalny: Mała szkoła wyżej

Egzamin gimnazjalny: Mała szkoła wyżej

Z trzema częściami egzaminu gimnazjalnego (humanistyczna, matematyczno-przyrodnicza, język obcy) gorzowscy gimnazjaliści mierzyli się w kwietniu br. Za pióra chwyciło tu 1198 uczniów. Osiągnęli średni wynik 49,9 pkt. Poradzili sobie niewiele gorzej od zielonogórzan, którzy testy napisali na 51,3

Znaczek z Karolem Gaussem

Znaczek z Karolem Gaussem

, czy szóstoklasiści potrafią zastosować swoją wiedzę w praktyce, a dotyczyły m.in. obliczeń związanych z pieniędzmi czy wyliczenia ilości siatki do ogrodzenia działki. Krótko przed dziewiątą uczniowie byli gotowi do sprawdzianu. - Najbardziej boję się matematyki - martwiła się Patrycja Góra z SP 5

Nad naszymi szkołami krąży widmo strajku

Nad naszymi szkołami krąży widmo strajku

, czy bunt nauczycieli skończy się manifestacją pod siedzibą rządu czy strajkiem. Według najczarniejszego scenariusza nauczyciele nie przyjdą do pracy w dniach egzaminów maturalnych, egzaminów gimnazjalnych czy sprawdzianów szóstoklasistów. Związki grożą, że jeśli nie wywalczą podwyżek, to powtórzy się

Elitarne gimnazja testują chętnych z języka obcego

matematyczne dwujęzyczne z angielskim). Egzamin rozpoczął się punktualnie o godz. 15.30. W gimnazjum nr 42 przy pl. Mariackim (do trzech klas zostanie przyjętych 86 uczniów) większość uczniów była bardzo przejęta. - Nie wyobrażam sobie, że się nie dostanę. Angielskiego uczę się już od przedszkola. Robiłem

Co każdy szóstoklasista wiedzieć powinien?

zajęć: 8-16 języki obce: angielski, niemiecki zajęcia pozalekcyjne: koła przedmiotowe z języka polskiego, matematyki, koło teatralne, artystyczne, koła sportowe, zajęcia przygotowujące uczniów do egzaminów zewnętrznych dostęp do internetu: jest obiekty sportowe: sala gimnastyczna, sala korekcyjna

Szóstoklasiści słabo korzystają z informacji

Szóstoklasiści słabo korzystają z informacji

W piątek Centralna Komisja Egzaminacyjna oraz jej lokalne oddziały podały wyniki ogólnopolskiego sprawdzianu, jaki szóstoklasiści napisali na początku kwietnia. Na stronie internetowej Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży znajduje się serwis, gdzie uczniowie mogą sprawdzić swoje wyniki. Test

Sprawdzian szóstoklasisty 2013. Przykładowe odpowiedzi i oficjalne arkusze

- arkusz Sprawdzian szóstoklasisty 2013 - odpowiedzi Dla dzieci z ostatniej klasy szkoły podstawowej był to pierwszy poważny egzamin w życiu. Sprawdzian szóstoklasisty był obowiązkowy, ale jego wynik nie ma wpływu na ukończenie szkoły. Dyrekcja może wziąć wyniki pod uwagę w sytuacji, kiedy uczeń chce

Sprawdzian szóstoklasisty 2013 dobiegł końca. Oficjalne arkusze i przykładowe odpowiedzi

Sprawdzian szóstoklasisty rozpoczął się o godzinie 9.00. Uczniowie na rozwiązanie sprawdzianu mieli 60 minut. Dla szóstoklasistów był to pierwszy poważny egzamin w życiu. Sprawdzian szóstoklasisty jest obowiązkowy, ale jego wynik nie ma wpływu na ukończenie szkoły. Arkusz i klucz odpowiedzi do

Przedszkole poprawia wynik na sprawdzianie

, map, wykresów) i czy potrafią książkową wiedzę zastosować w praktyce. Do zdobycia z testu było 40 punktów. Wczoraj Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłosiła wyniki. Przeciętny szóstoklasista z miasta dostał 26,3 pkt. Przeciętny szóstoklasista ze wsi - 24,5. Dlaczego? - Szkoły wiejskie oferują podobny

Sprawdzian szóstoklasisty 2014 - ODPOWIEDZI I ARKUSZE

będzie można odebrać wyniki sprawdzianu szóstoklasisty? Arkusze sprawdzianu szóstoklasisty zostaną sprawdzone przez egzaminatorów, a ich wyniki będzie można odebrać razem ze świadectwem ukończenia szkoły podstawowej. ZOBACZ ARKUSZ ZADAŃ EGZAMINU SZÓSTOKLASISTY 1.04.2014! Poprzez zadania zamieszczone w

17 grudnia - próbny sprawdzian dla szóstoklasistów

historycznym lub przyrodniczym. Uczeń będzie miał do rozwiązania zarówno zadania zamknięte (w takich zadaniach wybiera jedną poprawną odpowiedź spośród kilku podanych), jak i otwarte (sam udziela odpowiedzi). Po części pierwszej szóstoklasista przystąpi do drugiej części egzaminu - testu z języka obcego. Do

Zajęcia wyrównawcze receptą na lepsze wyniki na egzaminach

Już w maju do podstawówek wejdą psychologowie. Będą motywować uczniów V klas do nauki i pracować z tymi, którzy mają trudności w uczeniu się. Potem, we wrześniu, dodatkowa godzina zajęć z matematyki, przyrody, informatyki czy języka obcego do wyboru. - Wyjdę z nimi na boisko i obliczymy pole powierz

Niech już wreszcie skończy się rok szkolny!

tego dosyć. Tylko jeden nauczyciel uczący moje dziecko traktuje swoją pracę odpowiedzialnie i pracował do końca, nie patrząc na to, że egzamin już zdany, a oceny wystawione. Pozostali ochoczo pozbywają się dzieci, a to wysyłając je do kina, a to do muzeum (ale tylko jako zapchajdziura - bez związku z

Próbny sprawdzian dla szóstoklasistów

części pierwszej szóstoklasista przystąpi do drugiej części egzaminu - testu z języka obcego. Do wyboru jest sześć języków: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski. W tej części egzaminu wszystkie zadania rozwiązywane przez uczniów będą zadaniami zamkniętymi. Uczniowie, którzy

Na legitymacji szkolnej będzie numer PESEL ucznia

dojrzałości. Związane jest to z nową formułą egzaminów zewnętrznych, która obowiązywać będzie wiosną 2015 r. Sprawdzian dla szóstoklasistów w nowej formule będzie się składał z dwóch części. Pierwsza z nich sprawdzać będzie wiadomości i umiejętności z języka polskiego i z matematyki, w tym wykorzystywanie

Kalendarz roku szkolnego 2014.2015

marca z województw: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego i wielkopolskiego. Sprawdzian dla szóstoklasistów przeprowadzony będzie 1 kwietnia. Egzamin gimnazjalny przeprowadzony będzie w dniach 21-23 kwietnia. 21 kwietnia będą testy z wiedzy humanistycznej; 22 kwietnia

Wyniki Egzamera: uczniom poszło fatalnie. Co drugi maturzysta obleje

Zorganizowane przez Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne dwie edycje "Egzamera" - próbnych testów dla szóstoklasistów, gimnazjalistów i licealistów - przyciągnęły przed monitory ponad 40 tys. uczniów. Tygodnik "Wprost" jako pierwszy opublikuje w najnowszym numerze ich wyniki. A te

Będą uczyć ratownictwa

W minionym tygodniu Gimnazjum nr 2 w Świeciu otworzyło swoje drzwi dla szóstoklasistów. Dyrektorka Wioletta Kufel starała się przekonać przyszłych absolwentów podstawówki do wyboru tej właśnie szkoły. - Nowością będzie klasa o profilu sportowo-ratowniczym - informowała dyrektorka szkoły

20 maja odbędzie się badanie umiejętności matematycznych szóstoklasistów

Edukacyjnych w podobny sposób wspierał egzamin gimnazjalny w nowej formule, organizując Diagnozę Kompetencji Gimnazjalistów. IBE planuje również działania wokół nowej matury w 2015 r. Niezależnie od działań prowadzonych przez IBE próbny egzamin przed przyszłorocznym sprawdzianem dla szóstoklasistów

Sejm przyjął poprawki do nowelizacji dot. oceniania uczniów

rozdziały. Jeden z nich zawiera propozycję przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, drugi - przeprowadzania egzaminów zewnętrznych, czyli m.in. sprawdzianu dla szóstoklasistów, egzaminu gimnazjalnego i matury. W regulacjach dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania

Szóstoklasiści piszą test. Na jego rozwiązanie mają godzinę

Na rozwiązanie wszystkich zadań szóstoklasiści mają godzinę. W Szkole Podstawowej nr 19 w Białymstoku, do której zajrzeliśmy przed egzaminem, z testem zmaga się 131 uczniów. Sprawdzian jest ogólnopolski i obowiązkowy. Nie można go nie zdać, a każdy z uczniów może zdobyć do 40 punktów. Tego dnia

Marcin Smolik nowym dyrektorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

mająca na celu m.in. przygotowywanie i przeprowadzanie egzaminów zewnętrznych: sprawdzianu dla szóstoklasistów, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu zawodowego oraz egzaminów eksternistycznych. Nadzór nad działalnością CKE sprawuje minister edukacji.

Trzy, dwa, jeden - sprawdzian. Szóstoklasisto, jesteś gotowy?

Ten odbędzie się w czwartek (4.04) o godz.9, a na uporanie się z zadaniami uczniowie będą mieli godzinę. Do testu zasiądą uczniowie ostatnich klas szkół podstawowych. Ci, którzy z przyczyn losowych czy choroby nie dotrą na egzamin, napiszą go w terminie dodatkowym - 4 czerwca. Sprawdzian

We wtorek badania umiejętności matematycznych trzecio- i pięcioklasistów

Edukacyjnych w podobny sposób wspierał egzamin gimnazjalny w nowej formule, organizując Diagnozę Kompetencji Gimnazjalistów. IBE planuje również działania wokół nowej matury w 2015 r. Niezależnie od działań prowadzonych przez IBE próbny egzamin przed przyszłorocznym sprawdzianem dla szóstoklasistów

Próbny sprawdzian dla szóstoklasistów

części pierwszej szóstoklasista przystąpi do drugiej części egzaminu - testu z języka obcego. Do wyboru jest sześć języków: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski. W tej części egzaminu wszystkie zadania rozwiązywane przez uczniów będą zadaniami zamkniętymi. Uczniowie, którzy

Minister edukacji ogłosiła konkurs na dyrektora CKE

, powołana została na mocy ustawy o systemie oświaty, jest instytucją mającą na celu m.in. przygotowywanie i przeprowadzanie egzaminów zewnętrznych: sprawdzianu dla szóstoklasistów, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu zawodowego oraz egzaminów eksternistycznych. Nadzór nad działalnością

MEN chce zmienić zasady wynagradzania egzaminatorów

sprawdzenie pracy jednego ucznia lub udział w części ustnej egzaminu maturalnego zależy m.in. od przedmiotu z jakiego jest to egzamin. Przykładowo wynagrodzenie za ocenienie jednej pracy szóstoklasisty na sprawdzianie wynosi 0,374 proc. stawki nauczyciela dyplomowanego, czyli 11,63 zł. "W latach 2008

Próbny sprawdzian szóstoklasisty z Operonem już 9 stycznia!

Obowiązkowy sprawdzian Sprawdzian szóstoklasisty czy też sprawdzian po szkole podstawowej, jest egzaminem obowiązkowym, muszą do niego przystąpić wszyscy uczniowie, bez względu na to, czy uczęszczają do szkoły podstawowej dla dzieci, czy też dla dorosłych. Jak informuje na swojej stronie

Już jutro próbny sprawdzian szóstoklasisty z Operonem 2014

przesądza o pomyślnym wyniku rekrutacji do wymarzonej szkoły. Sprawdzian po VI klasie jest jednak jednym z pierwszych stopni weryfikacji wiedzy uczniów przed kolejnymi decydującymi egzaminami, takimi jak egzamin gimnazjalny czy matura. Próbny sprawdzian szóstoklasisty z Operonem pozwala uczniom przygotować

Badanie IBE: szóstoklasiści słabo opanowali ułamki dziesiętne

kolejnych doświadczeń, by trenować i trenować" - powiedział. Zgodnie z nową formułą sprawdzianu po części pierwszej szóstoklasista przystąpi do drugiej części egzaminu - testu z języka obcego. Do wyboru jest sześć języków: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski. W tej części

Warszawa. Tysiąc gimnazjalistów ma szansę dostać laptopy na pięć lat

cyfrowej aktywizacji rodziców. Zgodnie z regulaminem projektu szansę na laptop, z darmowym dostępem do Internetu, mają uczniowie i absolwenci publicznych gimnazjów, którzy mieszkają w Warszawie. Pod uwagę będą brane ich wyniki z sprawdzianu dla szóstoklasistów lub egzaminu gimnazjalnego oraz dochód w

Rozpoczął się sprawdzian dla szóstoklasistów

czerwca. Uczeń przyłapany na ściąganiu podczas sprawdzianu musi przystąpić do niego jeszcze raz. Uczniowie, którzy w ogóle nie przystąpią do sprawdzianu w tym roku, muszą powtórzyć ostatnią klasę szkoły podstawowej i zgłosić się na egzamin za rok. Jeśli szóstoklasista zamierza kontynuować naukę w

Szóstoklasiści zasiądą do testu. To pierwszy poważny sprawdzian w ich życiu

w praktyce. To pierwszy tak poważny egzamin w życiu uczniów. Ale jego wyniki - a maksymalnie można zdobyć 40 punktów - nie decydują o przyjęciu szóstoklasisty do gimnazjum. Testu nie można nie zdać, a zdobyte punkty mają znaczenie tylko informacyjne i nie powinny być podstawą do prowadzenia

Próbny sprawdzian szóstoklasisty z Operonem. Arkusze i odpowiedzi

Próbny sprawdzian szóstoklasisty z Operonem - zobacz arkusze i odpowiedzi. Egzamin rozpoczął się o godzinie 9. Arkusze i odpowiedzi do sprawdzianu szóstoklasisty rano będzie można znaleźć w "Gazecie Wyborczej", a wczesnym popołudniem w serwisie GazetaEdukacja.pl i na stronach Operonu

Już po stresie. Sprawdź zadania i odpowiedzi sprawdzianu szóstoklasistów [ZDJĘCIA]

samodzielnie listu do koleżanki lub kolegi zachęcającego do przeczytania wybranej książki. W sumie każdy z uczniów może zdobyć po 40 punktów. Jak czwartkowy test im poszedł - szóstoklasiści dowiedzą się czerwcu, kiedy będą znane wyniki. Sprawdzian szóstoklasisty 2013 - arkusz Sprawdzian szóstoklasisty 2013

Projekt nowelizacji ustawy ws. egzaminów zewnętrznych trafił do konsultacji

, drugi - przeprowadzania egzaminów zewnętrznych, czyli m.in. sprawdzianu dla szóstoklasistów, egzaminu gimnazjalnego i matury. W regulacjach dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, nie zaproponowano zasadniczych zmian w stosunku do obowiązujących, zawartych w rozporządzeniu

Młodsze dzieci radzą sobie gorzej na egzaminach. Badanie MEN

stosunkowo słabo. Prof. Roman Dolata oraz dr Artur Pokropek z Instytutu Badań Edukacyjnych sprawdzili, jak wypada porównanie wyników sprawdzianu szóstoklasisty i egzaminu gimnazjalnego. Naukowcy wzięli pod uwagę miesiąc urodzenia ucznia. Okazało się, że wyniki dzieci urodzonych w styczniu były znacznie

Sprawdzian szóstoklasisty już za nami. Odpowiedzi po godzinie 13.00

Sprawdzianu szóstoklasisty nie da się nie zdać. Każdy uczeń, kończący szkołę i po przystąpieniu do owego egzaminu, bez względu na jego wynik, musi zostać przyjęty przez gimnazjum w swoim regionie w celu kontynuowania nauki. Sprawdź swoją wiedzę! - Przejdź do bazy testów z poprzednich lat

Matura 2015. Język polski zbyt łatwy? "Uczeń gimnazjum by sobie poradził". Ale interpretacja wiersza "może być bombą głębinową" [KOMENTARZ NAUCZYCIELA]

Polub i bądź na bieżąco!Matura 2015. Dziś uczniowie napisali egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym. Większość z nich ucieszyła się z tematu części związanej z lekturami - pierwsze z dwóch zadań do wyboru dotyczyło "Lalki" Bolesława Prusa. W drugim pojawił się wiersz

Będą próbne egzaminy w szkołach. Sprawdź kiedy

Szkoły średnie, które chcą przystąpić do próbnej matury organizowanej przez Wydawnictwo Pedagogiczne Operon wespół z "Gazetą Wyborczą" - do poniedziałku (20.10) miały czas, aby się zgłosić. Tegoroczna edycja egzaminu różni się znacznie od poprzednich. Przede wszystkim zostały wprowadzone

Rząd przyjął projekt dot. oceniania uczniów i przeprowadzania egzaminów

oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, drugi - przeprowadzania egzaminów zewnętrznych, czyli m.in. sprawdzianu dla szóstoklasistów, egzaminu gimnazjalnego i matury. W regulacjach dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, nie zaproponowano zasadniczych zmian w stosunku do

Rząd przyjął projekt dot. oceniania uczniów i przeprowadzania egzaminów

oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, drugi - przeprowadzania egzaminów zewnętrznych, czyli m.in. sprawdzianu dla szóstoklasistów, egzaminu gimnazjalnego i matury. W regulacjach dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, nie zaproponowano zasadniczych zmian w stosunku do

Badanie: uczniowie klas piątych mają problem z informacjami złożonymi

wiadomości i umiejętności z tych przedmiotów w zadaniach osadzonych w kontekście historycznym lub przyrodniczym. Po części pierwszej szóstoklasista przystąpi do drugiej części egzaminu - testu z języka obcego. Do wyboru jest sześć języków: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski

Komisja samorządu pozytywnie o projekcie nowelizacji dot. egzaminów

i promowania uczniów, drugi - przeprowadzania egzaminów zewnętrznych, czyli m.in. sprawdzianu dla szóstoklasistów, egzaminu gimnazjalnego i matury. W regulacjach dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów nie zaproponowano zasadniczych zmian w stosunku do obowiązujących, zawartych w

Termin wakacji pozostaje bez zmian - dla wszystkich województw

(jak matura, egzaminy gimnazjalne i sprawdzian szóstoklasistów). Uczniom trudniej byłoby się również przenieść ze szkoły do szkoły - gdy wiązałoby się to z przeprowadzką do innego miasta. Zmiany w terminie rozpoczynania wakacji zaproponował Polski Związek Organizatorów Turystyki. Propozycja dotyczyła

Udostępniono wskaźniki pokazujące, które szkoły pracują najefektywniej

Wskaźniki opracowano dla ok. 10 tys. szkół, czyli blisko 6 tys. gimnazjów i ok. 4 tys. liceów ogólnokształcących i techników na podstawie wyników uzyskanych przez uczniów egzaminów zewnętrznych z ostatnich trzech lat (2012-2014). W EWD zestawia się z sobą wyniki konkretnych uczniów na starcie w

Sejm: PiS chce odrzucenia projektu noweli ws. oceniania uczniów

- przeprowadzania egzaminów zewnętrznych, czyli m.in. sprawdzianu dla szóstoklasistów, egzaminu gimnazjalnego i matury. W regulacjach dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów nie zaproponowano zasadniczych zmian w stosunku do obowiązujących, zawartych w rozporządzeniu regulującym tę materię

Sejm uchwalił nowelę ustawy oświatowej dot. oceniania uczniów

. Nowelizacja wprowadza do ustawy dwa nowe obszerne rozdziały. Jeden z nich zawiera propozycję przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, drugi - przeprowadzania egzaminów zewnętrznych, czyli m.in. sprawdzianu dla szóstoklasistów, egzaminu gimnazjalnego i matury. W regulacjach

Dzieci trzeba przenieść do innej szkoły bo miasto nie zdążyło z remontem

uczniowie nie stracą. Chodzi zwłaszcza o szóstoklasistów, którzy przecież muszą się przygotowywać do egzaminu po zakończeniu szkoły. A w nowej placówce na razie nie będą mogli mieć zajęć dodatkowych. - Dla mnie i mojego syna to duże utrudnienie. Czeka go zmiana i nowe otoczenie. Chciałabym, by nadal chodził

Komisja edukacji przyjęła sprawozdanie dot. noweli ws. zasad oceniania

nowe obszerne rozdziały. Jeden z nich zawiera propozycję przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, drugi - przeprowadzania egzaminów zewnętrznych, czyli m.in. sprawdzianu dla szóstoklasistów, egzaminu gimnazjalnego i matury. W regulacjach dotyczących oceniania

Kluzik-Rostkowska: 10 lat temu PiS był za 6-latkami w szkołach

podstawową ukończyły już pierwsze sześciolatki, które do niej mogły pójść. "Szóstoklasiści napisali egzamin lepiej niż dzieci, które poszły do szkół jako siedmiolatki. Nie ma się czego bać!" - mówiła. Zarazem oceniła, że "nie da się tak łatwo przeprowadzić" całej zmiany proponowanej

Kilka poprawek Senatu do noweli ustawy oświatowej

. Nowelizacja wprowadza do ustawy dwa nowe obszerne rozdziały. Jeden z nich zawiera propozycję przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, drugi - przeprowadzania egzaminów zewnętrznych, czyli m.in. sprawdzianu dla szóstoklasistów, egzaminu gimnazjalnego i matury. W regulacjach

Ostatni dzień nauki. W weekend podlascy uczniowie rozpoczynają ferie

lubelskim, łódzkim i śląskim. Po powrocie do szkolnej ławy uczniów zwłaszcza ostatnich klas czeka spore zakuwanie. Wraz z wiosną rozpoczną się bowiem ogólnopolskie egzaminy. Jako pierwsi zaczną szóstoklasiści, którzy 4 kwietnia napiszą obowiązkowy sprawdzian. Po nich 23-25 kwietnia ze swymi egzaminami

Szóstoklasiści byli lepsi niż rok temu

Sprawdzian szóstoklasisty to pierwszy poważny egzamin w życiu każdego ucznia. W tym samym dniu przystępują do niego wszyscy uczniowie ostatnich klas szkół podstawowych w kraju. Mimo że wyniki egzaminu liczą się jedynie przy naborze do gimnazjów poza rejonem ucznia, trzeba do niego przystąpić, aby

Najważniejsze zmiany w nowym roku szkolnym

przeprowadzony zostanie sprawdzian dla szóstoklasistów. Nowe zasady obowiązywać będą także na maturze. Uczniowie, którzy będą zdawać te egzaminy są pierwszymi rocznikami, które w szkole podstawowej i w szkole ponadgimnazjalnej uczą się zgodnie z nową podstawą programową kształcenia ogólnego. Dotychczasowy ponad

Warszawa.Dla tysiąca uczniów laptopy z darmowym dostępem do internetu

szkoły ponadgimnazjalnej. Pod uwagę będzie brana średnia ich ocen lub wyniki z egzaminów: szóstoklasisty i gimnazjalnego, oraz dochody w rodzinie ucznia. Maksymalnie może on wynieść 1299 zł netto na osobę. Uczniowie, którzy spełnią kryteria, przed otrzymaniem sprzętu, przejdą dwudniowe szkolenie. Do

Prokurator: dyrektorka szkoły podrobiła testy uczniów. Na dodatek błędnie

To sprawa z 2012 r. Prokuratorskie śledztwo dotyczy przerobienia odpowiedzi po sprawdzianie szóstoklasistów w Szkole Podstawowej nr 10 na gorzowskim Zawarciu. Śledczy uważają, że 23 prace uczniów sfałszowała Izabela K., ówczesna dyrektorka tej szkoły. Ma też drugi zarzut - niedopełnienie obowiązków

Kluzik-Rostkowska: zostawienie 6-latków w przedszkolach niepotrzebne i kosztowne

napisały egzamin szóstoklasisty lepiej niż dzieci, które rozpoczęły naukę w wieku siedmiu lat. Polskie szkoły są przygotowane na przyjęcie 6-latków, nauczyciele też są przygotowani, podstawa programowa została stworzona dla dzieci 6-letnich. Przestawienie zwrotnicy na dzieci 7-letnie przede wszystkim

Szóstoklasiści pisali test kończący szkołę

- Najważniejsze, by na egzaminie było nudno - śmieje się Leszek Gozdek, szef SP nr 60 (na zdjęciu jego szóstoklasiści). I cieszy się, że w jego szkole nudno było. Co to znaczy? Przyszli wszyscy - 119 uczniów. Nikt z sali nie wyszedł z płaczem. - Niewielu skończyło przed czasem, ale to pewnie

Szóstoklasiści skończyli test - zobacz zadania!

Do arkuszy egzaminacyjnych szóstoklasiści zasiedli o godz. 9. Sprawdzian zweryfikuje jak po sześciu latach nauki w szkole podstawowej radzą sobie z czytaniem, pisaniem, liczeniem oraz samodzielnym myśleniem i korzystaniem z informacji. - Zapewne niektórzy z was mocno się denerwują i przeżywają

Mamy złe wyniki

Adam Cieślak dokładnie przeanalizował wyniki z ostatnich trzech lat z egzaminów szóstoklasistów i gimnazjalnego. - Rozumiem, że jeden rok może być słabszy, ale co roku nie może wyglądać to tak źle - mówił radny Adam Cieślak. Rzeczywiście, w tym roku cały powiat, w tym nasza gmina, nie wypadł w tych

Wynalezienie telefonu i muzyka - tematami zadań na sprawdzianie

wymiarach 5 cm na 7 cm można wyciąć z tej kartki? A - 8; B - 9; C - 16; D - 18". W zestawie były również zadania otwarte - uczeń musiał sam napisać odpowiedź na zadane pytanie. W jednym z zadań tego typu szóstoklasiści musieli napisać ogłoszenie o organizacji zbiórki książek i zabawek przeznaczonych

W czwartek sprawdzian szóstoklasistów

kilka otwartych. W zeszłym roku jedno z zadań brzmiało: "Jedyne pod słońcem. Napisz o miejscu, które jest dla ciebie wyjątkowe". W naszym województwie do egzaminu przystąpi 24 666 szóstoklasistów z 2643 szkół, ich prace oceni sztab 720 egzaminatorów. Do pisania przystępują o godz. 9, po

Spóźnienie na maturze. Egzaminatorki

Incydent miał miejsce 7 maja. Sześciu maturzystów nie mogło zacząć ustnych egzaminów, bo należąca do dwuosobowej komisji rusycystka spóźniła się 35 minut. - To nie była osoba z naszej szkoły. Nauczycielka tłumaczyła, że spóźniła się, bo z powodu wypadku drogowego na ulicy utworzył się korek

Tajnie wyniki egzaminów przeciw rankingom szkół

Wkrótce Centralna Komisja Egzaminacyjna prześle szkołom wyniki uczniów - 28 maja będą to rezultaty ze sprawdzianu szóstoklasistów, 10 czerwca z egzaminu kończącego gimnazjum, a 30 czerwca - z matury. Do tej pory każdy mógł dowiedzieć się, jak wypadły egzaminy, bo wyniki poszczególnych szkół

Rząd m.in. o Karcie Dużej Rodziny

rozdziały. Jeden z nich zawiera propozycje przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, drugi - przeprowadzania egzaminów zewnętrznych, czyli m.in. sprawdzianu dla szóstoklasistów, egzaminu gimnazjalnego i matury. W regulacjach dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania

Szóstoklasiści napisali sprawdzian tak sobie

Ten pierwszy tak ważny egzamin w swoim życiu młodzież z ostatnich klas szkół podstawowych napisała 5 kwietnia. Choć sprawdzianu nie można nie zdać, a jego wynik ma znaczenie tylko jeśli uczeń chce się dostać do gimnazjum spoza swojego obwodu, szóstoklasistom i tak zawsze towarzyszy stres. Przez

Za tydzień koniec wakacji. Zobacz, jak wygląda kalendarz szkolny na 2012/2013 rok

przerwa świąteczna 4.04 - sprawdzian szóstoklasistów 23-25.04 - egzamin gimnazjalny: 23.04 część humanistyczna (test z historii i WOS oraz oddzielny test z języka polskiego), 24.04 - część matematyczno-przyrodnicza (test z biologii, geografii, fizyki i chemii oraz oddzielny test z matematyki), 25.04

Śląskie. Ponad 2 mln zł na dodatkowe lekcje w rybnickich szkołach

Dodatkowe lekcje we wszystkich szkołach i zajęcia w przedszkolach będą finansowane z budżetu miasta. "Godziny prezydenckie mają na celu podniesienie skuteczności nauczania, co będzie miało przełożenie na wyniki z egzaminów zewnętrznych począwszy od sprawdzianu szóstoklasisty, przez egzamin

Szóstoklasiści w czwartek piszą sprawdzian

Punktualnie o godz. 9 ponad 18 tys. szóstoklasistów w województwie zachodniopomorskim zasiądzie w ławkach i otworzy zapieczętowane arkusze testu. Na jego rozwiązanie będą mieli 60 minut. Pół godziny dłużej będą pisać uczniowie z tzw. szczególnymi potrzebami edukacyjnymi, np. dyslektycy. - Takich

Dopiski znalezione w testach szóstoklasistów

Podkarpaciu pisało 25 tys. szóstoklasistów i 28 tys. gimnazjalistów, ale pokazuje, że ktoś nie do końca zdaje sobie sprawę ze swoich obowiązków - mówi kurator. Ostatnia tak głośna sprawa dotycząca niesamodzielności pracy uczniów na egzaminach zewnętrznych miała miejsce na Podkarpaciu w 2005 r. Chodziło

Sprawdzian dla szóstoklasistów - są wstępne wyniki

średnimi wynikami sprawdzianu z lat poprzednich".Pełne opracowanie i szczegółowe informacje dotyczące sprawdzianu, wraz z opracowaniami dotyczącymi egzaminu gimnazjalnego i matury, zostaną przedstawione pod koniec sierpnia.Sprawdzian, zwany kompetencyjnym lub ponadprzedmiotowym, ma kontrolować nie

Kiedy egzaminy?

Sprawdzian na koniec podstawówki w połowie kwietnia. Pod koniec kwietnia - egzamin gimnazjalny. Centralna Komisja Egzaminacyjna ustaliła terminy ogólnopolskich egzaminów. 12 kwietnia w czwartek o godz. 9 do sprawdzianu na koniec podstawówki zasiądą szóstoklasiści. Termin dodatkowy dla tych, którzy

Supergimnazja rozpoczynają nabór uczniów

najzdolniejszych szczecińskich szóstoklasistów czeka w sumie ok. 480 miejsc w 16 klasach. Do gimnazjum bez obwodu startować może każdy szóstoklasista. O przyjęciu zadecydują oceny ze świadectwa klasy V (decydują przedmioty w zależności od profilu klasy), szczególne osiągnięcia oraz wynik egzaminów. Kandydaci do

Kluzik-Rostkowska: gimnazja są mocno wpisane w system edukacji

mało klas musiałyby zmieścić w nich kolejne roczniki. Część rodziców martwi się, że ich małe sześcioletnie dzieci będą się uczyć w tej samej szkole, co duzi szóstoklasiści, ciekawe co by powiedzieli na siódmo czy ósmoklasistów" - wyliczała minister. Kluzik-Rostkowska zauważyła też, że powrót do

Terminy egzaminów zewnętrznych dla uczniów

Zgodnie z przepisami terminy egzaminów zewnętrznych ustala dyrektor CKE. Sprawdzian dla szóstoklasistów i egzamin gimnazjalny są powszechne i obowiązkowe. Przystąpienie do nich jest warunkiem ukończenia szkoły. Jeśli uczeń z powodu choroby lub ważnych wypadków losowych nie będzie mógł przystąpić do

Nauczyciele podstawówki zorganizowali sobie baaardzo długi weekend

szkół podstawowych jest ich maksymalnie sześć. Inne lubelskie podstawówki, których kalendarze przejrzeliśmy, rozłożyły wolne dni na cały rok: 2 i 3 stycznia 2014 roku, 1 kwietnia (egzamin szóstoklasistów ), 2 maja czy 20 czerwca (piątek po Bożym Ciele). Do tego dochodzą inne dni, w których szkoły nie

O bocianach i przyjaźni ludzi ze zwierzętami

To tylko część zadań, z jakimi musieli poradzić sobie w czwartek szóstoklasiści podczas ogólnokrajowego sprawdzianu. Rozpoczął się o godz. 9. Na wypełnienie arkuszy z pytaniami uczniowie mieli godzinę. Egzamin ma ocenić, jak szóstoklasiści opanowali czytanie, pisanie, logiczne myślenie oraz jak

Szkoła uczy, niekoniecznie myślenia

oświaty i przedstawiciele ośrodków doskonalenia nauczycieli. Tam poznali raport CKE. - Znajduje się w nim wiele rzeczy, które nam dają wiele do myślenia - mówi Jacek Wołowiec, dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Na przykład tych, które dotyczą egzaminu gimnazjalnego. Jego wyniki

EWD czyli cała prawda o gimnazjach

- od roku 2006 do 2008. Wskaźniki EWD pozwalają na określenie pięciu grup szkół. Pierwsze to "szkoły sukcesu", czyli takie, które mają wysokie wyniki egzaminów gimnazjalnych, lepsze od wyników, jakie ich uczniowie uzyskali na sprawdzianie szóstoklasistów. Z kolei "szkoły wymagające

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów