dotacje na założenie działalności gospodarczej

PAP

Podkarpackie. Ponad 68 mln zł na dotacje na założenie firmy

Podkarpackie. Ponad 68 mln zł na dotacje na założenie firmy

Wojewódzki Urząd Pracy (WUP) w Rzeszowie ogłosił nabór wniosków w ramach nowego Regionalnego Programu Operacyjnego woj. podkarpackiego. Ponad 68 mln zł przeznaczone będzie głównie na udzielanie bezzwrotnych dotacji na założenie działalności gospodarczej.

Pomorskie. 36 mln zł z UE na aktywizację 2,7 tys. bezrobotnych

Ponad 2,7 tys. bezrobotnych w Pomorskiem otrzyma pomoc w znalezieniu zatrudnienia. Samorząd województwa przeznaczył ponad 36 mln zł na szkolenia, poradnictwo zawodowe i dotacje na założenie działalności gospodarczej w pięciu pomorskich powiatach.

Bezrobotni bardziej obrotni. Więcej pieniędzy i więcej dotacji na własną firmę

Już po pierwszej połowie roku widać, że za większą pulą środków w białostockim "pośredniaku" na aktywizację bezrobotnych poszła też prawie dwa razy większa ilość przyznanych dotacji - w stosunku do ubiegłego roku - na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. I ty masz szansę założyć firmę.

Warmińsko-Mazurskie. Ruszył program mikropożyczek na własny biznes

WUP w Olsztynie Zdzisław Szczepkowski powiedział PAP, że w nowej perspektywie finansowej UE będzie się odchodzić od udzielania osobom bezrobotnym bezzwrotnych dotacji na założenie własnego biznesu. "Teraz chcący założyć własny biznes będą mogli się starać o pożyczki udzielane na bardzo dogodnych

"GP": Wsparcie UE dla przedsiębiorczości

W większości regionów zakończyły się już konkursy dla pośredników, którzy jesienią rozpoczną nabór chętnych do założenia własnej firmy.Ze środków unijnych można dostać do 40 tys. zł jednorazowego wsparcia na założenie działalności gospodarczej oraz wsparcie pomostowe. Warunkiem jest jednak

Bezrobotni stworzyli już 200 tys. miejsc pracy

Coraz więcej bezrobotnych korzysta z dotacji urzędu pracy na na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Jak informuje gazeta, zdecydowana większość biznesów prowadzona jest do dziś. Część byłych bezrobotnych zatrudnia pracowników. "GP" przypomina, że bezrobotni mogą ubiegać się o dotację

Małopolska. Dzięki dotacjom z EFS najczęściej powstają firmy budowlane

Raport na temat efektywności dotacji na założenie działalności gospodarczej finansowanej z EFS "Przedsiębiorcy z dotacją" opublikował Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie. Dotacje przyznawane przez powiatowe urzędy pracy (ze względu na specyfikę tych instytucji) wspierały przede wszystkim

Opolskie. Ponad 9,5 mln zł unijnych dotacji na zakładanie firm

wart jest ponad 3 mln zł; przewiduje udzielenie dotacji na założenie firmy w wysokości do 40 tys. zł dla 60 osób. Pieniądze te mogą zostać przeznaczone np. na zakup sprzętów, wynajem czy remont pomieszczeń niezbędnych do prowadzenia działalności. Przyszli przedsiębiorcy mogą też liczyć na tzw

Podlaskie. Będzie więcej pieniędzy na samozatrudnienie

poprzedzające założenie działalności gospodarczej i wsparcie pomostowe na przestrzeni kolejnych co najmniej sześciu miesięcy" - powiedziała PAP Elżbieta Romańczuk. Dodała, że z analiz urzędu wynika, że im dłuższe jest wsparcie, tym zakładane firmy działają dłużej i z lepszymi efektami.(PAP)

Resort rolnictwa: to nieprawda, że 99 proc. firm działa uczciwie

fizykochemicznych w 17 proc." - napisał Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi w opinii do założeń Pdg. "Obszary te wymagają zatem interwencji państwa" - podkreślił, wnioskując o zmiany m.in. w przepisach dotyczących ograniczeń kontroli. Założenia nowego Prawa działalności gospodarczej (Pdg), które ma

Resort skarbu chce doprecyzowania misji publicznej PAP

Projekt jest realizacją wniosku pokontrolnego Najwyższej Izby Kontroli, która chce precyzyjnego ustalenia kosztów oraz przychodów z działalności misyjnej PAP. Na ich podstawie ustalana i rozliczana jest dotacja przyznawana dla Agencji z budżetu państwa. O przyjęciu projektu przez Komitet Stały Rady

Dolnośląskie. Złożono 248 wniosków dotyczących pomocy młodym bezrobotnym

zagospodarowanie w nowym miejscu. Uczestnik będzie mógł też otrzymać bezzwrotną dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej w kwocie ponad 20 tys. zł. DWUP podał, że w 2015 r. rozdysponuje w sumie 92,8 mln zł w ramach POWER na wsparcie prawie 8 tys. młodych osób z Dolnego Śląska. Według statystyk na koniec

Podkarpackie. Ponad 20 mln zł na aktywizację bezrobotnych

otrzymały urzędy pracy m.in. z Przeworska, Jarosławia i Tarnobrzega. Dotacje zostaną wykorzystane np. na staże dla bezrobotnych, doposażenie stanowisk pracy czy dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej. W tym roku Podkarpacie otrzymało już z Funduszu Pracy ponad 250 mln zł. W całym ubiegłym roku

Opolskie. Ponad 200 lokali dla firm rozpoczynających działalność

, na której przedstawiciele i szefowie instytucji otoczenia biznesu spotkali się z przedstawicielami firm i instytucji dzielących unijne dotacje na założenie firm. Był wśród nich także dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy Jacek Suski. Suski podał, że jeszcze w tym roku z Funduszu Pracy ma być

Lubelskie. Pomoc dla nauczycieli zwolnionych z pracy

, resocjalizacji, bezpieczeństwa i ochrony informacji. Projekt potrwa do września przyszłego roku. Limit dotacji na założenie własnej działalności gospodarczej oraz studia podyplomowe został już wyczerpany, natomiast jeszcze kilkadziesiąt osób skorzystać może ze szkoleń i staży. Koszty projektu, ponad 8 mln zł

Warmińsko-mazurskie. 3,7 mln zł do rozdysponowania w programie mikropożyczek

udzielania osobom bezrobotnym bezzwrotnych dotacji na założenie własnego biznesu na rzecz udzielania niskooprocentowanych pożyczek. "Chodzi o to, by ludzie docenili to, że otrzymują pieniądze na rozkręcenie własnego biznesu i uczyli się racjonalnego planowania wydatków" - mówił Szczepkowski

Świętokrzyskie. Ruszył program aktywizacji bezrobotnych z terenów wiejskich

Na wsparcie w ramach programu mogą liczyć zarówno osoby bezrobotne jak i pracodawcy. Wśród instrumentów wsparcia są m.in. dotacje na założenie działalności gospodarczej oraz dla pracodawców - na doposażenie stanowiska pracy. Jak powiedział PAP w piątek Paweł Lulek z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w

Rada Ministrów przyjęła założenia dotyczące zmian w ustawie o PAP

działalności misyjnej PAP, na podstawie których ustalana i rozliczana jest dotacja dla Agencji. "Nowe przepisy wyeliminują wątpliwości dotyczące ustalania i rozliczania dotacji budżetowej. W projekcie nowelizacji ustawy - jak przewidują założenia - zostanie zawarty szczegółowy katalog zadań wykonywanych

Dolnośląskie. 6,5 mln zł na aktywizację zawodową pracowników oświaty

. poradnictwo zawodowe, pomoc psychologiczną, szkolenia zawodowe, możliwość podjęcia studiów podyplomowych oraz odbycia staży i praktyk. Oprócz dotacji na uruchomienie działalności gospodarczej w kwocie 40 tys. zł przewidziano też jednorazowe finansowe wsparcie w wysokości 5 tys. zł w sytuacji, gdy uczestnik

Wujec: potrzeba zmian ułatwiających rozwój społeczeństwa obywatelskiego

ze składek członkowskich. Według prezydenckiej propozycji stowarzyszenia zwykłe mogłyby robić zbiórki publiczne, ubiegać się o dotacje oraz zawierać umowy prawne. W myśl projektu stowarzyszenie może zawiesić swą działalność maksymalnie na dwa lata; jeśli po tym czasie jej nie wznowi, wówczas sąd

Wiceminister obrony: połączenie AMW i WAM - prawdopodobnie w połowie 2015 r.

działalności gospodarczej, opłat za używanie mieszkań i internatów, dotacji budżetowej. Będzie mogła zaciągać kredyty po uzyskaniu zgody ministra obrony wydanej w porozumieniu z ministrem finansów. Założono, że AMW w nowym kształcie będzie wpłacać - tak jak dotychczas - środki na Fundusz Modernizacji Sił

Świętokrzyskie.Dotacje i studia dla 540 zwalnianych pracowników oświaty

dotacji na rozpoczęcie działalności. Przejdą szkolenia w tym zakresie, opracują biznesplany i otrzymają doradztwo przedbiznesowe. Przez pół roku od założenia firm będą otrzymywały wsparcie pomostowe - w wysokości minimalnego wynagrodzenia (będzie je można wydać na bieżącą działalność przedsiębiorstwa, m

Mazowieckie urzędy pracy dostały 8,8 mln zł na pomoc młodym bezrobotnym

również dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej, a także refundowane koszty doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy utworzonego dla osoby bezrobotnej przez pracodawcę" - dodał. WUP podał, że na realizację działań związanych z aktywizacją zawodową bezrobotnych do 25. roku życia minister

Aż 114 mln euro pójdzie na walkę z bezrobociem u młodych

aktywnego poszukiwania pracy. Uczestnicy programu będą mogli też liczyć na dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej czy finansowanie pracy asystentów niepełnosprawnych i pomocy na podjęcie pracy poza miejscem zamieszkania. - Chodzi o umożliwienie zdobycia zawodu i doświadczenia zawodowego, zmiany

Rząd za połączeniem agencji majątku wojska

sprzedaży zbędnego mienia, przychodów z działalności gospodarczej, opłat za używanie mieszkań i internatów, dotacji budżetowej. Będzie mogła zaciągać kredyty po uzyskaniu zgody ministra obrony wydanej w porozumieniu z ministrem finansów. Założono, że AMW w nowym kształcie będzie wpłacać - tak jak

Ruda Śląska. W tym roku 59 tys. godzin prac społecznie użytecznych

pracom miałem okazję zarobić trochę grosza, ale przede wszystkim poznać nowych ludzi i nawiązać wiele kontaktów. Udział w programie pozwolił mi później również starać się o dotację na założenie firmy, dzięki czemu sam teraz mogę być pracodawcą" - powiedział pan Mariusz. Realizacja prac społecznie

Podlaskie. Studia, staże i dotacje dla 240 nauczycieli bez pracy

odpowiadające potrzebom rynku pracy, by mogli po nich znaleźć pracę. 6 osób, które przedstawią najlepsze biznesplany, może liczyć na dotację w wysokości do maksimum 40 tys. zł na założenie działalności gospodarczej. 48 będzie mogło liczyć na trzymiesięczne płatne staże u pracodawców. Obawy na temat

MIR: ustawa o rewitalizacji stworzy system na miarę potrzeb miast

Propozycje wprowadzenia tych rozwiązań MiR zapisało w założeniach do ustawy o rewitalizacji, które już zostały skierowane do konsultacji społecznych. Jak poinformował w poniedziałek dziennikarzy Paweł Orłowski, wiceszef resortu infrastruktury, przyjęcie tych założeń przez rząd jest planowane na

Sejm.Prezydencki projekt dot. stowarzyszeń - do komisji

stowarzyszenia zwykłe mogłyby robić zbiórki publiczne, ubiegać się o dotacje oraz zawierać umowy prawne. W myśl prezydenckiego projektu stowarzyszenie może zawiesić swą działalność maksymalnie na dwa lata; jeśli po tym czasie jej nie wznowi, wówczas sąd może z urzędu wyrejestrować je. Możliwości zawieszenia

Świętokrzyskie. Ponad 87 mln euro z UE na wsparcie młodych bezrobotnych

założenie własnej działalności gospodarczej, a także doradztwo i pomoc ekspercką. W ramach programu szansę na szkolenia i egzaminy kwalifikacyjne będą miały osoby, które z różnych przyczyn przedwcześnie skończyły edukację lub wymagają uzupełnienia kwalifikacji. Z kolei przedsiębiorcy będą mogli zatrudnić

Poznań. Instytut Zachodni ma za mało pieniędzy na działalność

nas w naszych wysiłkach. Nie ukrywam, że liczymy na taką pomoc" - powiedział PAP dyrektor placówki. Nowosielski dodał, że Instytut uzupełnia dotację statutową środkami wypracowanymi w ramach prowadzenia działalności gospodarczej, głownie jest to wynajem pomieszczeń, sprzedaż książek, a także

Podlaskie. Rok 2015 z pozytywną prognozą na rynku pracy

Ostapowicz. 6,2 tys. osób założyło dzięki dotacjom własną działalność gospodarczą. Wsparciem (4 mln zł) objęto też grupę 220 osób zwolnionych z pracy w oświacie. Z środków UE powiatowe urzędy pracy wsparły bezrobotnych sumą 73 mln zł, kolejne 103,2 mln zł na ten cel pochodziło z Funduszu Pracy. Ostapowicz

KE przyjęła kolejne plany wydawania środków UE przez polskie regiony

finansującym badania, rozwój oraz innowacje. Na jego realizację przeznaczono ok. 8,6 mld euro z Funduszy Europejskich, tj. ponad 36 mld zł. Najważniejszym jego założeniem jest dofinansowanie projektów badawczo-rozwojowych prowadzonych przez przedsiębiorców - samodzielnie lub we współpracy z sektorem nauki

Rząd m.in. o zwiększeniu wydatków obronnych i wsparciu studentów

wydatki na armię do pełnych 2 proc. PKB w ciągu dekady. Zgodnie z propozycją MON co najmniej jedna piąta budżetu obronnego ma być przeznaczana na wydatki majątkowe - zakup broni i sprzętu, inwestycje we wspólne programy obronne w ramach NATO i UE, dotacje na badania naukowe. Projekt zakłada ponadto

Rząd przyjął projekt ustawy o rewitalizacji obszarów zdegradowanych

terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy na podstawie gminnego programu rewitalizacji". Efektem tych działań ma być "znacząca poprawa jakości życia" osób zamieszkujących te tereny. Ważnym elementem rewitalizacji będzie - według założeń rządu - włączenie społeczności lokalnej w procesy

Prezydent skierował do Sejmu projekt noweli o stowarzyszeniach

projektu stowarzyszenie może zawiesić swą działalność maksymalnie na dwa lata; jeśli po tym czasie jej nie wznowi, wówczas sąd może z urzędu wyrejestrować takie stowarzyszenie. Możliwości zawieszenia działalności nie miałyby stowarzyszenia prowadzące działalność gospodarczą, posiadające status organizacji

38 mln zł na zakładanie firm w Łódzkiem

Deklarację uczestnictwa w projekcie, osoba zamierzająca założyć działalność gospodarczą oświadcza, że nie ubiega się o przyznanie środków publicznych na prowadzenie działalności gospodarczej w innej instytucji. 5. Czy aby ubiegać się o dotację muszę być osobą bezrobotną zarejestrowaną w powiatowym urzędzie

Warmińsko-mazurskie. W tym roku 186 mln zł na aktywizację bezrobotnych

Pracy przez pracodawców oraz 130,5 mln zł, pochodzących z Europejskiego Funduszu Pracy. W ubiegłym roku urzędy pracy na Warmii i Mazurach wydały najwięcej, bo 65 mln zł, na stypendia dla podejmujących pracę na stażach. 43 mln zł otrzymali w formie dotacji bezrobotni, którzy zdecydowali się na założenie

Sejm rozpoczął prace nad projektem upraszczającym działanie stowarzyszeń

mogłyby robić zbiórki publiczne, ubiegać się o dotacje oraz zawierać umowy prawne. W myśl projektu stowarzyszenie może zawiesić swą działalność maksymalnie na dwa lata; jeśli po tym czasie jej nie wznowi, wówczas sąd może z urzędu wyrejestrować takie stowarzyszenie. Możliwości zawieszenia działalności

Chcesz założyć firmę? To sobie poczekasz

przeżyć, pożyczam od znajomych, z banków, kogo tylko się da - opowiada. Dotacja na założenie działalności gospodarczej to jedna z form walki z bezrobociem. Jednorazowa pożyczkę od państwa przysługuje osobom zarejestrowanym w urzędzie pracy, i maksymalnie może wynieść 18 tys. 488 zł (sześciokrotna średnia

Podlaskie. Gotowe tereny w podstrefie Łapy Tarnobrzeskiej SSE

pomocy dla pracodawcy, udziela informacji o formach wsparcia. W 2013 r. 42 osoby z gminy Łapy założyły - dzięki dotacjom - własną działalność gospodarczą. Rozpoczęły działalność w usługach, głównie budowlanych, hydraulicznych, handlowych, dekarskich, mechanicznych, spawalniczych.(PAP)

Unijne dotacje dla rodziny. Skazany szef dolnośląskiego PSL

Grala (zgodził się na ujawnienie danych), prezes Dolnośląskiej Izby Rolniczej, został skazany za przekroczenie trzy lata temu swoich uprawnień. DIR rozdzielał wówczas dotacje na prowadzenie działalności gospodarczej wśród młodych osób z terenów rolniczych. Każda z osób mogła dostać do 40 tys. zł na

Poznań. Instytut Zachodni świętuje 70. rocznicę powstania

interpelacje posłów, poinformował, że obecnie nie ma możliwości zwiększenia dotacji przyznanej placówce na działalność statutową. "MNiSW wskazuje na możliwość uzyskania środków m.in. poprzez złożenie wniosku na restrukturyzację Instytutu, oraz poprzez udział w konkursach organizowanych przez ministerstwo

Byli pracownicy ZNTK SA dostaną dotacje z Unii

zatrudniono w ramach prac interwencyjnych, jedenaście przy robotach publicznych a dziewięciu osobom urząd sfinansował wyposażenie stanowisk pracy. Oprócz tego sześć osób dostało dotacje (po 19 tys. zł) na założenie własnej działalności gospodarczej, 31 skorzystało ze szkoleń a 113 osobom urząd refunduje

KPP: Dotacje dla przedsiębiorców to za mało, trzeba szkoleń

Jak przypomina KPP, w ubiegłym roku 64 tys. bezrobotnych otrzymało z urzędów pracy dotację na uruchomienie własnej działalności gospodarczej. Maksymalna sumą, którą mogli dostać, to 19,4 tys. zł. Państwo wydało na dotacje łącznie ok. 1,2 mld zł. Zdaniem KPP taka forma aktywizacji bezrobotnych

Złapany za przyjęcie łapówki za unijną dotację

Projekt realizowała Dolnośląska Izba Rolnicza, która kilka miesięcy temu wygrała konkurs unijny. Polegał on na rozdzielaniu pieniędzy dla chcących założyć działalność gospodarczą. Do wzięcia było średnio ok. 40 tysięcy złotych bezzwrotnej dotacji na inwestycje oraz ok. tysiąca złotych miesięcznie

Własny biznes sposobem na trudniejsze czasy

działalność gospodarczą. Pozostali doszkalają się z przedsiębiorczości, szkolą innych w tej dziedzinie czy uważają, że wykazują się kreatywnością w życiu codziennym. Jak pokazuje sondaż, Polaków do założenia własnej firmy przede wszystkim skłoniłaby sytuacja na rynku pracy. Ponad 18 proc. badanych problemy z

Bez poręczenia nie dostaniesz pieniędzy na własną firmę

otrzymuje pieniądze na założenie własnej firmy jednocześnie podpisuje umowę, że w przypadku niepowodzeń, czyli np. plajty przedsiębiorstwa zwróci całą kwotę. - Takich sytuacji nie jest dużo, ale jednak zdarzają się, potwierdza Jeżewski. Bezrobotni nie mają wątpliwości, że zabezpieczenia w postaci poręczeń

Ostrowska: Coraz więcej bezrobotnych zakłada własne firmy

na założenie własnej firmy otrzymało 52 tys. bezrobotnych. W I kwartale 2009 r. wnioski o dotacje złożyło 4205 bezrobotnych. W styczniu było ich 238, w lutym 608, a pozostałe 3359 w marcu. Minister pracy Jolanta Fedak powiedziała PAP w poniedziałek, że "na walkę ze skutkami kryzysu, z rezerwy

Przedsiębiorstwo społeczne przy Żelaznej. Komis u bezdomnych

niewykorzystywanego magazynu, hali. Jeśli jakaś firma lub osoba byłaby zainteresowana udostępnieniem takiego wolnego lokum, na przykład za sprzątanie, bylibyśmy wdzięczni - mówi Elżbieta Żukowska-Bubienko, prezes stowarzyszenia Ku Dobrej Nadziei. Założenie jest takie, że komis będzie już dobrze wypromowany w mieście

Unia da bezrobotnemu na firmę

miała zarejestrowaną działalność gospodarczą w ciągu roku przed złożeniem wniosku o uzyskanie wsparcia - dodaje Stanisław Krakowski. Przyszły przedsiębiorca nie musi mieć żadnego wkładu własnego. Do tego wsparcie na założenie firmy jest pomocą bezzwrotną, jeśli nowa firma przetrwa na rynku co najmniej

Urodzisz dziecko, to dostaniesz przez 2 lata 1600 zł miesięcznie

, czyli 700 zł miesięcznie przez pierwsze pór roku działalności firmy. Do tego osoba, która działalność od momentu założenia będzie prowadziła powyżej 3 lat otrzyma premię finansową. Jej wysokość nie jest jeszcze określona. Chodzi o to, by osoby które zakładają działalność gospodarczą w oparciu o dotacje

Ministerstwo Skarbu zachęca młodych do biznesu

profesjonalny trening przedsiębiorczości a piętnastu z nich dostanie bezzwrotną dotację w wysokości 20 tys. zł na rozpoczęcie działalności - wymienia Jacek Aleksandrowicz, wiceprezes zarządu AIP i kierownik projektu Załóż firmę z AIP. Do czasu wypłaty dotacji, beneficjenci otrzymywać będą stypendium pomostowe w

Jej pomysł na biznes spodobał się urzędnikom

programem samozatrudnienia oprócz dotacji mogą liczyć także na szkolenie przygotowujące do działalności w biznesie. Dotacja nie podlega zwrotowi, pod warunkiem że założona firma utrzyma się na rynku przynajmniej przez rok.

Expose Ewy Kopacz. Co obiecała? Oto 21 najważniejszych punktów

zabezpieczy przed kolejnymi kryzysami, a polska gospodarka będzie stabilna i spełni wszystkie warunki wejścia do strefy. Chcemy wzmocnić naszą pozycję w UE, wspierać tworzenie unii energetycznej i walczyć z monopolem na rynku gazu. 7. Będzie nowa ordynacja podatkowa - założenia na początku roku Na początku

Szczurek: deficyt budżetu w '14 ponad 17 mld zł niższy od zakładanego

08.01. Warszawa (PAP) - Deficyt budżetu państwa za 2014 r. był niższy o ponad 17 mld zł od zakładanego w ustawie budżetowej na zeszły rok - poinformował minister finansów Mateusz Szczurek w czwartek w Senacie, gdzie przedstawił budżet na 2015 r. Szczurek mówił, że w tym roku sytuacja gospodarcza

Polska Razem: sposobem na walkę z bezrobociem inwestowanie w Start Upy

. Poinformował, że według badań przeprowadzonych w urzędach pracy w całej Polsce, najskuteczniejszą formą aktywizacji zawodowej bezrobotnych jest dofinansowanie własnej działalności gospodarczej. "Jedyną szansą jest rozdysponowanie tych pieniędzy na pakiety startowe dla młodych, którzy chcą założyć własny

Przedsiębiorczość w czasie kryzysu? U białostoczan słabnie

Białymstoku. I wylicza różne możliwości: - W bieżącym roku planujemy zorganizowanie jeszcze 86 staży, 72 dotacji dla osób bezrobotnych chcących założyć własną działalność gospodarczą i 51 refundacji dla pracodawców na wyposażenie stanowisk pracy pod potrzeby przyszłych pracowników. W chwili obecnej prowadzimy

Masz marzenia - bądź przedsiębiorcą

założenia działalności gospodarczej, prowadzenia rachunkowości, zapoznają się też z regułami marketingu, prawa pracy, spraw kadrowych. Będą też mogły skorzystać z pomocy indywidualnego doradcy. - Dla minimum 70 osób, wybranych spośród uczestników szkoleń, planujemy przekazać po 40 tys. zł w formie dotacji

Ruszył program wspierania podkarpackiej przedsiębiorczości

Jak poinformował PAP Michał Sąsiadek z Centrum Rozwoju Społeczno- Ekonomicznego (CRSE) z Sielca (Podkarpackie), które realizuje program "Na swoim", projekt umożliwia założenie własnej działalności gospodarczej osobom, które bez wsparcia oferowanego w ramach tego programu, nie

BGK będzie obsługiwał przepływ wszystkich środków unijnych

jest obsługa sektora finansów publicznych. Bank realizuje rządowe programy społeczno-gospodarcze oraz samorządowe programy rozwoju regionalnego. Poza realizacją zadań rządowych prowadzi również działalność na rynku korporacyjnym.

MPiPS: 734 żłobków i klubów dziecięcych dostanie dofinasowanie

rodzice). Klub dziecięcy i opiekun dzienny to nowe formy opieki. Wcześniej prywatne placówki nazywane były często klubami, jednak funkcjonowały one na mocy innych przepisów - jako działalność gospodarcza. Ustawa m.in. ułatwiła legalne zatrudnianie niań. Wystarczy zgłosić nianię do ZUS, a budżet państwa

Chcemy pracować na swoim

dotację, a w 2007 roku - 470. Tymczasem od początku tego roku złożono już 300 wniosków o taką dotację. Podobnie sytuacja wygląda w Częstochowie. Dwa lata temu dotację częstochowskiego pośredniaka na założenie firmy dostało 448 mieszkańców miasta i powiatu ziemskiego, przed rokiem - 604. W tym roku do

Oświata i kultura w okresie międzywojennym

25 stycznia 1920 r. ziemie świecka i nowska, tworząc powiat świecki, powróciły do Polski. Wydarzenie to miało doniosły wpływ na losy tego terenu, w tym na przeobrażenia o charakterze gospodarczym, społecznym i narodowościowym. Powiat świecki należał do największych powiatów ówczesnego województwa

Park Naukowo-Technologiczny - rekrutuje, ale za wolno się buduje [ZDJĘCIA]

niż rok i młodych osób, które myślą dopiero o założeniu własnej działalności. Takie jednostki miałyby udostępnianą powierzchnię na bardzo preferencyjnych warunkach - 1 zł za 3 pierwsze miesiące. Oprócz miejsca na biuro młodzi biznesmeni będą mogli korzystać ze wspólnej infrastruktury - sal

Fundacje o. Rydzyka łamią prawo

Gazeta przypomina, że fundacje mogą prowadzić działalność gospodarczą jedynie w ograniczonym zakresie, skala prowadzenia działalności biznesowej fundacji nie może być większa od działalności statutowej. Fundacje nie mogą działać jak spółki prawa handlowego i jednocześnie otrzymywać dotacji czy ulg

"PB": fundacje o. Rydzyka łamią prawo

Gazeta przypomina, że fundacje mogą prowadzić działalność gospodarczą jedynie w ograniczonym zakresie, skala prowadzenia działalności biznesowej fundacji nie może być większa od działalności statutowej. Fundacje nie mogą działać jak spółki prawa handlowego i jednocześnie otrzymywać dotacji czy ulg

Szczurek: deficyt budżetu w '14 ponad 17 mld zł niższy od zakładanego

pieniędzy na działalność radiową i telewizyjną - wsparcie Telewizji Polonia. Komisja poparła również poprawkę dotyczącą przesunięcia 21 mln 561 tys. zł wewnątrz budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej. Mówi ona o zmniejszeniu dotacji dla Wojskowej Agencji Mieszkaniowej i przeznaczeniu tych pieniędzy na "

Mikołaj w stroju za 1,8 tys. i po szkoleniu z emisji głosu

internetowej oraz składki ZUS. Obejdzie się za to bez wynajmu lokalu - wystarczy domowy komputer i telefon. Chętni do założenia mikołajowego interesu mogą skorzystać z unijnych dotacji na uruchomienie działalności gospodarczej. Do 40 tys. zł jednorazowej dotacji to gra warta świeczki, zwłaszcza że dodatkowo

Niska stopa psuje szyki bezrobotnym

. Razem z matką i córką. Pośredniak tnie wydatki... Na uruchomienie własnej działalności gospodarczej maksymalnie można dostać w tym roku 18,6 tys. zł, czyli o prawie 3 tys. zł więcej niż w 2008. - Myśleliśmy, że w czasach kryzysu ludzie nie będą chcieli ryzykować i zakładać swoich firm. A tu zaskoczenie

Rusza pilotażowy program pożyczek na pierwszy biznes

otrzymania dyplomu oraz studenci ostatniego roku studiów wyższych I i II stopnia mogą skorzystać z pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej w maksymalnej wysokości do 60 tys. zł przy oprocentowaniu 0,69 proc. w skali roku. Okres spłaty wynosi maksymalnie siedem lat. Przez rok od podpisania umowy

Finansowe zamieszanie w Białowieskim Parku Narodowym

, zaciągać kredyty i prowadzić działalność gospodarczą. Zmiana ta jednak budzi wiele kontrowersji. Istnieją obawy, że w takiej sytuacji Ministerstwo Środowiska ograniczy dotacje i w poszukiwaniu pieniędzy parki zaczną prowadzić działalność zagrażającą celom, dla których zostały powołane. Zdzisław Szkiruć

MPiPS: 40 mln zł dla108 gmin z programu "Maluch" na utrzymanie żłobków

przez gminę) lub nianię (której płacą rodzice). Klub dziecięcy i opiekun dzienny to nowe formy opieki. Wcześniej prywatne placówki nazywane były często klubami, jednak funkcjonowały one na mocy innych przepisów - jako działalność gospodarcza. Ustawa m.in. ułatwiła legalne zatrudnianie niań. Wystarczy

Unijne dotacje dla najszybszych czy najlepszych?

Wściekłość przedsiębiorców wzbudziło to, jak pod koniec października 2009 r. PARP rozdzielała unijne pieniądze w ramach działania 8.1 Programu Operacyjnego "Innowacyjna gospodarka". W ramach tej części funduszy Unia wspiera prowadzenie działalności e-gospodarczej, np. tworzenie

95 proc. stoczniowców z Gdyni chce odejść z pracy

programu jest pomoc byłym stoczniowcom m.in. w przekwalifikowaniu się lub założeniu własnej działalności gospodarczej (także w pozyskaniu dotacji na działalność). Program dobrowolnych odejść jest efektem wejścia w życie tzw. specustawy stoczniowej oraz formalnego rozpoczęcia podziału i sprzedaży majątku

Słownik samorządowy

samorządu zrzeszająca kilka gmin; założenie jest takie, że powiaty powinny w sumie liczyć 80-100 tys. mieszkańców; organem stanowiącym dla powiatu jest rada powiatu, wykonawczym zarząd powiatu (starostwo) i stojący na jego czele starosta; powiaty mają realizować te zadania, z którymi gmina ze względu na

Spór o dotacje na e-biznes. Firmy, które walczą o pieniądze, są bez szans?

? Jak się okazuje Ministerstwo Rozwoju Regionalnego raczej nie zrezygnuje z kryterium stanowiącego, że pieniądze mogą otrzymać przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą nie dłużej niż 12 miesięcy. Jeśli zatem, ktoś założył firmę w minionym roku, następnie w październiku wystąpił o pieniądze z UE

Obraduje rząd m.in. o środkach dla FUS

Projekt rozporządzenia ws. przekazania środków z Funduszu Rezerwy Demograficznej do FUS krytykują m.in. Pracodawcy RP, Krajowa Izba Gospodarcza oraz związkowcy. Budżet na rok 2011 zakłada, iż FUS, oprócz dotacji budżetowej w wysokości 37,1 mld zł, refundacji z tytułu przekazania składek do OFE i

Komitet kolejkowy po unijne pieniądze

. Komputer ten stoi w budynku przy ul. Słowackiego w Fundacji Rozwoju Śląska, pełniącej na Opolszczyźnie rolę Regionalnej Instytucji Finansującej. A jest tak, ponieważ na wspieranie "działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej" jest do wydania ponad 135 mln zł w skali kraju i

Młodzi zamiast etatu wolą własny interes

. bezrobocie, nie ma co czekać na etat. Lepiej iść na swoje. Bydgoski pośredniak ma jeszcze pieniądze dla bezrobotnych myślących o pracy na własny rachunek. Do końca roku dotacje otrzyma jeszcze około stu osób. W całym 2009 r. bezrobotni z Bydgoszczy założą o 60 proc. firm więcej niż w 2008 r.

PiS: Sikorski jest chyba kosmitą podobnym do człowieka, a ludzie się na to nabierają

Radosław Sikorski przedstawił w Sejmie założenia polskiej polityki zagranicznej na 2013 rok. Po przemówieniu szefa MSZ swoje stanowiska przedstawiły kluby sejmowe, a następnie posłowie zadawali pytania. Słowa krytyki pod adresem Sikorskiego posypały się głównie ze strony posłów PiS. - Im dłużej

Słownik samorządowy

samorządu zrzeszająca kilka gmin; założenie jest takie, że powiaty powinny w sumie liczyć 80-100 tys. mieszkańców; organem stanowiącym dla powiatu jest rada powiatu, wykonawczym zarząd powiatu (starostwo) i stojący na jego czele starosta; powiaty mają realizować te zadania, z którymi gmina ze względu na

Fedak: 1,5 mld zł mają kosztować zmiany ustawy o promocji zatrudnienia

urzędu pracy na założenie własnej działalności gospodarczej. Ma to być suma ok. 18 tys. zł. Nowelizacja zakłada także m.in. wydzielenie w urzędach pracy centrów aktywizacji, które będą się zajmować tylko osobami chcącymi podjąć pracę.

Projekt zmian ustawy o KRUS w uzgodnieniach międzyresortowych

dochodowych gospodarstw. Z wcześniejszych informacji udzielanych przez ministra rolnictwa wynika, że propozycje obliczania składek na ubezpieczenie emerytalne rolników przedstawione są w założeniach w dwóch wariantach - pierwszy z nich przewiduje zróżnicowanie składki w zależności od posiadanej ziemi; drugim

Ciąg dalszy afery: PO wciąż ze Struzikiem

. końcowymi beneficjentami, czyli przedsiębiorcami, którzy mieli dostać z UE pieniądze na rozkręcenie działalności gospodarczej. Zdaniem władz stowarzyszenia sprawa miała drugie dno. Przez lata na czele SSFG stał Piotr Adamski, działacz PO i zaufany Ewy Kopacz, minister zdrowia, byłej liderki partii Tuska na

W ciągu 7 lat z ulgi podatkowej skorzystały cztery osoby

Kowalski, który po raz pierwszy decyduje się na otwarcie firmy, może wystąpić do państwa o odroczenie płacenia rocznego podatku. Taki odroczony podatek musi spłacić w ciągu kolejnych pięciu lat. Ale - co ważne - bez odsetek! Ulga miała w założeniach zachęcać młodych Polaków do przedsiębiorczości

Człowiek może wszystko

prezesem stowarzyszenia, spoczywa na pani duża odpowiedzialność. Czy może pani powiedzieć, że realizuje się zawodowo? - Sądzę, że tak. Obecnie prowadzę swoją działalność gospodarczą, jednak wcześnie moje życie nie wyglądało tak różowo. Ja wraz ze skarbnikiem zajmuję się pisaniem programów i pozyskiwaniem

Minister Fedak pomoże wyjść z szarej strefy

"Gazecie" minister pracy Jolanta Fedak. Wcześniej "przekucie naszych postulatów w ustawy" obiecał szef sejmowej komisji "Przyjazne państwo" Mirosław Sekuła. Dziś resort pracy chce wyciągać ludzi z szarej strefy, oferując im dotacje z urzędu pracy na założenie firmy. Można

Dajemy wędkę, ale ryby niech sobie łowią sami

biznesowe na skalę ogólnopolską i regionalną, chcą rozwijać żyłkę przedsiębiorczości wśród młodych. Pomagają zrealizować marzenia o własnej działalności gospodarczej osobom przed "trzydziestką". Każdy, kto chce założyć firmę, może zgłosić się do takiego Inkubatora z własnym pomysłem. Jeżeli zyska

Urząd pracy rozdaje dotacje. A potem każe oddawać

? Agnieszka Putkiewicz pokazuje umowę z urzędem pracy. Wynika z niej, że z przyznanych pieniędzy ma się rozliczyć do końca marca 2009 r. Zrobiła to, ale jest też zapis, że miała je wydać w ciągu miesiąca od zarejestrowania działalności gospodarczej. - Firmę założyłam 9 stycznia. Czyli dotację powinnam wydać

Projekt wstrzymany. Nabór trzeba powtórzyć

To jeden z ciekawszych programów, które mają pomóc ludziom wziąć sprawy w swoje ręce. W całym województwie od końca ubiegłego roku i na początku tego prowadzone były nabory osób, które chcą założyć własną działalność gospodarczą. Mają pomysły, ale brakuje im pieniędzy. Do programu mogli się

Przegląd wiadomości ze spółek, czwartek godz. 15

., wskaźnik kapitału podstawowego Tier 1 banku 12,63 proc. "Wskaźniki te zostały wyliczone przy założeniu, że dywidenda zostanie wypłacona na zaproponowanym poziomie" - napisano. "Zarząd uważa, że poziom zysków zatrzymanych pozwala na realizację strategii przyjętej przez Bank/Grupę i zapewnia

Otworzył własną firmę i zaczęły się schody

uczestnikami projektu przez kilka miesięcy uczył się, jak założyć własną działalność gospodarczą, rozliczać się z podatku, promować swój biznes i utrzymać się na rynku. Finałem projektu miało być otworzenie własnej firmy. Kamil napisał biznesplan, chciał uruchomić w Zielonej Górze pracownię wizażu

Otworzył własną firmę i zaczęły się schody

uczestnikami projektu przez kilka miesięcy uczył się, jak założyć własną działalność gospodarczą, rozliczać się z podatku, promować swój biznes i utrzymać się na rynku. Finałem projektu miało być otworzenie własnej firmy. Kamil napisał biznesplan, chciał uruchomić w Zielonej Górze pracownię wizażu

Ciąg dalszy afery: PO wciąż ze Struzikiem

. końcowymi beneficjentami, czyli przedsiębiorcami, którzy mieli dostać z UE pieniądze na rozkręcenie działalności gospodarczej. Zdaniem władz stowarzyszenia sprawa miała drugie dno. Przez lata na czele SSFG stał Piotr Adamski, działacz PO i zaufany Ewy Kopacz, minister zdrowia, byłej liderki partii Tuska na

Jak marszałek Struzik kontroluje, ocenia, sądzi

To finał jednej z afer w Urzędzie Marszałkowskim, które nagłośniła "Gazeta". Służby Adama Struzika skontrolowały działalność jednego z mazowieckich stowarzyszeń i ogłosiły triumfalnie, że doszło w nim do rażących nieprawidłowości przy podziale dotacji z Unii Europejskiej. Na tej podstawie

Mogą pomóc, zanim zwolnią

napisać projekt i złożyć go w Urzędzie Marszałkowskim (to on dzieli pieniądze). Można się starać o różne formy wsparcia: szkolenia dla pracowników, które pozwolą im się przekwalifikować lub założyć działalność gospodarczą. Zwalniani pracownicy mogą liczyć również na opiekę psychologa. Mogą otrzymać też

Poznań: Kobiety pomagają kobietom znaleźć pracę

fachowcami z Polskiej Izby Gospodarczej, wreszcie dotacje na rozpoczęcie działalności biznesowej (20 tys. zł na projekt). Samotne matki, które zaczynają pracę, mogą starać się o sfinansowanie przedszkola. Trzyletni program, który zakończy się w grudniu tego roku, w sumie będzie kosztował 3 mln 319 tys. zł

Kryzys podcina skrzydła stolicy kultury

teatralnego Boska Komedia. W tym roku, choć festiwal zaczyna się już 4 grudnia, radni ciągle nie przegłosowali 3 mln zł dotacji (w sumie cały budżet wynosi 5 mln zł).W tym roku na kulturę miasto przeznaczyło 148 mln zł. Założenia na przyszły rok są skromniejsze o 35 mln (a nie 19 mln, jak napisaliśmy

Zamiast jechać po dokument do miasta, wystarczy, że pójdziesz na pocztę

rejestru sądowego, a także np. wszystkie dokumenty potrzebne do złożenia pozwolenia na budowę. Przedsiębiorcy będą mogli otrzymać dokumenty potrzebne do założenia działalności gospodarczej - opowiada Wiesław Paluszyński, prezes Trusted Information Consulting, ekspert w dziedzinie e-administracji, który zna

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

Narzedzia JZK

JZK to pakiet oprogramowania, którego moduły wspomagają prowadzenie działalności gospodarczej.

JZK pozwala na wystawianie faktur, zarządzanie finansami, ewidencjonowanie zawartości magazynów, prowadzenie rejestrów VAT, administrację kadrową i wiele innych

EuroFirma Start

EuroFirma Start to program, który z pewnością ułatwi życie wszystkim osobom prowadzącym działalność gospodarczą.

EuroFirma Start w bezpłatnej wersji umożliwia wystawianie faktur VAT, rachunków, prowadzenie spisu produktów dostępnych w magazynie, tworzenie listy

Lefthand Pełna księgowość

komputerami pracującymi na systemie Linux i Windows, o ile zainstalowano na nich ten sam program. Lefthand Pełna księgowość przyda się szczególnie właścicielom spółek cywilnych, spółek jawnych, spółek partnerskich z działalnością gospodarczą i gospodarstwom rolnym.

Analityk

Excel, dzięki czemu otrzymane w programie wyniki można przedstawić w formie graficznej (tabel lub wykresów). Dane pochodzące ze stworzonych zestawień mogą stać się podstawą do tworzenia własnych raportów obrazujących różne ujęcia zdarzeń zachodzących w czasie prowadzenia działalności gospodarczej.

Invoicer

kasie oraz analiz.

Invoicer to darmowa aplikacja, która umożliwi Ci wystawianie faktur VAT, katalogowanie klientów i towarów oraz szereg innych działań związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.